Maand: november 2021

20211115 Over openbaringen 6

Openbaring 6

zie video

De Openbaring van Johannes (HSV)

Opening van de eerste zes zegels. (Christus opent ze meteen na Zijn Hemelvaart)

1En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!

2En ik zag en zie, een wit paard ( DIT IS DE HEILIGE GEEST), en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. (Dit is de geest die rondtrekt en zijn pijlen afschiet op de mensen die overwinnaars kunnen worden, de aanwas voor de Kerk) (De statenvertalers zagen dit als een verwijzing naar Christus. Om die reden heeft de HSV ook voor een hoofdletter gekozen.)

3En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. (vanaf het begin is er oorlog)

5En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. (die zorgt ervoor dat eten onbetaalbaar wordt)

6En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning ( penning – Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider.) en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.

7En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie!

8En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.(Dit is een gevoelig begrip dat snel misverstanden op kan roepen. Bovendien kan de vraag ook door de formulering misverstanden oproepen. In de HSV is namelijk helemaal niet de grote lijn dat hel vervangen is door rijk van de dood. Drie woorden in de Bijbel kunnen door de Statenvertaling weergegeven worden met hel. Het betreft de woorden she’ol in het Oude Testament en de woorden hades en gehenna in het Nieuwe Testament. Wat het Nieuwe Testament betreft is in alle gevallen waar in het Grieks gehenna staat, de Statenvertaling gevolgd en heeft de HSV hier dus overal hel. Wat het begrip hades betreft, ligt het met de vertaling hetzelfde als met de vertaling van she’ol in het Oude Testament. Zie daarvoor Jes. 14:9. De voorkeur van de herzieners ging dus uit naar graf, maar soms is ook gekozen voor hel. Daar waar er namelijk een duidelijk contrast is met het woord hemel (Mattheüs 11:23), of waar het onomstotelijk vaststaat dat het daadwerkelijk om de hel gaat (Lukas 16:23). In het Nieuwe Testament wordt overigens in de HSV 17 keer het woord hel gebruikt. Ook op drie andere plaatsen in Openbaringen is gekozen voor rijk van de dood.)

9En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.

10En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

11En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

12En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,

13en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.

14En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

15En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.

16En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

17Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

20211115 Over een brief aan een collaborateur

Via Frontnieuws

Brief aan een collaborateur: Stop met het mogelijk maken van tirannie. Houd op … Zodat je kunt opstaan

november 13, 2021

“Een paar honderd aan de top, om op elk niveau te plannen en te leiden; een paar duizend om op elk niveau toezicht te houden en te controleren (zonder inspraak in het beleid); een paar tienduizend specialisten (leraren, advocaten, journalisten, wetenschappers, kunstenaars, acteurs, atleten en maatschappelijk werkers) die staan te popelen om te dienen of in ieder geval niet van plan zijn om een baan te laten schieten of om in opstand te komen; een miljoen Pöbel, wat klinkt als ‘gepeupel’ en ‘mensen’ betekent, om wat wij het vuile werk zouden noemen te doen, variërend van moord, marteling, beroving en brandstichting tot de inspanning die waarschijnlijk meer Duitsers in onmenselijkheid aanzette dan enige andere inspanning in de geschiedenis van de nazi’s, het staan van ‘schildwacht’ voor Joodse winkels en kantoren tijdens de boycot van april 1933.” ∼ Milton Mayer, They Thought They Were Free: The Germans, 1933–45

Ik ben bereid te sterven om mijn vrijheid te verdedigen. Bent u bereid te sterven om mij mijn vrijheid te ontnemen? schrijft Margaret Anna Alice.

Nee? Goed dan. Stop dan met het opleggen van totalitaire maatregelen tegen je buren uit naam van de tirannen, die niet zouden aarzelen om je uit te roeien. Stop met het plannen, leiden, superviseren, controleren, en uitvoeren van hun vuile werk. Word deel van het verzet in plaats van een handlanger van de democratische despoten.

Of u nu een wetshandhaver, ambtenaar van volksgezondheid, psycholoog, wetenschapper, medisch professional, onderwijzer, werkgever, censor, propagandist, of een andere medeplichtige bent in deze oorlog tegen het volk, u bent datgene wat dictaturen mogelijk maakt.

Jullie maken slavernij mogelijk.

Jullie maken genocide mogelijk.

Jullie maken de grootste leugen uit de geschiedenis mogelijk.

U bent misschien niet een van de Gestapo-agenten zijn die mensen in elkaar slaan die een openbare ruimte betreden zonder hun vaccinpas; die kinderen weghalen bij hun vaccin-criminele ouders; die anti-injecties demonstranten afranselen; die tegenstanders ontkleden en met naalden verkrachten; die van Australië weer een strafkolonie maken; of die bejaarden en geestelijk gehandicapten (door uw voorgangers ook wel “nutteloze eters” genoemd) in bedwang houden en onder dwang injecteren.

U bent misschien niet een van de volksgezondheidsfunctionarissen zijn die ondoeltreffende en schadelijke maskerrichtlijnen en lockdowns instellen op basis van frauduleuze PCR-tests; die afvalwater testen om ijzeren maatregelen te rechtvaardigen; of die de cijfers vervalsen om een verzonnen dreiging uit te vergroten en de dodelijke feitelijke gevolgen en het statistisch astronomische aantal bijwerkingen van de injectie te verhullen.

U bent misschien niet een van de psychologen die de massale overredingscampagne hebben bedacht die de gehoorzamen, goedgelovigen en onwetenden over de hele wereld heeft gehypnotiseerd.

U bent misschien niet een van de wetenschappers die te bang is om uw carrière, geloofwaardigheid, subsidie en toekomst te verliezen om de fraude aan de kaak te stellen die onder de dekmantel van Wetenschap™ wordt gepleegd.

U bent misschien niet een van de artsen die de Eed van Hippocrates en de Code van Neurenberg schenden door mogelijk levensreddende medicatie te weigeren, moorddadige injecties toe te dienen, dodelijke medicatie zoals Remdesivir toe te dienen, longletsels toe te brengen aan beademingsapparatuur, risicovolle interventies zoals intubatie toe te passen, patiënten groepsgewijs te injecteren, zwangere moeders te dwingen een miskraam te riskeren, te weigeren mensen te behandelen die niet genetisch gemodificeerd zijn, en te overwegen voorrang te geven aan IC-bedden voor geïnjecteerden.

U bent misschien niet een van de verpleegsters die de verpleegkundige ethiek aan hun laars lappen terwijl u schreeuwende kinderen vasthoudt terwijl u de gifdoodsprik geeft.

U bent misschien niet een van de medewerkers van de kinderopvang die peuters martelt om een masker te dragen.

U bent misschien niet een van de fascistische instellingen die zich houden aan de genadeloze edicten om de rationele dissidenten in uw organisatie te ontslaan.

U bent misschien niet een van de censoren zijn die bewijsmateriaal van alle bovengenoemde gruweldaden onderdrukt en tegelijkertijd de eerzame wetenschappers, medische deskundigen, klokkenluiders en andere waarheidsvertellers die dapper genoeg zijn om het ongerijmde verhaal te weerleggen, tot zwijgen brengt en belastert.

U bent misschien niet een van de propagandisten zijn die 24/7/365 de grootste leugens uit de luidsprekers door elk denkbaar mechanisme laat schallen, totdat de labielen bezwijken voor uw meedogenloze dwang van uitputting, groepsdruk, menticide, en Orwelliaans dubbeldenken.

U hoeft niet een van die afschuwelijke schurken te zijn om een medeplichtige van tirannie te zijn.

U hoeft alleen maar uw mond te houden. U hoeft alleen maar de andere kant op te kijken. U hoeft alleen maar een doof oor te houden. U hoeft alleen maar uw onderbuikgevoel te onderdrukken dat er iets grondig, onherroepelijk mis is met elke giftige leugen, absurd beleid en kwaadaardig mandaat dat het publiek sinds de lente van 2020 heeft gebombardeerd.

U hoeft alleen maar in angst te leven. U hoeft zich alleen maar vast te klampen aan uw onwetendheid. U hoeft alleen maar de leider te volgen. U hoeft zich alleen maar over te geven aan lafheid.

Elke daad van collaboratie, elke vlek op uw geweten, elk bureaucratisch compromis van uw waarden etst een onuitroeibaar litteken in uw ziel.

Zoals een collega filoloog van Milton Mayer uitlegt in They Thought They Were Free: The Germans, 1933-45:

En op een dag, te laat, komen uw principes, als u er ooit bewust van was, allemaal op u af. De last van het zelfbedrog is te zwaar geworden, en een of ander onbeduidend voorval, in mijn geval mijn kleine jongen, nauwelijks meer dan een peuter, die “Jood zwijn” zegt, doet het allemaal in één keer instorten, en u ziet dat alles, alles, is veranderd en volledig veranderd onder uw neus. De wereld waarin u leeft – uw natie, uw volk – is helemaal niet de wereld waarin u geboren bent.

De vormen zijn er allemaal nog, onaangetast, geruststellend: de huizen, de winkels, de beroepen, de maaltijden, de bezoeken, de concerten, de bioscoop, de vakanties. Maar de geest, die u nooit hebt opgemerkt omdat u de levenslange fout maakte haar met de vormen te vereenzelvigen, is veranderd.

Nu leeft u in een wereld van haat en angst, en de mensen die haten en vrezen weten het zelf niet eens; wanneer iedereen getransformeerd is, is niemand getransformeerd. Nu leef u in een systeem dat regeert zonder verantwoordelijkheid, zelfs niet tegenover God. Het systeem zelf kon dit in het begin niet zo bedoeld hebben, maar om zichzelf in stand te houden was het gedwongen om tot het uiterste te gaan.

U bent zelf bijna de hele weg gegaan. Het leven is een doorgaand proces, een stroom, absoluut geen opeenvolging van handelingen en gebeurtenissen. Het is naar een nieuw niveau gestroomd, en heeft u met zich meegedragen, zonder enige inspanning van uw kant. Op dit nieuwe niveau leef u, leef u elke dag comfortabeler, met nieuwe moralen, nieuwe principes.

U hebt dingen aanvaard die u vijf jaar geleden, een jaar geleden niet zou hebben aanvaard, dingen die uw vader, zelfs in Duitsland, zich niet had kunnen voorstellen.

Plotseling komt het allemaal naar beneden, in één keer. U ziet wat u bent, wat u hebt gedaan, of beter gezegd, wat u niet hebt gedaan (want dat was het enige wat van de meesten van ons werd verlangd: dat we niets deden). U herinnert zich de eerste vergaderingen van uw departement aan de universiteit toen, als er één was opgestaan, anderen misschien zouden zijn opgestaan, maar niemand stond op. Een kleine kwestie, een kwestie van het inhuren van deze of gene man, en u huurde liever deze dan die. U herinnert zich alles nu, en uw hart breekt. Te laat. U bent onherstelbaar gecompromitteerd.

In Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, vraagt Christopher R. Browning zich af waarom slechts twaalf mannen van een bataljon van bijna 500 de moed hadden om deelname aan de massamoord op Poolse Joden in Józefów af te wijzen, toen majoor Wilhelm Trapp (die zelf “bitter huilde” over het bevel, maar er uiteindelijk toch gehoor aan gaf met de woorden: “Maar orders zijn orders”) aanbood om iedereen die daarom vroeg vrij te stellen.

Browning somt factoren op als “de druk tot conformiteit”; Himmler’s “verheerlijking van gehoorzaamheid als één van de belangrijkste deugden van alle SS-ers”; “brutalisering in oorlogstijd, racisme, segmentering en routinisering van de taak, speciale selectie van de daders, carrièredrang, gehoorzaamheid aan bevelen, eerbied voor het gezag, ideologische indoctrinatie”; en angst voor “isolement, afwijzing en ostracisme”.

Dankzij de “groeiende gevoelloosheid” die voortkomt uit gewenning, ontdekten de soldaten dat “doden iets was waar men aan kon wennen.”

Browning vond de uitleg van Zygmunt Bauman bijzonder overtuigend, en merkte op:

Voor Bauman is “wreedheid veel meer een sociale oorsprong dan een karaktertrek. Bauman stelt dat de meeste mensen ‘wegglijden’ in de rollen die de maatschappij hen biedt, en hij is zeer kritisch over elke implicatie dat ‘gebrekkige persoonlijkheden’ de oorzaak zijn van menselijke wreedheid.”

Wat onderscheidde die twaalf dappere mannen? Browning vat Bauman’s observatie samen:

De uitzondering – de echte ‘dwarsligger’ – is het zeldzame individu dat het vermogen heeft om gezag te weerstaan en morele autonomie te doen gelden, maar dat zich zelden bewust is van deze verborgen kracht totdat het op de proef wordt gesteld.”

Browning citeert verder de conclusie die Philip Zimbardo trok uit zijn beruchte Stanford Gevangenis Experiment:

Het meest dramatisch en verontrustend voor ons was de observatie van het gemak waarmee sadistisch gedrag kon worden uitgelokt bij individuen die geen “sadistische types” waren. De gevangenis situatie alleen al, concludeerde Zimbardo, was “een voldoende voorwaarde om afwijkend, anti-sociaal gedrag te produceren.”

Vervolgens geeft hij een overzicht van de bevindingen van een ander beroemd experiment, Obedience to Authority, uitgevoerd door Stanley Milgram:

Milgram voerde een aantal factoren aan om de onverwacht hoge graad van potentieel moorddadige gehoorzaamheid aan een niet dwingende autoriteit te verklaren… Socialisatie door familie, school en militaire dienst, evenals een hele reeks beloningen en straffen binnen de maatschappij in het algemeen, versterkt en internaliseert een neiging tot gehoorzaamheid. Een schijnbaar vrijwillige toetreding tot een gezagssysteem dat als legitiem wordt “beschouwd”, schept een sterk gevoel van verplichting.

Degenen binnen de hiërarchie nemen het perspectief of de “definitie van de situatie” van de autoriteit over (in dit geval als een belangrijk wetenschappelijk experiment in plaats van het toebrengen van fysieke foltering). De begrippen “loyaliteit, plicht, discipline”, die in de ogen van het gezag een bekwame prestatie vereisen, worden morele imperatieven die elke identificatie met het slachtoffer overstemmen. Normale individuen komen in een “agentische toestand” waarin zij het instrument zijn van de wil van een ander. In zo’n toestand voelen zij zich niet langer persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun daden, maar alleen voor hoe goed zij presteren.

Eenmaal verstrikt, stuiten mensen op een reeks “bindende factoren” of “cementerende mechanismen” die ongehoorzaamheid of weigering nog moeilijker maken. De dynamiek van het proces ontmoedigt elk nieuw of tegendraads initiatief. De “situationele verplichting” of etiquette doet weigering ongepast, onbeleefd of zelfs een immoreel plichtsverzuim lijken. En een gesocialiseerde angst voor mogelijke bestraffing van ongehoorzaamheid werkt als een verder afschrikmiddel.

Maar Browning richt zich niet alleen op degenen die de trekkers overhaalden. Hij richt zich ook tot de “bureaumoordenaars,” voor wie moorddadige daden bijna alledaags waren dankzij “de desensibiliserende effecten van de arbeidsverdeling.”

Hij beschrijft Raul Hilberg’s nadruk op “de bureaucratische en administratieve aspecten van het vernietigingsproces”:

Deze benadering benadrukt de mate waarin het moderne bureaucratische leven een functionele en fysieke afstand bevordert, net zoals oorlog en negatieve raciale stereotypering een psychologische afstand bevorderen tussen dader en slachtoffer. Veel van de daders van de Holocaust waren zogenaamde bureaumoordenaars wier rol in de massale uitroeiing sterk werd vergemakkelijkt door het bureaucratische karakter van hun deelname. Hun werk bestond vaak uit kleine stapjes in het totale moordproces, en ze voerden die routinematig uit, zonder de slachtoffers te zien die hun daden troffen. Gesegmenteerd, geroutineerd en gedepersonaliseerd, kon het werk van de bureaucraat of specialist – of het nu ging om het confisqueren van eigendom, het plannen van treinen, het opstellen van wetgeving, het versturen van telegrammen of het samenstellen van lijsten – worden uitgevoerd zonder de realiteit van massamoord te zien. Een dergelijke luxe was natuurlijk niet weggelegd voor de mannen van Reserve-politiebataljon 101, die letterlijk verzadigd waren met het bloed van slachtoffers die van dichtbij werden neergeschoten.”

Soldaten en bureaucraten waren niet de enigen die verantwoordelijk waren voor het executeren van vijanden van het Derde Rijk. Medisch personeel werd ook ingeschakeld, zoals onthuld in de REMI Platinum Award-winnende documentaire Caring Corrupted: The Killing Nurses of the Third Reich:

Weinig van de individuen die hun medemensen afslachtten, waren aanvankelijk psychopaten. Het waren gewone mensen, net als u. Ze deden gewoon hun werk, wat in de loop der tijd steeds wreder werd. Dat is het proces waardoor goedbedoelende individuen veranderen in barbaarse sociopaten.

De enige manier om te voorkomen dat u in een monsterlijke sadist verandert, is om uw lafheid NU in moed om te zetten.

In plaats van een loopvlak in de pantserwagen te zijn die de mensheid verwoest, kunt u een steen in het raderwerk worden.

U hebt de kracht om de Goliaths te laten vallen. Jullie hebben de macht om de gecorrumpeerden te ontmaskeren. U hebt de macht om de technocraten te ondermijnen. Jullie hebben de macht om de transhumanisten te ontmaskeren. Jullie hebben de macht om de zelfgeïnstalleerde onderdrukkers voor het gerecht te brengen die de wereld afbreken en heropbouwen naar hun eigen kwaadaardige evenbeeld.

Jullie hebben de macht om bevelen niet op te volgen.

Wanneer ik met mijn vingers knip, zullen jullie ontwaken uit jullie hypnose.

SNAP!

Het is tijd om wakker te worden. Het is tijd om uw agressie te heroriënteren van de mensen naar de machten-die-het-niet-moeten-zijn. Het is tijd om te erkennen dat u ook een van de doelwitten bent van deze duivelse agenda.

Uiteindelijk zullen jullie vervangen worden door robots. Dan zult u een van de plebejers worden die u nu vervolgt – en de weinigen van ons die de democide overleven zullen even machteloos, afhankelijk, ontdaan van bezittingen, en slaaf van een totalitaire technocratie worden. Massasurveillance zal al onze bewegingen in de gaten houden, en onze sociale credit score bijhouden in overeenstemming met de autocratische algoritmen.

Er zullen geen mensen meer zijn om genade toe te dienen. Er zal geen fatsoenlijke handhaver zijn om dit door de vingers te zien. Er zal geen medelevende ambtenaar zijn om verzachtende omstandigheden in overweging te nemen.

Alle grijzen zullen worden gewassen in een eindeloze, onverzettelijke, meedogenloze duisternis waaruit de dageraad nooit zal opkomen.

De totaliteit van deze Nieuwe Wereld Tirannie is ongekend in de menselijke geschiedenis. Sterker nog, het kan het einde betekenen van alle menselijke geschiedenis, nu en voor altijd.

Tenzij jullie stoppen met samenspannen. Tenzij jullie stoppen met afdwingen. Tenzij jullie stoppen met het mogelijk maken.

Zult u één van het onverschrokken dozijn zijn dat orders trotseert, en een voorbeeld stelt voor andere collaborateurs om te volgen, terwijl u de dominostenen doet kantelen ten gunste van de mensen boven het parasitaire patriciaat?

Sta op voor de waarheid. Sta op voor vrijheid. Sta op voor gerechtigheid. Sta op voor de mensheid – voordat u onze wederzijdse vernietiging verzekert.

Put moed uit de brief van politieagente Adrienne Gilvesy, waarin zij haar instemming ontkent met de onwettige verplichte inenting van leden van de Toronto Police Service.

Laat u inspireren door Riverside County Sheriff Chad Bianco, die ervoor gekozen heeft om de rechten van zijn werknemers te beschermen in plaats van te voldoen aan het vaccinatie-mandaat.

Kijk naar de Massachusetts State Troopers Union, die een rechtszaak heeft aangespannen met het verzoek om het spike-mandaat van gouverneur Baker tegen te houden.

Luister naar de Ierse arts Dr. Anne McCloskey, die werd geschorst omdat ze had getuigd van de gevaren van de injectie.

Neem een les van Dr. Julie Ponesse, die werd ontslagen uit haar positie als professor in de ethiek aan de Universiteit van West Ontario omdat zij niet instemde met een dwingend en onethisch decreet:

Neem het voorbeeld van de negentien gouverneurs van de Verenigde Staten die weigeren aan het mandaat te voldoen, of de senatoren Kim Thatcher en Dennis Linthicum van de staat Oregon, die een formeel verzoek hebben ingediend voor een onderzoek door een federale grand jury naar de CDC en de FDA wegens opzettelijk wangedrag.

Sluit je aan bij de heldhaftige klokkenluiders zoals deze ICU verpleegster, deze senior NHS verpleegster, en de volgende verpleegsters die naar voren zijn gestapt om de corrupte en giftige praktijken in hun instellingen aan het licht te brengen:

Treed in de voetsporen van het Niagara Police Department, waarvan de leden de Niagara Regional Police United for Human Rights groep vormden, en de volgende verklaring aflegden als reactie op de vaccinatie-mandaten:

“Niagara: We staan achter jullie. We staan naast jullie. En als u ons nodig heeft, staan we voor u. Discriminatie hoort niet thuis in Niagara, Ontario, of Canada. We hebben een eed afgelegd om het Handvest van Rechten en Vrijheden hoog te houden en iedereen te respecteren in dit land dat gedijt in diversiteit en inclusiviteit. We horen u, en we zijn hier voor jullie allemaal.”

We KUNNEN de tirannieke betovering verbreken die over de wereld is uitgesproken – maar we hebben jullie nodig om achter ons te staan, naast ons te staan, en, indien nodig, voor ons te staan.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

NB. zie voor links naar videoverwijzingen de bovenstaande link

20211112 Over sterk zijn

Psalm 31, 15-25 (HSV)

Maar ík vertrouw op U, HEERE.

Ik zeg: U bent mijn God!

16Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij

uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.

17Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten,

verlos mij door Uw goedertierenheid.

18HEERE, laat mij niet beschaamd worden,

want ik roep U aan;

laat de goddelozen beschaamd worden,

laat hen zwijgen in het graf.

19Laat de leugenlippen verstommen,

die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige,

vol hoogmoed en verachting.

20Hoe groot is Uw goed,

dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen,

dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen

ten aanschouwen van de mensenkinderen.

21U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht

voor het hoogmoedig gedrag van de man;

U doet hen schuilen in een hut

voor het getwist van tongen.

22Geloofd zij de HEERE,

want Hij heeft wonderen aan mij gedaan,

wonderen van Zijn goedertierenheid:

Hij bracht mij in een versterkte stad.

23Ik echter zei, in mijn haast:

Ik ben afgesneden van voor Uw ogen;

maar toch hoorde U mijn luide smeekbeden

toen ik tot U riep.

24Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen,

want de HEERE beschermt de gelovigen,

maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.

25Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,

u allen die op de HEERE hoopt!

20211112 Over gekochte journalisten

Udo Ulfkotte

State Murder Media Mafia CIA

(google translate gebruikt en niet aangepast)

“De Duitse en Amerikaanse media proberen oorlog te brengen aan de mensen in Europa, oorlog te brengen aan Rusland. Dit is een point of no return, en ik ga opstaan ​​en zeggen… het is niet goed wat ik in het verleden heb gedaan, om mensen te manipuleren, om propaganda te maken tegen Rusland.”

[Jan 2017] Voormalig redacteur van een krant die CIA dood heeft gevonden “ Toen ik de Frankfurter Allgemeine Zeitung (Ulfkotte’s nwspaper) vertelde dat ik het boek zou publiceren, stuurden hun advocaten me een brief waarin ze dreigden met alle juridische gevolgen als ik namen of geheimen zou publiceren – maar ik vind het niet erg. Zie je, ik heb geen kinderen om voor te zorgen. “

” Ik ben al ongeveer 25 jaar journalist en ik ben opgeleid om te liegen, te verraden en niet om de waarheid aan het publiek te vertellen ,” vertelde Ulfkotte aan Russia Today. “ Ik werd ondersteund door de Central Intelligence Agency, de CIA. Waarom? Omdat ik pro-Amerikaans ben. “

“De Duitse en Amerikaanse media proberen oorlog te brengen aan de mensen in Europa, oorlog te brengen aan Rusland. Dit is een point of no return, en ik ga opstaan ​​en zeggen… het is niet goed wat ik in het verleden heb gedaan, om mensen te manipuleren, om propaganda te maken tegen Rusland .” Ulfkotte zei dat de meeste bedrijfsmediajournalisten in de Verenigde Staten en Europa ” zogenaamde niet-officiële dekking ” zijn, wat betekent dat ze voor een inlichtingendienst werken. “ Ik denk dat het vooral het geval is met Britse journalisten, omdat ze een veel nauwere relatie hebben. Het is vooral het geval bij Israëlische journalisten. Natuurlijk met Franse journalisten. … Het is het geval voor Australiërs, [met] journalisten uit Nieuw-Zeeland, uit Taiwan, nou ja, er zijn veel landen ”, zei hij. Het boek van Ulfkotte Gekochte journalisten werden een bestseller in Duitsland, maar in een bizarre wending die volgens Ulfkotte kenmerkend is voor de verbroken verbinding die wordt veroorzaakt door de CIA-controle van de westerse media, kan er niet over het boek worden gerapporteerd in de Duitse pers. Ulfkotte zei: “ Geen enkele Duitse mainstream journalist mag verslag uitbrengen over [mijn] boek. Anders wordt hij of zij ontslagen. We hebben nu dus een bestseller waar geen enkele Duitse journalist over mag schrijven of praten. ”

Journalist van wereldklasse morst de bonen en geeft toe dat reguliere media volledig nep zijn “Ik ben al ongeveer 25 jaar journalist en ik ben opgeleid om te liegen, te verraden en niet om de waarheid aan het publiek te vertellen. de laatste maanden hoe de Duitse en Amerikaanse media oorlog proberen te brengen aan de mensen in Europa, om oorlog te brengen aan Rusland – dit is een punt waar geen terugkeer meer mogelijk is en ik ga opstaan ​​en zeggen dat het niet goed is wat ik heb gedaan in het verleden, om mensen te manipuleren, om propaganda te maken tegen Rusland, en het is niet juist wat mijn collega’s in het verleden doen en hebben gedaan omdat ze worden omgekocht om de mensen te verraden, niet alleen in Duitsland, in heel Europa.”

Boek

[2017] Journalists for Hire: How the CIA Buys the News door Dr. Udo Ulfkotte Ph.D Ph.D Dr. Udo Ulfkotte, een voormalig redacteur van het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), heeft uit eerste hand kennis van hoe de CIA en de Duitse inlichtingendienst (BND) journalisten omkopen om artikelen te schrijven die vrij zijn van waarheid, feiten en met een uitgesproken pro-westerse, pro-NAVO neiging of, met andere woorden, propaganda. In zijn bestseller Bought Journalists (“Gekaufte Journalisten”) legt Dr. Ulfkotte in detail uit hoe de propagandacampagne van de VS en de NAVO werkt en hoe een gebrek aan naleving door een journalist een carrière kan kosten. Dr. Ulfkotte zorgt ook voor een schat aan namen!

In het Nederlands het boek bij de Blauwe Tijger

Udo Ulfkotte ~ ‘Gekochte Journalisten’

€25,90

Dit boek kwam in september 2014 al uit in Duitsland en veroorzaakte enorme schokgolven. De mate waarin de Duitse media bleken te zijn gekocht door allerlei schaduwinstellingen van de CIA en de Duitse Geheime Dienst (BND) om met pro-Amerikaanse en anti-Russische berichtgeving te komen en daarvoor nieuws te verdraaien of het gewoonweg zelf te verzinnen, werd tot dan toe slechts door weinigen geloofd.

Toen Ulfkotte’s boek verscheen, veranderde dit op slag. De bezoekersaantallen van Duitse media-websites zakten dan ook dramatisch in elkaar en de abonneecijfers raakten in een vrije val die nog lang niet is gestopt. Duitsers haakten massaal af bij hun mainstream media. Veel Duitse kranten, waaronder het door Ulfkotte bekritiseerde Bild, maakten in 2014 en ’15 een verlies van honderden miljoenen euro’s en staan inmiddels op omvallen.

Het onderwerp van Ulfkotte’s kritiek, de media, deed zelf badinerend over Ulfkotte’s boek en in Nederland verzweeg men het gewoonweg. Ulfkotte zou ‘de zaak flink overdreven hebben’, was de communis opinio van de gekochte journalisten. Maar toen ook de Oekraïne-crisis, vluchtelingencrisis en het geweld van asielzoekers duidelijk maakten hoezeer hij gelijk heeft, draaide de stemming ook in de media. Der Spiegel begon als eerste bij te draaien. En ook verschillende Duitse topjournalisten hebben toegegeven dat de regering rechtstreeks bepaalt wat er in het nieuws komt en wat niet. Asielzoekergeweld en de kosten van de immigratiecrisis mochten niet in het nieuws komen. Een van deze topjournalisten is Gabriele Krone-Schmalz, met eveneens een besteller over de Oekraïnecrisis die wij volgende week in vertaling mogen uitbrengen.

Maanden achtereen stond Ulfkotte’s onthullende boek op de eerste plaats van een heel aantal bestsellerlijsten, waaronder die van Amazon en Der Spiegel.

ISBN 9789492161086

Alles en iedereen kan worden gekocht of je het nu fijn om te geloven of niet.

20211112 Over een duivelse partij

Al langer dacht ik dat D66 een partij was met in de naam een verwijzing.

Natuurlijk, opgericht in 1966 (maar op het nippertje in oktober en de laatste ondertekening in december. Zo kon 66 in de naam komen)

66 verwijst ergens naar en het feit dat van Mierlo bij de jezuïeten op school heeft gezeten heeft me altijd alert gehouden.

De partij die bijna niet meer bestaan had en toen ineens weer wel.

Wereldwijd is het nu zo, dat je bijna niets meer kunt bereiken als je geen vrijmetselaar bent. Van Rutte weten we het.

Maar nu ik een oudere foto van Pechtold zag wist ik het: D66 is nu zeker een partij van hen.

Hij was jarenlang actief voor D66 en nu begrijp ik dat het zo’n duiventul is waar iedereen invliegt die carrière wil maken.

Het is een demonenpartij.

Foto pechtold handteken

Handteken verklaring:

(google translate genruikt en niet aangepast)

[2012] 666: het satanische handsignaal onder de duistere kant Ze geven aan het publiek, het lezerspubliek of de media een signaal dat ze een van de gelovigen van de duistere kant zijn – en ook als een manier om al het credo waar ze van houden bij te brengen om zoveel onder elkaar te citeren: “we zijn overal, iedereen, en beheersen alles.” Dat is misschien… voor nu. Maar we zien je. We weten wat je bent. Jullie zijn Billy’s bitches en voor ons betekent het alleen dat je geen eigen wil hebt en gewoon een nieuwe orde bent die gromt in het leger van de duisternis. Grote deal. Werkelijk. En dan.

Aanhalingstekens [Symbool aanhalingstekens Symbool aanhalingstekens (specifiek)]

“Westerlingen kennen het als het “oké” (of “OK”) teken. Het wordt gedaan met de vingers en duim van de rechter- of linkerhand (meestal de rechter). Raak eenvoudig de wijsvinger aan op de duim, waardoor een cirkel ontstaat. De andere drie vingers draaien er dan af en daar heb je het – het bekende symbool voor OK. Universeel betekent dit teken goed, acceptabel, goed, goed, reken maar!, A-OK, bevredigend …

Maar voor occultisten krijgt het OK-teken een donkerdere betekenis. Ten eerste hebben we de cirkel, die de zonnegod aangeeft en de eindeloze zoektocht van de vrijmetselaar naar meer licht. Voor de vrijmetselarij vertegenwoordigt de cirkel ook de vrouwelijke genitaliën, of yoni. In de hindoeïstische religie is het OK-teken een vereerde mudra (heilig gebaar) dat ‘oneindig’ of perfectie betekent. Het wordt geassocieerd met de vrouwelijke geslachtsdelen – duim en wijsvinger aan de uiteinden tegen elkaar gedrukt met de andere drie vingers uitgestrekt.

In de beoefening van tantrische yoga (seksrituelen) is het OK-teken een teken van extase, spiritueel en fysiek. In het oude Sumerië en Perzië zijn charmes en amuletten ontdekt van vingers en handen in de moderne OK-positie, samen met hoorns die vruchtbaarheid impliceren. De drie naar buiten uitgestrekte vingers staan ​​symbool voor de extatische vereniging met de Godin, het derde lid van de heidense drie-eenheid.

In het satanisme worden bij het maken van dit teken de drie vingers die niet worden gebruikt om de cirkel te maken, beschouwd als symbolisch voor de onheilige drie-eenheid – gehoornde God, Godin en nakomelingen (antichrist). Sommigen gaan zelfs zo ver om de opvatting aan te nemen dat de gebogen drie vingers de vorm hebben van drie getallen van zes of 666. We hebben dus 666, de zonnegod (Lucifer), de godin (Mysterie, Babylon de Grote, Moeder der hoeren) , en het beest (antichrist, 666), allemaal in één gemeenschappelijk handteken. O, wat een web van slechte, slechte mannen kan rond iets schijnbaar zo gewoons en alledaags weven.

In de Illuministische filosofie wordt het OK-teken een teken dat de goedkeuring aangeeft van de Goddelijke Koning, hun komende Heer van Licht, die wij als christenen kennen als antichrist. Voor hen betekent het: “Hij keurt onze onderneming goed.” Deze betekenis komt ruwweg overeen met de woorden in het Latijn bovenop het alziende oog van Osiris op ons Amerikaanse biljet van één dollar – Annuit Coeptus” Texe Marrs, Codex Magica

Nu weet je waarom er al die vliegen rond de strooppot zijn en de banen onderling verdelen. Nu weet je waarom de NPO een D66 orgaan is en waarom alle rechters bijna allemaal D 66 zijn.

Het satanisme, het luciferianisme is overal. Tot in de kleinste gemeente wereldwijd, overal.

Je kunt bijna alleen nog maar wat bereiken als je een van hen bent. Zo ontstaat het verschil tussen de haves en haves nots.

Denk niet dat zij de enige partij zij. De “Weffers” en de “Bilderbergers” zitten bij alle gevestigde partijen.

Vraag je af hoe het komt dat er wereldwijd incompetente mensen aan de macht zijn.

Voorbeelden jpegs

zie ook en ook en ook en ook