Maand: juli 2021

20210723 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 21

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze

Ga verder naar: 1932-1945

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1933

Het tijdschrift New Britain in Londen publiceert een verklaring van de voormalige Britse premier David Lloyd George:

“Groot-Brittannië is de slaaf van een internationaal financieel blok.”

Ook geciteerd in het artikel is Lord James Bryce, lid van het Britse parlement, die stelt:

“Democratie heeft geen hardnekkiger en verraderlijkere vijand dan geldmacht… vragen over de Bank of England, haar gedrag en haar doelstellingen, zijn niet toegestaan door de voorzitter (van het Lagerhuis).”

1933

De zionistische auteur en uitgever Samuel Roth publiceert zijn beroemdste werk, Joden moeten leven, waarin hij stelt:

“Waar [Joden] ook komen, ze zijn welkom, mogen zich vestigen en deelnemen aan de algemene zaken van de gemeenschap. Maar stuk voor stuk komen de industrieën van het land dicht bij hen vanwege oneerlijke praktijken (door de joden jegens christenen) totdat het niet langer mogelijk is de toorn van een verraden volk in bedwang te houden.

Er is geweld en, onvermijdelijk, een smadelijke verdrijving van het hele ras van het land.

Er is geen enkel geval waarin de Joden de bittere vrucht van de woede van hun vervolgers niet volledig hebben verdiend… De Joodse geschiedenis is tragisch geweest voor de Joden en niet minder tragisch voor de naburige naties die hen hebben geleden. Onze grootste ondeugd van vroeger, vanaf vandaag, is parasitisme.

Wij zijn een volk van gieren dat leeft van de arbeid en de goedheid van de rest van de wereld.

We komen naar de naties die doen alsof ze aan vervolging ontkomen, wij zijn de meest dodelijke vervolgers in alle ellendige annalen van de mens.

Amerika zit vol met bedrijven die oude christelijke namen dragen, maar die echt eigendom zijn van en gerund worden door Joden. De meeste zijn verkregen op de manier die ik zojuist heb beschreven, de manier waarop de Jood uit het niets iets creëert (langzaam wurgen). De Jood weet als geen ander ter wereld de armen en de leden van de middenklasse te onteigenen. Om in dit geval te passen, hoeft het oude PT Barnum-gezegde maar een beetje te worden gewijzigd. Elke minuut komt er een niet-Jood binnen, met twee Joden die wachten om hem eruit te halen.”

Zoals alle zionisten, illuministen, farizeeën, enz., probeert Roth de misdaden van de occulte orde op ‘de joden’ te schuiven, om antisemitisme aan te wakkeren, de brandstof die wordt gebruikt om de macht van de orde te vergroten.

1934

Congreslid Louis McFadden stelt:

“ Het zou een monsterlijke vergissing zijn voor elke intelligente burger van welke natie dan ook om zijn ogen te sluiten voor het duidelijke feit dat de Joden bijna zestig jaar zeker en snel, maar bijna onzichtbaar, zijn opgeklommen tot de regeringshoogten van waaruit de massa wordt geregeerd. Politiek, financieel en economisch hebben ze de heerschappij van regeringen van alle naties gegrepen en hun invasie op sociaal, educatief en religieus gebied niet minder belangrijk…

Sinds de verkiezing van Franklin D. Roosevelt in 1932 is dit land opgeleid tot een nieuwe regeringsfase … Ontdaan van al zijn camouflage, is het een gilde-regeringsvorm … De gilde-regeringsvorm is regelrecht het tegenovergestelde van de constitutionele vorm van regering, het is het Joodse plan van een wereldlandgoed.”

1935

Elizabeth Donnan publiceert duizenden pagina’s met documenten die de geschiedenis van de slavenhandel in Amerika beschrijven . Ze laat zien dat 100% van de slavenschepen in Joods eigendom waren en dat de schepen ‘christelijke’ namen kregen om de eigendomsidentiteit te verbergen, waaronder The Abigail van Moses Levy en Jacob Franks, The Crown, eigendom van Isaac Levy, The Nassau, Charlotte , Caracoa en Four Sisters eigendom van Moses Levy, The Expedition, eigendom van Jacob Roosevelt, The Betsy and Polly eigendom van William en James de Woolf, The Antigua eigendom van Abram Lyell en Nathan Marston, The Hester en The Elizabeth eigendom van David en Mordecai Gomes, The Prudent Betty van Henry Cruger, The Eliza van John Abrams en vele anderen.

Het werk is gepubliceerd in een 4-delige set genaamd Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America.

In het moderne Amerika gebruiken de zionistische pers en de politieke klasse vaak de kleine minderheid van Amerikanen die in het verleden slaven bezaten als rechtvaardiging voor het beroven van Amerikanen van alle rassen van hun rechten en vrijheden. (Ondanks dat Amerika de slavernij beëindigde in een tijd dat het in een groot deel van de wereld bestond en grotendeels door Joods bestuurd werd.)

1935

Het Britse parlementslid Oswald Mosley (beschreven door de Amerikaanse journalist John Gunther als “de beste redenaar in Engeland”) stelt:

“Voor de eerste keer daag ik openlijk en publiekelijk de Joodse belangen van dit land uit, dat de handel leidt, de pers leidt, het bevel voert over de bioscoop, domineert de City of London en vermoordt de industrie met hun sweatshops. Deze belangen zijn niet intimiderend…”

Onbekend aan Mosley stond hij onder toezicht van de Britse inlichtingendienst. In 1940, nadat hij de Britten had gesmeekt om Hitlers vredesaanbiedingen te accepteren en oorlog te voorkomen, zou hij samen met zijn vrouw en pasgeboren zoon worden gearresteerd en voor meerdere jaren worden geïnterneerd, ondanks dat hij nooit van een misdaad werd beschuldigd. Na zijn vrijlating was zijn politieke carrière voorbij.

1935

The Jewish Daily Bulletin publiceert een verklaring van Ze’ev Zhabotinski, (alias Vladimir Jabotinsky) auteur en oprichter van de zionistische terroristische sekte, Irgun Zvai Leumi:

“Er is maar één macht die echt telt. De kracht van politieke druk. Wij Joden zijn de machtigste mensen op aarde, omdat we deze macht hebben en we weten hoe we die moeten toepassen.”

1935

Huey Long wordt vermoord. De senator en presidentskandidaat uit Louisiana, een nationalist, is een felle tegenstander van Franklin Delano Roosevelt en enorm populair. Roosevelt noemt Long een van de ’twee gevaarlijkste mannen in Amerika’.

Long verzet zich tegen de banden van Roosevelt met de zionistische centrale bankiers en bekritiseert hen vaak in het openbaar, waarbij hij ooit zei:

“Hoeveel mannen gingen ooit naar een barbecue en lieten één man van tafel nemen wat bedoeld is voor negen tiende van de mensen om te eten? De enige manier waarop je de rest van de mensen kunt voeden, is door die man terug te laten komen en wat van die rups mee te nemen waar hij niets mee te maken heeft. Hoe ga je de rest van de mensen voeden? Wat gaan Morgan en (Bernard) Baruch en Rockefeller doen met al dat rooien?”

Long wordt eerst “onderzocht” door de IRS, en wanneer er niets kan worden gevonden, wordt hij vermoord. In plaats van te worden gearresteerd voor verhoor, wordt de moordenaar ter plaatse 60 keer beschoten. Een van de meest populaire mannen in de Amerikaanse geschiedenis, meer dan 200.000 mensen wonen de begrafenis van Long bij.

De perspropaganda tegen Long was intens.

The Most Dangerous Man in America” is overwonnen.

1935

Hoewel hij niet verplicht is dit te doen, tekent Adolf Hitler als een daad van goede trouw om de vijandelijkheden en de kans op een conflict te verminderen, een ongebruikelijke overeenkomst waarin staat dat Duitsland altijd een veel kleinere marine moet behouden dan Groot-Brittannië (35% van de omvang .)

Het staat bekend als de Anglo-Duitse marineovereenkomst.

1935

De zionistische aanvallen op Duitsland en pogingen om een nieuwe grote oorlog te veroorzaken, mislukken. Na 2 jaar massapropaganda in de westerse wereld, is er nergens een greintje bewijs te vinden van de gerapporteerde Duitse “gruweldaden”.

De Duitse economie is ondanks de boycot aanzienlijk verbeterd door het ontbreken van een marxistische centrale bank.

Veel Europese leiders zijn onder de indruk van Hitlers snelle ommekeer in Duitsland en beginnen Hitler te bewonderen en ideeën van hem over te nemen.

Duitsland is vreedzaam en is zelfs zo ver gegaan om het voorheen omstreden Elzas-Lotharingengebied af te staan om de vrede te bewaren.

Om te voorkomen dat ze zichzelf blootgeven als de enige oorzaak van het conflict, wordt de zionistische pers gedwongen om de anti-Duitse propaganda voor een bepaalde tijd terug te schroeven. De Tweede Wereldoorlog staat on hold.

Zelfs de oorlogszuchtige massamoordenaar Winston Churchill schrijft:

“Men kan een hekel hebben aan Hitlers systeem en toch zijn patriottische prestatie bewonderen. Als ons land werd verslagen, hoop ik dat we een even onverzettelijke kampioen vinden om onze moed te herstellen en ons terug te leiden naar onze plaats onder de naties.”

1935

Terwijl de zionistische pers oorlog tegen Duitsland promoot, verklaart Hitler in een toespraak tot de Reichstag dat Duitsland klaar is om deel te nemen aan een massale ontwapening, als een poging om de vrede in Europa te bewaren. Hij stelt:

“De Duitse regering is bereid actief deel te nemen aan alle inspanningen die kunnen leiden tot een praktische beperking van bewapening.

“De Duitse regering is bereid om in te stemmen met elke beperking die leidt tot de afschaffing van de zwaarste wapens, vooral geschikt voor agressie. Dergelijke wapens zijn ten eerste de zwaarste artillerie en ten tweede de zwaarste tanks. Gezien de enorme versterkingen aan de Franse grens zou een dergelijke internationale afschaffing van de zwaarste aanvalswapens Frankrijk automatisch bijna honderd procent veiligheid geven.

“Duitsland verklaart zich bereid in te stemmen met welke beperking dan ook van het kaliber van artillerie, evenals slagschepen, kruisers en torpedoboten. Op dezelfde manier is de Duitse regering bereid elke internationale beperking van de omvang van oorlogsschepen te aanvaarden. En ten slotte is het bereid in te stemmen met beperking van de tonnage voor onderzeeërs, of met de volledige afschaffing ervan door middel van een internationale overeenkomst.

“En het geeft verdere zekerheid dat het zal instemmen met welke internationale beperking of afschaffing van wapens dan ook voor een uniforme periode.”

Hitler begint brede maatregelen te nemen om de vrede te bewaren. Maar zonder centrale bank in Duitsland is Hitler de gevaarlijkste man ter wereld voor het zionistische complot. De pers bericht niet over Hitlers vredespogingen.

1936

De Olympische Spelen van 1936 worden gehouden in Berlijn, Duitsland. De zionistische pers maakt van de gelegenheid gebruik voor anti-Hitler-propaganda.

Wanneer de Amerikaan Jesse Owens 4 gouden medailles wint, wordt er een leugen verzonnen dat Hitler Owens “afsnauwde”, omdat Owens zwart is. Gevraagd naar de gebeurtenis, zegt Owens dat het een leugen is, maar tot op de dag van vandaag wordt het gerapporteerd door de zionistische pers.

Owens zegt:

“Toen ik de kanselier (Hitler) passeerde, stond hij op, zwaaide met zijn hand naar mij en ik zwaaide terug naar hem. Ik denk dat de (zionistische) schrijvers slechte smaak toonden bij het bekritiseren van de man van het uur in Duitsland… Hitler heeft me niet afgesnauwd – het was onze president (FDR) die me afsnauwde.”

Owens won zijn evenementen met gemak.

Hitler stond op om naar Owens te zwaaien. FDR negeerde hem. De pers meldt het tegenovergestelde.

Roosevelts minachting voor zwarte mensen werd bij talloze gelegenheden onthuld.

1936

De vooraanstaande zionistische rabbijn Stephen F Wise zegt terloops:

“Sommigen noemen het marxisme. Ik noem het jodendom.”

1936

In het spoor van de Serpent published door onderzoekt binnen, wordt de lange geschiedenis van de Joodse aanvallen op het christendom verkend.

Er verschijnt een citaat uit 1849 waarin de Oostenrijkse ambassadeur Klemens von Metternich had verklaard:

“In Duitsland bezetten de joden de hoofdrol en zijn ze revolutionaire revolutionairen. Het zijn schrijvers, filosofen, dichters, redenaars, publicisten en bankiers, en op hun hoofd en in hun hart het gewicht van oude schande! Op een dag zullen ze verschrikkelijk zijn voor Duitsland!”

Ook wordt de Franse schrijver Leon de Poncis geciteerd:

“[De B’nai B’rith] verdeelt de wereld in elf districten, waarvan zeven in de Verenigde Staten. Het aantal loges is ongeveer 500, met bijna 100.000 aanhangers… Volgens goed geïnformeerde bronnen is er in de B’nai B’rith een superpositie van geheime genootschappen die eindigen in één enkele regeringsmacht.

De wereld is lange tijd door de Geheime Orde in districten verdeeld. Wie is de enige regerende macht aan de top?

1936

Een nieuwe strategie wordt geprobeerd om Hitler aan te vallen. Het verhaal over de Zes Miljoen Gevaarlijke Joden, waarover al bijna 70 jaar bericht wordt, wordt nu plotseling aan Hitler toegeschreven.

Hoewel ze naar verluidt in gevaar waren in Rusland en verschillende delen van Europa, en hoewel de rapporten begonnen lang voordat Hitler werd geboren, blijft het aantal op 6 miljoen staan, en nu wordt het gevaar door Hitler gepresenteerd.

Op 30 mei publiceert The New York Times berichten dat zionisten Groot-Brittannië hebben verzocht een Joodse staat in Palestina te steunen, vanwege het lijden van de miljoenen Joden in de “ Europese Holocaust”.

Op de een of andere manier wordt er melding gemaakt van een ‘Holocaust’, bijna 10 jaar voordat deze zou hebben plaatsgevonden. En het wordt gebruikt om Joden bang te maken om naar Palestina te verhuizen.

“Een petitie gericht aan premier Stanley Baldwin, waarin de hoop wordt uitgedrukt dat Groot-Brittannië een koers zal varen ten gunste van de vestiging van een vrije Joodse natie in Palestina, die onderdak zou bieden aan miljoenen vervolgde Joden in Oost-Europa en Duitsland, werd aangeboden aan Sir Ronald. Lindsay, de Britse ambassadeur, vandaag door een christelijke delegatie die de Pro-Palestijnse Federatie van Amerika vertegenwoordigt … De petitie benadrukte het ondraaglijke lijden van de miljoenen Joden in “de Europese holocaust”.

Wat vandaag de dag een kleine historische voetnoot in de jaren dertig lijkt, onthult in feite dat de zionisten van plan waren om miljoenen Joden te laten “lijden” in een “holocaust”, niet alleen jaren van tevoren, maar in een tijd waarin Joden vreedzaam in Duitsland leefden en genoten van de economische welvaart.

1936

Palestijnen komen in opstand en eisen een einde aan Joodse illegale immigratie, bezetting, het niet betalen van belastingen en terroristische daden tegen Palestijnen. De staking duurt 6 maanden en leidt tot een gewelddadige opstand. De gebeurtenis staat bekend als ‘De Grote Opstand’. De Palestijnen worden in de zionistische pers nazi’s en fascisten genoemd. (eigenlijk een nauwkeurige weergave, aangezien ze ook alleen vrijheid van zionistisch terrorisme en bezetting zoeken.)

De opstand wordt met gruwelijk geweld neergeslagen door zionistische krachten.

Bijna 20.000 Palestijnen worden afgeslacht.

De immigratie van Joden naar Palestina neemt toe nadat de opstanden zijn neergeslagen. De gebeurtenissen worden weggelaten uit de zionistische berichtgeving in de pers en in de geschiedenisboeken in het Westen.

De Arabische bevolking eist en stopt met terreuraanslagen, diefstal van eigendommen en gewelddadige confiscatie van land.

1936

In Spanje ontketenen marxisten een ‘rode terreur’. Meer dan 70.000 onschuldige mensen worden geëxecuteerd, waaronder 7.000 priesters.

De zionisten halen revolutionairen uit Rusland binnen om de genocide te leiden en de straatcommunisten te instrueren.

Deze marxistische terroristen gebruiken de meest gewelddadige methoden die ze kunnen bedenken om hun politieke tegenstanders, geestelijken en bedrijfseigenaren te vermoorden. Tientallen kerken worden verbrand.

Mensen worden overgoten met benzine en levend verbrand. Velen worden naar begraafplaatsen gebracht waar ze in een rij worden opgesteld en verschillende keren in de benen worden geschoten, zodat ze niet kunnen bewegen, en vervolgens worden achtergelaten om te sterven.

Historicus Stanley Payne schrijft dat de Rode Terreur “geen onstuitbare uitbarsting van haat van de man in de straat voor zijn ‘onderdrukkers’ was, maar een semi-georganiseerde activiteit die werd uitgevoerd door delen van bijna alle linkse groepen”

1937

Naarmate de economische boom in Duitsland voortduurt, wordt de situatie voor het zionisme steeds urgenter. De snelle verbetering in het leven van Duitsers is een weerspiegeling van de buitengewone welvaart die volgt wanneer een natie wordt bevrijd van de handboeien van een centrale bank en op schulden gebaseerde valuta. Belastingen zijn laag, de overheid is slank en effectief. De werkloosheid die onder de Weimarrepubliek de 30% had overschreden, ligt nu onder de 5%. Het snelwegsysteem van de Autobahn is in aanbouw. Erger nog voor het zionisme, het christendom wordt hersteld. Overal waren bordelen geopend en het aantal SOA’s schoot omhoog onder de Weimarrepubliek, en drugshandel was op straat ontstaan. Dit alles is nu afgesloten. Kerken die gesloten waren en een nieuwe bestemming kregen, worden heropend.

De internationale steun voor Hitler groeit, ondanks de propaganda in Europa en de VS die alle foto’s van Duitsland die enige vorm van geluk, vrede of voorspoed tonen, streng censureert. Foto’s waarop Hitler lacht zijn niet toegestaan en de meeste westerlingen hebben er nog nooit een gezien, zelfs bijna een eeuw later.

Hitler biedt vrede aan alle naties in een interview met de London Daily Mirror en probeert de zionistische leugens over Duitsland en over hem te verdrijven. Hij stelt:

“Ik doe een beroep op de rede in internationale aangelegenheden. Ik wil laten zien dat het idee van eeuwige vijandschap verkeerd is.

We zijn geen erfelijke vijanden.”

Zelfs door zionisten gecontroleerde leiders zoals Lloyd George kunnen niet anders dan Hitler bewonderen. Lloyd stelt:

“Het is niet het Duitsland van het decennium dat volgde op de door oorlog gebroken, neerslachtige en gebogen met een gevoel van angst en onmacht. Het is nu vol hoop en vertrouwen, en van een hernieuwd gevoel van vastberadenheid om zijn eigen leven te leiden zonder inmenging van enige invloed buiten zijn eigen grenzen. Eén man heeft dit wonder volbracht. Hij is een geboren leider van mannen. Een magnetische en dynamische persoonlijkheid met een vastberaden doel, een vastberaden wil en een onverschrokken hart….

Over zijn populariteit kan geen enkele twijfel bestaan. De oude vertrouwen hem; de jongeren verafgoden hem. Het is niet de bewondering van een populaire leider. Het is de aanbidding van een nationale held die zijn land heeft gered van totale moedeloosheid en vernedering… Ik heb nog nooit een gelukkiger volk ontmoet dan de Duitsers.”

Terwijl dit alles doorgaat, toont de westerse pers alleen maar sombere beelden van Duitsland. Alleen foto’s bij slecht, bewolkt weer worden getoond. Hitler wordt alleen getoond als hij schreeuwt of boos lijkt. Militaire marsen worden keer op keer getoond.

1937

Hilaire Belloc, de productieve Engelse historicus en auteur, schrijft in de publicatie GK’s Weekly:

“De propaganda van het communisme over de hele wereld, in organisatie en richting, is in handen van Joodse agenten. Wat betreft iedereen die niet weet dat de bolsjewistische beweging in Rusland joods is, kan ik alleen maar zeggen dat hij een man moet zijn die is opgepakt door de onderdrukking van onze betreurenswaardige pers.”

Beloc wordt door de pers bestempeld als een ‘antisemiet’.

1937

Hoewel de zionistische pers en uitgeverijen de geschiedenis hebben herschreven om Franklin Delano Roosevelt tot een van de grootste presidenten van de VS te maken, zijn de meeste programma’s van de FDR destijds buitengewoon onpopulair. De publieke perceptie van hem is bijna het tegenovergestelde van de portrettering van hem door de kruiperige pers.

Op de typische manier van een democratie die een hekel heeft aan, door macht geobsedeerde communisten, stelt FDR een wetsvoorstel voor dat hem in staat zou stellen tot zes extra rechters voor het leven aan te stellen bij het Hooggerechtshof, waardoor permanente zionistische controle over het hof wordt gegarandeerd. De wet op de hervorming van de gerechtelijke procedures van 1937 haalt de commissie niet en faalt.

In tegenstelling tot in de moderne tijd, waar bijna 100% van het Congres in zionistische handen is, waren dit de eerste jaren van de overname van de Verenigde Staten, en veel van FDR’s mede-democraten zijn geschokt door de naakte machtsgreep en beginnen afstand te nemen van hem om hun eigen politieke carrière te redden.

De zionisten hebben de Verenigde Staten zo snel ontmanteld, met zo weinig weerstand, dat ze het proberen waard vinden.

1937

In de VS, te midden van de storm van propaganda tegen Duitsland en leugens dat Duitse Joden “wreedheden” ondergaan, is er een groeiend sentiment voor de verplaatsing van de Joden in Duitsland naar de Verenigde Staten.

FDR verzet zich tegen deze stap, die velen in het westen verrast, en leidt tot kritiek op FDR.

Natuurlijk is het hele doel van de Tweede Wereldoorlog om Joodse mensen naar Palestina te drijven, een eenvoudige en voor de hand liggende methode om de bedreigde 6 miljoen naar de VS te verplaatsen wordt verworpen.

In zijn latere boek, Solving the Mystery of Babylon the Great , stelt Edward Hendrie:

“In 1937 ontving Roosevelt de Gottheil-medaille voor voorname dienst aan het Jodendom….hij stond niet toe dat Joden die in Duitsland voor vervolging waren gevlucht, immigreerden naar de Verenigde Staten….

Zijn weigering om joodse immigratie naar de VS toe te staan, wordt begrijpelijk in machiavellistische zin wanneer men zich realiseert dat Roosevelt een zionistische jood was en samenwerkte met andere zionisten om de joden te dwingen naar Palestina te vluchten. Als Roosevelt de Joden een veilige haven in de Verenigde Staten zou geven, dan zouden ze zeker de VS boven Israël verkiezen. En dat zou de zionistische plannen voor Joodse hegemonie in Palestina dwarsbomen.”

1937

Marxistische revolutionairen Rosika Schwimmer en Lola Maverick richtten de ‘World Federalist Movement’ op, een groep die pleit voor een krachtige centrale wereldregering en voor de verzwakking van alle nationale regeringen. Zoals alle marxistische leiders worden Schwimmer en Maverick geboren in rijkdom en privileges en brengen ze hun tijd door met het ophitsen van nuttige idioten om in opstand te komen tegen hun eigen families, buurten en uiteindelijk hun land. De groep bestaat nog steeds en reikt elk jaar prijzen uit aan de meest succesvolle ontmantelaars van nationalisme en natie.

1937

Een andere “Rode terreur” in de Sovjet-Unie vindt plaats. Golven van massa-executies worden bevolen. Er zijn nog steeds “te veel mensen” en in een massale zuivering worden meer dan 40.000 per maand geëxecuteerd. Minstens 1,2 miljoen worden gedood en nog eens 7 miljoen worden politieke gevangenen in 1937-38. Iedereen die als een bedreiging voor de macht wordt gezien, wordt ‘uitgeschakeld’, inclusief politieke tegenstanders, Amerikaanse immigranten in de Sovjet-Unie, priesters, nonnen, politieke gevangenen, militaire officieren, etnische minderheden zoals Polen, Roemenen en Finnen, en ex-koelakken.

Om het proces efficiënter te maken, worden slachtoffers aan de rand van massagraven geplaatst en voorovergebogen zodat ze in het graf zouden vallen nadat ze in het achterhoofd werden geschoten.

20210722 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 20

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze

Ga verder naar: 1932-1945

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1933

10 miljoen mensen worden gedood door hongersnood in de Oekraïne gedurende een periode van twee jaar in 1932-33, aangezien verreweg de ergste genocide in de menselijke geschiedenis zijn tol eist in de Sovjet-Unie. Al het geproduceerde graan wordt in beslag genomen en geëxporteerd en de opbrengst wordt gebruikt om luxe te kopen voor de heersende klasse. Omdat de wet de boeren als eigendom van de staat beschouwde, was het geen misdaad om ze opzettelijk uit te hongeren. De zionistische pers vermijdt berichtgeving over de gebeurtenissen en zal in de toekomst tot het uiterste gaan om de gebeurtenis in de media en in studieboeken te minimaliseren, en zal ook het werkelijke dodental aanzienlijk verminderen. Hoewel andere landen van de hongersnood horen en proberen hulp te sturen, worden ze aan de grens tegengehouden en mogen ze niet naar binnen.

Kinderen vergaan tot stof, terwijl de marxistische heersende klasse voedselhulp aan de grenzen blokkeert.

In de 21e eeuw is het grootste deel van de voedselvoorzieningsketen in de VS en vele andere landen geconsolideerd in de handen van zionistische multinationale ondernemingen, ter voorbereiding op de komende kunstmatige hongersnood.

De heersende klasse van de Sovjet-Unie genoot van 5 tot 10 gangen, terwijl de boeren op zoek waren naar uitwerpselen van dieren.

1933

In Chicago marcheren 3.000 Oekraïners om te protesteren tegen de opzettelijke hongersnood van miljoenen Oekraïners door de marxistische Sovjetregering.

Terwijl ze marcheren, wordt een georganiseerde aanval door communisten uitgevoerd. Eerst gooien de communisten vanaf een verhoogd platform honderden pamfletten naar beneden. Als de demonstranten opkijken om te zien waar ze vandaan komen, worden honderden stenen in hun gezicht gegooid. Dan stormen honderden communisten die van tevoren langs de trottoirs tussen de toeschouwers zijn opgesteld gelijktijdig van beide kanten naar binnen en vallen de demonstranten aan met ijzeren pijpen, hamers en boksbeugels.

Ze scheuren de Amerikaanse vlaggen aan stukken. Tientallen betogers zijn opgenomen in het ziekenhuis en meer dan 100 gewonden.

1933

Terwijl de zionistische centrale bank een depressie veroorzaakte na de beurscrash, en de werkloosheid de 25% nadert, introduceert congreslid Louis McFadden heldhaftig artikelen van beschuldiging voor de minister van Financiën, twee assistent-secretarissen van de Schatkist, de hele Raad van Bestuur van de Federal Reserve, en de functionarissen en de directeuren van haar twaalf regionale banken, onder vermelding van:

“(De Fed) werd dit land op bedrieglijke en ontrouwe wijze opgedrongen door de bankiers die hier uit Europa kwamen en ons onze gastvrijheid terugbetaalden door onze Amerikaanse instellingen te ondermijnen. Die bankiers haalden geld uit dit land om Japan te financieren in een oorlog tegen Rusland. Ze financierden Trotski’s overtocht van New York naar Rusland, zodat hij zou kunnen helpen bij de vernietiging van het Russische rijk. … Welke koning heeft zijn onderdanen ooit zo beroofd als de Federal Reserve ons heeft beroofd?”

In een boekje met de titel An Astounding Exposure worden veel van Mcfaddens opmerkingen op de vloer van het Congres gepubliceerd. Hij stelt:

“Sommige mensen denken dat de Federal Reserve Banks overheidsinstellingen van de Verenigde Staten zijn. Het zijn particuliere monopolies die de mensen van deze Verenigde Staten ten prooi vallen ten behoeve van zichzelf en hun buitenlandse klanten; buitenlandse en binnenlandse speculanten en oplichters; en rijke en roofzuchtige geldschieter. In die duistere bende financiële piraten zitten mensen die iemand de keel zouden doorsnijden om een dollar uit zijn zak te krijgen; er zijn mensen die geld naar staten sturen om stemmen te kopen om onze wetgevende macht te controleren; er zijn mensen die internationale propaganda voeren met het doel ons te misleiden om nieuwe concessies te doen die hen in staat zullen stellen hun misdaden uit het verleden te verdoezelen en hun gigantische reeks misdaad opnieuw in gang te zetten.”

“Ze creëerden met ons geld een schrikbewind in Rusland om die oorlog verder te helpen. Ze brachten de afzonderlijke vrede tussen Duitsland en Rusland tot stand en dreven zo een wig tussen de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.

Ze hebben de Russische Revolutie aangewakkerd en aangewakkerd en hebben Trotski een groot fonds Amerikaanse dollars ter beschikking gesteld in een van hun filialen in Zweden, zodat door hem Russische huizen grondig zouden worden opgebroken en Russische kinderen ver van hun natuurlijke beschermers zouden worden gesmeten. Sindsdien zijn ze begonnen met het opbreken van Amerikaanse huizen en de verspreiding van Amerikaanse kinderen.

…We waren tegen het plan van Aldrich voor een centrale bank. De mannen die de Democratische Partij regeren, beloofden het volk toen dat als ze weer aan de macht zouden komen, er hier geen centrale bank zou worden gevestigd zolang ze de regering zouden regeren. Dertien maanden later werd die belofte gebroken, en de regering-Wilson, onder de voogdij van die sinistere Wall Street-figuren die achter Colonel House stonden, vestigde hier in ons vrije land de wormstekige monarchale instelling van de “King’s Bank” om ons te controleren van de top naar beneden, en van de wieg tot het graf.

Mcfadden zal binnenkort sterven aan een ‘plotselinge ziekte’. Zijn dood krijgt weinig aandacht van de pers.

Mcfadden moet worden beschouwd als een van de grote figuren in de Amerikaanse geschiedenis.

De internationale banken zien recordwinsten en innen achtergelaten activa voor centen op de dollar, terwijl Amerikanen in de rij staan voor aalmoezen.

1933

De eerste openlijk communistische president van de Verenigde Staten, de zionist Franklin Delano Roosevelt, wordt gekozen in de nasleep van de financiële ineenstorting en na de Grote Depressie. De zionistische propaganda had met succes het ‘kapitalisme’ (een fictieve marxistische schepping) de schuld gegeven van de door de communistische centrale bankier veroorzaakte financiële ineenstorting. De beurscrash van 1929 wordt uiteindelijk het cruciale moment in de Amerikaanse geschiedenis, aangezien het het einde van het vrijemarktsysteem markeert, en de opkomst van het communisme en de totalitaire heerschappij door de internationale banken over de Amerikaanse

Roosevelt wordt vaak Rosenfeld genoemd voor de controle die de zionisten over zijn regering uitoefenen.

Hij zal de controle over de Amerikaanse regering volledig aan hen overdragen.

Zijn “New Deal” transformeert de Verenigde Staten van een relatief vrije natie in een verzorgingsstaat en creëert een grote reeks rechtenprogramma’s en een enorme uitbreiding van de federale overheid.

Een groot deel van de New Deal-regeling is verzonnen door FDR’s ‘Brain Trust’, een groep zionistische adviseurs bestaande uit bankiers en professoren in de rechten van de NYU en Columbia Universities.

Tijdens de “Eerste Honderd Dagen” is er een ongekende lawine van wetgeving.

Een reddingsoperatie voor banken draagt geld over van de uitgehongerde en verarmde belastingbetalers naar de zionistische internationale bankiers.

Veel kleinere banken worden gedwongen failliet te gaan door de nieuwe regels van de Emergency Banking Act, waardoor hun klanten en marktaandeel in handen zijn van grotere zionistische banken.

De SEC is opgericht om de grootste banken in staat te stellen regels te maken en de concurrentie te controleren en te beperken.

De FERA-wet creëert nepbanen om aan werklozen te geven, gefinancierd door belastingbetalers.

De Agricultural Adjustment Act is een voedselreductieplan in Sovjet-stijl, waarbij belastingbetalers vee kopen van boeren en het vervolgens wordt geslacht in plaats van verkocht, om de hongersnood te vergroten. Volgens de nieuwe wet worden boeren door de belastingbetalers betaald om hun land NIET te bewerken. (de redenering voor zo’n domheid tijdens een depressie? Om de voedselprijzen kunstmatig op te drijven.)

De FDIC is opgericht om te eisen dat belastinggeld wordt gebruikt om een corrupte bank te redden. Hierdoor kunnen banken geld van depositohouders aannemen en gokken. Als ze verliezen, jammer voor de belastingbetaler. Als ze winnen, houden ze het geld!

De NIRA is een wet die vakbonden enorme nieuwe bevoegdheden geeft over klanten in veel bedrijfstakken door middel van collusie, prijsafspraken, loonafspraken en het opleggen van nieuwe beperkingen aan bedrijven. (Het wordt kort daarna ongeldig verklaard door het Hooggerechtshof.)

De NFA belast en beperkt de verkoop of het vervoer van vuurwapens sterk.

De FCC wordt opgericht, die commerciële belangen controle geeft over radio en televisie en hen in staat stelt de concurrentie weg te reguleren.

Tientallen nieuwe afdelingen en bureaus, en een leger van bureaucraten overspoelt Washington. Amerika’s vrije markt en beperkte overheidstraditie wordt vervangen door een enorme regelgevende machine gevuld met complexe bewegende delen die voor kiezers onmogelijk te besturen of te controleren zijn, en die alleen kunnen worden gecontroleerd door permanent ingebedde bedrijfsbelangen.

The Roosevelt Red Record and Its Background door Elizabeth Dilling beschrijft de krachten achter de media-creatie van het karakter van FDR en de zakelijke omverwerping van de VS die daarop volgt.

Cartoon toont Bronstein-Trotsky die verantwoordelijk is voor de marxistische omverwerping van de Verenigde Staten. Door dit soort propaganda ging de wereld geloven dat “Rusland” achter de verspreiding van het communisme zat.

FDR’s “Brain Trust” is eigenlijk gewoon een bedrijfsregel. Cartoon beeltenis van de corporate overheersing van zijn administratie.

Net als in de Sovjet-Unie worden boerderijdieren in beslag genomen en vernietigd terwijl mensen honger lijden. Vrachtwagens met geslachte dieren worden begraven in grote gaten in de grond.

New Deal-beleid heeft zwarte Amerikanen opzettelijk werkloos gemaakt, zodat ze gedwongen zouden worden tot permanente overheidssteun, waar ze kunnen worden omgekocht om op Marixsts te stemmen.

The Roosevelt Red Record and its Background door Elizabeth Dilling legt de marxistische overname bloot.

1933

Om zijn haat jegens de Verenigde Staten te tonen en om te laten zien voor wie hij werkelijk werkt, is een van de eerste opdrachten van Roosevelt om de Sovjet-Unie te erkennen als een legitieme regering, ook al is het publiekelijk verklaarde doel van de Communistische Internationale de omverwerping van alle regeringen, inclusief de Verenigde Staten.

De nieuwe relatie met de VS zal de Sovjet-Unie enorm versterken en zal leiden tot de dood van tientallen miljoenen Russen.

In American Legion Magazine bespreekt William Lavarre in 1951 de gevolgen van de beslissing van de verraderlijke Roosevelt.

“16 november 1933 – om middernacht! Dat is een datum in de Amerikaanse geschiedenis die onze kinderen lang tragische redenen zullen hebben om te onthouden. Dat was de dag dat de Sovjet-commissaris voor Buitenlandse Zaken Maxim Litvinov, de plunderaar van Estland en de eerste agent van het Kremlin voor het socialiseren van Engeland, ging zitten met Franklin Roosevelt, nadat Dean Acheson en Henry Morgenthau het spagaatwerk van de propaganda hadden gedaan, en de deal hadden gesloten die de Amerikaanse mensen, en onze eens zo enorme middelen, tot een sociale en economische ramp die nu op de rand staat van een nationale en internationale ramp …

De Roosevelt-Stalin-deal van november 1933 heeft ons, als natie en als halfrond, zo veel geld gekost, dat de volledige inschatting van onze verliezen en verplichtingen pas over meerdere generaties bekend zal zijn. De winst van het Kremlin in de Verenigde Staten en de kosten van het communisme voor ons komen pas nu, in 1951 – na achttien jaar lijden onder een Sovjet-ambassade in onze hoofdstad, en zijn agenten om door de Verenigde Staten te zwerven – tot het publieke bewustzijn.

Het is echt een kostbaar tijdperk geweest van mysterieuze vriendschap voor een verzoening van de duivel, van on-Amerikaanse compromissen met bedrog en heidense ideologieën. Sommige van zijn hoofdrolspelers zijn nu dood, hun graven zijn een monument voor onze huidige hachelijke situatie, maar anderen hebben, opnieuw op mysterieuze wijze, toestemming gekregen om hun strategische plaatsen binnen te gaan.”

1933

Zionistische organisaties klagen een Zwitserse politieke partij aan in een poging om de publicatie van The Protocols of the Learned Elders of Zion te censureren en te stoppen. Er wordt een proces gehouden in Bern, Zwitserland, en vooraanstaande zionisten worden erbij gehaald om te getuigen dat ondanks de gebeurtenissen in elk land die tot in de kleinste details overeenkomen met de protocollen, ze beloven dat de protocollen niet echt zijn.

De procedure, bekend als The Berne Trial, trekt internationale aandacht.

Lachwekkend getuigt zionist Chaim Weizmann. (Hij had ooit een beroemde uitspraak gedaan:)

“We zullen ons in Palestina vestigen, of je het nu leuk vindt of niet… Je kunt onze komst bespoedigen of je kunt het evengoed vertragen. Het is echter beter voor u om ons te helpen, om te voorkomen dat onze constructieve krachten worden omgezet in een vernietigende kracht die de wereld omver zal werpen.”

De getuigenis van Weizmann in het proces is het equivalent van het vragen aan een seriemoordenaar die voor de camera moorden pleegt of hij schuldig is of niet.

Een getuige-deskundige voor de Zwitsers getuigt dat de protocollen authentiek zijn.

Een getuige-deskundige van de zionisten getuigt dat de protocollen plagiaat zijn. (Gekopieerd uit de originele bron.)

Uiteindelijk worden 3 beklaagden vrijgesproken en worden 2 veroordeeld tot het betalen van een kleine boete en gerechtskosten.

De rechter stelt in de rechtbank dat hij van mening is dat de Protocollen een vervalsing zijn. (Gekopieerd van hun oorspronkelijke bron.)

In wezen stelt het proces officieel vast dat er een sterk georganiseerd complot is om de regering van alle naties omver te werpen, uitgevoerd door de zionisten.

Het Berner Proces wordt weggelaten uit de zionistische leerboeken en de pers. Bijna niemand in de moderne Verenigde Staten weet dat het proces ooit heeft plaatsgevonden.

1933

Het Duitse parlementsgebouw (Reichstag) wordt in brand gestoken. Communist Marinus van der Lubbe krijgt de schuld van de brand. Veel communistische leiders worden gearresteerd.

Een andere theorie suggereert dat Hitler het vuur heeft aangestoken, als een excuus om communisten op te pakken.

In beide gevallen worden de zionistische doelen bereikt – de spanningen in Duitsland nemen toe, samen met het anti-joodse sentiment.

Deze gebeurtenis leidt ook tot de Machtigingswet, die Hitler’s macht vergroot en hem in staat stelt wetten aan te nemen zonder tussenkomst van het parlement.

De Machtigingswet vergroot de macht van Hitler enorm.

Of Hitler of een communistische agitator het gebouw in brand heeft gestoken, de spanningen in Duitsland lopen op en de zionisten winnen.

1933

Adolf Hitler Wordt kanselier van Duitsland.

Hitler ontmantelt alle marxistische Duitse vakbonden en arresteert hun zionistische leiders.

Hij beëindigt herstelbetalingen uit het Verdrag van Versailles, verlaagt belastingen, verwijdert bestaande strikte wapenbeheersingsmaatregelen, beperkt het zionistische eigendom van media, neemt de zionistische centrale bank over en begint schuldvrije valuta uit te geven.

(Deze daad verschuift de zionistische steun onmiddellijk van Hitler. Hoewel zijn opkomst door Wall Street werd gefinancierd, kunnen ze niet het risico lopen dat een land buiten het op schulden gebaseerde valutasysteem komt, aangezien andere landen snel de snelle welvaart zullen ontdekken die volgt op de verwijdering van de centrale bank. Dit brengt het hele zionistische wereldplan in gevaar.)

De zionisten besluiten dat het nu tijd is om door te gaan met de nieuwe oorlog.

Een stortvloed van anti-Hitler-propaganda wordt losgelaten in de zionistische pers in de VS en Europa.

Zionistische leiders geven een formele oorlogsverklaring af tegen Duitsland.

Boycots van Duitse goederen worden aangekondigd.

Er worden pogingen gedaan om de economische welvaart die altijd volgt op het verwijderen van de centrale bank snel te smoren.

De zionisten zijn bijna in paniek om elke economische groei te stoppen en Duitsland te verstikken.

De vooraanstaande zionist Samuel Untermeyer stelt: “Ieder van u, zowel Jood als heiden, moet weigeren zaken te doen met een koopman of winkelier die goederen van Duitse makelij verkoopt of die Duitse schepen of scheepvaart begunstigt…

Duitsland [is] bekeerd van een natie van cultuur tot een ware hel van wrede en wilde beesten.

We zijn het niet alleen aan onze vervolgde broeders, maar aan de hele wereld verplicht om nu uit zelfverdediging een slag toe te brengen die de mensheid zal bevrijden van een herhaling van deze ongelooflijke verontwaardiging …

Wat we voorstellen en al ver zijn gegaan in de richting van doen, is om te vervolgen een puur defensieve economische boycot die het Hitler-regime zal ondermijnen en het Duitse volk tot bezinning zal brengen door hun exporthandel, waarvan hun bestaan afhangt, te vernietigen.”

De kop van de Daily Express-krant op de voorpagina luidt:

“Judea verklaart de oorlog aan Duitsland.”

Het artikel stelt:

“Heel Israël over de hele wereld verenigt zich om een economische en financiële oorlog aan Duitsland te verklaren… Veertien miljoen Joden, verspreid over de hele wereld, staan dicht bij elkaar als één man, om de oorlog te verklaren aan de Duitse …

De joodse groothandel zal zijn huis verlaten, de bankier zijn beurs, de koopman zijn bedrijf en de bedelaar zijn nederige hut, om zich bij de heilige oorlog tegen het volk van Hitler aan te sluiten.”

Er wordt een enorme bijeenkomst georganiseerd in Madison Square Garden in New York om de menigte tegen Hitler aan te wakkeren en de zaden voor oorlog te planten. Er worden ook bijeenkomsten gehouden in Chicago, Boston, Philadelphia en verschillende andere steden.

In de VS wordt absurde propaganda verspreid waarin Duitsers worden afgebeeld als kannibalen, baby’s tegen muren worden ingeslagen en vrouwen en kinderen worden gewurgd. (De dingen die de zionisten in Rusland hebben gedaan.)

Marxistische bendes zijn geagiteerd in de VS en houden protestmarsen om Amerikanen aan te sporen Duitse goederen te boycotten.

Ondanks dat ze geen interesse hebben in de zaken in Duitsland, slikken veel Amerikanen de propaganda en doen mee aan de boycot, protesteren buiten winkels die geïmporteerde Duitse goederen vervoeren en vernielen winkels en de in Duitsland gemaakte producten die erin worden gevonden. Voor hun eigen veiligheid en om hun bedrijf te redden, stoppen veel handelaren met het importeren en exporteren van Duitse goederen. Zelfs degenen die niet deelnemen aan de boycot worden gedwongen te stoppen met het vervoeren van Duitse goederen, aangezien communistische bendes lijsten krijgen van kooplieden die nog steeds Duitse goederen vervoeren en worden gestuurd om deze artikelen te vinden en te vernietigen en de winkels te vernielen.

Omdat tweederde van de Duitse voedselvoorziening wordt geïmporteerd, zullen de boycots leiden tot hongersnood, wederom voor Duitsland.

Als gevolg hiervan nemen Duitsers wraak door Joodse winkels in Duitsland te boycotten.

In een toespraak als reactie op de boycots en propaganda stelt Hitler:

“De communistische en marxistische criminelen en hun joods-intellectuele aanstichters, die op het nippertje met hun kapitaal de grens over zijn gegaan, ontvouwen nu een gewetenloze, verraderlijke campagne van agitatie tegen het Duitse volk als geheel vanaf daar ….

Leugens en laster van positief huiveringwekkende perversiteit worden gelanceerd over Duitsland. Horrorverhalen over uiteengereten Joodse lijken, uitgestoken ogen en afgehakte handen doen de ronde om het Duitse volk voor de tweede keer in de wereld te belasteren, zoals ze al een keer eerder in 1914 waren gelukt.”

Terwijl de publieke vete tussen Duitsland en de zionisten een koortsachtig hoogtepunt bereikt, benaderen zionistische agenten Hitler stilletjes en werken achter de schermen samen om Joden uit Duitsland te verwijderen. Er wordt overeenstemming bereikt over de overdracht van 60.000 Joden en al hun bezittingen naar Palestina. De overeenkomst staat bekend als de Ha’avara. Details hierover zijn niet te vinden in zionistische leerboeken, maar zijn te vinden in veel andere boeken, waaronder Lenni Brennars Zionism in the Age of Dictators en 51 Documenten: Zionistische samenwerking met de nazi’s.

1933

Net als in Rusland, waar de zionisten elk stukje goud in beslag hadden genomen en naar de bankiers in West-Europa hadden gestuurd, wordt hetzelfde gedaan in de Amerikaanse

FDR die een uitvoerend bevel tekent dat het bezit van gouden munten, certificaten of edelmetaal strafbaar stelt, behalve in zeer kleine bedragen. Al het overige goud moet worden ingeleverd bij de zionistische centrale bank.

De buitengewone kracht van de zionistische propagandamachine wordt gedemonstreerd wanneer Amerikanen, in plaats van Roosevelt aan zijn haren uit zijn kantoor het dorpsplein op te slepen, vrijwillig binnenlopen en al hun monetaire goud afgeven aan het private banking-huis.

In tegenstelling tot Rusland, waar een revolutie nodig was om het goud van de naties te bemachtigen, dragen Amerikanen het hunne gewoon over aan hun enige vijand op aarde, de internationale zionisten.

We nemen al je geld onder schot. Maar maak je geen zorgen, het is voor je eigen bescherming.

1933

Edith Miller publiceert Occulte theocratie, waarin ze uitlegt dat hoewel de bevolking van Joden één ding wordt geleerd, de geheime orde die over hen heerst, heel verschillende overtuigingen heeft (vergelijkbaar met wat wordt uitgelegd in Ezechiël 8 en door het hele Nieuwe Testament heen) en is geleidelijk over alle naties gaan heersen:

“De verplichtingen en regels van de ritus voor de Joodse massa zijn vervat in de Talmoed en Schulchan Aruk, maar de esoterische leringen voor de hogere ingewijden zijn te vinden in de kabbala… de praktische toepassing van de kabbalistische kennis komt tot uiting in het gebruik dat ervan, door de eeuwen heen, door Joden om invloed te krijgen, zowel in de hogere sferen van het heidense leven als over de massa.

Zowel vorsten als pausen hadden gewoonlijk een of meer Joden als astrologen en adviseurs, en ze gaven Joden vaak de controle over hun leven door hen als artsen in dienst te nemen. Zo verwierven Joden in bijna elk heidens land politieke macht, naast financiële macht, aangezien Joodse hofbankiers staatsfondsen en belastingen manipuleerden. Door de eeuwen heen kan ook de zich uitbreidende macht van de sekte worden gevolgd, en er is nooit meer een afschuwelijk voorbeeld gezien van de verwoestende en vernietigende kracht van de penetratie van een geheime subversieve samenleving.

Met zijn B’nai B’rith Hoge Raad als leidend hoofd, is de sekte met zijn leden die wemelt van alle naties de soevereine macht geworden die regeert in de raden van alle naties en hun politieke, economische, religieuze en educatieve beleid bestuurt.”

1933

Zionist Eugene Meyer, voorzitter van de marxistische Federal Reserve, treedt af als voorzitter en koopt de krant Washington Post.

Meyer keert onmiddellijk het redactionele beleid van de Post om en verandert de machtige krant in een pro-communistisch, pro FDR, anti-Duitsland, pro-oorlog propagandaplatform.

De vier grootste media in de Verenigde Staten zijn nu allemaal zionistische propagandamiddelen : The New York Times, de Washington Post, CBS en NBC.

De zionistische voorzitter van de centrale bank neemt de grote krant over. Niets te zien hier.

1934

In een later boek The Iron Curtain Over America, bespreekt auteur John Beaty de aanval op Duitsland in de vroege jaren 1930 door de zionistische pers in de westerse landen, met vermelding van:

“… Eerste Wereldoorlog, werd plotseling gewelddadig. Duitsland werd aan de kaak gesteld in verschillende invloedrijke New Yorkse kranten en via de radio. Het publiek werd versuft door de propaganda..”

1934

In zijn boek How Odd Of God: An Introduction To The Joden,

Rabbi Lewish Brown stelt:

“We zijn van plan de heidenen opnieuw te maken – wat de communisten in Rusland doen.”

Browne haat je. Maar het is niet zakelijk, het is persoonlijk.

1934

Na een bezoek aan Amerika vertrekt Jerzy Potocki, de Poolse ambassadeur in de VS, in shock over de volledige en totale onwetendheid van de Amerikaanse bevolking met betrekking tot wereldaangelegenheden, en zegt:

“Bovenal is de propaganda hier (in de VS) volledig in Joodse handen. Wanneer men de onwetendheid van het publiek in gedachten houdt, is hun propaganda zo effectief dat mensen geen echte kennis hebben van de ware stand van zaken in Europa.

President Roosevelt heeft de macht gekregen om enorme reserves aan bewapening te creëren voor een toekomstige oorlog waar de Joden bewust naar op weg zijn.”

1934

The Red Network is een uitgave van Elizabeth Dilling, waarin ze de namen beschrijft van enkele honderden communistische organisaties in de Verenigde Staten, die zijn geïnfiltreerd in elke industrie, de academische wereld en alle overheidsniveaus.

Dilling wordt door de zionistische pers gebrandmerkt als … een antisemiet.

1934

Een Amerikaanse Senaatscommissie wordt gevormd om het bewijs te onderzoeken dat internationale bankbelangen die momenteel grote banken in de VS controleren, de Amerikaanse president en het congres opzettelijk hebben misleid om namens de bankiers de Eerste Wereldoorlog in te gaan.

Het staat bekend als de Nye-commissie voor voorzitter senator Gerald Nye.

Topzionist Alger Hiss fungeert als juridisch adviseur, die helpt om het onderzoek van de commissie op een verkeerde manier te sturen en te voorkomen dat de waarheid wordt onthuld.

(Hiss blijkt later een Sovjet-spion te zijn, maar hij komt er alleen af met een aanklacht voor meineed.)

In een onheilspellende vertoning van hoe krachtig en verreikend zionistische controle over de Amerikaanse regering is, doet Hiss het kruisonderzoek van Bernard Baruch, een van de machtigste zionistische leiders in Amerika.

“Bernard Baruch liep in 1912 vaak het Democratische Hoofdkwartier binnen met [Woodrow] Wilson op sleeptouw en leidde hem als een poedel aan een touwtje”,

zegt Curtis Dall, schoonzoon van Franklin Delano Roosevelt in zijn boek FDR: My Exploited Schoonvader.

De hoorzittingen worden bekritiseerd en belachelijk gemaakt door de Democratische Partij en de zionistische pers.

Een gedenkwaardige theatervoorstelling door de zionistische krantenuitgever en senator Carter Glass laat het bloed druipen van Glass’ handen nadat hij op de tafel beukt in valse woede dat iemand de integriteit van de overleden democraat-president Woodrow Wilson in twijfel zou trekken.

Na 93 hoorzittingen die meer dan anderhalf jaar duurden, stelt de commissie vast dat de Verenigde Staten in feite door de zionistische bankiers om winstredenen in de Eerste Wereldoorlog zijn misleid.

Maar omdat de bevindingen betrekking hebben op de internationale bankiers van de Federal Reserve die veel machtiger zijn dan de Amerikaanse regering, worden er geen aanklachten ingediend tegen wie dan ook. De bankiers gaan door met de Tweede Wereldoorlog.

Het Nye Comité zelf is geïnfiltreerd met communisten.

De Zio-communistische Alger Hiss ondervraagt de Zio-communist Baruch.

1934

Ze’ev Zhabotinski, (alias Vladimir Jabotinsky om zijn identiteit te verbergen), auteur en oprichter van de zionistische terroristische sekte Irgun Zvai Leumi geeft toe dat de komende oorlog niet door Hitler zal worden begonnen, zoals gerapporteerd in de nepgeschiedenis, maar door de zionisten, die een “spirituele oorlog” resulterend in totale Duitse vernietiging:

“De strijd tegen Duitsland wordt nu al maanden gevoerd door elke Joodse gemeenschap, op elke conferentie, in alle vakbonden en door elke Jood in de wereld. Er zijn redenen om aan te nemen dat ons aandeel in deze strijd van algemeen belang is.

We zullen een geestelijke en materiële oorlog van de hele wereld tegen Duitsland beginnen. Duitsland streeft ernaar opnieuw een grootse natie te worden en zowel haar verloren gebieden als haar koloniën terug te winnen. Maar onze Joodse belangen vragen om de volledige vernietiging van Duitsland. Gezamenlijk en individueel vormt de Duitse natie een bedreiging voor ons Joden.”

20210721 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 19

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze

Ga verder naar: 1932-1945

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1929

Zionisten waaronder John D. Rockefeller, JP Morgan Jr., Bernard Baruch, Paul Warburg en vele anderen verwijderen al hun geld van de aandelenmarkt.

De markt ‘crasht’ vervolgens nadat de centrale bank de geldvoorraad die ze snel had uitgebreid, scherp heeft ingekrompen.

Tijdens de expansieperiode die bekend staat als de ‘Roaring Twenties’, had de pers het idee geopperd om geld te lenen om te speculeren op de stijgende aandelenmarkt ‘voor het te laat is’.

Congreslid Louis Mcfadden zegt:

“Het was niet toevallig. Het was een zorgvuldig bedacht gebeuren. ..De internationale bankiers probeerden hier een toestand van wanhoop teweeg te brengen, zodat ze als heersers van ons allemaal zouden kunnen opduiken.”

In zijn boek, “The Great Crash 1929”, zegt John Kenneth Gailbraith: “Op het hoogtepunt van de verkoopwaanzin bracht Bernard Baruch Winston Churchill naar de bezoekersgalerij van de New York Stock Exchange om getuige te zijn van de paniek en indruk op hem te maken met zijn macht over de wilde gebeurtenissen op de vloer.”

Als de aandelenkoersen eenmaal zijn ingestort, kopen veel insiders enorme hoeveelheden aandelen voor bijna niets. De zionistische pers en uitgeverijen melden ten onrechte dat 30-40 miljard aan rijkdom “verloren” is gegaan door de beurscrash. In feite was het niet verloren, het werd eenvoudigweg overgedragen van de gewone werkende Amerikanen naar de zionistische internationale bankiers.

De pers geeft de ramp de schuld van het sprookje van het ‘kapitalisme’ en biedt marxistische oplossingen en een massale uitbreiding van de regering aan. In de jaren ’30 zal Amerika worden omgevormd tot een marxistische natie en de plannen voor de enorme nieuwe regeringsmachten werden opgesteld voorafgaand aan de georkestreerde crash.

De Grote Crash veroorzaakt opnieuw een reeks bankfaillissementen, waardoor de Zioinst-megabanken al hun klanten en marktaandeel kunnen verzamelen nadat ze failliet zijn gegaan.

Degenen die niet op de markten speculeerden, worden ook het slachtoffer, omdat banken falen en besparingen naar nul gaan.

1929

Congreslid Louis Mcfadden onthult hoe de zionisten geld in Duitsland pompen en Adolf Hitler gebruiken als wapen om een nieuwe oorlog te beginnen. Hij zegt:

„Na de Eerste Wereldoorlog viel Duitsland in handen van de Duitse internationale bankiers. Die bankiers kochten haar en nu bezitten ze haar, slot, voorraad en vat. Ze hebben haar industrieën gekocht, ze hebben hypotheken op haar grond, ze controleren haar productie, ze beheersen al haar openbare nutsbedrijven.

De internationale Duitse bankiers hebben de huidige regering van Duitsland gesubsidieerd en ze hebben ook elke dollar geleverd van het geld dat Adolf Hitler heeft gebruikt in zijn uitbundige campagne om een bedreiging voor de regering van Bruening op te bouwen. Wanneer Bruening de bevelen van de Duitse internationale bankiers niet opvolgt, wordt Hitler naar voren gehaald om de Duitsers bang te maken tot onderwerping…

Via de Federal Reserve Board is meer dan 30 miljard dollar aan Amerikaans geld…in Duitsland gepompt…Jullie hebben allemaal gehoord van de uitgaven die in Duitsland hebben plaatsgevonden…modernistische woningen, haar grote planetaria, haar gymnasiums, haar zwembaden, haar fijne openbare wegen, haar perfecte fabrieken.

Dit alles is met ons geld gedaan. Dit alles werd via de Federal Reserve Board aan Duitsland gegeven. De Federal Reserve Board … heeft zoveel miljarden dollars in Duitsland gepompt dat ze het totaal niet durven noemen.”

Mcfadden wordt door de pers bestempeld als een ‘antisemiet’.

1930

De zionisten richten een nieuwe ‘bank van de wereld’ op, bekend als de Bank voor Internationale Betalingen. Net als de nationale centrale banken is de Bank of the World aan geen enkele regering verantwoording verschuldigd.

Het wordt beheerd door particuliere internationale bankiers en biedt hen een methode om onopgemerkt internationaal geld over te maken.

Dit zorgt ervoor dat de financiering van oorlogen en revoluties en drugs-, wapen- en kinderhandel off the record kan plaatsvinden.

Het zorgt er ook voor dat de zionistische internationale bankiers gemakkelijk geld in de Duitse oorlogsmachine kunnen blijven pompen, weg van nieuwsgierige blikken zoals die van congreslid Louis Mcfadden en anderen.

Hoewel de bank gevestigd is in Bazel, Zwitserland, heeft ze de soevereine macht van een onafhankelijke natie, en haar leden genieten diplomatieke onschendbaarheid en mogen niet worden doorzocht of ondervraagd door de Zwitserse regering.

De bank moet worden beschouwd als de rijkste natie op aarde, ook al weten maar weinig mensen dat ze bestaat.

Transacties zijn belastingvrij.

De salarissen van werknemers zijn belastingvrij.

De bank wordt nooit gecontroleerd.

De bank is vrij van alle wetten en alles wat binnen de bank plaatsvindt, is vrijgesteld van de wet, inclusief verkrachting, marteling, pedofilie en moord.

Al haar vergaderingen worden in het geheim gehouden.

Congreslid Mcfadden stelt:

“De Federal Reserve Bank of New York staat te popelen om een nauwe relatie aan te gaan met de Bank for International Settlements…. De conclusie is onmogelijk te ontgaan dat de staat en de Treasury Departments bereid zijn om het banksysteem van Europa en Amerika te bundelen , het opzetten van een financiële wereldmacht onafhankelijk van en boven de regering van de Verenigde Staten.’

Bijna 100 jaar later weten de meeste mensen op aarde nog steeds niet dat de bank bestaat.

In zijn boek Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World onderzoekt auteur Adam Lebor de buitengewone diepten van corruptie die de bank mogelijk heeft gemaakt.

In zijn latere boek Tragedy and Hope merkt auteur Carroll Quigley op:

“De machten van het financiële kapitalisme hadden (een) verreikend (plan), niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in particuliere handen dat in staat was het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld als geheel te domineren. Dit systeem moest op feodale wijze worden gecontroleerd door de centrale banken van de wereld, in overleg, door geheime overeenkomsten die tijdens frequente vergaderingen en conferenties tot stand kwamen.

De top van het systeem zou de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, Zwitserland zijn, een particuliere bank die eigendom is van en wordt gecontroleerd door ’s werelds centrale banken, die zelf particuliere bedrijven waren…

Elke centrale bank… trachtte haar regering te domineren door haar vermogen staatsleningen te controleren, buitenlandse valuta te manipuleren, het niveau van economische activiteit in het land te beïnvloeden en coöperatieve politici te beïnvloeden door latere economische beloningen in de zakenwereld.

Nog een ooglogo.

1930

Terwijl de zionisten geld storten in de opkomst van Hitler, wakkert de pers de vlammen aan van de campagne ‘Hitler is anti-joods’.

Ze gaan ook door met het publiceren van de beweringen van 6 miljoen Joden in gevaar in Europa, beweringen die nu meer dan 60 jaar oud zijn, met de zes miljoen die er nog steeds zijn, en nog steeds zonder uitleg over hoe ze zo lang hebben overleefd, hoe ze nog steeds met 6 miljoen zijn, of ze in de afgelopen 6 decennia kinderen hebben gehad, en mogelijk nu meer dan 6 miljoen in aantal zijn, of ze als groep samen bewegen, en vooral, hoe ze nog steeds in gevaar zijn met de oorlog nu lang voorbij, en met Rusland, de dreiging die de 6 miljoen bedreigde, nu volledig ingetogen.

Hitler wil niets met oorlog te maken hebben, maar is bereid te vechten om Duitsland te verdedigen als dat nodig is.

Gedurende de jaren dertig zal hij er alles aan doen om oorlog te vermijden.

In zijn boek Adolf Hitler: Founder of Israel , merkt auteur Henneke Kardel op dat Joden die comfortabel in Europa wonen niet vrijwillig naar Palestina in de derde wereld zouden verhuizen, dat ze met geweld zouden moeten worden verplaatst en dat de enige manier om ze daar te krijgen was om te rijden ze uit. (uit te drijven, te verdrijven)

Dit was de echte Joodse “eindoplossing”, en niet de mediafictie van de Holocaust.

Hij stelt:

“Bijna alle immigranten vestigden zich onvrijwillig in dit land Palestina, dat in de jaren dertig kaal was….

“… de meerderheid van de Duitse joden werd niet daarheen getrokken, waar de zionisten, evenals de nationaal-socialisten hen wilden laten gaan: naar de grens van het Oosten.”

De komende oorlog is gemakkelijk te begrijpen, als de achtergrond die eraan voorafgaat duidelijk is. Geen enkele natie op aarde heeft interesse in een nieuwe oorlog, en al helemaal niet in Duitsland, dat zojuist is gedecimeerd en nu eindelijk aan het herstellen is.

Terwijl het centrale doel van de Eerste Wereldoorlog was dat de zionisten het land Palestina zouden stelen, is het centrale doel van de komende Tweede Wereldoorlog dat de zionisten het land zouden bevolken. Dit zal gebeuren met Joodse vluchtelingen die ze van plan zijn te creëren.

Door vermeende antisemitisme onder Joodse mensen te creëren om hen bang te maken om Europa te verlaten en naar Palestina te gaan, kunnen ze de echte redenen voor de diefstal van dit land verdoezelen:

om een natiestaat op te richten van waaruit een wereldregering kan worden bestuurd, en om de uitgestrekte rijkdom die is ontdekt in de hulpbronnenrijke regio.

Er is geen ander doel achter de Tweede Wereldoorlog, en alle omringende gebeurtenissen en personages spelen bijrollen in het ‘oorlogstheater’.

1930

Inquire Within publiceert Light Bearers of Darkness waarin de occulte aard en bijna 2000 jaar geschiedenis van het zich ontvouwende zionistische complot tegen het christendom wordt beschreven.

“Deze Grote Samenzwering, uitgebroed in de geheime en ondergrondse plaatsen van de wereld door een sluwe Overschaduwende Macht, die de wereld zou regeren door controle te krijgen over de geesten en daden van mannen en vrouwen, hen gebruikend als goedgelovige idealisten en bedriegers (nuttige idioten) ) dromen’ van een ‘universele evolutie van de mensheid’. “

1931

Jean Izoulet, van de Joodse organisatie Alliance Israelite Universelle stelt:

De betekenis van de geschiedenis van de vorige eeuw is dat vandaag de dag 300 Joodse financiers, allemaal Meesters van (vrijmetselaars)loges, de wereld regeren.

1931

De zionist Lazar Kaganovich geeft opdracht tot de vernietiging van de majestueuze kathedraal van Christus de Verlosser in Rusland, die meer dan 4 decennia had geduurd om te bouwen.

De kathedraal wordt binnen enkele seconden vernietigd met dynamiet, als een symbolische demonstratie van hoe het communisme bijna onmiddellijk dingen kan vernietigen die decennia of eeuwen hebben geduurd om te bouwen.

Op de locatie is een groot regeringspaleis voor de Sovjet-elite gepland.

Een enorm paleis is gepland voor de voormalige kathedraalsite, maar komt er nooit.

Rusland is niet meer.

1932

De zionistische pers in de Verenigde Staten liegt al drie decennia over wat er in Rusland gebeurt, presenteert het als een ‘Russische’ revolutie en brengt de nasleep in een positief daglicht, vergelijkbaar met Sovjetpropaganda (die de Russen vertelt hoe geweldig alles gaat) in plaats van de hel op aarde die het eigenlijk is.

Omdat het model voor de Verenigde Staten hetzelfde is als wat er in Rusland wordt gedaan, is het belangrijk om dingen verborgen te houden.

Terwijl miljoenen doden vallen door een zorgvuldig geplande en uitgevoerde hongersnood, meldt de New York Times-correspondent Walter Duranty, gestationeerd in Moskou, dat de dingen redelijk goed gaan en dat de bevolking “hongerig maar niet uitgehongerd” is (wat betekent dat in godsnaam) en “er is geen hongersnood of daadwerkelijke hongersnood.”

Terwijl families beslissen welk kind het eerst moet worden vermoord en opgegeten, aangezien het lokale weesslachthuis geen kindervlees meer heeft en alle vogels en knaagdieren zijn opgegeten, schrijft Duranty:

“Elk bericht over een hongersnood in Rusland is tegenwoordig een overdrijving of kwaadaardige propaganda,”

Duranty leeft in feite in luxe in de Sovjet-Unie, geniet van lekker eten met leiders, affaires met verschillende vrouwen, één op één interviews met Stalin, en een entourage die bestaat uit een dienstmeisje, een chauffeur, een persoonlijke chef-kok.

Later ontvangt hij de “Pulitzer Prize”, een zionistische prijs die wordt toegekend aan de meest gehoorzame leverancier van zionistische propaganda, en vernoemd naar de zionistische meesterpropagandist Joseph Pulitzer.

De New York Times-columnist Duranty leefde in luxe terwijl hij leugens publiceerde over alles wat er in de Sovjet-Unie gebeurde. Hij had de hongerige boeren te eten moeten krijgen.

1932

Het Koninkrijk Saoedi-Arabië wordt gevormd, ook wel bekend als de derde Saoedische staat.

Een document getiteld Confessions of a British Spy: The Memoirs Of Mr. Hempher, geschreven in het begin van de 18e eeuw, onthult hoe de religie die bekend staat als het wahhabisme zorgvuldig werd ontworpen om de islam te elimineren en te vernietigen.

De islam moest worden vernietigd omdat het heel moeilijk bleek om islamitische landen omver te werpen met behulp van de standaardmethoden die over de hele wereld succesvol bleken.

Het wahabisme is tegenwoordig beter bekend als de radicale islam, hoewel het wahabisme, zoals alle ’tegenstellingen’ die voortkomen uit de occulte talmoedorde, helemaal geen islam is en bijna precies het tegenovergestelde van de ware leer van de islam leert. Hempher stelt:

“Onze staat [The British Crown alias House of Rothschild] is relatief zwak in zijn kolonies in India, China en het Midden-Oosten. Deze landen staan niet helemaal onder onze heerschappij. Op deze plaatsen voeren we echter een zeer actief en succesvol beleid. We zullen ze binnenkort allemaal in hun bezit hebben…

Wat onze zenuwen het meest irriteerde, waren de islamitische landen… [Islamitische] geleerden waren onoverkomelijke obstakels voor onze doeleinden. Want zij waren het soort mensen dat hun principes nooit in de geringste mate zou compromitteren omdat ze zich hadden gekeerd tegen de voorbijgaande geneugten en versieringen van de wereld.

De gebruikelijke methode om de leiders te corrumperen en economische vernietiging door woeker was in islamitische landen niet mogelijk vanwege een strikte morele code, die infiltratie voorkwam.

Hempher, een geheime inlichtingenagent, in opdracht van het Ministerie van Koloniën in Groot-Brittannië, was een van een groep agenten die was gestuurd om islamitische landen te infiltreren en kleine verschillen in islamitische geloofsovertuigingen te ontdekken die zouden kunnen worden gebruikt om een wig te drijven tussen groepen en ze opsplitsen in concurrerende religieuze facties.

De operatie werd uitgevoerd over een periode van jaren met chirurgische precisie. Hempher onthult dat hij een boek heeft gekregen dat is opgesteld door het ministerie, waarin tot in detail wordt ingegaan op de vermeende zwakheden onder de islamitische bevolking die kunnen worden uitgebuit en de exacte methoden die de inlichtingendienst daarvoor wil gebruiken. Het schetste een gedetailleerd 14-puntenplan om alle islamitische naties te ruïneren. Er staat dat:

“1- Breng controverses tot stand door vijandigheid op te wekken bij ruziemakende groepen,

2- Hinder scholing en publicaties, en verbrand literatuur waar mogelijk.

3-4- Prijs het Paradijs in hun aanwezigheid en overtuig hen dat ze niet hoeven te werken voor een werelds leven.

5- Wervel (vleien verleiden tot) de keizers tot wreedheid en dictatuur door de volgende demagogische vervalsingen: U bent de schaduwen van Allah op de aarde.

6- Schrap de doodstraf voor doodslag uit het wetboek van strafrecht. [Doodstraf is het enige afschrikmiddel tegen moord en banditisme.

7- We kunnen ze een ongezond leven laten leiden met het volgende schema: Alles is afhankelijk van de voorbeschikking van Allah. Medische behandeling zal geen rol spelen bij het herstellen van de gezondheid.

8- Leg de volgende verklaringen af om wreedheid aan te moedigen: Islam is een religie van aanbidding. Het heeft geen interesse in staatszaken.

9- Economische achteruitgang is een natuurlijk gevolg van de tot nu toe geadviseerde schadelijke activiteiten. We kunnen de atrofie nog vergroten door de gewassen te laten rotten, de handelsschepen te laten zinken, de marktplaatsen in brand te steken, dammen en stuwen te vernietigen en zo landbouwgebieden en industriële centra onder water te laten staan, en uiteindelijk door hun drinkwaternetwerken te besmetten.

10- Laat wennen staatslieden aan dergelijke uitspattingen als [seks, sport,] alcohol, gokken, corruptie die opruiing en intriges veroorzaken, en het besteden van staatseigendom voor hun persoonlijke voordelen. Moedig de ambtenaren aan om dit soort dingen te doen en beloon degenen die ons op deze manier dienen.

11- Populariseer alle soorten interesse. Want rente ruïneert niet alleen de nationale economie, maar laat moslims ook wennen aan ongehoorzaamheid aan de koranregels. Als iemand eenmaal een wetsartikel heeft overtreden, zal hij gemakkelijk ook de andere artikelen kunnen schenden. Er moet hen verteld worden dat “rente haraam is wanneer deze in veelvouden is, want in de Qur’aan staat: ‘Ontvang geen rente in veelvouden’. Daarom is niet elke vorm van rente haraam.”

12- Verspreid valse beschuldigingen van gruweldaden tegen geleerden, beledig hen met smerige laster en vervreemd zo de moslims van hen. We zullen sommige van onze spionnen als hen vermommen. Dan zullen we ze smerige daden laten plegen. Zo zullen ze verward worden met geleerden en elke geleerde zal met argwaan bekeken worden.

13- Om de laster te verspreiden dat de islam de vrouw verafschuwt, zullen we de aayat citeren, “Mannen zijn dominant over vrouwen”, en de hadith, “De vrouw is helemaal een kwaad.”

14- Vuilheid is het gevolg van gebrek aan water. Daarom moeten we de toename van de watervoorziening in het kader van verschillende regelingen afschrikken.”

Het boek schetste vervolgens een 20-puntenplan om de islam te corrumperen en op te splitsen in vele kleinere sekten, die allemaal op gespannen voet met elkaar staan, waarbij elk zou worden geleid door inlichtingenagenten die zich voordoen als geleerden en religieuze leiders.

Hempher onthult hoe hij en andere agenten geleidelijk in staat zijn om Mohammed bin Abdul Wahhaab van Najd centimeter voor centimeter weg te leiden van de leerstellingen van de islam en in hun verzonnen religie. Ze noemen de religie Wahhaabisme naar Wahhaab. Wahhabisme is eenvoudig Talmudisme bovenop de eens zo vredige en waardige religie van de islam. Wat werkelijk een religie van vrede was, is geïnfiltreerd met het extreme geweld en de brutaliteit van het talmoedisme.

Hempher onthult:

“Een paar jaar later slaagde het Ministerie van Gemenebest erin om Muhammad bin Su’ood, (Saud) de Ameer van Der’iyya over te halen zich bij onze linies aan te sluiten. Ze stuurden me een boodschapper om me hierover te informeren en om een wederzijdse genegenheid en samenwerking tussen de twee Mohammeds tot stand te brengen. Om de harten en het vertrouwen van moslims te verdienen, hebben we onze Mohammed [bin Abdul Wahhaab] van Najd religieus uitgebuit en Mohammed bin Su’ood politiek . Het is een historisch feit dat op religie gebaseerde staten langer hebben geleefd en machtiger en imposanter zijn geweest.

Zo werden we steeds krachtiger. We hebben de stad Der’iyya tot onze hoofdstad gemaakt. En we noemden onze nieuwe religie de WAHHABI-religie. Het ministerie steunde en versterkte de Wahabistische regering op slinkse wijze. De nieuwe regering kocht elf Britse officieren, zeer goed geleerd in de Arabische taal en woestijnoorlogvoering, onder de naam slaven. Samen met deze functionarissen hebben we onze plannen opgesteld. Beide Mohammeds volgden de manier waarop we ze lieten zien. Toen we geen orders van het ministerie kregen, hebben we onze eigen beslissingen genomen.”

De afstammelingen van Muhammad bin Abdul Wahhaab van Najd, en Muhammad bin Su’ood, (Saud) de Ameer van Der’iyya, bleven voor altijd nauw met elkaar verbonden.

Het verslag van Hempher over de totstandkoming van het wahhabisme wordt ook bevestigd en gedocumenteerd in verschillende islamitische teksten , zoals Mir’at al-Haramain , door Ayyub Sabri Pasha.

De Wahhabi’s begonnen zich toen precies als communisten te gedragen. Ze begonnen zowel moslims als niet-moslims af te slachten, voor de geringste vermeende overtredingen. Ze begonnen alle heilige islamitische plaatsen, graven en begraafplaatsen te vernietigen. Ze stalen de schat van de profeet, waaronder heilige boeken, kunstwerken en talloze onvervangbare artefacten. De lederen en vergulde banden van de islamitische heilige boeken die ze hadden vernietigd, werden gebruikt om sandalen te maken voor de Wahhabi-verraders.

Ze begonnen in het begin van de 19e eeuw zonder onderscheid aan te vallen in de islamitische wereld. De eerste Saoedische staat werd opgericht in 1804 en duurde tot 1818, toen het werd verslagen door de Ottomanen. Een tweede Saoedische staat verscheen al snel in 1824 en duurde tot 1891.

De Derde Saudische Staat wordt gevormd in 1932. Met de communistische omverwerping van de Ottomanen in 1908 zal de Derde Saudische Staat hier blijven. De Saoedische staat is een zionistische schepping en wordt bestuurd vanuit Londen.

Onmiddellijk na de vorming van de Saoedische (Su’oodi) staat, wordt de zionistische machine voor het plunderen van hulpbronnen opgericht.

Binnen een jaar begint de Rothschild California Arabian Standard Oil Company (tegenwoordig Chevron) met het winnen en exporteren van oliebronnen.

Saoedi-Arabië is sindsdien een kritieke zionistische troef in het Midden-Oosten. De oliereserves zijn een enorme bron van financiering geweest voor het wereldwijde communisme, en de Saoedische staat heeft de oppositie in het Midden-Oosten tegen de criminele staat Israël helpen temperen, met behulp van wapens die voornamelijk door Amerikaanse belastingbetalers worden geleverd.

Saoedi-Arabië wordt door de pers in de VS en Europa altijd bizar gepresenteerd als een “bondgenoot” van het westen. Bij nadere beschouwing blijkt dat er niets islamitisch is aan de Saoedische staat. Het is crypto-joods. Saoedische ‘royalty’ genieten van vloten van luxe auto’s, enorme jachten, privéjets, paleizen zoals de wereld nog nooit heeft gezien, bordelen, casino’s en zware verwennerij met eten, schaars geklede westerse vrouwen en alcohol. Massale wapenleveringen worden routinematig verzonden door de Amerikaanse belastingbetaler om het communistische regime te steunen. Saoedische burgers blijven onder een strikt totalitair bestuur, terwijl de heersende klasse onder een heel ander stelsel van wetten leeft dan de bevolking.

Radicale islam. Het communisme van de Arabische naties. Nog een andere zionistische misleiding: ontmantel de religie, creëer verdeeldheid, dood de mensen, plunder de hulpbronnen. Wahhaabisme, of radicale islam, zal een instrument zijn dat de zionisten gebruiken om de komende eeuw honderden naties aan te vallen.

Heb je je ooit afgevraagd waarom Saoedi-Arabische royalty in weelde leeft, terwijl Israël elk ander Arabisch land aan stukken slaat? Saoedi-Arabië is slechts een verlengstuk van Israël.

Er is niets ‘islamitisch’ aan Saoedi-Arabië. Terwijl brutaal strenge wetten worden opgelegd aan het publiek, doet de heersende klasse wat ze wil. Klinkt bekend? Het heet communisme.

Saudi’s die in het geheim Israëlische inlichtingenmissies uitvoeren?? Verrassing. Saoedi-Arabië is een gigantische inlichtingenoperatie om te helpen bij het uitvoeren van zionistische wereldwijde plannen.

Doe wat ik zeg, niet zoals ik doe. Zei elke marxistische heerser die ooit heeft geleefd.

De VAE, ook een verlengstuk van Israël. Terwijl Amerika bezwijkt onder de verpletterende marxistische heerschappij, exploderen plaatsen als Dubai. Ze zijn gebouwd met Amerikaans geld. Amerika’s enorme oliereserves zijn verboden terrein om hen te dwingen in het Midden-Oosten te kopen.

Hempher is een must read. De radicale islam is een gigantische inlichtingenoperatie om de religie te vernietigen zodat de mensen kunnen worden onderworpen.

20210720 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 18

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1924

Hoewel Palestina tijdens de oorlog aan de zionisten werd “gegeven”, hebben ze nog steeds een aanzienlijke populatie Joden nodig om naar de regio te verhuizen als ze kunnen doen alsof het een thuis voor het Joodse volk is, en geen basis voor wereldverovering.

Zoals de voorzitter van het zionistische congres Nahum Goldman had verklaard:

“..De joden (zionisten) hadden misschien Oeganda, Madagaskar en andere plaatsen gehad voor de vestiging van een Joods vaderland, maar ze wilden absoluut niets behalve Palestina, niet omdat het water van de Dode Zee door verdamping vijf biljoen dollar aan metaloïden kan produceren en metalen in poedervorm; niet omdat de ondergrond van Palestina twintig keer meer aardolie bevat dan alle gecombineerde reserves van de twee Amerika’s; maar omdat Palestina het kruispunt is van Europa, Azië en Afrika, omdat Palestina het echte centrum van de politieke wereldmacht vormt, het strategische centrum voor wereldcontrole… bovendien zijn de oliereserves in dit gebied veel hoger dan op het hele Amerikaanse continent”

Als tienduizenden Joden in Palestina aankomen, naar binnen gelokt door de zionistische propagandamachine en door het zionistisch gecreëerde antisemitisme in andere landen, ontstaan natuurlijke conflicten, aangezien de Palestijnse bevolking nog steeds voor meer dan 90% uit Arabieren bestaat.

De meeste Joden komen aan in de hoop vreedzaam met de bestaande Arabische bevolking om te gaan.

De zionisten zijn echter van plan om elke vorm van allianties tussen Joodse immigranten en lokale Arabieren te voorkomen, en zijn van plan een permanent conflict in het gebied tussen de twee groepen te creëren, aangezien ze strikte controle over beide bevolkingsgroepen willen uitoefenen, en niets maakt een bevolking gemakkelijker te beheersen dan conflicten, echt of waargenomen.

Yaakov Yisrael Dehaan (een orthodoxe jood, religieus en extreem anti-zionistisch) leidt een vredesbeweging die snel groeit. Hij organiseert zelfs een delegatie van orthodoxe joden die op vriendschappelijke voet afspreken met Arabische leiders, waaronder koning Abdullah. Zionistische leiders zijn woedend en beginnen Dehaan in de pers te smeren.

Dit zorgt voor grote verwarring in de Joodse gemeenschap in Palestina die Dehaan als een leider en een heldhaftige figuur ziet.

Ze begrijpen niet hoe iemand tegen Dehaan en zijn vredesbeweging kan zijn, of het succes dat hij heeft bij het vormen van allianties.

De zionisten hebben geen andere keuze dan Dehaan te verwijderen.

Hij wordt neergeschoten en gedood door Avraham T’homi. T’homi zegt later:

“Ik heb gedaan wat de Haganah had besloten dat er moest gebeuren. En er werd niets gedaan zonder het bevel van Yitzhak Ben-Zvi. (Een vooraanstaand zionist en eerste president van de staat Israël)

Ik heb er geen spijt van omdat hij [de Haan] ons hele idee van het zionisme wilde vernietigen.”

Tot op de dag van vandaag duurt er een voortdurend conflict voort tussen zionisten en orthodoxe joden , die onvermurwbaar tegen het zionisme en tegen het bestaan van een staat Israël blijven.

Ze krijgen geen aandacht in de pers. Er is veel informatie online te vinden, hoewel deze wordt gecensureerd en verwijderd.

50 jaar later, op de 50e verjaardag van de moord, zal Emil Marmorstein “A Martyr’s Message” publiceren waarin hij stelt:

“Vijftig jaar zijn verstreken sinds hij opzettelijk werd neergeschoten door de moorddadige kogels van de zionisten die voor deze moord waren aangesteld. Zijn strijd tegen het zionisme was zo vastberaden… en hoewel hij herhaaldelijk werd gewaarschuwd voor het gevaar, ging hij onbaatzuchtig en onbevreesd de strijd aan met de voornaamste tegenstander die werd gezien als de redding van het hele Joodse volk… Professor De-Haan begreep het zionisme voor wat het was echt is. Hij voelde het, hij herkende het en maakte van zijn leven een missie om het te bestrijden. Het is dit leven van professor De-Haan dat ware religieuze joden nooit zullen vergeten; zijn tragische dood zullen ze zich altijd herinneren….

..De kwaliteit van zionistische propaganda is voor ons van zeer ondergeschikt belang; dat onze helden hun schurken zijn en vice versa ligt aan de basis van onze situatie; en we zouden ons meer zorgen moeten maken over pogingen om de verschillen te vervagen. Fundamenteel werd De-Haan vermoord voor het bekendmaken van deze verschillen, om aan de wereld te adverteren wat de zionisten willen onderdrukken, het feit dat er joden zijn die hartstochtelijk van Zion houden en de zionisten haten…”

Joden die tegen het zionisme zijn, lopen net zoveel gevaar als christenen.

1925

Adolf Hitler publiceert zijn boek Mein Kampf , waarin hij marxisten, zionisten en internationale bankiers de schuld geeft van de verschrikkelijke toestand van Duitsland. Hij stelt:

“Duitsland is vandaag het volgende grote oorlogsdoel van het bolsjewisme. Het vereist alle kracht van een jong missionair idee om ons volk weer op te richten, om hen te bevrijden uit de strikken van deze internationale slang.”

“Het enige wat ze [zionisten] willen is een centrale organisatie voor hun internationale wereldzwendel, begiftigd met haar eigen soevereine rechten en verwijderd van de tussenkomst van andere staten: een toevluchtsoord voor veroordeelde schurken en een universiteit voor ontluikende boeven.”

“Natuurlijk maakte Christus geen geheim van zijn houding ten opzichte van het Joodse volk, en indien nodig nam hij zelfs de zweep om deze tegenstander van de hele mensheid uit de tempel van de Heer te verdrijven, die toen zoals altijd in de religie niets anders zag dan een instrument om zijn zakelijke bestaan.

In ruil daarvoor werd Christus aan het kruis genageld, terwijl onze huidige partijchristenen zichzelf verlagen tot het bedelen om Joodse stemmen bij verkiezingen en later proberen politieke zwendel te plegen met atheïstische Joodse partijen – en dit tegen hun eigen natie.”

“Vandaag geloof ik dat ik handel in overeenstemming met de wil van de Almachtige Schepper: door mezelf te verdedigen tegen de Jood, vecht ik voor het werk van de Heer.”

“Inderdaad is de Talmoed geen boek om een man voor te bereiden op het hiernamaals, maar alleen voor een praktisch en winstgevend leven in deze wereld.”

“Als christen heb ik niet de plicht om mezelf te laten bedriegen, maar ik heb de plicht om een strijder te zijn voor waarheid en gerechtigheid.”

“De grootsheid van het christendom lag niet in pogingen tot onderhandelingen voor een compromis…”

“Gods wil gaf mensen hun vorm, hun essentie en hun capaciteiten. Iedereen die Zijn werk vernietigt, verklaart de oorlog aan de schepping van de Heer.”

“Het is vooral de pers die een positief fanatieke en lasterlijke strijd voert en alles afbreekt wat kan worden beschouwd als een ondersteuning van nationale onafhankelijkheid, culturele verheffing en de economische onafhankelijkheid van de natie.”

“Het onderwijs in de wereldgeschiedenis in de zogenaamde middelbare scholen is zelfs vandaag de dag in een zeer erbarmelijke staat. Er zijn maar weinig leraren die begrijpen dat de studie van de geschiedenis nooit kan zijn historische data en gebeurtenissen uit het hoofd te leren en ze uit het hoofd te reciteren; dat het er niet toe doet of het kind precies weet wanneer deze strijd of die is gestreden, wanneer een generaal werd geboren, of zelfs wanneer een monarch (meestal een zeer onbeduidende) in de kroon van zijn voorouders kwam. Nee, bij de levende God, dit is heel onbelangrijk. Geschiedenis ‘leren’ betekent de krachten zoeken en vinden die de oorzaken zijn die leiden tot die effecten die we vervolgens als historische gebeurtenissen waarnemen.”

“Van de inleiding van het kind tot de laatste krant, elk theater en elke bioscoop, elke reclamezuil en elk billboard, moet in dienst worden gesteld van deze ene grote missie… Almachtige God… oordeel nu of we vrijheid verdienen”

Alleen de [zionist] wist dat door een bekwaam en volhardend gebruik van propaganda, de hemel zelf aan de mensen kan worden gepresenteerd alsof het een hel is en, omgekeerd, het meest ellendige soort leven [het communisme] kan worden gepresenteerd alsof het paradijs….Tijdens de oorlog moesten de zwaarste straffen worden betaald voor die onwetendheid.”

(**Hoewel Hitlers verklaringen niet veel verschillen van wat velen in de westerse wereld destijds zeggen, beschouwen de zionisten Hitler als de perfecte katalysator om de veel grotere oorlog die ze willen tot stand te brengen.

Hitler is een intelligente, goed gelezen, meeslepende spreker die wil dat Duitsland vecht voor zijn vrijheid, en zijn populariteit is gegroeid.

De zionisten merken op dat Hitler altijd “joden” de schuld geeft en bijna nooit specifiek naar de zionisten wijst. Dit is een cruciaal onderscheid, aangezien de meerderheid van de Joodse bevolking geen van de zionistische doelen deelt, zoals hierboven aangetoond met de moord om de immens populaire Dehaan het zwijgen op te leggen. In Hitlers bijbelse verwijzingen merkt hij niet op dat Christus achter de occulte leiders van de Joden aanging , niet de mensen zelf.)

Hierdoor kan Hitler worden gepromoot en gebruikt om antisemitisme te creëren en Joden te laten geloven dat ze in gevaar zijn, wat precies is wat de zionisten willen, aangezien hun doel is om Joodse mensen uit Europa en Palestina te verdrijven.

Ze zullen stilletjes beginnen met het financieren van Hitlers machtsovername, zodat Duitsland de mogelijkheid heeft om een grootschalige oorlog te voeren wanneer ze opnieuw worden aangevallen, wat binnenkort zal gebeuren.

Met één hand zullen de zionisten massapropaganda tegen Hitler publiceren en zijn uitspraken over de joden onder de aandacht brengen. Met de andere storten ze geld in en zullen ze Hitler aan de macht brengen en het Duitse leger opbouwen in een tempo dat nog nooit eerder in de geschiedenis is gezien.

In zijn boek, The Transfer Agreement , legt Edwin Black een van de redenen uit waarom de internationale bankiers Hitler stilletjes bleven financieren terwijl ze hem publiekelijk aan de kaak stelden:

“Zionistische leiders begrepen dat het succes van de toekomstige Joods-Palestijnse economie onlosmakelijk verbonden zou zijn met het voortbestaan van de Nazi economie. Dus het zionistische leiderschap was gedwongen om verder te gaan. De Duitse economie zou moeten worden gevrijwaard, gestabiliseerd en zo nodig versterkt. Daarom deelden de nazi-partij en de zionistische organisatoren een gemeenschappelijk belang bij het herstel van Duitsland.”

In zijn boek Wall Street and the Rise of Hitler wijst professor Antony Sutton erop:

“Amerikaanse bedrijven die nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van nazi-Duitsland werden … gecontroleerd door de Wall Street-elite”, zoals de firma JP Morgan, de Rockefeller Chase Bank en in mindere mate de bank Warburg Manhattan.

1925

Rabbi Avraham Yehoshua Freund zegt:

“Het is niet omdat ze zionisten zijn dat ze boosdoeners zijn.

Het is omdat ze boosdoeners zijn dat ze zionisten zijn …

Moge de naam van de zionisten worden uitgeroeid!

… Het brood en de wijn van de zionisten is verboden en men mag niet met hen trouwen!”

1925

De zionistische graaf Richard von Coudenhove-Kalergi zegt:

“We zijn van plan om van Europa een gemengd ras te maken van Aziaten en negers, geregeerd door de Joden.

De man van de toekomst zal een bastaard zijn. De races en klassen van vandaag zullen verdwijnen als gevolg van het verdwijnen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatisch-negroïde ras van de toekomst, dat qua uiterlijk vergelijkbaar is met de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen.

Wat de joden vooral onderscheidt van de gemiddelde stadsbewoner is het feit dat het ingeteelde mensen zijn.

Karaktersterkte gecombineerd met scherpte van de geest voorbestemt de Joden in hun meest voortreffelijke exemplaar om de leiders van de stedelijke mensheid te worden, van de valse tot de echte spirituele aristocraten tot de protagonisten van zowel het kapitalisme als van de revolutie.

Nu staan we op de drempel van het derde tijdperk van de nieuwe tijd: het socialisme.

Ook het socialisme wordt gesteund door de stedelijke klasse van industriële arbeiders, geleid door de aristocratie van revolutionaire schrijvers…”

Von Coudenhove-Kalergi vindt het goed om u het plan te laten weten. Hij is ervan overtuigd dat je het niet kunt stoppen.

1925

Henry Ford stelt:

“Waar ik me het meest tegen verzet, is de internationale Joodse geldmacht die in elke oorlog wordt aangetroffen. Dat is waar ik tegen ben – een macht die geen land heeft en die de jonge mannen van alle landen ter dood kan veroordelen.”

1926

Arthur Cherep-Spiridovich, een Russische generaal, publiceert The Secret World Government: The Hidden Hand waarin het zionistische complot wordt beschreven en het wordt verbonden met bijbelse waarschuwingen over de oudsten van de Joden. Ondanks dat het Joodse volk krachtig wordt verdedigd en alleen de occulte leiders worden bekritiseerd, wordt het werk door de zionistische pers aangevallen als ‘antisemitisch’.

1926

Zionist David Sarnoff van RCA Radio vormt de National Broadcasting Company. (NBC)

Het eerste televisieprogramma in de Verenigde Staten wordt uitgezonden op NBC en wordt ingeleid door Sarnoff, die de reputatie heeft van een roofridder.

Na het verstrekken van vroeg startgeld voor het onderzoek van televisie-uitvinder Philo T. Farnsworth, probeert Sarnoff de patenten van Farnsworth te kopen, een aanbod dat Farnsworth afwijst. Sarnoff, die niet eens een uitvinder was, begraaft vervolgens Farnsworth in juridische problemen, waarbij hij een leger advocaten gebruikt om een hele reeks frivole octrooirechtszaken, beroepen en bevelen aan te spannen. Uiteindelijk begint hij gewoon zonder toestemming de uitvindingen van Farnsworth te gebruiken, waarvoor hij door een rechtbank wordt veroordeeld om Farnsworth $ 1 miljoen aan royalty’s te betalen, een kleine prijs die moet worden betaald voor misschien wel de meest invloedrijke uitvinding in de geschiedenis. NBC zal doorgaan met het verdienen van honderden miljarden dollars en zal een uiterst invloedrijke zionistische propaganda-outlet worden en een belangrijke rol spelen bij het ertoe brengen dat de Verenigde Staten de komende zionistische staat in Palestina steunen.

Na de dood van Farnsworth werkt zijn vrouw eraan om hem de erkenning te geven die hij verdiende, maar met het zionistische bezit van alle massamedia, blijft hij grotendeels onbekend.

Farnsworth heeft de televisie uitgevonden.

Sarnoff verzilverde het.

1926

In zijn boek De Mind en Gezicht van het bolsjewisme , Rene Fuloep Miller beschrijft de naderende wereldwijde dystopie, het schrijven:

“Mijn eindconclusie staat lijnrecht tegenover mijn oorspronkelijke idee. Hoewel ik uitging van de notie van onbeperkte vrijheid, kwam ik uiteindelijk uit bij absoluut despotisme. Ik mag er echter aan toevoegen dat er geen andere oplossing kan zijn dan de mijne…”

“… ongeveer een tiende van het geheel, zal persoonlijke vrijheid en onbeperkte macht genieten over de andere negen tienden. Deze negen tienden moeten volledig afstand doen van elke persoonlijkheid en als het ware een kudde worden, om, door absolute gehoorzaamheid, door een reeks van regeneratie…”

“…met familie en liefde, heb je meteen het verlangen naar eigendom. We zullen dit verlangen vernietigen; we zullen dronkenschap, laster, spionage verspreiden; we zullen ongelooflijke demoralisatie verspreiden…”

“…Alles zal worden teruggebracht tot een gemeenschappelijke noemer, volledige gelijkheid zal worden afgedwongen..”

“…we zullen ze dwingen te werken, maar in hun vrije tijd zullen we hun leven als een spel maken met liedjes, refreinen en onschuldige dansen. Oh, we zullen zelfs toestaan dat ze zondigen, want ze zijn zwak en zwak, en ze zullen van ons houden als kinderen omdat we ze toestaan te zondigen.”

1927

Zionist Max Horkheimer legt uit dat de strategie voor de komende wereldregering:

De revolutie zal niet plaatsvinden met wapens, maar zal stapsgewijs gebeuren, jaar na jaar, generatie voor generatie. We zullen geleidelijk hun onderwijsinstellingen en hun politieke ambten infiltreren en ze langzaam transformeren in marxistische entiteiten terwijl we op weg zijn naar universeel egalitarisme.”

1927

De nationalistische leider Chiang Kai-shek en de regerende Kuomintang (KMT) partij geloven dat de zionistische infiltranten van de Communistische Partij opzettelijk proberen de KMT-partij en de natie zelf te vernietigen.

De CPC komt bijeen en neemt resoluties aan tegen de KMT.

Er is een splitsing in de gelederen en er komt een einde aan de eerdere alliantie gevormd onder het Eerste Eenheidsfront.

De burgeroorlog begint in China wanneer de zionistische communistische partij een aanval uitvoert op de nationalistische regering in de provincie Wuhan. De KMT zet veel marxistische opstanden neer door de CPC. Het bloedbad in Shanghai is zo’n incident, waarbij maar liefst 10.000 communisten worden gedood. Mao Zedong komt naar voren als een van de CPC-leiders en wordt bevelhebber van het “Rode” leger van de CPC.

Openbare onthoofding van communistische agitatoren was een manier om de revolutie te vertragen.

Mao Zedong komt naar voren als een communistische leider. Hij heeft nauwe banden met enkele zeer rijke ‘westerlingen’.

1928

Zionist William Paley koopt het CBS-radionetwerk. In het volgende decennium breidt hij het uit van 16 naar 114 stations. Voor die tijd was radio-inhoud lokaal en uniek voor het gebied waarin het werd uitgezonden. De snelle expansie van Paley veranderde de radio in een veel meer gecentraliseerde uitlaatklep voor massapropaganda.

Er vindt een opmerkelijke transformatie plaats. In plaats van dat de individuele radiostations hun eigen zendtijd kopen, wordt reclame gebruikt om zendtijd te betalen. Dit markeert een belangrijke machtsverschuiving, van de contentprovider naar de adverteerder . Adverteerders hebben nu invloed op de inhoud die wordt uitgezonden, en luisteraars zijn nu onderworpen aan de ergernis van constante reclame in de lucht. Geleidelijk aan wordt de reclame bezaaid met subtiele marxistische propaganda.

Met Paley van CBS en Sarnoff van NBC beheersen zionisten nu het grootste deel van de radiomarkt en bepalen ze welke inhoud Amerikanen in de lucht zullen horen.

Paley helpt de zionisten hun zendmonopolie aan te scherpen.

Het gekozen CBS-logo is het alziende Oog van Horus, een belangrijk Kabbalist-symbool.

1928

Het Franse tijdschrift La Revue de Paris publiceert op 1 juni 1928 een brief van een Baruch Levy aan Karl Marx waarin Levy stelt:

“Het Joodse volk als geheel zal zijn eigen Messias worden. Het zal wereldheerschappij bereiken door de ontbinding van andere rassen, door de afschaffing van grenzen, de vernietiging van de monarchie en door de oprichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het voorrecht van burgerschap zullen uitoefenen.

In deze Nieuwe Wereldorde zullen de kinderen van Israël alle leiders leveren zonder oppositie te ontmoeten. De regeringen van de verschillende volkeren die de wereldrepubliek vormen, zullen zonder moeite in de handen van de Joden vallen. Het zal dan mogelijk zijn voor de Joodse heersers om het privébezit af te schaffen en overal gebruik te maken van de middelen van de staat. Zo zal de belofte van de Talmoed worden vervuld, waarin wordt gezegd dat wanneer de Messiaanse tijd is gekomen, de Joden alle eigendommen van de hele wereld in hun handen zullen hebben.”

Niets te zien hier, zegt de zionistische pers. Die brief was een hoax.

1928

Het “Vijfjarenplan” wordt uitgevoerd in de USSR om al het resterende voedsel en eigendom van de boeren in beslag te nemen.

De pretentie wordt gebruikt dat het aanhoudende voedseltekort niet wordt veroorzaakt door de opzettelijke inbeslagname van al het voedsel door overheidsfunctionarissen en door de moord op miljoenen boeren, maar dat het eigenlijk wordt veroorzaakt door nog levende boeren die het graan dat ze produceren ‘oppotten’. (Deze boeren, bekend als ‘koelakken’, hebben eigenlijk geen graan. Ze zijn niet langer in staat graan te produceren en te verkopen vanwege prijscontroles van de overheid, waardoor het een verloren inspanning is.) Tijdens deze periode, die bekend staat als ‘collectivisatie’, tussen 1929 en in 1932 worden voedsel en eigendommen geconfisqueerd door het regime van Stalin op een schaal die nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis is gezien. Meer dan 17 miljoen paarden, 30 miljoen runderen (waarvan 10 miljoen melkkoeien), 14 miljoen varkens en 93 miljoen schapen en geiten worden in beslag genomen van de verarmde boeren.

Alle overgebleven dieren die niet door de Sovjetleiders als voedsel worden gebruikt, worden vernietigd. Tussen 1929 en 1934 zijn in totaal 159,4 miljoen boerderijdieren verdwenen. Het doel is eenvoudig. Om de resterende anti-communistische bevolking uit te roeien. In het westen geven zionistische persberichten de schuld aan het weer en aan de “misrekeningen” van de regering voor de genocide.

De resultaten zijn vooral hard in de Oekraïne, waar alle grenzen zijn afgesloten.

Elke maiskorrel, elk ei, elk stuk fruit en groente wordt in beslag genomen. Konvooien vrachtwagens vervoeren al het voedsel.

Alle voedselhulp die binnenkomt, wordt aan de Oekraïense grens in beslag genomen.

Iedereen die ook maar een poging doet om zelfs maar een hap voedsel te verbergen, wordt ter plekke neergeschoten of naar gevangenkampen gestuurd.

Elke ochtend rijden er wagons door om de lijken op te halen in de Oekraïne en Zuid-Rusland.

Om het ophalen te vergemakkelijken, moeten boeren de lichamen van hun overleden familieleden langs de weg afgeven, net als bij moderne afvalinzameling.

Kannibalisme wordt gemeengoed.

Er worden menselijke slachthuizen ingericht voor wees- of ontvoerde kinderen, van wie het vlees vervolgens wordt verkocht.

Veel van de verschrikkingen worden gedetailleerd beschreven in: Harvest of Sorrow: Soviet Collektivization and the Terror-Famine door Robert Conquest.

Propaganda schilderde de regering af als heldhaftige inbeslagname van goederen van gemene ‘hoarders’. (hamsteraars)

De oogst van verdriet. Nog een verplichte lectuur op scholen als studenten willen weten wat ze in Amerika tegenkomen.

1929

Sovjet-gevangeniskampen worden gecreëerd. Bekend als Goelags, zijn de meeste opgezet in afgelegen en onherbergzame omgevingen in verre uithoeken van Noordoost-Siberië, waar de temperaturen vaak -50F zijn.

Gevangenisgevangenen worden naar de kampen gestuurd om te werken tot hun dood. Bijna 20 miljoen mensen zullen in de Goelags sterven door verhongering, uitputting, blootstelling of moord door de bewakers van het gevangenkamp. De omstandigheden in de kampen zijn onbeschrijfelijk.

Voedsel is gerantsoeneerd, dus er is net genoeg om te overleven en te blijven werken, kleding is vreselijk ontoereikend voor de omstandigheden, voorzieningen zijn overvol en slecht geïsoleerd, en sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg zijn opzettelijk beperkt en ontoereikend. Velen verliezen al hun tanden door een gebrek aan vitamines.

In een memo aan politiecommissaris Nikolai Yezhov schrijft diplomaat Andrei Vyshinsky: “Onder de gevangenen zijn er sommigen die zo haveloos en vol luizen zijn dat ze een hygiënisch gevaar vormen voor de rest. Deze gevangenen zijn zo verslechterd dat ze elke gelijkenis met mensen hebben verloren. Bij gebrek aan voedsel. . . ze verzamelen [vuilnis] en, volgens sommige gevangenen, eten ze ratten en honden.

Zionist Naftaly Frenkel introduceert een beleid waarbij gevangenen worden gevoed op basis van het percentage van het werkquotum dat ze leveren. Hierdoor kunnen sterkere arbeiders langer overleven en versnelt de hongerdood van zwakkere gevangenen. Sommigen worden binnen 2 weken na aankomst in de kampen doodgewerkt.

Brutale en verminkte lijken van gevangenen die probeerden te ontsnappen, worden in het midden van het kamp tentoongesteld om te voorkomen dat anderen proberen te ontsnappen.

Veel mensen zitten gevangen omdat ze ‘koelakken’ zijn, een denigrerende term voor rijke kapitalisten.

In feite zijn de koelakken gewoon boeren, maar over het algemeen zijn de plattelandsmensen sceptischer tegenover de overheid en minder vatbaar voor propaganda. Om deze reden worden ze gevangengezet en uitgeroeid.

(In de moderne VS worden deze mensen door de zionistische pers “blanke supremacisten” genoemd, maar zijn eigenlijk gewoon mensen van alle rassen die niet vatbaar zijn voor zionistische propaganda. Na het lezen van de inhoud van deze site, zult u een “blanke supremacist” zijn, ongeacht je ras, gewoon omdat je weet wat de zionisten van plan zijn.)

In zijn boek, The Gulag Archipelago, beschrijft Aleksandr Solzjenitsyn de verschrikkingen van de omstandigheden in de kampen.

Ontsnappingspogingen resulteren in brute martelingen.

Rust op het werk wordt sterk afgeraden.

20210719 Over het corona narratief

Via Frontnieuws

Het heersende Corona Onzin Narratief ontkracht

juli 17, 2021

Elke zieke medemens en elk familielid van overleden medemensen heeft mijn diepste meeleven, maar heeft, eerst en vooral, ook het recht om de waarheid te weten, schrijft Dr. Thomas Binder.

Ik wil de werkelijkheid van de corona-crisis uiteenzetten, de chronologie ervan uit de doeken doen en de talrijke mythes en intellectuele absurditeiten ervan met wetenschappelijke ernst confronteren. De belangrijkste studies zijn in de tekst met elkaar verbonden. Verdere wetenschappelijke informatie, inclusief links naar andere belangrijke studies, is te vinden op de homepages van ‘Aletheia – Medicine and Science for Proportionality‘, het ‘Corman-Drosten Review Report‘, en ‘Doctors for Covid Ethics’, waarvan ik lid ben.

Epidemie van PCR-testen, 2006

Als verantwoordelijke artsen en wetenschappers moeten we bij infecties die worden gediagnosticeerd met snelle PCR-tests in de context van een vermeende epidemie van nationale of pandemische omvang altijd rekening houden met de mogelijkheid van een pseudo- of testepidemie.

Op 27 januari 2007 publiceerde de New York Times, zowat de bijbel van journalisten wier integriteit men toen nog kon vertrouwen, een belangrijk stuk met als titel: ‘Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t‘ (Vertrouwen in snelle test leidt tot epidemie die er niet was).

Dr. Herndon, internist in een medisch centrum in de Amerikaanse staat New Hampshire, hoest vanaf midden april 2006 veertien dagen lang schijnbaar onophoudelijk. Al snel krijgt een specialist in infectieziekten het verontrustende idee dat dit het begin zou kunnen zijn van een kinkhoest epidemie. Tegen het einde van april hoesten ook andere ziekenhuismedewerkers. Ernstig, aanhoudend hoesten is een belangrijk symptoom van kinkhoest. En als het kinkhoest is, moet de uitbraak onmiddellijk onder controle worden gebracht, omdat de ziekte fataal kan zijn voor baby’s in het ziekenhuis en kan leiden tot een gevaarlijke longontsteking bij kwetsbare oudere patiënten.

Maandenlang geloven bijna alle betrokkenen dat er een enorme kinkhoestuitbraak is in het medisch centrum met verstrekkende gevolgen. Bijna 1.000 personeelsleden krijgen een snelle PCR-test en worden met verlof gestuurd totdat de resultaten binnen zijn; 142 mensen, 14,2 procent van de getesten, onder wie Dr. Herndon, worden positief bevonden in de snelle PCR-test, dus gediagnosticeerd met kinkhoest. Duizenden, waaronder veel kinderen, krijgen antibiotica en een vaccin als bescherming. Ziekenhuisbedden worden uit voorzorg buiten gebruik gesteld, waaronder verscheidene op de intensive care afdeling.

Maanden later vernemen al diegenen die blijkbaar aan kinkhoest lijden tot hun verbijstering dat in bacteriekweekjes, de diagnostische gouden standaard voor kinkhoest, de bacterie die kinkhoest veroorzaakt in geen enkel monster kon worden aangetoond. De hele waanzin was vals alarm.

De vermeende kinkhoestepidemie had in werkelijkheid niet plaatsgevonden, maar alleen in de hoofden van de betrokkenen, aangewakkerd door blind vertrouwen in een uiterst gevoelige snelle PCR-test die o zo modern was geworden. In werkelijkheid hadden al degenen die ziek waren geworden, een onschuldige verkoudheid opgelopen. Infectiologen en epidemiologen hadden hun deskundigheid en gezond verstand opzij gezet en deze meest waarschijnlijke differentiële diagnose van het symptoom hoest schaamteloos genegeerd.

Veel van de nieuwe moleculaire tests zijn snel, maar technisch veeleisend. Elk laboratorium voert ze op zijn eigen manier uit als zogenaamde “eigen brouwsels”. Meestal zijn ze niet in de handel verkrijgbaar en er zijn zelden goede schattingen van hun foutenmarge. Door hun hoge gevoeligheid zijn vals-positieven waarschijnlijk. Wanneer honderden of duizenden mensen worden getest, zoals hier is gebeurd, kunnen vals-positieve resultaten de schijn van een epidemie wekken.

Een infectioloog zei: Ik had toen het gevoel dat dit ons een schim gaf van hoe het zou kunnen zijn tijdens een griepepidemie.

En een epidemioloog legde uit: Een van de meest verontrustende aspecten van de pseudo-epidemie is dat alle beslissingen op dat moment zo verstandig leken.

De waanzin van een pseudo- of testepidemie leek voor zoveel betrokkenen volkomen normaal.

Ik raad u aan dit artikel te lezen dat in 2007 in de New York Times verscheen en uzelf af te vragen: “Hadden we hier niet allemaal veel van moeten leren voor de toekomst?”

Mexicaanse griep schandaal, 2009

Als verantwoordelijke artsen en wetenschappers moeten we bij een vermeende of echte epidemie van nationale of pandemie van internationale omvang altijd denken aan eerdere vermeende of echte epidemieën of pandemieën. Hier is de laatste.

In het voorjaar van 2009 lijkt een zeer besmettelijk, zeer gevaarlijk griepvirus, H1N1, de mensheid te bedreigen. De ziekte die het veroorzaakt is klinisch niet te onderscheiden van de seizoensgriep en wordt Mexicaanse griep genoemd.

Deskundigen zoals de Duitse viroloog prof. Christian Drosten verspreiden horrorscenario’s waarin wereldwijd miljoenen doden worden voorspeld. In mei versoepelt de WHO de criteria voor het uitroepen van een pandemie om redenen die nooit zijn uitgelegd. De gevaarlijkheid van de veroorzakende ziekteverwekker wordt uit de definitie van een pandemie geschrapt.

Nu is de snelle, massale verspreiding van een relatief onschadelijke ziekteverwekker over ten minste twee WHO-regio’s voldoende. Elke endemische, seizoensgebonden golf van een griep- of verkoudheidsvirus, hoe onschadelijk ook, kan een pandemie worden genoemd. Prompt roept de WHO op 11 juni de H1N1-pandemie uit.

De politici nemen de waarschuwingen van de deskundigen en de WHO serieus. Zonder de bevolking te raadplegen, schaffen zij honderden miljoenen verpakkingseenheden met weinig effectieve, dure antivirale geneesmiddelen aan en honderden miljoenen doses inderhaast goedgekeurde vaccins, die nog steeds op conventionele wijze worden geproduceerd.

Gevaarlijke mRNA Covid-19 inentingen uitgelegd in lekentaal zodat bezorgde mensen het begrijpen

Critici die het virus als betrekkelijk ongevaarlijk bestempelen worden in eerste instantie belachelijk gemaakt of genegeerd. Tenslotte krijgen wetenschappers in Europa, met name de Duitse microbioloog en infectie-epidemioloog prof. Sucharit Bhakdi en de Duitse longarts en politicus dr. Wolfgang Wodarg, aandacht in de massamedia en de politiek. De toen al dreigende globale waanzin kan nog net op tijd worden afgewend.

Wereldwijd stierven ongeveer 150 tot 600 duizend mensen met of aan H1N1, dat minder gevaarlijk bleek te zijn dan de seizoensgriep. De vaccinatiebereidheid was dan ook laag. Niettemin liepen alleen al in Zweden ongeveer 700 kinderen een invaliderende narcolepsie, slaapziekte, op, veroorzaakt door overhaast goedgekeurde onnodige en onveilige vaccins. In Zwitserland werden 1,8 miljoen vaccindoses aan het buitenland verkocht of weggegeven, en werden 8,9 miljoen vaccindoses weggegooid.

Er was nauwelijks media-aandacht voor het Mexicaanse griepschandaal. Het tijdelijke succes van de door de media aangewakkerde paniek was vooral te danken aan de onderlinge verwevenheid van deskundigen, de farmaceutische industrie, de WHO en gezondheidspolitici. Uiteindelijk waren de schijnbaar volledig overrompelde gezondheidsautoriteiten gevallen voor een bijna perfect georchestreerde propagandacampagne.

Ik raad u aan de documentaire ‘Profiteers of Fear – The Swine Flu Business‘ te bekijken, die in november 2009 door Arte in het Duits werd geproduceerd, en uzelf af te vragen: “Zouden we hier niet allemaal veel van geleerd moeten hebben voor de toekomst?”

‘Event 201’:Corona Pandemie Simulatie, 2019

De situatie is dreigend. Een nieuw coronavirus verspreidt zich over de wereld. Het aantal gevallen op het dashboard van de Johns Hopkins Universiteit stijgt en stijgt. Het zeer besmettelijke, immuunresistente, gevaarlijke virus verlamt de handel en het vervoer wereldwijd en stuurt de wereldeconomie in een vrije val.

Wat klinkt als de vermeende uitbraak van de vermeende SARS-CoV-2 pandemie in de Chinese provincie Wuhan in december 2019, is het scenario van “Event 201”.

Op 18 oktober 2019 organiseren de Bill and Melinda Gates Foundation, de Johns Hopkins University en het WEF een pandemie-simulatie onder deze naam. Na de Spaanse griep, de vogelgriep en de varkensgriep kiezen ze als ziekteverwekker niet een ander griepvirus, maar een coronavirus dat bij leken tot nu toe totaal onbekend is, zeker niet bij politici en journalisten.

De deelnemers zijn het erover eens dat een coronaviruspandemie ontwrichtend is, alleen kan worden overwonnen door globale samenwerking van regeringen en particulieren, dat systeemrelevante globale bedrijven financieel overeind moeten worden gehouden, dat middelgrote bedrijven zo nodig moeten worden opgeofferd, dat stemmen die in de mainstream media en social media afwijken van het heersende narratief consequent moeten worden gecensureerd, en dat de pandemie alleen kan worden beëindigd door de hele wereldbevolking in te enten.

De simulatie eindigt met 65 miljoen doden wereldwijd.

Ik raad u aan de documentaire ‘Event 201: Corona Pandemic from the Drafting Table’, in juni 2020 in het Duits met Engelse ondertiteling geproduceerd door ExpressZeitung, te bekijken en uzelf af te vragen: “Hadden de massamedia hier niet uitvoerig over moeten berichten?”

Corona schandaal, 2020

Twee en een halve maand later, op 31 december 2019, meldt het Chinese CDC, onder leiding van Dr. George Gao, 27 gevallen van longontsteking met onbekende oorzaak aan de WHO – op een Chinese bevolking van 1,4 miljard. Op 7 januari 2020 identificeren de Chinese gezondheidsautoriteiten een nieuw coronavirus als de veroorzaker.

Op 21 januari 2020 dienen prof. Christian Drosten e.a. een document in met het recept waarmee laboratoria een snelle RT-PCR-test kunnen produceren voor de opsporing van het virus, 2019-nCoV genaamd. Het wordt meteen de volgende dag aanvaard en nog geen dag later in het tijdschrift Eurosurveillance gepubliceerd.

De WHO had de snelle RT-PCR-test van Drosten al een week eerder op haar website geplaatst en aanbevolen als de wereldwijde diagnostische gouden standaard.

Op 30 januari publiceerden Drosten et al. de verantwoording van het verhaal van epidemiologisch relevante asymptomatische transmissie van 2019-nCoV in de brief aan de redacteur van het New England Journal of Medicine, vrijwel een van de bijbels van onze artsen wier integriteit we toen nog konden vertrouwen, met de titel ‘Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany’.

Op 11 maart verklaart de WHO dat er sprake is van een COVID-pandemie. Intussen is haar directeur-generaal, de bioloog, immunoloog en filosoof Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Ethiopië voor het Internationaal Strafhof in Den Haag aangeklaagd wegens genocide. Het vermoeden van onschuld is natuurlijk van toepassing.

Nu gaat bijna alles net zo als tijdens het Mexicaanse griepschandaal in 2009, maar op een nog gesmeerdere manier. Deskundigen, meestal laboratoriumartsen en biologen die als viroloog of epidemioloog werken en nog nooit iemand met een infectie van de luchtwegen hebben onderzocht, laat staan behandeld, verklaren dat SARS-CoV-2 zo goed als een onbekende is waarover we absoluut niets weten en die we als uiterst gevaarlijk moeten beschouwen, totdat grotendeels dezelfde deskundigen op een zeker moment het tegendeel zullen hebben bewezen. In Zwitserland vormen zij de ‘Swiss National COVID-19 Science Task Force’ en bieden ze zich aan bij de Zwitserse Federale Raad als wetenschappelijke adviseurs.

De uitvoerende en wetgevende politici en de federale en kantonnale gezondheidsautoriteiten, die allen door hen in paniek zijn gebracht, nemen hun aanbod aan en lijken hen even blindelings te volgen als de Federale Raad blijkbaar blindelings de WHO volgde toen deze de COVID-pandemie uitriep. In tegenstelling tot elke kegelclub houdt de nu officiële wetenschappelijke adviesraad van de Zwitserse regering tijdens wat de grootste crisis van Zwitserland sinds de Tweede Wereldoorlog zou moeten zijn, geen enkel verslag bij van zijn activiteiten.

Twee vrouwen verlamd uren na inname Pfizer COVID-19 vaccin

Op 16 maart verklaart de Zwitserse Federale Raad de “uitzonderlijke situatie”, het hoogste gevaarniveau van de epidemiewet, op basis van precies nul wetenschappelijk bewijs.

De massamedia, waaronder de Zwitserse openbare omroep SRG, nemen de derde rol op zich in dit conglomeraat van wederzijds escalerende onwetendheid, arrogantie, incompetentie en georganiseerde onverantwoordelijkheid. Hersenloos en harteloos hameren ze ons de klok rond in het hoofd:

Er heerst een pandemie van een zeer besmettelijk en zelfs epidemiologisch relevant asymptomatisch overdraagbaar corona killer virus. Elke schijnbaar gezonde en gezonde medemens kan uw engel des doods zijn!

Anders dan in 2009 censureren, discrediteren en belasteren de massamedia consequent vragende artsen en wetenschappers, waaronder grootheden als John Ioannidis, hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid aan de Stanford University School of Medicine, een van ’s werelds bekendste en meest geciteerde wetenschappers, gespecialiseerd in wetenschapsfraude, prof. Sucharit Bhakdi, en dr. Wolfgang Wodarg. Nadat ik door een mij welbekende privé-persoon was belasterd, onder meer met vermeende bedreigingen aan het adres van politici en mijn familie, werd ik in mijn praktijk brutaal gearresteerd door een antiterreureenheid en, nadat onmiddellijk was gebleken dat ik niemand had bedreigd, alleen maar het wereldbeeld van krankzinnigen, werd ik wegens “zelfbedreiging terwijl ik in COVID ontoerekeningsvatbaar was” voor zes dagen naar een gesloten psychiatrische afdeling afgevoerd, zie :

Corona-kritische arts door arrestatieteam gearresteerd en naar psychiatrische kliniek gebracht

De regeringen van bijna alle landen schijnen hun epidemieplannen te zijn vergeten, die het individu, de samenleving en de economie wijselijk ontzien. In blinde gehoorzaamheid aan de WHO en aan lobbyisten, die deskundigen worden genoemd, voeren zij zelfvernietigende niet-farmacologische interventies uit, waaronder nooit eerder overwogen lockdowns, naar het voorbeeld van het autoritaire China. Zij doen dit bijna overal ter wereld, in lockstep.

Zonder de bevolking te raadplegen, schaffen zij miljarden doses noodinjecties met mRNA en DNA aan, die zelfs tijdelijk zijn goedgekeurd door Swissmedic. Deze technologie wordt voor het eerst op grote schaal op mensen toegepast. Bijna wereldwijd worden de grondwet, de rechtsstaat, de mensenrechten, de burgerlijke vrijheden, de ethiek, de wetenschap en het gezond verstand opgeofferd ten gunste van een quasi-globaal autoritair regime onder controle van de WHO: Wie de WHO controleert, controleert de wereld!

Alle elementen van het heersende corona-verhaal zijn verzonnen uit het feitenvrije vacuüm

1. SARS-CoV-2 is niet in december 2019 in Wuhan opgedoken. Eerst, in november 2020, toonde een studie uit Milaan aan dat SARS-CoV-2 al in september 2019 endemisch was in Italië, vóór het griepseizoen 2019/20. Andere studies toonden later hetzelfde aan, bijvoorbeeld in Frankrijk.

2. Er is geen sprake van een SARS-CoV-2-epidemie van nationale omvang, dus ook niet van een pandemie. Dit blijkt al uit het ontbreken van oversterfte wanneer gecorrigeerd wordt voor demografie, en uit de vrij lage bezetting van de intensive care units, waarvan de capaciteit bovendien sinds april 2020 massaal is gereduceerd.

3. De indicatie om niet alleen kritisch zieke ziekenhuispatiënten te testen die een specifieke antivirale therapie nodig hebben, in het surveillancesysteem, en in een studiecohort, maar om zelfs asymptomatische, voorheen gezonde, mensen te testen en bovendien om slechts op één van alle respiratoire virussen te testen die in de differentiële diagnose van respiratoire infecties in aanmerking moeten worden genomen, is verkeerd.

4. De Drosten RT-PCR test is niet diagnostisch voor een infectie met SARS-CoV-2 noch voor een ziekte of overlijden ten gevolge van COVID-19. Op 27 november 2020 publiceerde een internationale groep van 22 biowetenschappers, waaronder ikzelf, een ‘External Peer Review of the Corman-Drosten Paper’.

We leggen uit dat er sprake is van belangenverstrengeling, dat de zogenaamde peer review binnen 24 uur absurd is, en tien fundamentele wetenschappelijke gebreken heeft. Deze belangrijkste medische publicatie van 2020, die qua gebrek aan wetenschappelijkheid nauwelijks overtroffen kan worden, had nooit gepubliceerd mogen worden.

Het Corman-Drosten RT-PCR testprotocol is slecht en vaag gefabriceerd, zonder validatie en standaardisatie. Als gevolg van kruisreacties met andere coronavirussen daalt de specificiteit van de test van ongeveer 98,6%, wat overeenkomt met 1,4% fout-positieven, die reeds laag is bij afwezigheid van enig virus, tot maximaal 92,4%, wat overeenkomt met 7,6% fout-positieven, tijdens het griepseizoen. Overal wordt de test anders uitgevoerd en met te hoge cyclusdrempels. Hoewel studies hebben aangetoond dat er geen kweekbare virussen aanwezig zijn in monsters met een Ct-waarde boven 28, worden de tests nog steeds uitgevoerd met cyclusdrempelwaarden boven 35. De resultaten worden wereldwijd gerapporteerd zonder verwijzing naar klinische symptomen.

5. De symptomen, klinische, laboratorium- en radiologische bevindingen van COVID-19 zijn niet duidelijk te onderscheiden van ziekten die worden veroorzaakt door andere virussen van de luchtwegen.

6. Er is geen epidemiologisch relevante asymptomatische overdracht van respiratoire virussen. Wat wij op de medische school leerden, is intussen ook voor SARS-CoV-2 door talrijke studies bevestigd. Het door Prof. Drosten in de Brief aan de Redactie van 30 januari 2020 verzonnen ‘asymptomatisch contact’ was wel degelijk symptomatisch: de patiënte had haar symptomen met medicatie onderdrukt.

15-jarige jongen sterft aan een hartaanval twee dagen nadat hij was ingeënt met Pfizer/Biontech

Daarom zijn alle niet-farmacologische interventies voor asymptomatische, voorheen gezonde, mensen buiten de bewezen effectieve maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te dammen, hygiëne en zelfisolatie van zieke mensen, niet effectief.

7. Het lang geciteerde hoge sterftecijfer (CFR) van 2% was misleidend. Iedere basisschoolleerling weet dat niet het CFR van belang is, maar het infectiesterftecijfer (IFR), dat gemakkelijk een factor honderd lager kan zijn vanwege het aantal niet-opgespoorde gevallen.

8. De aanvankelijke bewering dat 5% van de besmette personen een intensive care behandeling nodig zou hebben, was onjuist, om dezelfde redenen die elke leerling op de lagere school begrijpt. Het leidde tot de aanschaf van ongeveer 1.000 beademingsapparaten en tot uitstel van niet-spoedeisende maar wel noodzakelijke operaties.

9. SARS-CoV-2 is geen massamoordenaar. De meest recente realistische schatting van het wereldwijde IFR is 0,15%, minder dan 0,05% voor minder dan 70-jarigen. Na vervanging van het aantal overledenen binnen 28 dagen met een positieve PCR-test op welke oorzaak dan ook door het aantal overledenen door COVID-19, is het nog veel lager, ver onder dat van de seizoensgriep.

10. Een epidemie verspreidt zich niet exponentieel, maar volgens een logistische of Gompertz-functie.

11. Door basis- en kruisimmuniteit loopt tijdens elk griepseizoen slechts ongeveer 10-20% van de mensen het seizoensgebonden corona- en griepvirus op. Kudde-immuniteit bestaat waarschijnlijk sinds het einde van het Corona-19-seizoen, in onze middennoordelijke breedtegraden in april 2020. Daarom is een “zoveelste-golf van een respiratoir virus” ook een biologische onmogelijkheid.

12. Er is een effectieve profylaxe: bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, veel sociale contacten, en vitamine D3.

13. Er is een effectieve, goed verdraagbare, goedkope therapie: bijvoorbeeld uitwendig budesonide, normale doses hydroxychloroquine en ivermectine.

14. De seriële experimentele mRNA- en DNA-injecties zijn overbodig (IFR 0,15%, voor <70a: <0. 05%, nog veel lager na vervanging van het aantal overledenen aan welke oorzaak dan ook binnen 28 dagen met een positieve PCR test door het aantal overledenen aan COVID-19, bovendien muteert SARS-CoV-2 permanent en in die zin dat het besmettelijker wordt terwijl het minder gevaarlijk is), ondoelmatig (volgens de registratiestudies, die het papier waarop ze geschreven zijn niet waard zijn, verminderen de mRNA-injecties het risico op milde COVID-19 ziekte absoluut(! ) met <1%, er zijn geen gegevens voor ernstige kuren en bij >75-jarigen), en onveilig (anafylactische reacties, trombo-embolie, trombocytopenie, DIC, en myocarditis op korte termijn, mogelijke ADE op middellange termijn, mogelijke auto-immuunziekten, kanker, en andere op middellange tot lange termijn).

SARS-CoV-2 is geen buitenaards wezen! Het is een pas ontdekt lid van de bekende bèta-coronavirusfamilie. Daarom komt het vanzelfsprekend seizoensgebonden voor van november tot april en muteert het, zonder menselijk ingrijpen, zodanig dat het steeds besmettelijker maar minder gevaarlijk wordt. Door de bestaande basis- en kruisimmuniteit wordt slechts een fractie van de bevolking ziek. De ziekte is meestal zelfbeperkend en laat immuniteit achter, mogelijk voor het leven, en beter dan de beste vaccinatie ooit zou kunnen. De ziekte doodt relatief weinig mensen en, in tegenstelling tot influenza, geen kinderen.

Het hele heersende corona-narratief is onzin. Het rechtvaardigt de globale overheersende onwetenschappelijke, onmenselijke waanzin. Dat kan met elk respiratoir virus: als we niet langer alle mensen testen met een overgevoelige, laag-specifieke RT-PCR-test die kruisreageert met andere virussen op theoretisch één RNA-fragment van SARS-CoV-2, maar op één van, zeg, influenza- of metapneumovirussen, hebben we meteen een influenza- of metapseudo-pandemie.

Overigens moet elke tweedejaars geneeskundestudent de grondbeginselen van de epidemiologie bestuderen. Daar leert hij of zij dat wanneer een epidemie van nationale omvang wordt afgekondigd, onmiddellijk een studiecohort moet worden gevormd dat representatief is voor de bevolking. Dit cohort wordt gebruikt om het aantal gevallen, de ernst van de ziekte en de status van de immuniteit te controleren, in dit geval door het bepalen van antilichamen en T-celimmuniteit.

Hoewel het al meer dan een jaar geleden is dat de WHO de COVID-pandemie uitriep, bestaat zo’n representatief surveillancecohort nog niet. Erger nog: van week 13 tot en met 44 had de FOPH het surveillancesysteem ook gepauzeerd, waarmee de totale blinde vlucht compleet was.

De epidemie is grotendeels een irreële PCR-test-epidemie, maar de onderdrukkende maatregelen die zij heeft voortgebracht zijn reëel; zij bedreigen onze vrijheid, onze bestaansmiddelen en zelfs ons leven.

Beste verantwoordelijke collega’s!

Denk aan de Eed van Hippocrates (“Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare”) en de Verklaring van Genève van de World Medical Association:

Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om mensenrechten en burgerlijke vrijheden te schenden, zelfs niet onder bedreiging.

Beste verantwoordelijke medemensen!

Wordt wakker, sta op en vecht, vreedzaam maar vastberaden; zo niet voor uzelf, dan voor de toekomst van uw kinderen en die van uw kleinkinderen!

Dr. Binder is gespecialiseerd in Cardiologie en Interne Geneeskunde, met een proefschrift in Immunologie en Virologie, en 32 jaar ervaring in diagnose en behandeling van Acute Respiratoire Ziekten. Deze tekst is grotendeels gebaseerd op zijn presentatie (Duitse tekst / Duitse video) gehouden op de persconferentie van ‘Aletheia – Medicine and Science for Proportionality’, 28 mei 2021.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zie voor verwijzingen en links bij het origineel bij Frontnieuws.

Lees ook ander nieuws bij hen.