Maand: augustus 2021

20210817 Over de nieuwe onmens

ofwel niet mens, of onmenselijke mens of ontmenselijkte mens

Via Jan B. Hommel

aug 4 14 minuten om te lezen

Der neue Untermensch

Bijgewerkt: 2 dagen geleden

Es kommt vor, daß ich meine, daß etwas klirrt,

daß sich irgendetwas in mir verirrt,

ein Geräusch, nicht mal laut

manchmal klirrt es vertraut

selten so, daß man es direkt durchschaut.

Man wird wach, reibt die Augen und sieht

in einem Bild zwischen Brueghel und Bosch

keinen Menschen, der um Sirenen was gibt

weil Entwarnung nur halb soviel kostet

es riecht nach Kristallnacht

BAP, 1982

Het is 2 augustus 2021. Mijn kinderen hebben vakantie en ik zoek naar een manier om in mijn onderhoud te voorzien. Omdat mijn twee zoontjes óf zitten te klieren óf voor de TV hangen danwel op het scherm van hun tablet turen, gaan we met de hele familie een ijsje eten in het naburige stadje Ommen. Zelfs mijn 12-jarige puberdochter vergeet even haar mobiele telefoon en haar favoriete Tv-serie. Ik probeer een moment mijn grote zorgen over de toekomst van mijn kinderen en mezelf even te vergeten. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat de angstaanjagende ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar spontaan ten goede zullen keren.

In Ommen is het druk bij de ijssalon. De terrassen rondom zitten vol. Mensen praten, lachen en genieten van hun ijsje. De sfeer is ontspannen, de angst voor het SARS-CoV-2-virus is volledig verdwenen. Hier lijkt alles als vanouds te zijn, alsof COVID19 niet meer bestaat. Mijn zorgen over, en angst voor de toekomst verdwijnen heel even naar de achtergrond.

Maar niet helemaal. De beelden van de demonstratie tegen de strenge coronamaatregelen in Berlijn van de dag ervoor blijven door mijn hoofd spoken. Merkels bloedhonden ontketenden een klopjacht op kinderen, vrouwen, ouderen en ieder ander die vreedzaam zijn of haar proteststem wilde laten horen. Een kind, zittend op de grond en in een poging zijn moeder te beschermen, wordt hard tegen de grond geslagen. Een oude vrouw wordt in een wurggreep afgevoerd, gedragen door vier zwartgeüniformeerde beulen. Merkel’s losgeslagen hordes, gewapend met waterkanonnen, knuppels en traangas, beuken en hakken zonder enige schaamte in op weerloze burgers, waarvan er meerdere demonstratief de handen in de lucht steken.

Het leidt geen twijfel: dit zijn dezelfde mensen als de leden van de Sturm Abteilung (SA) van de NSDAP, Hitlers persoonlijke knokploeg, die zo’n tachtig jaar geleden afgestuurd werd op iedereen die het waagde kritiek op de nationaalsocialisten te uiten. De tijd schrijdt voort, maar niet de menselijke aard. Dat er tot nu toe nog ‘slechts’ één dode is gevallen, is alleen te danken aan het laatste restje beschaving dat nog over is, en aan de vele journalisten die het gebeuren vastleggen voor het nageslacht. Maar ook zij zijn steeds vaker het slachtoffer van buitensporig en gericht geweld. Met als doel de door de Duitse Staat gelegitimeerde terreur tegen de eigen bevolking voor het oog van de wereld te verbergen.

In Frankrijk worden soortgelijke zwaar gepantserde wilde hordes ingezet om onmensen van terrassen te slaan omdat ze niet gevaccineerd zijn, omdat ze protesteren tegen de vaccinatie-ausweis waarop moet staan dat ze zich onderwerpen en hun lichaam ter beschikking van de Staat hebben gesteld. Wie dat er niet op heeft staan, wordt de toegang tot concerten ontzegd, en het betreden van bioscopen, restaurants en het openbaar vervoer wordt verboden. Wie geen vaccinatie-ausweis kan laten zien, mag worden afgeranseld en opgesloten worden. Het is geen angst voor de medische dictatuur meer, het is een voldongen feit. En tijdens het schrijven van deze blog heeft de Duitse politiek besloten dat ongevaccineerden nergens meer welkom zijn, met als doel om de absolute gehoorzaamheid aan de Nieuwe Vaccinatie-ideologie af te dwingen. Impfung macht Frei.

Dit gaat niet meer om maatregelen om de verspreiding van een virus te beperken. Het doel is het afdwingen van volledige onderwerping van de burgers en het stichten van de Medische Totalitaire Staat. En daarvoor moet iedereen die dit doel in de weg staat het zwijgen opgelegd worden, als beesten bij elkaar worden gedreven en afgevoerd worden. Nu nog naar een ander stadsdeel of naar het politiebureau, maar het woord quarantainekamp waar ‘besmette’ personen kunnen, nee, moeten worden opgesloten is al gevallen. Een Duitse politicus, nota bene uit Beieren, pleitte voor deportatie van onwillige mensen die zich niet wensten te voegen naar de coronamaatregelen. Waarheen is niet duidelijk, maar de treinverbindingen naar het Oosten zijn goed en na Die Wende is er meer dan genoeg ruimte.

Ook in het frisse briesje en in de warme zon die af en toe door het wolkendek breekt, lukt het niet om deze beelden uit mijn hoofd te krijgen. Ik kijk om me heen met een mengeling van verbijstering en somberheid: zien deze mensen niet wat er zich slechts 500 kilometer van hier afspeelt? Weten ze het niet? Interesseert het ze niet? Hebben ze zichzelf laten vaccineren, enkel en alleen om hun vrijheid ’terug te krijgen’? Wilden ze misschien dansen met Janssen? Hebben ze hun kinderen gedachteloos laten vaccineren, om ze de verkettering door de Totalitaire Staat te besparen? Denken ze na over de mogelijke toekomst die ons te wachten staat, als de nieuwe dictators zoals Merkel en Macron hun zin krijgen? Ik hoop het, maar ik vrees van niet.

Ik vraag me af in hoeverre Sinti en Roma in de jaren ’30 aan zagen komen dat ze massaal vergast zouden worden. Waren er onder hen mensen die het aan zagen komen, en die familie en vrienden waarschuwden voor de horror die nog komen zou? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Wie zag eind jaren ’20 aankomen dat hun zieke en daarom inferieure kinderen onder dwang van de Staat zouden worden gesteriliseerd, omdat ze als nutteloos werden gezien, zonder enig waarde en volstrekt overbodig? Net als nu bleek dat men van een groot deel van de artsen niets te verwachten had. Een groot deel van de medische stand werkte enthousiast en vol overtuiging mee. De meeste aanmeldingen voor gedwongen sterilisatie kwamen van artsen. De eugenetica was immers een officiële medische wetenschap, aan vele Duitse maar ook Engelse en Amerikaanse Universiteiten onderwezen? Ook van de rechterlijke macht viel geen bescherming te verwachten. Speciale ‘Genetic Health Courts’ wezen het overgrote deel van de aanvragen voor gedwongen sterilisatie toe. Voor een hoger doel, het zuiveren van de maatschappij van minderwaardige inhumane elementen.

Hoeveel ouders zagen aankomen dat hun gehandicapte kinderen vermoord zouden worden in speciale Todeskrankenhäuser, al even enthousiast bemand door artsen en verpleegkundigen die de Eed van Hippocrates hadden afgegeven aan de Nazi’s. Hoeveel ouders moesten toekijken hoe hun kind met een psychiatrische stoornis door de politie uit huis werden gehaald, officieel omdat ze behandeld moesten worden, maar na behandeling nooit meer naar huis terugkeerden omdat ze ‘geëuthanaseerd’ werden, ofwel ‘fatsoenlijk vermoord’? Het waren nota bene de psychiatrische patiënten bij wie op kleine schaal als eerste de gaskamers ‘getest’ werden.

Het was allemaal voor een hoger doel, het vermeende belang van de maatschappij boven het individu, exact hetzelfde argument dat nu wordt gebruikt door mensen als Roland Pierik, Marcel Verweij, Gert van Dijk, Brigit Toebes, Martin Buijsen, Pauline van Steijnen en menig ander die zichzelf zien als intellectueel, en zichzelf als beschaafd en fatsoenlijk beschouwen, en zich ver verheven voelen boven het gepeupel. Voor een deel gaat het om ‘rechtsfilosofen’ en ethici, maar bovenal mensen die van mening zijn dat zij een hoger doel nastreven en hun mening als moreel superieur beschouwen. Het waren diezelfde mensen die in de jaren dertig al even enthousiast de Eugenetica omarmden. Voor het hogere doel.

De tijd schrijdt voort, de aard van de mens niet.

Ik denk terug aan het interview met Mattias Desmet bij De Nieuwe Wereld, genaamd “De Coronacrisis en de Onderstroom van het Totalitarisme”. Ik hoor hem duidelijk en goed onderbouwd waarschuwen voor de huidige ontwikkelingen als de eerste stappen op weg naar een

Totalitaire Staat. Aan de hand van het boek van Hannah Ahrend, “The Origins of

Totalitarianism”, schetst hij hoe een Totalitaire Staat tot stand komt. Hij benoemde specifiek dat niet elke stap naar het vaak wrede en afschuwelijke einde gezet hoeft te worden, en dat de ontwikkeling op elk tijdstip zou kunnen stoppen. Maar het interview werd nog ruim opgenomen voordat landen als Italië, Frankrijk en Griekenland besloten tot de invoering van een vaccinatiepaspoort. In verschillende landen is vaccinatie al verplicht gesteld voor zorgmedewerkers.

Ook de 12 tot 17-jarigen moesten eraan geloven, waarbij de machthebbers elke mogelijke verleiding, tot aan ijsjes en donuts toe, inzetten om ze over te halen om zich te laten vaccineren. In zijn eentje besloot Hugo de Jonge dat ouders per saldo uit de ouderlijke macht kunnen worden gezet, en dat kinderen zelf wel kunnen bepalen of ze gevaccineerd willen worden, en zelfs anoniem een afspraak kunnen maken voor vaccinatie. Dit in de overtuiging dat de peer pressure het laatste zetje geeft. In Duitsland heeft de politiek besloten dat vaccinatie in deze leeftijdsgroep aangeboden moet worden, ondanks het negatief advies van de Duitse kinderartsen. Het enige positieve hieraan is dat de Duitse kinderartsen blijkbaar wel de belangen van de Duitse kinderen vooropstellen, in tegenstelling tot de Nederlandse kinderartsen onder de bezielende leiding van Károla Illy, die zwichten voor een abstract getal in een bij herhaling falend theoretisch model, zonder zich ook maar een moment iets aan te trekken van hun primaire verantwoordelijkheid om allereerst en bovenal de belangen van kinderen te behartigen.

Wie nu de parallellen met de opkomst van het nationaalsocialisme nog niet ziet is stokdoof en stekeblind. Mensen die ‘hun vrijheid terug willen’ door impliciet hun lichaam ter beschikking van de Staat te stellen, en blijkbaar weinig waarde hechten aan het zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam, hoeven niet verbaasd te zijn als hun lichaam in de nabije toekomst opnieuw en bij herhaling door de Staat zal worden opgeëist voor een ‘hoger doel’. De dijk van de autonomie is gebroken, de Staat bepaalt wat er met uw lichaam moet gebeuren.

Een groot deel van de academische elite en de gegoede burgerij vindt de vergelijking met de Tweede Wereld oorlog ‘ongepast’, wegens het grote aantal slachtoffers dat deze eiste. Deze mensen vergeten dat de Tweede Wereldoorlog de climax van de Symfonie des Doods was en niet de prelude. De prelude die zich steeds luider liet horen, en waarvan een steeds groter aantal musici van het Symfonieorkest des Doods deelnamen.

Een ander argument van deze intellectuele elite en de gegoede burgerij is dat je er niet voor kiest om een Sinti, een Roma of een Jood te zijn, en wel om je al of niet te laten vaccineren. Het is een buitengewoon naïef en kortzichtig argument van diegenen die de geschiedenis niet kennen. De Nazi’s begonnen al in de vroege jaren ’30 met het uitschakelen van hun politieke opponenten, de socialisten en de communisten. In 1933 waren er al 700 communisten, socialisten en andere politieke opponenten opgesloten in ‘protective custody’. Waar men niet kan kiezen voor afkomst, lichamelijke of psychische gesteldheid, is de keus voor een politieke kleur wel degelijk een eigen keus. Het is dezelfde strategie van despoten als Stalin en Xi Jinping in de door hen gestichte totalitaire staten. Stalin stuurde zijn tegenstanders, al of niet reëel of alleen bestaande in zijn psychopathische brein, naar de Goelachs in Siberië. Xi Jingping sluit zijn critici en de dissidenten op in ‘heropvoedingskampen’. Mochten zij kunnen vluchten wordt hun familie opgesloten, of treft hen een ‘minder humaan’ lot. Als ik de intellectuele elite en de gegoede burgerij goed heb begrepen, heeft deze politiek melaatse medemens dit aan zichzelf te danken. Hadden ze de juiste politieke kleur gekozen, was hen dit niet overkomen. Onvrijheid komt met plichten, zo blijken zij te denken.

Dan de slachting in Rwanda. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn de Hutu’s en de Tutsi’s van hetzelfde ras. Het enige verschil dat er tussen deze twee bevolkingsgroepen bestond was de tegenstelling van arm en rijk, veroorzaakt door vele jaren kolonisatie door de Duitsers en de Belgen. De Hutu’s waren arm, de Tutsi’s rijk. De Tutsi’s waren superieur, de Hutu’s inferieur, en die scheiding liep dwars door families heen. Het verschil leidde tot een slachtpartij van de Tutsi’s en de gematigde Hutu’s, waarbij in 100 dagen tussen de 500.000 en een miljoen mensen met messen, bijlen, pikhouwelen en machetes op gruwelijke wijze werden vermoord, niet zelden door de eigen familie. De prelude duurde 75 jaar, de climax slechts honderd dagen.

Altijd is de eerste stap op weg naar de Totalitaire Staat het aanwijzen van een inferieure groep mensen die als schuldigen kunnen worden aangewezen voor maatschappelijke problemen. Zoals Joseph Goebbels het verwoordde: Propaganda muss die Verdrängung der Aggression erleichtern, indem sie die Ziele des Hasses festlegt. Er moet een doel zijn voor de haat van de gevaccineerde: en dat doel dat hebben ze ook: de ongevaccineerde. Vervolgens moet alles dat de Totalitaire Vaccinatiestaat bedreigt monddood worden gemaakt, ontslagen worden, uitgesloten worden, uitgeschakeld worden, opgesloten worden, en ja, zonodig gemarteld en vermoord worden. Onafhankelijk of het om een Jood, een Zigeuner, een Communist, een Socialist of iemand van het eigen ras gaat. Onafhankelijk of het gaat om een gehandicapte, een psychiatrisch patiënt of een ongevaccineerde medemens. De massa kijkt vergenoegd toe, een enkeling daargelaten, moedigt de haat aan en juicht het het demoniseren van deze medemens hartstochtelijk toe. Hoe durven zij de autoriteit van de Grote Leider, de Kerk, das Reich, en nu het machtige Rijk van de Wetenschap te betwijfelen. En natuurlijk werken de verschillende media van harte mee aan de Nieuwe Waarheid, en worden critici gecensureerd en van social media als LinkedIn, Facebook en Twitter gegooid. Weer bleek Joseph Goebbels het gelijk aan zijn kant te hebben: “Stellen Sie sich die Presse als eine großartige Tastatur vor, auf der die Regierung spielen kann”.

Wie denkt dat dit in Nederland niet speelt, moet de uitspraken van Sander Schimmelpenninck er op nalezen en goed op zich in laten werken. Het gaat nota bene om een journalist die haat predikt jegens de ongevaccineerden en zich als ‘overheidsorgel’ laat gebruiken door de vaccinatiepropaganda van deze regering. Hij is van mening dat complotondernemers en wappiefluisteraars gewoon opgepakt zouden moeten worden. Volgens Schimmelpenninck zijn zij, de complotondernemers en en wappiefluisteraars, direct verantwoordelijk voor de ellende van hun ongevaccineerde volgers. Volgens hem komt dat doordat iedere debiel in dit land maar wat mag roepen. Dat er heel veel mensen die weloverwogen en goed onderbouwd afzien van vaccinatie, en dat dit ten alle tijde een vrije keuze zou moeten zijn, komt niet in hem op. Dat een groot deel van de bevolking strikt genomen helemaal geen vaccin nodig heeft, omdat zij niet of nauwelijks ziek worden van een infectie met het SARS-CoV-2-virus, of omdat ze de infectie al doorgemaakt hebben en uitstekend beschermd zijn door hun eigen immuunsysteem, het past allemaal niet in de heilige vaccinatie-ideologie van Schimmelpenninck.

En daarom moet iedereen die niet in deze ideologie gelooft als minderwaardig worden beschouwd, verwerpelijke creaturen in de visie van Schiimmelpenninck, en moet hen niet toegestaan worden om er een eigen mening op na te houden, laat staan dat ze die uiten. Zij moeten opgejaagd worden en opgesloten worden. Voor wie zich op deze manier uitlaat over zijn medemens is de afstand tot het opsluiten van mensen met een afwijkende mening in concentratiekampen voor ‘protected custody’ niet ver weg meer, en de vraag is vervolgens welke ‘definitieve’ oplossing hij voor ogen heeft om het probleem van de complotondernemers en de wappiefluisteraars op te lossen.

Een betere illustratie van wat ik boven beschrijf, en wat ik het meest vrees, had Schimmelpenninck niet kunnen geven.

Het enige onderscheid in de beginfase van het vestigen van de Totalitaire Staat is ‘wij’ versus ‘zij’, waarbij op dit moment ‘zij’ de mensen zijn die zich om de meest uiteenlopende en legitieme redenen niet willen laten vaccineren. Ze worden door de zichzelf als moreel superieur beschouwende gevaccineerden als egoïstisch en minderwaardig gezien. Het gaat al lang niet meer om het principe dat vaccinatie allereerst en bovenal bedoeld is om de ontvanger tegen een infectieziekte te beschermen. Het gaat er al lang niet meer om dat gevaccineerden evengoed als ongevaccineerden het virus kunnen verspreiden. Het gaat al lang niet meer om ‘flatten the curve’, de zorg ontzien, of het ‘samen eronder krijgen van het coronavirus’. Het gaat niet meer om een virus waarvan het overgrote deel van de mensheid niets te vrezen heeft, al helemaal niet in vergelijking met andere infectieziekten die in de afgelopen jaren vijftig vele malen meer slachtoffers hebben geëist. Het gaat om goed versus fout, moreel superieur versus moreel inferieur, Übermensch versus Untermensch.

Hoe de vreedzame burgers, uit alle lagen van de bevolking, van alle leeftijden en van alle politieke kleuren op het Museumplein, het Malieveld, in Berlijn of Parijs mishandeld en afgeranseld worden is de prelude van deze ontwikkeling, niet de climax. En zelfs mensen zoals Erwin Kompanje, die neutraal staan tegenover mensen die zich willen laten vaccineren en diegenen die dat niet doen, durft inmiddels de parallellen tussen de jaren ’30 en de huidige situatie te benoemen. In zijn laatste blog benoemt hij het subtiel maar niet mis te verstaan:

Voorbeelden zijn er te over in de geschiedenis van de mensheid waartoe het heeft kunnen leiden als minderheden als minderwaardig worden behandeld. Voorbeelden waarvan we steeds zeiden: ‘Dat nooit meer’ en waarvoor we monumenten oprichten in de gedachtenis van de voorgaande immorele onderdrukking. Maar geschiedenissen hebben de neiging zich steeds weer te herhalen.

Het meest verontrustende is nog dat verschillende overheden doelbewust hebben aangestuurd op deze Medische Apartheid. De “Panic Paper” geschreven in opdracht van het Deutsche Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat, de ‘nudging’ door de Engelse SAGE-B, en de ‘gedragsbeïnvloeding’ door de Corona Gedragsunit van het RIVM, het had allemaal hetzelfde doel, het aanjagen van angst om de bevolking te dwingen zich te conformeren aan de opgelegde maatregelen. Angst voor het ‘besmet’ worden, ziek worden en overlijden, hoe klein die kans ook is. De bovengenoemde instanties wakkeren deze doodsangst doelbewust en weloverwogen aan, ditmaal met apocalyptische voorspellingen over het aantal doden dat te betreuren zal zijn, de enorme hoeveelheid zieken die de ziekenhuizen als een tsunami zullen overspoelen en de vreselijke gevolgen die het doormaken van de ziekte zullen hebben. Met als middel onder andere een mondkapjesplicht, als zijnde de nieuwe Jodenster, om onmiddellijk zichtbaar te maken wie zich weigert te voegen naar de de nieuw Wetten van de Totalitaire Medische Staat.

We hebben allemaal kunnen zien welke consequenties het niet dragen van een mondkapje had. In Israeël werden mensen van het strand weggestuurd door zwaar-bewapende soldaten met de pistoolmitrailleur in de aanslag. In Nederland werden moeders tijdens hun bevalling gedwongen een mondkapje dragen. Daarna werden ze onmiddellijk gescheiden van hun eigen kind als zij een positieve testuitslag hadden. Er waren winkeliers die weigerden klanten te bedienen als ze geen mondkapje droegen. Moeders in Duitsland die gearresteerd werden omdat ze het mondkapje niet correct droegen. Mensen en kinderen genietend, ondanks alles, van de sneeuwpret, die achterna werden gezeten door Merkels knokploegen voor het niet dragen van een mondmasker op een slee, omdat op een slee geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. In Australië, waar ‘beveiligers’ jongens niet ouder dan 16 jaar in een wurggreep bewusteloos naar buiten sleepten en als oud vuil op de stoep smeten. Oude mensen met hartaandoeningen en COPD die het openbaar vervoer uitgeschopt en uitgeslagen werden omdat ze te benauwd waren om een mondkapje te dragen. Een oude man van in de zeventig die aan zijn benen de winkel uitgesleept werd door een ‘bewaker’. En dit is nog maar een heel klein kruimeltje op de top van de enorme berg van mishandeling van mensen die weigerden mee te doen aan deze ‘gedragsbeïnvloeding’.

Dit nooit meer. Of toch?

Nu is er een vaccinatiepaspoort dat de morele Übermenschen moet scheiden van de morele Untermenschen. Wie zich niet laat vaccineren is egoïstisch en ‘decadent’, en beseft niet ‘dat vrijheid met plichten komt’. Zij verdienen het niet om naar een concert te gaan, de toegang tot een restaurant moet hen worden ontzegd, en vanzelfsprekend hebben zij geen recht op zorg of op een IC-bed. Ik hoor mensen zeggen dat als ongevaccineerden COVID19 krijgen, men hen moet laten creperen, dit op beeld vastleggen en op social media moeten plaatsen. Als afschrikkend voorbeeld voor de ongevaccineerden. Het zich ontdoen van de ongevaccineerden is volgens hen niet een kwestie van ideologie, maar een kwestie van reinheid. Dat is de gewenste uitkomst van de ‘gedragsbeïnvloeding’ door bovengenoemde instanties.

Wat is het verschil tussen enerzijds deze ‘nudging’ en ‘gedragsbeïnvloeding’ en anderzijds de propaganda van Joseph Goebbels die zijn doelstellingen als volgt samenvatte: “Propaganda funktioniert am besten, wenn diejenigen, die manipuliert werden, zuversichtlich sind, aus freien Stücken zu handeln.” En dan deze uitspraak: “Die brillanteste propagandistische Technik wird keinen Erfolg haben, wenn nicht ständig ein Grundprinzip im Auge behalten wird – sie muss sich auf wenige Punkte beschränken und sie immer wieder wiederholen.” Het is Hugo de Jonge als alter ego van Joseph Goebbels, aangestuurd door de gedragsunit van het RIVM, als wederopbouwers van het Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda.

De tijd schrijdt voort, de aard van de mens niet.

Ik heb verschillende van afkomst Russische, Chinese, Iraakse en Iraanse en zelfs Turkse mensen gesproken die met angst en beven kijken naar de huidige ontwikkelingen, omdat ze die zo ontzettend goed kennen en herkennen, simpelweg omdat ze hetzelfde zagen gebeuren in hun eigen vaderland, en zich wederom in hun vaderland wanen.

Hoe lang moet je afwachten in de hoop dat het allemaal wel mee zal vallen? Hoe lang moet je blijven vechten tegen een Totalitair Medisch Regime in wording? Wanneer is het moment gekomen om niet langer te vechten tegen het ontstaan van de medische apartheid, maar te vluchten naar een veilig land, zonder vaccinatiedwang, waar ongevaccineerde mensen niet uitgesloten, geridiculiseerd, besmeurd, vernederd en gedemoniseerd worden als ze de coronamaatregelen en de lockdowns ter discussie stellen, of zich niet willen laten vaccineren, om welke redenen dan ook. Waar ze niet geweerd worden uit de cafés, restaurants, instellingen voor kunst en cultuur, niet ontslagen worden op basis van het niet-gevaccineerd zijn, en zelfs de toegang tot supermarkten wordt ontzegd.

Het lichaam dat onze geest begeleid tijdens de korte periode dat we op deze aardkloot rondlopen is het eigendom van die geest en mag nooit het eigendom van de Staat worden. Er is geen hoger doel dan dat.

Maar een groot deel van de Nederlanders ziet het niet. En zal het ook niet zien.

Totdat het te laat is.

Het wachten is op de nieuwe Kristallnacht.

20210816 Over een schuldvraag

Via Makow

Zijn alle Joden schuldig?

12 augustus 2021

google translate gebruikt en niet aangepast

Het is duidelijk dat het georganiseerde jodendom een oorlog voert tegen wat er nog over is van het blanke christelijke Amerika. Hier is een Joodse verslaggever van de Washington Post , Jennifer Rubin, die het feit viert dat blanken een minderheid worden in Amerika . Ze vertegenwoordigt niet alle Joden, maar waarom willen zovelen de grondleggers van Amerika vernietigen?

Ik plaatste deze video woensdag (” Ashkenazische Joden controleren de Amerikaanse regering “) op Gab, met deze opmerking:

” Antisemitisme begint vlam te vatten. Maar als een geassimileerde etnische Jood, en een van de weinige echte Godgetuige Joden die nog over zijn, moet de woede worden gericht op Joden in machtsposities en invloed, niet op de machteloze dupes, die rechtvaardig zijn. zo onwetend als de goyim.

Dit zou hetzelfde zijn als het richten op gemiddelde Amerikanen uit wraak voor Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak. De meeste Joden die ik ken zijn onwetend over de maçonnieke Joodse samenzwering. Sommige zijn anti-communistisch. Ook zou de satanistische ondermijning van de mensheid niet kunnen plaatsvinden zonder de actieve medeplichtigheid van niet-Joodse vrijmetselaars – verraders en opportunisten die onze politieke, culturele en zakelijke leiders zijn.”

Ik kreeg de onderstaande opmerkingen: Eén veroordeelde me omdat ik me als jood identificeerde: ik “identificeer” me niet als jood . Ik ben als etnische jood geboren en kan er, zoals ik hier uitleg , niets aan doen. Ik onderschrijf niet de zogenaamde ‘religie’ die ik heb ontmaskerd als vermomd satanisme. Zie ook De duivel en de joden

Ik ben een van een handvol rechtvaardige joden die hebben geprobeerd mede-joden en de goyim te waarschuwen voor wat het maçonnieke joodse bankkartel in petto heeft voor de mensheid. Andere rechtvaardige Joden zijn Henry Klein , Myron Fagan , Benjamin Freedman , Alfred Lilienthal , Israel Shamir en broeder Nathaniel. Onze waarschuwingen zijn aan dovemansoren gericht.

Ik zal niet stoppen met “identificeren” als een Jood als ik een van de weinige Joden ben die niet is gedupeerd. Ik ben geroepen om in de traditie te staan van de grote Joodse profeten die van God getuigen.

‘Waarom ik, God?’ Ik vroeg.

“Jij bent alles wat ik heb,” antwoordde hij. “Ik ben de bodem van het vat aan het schrapen.”

Triest, niet?

Gelukkig zijn er nog een paar getuigen, zoals Pastor Chuck Baldwin.

zie ook waarom plaatsen joden zich in de vuurlinie

en deze is het jodendom een satanische sekte

en deze worden joden geterroriseerd door eigen leiders

zie ook hier op Bewust: Over wat is een Jood

20210816 Over vrijmetselarij en onderwijs

Vrijmetselarij ontketend: het wereldwijde pact over onderwijs

door Kennedy Hall

google translate gebruikt en niet aangepast

DEEL 1 — OORSPRONG EN INFILTRATIE

“Nu produceert de vrijmetselaars-sekte vruchten die verderfelijk zijn en van de bitterste smaak. Want, van wat Wij hierboven het duidelijkst hebben aangetoond, dwingt dat wat hun uiteindelijke doel is zichzelf in het zicht – namelijk de totale omverwerping van die hele religieuze en politieke wereldorde die de christelijke leer heeft voortgebracht, en de vervanging van een nieuwe stand van zaken in overeenstemming met hun ideeën, waarvan de grondslagen en wetten zullen worden ontleend aan louter naturalisme.”

– Paus Leo XIII, Humanum Genus (1884), nr. 10.

VRIJMETSELARIJ BEGREPEN

De meeste van onze lezers zijn zich bewust van wat vrijmetselarij is. Toch kan een snelle opfrissing nuttig zijn. Vrijmetselarij is een pseudo-religieuze/filosofische ideologie die in het geheim opereert. Sinds 1738 hebben maar liefst acht pausen het veroordeeld. Lid worden van een maçonnieke sekte brengt de straf van automatische excommunicatie met zich mee. [1]

De term ‘Vrijmetselarij’ kan verwijzen naar specifieke geheime genootschappen die zichzelf Vrijmetselaars noemen, of naar groepen die volgens soortgelijke principes opereren en op de een of andere manier associëren met vrijmetselaarsondernemingen. Omdat het bedoeld is om geheim te blijven, is het moeilijk om vast te stellen welke groepen echt zijn aangesloten, of de specifieke overtuigingen van elke vrijmetselaars-sekte. In de loop van de tijd zijn bepaalde geheimen vrijgegeven, hetzij door overgelopen leden, hetzij door degenen binnenin die opzettelijk informatie wilden prijsgeven.

Vrijmetselarij staat geloof in een ‘Opperwezen’ toe, maar probeert alle dogma’s uit te roeien. Het verwerpt volledig de realiteit van genade, van de sacramenten en van het wonderbaarlijke. Verlossing komt niet van Jezus Christus en Zijn Kruis, maar van mensen die op een puur natuurlijk niveau werken. Ze verwerpen Christus als Koning en proberen daarom alle monarchieën en alle hiërarchie te vernietigen. De seculiere staat moet oppermachtig heersen. De vrijmetselarij verkondigt een universele broederschap van mannen door aan te dringen op ‘gelijkheid en vrijheid voor iedereen’. Het probeert de aanbidding van God te vervangen door de cultus van de mens te verheerlijken.

Vrijmetselarij streeft naar het vestigen van een één-wereldregering met een één-wereldreligie, waar ze controle hebben over alle hulpbronnen van de aarde en macht hebben over alle mensen. Om dit doel te bereiken, weet de vrijmetselarij dat ze het belangrijkste obstakel moet vernietigen dat dit verhindert: de katholieke kerk, die de enige echte universele samenleving is die in staat is om alle mensen echte vrijheid, broederlijke naastenliefde, wereldvrede en redding te schenken.

Vrijmetselaarsgroepen hebben veel gedaan om de hele samenleving te beïnvloeden. Ze hebben bijvoorbeeld aan de basis gestaan van de grote revoluties in Frankrijk, Mexico, Amerika, Italië en Rusland. Het is een weinig bekend feit dat door de invloed van de Franse academische wereld in Rusland gedurende de jaren 1800, vrijmetselaars-idealen en organisaties wijdverbreid werden in dat land. Communistische organisaties, zoals de bolsjewieken, hadden niet alleen vrijmetselaars-idealen en werkingsprincipes, maar werden zelfs gefinancierd door vrijmetselaars.

In wezen is de vrijmetselarij een ‘anti-religie’ die een ‘anti-kerk’ mogelijk maakt. Het is een demonisch geïnspireerde organisatie met ultieme trouw aan Satan zelf. De heilige Maximiliaan Kolbe herkende dit op het Sint-Pietersplein in 1917. Hij was getuige van een groep vrijmetselaars die hun tweehonderdste verjaardag vierden en verkondigden: “Satan moet heersen in het Vaticaan. De paus zal zijn slaaf zijn” ( lees details hier ). Omdat de paus de plaatsvervanger van Christus is, probeert de duivelse vrijmetselarij zich die autoriteit toe te eigenen.

John Vennari, uit een gelukkige herinnering, onthulde het toegegeven plan van de vrijmetselaars in zijn boekje, The Permanent Instruction of the Alta Vendita . Het bevat het Italiaanse vrijmetselarijmanifest om de kerk over te nemen. Het boekje, dat verkrijgbaar is bij The Fatima Center, vertelt het volgende:

De instructie riep op tot de verspreiding van liberale ideeën en axioma’s door de hele samenleving en binnen de instellingen van de katholieke kerk, zodat leken, seminaristen, geestelijken en prelaten in de loop der jaren geleidelijk doordrongen zouden worden van progressieve principes.

Na verloop van tijd zou deze mentaliteit zo wijdverbreid zijn dat priesters gewijd zouden worden, bisschoppen zouden worden ingewijd en kardinalen zouden worden benoemd wiens denken in overeenstemming was met de moderne gedachte die geworteld is in de Verklaring van de Rechten van de Mens en andere “Principes van de Franse Revolutie”. van 1789” (gelijkheid van religies, scheiding van kerk en staat, religieus pluralisme, enz.).

Uiteindelijk zou uit deze gelederen een paus worden gekozen die de kerk zou leiden op het pad van ‘verlichting’ en ‘vernieuwing’. Zij verklaarden dat het niet hun bedoeling was om een ​​vrijmetselaar op de stoel van Petrus te plaatsen . Hun doel was om een ​​omgeving te creëren die uiteindelijk een paus en een hiërarchie zou voortbrengen die gewonnen was voor de ideeën van het liberale katholicisme , maar die zichzelf al die tijd als trouwe katholieken zouden beschouwen.

Deze katholieke leiders zouden zich dus niet langer verzetten tegen de moderne ideeën van de revolutie (zoals de pausen van 1789 tot 1958 consequent de praktijk waren – de dood van paus Pius XII – die deze liberale principes veroordeelde), maar zouden ze samensmelten tot de Kerk. Het eindresultaat zou een katholieke geestelijkheid en leken zijn die marcheren onder de vlag van de Verlichting, terwijl ze denken dat ze marcheren onder de vlag van de apostolische sleutels.

We moeten speciale aandacht besteden aan het feit dat het niet hun doel was om een vrijmetselaar op de stoel van Petrus te plaatsen, maar om daar een man te hebben die zich naar buiten als katholiek presenteerde, terwijl hij tegelijkertijd de idealen van het ‘liberale katholicisme’ verkondigde. ‘; dat wil zeggen, de door de Verlichting geïnspireerde vrijmetselaars-idealen die hierboven zijn beschreven . Past paus Franciscus niet in deze beschrijving?

INFILTRATIE IN HET ONDERWIJS

Een van de belangrijkste doelstellingen van de kerk is het onderwijzen van het geloof, wat een goddelijk gebod is van onze Heer, die zei: “Ga daarom heen, leer alle volken” (Matteüs 28:19). Het is dus het doel van de maçonnieke onderneming om te infiltreren in het katholieke en openbare onderwijs om de jeugd te corrumperen, waardoor ze vatbaar worden voor hun valse principes. Ze waren bereid geduldig te zijn en gingen langzaam vooruit, zodat hun ideologie dieper in elke volgende generatie doordringt en elk facet van de samenleving doordringt.

Het openbaar onderwijs stond lange tijd onder leiding van vrijmetselaarsprincipes, die meestal worden gepresenteerd onder het mom van de “Verlichting” (beter aangeduid als de “Verduistering”). Religieus onverschilligheid, losse moraal, socialisme, evolutionisme, de ‘heiligheid’ van de natuur en minachting voor grootsheid uit het verleden (denk bijvoorbeeld aan anti-Columbus hysterie) zijn allemaal kenmerken van het maçonnieke onderwijsinitiatief. Hoewel we vaak zeggen dat ons onderwijssysteem ‘gebroken’ is, is het in feite buitengewoon effectief geweest in het bereiken van zijn doel om een samenleving te creëren die wordt gedomineerd door deze etterende ideologie. In feite is een ‘liberaal’ tegenwoordig gewoon een intellectuele vrijmetselaar, of hij die titel nu gebruikt of niet.

Ook het katholieke onderwijs is al lang geïnfiltreerd, hoewel deze overname dramatisch werd geïntensiveerd na het Tweede Vaticaans Concilie. Terwijl de hiërarchie de ramen van de kerk probeerde te openen om wereldse ‘frisse lucht’ binnen te laten, was het de rook van Satan die naar binnen sijpelde. Dit had moeten worden voorzien aangezien vrijmetselaars-verduisteringsprincipes zich vermomden onder de mantel van de ‘frisse lucht’ van moderniteit.

Binnen een paar jaar was het katholieke onderwijs volledig in verval. Katholieke universiteiten promoten nu bijvoorbeeld openlijk ketterij en zelfs abortus, een onnatuurlijke ondeugd zonder schaamte. Er zijn maar weinig katholieke instellingen die stoutmoedig het sociale koningschap van Christus leren en het onfeilbare dogma dat er geen redding buiten de kerk is. Zeldzaam is het seminarie dat toekomstige priesters vertrouwd maakt met de grote pauselijke encyclieken die meer dan een eeuw (1830-1950) weerstand boden aan de leugens van de vrijmetselarij.

Om de zaken nog erger te maken, lijkt het erop dat paus Franciscus en zijn Vaticaanse cohort hun voorkeur voor de loge niet langer verbergen. Het Global Compact of Education presenteert ons een vrijmetselaarsmanifest, vermomd als katholieke leer.

Dit artikel gaat verder in Deel II: Een vrijmetselaarsmanifest. Zie hieronder gaat het verder

[1] Deze automatische excommunicatie is expliciet in het Wetboek van Canoniek Recht van 1917 (zie #2335, hieronder) en blijft impliciet in het Wetboek van Canoniek Recht van 1983 ( Canon 1374 ). Iedereen die hieraan twijfelt, kan ook verwijzen naar officiële documenten van 17 februari 1981 en 16 november 1983. Deze laatste is ondertekend door Joseph Kardinaal Ratzinger , destijds prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Een Engelse vertaling van Canon 2335 luidt: “Degenen die hun naam geven aan maçonnieke sekten of andere verenigingen van dit soort die machinaal handelen tegen de kerk of legitieme burgerlijke machten contracteren door dat feit dat excommunicatie eenvoudigweg voorbehouden is aan de Apostolische Stoel.” (1917 Wetboek van Canoniek Recht, onder redactie van Dr. Edward N. Peters, Ignatius Press, 2001.)

Een vrijmetselaarsmanifest

door Kennedy Hall

Lees deel 1: Oorsprong en infiltratie (zie hierboven)

Deel 2 — Vrijmetselaarsmanifest

GLOBAL COMPACT: VRIJMETSELAARSMANIFEST

Tot voor kort waren de pseudo-magistrale documenten waar we aan gewend zijn geraakt niet zo brutaal in het verkondigen van de ideologie van de duivel. Hooghartige filosofische taal en dubbelzinnige stellingen zijn de modus operandi van conciliaire theologen geweest. Deze dubbelzinnigheid is handig gebruikt door modernistische prelaten en opvoeders, die bewust of onbewust doordrenkt zijn van maçonnieke principes, om een ‘evolutie van dogma’s’ te bevorderen die ‘in dialoog gaan met’ en ‘reageren op’ de moderne mens . (Dit is een grove verkeerde benaming; we zouden moeten zeggen dat de mens die zijn zonde wil rechtvaardigen – hij is zo oud als Eden.)

Onder paus Franciscus en met de documenten en conferentiedialogen van het Global Compact on Education is de vrijmetselarij echter zonder vermomming of terughoudendheid losgelaten in de katholieke wereld. Zie je, de duivel is bereid zijn tijd af te wachten door kwaad te doen in de schaduw. Toch heeft hij vanwege zijn onuitblusbare trots het onverzadigbare verlangen om zichzelf en zijn daden ongegeneerd te openbaren zodat de hele wereld het kan zien.

Vanaf het begin is het Global Compact on Education een vrijmetselaars-globalistisch document en geen katholiek document. In het werkdocument staat: “Paus Franciscus riep vertegenwoordigers van over de hele wereld naar Rome om een gemeenschappelijke belofte te ondertekenen om een mondiaal pact op onderwijs op te bouwen.” Toch zijn de meeste vertegenwoordigers niet eens christelijk! En wat beloven ze? Het document zelf onthult de uitgesproken idealen.

EEN “NIEUWE” MANIER VAN DENKEN (?!)

Het Compact stelt: “In de encycliek Laudato Sì [1] herinnert paus Franciscus ons eraan dat ‘onderwijs ontoereikend en ineffectief zal zijn tenzij we ernaar streven een nieuwe manier van denken over mensen, het leven, de samenleving en onze relatie met de natuur te bevorderen. ‘” Blijkbaar was het katholiek onderwijs in het verleden ontoereikend. Nu hebben we een “nieuwe manier” van denken over mensen nodig, alsof de christelijke antropologie van St. Augustinus, St. Thomas en onze grote heiligen niet voldoende was? Dit komt omdat het katholieke onderwijs in het verleden weerstand bood in plaats van ingeprente vrijmetselaarsprincipes.

Degenen die de grootsheid van de christelijke beschaving willen afschaffen, moeten altijd algemene ‘vooruitgang’ en een vage ‘nieuwe en verbeterde’ manier uitbazuinen om hun belofte van een etherische utopie waar te maken. Toch moeten we luisteren naar de woorden van St. Vincentius van Lerins: “Maar wat als sommige nieuwe besmettingen de hele Kerk proberen te besmetten, en niet slechts een klein deel ervan? Dan zal hij ervoor zorgen om vast te houden aan de oudheid [traditie], die nooit op een dwaalspoor kan worden gebracht door enige nieuwigheid.”

En we krijgen nu te horen dat we een nieuwe ‘relatie met de natuur’ nodig hebben. Ik ben nieuwsgierig, hoe kan men een relatie hebben met de natuur, goed begrepen. Spreekt de natuur met de mens? Hebben we vriendschap met de natuur? Dit soort gobbledygook klinkt meer als pantheïstisch heidendom dan als katholicisme.

De maçonnieke boodschappen gaan verder: “Broederschap is de culturele categorie die het pausdom van Franciscus ondersteunt en paradigmatisch leidt… Hoe meer broederschap wordt uitgeoefend, hoe meer het niet in de eerste plaats een morele plicht uitdrukt, maar eerder de objectieve identiteit van de mensheid en de hele schepping.” Dit is vrijmetselarij, duidelijk en eenvoudig. Er wordt openlijk toegegeven dat broederschap – de onderbouwing van de vrijmetselarij door de amorfe broederschap van de mens – het centrum is van het pausdom van Franciscus.

Toch is het de wet van Christus dat verlossing en koningschap aan elke cultuur ten grondslag moeten liggen! Het is in feite Zijn Kerk, Zijn Mystieke Lichaam – vasthoudend aan Gods eeuwige decreten – die genade en barmhartigheid verdient voor de hele schepping. Hoe komt het dat een paus op een manier kan spreken die zo vreemd is aan de katholieke sensus fidelium ?

Bovendien stelt het Global Compact dat zelfs moraliteit opzij moet worden gezet voor broederschap. Dit klinkt als een valse “Geest van Vaticanum II”, waarin eenheid wordt gezocht zonder zich aan de waarheid te houden. Dit is een verwoestende leugen van de duivel. Het is een onmogelijkheid omdat God de bron is van alle waarheid en alleen door, met en in Hem kan echte eenheid worden gevonden.

EEN CONSISTENT BERICHT

Op dit punt in het pausdom van Franciscus zou de inhoud van dit document ons niet moeten verbazen. Al in 2014 bracht paus Franciscus deze ideeën naar voren in een toespraak genaamd “Broederschap, de basis en de weg naar vrede”. De auteur van het Global Compact-werkdocument zorgt ervoor dat deze toespraak wordt vermeld. Je kunt bijna de kreet horen van de vrijmetselaars-gedreven geest van de Franse Revolutie, ” Liberté, Égalité et Fraternité .”

In feite heeft Francis dit document gevuld met zelfverwijzingen . Volgens mijn telling zijn van de 44 verwijzingen naar eerdere verklaringen van geestelijken, 41 voor hemzelf (93%), en de overige drie voor Benedictus XVI. Dit betekent dat er zelfs geen enkele verwijzing is naar onderwijs voorafgaand aan Vaticanum II. Er zijn geen verwijzingen naar de kerkvaders, doctoren, vroegere pausen of heiligen. Dit document pronkt ongegeneerd met zijn nieuwigheid en probeert niet eens te verbergen dat het volledig buiten de stroom van de katholieke traditie staat.

Een ander kenmerk van maçonnieke invloed op de samenleving – dat in veel post-Vaticaan II-documenten te zien is – is het begrip interreligieuze dialoog. Vrijmetselaars brengen enthousiast de ernstige fout naar voren dat alle religies gelijk zijn of op zijn minst voldoende zijn voor eeuwige beloning. Dit is al lang een favoriet thema van paus Franciscus.

Het beruchte ‘Abu Dhabi’-document [2] , waarin hij een gelijkheid tussen religies suggereerde door het idee naar voren te brengen dat God op de een of andere manier andere religies ‘wil’ – zelfs in positieve zin! [3] – is een voorbeeld van deze vrijmetselaarsgeest.

Het Instrumentum Laboris vertelt verder de volgende vrijmetselaarsboodschap:

“In navolging van wat verschillende religieuze leiders aan paus Franciscus hebben voorgesteld, is het noodzakelijk om ons vandaag te concentreren op het onderwijzen van de vragen van onze jeugd, die een prioriteit zijn in vergelijking met het geven van antwoorden: het is een kwestie van tijd en ruimte besteden aan de ontwikkeling van de grote vragen en wensen die in de harten van nieuwe generaties wonen, die vanuit een serene relatie met zichzelf de zoektocht naar het transcendente zouden kunnen vervullen.”

Hierin zien we dat de paus het advies van andere religies heeft opgevolgd en dat vragen belangrijker zijn dan de waarheid. Bovendien helpt een “rustige relatie met het zelf” (wat dat ook betekent) ons blijkbaar om het amorfe “transcendente” te begrijpen. Klinkt dit niet als gnostische new age-spraak? Kan het worden gezien als iets anders dan een verheffing van het zelf tot het middelpunt van het bestaan? Het vergoddelijkt elke persoon in wezen als zijn eigen ‘god’, en deze individuele subjectiviteit moet worden gewaardeerd boven de waarheid. Zo’n gedachte is de droom van een vrijmetselaar – elke man wordt zijn eigen god, en de Ware God is niet relevant.

Het lijkt erop dat het schrift aan de muur hing…

Af te sluiten in Deel III, ‘Een samenvatting van het Global Compact’.

[1] Lees een kritiek op deze encycliek in The Remnant en/of bekijk een video op ons YouTube-kanaal , beide van Christopher Ferrara.

[2] De formele naam van deze overeenkomst is “Een document over menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven”. Wanneer een persoon van geloof, toewijding en vroomheid die titel leest, denkt men natuurlijk: “Dit moet gaan over het wereldplan voor vrede gebracht door Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.” Toch wordt in deze verklaring zelfs geen enkele verwijzing naar Onze Lieve Vrouw, naar het Katholieke Geloof, naar Jezus Christus of naar de Heilige Drie-eenheid gemaakt!

[3] De specifieke verklaring uit dat document waarnaar hier wordt verwezen, is: “Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal zijn door God gewild in Zijn wijsheid, waardoor Hij mensen heeft geschapen.” De context van deze verklaring en de rest van het document maken duidelijk dat het niet Gods “passieve wil” is die het kwaad toelaat dat ook een veelvoud aan valse religies toelaat, maar dat dit eerder een daad van Zijn “actieve wil” is. ”, die alleen datgene schrijft wat goed is. Dit idee is een ernstige fout en een grote belediging tegen Gods volmaakte goedheid en oneindige majesteit.

Samenvatting van het Global Compact on Education

door Kennedy Hall

Lees deel 2 waarin wordt beschreven hoe het Vaticaans Global Compact on Education een ‘Masonic Manifesto’ is dat had kunnen worden verwacht, aangezien het een boodschap vertegenwoordigt die paus Franciscus consequent heeft bepleit. (zie hierboven)

Deel 3 — Samenvatting van het Global Compact

HET SCHRIFT WAS AAN DE MUUR

Het is met een hart vol droefheid dat we de realiteit onder ogen moeten zien: paus Franciscus heeft consequent de leer van de kerk ondermijnd met een overvloed aan verklaringen, interviews, acties en weglatingen. [1] We zouden kunnen denken aan zijn “wie ben ik om te oordelen”-uitspraak die hij in een vliegtuiginterview uitsprak. Als gevolg daarvan beweerde de hele wereld dat de katholieke kerk op de een of andere manier haar leer over seksuele ethiek aan het veranderen was. Ook stimuleerde de encycliek Amoris Lætitia verschrikkelijke onenigheid en verwarring, omdat het de traditionele katholieke moraal ondermijnde door te pleiten voor situatie-ethiek. Erger nog, het gaf bisschoppen en predikanten groen licht om de Heilige Communie toe te dienen aan hen die in een staat van openbare zonde leefden. En Francis heeft de formele dubia verlaten van de vier kardinalen al meer dan 1500 dagen onbeantwoord (sinds 19 september 2016).

Verder vinden we in zijn encycliek over het milieu uitspraken als: “verhindert ons de natuur te zien als iets dat los staat van onszelf of als louter een omgeving waarin we leven. We zijn onderdeel van de natuur, erin opgenomen en dus in voortdurende interactie ermee.” Inherent aan het wereldbeeld van de vrijmetselaars is een soort pantheïsme, aangezien we vergoddelijkt zijn in onze eigen goden, en dit pantheïstische gevoel is wijdverbreid in uitspraken zoals deze van Laudato Si; het idee dat we een “deel van de natuur” zijn, lijkt meer op het hindoeïsme dan op het katholicisme. Paus Franciscus heeft gesuggereerd dat er geen hel is, dat sommige zielen eenvoudigweg kunnen worden vernietigd bij de dood, wat een veel voorkomende fout is in oosterse religies.

Maar misschien het meest betreurenswaardig voor hen die toegewijd zijn aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, heeft Franciscus zelfs godslastering gesuggereerd tegen de Heilige Maagd Maria. [2]

Hoewel deze nieuwe initiatieven de katholieke gelovigen nog steeds aanstoot geven, moeten ze ons niet langer ‘verrassen’ – juist omdat ze allemaal deel uitmaken van een consistente vrijmetselaars- en niet-katholieke boodschap. Veel erger is dat veel katholieken zich niet bewust zijn van deze verwoesting, wat ruimschoots bewijs is dat het katholieke geloof verloren is gegaan onder zovelen van de gedoopten. Een nog grotere bespotting is dat dit het geloof van velen schaadt en het apostolische werk van de Kerk ernstig belemmert. Te midden van dit grote debacle vallen veel zielen in de hel.

Laten we daarom bidden dat God het goede uit dit kwaad zal halen. Met elke schandalige uitspraak of actie van Franciscus lijkt het erop dat steeds meer katholieken zich bewust worden van de voortdurende relevantie en het absolute belang van de Boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

HET DOCUMENT IN HET KORT

Omdat de vrijmetselarij de mens verheft tot de hoogste rechter van moraliteit, is het een grijpen naar gelijkheid met God, wat niet anders is dan de oorspronkelijke verzoeking van Adam en Eva om “als goden te worden, goed en kwaad kennend”. De Ware Religie staat sinds het begin der tijden op gespannen voet met deze verleiding, en dit wordt duidelijk wanneer we de aard van heidense religies contrasteren met het katholicisme.

In ons geloof begrijpen we dat we inderdaad gescheiden zijn van God. Vergelijk dat echter met het hindoeïsme, dat uitdrukt dat we allemaal ‘atman’ zijn (zielachtige deeltjes van de universele natuur), die uiteindelijk terug zullen gaan naar ‘brahman’ (de ultieme spirituele staat). We zijn uniek gemaakt door God, en zelfs in de hemel blijven we dat; maar de taal die voortkomt uit het Global Education-compact riekt naar deze oosterse pantheïstische visie. Helaas is een deel van de pantheïstische taal die is opgenomen van Laudato Si, dat de paus aan het begin van zijn pontificaat schreef: “Er kan geen vernieuwing van onze relatie met de natuur zijn zonder een vernieuwing van de mensheid zelf. Er kan geen ecologie zijn zonder een adequate antropologie” (nr. 118). Wat wordt hier in dit document gesuggereerd door de encycliek van de Heilige Vader over het milieu te citeren? Moeten we onze eigen aard heroverwegen om te voldoen aan de behoeften van ‘ecologie’? Dit is inderdaad verontrustend.

Het is veelzeggend dat de meeste citaten in alles wat uit het Global Compact on Education komt, afkomstig zijn uit documenten of berichten die al door Francis zijn uitgevaardigd. Zijn pausdom was een ware parade van vrijmetselarij voor de wereld om te zien. De demonische geest van de vrijmetselarij heeft lang geregeerd in de wereld en het Vaticaan, en nu is het zo duidelijk als altijd. Wat erger is, de meeste geestelijken over de hele wereld zullen meegaan om met elkaar overweg te kunnen, zelfs als ze de onzin niet geloven die hen vanuit Rome door de strot wordt geduwd. „U wenst de heerschappij van de uitverkorenen op de troon van de prostituee van Babylon te vestigen; laat de geestelijkheid onder uw standaard marcheren, altijd in de overtuiging dat ze marcheren onder de vlag van de apostolische sleutels.” ( Permanente instructie van de Alta Vendita )

DE OPLOSSING

Zoals altijd is de oplossing de rozenkrans en ander vurig gebed dat Rusland zal worden toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Menselijk gesproken is de taak om dingen om te draaien onmogelijk, maar het is geen menselijke onderneming waaraan we deelnemen. Zoals Sint-Paulus zegt, dit is een strijd tussen vorstendommen en heerschappijen, en laten we daarom de wapenrusting van God aantrekken en vechten onder de mantel van Onze Lieve Vrouw, met Sint-Michiel als onze generaal. Er zal een Triomf van het Onbevlekt Hart zijn, en de smaak van de overwinning zal altijd zo zoet zijn na de bittere tolerantie van deze Vrijmetselaars-vloed.

[1] Een hele website is gewijd aan het catalogiseren van de uitspraken van paus Franciscus die de katholieke leer ondermijnen. Hoewel het is gemaakt door Spaanssprekende katholieken, is een deel ervan al in het Engels vertaald.

[2] In een homilie in het huis van Santa Marta zei paus Franciscus: “Ze zweeg, maar in haar hart, hoeveel dingen vertelde de Heer! ‘… Je had me verteld dat hij groot zou zijn, je had me verteld dat je hem de troon van David, zijn voorvader, zou hebben gegeven, dat hij voor altijd zou hebben geregeerd en nu zie ik hem daar!’ Onze Lieve Vrouw was een mens! En misschien had ze zelfs het verlangen om te zeggen: ‘Lies! Ik ben bedrogen!’” (20 december 2013)

Disclaimer: De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijk het officiële beleid of standpunt van fatima.org.

20210816 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 38

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze 1917-1932

Ga verder naar: 1932-1945

Ga verder naar: 1945-1961

Ga verder naar: 1962-1995

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1981

In zijn latere boek deelt Profits of War voormalig Israëlische inlichtingenofficier Ari Ben-Menashe voorkennis over hoe de toekomstige premier van Israël, Ariel Sharon, illegaal wapens verkocht aan verschillende hulpbronnenrijke Zuid-Amerikaanse landen om communistische regimes te helpen vestigen zodat zionistische bedrijfsbelangen konden verhuizen en de middelen plunderen.

Hij beschrijft ook hoe de financiering voor deze operaties werd gecreëerd: door cocaïne naar de Verenigde Staten te smokkelen. Dit werd gedaan door een groep waaronder George HW Bush, Bill Clinton en Manuel Noriega. Hij beschrijft hoe democratische politici werden afbetaald met het geld van de illegale handel, inclusief degenen die belast waren met het onderzoeken van hetzelfde schandaal. Hij stelt:

“[Ariel] Sharons netwerk was in staat geweest militair materieel vanuit Israël te leveren aan verschillende Midden-Amerikaanse landen, waaronder El Salvador, Guatemala, Panama, Costa Rica en zelfs Mexico. Dit was nooit officieel beleid van de Israëlische regering, en het kabinet zelf werd er afgekeurd door, maar Sharon was een te wilde gans voor wie dan ook.

Dus Sharons privénetwerk kocht hun wapens van fabrieken van de Israëlische regering en kreeg hun exportvergunningen van de Israëlische regering.

…Het was in 1981 dat ze begonnen met het leveren van een geheim leger in Midden-Amerika, de contra’s, die probeerden de Sandinistische regering van Nicaragua, die in 1979 aan de macht was gekomen, te destabiliseren en uiteindelijk de ondergang teweeg te brengen. Sharon, met al zijn macht, de premier of de leiders van de Israëlische inlichtingengemeenschap niet konden dwingen om wapens te betalen uit het slush-fonds dat was voortgekomen uit de wapenverkoop in Iran.

Dus, met de steun van [Robert]Gates en de CIA, hebben sommige leden van de groep hun eigen fonds opgericht. Dit deden ze door cocaïne via Midden-Amerika van Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten te vervoeren. Een belangrijke speler was Manuel Noriega, die George Bush kende sinds hij halverwege de jaren zeventig de CIA-chef was. Honderden tonnen cocaïne stroomden de Verenigde Staten binnen, en er werd nog een handig slushfonds gecreëerd…

Om te voorkomen dat alle gouden eieren in één mand zouden worden gegooid, werden 200 bankrekeningen geopend bij 27 gerenommeerde banken over de hele wereld, maar op elk moment slechts ongeveer een kwart van deze accounts was actief. Accountants in Wenen, Londen, Sydney, New York en Tel Aviv hadden de macht om deze gelden eens in de paar maanden van rekening naar rekening te schuiven, maar ze hadden geen bevoegdheid om geld op te nemen…

In 1983 draaide het slushfonds als een goed geoliede machine. Eens per jaar zouden de 200 genummerde rekeningen in Europa worden gewijzigd en de namen van de papierbedrijven worden gewijzigd. De enige naam die nooit werd veranderd, was die van de holdinggroep, Ora.

De ongeschreven regel waaronder we opereerden was dat Israël niet rechtstreeks naar de wapenfabrikanten of de wapenindustrie zou gaan. Telkens wanneer we het nodig achtten om Amerikaanse apparatuur uit de Verenigde Staten te kopen, hetzij van de fabrikanten, hetzij van voorraden van het Amerikaanse leger, zouden we de aangewezen CIA-mensen benaderen. Zij zouden op hun beurt de wapens kopen en klaarzetten voor onze collectie in magazijnen. Deze waren meestal op Marana, een CIA-vliegbasis in de buurt van Tucson, Arizona. De eerste lading wapens werd daar in oktober 1981 uitgevlogen.

Als we daarentegen Amerikaans materieel zouden kopen van NAVO-voorraden in Europa, zou de overdracht plaatsvinden in Luik, België. Israël zou in gecharterde vrachtvliegtuigen vliegen om het materieel op te halen, en dan zou het vliegtuig terugkeren naar Tel Aviv.

Andere favoriete landen die in het rookgordijn werden gebruikt, waren Guatemala, Peru, Kenia, Paraguay en Zuid-Afrika. Als Paraguay werd gebruikt, vlogen de vliegtuigen door naar Zuid-Afrika – dezelfde route die normaal gesproken door de CIA wordt gevolgd bij het verzenden van wapens naar Zuid-Afrika. Dus Paraguayaanse functionarissen die op de hoogte waren van de Zuid-Afrikaanse handel gingen ervan uit dat een vliegtuig dat in Asunción landde en gevuld was met wapens op weg was naar Zuid-Afrika, terwijl zijn eindbestemming in feite Iran was.

Terwijl onze slush-fondsen gestaag groeiden, verminderden ongebruikelijke overheadkosten de winst. Het is waar dat we wapens aan de Iraniërs verkochten met een opslag van 50 tot 400 procent op de prijs af fabriek, maar de werkelijke kosten om ze te verkrijgen en te leveren waren ook hoog. Er moest een enorm netwerk van wapenhandelaars worden betaald, geld moest worden overhandigd aan degenen die betrokken waren bij “rookgordijn”-deals, steekpenningen aan politici en ambtenaren, campagne “donaties” over de hele wereld en andere uitgaven . De “donaties” kosten soms meer dan de wapens zelf.

Er werden zelfs bijdragen geleverd uit het slush-fonds, zij het indirect, aan Amerikaanse politici, waaronder democraten in het IranContra-panel. Dit kan een reden zijn dat het volledige verhaal achter het Iran-contra-schandaal nooit is uitgekomen. Ook al lekte Israël details over sommige activiteiten van Oliver North, de Democraten, van wie velen goed op de hoogte waren van wat er gaande was, zwegen over de enorme vloed van wapens die via Israël naar Iran was gestroomd. Tel Aviv, die niet wilde dat zijn eigen wapendeals met Teheran aan het licht zouden komen, had ze beloond met verschillende, vaak ingewikkelde, bijdragen aan de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Ik weet niet wie bij AIPAC de ultieme bron van deze bijdragen kende, maar het was duidelijk dat iemand dat deed.

Het derde en laatste hoofddoel van het slush-fondsgeld was om de woningbouwprojecten op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook te financieren voor Joodse kolonisten die daar Palestijns land hadden ingenomen. Omdat veel leden van het Amerikaanse Congres deze woningbouwprojecten zagen als een provocatie die de vrede in het Midden-Oosten zou belemmeren, verbood veel Amerikaanse hulp aan Israël het gebruik van het geld voor het bouwen op de Westelijke Jordaanoever. Als onderdeel van de coalitie was de Labour Party, die graag wilde deelnemen aan een vredesconferentie, ook tegen een regeringsproject voor huisvesting op de Westelijke Jordaanoever.

Het antwoord, wat Likud betreft, was om te putten uit het slush-fonds. Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook werden tientallen miljoenen dollars gebruikt om te helpen bij het bouwen van de fundamenten voor nieuwe Joodse nederzettingen en om het land van de Arabieren te kopen. Hoewel veel land eenvoudigweg in beslag werd genomen en nog meer door veroordeling werd ingenomen voor overheidsdoeleinden, deden veel Arabieren, die door de PLO werden verboden land aan de Joden op de Westelijke Jordaanoever te verkopen, dit toch tegen te hoge prijzen, ook al zetten ze hun leven op het spel ze worden gepakt.

Wat ze deden was verkopen aan verschillende buitenlandse joodse dekmantelbedrijven die feitelijk door het paritair comité werden gefinancierd. Veel Arabieren op de Westelijke Jordaanoever werden rijk door hun land te verkopen, het geld mee te nemen en naar andere landen te emigreren. Wat Likud betrof, was het geld goed besteed, omdat het de Arabieren aanmoedigde om te emigreren, terwijl het land achterliet voor de Joden om naar toe te trekken. Hun huizen zouden ook worden gesubsidieerd door het slushfonds.

1982

De Amerikaanse procureur-generaal William French Smith schrijft drugshandelaar en CIA-directeur William Casey om hem te informeren dat het ministerie van Justitie drugsmisdrijven gepleegd door de CIA niet zal vervolgen.

Hij heeft de drugshandel in de Verenigde Staten effectief gelegaliseerd, een beslissing die de komende decennia elke Amerikaanse burger zal treffen.

Het zal Casey in staat stellen een massale cocaïnesmokkelbende te exploiteren onder leiding van Casey, de gouverneur van Arkansas, Bill Clinton, voormalig CIA-directeur en huidige vice-president George HW Bush, voormalig CIA-officier William Barr, CIA-agent Manuel Noriega, Mossad-agent Mike Harari, US Marine Colonel Oliver North, Clinton-hoofd Veiligheid Raymond Young, CIA-agent Enrique Bermudez en verschillende anderen.

1982

“Ongenadigde” (de in ongenade gevallen) voormalig vice-president Spiro Agnew schrijft een brief aan de Duits-Amerikaanse schrijver en activist Hans Schmidt waarin hij stelt:

“Geachte heer Schmidt, bedankt voor het sturen van uw brief van 26 augustus en de bijlagen. Omdat ik lange tijd in de voorhoede heb gestaan van degenen die protesteren tegen de overheersing van dit land door zionisten, ben ik altijd bemoedigd om te zien dat anderen mijn verontwaardiging delen.

Zelfs in het licht van deze gruwelijke acties van de arrogante staat Israël, lijkt het brede spectrum van Amerikaanse opinieleiders vast te houden aan de misvatting dat Joden vanwege de zogenaamde Holocaust geen kwaad kunnen doen. De 70 jaar van indoctrinatie die begon met de jaren die onmiddellijk volgden op de Balfour-verklaring hebben de westerse wereld gehersenspoeld, en de zionistische controle over onze nieuwsmedia heeft de velden groen gehouden voor Israël.

De uitbuiting van het georganiseerde jodendom is op zijn zachtst gezegd ijverig. Als iemand die 10 jaar goed georganiseerde aanvallen in de media en in de rechtbanken heeft doorstaan, kan ik dat bevestigen. Men kan alleen maar aannemen dat Israël belangrijker is voor deze mensen dan hun eigen land.

Ik mag ook president Reagan, maar hij moet een positievere houding ontwikkelen ten aanzien van dit onderwerp. Reagan moet worden verteld dat de staart de hond niet kan blijven kwispelen. Het Amerikaanse volk is bereid een sterke leider te volgen die weigert een verzorgingsstaat te beschermen die zijn donor beledigt.

Vriendelijke groeten.

Met vriendelijke groet,

Spiro T Agnew

Agnew wordt door de pers bestempeld als racist en antisemiet.

1978

Opnieuw onder het voorwendsel dat ze het slachtoffer zijn geworden van “terreuraanvallen” doet Israël een nieuwe poging tot de rivier de Litani. Deze keer proberen ze de Libanese regering omver te werpen, zodat een zionistische marionet kan worden neergezet, die de diefstal van de watervoorraden zal toestaan.

60.000 door de Amerikaanse belastingbetaler gefinancierde Israëlische troepen vallen Libanon binnen, ondersteund door 800 door Amerika gefinancierde tanks, vliegtuigen, gevechtshelikopters, artillerie en raketboten. 20.000 Libanezen worden afgeslacht, waaronder duizenden vrouwen en kinderen.

Zelfs de pro-Israëlische Amerikaanse diplomaat George Ball geeft toe dat Israël was blijven zoeken naar de “internationaal erkende provocatie” die nodig was om Libanon binnen te vallen, maar het nooit had gevonden.

Net als in 1978 wordt Israël onder internationale druk opnieuw gedwongen zich geleidelijk terug te trekken.

In zijn boek The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel legt auteur Jack Bernstein uit:

“De echte redenen voor Israëls aanval op Libanon waren:

1. Het is de bedoeling van Israëls zionistische/marxistische leiders om een eeuwige oorlog te voeren. De aanval op Libanon was slechts een nieuwe fase van Israëls ‘aanvalsoorlogen’-beleid.

2, Water is schaars in het Midden-Oosten, vooral in Israël. Sinds Israël een staat werd, heeft het de wateren van de Litani-rivier gewild voor gebruik in Israël, en de enige manier waarop ze het konden krijgen was om het militair in te nemen.”

De dood van de 250 [Amerikaanse] mariniers die in Libanon dienen, wordt toegeschreven aan de Arabieren. Dit is zoals het was gemeld door de door de zionisten gecontroleerde nieuwsmedia in Amerika. Maar dit is niet bewezen! In feite geven betrouwbare rapporten uit Libanon aan dat de terroristische aanslag op de Amerikaanse marinebasis was gepland door Israëlische militairen of de Mossad… het is gebruikelijk voor de zionisten/marxisten om een geheime daad te plannen en dan iemand anders zover te krijgen om de vuil werk. Door de aanval op de marinebasis uit te voeren, hadden de Israëlische ‘War Hawks’ gehoopt dat de aanval het Amerikaanse volk tegen de Arabieren zou keren en dat Amerika in de oorlog zou worden getrokken en Israël verder zou helpen bij zijn agressie tegen de Arabieren.”

1983

In agrarische samenlevingen is het gevolg van een marxistische revolutie altijd massale hongersnood, aangezien het primaire doel van deze revoluties ontvolking is.

Na een marxistische revolutie in Ethiopië in de jaren 70 komt revolutionair Mengistu Haile Mariam aan de macht en vestigt hij een militaire dictatuur.

De gebruikelijke ‘rode terreur’ had plaatsgevonden in 1977, de periode waarin marxisten de macht overnamen en zoveel mogelijk politieke tegenstanders vermoordden en martelden.

Revolutionairen waren bewapend en stuurden van deur tot deur om wapens in beslag te nemen en persoonlijke eigendommen te plunderen. Veel mensen werden midden in de nacht uit hun bed gegrepen en nooit meer teruggezien. Honderden die geen misdaad hebben begaan, worden gearresteerd en samen buiten de stad geëxecuteerd.

In de komende 2 jaar worden een half miljoen Ethiopiërs (meestal omdat ze christen zijn, maar onder het voorwendsel van de verkeerde ‘politiek’) opgepakt en geëxecuteerd. Bijna alle vrouwen worden verkracht voordat ze worden vermoord.

Wanneer de regering van Mengistu op een voedseltekort reageert door de voedselprijzen op een laag niveau vast te stellen, kan voedsel niet langer met winst worden geproduceerd en stort het aanbod in. Om het gat dieper te graven is de volgende stap natuurlijk om het overgebleven voedsel in beslag te nemen van degenen die het hebben. Er wordt dan een “hongersnoodverlichtingsbelasting” opgelegd aan de uitgehongerde boeren, omdat ze geen voedsel hebben om over te praten.

Dan mogen ze niet meer werken, behalve in de landbouw. Het aantal handelaren dat graan verkoopt daalt van 30.000 naar 5.000. Naarmate de ontevredenheid over de domheid, hebzucht en vrijgevigheid van de regering hoogtij viert, wordt het regime steeds autoritairder. Als internationale hulp binnenkomt, wordt deze onderschept en doorgestuurd naar regerings- en militaire functionarissen. Vervolgens wordt een propagandacampagne gelanceerd om het publiek ervan te overtuigen dat de oorzaak van de hongersnood de jaarlijkse droogte is en niet een opzettelijk zionistisch ontvolkingsprogramma.

Binnenkort verkeren 8 miljoen Ethiopiërs in een fase van hongersnood en sterven bijna 1 miljoen mensen van de honger.

Beelden van de uitgehongerde kinderen van Ethiopië worden door de zionistische pers aan naïeve westerlingen gepresenteerd, smekend om donaties. Ze liggen over de oorzaken van de honger, het beschuldigen van de droogte (wat vaak gebeurt in de regio, maar nooit veroorzaakt een hongersnood in de buurt van dit niveau van ernst.)

“Uw gift van slechts 25 cent zal deze kleine jongen te voeden voor 2 dagen, zeggen ze .”

In 1985 wordt een enorm benefietevenement gehouden dat bekend staat als “Live Aid”. Er worden tientallen miljoenen dollars ingezameld. De marxistische dictator Mengistu gebruikt het geld om nieuwe wapens van de Sovjet-Unie te kopen, die hij vervolgens gebruikt om de politieke oppositie de kop in te drukken.

Hoe vaak kan dezelfde revolutie worden herhaald voordat de wereld doorheeft wat er gebeurt?

1984

In 1984 heeft AIPAC (de American Israel Public Affairs Committee) het Amerikaanse Congres als wetgevend orgaan van de Amerikaanse regering vervangen. Het Comité is een enorme lobbygroep die verschillende methoden gebruikt om de Amerikaanse regering te ondermijnen. Het verstoort verkiezingen, koopt om en intimideert potentiële kandidaten, stelt in het geheim wetgeving op en werkt samen met de CIA en de zionistische pers om verhalen op te stellen die de publieke perceptie zullen vormen.

Wetten die niet door de AIPAC zijn goedgekeurd, hebben weinig kans om te worden aangenomen en wetten die door de AIPAC zijn goedgekeurd, falen bijna nooit.

Elke kandidaat die overweegt zich kandidaat te stellen voor een nationaal ambt, moet buigen en trouw zweren aan AIPAC (In verraad aan de Verenigde Staten) of meedogenloos worden aangevallen door de zionistische pers.

Dr. Cynthia Mckinney legt uit hoe AIPAC het congres controleert met behulp van maffia-achtige tactieken. Toen ze zich kandidaat stelde voor het Congres, werd haar een lijst met eisen gestuurd die bekend staat als ‘The Pledge’ en haar werd verteld deze te ondertekenen. Het verklaarde in feite dat haar loyaliteit aan Israël lag, niet aan de Verenigde Staten. Ze zegt:

“De belofte was een stuk papier dat naar mijn huis werd gefaxt, ik herinner me alleen de eerste drie (eisen) …

Er waren vijf of zeven … Jeruzalem is de hoofdstad, de militaire superioriteit van Israël, en economische hulp was de drie die opvielen… De derde die ik me herinner, ging over het in overeenstemming houden van de hulpniveaus met het verzoek van Israël, zodat ik niet zou stemmen voor het verlagen van de hulpniveaus…

Je wist wanneer er deze bepaalde puntmensen waren, en toen die puntmensen [in het Congres] wetgeving schreven, wist je dat AIPAC dat maakte, en ze waren ook in de kamer om aantekeningen te maken over wie wat zei tijdens de beraadslagingen van het wetsvoorstel …. Er was een brief of rekening of iets dat AIPAC naar een van de congreskantoren had gestuurd, en het congreskantoor was niet slim genoeg om de oorspronkelijke titel, die van AIPAC was, te wissen. Toen werd dat een kleine mini-vuurstorm, maar er bestaat niet zoiets als een echte vuurstorm met AIPAC, omdat ze alles kunnen onderdrukken….

Mijn hele 12 jaar in het Congres liep tegen deze mensen aan die alles controleerden. Ze controleerden letterlijk het begrotingsproces; wat kwam er in het budget, wat kreeg een regelitem….Ik zou een telefoontje krijgen en de persoon aan de andere kant van de lijn zou zeggen: ‘Ik wil een inzamelingsactie voor je doen.’ En dan gaan we aan de slag met de planning. Ik zou heel enthousiast worden, want je moet geld hebben om een campagne te voeren. En dan zeiden ze twee weken, drie weken na de planning: ‘Heb je de belofte getekend?’ En dan zou ik zeggen: ‘Nee, ik heb de belofte niet getekend’, en dan zou mijn inzamelingsactie kaput worden…

Het zionistische, Israël-eerste geld is wat de Republikeinse en de Democratische partijen ondersteunt… De manier waarop het werkt is dat het pro-Israëlische geld in uw milieu-PAC zit, in uw vakbond PAC’s, in uw bedrijfs-PAC’s. Het is over de hele linie… Het Amerikaanse nationale belang is niet gelijk aan het Israëlische nationale belang.”

De VS is al meer dan een eeuw een bezet land.

Mckinney is al jaren een doelwit van de pers voor het aan de kaak stellen van de zionistische heerschappij in Washington.

1984

In zijn boek The Triumph Of Reason citeert de Britse auteur Michael Walsh Sir Hartley Shawcross, voormalig procureur-generaal en Britse hoofdaanklager bij de processen van Neurenberg uit een toespraak van Shawcross in maart 1984:

“Ik geloof nu dat Hitler en het Duitse volk geen oorlog wilden. Maar we verklaarden de oorlog aan Duitsland, met de bedoeling het te vernietigen, in overeenstemming met ons principe van Balance of Power, en we werden aangemoedigd door de ‘Amerikanen’ [zionisten] rond Roosevelt. We negeerden Hitlers smeekbede om geen oorlog te voeren. Nu zijn we gedwongen te beseffen dat Hitler gelijk had. Hij bood ons de medewerking van Duitsland aan: in plaats daarvan worden we sinds 1945 geconfronteerd met de immense macht van het Sovjetrijk.”

1984

Yuri Alexandrovich Bezmenov, een Russische KGB-agent zegt in een interview:

“….Psychologische oorlogsvoering. Wat het in feite betekent, is de perceptie van de realiteit van elke Amerikaan zodanig te veranderen dat ondanks de overvloed aan informatie niemand in staat is tot verstandige conclusies te komen in het belang van de verdediging van zichzelf, hun families, hun gemeenschap en hun land. Het is een geweldig hersenspoelingsproces dat erg langzaam gaat en is verdeeld in vier basisfasen. De eerste is demoralisatie.

Het duurt vijftien tot twintig jaar om een natie te demoraliseren. Waarom zoveel jaren? Omdat dit het minimum aantal jaren is dat nodig is om één generatie studenten op te leiden in het land van je vijand, blootgesteld aan de ideologie van de vijand. Met andere woorden, de marxistisch-leninistische ideologie wordt in de zachte hoofden van ten minste drie generaties Amerikaanse studenten gepompt zonder uitgedaagd of gecompenseerd te worden door de basiswaarden van Amerikanisme, Amerikaans patriottisme…

…Uw linksen in de Verenigde Staten, al deze professoren en al deze mooie burgerrechtenverdedigers, ze zijn instrumenteel in het proces van subversie, alleen om de natie te destabiliseren. Als de klus geklaard is, zijn ze er niet meer, ze zijn niet meer nodig. Ze weten te veel. Sommigen van hen raken beledigd als ze de marxistisch-leninisten aan de macht zien komen. Ze denken dat ze aan de macht zullen komen. Dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Ze zullen tegen de muur worden opgesteld en worden neergeschoten ….

Het resultaat? Het resultaat kunt u zien. De meeste mensen die in de jaren zestig zijn afgestudeerd, drop-outs of halfbakken intellectuelen, bekleden nu de machtsposities in de overheid, het ambtenarenapparaat, het bedrijfsleven, de massamedia, het onderwijssysteem. Je zit aan ze vast. Je kunt ze niet kwijt. Ze zijn besmet. Ze zijn geprogrammeerd om in een bepaald patroon te denken en te reageren op bepaalde prikkels. Je kunt niet van gedachten veranderen, zelfs niet als je ze blootstelt aan authentieke informatie.

… Blootstelling aan echte informatie doet er niet meer toe. Iemand die gedemoraliseerd is, is niet in staat om echte informatie te beoordelen. De feiten zeggen hem niets. Zelfs als ik hem overlaad met informatie, met authentiek bewijs, met documenten, met foto’s. Zelfs als ik hem met geweld meeneem naar de Sovjet-Unie en hem het concentratiekamp laat zien, zal hij weigeren het te geloven totdat hij een schop tegen zijn dikke billen krijgt. Wanneer de militaire laars de zijne verplettert, dan zal hij het begrijpen. Maar niet daarvoor. Dat is de tragiek van deze situatie van demoralisatie….

De volgende fase is de crisis. Het kan slechts zes weken duren om een land op de rand van een crisis te brengen. Je ziet het nu in Midden-Amerika. En na een crisis, met een gewelddadige verandering in macht, structuur en economie, heb je de periode van zogenaamde normalisatie die voor onbepaalde tijd zal duren.

Dit is wat er in de Verenigde Staten zal gebeuren als je al deze eikels toestaat om al het goede en het paradijs op aarde te beloven om je economie te destabiliseren, om het principe van vrije marktconcurrentie te elimineren, en om een grote broer-regering in Washington, DC te plaatsen

… De meeste politici, media en onderwijssystemen kaderen in een andere generatie die denkt dat ze in vredestijd leven. vals.

De Verenigde Staten zijn in staat van oorlog tegen de basisprincipes en de fundamenten van dit systeem.

1984

Samuel Blumenfeld publiceert NEA: The Trojan Horse in American Education waarin hij de oorzaken bespreekt van de opzettelijke stommiteit van Amerikanen om plaats te maken voor socialisme:

“De onderwijsmaffia werd efficiënt geleid door peetvaders die gestationeerd waren op belangrijke universiteiten: [Ellwood] Cubberly aan Stanford, die door zijn afgestudeerde studenten bekend stond als “vader”, [Charles]Judd aan de Universiteit van Chicago, [George] Strayer aan Teachers College, New York. Maar een plaatsingsbaron zou alleen een machtsbemiddelaar kunnen zijn als het schoolbestuur zijn gezag erkende, en daarom promootte de onderwijsmaffia “hervorming” van het lokale schoolbestuur dat de controle over de openbare scholen ontnam aan gekozen politici en het in handen gaf van aangestelde professionele opvoeders…

De NEA is waarschijnlijk de intellectueel meest oneerlijke organisatie in Amerika. Het is deels vakbond, deels professionele organisatie en deels politieke partij. Haar interesse in academici is ondergeschikt aan haar radicale politieke en sociale doeleinden.

De georganiseerde arbeid gebruikt de leraren om de vakbonden te helpen verspreiden in de witte boorden en de publieke sector. Het is ironisch dat de leraren in ’s werelds meest vrije natie moeten strijden om hun eigen vrijheid te behouden tegen collega’s die hen een professionele dictatuur zouden opleggen. Een beroep dat zo gedomineerd wordt door de NEA zal ongeschikt zijn om kinderen te leren hoe ze de Amerikaanse vrijheid kunnen behouden, want het eerste wat ze hun zouden moeten leren is hoe ze van de NEA af kunnen komen! Inderdaad, als Amerikaanse leraren hun eigen professionele vrijheid niet kunnen behouden, dan ziet het er voor de rest van ons niet zo goed uit.

Amerika heeft scholen nodig, maar geen overheidsscholen die de belastingbetaler leegzuigen, de kinderen verlammen en onze vrijheden vernietigen. De enige manier om te stoppen ‘een natie in gevaar’ te zijn, is door het onderwijs uit handen van de overheid te halen. Wat we nodig hebben is meer onderwijsvrijheid, meer particuliere scholen en meer ondernemers die onderwijzers zijn.

Ze zullen ons beter onderwijs geven tegen lagere kosten, en alle onoplosbare problemen die door overheidsscholen worden veroorzaakt, zullen eenvoudigweg verdwijnen.

Het was John Dewey die als eerste het idee formuleerde dat hooggeletterdheid een obstakel is voor het socialisme. Voor Dewey was de grootste vijand van het socialisme het privébewustzijn dat kennis zoekt om zijn eigen individuele oordeel en gezag uit te oefenen . De simpele waarheid is dat NEA een sleutelrol heeft gespeeld bij het bevorderen van deze samenzwering tegen alfabetisering. Het was een samenzwering omdat het Amerikaanse volk nooit op de hoogte was van wat er gebeurde en ook geen kans kreeg. Er werd hen nooit gevraagd of ze wilden dat de opvoeding van hun kinderen werd afgestemd op socialistische doeleinden. Dit alles werd van bovenaf opgelegd door opvoeders, psychologen en filosofen die doordrongen waren van een messiaanse missie om Amerika om te vormen tot een socialistische samenleving… het Amerikaanse klaslokaal is een plaats geworden waar intense psychologische oorlogvoering wordt gevoerd tegen alle traditionele waarden. Een kind op een Amerikaanse openbare school is niet meer dan een proefkonijn in een psychiatrisch laboratorium, gemanipuleerd door getrainde ‘change-agents’. Dit alles wordt gedaan met miljarden federale dollars in de grootste zwendel in de menselijke geschiedenis.

1985

In een artikel dat later in 1996 werd gepubliceerd, getiteld The Chip Tatum Chronicles: Testimony of Government Drug Running, levert voormalig CIA-officier Chip Tatum gedetailleerd bewijs van de drugshandel van de Amerikaanse overheid, waarvan hij in de jaren tachtig als helikopterpiloot van de CIA getuige was.

Het werk van Tatum biedt een detailniveau dat onmogelijk is voor iemand anders dan een voormalige CIA-officier.

De krant bevat gedetailleerde vluchtplannen voor veel cocaïnezendingen, waarin hem meestal werd verteld dat zijn lading “vaccins” of “medische benodigdheden” was, maar bij veel gelegenheden ontdekte hij dat de zendingen waren gevuld met cocaïne.

Hij beschrijft ook bijeenkomsten om cocaïnetransporten te regelen waarbij de zittende vice-president George HW Bush, de gouverneur van Arkansas, Bill Clinton, de toekomstige Amerikaanse procureur-generaal William Barr, Oliver North, de voormalige Mossad-agent Mike Harari en vele anderen betrokken waren:

Dr. Lasater kwam als eerste uit de limousine. Ik herkende hem van een eerdere vlucht. Hij werd gevolgd door twee anderen. Dr. Lasater stelde zich aan mij voor, blijkbaar niet beseffend dat we elkaar eerder hadden ontmoet, en vroeg of wij het vliegtuig met de donororganen waren. Ik vertelde hem dat we de koelers hadden en wees ernaar achter in het vliegtuig. Doug, onze crewchef, hielp de limousinechauffeur van Lasater met de koelers. De zware koeler ging in de limousine en de lichte koeler werd in het busje geladen. Dr. Lasater stelde me voor aan de twee heren die bij hem waren. Eerst maakten we kennis met de gouverneur van Arkansas, gouverneur William J. Clinton, en vervolgens zijn veiligheidschef, Raymond “Buddy” Young.

(Klik hier om het volledige artikel te lezen.)

Omdat de CIA onafhankelijk van de Amerikaanse regering opereert, en omdat ze haar superioriteit over de Amerikaanse regering en immuniteit van vervolging na het Church Comité had gevestigd, en omdat ze werkt onder geheime operaties en met zwarte budgetten, is het bijna onmogelijk om de CIA te stoppen . Zelfs een politicus die ze probeert te ontmantelen, zoals John F Kennedy, zal gewoon worden verwijderd. Alleen een massaal publiek ontwaken van de nuttige idioten in de Verenigde Staten kan het land verenigen en de regering weer onder controle brengen.

Tatum was een Vietnam Special Forces Air Combat Controller, een piloot voor speciale operaties van het Amerikaanse leger en een CIA-agent. Hij overleefde verschillende aanslagen op zijn leven nadat hij informatie had gepubliceerd over wat hij zag. Anno 2020 doet hij nog steeds een podcast over Zio-corruptie.

1985

De joodse auteur Jack Bernstein publiceert zijn boek, The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel . Na te zijn gevallen voor zionistische propaganda en een comfortabel leven in de Verenigde Staten heeft achtergelaten om in “Israël” te leven, ontdekt Bernstein al snel dat Israël gewoon een interneringskamp is voor Joden over de hele wereld die ten prooi vallen aan de zionistische propaganda. Ze worden daar vastgehouden om de ‘staat’ de schijn van legitimiteit te geven, terwijl de echte eigenaren in Europa en de Verenigde Staten wonen. Hij schrijft:

Zionistische propaganda heeft het Amerikaanse volk doen geloven dat het zionisme en het jodendom één en hetzelfde zijn en dat ze religieus van aard zijn. Dit is een flagrante leugen… Het zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Asjkenazische) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht achter het communisme/socialisme zijn geweest. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een één-wereldregering onder de controle van de zionisten en de zionistisch georiënteerde joodse internationale bankiers. Communisme/socialisme zijn slechts instrumenten om hen te helpen hun doel te bereiken…

…We waren gevuld met de valse propaganda dat Joden in Amerika werden vervolgd. Dus tussen 1967 en 1970 vielen ongeveer 50.000 Amerikaanse Joden voor deze zionistische propaganda en migreerden naar Israël. Ik was een van die sukkels.

Ik wil erop wijzen, en zelfs benadrukken, dat HET SOMMIGE VAN DEZELFDE TROEP (ASHKENAZI) COMMUNISTISCHE/SOCIALISTISCHE JODEN (Bolsjewistische) JODEN IS DIE NAAR ISRAL MIGREREN, DE CONTROLE VERKRIJGEN OVER DE ZIONISTISCHE BEWEGING EN DE REGERING VAN ISRAELL HEBBEN GEDOMINEERD SINDS HET BEGIN IN 1948.

Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat Joden NIET één ras van mensen zijn. Er zijn twee verschillende groepen Joden in de wereld en ze komen uit twee verschillende delen van de wereld – de Sefardische Joden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de Ashk-nazi-Joden komen uit Oost-Europa.

De Sefardische groep is de oudste groep en zij zijn, indien aanwezig, de Joden die in de Bijbel worden beschreven, omdat ze in het gebied woonden dat in de Bijbel wordt beschreven. Ze zijn bloedverwanten van de Arabieren…

De Asjkenazische joden, die nu 90% van de joden in de wereld uitmaken, hadden een nogal vreemd begin.

Aan de oostelijke rand van Europa leefde een stam die bekend staat als de Khazaren. Rond het jaar 740 na Christus besloten de Khazar-koning en zijn hofhouding dat ze een religie voor hun volk moesten aannemen. De Khazaren kozen voor het jodendom, maar dat was niet om religieuze redenen. Als de Khazaren voor de islam hadden gekozen, zouden ze de sterke christelijke wereld boos hebben gemaakt. Als ze voor het christendom hadden gekozen, zouden ze de sterke islamitische wereld boos hebben gemaakt. Dus speelden ze op veilig – ze kozen voor het jodendom. Ergens in de 13e eeuw werden de Khazaren van hun land verdreven en migreerden ze naar het westen, waarbij de meesten van hen zich vestigden in Polen en Rusland. Deze Khazaren staan nu bekend als Asjkenazische Joden. Omdat deze Khazar (Asjkenazische) joden alleen maar voor het jodendom kozen, zijn ze niet echt joden – althans geen bloedjoden. Er is een groot verschil tussen Sefardische en Asjkenazische joden. Ze zijn niet één verenigd volk. Ze zijn sociaal, politiek en vooral raciaal verdeeld.

Net als de Gestapo houden ze zich bezig met het onderdrukken van iedereen die handelt of zich uitspreekt tegen de marxistisch/fascistische regering van het door de zionisten gedomineerde Israël…. Israël is een ‘politiestaat’ en geen democratie. Het zijn de twee gezichten van het communisme en het nazi-achtige fascisme die Israël regeren. Democratie is slechts een illusie. Fascisme is nationaal-socialisme. Communisme is internationaal socialisme.

Economisch is Israël failliet. Als er geen hulp van Amerika was geweest, zou de economie van Israël al lang geleden zijn ingestort. Israël is een ‘welvaartsstaat’ in elke zin van het woord – het is Amerika’s meest begunstigde uitkeringsgerechtigde.

Toen Palestijnse moslims en Palestijnse joden Palestina bezetten (NB.: eigenlijk bewoonden / woonden in) , was er een religieus aura. Maar sinds de zionisten het gebied overnamen en de staat Israël stichtten, is het een van de meest zondige naties ter wereld waar slechts ongeveer 5% van de Joden religieus is. Het is interessant om op te merken dat degenen die sterk religieus zijn Arabische moslims en Arabische christenen zijn, die een kleine minderheid vormen in Israël.

Het Amerikaanse volk is ertoe gebracht te geloven dat joden ‘Gods uitverkoren volk’ zijn. Deze mythe is begonnen door een kleine groep Joden. Maar is het niet vreemd dat het niet de religieuze joden zijn die beweren ‘Gods uitverkoren volk’ te zijn. Het zijn de atheïstische niet-gelovige Joden die die eer opeisen….

Een Israëlische religieuze Jood zei het goed: “Eens werden wij Joden door God gekozen om zijn boodschappers te zijn. Maar dat recht hebben we lang geleden verspeeld.”

De joods-christelijke ethiek waar we zoveel over horen in Amerika is een grote grap – het resultaat van een intense zionistische propagandacampagne. Ik zal nog een laatste gedachte over de mythe van ‘Gods uitverkoren volk’ inbrengen: God zei: “Pas op voor degenen die zichzelf Joden noemen en het niet zijn, want ze liegen.”

In 1831 begon een zware migratie van joden uit Rusland naar Amerika. De meesten van hen waren communistische joden. Zoveel van deze communistische/bolsjewistische joden vestigden zich in New York City, dat New York ook wel ‘Moskou aan de Hudson’ wordt genoemd. Beslissingen over het communistische beleid komen niet uit Moskou, maar uit New York City.

Er is een nauwe band tussen de zionistische/bolsjewistische joden in New York City en de zionistische/bolsjewistische joden in Moskou, en strekt zich uit tot de zionistische/bolsjewistische joden die de Israëlische regering domineren. De zionistische macht over de Amerikaanse regering in Washington, DC komt voort uit de zionistische/bolsjewieken in New York City.

Als niet meer Amerikanen op de hoogte worden gebracht van de waarheid over het zionistische/marxistische Israël, kunt u er zeker van zijn dat, vroeg of laat, deze atheïsten die beweren Gods uitverkoren volk te zijn, de VS zullen misleiden tot een oorlog in het Midden-Oosten tegen de Arabieren die in het verleden altijd beste vrienden van Amerika geweest. Dan, – zullen er meer Amerikaanse jongens sterven vanwege deze slimme moorddadige zionisten, die overigens verantwoordelijk zijn geweest voor het duwen van Amerika naar de EERSTE WERELDOORLOG I. WERELDOORLOG II, de KOREAANSE OORLOG en de VIETNAM OORLOG. Terwijl zionistische internationale bankiers en andere zionistische joden bezig waren hun winsten uit die oorlogen te tellen, rouwden Amerikaanse moeders en vaders, broers en zussen om het verlies van hun zonen en broers.

U zult zich herinneren dat ik zei dat mijn problemen in Israël begonnen toen ik, een Asjkenazische jood, met een Sefardische jodin trouwde. Antisefardische behandeling door Asjkenazische joden is zelfs officieel overheidsbeleid. Dit racisme zit heel diep in Israël en verdeelt de Joodse bevolking scherp.

Op een dag ging ik een café in Tel Aviv binnen. De plaats was druk en ik ging op de enige beschikbare stoel zitten. Aan deze tafel zaten ook 5 Sefardische joden uit Marokko. Ze kwamen erachter dat ik Hebreeuws aan het studeren was, dus hielpen ze me met mijn studie toen een Israëlische politieagent met blauwe ogen het café binnenkwam.

Hij beval me: ‘Ga weg bij die Kooshim. ‘Kooshim’ betekent in het Hebreeuws ‘negers’. Ik antwoordde: “Nadat ik klaar ben met eten.” De officier trok zijn dienstrevolver en zei: “Je gaat nu!”

‘Je kunt maar beter naar hem luisteren,’ adviseerde de café-eigenaar. Dus ik stond op. De officier stond dicht bij me, richtte zijn pistool recht op mijn gezicht en beval: “Gooi je koffie en gebak op de grond.” Met een pistool op me gericht, maakte ik geen ruzie, ik gooide de koffie en het gebak op de grond. Toen zei hij: “Ga hier weg en kom niet meer terug.” Later hoorde ik dat ik geluk had. Hij had me kunnen arresteren als hij had gewild; en hij had me zelfs kunnen neerschieten onder vage Israëlische wetten.

Als iemand in de VS klaagt over politiegeweld of wangedrag, is er een onderzoek, maar niet in Israël. Degene die een klacht indient, kan represailles van de politie verwachten in de vorm van een pak slaag.

De door zionisten gecontroleerde nieuwsmedia in Amerika heeft het Amerikaanse volk het nieuws onthouden dat Israël intens racistisch is. De meeste Asjkenazische joden in Amerika zijn zich niet bewust van het racisme in Israël. Zelfs de Joden die Israël hebben bezocht, weten het niet, omdat ze zorgvuldig worden weerhouden van getuige te zijn van racistische incidenten.

Er zijn maar weinig joden die het jodendom beoefenen. De meeste Joden zijn atheïsten of ze volgen het humanisme, dat een anti-God-religie is. Dus het beeld dat Joden een religieus volk zijn dat naar Israël kijkt als een vervulling van bijbelse profetieën, is een mythe.

VAN DE INHOUD VAN DIT BOEK WORDT VERWACHT EEN STERKE REACTIE VAN DE ZIONISTISCHE JODEN TE BRENGEN.

Ik ben me terdege bewust van de tactieken die jullie, mijn zionistische broeders, gebruiken om iedereen tot bedaren te brengen die probeert een van jullie subversieve daden aan de kaak te stellen. Als de persoon een niet-Jood is, roep je: “Je bent antisemitisch”, wat niets meer is dan een rookgordijn om je acties te verbergen. Maar als een Jood de persoon is die de onthulling doet, neem je je toevlucht tot andere tactieken:

* Eerst negeer je de beschuldigingen, in de hoop dat de informatie niet wijdverbreid wordt verspreid.

* Als de informatie te veel mensen begint te bereiken, maak je de informatie belachelijk en de persoon of personen die de informatie geven.

* Als dat niet werkt, is je volgende stap karaktermoord. Als de auteur of spreker niet bij voldoende schandaal betrokken is geweest, ben je bedreven in het verzinnen van schandaal tegen de persoon of personen.

* Als geen van deze effectief is, staat u bekend om uw toevlucht tot fysieke aanvallen.

Maar NOOIT probeer je te bewijzen dat de informatie onjuist is.”

(Meer inhoud van dit boek is hier te vinden.)

20210816 Over de eindtijd

Maleachi: het verraad van antichristelijke ‘joods-christelijke’ predikanten in de eindtijd

via CFT

over

4 oktober 2020 Door CFT-team

(google translate gebruikt en niet aangepast, zoek voor correcte bijbelteksten de teksten op in de HSV)

(Ik deel dit omdat dit niet alleen over de V.S. gaat maar ook over ons in het hele westen. Wat je er ook van vindt, lees het zonder direct een oordeel te hebben maar laat het bezinken.)

Hier presenteren we Sheldon Emry’s bespreking van de profeet Maleachi die voorzag hoe de huidige “joods-christelijke” predikanten van de eindtijd niet alleen een valse, onbijbelse Jezus zouden prediken, maar ook christenen zouden aanmoedigen om de antichristelijke joden te aanbidden en te versterken vanaf vrijwel elke preekstoel in Amerika :

Er is een door God gegeven doel voor deze profeet aan het einde van het Oude Testament. God, in Zijn oneindige wijsheid zou hebben geweten dat het einde van dit tijdperk gekenmerkt zou worden door een hoog percentage belijdende priesters van de allerhoogste God die beweren Nieuwtestamentische christenen te zijn en deze Bijbel te verdelen en hem pas vanaf de laatste pagina’s te gebruiken van het Oude Testament en zo.

God zag op de een of andere manier dat Maleachi helemaal aan het einde eindigde met zijn boodschap dat individuele christenen en misschien zelfs predikanten zelf, als ze teruggaan naar het eerste van Matteüs, per ongeluk een paar pagina’s terug zouden kunnen slaan en iets van Maleachi zouden kunnen lezen. We zullen ontdekken dat sommige van Maleachi’s profetieën en vermaningen gericht zijn aan dienaren. En het is de laatste boodschap in het Oude Testament.

Ga eerst naar het einde ervan om vast te stellen dat het een eindtijdprofetie is – zodat we begrijpen dat hij het heeft over onze tijd en onze tijd, zoals God door deze profeet tot Israël spreekt.

Maleachi 4:5

Zie, ik zend u de profeet Elia vóór de komst van de grote en geduchte dag des Heren: 6En hij zal het hart van de vaders tot de kinderen wenden, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kom en sla. de aarde met een vloek.

En elke student die de fraseologie “de vreselijke dag des Heren” begrijpt, zou weten dat dit de Eindtijd is wanneer God over Israël komt om dit tijdperk tot een einde te brengen. Hij spreekt over iets dat hij vlak daarvoor zou doen, en daarom hebben we reden om te geloven dat Maleachi spreekt tot de priesters en predikers in de eindtijd Israël – die van onze tijd.

1 De last van het woord des Heren aan Israël door Maleachi.

Nu is dat woord “last” een Hebreeuwse term die een boodschap of profetie betekent, volgens Strong, wat een “uitspraak van onheil” kan betekenen. Het is dus een waarschuwing van God – een zware last voor de profeet voor wat hij moet brengen.

2 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE.

Er zijn miljoenen Israëlieten in de Verenigde Staten en andere Israëlitische naties die gewoon nooit de enorme omvang van deze centrale waarheid van de Bijbel hebben begrepen: “God houdt van u, volk van Israël .” Een deel van die reden is natuurlijk niet te weten dat ze Israëlieten zijn. Als ze lezen dat God van Israël houdt, nemen ze aan dat God van de mensen houdt omdat ze denken dat de Joden Israël zijn. En hun predikant vertelde hen dat. Maar de basis en het fundament van wat we gaan lezen in de profeet Maleachi, God legt het fundament in de woorden tot Israël, zoals in vers één staat.

Dan zullen we moeten accepteren en ermee instemmen dat alles wat God vanaf nu zegt – en alles wat Hij vanaf nu gaat doen – gebaseerd is op Gods liefde voor Israël :

Toch zegt u: Waarin hebt u ons liefgehad? Was niet de broer van Esau Jacob? zegt de HEERE: toch heb ik Jakob liefgehad, 3En ik haatte Esau, en heb zijn bergen en zijn erfenis verwoest voor de draken van de woestijn.

Het volgende dat we lezen is dat God Jacob verkoos boven Esau. En in feite is Esau voorbestemd voor onheil en vernietiging. Dus deze “last” die Maleachi heeft, kan zijn voor de kastijding van Israël en de vernietiging van Esau-Edom. God koos Ezau niet:

4Terwijl Edom zegt: We zijn arm, maar we zullen terugkeren en de verlaten plaatsen bouwen; zo zegt de HEERE van de legermachten: Zij zullen bouwen, maar Ik zal afbreken;

Omvat in dat vers is wat we zien in Esau-Edom – in het Jodendom – teruggaan en het oude Palestina herbouwen. Om aan de wereld te bewijzen dat ze Israël zijn – in plaats van Esau-Edom te zijn – gaan ze proberen om het oude Israël te herbouwen in de plaats van het oude Israël, en dan tegen de wereld zeggen: “Zie je wel, we moeten Israël zijn omdat we’ keer terug in het land van Israël en we zijn aan het herbouwen.”

Dit past bij het einde van het tijdperk – deze huidige tijd – want dat is wat Esau-Edom doet. Hij is teruggegaan naar de desolate of verlaten plaatsen. En hij zegt: “We zullen terugkeren en de verlaten plaatsen bouwen.” Ze zullen bouwen – met andere woorden, ze zullen een natie bouwen, en steden en boerderijen – ” maar ik zal neerhalen .”

… en zij zullen ze noemen: de grens van goddeloosheid,

De term ‘grens’ wordt in de Schrift gebruikt in verband met de rand van het priesterkleed, dat blauw was, wat de Wet aanduidde. Dus de “grens van gerechtigheid” was de blauwe zoom van het priesterkleed. De “grens van goddeloosheid” is het afscheuren van het priesterkleed. Samuël scheurde Sauls kleed af – de blauwe zoom die Gods wet was – en vertelde hun dat zijn koninkrijk van hem was afgenomen.

Dus zullen ze de “grens van goddeloosheid” worden genoemd en de mensen “tegen wie de Heer voor altijd verontwaardigd is.” Voordat God hier zijn boodschap aan Israël geeft, stelde hij met de lezer vast dat Esau-Edom niet door God was uitverkoren – Israël was – zij zijn geliefd door God – en Esau-Edom is voorbestemd voor onheil en vernietiging.

5En uw ogen zullen zien, en u zult zeggen: De HEERE zal groot gemaakt worden vanaf de grens van Israël.

God zal over de hele aarde verheerlijkt worden vanuit Israël. Esau-Edom zal worden vernietigd, maar iets zal God in Israël groot maken:

6 Een zoon eert zijn vader, en een knecht zijn heer; als ik dan een vader ben, waar is dan mijn eer? en als ik een meester ben, waar is dan mijn angst? zegt de HEERE van de legermachten tot u, priesters, die mijn naam verachten.

Hij praat met de priesters en vraagt hun: “Waarom eren jullie je wereldse vaders en mij niet?” Dit is altijd de zonde van Israël geweest. Israël heeft haar ontvoerders en hun valse goden geëerd – en alles behalve haar enige ware Vader en haar enige ware Meester. God bewaarde altijd een overblijfsel dat hem eerde, maar Israël is over het algemeen afgewezen – en zij eren de dingen van de wereld. Hij spreekt tot oude priesters ‘die mijn naam verachten’.

Sommige mensen die prediken dat we de term “Yahweh” of “Yashua” zouden moeten gebruiken, want Jezus zal passages als deze gebruiken om te zeggen, ja, het is waar – iedereen veracht Zijn naam en gebruikt deze valse naam “Jezus Christus”. Lees de rest van dit – Hij beschuldigt hen van het verachten van zijn naam, en dan laat God hen vragen: “Waarin hebben wij uw naam veracht?” En merk op dat het antwoord niet is dat ze de verkeerde naam voor God gebruikten – het antwoord is: ” Gij hebt verontreinigd brood op mijn altaar geofferd en u zegt waarin hebben wij u verontreinigd? En Hij beantwoordt die vraag: ” In zoverre gij zegt dat de tafel des Heren verachtelijk is .”

Hij verwijst hier naar de tafel die in de tabernakel zou hebben gestaan, die de “tafel des Heren” wordt genoemd, die alle instrumenten van aanbidding had – en de offergaven had – en die de “tafel van toonbrood” werd genoemd omdat van het brood erop samen met de andere offers.

Wat doen deze priesters door Zijn naam te verachten, door bezoedeld brood te offeren en door de tafel van de Heer ‘verachtelijk’ te noemen?

Johannes 6:28

28 Toen zeiden zij tot hem: Wat moeten wij doen om de werken van God te doen? 29 Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk van God, dat u gelooft in Hem die Hij heeft gezonden. 30 Zij zeiden dan tot hem: Welk teken toont u dan, zodat wij u kunnen zien en geloven? wat werk je? 31 Onze vaders aten manna in de woestijn; zoals geschreven staat, gaf Hij hun brood uit de hemel om te eten. 32 Toen zei Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Mozes heeft u dat brood uit de hemel niet gegeven; maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Want het brood van God is het die uit de hemel neerdaalt en de wereld leven geeft. 34 Toen zeiden zij tot hem: Heer, geef ons voor altijd dit brood. 35 En Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot mij komt, zal nooit meer hongeren;

Johannes 6:48-51

48 Ik ben dat brood des levens. 49 Uw vaders hebben in de woestijn manna gegeten en zijn dood. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat een mens daarvan kan eten en niet sterven. 51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald: als iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven; en het brood dat ik zal geven is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld.

Jezus legt uit dat hij het brood is en – als dat brood uit de hemel neerdaalt – zal Hij het “toonbrood” zijn, het offer voor het leven van de wereld. Hij zal het offer zijn. En Hij noemt zichzelf “het brood”.

In Maleachi 1:7 beschuldigt God hen van verachting door verontreinigd brood “op mijn altaar” aan te bieden. We hebben gezien dat Jezus Christus het “broodoffer” is dat gegeven moest worden voor het leven van de wereld. Dus Jezus is het broodoffer.

Wat voor soort “vervuild brood” zouden de Israël-priesters aanbieden in het einde der tijden – Maleachi is een profetie over het einde van de tijd. Het zou uit de tijd zijn nadat Jezus werd geofferd als het “toonbrood” of het broodoffer. Zou het een soort echt brood zijn met een of ander vreemd ingrediënt? Of zou het een “vervuilde” Jezus zijn? Als zou moeten zijn om te voldoen aan waar we het hier over hebben. ” Gij offert verontreinigd brood op mijn altaar .” Je offert een Jezus die niet de Jezus van de Bijbel is als offer.

De Jezus van het Nieuwe Testament komt niet overeen met de Jezus die door veel priesters in het moderne Israël wordt opgeëist als hun “brood des levens” – hun brood dat wordt geofferd voor de zonden van de wereld. Ze bieden een andere Jezus aan, een vervuilde. Hun Jezus belooft en profeteert in veel gevallen dingen die de Jezus van de christelijke Bijbel nooit heeft beloofd of geprofeteerd.

En dit is de beschuldiging — en let op, dit is niet de beschuldiging tegen het volk — het is de beschuldiging tegen de priesters — degenen die in het oudtestamentische ritueel het offer voor het volk brachten.

Maleachi 1:7

… en u zegt: Waarin hebben wij u verontreinigd?

Merk op dat Maleachi bevestigt wat ik zojuist heb gezegd – het is God – het is Jezus – die ze hebben verontreinigd. En dan laat God zien hoe ze het brood hebben verontreinigd door te zeggen dat de tafel van de Heer verachtelijk is.

Ze claimen Jezus als een offer dat in feite een blinde God is.

Maleachi 1:8

8 En als u de blinden offert, is dat dan niet slecht?

Hun Jezus is blijkbaar een blinde Jezus, aangezien hun Jezus niet eens ziet wat er vandaag in de wereld aan de hand is – noch de profetieën van de komende gebeurtenissen. Hun Jezus beweert dat hij hen naar de hemel zal wegrukken voor een “grote verdrukking”. Nu belooft of profeteert de Jezus in de Bijbel dat niet – daarom is hun Jezus blind. En ze brengen een blind offer.

…en als u de kreupele en zieke offert, is dat dan niet slecht?

Hun Jezus kan niet wat de Jezus van de Bijbel kan. Ze hebben geen hoop dat Jezus deze wereld op orde brengt en zijn koninkrijk hier brengt . In feite heeft de rooms-katholieke kerk Jezus nooit over de aarde laten heersen, maar over een verre hemel, waarbij het grootste deel van zijn schepping van de mens wordt geregeerd door satan of de duivel in een brandende hel. Dat is hun Jezus. Hij is niet alleen blind, maar hij is kreupel en hij is ziek. Hij is niet in staat om te bereiken wat Jezus, die ons broodoffer is, kan bereiken.

…offer het nu aan uw gouverneur; zal hij blij met u zijn, of uw persoon aannemen? zegt de HERE der heerscharen.

U gaat proberen de gouverneur een vals offer aan te bieden – heeft u ooit geprobeerd uw belasting te betalen met vals geld? Je zult dat niet eens proberen, maar je zult een vervuilde Jezus aanbieden aan de God van het universum. Denk maar aan de veroordeling hier:

9En nu bid ik u, smeek God, dat hij ons genadig zal zijn: dit is door uw toedoen geweest: zal hij op uw persoon letten? zegt de HERE der heerscharen. 10Wie is er zelfs onder u die de deuren voor niets zou sluiten? evenmin ontsteekt u voor niets vuur op mijn altaar.

Zelfs vandaag de dag hebben we 300.000 belijdende priesters van God die zichzelf alleen al in Amerika ” bedienaren ” noemen , die de vuren maken, de offers brengen en de rituelen ondergaan, en God zegt: “Wil je het voor niets doen?” En daar doen ze het voor – niets. Het heeft niets opgeleverd:

Ik heb geen behagen in u, zegt de HERE der heerscharen, en ik zal ook geen offer van uw hand aannemen.

God zal deze valse, valse, vervuilde Jezus die ze steeds weer naar het altaar brengen, niet accepteren.

11 Want van het opgaan van de zon tot het ondergaan daarvan zal mijn naam groot zijn onder de heidenen [volken].

Gods naam zou niet geweldig zijn als hij een vals offer zou aannemen.

… en in elke plaats zal mijn naam reukwerk worden geofferd, en een rein offer

Waarom zou God hun verontreinigde offer nu accepteren als hij weet – vanwege zijn eigen verbond en zijn eigen woord – dat hij aan het einde van dit tijdperk een rein offer zal ontvangen? Daarom worden gebeden niet verhoord. Daarom gaat de corruptie snel. Daarom wordt de vijand steeds sterker tegen Gods volk Israël. Omdat de offers en de gebeden die ze aanbieden niet aanvaardbaar zijn voor God. Ze hebben het vervuild. Dus God zegt: ‘Ik zal wachten. Ik zal dit niet aannemen omdat ik een zuiver offer ga ontvangen.”

12Maar gij hebt het ontheiligd, door te zeggen: De tafel des HEEREN is verontreinigd; en de vrucht ervan, zelfs zijn vlees, is verachtelijk.

Hij beschuldigt de priesters ervan te zeggen dat het vleesoffer op tafel verachtelijk is. Wat is dit voor vlees waarvan ze beweren dat het verachtelijk is?

Johannes 4

31 Ondertussen baden zijn discipelen hem en zeiden: Meester, eet. 32 Maar hij zei tot hen: Ik heb vlees te eten waarvan jullie niet weten. 33 Daarom zeiden de discipelen tot elkaar: Heeft iemand hem eten gebracht? 34 Jezus zei tot hen: Mijn spijze is om de wil te doen van hem die mij heeft gezonden en om zijn werk te voleindigen.

Dus dit vlees – het ware vlees – is om Gods wil te doen.

Hebreeën 5

12 Want als u tijdelijk leraren behoort te zijn, hebt u die ene nodig die u opnieuw leert, wat de eerste beginselen zijn van de orakels van God; en zijn zo geworden, die melk nodig hebben, en geen sterk vlees. 13 Want een ieder die melk gebruikt, is onbekwaam in het woord der gerechtigheid, want hij is een baby. 14 Maar sterk vlees behoort toe aan volwassen mensen, zelfs aan degenen die door hun gebruik hun zintuigen hebben geoefend om zowel goed als kwaad te onderscheiden.

Sterk vlees is voor sterke christenen, zodat ze het verschil kunnen zien tussen goed en kwaad – wat hen het vermogen zou geven om Gods wil te doen. Dus het spijsoffer is het doen van de wil van God of het onderscheid maken tussen goed en kwaad. Gods wet is de enige bron die we hebben om ons te vertellen wat goed en wat verkeerd is.

En ze zeggen dat de tafel van de Heer verachtelijk is en de vrucht ervan – het vlees – verachtelijk. Er is geen grotere minachting voor Gods woord dan een dienaar die zijn volk zal vertellen dat deze wet allemaal is weggedaan.

De antichristen weten wel beter dan Gods woord te lezen en te zeggen: “Dat is dwaas.” In plaats daarvan komen ze langs en leren ze dat de wet is “weggedaan” – het is niet voor ons – het is voor de joden – lees dat niet – het is verachtelijk.

Dat is precies wat ze doen in dit, het einde der tijden. Ze hebben een vervuilde en bedrieglijke Jezus op de tafel in de tabernakel gelegd, en dan draaien ze zich om en leren ons volk ook dat het voedsel van God – of het verlangen om zijn wil te doen en zijn wet van goed en kwaad te bestuderen – niet voor ons is het verachtelijk.

En wanneer u iemand bijbelse wet probeert te onderwijzen, wat zegt die predikant u dan? “Als je probeert de wet te onderwijzen, dan verloochen je Jezus.” Je ontkent zijn Jezus – hij heeft gelijk met zijn beschuldiging. Je ontkent zijn Jezus – zijn vervuilde namaakoffer. En u houdt de Jezus hoog die zei: “Als u van mij houdt, onderhoud dan mijn geboden.”

Maleachi 13

13 U zei ook: Zie, wat een vermoeidheid is het! en u hebt eraan gesnoven, zegt de HEERE van de legermachten;

Weet je wat die uitdrukking betekent – “eraan geroken”? Het betekent dat je er je neus voor ophaalt.

… en u hebt meegebracht wat verscheurd was, en de kreupele en de zieke; zo hebt u een offer gebracht: moet ik dit van uw hand aannemen? zegt de HERE.

Je bracht een valse Jezus en valse doctrine, en valse predikers en valse kerken – alles wat je bracht beweerde een waar offer te zijn, en dat was het niet, en God zegt: ” Ik zal het niet aannemen .”

14 Maar vervloekt zij de bedrieger, die een mannelijke kudde in zijn kudde heeft, en zweert, en de Heer iets verdorven offert; want ik ben een grote koning, zegt de HEERE van de legermachten, en mijn naam is verschrikkelijk onder de heidenen.

Die priesters hebben het ware offer volgens de waarheid die ze in hun hand hebben, maar dat willen ze God niet aanbieden.

Nadat Maleachi 1 de priesters heeft verteld hoe ze hebben gefaald, vertelt Maleachi 2 de priesters wat God van hen verwacht:

1 En nu, gij priesters, dit gebod is voor u. 2 Indien u niet luistert, en u het niet ter harte neemt om mijn naam te eren, zegt de HEERE van de legermachten, zal Ik zelfs een vloek over u zenden, en ik zal uw zegeningen vervloeken: ja, ik heb vervloekte hen reeds, omdat gij het niet ter harte neemt. 3 Zie, Ik zal uw zaad verderven, en mest op uw aangezichten strooien, ja, de mest van uw plechtige feesten; en men zal je ermee wegnemen. 4 En u zult weten dat Ik u dit gebod heb gezonden, opdat mijn verbond met Levi zou zijn, zegt de HEERE van de legermachten.

God zegt: “Als u niet het juiste offer brengt, zal ik een oordeel vellen over de priesters die mijn zondeloze offer verontreinigen.” En dat is wat ze doen als ze een valse Jezus prediken – ze vervuilen het offer van God.

5 Mijn verbond was met hem van leven en vrede; en ik gaf ze hem uit angst waarmee hij mij vreesde, en bang was voor mijn naam. 6 De wet van de waarheid was in zijn mond, en er werd geen ongerechtigheid op zijn lippen gevonden: hij wandelde met mij in vrede en rechtvaardigheid, en keerde velen af van ongerechtigheid.

Wat is de wet van de waarheid? Gods wet. Door de eeuwen heen heeft een deel van het priesterschap de wet gehouden, de waarheid onderwezen en velen van ongerechtigheid afgewend:

7 Want de lippen van de priester zouden kennis bewaren, en zij zouden de wet uit zijn mond zoeken, want hij is de bode van de HEERE van de legermachten.

Er zijn hier twee punten: de priester moet Gods woord en zijn wet houden. En het volk moet naar de Levieten gaan en die kennis zoeken. Nu, in plaats daarvan in het christendom van vandaag, veel priesters en predikanten die opzettelijk geen kennis bewaren, het woord van God niet houden en iets anders prediken – en ze komen ermee weg omdat de mensen niet naar hen toe komen en vragen om de Woord – ze zitten daar gewoon in de kerkbanken en zeggen niets, vragen niets, berispen de priester over niets en laten hem de leugens prediken. Ze ontkennen allebei hun verantwoordelijkheid en wenden zich af.

We hebben 300.000 mannen in deze natie die gewijd zijn – en ze beweren de boodschapper van God te zijn. En God zegt hier dat dat is wat ze zijn. Ons probleem is dat ze de boodschap niet overbrengen. En omdat ze de boodschap niet hebben, bedenken ze er een uit hun eigen gedachten, niet uit de Bijbel.

8 Maar u bent van de weg afgeweken; u hebt velen doen struikelen over de wet; gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de HERE der heerscharen.

Hoe zijn ze uit de weg gegaan? Zij onderwijzen de Wet ten onrechte of ten onrechte. En het verbond van Levi was dat de priester de boodschapper van God zou zijn.

We hebben onlangs een protest gezien tegen de ambtenaren die hun eed niet houden en de grondwet van de Verenigde Staten niet gehoorzamen. We zeggen dat ze moeten worden afgezet en uit hun ambt moeten worden gezet. Maar hoe zit het met de predikanten die hebben beloofd dat ze de boodschapper van God zouden zijn en ze doen het niet? Zijn ze niet erger dan de regeringsambtenaar?

Wat is erger – een politicus die niet beweert een boodschapper van God te zijn – of een priester of predikant die beweert een boodschapper van God te zijn – en dan allerlei onwaarheden leert die niet in Gods woord staan? Als de predikanten Gods woord onderwezen, zouden we mannen in de ambtenarij hebben die de bijbelse wet kenden en die zouden houden als de wet van de natie. Het eerste komt op de eerste plaats.

9 Daarom heb ik u ook verachtelijk en laaghartig gemaakt voor heel het volk, omdat u mijn wegen niet hebt gevolgd, maar partijdig bent geweest in de wet.

Hoe hielden ze zich niet aan Gods wegen? Ze waren een tegenstander van de wet.

10 Hebben we niet allemaal één vader? heeft niet één God ons geschapen? waarom handelen wij verraderlijk, een ieder tegen zijn broeder, door het verbond van onze vaderen te ontheiligen?

Wanneer een prediker het verbond negeert dat God met onze vaderen heeft gesloten, handelt u verraderlijk tegen uw broeder. Elke predikant die voor de Israëlieten staat en de verbonden die God met onze vaderen heeft gesloten, ontkent of weigert te onderwijzen, handelt verraderlijk met de Israëlieten in zijn gemeente. Verraad / ontrouw of een daad vorm van verraad – een ander woord ervoor is verraad . / landverrad

Een dienaar die Gods verbonden voor Israël ontkent, pleegt verraad tegen Israël en tegen God. Zo ernstig is deze situatie. God zal toestaan dat zijn schapen dwalen, maar de Almachtige God heeft de grootste veroordeling voor de man die zegt: ” Ik ben een boodschapper van God. Luister naar me ”, en predikt dan nog een boodschap. En God zegt hier dat die man een verrader is van het huis van Israël.

Alles wat God doet is omdat Hij van Israël houdt – vraag me niet waarom – we zijn niet zo geweldig.

2 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE. Toch zegt u: Waarin hebt u ons liefgehad? Was niet de broer van Esau Jacob? zegt de HEERE: toch hield ik van Jakob, 3 En ik haatte Ezau, en legde zijn bergen en zijn erfenis tot een woestenij voor de draken van de woestijn.

Dit nieuwe internationale genocideverdrag – waar je kunt worden aangeklaagd voor een internationale misdaad als je een andere etnische of religieuze groep degradeert. Als ik predik dat God van Jacob hield en Esau haatte, zou ik me schuldig maken aan genocide als dat verdrag wordt goedgekeurd door de Verenigde Staten. Alles wat je predikt vanuit de Bijbel, je zou schuldig zijn aan genocide omdat God een voorkeur heeft voor mensen – God geeft de voorkeur aan Israël boven Esau-Edom.

Veel nieuwtestamentische christenen zeggen misschien: “ Dat vind ik niet leuk. Ik denk niet dat God zo is. En ik vind dat God dat niet zou moeten doen .” En ze kunnen God beginnen te betwijfelen, maar voordat je dat doet, ga naar Jesaja 45:

9 Wee hem die twist met zijn Maker! Laat de potscherf strijden met de potscherven van de aarde. Zal het leem zeggen tot hem die het maakt: Wat maakt u? of uw werk, heeft Hij geen handen? 10 Wee hem die tot zijn vader zegt: Wat verwekt u? of tot de vrouw: Wat hebt u voortgebracht?

Je mag twijfelen aan het liefhebben van Jacob maar het haten van Esau, maar je kunt er maar beter God niet over in twijfel trekken. God doet wat hij wil. Wij zijn de klei – wij zijn de schepping en God is de schepper. We hebben geen autoriteit om iets in twijfel te trekken wat God zegt of doet.

6 Een zoon eert zijn vader, en een knecht zijn heer; als ik dan een vader ben, waar is dan mijn eer? en als ik een meester ben, waar is dan mijn angst? zegt de HEER van de legermachten

Als je ooit de wet van naties hebt bestudeerd, zou je weten dat de wet van een natie parallel loopt met de religie van die natie. Onze wet zou van de God van de christelijke Bijbel moeten zijn, en dat was het in het begin, maar dat is het niet meer. Volgens God in deze verzen wordt dit veroorzaakt door de priesters die mensen laten struikelen voor de wet en het verbond van Levi verdorven.

10 Hebben we niet allemaal één vader? heeft niet één God ons geschapen? waarom handelen wij verraderlijk, een ieder tegen zijn broeder, door het verbond van onze vaderen te ontheiligen?

Dit is een zeer ernstige aanklacht tegen de eindtijdpredikers en predikers in Israël, en het kan niet worden uitgelegd tenzij de persoon die de uitleg hoort begrijpt dat wij het Israëlische volk zijn. Als ze denken dat de Joden Israël zijn, dan denken ze dat God zijn verbond houdt door bijvoorbeeld de Joden terug te brengen naar het oude Kanaänland en ze op te bouwen in een natie. Maar als wij Israël zijn, dan hebben ze ons volk het verbond niet geleerd.

En er zijn een aantal manieren waarop deze predikers het verbond van Abraham, Issac en Jacob – de vaders van Israël – kunnen ontheiligen. Ten eerste leren ze de wet helemaal niet. Dat is heel effectief om de verbonden te ontheiligen of tot zwijgen te brengen. Of ze leren dat ze niet belangrijk zijn – door alleen het Nieuwe Testament te onderwijzen. Velen van hen beweren dat de verbonden die met de vaders van Israël zijn gesloten voor Esau-Edom zijn!

De Edomitische Joden die helemaal geen voorouders hebben in het land Israël – en ze beweren dat dat verbond voor hen is, en toch noemt God hen van Esau-Edom de “grens van goddeloosheid” en het “volk waartegen de Heer verontwaardigd is” voor altijd.” En toch beweren de meeste predikanten in Amerika dat Gods verbonden met Esau-Edom zijn .

De predikanten leren ook dat God de oude verbonden opzegde toen de Joden Jezus als de messias verwierpen . Sommigen van hen leren natuurlijk ook dat de verbonden en beloften in het oude land vóór Christus werden vervuld, wat natuurlijk dient om uw interesse in het verbond teniet te doen. Waarom zou je geïnteresseerd zijn in iets dat al twee- of drieduizend jaar geleden is vervuld?

Ze leren ook dat de verbonden belangrijk waren vóór Christus, maar dat toen Christus stierf, Hij alle oude verbonden opzegde en dat we alleen onder een nieuw verbond staan. Het nieuwe verbond is een verbond van de wet – Jezus zal zijn wet in ons hart en in onze gedachten schrijven. Als je de verbonden met Abraham, Issac en Jacob leest, waren dat onvoorwaardelijke verbonden. Het was het Wetsverbond op de Sinaï dat voorwaardelijk was en waarin stond: “Als u gehoorzaamt, zal ik dat en dat doen…”

God was de enige partij bij de Oude Verbonden met onze vaderen. Het maakt niet uit wat we doen, God zal zijn woord houden aan Abraham, Issac en Jacob. Er is geen enkele mainstream-prediker die het Oude Verbond niet ontheiligt of opzij zet met behulp van een of al deze methoden.

Ze zijn verraders op de preekstoelen, en ze zijn in duizenden kerken in Amerika. De meeste predikanten op televisie en radio leren dat de oude verbonden vervuld moeten worden in het Joodse volk waarvan we weten dat het afstammelingen zijn van Esau-Edom, en niet van Jacob-Israël.

11 Juda heeft trouweloos gehandeld, en er wordt een gruwel bedreven in Israël en in Jeruzalem; want Juda heeft de heiligheid des HEEREN, die hij liefhad, ontheiligd, en heeft de dochter van een vreemde god getrouwd.

Juda is een andere God gaan hoereren – ze hebben een andere God in Israël geïnsinueerd door de naam van onze God – Jezus Christus – te gebruiken, maar hem dingen toe te schrijven die hij niet heeft of ooit beweerde te hebben, dus hebben ze feitelijk geïnstalleerd een andere God. Miljoenen van onze Israëlitische broeders gaan naar een plaats waar ze die Jezus Christus aanhangen die niet de Jezus Christus van de christelijke Bijbel is.

12 De HEER zal de man die dit doet, de meester en de geleerde, uit de tenten van Jakob uitroeien, en hem die de HEER van de legermachten een offerande brengt.

Degenen die het oordeel ontvangen, zijn de “meester en de geleerde”. God veroordeelt de mensen in de kerkbanken niet voor corruptie van zijn woord, zoals hij de schuld geeft van degenen die beweren het te weten en het te onderwijzen.

Velen van hen hebben onze mensen ervan overtuigd dat als je met God wilt praten, je Oral Roberts moet bellen en hem met God moet laten praten. Het is een heidense religie die zegt dat je moet gaan en dat iemand anders dan jezelf contact met God voor je opneemt.

Jeremia 23 bevestigt Maleachi:

1 Wee de herders die de schapen van mijn weide vernietigen en verstrooien! zegt de HERE.

Israël is de schapen van Gods weide:

2 Daarom zegt de HERE, de God van Israël, zo tegen de herders die mijn volk weiden; Gij hebt mijn kudde verstrooid en ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; zie, ik zal u bezoeken het kwaad van uw handelingen, spreekt de HEERE.

Wat zou Israël verdrijven en de schapen meer verstrooien dan dat een predikant voor die schapen zou staan en zeggen: “ Jullie zijn geen Israëlieten. Jullie zijn heidenen. Die andere mensen daar die jouw Christus haten, dat zijn Israëlieten, ze zijn Gods uitverkoren volk. ”

Mij is verteld door veel mensen die de kerk verlieten omdat ze een God niet konden begrijpen die als zijn uitverkoren speciaal volk een groep mensen zou kiezen die oneerlijk waren, die logen, die bedriegen in zaken en die de naam van Jezus Christus ontheiligden . Die ministers joegen die Israëlieten weg van de God van Israël door tegen hen te zeggen: ” O, jullie zijn geen Israëlieten, die andere mensen wel .”

Jeremia:

3 En ik zal het overblijfsel van mijn kudde verzamelen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven, en ik zal ze terugbrengen naar hun kooien; en zij zullen vruchtbaar zijn en toenemen. 4 En Ik zal herders over hen aanstellen, die hen zullen weiden; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch zullen zij ontbreken, spreekt de HEERE.

God gaat zijn volk bij de valse herders vandaan verzamelen en andere herders over hen aanstellen.

Maleachi 2:

12 De HEER zal de man die dit doet, de meester en de geleerde, uit de tenten van Jakob uitroeien, en hem die de HEER van de legermachten een offerande brengt. 13 En dit hebt u wederom gedaan, door het altaar van de HEERE met tranen te bedekken, met geween en met geschreeuw, zodat hij het offer niet meer aanziet, of het met welwillendheid uit uw hand aanneemt.

Ze bieden deze valse Jezus huilend en schreeuwend aan. We hebben dit allemaal gezien waar de dominee huilt en uitroept: ” Prijs de Heer! Een geweldige show neerzetten voor hun liefde voor hun Jezus.

Ze leren dat hun Jezus zal komen en hen zal wegrukken in hun Opname en de wereld zal overgeven aan een antichrist. En als je niet naar het altaar komt en met hen huilt, zal hun Jezus je naar de hel sturen en je voor eeuwig en altijd in vuur verbranden. Is dat de Jezus van de Bijbel? Nee, dat is een andere Jezus .

De waarheid is dat we niet in hun Jezus geloven – ze hebben een andere Jezus. De overgrote meerderheid van de eindtijdpredikers leert tegenwoordig een valse Christus. Het enige wat ze zeggen is dat ze van Jezus houden en wachten op de Opname.

14 Toch zegt u: Waarom? Omdat de HEERE getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos hebt gehandeld; toch is zij uw metgezellin en de vrouw van uw verbond.

Het klinkt alsof God hen in hun huwelijkscontract veroordeelt voor een of andere vorm van overspel, maar is dat ook zo?

15 En heeft hij er niet een gemaakt? Toch had hij het residu van de geest. En waarom een? opdat hij een goddelijk zaad zou zoeken. Let daarom op uw geest en laat niemand verraderlijk handelen tegen de vrouw van zijn jeugd.

God beschuldigt de priesters niet van het plegen van overspel en het verraden van hun aardse vrouwen. De beschuldiging in vers 11 dat ze getrouwd zijn met de “dochter van een vreemde god” maar Levi bleef trouw (Maleachi 1:4-6). Levi was getrouwd met de waarheid en Gods wet, maar hij verraadde de ‘vrouw van zijn jeugd’, het ware evangelie en de leer van Jezus Christus. Dit is een waarschuwing dat de priesters overspel hebben gepleegd, niet met hun fysieke echtgenotes, maar met de waarheid die ze ooit hadden en waar ze trouw aan waren.

16 Want de HEERE, de God van Israël, zegt dat hij een hekel heeft aan wegwerpen; want iemand bedekt geweld met zijn kleed, zegt de HEERE van de legermachten: let daarom op uw geest, opdat u niet trouweloos handelt.

Verwijzend naar de huwelijkswetten, wordt ons verteld dat God het haat dat een man zijn vrouw wegzendt. En toch hebben deze mensen hun eerste liefde, die waarheid en gerechtigheid was, weggedaan en hoererij bedrijven door andere goden te aanbidden.

17 U hebt de HEER afgemat met uw woorden.

Het enige wat deze denominationele kerken ooit doen, is woorden spreken. Er zijn geen vruchten, geen werken, geen correctie, eerder gewoon een voortdurend gebabbel over ” O, wat houden we van Jezus .” Toch vertelt Jakobus ons dat geloof zonder werken dood is .

18 Toch zegt u: Waarin hebben wij hem vermoeid? Wanneer gij zegt: Een ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des HEEREN, en Hij heeft behagen in hen; of: Waar is de God van oordeel?

Predikanten zijn ermee opgehouden goddeloosheid in de goddelozen te veroordelen. Ze zullen over zonden praten, maar steevast zullen ze zeggen: “Maar God houdt van ze.” Ze zeggen: ” God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief .” Zoals de liberalen die zeggen: “Ze hebben een andere levensstijl gekozen.” En dan veroordelen ze de christenen die proberen zich af te scheiden van de goddeloosheid.

Ze rechtvaardigen zelfs een heel volk en een hele natie – de Joden in Israël – die Jezus Christus veroordelen en lasteren en oorlog voeren tegen hun buren, en onschuldige vrouwen en kinderen vermoorden, en rechtvaardigen het door te zeggen: “O, dat is in orde. Zij zijn Gods uitverkoren volk.” Toen de Joden Libanon binnenvielen, kwamen er berichten uit de Joden die mensen naar deze “vluchtelingenkampen” dreven en vervolgens de vluchtelingenkampen bombardeerden. En op de religieuze televisiestations prezen Jimmy Swaggert, Paul Crouch of Hal Lindsey de Joden – dat ze dit moesten doen om het doden van mensen in Israël te stoppen.

Welke woorden vermoeien God het meest? Degenen waar je zegt dat degenen die kwaad doen goed zijn in de ogen van God.

Jeremia 23

11 Want zowel de profeet als de priester zijn profaan; ja, in mijn huis heb ik hun goddeloosheid gevonden, zegt de HEERE.

Waar wordt het kwaad gedaan? In de straten, steegjes en vreemde landen? Nee, het wordt gedaan in de kerken.

13 En ik heb dwaasheid gezien bij de profeten van Samaria; zij profeteerden in Baäl en deden mijn volk Israël dwalen.

[Zie onze serie over “Baalaanbidding in Amerika”].

14 Ik heb ook in de profeten van Jeruzalem iets verschrikkelijks gezien: ze plegen overspel en wandelen in leugens; ze versterken ook de handen van boosdoeners, zodat niemand terugkeert van zijn goddeloosheid; ze zijn ze allemaal voor mij als Sodom, en de bewoners daarvan als Gomorra.

Ze leren en prediken dat deze slechte, slechte mensen – de Joden en Israëli’s – Gods uitverkoren volk zijn, en zeg niets tegen hen, anders zal God je vervloeken. Ze versterken de hand van de boosdoeners.

De antichristelijke Edomitische Joden die de controle over alle echte Israël-naties overnemen, zouden het geen zestig dagen kunnen volhouden in die controle, behalve dat onze predikers leren dat zij Gods uitverkoren volk zijn. Als het Amerikaanse volk door hun predikers zou worden verteld dat de Joden afstammelingen waren van Esau-Edom, en wij Israël zijn, en daarom de vijanden van Jacob-Israël zijn, zouden ze alle controleposities in slechts zestig tot negentig dagen verliezen.

Hun bescherming en hun macht over ons is hun valse identiteit als Gods uitverkoren volk. En waar halen ze dat? Van de ministers die de hand van de boosdoeners versterken.

15 Daarom zegt de HEERE der heerscharen alzo over de profeten; Zie, Ik zal ze voeden met alsem, en hen galwater doen drinken; want van de profeten van Jeruzalem is godslastering uitgegaan in het hele land.

Het is van de priesters dat de corruptie door het hele land Israël is gegaan.

Maleachi 2

17 U hebt de HEER afgemat met uw woorden. Toch zegt u: Waarin hebben wij hem vermoeid? Wanneer gij zegt: Een ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des HEEREN, en Hij heeft behagen in hen; of: Waar is de God van oordeel?

Ze zetten de God des Oordeels opzij. Onze mensen vragen: “ Wanneer zal God het oordeel over de goddelozen brengen? Is God niet een God van oordeel? Zal God niet van deze slechte mensen afkomen? ”

Toch staat Hij hen toe om hun macht over ons te behouden. Waarom? Omdat we in zonde en ongerechtigheid zijn. Omdat we een valse god aanbidden en ons niet wenden tot gerechtigheid. Predikanten hebben de wet weggedaan, dus de God des Oordeels is terzijde geschoven. We weten niet eens dat hij een God des Oordeels is.

Maleachi 3:

1 Zie, ik zal mijn bode zenden, en hij zal de weg voor mijn aangezicht bereiden; en de Heer, die u zoekt, zal plotseling tot zijn tempel komen, ja, de bode van het verbond, in wie u behagen schept; zie, hij zal komen , zegt de HERE der heerscharen.

Er komen twee dingen aan: een boodschapper en de Heer die de “boodschapper van het verbond” wordt genoemd.

2 Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? en wie zal standhouden als hij verschijnt? want hij is als het vuur van een smelter, en als zeep van vollers:

Het wordt geen dag waar veel mensen van zullen genieten.

3 En hij zal zitten als een louteraar en zuiveraar van zilver; en hij zal de zonen van Levi reinigen en hen reinigen als goud en zilver, om de HEERE een offerande in gerechtigheid te brengen.

Ondanks de veroordeling van het onrechtvaardige offer – het vervuilde offer – gaat God dit corrigeren.

Einde van deel I

Deel 2

Maleachi: Eindtijd vernietiging van Esau-Edom en behoud van Jacob-Israël

11 oktober 2020 Door CFT Team

(google translate gebruikt en niet aangepast, zoek voor correcte bijbelteksten de teksten op in de HSV)

In deze lezing bespreekt Sheldon Emry de eindtijdvernietiging van Israëls vijanden zoals gesymboliseerd door Esau-Edom. Natuurlijk werd Edom inderdaad vernietigd – we zien het bewijs daarvan in de ruïnes op de berg Seïr – en Maleachi’s profetie werd vervuld.

Maar door de geschiedenis heen is Edom een synoniem geworden voor de archetypische vijanden van het Israëlitische volk. Edom verwierp de God van Israël en verviel in afgoderij – net als de vijanden van de christelijke Israëlieten in deze tijd.

Gods eerste woorden tot het volk van Israël door de profeet Maleachi zijn: “Ik heb u liefgehad, zegt de Heer.” Dit is de meest wonderbaarlijke boodschap op aarde die enig volk zou kunnen hebben – en die boodschap is alleen aan Israël en Israël gericht ( Amos 3:2 ).

Er is een volk waaraan God een heel speciale liefde en doel heeft gegeven – en dat is het volk van Israël. Maar Hij voegt er in vers 3 aan toe: ” En ik haatte Esau .” En dat ondanks het feit dat de meerderheid van de predikanten vandaag de dag voorstander zijn van Esau-Edom, en prediken voor de rode Esau, en u vertellen dat Esau echt niet Esau is – maar dat hij Jacob-Israël is.

Maleachi 3:

1 Zie, ik zal mijn bode zenden, en hij zal de weg voor mijn aangezicht bereiden; en de Heer, die u zoekt, zal plotseling tot zijn tempel komen, ja, de bode van het verbond, in wie u behagen schept; zie, hij zal komen , zegt de HERE der heerscharen.

Een deel hiervan zou op Johannes de Doper passen. Mattheüs 11:

7 En terwijl zij vertrokken, begon Jezus tot de scharen over Johannes te zeggen: Wat ging u de woestijn in om te zien? Een riet dat door de wind wordt geschud? 8 Maar wat ging je uit om te zien? Een man gekleed in zachte kleding? zie, die zachte kleding dragen, zijn in de huizen van koningen. 9 Maar wat ging je uit om te zien? Een profeet? ja, ik zeg u, en meer dan een profeet. 10 Want dit is hij, van wie geschreven staat: Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u zal bereiden. 11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er geen groter opgestaan dan Johannes de Doper; ofschoon de minste in het koninkrijk der hemelen groter is dan hij.

De rest van Maleachi 3 kan verwijzen naar meer dan wat er gebeurde bij Jezus’ eerste komst:

2 Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? en wie zal standhouden als hij verschijnt? want hij is als het vuur van een louteraar, en als zeep van vollers; 3 En hij zal zitten als een louteraar en zuiveraar van zilver; en hij zal de zonen van Levi reinigen en ze zuiveren als goud en zilver, zodat zij kunnen offeren aan de HERE een offerande in gerechtigheid.

We denken dat Jezus naar Judea en Jeruzalem kwam, maar als we de Schrift lezen, zien we dat hij het grootste deel van zijn bediening in Galilea doorbracht. In feite wordt hij “de Galileeër” genoemd en elf van zijn discipelen kwamen uit Galilea, en Judas was de enige uit de omgeving van Jeruzalem.

Dus de stad Jeruzalem – en van Judea – had heel weinig te maken met Jezus, en natuurlijk kwam hij terug en werd daar ter dood gebracht, maar zijn bediening was in Galilea. In Judea en Jeruzalem – het enige dat werkelijk gebeurde ten tijde van Jezus’ eerste komst was dat hij en zijn volgelingen werden vervolgd, hij werd ter dood gebracht en na zijn dood werden al zijn volgelingen daar vandaan verdreven.

En toch klinkt het in Maleachi hier, de komst van de “boodschapper van het verbond”, als een wereldwijde ramp: “Wie zal zich houden aan zijn komst?” Het moet dus iets in de toekomst zijn:

4 Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn voor de HEERE, zoals in de dagen van weleer en als in vroegere jaren. 5 En ik zal tot u naderen om te oordelen; en Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen valse vloekers, en tegen degenen die de huurling onderdrukken in zijn loon, de weduwe en de wezen, en die de vreemdeling van zijn recht afwenden, en vrees mij niet, zegt de HERE der heerscharen.

Dus in deze tijd van de komst van de boodschapper van het verbond, zal Hij komen om te oordelen over boosdoeners. In de eerste komst van Jezus werd er heel weinig gedaan tegen boosdoeners. In feite wonnen de boosdoeners al na slechts één generatie nadat Jezus aan het kruis stierf, en de christenen werden verdreven.

Laten we eens kijken of andere profeten het eens zijn met Maleachi over de komst van de Heer aan dit einde van het tijdperk .

Jesaja 2:

12 Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn op een ieder die hoogmoedig en trots is, en op een ieder die verhoogd is; en hij zal vernederd worden: 13 en tegen alle ceders van de Libanon, die hoog en verhevn zijn, en tegen alle eiken van Basan, 14 en tegen alle hoge bergen, en tegen alle heuvels die verheven zijn, 15 En op elke hoge toren, en op elke omheinde muur, 16 En op alle schepen van Tarsis, en op alle aangename afbeeldingen. 17 En de verhevenheid van de mens zal neergebogen worden, en de hoogmoed van de mensen zal vernederd worden; en de HEERE alleen zal te dien dage verheven worden.

Het zal een tijd zijn waarin God verheven zal worden en wanneer hoge mannen – heersers – laag zullen worden gebracht.

18 En de afgoden zal hij volkomen afschaffen. 19 En zij zullen in de holen van de rotsen en in de spelonken van de aarde gaan, uit vrees voor de HEERE, en voor de glorie van Zijn majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde verschrikkelijk te beven. 20 Op die dag zal een man zijn afgoden van zilver en zijn afgoden van goud, die zij elk voor zich maakten om te aanbidden, voor de mollen en voor de vleermuizen werpen; 21 Om in de kloven van de rotsen en in de toppen van de haveloze rotsen te gaan, uit vreze des HEREN, en voor de glorie van zijn majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde verschrikkelijk te schudden.

Jesaja 13

6 Huil; want de dag des HEEREN is nabij; het zal komen als een vernietiging van de Almachtige.

Veel mensen beweren uit te kijken naar de terugkeer van Jezus – naar zijn tweede komst die zij “de Dag des Heren” noemen:

7 Daarom zullen alle handen verslappen, en het hart van ieder mens zal smelten: 8 En zij zullen bevreesd zijn: weeën en smarten zullen hen grijpen; zij zullen pijn hebben als een vrouw die weeën heeft; zij zullen zich over elkaar verbazen; hun aangezichten zullen zijn als vlammen.

Het is een tijd van vernietiging en vernedering voor de mensen op aarde.

9 Zie, de dag des HEEREN komt, wreed zowel door verbolgenheid als door felle toorn, om het land woest neer te leggen; en Hij zal haar zondaars eruit vernietigen.

Dit gebeurde niet toen de boodschapper van het verbond de eerste keer kwam:

11 En Ik zal de wereld [Babylon] straffen voor hun kwaad, en de goddelozen voor hun ongerechtigheid; en ik zal de arrogantie van de hoogmoedigen doen ophouden, en ik zal de hooghartigheid van de verschrikkelijken neerleggen.

Wat ging hij doen volgens Maleachi? Hij zou ze verfijnen tot goud en zilver:

12 Ik zal een mens kostbaarder maken dan fijn goud; zelfs een man dan de gouden wig van Ofir.

Dit komt overeen met wat we in Maleachi lezen. Ga naar Jeremia 30:

4 En dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft over Israël en over Juda. 5 Want zo zegt de HEERE; We hebben een stem gehoord van beven, van angst en niet van vrede. 6 Vraagt u nu, en ziet of een man barensweeën heeft van een kind? waarom zie ik dan iedere man met zijn handen op zijn lendenen, als een barende vrouw, en alle gezichten zijn bleek?

Hier is de barende vrouw weer – de Dag des Heren zal geen goede ervaring zijn totdat het voorbij is, zoals een bevalling – maar de geboorte is iets wonderbaarlijks:

7 Helaas! want die dag is groot, zodat niemand eraan gelijk is: het is zelfs de tijd van Jakobs benauwdheid; maar hij zal eruit gered worden.

Tot wie spreekt God in Maleachi? Tegen Jacob-Israël – hem vertellend over een tijd van benauwdheid, en Jeremia heeft het hier over de tijd van bevrijding.

8 Want het zal te dien dage geschieden, zegt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw hals zal afbreken, en uw banden zal verbreken, en vreemden zullen zich niet meer van Hem dienen.

Dat is een van de kenmerken van ons economisch systeem: vreemdelingen die zichzelf bedienen van ons volk. Onze mensen werken en produceren, en het wordt van hen beroofd en belast en gegeven aan vreemden die leven zonder te werken, zonder te produceren. En God zegt dat daar een einde aan komt. Hij heeft het over een tijd waarin Israël zou worden beroofd en geplunderd door vreemden of niet-Israëlieten:

16 Daarom zullen allen die u verslinden verslonden worden; en al uw tegenstanders, elk van hen, zullen in gevangenschap gaan; en zij die u plunderen, zullen een buit zijn, en al wat op u jaagt, zal Ik tot een prooi geven.

Dit is een belofte dat God Israël uit slavernij en gevangenschap zal halen – en hun vijanden in slavernij en gevangenschap zal brengen.

17 Want Ik zal u gezondheid herstellen, en ik zal u genezen van uw wonden, zegt de HEERE; omdat zij u een verschoppeling noemden, zeggende: Dit is Sion, die niemand zoekt.

We hebben eerder laten zien hoe de rest van de wereld wordt geconditioneerd om de Verenigde Staten van Amerika te haten. Waarom? Omdat Amerika het Sion van Bijbelse profetie is. Het is de grote natie die aan Abraham is beloofd – het is de plaats van het herverzamelde Israël . En hij zei: “ze noemden u een verschoppeling”, en Amerika wordt snel een verschoppeling onder de naties.

Zelfs onder christelijke mensen lijkt het erop dat ze bijna zijn gestopt met het zoeken naar Zion.

24 De felle toorn des HEREN zal niet terugkeren, voordat hij het heeft gedaan, en totdat hij de bedoelingen van zijn hart heeft vervuld: in de laatste dagen zult u erover nadenken.

Ezechiël 13

5 Gij zijt niet in de gaten geklommen, noch hebt gij de omheining gemaakt voor het huis van Israël om stand te houden in de strijd op de dag van de HEERE.

De voorgangers / predikanten worden ervan beschuldigd het volk niet voor te bereiden op de dag des Heren:

22 Omdat u met leugens het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt, die ik niet bedroefd heb gemaakt; en versterkte de handen van de goddeloze, opdat hij niet zou terugkeren van zijn slechte weg, door hem het leven te beloven:

Door tegen Gods wet te prediken, vertellen ze de goddelozen dat ze kunnen doen wat ze willen – in feite leren ze de goddelozen niet eens dat ze het bij het verkeerde eind hebben:

23 Daarom zult u geen ijdelheid meer zien, noch goddelijke waarzeggerij: want Ik zal mijn volk uit uw hand redden; en u zult weten dat ik de HEERE ben.

God gaat het volk verlossen van de dienaren die de hand van de goddelozen versterken.

Joël 1:15

15 Helaas voor vandaag! want de dag des HEEREN is nabij, en als een vernietiging van de Almachtige zal hij komen.

Joël 2, de vernietigende dag van de Heer:

1 Blaas op de bazuin in Sion, en laat alarm slaan op mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven: want de dag van de HEERE komt, want hij is nabij; 2 Een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, zoals de morgen zich over de bergen verspreidde: een groot en sterk volk; er is nooit iets dergelijks geweest, en daarna zal er ook niet meer zijn, zelfs in de jaren van vele generaties.

Amos 5

18 Wee u die verlangt naar de dag van de HEERE! waartoe is het voor jou? de dag des HEREN is duisternis en geen licht. 19 Alsof een man voor een leeuw vluchtte, en een beer hem tegemoet kwam; of ging het huis binnen en leunde met zijn hand op de muur, en een slang beet hem. 20 Zal de dag des Heren niet duisternis zijn en geen licht? zelfs heel donker, en geen helderheid erin?

Zefanja 1:14

14 De grote dag des HEEREN is nabij, hij is nabij, en haast zich zeer, ja, de stem van de dag des HEEREN; de sterke man zal daar bitter roepen.

Elk van deze passages laat zien dat het een dag van vernietiging is, niet voor Gods volk, maar voor de machtigen, de goddelozen, de bozen en de vijanden van Israël.

15 Die dag is een dag van toorn, een dag van benauwdheid en ellende, een dag van woestenij en verlatenheid, een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en dikke duisternis, 16 Een dag van bazuin en alarm tegen de omheinde steden , en tegen de hoge torens. 17 En Ik zal benauwdheid over de mensen brengen, dat zij als blinden zullen wandelen, omdat zij tegen de HEERE gezondigd hebben; en hun bloed zal worden vergoten als stof, en hun vlees als mest.

Niets van dit alles vond plaats toen Jezus de eerste keer kwam, en toch is hij zeer zeker de “boodschapper van het verbond” waarover in Maleachi wordt gesproken.

Zacharia 13

1 Op die dag zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem wegens zonde en onreinheid.

En natuurlijk is die fontein het bloed van Jezus Christus voor Israëls zonde.

8 En het zal geschieden dat in het gehele land, spreekt de HEERE, twee delen daarin zullen worden uitgeroeid en sterven; maar de derde zal daarin gelaten worden. 9 En ik zal het derde deel door het vuur brengen, en zal ze louteren zoals zilver wordt gelouterd, en zal ze beproeven zoals goud wordt beproefd: zij zullen mijn naam aanroepen, en ik zal ze horen: ik zal zeggen: Het is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Dit moet het einde zijn van het tijdperk waarin Israël wordt veranderd. Tegen de tijd dat deze grote invasie en moeite en oorlog en strijd en ellende die God in de Zion-natie zal brengen, zal plaatsvinden, zal het volk Israël heel goed slechts een derde van de inwoners van deze landen zijn.

De buitenaardse wezens / vreemdelingen / binnenkomers / buitenlanders en heidenen komen hier zo snel en in zulke grote aantallen binnen – en vermenigvuldigen zich nadat ze hier zijn binnengekomen, veel groter dan ons volk dat het voorstelbaar is dat in de niet al te verre toekomst de Israëlitische blanken slechts voor een derde zullen tellen van de populatie. Dus tweederde van de mensen in dit land zou kunnen sterven onder Gods oordeel en Israël intact laten.

Bedenk dat God zei dat dit de tijd is van Jakobs benauwdheid – maar hij zal eruit verlost worden. Wij zijn een verbondsvolk – God heeft een verbond met ons verzegeld met zijn eigen bloed voor onze verlossing:

Joël 2

1 Blaas op de bazuin in Sion, en laat alarm slaan op mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven: want de dag van de HEERE komt, want hij is nabij; 2 Een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, zoals de morgen zich over de bergen verspreidde: een groot en sterk volk; er is nooit iets dergelijks geweest, en daarna zal er ook niet meer zijn, zelfs in de jaren van vele generaties.

De volgende verzen beschrijven wat wij het rode communisme noemen als het natie na natie overneemt en vernietigt terwijl het over de aarde marcheert. We zouden het ook kennen van de bijbelse naam Esau-Edom of rode Esau. Maar de verlossing van Jakob wordt beloofd aan het einde van hoofdstuk 2:

32 En het zal geschieden dat al wie de naam des HEEREN aanroept, zal worden gered; want op de berg Sion en in Jeruzalem zal verlossing zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, en in het overblijfsel dat de HEERE zal roepen.

Een bevrijding van de kinderen van Israël in deze plaats genaamd Sion en in Jeruzalem. Helemaal aan het einde van Joël spreekt hij op dezelfde manier als Maleachi over de rode Esau:

Joël 3

18 En het zal te dien dage geschieden dat de bergen nieuwe wijn zullen druppelen, en de heuvels zullen vloeien van melk, en alle rivieren van Juda zullen stromen met water, en er zal een fontein voortkomen uit het huis van de HEER, en zal het dal van Sittim bewateren.

En dit – nieuwe wijn en melk en water en fontein – worden allemaal in de Bijbel gebruikt voor het Woord – de geest zal van deze plaats Sion en Jeruzalem komen:

19 Egypte zal een woestenij zijn, en Edom zal een woeste wildernis zijn, vanwege het geweld tegen de kinderen van Juda, omdat zij onschuldig bloed hebben vergoten in hun land.

Esau-Edom zal volgens Joel worden vernietigd vanwege wat hij Jacob-Israël deed voor wat hij deed in het land van Israël – Amerika, Canada, Australië en andere landen van Israël:

20 Maar Juda zal voor eeuwig wonen, en Jeruzalem van generatie op generatie. 21 Want ik zal hun bloed reinigen, dat ik niet gereinigd heb; want de HEERE woont in Sion.

Dus een belofte van de reiniging van het volk Israël als God Esau-Edom, of de vijanden van het volk Israël, vernietigt.

Zefanja 1:

14 De grote dag des HEEREN is nabij, hij is nabij, en haast zich zeer, ja, de stem van de dag des HEEREN; de sterke man zal daar bitter roepen. 15 Die dag is een dag van toorn, een dag van benauwdheid en ellende, een dag van woestenij en verlatenheid, een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en dikke duisternis, 16 Een dag van bazuin en alarm tegen de omheinde steden , en tegen de hoge torens. 17 En Ik zal benauwdheid over de mensen brengen, dat zij als blinden zullen wandelen, omdat zij tegen de HEERE gezondigd hebben; en hun bloed zal worden vergoten als stof, en hun vlees als mest.

Elke profeet heeft dezelfde boodschap: het koninkrijk van God op aarde.

Zefanja 3:

11 Op die dag zult u zich niet schamen voor al uw daden, waarmee u tegen mij hebt overtreden; want dan zal ik uit uw midden degenen wegnemen die zich verheugen in uw trots, en u zult niet meer hoogmoedig zijn omwille van mijn heilige berg.

En dan:

14 Zing, o dochter van Sion; juich, o Israël; wees blij en verheug je met heel je hart, o dochter van Jeruzalem. 15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand uitgedreven; de koning van Israël, de HEERE, is in het midden van u; u zult geen kwaad meer zien.

Dat is wat we in elke profetie lezen – God brengt het oordeel door de vijand toe te staan binnen te komen en kastijding over ons te brengen, en als we ons dan tot hem wenden, neemt God de vijand weg:

16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, en tot Sion: laat uw handen niet verslappen. 17 De HEERE, uw God, is machtig in uw midden; hij zal redden, hij zal zich met vreugde over u verheugen; hij zal rusten in zijn liefde, hij zal blij zijn over u met gezang.

We zullen zien dat de mensen die onze regering onder controle hebben, verdrukking en tuchtiging over christelijke mensen brengen op een manier die ons het gevoel geeft dat God ons misschien in de steek heeft gelaten. We moeten herinnerd worden door het woord dat de Heer, onze God, in het midden van u machtig is, Hij zal redden.

18 Ik zal hen verzamelen die bedroefd zijn over de plechtige samenkomst, die van u zijn, voor wie de smaad ervan een last was.

God kijkt naar degenen in het christendom van vandaag die het uitroepen tegen de zonde – ze proberen mensen van hun zonde af te keren, hun overtreding van Gods wet op te geven – en het is een grote last voor hen dat er zo’n zonde en ongerechtigheid in de natie is. Alleen al het feit dat zonde in het land een last en een smaad voor hen is, wordt door God geëerd.

19 Zie, in die tijd zal ik al wat u kwelt ongedaan maken; en ik zal haar die stilstaat, redden en haar die verdreven is bijeenbrengen; en ik zal ze lof en faam bezorgen in elk land waar ze te schande zijn gemaakt.

Onze zogenaamde WASP-beschaving ( NB.: WASP is een Engelse afkorting voor White Anglo-Saxon Protestant. De term wordt gebruikt om de witte, Angelsaksische en protestantse, maatschappelijke toplaag aan te duiden in de Verenigde Staten. … WASP werd geleidelijk aan een verwijzing naar blanke Amerikanen met een bovengemiddeld tot hoog inkomen.) wordt in elke natie op aarde te schande gemaakt. We worden gedegradeerd en gedegradeerd ( in waarde dalen / in aanzien dalen) en krijgen de schuld van alle kwalen van de aarde. In heidense landen gaan de communisten – zelfs Amerikaanse liberalen gaan daarheen en vertellen hen dat al onze problemen worden veroorzaakt door ons puritanisme – door ons christendom of onze aanhankelijkheid aan bijbelse doctrines.

Ze beweren dat de nieuwe golf van de toekomst het humanisme is – en dat de mens het hoogste schepsel is en dat hij de autoriteit heeft om te doen wat hij wil. En het is de verschrikkelijke religie van het christendom die hen vernietigt. Wij christenen worden in alle naties te schande gemaakt.

20 Tegen die tijd zal ik u wederbrengen, zelfs in de tijd dat ik u vergader; want ik zal u tot een naam en een lofzang maken onder alle mensen van de aarde, wanneer ik uw gevangenschap voor uw ogen terugdraai, zegt de HEER.

Er zijn miljoenen van ons ras – en belijdende christenen in andere landen – die niet eens weten dat we in gevangenschap zijn. Hier hebben we het over een verlossing uit gevangenschap. De profeten spreken over een vijand in ons land die ons gevangen heeft genomen – en toch weten de mensen om ons heen niet dat we een gevangengenomen volk zijn.

Als een vijand met soldaten in uniform dit Noord-Amerikaanse continent was binnengetrokken, al onze staatshoofdsteden en onze steden en onze nationale regering had ingenomen, en toen had aangekondigd: “Vanaf nu gaan we 40% van alles wat je verdien als eerbetoon omdat jullie nu onze gevangenen zijn’, zouden we weten dat we gevangen zijn genomen.

Maar zo kwamen ze niet. Ze kwamen in kleding zoals jij die draagt, ze gebruiken het politieke proces en propaganda om onze steden en onze staten en onze federale regering over te nemen, maar ze begonnen niet met 40% als eerbetoon – ze begonnen met de helft van één procent en vervolgens langzaam verhoogd – met propaganda over hoeveel “goed” ze voor je zouden doen in ruil voor dit “kleine beetje” van je geld.

En ze deden het meer dan 75 jaar – als ze het in 75 dagen hadden gedaan, hadden we het begrepen. Ze deden het zo langzaam dat onze vaders en onze grootvaders het niet doorhadden dat we een gevangen volk zijn onder eerbetoon. We brengen meer hulde waar King George ooit van had gedroomd om onze Founding Fathers weg te nemen.

Zacharia 12

1 De last van het woord des HEEREN voor Israël, spreekt de HEERE, Die de hemel uitspant, en de aarde grondvest, en de geest van de mens in hem vormt. 2 Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van beven voor al het volk rondom, wanneer zij zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem belegerd zullen zijn. 3 En te dien dage zal Ik Jeruzalem tot een zware steen maken voor alle mensen; allen die zich daarmee belasten, zullen in stukken worden gesneden, hoewel alle mensen van de aarde zich ertegen zullen verzamelen.

Er zijn twee bijeenkomsten tegen Jeruzalem door alle volken van de aarde. Een daarvan is het valse Jeruzalem in het oude Palestina waar, zo wordt ons verteld, alle naties van de aarde ertegen verzameld zijn. Als we echter over onze eigen grenzen kijken, zien we dat het leger van de hele communistische wereld is gericht – niet op het oude Palestina – maar op dit Noord-Amerikaanse continent. Dit is het bijbelse Nieuwe Jeruzalem – dit is het bijbelse Jeruzalem – en dit is het land waartegen alle naties verzameld zijn:

8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem verdedigen; en die te dien dage onder hen zwak is, zal zijn als David; en het huis van David zal voor hun aangezicht zijn als God, als de engel van de HEERE.

We zullen zwak en hulpeloos zijn tot Gods tijd voor onze ommekeer – voor onze verlossing.

9 En het zal te dien dage geschieden dat ik zal trachten alle volken die tegen Jeruzalem optrekken te vernietigen.

De meerderheid van onze kerkgangers accepteert de propaganda dat dit verwijst naar het oude Palestina.

1 Op die dag zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem wegens zonde en onreinheid. 2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heerscharen, dat Ik de namen van de afgoden uit het land zal uitroeien, en zij zullen niet meer gedacht worden; en ook zal Ik de profeten en de onreine geest om uit het land te gaan.

Dit is het wegwerken van alle valse religies in het land Israël.

8 En het zal geschieden dat in het gehele land, spreekt de HEERE, twee delen daarin zullen worden uitgeroeid en sterven; maar de derde zal daarin gelaten worden. 9 En ik zal het derde deel door het vuur brengen, en zal ze louteren zoals zilver wordt gelouterd, en zal ze beproeven zoals goud wordt beproefd: zij zullen mijn naam aanroepen, en ik zal ze horen: ik zal zeggen: Het is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Dit lezen we in Maleachi. Tegen de tijd dat deze reiniging van Amerika plaatsvindt, bestaat Gods Israël-volk misschien nog maar uit een derde of minder van de inwoners van dit land. Met het tempo waarin ze dit land overspoelen met heidenen en buitenaardse wezens, zouden ze binnen een generatie een meerderheid kunnen worden.

Het volk Israël staat onder een bloedverbond voor verlossing. Ook al zijn wij degenen die door God berispt worden voor de zonde, we staan onder Gods plechtige belofte voor verlossing. En we moeten dit in gedachten houden in tijden die veel angstaanjagender en moeilijker worden dan nu. Toch wordt Israël daaruit verlost.

Zacharia 14 spreekt over dezelfde eindtijd als de andere profeten:

1 Zie, de dag des HEEREN komt, en uw buit zal in uw midden worden verdeeld.

Vervolgens:

8 En het zal op die dag zijn dat er levend water uit Jeruzalem zal uitgaan; de helft daarvan naar de voormalige zee en de helft naar de achterzee: zomer en winter zal het zijn.

Het “levende water” is het Woord – dit is wat we lezen in Jesaja 2 en Micha 4

9 En de HEERE zal koning zijn over de gehele aarde; te dien dage zal er één HEERE zijn, en zijn naam één.

Dat kan alleen zijn wat we het volgende tijdperk of het “Koninkrijkstijdperk” noemen. Het moet het einde zijn van dit tijdperk en het begin van het volgende.

Betreffende de vaak geciteerde Zacharia 14:4 — het enige vers van Zacharia dat ze ooit hebben gelezen

4 En zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt in het oosten, en de Olijfberg zal in het midden daarvan splijten naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer grote vallei zijn. ; en de helft van de berg zal zich verplaatsen naar het noorden, en de helft ervan naar het zuiden.

Ze stoppen daar en interpreteren dat dat betekent dat Jezus letterlijk fysiek zal terugkeren naar de Olijfberg in het oude Jeruzalem. Ook al weten we dat Jezus zal terugkeren voor zijn bruid – wat volgens hen alle christenen zijn.

In veel van deze passages die we hebben gelezen, is er een historische plaats en een profetische plaats. Er was een historisch Babylon – en er is een profetisch Babylon in Jeremia en Openbaring. Er is een historisch Egypte – en er is een profetisch Egypte. Hetzelfde met Assyrië. Die oude steden en rijken zijn verdwenen, maar God gebruikt de namen van deze oude ontvoerders van het volk Israël in profetie.

Waarom zeggen we dat de Olijfberg – hier niet gegeven in een historische setting maar in een profetische setting, niet iets anders is dan de oude fysieke berg? We weten van Jeremia dat het volk van Israël “een olijf” wordt genoemd – zij zijn de “olijfboomnatie”. Dus wanneer God terugkeert naar de Olijfberg, betekent die uitdrukking in de profetie eenvoudig de naties van Israël .

De rest van de profetieën in het Nieuwe Testament vertellen ons dat Jezus’ tweede komst hetzelfde zal zijn als zijn eerste komst – voor het volk van Israël. Waarom zouden we de uitleg van de fundamentalisten accepteren dat dit vers letterlijk verwijst naar een kleine oude heuvel buiten Jeruzalem in het oude Palestina? Jezus keert terug naar Israël – de mensen – niet naar het fysieke land in Oud Palestina:

20 Te dien dage zal er op de bellen van de paarden zijn: HEILIGHEID DES HEREN; en de potten in het huis des Heren zullen zijn als de schalen voor het altaar. 21 Ja, elke pot in Jeruzalem en in Juda zal heilig zijn voor de HEERE van de legermachten; en allen die offeren zullen komen en ervan nemen en daarin kijken; en te dien dage zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HERE der heerscharen.

Elke profeet heeft ons verteld dat als God Israël verandert, hij de vijanden van Israël vernietigt of verwijdert.

Waarom verwijst de ene profeet naar Esau-Edom als de vernietigde, terwijl Zacharia hier verwijst naar de Kanaäniet?

Genesis 26

34 En Esau was veertig jaar oud toen hij Judith, de dochter van Beeri de Hethiet, en Bashemath, de dochter van Elon de Hethiet, tot vrouw nam. 35 Wat een droefheid des geestes was voor Isaak en voor Rebekka.

En de Hethieten waren Kanaänieten. Hij nam Kanaänitische vrouwen.

Genesis 36

1 Dit nu zijn de generaties van Esau, die Edom is. 2 Esau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaän; Ada, de dochter van Elon de Hethiet, en Aholibama, de dochter van Ana, de dochter van Zibeon de Heviet;

Als Esau Kanaänitische vrouwen huwde, dan zouden de nakomelingen van Esau geen nakomelingen van Abraham zijn – zij zouden Kanannieten zijn, en bekend onder verschillende namen – Esau, Edom en Kanaänieten:

43. hij is Esau, de vader van de Edomieten.

Esau-Edom is in voortdurende oorlog en strijd tegen Jacob-Israël.

Laten we terugkeren naar Maleachi 1 – dit is een studie van Maleachi, maar het betaamt ons om deze dingen te verifiëren aan de hand van andere gedeelten van de Schrift, omdat we willen dat de Bijbel de Bijbel uitlegt.

2 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE. Toch zegt u: Waarin hebt u ons liefgehad? Was niet de broer van Esau Jacob? zegt de HEERE: toch hield ik van Jakob, 3 En ik haatte Ezau, en legde zijn bergen en zijn erfenis tot een woestenij voor de draken van de woestijn.

We hebben een oorlog tussen Esau-Edom en Jacob-Israël door de millennia heen – en God staat aan de kant van Jacob-Israël. Toch lijkt alle macht aan de kant van Esau-Edom te staan – of de Reds. Ze nemen de aarde over. En voor een groot deel de controle Amerika.

Maar waar is vandaag het hoofdkantoor van Edom?

4 Terwijl Edom zegt: Wij zijn verarmd, maar wij zullen terugkeren en de verlaten plaatsen bouwen; zo zegt de HEERE van de legermachten: Zij zullen bouwen, maar Ik zal afbreken; en zij zullen ze noemen: de grens der goddeloosheid, en, het volk tegen wie de HEERE in eeuwigheid toornt.

Ze beweren dat ze zullen terugkeren naar het oude land van Israël en het zullen overnemen – wat ze hebben gedaan. Maar God zal neerwerpen. Zelfs voor degenen onder ons die weten dat we afstammelingen zijn van Jacob-Israël, omdat Esau’s macht zo groot lijkt te zijn, en God beknot het niet. God brengt ons geen overwinningen en die nederlagen. Maar hij zei niet dat hij dat tot een bepaalde tijd zou doen – en het is zijn tijd, niet de onze. We moeten ons aan de beloften houden.

Maleachi 3

2 Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? en wie zal standhouden als hij verschijnt? want hij is als het vuur van een smelter, en als zeep van vollers:

We doen wat we kunnen – we onderwijzen, we instrueren, we gehoorzamen en onderzoeken de Schriften, bidden en doen alles wat we kunnen – maar wat we doen is heel weinig vergeleken met wat er zal gebeuren als Jezus wordt als het vuur van een louteraar. Het schuim wordt weggenomen en het metaal wordt gezuiverd.

De leer dat de tweede komst – of de terugkeer van Jezus Christus – is om een evenement te worden gevreesd door het merendeel van de bewoners van de aarde is niet alleen een Oude Testament doctrine. De wederkomst van Jezus Christus wordt in het Nieuwe Testament op een andere manier beschreven dan hoe je het gewoonlijk op radio en televisie hoort:

2 Petrus 3:

10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht…

En ze stoppen daar – en ze zeggen: “Jezus zal stil en in het geheim komen, en niemand zal weten dat hij hier is, en hij zal alle wedergeboren gelovigen wegrukken en ze meenemen naar de hemel.” Maar laten we verder lezen:

…waarin de hemelen zullen voorbijgaan met een groot geraas, en de elementen zullen smelten met vurige hitte, ook de aarde en de werken die daarin zijn zullen worden verbrand.

Wanneer? Wanneer Jezus komt als een dief in de nacht en alles verbrandt? Dat lezen we in Maleachi – en in het Oude Testament. Een “raffinaderijvuur”. Deze uitdrukking betekent niet dat de fysieke planeet aarde zal worden vernietigd – maar eerder de hele samenleving en haar methoden van heerschappij – de wereld, de ‘kosmos’ of het wereldsysteem. En dan spreekt hij tot de christen, de gelovige:

11 Als u dan ziet dat al deze dingen zullen worden opgelost, wat voor mensen behoort u dan te zijn in alle heilige gesprekken en godsvrucht, 12 Verwachtend en haastend naar de komst van de dag van God, waarin de hemelen brandend zullen worden opgelost, en de elementen zullen smelten met vurige hitte?

Dat is een vraag. Niettemin zien wij, volgens zijn belofte, uit naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het Nieuwe Testament vertelt hetzelfde verhaal als het Oude Testament – dat er ten tijde van Jezus’ komst een verandering zal komen – en dat het hele oude wereldsysteem met al zijn slechtheid en corruptie en antichristelijke heerschappij zal worden verbrand en vernietigd – en we kijken uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

Wat is dat? Het Koninkrijk van Jezus Christus op aarde.

Nee, de planeet zal niet vernietigd worden – alleen de dingen die niet in overeenstemming zijn met God en zijn woord en zijn wet. Petrus wist dat toen hij aan deze christelijke mensen schreef.

In die tijd zou een ‘dief in de nacht’ niet komen als een katteninbreker die stilletjes inbreekt in een huis en steelt. Nee, hij kwam met een bende rovers, ze namen de wachtposten van de poort, namen de stad over en ze plunderden elk huis in de stad. Ze kwamen als roversbendes met veel lawaai en vernietiging.

Dat is wat we in het Oude Testament hebben gelezen – dat de Dag des Heren een dag van vernietiging is – een dag waar de niet-christenen met angst naar uit zouden moeten kijken.

De christelijke gelovige daarentegen moet uitkijken naar “Armageddon”. Wat komt er uit Armageddon? Het einde van de oude tijd en het binnenbrengen van het nieuwe – het Koninkrijk der Gerechtigheid. We verlangen naar Armageddon.

einde deel 2

deel 3 Maleachi: voorbereiding op de vestiging van Christus’ koninkrijk op aarde

1 november 2020 Door CFT Team

(google translate gebruikt en niet aangepast, zoek voor correcte bijbelteksten de teksten op in de HSV)

In deel 3 van onze serie over de eindtijdprofeet Maleachi voltooit Sheldon Emry zijn bespreking van de wederkomst van Christus, de vernietiging van de vijanden van Israël en de vestiging van zijn koninkrijk op aarde – een volledige weerlegging van de leerstelling van de “opname” gepredikt door de meerderheid van de zogenaamde “joods-christelijke” predikanten en kerken .

Sheldon Emry vervolgt:

Aangezien er zoveel valse leerstellingen zijn over Christus’ wederkomst van mensen die hun informatie over Christus’ wederkomst uit het Nieuwe Testament halen, gaan we naar

2 Petrus 3: 12 Uitkijkend naar en haastend naar de komst van de dag van God, waarin de hemel in vuur en vlam zal worden opgelost, en de elementen zullen smelten met vurige hitte?

Dit klinkt als een vreselijke tijd, vooral voor degenen die niet willen Jezus terug, en wil niet dat zijn Koninkrijk – en het doet geen geluid iets als de stille, geheime “Rapture”, die wordt onderwezen en bevorderd door zo veel van de fundamentalisten .

Degenen die niet bekend zijn met het Nieuwe Testament zouden kunnen denken dat dit over een andere keer gaat – maar als we teruggaan naar het eerste vers van 2 Petrus, zul je zien hoe laat het hier is waar hij het over heeft:

3 Dit eerst wetende, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, wandelend naar hun eigen begeerten, 4 En zeggende: Waar is de belofte van zijn komst? want sinds de vaderen in slaap vielen, blijven alle dingen zoals ze waren vanaf het begin van de schepping.

Dus de rest van dit hoofdstuk gaat over de komst van de Heer Jezus Christus aan het einde der tijden – omdat de spotters – deze humanisten – niet geloven dat Jezus zal terugkeren – dus zullen ze zeggen waar de belofte van zijn komst is ? Ze zullen Jezus die ooit terugkeert in twijfel trekken:

2 Thessalonicenzen

7 En voor u die verontrust bent, rust bij ons, wanneer de Heer Jezus vanuit de hemel zal worden geopenbaard met zijn machtige engelen, 8 In vlammend vuur wraak nemend op hen die God niet kennen en die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen: 9 Wie zal gestraft worden met eeuwig verderf van het aangezicht des Heren, en van de heerlijkheid van zijn macht; 10 Wanneer hij zal komen om verheerlijkt te worden in zijn heiligen, en bewonderd te worden in allen die geloven (omdat ons getuigenis onder u geloofd werd) in die dag.

Er zal een heel andere gebeurtenis plaatsvinden over deze twee klassen mensen – degenen die hem haten en degenen die naar hem uitkijken. 2 Thessalonicenzen 1:1 klinkt nogal als Maleachi:

1 Nu smeken wij u, broeders, door de komst van onze Heer Jezus Christus en door onze samenkomst tot Hem, 2 Dat u niet spoedig in gedachten wankelt of verontrust wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als van ons, alsof de dag van Christus nabij is.

Paulus waarschuwt christelijke mensen dat ze in deze toekomstige tijd voorzichtig moeten zijn, zodat ze niet voor de gek worden gehouden over de dag van Christus – of het nu op handen is – of niet:

3 Laat niemand u op welke manier dan ook misleiden: want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een afval komt, en die mens der zonde wordt geopenbaard, de zoon des verderfs;

Hij legt uit wat er eerst moet gebeuren voor Zijn terugkeer. Het “wegvallen” is meestal het afvallen van de waarheid – of het is een afvalligheid van het Griekse woord. Maar het wegvallen zorgt ervoor dat er iets gebeurt – dat de mens van zonde wordt geopenbaard. Ik ben geneigd te geloven dat het van een Griekse uitdrukking is die het wegvallen van de schellen van de ogen betekent. Er zal eerst een wegvallen komen, dan wordt er iets onthuld – je kunt het nu zien.

De fundamentalisten en Opname-predikers zeggen dat er een afkeer van de waarheid zal zijn, dan zal Jezus komen en alle christenen wegnemen – en nadat hij met de christenen is weggegaan, dan wordt de Man van Zonde geopenbaard. Maar volgens Paulus hier wordt de Mens der Zonde geopenbaard voordat Christus komt.

Elke persoon die is opgenomen in de Opname-doctrine zou deze verzen moeten lezen, omdat hij zegt:

3 Laat niemand u op welke manier dan ook misleiden: want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een afval komt, en die mens der zonde wordt geopenbaard, de zoon des verderfs;

Ze zeggen dat “Man van zonde” hun “antichrist” is. Wij geloven dat het iets anders is, maar het moet geopenbaard worden voordat Jezus komt.

4 Die zich verzet en zich verheft boven alles wat God genoemd wordt, of dat aanbeden wordt; zodat hij als God zit in de tempel van God, zichzelf tonend dat hij God is.

Deze verzen zijn voldoende om de leer in twijfel te trekken dat de zogenaamde “antichrist” pas zal worden geopenbaard nadat Jezus is teruggekeerd.

Openbaring 19

11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en hij die op hem zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt hij en voert hij oorlog.

Johannes zag de hemel opengaan en een figuur die we kunnen identificeren als Jezus Christus die uit de hemel komt – en hij gaat oordelen en oorlog voeren.

12 Zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen; en hij had een naam geschreven die niemand kende, behalve hijzelf. 13 En hij was gekleed met een kleed gedrenkt in bloed; en zijn naam wordt genoemd Het Woord van God.

Dus dit zou Jezus zijn, het vleesgeworden woord.

14 En de legers die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en rein. 15 En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, waarmee hij de heidenen zou slaan; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; en hij treedt de wijnpersbak van de woede en toorn van de almachtige God.

Dit zou Jezus zijn die met toorn en woede komt en oorlog voert. Dit is niet de Jezus van de stille, geheime Rapturisten.

16 En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij de naam geschreven: KONING DER KONINGEN, EN HEER DER HEREN. 17 En ik zag een engel staan ​​in de zon; en hij riep met luide stem, zeggende tot alle vogels die in het midden van de hemel vliegen: Kom en verzamel u tot het avondmaal van de grote God; 18 Opdat u het vlees van koningen en het vlees van oversten en het vlees van machtige mannen en het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en het vlees van alle mensen, zowel vrij als gebonden, zult eten. klein en groot. 19 En ik zag het beest, en de koningen van de aarde, en hun legers, verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn leger.

Hier is een grote strijd – zo verschrikkelijk dat hij de vogels van de aarde zal roepen om het vlees op te eten van degenen die sterven in deze grote strijd bij de wederkomst van Jezus Christus. Deze strijd is praktisch identiek aan die beschreven in Ezechiël 39 .

Handelingen 3

19 Bekeert u daarom en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden, wanneer de tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht des Heren; 20 En hij zal Jezus Christus zenden, die eerder tot u werd gepredikt: 21 Die de hemel moet ontvangen tot de tijden van herstel van alle dingen, die God heeft gesproken bij monde van al zijn heilige profeten sinds het begin van de wereld.

Jezus zal niet terugkeren – volgens deze nieuwtestamentische passage – totdat het Gods tijd is voor het herstel van alle dingen. Deze onzin die voortdurend wordt gepredikt dat Jezus zal komen en alle christelijke mensen naar de hemel zal brengen, is precies het tegenovergestelde van de waarheid.

Jezus komt hier om zijn volgelingen te vestigen in zijn koninkrijk hier op aarde. En een groot deel van dat herstel zal klaarblijkelijk worden gedaan voordat hij terugkeert – en zijn heiligen zullen verwikkeld zijn in een grote strijd op het moment dat hij terugkeert. En dan zal hij oordelen en oorlog voeren – en de vijanden van zijn volk vernietigen en zijn koninkrijk vestigen.

En er is in geen van de profeten plaats voor een “zevenjarige regering” van de antichrist terwijl de volgelingen van Jezus Christus hier niet zijn. Het komt eenvoudig voor in geen van de profeten in het Oude of Nieuwe Testament.

Maleachi 3

3 En hij zal zitten als een louteraar en zuiveraar van zilver; en hij zal de zonen van Levi reinigen en hen reinigen als goud en zilver, om de HEERE een offerande in gerechtigheid te brengen. 4 Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn voor de HEERE, zoals in de dagen van weleer en als in vroegere jaren.

Het offer dat werd geweigerd, was het offer van Levi – omdat ze een vervuild offer brachten. Nu zal degene die zal worden ontvangen het offer van Juda zijn – en dat is Jezus Christus, die uit Juda werd geboren. Jezus is fysiek en geestelijk uit David en de stam van Juda, en hij is ons offer.

5 En ik zal tot u naderen om te oordelen; en Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen valse vloekers, en tegen degenen die de huurling onderdrukken in zijn loon, de weduwe en de wezen, en die de vreemdeling van zijn recht afwenden, en vrees mij niet, zegt de HERE der heerscharen.

Hij zal tegen de tovenaars zijn – de drogisten – die mindcontrollers en gezondheidsvernietigers. Hij zal tegen de overspelers zijn die valse goden aanbidden. Tegen de valse vloekers – de zogenaamde ‘mannen van God’ die tegenwoordig prediken tegen God en het ware Israël-volk. En hij is tegen de economische onderdrukking van het Babylonische systeem.

6 Want ik ben de HEER, ik verander niet; daarom worden jullie zonen van Jakob niet verteerd.

We zullen niet vernietigd worden, ook al hebben we gezondigd en onrecht tegen God begaan omdat we onder een verbond staan. God heeft aan onze vaderen – Abraham, Issac en Jacob – gezworen dat hij Israël zal verlossen van al haar vijanden.

Zoveel van onze mensen die in kerken zijn die alleen het Nieuwe Testament prediken – ze lezen sommige van deze dingen, en ze kunnen bijna altijd niet worden verklaard vanuit het Nieuwe Testament, dus passen ze ze persoonlijk of op een spirituele manier op hen toe – en de ware betekenis ervan vernietigen.

Laten we dus tot deze profetie komen van Zacharias, die een priester was in Israël, de vader van Johannes de Doper, kort voor de geboorte van Jezus Christus gegeven:

Lukas 1

67 En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: 68 Gezegend zij de Here God van Israël; want hij heeft zijn volk bezocht en verlost,

De handeling is verlossing, en nu gaan we lezen wat verlossing is – omdat dit vaak verkeerd wordt begrepen:

68 Gezegend zij de Here God van Israël; want hij heeft zijn volk bezocht en verlost, 69 en heeft voor ons een hoorn des heils opgericht in het huis van zijn dienaar David; 70 Zoals hij sprak bij monde van zijn heilige profeten, die zijn geweest sinds het begin van de wereld: 71 Dat we zouden worden gered van onze vijanden, en van de hand van allen die ons haten;

Zeer weinig van de kerkgangers in Amerika die God heeft beloofd ons te redden van onze vijanden. Ze zien dit wereldwijde antichristelijke systeem – ze zien al zijn macht – en ze zien dat de humanisten hun regering en onderwijssysteem overnemen en hun antichristelijke religie vestigen, en ze erkennen dat die mensen vijanden van christenen zijn, maar dat doen ze niet. weten dat ze onder een verbond zijn met Jezus Christus dat ze gered moeten worden van die vijanden – en het staat in het Nieuwe Testament, maar ze lezen het niet – of begrijpen het niet. Lukas 1:

72 Om de aan onze vaderen beloofde barmhartigheid te vervullen en zijn heilig verbond te gedenken; 73 De eed die hij aan onze vader Abraham heeft gezworen,

Waarop hebben de nieuwtestamentische schrijvers hun profetieën over onze verlossing aan het einde der tijden gebaseerd? Ze baseren het op de eed die God aan de vader van Abraham heeft gezworen – en dat is wat Zacharias hier profeteert:

74 Dat hij ons zou geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, 75 In heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven.

Dat is waar het bij het koninkrijk om draait: de bevrijding van Israël van haar vijanden, het eeuwige leven en het dienen van God al de dagen van ons eeuwige leven. Maar we moeten verlost worden van onze vijanden – en daarover hebben we in Maleachi gelezen, die verlossing en de wending tot God vóór de oprichting van het koninkrijk.

En hier zien we dat het bevestigd is in een profetie over Jezus Christus voordat hij werd geboren.

Maleachi 3

6 Want ik ben de HEER, ik verander niet; daarom worden jullie zonen van Jakob niet verteerd.

Nee, je zult niet naar de hemel worden weggerukt – je zult worden verlost uit de handen van je vijanden hier op aarde tijdens de tijd van het verteren van Jacobs vijanden.

Maar dan begint hij met een andere berisping:

7 Zelfs vanaf de dagen van uw vaderen bent u weggegaan van mijn verordeningen en hebt u ze niet gehouden. Keer tot mij terug, en ik zal tot u terugkeren, zegt de HEER van de legermachten. Maar u zei: Waar zullen we terugkeren?

Dit is altijd de oproep van God door zijn profeten tot Israël – keer terug naar God en God zal naar jou terugkeren. Maar kijk in dit geval – Israël stelt de vraag: “Maar u zei: Waar zullen we terugkeren?” Israël weet niet hoe het naar God moet terugkeren. Dus zelfs in deze tijd zal Israël blijkbaar vragen hoe ze naar God kunnen terugkeren. En hier is het antwoord dat de meeste nieuwtestamentische christenen zou verbazen:

8 Zal een man God beroven? Toch hebt u mij beroofd.

God zegt dat je me berooft – maar hij heeft de vraag nog niet beantwoord. Dan vraagt ​​Israël opnieuw:

Maar gij zegt: Waarin hebben wij u beroofd? In tienden en offers. 9 U bent vervloekt met een vloek: want u hebt mij beroofd, ja, dit hele volk. 10 Breng alle tienden naar de voorraadkamer, opdat er vlees in mijn huis is, en beproef mij nu hiermee, zegt de HEERE der heerscharen, als ik u niet de vensters van de hemel open en u een zegen uitgiet, dat er zal niet genoeg ruimte zijn om het te ontvangen. 11 En Ik zal de verslinder om uwentwil berispen, en hij zal de vruchten van uw land niet vernietigen; noch zal uw wijnstok haar vrucht werpen vóór de tijd op het veld, zegt de HEERE der heerscharen.

Wat doen de vijanden van Israël tegenwoordig? Ze beroven Israël van alles waarvoor ze werken, maar God zegt: “Ik zal de verslinder terechtwijzen.”

12 En alle volken zullen u zalig noemen, want u zult een verrukkelijk land zijn, zegt de HEERE van de legermachten.

Waarop gebaseerd? Stop met het beroven van God. En dan vertelt hij Israël wat hij zal doen als ze de juiste tienden en offers geven – hij zou de vloek wegnemen, de vensters van de hemel openen en een zegen uitstorten, en de verslinder berispen. En wanneer zou dit moeten gebeuren? Precies op de tijd, op de dag des Heren, voor de komst van Jezus, wanneer God zich voorbereidt om alle vijanden van Israël te vernietigen.

Nu hebben veel christenen geleerd dat God de wetten – inclusief de wet van tiende – door Jezus Christus en het Nieuwe Verbond heeft weggedaan. Maar één ding is positief: Israël geeft vandaag geen tienden.

Een man vertelde me een verhaal – hij zei: ‘ Weet je, ik heb op die harde manier geleerd over tienden. Ik ging heel ijverig naar de kerk en ik gaf nogal gul, dacht ik, en uiteindelijk kreeg ik tiende, God verminderde eindelijk mijn inkomen tot het tien keer mijn tiende was .” God verminderde zijn inkomen elk jaar totdat het neerkwam op het geld dat hij in zijn kerk gaf. En toen hij eenmaal besefte wat er aan de hand was, begon hij meer geld te geven en begon zijn inkomen weer te stijgen.

De eerste keer dat we vinden dat tienden worden besproken, is in Genesis 14:

18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn voort; en hij was de priester van de allerhoogste God. 19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram van de allerhoogste God, bezitter van hemel en aarde; 20 En gezegend zij de allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand heeft gegeven. En hij gaf hem tienden van alles.

Abram geeft tienden aan de priester van de allerhoogste God. Hebreeën 6:

13 Want toen God Abraham een belofte deed, omdat hij bij geen grotere kon zweren, zwoer hij bij zichzelf: 14 Zeggende: Ik zal u zegenen, en vermenigvuldigend zal ik u vermenigvuldigen. 15 En dus, nadat hij geduldig had volhard, kreeg hij de belofte. 16 Want de mensen zweren waarlijk bij de meerdere; en een eed ter bevestiging is voor hen een einde aan alle strijd. 17 Waarin God, die overvloediger aan de erfgenamen van de belofte de onveranderlijkheid van zijn raad wilde tonen, deze door een eed bevestigde: 18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het voor God onmogelijk was te liegen, een sterke troost zouden hebben, die zijn gevlucht om een toevlucht te zoeken om de hoop te grijpen die voor ons ligt:

God deed zijn belofte aan Abraham en bevestigde die verschillende keren. Bedenk dat het verbond op de Sinaï twee partijen had – God en Israël – maar Israël verbrak het verbond, maar onder het Abrahamitische verbond zijn de twee partijen de Almachtige God. Dat verbond hangt niet af van Abraham of zijn nakomelingen. Het hangt af van twee onveranderlijke dingen: God en zijn woord.

19 Welke hoop wij hebben als een anker van de ziel, zowel zeker als standvastig, en die binnengaat in dat binnen de sluier; 20 Waar de voorloper voor ons is binnengegaan, ja, Jezus, tot hogepriester voor altijd gemaakt naar de ordening van Melchizédek.

Dus hier is de verbinding tussen Jezus als het zegel van het Nieuwe Verbond – onze hogepriester. Hebreeën 7:

1 Want deze Melchizédek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham ontmoette die terugkeerde van de slachting van de koningen, en hem zegende; 2 Aan wie ook Abraham een tiende van alles gaf; eerst zijnde door interpretatie Koning der gerechtigheid, en daarna ook Koning van Salem, dat is, Koning van vrede;

Hij identificeert hier wie Jezus is:

3 Zonder vader, zonder moeder, zonder afkomst, zonder begin van dagen of einde van het leven; maar gelijk gemaakt aan de Zoon van God; blijft voortdurend een priester.

Melchizédek was Jezus. Abraham gaf tienden aan Jezus. Er is een verband tussen christenen die tienden geven en Abraham, de vader van alle Israëlitische christenen.

20210813 Over mediamonopolie 2

via inthebible

mediamonopolie

1950

De CIA, de zionistische geheime politie in de VS, begint Operatie Mockingbird, een programma voor de door de belastingbetaler gefinancierde geheime organisatie om de controle over alle massamedia in de VS over te nemen en onder leiding van het Tavistock Institute, om alle inhoud te creëren en te vervaardigen die Amerikaanse consumenten kijken, lezen en horen, om het marxisme en de nooit eindigende uitbreiding van de regering te promoten.

In de beginfase rekruteerde de CIA bestaande journalisten om met hen samen te werken om verhalen te planten, en na verloop van tijd begon de CIA haar eigen journalisten te ontwikkelen en op te leiden, die vervolgens werden bevorderd door de gelederen van de zionistische mediabedrijven. Nadat journalist Seymour Hersh in 1975 een uiteenzetting van het CIA-programma had geschreven, wat leidde tot een congresonderzoek, deed de CIA alsof ze het programma beëindigde, maar heeft het sindsdien voortgezet en enorm uitgebreid, en creëert nu al het nieuws dat in de reguliere media verschijnt.

1960

In Zionism: The Hidden Tiranny legt de joodse auteur Benjamin Freedman uit:

“Gedurende ongeveer de afgelopen vijftig jaar heeft de basisbevolking van de Verenigde Staten alleen gelezen, gehoord en gezien wat de zionistische censuur heeft doorstaan en de zionistische doelen het best heeft gediend, in plaats van te lezen, te horen en te zien wat de belangen van de basisbevolking het beste diende. van de Verenigde Staten…”

1976

Voormalig vice-president van de VS, Spiro Agnew, merkt op:

“De mensen die de nationale impactmedia bezitten en beheren, zijn joods en hebben, samen met andere invloedrijke joden, bijgedragen aan het creëren van een rampzalig Amerikaans Midden-Oostenbeleid. Het enige wat je hoeft te doen is de echte beleidsmakers en eigenaren te controleren en je vindt een veel hogere concentratie Joodse mensen dan je in de bevolking zult vinden. Met nationale impactmedia verwijs ik naar de belangrijkste nieuwszenders, opiniepeilers, Time en Newsweek Magazines, de New York Times, Washington Post en de International Herald Tribune. Bijvoorbeeld CBS’ Mr. (William) Paley’s Jewish. Mr Julian Goodman, die NBC runt, en er is een Leonard Goldenson bij ABC. Mevrouw Katherine Graham is eigenaar van de Washington Post en de heer Sulzberger van de New York Times. Het zijn allemaal Joden!

Je gaat op die manier verder… niet alleen met eigendom, maar naar de beheersposten en discretionaire posten… en je zult merken dat ze door hun agressiviteit en hun inventiviteit nu de nieuwsmedia domineren. Niet alleen in de media, maar in academische gemeenschappen, de financiële gemeenschappen, in de stichtingen, in allerlei zeer zichtbare en invloedrijke diensten die het publiek betrekken, ze hebben nu een geweldige stem.

Ons beleid in het Midden-Oosten is naar mijn oordeel rampzalig, omdat het niet eens wordt aangereikt. Ik zie geen reden waarom bijna de helft van de buitenlandse hulp die dit land moet geven naar Israël gaat, behalve de invloed van deze zionistische lobby. Ik denk dat de macht van de nieuwsmedia in handen is van een paar mensen… het is niet onderworpen aan de controle van de kiezers, het is alleen onderworpen aan de gril van de raad van bestuur.”

1977

De Joodse journalist Carl Bernstein legt uit hoe minstens 400 CIA-agenten zich voordoen als journalisten om de propaganda te creëren die voor het publiek zal worden gebruikt, en hoe de CIA alle reguliere nieuwsuitzendingen in de VS controleert. Hij schrijft:

“De CIA voerde in de jaren vijftig zelfs een formeel trainingsprogramma om haar agenten te leren journalisten te worden. Inlichtingenofficieren werden “geleerd om geluiden te maken als verslaggevers”, legde een hoge CIA-functionaris uit, en werden vervolgens met hulp van het management bij grote nieuwsorganisaties geplaatst. “Dit waren de jongens die door de rangen gingen en te horen kregen: ‘Je gaat naar een journalist'”, zei de CIA-functionaris. Relatief weinig van de 400 relaties die in de dossiers van het Agentschap worden beschreven, volgden echter dat patroon; meest betrokken personen die al bonafide journalisten waren toen ze begonnen met het uitvoeren van taken voor het Agentschap…”

“ Onder de leidinggevenden die hun medewerking verleenden aan het Agentschap waren Williarn Paley van de Columbia Broadcasting System, Henry Luce van Tirne Inc., Arthur Hays Sulzberger van de New York Times, Barry Bingham Sr. van de Louisvile Courier-Journal en James Copley van de Copley News Service. Andere organisaties die met de CIA hebben samengewerkt zijn onder meer de American Broadcasting Company, de National Broadcasting Company, de Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Kranten, Scripps-Howard, Newsweek magazine, het Mutual Broadcasting System, de Miami Herald en de oude zaterdag Evening Post en New York Herald-Tribune.

Veruit de meest waardevolle van deze associaties waren volgens CIA-functionarissen bij de New York Times, CBS en Time Inc…

Tijdens het onderzoek van 1976 naar de CIA door de Inlichtingencommissie van de Senaat, voorgezeten door senator Frank Church, werden de dimensies van de betrokkenheid van het Agentschap bij de pers duidelijk voor verschillende leden van het panel, evenals voor twee of drie onderzoekers van het personeel. Maar topfunctionarissen van de CIA, waaronder voormalige directeuren William Colby en George Bush, haalden de commissie over om haar onderzoek naar de zaak te beperken en de feitelijke reikwijdte van de activiteiten in haar eindrapport opzettelijk verkeerd weer te geven.”

1980

In zijn boek THE TAVISTOCK INSTITUTE FOR HUMAN RELATIONS: Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of the United States, zegt de voormalige Britse MI6-inlichtingenofficier John Coleman:

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht in het kader van de Aquarian Conspiracy, een project van de sociale wetenschappers aan de Stanford University onder leiding van Willis Harmon. De NAVO vormde en promootte op haar beurt een nieuwe tak met de naam “The Club of Rome”, de naam die bedoeld was om verwarring te veroorzaken en te verdoezelen omdat het niets te maken had met de katholieke kerk. Zonder in te gaan op de technische details van de Club van Rome (hierna “de Club” genoemd), was het doel om als tegenwicht te dienen tegen de postindustriële landbouw- en militaire expansie, een zogenaamde “postindustriële nulgroei in de landbouw”. samenleving”, die bedoeld was om de snelgroeiende Amerikaanse productie-industrieën een halt toe te roepen en de groeiende voedselproductiecapaciteit voor gemechaniseerde landbouw …

De Club zelf werd pas in 1968 opgericht als onderdeel van de oproep voor een Nieuwe Wereldorde binnen een Wereldregering. Wat de Club werd, was een instrument om groeilimieten op te leggen aan industriële landen, en de Verenigde Staten waren het eerste land dat het doelwit was.

In juli 1980 vond een grote internationale conferentie plaats in Toronto, Canada, onder auspiciën van de First Global Conference on the Future, waaraan 4.000 sociale ingenieurs, cybernetica-experts en futurologen van alle denktanks deelnamen. De conferentie stond onder leiding van de miljardairvoorzitter van het Tavistock Institute, Maurice Strong, die het thema bepaalde:

Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat er een agressief programma zou worden gelanceerd om ‘gekleurde rassen’ af te schilderen als superieur aan blanke mensen uit de westerse beschaving. Van dit forum kwamen Oprah Winfrey en een groot aantal zwarte personen die werden opgepikt en getraind voor hun rol om “gemengde rassen” af te schilderen als superieur aan blanken.

Het was ook te zien in films waarin zwarte filmsterren zich plotseling vermenigvuldigden totdat ze bekende namen werden. Het werd ook gezien waar een zwarte persoon werd geplaatst in de rol van een hoge autoriteit over blanken, zoals een rechter, of een districtshoofd van de FBI en het leger, CEO’s van grote bedrijven enz.

Opstand van jongeren tegen ingebeelde maatschappelijke misstanden.

Opkomende interesse in “maatschappelijke verantwoordelijkheid” van het bedrijfsleven.

Experimenteren met nieuwe gezinsstructuren, interpersoonlijke relaties waarin homoseksualiteit en lesbianisme “genormaliseerd” werden en “niet anders waren dan andere mensen die op alle niveaus van de samenleving acceptabel waren, twee lesbische “moeders”.

De opkomst van nepbewegingen voor natuurbehoud/ecologie zoals “Greenpeace”

Een toename van de belangstelling voor oosterse religieuze en filosofische perspectieven.

Een toenemende interesse in meditatie en andere spirituele disciplines. De “Kabbala” moest de christelijke cultuur verdringen en speciale mensen werden gekozen om Kabbala te onderwijzen en te verspreiden. Vroeg gekozen discipelen waren Shirley McLean, Roseanne Barr en later Madonna en Demi Moore.

Een “leiderloos”, maar krachtig netwerk “het onzichtbare leger” begon te werken om “onaanvaardbare” verandering in de Verenigde Staten te bewerkstelligen. De achterban waren de ‘schoktroepen’ die alle vormen van de norm radicaliseerden en braken met bepaalde sleutelelementen van de westerse beschaving.

Dit enorme paradigma gigantische, onherroepelijke verschuiving, haalde Amerika in terwijl we sliepen, het oude wegvagen met nieuwe politieke, religieuze en filosofische systemen. Het was wat de burgers van de Nieuwe Wereldorde-Een Wereldregering hierna zouden moeten laten zien, een nieuwe geest – de opkomst van een nieuwe orde zonder natiestaten, een ereplaats en trots van ras, een cultuur uit het verleden, voorbestemd naar de vuilnisbak van de geschiedenis, om nooit meer nieuw leven in te blazen.

Het werd bevestigd door de naoorlogse degradatie van persoonlijke relaties. Echtscheiding en vreemdgaan met de vrouw kwamen vaker voor. Het prachtige concept van vrouwen op een voetstuk, vrouwen zacht en vrouwelijk, met een mooie stem vol cadansen, de bloem van Gods schepping, het mysterie, was een verdwijnend ideaal. In haar plaats kwam de schelle, de luide, de vulgaire met kletterende raspende spraak zoals werd nagebootst en populair gemaakt door een bepaalde populaire ochtendtalkshow.

Niemand kon ooit weten dat deze trieste achteruitgang het eindproduct was van het feit dat Tavistock de westerse vrouw de oorlog had verklaard.

Aangezien de media een grote rol speelden in propaganda, is het misschien een goed idee om te zien waar dit begon en hoe het is gebeurd dat de media in de VS bijna in zijn geheel nu een volledig gecontroleerd, propaganda-orgaan zijn…

Een lijst van Amerikaanse regeringsdocumenten, sommige beschikbaar en andere niet, onthult op opvallende wijze hoe de naties van de wereld (inclusief de Verenigde Staten) onder controle zijn geraakt door het toepassen van propagandamethoden op een verbazingwekkende reeks niveaus.

In het beste geval kan ik alleen de titels noemen en de inhoud parafraseren vanwege de uitgestrektheid van het materiaal. Ik hoop dat de informatie die we hebben verzameld het Amerikaanse volk zal schokken uit hun sluimerende apathie en hen zal doen beseffen hoe ver ze op weg zijn om slaven te worden van de Socialistische Nieuwe Wereldorde binnen een Wereldregering.

Vanwege het enorme geldelijke voordeel dat donoren van “hulp” genieten, zijn ze vaak in staat om uitgebreide psychosociale studies van doelgroepen te doen en deze uit te buiten op manieren die de meeste mensen niet zouden opvallen, zelfs niet in hun ergste nachtmerries.

Het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) heeft tientallen miljoenen dollars gestoken in een “massamedia”-invloedscampagne die gebruikmaakt van tactieken die zijn geleend van militaire psychologische oorlogsagenten. USAID is slechts een van de honderden Amerikaanse overheidsinstanties die een contract hebben afgesloten met Tavistock om zijn programma’s te schrijven.

In feite stond de contractant die in dit geval als gemachtigde voor USAID werkte, ook onder contract bij het Amerikaanse leger om lesboeken voor psychologische operaties op te stellen.

Enter-Educate: Entertainment gebruiken als propaganda:

Het jonge publiek is waarschijnlijk kwetsbaarder voor berichten die worden gepresenteerd in de context van “entertainment” dan voor andere communicatie die de neiging kan hebben om vragen op te werpen over de legitimiteit van buitenlandse ideeën.

Zo is de entertainment-propaganda-aanpak een groot onderdeel geworden van USAID’s internationale bevolkingscontrole-inspanningen. Ook hier zijn miljoenen dollars naar Tavistock gegaan voor programma’s die worden gegeven door Enter-Educate-operators.

De meeste recentere activiteiten van Tavistock hebben een diepgaande invloed gehad en hebben nog steeds een diepgaande invloed op de manier waarop we in Amerika leven en op onze politieke instellingen. Tavistock wordt verondersteld achter de pro-abortus-publiciteit, de verspreiding van drugs, sodomie en lesbiennes, familietradities en de felle aanval op de grondwet, ons wangedrag in het buitenlands beleid en ons economisch systeem, dat geprogrammeerd is om te mislukken, te zitten.

Vooral hier in de Verenigde Staten heeft het virtueel het Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford Research, Esalen Institute, de Wharton School of Economics, Hudson Institute, Kissinger Associates, Duke University en nog veel meer instellingen overgenomen. beschouwen als volledig Amerikaans.

De Rand Research and Development Corporation, onder de voogdij van Tavistock, heeft een diepgaande invloed gehad op zoveel instellingen en segmenten van onze samenleving. Als een van de belangrijkste onderzoeksinstellingen die rechtstreeks door Tavistock worden gecontroleerd, leidt Rand ons ICBM-programma, voert hij eersteklas analyses uit voor Amerikaanse buitenlandse beleidsmakers, adviseert hij over nucleair beleid en doet hij honderden projecten voor de CIA op het gebied van mind control.

Enkele van Rands klanten zijn AT&T, Chase Manhattan Bank, de Amerikaanse luchtmacht, het Amerikaanse ministerie van Energie en BM Rand is een van de grootste door Tavistock gecontroleerde instellingen ter wereld en werkt aan hersenspoeling op alle niveaus, inclusief overheid, leger, religieuze organisaties.

Neem nog een voorbeeld; Georgetown University, misschien wel een van de beste instellingen voor hoger onderwijs in Amerika. Vanaf 1938 werd de hele structuur van Georgetown overgedaan door Tavistock – al zijn leerformaten en programma’s werden aangepast aan een blauwdruk die was opgesteld door het ‘brain trust-team’ van Tavistock.

Dit is van grote betekenis geweest voor het Amerikaanse beleid, vooral op het gebied van de betrekkingen op het gebied van buitenlands beleid. Zonder uitzondering worden veldofficieren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken opgeleid in Georgetown.

Enkele van de bekendere afgestudeerden van Georgetown (Tavistock) zijn Richard Armitage en Henry Kissinger. Hoeveel schade deze twee leden van het John Rawlings Reese Invisible Army hebben aangericht aan het welzijn van ons land, zal op een ander moment moeten worden verteld…

De executive conferenties en trainingssessies in Tarrytown House bewezen dat Reese’s hersenspoelingstechnieken feilloos waren. Hier was een forum dat werd bijgewoond door de captains of industry, de elite van de Amerikaanse zakenwereld, die heel blij waren deel te nemen aan de ondergang van de Amerikaanse staalindustrie, haar unieke binnenlandse markt op te offeren die van Amerika een grote industriële natie had gemaakt, de grondwet verscheurden en de Bill of Rights en het omarmen van genocidale programma’s waarin wordt opgeroepen tot het doden van de helft van de wereldbevolking; oosterse mystiek en de kabbala in de plaats stellen van het christendom; applaudisserende programma’s die zouden resulteren in een ineenstorting van de moraal van de natie en vernietiging van het gezinsleven; een toekomstig gebalkaniseerd Amerika.

Als we kijken naar de huidige staat van Amerika in 2005, kan niemand ontkennen dat Reese en zijn Tavistock-methoden een verbazingwekkende prestatie hebben geleverd door de leiders van onze zakenwereld, onze politieke en religieuze leiders, onze rechters en onze opvoeders, en de bewakers van de moraal van de natie, om nog maar te zwijgen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat …

Het volgende is een lijst van hersenspoelingsinstellingen in Tavistock in de Verenigde Staten, die werden vermeld in mijn monografieën die in 1969 werden gepubliceerd:

* Stanford onderzoekscentrum. Er werken 4.300 mensen en heeft een jaarlijks budget van meer dan $ 200 miljoen.

*MIT/Sloane. Stelt 5000 mensen tewerk en heeft een jaarlijks budget van $20 miljoen.

* Universiteit van Pennsylvania Wharton School. Biedt werk aan tussen de 700-800 mensen met een jaarlijks budget van meer dan $35 miljoen.

* Management en Gedragsonderzoek. Er werken 40 mensen met een jaarlijks budget van $ 2 miljoen.

* Rand Corporation. Biedt werk aan meer dan 2000 mensen met een jaarlijks budget van $ 100 miljoen.

* Nationale opleidingslaboratoria. Er werken 700 mensen met een jaarlijks budget van $30 miljoen.

* Het Hudson-instituut. Biedt werk aan 120-140 mensen en heeft een geschat jaarlijks budget van $ 8 miljoen.

* Esalen Instituut. Heeft tussen de 1800 en 2000 mensen in dienst met een jaarlijks budget van meer dan $ 500 miljoen.

(Alle cijfers uit 1969)

Dus alleen al in de Verenigde Staten hadden we in 1989 al een Tavistock-netwerk van tussen de 10 en 20 grote instellingen, plus 400-500 middelgrote instellingen met meer dan 5000 in elkaar grijpende satellieten die allemaal rond Tavistock draaien. Samen bieden ze werk aan ruim 60.000 mensen, op de een of andere manier specialisten op het gebied van gedragswetenschappen, mind control, hersenspoeling, polling en opinievorming.

En ze werkten allemaal tegen de Verenigde Staten, onze grondwet en de Bill of Rights.

Sinds 1969 zijn deze instellingen uitgebreid en zijn er een groot aantal nieuwe aan het netwerk toegevoegd. Ze worden niet alleen gefinancierd door grote particuliere en zakelijke donaties, maar ook door de regering van de Verenigde Staten zelf. Tot de klanten van Tavistock behoren:

* Het ministerie van Buitenlandse Zaken

* De US Postal Service * Ministerie van Defensie

* De CIA: het US Navy Department of Naval Intelligence

* Het National Reconnaissance Office * De Nationale Veiligheidsraad

* De FBI

* Kissinger Associates

* Duke University

* De staat Californië

* Georgetown University en nog veel meer.

In de particuliere en zakelijke gebieden van onze samenleving omvatten Tavistock-klanten:

* Hewlett Packard *RCA

* Crown Zeilerbach

* McDonald Douglas

* IBM, Microsoft, Apple Computers, Boeing

* Kaiser Industries *TRW

* Blythe Eastman Dillon

* Wells Fargo Bank of America * Bechtel Corp

* Halliburton

* Raytheon

* McDonnell Douglas * Shell Oil

* British Petroleum

* Conoco

* Exxon Mobil

* IBM en AT&T.

Dit is geenszins een volledige lijst, die Tavistock angstvallig bewaakt. Deze namen zijn slechts de namen die ik heb kunnen bemachtigen. Ik zou zeggen dat de meerderheid van de Amerikanen zich er totaal niet van bewust is dat ze in een totale oorlog verwikkeld zijn die sinds 1946 tegen hen wordt gevoerd; een oorlog van verwoestende proporties en niet-aflatende druk; een oorlog die we snel aan het verliezen zijn, en een oorlog die ons zal overweldigen tenzij het Amerikaanse volk los kan worden geschud uit hun vooropgezette positie “het kan niet gebeuren in Amerika”.

De enige manier waarop we deze machtige en verraderlijke vijand kunnen verslaan, is door onze mensen, vooral onze jonge mensen, op te leiden in de Grondwet, en door vast te houden aan ons christelijk geloof. Anders gaat ons onschatbare erfgoed voor altijd verloren.

1984

Na tientallen jaren van inspanningen om Walt Disney uit de industrie te verdrijven en Disney over te nemen, slagen de zionisten er eindelijk in.

Disney was oorspronkelijk begonnen als cartoonist. Toen hij had geprobeerd zijn werk gepubliceerd te krijgen, ontdekte hij dat alle uitgeverijen en filmdistributie in zionistische handen waren. Elke keer dat hem een deal werd aangeboden, was het er een met een mooie uitbetaling vooraf, in ruil voor het geleidelijk afstaan van de eigendom van de rechten op zijn werk in de loop van de tijd.

Uiteindelijk accepteerde Disney een deal en ondertekende onbewust de rechten op zijn kenmerkende personage, Oswald the Rabbit.

De deal gaf de zionist Charles Mintz ook het recht om op Oswald gebaseerde promotionele producten op de markt te brengen.

Deze voorwaarden waren het tegenovergestelde van de mondelinge afspraken die Disney met Mintz had gemaakt.

Wanneer Walt klaagt over de dubbele deal, krijgt hij te horen dat hij het contract kan beëindigen, maar dat alle rechten op zijn personages zullen worden afgenomen en dat zijn eigen werknemers zullen worden ingehuurd tegen tarieven die Disney niet kan betalen. Kort daarna stopten veel van Disney’s animators en gingen voor Mintz werken.

Disney staat met lege handen, niet in staat om de tekenfilms die hij heeft gemaakt te produceren of op de markt te brengen.

Hij begint helemaal opnieuw en creëert het personage Mickey Mouse. Het personage blijkt een hit te zijn en de zionisten verschijnen weer en bieden hem een nieuwe distributiedeal aan. Carl Laemmle stelt voor dat Disney de rechten overdraagt aan Mickey Mouse, in ruil voor een lucratieve distributieovereenkomst. Nadat hij zijn lesje heeft geleerd, wijst Disney dit keer het aanbod af. Wanneer Disney deals probeert te sluiten met andere distributeurs, ontdekt hij dat het allemaal zionistische joden zijn die nauw samenwerken, en hij staat op de zwarte lijst omdat hij weigerde te verkopen aan Laemmle.

In de Dark Prince- schrijver van Walt Disney Hollywood zegt Marc Eliot:

“De Majors werden voor het grootste deel nog steeds gecontroleerd door dezelfde groep mannen die eerst de ijzeren greep van de oude Edison Trust hadden gebroken. Ironisch genoeg had hun succes er een kwart eeuw later toe geleid dat ze een nog meer concurrentieverstorende omgeving hadden gecreëerd dan die waaruit ze wanhopig waren gevlucht. Zozeer zelfs dat geen enkele onafhankelijke film nationale distributie zou kunnen krijgen tenzij de filmmaker of studio te maken had met een van de Majors, die niet alleen alle distributienetwerken beheerde, maar ook eigenaar was van vrijwel elk eerste-run theater in het land ….”

Uiteindelijk gaat Disney akkoord met een deal met Harry Cohen van Columbia Pictures, aangezien er geen enkele methode is om zijn product op de markt te brengen, behalve door te tekenen bij het zionistische monopolie. Disney realiseert zich al snel dat zijn deal zo is gestructureerd dat hij de kosten kan betalen en in bedrijf kan blijven, maar niet genoeg kan verdienen om in zijn eentje uit te breiden. Disney maakt een cartoon waarin een grote boze wolf wordt afgebeeld als een joodse koopman die het huis van 3 biggetjes probeert binnen te komen. Wanneer ze hem niet binnen willen laten, probeert hij het huis te vernietigen. Wanneer de studiomanagers Disney benaderen, informeert hij hen, de scène toont de inspanningen van Carl Laemmle om het ‘huis van Disney’ te vernietigen. Ze dwingen Disney om de scène te verwijderen. Wanneer Disney zijn eigen studio opent, wordt hij gedwongen een kredietlijn af te sluiten om het hoofd boven water te houden. Hij werkt samen met Joseph Rosenberg van Bank of America, een andere zionist die toevallig ook financieel adviseur is van de studio’s van United Artists. Disney krijgt leningen, met voorwaarden waardoor hij uiteindelijk bijna failliet gaat. Ondertussen organiseren marxistische vakbonden voortdurend stakingen en stakingen tegen zijn bedrijf. Het werd erger voor Disney nadat hij op een America First-bijeenkomst verscheen, samen met anti-communist Charles Lindbergh. Dit werd beschouwd als een enorme klap in het gezicht van de marxistische, anti-Amerikaanse Hollywood-menigte.

Dit was in een tijd dat Hollywood onder vuur lag vanwege subversieve communistische activiteiten, en een congrescommissie, de House Committee on Un-American Activities, anti-Amerikaanse verraders in Hollywood aan het licht bracht. In 1941 werd een massale staking georganiseerd en de meeste werknemers van Disney legden hun baan op.

Toen Franklin Delano Roosevelt het Amerikaanse publiek intens onder druk zette om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog, werd Disney onder druk gezet om publiekelijk zijn steun voor de oorlog te betuigen, wat hij weigerde te doen. Op 8 december 1941 nam het Amerikaanse leger Disney-studio’s in beslag en beweerde dat ze deze nodig hadden voor de oorlogsinspanning. Geen enkele andere filmstudio werd in beslag genomen voor de oorlogsinspanning. Tijdens deze periode werd Disney gedwongen “..om politieke propagandafilms te leveren die de populariteit van die Amerikaanse muis Mickey verzilverden …” Disney werd ook gedwongen een video te maken waarin Hitler werd bespot. 8 maanden nadat de studio in beslag was genomen, werd deze teruggegeven aan Disney. Disney droeg later zijn filmstudio over aan zijn broer Roy en concentreerde zich op het openen van themaparken. Toen hij probeerde een park in Burbank te openen, verhinderde het door de zionisten gecontroleerde stadsbestuur dat. Hij opende in plaats daarvan in Anaheim. Toen Walt Disney in 1966 stierf, kwam het bedrijf in handen van zijn broer Roy, en na zijn dood aan Roy E. Disney. Door een reeks zwendelpraktijken, waaronder een gemanipuleerde Disney-aandelencrash veroorzaakt door valse mediaberichten over problemen in het bedrijf, werd Roy later afbetaald om de controle over te dragen aan de zionisten. In 1984 wordt Michael Eisner benoemd tot hoofd van Disney.

Disney verandert vervolgens snel, van een bedrijf dat christelijke en gezinsvriendelijke inhoud produceert, naar een bedrijf dat subtiele communistische propaganda produceert, dat zich richt op ‘fantasie’ en kinderen kennis laat maken met zwarte magie en occulte rituelen en symboliek.

1990’s

In iets minder dan 10 jaar vindt een enorme consolidatie van de massamedia plaats, waardoor de zionistische machine alle losse eindjes aan elkaar kan knopen, het personeel en de operaties kan stroomlijnen, mediakanalen kan elimineren die geen marxistisch georiënteerde inhoud produceren, en een ongekende niveau van controle over de informatie die consumenten wereldwijd zien. Een reeks fusies en overnames resulteert in een monolithisch mediagedrocht. De consolidatie zal doorgaan, totdat alle massamedia-outlets in de wereld onder de zes bedrijven zijn. (6 is symbolisch gekozen.)

1990: Time neemt Warner Communications over.

1994: Viacom neemt Paramount en Blockbuster Entertainment over

1994: Time Warner neemt Turner Broadcasting over

1995: Disney neemt ABC over

1999: Clear Channel neemt Jacor Communications over

1999: CBS fuseert met Viacom

Muzikanten in de rock- en hiphopgenres klagen al lang dat het moeilijk of onmogelijk is om een platencontract of hoorspel te krijgen, tenzij ze “uitverkopen” en de “mainstream”-artiesten volgen die geweld, anarchie, seks, hersenloos materialisme en hun volledige jacht op geld, in plaats van trouw te blijven aan hun artistieke aard en unieke of positieve inhoud te produceren. Net als nieuws wordt alle organische muziek gecensureerd en worden alleen vooraf vergiftigde producten aan de massa geserveerd.

De inhoud van Britse MI6-agenten legt uit waarom in zijn boek THE TAVISTOCK INSTITUTE FOR HUMAN RELATIONS: Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of the United States:

“Nergens is mind control “hersenspoeling” van grote delen van het Amerikaanse publiek zo merkbaar als in “de muziek- en entertainmentindustrie …

De belangrijkste leveranciers van deze “muziek” en inderdaad alle zogenaamde “Rock” en “Pop” muziek (excuseer het gebruik van Tavistock-jargon) zijn:

Tijdwaarnemer.

Sony.

Bertelsman.

EMI.

De Kapitaalgroep. Seagram Canada Philips Electronic. De Indië.

Tijdwaarnemer.

Jaaromzet $ 23,7 miljard (1996 cijfers). De muziekuitgeverij bezit een miljoen nummers via haar dochteronderneming, Warner, Chappell. Deze omvatten nummers van Madonna en Michael Jackson. Het drukt en publiceert bladmuziek. Time Warner ‘Rap’- en ‘Pop’-labels zijn onder andere Amfetamine Reptile, Asylum Sire, Rhino, Maverick, Revolution, Luka Bop, Big Head Todd en The Monsters die via Warner REM op de markt worden gebracht.

Time Warner distribueert ook alternatieve muzieklabels via haar dochteronderneming. Alternative Distribution Alliance, die het grootste deel van Europa bestrijkt en vooral sterk is in Engeland en Duitsland. Het is geen toeval dat deze twee landen het doelwit zijn van de manipulatoren in Tavistock.

De veelal subliminale, maar steeds meer openlijke aansporing tot geweld, ongeremde seks, anarchisme en satanisme, is volop te vinden in de nummers van Time Warner. Deze bijna cult-achtige dominantie van de jeugd van West-Europa (en sinds de val van de USSR sluipt het ook Rusland en Japan binnen) bedreigt de beschaving in Europa die duizenden jaren nodig heeft gehad om zich op te bouwen en te rijpen. De enorme aanhang van de jeugd en zijn schijnbaar onverzadigbare honger naar dit soort volslagen rommel “muziek” is angstaanjagend om te zien, net als de greep van Tavistock op de geest van degenen die ernaar luisteren.

De productieafdeling van Time Warner, WEA, maakt cd’s; Cd-roms, audio, video’s, digitale veelzijdige schijven, terwijl een andere dochteronderneming, Ivy Hill, cd-hoesjes en inlegvellen print. American Family Enterprises, een andere dochteronderneming, brengt muziek, boeken en tijdschriften op de markt in een belang van 50% met Heartland Music.

Time Warner Motion Pictures heeft studio’s en productiebedrijven, bestaande uit Warner Bros; Castle Rock-vermaak; Nieuwe lijn bioscopen. Time Warner Motion Pictures bezit 467 schermen in de VS en 464 schermen in Europa. (1989 cijfers: de aantallen zijn veel groter vandaag in 2005.)

Het omroepnetwerk omvat WB Network, Prime Star; Cinemax, Komedie; Centrale rechtbank TV; SEGA-kanaal; Turner Classic Movies (Ted Turner bezit 10% van de aandelen in Time Warner).

Het zendt uit naar China, Japan, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Hongarije. De kabelfranchise somt 12,3 miljoen abonnees op.

TV/Productie/Distributie omvat Warner Bros Television; HBO Independent Productions, Warner Bros. Televisieanimaties; Telebeelden Producties; Castle Rock-televisie; New Line Televisie, Citadel Entertainment; Hanna Barbara Tekenfilms; Wereldkampioenschap Worstelen; Turner originele producties; Time Warner-sporten; Turner leren; Warner Home Videos en in zijn bibliotheek heeft het 28.500 televisietitels en korte animatiefilms.

Time Warner is eigenaar van CNN Radio, dat is overgenomen van Ted Turner. Het bezit ook 161 winkels, Warner Books, Littel, Brown, Sunset Books, Oxmoor House en de Book of the Month Club.

Time Warner is eigenaar van de volgende tijdschriften: People; Geïllustreerde sport; Tijd; Fortuin; Leven; Geld; Amusement; Wekelijks; Progressieve boer; Zuidelijke accenten; ouderschap; Gezondheid; Hippocrates; Aziëweek; W acht W aters; Gek tijdschrift; DC-strips; American Express reizen en vrije tijd; Eten en wijn. Time Warner is ook eigenaar van een aantal themaparken: Six Flags; Warner Bros; Film wereld; Sea World van Australië.

Ik hoop dat de lezer op dit punt even zal pauzeren om na te denken over de enorme macht ten goede of ten kwade die in de handen van Time Warner ligt. Het is duidelijk dat deze reus iedereen kan maken of breken. En bedenk dan dat het een klant is van het Tavistock Institute. Het is beangstigend om te bedenken wat deze machtige machine zou kunnen doen met de publieke opinie en de geest van de jongeren vormgeven, zoals we hebben gezien met “Gay Days” in Disney World.

De inkomsten van Sony in 1999 werden geschat op 48,7 miljard dollar. Het is het grootste elektronicabedrijf ter wereld. De muziekafdeling controleert Rock/Rap/Pop; Colombia; Rutthuis; Oude opnames; Sony onafhankelijk label; MIJ-label; (Michael Jackson); Sony Muziek Nashville; Colombia Nashville. Sony bezit duizenden Rock/Pop-labels, waaronder Bruce Springsteen; Zo-zo zeker; Slam-jazz; Bone Thugs in harmonie; Woede tegen de machine; Vlijmscherp; Ghost-Face Killa; Snakken; en meedogenloze relativiteit.

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe deze vreselijke idiotie met zijn zeer suggestieve woord en het aanzetten tot geweld in zo’n korte tijd zo groot is geworden, dan weet je het nu. Het wordt tot het uiterste ondersteund door Sony. Tavistock beschouwt Rap al lang als een nuttige boodschapper die voorafgaat aan anarchie en chaos – die steeds dichterbij komen.

Sony distribueert Punk Alternative rock label Epitaph Record; Hel kat; Ranzig; Crank Possum Records en Epitome Surf Music van Blue Sting Ray. Daarnaast publiceert Sony muziek via Sony/ATV Music Publishing. Sony bezit alle “songs” van Michael Jackson en bijna het volledige bereik van de “Beatles”.

Sony is eigenaar van Loews Theatres, Sony Theatres en zijn televisiebelangen omvatten netwerkspelshows. Het heeft ongeveer 15% van de markt in muziekverkoop, bladmuziek en is het grootste internationale muziekbedrijf ter wereld. Andere producten van Sony zijn cd-records, optische schijven, audio- en videobanden.

Het eigendom van het Loews Hotel in Monte Carlo is een informatiecentrum voor drugshandel en de medewerkers rapporteren rechtstreeks aan de politie van Monte Carlo als er “verdachte activiteiten” plaatsvinden in het hotel.

(“Verdacht” betekent alle buitenstaanders die proberen in te breken in de handel.) Verschillende van de hogere receptiemedewerkers zijn door de politie van Monte Carlo opgeleid om dingen in de gaten te houden.

Dit is niet om de drugshandel uit te roeien; het is alleen maar om ervoor te zorgen dat ‘parvenu’s in de drugshandel terechtkomen. “Buitenstaanders” die aankomen in Loews Hotel worden geïnformeerd en onmiddellijk gearresteerd. Dergelijke evenementen worden aan de pers en de wereldnieuwsmedia verkocht als ‘drugsbusts’. De Motion Pictures-divisie van Sony bestaat uit Columbia Pictures; Tri-Star-foto’s; Sony-foto’s; Klassieke triomf; Triumph Films met rechten op Columbia Home Tri-Star-films. Haar televisie-interesses omvatten netwerkspelshows.

Een Duits particulier bedrijf dat eigendom is van Reinhard Mohn, met een geschatte omzet van $15,7 miljard in 1999. Bertelsman bezit 200 muzieklabels uit 40 landen, waarvan de labels Rap/Rock/Pop dekken. Whitney Houston; The Grateful Dead: Bad Boys: Ng Records, Volcano Enterprises; Dansende kat; verslaafde; Gee Street (Jungle Brothers) en Global Soul. Al deze bevatten expliciete aansporingen tot seksuele aberraties, drugsgebruik, anarchie en geweld. Bertelsman’s bezit Country & West-eigendommen Arista Nashville (Pam Tillis); Carrière (LeRoy Parnell) RCA Label Group; BNA (Lorrie Morgan.) Andere titels die het bezit zijn de soundtrack van Star Wars; Boston knalt; New Age en Windham Hill enz. Het bedrijf publiceert bladmuziek via BMG Music, dat de rechten op 700.000 nummers beheert, waaronder The Beach Boys; BB Koning; Barry Manilow; 100, 000 beroemde muziek van Paramount Studios. Het bezit zeven muziekclubs in de VS en Canada en maakt creditcards voor MBNA Bank.

Bertelsman AG doet wereldwijd geweldige boekenactiviteiten en is een comité van 300 aangesloten bedrijven.

De deelnemingen van Bertelsmann omvatten Doubleday; Dell-uitgevers; Familie cirkel; ouder en kind; Geschiktheid; American Homes and Gardens, met 38 tijdschriften in Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije en Polen. De televisie- en satellietzenders van Bertelsman bevinden zich in Europa, waar het de grootste omroeporganisatie is. Dit bedrijf is erg wraakzuchtig en zal niet aarzelen om iedereen aan te vallen die durft te onthullen wat het denkt dat niet in het belang van het bedrijf is.

EMI.

Een Brits bedrijf met een geschatte omzet van $ 6 miljard in 1999, het bedrijf bezit zestig muzieklabels in zesenveertig landen: Rock/Pop/Rap; Kever Jongens; Chrysalis; Groot Koninklijk; Parlafoon; Pompoen Smashers; Maagd; Punt leeg.

EMI bezit en controleert The Rolling Stones; Eendendons; Geen limiet; N00 stam; Rap-A-Lot (The Ghetto Boys) met een immense bladmuziekuitgeverij. Het heeft een direct belang of bezit 231 winkels in zeven landen, waaronder HMV; Virgin Megastores: Dillons (VS). EMI heeft netwerkstations in heel Groot-Brittannië en Europa, waarvan sommige samenwerken met Bertelsmann.

Deze in Los Angeles gevestigde investeringsgroep verkocht 35% van zijn aandelen aan Seagram’s, het drankbedrijf van Bronstein en een hooggeplaatste commissie van 300 eigendommen. Seagram’s heeft een belang van 80% in Universal Music Group (voorheen MCA), nu eigendom van Matushita Electric Industries.

De inkomsten van 1999 werden geschat op $ 14 miljard. Seagram bezit meer dan 150.000 auteursrechten, waaronder de auteursrechten op Impact: Mechanic; Zebra; Radioactieve archieven; Fort Apache-records; Zware D en de jongens.

The Capital Group heeft joint ventures met Steven Spielberg, Jeffrey Katzenburg en David Geffen. In de Country and Western Division is het bedrijf eigenaar van Reba McIntyre, Wynona, George Straight; Dolly Parton; Lee Anne Rimes en Hank Williams.

Via Seagram bezit het bedrijf concertzalen in Fiddler’s Green (Denver); Blossom Muziekcentrum (Cleveland); Gorge Amfitheater (staat Washington); Starplex (Dallas). Het is uitgebreid naar Toronto en Atlanta. The Capital Group is via zijn Motion Pictured Division eigenaar van Demi Moore, Danny De Vito, Penny Marshall en een groot aantal minder belangrijke figuren in de filmindustrie. Universal Films Library is eigendom van Capital Group, net als Universal Films Library. Het bedrijf is eigenaar van 500 winkels, verschillende hotels en Universal Studios in Hollywood.

Philips Elektronica

Dit Nederlandse bedrijf had in 1996 een omzet van $ 15,8 miljard. Hoewel het voornamelijk een elektronicabedrijf is, bevindt het zich in de categorie “Big Six”, voornamelijk vanwege het eigendom van 75% van Polygram Music. Het portfolio van labels is in Rock/Pop/Rap. Elton John is een van zijn eigenschappen. Philips staat op de derde plaats in de muziekuitgeverij met 375.000 auteursrechtelijke titels.

Via haar dochterondernemingen in Europa en Groot-Brittannië produceerde Philips in 1998 540 miljoen cd’s en VHS-banden. De Motion Pictures Division is eigenaar van Jodi Foster, terwijl Philips Television eigenaar is van Robert Redford’s Sundance Films en Propaganda Films.

De voorgaande informatie zou u, de lezer, een idee moeten geven van de immense macht die deze gigantische industrie over ons dagelijks leven uitoefent; hoe het de geest van de jeugd van Amerika vormt. Zonder de controle en de geavanceerde technieken die deze bedrijven via Tavistock ter beschikking hebben gesteld, zouden de gigantische stappen die de industrie heeft gezet niet mogelijk zijn geweest. De informatie die ik heb verstrekt, zou u tot op uw grondvesten moeten doen schudden wanneer u tot het besef komt dat Tavistock bepaalt welk “nieuws” we zien, welke “home movies” en televisienetwerkfilms we mogen zien; naar welke muziek we luisteren.

Achter deze gigantische onderneming staat het Tavistock Institute for Human Relations. Zoals ik duidelijk heb aangetoond, loopt Amerika in de pas met de gigantische filmmuziekindustrie; tot nu toe onbekende krachten – krachtige krachten waarvan het enige doel en doel is om de geest van onze jeugd te verdraaien, te verdraaien en te vervormen, om het des te gemakkelijker te maken voor het Comité van 300 om de Socialistische Nieuwe Wereldorde in te luiden – Eén Wereldregering, waarin de nieuwe communistische heerschappij van de wereld.

De informatie die ik u heb gegeven, zou een bron van groot alarm moeten zijn als u nadenkt over de toekomst van uw kinderen en de jeugd van Amerika, aangezien u tot de kennis en het begrip bent gekomen dat ze een dieet van anarchistische ideeën, revolutionaire ijver en aanzetten tot drugsgebruik, vrije seks, abortus, lesbiennes en homoseksuele acceptatie.

Aangezien de muziek- en entertainmentindustrie wat ik noem een “open geheim”, ontworpen door Tavistock, verwacht ik niet dat mijn werk over dit essentiële onderwerp als de hele waarheid zal worden aanvaard, in ieder geval tot het jaar 2015.

De Verenigde Staten zijn in de greep van het grootste en meest duurzame programma voor mind control (hersenspoeling) en “conditionering” van de massa en dit wordt weerspiegeld op elk niveau van onze samenleving. De meesters van spin, bedrog, samenzwering, schijnvertoning, halve waarheden en zijn tweelingbroer, regelrechte leugens, hebben het Amerikaanse volk bij de keel.”

1996

Bill Clinton ondertekent de Telecommunications Act van 1996, die de sluizen opent voor mediafusies. De Trojaanse paardenwet elimineert beperkingen op wederzijds eigendom van mediakanalen. Clinton noemt de wet ‘echt revolutionaire wetgeving’.

Nu alle mediareuzen door fusies zijn geconsolideerd, beginnen de nieuwe giganten elk mediaplatform in zicht uit te kopen. Duizenden onafhankelijke media zullen in de 2 decennia na de wet van 1996 verdwijnen.

In zijn paper Corporate Media and the Threat to Democracy merkt professor Robert McChesney op:

“… de Telecommunicatiewet werd (vrij uitgebreid) behandeld als een zakelijk verhaal, niet als een verhaal van openbare orde. “Ik heb nog nooit zoiets gezien als de Telecommunicatiewet”, merkte een carrièrelobbyist op. “De stilte van het publieke debat is oorverdovend. Een wetsvoorstel met zo’n verbazingwekkende impact op ons allemaal wordt niet eens besproken.”

“Dit zijn oligopolistische (een klein aantal aanbieders) industrieën die alle, behalve de meest oordeelkundig geplande concurrentie, sterk ontmoedigen. Het is waarschijnlijker dat deregulering zal leiden tot fusieactiviteiten, verhoogde concentratie en aanhoudende “afslanking”. En aangezien de Amerikaanse Telecommunicatiewet van 1996 de in de VS gevestigde transnationale media- en communicatiebedrijven “ontketent” om te groeien door middel van fusies en overnames met minimale angst voor regelgevende interventie, geeft dit in feite het groene licht voor verdere consolidatie van de wereldmarkt die deze bedrijven domineren. Als zodanig is de Amerikaanse Telecommunicatiewet tot op zekere hoogte een wereldwijde wet.”

In niet-democratische samenlevingen domineren de machthebbers steevast de communicatiesystemen om hun heerschappij te behouden.”

1997

In zijn paper Who Are The Mind Benders? , verklaart Dr. Wesley swift:

“…Wie zit er allemaal achter? Wie zijn de mensen die bepalen wat er op televisie wordt bekeken en in de kranten wordt gedrukt? Dit is geen gemakkelijke studie omdat een groot deel van de betrokkenen in de schaduw opereert. En zelfs in het geval van degenen van wie de namen bekend zijn, wat is er bekend over hun achtergronden en hun connecties? Zeer weinig.

Om deze reden zijn maar heel weinig mensen in Groot-Brittannië zich bewust van de enorme invloed op de massamedia die wordt uitgeoefend door een bepaalde etnische minderheid, namelijk de [zionistische] joden.

We kunnen meteen verwachten dat de vermelding van deze minderheid veel lezers in het defensief zal zetten. Is dit “antisemitisme”?, zullen sommigen zich afvragen. Dat is, zie je, het eerste voorbeeld van het hypnotische effect van mediamacht. De massamedia in Groot-Brittannië zijn er tegenwoordig in geslaagd om in de hoofden van veel mensen het idee te implanteren dat het “antisemitisch” is om zelfs maar te erkennen dat leden van de Joodse gemeenschap een grote rol spelen bij het controleren van ons nieuws en onze mening, en om ons af te vragen of dit een goede zaak voor Groot-Brittannië. In het ongemakkelijke gevoel dat bij een aantal lezers van deze tekst werd opgewekt door het woord “Joden” te noemen, wordt de eerste les in media-indoctrinatie en hersenspoeling gegeven!

Deze tekst is gewoon een studie van wie de publieke opinie in Groot-Brittannië controleert.

Wij zijn van mening dat er in dit onderzoek geen “no-go”-gebieden mogen zijn, geen verboden onderzoekskanalen. Het gaat ons hier om feiten. Welke conclusies mensen uit die feiten trekken, is hun beslissing. Het is onze bedoeling dat ze uit hun vroegere onwetendheid en apathie worden gewekt en worden overgehaald om deel te nemen aan onze politieke strijd om met vreedzame en legale middelen een meer rechtvaardige, niet-racistische samenleving te bereiken.”

2007

In zijn paper INSA: Handmaidens of British Colonialism legt David Christie uit hoe uit onderzoek van het Tavistock Institute bleek dat groepsdruk de krachtigste vorm van mind control was, en dat het slachtoffer, door iemands loyaliteit aan een groep aan te vallen, zich tot het uiterste zou inspannen om het terug te winnen. de acceptatie van de groep. Met deze methode zou een slachtoffer kunnen worden beïnvloed om dingen te doen die precies in strijd zijn met hun eigen belang. Hij stelt:

“…De medewerkers van Tavistock gebruikten verschillende dwangtechnieken, die allemaal hetzelfde basisformaat toepasten: enorme fysieke of psychologische stress veroorzaken bij een persoon en die stress vervolgens verlichten.

Door herhaaldelijk heen en weer schommelen tussen stress en opluchting, wordt de ‘patiënt’ uiteindelijk intens beïnvloedbaar. De Tavistockianen probeerden dwangtechnieken te perfectioneren, zoals elektroshocktherapie, hypnose en het gebruik van geestverruimende medicijnen om hersenspoeling of “herprogrammering” voor hun slachtoffers te bewerkstelligen.”

(We kunnen deze strategie zien als het fundamentele element van de moderne mind control-techniek:

Als u bijvoorbeeld een bepaald element van inbreuk op de communistische heerschappij niet accepteert en bepaalde individuele rechten verspeelt, wordt u over het algemeen bestempeld als een groepsbuitenstaander. Een veelgebruikt label voor oppositie tegen totalitair bewind is ‘racistisch’. (En de groep heeft een hekel aan racisten. Geef dus je rechten op en herwin groepsacceptatie. Racistisch.)

Dit is de methode die wordt gebruikt om 1e en 2e wijzigingsrechten aan te vallen, om belastinginning af te dwingen, grensbeveiliging te voorkomen, enz. grenzen is hatelijk en racistisch, enz.])

Hij beschrijft ook de technieken die worden gebruikt om te voorkomen dat goede mensen actie ondernemen in het aangezicht van het kwaad wanneer onmiddellijke, beslissende actie nodig is:

“Kurt Lewin, een pionier op het gebied van “groepsdynamiek”, maakte deel uit van de vroege Frankfurter Schule en ontvluchtte Duitsland toen Hitler aan de macht kwam. Hij kwam in 1933 naar de Verenigde Staten, met zijn “ticket” gekocht door de Rockefellers. Onderweg stopte hij in Cambridge, Engeland, om Eric Trist van Tavistock te bezoeken… Lewin verkende groepsdynamiek…

Deze passage uit zijn boek Time Perspective and Morale illustreert zijn greep op psychologische oorlogsvoering:

“Een van de belangrijkste technieken om het moreel door een ’terreurstrategie’ heen te breken, bestaat uit precies deze tactiek: de persoon vaag houden over waar hij staat en wat hij precies mag verwachten. Als bovendien frequente weifelingen tussen strenge disciplinaire maatregelen en beloften van een goede behandeling samen met het verspreiden van tegenstrijdig nieuws, de ‘cognitieve structuur’ van deze situatie volkomen onduidelijk maken, dan kan het individu zelfs niet meer weten wanneer een bepaald plan zou leiden naar of weggaan van zijn doel. Onder deze omstandigheden zullen zelfs degenen die duidelijke doelen hebben en bereid zijn risico’s te nemen, verlamd raken door ernstige innerlijke conflicten over wat te doen.”

2010’s

De CIA begint miljoenen nepaccounts te creëren op haar online discussieplatform Twitter, een onderdeel van het CIA BLUEBIRD mind control-programma. (Het begon in de jaren vijftig en later werd het het MKULTRA-programma waarvan het deed alsof het in de jaren zeventig stopte nadat de misdaden aan het licht waren gekomen.)

De nep-accounts voor sociale media worden gemaakt en gebruikt om het communisme te promoten en iedereen online aan te vallen en uit te schreeuwen die verzet zich ertegen.

Wanneer mensen waarheidsgetrouwe opmerkingen maken over wat ze zien, worden ze plotseling overspoeld door een leger van online profielen, van wie velen fitte en aantrekkelijke jonge mensen lijken te zijn met aantrekkelijke vrienden, maar die allemaal vreemd militante communisten zijn. (echte communisten zijn nooit fit of aantrekkelijk. Alleen buitenbeentjes kopen het communisme in.)

Deze zwerm valt het persoonlijke karakter van pro-Amerikanen aan, beschuldigt hen van racisme, onverdraagzaamheid en verschillende fobieën, en verlaat vervolgens het toneel in een opwelling, maar zonder ooit een serieus debat over de problemen te hebben.

De tactiek blijkt buitengewoon effectief te zijn om mensen het gevoel te geven overweldigd te worden door een (niet-bestaande) golf van marxisme, maar belangrijker nog, het overtuigt echte waarnemers, vooral jongeren, dat zo’n beweging bestaat, en dat ze erbij willen zijn. De nepaccounts nemen snel in aantal toe en volgen elkaar op, zodat het lijkt alsof elk een populair persoon is met veel volgers die echt bestaan.

Tegen het jaar 2020 zullen 70 tot 100 miljoen nepaccounts alle online discours wereldwijd beheersen, de Twitter- en Facebook-geschiedenis van mensen doorzoeken en ze naar openbare vernietiging slepen als er op enig moment een niet-conforme gedachte is geuit. Geleidelijk vervaagt de vrijheid van meningsuiting en worden gedachtemisdrijven strafbaar door online executie. (deplatforming)

Ondertussen is een hele generatie beïnvloedbare jongeren, onder invloed van deze sociale media-programmering, en scholen die haat prediken voor alles, geprogrammeerd en geradicaliseerd tot marxistische terroristen. Het reguliere publiek heeft geen idee wat er broeit en zal binnenkort overrompeld worden.

Project BLUEBIRD gaat zijn laatste fase in. Totale publieke mind control.

2017

In zijn boek Tavistock Institute – Social Engineering the Masses stelt auteur Daniel Estulin:

“Inlichtingenofficieren en sekteleden hebben veel gemeen. Geheimhouding is een manier van leven voor zowel de spion als de tovenaar; ze gebruiken allebei codes en codenamen; ze doen allebei alsof ze toegang hebben tot mysteries die niet beschikbaar zijn voor het grote publiek; ze beweren allebei dat ze gebeurtenissen op afstand kunnen beïnvloeden met hun speciale vaardigheden en kracht. Ze zijn allebei gespecialiseerd in het manipuleren van de werkelijkheid; beiden zijn zich ervan bewust dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn; en ze zijn allebei meedogenloos en vaak amoreel of immoreel bij het nastreven van hun doelen. En wanneer men de perceptie van de werkelijkheid zo gemakkelijk kan manipuleren, komt men uiteindelijk tot het besef dat de waarheid zelf een kneedbaar iets is. Het was dus niet meer dan normaal dat de sekte en de spion naar elkaar toe getrokken zouden worden en zouden proberen van elkaar te leren.”

2017

Nadat ze de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 niet in hun voordeel hadden kunnen kantelen, in de richting van de marxistische revolutionair Hillary Clinton, besluiten de zionisten dat ze veel te soepel zijn geweest door het publiek vrij te laten communiceren en nieuws en informatie te delen. De komst van internet in de jaren negentig en het wijdverbreide gebruik ervan in het begin van de jaren 2000 hadden het zionistische monopolie op nieuws en informatie doorbroken.

Nu wordt er over de hele wereld massaal hard opgetreden tegen de vrijheid van meningsuiting op internet.

Google, wiens bedrijfsmotto ‘Don’t Be Evil’ is, begint met de grootste boekverbranding in de wereldgeschiedenis.

Google verwijdert miljoenen pagina’s van zijn zoekmachines en miljoenen video’s van zijn videoplatform, YouTube.

Alles wat de zionistische heerschappij over de VS en de wereld blootlegt, wordt eenvoudigweg van internet verwijderd.

Video’s over op schulden gebaseerde monetaire zwendel, over corruptie bij de overheid, pedofilie, de waarheid over communistische revoluties, de misdaden van de CIA, controle over de media, alle video’s die de Holocaust-hoax blootleggen, alle video’s die de waarheid onthullen over de zionistische oorsprong van de 2 wereldoorlogen en het ware doel achter de oprichting van de staat Israël – alles wordt verwijderd wegens het schenden van officieel ‘beleid’.

Veel van de accounts van de mensen die de video’s hebben gepost, worden volledig verwijderd.

Vervolgens beginnen veel webhosts websites te verwijderen die informatie delen die de officiële communistische versies van gebeurtenissen tegengaat. Miljoenen websites beginnen van het internet te verdwijnen.

De rankings van zoekmachines worden vervolgens aangepast om alleen communistische propaganda bovenaan de zoekresultaten te plaatsen.

Elke zoekopdracht op internet naar een organische versie van gebeurtenissen zal in plaats daarvan door de CIA gemaakte websites zoals Snopes bovenaan de zoekresultaten weergeven, of artikelen die elk onderzoek buiten het ‘officiële verhaal’ belachelijk maken.

Zelfs automatisch complete resultaten worden gewist, zodat zoekopdrachten naar de waarheid over problemen deze niet langer onthullen, maar zoekers in plaats daarvan omleiden naar “officiële” opgeschoonde inhoud.

Het internet verandert geleidelijk van een onderzoeksinstrument naar een propaganda-arm van de zionistische machine. In 2019 zal Google-medewerker Zach Voorhies onthullen dat Google “Machine Learning Fairness” heeft ingezet om het internet te censureren en anti-communistische informatie te zoeken en te verwijderen met behulp van geautomatiseerde methoden.

Zelfs zoeksuggesties zijn nu misleidend.

20210813 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 37

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze 1917-1932

Ga verder naar: 1932-1945

Ga verder naar: 1945-1961

Ga verder naar: 1962-1995

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1974

University of London: de gerespecteerde student Richard Verrall onder de alias Richard Harwood publiceert het boekje Did Six Million Really Die? waarin hij het fictieve, door de media gecreëerde verslag van The Holocaust blootlegt .

Hij merkt op:

“…Er is al vastgesteld dat er na uitgebreide emigratie ongeveer 3 miljoen [Joden] in Europa woonden, met uitzondering van de Sovjet-Unie. Zelfs wanneer de Joden van het door Duitsland bezette Rusland worden meegerekend (de meerderheid van de Russische Joden werd buiten Duitse controle geëvacueerd), bedraagt het totale aantal niet meer dan vier miljoen…

..Er waren niet eens zes miljoen Joden in Europa en West-Rusland samen. Niets illustreert de afnemende aannemelijkheid van de legende van Zes Miljoen beter dan het feit dat de aanklager in het Eichmann-proces opzettelijk vermeed het cijfer te noemen.

Bovendien worden officiële schattingen van de slachtoffers stilletjes naar beneden bijgesteld. Onze analyse van de bevolkings- en emigratiestatistieken, evenals de onderzoeken van de Zwitserse Baseler Nachrichten en Rassinier, tonen aan dat het simpelweg onmogelijk zou zijn geweest dat het aantal Joodse slachtoffers de grens van anderhalf miljoen zou overschrijden.

In de loop van de Tweede Wereldoorlog zijn ongetwijfeld grote aantallen Joden omgekomen, maar dit moet worden gezien in de context van een oorlog die aan alle kanten vele miljoenen onschuldige slachtoffers heeft gekost. De zaak in perspectief kunnen we er bijvoorbeeld op wijzen dat 700.000 Russische burgers zijn omgekomen tijdens het beleg van Leningrad en in totaal 2.050.000 Duitse burgers zijn omgekomen bij geallieerde luchtaanvallen en gedwongen repatriëring na de oorlog.

De vraag die het meest relevant is voor de uitroeiingslegende is natuurlijk: hoeveel van de 3 miljoen Duitse controle in Europa overleefden na 1945? Het Joods Gezamenlijk Distributiecomité schatte het aantal overlevenden in Europa op slechts anderhalf miljoen, maar een dergelijk cijfer is nu totaal onaanvaardbaar. Dit wordt bewezen door het groeiende aantal Joden dat schadevergoeding eist van de West-Duitse regering omdat ze tussen 1939 en 1945 zouden hebben geleden.. Dit bereikte het getal van 3.375.000 in 10 jaar. ( Aufbau june 30 1965)

Niets kan een meer verwoestend bewijs zijn van de brutale fantasie van de Zes Miljoen.”

De pers bestempelt Verrall als een ‘antisemiet’.

1975

De op twee na meest succesvolle zionistische oorlog eindigt (na natuurlijk WO II en WO I), wanneer de Verenigde Staten gewoon inpakken en Vietnam verlaten.

Het doel om het communisme te vestigen is voltooid.

Hoewel het officiële verhaal dat door de pers en de regering werd verteld precies het tegenovergestelde was (dat er twee decennia eerder Amerikaanse troepen werden gestuurd om het communisme te bestrijden ), is het publiek, dat al lang de controle over zijn regering heeft verloren aan de zionistische machine, verre van te moe voor verontwaardiging. Ze zijn gewoon blij dat het voorbij is.

Amerikaanse krijgsgevangenen worden verraden en achtergelaten in het communistische Noord-Vietnam.

Noord-Vietnam wint de oorlog, zoals gepland, en Zuid-Vietnam wordt overgelaten aan het communistische noorden. Bijna 1 miljoen gevangen overlevenden in het Zuiden proberen in boten naar andere landen te vluchten, in een poging het communisme te ontvluchten. Ze staan bekend als “bootmensen” en gaan de Zuid-Chinese Zee in, en meestal verdwijnen ze, naar schatting 200.000 extra doden.

In het naburige Cambodja grijpt de marxistische revolutionair Pol Pot onmiddellijk de macht, zonder de dreiging uit Zuid-Vietnam weg te nemen, en wordt de meerderheid van de bevolking van Cambodja van hun huizen naar werkkampen gestuurd. 3 miljoen anti-communistische politieke tegenstanders worden vermoord door het nieuwe regime. Een nieuwe term, Killing Fields, is bedacht om de velden te beschrijven waar de marxisten slachtoffers executeren. Moorden wordt gedaan door slachtoffers met tuingereedschap dood te slaan of door met hun hoofd tegen bomen te slaan. Slachtoffers wordt verteld om hun misdaden te bekennen, en ze zullen worden vergeven en vergeven. Deze misdaden omvatten het hebben van een religieuze overtuiging, of deelname aan enige vorm van vrije markt, niet door de overheid gesanctioneerde activiteiten, of contact hebben gemaakt met een buitenlandse functionaris, zoals een arts van het rode kruis. Na bekentenis worden ze onmiddellijk geëxecuteerd.

Als een slachtoffer kinderen heeft, worden de kinderen vermoord “om te voorkomen dat ze opgroeien en wraak nemen voor de dood van hun ouders.”

Alleen nuttige idioten zijn nodig, en iedereen die ervan verdacht wordt intelligent te zijn, wordt vermoord. Elke arts, advocaat, opvoeder of opgeleide professional wordt automatisch ter dood veroordeeld. Bijna alle historische architectuur van Cambodja is vernietigd om elke connectie met het verleden of elk gevoel van persoonlijke identiteit te verbreken.

Zionistische frontman Henry Kissinger ontvangt in 1973 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn succes bij het vestigen van het communisme in de regio.

Boot mensen. Overlevenden zeiden dat de omstandigheden op de boten verschrikkelijk waren, alleen staanplaatsen, met een tekort aan voedsel, water en sanitaire voorzieningen.

Zionistische leerboeken op overheidsscholen verdoezelen snel de Killing Fields. Niets te zien hier.

Zoals alle communistische leiders, werd Pol Pot geboren in rijkdom en voorrecht. Hij werd opgeleid in de revolutionaire tactieken van Marixst in Parijs. Er was niets Cambodjaans aan zijn ideologie en methoden.

Degenen die de pech hadden om te overleven, kregen te maken met inbeslagname van voedsel en honger.

1975

Het Church Comité, genoemd naar de Amerikaanse senator Frank Church of Idaho, is opgericht in de Amerikaanse Senaat om misdaden te onderzoeken die worden gepleegd door de verschillende zionistische geheime politiediensten tegen Amerikaanse burgers: de CIA, de IRS, de FBI en de NSA.

Er wordt ontdekt dat de CIA op illegale wijze Amerikaanse burgers bespioneert en elk telegram onderschept dat het land in of uit gaat, zonder dat daarvoor een bevelschrift bestaat.

Het precedent voor de illegale spionage was al in 1940 ingesteld toen zionist David Sarnoff, eigenaar van RCA en NBC, begon samen te werken met het Amerikaanse leger om de kabelgrammen van Amerikaanse burgers illegaal te onderscheppen.

Hoewel talloze misdaden tegen de Verenigde Staten zijn ontdekt, blijft de CIA ongestraft omdat er geen mechanisme is om een illegale, ongrondwettelijke tak van de regering te straffen.

In feite weigert de CIA, als blijk van haar arrogantie en macht over de Amerikaanse regering, de Senaatscommissie te ’toestaan’ om veel van de informatie in de eigen eindrapporten van de commissie vrij te geven.

Het onderzoek resulteert in een enorme overwinning voor de geheime politie.

Hoewel ze op heterdaad worden betrapt, wordt er geen actie ondernomen door het Congres, in plaats van alle betrokkenen te arresteren en op te sluiten, de CIA te ontmantelen en een grondwetswijziging voor te bereiden om het bestaan ervan in de toekomst te voorkomen.

Erger nog, het spionageprogramma wordt officieel gemaakt. De FISA-wet is een direct gevolg van deze onderzoeken. Het creëert ongrondwettelijke geheime rechtbanken om elke illegale activiteit door de geheime politie te stempelen.

Om het publiek in verwarring te brengen, wordt hun verteld dat de nieuwe geheime rechtbanken zijn ontworpen om de activiteiten van de geheime politie te ’toezien’.

Het toezicht op particulieren wordt permanent.

Het hele incident geeft de CIA veel macht.

Church stelt:

“Als deze regering ooit een tirannie zou worden, als een dictator ooit de leiding zou nemen in dit land, zou de technologische capaciteit die de inlichtingengemeenschap de regering heeft gegeven haar in staat kunnen stellen totale tirannie op te leggen, en zou er geen manier zijn om terug te vechten omdat de meest zorgvuldige poging om samen te werken in verzet tegen de regering, hoe privé het ook werd gedaan, binnen het bereik van de regering ligt om te weten. Dat is het vermogen van deze technologie… Dat is de afgrond waaruit geen terugkeer mogelijk is.’

Het Comité ontdekt dat Senaatscomités machteloos staan tegenover de zionisten.

Church toont een hartaanvalpistool, (HAG), een CIA-wapen dat wordt gebruikt om zowel hartaanvallen als kanker te geven aan slachtoffers, met behulp van kleine, pijnloze pijltjes. Het is onthuld dat het is gebruikt bij tientallen moorden en mogelijk vele andere onbekende aanvallen. Church wordt later vermoord door de CIA met behulp van dit wapen.

1976

Non Dare Call it Conspiracy is een uitgave van auteur Gary Allen, waarin hij uitlegt hoe de truc van het communisme door de rijken wordt gebruikt om de armen omver te werpen terwijl het wordt gepresenteerd als precies het tegenovergestelde.

Communisme, of beter gezegd, socialisme, is geen beweging van de onderdrukte massa’s, maar van de economische elite …

Als men begrijpt dat socialisme geen programma is om de rijkdom te delen, maar in werkelijkheid een methode is om de rijkdom te consolideren, dan wordt de schijnbare paradox van superrijke mannen die socialisme promoten helemaal geen paradox.

In plaats daarvan wordt het het logische, zelfs het perfecte instrument van op macht beluste megalomane mensen.

In de realiteit van het socialisme heb je een kleine oligarchische kliek aan de top, die gewoonlijk niet meer dan drie procent van de totale bevolking vertegenwoordigt, die de totale rijkdom, de totale productie en het leven zelf van de andere zevenennegentig procent controleert.

…ze hebben bijna alle eerlijke wetenschap over internationale bankiers onderdrukt en het onderwerp taboe gemaakt binnen universiteiten. Elk individu of boek dat dit onderwerp onderzoekt, wordt onmiddellijk aangevallen door honderden ADL-gemeenschappen in het hele land. De ADL heeft zich nooit door de waarheid of logica laten bemoeien met zijn zeer professionele smeerlappen.”

1976

Editor Walter White zegt dat Harold Rosenthal, een congresmedewerker van de zionistische senator Jacob Javits, tijdens een interview nonchalant praat over het aanhoudende succes van het zionistische plan om de wereld te regeren en alle christenen te elimineren, en de verbazing onder de zionisten over hoe gemakkelijk het plan is worden uitgevaardigd, en hoe weinig weerstand wordt geboden door de christenen in de Verenigde Staten, die uitspraken doen als:

“Wij Joden blijven verbaasd staan over het gemak waarmee christelijke Amerikanen in onze handen zijn gevallen. Terwijl de naïeve Amerikanen wachten tot Chroesjtsjov hen begraaft, hebben wij hen geleerd zich aan al onze bevelen te onderwerpen…’

De tekst van dit interview is hier te vinden.

1976

Jimmy Carter wordt tot president gekozen.

Carters afbeelding is zorgvuldig vervaardigd door de zionistische pers. Hij wordt voorgesteld als een charmante, nederige pindaboer om het publiek te ontwapenen en hen het gevoel te geven dat hun vriendelijke oom de leiding heeft.

In feite was Carter jaren eerder tot president gekozen en in 1974 benoemd tot lid van de Zionistische Trilaterale Commissie door de oprichter van de commissie, Zbigniew Brzezinski.

Brzezinski fungeert als de echte president van de VS, terwijl Carter aan het publiek wordt voorgesteld als hun leider.

Tijdens Carter’s 4-jarige termijn worden tientallen zionistische doelen van buitenlands beleid bereikt. Carter helpt ervoor te zorgen dat communistische regimes over de hele wereld aan de macht blijven en helpt in enkele gevallen nieuwe aan de macht te komen.

Carter raakt bevriend met de dictator Fidel Castro. Hij helpt de marxistische revolutionair Robert Mugabe om de nationalist Ian Smith in Rhodesië omver te werpen. (nu Zimbabwe) Hij helpt Nicaraguaanse revolutionairen om de nationalistische Anastasio Somosa omver te werpen. Hij helpt een nationalistische opstand in Angola onder leiding van Jonas Savimbi te voorkomen, die de marxistische MPLA zou hebben omvergeworpen. (Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola)

Hij prijst de massamoordenaar Joseph Broz Tito, dictator van Joegoslavië als een “man die gelooft in mensenrechten”. Hij steunt de Indonesische marxistische revolutionair Soeharto tijdens de invasie van Oost-Timor en genocide op 200.000 Oost-Timorezen. Hij steunt ook de dictators Nicolae Ceausescu van Roemenië, Muhammad Zia Al Huq in Pakistan en vele andere zionistische marionetten.

Carter zal bekend staan als een blunderende president wiens erfenis een reeks strategische fouten is. In werkelijkheid waren er echter geen fouten. Carter werkte voor zionistische belangen, niet voor Amerikaanse belangen.

Zijn beroemdste “blunder” is het afzetten van de sjah van Iran in 1979, wat wordt gedaan om zionistische bedrijfsbelangen controle te geven over de olie in de regio, en een meer Zio-vriendelijke marionet aan het roer te zetten.

Zbigniew Brzezinski zal veel marxistische dictators over de hele wereld aan de macht brengen terwijl hij de regering-Carter leidt.

Er is in het Westen weinig bekend over de genocide op Oost-Timor, mogelijk gemaakt door de regering-Carter.

1978

Dope, Inc wordt uitgegeven door een onderzoeksteam van de Amerikaanse Labour Party . Het onthult de zionistische geschiedenis van de wereldwijde drugshandel, en de families die het runnen, en stelt:

“Dezelfde HongShang en andere bankbelangen die hun rijkdom hebben ontwikkeld in de Chinese opiumhandel, zijn betrokken bij de financiële kant van de [narcotica]handel tegen de VS – geholpen door de leidende elementen van de zionistische lobby die de georganiseerde misdaad in de VS hebben gecontroleerd. en het Caribisch gebied sinds de vroege jaren 1920….

De namen van de families en instellingen zijn bekend bij de geschiedenisstudent: Matheson, Keswick, Swire, Dent, Baring en Rothschild; Jardine Matheson, de Hong Kong and Shanghai Bank, de Chartered Bank, de Peninsular and Orient Steam Navigation Company [P&O]. De reeks inlichtingendiensten van Groot-Brittannië leidde een wereldwijd moordbureau dat opereerde via occulte geheime genootschappen…

…geld wordt witgewassen via Basel, Liechtenstein, Tel Aviv en de Bahama’s; het zorgvuldig traceren terwijl het van eigenaar verandert van de maffia, naar de Bronfmans, naar Britse banken, naar de Israëlische Mossad – uiteindelijk belandend in nepbedrijven om internationaal terrorisme te financieren en een wereldwijd moordbureau in particulier bezit.

…De drugsindustrie wordt gerund als een enkele geïntegreerde wereldoperatie, van de papaver tot de nikkelen zak heroïne die op een straathoek in de binnenstad wordt verkocht. Niet alleen staat de illegale drugshandel onder controle van één enkel wereldnetwerk, maar in het bijzonder is de opiatenhandel zonder twijfel het best gecontroleerde productie- en distributiesysteem van alle goederen in de internationale handel, illegaal of legaal. De 85 procent controle van De Beers’ Central Selling Organization over de wereldwijde diamantgroothandel – een voorbeeld dat niet irrelevant is voor de drugshandel – verbleekt in vergelijking met de ordelijke marketingregelingen voor heroïne die worden aangetoond door de moeilijkste beschikbare cijfers.

Onderzoekers zijn ontmoedigd door het feit dat de oplossing voor het probleem zo verdomd duidelijk is. Stel je de fictieve ontvreemde brief van Edgar Allan Poe voor, fotografisch vergroot tot 8 bij 20 voet, en gebruikt als behang; Stel je dan voor dat de Franse politie het met een vergrootglas probeert te vinden.

… Als we het hebben over de drugsgerelateerde illegale economie – want drugs zijn de spil waarop de meeste andere illegale activiteiten draaien – hebben we het over een business van $200 miljard per jaar, (in 1978), de grootste business ter wereld. Dat is de netto, niet de bruto, jaarlijkse verkoop van drugs, plus gerelateerde illegale betalingen.

… Een groot deel van de internationale bank- en aanverwante financiële operaties is uitsluitend gecreëerd om zwart geld te beheren. Meer nog, dit deel van het internationale bankwezen geniet de soevereine bescherming van meer dan een paar regeringen.”

1978

In een artikel dat 8 jaar later in The Washington Report on Middle Eastern Affairs werd gepubliceerd, schrijft auteur Michael Saba (boek: The Armageddon Network):

“In 1978 hoorde ik in een restaurant in Washington DC Stephen D. Bryen, toen een staflid van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen en nu een plaatsvervangend adjunct-secretaris van Defensie, “Pentagon-documenten op de bases” aanbieden aan functionarissen van de Israëlische regering. Nadat ik dit incident aan het ministerie van Justitie had gemeld, verzamelden de onderzoekers van de FBI en het ministerie van Justitie voldoende bewijs over de activiteiten van Dr. Bryen om aan te bevelen dat hij voor een onderzoeksjury moest worden gebracht wegens spionage. De zaak werd echter stilletjes gesloten door Philip Heymann, de assistent-procureur-generaal die verantwoordelijk is voor de strafafdeling van het ministerie van Justitie, een goede persoonlijke vriend en medewerker van de advocaat van Dr. Bryen. Bryen is nooit formeel aangeklaagd of ter verantwoording geroepen voor zijn daden onder ede.”

Bryen zal SDB Partners oprichten, een adviesgroep voor de defensie-industrie die klanten “krachtige toegang tot harde markten” belooft in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten.

Hij helpt ook bij de oprichting van JINSA (The Jewish Institute for National Security of America), een in Washington gevestigde “denktank” die pleit voor Israëlische toegang tot Amerikaanse wapens en contant geld, en hij lobbyt voor de verkoop van Amerikaanse wapens aan landen die de zionisten zouden willen bewapenen. verspreidde het marxisme over de hele wereld.

Bryen wordt later adviseur van Richard Perle, een assistent van de Amerikaanse minister van Defensie.

Ongelooflijk genoeg wordt de verraderlijke Bryen vervolgens benoemd tot plaatsvervangend adjunct-secretaris van Defensie die verantwoordelijk is voor het reguleren van de overdracht van Amerikaanse militaire technologie naar het buitenland.

Bryen zal later betrokken zijn bij het creëren van de “Weapons of Mass Destruction” hoax, gebruikt om de VS ertoe te brengen lang vooraf geplande zionistische aanvallen op Irak uit te voeren.

1978

Waterbronnen in Israël zijn enigszins schaars, en het is vastgesteld dat een van de dichtstbijzijnde bronnen bij de Israëlische grens, de Litani-rivier in Libanon, een mooie aanwinst zou zijn.

Er vindt gemakkelijk een buskaping plaats en 38 Israëli’s worden gedood door vermeende Libanese terroristen.

Met troepen die van tevoren zijn voorbereid, trekken Israëlische troepen minder dan 72 uur later Libanon binnen, doden 2000 Libanezen en verdrijven nog eens 250.000, marcherend helemaal naar de Litani-rivier, waar ze plotseling besluiten dat ze ver genoeg zijn gegaan. Vanwege internationale verontwaardiging over het incident wordt Israël gedwongen zich terug te trekken uit de regio zonder de watervoorraden veilig te stellen. Binnenkort zal hij een nieuwe poging wagen.

1978

Zionistische terrorist en massamoordenaar Menachem Begin, een van de meest gewelddadige en meedogenloze mannen in de geschiedenis van de wereld, bekend om de bomaanslag op het King David Hotel in 1946, het bloedbad in Deir Yassin in 1948, waarbij vrouwen en kinderen werden opengereten en onthoofd , en talloze andere gruweldaden, wordt bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede.

1979

De sjah van Iran wordt afgezet. Shah Mohammad Reza Pahlavi kwam in 1941 aan de macht nadat zijn vader aftrad.

Pahlavi is een doorn in het oog van de zionistische belangen. Hij verbant de marxistische Tudeh-partij. Hij gebruikt de olie van Iran om het land te ontwikkelen en voert een reeks economische, sociale en politieke hervormingen door met de verklaarde bedoeling om Iran om te vormen tot een wereldmacht. Miljarden worden uitgegeven aan industrie, onderwijs, gezondheidszorg en strijdkrachten en Iran heeft een economische groei die hoger ligt dan die van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk.

Dit is desastreus voor de zionistische wereldregering, aangezien elk land dat onafhankelijk machtig wordt een onmiddellijke bedreiging vormt voor het plan, aangezien andere landen snel zullen worden geïnspireerd om dit voorbeeld te volgen.

Er ontstaat een revolutie.

Eentje die precies lijkt op de honderden andere zionistische revoluties van de 2 voorgaande eeuwen.

Een kleine geradicaliseerde marginale haatgroep ‘materialiseert’ op magische wijze op het toneel en wil vechten tegen ’the powers that be’.

In dit geval is de haatgroep een lappendeken van door de CIA gecreëerde rebellen, in de westerse media afgeschilderd als een “studenten”-opstand die bekend staat als de moslimstudenten van de Imam Khomeini-linie. Er vinden “protestmarsen” plaats. Dan slaat de arbeid toe. Beelden worden afgebroken.

Reza stelt dat de hele “revolutie” gewoon een samenzwering is, georganiseerd door buitenlandse mogendheden, en dat er niets mis is met Iran, en dat de massa’s mensen die tegen hem demonstreren gewoon bedrog zijn die door buitenlanders worden gebruikt.

Eindelijk, na intense druk en uitbarstingen van geweld, treedt hij af. De door het westen gesteunde ayatollah Khomeini, een religieuze geestelijke, neemt de macht over.

Iran begint aan een snelle afdaling van een opkomende wereldmacht naar een verarmde radicale islamitische republiek. Het zionistische tijdschrift Time roept Khomeini uit tot Man van het Jaar.

1979

De CIA ontketent een nieuwe methode van geheime aanval op de Verenigde Staten: Cocaïne. In het komende decennium zal de CIA de Verenigde Staten overspoelen met verslavende drugs, voornamelijk poeder- en crack-cocaïne.

In 1996, in een uiterst zeldzaam voorbeeld van verboden informatie die de reguliere pers binnensluipt, wordt een reeks artikelen gepubliceerd in de San Jose Mercury News, waarin de CIA wordt ontmaskerd als de bron van het verkeer. Journalist Gary Webb schrijft:

“Gedurende het grootste deel van een decennium heeft een drugsbende in San Francisco Bay Area tonnen cocaïne verkocht aan de Crips and Bloods-straatbendes van Los Angeles en miljoenen aan drugswinsten doorgesluisd naar een arm van de contra-guerrillastrijders van Nicaragua gerund door de Central Intelligence Agency, heeft de San Jose Mercury News gevonden …

De financiers van het leger – die CIA-agenten ontmoetten voor en tijdens de tijd dat ze de drugs in LA verkochten – leverden goedkope cocaïne aan de bendes via een jonge Zuid-Central crackdealer genaamd Ricky Donnell Ross. Onbewust van de militaire en politieke connecties van zijn leveranciers, veranderde “Freeway Rick” het cocaïnepoeder in crack en verkocht het aan bendes in het hele land….vandaag heeft zwart Amerika nog steeds te maken met zijn giftige bijwerkingen.

Stedelijke buurten worstelen met legioenen dakloze crackverslaafden. Duizenden jonge zwarte mannen zitten lange gevangenisstraffen uit voor de verkoop van cocaïne – een drug die in het zwart vrijwel onbereikbaar was buurten voordat leden van het CIA-leger het in de jaren tachtig tegen spotprijzen naar South-Central brachten. En de LA-bendes, die hun enorme cocaïnewinsten gebruikten om zich te bewapenen en crack over het land te verspreiden , floreren nog steeds….

Agenten van vier organisaties – de DEA, de Amerikaanse douane, het Los Angeles County Sheriff’s Department en het California Bureau of Narcotic Enforcement – hebben geklaagd dat onderzoeken werden gehinderd door de CIA of niet nader genoemde belangen van de ‘nationale veiligheid’.

Om te begrijpen hoe crack zwart Amerika heeft vervloekt, moet je de vulkanische heuvels in met uitzicht op Managua, de hoofdstad van de Republiek Nicaragua….

Blandons marketingstrategie, ’s werelds duurste straatdrug verkopen in enkele van de armste

buurten van Californië , lijkt misschien verbijsterend, maar achteraf gezien was zijn timing griezelig. Hij en zijn landgenoten arriveerden in South-Central LA op het moment dat drugsgebruikers op straatniveau aan het uitzoeken waren hoe ze cocaïne betaalbaar konden maken: door het dure witte poeder te veranderen in krachtige kleine klompjes die gerookt konden worden – crack. Crack zette de cocaïnewereld op zijn kop. Cocaïnerokers kregen een explosieve high, ongeëvenaard door 10 keer zoveel gesnoven poeder. En omdat er maar een kleine hoeveelheid nodig was voor die rush, hoefde cocaïne niet meer in grote, dure hoeveelheden te worden verkocht . Iedereen met $ 20 kan high worden.

Binnen een jaar groeide de drugshandel van [Rick] Ross en domineerde de binnenstad van Los Angeles, en veel van de grootste dealers in de stad waren zijn klanten. Toen crack eind 1983 de straten van LA hard raakte, had Ross al de infrastructuur om een enorm deel van de snelgroeiende markt in het nauw te drijven. Het was niet ongebruikelijk, zei hij, om $ 2 miljoen of $ 3 miljoen aan crack op één dag te verplaatsen. “Ons grootste probleem moest het geld tellen zijn”, zei Ross. “We kwamen op het punt waar het was, man, we willen geen geld meer tellen…. “Ross zei dat hij nooit had ontdekt hoe Blandon zo goedkoop aan cocaïne kon komen. ‘Ik dacht gewoon dat hij de mensen kende, weet je wat ik bedoel? Hij zat verstopt.” Maar Freeway Rick had geen idee hoe ‘geplugd’ zijn erudiete cocaïnehandelaar was. Hij wist niets van Meneses of de CIA…’

De afgelopen anderhalf jaar heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie geprobeerd uit te leggen waarom bijna iedereen die in de federale rechtbanken van Californië is veroordeeld voor ‘crack’-cocaïnehandel zwart is.

Maar waarom – van alle etnische en raciale groepen in Californië om uit te kiezen – crack zijn dodelijke wortels heeft geplant in de zwarte buurten van LA, is iets dat Oscar Danilo Blandon Reyes misschien kan beantwoorden.

In een recente getuigenis van de rechtbank zwoer Blandon, die in 1982 cocaïne begon te dealen in South-Central LA, dat de eerste kilo cocaïne die hij in Californië verkocht, was om geld in te zamelen voor het leger van de CIA…”

“Volgens een juridische motie ingediend in een zaak uit 1990 waarbij een hulpsheriff betrokken was die hielp bij het uitvoeren van de huiszoekingsbevelen, identificeerde een van de verdachten die betrokken waren bij de inval zich als een CIA-agent en vroeg de politie om het CIA-hoofdkantoor in Virginia te bellen om zijn identiteit te bevestigen.

De motie, ingediend door de advocaat van de Los Angeles-advocaat Harlan Braun namens plaatsvervangend Daniel Garner, zei dat de rechercheurs van verdovende middelen de man toestonden om te bellen, maar vervolgens talloze documenten wegnamen die de Amerikaanse regering zogenaamd in verband brachten met de handel in cocaïne en het witwassen van geld. van de tegenstellingen.

Volgens de motie verschenen CIA-agenten binnen 48 uur na de inval op de afdeling van de sheriff en verwijderden de in beslag genomen bestanden uit de bewijskamer.

Maar Braun zei dat rechercheurs in het geheim 10 pagina’s kopieerden voordat de documenten werden weggejaagd. Braun probeerde ze te introduceren in het strafproces van 1990 om de federale regering te dwingen de zaak terug te draaien. Braun werd geslagen met een spreekverbod, de documenten werden verzegeld en Garner werd veroordeeld voor beschuldigingen van corruptie.

De verslagen van de interne sheriff van de inval “verdwenen op mysterieuze wijze” rond dezelfde tijd dat de in beslag genomen bestanden werden ingenomen, aldus de motie van Braun. Een later artikel in de UK Telegraph beschrijft hoe de zionisten werden gedwongen om de Mercury News-verhalen toe te spreken. Ze deden dit natuurlijk met behulp van de standaard zionistische tactiek om elke zaak te verdoezelen – meedogenloos de persoon aanvallen, nooit de feiten bespreken:

“… Het was zo’n enorm verhaal geworden dat andere kranten vonden dat ze moesten wegen. Maar toen de Washington Post, New York Times en Los Angeles Times begonnen te schrijven over Dark Alliance … deden ze dat op een manier die “‘opzettelijk’ was proberen de beweringen die [het] had gedaan te ondermijnen, en niet alleen hun eigen falen om het verhaal volledig te rapporteren witwassen, maar de geloofwaardigheid van Gary Webb als verslaggever aantasten.”’

In 2004 wordt Webb twee keer in het hoofd geschoten in zijn huis in Carmichael, CA. De lijkschouwer bevestigt dat hij twee keer is neergeschoten, maar verandert later de doodsoorzaak in ‘zelfmoord’. De oude zelfmoord met twee kogels.

Een dekmantel in 1987 in het Congres wordt geleid door de zionistische loopjongen en pedofiel John Kerry, die van tevoren in een subcommissie van de Senaat was geplaatst om het onderzoek naar de CIA te stoppen. De bevindingen van de commissie karakteriseren de betrokkenheid van de CIA bij de drugshandel als… “het bestrijden van het communisme”.

Het jukbeen. Waar iedereen die zelfmoord pleegt zichzelf doodschiet. Tweemaal.

Criminaliteit en armoede schieten omhoog onmiddellijk na de introductie van crack-cocaïne, uitsluitend in zwarte buurten. De bedoeling? Creëer ellendige omstandigheden die kunnen worden gebruikt om rassenhaat aan te wakkeren, en overtuig zwarte Amerikanen om communistische leiders te steunen die grote ‘overheidsoplossingen’ aanbieden. (Oplossingen die er natuurlijk nooit zullen komen.)

1979

Na verschillende eerdere mislukte pogingen wordt plank # 10 van het communistische manifest in de VS bereikt wanneer het ministerie van Onderwijs wordt geboren. Amerikanen waren ooit de best opgeleide ter wereld, maar door de opzet gaat de kwaliteit van het onderwijs snel achteruit. Hoewel zionistische uitgeverijen lange tijd de leerboekenindustrie hebben gecontroleerd en alleen zorgvuldig vervaardigde propaganda in de boeken hebben toegelaten, wordt nu het curriculum en de tests gecontroleerd, evenals de mogelijkheid om de minst gekwalificeerde leraren te selecteren.

Kinderen wordt geleerd om niet kritisch te denken, maar om gegevens onvoorwaardelijk uit het hoofd te leren, en tests zijn ontworpen om studenten alleen te beoordelen op basis van het onthouden. (hoe goed ze kunnen worden geprogrammeerd met gegevens.)

Terwijl de kwaliteit van het onderwijs instort, schieten de uitgaven per leerling omhoog naar de hoogste niveaus ter wereld. De gemiddelde leeftijd (en levenservaring en intelligentie) van leraren begint gestaag af te nemen naarmate het corrupte systeem op zoek gaat naar manieren om het goedkoopste product tegen de hoogst mogelijke prijs te leveren, zodat de grootste hoeveelheid rijkdom ongemerkt van de belastingbetaler kan worden gestolen .

(NB.: en bij ons is het niet anders)

Journalist HL Mencken zei ooit:

“[Het ontwerp van openbaar onderwijs is niet] om de jongen van de soort te vullen met kennis en hun intelligentie te wekken. . . . Niets is verder van de waarheid verwijderd. Het doel . . . is simpelweg om zoveel mogelijk individuen terug te brengen tot hetzelfde veilige niveau, om een gestandaardiseerde burgerij te fokken en op te leiden, om afwijkende meningen en originaliteit de kop in te drukken.”

De “verlichting” van een zonsopgang die al 200 jaar op talloze communistische vlaggen en posters te zien is, verschijnt nu op het logo van het nieuwe regeringsbureau.

1979

De CIA stimuleert een ‘spontane’ communistische revolutie in Afghanistan en ‘De Democratische Volkspartij van Afghanistan’ komt aan de macht. Het zionistische plan is om een grote oorlog te beginnen tussen de VS en Rusland.

Zich ervan bewust dat de VS de regimewisseling financiert en de Afghanen bewapent, en uit angst dat er plannen zijn om Afghanistan te gebruiken voor een grootschaliger aanval, vallen de Sovjets preventief Afghanistan binnen. Maar nu de VS de Afghanen voorzien van hulp en militaire strategie, vinden de Sovjets de overwinning ongrijpbaar en worden ze meegesleurd in een guerrillaoorlog die bijna 10 jaar duurt, wat een aanzienlijke druk legt op de Sovjet-middelen en mankracht.

Volgens het Nationaal Veiligheidsarchief:

“De Central Intelligence Agency (CIA) speelde een belangrijke rol bij het doen gelden van de Amerikaanse invloed in Afghanistan door militaire operaties te financieren die bedoeld waren om de Sovjet-invasie van dat land te frustreren. De geheime actie van de CIA werkte via Pakistaanse inlichtingendiensten om Afghaanse rebellengroepen te bereiken.”

Later gevraagd of hij spijt had van het ontstaan van het conflict, zegt de zionistische frontman Zbigniew Brzezinski:

“Wat spijt? Die geheime operatie was een uitstekend idee. Het had tot gevolg dat de Russen in de Afghaanse val werden gelokt… De dag dat de Sovjets officieel de grens overstaken, schreef ik naar president Carter. We hebben nu de kans om de USSR haar oorlog in Vietnam te geven. Bijna 10 jaar lang moest Moskou een oorlog voeren die niet door de regering kon worden gesteund, een conflict dat leidde tot demoralisatie en uiteindelijk het uiteenvallen van het Sovjet-imperium.”

Nog een jaar, weer een zinloze oorlog gefinancierd door Amerikaanse belastingbetalers.

1979

Om de weg vrij te maken voor de nieuwe CIA-drugshandelroute naar de Verenigde Staten, besluit het zionistische regime de Nicaraguaanse regering te verwijderen en te vervangen. Hoewel de VS in het verleden bevriend waren geweest met de regering van Anastasio Somoza, omdat hij een zekere mate van plundering van nationale hulpbronnen door bedrijven had gefaciliteerd, is vastgesteld dat de nieuwe handel in verdovende middelen veel te lucratief is om enige inmenging van de sterke man Somoza te riskeren.

In Under The Sign of the Scorpion legt auteur Juri Lina uit:

“De Verenigde Staten stopten met het steunen van president Anastasio Somoza in Nicaragua en begonnen in plaats daarvan in het geheim de marxistische sandinisten te helpen. (Svenska Dagbladet, 21 juli 1989.) President James Carter sneed alle militaire hulp aan Nicaragua af en verbood de verkoop van militair materieel aan het land. De regering-Carter sloot met succes alle markten waar Nicaragua wapens en munitie kon kopen. Het Internationaal Monetair Fonds blokkeerde tweemaal het broodnodige standby-krediet voor Nicaragua. Het Witte Huis zette alle rederijen met succes onder druk om Nicaragua te boycotten, zodat de koffieoogst niet geëxporteerd kon worden. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft de rundvleesinspecteurs willekeurige instructies gegeven om de export van Nicaraguaans rundvlees naar de Verenigde Staten te stoppen. Publieke steun werd gegeven aan de Sandinistische communistische beweging. Het Witte Huis koos ervoor om de marxisten Nicaragua over te laten nemen. (Anastasio Somoza en Jack Cox, “Nicaragua verraden”, Belmont, 1980.”)

De marxistische sandinisten worden georganiseerd door de CIA en dwingen Somoza het land uit. De Sandinisten krijgen van de regering Jimmy Carter 100 miljoen dollar om het nieuwe communistische regime te steunen.

Nicaragua ligt in puin. Inmiddels is een kwart van de bevolking dakloos. Om het land gedestabiliseerd en weerloos te houden, wat elke georganiseerde inmenging in de drugswinsten zal voorkomen, begint de CIA ook met het bewapenen en trainen van nieuwe rebellen die bekend staan als “Contra’s” om zich te verzetten tegen de Sandinisten. Nicaragua wordt stilaan niets meer dan een doorgang voor drugshandel uit Zuid-Amerika en wordt het op één na armste land van het westelijk halfrond, achter alleen Haïti. Criminaliteit en honger schieten omhoog. Prostitutie wordt de enige levensvatbare industrie voor vrouwen en het helpen van drugshandelaren het enige werk voor mannen.

Waren boeren in Missouri en slotenmakers in Minnesota van plan om de marxistische sandinisten te financieren? Waarschijnlijk niet. Maar dat deden ze.

Nicaragua is tegenwoordig een gigantisch daklozenkamp.

1979

CIA-agent Michael Aquino, oprichter van de Temple of Set, werpt licht op het massale zionistische mind control-programma dat aan de gang is in de VS en vele andere landen, in de krant From PSYOP to MindWar: The Psychology of Victory.

Daarin stelt hij:

“het Amerikaanse leger beschikt al over een operationeel wapensysteem dat is ontworpen om te doen wat LTC Alexander zou willen dat ESP doet – behalve dat dit wapensysteem gebruikmaakt van bestaande communicatiemedia. Het probeert de geesten van neutrale en vijandige individuen in kaart te brengen en ze vervolgens te veranderen in overeenstemming met de nationale belangen van de VS. Het doet dit op grote schaal en omvat militaire eenheden, regio’s, naties en blokken. In zijn huidige vorm wordt het Psychologische Operaties (PSYOP) genoemd. De effectiviteit van MindWar is een functie van het eigen vakkundige gebruik van communicatiemedia…

MindWar heeft niets te maken met bedrog of zelfs met “geselecteerde” – en dus misleidende – waarheid. Er staat eerder een hele waarheid in die, als die er nu niet is, tot stand zal worden gebracht.” Later, in zijn boek Temple of Set in 2002, gaat hij dieper in op de oorsprong van de militaire mind control-programma’s. Ze zijn afgeleid van oude occulte praktijken van zwarte magie, onder vermelding van:

“Kleine zwarte magie (LBM) is de beïnvloeding van wezens, processen of objecten in het objectieve universum door toepassing van obscure fysieke of gedragswetten.

LBM is een dwingende (aanmoedigende, overtuigende, waarschijnlijkheidsverhogende) maatregel, niet een dwingende (dwingende, onvermijdelijke) maatregel. Het doel is om iets te laten gebeuren zonder de tijd en energie te besteden om het te laten gebeuren door directe oorzaak en gevolg.

Alle LBM is een variatie op dit basisthema. Het omvat alles, van eenvoudige trucs van misleiding tot uiterst subtiele en complexe manipulatie van psychologische factoren in de menselijke persoonlijkheid. Hoewel het minder tijd en moeite kost om toe te passen dan openlijke, directe methoden, is het intellectueel veeleisender en vereist het veel oefening….

Het is ook een nuttige techniek in massasituaties. Het leidende principe blijft hetzelfde: gedrag op onbewust niveau aansturen, mensen controleren zonder dat ze beseffen hoe of waarom ze worden gecontroleerd.

Het enige verschil tussen politiek en toneelmagie is er een van schaal.

De moderne samenleving wordt overspoeld door machtszucht vermomd als altruïstische politiek, en door propaganda vermomd als informatie. Er is geen uitzondering, net zoals er geen gratis lunch is. Dit is zo belangrijk dat ik het zal herhalen: er is geen uitzondering, net zoals er geen gratis lunch is… Het punt dat moet worden genomen is niet dat je paranoïde en asociaal moet worden. Het punt is veeleer dat je jezelf moet wennen aan het zoeken naar werkelijke motieven en doelen achter de gepresenteerde.”

Aquino legt uit hoe zwarte magie wordt gebruikt bij de Amerikaanse massa om opzettelijke onderwerping te verkrijgen.

1981

Het komt zelden voor dat in de VS een nationalistische president wordt gekozen en Ronald Reagan in 1981 aantreedt. Hoewel Reagan pleit voor een beperkte regering en sterk anti-communistisch is, krioelt de regering van zijn eigen land nu van de communisten en is hij tot op het bot corrupt.

De goedbedoelende en zachtaardige filmacteur houdt een goed betoog, maar het gaat hem de zionistische machine te boven. Zich niet bewust van het feit dat hun loyaliteit ergens anders ligt, benoemt Reagan zionisten op bijna elke belangrijke post in zijn kabinet, waaronder Casper Weinberger als minister van Defensie, verraderlijke Richard Perle als assistent-minister van Defensie, George Shultz en Alexander Haig als staatssecretarissen, Elliott Abrams als assistent-secretaris van State, en Henry Kissinger, Max Kampelman, Michael Leeden, Zbigniew Brzezinski en anderen blijven rond Washington hangen als ‘adviseurs’.

De drugssmokkelaar en pedofiel, voormalig CIA-directeur George HW Bush, wordt gekozen als vice-president van Reagan.

Zoals met alle nationalistische presidenten, wordt er onmiddellijk een moordaanslag op Reagan gepland. Wanneer Reagan een spreekbeurt voor de marxistische AFL-CIO verlaat, wordt hij op weg naar buiten zes keer neergeschoten door een ‘gekke eenzame schutter’.

De schutter, John Hinckley is niet schuldig bevonden aan de poging tot moord. De zionistische pers vermeldt nooit Hinckley’s nauwe banden met de familie Bush. Op het moment van de schietpartij zou Scott, de broer van Hinckley, zelfs dineren met Marvin Bush, de zoon van de vice-president, George, die president zou zijn geworden als Reagan was overleden.

Omringd door zionisten, is Reagans positie enigszins ceremonieel. Hij zal uiteindelijk verstrikt raken in een pedofilieval en vanaf dat moment gecontroleerd worden.