Maand: december 2020

Over de destructieve missie van het jodendom

Over de destructieve missie van het jodendom

Henry Makow heeft een artikel met de kop Douglas Reed – Destructieve missie van het jodendom

Henry Makow behaalde zijn Ph.D. in Engelse literatuur aan de Universiteit van Toronto in 1982.

In het artikel een samenvatting van het boek van Douglas Reed. Hij vertelt ook dat hij zelf joods is en wat het met gewone joden ( zoals hij) deed en doet en hij gaat daarop in.

Uit het artikel vooraf:

‘De joodse geschiedenis ontvouwt zich … uitsluitend als een verhaal van verwoestende prestaties en joodse wraak, zowel in de huidige tijd als drieduizend of meer jaar geleden.’

Zie de scamdemic ( de schandalen rond de pandemie hoax) in de context van een eeuwenoud Joods dictaat om de goyim te vernietigen of tot slaaf te maken, dat Douglas Reed (1895-1976) beschrijft in The Destructive Mission, hoofdstuk 17 van The Controversy of Zion (1978) dat hier wordt geëxtraheerd ( uittreksel van gemaakt). Ik ben een etnische Jood en geloof dat de meeste Joden deze uitspraak weerzinwekkend zouden vinden. Het is echter de agenda van de joodse leiders die in de voorhoede van het communisme staan, namelijk bij het monopolie van een maçonnieke joodse centrale bankier op ALLES. Dit staat achter VN-AGENDA 21, de oplichterij, het stelen van verkiezingen, vernietiging van het gezin (genderdysforie), ras (migratie, rassenvermenging) censuur en de bevordering van satanisme in het algemeen. Gepresenteerd als ‘progressief’, is hun werkelijke doel de vernietiging van de westerse (christelijke) beschaving.

De vernietigende missie van het judaïsme brengt alle joden in gevaar wanneer er een fractie bij betrokken is. Geassimileerde Joden zoals ik moeten zich uitspreken of met hetzelfde penseel worden bestrooid ( wij zouden zeggen: anders zijn ze geen haar beter). De meeste joden, inclusief Israëli’s, lijden aan deze verderfelijke hoax en worden ingeënt als vee (goyim.) Alleen, satanisten (Illuminati) vermijden de gevolgen en profiteren ervan.

De agenda kan zijn om antisemitisme aan te wakkeren en Amerikaanse Joden te dwingen naar Israël te emigreren.

In ieder geval moeten Joden zich verzetten tegen het covid-communisme, of de schuld op zich nemen. Joden zijn het zat om menselijke schilden te zijn voor Illuminati (kabbalistische) Joden en hun krankzinnige agenda.

Uit het artikel van Reed: …door Douglas Reed

(uittreksel door henrymakow.com)

De studie van honderden boekdelen, gedurende vele jaren, bracht geleidelijk het besef dat de essentiële waarheid van het verhaal van Zion allemaal wordt samengevat in de eenentwintig woorden van de heer Maurice Samuel: “Wij Joden, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietiger blijven. … niets dat de heidenen zullen doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. “

Op het eerste gezicht klinken ze ijdel of neurotisch, maar door de toenemende kennis van het onderwerp blijkt dat ze eerlijk bedoeld waren en zorgvuldig gekozen zijn. Ze bedoelen dat een man die is geboren als jood en een Jood blijft, een vernietigende missie verwerft die hij niet kan ontwijken. Als hij afwijkt van deze “wet”, is hij in de ogen van de oudsten geen goede Jood; als hij een goede Jood wil zijn of er toe wordt gedwongen, moet hij zich daaraan conformeren.

Dit is de reden waarom de rol die werd gespeeld door degenen die “de joden” in de geschiedenis bestuurden, ongetwijfeld een vernietigende rol moest spelen; en in onze generatie van de twintigste eeuw heeft de vernietigende missie haar grootste kracht bereikt, met resultaten die zelfs nog niet volledig te voorzien zijn.

Dit is geen mening van de huidige schrijver. Zionistische schriftgeleerden, afvallige rabbijnen en heidense historici zijn het eens over het vernietigende doel; het is niet in discussie onder serieuze studenten en is waarschijnlijk het enige punt waarover unaniem overeenstemming is.

De hele geschiedenis wordt in deze termen aan de jood gepresenteerd: dat vernietiging de voorwaarde is voor de vervulling van de joodse wet en van de ultieme joodse overwinning.

“Alle geschiedenis” betekent verschillende dingen voor de Jood en de heiden. Voor de heiden betekent het ongeveer de annalen van de christelijke jaartelling en alle annalen die verder teruggaan voordat ze beginnen te vervagen in legende en mythe.

Voor de Jood betekent het het verslag van gebeurtenissen die in de Torah-Talmud en de rabbijnse preken worden gegeven, en dit gaat terug tot 3760 v.Chr. , de exacte datum van de schepping. De wet en ‘geschiedenis’ zijn hetzelfde, en er is alleen joodse geschiedenis; dit verhaal ontvouwt zich uitsluitend voor zijn ogen als een verhaal van verwoestende prestaties en van Joodse wraak, in de huidige tijd als drieduizend of meer jaar geleden.

Door deze manier van uitbeelden vervalt het hele beeld van het leven van andere naties tot bijna niets, zoals het frame van bamboe en papier van een Chinese lantaarn. Het is heilzaam voor de heiden om zijn wereld, verleden en heden, door deze ogen te aanschouwen en te ontdekken dat wat hij altijd als belangrijk, trots of beschamend beschouwde, niet eens bestaat, behalve als een vage achtergrond van het verhaal. van Zion. Het is alsof je met één oog naar jezelf kijkt door het verkeerde uiteinde van een telescoop en met het andere naar Juda door een vergrootglas.

Voor de letterlijke Jood is de wereld nog steeds plat en Juda, de erfelijke daarvan, is het centrum van het universum. De heersende sekte is in grote mate in staat geweest om deze theorie van het leven op te leggen aan de grote naties van het Westen, zoals ze oorspronkelijk de Wet oplegde aan de Judaieten zelf.

Het gebod “vernietigen” vormt de basis van de wet die de levieten hebben opgesteld. Als het wordt verwijderd, blijft niet ‘de Mozaïsche wet’ of dezelfde religie over, maar iets anders; de imperatief (gebiedende wijs, bindende opdracht) “vernietigen” is het kenmerk van identiteit. Het moet met opzet zijn gekozen. Er zouden veel andere woorden kunnen zijn gebruikt; bijvoorbeeld overwinnen, verslaan, vernederen, onderwerpen; maar vernietigen werd gekozen. Het werd in de mond van God gelegd, maar het was duidelijk de keuze van de schriftgeleerden.

Dit was het soort perversie dat Jezus aanviel: “leringen onderwijzend de geboden van mensen”.

Het komt op de eerste plaats aan het begin van het verhaal, omdat het rechtstreeks aan God wordt

toegeschreven in de oorspronkelijke belofte van het beloofde land: “Ik zal … alle mensen vernietigen naar wie je zult komen.”

Zelfs daarvoor is de eerste daad van vernietiging aan God toegerekend, in de vorm van de eerste “wraak” op de heidenen: “Ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan … ik zal alle eerstgeborenen in het land slaan. van Egypte … En Farao’s knechten zeiden tot hem … Weet u nog niet dat Egypte vernietigd is? ‘ (Exodus)

Vanaf dat begin loopt de leer, “vernietigen”, eerst door de hele Wet en vervolgens door de hele weergave van historische gebeurtenissen. De daad van vernietiging is soms het onderwerp van een overeenkomst tussen God en het uitverkoren volk, op een “als” en “dan” -basis; God biedt aan om te vernietigen, of het uitverkoren volk vraagt hem om te vernietigen. In elk geval wordt de daad van vernietiging afgebeeld als iets dat zo verdienstelijk is dat het een gelijkwaardige dienst vereist. Dus:

“Als u inderdaad … alles doet wat ik zeg, dan zal ik een vijand zijn van uw vijanden … en zal ik alle mensen vernietigen tot wie u zult komen” (Exodus). (In dit geval wordt God geciteerd als een veelbelovende vernietiging in ruil voor ‘naleving’; de belangrijkste van de ‘inzettingen en oordelen’ die in acht moeten worden genomen is: ‘U zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de naties die u zult bezitten andere goden hebben gediend’ ; Deuteronomium).

Omgekeerd: “En Israël zwoer een gelofte aan de Heer en zei: Als u dit volk inderdaad in mijn hand wilt overleveren, dan zal Ik hun steden volkomen vernietigen. En de Heer luisterde naar de stem van Israël en leverde de Kanaänieten over; en zij vernietigden hen en hun steden volledig “(Numeri).

Zoals zal worden gezien, is de afspraak over “vernietiging” in beide gevallen afhankelijk van het verrichten van een tegendienst door het volk of door God.

Het gebod, “volkomen vernietigen”, dat hoog in de leer is van de starre Wet, elke uitoefening van clementie of andere tekortkoming in totale vernietiging, is een ernstige juridische overtreding, niet alleen een beoordelingsfout. …

Dit was de basis waarop de hele wet, en de hele geschiedenis van die tijd en latere tijden, werd gebouwd. Vanaf het moment dat Israël hen verwierp en ze alleen achterbleven met de levieten, werden de Judaieten geregeerd door een priesterschap dat beloofde dat vernietiging Jehovah’s belangrijkste bevel was en dat ze door God waren uitgekozen om te vernietigen. Zo werden zij de enige mensen in de geschiedenis die zich specifiek aan de vernietiging als zodanig wijden. Vernietiging als een bijkomend gevolg van oorlog is een bekend kenmerk van de hele menselijke geschiedenis. Vernietiging als een erkend doel was nooit eerder bekend en de enige vindbare bron van dit unieke idee is de Thora-Talmoed.

De bedoeling was duidelijk om een vernietigende kracht te organiseren; daarin ligt de grote waarheid van de woorden van de heer Samuël in onze tijd.

Zolang een groot aantal mensen, verdeeld over de naties, zich aan een dergelijke wet onderwierp, was hun energie, waar ze ook waren, ongetwijfeld gericht op een destructief doel. Uit de ervaring van 458-444 v.Chr., Toen de levieten met Perzische hulp hun wet op een huilend volk aflegden, werd de natie geboren die sindsdien zijn katalytische (wat het proces bevordert) functie heeft vervuld van het veranderen van omringende samenlevingen terwijl ze zelf onveranderd bleef …

ie ook hier en hier en hier

Over de wereldwijde coronacrisis van 2020

Aanvankelijk wilde ik eigenlijk graag kerstvakantie houden maar ik zit toch weer achter de laptop om een link van SOTN te delen.

SOTN heeft een artikel met de kop: De wereldwijde coronacrisis van 2020: vernietiging van het maatschappelijk middenveld, gemanipuleerde economische depressie, wereldwijde staatsgreep en de ‘grote reset’

Het is een Global Research E-Book (Centrum voor Onderzoek naar Globalisering (CRG))

door Prof Michel Chossudovsky dat volledig te downloaden is. Het is een verslag van het afgelopen jaar met veel links en veel verwijzingen. Ga naar de link, niet alleen om te lezen maar om een kopie te maken en te bewaren.

Uit het: Voorwoord

De angstcampagne heeft gediend als een instrument van desinformatie. In de loop van de afgelopen elf maanden, beginnend begin januari, heb ik bijna dagelijks de tijdlijn en de evolutie van de Covid-crisis geanalyseerd. Vanaf het allereerste begin in januari 2020 werden mensen ertoe gebracht het bestaan van een snel voortschrijdende en gevaarlijke epidemie te geloven en te accepteren.

…De angstcampagne heerst. En mensen worden nu wijsgemaakt dat het coronavaccin dat door hun regeringen wordt gesponsord de “oplossing” is. En die “normaliteit” zal worden hersteld zodra de hele bevolking van de planeet is ingeënt.

…Of ging Pfizer ‘rechtstreeks naar menselijke’ proefkonijnen ‘. ? Menselijke tests begonnen eind juli en begin augustus. “Drie maanden is ongehoord om een nieuw vaccin te testen. Meerdere jaren is de norm . “

…Nauwelijks bericht door de media: ” Zes mensen stierven in Pfizers late fase van het proces van het COVID-19-vaccin, onthulde de FDA slechts enkele uren nadat Groot-Brittannië het eerste land ter wereld werd dat het vaccin op de markt bracht.”

…Het plan om een vaccin te ontwikkelen is winstgericht. Het wordt ondersteund door corrupte regeringen die de belangen van Big Pharma dienen. De Amerikaanse regering had in juli al 100 miljoen doses besteld en de EU gaat 300 miljoen doses kopen. Het is groot geld voor Big Pharma, royale uitbetalingen aan corrupte politici, ten koste van belastingbetalers.

…Dit E-Book is voorlopig. Er is een gevoel van urgentie. Mensen over de hele wereld worden door hun regeringen voorgelogen.

…Een woord over de methodologie: ons doel is om de “grote leugen” te weerleggen door middel van een zorgvuldige analyse, bestaande uit:

Een historisch overzicht van de Covid-crisis,

Wetenschappelijke analyse en gedetailleerd overzicht van ‘officiële’ gegevens, schattingen en definities,

Analyse van de impact van de WHO-richtlijnen en het overheidsbeleid op economische, sociale en volksgezondheidsvariabelen.

Ons doel is om mensen wereldwijd te informeren en het officiële verhaal te weerleggen dat als voorwendsel en rechtvaardiging is gebruikt om het economische en sociale weefsel van hele landen te destabiliseren.

Deze crisis treft de mensheid in zijn geheel: 7,8 miljard mensen. We zijn solidair met onze medemensen wereldwijd. Waarheid is een krachtig instrument.

…Vertel het verder. Stuur deze tekst door naar vrienden en collega’s

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I.

Invoering. Vernietiging van het maatschappelijk middenveld. De angstcampagne

Hoofdstuk II

Wat is Covid-19, SARS-2: hoe wordt het getest? Hoe wordt het gemeten?

Hoofdstuk III

De Corona-tijdlijn

Hoofdstuk IV

Gemanipuleerde economische depressie

Hoofdstuk V.

De verrijking van de superrijken. De toe-eigening en herverdeling van rijkdom

Hoofdstuk VI

“Er is geen medicijn”. Onderdrukking van Hydroxychloroquine (HCQ), een goedkoop en effectief medicijn

Hoofdstuk VII

Het Covid-vaccin van Big Pharma

Hoofdstuk VIII

Vrijheid van meningsuiting. De protestbeweging categoriseren als ‘antisociaal’

Hoofdstuk IX

“Global Coup d’État” en de “Great Reset”. Wereldwijde schuld en neoliberale “shockbehandeling”

Deze hoofdstukken zijn hier en hier dus te lezen en te downloaden en het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen en er zo snel mogelijk kennis van nemen.

Denk niet dat al die bekende mensen die je voorgingen / gaan met het krijgen van het “vaccin” dat ook werkelijk kregen. Het is simpel om de meute te bedriegen. Het is allemaal leugen en nep.

Uit het boek: We bevinden ons op het kruispunt van een van de ernstigste crises in de wereldgeschiedenis. We zijn levende geschiedenis, maar ons begrip van de opeenvolging van gebeurtenissen sinds januari 2020 is vervaagd. Wereldwijd zijn mensen zowel door hun regeringen als door de media misleid over de oorzaken en verwoestende gevolgen van de Covid-19 “pandemie”.

De onuitgesproken waarheid is dat het nieuwe coronavirus een voorwendsel en rechtvaardiging biedt voor machtige financiële belangen en corrupte politici om de hele wereld in een spiraal van massale werkloosheid, bankroet, extreme armoede en wanhoop te brengen.

…Artsen die het officiële verhaal in twijfel trekken, worden bedreigd. Ze verliezen hun baan. Hun carrières zijn vernietigd. Degenen die zich verzetten tegen de opsluiting van de regering worden gecategoriseerd als “asociale psychopaten”:

…De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. … Deze symptomen zijn meestal mild en beginnen geleidelijk. Sommige mensen raken besmet, maar hebben slechts zeer milde symptomen . De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte zonder behandeling in het ziekenhuis. Ongeveer 1 op de 5 mensen die COVID-19 krijgen, wordt ernstig ziek en krijgt ademhalingsmoeilijkheden.

… de algehele klinische gevolgen van Covid-19 kunnen uiteindelijk meer lijken op die van een ernstige seizoensgriep (met een sterftecijfer van ongeveer 0,1%) of een pandemische griep (vergelijkbaar met die in 1957 en 1968) in plaats van een ziekte vergelijkbaar met SARS of MERS, die respectievelijk een sterftecijfer van 9 tot 10% en 36% hadden.

…“Influenza (griep) en COVID-19 zijn beide besmettelijke aandoeningen van de luchtwegen, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen . COVID-19 wordt veroorzaakt door infectie met een nieuw coronavirus (genaamd SARS-CoV-2) en griep wordt veroorzaakt door infectie met influenzavirussen . Omdat sommige van de symptomen van griep en COVID-19 vergelijkbaar zijn, kan het moeilijk zijn om het verschil tussen beide te zien op basis van alleen de symptomen, en kan het nodig zijn om een diagnose te bevestigen. Flu en COVID-19 hebben veel kenmerken gemeen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee. “

…Als het publiek was geïnformeerd en gerustgesteld was dat Covid “vergelijkbaar is met influenza”, zou de angstcampagne plat zijn gevallen.

De lockdown en sluiting van de nationale economie zou ronduit zijn afgewezen.

…Dit misbruik van de RT-PCR-techniek wordt door sommige regeringen , gesteund door wetenschappelijke veiligheidsraden en de dominante media, gebruikt als een meedogenloze en opzettelijke strategie om buitensporige maatregelen te rechtvaardigen , zoals de schending van een groot aantal grondwettelijke rechten, de vernietiging van de economie met het bankroet van hele actieve sectoren van de samenleving, de verslechtering van de levensomstandigheden voor een groot aantal gewone burgers, onder het voorwendsel van een pandemie op basis van een aantal positieve RT-PCR-tests, en niet op een reëel aantal patiënten .

…Het coronavirus heette aanvankelijk 2019-nCoV door de WHO, dezelfde naam als die werd aangenomen tijdens de simulatieoefening van 18 oktober 2019 201 onder auspiciën van de John Hopkins Bloomberg School of Health, Center for Heath Security (een evenement gesponsord door de Gates Foundation en World Economic Forum). ( Event 201 )

…De angstcampagne voor het ‘moordenaarvirus’ in combinatie met de tijdige ‘waarschuwingen’ van Dr. Tedros voor de noodzaak om een wereldwijde pandemie te implementeren, diende onuitwisbaar de belangen van de institutionele speculanten en hedgefondsen van Wall Street. De financiële crash leidde tot een grote verschuiving in de verdeling van geldvermogens. (Zie analyse in hoofdstuk V)

…Onder de zogenaamde “New Normal” Great Reset, gepresenteerd door het World Economic Forum (WEF), zullen de schuldeisers (inclusief de miljardairs) uiteindelijk belangrijke sectoren van de reële economie opkopen en failliete entiteiten overnemen. De schuldeisers zullen ook proberen om eigendom en / of controle te verwerven over “publieke rijkdom”, inclusief de sociale en economische activa van de staat, door middel van een omvangrijk schuldenproject onder toezicht van het IMF en de Wereldbank.

…De golf van faillissementen als gevolg van de sluiting van de wereldeconomie treft zowel kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) als grote ondernemingen. Er zijn aanwijzingen dat kleine en middelgrote ondernemingen letterlijk worden weggevaagd.

…De COVID ‐ 19-crisis treft onevenredig veel 1,25 miljard werknemers in risicovolle banen, met name in de zwaarst getroffen sectoren zoals detailhandel, accommodatie- en voedseldiensten en productie (IAO, 2020b). De meeste van deze werknemers zijn zelfstandigen en hebben banen met een laag inkomen in de informele sector… Jongeren bijvoorbeeld, worden geconfronteerd met meerdere schokken, waaronder verstoring van onderwijs en opleiding, werkgelegenheid en inkomen, naast grotere moeilijkheden bij het vinden van een baan.

…Overheden staan onder controle van wereldwijde crediteuren. Wat wordt overwogen voor het post-Covid-tijdperk is de implementatie van enorme bezuinigingsmaatregelen, waaronder de annulering van uitkeringen en sociale netten.

…” De werkloosheid in de hele Europese Unie zal naar verwachting stijgen tot negen procent in 2020, als gevolg van de coronaviruspandemie en de daaropvolgende lockdowns die door nationale regeringen zijn afgedwongen”.

Volgens officiële EU-cijfers:

Griekenland, Spanje en Portugal… hebben sinds het begin van de pandemie opnieuw een grote stijging van de jeugdwerkloosheid gezien. Griekenland zag een stijging van 31,7 procent in maart naar 39,3 procent in juni, terwijl Spanje en Portugal vergelijkbare stijgingen lieten zien, van respectievelijk 33,9 procent naar 41,7 procent en 20,6 procent tot 27,4 procent.

…Het uitbreken van hongersnoden

Volgens bronnen van de VN zijn er hongersnoden uitgebroken in minstens 25 ontwikkelingslanden . Volgens de FAO 17 juli 2020

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) identificeren 27 landen die zich in de frontlinie bevinden van de dreigende door COVID-19 veroorzaakte voedselcrises, aangezien de domino-effecten van de pandemie reeds bestaande hongersnood verergeren.

…De COVID-19-pandemie heeft potentieel verstrekkende en veelzijdige indirecte gevolgen voor samenlevingen en economieën, die lang kunnen duren nadat de noodsituatie op gezondheidsgebied voorbij is. Deze zouden bestaande instabiliteit of crises kunnen verergeren, of tot nieuwe kunnen leiden met gevolgen voor de voedselzekerheid, voeding en bestaansmiddelen.

Met meer dan twee miljard mensen, of 62 procent van al degenen die wereldwijd werken, werkzaam in de informele economie volgens gegevens van de IAO, lopen miljoenen mensen een toenemend risico op honger. De inkomsten voor informele werknemers zullen naar schatting met 82 procent dalen, waarbij Afrika en Latijns-Amerika met de grootste daling worden geconfronteerd

…Geestelijke gezondheid is een belangrijke kwestie

Wat nog moet worden gedocumenteerd, is de impact van deze wereldwijde crisis op de geestelijke gezondheid van miljoenen mensen die vaak worden geleid door werkloosheid en massale armoede. De frequentie van zelfmoorden is toegenomen. De gegevens blijven tot stand komen.

…Onderwijs: de gevolgen voor onze kinderen

De fundamenten van het maatschappelijk middenveld worden bedreigd. UNICEF schat dat 1,6 miljard kinderen en adolescenten wereldwijd getroffen worden door de sluiting van scholen.

“Nu de COVID-19-pandemie zich over de hele wereld heeft verspreid, heeft een meerderheid van de landen de tijdelijke sluiting van scholen aangekondigd, wat gevolgen heeft voor meer dan 91 procent van de studenten wereldwijd … Nooit eerder gingen zo veel kinderen tegelijkertijd van school …

Ook hogescholen en universiteiten zijn verlamd. Studenten wordt het recht op onderwijs ontzegd. Hoewel UNESCO bevestigt dat meer dan een miljard leerlingen worden getroffen , biedt het geen concrete oplossing of kritiek. Het officiële verhaal dat wordt opgelegd door het zogenaamde “publiek / private partnerschap” dat wordt opgelegd aan nationale regeringen, is op het eerste gezicht overgenomen.

In 132 landen zijn scholen gesloten.

…Sinds begin februari 2020 hebben de Super Rich miljarden dollars geïncasseerd. Tussen april en juli is het totale vermogen van miljardairs over de hele wereld gegroeid van $ 8 biljoen tot meer dan $ 10 biljoen,

…De miljardairs waren niet alleen de ontvangers van genereuze “stimuleringspakketten van de overheid” (dwz Hand-outs), het grootste deel van hun financiële winsten vanaf het begin van de Covid-angstcampagne begin februari was het resultaat van handel met voorkennis, derivatenhandel en manipulatie van zowel financiële en grondstoffenmarkten. Warren Buffett identificeert deze speculatieve instrumenten terecht als “financiële massavernietigingswapens”.

…De grondgedachte van de Tweede Golf is het voorkomen en uitstellen van de heropening van de nationale economie , gekoppeld aan het afdwingen van sociale distantiëring, het dragen van het gezichtsmasker, enz.

Het doel is de diensteneconomie, de luchtvaartmaatschappijen, de toeristenindustrie, enz. Het handhaven van strikte beperkingen op vliegreizen komt neer op het faillissement van grote luchtvaartmaatschappijen. Het faillissementsprogramma is ontworpen en opgelegd

…En de tweede golf is bedoeld om de miljardairs in staat te stellen de stukken op te pakken en eigendom te verwerven over hele sectoren van economische activiteit tegen bodemprijzen

…Het doorbreken van de angstcampagne is de eerste stap om het tij te keren

…”Er is geen medicijn”

Onderdrukking van Hydroxychloroquine (CQ), een goedkoop en effectief medicijn

Er is een voortdurende strijd om Hydroxychloroquine (HCQ), een goedkoop en effectief medicijn voor de behandeling van Covid-19, te onderdrukken . De campagne tegen HCQ wordt gevoerd door lasterlijke politieke verklaringen, lasterlijke media-uitlatingen en niet te vergeten een gezaghebbende peer-reviewed “evaluatie” gepubliceerd op 22 mei door The Lancet, die was gebaseerd op nepcijfers en testprocessen.

…De drive om een vaccin te ontwikkelen is winstgedreven. Het wordt ondersteund door corrupte regeringen die de belangen van Big Pharma en Big Money dienen. De Amerikaanse regering had in juli al 100 miljoen doses besteld en de EU gaat 300 miljoen doses kopen.

De COVID-19 “pandemie” is veel ernstiger en duivels dan de H1N1 uit 2009. De COV-19-pandemie is een voorwendsel en een rechtvaardiging geweest voor het destabiliseren van de economieën van hele landen, waardoor grote delen van de wereldbevolking zijn verarmd. Ongekend in de moderne geschiedenis.

…Het leven van mensen verkeert in een vrije val en hun koopkracht is vernietigd.

Er is een duivels proces gaande dat erin bestaat al diegenen te “identificeren” die zich verzetten tegen het beheer van de coronaviruspandemie door de regering. Volgens lopende psychologische studies worden deze tegenstanders gecategoriseerd als “asociale psychopaten”.

… Accepteer het “officiële verhaal” en je wordt getagd als een “goed persoon” met “empathie” die de gevoelens van anderen begrijpt.

Protesteer tegen de ‘officiële waarheid’, bekritiseer de richtlijnen van de overheid, spreek bedenkingen uit met betrekking tot de sluiting van de wereldeconomie, sociale distantie en het dragen van het gezichtsmasker, en je wordt (volgens de ‘wetenschappelijke mening’) bestempeld als en bedrieglijke psychopaat ”.

…De hegemonische machtsstructuur van mondiaal kapitalisme

Groot geld, inclusief de miljardairstichtingen, is de drijvende kracht. Het is een complexe alliantie van Wall Street en het bankwezen, Big Oil and Energy, de zogenaamde “Defense Contractors”, Big Pharma, de Biotech Conglomerates, de Corporate Media, de Telecom, Communications en Digital Technology Giants, samen met een netwerk van denktanks, lobbygroepen, onderzoekslaboratoria, enz. Ook het bezit van intellectueel eigendom speelt een centrale rol.

…Maar er is ook een intense rivaliteit binnen het kapitalistische systeem. Namelijk een conflict tussen “Big Money Capital” en wat zou kunnen worden omschreven als “Real Capitalism”, dat bestaat uit bedrijven in verschillende gebieden van productieve activiteit op nationaal en regionaal niveau. Het omvat ook kleine en middelgrote ondernemingen.

Wat aan de gang is, is een proces van concentratie van rijkdom (en controle over geavanceerde technologieën) dat nog nooit eerder is vertoond in de wereldgeschiedenis, waarbij het financiële establishment (dwz de schuldeisers van meerdere miljarden dollars) de reële activa van zowel failliete bedrijven als staatseigendommen moet toeëigenen. .

…Wat nodig is, is de ontwikkeling van een breed grassroots-netwerk dat zowel de architecten van deze crisis confronteert als de nationale en regionale overheden (staten, provincies) die betrokken zijn bij het afsluiten en sluiten van economische activiteit als middel om “ V het virus ”. De legitimiteit van politici en hun machtige sponsors uit het bedrijfsleven moet in twijfel worden getrokken, inclusief de maatregelen van de politiestaat die zijn genomen om de verschillende beleidsmaatregelen af te dwingen. (Gezichtsmassa, sociale afstand nemen, openbare bijeenkomsten, enz.)

Dit netwerk zou (nationaal en internationaal) worden opgezet op alle niveaus van de samenleving, in steden en dorpen, werkplekken, parochies. Vakbonden, boerenorganisaties, beroepsverenigingen, bedrijfsverenigingen, studentenverenigingen, veteranenverenigingen, kerkgroepen zouden worden opgeroepen om deze beweging te integreren.

De eerste taak zou zijn om de angstcampagne en desinformatie in de media uit te schakelen en een einde te maken aan het vaccinatieprogramma van Big Pharma tegen Covid.

De bedrijfsmedia zouden rechtstreeks worden aangevochten, zonder zich specifiek te richten op reguliere journalisten, van wie velen de instructie hebben gekregen zich te houden aan het officiële verhaal. Dit streven zou een parallel proces op basisniveau vereisen, waarbij medeburgers worden gesensibiliseerd en geïnformeerd over de aard van het virus, de PCR-test, de gevolgen van de lockdown, het gezichtsmasker en sociale afstandelijkheid.

Het woord verspreiden” via sociale media en onafhankelijke online mediakanalen zal worden ondernomen, rekening houdend met het feit dat zowel Google als Facebook censuurinstrumenten zijn.

NB. ik doe mee aan het woord verspreiden en ik hoop met deze bovenstaande stukjes uit de hoofdstukken genoeg stimulans te bieden om naar de site te gaan en het hele E BOOK te downloaden en te kijken naar de links, grafieken, video’s enz. Het is ongeveer 70 kantjes.

Vergeet angst en kijk wat jij kunt doen. Als je het licht dient, dient het Licht jou.

Over hoe een burgeroorlog onvermijdelijk wordt in de VS.

The Truthseeker heeft een artikel met de kop: Een burgeroorlog wordt onvermijdelijk in de VS.

door Thierry Meyssan

Uit het artikel (google translate gebruikt en niet aangepast)

…Het probleem is niet langer wie legitiem tot president van de Verenigde Staten is gekozen, maar hoe lang kan de burgeroorlog worden uitgesteld? Het land is verre van een gevecht tussen een narcistische tv-presentator en een seniele oude man, het wordt verscheurd vanwege een fundamenteel cultureel probleem dat sinds het begin aan het smeulen is.

Hier zijn we dan: de ramp die de afgelopen 30 jaar voorspelbaar is, doemt op. De Verenigde Staten stevenen onverbiddelijk af op afscheiding en burgeroorlog.

Sinds de ondergang van de USSR had het “Amerikaanse rijk” niet langer een existentiële vijand en daarom ook geen reden om te bestaan. De poging van George H. Bush (de vader) en Bill Clinton om het land een nieuw leven te geven met de globalisering van de handel heeft de middenklasse in de VS en in bijna het hele Westen vernietigd. De poging van George W. Bush (zoon) en Barack Obama om de wereld te organiseren rond een nieuwe vorm van kapitalisme – dit keer financieel – is verzand in het zand van Syrië.

Het is te laat om het tij te keren. De poging van Donald Trump om het Amerikaanse rijk te verlaten en de inspanningen van het land te heroriënteren op zijn binnenlandse welvaart, is gesaboteerd door de elites die zich hebben verworven tot de puriteinse ideologie van de “Pilgrim Fathers”. Als gevolg hiervan is het moment aangebroken dat Richard Nixon en zijn verkiezingsadviseur Kevin Philipps zo vreesden: de Verenigde Staten staan ​​op de rand van afscheiding en burgeroorlog.

Wat ik schrijf is geen fantasie, maar de analyse van vele waarnemers in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Zo heeft het Hooggerechtshof van Wisconsin zojuist het beroep van Donald Trump tegen verkiezingsfraude niet-ontvankelijk verklaard, niet op juridische gronden, maar omdat “het de doos van Pandora zou openen.

In feite, in tegenstelling tot de verkeerde voorstelling van zaken die de internationale pers domineren, worden de beroepen van de vertrekkende president in de wet beoordeeld en hij heeft duidelijk gelijk, of ze worden in de politiek veroordeeld en bewijzen dat hij gelijk heeft, zal een burgeroorlog uitlokken. Maar het conflict is al te ver gevorderd. Hem politiek beoordelen in strijd met de wet zal ook een burgeroorlog uitlokken.

We moeten stoppen met het interpreteren van de presidentsverkiezingen als een rivaliteit tussen democraten en republikeinen, terwijl Donald Trump nooit heeft beweerd lid te zijn van de Republikeinse partij, die hij bestormde tijdens zijn campagne van 2016. Hij is geen verlichte man, maar een opvolger van president Andrew Jackson (1829-1837). Ja, ideologisch gezien was de laatste een voorbode van de ‘Zuiderlingen’, de ‘Zuidelijken’.

Dat Andrew Jackson in Europa wordt genegeerd, wil niet zeggen dat hij een marginale figuur is in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn portret staat op het biljet van $ 20, dat hij tegen zijn veto uitsprak bij de Federal Reserve.

We moeten stoppen met te doen alsof Donald Trump niet de meerderheid van zijn medeburgers vertegenwoordigt toen hij voor het eerst tot president werd gekozen in 2016, toen hij zojuist duizenden kandidaten heeft geholpen lokale verkiezingen te winnen in zijn naam, en toen hij net miljoenen meer stemmen heeft gewonnen dan in 2016.

Niemand in Europa lijkt te durven zien wat er voor ons gebeurt, want iedereen houdt vast aan het idee van een Verenigde Staten die een toonbeeld is van democratie. Lees de Amerikaanse grondwet, het duurt maar een paar minuten. Het erkent de soevereiniteit van de deelstaten, niet van het volk. De belangrijkste ontwerper, Alexander Hamilton, zei het en schreef in de Federalist Papers : het doel is om een ​​regime te vestigen dat vergelijkbaar is met de Britse monarchie zonder aristocratie, zeker niet een democratie.

Deze grondwet duurde slechts twee eeuwen vanwege het compromis van de eerste tien amendementen ( Bill of Rights ). Maar in dit tijdperk van globalisering van informatie kan iedereen zien dat de dobbelstenen worden geladen. Dit systeem is zeker tolerant, maar oligarchisch. In de Verenigde Staten worden bijna alle wetten opgesteld door georganiseerde pressiegroepen, ongeacht wie er in het Congres of het Witte Huis wordt gekozen. De politieke staf is slechts een rookgordijn dat de echte macht verbergt. Elke beslissing van elke politicus wordt door deze groepen opgemerkt en de directories die hun volgzaamheid samenstellen, worden elk jaar gepubliceerd.

De Europeanen, die de Verenigde Staten als democratisch land willen vertegenwoordigen, blijven beweren dat de presidentsverkiezingen een zaak van de kiezers zijn. Dit is absoluut niet waar. De grondwet voorziet niet in de verkiezing van de federale president in de tweede graad door het volk, maar door een kiescollege aangesteld door de gouverneurs. In de loop van de tijd hebben gouverneurs verkiezingen gehouden in hun land voordat ze de leden van het kiescollege kozen. Sommigen hebben ermee ingestemd het in hun lokale grondwet op te nemen, maar niet allemaal. Uiteindelijk kan het het federale Hooggerechtshof niet schelen, zoals het deed toen George W. Bush tegen Al Gore twintig jaar geleden werd benoemd. Het verklaarde expliciet dat de potentiële verkiezingsfraude die in Florida had plaatsgevonden niet onder zijn bevoegdheid viel.

In die context zou Donald Trump waarschijnlijk de verkiezingen van 2020 hebben gewonnen als de Verenigde Staten een democratie waren, maar hij verloor omdat het een oligarchie is en de politici hem niet willen.

De Jacksonianen, voorstanders van de democratie, hebben geen andere keuze dan de wapens op te nemen om hun zaak te laten zegevieren, zoals het Tweede Amendement van hun Grondwet expliciet bepaalt. In de oorspronkelijke zin van het Tweede Amendement is het recht van Amerikanen om allerlei oorlogswapens te verwerven en te dragen bedoeld om hen in staat te stellen in opstand te komen tegen een tirannieke regering, zoals ze deden tegen de Britse monarchie. Dit is de betekenis van het compromis van 1789, waarvan de meerderheid van mening was dat het was verbroken.

Generaal Michael Flynn, de kortstondige nationale veiligheidsadviseur, heeft zojuist opgeroepen tot opschorting van de grondwet en de invoering van de staat van beleg om een ​​burgeroorlog te voorkomen. Het Pentagon, wiens hoofd een maand geleden werd vervangen door de vertrekkende president ten gunste van vrienden van de generaal, staat klaar.

Donald Trump heeft ondertussen aangekondigd dat hij zal verschijnen voor de rechtbank in Texas die zal beslissen over lokale verkiezingsfraude. Texas is een van de twee staten die een onafhankelijke republiek vormden voordat ze toetraden tot de Verenigde Staten. Maar toen het lid werd, behield het het recht om zich af te melden. In 2009 dreigde gouverneur Rick Perry zich af te scheiden. Dit idee is nog steeds sterk. Vandaag wordt verwacht dat het lokale congres zal beslissen over het voorstel van vertegenwoordiger Kyle Biedermann voor een onafhankelijkheidsreferendum.

Het proces van ontbinding van de Verenigde Staten zou sneller kunnen zijn dan dat van de USSR. Het werd destijds in Moskou bestudeerd door professor Igor Panarin. De demografische gegevens zijn sindsdien veranderd en zijn geanalyseerd door Colin Woodard. Het land zou dan op culturele basis worden opgesplitst in 11 afzonderlijke staten.

De 11 rivaliserende culturele gemeenschappen die tegenwoordig de Verenigde Staten delen. Klik om te vergroten

Aan deze problemen worden toegevoegd de klachten tegen de wetgevende macht van zo’n 20 staten die tijdens de uitbraak van Covid-19 wetten hebben aangenomen die verkiezingen regelden op een manier die in strijd was met hun eigen grondwet. Als deze rechtsgeldige beroepen slagen, moeten ze niet alleen de presidentsverkiezingen annuleren, maar alle lokale verkiezingen (parlementair, sheriffs, aanklagers, enz.). Pas tijdens de bijeenkomst van de Federale Kiesraad kunnen de vermeende feiten in Texas en elders worden geverifieerd. Texas en andere staten met soortgelijke beroepen, evenals degenen die de verkiezing moeten annuleren, zullen daarom niet kunnen deelnemen aan de benoeming van de volgende president van de Verenigde Staten. In dat geval is de enige vervangingsprocedure die van toepassing is voor het nieuwe Congres,

Thierry Meyssan

Vertaling

Roger Lagassé

bron

zie ook bij Frontnieuws:

Staat president Trump op het punt de “Insurrection Act” in te roepen en regeringsfunctionarissen die betrokken zijn bij de verkiezingsfraude te arresteren?

Uit het artikel: Op dinsdag 15 december stuurde president Donald Trump een reeks berichten die de openbare- en rechtsorde deed schudden en het gevoel wekten dat er meer wetshandhaving in het verschiet ligt om de integriteit van de Amerikaanse verkiezingen te behouden, nu en in de toekomst.

De president moet de grondwet verdedigen tegen alle vijanden, zowel de buitenlandse als de binnenlandse. Onvermurwbaar waarschuwde Trump dat de strijd nog niet voorbij is, dat er “nog veel meer zal komen”, schrijft auteur Lance D Johnson op Humans are Free.

Dominion Voting Machines produceren een ongekend aantal fouten, en maken de weg vrij voor fraude in meerdere staten. President Trump wees op een foutenpercentage van 68 procent in de stemmachines voor Michigan.

Zie verder de link bij het artikel

Zie ook hier en hier en hier en hier en hier

NB. Ik besteed hier aandacht aan omdat de Nederlandse MSM hier nauwelijks verdiepend over bericht en omdat het ongekende spannende tijden zijn waarvan je in Nederland niets merkt. Behalve dan dat ze willen dat er wereldwijd zo min mogelijk mensen reizen en bij elkaar komen. Dat is een aanwijzing.

Over corona en de gevolgen 3

Ik las bij LifeSiteNews een artikel met de kop: Wat is de echte motivatie om te proberen miljoenen gezonde mensen te vaccineren?

Volgens Dr. Carrie Madej zijn mogelijke motieven onder meer genoommanipulatie, populatiecontrole, invasieve hightech branding, voortdurende bewaking en mogelijke manipulatie.

Uit het artikel: …Dr. Michael Yeadon, die “meer dan 30 jaar leiding gaf aan het onderzoek naar nieuwe allergie- en ademhalings- geneesmiddelen” en met pensioen ging bij Pfizer met “de hoogste onderzoekspositie op dit gebied”, schreef :

Er zijn absoluut geen vaccins nodig om de pandemie te blussen. Ik heb nog nooit zulke onzin horen praten over vaccins. U vaccineert geen mensen die geen risico lopen op een ziekte. U bent ook niet van plan om miljoenen fitte en gezonde mensen te vaccineren met een vaccin dat niet uitgebreid op mensen is getest.

…Yeadon ondersteunt zijn bewering door aan te tonen dat 30 tot 40% van de bevolking T-celimmuniteit had vóór de komst van het virus, en “ergens in het midden van de jaren 20 tot 30%” al besmet was, ongeveer 65-72% van de bevolking immuniteit voor COVID-19-totstandbrenging van een kritische niveau van kudde immuniteit . Dus, zo bevestigt hij , “is de pandemie effectief voorbij” en zouden burgers “onmiddellijk toestemming moeten krijgen om weer normaal te leven.”

…Hoewel hun stemmen systematisch worden onderdrukt door de media en grote technologiebedrijven , zijn tienduizenden artsen, wetenschappers en artsen het eens met de brede conclusies van Yeadon, expliciet of impliciet. De Great Barrington Declaration is het beste voorbeeld. Deze meer dan 51.000 medische en gezondheidswetenschappers bevestigen dat vanwege het relatief milde gevaar van COVID-19 voor de overgrote meerderheid van de bevolking, “degenen die een minimaal risico lopen” moet worden toegestaan “om hun leven normaal te leiden

…Ook het meest agressief onderdrukt , is het feit dat er goedkope, veilige en zeer effectieve behandelingen beschikbaar zijn voor COVID-19. Vroege behandeling met hydroxychloroquine , zink, een anti-biotische en vitamines is een dergelijke optie met een fenomenale track record . Een andere dergelijke behandeling die wordt geprezen als niets minder dan “wonderbaarlijk” is het gebruik van ivermectine , waarvan wordt gezegd dat het “de overdracht van dit virus uitwist”.

…Zoals voor eenvoudig gezond verstand duidelijk is, en goed wordt verklaard door de hierboven genoemde Europese artsen: “Als 95% van de mensen Covid-19 vrijwel symptoomvrij ervaart, is het risico van blootstelling aan een niet-getest vaccin onverantwoord.”

…Gezien het feit dat dit overhaaste vaccin duidelijk niet nodig is vanwege de aanwezigheid van kudde-immuniteit en het kleine deel van de bevolking dat wordt bedreigd door dit virus, voor wie effectieve, goedkope en niet-invasieve behandelingen beschikbaar zijn, waarom is er daarom zo’n agressieve behandeling? , georkestreerde, regering en media om de hele natie te vaccineren?

…Logisch gezien moeten de motivaties verder gaan dan het verklaarde doel van immunisatie tegen COVID-19. Daarom geven we hieronder een aantal goed opgeleide mogelijkheden voor overweging.

-Nieuwe mRNA-vaccins kunnen uw DNA permanent veranderen

-Bevolkingscontrole

-‘Branding’ van alle individuen met een digitale ID met behulp van ‘Luciferase’

Een ander mogelijk motief achter het COVID-19-vaccin is volgens Dr. Madej het potentieel om een digitale code, streepjescode of een soort persoonlijk ‘merk’ onder de huid in te voegen.

-Constante bewaking en technologische manipulatie met behulp van ‘Hydrogel’ en AI

…Ook inbegrepen in zijn activiteiten is de gezamenlijke betrokkenheid met het Amerikaanse leger bij ‘Gene Drive Research’ of ‘Gene Extinction Technology’, waarmee ‘genetische ingenieurs een enkele kunstmatige eigenschap door een hele populatie kunnen sturen door ervoor te zorgen dat alle nakomelingen van een organisme dat dragen eigenschap. ” Het gebruik van dergelijke technologie om er misschien voor te zorgen dat alle nakomelingen in een groep muizen mannelijk zijn, zal garanderen dat “de populatie na een paar generaties uitsterven”.

Gezien Bill Gates ‘zeer publieke steun voor populatiecontrole, zijn verwijzingen in het verleden naar de waarde van vaccins om de wereld te ontvolken, zijn steun voor zowel’ Gene Extinction Technology ‘als de snelle massadistributie van deze onvoldoende geteste mRNA-vaccins die het potentieel hebben om iemands genoom te veranderen, is er dan één persoon die met voldoende informatie zou instemmen met het ontvangen van een dergelijk “vaccin”?

…Zou, gezien de realiteit van dit relatief milde virus , dat effectieve behandelingen heeft, onze huidige tweede golf van lockdowns kunnen worden bevolen om een slecht geïnformeerde bevolking te overtuigen om zo’n gevaarlijk ‘vaccin’ te accepteren?

De wereldberoemde microbioloog en auteur dr. Sucharit Bhakdi, die inzag dat deze hele vaccinatiecampagne nergens op sloeg, verklaarde onlangs in een interview over de Ingraham Angle , dat de vaccinatiedrang “ronduit gevaarlijk is. En ik waarschuw je, als je langs deze lijnen gaat, ga je naar je ondergang. “

Bij niburu een artikel over de “vreemde haast” met de kop: Pfizervaccin al voor besluit, goedgekeurd

Onder grote politieke druk is het besluit om het Pfizer vaccin goed te keuren vervroegd naar 21 december 2020.

Uit het artikel: ‘Waar men in Groot-Brittannië besloot om mensen die ergens allergisch voor zijn niet langer het Pfizervaccin te geven, ziet Nederland daar geen enkel probleem in en mogen mensen die last hebben van allergische reacties gewoon gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin.

Het Pfizer vaccin is zo veilig dat men in Groot-Brittannië heeft bevolen dat er naast iedere locatie waar mensen dit goedje krijgen ingespoten, reanimatiefaciliteiten beschikbaar moeten zijn. Volgens de nieuwste richtlijnen van de overheid aldaar mag er alleen worden gevaccineerd als bovengenoemde middelen aanwezig zijn.

…Met ingang van het nieuwe jaar is een tsunami aan nieuwe censuurmaatregelen verwachten. De bevolking zal hoe dan ook worden gevaccineerd en dat betekent dat er grof geschut zal worden ingezet:

Twitter maakt de aanpak van ’schadelijke’ uitspraken over coronavaccins op het platform vanaf volgende week een prioriteit, stelt het platform in een verklaring. Het socialemediabedrijf zegt daarmee de strijd te willen aanbinden tegen misleidende informatie die een gevaar vormt voor het welzijn en de gezondheid van Twittergebruikers.

In een artikel in de gedrukte Telegraaf wordt door een “expert” voorgesteld om specialisten van het leger in te zetten om pro vaccinatiepropaganda te verspreiden. Volgens het artikel zijn specialisten uit het leger daar uitermate geschikt voor, want die weten precies hoe ze zoiets moeten doen.

…En dan was het wachten natuurlijk op de Nederlandse variant van de Vaccin Ausweiss. Het bewijs dat je bent gevaccineerd en daardoor waarschijnlijk straks toegang krijgen tot plekken die voor anderen gesloten blijven.

Lees verder het hele artikel bij de link.

Niburu had een ander artikel met de kop: Waarom denk je dat de overheid jarenlang ziekenuisbedden heeft geschrapt?

In 2010 toen we een miljoen inwoners minder telden dan nu, beschikte ons land over 2.800 IC bedden. Begin dit jaar hadden wij er slechts rond de 1.000 en dat is geen toeval.

Uit het artikel: Wanneer we even terugkijken naar de opbouw van het scenario waarin wij ons nu bevinden, dan komen we uit in 2010.

Dit was het jaar waarin het beroemde Lockstep scenario van de niet zo Amerikaanse Rockefellers het levenslicht zag. Hierna nog even een klein stukje uit die voorspelling van de Joodse futuroloog Peter Schwartz.

Deze pandemie heeft ook een dodelijk effect op de economie. De mobiliteit van mensen en goederen komt zo goed als tot stilstand. Bedrijfstakken zoals het toerisme worden verwoest en er treden grote verstoringen op de in de voedselketen, waardoor er voedseltekorten ontstaan.

Winkels en kantoren die normaal wemelen van leven worden stille, lege, dode plekken, waar nog niet of nauwelijks mensen vertoeven.

Tijdens deze pandemie gaan nationale leiders wereldwijd steeds meer autoritair optreden. Ze vaardigen allerlei nieuwe besluiten uit waarbij de bewegingen van de mensen drastisch worden beperkt. Burgers worden gedwongen om maskers te dragen en er vinden controles van lichaamstemperatuur plaats bij treinstations en supermarkten.

En dan komt het bizarre. Zelfs nadat de pandemie langzamerhand verdwenen lijkt blijven de ingevoerde maatregelen niet alleen van kracht, ze worden zelfs geïntensiveerd. Dit om de wereld “preventief te beschermen” tegen allerlei zaken, variërend van een pandemie tot terrorisme. Om het volk goed te kunnen beschermen tegen allerlei mogelijke dreiging grijpt de overheid steeds meer macht.

Dat was hetzelfde jaar waar ons land nog beschikte over heel veel ziekenhuisbedden, hoewel de bevolking toen een miljoen inwoners minder telde dan nu.

…Zo zie je dan vanaf het moment dat de huidige coronacrisis wordt gepland in 2010, er tegelijkertijd een structurele teruggang valt waar te nemen in normale ziekenhuisbedden en IC bedden. Terwijl in diezelfde periode de bevolking gestaag blijft groeien en niet te vergeten ook een explosie van het aantal chronisch zieke mensen.

Het ging al fout in 2018 toen we een beetje heftig griepseizoen hadden. Ook toen was er een enorm tekort aan gewone en IC bedden en moesten mensen worden overgebracht naar andere ziekenhuizen zoals wij onlangs uitgebreid hebben bericht. Toen moest het allemaal nog een beetje onder de radar blijven, want het was nog iets te vroeg.

…Als er geen tekort aan ziekenhuisbedden zou zijn geweest, dan hadden ze nooit de krankzinnige coronamaatregelen kunnen invoeren “om de zorg te ontlasten”. Iedere keer opnieuw was de mantra dat er met al die corona patiënten te weinig IC bedden waren en dat het land daarom in een lockdown moest, want stel je voor……

De eerste echte gevallen van deze gefabriceerde pandemie vonden plaats eind december 2019, enkele maanden nadat een laatste generale repetitie was gehouden onder de naam Event 201.

Lees verder het artikel bij de link.

Bij Xandernieuws een artikel met de kop: We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’

Waarin samenkomt waarom de pandemie hoax er is en waarom de haast van de vaccinatie er is er is: we moeten slaven worden na de Grote Reset en het vaticaan speelt een kwaadaardige rol.

‘Uitvoerders kwaadaardige Grote Reset zijn vijanden van het gezin en de vrijheid’ – ‘Marxistisch materialisme heeft al zoveel dood en verwoesting gebracht, en grijpt nu overal de macht – Kerk wordt geplaagd door morele corruptie die dagelijks toeneemt’

Uit het artikel: Eén van de machtigste katholieke leiders in de VS, kardinaal Raymond Burke, lid van het Opperste Tribunaal van de Apostolische Signatura – de hoogste rechtsprekende autoriteit van het Vaticaan – heeft in een preek gezegd dat de ‘wereldlijke machten’ de mensen ‘slaven maken van hun goddeloze en moorddadige agenda,’ en dat het corona beleid daar opzettelijk voor wordt gebruikt. In november waarschuwde een andere hoge katholieke geestelijke, aartsbisschop Carlo Maria Vigano, in een brief president Trump dat de ‘wereldwijde elite’ de hele mensheid met dwangmaatregelen en het drastisch inperken van de vrijheid’ totaal wil onderwerpen aan een globalistische communistische VN dictatuur.

…Volgens kardinaal Burke wordt het ‘mysterieuze Wuhan virus… gebruikt door bepaalde machten die vijandig staan tegenover gezinnen en de vrijheid van naties, om hun kwaadaardige agenda erdoor te drukken. Deze krachten zeggen ons dat wij nu de onderdanen zijn van de ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat aan ons gedicteerd wordt door het manipuleren van burgers en landen, door middel van onwetendheid en angst.’

‘Marxistisch materialisme heeft al zoveel dood en verwoesting gebracht, en grijpt nu de macht’

…Volgens kardinaal Burke wordt het ‘mysterieuze Wuhan virus… gebruikt door bepaalde machten die vijandig staan tegenover gezinnen en de vrijheid van naties, om hun kwaadaardige agenda erdoor te drukken. Deze krachten zeggen ons dat wij nu de onderdanen zijn van de ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat aan ons gedicteerd wordt door het manipuleren van burgers en landen, door middel van onwetendheid en angst.’

‘Marxistisch materialisme heeft al zoveel dood en verwoesting gebracht, en grijpt nu de macht’

…De kardinaal is de volgende hooggeplaatste katholieke geestelijke die zich openlijk afkeert van paus Franciscus, die juist een groot voorstander is van de ‘Grote Reset’ en de oprichting van een communistische wereldregering waaraan alle landen zich volgens hem moeten onderwerpen, compleet met voor iedereen verplichte vaccinaties en een wereldreligie die niet gefocust zal zijn op het evangelie, maar op het klimaat en de verering van de aarde als een soort ‘godheid’ of ‘godin’. Niet voor niets denken veel christenen dat de huidige paus de voorzegde ‘valse profeet’ uit het Bijbelboek Openbaring is.

De preek is hier te zien

Bij dezelfde Xandernieuws de publicatie van een open brief van een huisarts: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’

Met wéér een keiharde lockdown-vuistslag gaat het kabinet Rutte-3 onverminderd verder met de verwoesting van onze economie en samenleving.

Uit het artikel: ‘De Nederlandse bevolking is niet gek en zal dit onmenselijke politieke klimaat niet lang meer verdragen – Wilt u een fascistisch Nederland voor uw en onze kinderen achterlaten? – Het beleid van deze regering richt onnoemlijke schade aan’ – Facebook en LinkedIn verwijderen huisarts Berber Pieksma vanwege kritiek op corona beleid.

…Geachte heren Omtzigt , Hoekstra, van Haga, van der Staaij, Voordewind en Dijkhoff,

Als ervaren huisarts, die mede verantwoordelijk is voor de “retraction letter”,die de Corman/Drosten/Koopmans-PCR-test veroordeelt tot een zeer slechte test die 98% vals positieve uitslagen oplevert, staande voor de artseneed, wil ik u graag bijstaan in het vinden van de juiste uitweg uit deze crisis.

…Als eerste wil ik u de artseneed onder de aandacht brengen. ‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.’ Realiseert u zich hoezeer de burger lijdt onder het inhumane beleid van deze regering, waarbij MKB en cultuursector verdwijnen? Hoezeer de “normale” zorg achterloopt door de focus op Covid19? U bent allen politicus en staat voor vrijheid en democratie. U zou het belang van de bevolking voorop moeten stellen.

Ik schrijf u zessen aan omdat ik vertrouwen in u heb. Sluit een pact en ga samen deze verkiezingen in met ontbinden van dit Covid19- beleid als doel. Medisch gezien hebben we al jaren sinds de ziekenhuisbeddenvermindering ‘s winters te maken met het probleem een plek te vinden voor op te nemen patiënten. Dit jaar is dat niet anders dan andere jaren. Ook de totale sterfte is dit jaar niet meer dan andere jaren.

…Al met al is het huidige regeringsbeleid van het kabinet Rutte disproportioneel. Het beleid van deze regering richt onnoemlijke schade aan. Ik doe een beroep op uw geweten en uw verantwoordelijkheid voor volgende generaties.

De Nederlandse bevolking is niet gek en zal dit onmenselijke politieke klimaat niet lang meer verdragen.

Hoogachtend, Berber W. Pieksma, Huisarts sinds 1mei 1986

Lees de hele brief bij Xandernieuws.

Zie verder ook hier

Over de occulte symboliek van de kerststal van het Vaticaan in 2020 2

Er is ook een artikel bij Xandernieuws verschenen over de bizarre kerststal van het vaticaan met de kop: Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’

Uit het artikel: Katholieken en andere christenen zijn verontwaardigd en geschokt over de traditionele kerststal van het Vaticaan op het bekende St. Pietersplein. Onderdeel van het tafereel is een astronaut, waarmee lijkt te worden gesuggereerd dat Jezus een kind van buitenaardse wezens is. Verder wordt een engel afgebeeld in een soort ‘IJzeren Maagd’, een Middeleeuws martelwerktuig.

…Het bizarre tafereel, dat ook een ‘Darth Vader’ achtige figuur (met een soort duivel/demonenkop) bevat, maar géén traditionele kribbe, wordt niet alleen door de meeste katholieken, maar ook door veel andersdenkenden op zijn best spuuglelijk gevonden, en vaak ook een schandalige bespotting van het christelijke geloof genoemd. Sommigen vinden dat gezien het absurde jaar 2020, waarin paus Franciscus nog meer dan in de voorafgaande jaren zijn ware ‘Nieuwe Wereld Orde’ gezicht licht zien, eigenlijk nog wel toepasselijk ook. Met een ‘astronaut’ wordt de boodschap wordt overgebracht dat Jezus wel eens een kind van buitenaardsen kan zijn geweest.

…De meesten kunnen dat niet geloven, juist omdat deze occulte symboliek nu openlijk door de top van ‘de Kerk’ zelf tentoon wordt gesteld.

LUCIFER telescoop gebouwd om buitenaards leven te ontdekken

De suggestie dat ‘de Kerk’ in het bestaan buitenaardse wezens gelooft is veel minder onwaarschijnlijk dan op het eerste gezicht lijkt. Pal naast het Vaticaanse observatorium op Mount Graham in Tucson, Arizona (VS) werd namelijk L.U.C.I.F.E.R. gebouwd, de Large binocular telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research.

Lucifer, die inmiddels uit 2 telescopen bestaat, is zoals de meeste lezers zullen weten een naam voor de duivel, Satan, en betekent ‘morgenster’. Lucifer II werd expliciet gebouwd om exoplaneten – planeten rond andere sterren – te ontdekken waarop zich mogelijk buitenaards leven zou kunnen bevinden.

…De Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) completeert het complex. Volgens een aldaar werkzame Jezuïet zoeken ook de astronomen van het Vaticaan naar extrasolaire planeten (rond andere sterren) en vooral naar vergevorderde buitenaardse beschavingen. Tamelijk onthutsend is dat de astronomen en technici van zowel de VATT als het LUCIFER complex hebben toegegeven dat er door de telescopen regelmatig UFO’s worden waargenomen.

Vaticaanse topastronoom: ‘Aliens zullen ons evangeliseren’

De Vaticaanse topastronoom Guy Consolmagno, van dezelfde Jezuïtische orde als paus Franciscus, die werkzaam was bij de NASA en les heeft gegeven aan de Harvard Universiteit en het prestigieuze MIT, zinspeelde in een interview met de Sunday Herald in 2005 op het zogenaamde ‘Jezus Zaad’, de theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op aarde.

…In zijn boek ‘Broeder Astronoom: Avonturen van een Vaticaanse wetenschapper’ schreef Consolmagno: ‘Iedere buitenaardse die we ontdekken zal van ons leren en veranderen door het contact met ons, net zoals wij van hen zullen leren en zullen veranderen door dat contact. Dat is onvermijdelijk. En zij zullen ons ook evangeliseren.’

‘Christenen zullen hun geloof moeten herzien’

Giuseppe Tanzella-Nitti, een andere astronoom van het Vaticaan en tevens eminent theoloog in de fundamentele theologie aan de Pontificale Universiteit van Santa Croce in Rome, zei dat ‘christenen enkel op basis van de erkenning van nieuwe, onverwachte informatie van het religieuze karakter van buitenaardse beschavingen niet onmiddellijk hun geloof in God zullen hoeven af te zweren. Niettemin zullen ze, zodra de ‘religieuze aard’ van het buitenaardse zal zijn geverifieerd, het evangelie op basis van deze nieuwe informatie moeten herzien.’

…Duivels plan om DNA van mensheid voorgoed te veranderen

De in 2012 overleden researcher en auteur David Flynn was één van de eersten was die schreef dat uit het apocriefe Boek van Henoch blijkt dat in de tijd van Noach het doel van Satan was om de menselijke bloedlijn te corrumperen met ‘vreemd’ (alien) DNA, zodat de komst van de beloofde Messias, Jezus Christus, de ‘Zoon des mensen’, onmogelijk zou worden gemaakt.

Nadat dit mislukte, zou Satan in onze tijd zijn overgeschakeld op een alternatief, nog omvangrijker plan, waarin hij met behulp van moderne genetische technologie – vermoedelijk via een nieuwe type vaccins (zoals de mRNA vaccins tegen Covid-19) – hybride alien-menswezens wil creëren om zo de oorspronkelijke mensheid te corrumperen en te vernietigen. Hierdoor zou het plan van God om de mensheid te redden voor eeuwig worden geblokkeerd.

Wordt de Kerk het religieuze centrum van het Rijk van het Beest?

Was dit wellicht waar paus Johannes Paulus II in 1994 in de eerste nieuwe catechismus in ruim 400 jaar op wees, toen hij schreef dat: ‘de Kerk vóór de tweede komst van Christus door een laatste beproeving moet gaan die het geloof van velen zal doen wankelen’? Johannes Paulus waarschuwde voor de komst van ‘een religieuze misleiding die als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensheid zal worden gepresenteerd. De prijs is het afvallen van de waarheid.’ Deze ultieme misleiding noemde hij een ‘pseudo-messianisme, waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken, in plaats van God.’

…De Vaticaanse acceptatie en promotie van de evolutietheologie en astrobiologie zou onder de huidige Jezuïtische paus Franciscus wel eens kunnen uitmonden in de komst van de ‘messiaanse mens’ die de mensheid het ‘goddelijke licht’ brengt dat ons zal samenbrengen en de planeet zal ‘redden’.

…Dat uitgerekend de Kerk een centrale, zelfs cruciale rol bij deze grote misleiding zal spelen, werd door de apostel Paulus voorzegd in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen. Daaraan schrijft hij over een grote afval van het geloof in de eindtijd, waarna de zondige mens (‘de mens’ in het algemeen, géén specifiek persoon) zelfs de ‘tempel Gods’ (in het NT wordt daarmee geen gebouw, maar de Gemeente, de Kerk, en ook het menselijke lichaam, bedoeld – zie 1 Kor.3:17, Matt.26:61, Marc.14:58, 1 Kor.3:16, 2 Kor.6:16, Opb.3:12, Hand.17:24) overneemt, zozeer, dat hij zichzelf tot een soort god zal uitroepen (2 Tess.2:4).

Die rol wordt zo mogelijk nog pijnlijker onderstreept door wat er in de grondtekst staat over het beruchte ‘teken van het Beest’. De vertalers beseften vermoedelijk dat een van de gebruikte Hebreeuwse tekens rechtstreeks op het symbool van de Kerk wijst, en besloten toen – op de enige

plek in de hele Bijbel – niet deze letters, maar slechts de getalswaarde van deze tekens op te schrijven: 600+60+6, oftewel 666. Een van de andere ‘666’ tekens impliceert overigens een in de arm geprikt ‘merkteken’, wat inmiddels heel goed door middel van een vaccinatie kan worden aangebracht.

Als we nu zien dat behalve de Katholieke Kerk ook het overgrote deel van de rest van het christendom (denk in eigen land aan de twee regeringspartijen CDA en CU) er bij al zijn leden op aandringt om vooral de aanstaande omstreden Covid-19 vaccinaties te nemen, en er zelfs al bij wordt gezegd dat dit een ‘heilige plicht’ tegenover God en de medemens is, mogelijk zelfs een ‘zonde’ als je het weigert, is het voor sommigen van u misschien wat minder moeilijk te accepteren dat in de Bijbel altijd al een rechtstreeks verband heeft gestaan tussen de Kerk en ‘het Beest’.

Dat dit verband door al dan niet opzettelijke foutieve en/of misleidende vertalingen voor de meeste gelovigen verborgen werd gehouden, ontslaat echter niemand van de verantwoordelijkheid en daarmee de onomkeerbare gevolgen die het accepteren van dit ‘teken’ met zich mee kan brengen.

Zie ook hier

Serie afbeeldingen baälverering

Vol dankbaarheid moesten ze nu hun toewijding jegens Nimrod tonen door voor hem neer te buigen als hij elke morgen opnieuw overwinnend uit de strijd tevoorschijn trad. De koningin maakte wetten voor deze nieuwe vorm van aanbidding. Elke man, vrouw en elk kind moest elke morgen neerbuigen voor de zon om hem dank te brengen. Zo begon het satanische gebruik van zonne-aanbidding. Een sinistere vervanging, een namaak godsdienst, en u zult zich verbazen over de wegen en de middelen waarmee Satan dit anti-christelijk gebruik door de eeuwen heen ingang heeft doen vinden.