Maand: september 2020

Over: een samenzwering is geen theorie

Herbloggen van Makow zie link onderaan. Google translate gebruikt en niet aangepast.

17 september 2020. Zie voor afbeeldingen de link

De moderne wereld weerspiegelt de satanistische (kabbalistische joodse) samenzwering

tegen God en de mens. De drijfveer is het kabbalistische joodse (maçonnieke) centrale bankenkartel. Het doel is de mensheid tot slaaf te maken in een nieuwe wereldorde, de tirannie van de wereldregering, ook wel ‘globalisme’ genoemd. Dit is de oorzaak van de COVID-pandemische hoax.

Zoals Andrew hieronder uitlegt, helpt de CIA deze samenzwering wereldwijd te beheren. Het is de “Deep State”.

Andrew is een gepensioneerde advocaat die in Texas woont.

Samenzweringstheorieën begrijpen

door Andrew

(henrymakow.com)

Het probleem met het proberen uit te leggen van “complottheorieën” is dat de meeste mensen niet begrijpen dat een “samenzwering” is:

Een overeenkomst tussen twee of meer samenzweerders om met legale middelen een illegale handeling te plegen of met illegale middelen een rechtshandeling te plegen.

Dus waarom worden CONSPIRACY THEORIES vandaag gedemoniseerd door MASS MEDIA (MSM)?

In 1967 veranderde de CIA simpelweg de definitie van CONSPIRACY THEORIES om elk verhaal aan te duiden dat niet door de CIA was goedgekeurd. De CIA creëerde het label “Conspiracy Theorists” … om iedereen aan te vallen die het “officiële” verhaal betwist.

De desinformatiecampagnes van de CIA stonden bekend als “Operation Mockingbird”, waarbij de CIA de MSM opdroeg hetzelfde verhaal te herhalen. De uitgever van de Washington Post, Hugh Graham, zei beroemd dat een journalist goedkoper in aanschaf was dan een hoer, “een paar honderd dollar per maand.”

Het was zo effectief dat Zbigniew Brzezinski in 1972 zei: “Binnenkort zal het publiek niet meer in staat zijn om voor zichzelf te redeneren of te denken. Ze kunnen alleen de informatie die ze hebben gekregen over het nieuws van de vorige avond na te praten.”

Buiten Amerika worden complottheorieën echter goed gerespecteerd.

Zo legde de Russische bioloog en voormalig VN-expert Igor Nikulin afgelopen februari uit dat COVID-19 een biologisch wapen is dat door de wereldwijde overheid wordt gebruikt om de wereldbevolking te verminderen.

Igor Nikulin: “Ik geloof dat het geen toeval is [dat China besmet was met coronavirus]. Ik geloof dat dit virus zeer zorgvuldig is geselecteerd om landen te bereiken die als Amerika’s rivalen worden beschouwd, zoals China, Iran en sommige EU-landen, waaronder Italië. Veel mensen denken dat er pro-Russische tendensen zijn in die landen, en daarom zien we meer geïnfecteerde mensen in die landen. Ik denk niet dat dit louter toeval is. Dit is een plan van de elites van de wereld … “

Interviewer: “De wereldregering …”

Igor Nikulin: “Juist. De wereldwijde regering is de juiste term. Dat is tenminste wat ze zichzelf noemen. Niemand heeft hen gekozen, maar dit is hoe ze zichzelf zien. Deze 200 gezinnen hebben $ 400 biljoen, en ze beschouwen zichzelf als de meeste belangrijke mensen op aarde. Ze zijn eigenaar van de meeste mediakanalen. Zij zijn degenen die de Hollywood-films maken – ze maken bijvoorbeeld films over pandemieën. Deze families beheersen de geest van de mensheid en beweren dat de mensheid moet worden teruggebracht tot een tiende van de huidige bevolking. “

[…]

Interviewer: “Is het echt mogelijk om biologische wapens te produceren die gericht zijn op een specifieke natie of etnische groep, en die hen wel kunnen infecteren, maar anderen niet? Er waren berichten dat de Israëli’s dachten over het produceren – of hebben geproduceerd – een soort biologisch wapen. dat doodt Palestijnen maar schaadt andere Israëli’s niet. Is het waar? Is het mogelijk? “

Ik ga nog verder en zeg dat de Angelsaksische landen een biologische waarschuwing hebben afgegeven aan alle niet-Engels sprekende landen: ‘Of je leeft volgens de wetten die we je opleggen, of je zult niet op deze planeet leven. Of we doden je snel of we doden je langzaam. ‘ Dit is het belangrijkste probleem van het moderne wereldbeleid. “

Russische bioloog en voormalig VN-expert Igor Nikulin: Coronavirus is een biologisch wapen dat door de wereldwijde overheid wordt gebruikt om de wereldbevolking met 90% te verminderen

Op 15 september 2020 zei een Chinese viroloog van hoog niveau die onder dwang de VRC is ontvlucht, dat de Chinese regering COVID-19 ‘opzettelijk’ heeft vrijgegeven ‘Ik werk [ed] in het WHO-referentielaboratorium, het beste coronaviruslaboratorium ter wereld . ‘

Chinese viroloog: de Chinese regering heeft COVID-19 ‘opzettelijk’ vrijgegeven

De Russische expert lijkt geloofwaardiger te zijn omdat hij geen BLAME GAMES speelt en correct verwijst naar DE WERELDWIJDE REGERING … zo verwijzen Russen naar VN-Agenda 2030 NIEUWE WERELDORDE … wiens toegegeven doel is om de wereldbevolking met 90% te verminderen. “

https://www.henrymakow.com/2020/09/conspiuracy-is-not-a-theory.html

https://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge

https://www.memri.org/tv/russian-biologist-igor-nikulin-coronavirus-conspiracy-global-government-decimate-population

https://www.foxnews.com/media/chinese-virologist-government-intentionally-coronavirus

https://www.skynews.com.au/details/_6191311935001

https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-case.html

https://archive.org/details/theprotocolsofthelearnedeldersofzionfullaudiobook_202003

In 1967 creëerde de CIA het label ‘Conspiracy Theorists’ … om iedereen aan te vallen die het ‘officiële’ verhaal betwist. Ma 23/02/2015 zerohedge

Samenzweringstheoretici GEBRUIKEN OM als normaal geaccepteerd te worden

Democratie en vrijemarktkapitalisme waren gebaseerd op complottheorieën.

De Magna Carta, de Grondwet en Onafhankelijkheidsverklaring en andere oprichtende Westerse documenten waren gebaseerd op complottheorieën. De Griekse democratie en het vrijemarktkapitalisme waren ook gebaseerd op complottheorieën.

Maar dat waren de slechte oude dagen … De dingen zijn nu veranderd.

De CIA bedacht in 1967 de term samenzweringstheoreticus

Dat veranderde allemaal in de jaren zestig.

In het bijzonder schreef de CIA in april 1967 een bericht waarin de term “samenzweringstheorieën” werd bedacht… en aanbevolen methoden om dergelijke theorieën in diskrediet te brengen. De verzending was gemarkeerd met “psych” – een afkorting van “psychologische operaties” of desinformatie – en “CS” voor de “Clandestine Services” -eenheid van de CIA.

Het bericht werd geproduceerd als reactie op een verzoek van de New York Times in 1976 op de Freedom of Information Act.

De verzending vermeldt:

2. Deze opinietrend baart de Amerikaanse regering, inclusief onze organisatie, zorgen.

Het doel van deze verzending is om materiaal te bieden dat de claims van de complottheoretici tegengaat en in diskrediet brengt , om de circulatie van dergelijke claims in andere landen te verhinderen. Achtergrondinformatie wordt verstrekt in een geclassificeerde sectie en in een aantal niet-geclassificeerde bijlagen.

3. Actie. We raden niet aan om de discussie over de [samenzwering] kwestie te beginnen waar deze nog niet plaatsvindt. Waar discussie actief is, worden adressen gevraagd:

a. Om het publiciteitsprobleem te bespreken met en bevriende elitecontacten (vooral politici en redacteuren), erop wijzend dat het [officiële onderzoek naar de relevante gebeurtenis] een zo grondig mogelijk onderzoek heeft gedaan, dat de beschuldigingen van de critici ongegrond zijn, en die verdere speculatieve discussie speelt de oppositie alleen maar in de kaart. Wijs er ook op dat delen van de samenzweringspraatjes opzettelijk lijken te zijn gegenereerd door … propagandisten. Spoor hen aan hun invloed aan te wenden om ongegronde en onverantwoordelijke speculatie te ontmoedigen.

b. Om propagandamiddelen te gebruiken om de aanvallen van de critici te weerleggen. Boekbesprekingen en hoofdartikelen zijn hiervoor bijzonder geschikt. De niet-geclassificeerde bijlagen bij dit richtsnoer zouden nuttig achtergrondmateriaal moeten bieden voor het doorgeven aan activa. Onze truc moet erop wijzen, voor zover van toepassing, dat de critici (I) gehecht zijn aan theorieën die zijn aangenomen voordat het bewijs was , (II) politiek geïnteresseerd , (III) financieel geïnteresseerd , (IV) haastig en onnauwkeurig in hun onderzoek, of ( V) verliefd op hun eigen theorieën .

4. In privé- tot mediadiscussies die niet tot een bepaalde schrijver zijn gericht, of bij het aanvallen van publicaties die mogelijk nog verschijnen, zouden de volgende argumenten nuttig moeten zijn:

a. Er is geen belangrijk nieuw bewijs naar voren gekomen dat de Commissie niet in overweging heeft genomen.

b. Critici waarderen bepaalde items meestal te hoog en negeren andere. Ze hebben de neiging om meer nadruk te leggen op de herinneringen van individuele getuigen (die minder betrouwbaar en meer uiteenlopend zijn – en dus meer houvast bieden voor kritiek) …

c. Samenzwering op grote schaal die vaak wordt gesuggereerd, zou onmogelijk te verbergen zijn in de Verenigde Staten, in het bijzonder. omdat informanten grote royalty’s konden verwachten, enz.

d. Critici zijn vaak verleid door een vorm van intellectuele trots: ze belichten een theorie en worden er verliefd op ; ze spotten ook met de Commissie omdat zij niet altijd elke vraag op de een of andere manier met een vlak besluit beantwoordde.

f. Wat betreft de beschuldiging dat het verslag van de Commissie een spoedopdracht was: het kwam drie maanden na de oorspronkelijk gestelde termijn naar voren. Maar in de mate dat de Commissie probeerde haar rapportage te versnellen, was dit grotendeels te wijten aan de druk van onverantwoordelijke speculatie die al opdook, in sommige gevallen afkomstig van dezelfde critici die, weigeren hun fouten toe te geven, nu nieuwe kritiek uiten.

g. Zulke vage beschuldigingen als dat “meer dan tien mensen op mysterieuze wijze zijn gestorven” kunnen altijd op een natuurlijke manier worden verklaard ….

5. Indien mogelijk speculatie tegengaan door verwijzing naar het verslag van de Commissie zelf aan te moedigen. Onbevooroordeelde buitenlandse lezers moeten nog steeds onder de indruk zijn van de zorgvuldigheid, grondigheid, objectiviteit en snelheid waarmee de Commissie heeft gewerkt. Recensenten van andere boeken zouden kunnen worden aangemoedigd om aan hun verslag toe te voegen dat ze, na het rapport zelf te controleren, vonden dat het veel superieur was aan het werk van de critici.

Hier zijn screenshots van een deel van de memo: zie link

CIA-samenzwering CIA-samenzwering 2

Samenvattend de tactieken die de CIA-expeditie heeft aanbevolen:

Beweer dat het voor zoveel mensen onmogelijk zou zijn om te zwijgen over zo’n grote samenzweringLaat mensen die vriendelijk zijn tegen de CIA de beweringen aanvallen, en terug verwijzen naar “officiële” rapporten

Beweer dat ooggetuigenverslagen onbetrouwbaar zijn

Beweren dat dit allemaal oud nieuws is, aangezien “er geen significant nieuw bewijs is verschenen”

Negeer samenzweringsclaims tenzij de discussie hierover al te actief is

Beweer dat het onverantwoord is om te speculeren

Beschuldig theoretici ervan getrouwd te zijn met en verliefd te zijn op hun theorieën

Beschuldig theoretici ervan politiek gemotiveerd te zijn

Beschuldig theoretici ervan financiële belangen te hebben bij het promoten van complottheorieën

Met andere woorden, de clandestiene diensteneenheid van de CIA creëerde in de jaren zestig de argumenten voor het aanvallen van complottheorieën als onbetrouwbaar als onderdeel van haar psychologische oorlogsvoering.

Maar zijn samenzweringstheorieën – in feite – geen noten?

Vergeet de westerse geschiedenis en CIA-berichten … zijn complottheoretici niet gek?

In feite komen samenzweringen zo vaak voor dat rechters worden opgeleid om beschuldigingen van samenzwering te beschouwen als gewoon een andere juridische claim die moet worden weerlegd of bewezen op basis van het specifieke bewijs :

Federale en alle 50 staat codes bevatten specifieke statuten aanpakken van samenzwering, en het verstrekken van de straf voor mensen die samenzweringen plegen.

Maar laten we eens kijken wat de mensen hebben getraind om bewijs af te wegen en conclusies te trekken over “samenzweringen”. Laten we eens kijken wat Amerikaanse rechters denken.

Bij het zoeken naar Westlaw , een van de 2 primaire juridische onderzoeksnetwerken die advocaten en rechters gebruiken om de wet te onderzoeken, zocht ik naar rechterlijke beslissingen, waaronder het woord “Conspiracy”. Dit is zo’n veel voorkomende term in rechtszaken dat het Westlaw overweldigde.

Concreet kreeg ik het volgende bericht:

“Uw zoekopdracht is onderschept omdat hierdoor mogelijk een groot aantal documenten wordt opgehaald.”

Uit ervaring weet ik dat dit betekent dat er potentieel miljoenen of vele honderdduizenden gevallen waren waarin de term werd gebruikt. Er waren zoveel gevallen dat Westlaw niet eens kon beginnen met het verwerken van het verzoek.

Dus zocht ik opnieuw, waarbij ik de uitdrukking “Schuldig aan samenzwering” gebruikte. Ik hoopte dat dit niet alleen mijn zoektocht voldoende zou beperken zodat Westlaw het aankon, maar dat het me ook zaken zou opleveren waarin de rechter de beklaagde feitelijk schuldig bevond aan een samenzwering. Dit leverde precies 10.000 zaken op – het maximale aantal resultaten dat Westlaw in één keer kan geven. Met andere woorden, er waren meer dan 10.000 gevallen waarin de uitdrukking “Guilty of Conspiracy” werd gebruikt (misschien is er een manier om mijn instellingen te wijzigen om meer dan 10.000 resultaten te krijgen, maar ik heb het nog niet gevonden).

Bovendien worden, zoals elke advocaat kan bevestigen, gewoonlijk alleen uitspraken van het hof van beroep gepubliceerd in de Westlaw-database. Met andere woorden, uitspraken van rechtbanken worden zelden gepubliceerd; de enige beslissingen die normaal worden gepubliceerd, zijn die van de rechtbanken die de beroepsprocedures behandelen. Omdat slechts een zeer klein deel van de zaken die voor de rechter komen in hoger beroep wordt gegaan, betekent dit logischerwijs dat het aantal schuldige vonnissen in samenzweringszaken tijdens het proces veel, veel groter moet zijn dan 10.000.

Bovendien is “Schuldig aan samenzwering” slechts een van de vele mogelijke zoektermen die kunnen worden gebruikt om gevallen te vinden waarin de beklaagde schuldig werd bevonden aan een rechtszaak wegens samenzwering. Toen ik op Google zocht , kreeg ik 3.170.000 resultaten (sinds gisteren) onder de term “Guilty of Conspiracy”, 669.000 resultaten voor de zoekterm “Convictions for Conspiracy” en 743.000 resultaten voor “Convicted for Conspiracy”.

Natuurlijk worden veel soorten samenzweringen totaal andere dingen genoemd. Een al lang aanvaarde juridische doctrine maakt het bijvoorbeeld onwettig dat twee of meer bedrijven samenzweren om prijzen vast te leggen, wat ” prijsafspraken ” wordt genoemd ( 1.180.000 resultaten ).

Gezien het bovenstaande zou ik willen extrapoleren dat er in de Verenigde Staten honderdduizenden veroordelingen zijn voor criminele of civiele samenzwering.

Ten slotte worden veel misdrijven niet gemeld of opgelost, en worden de daders nooit gepakt. Daarom moet het werkelijke aantal samenzweringen in de VS zelfs nog hoger zijn.

Met andere woorden, er worden voortdurend samenzweringen gepleegd in de VS, en veel van de samenzweerders worden gepakt en schuldig bevonden door Amerikaanse rechtbanken. Bedenk dat het Ponzi-plan van Bernie Madoff een complottheorie was.

Samenzwering is inderdaad een zeer goed erkende misdaad in de Amerikaanse wet, die aan elke eerstejaars rechtenstudent wordt onderwezen als onderdeel van hun basiscurriculum. Een rechter vertellen dat iemand een “samenzweringstheorie” heeft, zou hetzelfde zijn als hem vertellen dat iemand beweert dat hij inbreuk heeft gemaakt op hun eigendom, een aanranding heeft gepleegd of zijn auto heeft gestolen. Het is een fundamenteel juridisch concept .

Het is duidelijk dat veel beschuldigingen van samenzwering vals zijn (als je een rechter ziet op een etentje, vraag hem dan om je enkele van de gekke beschuldigingen van samenzwering te vertellen die in zijn rechtbank zijn gemaakt). Het is duidelijk dat mensen voor de rechtbank zullen winnen of verliezen, afhankelijk van of ze hun claim al dan niet kunnen bewijzen met het beschikbare bewijs. Maar niet alle beschuldigingen van overtreding, aanranding of diefstal zijn ook waar.

Het bewijzen van een claim van samenzwering verschilt niet van het bewijzen van enige andere juridische claim, en het simpele label “samenzwering” wordt door rechters niet minder serieus genomen.

Het is niet alleen Madoff . De hoofden van Enron werden schuldig bevonden aan samenzwering, net als het hoofd van Adelphia . Talrijke overheidsfunctionarissen op een lager niveau zijn schuldig bevonden aan samenzwering. Zie dit , dit , dit , dit en dit . Zie link

Justin Fox, de financiële columnist van Time Magazine, schrijft :

Sommige samenzweringen op de financiële markten zijn echt …

De meeste goede onderzoeksjournalisten zijn trouwens complottheoretici.

En hoe zit het met de NSA en de technologiebedrijven die met hen hebben samengewerkt?

Maar onze leiders zouden dat niet doen

Hoewel mensen misschien toegeven dat bedrijfsleiders en lagere overheidsfunctionarissen misschien samenzweringen hebben gepleegd, kunnen ze er sterk tegen zijn om te overwegen dat de rijkste of machtigste dit mogelijk hebben gedaan.

Maar machtige insiders hebben al lang toegegeven aan samenzweringen. Bijvoorbeeld, Obama’s beheerder van het Office of Information en Regulatory Affairs, Cass Sunstein, schreef :

Natuurlijk zijn sommige complottheorieën, volgens onze definitie, waar gebleken. De Watergate-hotelkamer die door het Democratic National Committee werd gebruikt, werd in feite afgeluisterd door Republikeinse functionarissen, die opereerden in opdracht van het Witte Huis. In de jaren vijftig diende de Central Intelligence Agency in feite LSD en aanverwante drugs toe onder Project MKULTRA, in een poging de mogelijkheid van ‘mind control’ te onderzoeken. Operatie Northwoods, een geruchtenplan van het Ministerie van Defensie om terreurdaden te simuleren en Cuba de schuld te geven, werd echt voorgesteld door hoge ambtenaren….

Maar iemand zou de bonen hebben gemorst

Een gemeenschappelijke verdediging voor mensen die onderzoek doen naar mogelijke samenzweringen op een zijspoor is te zeggen dat “iemand de bonen zou hebben gemorst” als er echt een samenzwering was geweest.

Maar de beroemde klokkenluider Daniel Ellsberg legt uit :

Het is algemeen bekend dat “je geen geheimen kunt bewaren in Washington” of “in een democratie, hoe gevoelig het geheim ook is, je zult het waarschijnlijk de volgende dag in de New York Times lezen”. Deze truïsmen zijn ronduit onjuist. Het zijn in feite coververhalen, manieren om journalisten en hun lezers te vleien en te misleiden, onderdeel van het proces om geheimen goed te bewaren. Natuurlijk komen er uiteindelijk veel geheimen naar buiten die niet zouden gebeuren in een volledig totalitaire samenleving. Maar feit is dat de overgrote meerderheid van de geheimen niet naar het Amerikaanse publiek lekt. Dit geldt zelfs wanneer de informatie die wordt achtergehouden goed bekend is bij een vijand en wanneer deze duidelijk essentieel is voor het functioneren van de oorlogsmacht van het Congres en voor elke democratische controle op het buitenlands beleid. De realiteit die het publiek en de meeste leden van het Congres en de pers niet kent, is dat geheimen die voor velen van hen de grootste betekenis zouden hebben, decennia lang betrouwbaar voor hen kunnen worden gehouden door de uitvoerende macht, ook al zijn ze bekend bij duizenden insiders.

De geschiedenis bewijst dat Ellsberg gelijk heeft. Bijvoorbeeld:

Honderddertigduizend (130.000) mensen uit de VS, het VK en Canada werkten aan het Manhattan-project. Maar het werd jarenlang geheim gehouden

Een BBC-documentaire laat zien dat:

Er was “een geplande staatsgreep in de VS in 1933 door een groep rechtse Amerikaanse zakenlieden. . . . De staatsgreep was bedoeld om president Franklin D. Roosevelt omver te werpen met de hulp van een half miljoen oorlogsveteranen. De samenzweerders, die naar verluidt enkele van de beroemdste families in Amerika zouden betrekken (eigenaren van Heinz, Birds Eye, Goodtea, Maxwell Hse & George Bush’s grootvader, Prescott) waren van mening dat hun land het beleid van Hitler en Mussolini zou moeten overnemen om te verslaan de grote Depressie”

Bovendien “zeiden de tycoons tegen generaal Butler dat het Amerikaanse volk de nieuwe regering zou accepteren omdat ze alle kranten controleerden.” Heb je ooit eerder van deze samenzwering gehoord? Het was zeker een hele grote. En als de samenzweerders toen de kranten controleerden, hoeveel erger is het dan vandaag met de consolidatie van de media?

Zeven van de acht gigantische geldcentrumbanken gingen in de jaren tachtig failliet tijdens de “Latijns-Amerikaanse crisis”, en de reactie van de regering was om hun insolventie te verhullen. Dat is een dekmantel die tientallen jaren duurt

Banken zijn betrokken geweest bij systematisch crimineel gedrag en hebben elke afzonderlijke markt gemanipuleerd

Regeringen verdoezelen nucleaire meltdowns al vijftig jaar om de nucleaire industrie te beschermen. Overheden hebben samengespannen om de ernst van tal van andere milieu-ongelukken te verdoezelen . Jarenlang rapporteerden functionarissen in Texas opzettelijk de hoeveelheid straling in drinkwater om te voorkomen dat ze overtredingen moesten melden

Het bespioneren van Amerikanen door de regering begon vóór 11 september ( hier en hier bevestigd . En zie dit .) Maar het publiek hoorde er pas vele jaren later over. De New York Times heeft het verhaal zelfs vertraagd, zodat het de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2004 niet zou beïnvloeden

De beslissing om de oorlog in Irak te beginnen werd genomen vóór 11 september . Inderdaad, de voormalige CIA-directeur George Tenet zei dat het Witte Huis Irak lang voor 9/11 wilde binnenvallen, en voegde ‘onzin’ toe aan de rechtvaardiging voor het binnenvallen van Irak. Voormalig minister van Financiën Paul O’Neill – die in de Nationale Veiligheidsraad zat – zegt ook dat Bush de oorlog in Irak voor 9/11 had gepland. En Britse topfunctionarissen zeggen dat de VS een maand na het aantreden van Bush het regime van Irak bespraken. Dick Cheney heeft de olievelden van Irak blijkbaar zelfs voor 9/11 tot nationale veiligheidsprioriteit gemaakt . En het is nu aangetoond dat een handvol mensenwaren verantwoordelijk voor het opzettelijk negeren van het bewijs dat Irak geen massavernietigingswapens had. Deze feiten zijn pas onlangs openbaar gemaakt. Tom Brokaw zei inderdaad : ” Alle oorlogen zijn gebaseerd op propaganda.” Een gezamenlijke inspanning om propaganda te produceren is een samenzwering

Bovendien hebben hoge regeringsfunctionarissen en insiders toegegeven dat ze achteraf dramatische samenzweringen hebben gepleegd , waaronder:

Terroristen ondersteunen om geopolitieke doelen te bevorderen

Ondersteuning van terreur onder valse vlag

De opnames vonden pas vele decennia na de gebeurtenissen plaats.

Deze voorbeelden laten zien dat het mogelijk is om samenzweringen lange tijd geheim te houden, zonder dat iemand “de bonen morst”.

Bovendien is het voor iedereen die weet hoe geheime militaire operaties werken, duidelijk dat segmentering op basis van ‘need-to-know’, samen met eerbied voor de commandohiërarchie, betekent dat een paar tophonden de baas kunnen zijn en de meeste mensen helpen zal niet eens het grote plaatje kennen op het moment dat ze deelnemen.

Bovendien vergeten degenen die denken dat mede-samenzweerders zullen opscheppen over hun daden, dat mensen in het leger of de inlichtingendienst of die enorme sommen geld op het spel hebben, zeer gedisciplineerd kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat ze naar de bar gaan en de bonen morsen zoals een tweederangs alcoholische overvaller dat zou doen.

Ten slotte kunnen mensen die geheime operaties uitvoeren dat om ideologische redenen doen – in de overtuiging dat “het doel de middelen heiligt”. Onderschat nooit de overtuiging van een ideoloog.

Gevolgtrekking

Waar het op neerkomt, is dat sommige claims van samenzwering gek zijn en andere waar. Elk moet op zijn eigen feiten worden beoordeeld.

Mensen hebben de neiging om willekeurige gebeurtenissen te proberen te verklaren door patronen te zien… zo zijn onze hersenen bedraad. Daarom moeten we onze theorieën over verbinding en causaliteit toetsen aan de koude, harde feiten.

Aan de andere kant is het oude gezegde van Lord Acton waar:

Macht neigt te corrumperen, en absolute macht neigt absoluut te corrumperen.

Degenen die werken zonder checks and balances – en zonder het desinfecterende zonlicht van publieke controle en verantwoording – hebben de neiging om in hun eigen belang te handelen … en de kleine man raakt gewond.

De vroege Grieken wisten het, net als degenen die de koning dwongen de Magna Carta te ondertekenen, de Founding Fathers en de vader van de moderne economie. We moeten deze belangrijke traditie van de westerse beschaving niet vergeten.

Naschrift: Het belachelijk maken van alle complottheorieën is eigenlijk slechts een poging om kritiek op de machtigen te verspreiden .

De rijken zijn niet slechter dan andere mensen … maar ze zijn ook niet per se beter . Machtige leiders zijn misschien geen slechte mensen … of ze kunnen sociopaten zijn .

We moeten elk beoordelen op zijn of haar daden, en niet op vooropgezette stereotypen dat het allemaal heiligen zijn die in ons beste belang handelen of allemaal sluwe criminelen.

En zie …( NB. Ik zie hier een verbinding van goed met kwaad. “Machtige mensen zijn misschien geen slechte mensen enz.”. Hier wordt voorbijgegaan aan wie de macht nu hebben en wat ze doen en waarom. Hier wordt wel kennis gegeven maar het hele verhaal wordt niet verteld,. Zo doen ze dat.)

The Troll’s Guide to Internet Disruption

https://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge

lees ook van Xandernieuws:

‘Ruim 60% bedrijven die moesten sluiten vanwege corona gaat nooit meer open’

Posted on 17/09/2020

De (klimaat-corona) oligarchen en academici geven niets om het lot van gewone mensen.’.

‘Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’ – ‘We zijn tientallen jaren economische vooruitgang verloren’

Zelfs CNN heeft nu toegegeven dat de economische schade van de corona lockdowns veel groter is dan verwacht. Ruim 60% van alle Amerikaanse bedrijven die tijdens deze lockdowns hun deuren moesten sluiten, gaat nooit meer open, of gaat binnen zeer korte tijd alsnog failliet. De horeca is met 32.100 gesloten restaurants (waarvan 19.600 permanent) de zwaarst getroffen sector, gevolgd door retail winkels. In Nederland en andere Europese landen lijkt het op papier mee te vallen, maar dat komt enkel omdat de meeste technisch failliete bedrijven met staatssteun overeind werden gehouden. En die is, in tegenstelling tot wat veel mensen schijnen aan te nemen, beslist niet oneindig.

‘Ik betwijfel ten zeerste of mensen zich realiseren hoe groot de economische schade is die deze HOAX heeft veroorzaakt,’ geeft de Amerikaanse econoom Martin Armstrong als commentaar. ‘Een groep oligarchen en academici is dronken van hun eigen macht en onkunde over hoe de echte wereld functioneert… Degenen die achter deze brutale poging de wereldeconomie te veranderen zitten, geven niets om de gewone mensen, die ze als uitvaagsel beschouwen.’

Behalve politici en media kopstukken lijken ook topmanagers en marktanalisten ‘te denken dat een vaccin de economie gaat redden, en alles zich zal herstellen alsof er nooit iets gebeurd is. Maar wat met mondkapjes en social distancing is veroorzaakt, zal op heel veel mensen een blijvende impact hebben. Zij zullen altijd naar anderen blijven kijken als (potentiële) ziektedragers en daardoor een bedreiging voor hun leven.’

Beschaving nadert ondergang nu overheden zich tegen eigen volk keren

Armstrong schrijft al tientallen jaren over de (historische) opkomst en ondergang van beschavingen. Tijdens de opkomst werken mensen samen aan opbouw en verbetering van hun eigen en elkaars levens. Beschavingen storten in zodra ze 1) zich tegen hun eigen mensen keren, en 2) toestaan dat een bepaalde (heersende) klasse de andere gaat onderdrukken.

‘Dit is waarom Marxisme zo gevaarlijk is. Hoe meer we richting een socialistische staat gaan, des te meer moet de staat degenen die (goederen en diensten) produceren, onderdrukken. De beschaving geeft dan niet langer iedereen gelijke bescherming, waardoor niet langer iedereen ervan profiteert.’ (De welvaart komt steeds meer in handen van een klein elitair clubje, en ook de politieke en maatschappelijke zeggenschap wordt weggehaald bij het volk en gecentraliseerd).

‘Tientallen jaren vooruitgang verloren, en er komt géén herstel’

‘De economische schade (door de corona maatregelen) heeft de Westerse economie en samenleving ondermijnd. Er komt géén miraculeus herstel. We zijn tientallen jaren economische vooruitgang verloren. Kleine bedrijfjes zijn weggevaagd. Deze lockdowns hebben de lagere economische klasse, van kappers tot chauffeurs, beschadigd. Dit zijn de mensen die niet thuis konden werken en daar hun geld konden verdienen.’

‘Deze lagere economische sectoren hebben een ontzettende klap gekregen. Kleine bedrijven zijn enorm veel van hun financiële reserves kwijtgeraakt.’ Dat heeft tevens gevolgen voor de banken, die het MKB van leningen voorzien. Dat neemt nu met 70% tot wel 90% af. (1)

Mensen die erop wijzen dat deze schrikbarende cijfers alleen voor de VS gelden, vergissen zich zeer. Het klopt weliswaar dat het aantal faillissementen in Nederland op papier lager is dan vorig jaar, maar dat komt enkel omdat de overheid tientallen miljarden euro’s heeft uitgetrokken om de vele ‘zombie’ bedrijven overeind te houden. Dat geld raakt een keer op, en kan niet oneindig worden verlengd zonder zeer hoge inflatie en een forse teruggang van de koopkracht en welvaart te veroorzaken.

Alleen indien dit juist het doel van de internationale klimaat-corona sekte is, zou het huidige economie verwoestende en samenleving ontwrichtende beleid ‘zeer succesvol’ kunnen worden genoemd.

Xander

  1. Armstrong Economics

Over een racistische songtekst

Racistische songtekst met bedreigingen door Akwasi

Geplaatst op 15 september 2020door E.J. Bron

dit is het ongeveer vertaald uit de straattaal:

-Hij heeft zwarten die klaar staan om ons te inelkaar te rammen

-Hij heeft marokkanen die dikke escalaties en chaos (rwina) gaan veroorzaken met badr hari (prof kickbokser) veroordeeld voor mishandeling. Die escalaties en chaos hebben we onlangs al gehad in een aantal steden.

-Hij heeft molukkers die onze treinen kapen, niet takken.

-Hij heeft zwarten die hem steunen, het is krachtig

-Hij kent zwarten die studeren om ons straks te kunnen pakken (dus niet om vooruit te komen , maar om blanken te kunnen pakken)

– Dus hij is er klaar voor…. (om ons inelkaar te rammen, om dikke chaos en escalaties te veroorzaken, onze treinen te kapen, met zwarten die ons willen pakken)

– Bel de backup, want zijn backup staat klaar …..om bovenstaande bedreigingen uit te voeren.

– De Balkan, die vastgehouden wordt, staat klaar….. (tegengehouden izlammitische asielzoekers?) om bovenstaande bedreigingen uit te voeren.

– Hij heeft turken die allang klaarstaan …..om bovenstaande bedreigingen uit te voeren

– Black lives matter….. marxistische anti-kapitalistische/anti-blanken terreurorganisatie

Draai de rassen om en je bent strafbaar.

Deze meneer mag dat “zingen” / “rappen” en wordt ook nog geëerd.

https://www.nu.nl/muziek/6077875/akwasi-krijgt-funx-award-voor-rol-bij-strijd-tegen-racisme-in-nederland.amp?__twitter_impression=true

Akwasi krijgt FunX Award voor rol bij ‘strijd tegen racisme in Nederland’

https://www.funx.nl/news/funx/47940-dit-zijn-de-winnaars-van-de-funx-music-awards-2020

De enige award die dit jaar niet van de luisteraars, maar van FunX komt, is de FunX Power Award. En die gaat naar Akwasi voor zijn inzet voor Black Lives Matter

FunX wordt indirect gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar Ingrid van Engelshoven, namens D66, minister van is.

Daarnaast ging er een FunX-award naar rapper en NPO-lieveling Blacka. Blacka kon zelf helaas niet aanwezig zijn, omdat hij nog in voorarrest zit vanwege zijn betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Scheveningen.”

zie ook:

NPO zet Akwasi in zonnetje: ‘Hij is dit jaar de held’

Geplaatst op do 17 sep 2020

Rapper Akwasi wordt in het zonnetje gezet door de radiozender NPO FunX. Hij heeft woensdagavond tijdens de FunX Music Awards 2020 een prijs gewonnen die speciaal voor hem in het leven is geroepen: de Power Award. Dat meldt de zender. De publieke radiozender heeft Akwasi de prijs gegeven vanwege zijn strijd tegen racisme. “Hij draagt misschien geen cape, maar Akwasi is dit jaar de held en het boegbeeld geweest in de strijd tegen ongelijkheid in Nederland“, zo klinkt het.

Het is volgens de NPO-zender moedig dat Akwasi ondanks alle tegenwind gewoon door blijft gaan. “Ondanks alles dat hij over zich heen krijgt, geeft hij niet op en blijft hij doorgaan. En dat allemaal voor de good cause.”

Het NPO-station wilde per se dat Akwasi deze prijs zou krijgen. “Normaal gesproken worden alle awards door het publiek bepaald, maar voor deze bijzondere award maakte FunX een uitzondering door er zelf eentje te geven aan iemand die het verdient.”

Zelf is Akwasi overrompeld. “Ik weet niet wat ik moet zeggen“, zegt hij. “Ik ben heel erg blij met wat ik nu krijg en ben FunX superdankbaar voor de erkenning. Deze award wil ik graag opdragen aan iedereen die wel eens een vuist in de lucht heeft gegooid. Gooi ‘m nog hoger en raak de sterren aan.”

“Ook voor alle mensen die achter, voor en naast mij staan: het gaat niet om mij, maar om iets veel groters. Het gaat om ons allemaal. Dit is voor iedereen die strijdt voor gelijkwaardigheid en die de struggle kent. Onderdrukking mag er gewoon niet zijn. Deze erkenning geeft heel veel kracht, want nu zie ik in dat er ook nog liefde kan zijn naast alle haat die ik krijg.”

Akwasi raakte onlangs voor de tweede keer in opspraak, ditmaal vanwege moordlustige tweets over Sinterklaas en Zwarte Piet die in zijn Twitter-archief zijn gevonden. Eerst wuifde hij het weg als leugens van de media, daarna distantieerde hij zich van zijn tweets.

en:

Bizar weinig kijkers voor ode aan Akwasi op NPO 3

Geplaatst op do 17 sep 2020

De ode aan de verbindingsrapper Akwasi tijdens een prijzenfeestje van de NPO, de FunX Music Awards, trok woensdagavond bizar weinig kijkers naar NPO 3. De zender stortte met 35.000 kijkers (0,7 procent) volledig in het tv-ravijn. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Tijdens het gala van de NPO-zender worden elk jaar diverse publieksprijzen uitgedeeld, maar dit jaar had de organisatie ook een prijs in het leven geroepen die ze zélf kon uitreiken: Akwasi kreeg de Power Award.

NPO-presentator Fernando Halman hees Akwasi op het schild tijdens de uitzending op NPO 3, waar dus bijna niemand naar keek. “Akwasi, je hebt misschien geen idee waarom je hier staat, maar dat wordt zometeen helemaal duidelijk.”

Fernando richtte zich daarop naar de kijker: “Ik wil je even thuis meenemen naar het afgelopen jaar. Hoe pittig 2020 ook is, het is ook een jaar van strijd en van hoop. 2020 is het jaar waarin we massaal zeggen: ‘Genoeg is genoeg, het is klaar, black lives matter.’ We sluiten onze ogen niet langer voor racisme, in welke vorm dan ook.”

Good vibes

Respect en gelijkheid staan voorop, vertelde Fernando. “Good vibes, positive vibes. Niet alleen, maar samen maken we de wereld een beetje beter. Eén van die mensen die zich al jaren inzet voor een mooiere wereld, is deze man: Akwasi.”

Akwasi werd door Fernando de hemel in geprezen. “Iemand die vooroploopt, iemand die in een hokje wordt geduwd, iemand die onder een vergrootglas ligt, maar een echte held geeft niet op en gaat door. All for the good cause. Om mensen te verbinden, om te zeggen: ‘We can do better.’”

“Akwasi, we willen je bedanken. Je hebt power, je stond er, dat betekent veel. En om Akwasi’s woorden te citeren zeg ik het volgende: ‘Ik hoop dat we elkaar blijven ontmoeten en elkaar vinden in wat ons verbindt, en niet in wat ons uiteendrijft.’ Alle awards zijn door het publiek bepaald, maar deze award wil FunX jou geven. Daarom voor jou: de FunX Power Award.”

Vuist

Akwasi stond perplex, waarschijnlijk net als de paar kijkers thuis. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, joh. Ik had dit niet verwacht, helemaal niet. Ik vond het al een beetje vaag dat ik hier moest zijn, maar echt: ik ben FunX superdankbaar voor de erkenning en voor het feit dat ze een Power Award in het leven hebben geroepen.”

“Ik ben heel blij met wat ik nu krijg hier. Ik wil dit graag opdragen aan iedereen die weleens een vuist in de lucht heeft gegooid. Gooi hem omhoog, gooi hem nog hoger, raak de sterren uit wat mij betreft.”

zie ook: https://www.geenstijl.nl/5155412/jongeren-zender-npo-geeft-prijs-aan-akwasi/

De muziekindustrie wordt gecontroleerd, net als black lives matter. Omgekeerd racisme mag dus kennelijk en wordt ook nog eens gepromoot. Maar vergis je niet deze mannen worden in een voorhoede geplaatst omdat “zij” dat willen en gebeurt net zo lang als “zij” dat willen. Deze industrie is niet vrij. Alles komt uit de V.S. en alles wordt hen aangereikt. Systemisch racisme wordt niet hier verzonnen maar dat komt daarvandaan en duurt zo lang als “zij” het willen. Tot ze hun hand overspelen. De “muzikanten” worden met geld en “klatergoud” een wereld ingetrokken waar ze niet meer uit kunnen. Ik vind het niet om aan te horen en ook niet om aan te zien en toch moet je mededogen voelen omdat zij deze rol nu zo uit spelen. Ze zullen een hoge prijs betalen.

En dan nog dit: uit het Parool:

Hoeveel Nederlanders willen die Gouden Koets niet meer zien rijden? Theodor Holman

16 SEPTEMBER 2020

De Gouden Koets zullen we op Prinsjesdag nooit meer zien, voorspel ik, want een paneel, of misschien wel twee panelen, schijnen bijzonder beledigend te zijn.

Beledigend. Een gouden koets. Van nepgoud. Met een schildering van weet ik hoe lang geleden, waarin in kitscherige kleuren iets akeligs, namelijk slavernij, wordt afgebeeld op een totaal belachelijke wijze. Voor mij zijn die panelen door zijn absurde voorstelling eerder een pamflet tégen dan vóór slavernij.

Op die panelen, moet ik ook eerlijk zeggen, heb ik eigenlijk nooit gelet. Niemand in mijn omgeving lette daar ooit op. Ik dacht altijd dat er een pompoen op was geschilderd.

Van mij mag Zijne Majesteit desnoods (of eigenlijk bij voorkeur) in een grote kinderwagen worden rondgereden, getrokken door twee olifanten op wier ruggen brullende leeuwen als koetsiers balanceren.

Ik zou trouwens toch wel eens willen weten hoeveel Nederlanders het ermee eens zijn dat we de Gouden Koets niet meer inzetten. Tevens wil ik weten hoeveel mensen er door die panelen zo diep beledigd zijn dat ze het niet kunnen verdragen die koets één keer per jaar vijfhonderd meter te zien afleggen.

Maar ach, vroeger dachten wij nog dat de koets van echt goud was en meenden we dat hij in een oven gereden moest worden zodat het goud zou smelten en de waarde daarvan, uitgedrukt in guldens – door ons geschat op enkele miljoenen – geschonken kon worden aan de armsten in onze samenleving.

Eigenlijk vond ik dat een stuk aardiger van ons dan zo’n Gouden Koets te verbieden vanwege vermeende beledigingen.

Wat mij opvalt is dat sommigen het meest boos zijn op rituele en sprookjesachtige elementen in onze samenleving. Een Zwarte Piet die niet bestaat. Een Gouden Koets die maar één keer per jaar wordt gebruikt. Met doodsbedreigingen en echt racisme tot gevolg, maar ook heftige irritaties bij mensen zoals ik, die blijven zeggen dat ze geen racist zijn, maar toch continu in die hoek worden gedrukt.

Ik weet dat er sprookjes, mythen en rituelen bestaan die beledigend, schokkend en wreed zijn. Er bestaat geen cultuur op deze aardbol die niet zulke sprookjes, mythen en rituelen heeft. Ze verkondigen opvattingen, meningen, manieren van leven. Soms zijn het de taboes waaraan mensen hun moraal kunnen slijpen.

Die slijpstenen verbieden heeft geen zin. Er worden dan andere verzonnen. Cultuur kwetst. Hoe hoger de beschaving, hoe groter de kans om gekwetst te worden. Zo hoort het.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

https://www.parool.nl/columns-opinie/hoeveel-nederlanders-willen-die-gouden-koets-niet-meer-zien-rijden~b6d1ca0e/

Kwetsen is dus iets anders dan bedreigen

Over racisme

herbloggen

Waarom NRC-columniste Clarice Gargard volstrekt niet deugt en racistisch is

DOOR PETER LOUTER · 5 DECEMBER 2017

Ze is geboren (1988) uit ouders die van Liberia naar Amerika zijn verhuisd en ze is later naar Nederland gekomen om hier journalistiek te studeren aan de Hogeschool Windesheim. Ze verkoopt zichzelf als deskundige op het terrein van diversiteit, mensenrechten en gender: NRC-columniste Clarice Gargard.

Sinds een aantal maanden heeft ze een column in ‘kwaliteitskrant’ NRC omdat die meer aan diversiteit wil doen, maar enige kwaliteit heb ik in haar columns nog niet kunnen ontdekken. Integendeel, stuitende bevooroordeeldheid is haar handelsmerk.

Het is aardig van de NRC om ruimte te bieden aan columnistes die vanuit hun ervaring en visie iets te bieden zouden kunnen hebben waar de lezer wat aan heeft. Nieuwe gezichtspunten als voedsel voor de geest vormen het bestaansrecht van kranten en tijdschriften. Hell’s Angels hebben ook de nodige ervaringen en visies op het leven die ons inzichten zouden kunnen verschaffen, maar die komen met een column in de NRC niet aan de bak. Zo missen we eigenlijk ook de ‘gewone man/vrouw’ als columnist. Hij/zij bestaat, maar komt in de ‘kwaliteitskrant’ niet aan het woord. In de media is hij/zij een object van beschouwing. Dat gebeurt als regel niet door mensen die er iets van snappen, want anders zou je de gewone man/vrouw niet als racist, xenofoob of islamofoob neerzetten.

In de NRC komt diversiteit aan het woord als die zijn bestaan luid kenbaar heeft gemaakt en er op aandringt te worden gehoord. Lamayae Aharouay, alles aan haar is fout, mag haar moslimse visie op Nederland uitdragen, en Clarice Gargard haar kleur als uitkijkvenster op de Nederlandse samenleving. Beide zijn vanzelfsprekend ervaringsdeskundigen in racisme en discriminatie, want het leven met een hoofddoek of dreadlocks valt natuurlijk niet mee. Dat geldt overigens ook voor vrouwen die veel te dik zijn, voor kinderen met een combinatie van een rare bril en rood haar en voor mensen met een paardengezicht om maar wat voorbeelden te noemen van mensen met een opvallend en opmerkingen verwekkend uiterlijk die zich niet kunnen beroepen op racisme of discriminatie.

Het vervelende van Aharouay en Gargard is dat ze oordelen over een Nederland dat ze niet kennen omdat ze dat als erfgoed niet hebben meegekregen. Ze missen de Nederlandse familieverhalen en hebben onvoldoende eigen levensgeschiedenis om het Nederland waarin ze leven echt te begrijpen. Dat verhindert hen echter niet om dit land voortdurend de maat te nemen vanuit hun eigen beperkte referentiekader. Ze bezien Nederland vanuit hun eigen cultuur en verdienmodel.

In de NRC van 30 november maakte Gargard het weer eens heel bont.

“De collaboratie van velen tijdens de Tweede Wereldoorlog is bekend, maar ook de apartheid werd hier relatief lang gesteund. De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijders werden als terroristen geframed en het verzet van de anti-apartheidsactivisten werd -soms met geweld- de kop ingedrukt. Maar toen Madiba (ze bedoelt Nelson Mandela) overwon, zat iedereen ineens altijd al in het verzet.”

Dat is een nogal kwaadwillige karikatuur die de NRC haar laat opdienen. Gargard liep nog in de luiers toen Mandela vrij werd gelaten en was zes jaar oud toen hij president werd. Ze kan zich er dan ook nauwelijks van bewust zijn dat Mandela in Nederland al populair was toen hij nog in de gevangenis zat en dat de in Nederland breed aanwezige afschuw van apartheid heeft bijgedragen tot de afschaffing daarvan. Het verzet in Nederland is royaal vastgelegd in ‘Nederland tegen apartheid 1948-1994’ op de website socialhistory.org. Gargard had als journaliste die bron kunnen benutten en het is vooringenomenheid en arrogantie die het haar belet hebben.

Het kan nog bonter. Ze is vanzelfsprekend ook tegen Zwarte Piet en ziet daarin het bewijs voor racisme in Nederland±

“Maar als ik kijk naar hoe de stem van de minderheid gesnoerd wordt en de daders -met de mondprop nog in de hand- als helden worden ontvangen, is het evident dat het land weinig van het verleden geleerd heeft. De geschiedenis zal Nederland niet genadig zijn en dat verdient ze hierin ook niet. Ze blijft bladzijdes zwart kleuren en dat vervolgens vaderlandsliefde noemen.”

Gargard gebruikt het woord ‘racisme niet in haar column, maar het is overduidelijk dat racisme haar thema is. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlanders een ander uiterlijk van Zwarte Piet accepteert, maar dat 85 procent van de Nederlanders geen racisme ziet in het uiterlijk van Zwarte Piet. In feite is het Gargard die een racistisch betoog houdt met haar opgeklopte negatieve verhalen over witte Nederlanders.

Exploitanten van hun afkomst als Gargard begrijpen dat niet of willen dat niet begrijpen omdat de strijd tegen vermeend racisme hun verdienmodel is. Als iemand ‘negerhoer’ tegen Gargard zou roepen, betekent dat nog niet dat het een racistisch bedoelde opmerking is. Feitelijk racisme is in Nederland klein bier. Echter het uitvergroten daarvan levert in Nederland een goed verdienmodel op. Roep ‘racisme’ en je staat bij wijze van spreken morgen in de krant of wordt je uitgenodigd voor een praatprogramma. Aharouay en Gargard, beide columnisten bij de NRC, hebben er een beroep van gemaakt om ‘racisme’ te roepen en het ver voorbij gezonde proportie te exploiteren. Beide werken als zelfstandige in dat beroep.

In feite is het de NRC te verwijten dat die ze aan het woord laat met hun bevooroordeeld wereldbeeld. Er zijn heel wat betere columnisten te vinden onder etnische groeperingen die als minderheid in Nederland leven. Daar zijn er al een aantal van gesneuveld omdat ze de druk van hun omgeving vanwege hun genuanceerdheid niet meer konden verdragen. Dat zal deze dames niet overkomen. Hun volstrekte ongenuanceerdheid geeft ze een heldenstatus in eigen beperkte kring. Dat zie ik als een levensgroot probleem. Het versterkt de polarisatie.

Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

WERELD NU

Mensen van kleur – Clarice Gargard

Mensen van kleur23

DOOR FRITS BOSCH · 19 MEI 2020

Clarice Gargard behoort tot de mensen van kleur die zich vrijwel uitsluitend bezighouden met racisme en aanverwant. Is dat niet wat weinig divers?

Beste Clarice Gargard

Je Wikipedia-pagina vermeldt hoe gevarieerd je journalistiek bezig bent. Je bent een actief persoon, bravo! In je NRC columns doe je verslag van je extreemlinkse denkbeelden. Je favoriete onderwerp is racisme. In je columns klaag je voortdurend Nederlanders aan dat ze racistisch zijn. In je meest recente NRC-column “Ook Nederland heeft een racisme probleem” stel je dat het gehele westen een racisme probleem heeft: “een gegeven waar je in het Westen constant aan herinnerd wordt. Bijvoorbeeld toen in februari de joggende 25-jarige Ahmaud Arbery in de VS door twee witte mannen in koelen bloede doodgeschoten werd, omdat zij hem er verdacht vonden uitzien…. Ook Nederland heeft een ernstig racisme probleem. Mensen van kleur worden weliswaar niet aan de lopende band op straat (het staat er echt, FB) neergeschoten maar het sluimerend en institutioneel racisme dat in veelvoud ontkend wordt, kan net zo kwaadaardig zijn.”

Op de extreemlinkse site Joop.nl spuug je op de westerse beschaving en op de Nederlandse beschaving, “Die zogenaamde Westerse beschaving” schrijf je. Je hebt wrok en haat jegens westerlingen, dat maak je wel heel erg duidelijk. Je raadt ons aan “om de bestaande constructies af te wijzen, waarop de fundamenten van onze samenleving gebouwd zijn; de rol die je zelf erin hebt gespeeld moet je ineens ter discussie stellen.” Kortom, we moeten de hand in eigen boezem steken. Het komt me voor dat jij daar zelf niet zo sterk in bent. Uiteraard schaar jij je achter Silvana Simons die dezelfde rancuneuze trommel beroert: Nederland is door en door racistisch en verrot.

Je verwacht niet dat ‘wij’ – voor jou ‘zij’ – een hand in eigen boezem steken, want “inmiddels begin ik te vermoeden dat het gebrek aan begrip of verandering… geen onkunde is maar onwil … het racisme is allang al heel normaal geworden” schrijf je in je NRC column. De achtergronden van jouw familie liggen in Liberia. Taylor was president van Liberia tussen 1997 en 2003. Hij was een ongelooflijke misdadiger die op 7 maart 2003 door het Speciaal Hof voor Sierra Leone aangeklaagd is wegens oorlogsmisdaden tijdens zijn interventie in de burgeroorlog in buurland Sierra Leone. Taylor heeft alles gedaan wat god verboden heeft: seksueel en fysiek geweld, plundering, moord, slavernij, onderdrukking. Je vermeldt dat je vader de rechterhand was van die Charles Taylor. Ik kan me voorstellen dat je daarmee behoorlijk in je maag zit. Maar geef je ons daarvan indirect de schuld?

De meeste Nederlanders weten – net als ik – helemaal niets van Liberia. Na enig speurwerk is mij gebleken dat Liberia qua natuur een prachtig land is met oerwouden vol wilde dieren, schitterende stranden en een hartelijke bevolking. Het is beslist een land om te bezoeken, zij het uiterst primitief, bittere armoede en lang niet altijd veilig door rebellerende groepen.

Volgens het ‘World Values Survey’ dat wereldwijde onderzoeksprojecten uitvoert onder bevolkingen, komt naar voren dat het gehele Westen, Nederland incluis, tot de minst racistische gebieden behoort. Jouw claim klopt dus geheel niet. Jij klets maar wat.

Dat het Westen niet racistisch is behoeft niet te verwonderen want het is niet voor niets dat vele Afrikanen dolgraag en masse hiernaartoe komen, het beloofde land, het land dat hen alle mogelijkheden biedt en die jij met beide handen hebt aangegrepen, om vervolgens de hand die je dit alles heeft geboden voortdurend te bijten.

Liberia is niet onderzocht in het World Values onderzoek, maar Ivoorkust, pal er naast, behoort tot de meest racistische landen. Volgens de berichten doet Liberia daar niet voor onder. Gekleurde mensen die uit de VS overkomen onderdrukken de autochtonen. Gekleurd onderdrukt gekleurd. Daar komt geen witte persoon aan te pas, gekleurd racisme. De geschiedenis van Liberia wordt gekenmerkt door bugerrechtenschendingen, burgeroorlog en politiek wanbeleid. De huidige president is de voetballer Weah, die niet verwonderlijk dat hij niet goed presteert. Het land is getroffen door het Ebola virus. In institutioneel opzicht klopt er helemaal niets van Liberia, maar dat is natuurlijk ónze schuld. De trage hervormingen van het politieapparaat, de rechterlijke macht en het strafrechtsysteem leiden tot stelselmatige schendingen van de wettelijk voorgeschreven rechtsgang en tot geweld van knokploegen tegen personen die verdacht werden van misdrijven. Wetsvoorstellen om een Onafhankelijke Nationale Mensenrechtencommissie en een Commissie voor Waarheid en Verzoening in te stellen werden goedgekeurd. Ruim 200.000 in eigen land ontheemd geraakte mensen en vluchtelingen keerden terug naar hun huizen, ofschoon de etnische spanningen opliepen door geschillen over land en bezittingen die tijdens de burgeroorlog in beslag waren genomen.

Nederland scoort op alle lijsten qua mensenrechten en vrijheid van meningsuiting helemaal bovenin, uitstekend. Nederland zou volgens onze premier een “waanzinnig gaaf land” zijn. Voor wat dat waard is, maar het behoort tot de minst corrupte landen, plaats nummer 8, na Scandinavische landen. Liberia is door en door corrupt, het scoort op plaats 122, vrijwel geheel onderin. Mijn voorouders waren Zuid-Afrikaanse boeren in Potchefstroom, Transvaal (zie op Wikipedia F.D.K. Bosch). Deze mensen worden nu uitgemoord door de gekleurde bevolking. Ze krijgen brandende autobanden om de nek, bikkelhard gekleurd racisme. Ze vluchten voor het geweld. Daar horen we je natuurlijk niet over. De hoofdredacteur van NRC, René Moerland staat te juichen bij je stukjes. “Schrijf nog eens wat over Westers racisme Clarice”!

In deze setting schreeuwt Liberia om mensen die in het Westen goed zijn opgeleid, met het hart op de juiste empatische plek. Dus mensen zoals zij Clarice! We mogen dus aannemen dat zodra het Corona virus is vertrokken en we weer vrij mogen reizen, dat jij met je koffertje klaar staat om naar Liberia af te reizen. Om daar je goede werk te kunnen verrichten en weg te zijn van dat racistische en verrotte Nederland, waar je zoals gezegd alles aan te danken hebt, maar dat vergeten we even.

Racisme in Europa doet zich inderdaad voor. Racisme in Nederland doet zich inderdaad voor, zowel door wit als door zwart. Ga eens naar een AZC, over gekleurd racisme gesproken! Wat mij steekt is dat jij allen hier over één kam scheert vanuit een enkel voorbeeld, in dit geval de joggende 25-jarige Ahmaud Arbery. We mogen niet zeggen “Er is een Marokkanenprobleem”, want dat is generaliseren en daarmee beschadig je álle Marokkanen. Maar we mogen blijkbaar wel zeggen “alle Nederlanders zijn racisten” en sterker nog “het Westen is racistisch”. Dat maakt me nijdig, zeer nijdig zelfs. Dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik veertig jaar lang innig bevriend ben geweest met een donkere Surinamer, veel donkerder dan jij. Als jij zegt dat wij allen racistisch zijn, dan voel ik me aangesproken. Het is een grove belediging. Jij beledigt niet alleen mij maar alle Nederlanders, alle Westerlingen.

Mijn dringende verzoek aan jou Clarice, is om dat niet langer te doen. Probeer eens over wat anders te schrijven dan over vermeend racisme in ons land, in het Westen. Je beschadigt niet alleen degenen die jij veronderstelt als ‘zij’, maar ook degenen die voor jou ‘wij’ zijn, namelijk de mensen van kleur. Want wat zal het bij hen geestelijk teweeg brengen als zij voortdurend van jou, Silvana, Jerry Afriyie en vele andere mensen van kleur, horen dat Nederland racistisch is en dat het Westen racistisch is. Dat mensen van kleur weggezet worden en in feite kansloos zijn. Wat een gigantische schade veroorzaken jullie!

Frits Bosch is auteur van “Wereld op een keerpunt”, “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer. Linkjes in zijn biografie

Clarice Gargard is op Veren of Lood eerder opgemerkt.

Akwasi, de rechtstaat en het OM

Zwarte Piet9

DOOR HANNIBAL · 15 SEPTEMBER 2020

Het oordeel van het Openbaar Ministerie over rapper Akwasi vrijdag was al dubieus genoeg, maar het bleek nog erger te kunnen.

Over de zaak zelf schreef ik gisteren afdoende, maar het leek het OM dienstig nog wat in de modder te roeren door OvJ Jacobien Vreekamp van een andere racisme-zaak af te halen, die eveneens een behoorlijk profiel heeft. Daarmee maakt het OM de zaak–Akwasi niet alleen erger, maar bekend het impliciet schuld. Zowel collectief als namens Jacobien Vreekamp, moet ik daar aan toevoegen.

Gisteren twitterde ik er al over, maar er is meer over te zeggen dan enige cynische commentaren die alleen door boze partizanen van de Akwasi-steungroepen ooit boven worden gebracht:

Over Clarice Gargard valt ook wel wat te zeggen, kijk daarvoor hier. http://verenoflood.nu/?s=Clarice+Gargard

Het berichtje dat Het Parool echter gisteren publiceerde over het besluit van het OM is zoals gezegd wel enige extra aandacht waard. Want de drogreden die hier wordt gehanteerd doet je je afvragen hoe en waar ze bij het OM leren redeneren.

Interessant. Dus een OvJ doet nooit meer dan twee moordzaken achter elkaar? Je zou eens de verkeerde indruk kunnen krijgen dat zo’n OvJ tegen moord is.

Wie bij het OM heeft dit bedacht, of was het een spontaan gevolg van spartelen in een benarde situatie?? Dat Vreekamp van deze zaak werd afgehaald – een zaak waar relatief hoge straffen worden geëist tegen mensen die Gargard onheus betwitterden, in casu blanke mensen die een zwart mens onheus behandelden is gezien alles niet vreemd, maar het was al te laat. De zaak ging gisteren door zoals voorbereid: door Jacobien Vreekamp.

Hetgeen de situatie creëerde dat het OM impliciet met terugwerkende kracht de daden en handelingen van Jacobien Vreekamp van een goedkeurend stempel voorzag. Of het zo bedoeld was doet er weinig toe (domheid is geen excuus voor alles), maar het is wat er mee wordt overgebracht. Want de nieuwe OvJ heeft weinig anders gedaan dan de aantekeningen en pleitnota van Vreekamp in de zaak-Gargard voorlezen. Je maakt mij niet wijs dat hij iets anders heeft gedaan dan even kijken of er geen alte grote gekheid in stond.

Is het onterecht dat alle pijlen op de persoon van Jacobien Vreekamp worden gericht? Het is niet voor niets dat ik noemde dat je van iedereen mag verwachten dat je tegen moord ben, dus ook dat je tegen racisme bent.Op zich dus inderdaad onterecht.

Maar!

Waar men bij het OM mogelijk aan heeft gedacht is dat het Meldpunt Discriminatie in Amsterdam – waar het bestuurslidmaatschap van Vreekamp de steen des aanstoots is, alsook haar samenwerking aldaar met Michael Esajas – sinds jaar en dag alleen discriminatiemeldingen van gekleurde mensen over blanke mensen accepteert. Omdat gekleurde mensen geen racisme kunnen bedrijven? De Amsterdamse VVD heeft daar ooit eens tegen geprotesteerd, maar dat windje ging liggen en het Meldpunt Discriminatie Amsterdam ging verder met haar praktijken alsof er niets was gezegd.

En dat, dames en heren, is óók racisme. Dat mevrouw Vreekamp derhalve niet zuiver op de graat is had het OM zich al veel eerder moeten realiseren. Ook, dat dit niet bepaald ‘midden in de maatschappij staan’ is. Dit is de fringe ( de rand, de franje, versiering) , en daar zou je je als lid van het OM verre van moeten houden, zelfs al stem je er op.

Hetgeen betekent dat zelfs BIJ1 (en NRC) hieronder even een punt had gisteren, maar door de hypocrisie van het OM tegenover de pers (Het Parool) toch ongelijk heeft.

Komiek is dat zelfbenoemd politiek mediamuppet Chris Aalberts eerder deze week – net als BIJ1 in hun 2e zin hierboven – argumenteerde dat een feit dat door een onfris twitteraccount boven tafel is gebracht niet zou mogen worden gebruikt door nette mensen.

Werkelijk? BIJ1 betoogt hier hetzelfde, maar verwart – zoals wel vaker bij die partij – met hun verkettering van bronnen het verschil tussen feiten en redenaties. Maar als je ieder feit kunt diskwalificeren door een onfris account het als eerste te laten ontdekken en publiceren is het einde zoek en ben je ver afgezakt. Maar dat heeft Jan Dijkgraaf op TPO al gefileerd.

Ik herhaal hier nog maar eens het pleidooi voor een opschoning binnen de rechterlijke macht dat ik gisteren al deed:

Midden in de samenleving staan wordt door het OM beschouwd als wenselijk voor magistraten. Dat mag zo zijn, maar dan verwacht ik toch meer iets in de categorie Stichting het Zeeuwse trekpaard. Het blijkt opvallend (het feit of het patroon? Dat doet er niet toe!) dat de voorkeur van rechters en OM vaak uit gaat naar politiek risicovolle of hoogst dubieuze clubs. Ze missen kennelijk het verstand daarvan weg te blijven, zodat de wetgever hen daarbij moet helpen door de regels aan te scherpen – zowel wat betreft betrokkenheid bij, als wat algemeen acceptabel ìs – om aan deel te nemen.

Dit internaliseren is belangrijker dan paniekerig een OvJ opzij zetten om de publieke opinie te slijmen.

NB.: of we het nu willen aanvaarden of niet: al onze instituties staan onder controle van “hen” . Bijna al onze “journalisten” en “columnisten” zijn “gekocht” net zoals belangrijke mensen binnen instituties en zo wordt de “agenda” bepaald. Je kunt het merken aan keuzes, aan opmerkingen, aan handgebaren. Nu telt: mensen tegen elkaar opzetten en de oorlog verklaren tegen de blanke (christelijke) medemens.Vergis je niet: alles komt uit de V.S. en wat daar gaande is, bepaalt hier de agenda. “Zij “ bepalen de agenda en het voetvolk moet het vuile werk doen en zij die dat doen wanen zich nu “goden” en permitteren zich veel. Maar wat met geweld gebracht wordt, zal met geweld eindigen. De V.S. staat voor een treurige tijd en wij in het zogenaamde vrije westen ook.

Zie ook

en https://www.geenstijl.nl/5155382/de-romeinen-hadden-kennelijk-ook-al-gaslicht/

Ik vind deze site vaak ranzig maar ja, dat is hun verdienmodel en dat is jammer. Ze hebben wel vaak goede artikelen.

En https://www.unz.com/tsaker/reconsidering-the-presidential-election/

Over (kind) vrouwenonderdrukking

herbloggen zie links

De hypocrisie van het collectief: ‘Cuties’ ( schatjes) houdt het Westen een spiegel voor

‘De naakte waarheid van westerse progressie en islamitische vrouwenonderdrukking in 2020’

Door: Chris Develing , 15 september 2020

Mijn eerste kennismaking met de Franse Netflixfilm Cuties werd gefaciliteerd door Amerikaanse conservatieve media. Bij het lezen van grote koppen over ‘de pedofilie van Netflix leek het me vooral een wat overdreven narratief. Een poos later zag ik op Facebook wat expliciete beelden voorbijkomen. Schokkend. Die conservatieven hebben groot gelijk, dacht ik. Ik besloot de film te kijken, mede om te bepalen of ik Netflix vaarwel moet zeggen. Na die anderhalf uur ben ik volgens velen waarschijnlijk links van het midden uitgekomen. Zelf zie ik het aloude conservatieve gelijk over seksualisering terug in de boodschap die filmmaakster Maïmouna Doucouré met Cuties lijkt te willen afgeven.

‘Waarom accepteren we dat porno voor hele jonge meiden toegankelijker is dan lessen over zelfrespect en gezonde relaties?’

Cuties is geen propaganda voor pedofilie, zoals sommigen beweren. Het is eerder de naakte waarheid van westerse progressie en islamitische vrouwenonderdrukking in 2020. Natuurlijk ben ik een aantal keer geschrokken van beelden met daarin halfnaakte meisjes van 11 die zich gedroegen als Cardi B. of, voor mensen van mijn generatie, Madonna. Wie op zo’n moment niet snel beseft dat een goede filmmaker – en de film is goed gemaakt – de kijker precies laat voelen wat hij voor ogen heeft, zal blijven hangen in de klacht dat dit een grensoverschrijdende film betreft op een filmpodium dat toch al niet te vertrouwen was. Dat is zonde, omdat ik denk dat de filmmaakster juist deze critici probeert te vragen waarom ze zo geschokt zijn.

Spoiler alert

In Cuties maak je kennis met Amy, een 11-jarig islamitisch/Afrikaans meisje dat opgroeit in een Franse buitenwijk. Ze leidt een bestaan waarin dromen worden geplet: onbevredigend, onwaardig. Haar moeder gaat gebukt onder het voornemen van haar echtgenoot om een tweede bruid uit Afrika mee te nemen. Amy weet al vroeg welke toekomst haar te wachten staat. Ze krijgt de kans om zich los te breken als ze in contact komt met een viertal stuurloze leeftijdsgenootjes die stuk voor stuk uitstralen dat er thuis niet voldoende naar ze wordt omgekeken.

Vroeg in de film zien we hoe het groepje op school pornografisch materiaal kijkt op het roze mobieltje van één van de meiden. Meteen daarna proberen ze hun eigen ‘pornografisch materiaal’ te maken door op het jongenstoilet stiekem het geslachtsdeel van een klasgenoot te filmen. Amy mag zich bewijzen door deze taak op zich te nemen. Het mislukt, maar haar moed werpt toch vruchten af. Ze mag met het dansgroepje omgaan. Deze scene zette mij op het spoor van de spiegel die de filmmaakster het Westen lijkt voor te houden. Waarom accepteren we dat porno voor hele jonge meiden toegankelijker is dan lessen over zelfrespect en gezonde relaties?

Nu Amy zich deels heeft losgebroken van haar afkomst zien we dat de nodige mentale problemen zich beginnen te openbaren. Ze raakt totaal geobsedeerd door haar nieuwe vriendinnen en wil koste wat kost bij de groep blijven. Hierdoor haalt Amy zich vreemde ideeën in het hoofd over wat het inhoudt om een echte vrouw te zijn. Maar zijn die ideeën wel zo vreemd?

Misschien niet, omdat de film laat zien wat Amy allerlei rijke idolen op YouTube heeft zien doen: expliciet seksuele dansbewegingen waarbij jonge vrouwen hun geslachtsdeel vastgrijpen terwijl ze sluw en aandoenlijk tegelijk in de camera kijken; gratis porno op haar gestolen mobieltje; half naakte vrouwen op straat. Niets van hun gedrag komt uit de koker van andere kinderen. Amy en haar dansgroep keken alles af van volwassen gedragingen die op 1001 aantrekkelijke manieren toegankelijk voor ze zijn gemaakt. De beschikbaarheid van deze invloeden is volgens de meeste mensen altijd de schuld van een ander, zo lijkt het. Maar zullen we het voor één keer bij onszelf zoeken? Ja, ook als je thuis een internetfiltertje hebt om je eigen kinderen te beschermen. Wanneer gebruikten we ons kiesrecht bijvoorbeeld voor het laatst om mensen te verkiezen die wetten over dit soort ‘vrijheden’ willen wegstemmen? De SGP wordt nog weleens uitgelachen als ze zich zorgen maken over Second Love, porno of seksueel getinte video’s, waardoor ik vermoed dat veel mensen zich met deze vraag geen raad weten.

In mijn tijd sprak men over de Lambada als de verboden dans, omdat deze te seksueel zou zijn. Hoewel dat verhaal een broodje aap is, konden de meesten wel begrijpen waarom er gesteggel over was. De laatste dans in Cuties is minstens vijftig tinten grijzer. Ze grijpen zichzelf bij het kruis, vingers in de mond, zwoele blik naar het publiek en ga zo maar door. Oftewel, de normaalste zaak van de wereld voor carrièrebewuste meiden van 18, maar opeens een probleem als blijkt dat kinderen van 11 ook YouTube-wijs kunnen zijn.

‘Schokkende beelden zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van conservatieve veranderingen’

De scène waarin het publiek (niet toevallig vooral moeders met kleine kinderen) Amy’s ‘smerige’ dans afkeurt, maakt dan ook iets zichtbaar dat ik de hypocrisie van het collectief noem. Want als je nooit echt moeite had met de toegankelijkheid en legaliteit van gratis porno op het internet, prostitutie een vrouwenrecht vindt, nooit een probleem maakte van sexy dansjes op MTV, vrouwonterende teksten op FunX regelmatig door de vingers zag bij het zien van je swingende dochter, et cetera, verspeelde je dáármee het recht om deze film te bekritiseren.

De meiden dansen met volle overgave de meest vulgaire moves die ze kennen, juist omdat ze van YouTube leerden dat je dán de meeste likes krijgt. Amy was immers al een lokale heldin dankzij haar steeds pornografischer wordende Instagramaccount. De afkeurende blikken uit het publiek verbazen Amy dan ook. ‘Dit is toch wat iedereen mooi vindt?’, lijkt ze te denken.

Het is deze afwijzing die Amy terugwerpt naar haar culturele en religieuze normen en waarden. Een basis die ze verachtte maar opeens niet meer zo verstikkend voelt als een paar maanden geleden, toen ze zo verlangde naar de vrijheden die ze buiten zag. Ze barst in tranen uit en rent het podium af, terug naar huis. Daar wachten nieuwe oordelen haar op bij de deur.

Ja, sommige beelden gaan echt te ver. Daarom is het terecht dat men een onderzoek overweegt naar de handelingen die deze jonge actrices hebben moeten uitvoeren. Maar schokkende beelden zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van conservatieve veranderingen. De progressiviteit van winst maken uit slavenarbeid werd in de negentiende eeuw aan de kaak gesteld met lange verhandelingen over het leed dat slaven in Verweggistan ondergingen. De publieke opinie nam een vaart toen de afschaffingsbeweging afbeeldingen van hun littekens begon te vertonen en de elite werd gevraagd slavenschepen te bezoeken waar het slavenbloed nog van het hout droop. Schokkende beelden van de realiteit zijn een uiterst effectief middel dat de activist de macht geeft om de verontwaardigde te confronteren met zijn hypocrisie: ‘U vindt dit schokkend? Heeft u hier niet zelf voor gekozen toen u stemde, toen u wegkeek en wegwuifde?’

Deze controversiële film legt de vinger op de hypocrisie van het collectief, omdat er een collectieve plicht bestaat die verder reikt dan onze eigen voordeur, waar we denken dat internetfiltertjes onze kinderen beschermen. We hebben collectief gefaald. Ook als u, het individu, nooit voorstander was van de genoemde ‘progressie’. Want deze negatieve invloeden bepalen op dit moment meer dan u weet het leven van onze schoolgaande jeugd. De immorele seksualisering van onze samenleving moet, net als de in de film behandelde vrouwenonderdrukking vanuit een misplaatste overtuiging van wat God behaagt, drastisch worden herzien. Cuties legt dat bloot middels een offer dat ik sinds het zien van de film steeds beter denk te begrijpen.

Lees meer van Chris Develing https://tpo.nl/author/chrisdeveling/, https://deovolentenl.nl/

Lees van De waakzame burger een iets ander verslag

Cuties’ van Netflix gaat over het normaliseren van de seksualisering van kinderen. En niets anders.

“Cuties” werd geprezen en verdedigd door talloze experts in de massamedia. Dit is precies wat ze prijzen.

Gepubliceerd 15 september 2020 Door Waakzame burger google translate gebruikt en niet aangepast.

Toen de promotie-poster van Cuties werd uitgebracht, werd deze met verschillende gradaties van shock en afschuw onthaald. Met trots gepromoot door Netflix, vertoonde de afbeelding vier 11-jarige meisjes in schrale outfits die poseerden in allerlei seksuele posities. Dat het woord “Cuties” in grote letters onder de afbeelding stond, hielp niet.

Netflix gaf ook een korte samenvatting van de film … en het klonk als de beschrijving van een kabel-softcore p * rn-film.

“Amy, 11, raakt gefascineerd door een twerkende dansploeg. In de hoop zich bij hen aan te sluiten, begint ze haar vrouwelijkheid te ontdekken en de tradities van haar familie te trotseren. “

De oproepen tot het verwijderen van deze nog niet uitgebrachte film kregen meteen veel steun. Netflix bood vervolgens zijn excuses aan, veranderde de poster en stuurde zelfs een nieuwe beschrijving in.

Toen de film eenmaal was uitgebracht, verdedigden verschillende massamedia-bronnen de film onmiddellijk heftig en verklaarden ze dat de poster deze niet correct vertegenwoordigde.

Een filmrecensie van The Independent door een man die er echt van hield om kinderen te zien twerken. ( seksueel dansen)

Anderen probeerden de film te verdedigen door te stellen dat deze was gemaakt door een zwarte vrouwelijke regisseur alsof dat feit de feitelijke inhoud van de film veranderde. Ten slotte, in een schijnbaar wanhopige poging om deze film te verdedigen, vonden enkele bijzonder giftige artikelen een manier om van deze film een ​​”liberale” versus “conservatieve” kwestie te maken. Maar dat is het niet.

Zo publiceerde vertegenwoordiger Tulsi Gabbard – een democraat – een vernietigende tweet waarin hij de film aan de kaak stelde en de film zelfs “child p * rn” noemde.

Degenen die de film verdedigen, zeggen dat de critici simpelweg niet de tijd namen om de film te bekijken en de boodschap ervan te begrijpen.

Dus ik keek ernaar. Ik had het niet moeten hebben. Niemand zou dat moeten doen. Ik deed het omdat het mijn taak is om populaire cultuur te analyseren.

Door de jaren heen heb ik een groot deel van de zeer giftige en ziekmakende films en muziekvideo’s bekeken, maar geen van hen deed me lichamelijk ineenkrimpen en terugdeinzen van afgrijzen zoals Cuties deed. Op sommige punten dacht ik zelfs na over gedachten als “de mensheid heeft een nieuw dieptepunt bereikt”, “we zijn afgedwaald van God” en “wat is er mis met deze mensen?”. Het feit dat dit ding bestaat, dat een heleboel mensen er daadwerkelijk aan hebben gewerkt, dat het deel uitmaakt van de “populaire cultuur” en dat het zelfs wordt geprezen door de massamedia, is even zorgwekkend als verbijsterend.

Omdat, bijvoorbeeld, die eerste poster die de film promootte het absoluut vertegenwoordigde. Daar gaat de film over. De obscene dansscènes zijn de “actiescènes van de film”. De rest van het verhaal bestaat uit zwakke, zwakke “berichten” die bedoeld zijn om de degeneratie die we op het scherm zien te rechtvaardigen.

Maar deze film gaat niet alleen over dansende jonge meisjes. Het is een crescendo van steeds explicietere scènes die specifiek lijken te zijn gemaakt om pedo’s te prikkelen. Tegelijkertijd zal Cuties waarschijnlijk in de gaten worden gehouden door jonge meisjes die zich misschien identificeren met de “Cuties” en deze zelfs verafgoden. Met andere woorden, deze film gaat over het overbruggen van de kloof tussen kinderen en “kinderliefhebbers”.

Dat gezegd hebbende, een foto zegt meer dan duizend woorden. En deze film moet worden ontleed omdat de ware aard ervan moet worden blootgelegd. Het gaat over het normaliseren van de seksualisering van kinderen (de geheime obsessie van de elite) en het onderdeel maken van de populaire cultuur.

Dus hier is een blik op Cuties . Zie voor de foto’s de link hieronder

Tradities slecht

Amy is een 11-jarig meisje dat in Frankrijk woont met haar moeder, een immigrant uit Senegal die ook een vrome moslima is. Amy lijkt niets leuk te vinden aan haar afkomst.

Amy kijkt verveeld als moslimvrouwen om haar heen praten over hoe promiscue meisjes naar de hel gaan.

Thuis staat Amy’s familie op het punt aanzienlijk te veranderen, aangezien haar vader met een tweede vrouw trouwt. En ze zal bij hen intrekken. Amy ziet haar moeder pijn en keert zich tegen haar vader. Ze keert zich ook tegen haar cultuur als geheel.

Amy’s grootmoeder vertelt haar: “Ik zal je leren een vrouw te zijn”. Blijkbaar betekent dat het hakken van een berg uien voor de tweede bruiloft van haar vader.

In een symbolische scène instrueert ‘Tata’ Amy om een grote kom op haar hoofd te dragen – zoals in Senegal al eeuwenlang wordt gedaan. Ze weigert echter omdat ze het waarschijnlijk beschamend vindt.

In een poging om in opstand te komen tegen haar cultuur en de definitie van vrouw-zijn, gaat Amy in de tegenovergestelde richting. Met dit uitgangspunt gaat Cuties … veel te ver.

Te ver gaan

Het duurt maar een paar minuten om de film te veranderen van “dat is een interessant uitgangspunt” naar “waar kijk ik in godsnaam naar?”. Terwijl Amy haar ochtendgebed verlaat, ziet ze een meisje dansen op luide muziek.

Een ongemakkelijk aantal seconden danst en buigt dit meisje voorover terwijl ze een leren broek draagt.

Omdat kijkers haar alleen terug zien, is het moeilijk haar leeftijd te bepalen.

Dan draait het meisje zich om en realiseren we ons dat het in wezen een baby is.

Amy ontmoet dan de vrienden van het meisje: hyperactieve, grofgebekte en vroegrijpe 11-jarige meisjes die ook een dansgroep vormen genaamd Cuties. Amy wordt al snel meegesleurd in de hijinx van de meisjes. Ze bevatten allemaal enkele rare seksuele scenario’s.

Amy wordt door haar vrienden gestuurd om een foto te maken van de geslachtsdelen van een jongen terwijl hij bij een urinoir is.

Een meisje speelt met een gebruikt condoom. Ziek.

Op een gegeven moment wil Amy de meisjes bewijzen dat ze zich bij hun dansgroep kan aansluiten. Dus laat ze haar dansbewegingen zien.

Er is iets heel verontrustends aan het zien van een meisje met een babygezichtje dat allerlei seksuele bewegingen doet. Op een gegeven moment gaat ze zelfs op de grond liggen en bulten op de vloer.

Later leert Amy de meisjes dansen. Een muzikale montage (die speciaal lijkt te zijn gemaakt om pedo’s te prikkelen) volgt.

Amy leert de meisjes hoe ze hun rug moeten buigen en hun kont uit moeten steken.

Ze leert ze ook een sletterig gezicht te maken door een vinger in hun mond te steken. Een ander meisje grijpt haar nog onontwikkelde borsten.

Die montage was helemaal niet nodig voor het verhaal. Het was eigenlijk een videoclip die zich richtte op de fantasieën van pervers die het waarschijnlijk in slow motion of zoiets zullen bekijken. En de film blijft ze geven wat ze willen.

Op een gegeven moment worden de meisjes betrapt door bewakers nadat ze in een lasergame hebben ingebroken. Om uit de problemen te komen, beginnen de meisjes suggestief te dansen.

Een bewaker staart naar de meisjes met een vrolijke blik op zijn gezicht. Hij laat ze gaan en zegt zelfs dat ze snel terug moeten komen. Dit zou een “grappige” scène moeten zijn.

Deze scène heeft twee berichten: 1) Pedo’s die graag naar geseksualiseerde kinderen kijken, zijn geen probleem 2) Zich gedragen als een stripper is een geweldige manier voor jonge meisjes om te krijgen wat ze willen en uit de problemen te komen.

Die scène met een pedo wordt gevolgd door een andere muziekvideo-achtige montage. En deze keer kijken ze rechtstreeks in de camera.

Nog een andere reeks op maat gemaakt voor pervers.

In deze scène dragen de meisjes ‘sexy’ outfits en blijft de camera inzoomen op hun billen en sletterige gezichtsuitdrukkingen. Nogmaals, die scène was totaal niet nodig voor het “verhaal”.

Later krijgt Amy ruzie met een ander meisje op school die haar broek naar beneden trekt en haar oude gebruikte slipje laat zien. Ik wed dat pedo’s die scène geweldig vonden. Vervolgens steelt Amy geld van haar moeder en koopt een hoop ondergoed voor zichzelf en haar vrienden. De film geeft zich vervolgens over aan nog een montage.

De meisjes rennen rond met beha’s en strings over hun kleren heen.

Zonder enige reden eindigt de ondergoedscène met close-ups van de meisjes die s-t-gezichten trekken.

Op een gegeven moment steelt Amy de mobiel van haar oudere neef. Als hij haar betrapt, smeekt Amy hem de telefoon terug te geven. Als hij weigert, begint ze zich uit te kleden.

Amy trekt haar korte broek uit in het bijzijn van haar neef.

Daarna sluit ze zichzelf op in de badkamer, maakt een foto van haar blote geslachtsdelen en publiceert die op sociale media.

Toen ze deze waanzin zagen gebeuren, beginnen Amy’s moeder en grootmoeder te geloven dat ze bezeten is door een boze geest. Dus laten ze Amy een soort zuiverend ritueel (of exorcisme) ondergaan waarbij ze water naar haar gooien. Hoewel deze scène op een bepaald niveau symbolisch zou moeten zijn, gaat het uiteindelijk over een natte Amy die zich bezighoudt met door duivels bezeten twerken.

Amy is in haar ondergoed terwijl ze koortsachtig “danst”. De camera zoomt natuurlijk in op haar achterste. Ik moet de pedo’s geven wat ze willen.

Na al deze waanzin culmineert de film met de Cuties die een dansroutine uitvoeren in een park om een wedstrijd te winnen. Minuten lang voeren de meisjes de ene suggestieve beweging na de andere uit.

De meisjes spreiden hun benen meerdere keren, raken hun geslachtsdelen, bulten op de vloer en doen allerlei gezichten. Het is echt een dieptepunt in de populaire cultuur.

Op dit punt heeft Amy een openbaring, begint te huilen en rent naar huis. Uiteindelijk zien we haar touwtje springen met een paar meisjes, wat aangeeft dat ze weer kind wil worden. Deze scène bracht mensen ertoe om te zeggen “zie je, deze film was tegen de seksualisering van kinderen”. Deze conclusie van vijf minuten werd echter voorafgegaan door anderhalf uur volledige seksualisering.

Tot slot

Sommigen vragen zich misschien af waarom ik zoveel schermafbeeldingen moest posten en me bezig moest houden met zulke grafische beschrijvingen. Nou, dat komt omdat deze film op Netflix staat zodat iedereen deze kan bekijken. En miljoenen keken ernaar. Niet alleen dat, maar het wordt ook daadwerkelijk geprezen door de massamedia en het heeft prestigieuze prijzen gewonnen. Het doel van dit artikel was om precies het soort inhoud te laten zien dat deze mensen prijzen en verdedigen. Dit is waar de massamedia momenteel voor staan. Ze vechten met hand en tand om deze film op Netflix te houden (ondanks massale petities ertegen) en ze willen dat het deel blijft uitmaken van de populaire cultuur.

Deze site ( van de Waakzame burger)documenteert al jaren de duidelijke agenda van seksualisering van kinderen. Dit is waar we vandaag zijn. Cuties vertegenwoordigt nog een extra stap in het normaliseren ervan.

Waarom bestaat deze agenda? Simpel gezegd, de occulte elite zit vol pedofielen. Ze willen dat hun “levensstijl” wordt genormaliseerd. Ze willen geseksualiseerde kinderen in massamedia zien. En om die kloof te overbruggen, moedigen ze kinderen ook aan om zichzelf te seksualiseren. De beloning: er cool uitzien en aandacht trekken. Dit is waar Tik Tok om draait.

Kortom, Cuties staat op Netflix omdat het inspeelt op de agenda van de elite. Als dat niet het geval was, zou je niet eens weten dat het bestaat.

al eerder over Cardi B:

over de muziekindustrie

https://djmarkdevlin.blogspot.com/2018/12/musical-truth-volume-1-free-pdf-copy-in_17.html

https://djmarkdevlin.blogspot.com/2019/04/musical-truth-volume-2-free-dutch.html

https://niburu.co/lezersbrieven/13986-de-muzikale-waarheid

Over een vaccinatieagenda

herbloggen, google translate gebruikt en niet aangepast

WE BELIEVE…

We believe this crisis represents a world-changing opportunity to expose and transform antiquated ideologies that restrict health freedom. Germ theory is a scientifically bankrupt paradigm based in warfare models of pathogenic invasion. This theory has been leveraged as an instrument for geopolitical and social control – largely in the form of a vaccination agenda – to subdue the populace through coerced and forced bodily penetration and associated disability, mortality, and surveillance. As a result, conventional Western medicine functions as a sort of religion based on consensus assumptions and dogmatic medical monotheistic posturing. At its core, this approach is not salugenic or scientific and thus violates its stated ethical parameters around informed consent, beneficence, and an uncompromised evidence base.

We believe that citizens should be free to exercise their natural right to practice medicine as they see fit – in retention both of bodily sovereignty and civil liberties. To that end, we orient ourselves around the foundational premises that the body is inherently wise, that symptoms are meaningful, and that radical healing is eminently possible when we align with the earth and honor our place in the natural world.

WE GELOVEN…

We geloven dat deze crisis een wereldveranderende kans is om verouderde ideologieën die de vrijheid op het gebied van gezondheid beperken bloot te leggen en te transformeren. Kiemtheorie is een wetenschappelijk bankroet paradigma dat gebaseerd is op oorlogsmodellen van pathogene invasie. Deze theorie is gebruikt als instrument voor geopolitieke en sociale controle – grotendeels in de vorm van een vaccinatieagenda – om de bevolking te onderwerpen door middel van gedwongen en gedwongen lichamelijke penetratie en daarmee samenhangende handicap, sterfte en surveillance. Als gevolg hiervan functioneert de conventionele westerse geneeskunde als een soort religie die is gebaseerd op consensusveronderstellingen en dogmatische medische monotheïstische houdingen. In de kern is deze benadering niet salugenetisch of wetenschappelijk en schendt dus de gestelde ethische parameters rond geïnformeerde toestemming, weldadigheid en een compromisloze bewijsbasis.

Wij zijn van mening dat burgers de vrijheid moeten hebben om hun natuurlijke recht om geneeskunde uit te oefenen naar eigen goeddunken uit te oefenen – met behoud van zowel lichamelijke soevereiniteit als burgerlijke vrijheden. Daartoe oriënteren we ons rond de fundamentele premissen dat het lichaam van nature wijs is, dat symptomen zinvol zijn en dat radicale genezing bij uitstek mogelijk is wanneer we ons op de aarde afstemmen en onze plaats in de natuurlijke wereld eren.

https://www.bitchute.com/video/3fWI4g3737oj/

https://www.bitchute.com/video/H5LAwYDHX6Mq/

https://www.bitchute.com/video/kftlmczm4TOi/

https://www.bitchute.com/video/cG2S8pl378Yk/

lees ook: Waarom mogen mensen dit goede coronanieuws niet weten

https://niburu.co/binnenland/15500-waarom-mogen-mensen-dit-goede-coronanieuws-niet-weten

lees ook van Makow: Een groeiende angst voor vaccins is gerechtvaardigd 11 september 2020

De aarzeling om te vaccineren is mainstream geworden . Minder dan 25% van de Amerikanen die rond de tijd van dit schrijven werden ondervraagd, verklaarde dat ze de goedgekeurde vaccinaties zouden krijgen.

“Geen enkel vaccin dat genetisch materiaal bevat, is veilig, zelfs niet als het is gezuiverd van giftige zware metalen en giftige chemicaliën. grenzeloze domheid. “

Gekaapt door de farmaceutische industrie, is de geneeskunde nu bezig om ons te vergiftigen. De massamedia en de overheid zijn accessoires bij deze misdaad. Alle betrokkenen zullen een bundel maken. Vaccin-aarzeling wordt mainstream: politici en farmaceutische bedrijven worden gek!

door Dr. Leonard G. Horowitz http://drlenhorowitz.com/ (henrymakow.com)

Als een wereldleidende ‘anti-vaccinatie’-man werd mij een eervolle onderscheiding ontzegd door voorstanders van vaccinatie die er de voorkeur aan geven mijn decennialange invloed te ontwijken en te verbergen, en ook de overgrote meerderheid van’ anti-vaxxers ‘die schaamteloos beweren’ dat zijn we niet In tegenstelling tot vaccins, willen we ze alleen maar veiliger maken “-Ik verklaar de overwinning op pandemische waanzin en politieke hypocrisie.

De absurditeit dat ‘versnelde’ COVID-19-vaccins ‘veilig’ zouden kunnen worden bewezen voor of kort daarna, overtreft de goedgelovigheid. De pogingen van mijn bondgenoten om de delinquentie in deze waanvoorstelling aan de kaak te stellen, en de ‘onbewuste’ politici die COVID-19-vaccins promoten, slagen duidelijk ’tegen alle verwachtingen in’.

De ‘politisering’ van COVID-19-vaccinaties legt op dramatische wijze de endemische domheid en dodelijke fraude bloot die deze hele industrie en haar politieke invloed kenmerken.

De vice-presidentskandidaat, Kamala Harris, demonstreerde bijvoorbeeld klassiek een dergelijke gewetenloze onwetendheid en officieel misdrijf op CNN toen haar werd gevraagd of ze een vaccin zou krijgen dat vóór de verkiezingen was goedgekeurd en verspreid. Harris antwoordde: ‘Nou, ik denk dat dat voor ons allemaal een probleem wordt.’

“Ik zal zeggen dat ik Donald Trump niet zou vertrouwen en het zou een geloofwaardige bron van informatie moeten zijn die spreekt over de werkzaamheid en betrouwbaarheid van alles waar hij het over heeft,” vervolgde ze. ‘Ik zal er niet op zijn woord geloven.’

Merk op dat het woord “veiligheid” geen deel uitmaakte van haar vocabulaire. Merk ook op dat Harris zelfs het woord vaccin wegliet uit haar tirade die Trump uitsmeerde, alsof hij de injectie toediende.

Harris ontweek op bedrieglijke wijze de meest kritieke kwestie. De hypocrisie om ‘werkzaamheid’ en ‘betrouwbaarheid’ zonder veiligheid te beschouwen, is absurd.

Maar dat is wat er gebeurt in het hele politieke spectrum. Pure dodelijke waanzin.

REALITEITSCONTROLE

GEEN VACCIN met genetisch materiaal is veilig, zelfs als ze zijn gezuiverd van giftige zware metalen en giftige chemicaliën. VACCINEN KUNNEN NOOIT ‘VEILIG’ WORDEN GEMAAKT OP BASIS VAN HUN GIFTIGE INGREDIËNTEN. Het omzeilen van dit feit maakt iemand medeplichtig aan genocide (naast het aantonen van grenzeloze domheid).

Maar de massale ondermijning van intelligentie op dit gebied is duidelijk en overtuigend van massa-mind-control. Het politiseren van rode haringen ( Nb.:Red herring of rode haring is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp. In film en literatuur wordt het soms als narratieve techniek aangewend, waarmee de lezer of kijker op een dwaalspoor wordt gezet en in de retorica is het een vorm van rookgordijn of drogreden waarmee getracht wordt een discussie te winnen door het echte onderwerp uit de weg te gaan. De uitdrukking zou volgens het Merriam-Webster-woordenboek afkomstig zijn van de praktijk om jachthonden op een dwaalspoor te brengen door gerookte haringen op hun pad te gooien.) omleidingen die de giftige realiteit ontwijken, genereert campagnefinanciering, vooral van Big Pharma en Big Biotech-bedrijven.

Merk op dat synchroon met deze domheid en waanzin die zich mainstream verspreidde, ‘schadebeperking’ werd uitgegeven in een gezamenlijke verklaring waarin werd verzekerd dat COVID-19-vaccins veilig en effectief zullen zijn . Toonaangevende industriëlen die bankieren op genocide, de bedrijven die miljarden dollars aan overheidssubsidies hebben ontvangen, waarbij ze biljoenen hebben verdiend aan vaccinatieschade, genetische schade en kankers – ’s werelds grootste geldmakers en bevolkingcontroleurs – verzekerden ons door een onmogelijkheid te beweren!

Hun ” vaccinveiligheid en werkzaamheid” is een oxymoron . ( Nb.: een stijlfiguur die een verbinding van twee tegenovergestelde begrippen bevat .Voorbeeld: `”Het nut van het nutteloze” is een oxymoron)

DODELIJK VERDACHTE PHARMA

De groep van negen toonaangevende bedrijven die beloofden alleen ‘veilige en effectieve’ COVID-19-vaccins goed te keuren, zitten vol met dezelfde apenuitwerpselen die AstraZenca, Oxford en Johnson & Johnson gebruiken om hun valse beloften te doen.

Hun overduidelijke propaganda reageert op een ongekend publiek wantrouwen. De aarzeling om te vaccineren is mainstream geworden . Minder dan 25% van de Amerikanen die rond de tijd van dit schrijven werden ondervraagd, verklaarde dat ze de goedgekeurde vaccinaties zouden krijgen.

Deze nieuwe, monumentale, levensreddende overwinning voor de jouwe en mijn uitgebreide familie van activisten vloeit voort uit de nu wijdverbreide opvatting dat “het Covid-19-vaccinontwikkelingsproces politiek besmet is”, luidden persberichten.

“Politiek besmet?” Is dit echt nieuws?

Toonaangevende vaccin industriëlen en propagandisten zijn altijd “politiek besmet. De gehele vaccin bronnen in de industrie van de dezelfde politieke financiers dat u alle oorlogen in de wereld gebracht . Als je niet gelooft dat, studie politicologie en bancaire geschiedenis om je hersenen herprogrammeren.

Volgens het persbericht van de industrie beloofden de PhRMA-reuzen “de veiligheid en het welzijn van gevaccineerde personen tot onze topprioriteit te maken “.

DEZE BELOFTE IS STOM en ONGELOOFLIJK ONGELOOFLIJK.

Zou een redelijk geïnformeerde en intelligente persoon geloven dat topmanagers bij Merck, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Sanofi, Novavax, Moderna, AstraZeneca, Pfizer en BioNTech de gezondheid en veiligheid van de consument in feite boven de bedrijfswinsten zouden stellen ?

NATUURLIJK NIET! VEILIGHEID GARANDEREN

Het PhRMA-kartel verzekerde de beschaving dat de nieuwe vaccinontwikkelaars “hoge ethische en wetenschappelijke normen zouden blijven opleggen aan het vaccin-testproces”. Ze zouden alleen overheidstoestemmingen aanvragen “nadat de veiligheid en werkzaamheid was aangetoond door middel van een fase 3 klinische studie”.

Het woord “doorgaan” is merkwaardig. De toekomstige belofte is twijfelachtig. Vooral omdat netwerktelevisie al (in september 2020) massaproductie laat zien van COVID-19-gelabelde flacons vol met het nog niet bewezen ‘veilige en effectieve’ vaccin dat wordt opgeslagen en gedistribueerd om te voldoen aan de ‘geautoriseerde’ miljardenbeurzen voor “versnelde” bestellingen.

Wat is er mis met die foto?

Deze “hoge ethische” zorgen en “wetenschappelijke normen” doen denken aan eerdere rampen en schandalen. Bedenk dat AstraZeneca’s ‘FluMist’ neusspray op dezelfde manier werd aangeprezen als ‘veilig en effectief’ voordat het in 2016 van de markt werd gehaald omdat het meer mensen doodde dan het zogenaamd hielp. Denk aan de drie procent werkzaamheid van het FluMist-vaccin . Dat overtrof het dubbele cijfer van de mensen die ziek en gedood werden door deze “injectievrije” H1N1-varkensgriepremedie niet.

Onthoud de medische geschiedenis. Merck’s veel gepubliceerde poliovaccins produceerden massa’s verlamde polioslachtoffers , en hun daaropvolgende ‘verzwakte’ virus veroorzaakte pandemische kankers. Als dat nog niet erg genoeg is, is het hepatitis B-vaccin van Merck, gegeven aan homo-vrijwilligers in Greenwich Village, zwarten in Centraal-Afrika, en aan de Willowbrook State School verstandelijk gehandicapte kinderen op Staten Island, de wereld hiv / aids bezorgd.

Was dit “ethisch” en “veilig”? Was dit “geautoriseerd”?

U kunt dit artikel permanent vinden op https://www.henrymakow.com/2020/09/growing-fear-of-vaccines.html

Lees ook van Xandernieuws:

Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen

Posted on 13/09/2020

Vaccin voorstanders gebruiken verwrongen en tegenstrijdige logica om anderen te verplichten zich ook te laten inenten – ‘Maar mazelen, kinkhoest en polio zijn toch bijna verdwenen door vaccins?’

We schrijven al maanden dat er een tijd gaat komen waarin mensen die weigeren zich te laten vaccineren niet alleen hun baan zullen kwijtraken en uit de samenleving zullen worden geweerd, maar uiteindelijk onder het mom van ‘volksgezondheid’ en het ‘algemene belang’ mogelijk permanent zullen worden ‘verwijderd’. Veel mensen vonden dit te extreem, maar de recente ontwikkelingen wijzen erop dat het wel degelijk die kant op gaat. Zo is Pfizer, één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, alvast begonnen met het de schuld geven aan ‘anti-vaxxers’ als de Covid-19 vaccins straks de gefabriceerde ‘tweede golf’ van het coronavirus niet kunnen stoppen.

Volgens Albert Bourla, CEO van Pfizer, bevindt het Covid vaccin van zijn bedrijf zich in de laatste testfase. Tegenover CNBC verklaarde hij de zorgen van het publiek over de veiligheid van vaccins te begrijpen. Hij beloofde alleen een ‘bewezen veilig en effectief’ vaccin op de markt te brengen. Volgens peilingen heeft ongeveer de helft van de Amerikanen echter al aangegeven zich sowieso niet te zullen laten inenten.

‘Mensen die zich niet laten vaccineren schuldig aan verspreiding virus’

Tegelijkertijd waarschuwde Bourla dat mensen die straks het Covid vaccin weigeren ‘niet alleen hun eigen levens treffen, maar ook die van anderen. Want als ze zich niet laten vaccineren, zullen ze de zwakke schakel worden die het virus in staat zal stellen zich te vermenigvuldigen.’

Hij ‘vergat’ dan maar dat dit altijd gebeurt met virussen. Die gaan nóóit meer weg, maar muteren. Zo bestaan er al tientallen jaren (nog altijd onbewezen) griepvaccins die ieder jaar moeten worden veranderd omdat er steeds weer een nieuwe variant opduikt. Bovendien zorgen lockdowns er juist voor dat het veel langer duurt voordat een virus is ‘opgebrand’, en er groepsimmuniteit is bereikt (wat voor het huidige coronavirus overigens hoogstwaarschijnlijk al het geval is).

Slechts 6% daadwerkelijk alleen aan Covid overleden

Eind augustus publiceerde de CDC een rapport waarin werd erkend dat slechts 6% van de gemelde Covid-19 doden daadwerkelijk (alleen) aan het coronavirus zijn gestorven. Bij de andere 94% was er sprake van gemiddeld 2,6 andere bovenliggende oorzaken zoals kanker, diabetes, Alzheimer en andere ernstige aandoeningen.

Bourla deed er echter nog een schepje bovenop, en zei dat ‘vaccin aarzelaars’ altijd al een probleem zijn geweest. Hij toonde er geen enkel begrip voor dat er steeds meer mensen zijn die twijfelen of het nu wel zo’n goed idee is zich te laten inenten met een experimenteel vaccin dat er in enkele maanden tijd doorheen wordt gedrukt, terwijl voor ieder ander vaccin een gemiddelde ontwikkeltijd van 10,7 jaar staat.

AstraZeneca hervat vaccintest ondanks ernstige bijwerking

Critici wijzen erop dat het vaccin van Pfizers concurrent AstraZeneca de ernstige bijwerking transverse myelitis (ruggenmergontsteking) heeft veroorzaakt. Jaarlijks worden gemiddeld 3,7 Amerikanen binnen enkele weken na een vaccinatie door deze ontsteking, die verlamming kan veroorzaken, getroffen. 38,7% raakt permanent gehandicapt. Desondanks zijn het ‘anti-vaxxers’ die klaarblijkelijk de ‘zwakke schakels’ zijn als ze niet blindelings vertrouwen op wat de fabrikanten over hun twijfelachtige producten beweren.

AstraZeneca heeft de testfase alweer hervat. Wat dit experimentele vaccin straks gaat aanrichten bij kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, zwanger vrouwen en kinderen, is ‘anyone’s guess’.

Vaccinaties: Verwrongen en tegenstrijdige logica

Verder blijft het een verwrongen gedachtegang vol tegenstrijdige logica dat een vaccin alleen zou werken als (bijna) iedereen het neemt. Zo ongeveer van ‘ik heb hoofdpijn en neem een pijnstiller, maar die werkt alleen als u er ook een neemt.’ Of als u geen autogordel draagt, heeft ook uw buurman, die wel een autogordel draagt, een hogere kans een ongeluk te krijgen.

Er wordt dan altijd gezegd dat een virus zich kan blijven verspreiden als minder dan 70% of 95% van de bevolking zich niet laat vaccineren. Los van het feit dat een virus dus nooit meer weggaat, zou dat moeten betekenen dat ziektes waar 95% tot 100% tegen werd ingeënt, volledig uitgeroeid zouden moeten zijn. Dat is echter nergens ter wereld het geval. Sterker nog: polio is juist dankzij de vaccins weer aan een sterke opmars bezig, ook in landen waar de ziekte (vrijwel) geheel verdwenen was.

‘Maar heel veel ziektes zijn toch bijna verdwenen door vaccins?’ Nou, ook dat blijkt een tamelijk misleidende voorstelling van zaken te zijn. Nemen we als voorbeeld de mazelen:

Kinkhoest:

Kinkhoest vaccins werden pas in de jaren ’60 universeel ingevoerd. De ziekte was toen echter al vrijwel verdwenen, net als met mazelen het geval was, zoals op deze onafhankelijke statistieken is te zien. Overigens is in de VS de afgelopen 10 jaar niemand aan de mazelen overleden, maar stierven wel 108 kinderen door het vaccin tegen de mazelen.

Polio:

De belangrijkste reden waarom deze ziektes al ruimschoots op hun retour waren vóórdat er vaccins werden ingevoerd, is samen te vatten met één woord: hygiëne. Het is vanuit een objectief standpunt mogelijk dat vaccins hebben bijgedragen aan een verdere reductie van deze ziektes, maar dus niet rechtstreeks aantoonbaar. Het is minstens zo waarschijnlijk dat die vermindering toch wel had plaatsgevonden, omdat het allergrootste gevaar van deze ziektes reeds was verdwenen. (2)

Misschien kunnen de ‘pro-vaxxers’ eens proberen te verklaren waarom 25% van de kinderen in Nederland, waar we 15 vaccinaties hebben, en maar liefst 54% van de kinderen in de VS, waar het aantal vaccinaties al is opgelopen naar 72 (!), chronisch ziek is (3). Wat de reden hiervan ook is, één ding is duidelijk: het is een briljant bedacht verdienmodel voor de farmaceutisch industrie, want aan een compleet ziek gemaakte generatie kan massa’s nieuwe medicijnen worden verkocht.

Xander

(1) Natural News

(2) Hacienda Publishing (Vaccines: Hygiene, Sanitation, Immunization, and Pestilential Diseases)

(3) Café Weltschmerz / YouTube

En lees:IN HET KORT

De feiten:Children’s Health Defense en Robert F. Kennedy Jr. zullen de Universiteit van Californië aanklagen wegens het verplicht stellen van de griepprik voor alle studenten, docenten en personeel.

Denk na over:Waarom gaan vaccinverplichtingen vooruit als er voldoende bewijs is dat ze geen one size fits all-product zijn, ze letsel veroorzaken, ze nooit immuniteit voor de kudde hebben geboden en ze niet altijd effectief zijn tegen de beoogde ziekte?

Wat is er gebeurd: de Universiteit van Californië is een van de vele in de Verenigde Staten die de griepprik verplicht heeft gesteld voor alle studenten, personeel en docenten. Voorheen bleef het een keuze voor mensen. Griepprikken moeten vóór 1 november van dit jaar worden genomen, volgens UC is het een “proactieve maatregel om leden van de UC-gemeenschap – en het grote publiek – te helpen beschermen en om de ernstige lasten voor gezondheidszorgsystemen die de komende tijd worden verwacht, te verlichten. herfst en winter door influenza en COVID-19. “

verder:

https://www.collective-evolution.com/2020/09/08/rfk-jr-childrens-health-defense-sues-university-of-california-for-making-flu-shot-mandatory/