Maand: september 2021

20210924 Over de waarheid over de vaccins

via Xandernieuws

Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties

Posted on 19/09/2021

Het Amerikaanse Natural News heeft het nu letterlijk over een nieuwe ‘Holocaust’. Overdreven of niet – de harde ‘real word’ data tonen inmiddels aan dat de injecties inderdaad een enorme slachting aanrichten.

Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen – Britse overheidsstatistieken: Bijna driekwart Covid doden zijn gevaccineerd – Directeur Covid-19 fonds: ‘Meest optimistische scenario Israëlische ministeriële cijfers: 50% van de gevaccineerde hoogbejaarden is gestorven, en 0% van de ongevaccineerden‘ – Enorm wereldwijd tekort aan arbeidskrachten: ‘Het is alsof miljoenen mensen uit het systeem zijn verdwenen’

De waarheid over de als ‘vaccins’ vermomde Covid-19 gentherapie injecties is dermate schokkend, dat deze zelfs door officiële instanties niet langer als ‘complottheorie’ kan worden weggezet of genegeerd. Daarom stemde het officiële adviescomité van de Amerikaanse FDA afgelopen vrijdag met 16 tegen 2 stemmen tegen de door het regime Biden aangekondigde boostershots. Wat er tevens gebeurde is dat diverse artsen en experts tijdens de publieke sessie van dit comité openlijk de echte feiten en ontwikkelingen rond de Covid injecties naar buiten mochten brengen. En die zijn ronduit gruwelijk; zo krijgen vaxxers als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen, en hebben de Pfizer injecties in de VS naar schatting al 150.000 mensen omgebracht. Naar mijn mening kunnen we nu twijfelloos over doelbewuste vax-genocide door de Westerse gevestigde orde spreken.

Recent berichtten we dat de twee leidinggevende FDA topofficials, dr. Marion Gruber en dr. Phillip Kause, directeur en onderdirecteur van Vaccin Research, ontslag namen uit protest tegen de door Biden besloten derde Pfizer shot, nog voordat de FDA deze injectie had beoordeeld en goedgekeurd. Dat leidde er rechtstreeks toe dat het genoemde FDA comité deze boostershot afgelopen vrijdag met 16 tegen 2 stemmen verwierp.

Tijdens de publieke sessie van het comité mochten artsen en andere experts voor het eerst openlijk de ‘real world’ feiten over de Covid injectiecampagne naar buiten brengen. Deze echte feiten zijn ronduit schokkend, en bevestigen zo ongeveer alles waar ‘wappie complotdenkers’ al sinds vorig jaar voor waarschuwen.

‘Vaxtwijfelaars beter geïnformeerd dan vaxxers’

Dr. Joseph Fraiman, ER-arts in New Orleans, zei bijvoorbeeld dat er nog steeds geen bewijs is dat de Covid ‘vaccins’ het aantal ziekenhuisopnamen verminderen zonder tegelijkertijd ernstige gezondheidsschade aan de ontvangers toe te brengen. Tevens betreurde hij het dat de vaxbewusten (vaxtwijfelaars en vaxweigeraars) meer weten over de risico’s van de injecties dan degenen die ze in hun lichaam hebben laten spuiten.

‘Ik weet dat velen denken dat vaxtwijfelaars dom of verkeerd geïnformeerd zijn. Dat is totaal niet wat ik heb gezien. Feitelijk is het juist zo dat – ongeacht iemands opleiding – de vaxtwijfelaars die ik in de ER ben tegengekomen meer bekend zijn met vaccinstudies, en zich beter bewust zijn van hun eigen Covid risico’s dan de gevaccineerden.’

‘Zo hebben veel verplegers geweigerd zich te laten vaccineren, ondanks de doden en schade die ze door Covid-19 hebben gezien, meer dan andere mensen. Als ik vraag waarom ze dan toch weigeren, wijzen ze op het feit dat de slachtoffers ouderen, mensen met overgewicht en diabetici zijn, en ze zelf weinig risico lopen. En ze hebben het niet mis. Een 30 jarige vrouw heeft slechts een kans van 1 op 7000 om Covid te krijgen en naar het ziekenhuis te moeten.’

‘Doodsbang omdat er geen bewijs is dat anti-vaxxers het mis hebben’

Fraiman wees ook op recente studies die bewijzen dat jongeren die zich laten ‘vaccineren’ een hogere kans hebben myocarditis (hartziekte) te krijgen dan dat ze met Covid in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

‘Wij in het medische establishment kunnen niet met vertrouwen anti-Covid-19 activisten weerleggen die publiekelijk claimen dat de vaccins vooral onder jongere en gezonde mensen meer kwaad dan goed doen. Het feit dat wij geen klinisch bewijs hebben dat deze activisten het mis hebben, zou ons allemaal doodsbang moeten maken.’

Directeur Covid-19 fonds: ‘Vaccins doden meer mensen dan ze redden’

Steve Kirsch, uitvoerend directeur van het Covid-19 Early Treatment Fund, begon zijn bijdrage als volgt: ‘Ik ga mij vandaag focussen op de ‘olifant in de kamer’ waar niemand het over wil hebben, namelijk dat de vaccins meer mensen doden dan dat ze redden.’ Vervolgens presenteerde hij bewijs dat de constant herhaalde beweringen van overheid en media dat deze injecties ‘veilig’ zijn simpelweg niet waar is. Zo hebben vaxxers 71 keer hogere kans om als ‘bijwerking’ een hartaanval te krijgen dan na ieder ander ‘vaccin’ gebruikelijk is.

Nog schokkender: uit analyses door experts van de bestaande data, inclusief de 6 maanden durende testfase van Pfizer èn de officiële VAERS gegevens, blijkt dat ‘er (in de VS) ongeveer 411 doden per 1 miljoen shots vallen. Dat vertaalt zich in ongeveer 150.000 doden (door de Pfizer injecties)‘.

‘Minstens 50% gevaccineerde hoogbejaarden Israël gestorven, tegen 0% ongevaccineerden’

Kirsch wees ook op de cijfers van het Israëlische ministerie van Gezondheid. ‘De echte aantallen bevestigen dat we meer mensen doden dan dat we redden. En ik zou graag de Israëlische ministeriële cijfers over 90-plussers willen zien, die eerst 94,4% gevaccineerd waren, en 4 maanden later ineens 82,9%. In het meest optimistische scenario betekent dit dat 50% van de gevaccineerden is gestorven, en 0% van de ongevaccineerden. Tenzij je dit aan het publiek kunt uitleggen kun je de boostershots niet goedkeuren.’

Dr. Jessica Rose (America’s Frontline Doctors), PhD bio-informatica, MSc immunologie en BSc toegepaste wiskunde, heeft diverse intensieve studies van de officiële VAERS data verricht, en toonde in een presentatie aan dat de Covid injecties 1000% meer bijwerkingen geven dan alle andere ‘vaccins’.

Pandemie van gevaccineerden, ook in Groot Brittannië

De drie artsen/experts maken weliswaar geen deel uit van het adviescomité, maar mochten dus wel officieel hun zegje doen. Hun getuigenissen met de waarheid ‘uit het veld’ zijn nu officieel geregistreerd, en dat kan een doorbraak worden genoemd. Overigens kan de FDA, waar overduidelijk een hevig interne strijd woedt, nog steeds besluiten de stemming van het het adviescomité naast zich neer te leggen, en – ongetwijfeld onder grote druk van het regime Biden – de booster(kill)shots toch goed te keuren. (1)

Uit Groot Brittannië komt hetzelfde beeld naar voren. De recente Public Health England cijfers laten zien dat tussen 1 februari en 12 september 72% van het aantal veronderstelde Covid-19 (Delta) doden gevaccineerd waren. Dat wijst sterk op een p(l)andemie van gevaccineerden, en niet van ongevaccineerden, zoals Nederlandse politici op schaamteloze wijze durven te beweren. (2)

‘Ontelbare mensen uit het systeem verdwenen’

Mike Adams (Natural News) heeft het daarom letterlijk over een nieuwe ‘Holocaust’. In dat kader wordt gewezen op een bijzonder vreemde ontwikkeling: ondanks het feit dat een aanzienlijk deel van de economie kapot is gemaakt of nog maar ten dele opnieuw is opgestart, de speciale corona uitkeringen in de VS zijn gestopt en er gierende inflatie is ontstaan, is er een gigantisch tekort aan werknemers. ‘Dat kan alleen maar worden verklaard als een groot aantal volwassenen van de beroepsbevolking er niet meer zijn.’

Waar zijn al die fabrieks- en havenwerkers, vrachtwagenchauffeurs, artsen, verplegers en retail medewerkers, waar nu een enorm tekort aan is, gebleven? ‘In normale tijden waren er bij lange niet genoeg banen voor iedereen. Nu hebben we voor het eerst een enorm wereldwijd tekort aan werknemers. Het is alsof miljoenen mensen plotseling uit het systeem zijn verdwenen,’ citeert Adams Michael Snyder van The Economic Collapse Blog.

Adams: ‘In eerdere jaren zou ik denken dat het een wilde complottheorie is, maar nadat ik ziekenhuis administrateurs en officials onlangs in een zoom video zag toegeven dat ze de aantallen Covid patiënten veranderen om het publiek bang te maken zodat ze zich laten ‘vaccineren’, weet ik dat ziekenhuizen moordfabrieken zijn geworden die worden gerund door antihumane krankzinnigen die zich voordoen als artsen en administrateurs. Ze hebben nul interesse in het helpen van mensen of het voorkomen van doden. Ze werken juist aan het maximaliseren van Covid ziekenhuisopnamen en sterftecijfers onder de ongevaccineerden, en het lijkt erop dat ze zich daarbij door niets laten tegenhouden.’

‘Heel plausibel dat miljoenen reeds dood zijn door deze injecties’

‘We hebben geen 100% bewijs dat het zo is, maar zou het u verbazen? Het antwoord van de meeste mensen zou nu ‘nee, totaal niet’ zijn. Om dit te verbergen wordt iedereen die (op social media) spreekt over bekenden die ziek zijn geworden of zijn gestorven door deze vaccins, tot zwijgen gebracht of eraf gegooid… Je mag alleen goede dingen over de Covid vaccins zeggen, geen kritische. Het is dus heel plausibel dat miljoenen Amerikanen al dood kunnen zijn door de Covid vaccins, en er toch bijna geen enkel publiek bericht over is. De media worden totaal gecontroleerd door Big Pharma.’

‘Als deze ‘geheime holocaust’ zou plaatsvinden, moeten we daar ergens bewijs van vinden,’ vervolgt Adams. ‘Misschien in de hoeken van het internet die niet volledig door Big Pharma en de vaccin-afdwingers worden gecontroleerd, zoals de commentaarsecties onder artikelen en video’s.’ Zo berichtte LifeSiteNews onlangs dat een ABC News regiozender kijkers om verhalen vroeg van ongevaccineerden die waren gestorven door Covid, maar in plaats daarvan meer dan 180.000 commentaren kreeg van en over mensen die juist na hun vaccinaties ziek waren geworden of gestorven. (3)

‘De vaccin holocaust begint nu wereldwijd massa’s slachtoffers te eisen,’ vervolgt Adams in een update artikel. ‘Volgens de VAERS data sterven dagelijks 70 gevaccineerde Amerikanen. Betrouwbare projecties van deze data* vereisen het om dit aantal met 40 te vermenigvuldigen om het echte aantal te krijgen. Dat betekent dat iedere dag 2800 mensen in de VS sterven door deze vaccins.’ (* historisch aangetoond en erkend maximaal slechts 1% van de werkelijke cijfers)

Steeds meer artsen en verplegers kunnen het met hun geweten niet meer verkroppen hier aan mee te moeten blijven werken:

‘Ziekenhuizen zijn de nieuwe ovens’:

‘Ziekenhuizen in Amerika zijn orgaan oogstende killing fields geworden’:

‘Dr. Lee Merrit: 1200% toename aantal vaccinatiedoden’:

Meest cruciale moment in menselijke geschiedenis

Een nieuwe ‘Holocaust’? Overdreven of niet – er kan naar mijn persoonlijke overtuiging geen twijfel meer over bestaan dat het voortzetten van deze ‘vaccinatie’campagne neerkomt op doelbewuste genocide en zeer ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Dat maakt de gewetenloze machthebbers bijzonder gevaarlijk, want nu er al zoveel bloed aan hun handen kleeft, zullen ze de injecties met extreem harde maatregelen aan alle overgebleven mensen willen opleggen, zodat er straks niemand meer over is die als levend bewijs van hun onuitsprekelijke misdaden kan dienen. Als iedereen gedwongen geïnjecteerd is zullen alle zieken en doden die nog zullen vallen simpelweg op ‘varianten’ worden geschoven, zonder dat iemand nog kan bewijzen dat dit glasharde leugens zijn.

We staan op misschien wel het meeste cruciale moment in de hele menselijke geschiedenis. Het enige dat deze moorddadige medisch-fascistische tirannie van de globalistische klimaat-vaccinatie sekte nog kan stoppen is als mensen massaal vreedzaam in opstand komen en NEE zeggen, en wetenschappers onmiddellijk aan het werk gaan om middelen te ontwikkelen die de reeds aangetoonde en nog te verwachten vreselijke gevolgen van de Covid injecties kunnen beteugelen en mogelijk zelfs teniet kunnen doen.

Tot nu toe lijkt het er echter op dat zeker 80% zich gewillig en zonder een seconde na te denken onderwerpt aan dit wereldwijde massa-euthanasie programma, dat erop gericht lijkt te zijn om de wereldbevolking fors uit te dunnen, zodat de heersende elite alle natuurlijke hulpbronnen tot in lengte van millennia voor zichzelf hebben.

‘Zullen er nog genoeg mensen overblijven om de beschaving opnieuw op te bouwen?’

Volgens Adams bronnen – zoals dr. Paul Cottrell, die waarschuwt dat vooral de boostershots een groot deel van de mensheid zullen uitroeien – moeten we de komende jaren op minimaal een half miljard vaccindoden rekenen, maar dat kunnen er net zo goed 3,5 miljard worden. ‘Zullen er nog genoeg mensen overblijven om de beschaving opnieuw op te bouwen?’ vraagt hij zich dan ook af.

Dan hebben we het nog niet eens over de andere wapens gehad waarmee de globalisten de mensheid op dit moment aanvallen: het valse klimaat/CO2 beleid, de opzettelijke verwoesting van de landbouw met voedseltekorten en hongersnoden als gevolg, een geplande cyberaanval / financieel-economische instorting, een al jaren aan de gang zijnde culturele aanval op het gezin en alle bestaande menselijke waarden, en de totaal op chemie gebaseerde ‘gezondheids’zorg. Adams: ‘Hierdoor loopt al het menselijke leven gevaar. Alle 7,9 miljard.’ (4)

Xander

(1) Health Impact News

(2) The Daily Expose via Health Impact News

  1. Natural News
  2. Natural News

zie ook covid vaccins zijn rotzooi

20210924 Over het gevaar van de risicogroep

via Frontnieuws

Uitvinder van mRNA-vaccins Robert Malone: Massavaccinatie brengt juist degenen in gevaar die tot de risicogroep behoren

september 23, 2021

Massavaccinatie dreigt voor iedereen gevaarlijk te worden omdat het leidt tot de ontwikkeling van virussen die aan de effecten van vaccins kunnen ontsnappen. Het is als de massale behandeling van vee met antibiotica, waardoor resistente ziektekiemen ontstaan. Juist degenen die tot de risicogroep behoren, worden hierdoor in gevaar gebracht, omdat zij dan niet langer beschermd zijn, bericht Tkp.at.

Niemand is blijkbaar geïnteresseerd in de tot 20 keer effectievere immuunrespons door natuurlijke infectie.

De uitvinder van de mRNA-vaccins is logischerwijs geen tegenstander van vaccinaties, integendeel, hij pleit voor een wetenschappelijk verantwoorde en doeltreffende toepassing. En dat gebeurt op dit moment niet. Malone heeft herhaaldelijk zijn punt gemaakt, de gevaren van massavaccinatie en hoe we correct te werk moeten gaan. De beste samenvatting die ik tot nu toe heb gehoord was in het interview met Jimmy Dore. Dore is een stand-up comedian en politiek commentator. Hij bekritiseert de twee dominante Amerikaanse partijen, de Democraten en de Republikeinen, vanuit een links perspectief.

Hier is de video die begint bij wat ik beschouw als de cruciale passage:

Voor Malone gaat het ook om ethische kwesties, die momenteel in verbazingwekkende mate worden veronachtzaamd. Malone haalt een artikel aan in de Toronto Star dat erop gericht is gezondheidszorg te ontzeggen aan de ongevaccineerden. In feite heb ik op Twitter verschillende keren soortgelijke opmerkingen gezien, vaak van journalisten in de mainstream media. En als het alleen is om behandeld te worden door Till Schweiger [Duitse acteur] in plaats van een dokter.

En Malone vraagt wat het volgende is. Worden zwaarlijvige mensen dan niet behandeld, die volgens de CDC de hoogste risicogroep vormen met 78% van de ziekenhuisopnames. En die ook nog eens Superspreader zijn. Hoe dan ook, vanuit ethisch oogpunt is het volgens Malone volstrekt onaanvaardbaar dat iemand om welke reden dan ook een behandeling wordt weigert.

Volgens Malone is massavaccinatie ook een kwestie van ethiek. Dit komt doordat door overmatig gebruik van vaccinatie bij mensen voor wie weinig of geen gevaar bestaat, het virus door selectie kan ontsnappen. Zoals bekend presenteren de genetisch gemanipuleerde preparaten alleen het spike-eiwit aan het immuunsysteem, dat ook is gemodificeerd om een sterkere immuunrespons te verkrijgen. Maar slechts een zeer beperkte immuunrespons, waaraan de virussen door selectie kunnen ontsnappen.

Malone trekt vervolgens de analogie met het preventieve en overmatige gebruik van antibiotica in de veehouderij, waardoor resistente superbacteriën ontstaan die vervolgens de mens in gevaar brengen.

Zo werkt het ook met vaccinatie tegen virussen. Het massale gebruik van vaccins bij mensen die toch al geen risico lopen, bevordert de ontwikkeling van resistente, immuun-volatiele virusstammen. Geheel genegeerd wordt het feit dat immuniteit na een natuurlijke infectie 20 keer effectiever is dan die welke door vaccinatie wordt geboden. Het is veel zekerder om infectie te voorkomen dan vaccinatie, zegt Malone.

Dit doet me denken aan een video met immunoloog Shane Crotty van het La Jolla Instituut voor Immunologie (LJI). Zij legt uit dat het ontstaan van varianten wordt voorkomen of althans beperkt door het feit dat ieders immuniteit enigszins verschilt. De LJI-onderzoekers hebben ontdekt dat T-cellen tot 1434 kenmerken van het virus kunnen herkennen, maar niet bij iedereen dezelfde. Een variant die zich bij de ene persoon sterk kan vermenigvuldigen, stuit bij de andere op een onoverkomelijk immuunsysteem. Maar niet als het type vaccinatie, waarbij slechts een klein deel van het virus wordt toegediend, de immuunrespons zeer beperkt en smal maakt.

Malone gaat verder op deze gedachte in. Voor veel mensen maakt het niet uit of er varianten zijn die aan het vaccin kunnen ontsnappen, omdat zij de volgende keer dat zij worden geïnfecteerd eenvoudigweg volledige immuniteit kunnen verwerven. Maar niet iedereen. Ouderen en mensen met onderliggende ziekten, met name zwaarlijvigheid en hoge bloeddruk, lopen een veel groter risico. Als zij nu in aanraking komen met een immuun-volatiel virus, is de enige bescherming die zij zouden hebben, namelijk door vaccinatie, geperforeerd en ondoeltreffend. Dus: de mensen die het vaccin het hardst nodig hebben, verliezen bescherming door massale vaccinatie.

Malone stelt ook dat het enige doeltreffende wapen voor risicogroepen reeds vernietigd is, dat de doeltreffendheid van het vaccin steeds verder afneemt en dat het virus zich dienovereenkomstig heeft ontwikkeld. Dit is precies wat nu al live kan worden waargenomen in landen als Israël, het Verenigd Koninkrijk en andere landen met een hoge vaccinatiegraad. Deze varianten kunnen gevaccineerde mensen zeer goed infecteren, het virus kan zich sterk vermenigvuldigen en het wordt in minstens dezelfde mate uitgescheiden als bij ongevaccineerde mensen. Als deze zogenaamde doorbraakinfecties zich voordoen, kunnen gevaccineerde mensen superverspreiders worden, misschien zelfs zonder het te weten, net voordat zich ziekteverschijnselen ontwikkelen – de infecties op de 2G-feesten [Gevaccineerd of Genezen] zijn sterke aanwijzingen hiervoor.

Malone bekritiseert vervolgens het gehele vaccinatiebeleid omdat het ondoordacht is, ook al zouden de verantwoordelijken beter moeten weten. Hij vermoedt eerder iets als “regulatory captiure”, d.w.z. ongepaste invloed van de farmaceutische bedrijven op de besluitvormingsprocessen van de autoriteiten en politici.

In Israël, het grootste vaccinatielaboratorium ter wereld, heeft dit volgens Albert Bourla, CEO van Pfizer op CNN, deze gevolgen:

Iedereen die op 3 oktober niet drievoudig gevaccineerd is, wordt als niet gevaccineerd beschouwd. De vierde booster wordt dan waarschijnlijk uiterlijk op 3 april 2022 verwacht.

En in de tussentijd stapelen de ernstige bijwerkingen van vaccinaties zich op. Welke dat zijn, wordt nu gedocumenteerd in The testimonies project.

20210924 Over onderdrukking van ivermectine

via Kaminski

Gepubliceerd: woensdag 22 september 2021

(Google translate gebruikt en niet aangepast)

Onderdrukking van ivermectine onthult massamoordcomplot, megawinsten voor Big Pharma

GEORGE BUSH BETROKKEN BIJ GEBRUIK VAN VERgif DRUG

Trump, Bill Gates en Anthony Fauci komen allemaal in aanmerking voor de doodstraf als accessoire bij de met voorbedachten rade massamoord op een aanzienlijk deel van de wereldbevolking. dergelijke noodtoestemmingen in de eerste plaats noodzakelijk maken.

Nu is het nieuws bekend dat het medicijn Ivermectine, uitgevonden door twee Nobelprijswinnaars in 1980, altijd beschikbaar is geweest en bewezen heeft deze mysterieuze COVID-ziekte te genezen, waardoor degenen die het gebruik ervan hebben voorkomen en de verspreiding ervan hebben onderdrukt zich schuldig hebben gemaakt aan wat waarschijnlijk de grootste is misdaad in de menselijke geschiedenis, niet alleen de nodeloze moord op miljoenen door het gebruik van onnodige en giftige experimentele middelen, maar ook de totale ontwrichting van de wereldmaatschappij voor andere doeleinden dan het bestrijden van een verdachte ziekte.

De onthulling dat het veelgebruikte medicijn ivermectine niet alleen algemeen verkrijgbaar is, maar ook bewezen heeft deze verdachte aandoening te genezen die blijkbaar is uitgevonden in een Chinees laboratorium dat met Amerikaans geld wordt gefinancierd, heeft plotseling en onherroepelijk de consensusbehandeling onthuld die wordt aanbevolen door de overheid en de reguliere media. alleen meer dan een miljoen mensen gedood, maar de wereldmaatschappij totaal ontwricht door draconische regeringsreacties waarvan nu is bewezen dat ze totaal onnodig zijn

Gedurende deze vermeende pandemie WIST alle vier de bovengenoemde hypocrieten, evenals topfunctionarissen in de regering, de media en de academische wereld dat dit vrij verkrijgbare nostrum zowel beschikbaar als effectief was in het genezen van deze opzettelijk vervaardigde ziekte. Er kan geen enkele twijfel meer bestaan ​​over hun waanzinnig moorddadige bedoelingen om de wereldbevolking te verminderen door deze met voorbedachten rade duivelse strategie.

De regeringen van de wereld hebben zich tot het uiterste ingespannen om deze bewezen en goedkope remedie voor de zogenaamde COVID-dreiging te onderdrukken. Intelligente mensen hebben zich altijd gerealiseerd dat deze tactiek een transparante list was om legitimiteit te verlenen aan de dure en ineffectieve brouwsels van Big Pharma, die miljarden winst hebben opgeleverd voor deze sinistere Joodse fabricage-samenzweringen.

Deze verwrongen leiders en miljoenen anders ogenschijnlijk respectabele artsen, politici en regeringsfunctionarissen werkten om deze eenvoudige en algemeen beschikbare remedie voor deze grillige uitvinding van Fauci en zijn grimmige groep regeringsgeesten in diskrediet te brengen en een embargo te maken, en door hun verspreiding en gebruik te criminaliseren, werd de nachtmerrieachtige praktijk van mRNA-injecties die miljoenen nietsvermoedende ontvangers van hun leven hebben beroofd en ons de bittere belofte hebben achtergelaten dat miljarden meer zullen sterven aan deze duivelse misleiding.

Bovendien kregen artsen en ziekenhuizen overal aanzienlijke bonussen voor het maximaliseren van COVID-diagnoses en het profiteren van COVID-sterfgevallen bij mensen met andere medische problemen, evenals het vermoorden van mensen die medicijnen kregen die ademhalingsproblemen veroorzaakten, gevolgd door behandeling op ventilatoren die hen in korte tijd verstikten . De in ongenade gevallen gouverneur Cuomo van New York, die werd gedwongen af ​​te treden wegens morele schande, faciliteerde met name die doodsformule, die medische instellingen gretig in praktijk brachten voor de substantiële overheidsbonussen die ze daarvoor ontvingen.

Hoe vervormd de beschaving is geworden, blijkt duidelijk uit het gestoorde gedrag van Australische autoriteiten die hun eigen burgers met geweld slaan, die alleen maar uit hun huizen willen komen en frisse lucht willen inademen, maar in plaats daarvan door de politie worden doodgeknuppeld en vergast wegens het schenden van overheidsmandaten die niet worden gesteund door ofwel wetenschappelijke feiten of een verstandig overheidsgedrag.

Het hele lelijke verhaal wordt duidelijk onthuld in deze allesomvattende demonstratie van de overheid die gek is geworden en artsen die deelnemen aan een opzettelijke zwendel om hun eigen patiënten te vermoorden.

Het Ivermectine-verhaal

Bekijk het minstens één keer goed. Onthoud de verontrustende inhoud ervan.

Vooral deze twee items.

Gilead Sciences was de uitvinder van Remdesivir, het medicijn dat Fauci sinds het begin van de pandemie bepleit. Gilled werd vroeger voorgezeten door Donald Rumsfeld, die later minister van Defensie werd en nauw betrokken was bij de gebeurtenissen van 9/11 en de oorlog in Irak. Zeven van de 12 leden van het COVID 19-behandelpanel van de regering ontvingen financiering van Gilead. Ook voormalig president George W. Bush is bij dit complot betrokken, aangezien de directeuren van Gilead deel uitmaakten van de staf van Bush tijdens zijn verblijf in het Witte Huis.

Maar het meest veelzeggende bewijs is de statistische vergelijking van COVID-sterfgevallen in de VS, waar Ivermectine grotendeels verboden was, en de Indiase staat Uttar Pradesh, waar Ivermectine op grote schaal werd gebruikt. De bevolking van Uttar Pradesh van 231 miljoen is 70 procent van het totaal in de VS, 328 miljoen

In augustus 2020 keurde Utter Pradesh het gebruik van de behandeling met ivermectine voor COVID 19 goed bij zowel degenen die positief testten als gezondheidswerkers. In januari 2021 waren er gemiddeld minder dan 10 doden per dag.

Wie zijn de slachtoffers van de COVID 19-pandemie? Niet alleen de mensen die zijn omgekomen, maar hun familieleden, de mensen die hun baan hebben verloren, ouderen die door lockdowns voor kinderen zijn weggehouden en al degenen die hebben geleden onder een regering die gek is geworden op basis van leugens verteld door degenen met de macht om iedereen beïnvloeden.

Grote leraren en reguliere media hadden afgelopen zomer een einde kunnen maken aan de pandemie, maar dat was niet hun plan.

Nu is het tijd voor een verontwaardigd publiek om te beslissen wat ons plan voor hen is.

John Kaminski is een schrijver die aan de Golfkust van Florida woont, constant probeert te achterhalen waarom we onszelf vernietigen, en een corrupt geloofssysteemaanwijst als de motor van onze ondergang. Alleen afhankelijk van bijdragen van lezers, gelieve zijn werk per post te steunen: 6871 Willow Creek Circle #103, North Port FL 34287 USA.

Lees ook over doden en gewonden bij de Waarheidszoeker

en over de hoax bij Chuck Baldwin

20210923 Over het Pfizer-vaccin

Via Paul Craig Roberts

Instituut voor Politieke Economie

Covid-gevallen exploderen in zwaar door Pfizer gevaccineerd Israël

15 september 2021

Israël heeft 84% van de bevolking van 12 jaar en ouder gevaccineerd.

Twee dagen geleden, op dinsdag 14 september 2021, meldde de Times of Israel dat “de huidige golf van coronavirusinfecties alles overtreft wat we bij eerdere uitbraken hebben gezien”. Uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er op één dag 10.000 nieuwe covid-gevallen werden gediagnosticeerd. En klimmen. In plaats van de voorspelde gestage daling van het aantal nieuwe gevallen door vaccinatie, zijn de gevallen geëxplodeerd. Ondanks een van de hoogste vaccinatiepercentages van alle landen, heeft Israël ’s werelds grootste aantal Covid-gevallen per hoofd van de bevolking. Het is twee keer groter dan het Amerikaanse tarief per hoofd van de bevolking.

We kunnen uit Israëls ervaring concluderen dat ofwel het Pfizer-vaccin geen bescherming biedt tegen Covid, waarvan Israël zwaar geïnfecteerd lijkt te zijn, ofwel dat het vaccin Covid veroorzaakt, ofwel bijwerkingen veroorzaakt die verward worden met Covid.

De Israëlische minister van Volksgezondheid is ofwel volledig dom of volledig gehersenspoeld tot “vaccinatie is het antwoord” (of betaald door Pfizer), aangezien de oplossing van de minister is om de 16% van de bevolking de schuld te geven die niet is gevaccineerd, ondanks het feit dat de nieuwe gevallen voornamelijk onder de gevaccineerden.

Hoe lang kan het doorgaan dat ministers van Volksgezondheid, prestituties, politici en medische instellingen het bewijs kunnen blijven negeren en in plaats daarvan het contrafeitelijke standpunt kunnen ondersteunen dat “Vaccinatie het antwoord is!”

Het Westen in de 21e eeuw wordt verondersteld een wetenschappelijke, technologische samenleving te zijn, maar gelooft in sprookjes over vaccins.

Of de heersende elites hebben een agenda die de mensen niet kennen.

20210923 Over dreiging

Via Medisch Ethisch Contact

contact

ZWARTE DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021

15 SEPTEMBER 2021 WEB MASTER

Door Henk van der Pol, psychiater

Er ligt een donkere deken over mij vandaag, een somberheid en een verslagenheid die ik nooit eerder heb gevoeld.

En er is dat knagende, wroetende gevoel diep achter onder in mijn buik.

Dreiging.

Een minister en een minister-president van mijn gave landje hebben aangekondigd dat ik na volgende week niet meer welkom ben in het restaurant. Niet meer welkom in de schouwburg. Niet meer welkom in de kroeg. Niet meer welkom op het terras. Niet meer welkom in de sauna.

Naar het buitenland kon ik al niet meer, maar nu ga ik dus ook in eigen land ernstige beperkingen ervaren in mijn bewegingsvrijheid.

Ik weet nu ook dat ik verplicht word om mijn ‘vaccinatiestatus’ kenbaar te maken aan mijn werkgever op diens verzoek, dat hebben die minister en die minister-president ook gezegd. Laat ik het een ieder dan meteen maar kenbaar maken: nee, ik ben niet gevaccineerd. Luistert u even mee minister en minister-president? Voor uw eigen administratie: ik ben niet gevaccineerd.

O, dat wist u al?

Het gevoel van naderend onheil neemt niet af op deze dag na de macabere persconferentie van Zwarte Dinsdag 14 september 2021.

Een arts-microbioloog, lid van het OMT, vertelde bij Nieuwsuur zonder blikken, blozen of enige verduidelijking dat dit echt nodig is. Als we de anderhalve meter loslaten en er nog zoveel ongevaccineerden zijn, ja dan moet je die coronapas wel invoeren. Hij legt het niet uit en hem wordt niet om uitleg gevraagd. ‘Dank voor uw toelichting’.

Een ethicus, lid van de gezondheidsraad, vindt dat je ook een coronapas of een negatief testbewijs zou moeten laten zien als je in het ziekenhuis of een verzorgingshuis op bezoek wilt. ‘Maar voor acute sterfbedbezoeken moet je een uitzondering maken natuurlijk’, aldus deze ethicus.

Het doorbladeren van de ochtendkrant levert net als elke ochtend de afgelopen tijd hetzelfde eenzijdige palet van reacties: overwegend instemming met de coronamaatregelen, vandaag dus met de coronapas. De huidige mantra: je hebt de vrijheid om het vaccin te weigeren maar dan moet je wel de consequenties accepteren.

Een hoogleraar intensive care-geneeskunde, bekend van vele talkshows die hij tussen zijn ongetwijfeld zeer drukke werkzaamheden nog weet te bezoeken, zegt dat we naar 100% vaccinatie van de bevolking moeten streven, dan pas zijn we veilig. Hij is de eerste die de 100% aantikt, ik ben benieuwd wie als eerste boven deze magische grens zal gaan.

Zal het blijven bij een verbod op het bezoeken van horeca en cultuur of volgen binnenkort ook winkelverboden en werkverboden, ik vraag het me met een angstig gemoed af.

Ons wordt voorgehouden dat het ongepast is om vergelijkingen te maken met een zeer duistere periode uit ons nog niet zo heel verre verleden, maar de verleiding daartoe wordt steeds groter. In de aanloop naar die catastrofe speelde zich immers ook een patroon van geleidelijk steeds verdergaande uitsluiting af, die juist door die geleidelijkheid geaccepteerd kon worden.

Niemand, zo blijkt steeds duidelijker, mag vraagtekens zetten bij het heersende verhaal betreffende corona: een ernstige pandemie die we slechts met het zo volledig mogelijk vaccineren van iedereen (en neem dat ‘iedereen’ zo ruim als je kunt: de hele wereldbevolking) kunnen bestrijden. En totdat dat doel is bereikt is praktisch alles geoorloofd.

En wie wel vraagtekens zet bij dit verhaal, wie op goede gronden tot een ander verhaal en andere gevolgtrekkingen komt, wordt op zijn best als slecht geïnformeerd gezien, doch steeds vaker als complotdenker, als ‘wappie’, als gevaarlijk, als corona-ontkenner, als onwetenschappelijk. En blijkbaar mag je zulke mensen paternaliseren (‘ze weten nog niet beter’), ridiculiseren en uiteindelijk marginaliseren en uitsluiten.

Het is een volgende stap in een proces van ontmenselijking dat nu al meer dan anderhalf jaar in een stroomversnelling is gekomen. Ontmenselijking in de zin van het negeren van onze basale menselijkheid ten faveure van een technocratische visie gericht op beheersing en controle. Gevoed door angst.

Er werd een verbod op nabijheid afgekondigd. Slechts ‘huisgenoten’ mocht je binnen een straal van anderhalve meter vanaf de buitenkant van je lichaam toelaten. Er werd bepaald met hoeveel mensen je samen mocht zijn. Er werden nog veel en veel meer maatregelen afgekondigd die diep, diep ingrepen in ons dagelijks menselijk bestaan. En waarvan werkzaamheid, nut en noodzaak zeer twijfelachtig waren.

En de meeste mensen lieten het over zich heenkomen. Deden een angstige stap achteruit als je in hun buurt kwam. Deden op bevel direct een mondkapje voor. Lieten zich eindeloos testen bij ieder kuchje en elk snottebelletje. Bleven weg bij vader en moeder in het verpleeghuis omdat hen aldus werd opgedragen, waardoor oude mensen doodgingen ín, maar ook ván eenzaamheid en verdriet. Gaven bij een begrafenis een afstandelijke buiging als blijk van medeleven in plaats van elkaar in het verdriet te omhelzen.

Hoe is het mogelijk dat mensen zo makkelijk hun meest basale behoeftes als nabijheid en intimiteit wilden prijsgeven? Waren ze daar dan misschien al zo ver van verwijderd?

Dat men genoegen nam met een aanraking tegen glas, een zoen via Zoom, wellust via de webcam?

Was het vertrouwen ín en de vertrouwelijkheid mét eigen lijf en gevoel al zo gedaald door een technologische geneeskunde, door het voortdurend varen op laboratoriumuitslagen en het bijhouden van lichaamsfuncties door geinige apps, had het idee postgevat dat gezondheid voornamelijk van de dokter en uit een pillendoosje kwam, dat men hier zo makkelijk in meeging?

Het is vandaag de dag na Zwarte Dinsdag en ik ben somber en ik voel de dreiging.

Toch is er geen andere keus dan doorgaan en te doen wat juist voelt in deze situatie en vooral na te laten wat niet juist is. Ik weet niet hoe het verder zal gaan en hoe diep we als maatschappij nog zullen afglijden maar goddank zijn en blijven er mensen die zich niet laten muilkorven, die zich niet laten chanteren en die zeggen wat gezegd moet worden.

Inclusie is het nieuwe woke-woord, door een ieder plichtmatig omhelsd. Hier is de grote kans om het in de praktijk te brengen. Sluit niemand uit! Omarm je menselijkheid en die van ieder ander!

Mensch, durf te leven!

20210922 Over verlies van identiteit

Via De westerse waarnemer

Hun Missie

Identiteit oplossen om het Westen te vernietigen: de linkse oorlog tegen identiteit, nationaliteit en biologie

18 september 2021 (google translate gebruikt en niet aangepast)

Emma Raducanu, de vrouwelijke winnaar van de US Tennis Open 2021, is half Roemeens en half Chinees. Ze werd geboren in Canada en groeide op in Londen. Ze is beslist een goede atleet, een bekwame tennisser en een aantrekkelijke en charmante jonge vrouw . Maar hier is iets wat ze absoluut niet is: Brits. En juist omdat ze niet Brits is, hebben veel andere mensen die ook niet Brits zijn graag gedaan alsof ze Brits is en haar overwinning willen vieren.

Door Raducanu te vieren, vierden ze echt zichzelf. Narcisme is immers een essentieel onderdeel van linksisme. Sathnam Sanghera, een Indiase journalist bij de London Times , verkondigde een voor de hand liggende leugen : “Half Roemeens, half Chinees. Geboren in Canada, opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk. Immigratie verrijkt ons, en heeft altijd ….” Vertel dat maar aan de blanke arbeidersmeisjes van Rotherham en vele andere plaatsen . Maar wie geeft er om hen? Zeker niet Sathnam Sanghera. Een andere Indiër, de acteur Adil Ray, tweette: “Emma Raducanu, de immigrant uit een Roemeense, Chinese, Canadese familie slaat de haters met een sisser af. Dit is het Groot-Brittannië waar we van houden.” Nee, het is het Groot-Brittannië dat je graag vernietigt. En de joodse komiek David Schneider toonde zijn komische vaardigheid met : “Bloody immigrants! Door hierheen te komen, van de kwalificatie af om de US Open te winnen zonder een set te laten vallen.”

Net als Sanghera en Ray is Schneider niet geïnteresseerd in Raducanu als individu of als een goede sportvrouw. Nee, hij ziet haar slechts als een instrument voor de verwatering – en uiteindelijke vernietiging – van Britsheid. Hij is een perfect voorbeeld van de centrale Joodse rol in de oorlog tegen de blanke identiteit. Joden haten en voelen afgunst voor blanken, het christendom en de westerse beschaving. Ze voelen zich onveilig in sterke blanke naties met een duidelijke identiteit, omdat ze opvallen. Daarom hebben ze leugenachtige propaganda uitgevonden zoals ‘ natie van immigranten ‘ en ‘ diversiteit is onze kracht’ . David Schneider probeert blanke etnische en nationale identiteit te ontkennen, terwijl hij zelf een sterk etnocentrische Jood is. Volgens de Joodse Chronicle, hij “studeerde voor een doctoraat in het Jiddische drama in Oxford” en “voer zelfs een Jiddische komedie-routine op voor de Joodse Boekenweek.” Hij heeft een toneelstuk geschreven over het Jiddische Staatstheater in Moskou en hoe de artiesten het slachtoffer werden van Stalins ‘absoluut willekeurige en brutale’ zuiveringen. Vele miljoenen mensen leden en stierven onder Stalin, maar Schneider maakt zich zorgen over de kleine minderheid van hen die joden waren.

Wat prima is. Hij is joods en natuurlijk zet hij de joden op de eerste plaats. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Maar ik heb er bezwaar tegen dat sterk etnocentrische Joden zoals Schneider enige macht of invloed hebben in blanke naties. Hij zou in Israël moeten zijn, niet in Groot-Brittannië. Hij is geen Brit en zijn vijandigheid jegens de blanke Britse goyim was duidelijk lang voor zijn ongrappige opmerkingen over de overwinning van Emma Raducanu. Net als Nick Cohen , een andere lelijke en anti-blanke niet-Britse jood, is hij nooit gestopt met het veroordelen van en campagne voeren tegen de Brexit. Hij wil niet dat Groot-Brittannië onafhankelijk is en zijn eigen lot in handen heeft.

En eigenlijk ben ik het half met hem eens. Ik wil ook niet dat Groot-Brittannië zo is. Maar dat betekent niet dat ik Groot-Brittannië terug wil in de Europese Unie. Nee, voor mij ging de Brexit niet ver genoeg. Ik wil ook Scexit en Wexit. Dat wil zeggen, ik wil dat Schotland en Wales onafhankelijke naties worden, vrij van zowel Europese als Engelse overheersing. Maar ik wil alleen een onafhankelijk Schotland en Wales als linkse natiewrekers zoals de Scottish National Party (SNP) en Plaid Cymru niet de leiding hebben. Ze doen alsof ze nationalistische partijen zijn, maar ze zouden, op typisch linkse wijze, vernietigen wat ze beweren het meest om te geven. De SNP en Plaid Cymru zouden de grenzen van Schotland en Wales openen voor de Derde Wereld en de echte White Scottish en Welsh overspoelen met vijandige en gewelddadige buitenstaanders.

Maar ik kan het van harte eens zijn met een van hun centrale argumenten voor onafhankelijkheid: dat Britsheid geen echte identiteit is en het Verenigd Koninkrijk geen echte natie. Nee, het is een onnatuurlijke en ongezonde unie van naties. Schotland, Wales en Ierland werden “verenigd” met Engeland door verovering en geweld. En als Schotland en Wales onafhankelijk zouden worden, denk ik dat de betrekkingen tussen de Schotten, de Welsh en de Engelsen zouden verbeteren. Het is deels omdat het Verenigd Koninkrijk inderdaad een ‘kunstmatige constructie’ is dat linksen met succes hebben kunnen pleiten voor de Britsheid van buitenstaanders als Emma Raducanu.

Maar ze is niet echt Brits, zoals haar eigen Twitter-biografie openlijk bevestigt: “londen|toronto|shenyang|boekarest.” Londen is slechts de plek waar ze bij haar Roemeense vader en Chinese moeder terechtkwam nadat ze in Toronto was geboren. Als ze in Canada was gebleven en de US Open had gewonnen, zouden Canadese linksen haar ongetwijfeld hebben gevierd als volledig en authentiek Canadees. Maar Canada is net als Groot-Brittannië: het is een andere onnatuurlijke unie, een andere kunstmatige constructie. En dus vinden linksen het gemakkelijk om de nationale identiteit af te zwakken terwijl ze op weg zijn naar hun uiteindelijke doel om blanke naties af te schaffen. Om die linkse subversie tegen te gaan, zou ik willen dat het Franstalige Quebec onafhankelijk wordt van de Engelstalige provincies. Maar dat gaat niet snel gebeuren. De onafhankelijkheid van Schotland en Wales zal ook niet snel plaatsvinden. Ten slotte,

Maar “Conservatieve partij” is een Orwelliaanse naam, die het ene verkondigt terwijl het echt voor het tegenovergestelde staat. Net zoals de moderne Labour-partij de arbeidersklasse haat, haat de moderne conservatieve partij diepgewortelde tradities en houdt ze van het natievernietigende globalisme. Dat is niet verwonderlijk, want het is een door en door koosjer feest, gefinancierd en gecontroleerd door Joden om Joodse belangen te dienen in plaats van die van Britse blanken. De voormalige conservatieve premier David Cameron grapte ooit : “Er zijn zoveel Joden aan de top van de Britse conservatieve partij, dat het beter bekend zou moeten staan als de Torah-partij dan als de Tory-partij.” Hij zei ook: “Mijn waarden zijn Joodse waarden.” Cameron is gedeeltelijk Joods . Zo ook Boris Johnson, de huidige premier van de Tory. Hij is ook gedeeltelijk Turks. Ondertussen worden de andere drie belangrijkste regeringsposten bekleed door de Indiase hindoe Rishi Sunak, die kanselier is, de Indiase hindoe Priti Patel, die minister van Binnenlandse Zaken is, en de jood Dominic Raab, die minister van Buitenlandse Zaken is ( of hij was toen ik begon met het schrijven van dit artikel).

Geen van die vier is Brits en alleen Johnson heeft een echte blanke afkomst. Geen van hen zou macht en invloed moeten hebben in een blanke natie, maar dat is precies waarom ze aan de top van de regering staan. Ze werden daar door Joden geplaatst om Joodse belangen te dienen, omdat Joden en hun geld de Tory-partij beheersen. Hier is een heel interessant feit. Sinds het jaar 2000 hebben ten minste zes zeer rijke Joden gediend als penningmeester van de conservatieve partij: Ehud Sheleg (de huidige penningmeester), Sir Mick Davis (de vorige), Stanley Fink, Sir Stanley Kalms, Richard Harrington en Howard Leigh. Dat vind ik een heel interessant gegeven. Jij waarschijnlijk ook. Maar de reguliere media in Groot-Brittannië lijken het niet interessant te vinden. Per slot van rekening zou elke reguliere journalist die het durfde te vermelden – laat staan ​​er conclusies uit trekken – eerst verdoofd worden door kreten van verontwaardiging en vervolgens in de vergetelheid en armoede worden gedreven.

Met andere woorden, Joden genieten van wat ik eerder ” Buiten Zonder Controle ” heb genoemd . Ze controleren duidelijk de helemaal niet conservatieve regering, net zoals ze de vorige Labour-regering controleerden. Maar niemand mag dat zeggen of vragen of Joodse controle een goede zaak is. De enige acceptabele reactie op Joden in het moderne Groot-Brittannië is de goy-grovel . En alle Tory goyim weten dit: Michael Farmer, die van 2011 tot 2015 Tory-penningmeester was, werd in 2016 “christelijke ondervoorzitter van de Raad voor christenen en joden”. Met andere woorden, hij kruipt voor joden (en kan deels joods of crypto-joods zijn, zoals veel schijnbare goyim in het openbare leven). Maar de Joodse controle over de conservatieve partij reikt veel verder dan de functie van penningmeester. Een onevenredig aantal Tory-voorzitters was joods, zoals Andrew Feldman en Grant Shapps. En toen de ras-realist Dominic Cummings uit de regering van BoJo werd gedwongen, werd hij als stafchef vervangen door een jood genaamd Dan Rosenfeld. De linkse New Statesman noemde Rosenfeldde ‘anti-Cummings’, want waar Cummings het incompetente en zwaar linkse ambtenarenapparaat verachtte en probeerde te hervormen, maakte Rosenfeld er ooit deel van uit en werkte hij voor zowel de Labour- als de conservatieve ministers. Hij zal nooit proberen een einde te maken aan de incompetentie van het ambtenarenapparaat of zijn linksisme.

Rosenfeld is in feite wat Amerikanen een ‘ moeraswezen ‘ zouden noemen , helemaal thuis in het anti-blanke, anti-christelijke en anti-westerse moeras van de Deep State, dat overheidsbureaucratie, de inlichtingendiensten en globalistische bankieren en kapitalisme. Het moeras borrelt, sist en stinkt aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Na het verlaten van de Civil Service, werkte Rosenfeld vijf jaar bij de Bank of America en werkte vervolgens als ‘global head of corporate clients’ voor een weinig bekende organisatie genaamd Hakluyt , een ‘particuliere inlichtingendienst opgericht door voormalige MI6-officieren’. MI6 is de overzeese tak van de Britse inlichtingendiensten en, net als de CIA in Amerika, is het best te omschrijven als een door de overheid gerund misdaadsyndicaat. Na met bankiers en spionnen te hebben gewerkt, werd de joodse Dan Rosenfeld stafchef voor Boris Johnson, net zoals de joodse Ron Klain stafchef werd voor Joe Biden.

Rosenfeld is net zo min Brits als Ron Klain Amerikaans is. Hij is altijd een sterk etnocentrische jood geweest, die trots verklaarde dat het jodendom “centraal in zijn leven” staat. In zijn jeugd was hij lid van RSY-Netzer , een joodse jeugdbeweging, en onlangs was hij voorzitter van World Jewish Relief , een liefdadigheidsinstelling die hard werkt om geld over te maken van goyim naar joden. Zal Rosenfeld, nu hij BoJo’s stafchef is, onpartijdig en eerlijk werken om alle mensen van Groot-Brittannië te dienen? In tegenstelling tot de komedie van David Schneider, zou die vraag zeker moeten lachen. Rosenfeld zal werken om Joodse belangen te dienen, wat inhoudt dat hij zal werken tegen blanke en christelijke belangen.

Maar er is een interessante mediaverbinding in Rosenfelds leven. Zijn joodse vrouw Jessica is de dochter van Alex Brummer, een senior journalist bij de Daily Mail . Die krant is verre van blank nationalistisch, maar het is een van de slinkende mainstream bronnen die weigert om ongemakkelijke feiten te censureren of te negeren zoals linksen willen dat ze gecensureerd of genegeerd worden. Er is bijvoorbeeld onlangs een verontrustend nieuwsbericht in Groot-Brittannië geweest over een ‘controlerende en jaloerse’ echtgenoot, ene Damien Simmons, die zijn vervreemde vrouw, Denise Keane-Simmons, vermoordde door haar met benzine te overgieten en haar in brand te steken. Daarvoor had hij haar gestalkt en onderworpennaar wraakporno. Je zou verwachten dat de Britse feministen helemaal achter deze gruwelijke moord en de “giftige mannelijkheid” die het inspireerde, zouden zijn, vooral omdat Denise Keane-Simmons zwart was en een immigrant uit Trinidad en Tobago. Dat zou haar bijzonder solidair en rouwend moeten maken vanuit het Zusterschap.

Maar dat deed het niet. Helaas, Damien Simmons is ook zwart en komt uit Trinidad en Tobago, dus zijn giftige mannelijkheid is niet “ondervraagd” door de felle en onverschrokken feministen van The Guardian . Maar de Daily Mail behandelde het verhaal in detail. The Guardian lijkt het helemaal niet te hebben genoemd. En op dezelfde dag dat de Mail de opmerkelijke prestatie van Emma Raducanu in de US Open vierde, berichtte het over een ander opmerkelijk verhaal over de prestaties van immigranten dat nooit in de Guardian zal verschijnen of door narcistische linksen op Twitter zal worden geprezen. Op 12 september 2021 heeft de Mail een deel van een boek geserialiseerd door Colin Sutton, de senior politieagent die misschien wel de meest productieve verkrachter in de Britse geschiedenis ving.

Maar de verkrachter was niet alleen opmerkelijk vanwege de omvang van zijn misdaden: hij was ook opmerkelijk vanwege de leeftijd van zijn slachtoffers. De zwarte Jamaicaan Delroy Easton Grant was een gerontofiel die gedurende twee decennia ‘ honderden oudere [blanke] slachtoffers in hun eigen huis seksueel heeft misbruikt’ . Veel van die blanken – Grant viel zowel vrouwen als mannen aan – zullen voortijdig zijn overleden aan hun fysieke en psychologische verwondingen. Ze hebben allemaal een verschrikkelijke en onnodige prijs betaald voor de niet-blanke immigratie die zo geliefd is bij links en de vijandige elite.

In tegenstelling tot St Stephen Lawrence , het slachtoffer van een uiterst zeldzame White-on-Black-moord, is de productieve gerontofiele verkrachter Delroy Easton Grant bijna onbekend bij het Britse publiek. The Guardian en andere linkse media zouden blij zijn als hij volledig onbekend was. Zijn gruwelijke misdaden vernietigen tenslotte de linkse leugen over hoe “immigratie ons verrijkt, en altijd heeft gedaan”. Dat geldt ook voor de gruwelijke moord gepleegd door de vrouwenverbrandingsoven Damien Simmons, omdat zwarten en andere niet-blanken geweldsmisdrijven plegen in veel hogere mate dan blanken. Daarom doen linksen hun best om niet-blanken zoals Grant en Simmons te veranderen in meteoor-misdadigers, die door de krantenkoppen flitsen en dan voor altijd uit het publieke bewustzijn verdwijnen.

Met andere woorden, wat begint als een linkse leugen over “verrijking door immigratie” eindigt in verschrikkelijk lijden voor vrouwen, van wie links beweert hartstochtelijk om te geven. De linkse leugen stelt dat immigranten “net zo Brits” kunnen zijn als blanken wiens afkomst op deze eilanden millennia teruggaat. Nee, dat kunnen ze niet. De Roemeens-Chinese Emma Raducanu is niet Brits en de jood Dan Rosenfeld en de zwarte Delroy Easton Grant ook niet.

Linkse leugens over nationaliteit leiden direct en onvermijdelijk tot linkse leugens over biologische seks. Maar nee, seksueel perverse mannen zoals de Israëlische jood Jonathan Yaniv zijn geen vrouwen en geen lesbiennes. Grenzen tussen rassen, religies en seksen zijn goede dingen. Ze beschermen de zwakken en voorkomen dat de sterken worden verzwakt. Daarom willen linksen die grenzen vernietigen. Linksen dienen niet het goede, het mooie en het ware : ze dienen het kwade, het lelijke en de leugen. Ze willen chaos en misdaad in westerse landen, omdat ze over de ruïnes willen heersen.

Zie ook Uitgerekend UN Women, de VN organisatie die belast is met het opkomen van de rechten van vrouwen en meisjes, wil uit naam van ‘gender gelijkheid’ de termen ‘vrouw’ en ‘vrouwelijk’ schrappen. De organisatie beweert dat seksuele- en gender identiteit bepaald wordt in je brein, en niet door je lichaam en genitaliën. De benaming ‘Genderbread’ (‘Gender Gebroed’) zou volgens UN Women daarom veel correcter en ‘inclusiever’ zijn.

20210922 Over niet meedoen met het spel

via Makow

Mike Stone – Hoe GEEN idioot te zijn

19 september 2021

(google translate gebruikt en niet aangepast)

De oorspronkelijke titel van Mike was “Hoe herken je een idioot.” Ik heb het veranderd omdat ik het ga introduceren met een afwijkende opmerking.

Het is een vergissing om mensen te kleineren die onder de covid-slavernij zijn. Het is onze taak om hen de waarheid te laten zien, en als dat niet lukt, wees dan geduldig en liefdevol. Zij zijn goede mensen. Ik weet het omdat ze mijn familie omvatten. Ze zijn gewoon geïndoctrineerd om te geloven dat satanisten de regering niet hebben ondermijnd, dat artsen integriteit hebben en dat de media niet liegen. Dat maakt ze nog geen idioten. Gewoon neppers. Als Jezus van de melaatsen kon houden, kunnen wij zeker van hen houden. Ze staan onder enorme sociale en economische druk.

Ten tweede, hoe je geen idioot moet zijn. Door niet te voldoen. Een lezer wordt gedwongen het vaccin te nemen of zijn magazijnbaan te verliezen . Ik zei hem te stoppen. Afgezien van mogelijke gezondheidsschade, is het vaccin een initiatierite in een satanische sekte. Het bevat waarschijnlijk uw streepjescode. Deze hele zwendel van sociale afstand tot maskers leidt tot vaccins en digitale id’s. Ze oefenen zoveel druk uit om te vaccineren omdat er een sinistere verborgen agenda is. Alleen een idioot zou gehoorzamen.

We moeten het feit onder ogen zien dat we in oorlog zijn met een occulte macht die de teugels van regering en economie heeft gegrepen. Ze komen voor iedereen die in God, land, familie en ras gelooft. (Ik bedoel raciale identiteit, niet superioriteit. De mensheid is een familie van rassen. Net als individuen hebben we allemaal sterke en zwakke punten. We zijn allemaal broers.) Dus als je een van degenen bent die nog steeds een zekere mate van gezond verstand hebben, moet je veranderingen aanbrengen in je leven. U moet de vax weigeren, zelfs als u uw baan verliest. Het gaat niet om je lichaam. Het gaat om je ziel. Je kunt het Beest niet zien als je er deel van uitmaakt. Ze willen iedereen die de streepjescode niet accepteert uit de samenleving bannen . Laat ze je verbannen uit hun satanische cultus.

Wees waar mogelijk geen idioot. Niet voldoen.

Wat vind je van Stone’s zaak tegen idioten? hmakow@gmail.com

door Mike Stone

(henrymakow,.com)

Idiot – zelfstandig naamwoord informeel

een dom persoon.

Idioten zijn er in alle soorten en maten en mensen beoordelen op uiterlijk kan bedrieglijk zijn. Sommige idioten zijn modebewust, andere niet. Sommige idioten lijken uiterlijk vriendelijk, andere niet. Soms blijkt de persoon die je het minst van idiotie verdenkt, de grootste idioot van allemaal te zijn.

In het huidige Amerika zou je kunnen beweren dat iedereen die een gezichtsluier draagt ​​een idioot is en ik zou niet met je in discussie gaan. Hoewel, ik zou willen voorstellen uitzonderingen te maken voor kinderen, tieners en zelfs die van begin twintig. Ze zijn bedrogen en voorgelogen door hun ouders en hun leraren en velen van hen weten eerlijk gezegd niet beter. Zeker iedereen die ouder is dan dertig en een gezichtsluier draagt, heeft het label idioot verdiend.

Je zou ook kunnen stellen dat iedereen die de prik neemt een idioot is. Nogmaals, ik zou niet met u in discussie gaan, alleen vragen dat u dezelfde leeftijdsgrenzen opneemt, evenals een paar zeldzame uitzonderingen. Een goede vriend van mij nam de prik om zijn huwelijk te redden. Hij kende de score, maar besloot dat de risico’s zwaarder wogen dan het alternatief (zijn huwelijk verliezen).

Wetende wat we doen aan de gevaren van vaccins, laat staan de huidige, zou ik nogmaals willen zeggen dat iedereen boven de dertig – met zeldzame uitzonderingen, zoals hierboven vermeld – die zich aan de prik onderwerpt duidelijk een idioot is.

Hoe kun je anders een idioot herkennen?

Idioten zijn televisiekijkers. Grote televisiekijkers. Hun favoriete programma’s zijn soapseries, spelshows, sportbal, talentenjachten, sitcoms en CNN News.

De mening van een idioot over welk onderwerp dan ook is vaak een woord-voor-woord herhaling van de laatste televisienieuwsshow die ze hebben bekeken. Als je hun mening vraagt over iets dat niet op televisie is behandeld, zul je waarschijnlijk worden geconfronteerd met een fluoride-blik. Ze zullen er geen mening over hebben, omdat niemand hun heeft verteld wat ze moeten denken.

Televisie is voor een idioot een mentale reddingsboei. Neem hun televisie een week weg en ze zouden niet weten wat ze ervan moesten denken. Ze zouden spartelen als een gestrande walvis en ontwenningsverschijnselen krijgen. Als je iemand kent die meer dan een uur per week televisie kijkt,

Idioten bezetten twee uitersten als het gaat om onderwijs. Ze zijn ofwel ongeschoold zonder een middelbare schooldiploma of hoogopgeleid met een hbo-opleiding. De eerste groep bestaat uit bijstandsmoeders, niet-werkende mannen en over het algemeen iedereen die afhankelijk is van de overheidsuitkering om te overleven, terwijl de laatste groep meestal witteboordenprofessionals zijn.

Omdat ze tot deze twee uitersten behoren, worden idioten het vaakst aangetroffen in de volgende beroepen: journalistiek – zowel print als omroep, onderwijs, academische wereld, verpleegkunde, geneeskunde, bedrijfsbeheer en administratie, onderwijsadministratie, de entertainmentindustrie en werken voor de regering. Als je iemand kent die in die bedrijfstakken werkt, is die persoon waarschijnlijk een idioot.

Idioten hebben de neiging om op Democraat te stemmen. Niet dat degenen die niet op Democraat stemmen veel slimmer zijn – er zijn ook genoeg idioten in dat kamp. Maar over het algemeen zijn degenen die niet op Democraat stemmen slim genoeg om de economische verwoesting te zien die het gevolg is van het linkse economische beleid. Ze zien daklozententen en kartonnen schuilplaatsen in de straten van elke stad van het land. Ze zien dat bedrijven gedwongen worden te sluiten en stijgende voedsel- en gasprijzen, en ze zijn slim genoeg om twee-en-twee bij elkaar te brengen.

Idioten zien hetzelfde, maar halen het van zich af. Ze missen de hersencellen om het verband te begrijpen tussen het linkse overheidsbeleid en de economische ineenstorting. Zolang ze de hunne krijgen, geven ze niets om de economische situatie van het land of de schade die anderen moeten doorstaan. Wat leidt tot het volgende punt.

Idioten zijn egocentrisch en geven alleen om zichzelf. Ze stemmen voor hun eigen belang, ongeacht de negatieve gevolgen die die belangen voor anderen hebben. Ze handelen, vaak op hysterische wijze, om hun eigen egoïstische grillen te bevredigen.

Wees getuige van de extreme vijandigheid van idioten jegens degenen die de virushoax begrijpen en weigeren eraan deel te nemen. Observeer de angst en regelrechte terreur die idioten ervaren wanneer ze worden geconfronteerd met feiten, bewijzen en realiteit die anders zijn dan wat ze zijn geprogrammeerd om te geloven.

Idioten hebben een blind vertrouwen in autoriteit, maar toch zijn ze bijna allemaal niet-religieus. De weinige die niet onreligieus zijn, zijn wat ik CINO’s noem – alleen katholieken in naam. Ze zijn gehersenspoeld om de nagemaakte kerk van na Vaticanum II en zijn lijn van slechte antipausen te accepteren. Ze noemen zichzelf christen, maar hun acties zijn beslist antichristelijk.

Er is maar zoveel dat je kunt doen met de idioten in je leven. Ik heb ontdekt dat de beste aanpak is om er zo min mogelijk mee te maken te hebben. Dat kan moeilijk zijn, aangezien de overgrote meerderheid van de mensen tegenwoordig op de een of andere manier idioten zijn. Ouders moeten uiterst waakzaam zijn om hun kinderen op geen enkele manier te laten hersenspoelen, corrumperen of beïnvloeden door idioten. Dat betekent vrijwel zeker dat ze thuisonderwijs moeten geven.

Vroeger had ik medelijden met idioten en af en toe heb ik dat nog steeds. Maar het zijn bijna altijd jongere mensen die mijn sympathie verdienen. Als ik zie dat kinderen en tieners worden gedwongen om maskers te dragen en ik weet dat ze heel snel zullen worden gedwongen zich aan het beest te onderwerpen door de prik te nemen, breekt mijn hart. Ik wou dat ik ze kon helpen, maar ik kan maar zoveel doen. Vooral als hun ouders idioten zijn.

Mike Stone is de auteur van “Reversing the Side Effects of the COVID-19 Vaccine: How to Heal Yourself from Adverse Reactions to the Trump Vaccine and Protect Yourself from Shedding”, bij Amazon beschikbaar. En ” Covid-19 en het merkteken van het beest: wat elke christen moet weten over het Trump-vaccin” ook bij Amazom. Hij is ook de auteur van Based , een roman voor jonge volwassenen over ras, daten en groeien up in America, en A New America , de eerste roman van de Alt-Right, een duistere komedie die zich afspeelt op de verkiezingsdag 2016 in Los Angeles Beschikbaar op Amazon.