Maand: april 2023

20230417 Over de invloed van Scofield op het Christendom

van Chuck Baldwin. Zie daar links, google translate

Ik hoop dat de Amerikaanse evangelicalen goed slapen

Gepubliceerd: donderdag 13 april 2023

De Covid-fraude die Joe Biden deze week genadig beëindigde door het beëindigen van de stalinische noodbevel van Donald Trump die toestemming gaf voor de demonische aanval op ons leven en onze vrijheden in maart 2020, wordt alleen overschaduwd door de fraude die zowel evangelicalen als politici al meer dan 70 jaar betovert.

De zelfverklaarde theoloog/nepadvocaat/oplichter/dief/familiedeserteur Cyrus Scofield, de Britse Lord Balfour en de Amerikaanse president Harry Truman vormden de onheilige drie-eenheid die hielp bij het creëren van de grootste fraudeur op aarde: het zionistische Israël. Oh ja! Vergeet ook niet de Verenigde Naties te bedanken. Zonder dat duivelse instituut was het niet gelukt.

Maar de grootste boosdoener van het stel is Scofield en zijn stel verblinde en door en door gedupeerde evangelische Israël-afgodendienaars, die bij zichzelf zweren dat het zionistische Israël het bijbelse Israël is en dat Benjamin Netanyahu en zijn moordzuchtige machiavillianen uit het Midden-Oosten “Gods uitverkoren volk” zijn .

Het is de grootste hoax in de geschiedenis van de westerse beschaving.

De zionistische hoax is verantwoordelijk voor de meeste wereldwijde conflicten en oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog; het is verantwoordelijk voor het grootste deel van de morele vuiligheid in Hollywood en in onze muziek- en entertainmentindustrie; het is verantwoordelijk voor de meeste leugenachtige, gestoorde, helse leden van de nationale nieuwsmedia die voortdurend hun ongegeneerde communistische agenda onder het Amerikaanse publiek verspreiden; het is verantwoordelijk voor de reden waarom de meeste politici en rechters worden omgekocht in hun alomtegenwoordige anti-vrijheid, pro-marxistische wetgeving en uitspraken; en het is de reden dat 80% van Amerika’s evangelische predikanten en kerken dekking bieden voor meer dan 70 jaar etnische zuivering , plundering, beroving, verkrachting, moord en genocide van het Palestijnse volk door de Israëlische regering.

Lees dan zeker dit verslag .

En het feit dat duizenden Israëlische slachtoffers christenen zijn, deert de Amerikaanse evangelicalen geen greintje. Niet een beetje! Nada! Zilch!

Vijandigheid van fundamentalistische joden jegens de christelijke gemeenschap in Jeruzalem is niet nieuw, en het zijn niet alleen Armeense christenen die eronder lijden. Priesters van alle denominaties beschrijven dat ze jarenlang zijn bespuugd. Sinds 2005 hebben christelijke vieringen rond de Goede Week, met name de Heilige Vuurzaterdag, geleid tot militaire barricades en harde behandeling van zowel soldaten als kolonisten, waarbij het aantal gelovigen dat de Heilige Grafkerk binnen mag drastisch beperkt is, van maar liefst 11.000 historisch gezien tijdens de Holy Fire-ceremonie tot nu 1.800 sinds vorig jaar, waarbij de autoriteiten bezorgdheid over de veiligheid aanhaalden.

Maar sinds de nieuwe regering van Israël – de meest rechtse en religieuze in haar geschiedenis – aan de macht kwam, zijn incidenten tegen christenen in Jeruzalem naar verluidt gewelddadiger en gewoner geworden. Aan het begin van het jaar werden 30 christelijke graven op de protestantse begraafplaats Mount Zion ontheiligd. In de Armeense wijk hebben vandalen ‘Dood aan Arabieren, christenen en Armeniërs’ op de muren gespoten.

Bij de Kerk van de Geseling viel iemand met een hamer een beeld van Jezus aan. Vorige maand kwam een ​​Israëliër naar de kerk van Gethsemane tijdens zondagse religieuze diensten en probeerde de priester aan te vallen met een ijzeren staaf. Bespuugd en uitgescholden worden door Israëli’s is voor sommige christenen een “dagelijkse gebeurtenis” geworden.

“Mijn angst is dat deze daders bekend zijn, maar straffeloos blijven”, zegt Munib Younan, emeritus bisschop van de Evangelisch-Lutherse Kerk. “Daarom doen ze dit.”

Kerk- en gemeenschapsleiders merken op dat de politie weinig doet om de aanvallen te onderzoeken en de religieuze en ideologische motieven achter deze aanvallen af ​​te wijzen of te bagatelliseren.

Het aanvallen van christelijke symbolen – vooral het kruis, met pesterijen die christenen vaak ‘heidenen’ of ‘afgodenaanbidders’ noemen – is ook niet nieuw, maar nooit hebben de aanvallers zich zo aangemoedigd gevoeld als onder de nieuwe regering. Na een recent spuugincident volgde een ruzie en de kolonist flitste met zijn pistool naar de christenen. Zoals een vriend van hen het uitdrukte, was de boodschap duidelijk: “Ik kan alles doen wat ik wil en aanspraak maken op zelfverdediging.”

Dit komt omdat de Israëlische regering blijft proberen christelijke locaties op de Olijfberg om te vormen tot een nationaal park – waarvan kerkelijke functionarissen zeggen dat ze hun rechten als eigenaren van deze locaties zullen ontnemen en ze zullen overdragen aan [zionistische] kolonistenbelangen.

De christelijke bevolking van Jeruzalem wordt al jaren bedreigd – het gaat momenteel om ongeveer 10.000, ofwel iets meer dan een procent van de stadsbevolking, vergeleken met een kwart van de bevolking een eeuw geleden. Velen zijn vertrokken, op zoek naar een veiligere toekomst elders, aangezien de empowerment van extreemrechtse religieuze figuren zoals Ben-Gvir en minister van Financiën Bezalel Smotrich Jeruzalem alleen maar uit elkaar scheurt en christenen verder marginaliseert.

Palestijnse en Armeense christenen voelen zich genegeerd door de wereld, en voor kerkelijke functionarissen die zich bezighouden met de diplomatieke arena klinkt het antwoord vaak hol. “[Buitenland] zijn verlegen”, zei Shomali van het Latijnse Patriarchaat. “Amerikanen zijn de sterkste omdat er een speciale relatie is tussen Israël en de Verenigde Staten .” [Nadruk toegevoegd]

(Bron)

Ja. En die “speciale relatie” tussen de VS en Israël is onheilig, pervers en demonisch. En al dit Christusloze bedrog is rechtstreeks te wijten aan de verliefdheid van het evangelicalisme op de zionistisch geïnspireerde aantekeningen in The Scofield Reference Bible .

Waarom denk je dat elke grote Amerikaanse presidentskandidaat zich genoodzaakt voelt om naar Israël te vliegen, de kleine muts op te zetten en de muur te kussen – en het hoofd te buigen en de hand uit te steken – in Aelia Capitolina, oftewel Jeruzalem?

Ik ken meerdere Israëli’s die naar mijn livestream-zondagsboodschappen kijken. Sommige van deze Israëli’s kwamen tot Christus na het bekijken van mijn preken. Een van hen, wiens naam ik niet durf te noemen, heeft te maken gehad met ernstige vervolging door Israëlische functionarissen nadat hij christen was geworden, waaronder geslagen en gevangen gezet. Het is zeker dat de anderen ook zijn vervolgd nadat ze Christus hebben aangenomen. De proselieten van de Farizeeën in Israël haten Christus en de christenen vandaag de dag net zo erg als hun geestelijke voorouders 2000 jaar geleden.

Maar de Amerikaanse evangelicalen denken dat ze God dienen door satanische zionisten zoals Benjamin Netanyahu te steunen.

Het probleem is dat deze evangelicalen de doctrines van het christelijk zionisme volgen, onderwezen door John Darby en CI Scofield. Hun hele begrip van het christendom is gebaseerd op Israël. Het is geen overdrijving om te zeggen dat voor de meeste evangelicalen hun geloof afhangt van Israël. Anders gezegd: ze hebben geen geloof zonder Israël.

Ze zijn verstoken van de waarheid van het Nieuwe Verbond.

Al meer dan 100 jaar heeft de overgrote meerderheid van evangelische christenen nog nooit een boodschap gehoord over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en wat het betekent.

Ze hebben nog nooit een bericht uit Hebreeën 8 gehoord dat het Oude Verbond “verdwenen” is. Ze hebben nog nooit een boodschap uit Galaten 4 gehoord dat het Oude Verbond “slavernij” genereert. Ze hebben nog nooit een boodschap uit 2 Korintiërs 3 gehoord dat het Oude Verbond een “bediening van dood” en “veroordeling” was. Ze hebben nog nooit een bericht uit Efeziërs 2 gehoord dat de Joodse “wet der geboden” van het Oude Verbond is “afgeschaft”. Ze hebben nog nooit een bericht uit Kolossenzen 2 gehoord dat de Joodse verordeningen van het Oude Verbond werden “uitgewist” en “weggenomen”.

Pastors houden hun gemeenten onder zionistische slavernij door te weigeren het glorieuze Nieuwe Verbondsevangelie van Christus te verkondigen.

Terwijl evangelicalen in Amerika “Pasen” vierden en alles wat met het zionistische Israël te maken had, prezen, waren de regering van Benjamin Netanyahu en mede-zionistische fanatici druk bezig met het vervolgen, slaan, lastigvallen, opjagen en terroriseren van christenen in Jeruzalem en in heel Palestina.

Ik hoop dat de Amerikaanse evangelicals goed slapen in hun bed van bedrog.

© Chuck Baldwin

Lees bij De Unz-recensie dit artikel, zie daar links. Google translate

Vervolgde christenen in Israël worden etnisch gezuiverd. Luistert er iemand?

ERIC STRIKER • 14 APRIL 2023• 1.400 WOORDEN • 6 COMMENTS • BEANTWOORDEN

Voorafgaand aan de oprichting van Israël als een Joodse staat in 1948, vormden christenen 20% van de bevolking van Jeruzalem. Sindsdien heeft de bevolking een duizelingwekkende daling doorgemaakt, met een aanwezigheid van 2% in de geboorteplaats van Jezus.

De consensus onder rechtse christenen is over het algemeen dat Israël in de eerste plaats vijandig staat tegenover moslims die hen aanvallen alleen maar omdat ze joods zijn. Dit is een gefabriceerde mening die is voortgekomen uit desinformatie en weglating van de media. De geschiedenis en de realiteit die zich momenteel ontvouwt, tonen aan dat de zionistische beweging vijandig staat tegenover alle niet-joden in de wereld.

Na de uitvoering door de Haganah (die later de Israel Defense Force zou worden) van het Dalet-plan (ook bekend als Plan D) in 1947, verdreven zionistische militanten met geweld 750.000 niet-joden uit Israël ter voorbereiding op de oprichting van de staat.

Het belangrijkste instrument dat de Israëlische strijdkrachten gebruikten in hun etnische zuiveringscampagne was om deel te nemen aan nodeloze massamoord en vervolgens de acties breed bekend te maken om anderen bang te maken om hun huizen en bezittingen te verlaten en te vluchten voor hun leven.

Het beruchte bloedbad in Deir Yassein, waar terroristen van Lehi en Irgun 250 weerloze Arabische vrouwen, kinderen, bejaarden en gehandicapten die eerder een niet-aanvalsverdrag met de Haganah hadden ondertekend, verbrandden, verkrachtten en met machinegeweren beschoten, is een bekende episode in het genocidale beleid .

Maar deze wreedheid bleef niet beperkt tot aanvallen op moslims. In het dorp Eilaboun bestormde het Israëlische leger een kerk vol jonge christenen die met witte vlaggen zwaaiden, zette ze op een rij en executeerde ze vervolgens in koelen bloede. De rest van het dorp werd verdreven naar Libanon.

Tegenwoordig is wat er over is van de christelijke bevolking in Israël multi-etnisch, met veel Armeniërs en Grieken onder de Arabische en Joodse inboorlingen. Ze worden allemaal even slecht behandeld. Het zijn voornamelijk katholieke en orthodoxe christenen die al eeuwen in het gebied wonen, teruggaand tot de tijd van Christus. Ze waren in staat om de vele eigendomsveranderingen van Palestina gedurende deze tijd te overleven, inclusief het Ottomaanse rijk, maar hun bestaan ​​​​is tot nu toe nooit existentieel bedreigd.

In tegenstelling tot moslims nemen christenen in Israël over het algemeen niet deel aan georganiseerd verzet tegen de regering. Deze geest van pacificisme heeft niet veel geholpen bij de omgang met het zionistische regime en de hondsdolle joodse bevolking. De Israëlische staat heeft sinds de oprichting met zowel institutionele als criminele middelen druk uitgeoefend op christenen om te vertrekken, maar het hernieuwde en niet-uitgelokte offensief heeft de gemeenschap overrompeld.

De meest recente regering van Benjamin Netanyahu heeft het verdrijven van heidenen uit Jeruzalem bovenaan hun agenda staan, vooral in en rond de Jaffapoort. Itamar Ben-Gvir van de Kahanistische “Jewish Power”-partij is nu minister van Nationale Veiligheid, wat hem de leiding geeft over de politie van het land en hem in staat heeft gesteld zijn antichristelijke agenda ongehinderd door te voeren.

Ben-Gvir maakt geen geheim van zijn vrome toewijding aan de leer van de Talmoed . In 2015 brandde een groep joodse terroristen van de Lehava-groep de heilige plaats af waar christenen geloven dat Jezus vis en broden vermenigvuldigde. Ben-Gvir nam persoonlijk de juridische verdediging van de brandstichter op zich en begon een campagne om hen voor te stellen als volkshelden. De nieuwe minister wist op dubieuze gronden zelfs vrijspraken voor enkele verdachten te krijgen.

Zoals te verwachten is, zijn de joodse aanvallen op christenen toegenomen sinds Ben-Gvir de hoogste wetshandhavingsfunctionaris van het land werd. Alleen al in de afgelopen paar maanden hebben aangemoedigde joodse fanatici een duidelijk georganiseerde strategie van intimidatie en het terroriseren van christenen ingezet, zoals in het geval van de kerk bij het graf van de Maagd Maria, waar joden de kerk bestormden en de priester en aanbidders begonnen aan te vallen . .

In een ander geval liep een Amerikaanse jood die Israël bezocht een katholieke kerk binnen en wierp een beeld van Jezus omver , waarna hij het woedend met een hamer insloeg. Christelijke bedrijven worden regelmatig aangevallen door groepen Joodse kolonisten die met Israëlische vlaggen zwaaien en eisen dat ze hen hun winkels verkopen en het land verlaten. Christelijke priesters die het aandurven om in het openbaar naar buiten te gaan, worden dagelijks op hun donder gegeven en bespuugd . Ongeacht waar in Israël christenen wonen, hun kapellen en zichtbare uitingen van geloof worden permanent belegerd door de joodse meerderheid.

De joodse behandeling van heidenen in Israël is een al lang bestaand probleem. Op Israëlische scholen wordt joden systematisch geleerd om christenen te minachten , en klachten van vooraanstaande christelijke figuren over deze kwestie zijn genegeerd. Joden hebben nu een plek waar ze openlijk het gewelddadige raciale suprematisme kunnen beoefenen dat inherent is aan het jodendom, wat laat zien hoe de groep die tolerantie en multiculturalisme predikt in westerse landen zich gedraagt ​​als ze de meerderheid vormen.

Wat de huidige dynamiek uniek maakt, is dat door haat gemotiveerd geweld brutaler wordt. Israëli’s lijken zich niets meer aan te trekken van wat de buitenwereld denkt, want er circuleren online video’s waarop te zien is hoe ze katholieke priesters of orthodoxe monniken in roedels in elkaar slaan. Meestal vinden deze misdaden plaats op klaarlichte dag, maar verdachten die zich met deze misdaden bezighouden, worden zelden gearresteerd. Lokale christenen vermoeden dat de politie zelfs geavanceerde kennis heeft van sommige van deze aanvallen, aangezien ze meestal pas aankomen nadat de gewelddadige incidenten voorbij zijn en de daders zijn gevlucht. In het zeldzame geval dat daders worden vastgehouden, worden ze onmiddellijk vrijgelaten.

De zionistische regering schrikt er niet voor terug om een ​​officiële rol te spelen bij het aanwakkeren van de vlammen. De Grieks-Orthodoxe Kerk klaagde onlangs dat de Israëlische politie heeft verordend dat ze dit jaar niet meer dan 1.800 mensen kunnen ontvangen tijdens hun paasfestiviteiten in Jeruzalem, hoewel het evenement traditioneel 10.000 gelovigen trekt. Een wetsvoorstel in de Knesset afgelopen maart dat degenen die de Bijbel prediken in het land van zijn geboorte in de gevangenis zou zetten, werd ternauwernood verworpen nadat schandalige wereldwijde krantenkoppen zelfs evangelische zionisten in Amerika dwongen commentaar te leveren.

Israëls christenen en de kerkrentmeesters van christelijke heilige plaatsen hebben internationaal weinig bondgenoten gevonden. Tot nu toe hebben alleen de regeringen van Rusland en Jordanië de Israëlische regering aangesproken op de behandeling van de christelijke minderheid. Verschillende moslimgroepen, zoals Hamas en de Al-Quds Foundation (die is goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens vermeende banden met Hamas), hebben ook hun zaak opgepakt en moslims opgeroepen om naast islamitische ook christelijke sites in de oude stad van Jeruzalem te verdedigen. .

Paus Franciscus, die in de meeste kwesties als links wordt gezien, heeft een gemene mond gehad over de aanvallen van Israël op de mensenrechten van katholieken. In 2015 schokte Franciscus de wereld door te verklaren dat degenen die geloven dat de macht in Israël moet worden gedeeld met moslims en christenen, “antisemieten” zijn. Een jaar later herhaalde Franciscus de theologie van veel evangelische leiders door te stellen dat God gelooft dat het land van de Israëlische politieke entiteit toebehoort aan immigranten van de tweede en derde generatie Asjkenazische en Sefardische joden.

Toen hij een opmerking maakte over het geweld van de door de staat gesteunde joodse menigte in Oost-Jeruzalem, veroordeelde Franciscus het geweld door alle partijen in algemene termen moreel dubbelzinnig te maken , terwijl hij weigerde speciale aandacht te schenken aan de onderdrukking waarmee zijn eigen volgelingen worden geconfronteerd.

Franciscus is grondig en repetitief in het veroordelen van denkbeeldig antisemitisme over de hele wereld , maar als het gaat om Joden die heilige christelijke plaatsen vernielen en vernietigen, ziet en hoort de paus geen kwaad.

Amerika’s meest invloedrijke protestantse figuur, de $100 miljoen dollar predikant Joel Osteen, is nog schaamtelozer. In een recent interview met Bibi Netanyahu kroop Osteen over de Joodse dictator, noemde hem de “moderne David” terwijl hij beweerde dat “Israël voelt als de meest vredige plek ter wereld.” Sommige verontwaardigde reacties op het interview vroegen zich af of Osteen wel weet dat er christenen in Israël zijn, een feit waarop de welvaartsevangelie-televangelist reageert door ongeloof te veinzen.

De berichtgeving over deze situatie in Amerika’s enorme christelijk-conservatieve apparaat is angstvallig beperkt, ook al worden meer reguliere publicaties gedwongen erover te rapporteren. Er zijn veel gevestigde christelijke groepen en liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor het bevorderen van oorlog met Iran en het ondersteunen van de IDF, maar vrijwel niets is toegewijd aan het beschermen van christenen tegen joodse agressie.

Joods terrorisme bestaat niet in een vacuüm. Joden in de diaspora in de Verenigde Staten , Europa en daarbuiten financieren rechtstreeks georganiseerde aanvallen tegen christenen, moslims en niet-joden in het algemeen. Sadistische illegale krakers “prijskaartjes” worden gefinancierd door rijke internationale Joden met volledige medeweten en soms steun van hun respectieve regeringen.

Er is maar één beleid dat onze regering moet voeren om het zionisme te bestrijden. Het is punt 14 van het platform van de National Justice Party :

We zullen Israël tot schurkenstaat en exporteur van terrorisme verklaren. De nationale rechten van het Palestijnse volk moeten worden gerespecteerd.

(Heruitgegeven door de National Justice Party met toestemming van de auteur of vertegenwoordiger

20230414 Over psychologische trucs

van Niburu, zie daar links en afbeeldingen

We zijn psychologisch bespeeld

donderdag, 13 april 2023 10:53 Hits: 2157

(Ed.: ik deel dit omdat Erick van Dijk hier zijn wanhoop laat zien en dat herken ik wel. Maar ik heb steeds meer geleerd dat je kennis kunt aanreiken maar verandering niet zomaar kunt bewerkstelligen. Inmiddels denk ik dat ieder mens zijn eigen pad in zijn eigen tempo moet bewandelen. Ieder mens moet zichzelf “verlichten” en daardoor kan hij kennis overdragen en liefde delen en voorleven. Dat kun je doen en dat is denk ik de taak van ieder mens afzonderlijk. Ieder mens heeft talenten gekregen en ieder mens kan die gebruiken. Ik denk dat het eerste gebod ( God dienen) is dat je erkent dat wat jij aan talenten hebt, deelt en het tweede gebod je naaste liefhebben als jezelf. Leer van jezelf te houden, aanvaard je schuld en vraag vergeving. (30En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.31En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Markus 12, 30-31 HSV) Die ander worstelt net als jij. Misschien op een andere manier maar ieder mens zit met levensvragen en verlangt naar liefde. Zoek het niet in verweggistan maar begin met die naast jou is. Met jouw liefde en jouw geduld. Wil de ander niet veranderen in jouw tempo, geef de ander de mogelijkheid zijn eigen pad te lopen.)

Wij zijn slachtoffer van psychologische trucs. De wereld is in werkelijkheid zo anders dan ons in media en entertainment wordt voorgesteld.

De doorsnee mens ervaart de gevolgen van alle machinaties, de oorlogen, de crises, maar lijkt niet gedreven te onderzoeken wat eraan ten grondslag ligt.

Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:

Na bijna veertig jaar onderzoek naar de ware aard van onze werkelijkheid ben ik soms gefrustreerd. Boos. Verdrietig. Iedereen die werkelijk wakker is zal waarschijnlijk die gevoelens met me delen.

Voor 11 September probeerde ik mijn bevindingen te delen met wie maar wilde luisteren. Wat ik allemaal had ontdekt door het diep bestuderen van geschiedenis, van hypnose (conditionering door herhaling), van het paranormale, het occulte, esoterie, dat de totale werkelijkheid veel verder strekt dan we met onze zintuigen, zelfs via de meest moderne technologische middelen, kunnen waarnemen. Ik had het niet alleen gelezen, veel ervan heb ik zelf ervaren door te experimenteren ver buiten de grenzen van wat doorgaat voor “wetenschap” (= het schappen van wetens, niet van speculaties of waarschijnlijkheden).

Of over wat er voortkwam uit een diepe studie naar het bestaan en werking van zogeheten geheime diensten of inlichtingenorganisaties, wat op meerdere fronten een misleidende benaming is. Over MK-ULTRA.

Spijtig genoeg zijn de meesten die een doorsnee leven leiden (lijden) van werk, gezin, sport en hobby’s, die het meest van wat ze menen te weten hebben vernomen uit slechts een enkele bron die ze volledig vertrouwen, niet geïnteresseerd in zaken die vallen buiten hun afgebakende kleine beleving, ook al verklaart dit soort kennis zo veel van wat anders ondoorgrondelijk blijft.

Ik heb me na de gebeurtenissen op 11 september 2001 niet erg verdiept in alle in’s en out’s, ik was met andere dingen bezig, afgezien van dat ik het opvallend vond dat de puinhopen in New York maanden bleven roken.

Dat kwam pas in 2006, met het uitkomen van Loose Change, 2nd edition. Na het zien heb ik me aangemeld als vrijwillig vertaler bij de organisaties “We Are Change” en “Architects & Engineers for 911 Truth.”

Later werd ik verantwoordelijk voor het vertalen van de website van het prestigieuze Consensus Panel 9/11. Jarenlang spande ik me in voor een nieuw onderzoek, lang nadat “de gebeurtenissen van 11 September” in de vergetelheid waren geraakt. Ik bleef hopen, het bewijs was inmiddels overweldigend. Maar het kwam er niet.

Na het bekend worden in het Verenigd Koninkrijk van het schandaal rond volkslieveling Jimmy Savile had ik hoop dat eindelijk de waarheid naar buiten zou komen rond pedoseksueel misbruik van kinderen door hooggeplaatsten uit politiek en entertainment. Natuurlijk was er verontwaardiging alom. Maar het stierf weg.

Met de arrestatie van Jeffrey Epstein dacht ik dat er dit keer toch echt geen ontkomen meer aan was. Hoe naïef kun je zijn… Het spotlicht werd alleen op hem gericht, ondanks een lange lijst van bekende namen die meevlogen in zijn vliegtuig, door ingewijden ook wel “de Lolita Express” genoemd, of deelnamen aan seksfeesten met minderjarigen op Epsteins privé-eiland. Alles werd eraan gedaan zaken uit het nieuws te houden, en met succes. Epstein is dood (of niet…). Zaak gesloten.

Trouwens, Epstein was al in 2007 veroordeeld wegens “strafbare seksuele handelingen met minderjarigen.” Op één of andere manier bleven “alle benoemde en niet benoemde handlangers” door deze deal buiten schot. Geld maakt niet gelukkig, maar het is makkelijk als je het hebt?

In 2020 werd Epsteins partner in crime Ghislaine Maxwell gearresteerd. Ze werd uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Ondanks pleidooien van slachtoffers deed men het voorkomen alsof Maxwell alleen Epstein als klant had. Andere namen werden niet genoemd. En Epstein kon niets meer vertellen. Hij was dood (of niet).

Het zijn maar een paar voorbeelden uit tientallen, honderden, waar zogeheten leden van de elite met alles wegkomen, tenzij ze met opzet worden geslachtofferd door hun meesters.

De wereld is in werkelijkheid zo anders dan ons in media en entertainment wordt voorgesteld. De doorsnee mens ervaart de gevolgen van alle machinaties, de oorlogen, de crises, maar lijkt niet gedreven te onderzoeken wat eraan ten grondslag ligt. Zo zijn ze niet in staat de waarheid te herkennen, al staart deze hen recht in de ogen.

En dan zijn herkennen en erkennen ook nog twee verschillende dingen. Ook de wakkere is maar een mens. Het is soms erg moeilijk om je geestelijke gezondheid intact te houden, te midden van al die waanzin. Maar we hebben geen keuze meer, helaas. Soms zou ik willen dat ik niet de dingen wist die ik weet. Ze bezwaren me. Maar je kunt eenmaal niet iets ont-weten. Aan de andere kant weet ik het liever wel, zodat ik het in ieder geval begrijp en niet met die almaar knagende vraag blijf zitten: waarom…?

Een korte video om de herinnering aan alles aangaande “corona” levend te houden, en wat je kan overkomen als je op ludieke wijze probeert mensen bewust te maken.

Lees ook over gekochte journalistiek

20230413 Over de Amerikaanse geschiedenis

(Ed.: ik deel dit omdat onze geschiedenis hiermee samenhangt. Ik lees iedere dag bij SOTN maar kan niet alles waarderen en ik kan niet tegen de “Amerikaanse hysterie” maar ze leggen soms goede dingen bloot.)

*BELANGRIJK* GEHEIME GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Geplaatst op 11 april 2023 door State of the Nation, zie daar links, google translate

“Tironianae Ultra Verbum Vincet“(vincent?)

Samenvatting van de Amerikaanse geschiedenis : “Tirannie / ik weet niet hoe te vertalen het lijkt op stenografie wint voorbij het woord “

Geplaatst door Operation Disclosure

1) De Revolutionaire Oorlog was bedrog. De “Verenigde Staten” hebben niet echt de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië of de koning uitgeroepen .

2) Amerika is een Britse kolonie. (“ DE VERENIGDE STATEN IS EEN ONDERNEMING , GEEN LANDMAS, DIE BESTOND VOOR DE REVOLUTIONAIRE OORLOG.” [Informatie ontleend aan de statuten, 20 oktober 1774] [ Verder meer] “ DE BRITSE TROEPEN VERLATEN PAS IN 1796. ” – Respublica v. Sweers 1 Dallas 43, Verdrag van Koophandel 8 Stat 116, The Society for Propagating the Gospel, enz. V. New Haven 8 Wheat 464, Peace of Peace 8 Stat 80, IRS-publicatie 6209.)

3) De koning van Engeland financierde beide kanten van de Revolutionaire Oorlog. (Verdrag van Versailles 16 juli 1782, Vredesverdrag 8 Stat 80.)

4) De gouden rand (symbolisch voor Royalty), die is bevestigd aan de rand van elke Amerikaanse vlag die in elke rechtszaal in heel Amerika hangt, symboliseert dat Amerika tot op de dag van vandaag wordt geregeerd door Groot-Brittannië, onder de internationale maritieme admiraliteitswet.

5) Er zijn geen gerechtelijke rechtbanken in Amerika en die zijn er niet geweest sinds 1789. Rechters voeren geen statuten en codes uit. Uitvoerende beheerders handhaven statuten en codes. (FRC tegen GE 281 US 464, Keller tegen PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

6) Sinds 1789 zijn er in Amerika geen rechters meer geweest. Er zijn alleen nog “Administrators” geweest. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428 1 Stat. 138-178)

7) De machtigste rechtbank in Amerika is niet het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, maar het Hooggerechtshof van Pennsylvania . (42 Pa.CSA 502)

8) Als u meerderjarig bent en een raadsman ter verdediging hebt, wordt u door de rechtbank automatisch beschouwd als een geestelijk incompetente bewaker van de rechtbank en kunt u daarom voor onbepaalde tijd worden teruggezonden naar een psychiatrische inrichting naar keuze van de rechtbank.

9) U kunt de Amerikaanse grondwet (1873) niet gebruiken om uzelf te verdedigen, omdat u er geen partij bij bent. (Padelford Fay & Co. tegen de burgemeester en wethouder van de stad Savannah 14 Georgia 438, 520.)

10) ” The People” omvat niet jou en mij. (Barron v. Burgemeester & CitRaad van Baltimore, 32 US 243)

11) U bezit geen eigendom. Lees de akte van het eigendom waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als huurder. Juridisch verwijst de term mens “wezen” naar een dier dat zich voordoet als een mens, zoals een slaaf. Volgens de wet kunnen slaven geen eigendom bezitten. (Senaatsdocument 43, 73e congres 1e zitting.)

12) We zijn slaven en bezitten absoluut niets, zelfs niet waarvan we denken dat het onze kinderen zijn. Lees je geboorteakte. Je moeder staat vermeld als informant. (Tillman v. Roberts 108 So. 62, Van Koten v. Van Koten 154 NE 146, Senaatsdocument 43 & 73rd Congress 1st Session, Wynehammer v. People 13 NY REP 378, 481.)

13) De militaire dictator George Washington verdeelde de Staten (landgoederen) in districten op basis van de rituele praktijk van het ontleden van maçonnieke vierkanten . Daarom zijn ook nu nog zoveel steden op ‘het plein’ gebouwd. Amerika is echt “het land van de vrijen”, dat wil zeggen vrijmetselaars. (Berichten en papieren van de presidenten, deel 1, pag. 99. Websters 1828 woordenboek voor de definitie van nalatenschap.)

14) Naast de obsessie met maçonnieke rituelen, symbolen en architectuur, is de “Verenigde Staten” het eerste “land”, vanaf het allereerste begin, dat is onderzocht en ontworpen volgens de maçonnieke rituelen en specificaties.

15) De Verenigde Staten hebben geen werknemers, want er is geen Verenigde Staten meer. Geen reorganisatie meer. (Executive Order 12803) Doe u niet voor als een van zijn schuldeisers of aandeelhouders, anders gaat u naar de gevangenis. (18 USC914)

16) Vóór ‘911’ en ‘Pearl Harbor’ was de ‘Boston Tea Party’ de eerste ‘valse vlag’-operatie die werd uitgevoerd om verdere vijandelijkheden tegen de inheemse stammen van Noord-Amerika te bevorderen.

17) De oorzaken achter de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Depressie waren volkomen frauduleus. De Verenigde Staten verstrekten tijdens de depressie leningen aan andere landen over de hele wereld. In de vroege jaren 1930 werd de bouw van de Duitse infrastructuur, spoorwegen, leger en financiering voor de nazi-partij gefinancierd door de “Verenigde Staten”, waaronder verschillende andere Amerikaanse bedrijven en particuliere Amerikaanse investeerders, namelijk Prescott Bush, de grootvader van George W. Struik.

Merk op dat Zwitserland nooit betrokken is bij deze fiasco’s, omdat de ” Bank of International Settlements” in Zürich is gevestigd.

18) De etymologie achter wat we vandaag in het westen zouden beschouwen als een onschadelijk gewone, internationaal verspreide bankpraktijk die leningen wordt genoemd, staat in vrijwel elke heilige tekst over de hele wereld, inclusief de Bijbel, bekend als ‘usery ‘ .

Gebruikerij wordt over het algemeen gecategoriseerd als een roofzuchtige daad, of ‘jagen op degenen die het meest kwetsbaar zijn’. Mensen in de bank- en kredietsector noemen deze praktijk echter vaker het schrijven van een lening of hypotheek. Het woord ‘hypotheek’ komt van het Latijnse voegwoord ‘ hypotheek ‘, wat in het Engels letterlijk betekent: ‘doodsgreep’.

19) De Federal Reserve is nooit wettelijk geratificeerd op de vloer van het huis en de senaat, en is geen Amerikaanse overheidsinstantie. Het is een particulier ‘piramidespel’, gepleegd tegen Amerikanen door een zeer onethische groep van wereldbankiers, bijvoorbeeld JP Morgan, Paul Warburg en JD Rockefeller.

20) De Internal Revenue Service is geen Amerikaanse overheidsinstantie, maar een instantie van het Internationaal Monetair Fonds, oftewel het IMF.

De IRS is bedacht door bankiers om de staatsschuld te innen die zij, de bankiers, zelf hebben gecreëerd door de financieringskosten van WO I en WO II, die zij, dezelfde bankiers, in de eerste plaats hebben geïnitieerd, enorm op te drijven. De IRS begon toen met het innen van de inkomstenbelasting, rechtstreeks opgelegd aan het Amerikaanse volk, als een middel om de voortzetting van een archaïsch klassensysteem dat bekend staat als ‘lijfeigenschap’ of slavernij te verzekeren. Behalve dat de belasting nooit wettelijk is geratificeerd, is het een directe, door de VN verdeelde belasting op de arbeid van de gemiddelde Amerikaanse arbeider, en daarom is het volgens de grondwet niet eens een wettelijke belasting. (Diversified Metal Products v. IRS et al. CV-93-405E-EJE USDCDI, Public Law 94-564, Senate Report 94-1148, Reorganisatieplan nr. 26, Public Law102 391.)

21) Het belastingformulier 1040 is vrij letterlijk ‘een vorm van eerbetoon’ aan Groot-Brittannië. (IRS-publicatie 6209)

22) Het IMF is een agentschap van de VN . (Blacks Law Dictionary 6e ed. Pg.816)

23) De VS hebben sinds 1921 geen schatkist meer gehad. (41 Stat. Ch.214 pg. 654)

24) De Amerikaanse schatkist is nu het IMF . (Presidentiële documenten Volume 29 No.4 pag. 113, 22 USC 285-288)

25) NSA, FCC, CIA, FAA, FBI, IRS en alle andere ‘alfabet’-organisaties maakten nooit deel uit van de “Amerikaanse regering”, ook al hadden de VS aandelen in de verschillende agentschappen . (USVStrang, 254 US 491, Lewis v. US, 680 F.2d, 1239)

26) De VN geeft via het IMF burgerservicenummers uit . De aanvraag voor een sofinummer is het SS5-formulier. Het ministerie van Financiën (IMF) geeft de SS5 uit , niet de socialezekerheidsadministratie. Op de nieuwe SS5-formulieren staat niet wie of wat ze publiceert. Op de eerdere SS5-formulieren staat dat het Department of the Treasury-formulieren zijn. U kunt een kopie krijgen van de SS5 die u hebt ingevuld door formulier SSA-L996 naar de SS-administratie te sturen. (20 CFR

hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) (2) Lees de citaten hierboven.

27) Volgens de GATT (de General Agreement on Tariffs and Trade) moet u een sofinummer hebben. (Huisrapport 103-826)

28) Sociale zekerheid is geen verzekering of contract, en er is ook geen trustfonds. (Helvering v. Davis 301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.

29) Uw socialezekerheidscontrole komt rechtstreeks van het IMF, een agentschap van de VN. (Kijk ernaar als je er een ontvangt. Er had linksboven op de schatkist van de Verenigde Staten moeten staan.)

Het is niet de taak van de politie om u te beschermen. Het is hun taak om de “Corporation” te beschermen en codebrekers te arresteren. (Sapp v. Tallahassee, 348 So. 2nd. 363, Reiff v. City of Philadelphia, 477 F.Supp. 1262, Lynch v. NC Dept of Justice 376 SE 2nd. 247.)

31) Alles in de “Verenigde Staten” is te koop: wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen, water, gevangenissen, luchthavens, enz. Wie kocht Klamath Lake? Heeft iemand het gecontroleerd? (Executive Order 12803.)

32) De VN financiert al meer dan 50 jaar de operaties van de regering van de Verenigde Staten en bezit nu elke man, vrouw en kind in Amerika. De VN heeft ook het hele land van Amerika in Fee Simple.

33) New York City wordt in de Federal Regulations gedefinieerd als de Verenigde Naties, en daarom

verklaarde Rudolph Gulliani op C-Span dat – ” New York City de hoofdstad van de wereld is”. Hij had gelijk. New York City/De VN is de hoofdstad/regering (bestuursorgaan) van de NWO (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) (2)

34) Net als Vaticaanstad en het financiële district van Londen, is Washington DC een soevereine stadstaat, met een eigen grondwet en vlag. De vlag toont drie sterren, één voor elke stadstaat, waarbij Washington DC het ‘nieuwe wereldleger’ vertegenwoordigt; Londen vertegenwoordigt het ‘nieuwe wereld monetaire systeem’; en het Vaticaan vertegenwoordigt de ‘nieuwe wereldreligie’.

3 5) Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. In feite beweert de paus de hele planeet te bezitten door middel van de wetten van verovering en ontdekking. (Verdrag van 1213) (pauselijke stieren van 1455 en 1493)

36) Een paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen. De wetten van de paus zijn verplicht voor iedereen. Door de geschiedenis heen, oud en modern, hebben pausen de slavernij en genocide van miljoenen bevolen. (Elements of Ecclesiastical Law, Vol. 1, 53 – 54) (Bened. XVI., De Syn. Dioec, lib, ix., ci. vii., n. 4. Prati, 1944) ( Syllabus, prop 28, 29 , 44)

37) Op 7 juli 2009 vaardigde paus Benedictus XVI een encycliek uit, het meest gezaghebbende document dat een paus kan uitgeven, waarin hij opriep tot de oprichting van een “politieke wereldautoriteit”. Met andere woorden, een “Nieuwe Wereld Orde”.

38) Woensdag 21 mei 2008 woonden Barack Obama en Hillary Clinton in het geheim een ​​besloten jaarlijkse bijeenkomst bij met ongeveer 130 van ’s werelds meest verraderlijk tirannieke elite van machtsmakelaars, bekend als de Bilderberg Groep.

39) Elke Amerikaanse man, vrouw en kind wordt gehouden als ‘menselijk onderpand’. Onze geboorteakte vertegenwoordigt ieder van ons als een levende voorraad, of “vee”, om te worden verhandeld op de wereldmarkt via de FTC (Federal Trade Commission), het IMF, en de oudste van alle zwendelpraktijken, bekend, gedurende de laatste millennium, naar elk onderdrukt land over de hele wereld, zoals – ‘de bank- en kredietindustrie’ (de Wereldbank), waarbij de waarde van elke persoon wordt berekend op basis van een gemiddelde levenslange schatting van de inkomsten die via belastingheffing worden gegenereerd. (Executive Order 13037)

40) Het goede nieuws is dat volgens het ondernemingsrecht het Amerikaanse volk zijn fictieve verplichtingen niet hoeft na te komen. Wij kunnen elke fictieve verplichting met die van een ander nakomen. Omdat de overheid en verschillende instanties/bedrijven niet rechtstreeks kunnen communiceren met een levend, ademend persoon (ze moeten uw fictieve identiteit met hoofdletters aanspreken), zijn we niet noodzakelijkerwijs verplicht om aan hen te antwoorden . Onthoud gewoon dat wij degenen zijn die regeringen, bedrijven en religieuze reuzen hun controlemacht hebben gegeven en blijven geven, daarom, als we verenigd en resoluut zouden zijn in zowel onze rede als ons doel, bijvoorbeeld collectieve weigering om deel te nemen, door :

a) boycot van bedrijfsuitbuiting en overheidsbelasting via ‘ruilhandel’ tussen onszelf en kleinere, lokale bedrijven, terwijl we waar mogelijk tuinieren en boeren;

b) thuisbevallingen uitvoeren zonder onze kinderen te ‘labelen’ met certificaten, burgerservicenummers of gevaarlijke en VN-noodzakelijke drogering;

c) onze kinderen thuis onderwijzen, in plaats van ze over te dragen aan de door de staat gerunde instelling voor indoctrinatie, onnodig en gevaarlijk drogeren, achteruitgang in moraliteit, ethiek en blootstelling aan de aanstekelijke plaag van cynisme;

d) ons afwenden van televisie/Hollywood, ten gunste van lezen, schrijven en spreken met elkaar om waarheid, rede en wijsheid te delen, zodat we kunnen ‘wakker worden’ en de overheid, de reguliere mediapropaganda, kunnen verlaten , en grote georganiseerde religie uit ons leven waar ze thuishoren; – zouden we dan kunnen beginnen te zien dat wat zo vakkundig verborgen is en altijd is geweest, dat wil zeggen, op elk willekeurig moment van onze collectieve keuze kunnen we, door deze en andere middelen, dat terugnemen (onze door God gegeven, onvervreemdbare , soevereine RECHTEN) die zo lang slim gemanipuleerd en geduldig van ons weggeconditioneerd is.

Bron

20230413 Over het overlijden van Franklin ter Horst

Gisteren las ik het nieuws van overlijden van Franklin ter Horst.

Nadat ik in december 2022 gelezen had dat hij ernstig ziek was, stemde mij dat droevig.

Hij heeft veel gepubliceerd en soms deelde ik iets van hem. Niet dat ik het altijd met alles eens was maar wel omdat ik hem hoog achtte.

Hij heeft heel hard gewerkt, veel kennis gedeeld en daar ben ik dankbaar voor.

Ieder mens loopt zijn eigen pad en God gebruikt ons allemaal als wij Hem willen dienen.

Ik ben dankbaar dat ik veel van hem gelezen heb, dat hij in staat was tot voor kort zoveel te publiceren.

20230412 Over een bijzonder cadeau

Via de Pineut, zie daar andere links

Roept dan tot Mij en Ik zal u grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet (Jeremia 33:3)

(Ed.: ik deel dit omdat er een roep komt om een andere premier en er mensen snakken naar op nieuw bijvoorbeeld Balkende. Deze persoon is echter net zo verdorven als Rutte ook al doet hij zich voor als christen. Hij is WEF aanhanger en onderschrijft de agenda 2030 doelen. Mensen roepen steeds om een “redder” uit de politieke wereld maar vergeten de roep naar God. En ze vergeten zichzelf te redden.)

AUG 21 2011

Demon Baphomet cadeau van Balkenende aan Rutte

Bijgaand ziet u een schermafdruk van een gehoornde Ramskop met schedel die door J.P Balkenende aan Premier Rutte cadeau werd gedaan.

Deze gehoornde ramskop staat ook wel bekend als de demon “Baphomet“. Een duidelijk signaal welke duivelse en demonische geest de huidige politiek in zijn greep houdt. Want door dit pontificaal in het Torentje te plaatsen is dit de demon verzoeken om zijn kwaadaardige geest in de 1e en 2e kamer te kunnen manifesteren. De gevolgen van deze kwaadaardige demonische geest zal dan ook niet kunnen uitblijven. Een gegeven waarvan nu reeds de voortekenen langzaam zichtbaar worden. Nederland glijdt meer en meer af in een duivelse en demonische poel van verderf. (klik hier voor afbeeldingen “Baphomet”)

In deze NOS video kunt u met eigen ogen op 33 seconden zien en horen hoe Rutte verteld dat J.P. Balkenende deze demon cadeau deed aan Rutte.

Zie voor meer

en over het Baphomet kruis