Maand: augustus 2020

Over er is niets nieuws onder de zon

herbloggen en google translate gebruikt

Flashback: onthullend tijdschriftartikel uit 1929 door Lord Birkenhead

Door wmw_admin op 20 augustus 2020

Niets nieuws onder de zon

Alan Watt – Sagacious News Network 29 december 2013

Tegenwoordig zijn mensen zo overweldigd door de hoeveelheid informatie en desinformatie en alleen maar door pure gegevens. Ze weten niet wat ze er allemaal van moeten denken. Ze eindigen vaak in een grotere verwarring dan degene waarmee ze begonnen, op jacht naar regenbogen, valse aanwijzingen en proberen te begrijpen. De menselijke geest, elk individu heeft een logica die afhankelijk is van binnenkomende gegevens.

Als je dit concept begrijpt, kun je je er ook mee bemoeien als je macht hebt. Je kunt elk individu op het onderste niveau aanmoedigen om zich volledig bezig te houden met hun directe omgeving. – Hun kleine gebied. –Hun huizen, hun gebied, de mensen om hen heen, hun stad. Alles wat ze onmiddellijk nodig hebben om van dag tot dag te overleven, moedig je aan en je kunt ze afsnijden van grotere realiteiten daarbuiten, door ze ofwel valse gegevens te geven over het grote plaatje van de wereld in het algemeen of zelfs over hun land. U houdt eenvoudig gegevens achter en moedigt de trivia aan.

Dat is waar de meeste televisiestations, uw lokale televisiestations, over gaan. Dat is hun taak, om je te laten denken dat alles wat je moet weten, je zorgen maakt en om je geeft, gewoon om je heen is; en dat was vroeger in grote mate waar.

Al meer dan 100 jaar hebben we het publiek in ieder geval vormen van communicatie gekregen van telefoon en radio en televisie gevolgd. Lang voordat werd besloten om dit aan het publiek te geven, werd er op zeer hoog niveau gedebatteerd of het publiek het überhaupt zou moeten hebben

Als je kijkt naar Francis Bacons “New Atlantis”, een fictief verhaal geschreven in de jaren 1500, gepubliceerd in 1602, over een toekomstige samenleving die haar hoofdkantoor in het Westen zou hebben. Ze bedoelden natuurlijk Amerika. Ze noemen het Salomo’s eiland, draaien op deugdzaamheid en een geheim genootschap dat de hele show beheert, bestaande uit hoge intellectuelen en wetenschappers. Bacon had zich op geen enkele manier een samenleving kunnen voorstellen die zichzelf aandreef met een energie die het licht van de zon zou kunnen afgeven. Dat is heel bekend, is het niet, als je aan kernenergie denkt? Mensen denken: “Dat is onmogelijk. Dat had hij zich niet kunnen voorstellen. ” Dat had hij niet kunnen vermoeden, je hebt volkomen gelijk, in de dagen van wind zeilen, canvas zeilen, paard en wagen en een kaars om bij te schrijven. Dat hadden we ons helemaal niet kunnen voorstellen, en hij ook niet, maar duizenden jaren geleden werd er over atoomenergie gespeculeerd, als je de geschriften van de atomistische organisaties in het oude Griekenland bekijkt. Deze veronderstelde “intellectuelen”, simpelweg omdat ze niets beters te doen hadden dan hun tijd doorbrengen met het dragen van hun witte gewaden, en lekker kletsen, en speculeren dat alles bestaat uit deze kleine deeltjes die ronddraaien. Werelden binnen werelden genaamd ATOMS, wat trouwens slechts een spel op Adam is, de microkosmos.

De truc in alle leeftijden is om echte hoge wetenschappen – die door de eeuwen heen voortdurend worden onderzocht door speciale teams – geheim te houden voor het publiek. Om de ultieme controle te hebben, kun je nooit al je hoge kennis delen, want het delen van macht betekent dat je macht verliest, als je dominant wilt zijn. Toch lijdt het geen twijfel dat het boek van Francis Bacon in die tijd werd gepubliceerd. Niet de bijgewerkte versies die draaien in buitenaardse wezens en al dat soort dingen. Dat is de New Age-draai die de elite heeft gepromoot om ons nog verder in verwarring te brengen, omdat het veel gemakkelijker is om te geloven dat het spel voorbij is als aliens die superieur zijn aan jou de hele wereld besturen en altijd hebben gedaan. Dat wordt “psychologische oorlogsvoering” genoemd. Het doel is dat je het opgeeft voordat er iets begint. Eigenlijk is ‘New Atlantis’ samen met andere boeken geschreven, zoals het boek van Moore over zijn utopie, langs dezelfde lijnen van deze elitaire utopische samenleving geleid door de intellectuelen; degenen die het recht hebben om de rest te regeren door hun enorme intellectuele vermogens.

Soms gebruiken ze auteurs als HG Wells. Tegenwoordig worden er een heleboel van hen verspreid om ons voorspellende programmering te geven; het idee is dat als we het onbewust als een mogelijkheid accepteren, ze je kunnen begeleiden met mogelijkheid op mogelijkheid; en dan, als het werkelijkheid wordt, denk je dat het een natuurlijke evolutie is. Het is echter niets van dien aard. Het is zo van tevoren gepland en het is voorspellend programmeren.

Eens in de zoveel tijd is de elite in Groot-Brittannië, deze elite een heel, heel oude elite genaamd “The Establishment”, daar, ongeacht welke partij tegen elkaar schreeuwt op de parlementaire verdieping. De elite beslist wat er moet gebeuren. Ze kiezen de beste politici. Het maakt niet uit over de onderstaande. Ze mogen strijden om hun kleine aandeel in de buit van de openbare portemonnee en roem en glorie en hoge contracten als ze vertrekken naar banen in de lobby. Degenen aan de top worden altijd van tevoren uitgekozen en verzorgd voordat het publiek zelfs maar hun naam hoort, zolang de bovenste kast eronder naar The Royal Institute gaat, dan is alles hunky-dory. ( geen vuiltje aan de lucht)

Frederick Edwin Smith, 1872-1930, 1st Graaf van Birkenhead. Klik om te vergroten zie link onderaan

Ik ga een artikel lezen dat in een tijdschrift is geschreven. Het is geschreven in de jaren 1920. Denk hierover na. Ik zal je aan het einde vertellen welke het is en waar je het kunt vinden. Op de omslag zie je een jonge Britse Lord die niet ouder kon zijn dan 22, met zijn grote lange gevlochten pruik aan. In het House of Lords dragen de jongens met erfelijke peer-schepen deze lange pruiken en krijgen ze hun gewaad met de hermelijn. Ze kleden zich als iets uit de jaren 1700. Niemand heeft ooit het doel van deze specifieke pruiken uitgelegd, maar als je de krullen op en neer telt, zie je de graden. Hij heeft een jong, arrogant gezicht, zoals ze allemaal doen, zeer plechtig, streng, arrogant en alwetend.

Dit is Lord Birkenhead en dit is wat hij zegt, en hij zegt al het volgende omdat hij toegang heeft gekregen tot een hogere wetenschappelijke cirkel die al bestond, althans de basis ervan. Hij werd ingelicht over “het weten”. Degenen onderaan waarover het publiek hoort, doen onderzoek. Ze weten niets van de bevindingen van degenen boven hen die lang geleden zijn gedaan.

Dit is van februari 1929 .

” Baby’s worden geproduceerd door chemici in laboratoria ;”

Hij heeft het over het jaar 2029.

“… de hele instelling van het huwelijk zal worden veranderd; we zullen allemaal 150 worden; niemand hoeft meer dan twee uur per dag te werken; de landbouw wordt afgeschaft, behalve als hobby en alle voedingsmiddelen worden synthetisch geproduceerd ; de mens zal in staat zijn de geografie van het klimaat van de wereld te veranderen. “

Denk erover na.

“Kolenwinning zal een uitgestorven industrie zijn. Door de rotaties van de aarde te vertragen, ontstaat een dag van 48 uur. Bij ons thuis zullen we gebeurtenissen over de hele wereld zien en horen. “

1929. Ik ga hier verder. Onthoud dat deze man niet met een kristallen bol zit. Hij channelt niet. Hij heeft geen medium naast zich vanuit zijn channeling Zeta Reticuli of ergens ver weg.

Hier is het verhaal:

‘Een eeuw later. Het lijkt waarschijnlijk dat de toepassing van wetenschappelijke ontdekkingen de omstandigheden van het menselijk leven op zijn minst zoveel heeft veranderd als in de afgelopen honderd jaar. Een kind geboren in 1829 arriveerde in een wereld die net begon met het exploiteren van de stoommachine waarin elektriciteit de nutteloze weg was van enkele professoren waar anesthetica en antiseptica onbekend waren.

“Een kind van 2029, terugkijkend op 1929, zal het als primitief en vreemd beschouwen zoals 1829 de kinderen van nu lijkt. Onze manier van reizen, onze bronnen van rijkdom, onze medicijnen en zelfs onze ideeën zullen in de komende eeuw net zo drastisch veranderen als in de loop van de vorige. Toegepaste fysica, die ons de stoommachine, de verbrandingsmotor en draadloze telefoons en al het vele andere praktische gebruik van elektrische energie heeft gegeven, zal zeker vóór het jaar 2029 een enorme vooruitgang boeken.

“Op dit moment ligt de theoretische basis van de fysica echter in een onbepaalde toestand. De natuurkunde staat aan de vooravond van een nieuwe synthese, een nieuwe vereenvoudiging en herformulering van fundamentele ideeën. Dit wanneer het komt, en het kan niet lang worden uitgesteld, moet al onze aannames over tijd, ruimte en de aard van verandering radicaal veranderen. Zo’n revolutie van ideeën moet worden gerekend tot de belangrijkste effecten van de wetenschap op het menselijk leven in de volgende eeuw. Maar het is natuurlijk erg moeilijk om te voorspellen in welke richting deze verandering van ideeën zal uitgaan. Tot nu toe kan Newton, die fysische theorie stelt, niet bepalen hoe zijn herformulering zal reageren op de alledaagse wereld. Het is gemakkelijker te profeteren over de materiële veranderingen die de komende honderd jaar door toegepaste fysica zullen worden bewerkstelligd.

“Momenteel halen we de energie die de industriële wielen aandrijft, uit steenkool en olie. Beide stoffen worden uit de natuur gewonnen ten koste van veel geld en enorme voorraden spierenergie, en hun voorraden zijn ook niet onuitputtelijk. Bovendien kan met behulp van de meest efficiënte methoden een pond steenkool slechts een uur lang energie opleveren in de orde van grootte van één pk. Maar opgesloten in de atomen die een pond water vormen, is er een hoeveelheid energie gelijk aan tien miljoen pk-uur. Het lijdt geen twijfel dat deze kolossale energiebron bestaat; maar tot nu toe weten natuurkundigen niet hoe ze het moeten vrijgeven, of, nadat ze dat hebben gedaan, hoe ze het nuttig werk kunnen laten doen. Dit probleem zal vóór 2029 zijn opgelost. Een of andere onderzoeker, momenteel in zijn wieg of ongeboren, zal de lucifer ontdekken waarmee hij dit vreugdevuur kan aansteken, of de ontsteker die nodig is om deze geweldige explosie te veroorzaken.

“De gevolgen van het aanboren van zulke geweldige bronnen van goedkope energie zijn bijna onbegrensd. Voor het eerst in zijn geschiedenis zal de mens gewapend zijn met voldoende kracht om operaties op kosmische schaal uit te voeren. Het zal radicaal voor hem worden geopend om de geografie of het klimaat van de wereld te veranderen . Door ongeveer 50.000 ton water te gebruiken, de hoeveelheid die wordt weergegeven door een grotere voering, zou het mogelijk zijn om Ierland naar het diepere deel van de Atlantische Oceaan te verplaatsen. De warmte die uit dezelfde hoeveelheid water kan worden gehaald, zou voldoende zijn om de poolgebieden gedurende duizend jaar op de temperatuur van de Sahara te houden. “

Denk er over na.

“De bevrijding van deze energie zal natuurlijk een revolutie teweegbrengen in reizen en transport. Motoren die een ounce wegen per pk die ze ontwikkelen, worden praktische mogelijkheden; en een krachtcentrale van zeshonderd pk kan duizend uur lang brandstof vervoeren, in een tank die niet groter is dan een vulpen.

Wat betreft de aard van de voertuigen waarvoor dergelijke motoren de aandrijfkracht zullen leveren, is het overhaast om te profeteren. Passagiers zullen reizen in enorm snelle vliegtuigen, die tegen 2029 verticaal zullen stijgen en dalen. Goederen zullen goedkoop en snel over land of over zee worden vervoerd, aangedreven door motoren waarvan de brandstofrekening bijna nihil zal zijn.

De komst van deze nieuwe energie gaat uiteraard gepaard met acute sociale problemen. De aanpassing aan de industrie zal bijvoorbeeld het definitieve uitsterven van de steenkoolwinning met zich meebrengen. Aangezien het echter de kosten van oliefabrikanten enorm kan verlagen, hoopt het dat de nieuwe rijkdom die het creëert, regeringen in staat zal stellen om adequaat te voorzien in de miljoenen wier levensonderhoud het vernietigt. Sommige gezaghebbende wetenschappers geloven niet dat de oplossing van het stroomprobleem langs deze lijnen zal worden bereikt, aangezien ofwel de wind ofwel de getijden zullen worden gedwongen hun energie op te geven. Waterkracht is te ongelijk verdeeld over het aardoppervlak en wordt te veel beïnvloed door seizoensvariaties om ooit de belangrijkste bron van de energie van de wereld te worden, maar de winden zijn nooit stil en de getijden stromen en ebben met een constante precisie. Als de winden waren aangewend, we zouden een overvloed aan goedkope stroom kunnen produceren. Tijdens stormachtig weer kan de overtollige energie op verschillende manieren worden opgeslagen en zo beschikbaar zijn tijdens rust. “

Ik zal hier even pauzeren om je te vertellen dat dit personage, deze Heer, toegang had gekregen tot een toekomst waarover al besloten was. De reden hiervoor was dat hij een erfelijke peer van het rijk was, een Heer die toegang krijgt tot het businessplan; en ze veranderen nooit hun plannen.

“De exploitatie van titel-energie levert problemen op die nog op bevredigende wijze moeten worden opgelost. Deze moeilijkheden zijn echter niet die van principe, maar van techniek en van de rijkdom en de serieuze technische aandacht van de wereld waren tien jaar lang op de kwestie gericht, het lijdt geen twijfel dat ze zouden worden overwonnen. Alleen al de getijden van de Bay of Fundy zouden heel Noord-Amerika van elektrische energie kunnen voorzien door in grote mate titel-energie te gebruiken, wat de rotatiesnelheid van de aarde zal verminderen. Zoals het is, werken de getijden als een onderbreking van de rotatie van de aarde. “

Dat is waar. Terwijl we ronddraaien, is het bijna als een sleur terwijl het inhaalt en probeert in te halen. Voor elke actie is er een gelijke en tegengestelde reactie. Dat is de oude theorie.

Doorgaan:

“Zoals het nu is, werken de getijden als een rem op de rotatie van de aarde. Getijdenwrijving treedt voornamelijk op in de Beringzee, die Alaska van Siberië scheidt. Het huidige effect is verwaarloosbaar, aangezien het de dag in de loop van elke eeuw slechts met een fractie minder dan een seconde verlengt.

“Als er voldoende energie uit de getijden zou worden gehaald om elke denkbare toekomstige ontwikkeling van menselijk ondernemerschap van stroom te voorzien, zou deze remwerking niet veel toenemen. Vele miljoenen jaren zouden verstrijken voordat de dag zo lang groeide als onze huidige week. Vijfduizend jaar brengt ons terug naar het begin van de opgetekende menselijke geschiedenis. “

Dat is zijn kleine leugen, want hij weet heel goed dat hij veel ouder is.

“Zodat zelfs een tiende deel van 1.000.000 jaar ons voorwaarts voert buiten het bereik van de verbeelding. We hoeven daarom niet bang te worden dat we door het gebruik van de getijden de rotatie van de aarde zo vertragen dat we onze meest afgelegen nakomelingen in verlegenheid brengen. Maar de achtenveertig uur dag is een mogelijkheid in de verre toekomst. In de komende honderd jaar zal de toegepaste fysica draadloze telefonie en televisie zeker verder ontwikkelen dan onze huidige meest fantasierijke verwachtingen. Tegen 2029 zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om aanwezig te zijn bij stereoscopische televisie, ongeacht welke gebeurtenis op afstand … “

Dit is voordat het publiek tv kreeg, onthoud, zelfs mono.

“… In volledig natuurlijke kleuren en geperfectioneerde draadloze telefonie zal hem in staat stellen om elke gebeurtenis die wordt uitgezonden net zo effectief te zien en te horen alsof hij naast het zendapparaat stond. Zulke ontwikkelingen moeten de toekomst van de politiek beïnvloeden, maar met hun hulp zal het mogelijk zijn om die vorm van democratie, die bloeide in de stadstaten van het oude Griekenland, weer nieuw leven in te blazen. Tegen 2029 zullen de gekozen woordvoerders van elke politieke partij elke kiezer zo effectief kunnen toespreken als ze nu het Lagerhuis kunnen aanspreken, en dus beslist het electoraat zelf in plaats van de vertegenwoordigers over elke essentiële politieke kwestie. “

Ze moeten je een beetje kers op de taart geven om je te laten geloven en de taart te willen eten.

“Nadat de woordvoerder van elke partij zijn of haar zegje heeft gedaan, konden de stemmen voor het hele land worden geregistreerd en geteld door mechanismen die in telefooncentrales zijn geïnstalleerd . Binnen 20 minuten na het einde van de laatste toespraak zal de wil van de nationale jury over welk onderwerp dan ook worden vastgesteld en bekendgemaakt. “

Hij heeft het over computerstemmen.

“Toegepaste chemie heeft het menselijk leven niet beïnvloed op een manier die vergelijkbaar is met de veranderingen die door fysisch onderzoek worden veroorzaakt. Tot dusverre is de chemie van de gewone man alleen nuttig voor hem wanneer hij nieuwe wenselijke stoffen ontdekt of een middel ontdekt om materiaal goedkoper te synthetiseren dan in de natuur wordt geproduceerd. In het verleden hebben scheikundigen de bronnen van de mensheid verrijkt met nieuwe metalen en kleurstoffen, drugs, explosieven en andere stoffen die in de industrie nuttig zijn voor het privéleven.

“Tegen 2029 zullen er nog duizenden van dergelijke nieuwe stoffen beschikbaar zijn. Aluminium zal goedkoper zijn dan ruwijzer dat tegenwoordig smeedbaar is en onbreekbaar glas zal een veel voorkomende plaats zijn in het huiselijke leven . Er is ook gesuggereerd dat chemisch onderzoek zich zal richten op de ontdekking van nieuwe fysiologisch aangename stoffen. Op dit moment heeft de beschaafde mensheid dergelijke stoffen als tabak, alcohol en cafeïne voor thee en koffie ontdekt en in de drie geadopteerd. Deze hebben zeker enorm bijgedragen aan de voorzieningen van het bestaan en Dr. JBS Haldane heeft voorgesteld dat chemici serieus zouden moeten overwegen om naar nog veel meer van dergelijke toevoegingen aan het menselijk genot te zoeken.

“De meeste chemische stoffen zijn óf onaangenaam óf gevaarlijk in hun fysiologische effecten. Hoewel het een klein aantal is, zijn niet meer dan een paar duizend waardevol voor de geneeskunde. Als de chemie in de komende honderd jaar een dozijn stoffen zou kunnen ontdekken die zo aangenaam en onschadelijk zijn als tabak, elk met een ander effect op de consument, dan zou dat de dank hebben verdiend van elke hardwerkende man en vrouw ter wereld. “

Ze houden ervan om ons allemaal te verdoven, zie je.

“Eventuele ontwikkelingen in de natuurkunde en scheikunde die onlangs hebben plaatsgevonden en waarvan werd voorspeld dat ze zullen plaatsvinden vóór 2029, veranderen niet meer dan de toevalligheden van het menselijk bestaan en de biologie, maar er kunnen ontwikkelingen worden voorspeld die de hele aard van het leven zoals we het vandaag ervaren zullen veranderen. Zelfs degenen die het minst weten over het zelfverzekerde, verwachten in de nabije toekomst wonderbaarlijke vorderingen van de geneeskunde en de chirurgie en hun geloof zal niet tevergeefs zijn. De afschaffing van epidemische ziekten tegen 2029 is vrij zeker, evenals de ontdekking van behandelingen voor plagen als kanker en tuberculose. “

Dat is waar. Ze hebben alle geneeswijzen. Het is alleen dat het publiek ze nooit zal zien.

“Volledige en langdurige lokale anesthesie zal praktisch uitvoerbaar worden, zodat de operaties niet alleen pijnloos zullen zijn, maar de patiënt er achteraf geen pijn van zal voelen. Zo’n voorschot brengt ook een volledig pijnloze bevalling met zich mee. Biologen zullen tegen 2029 de geheimen van de levende chemie van het menselijk lichaam hebben geleerd, of in ieder geval genoeg om verrassende resultaten te bereiken. Verjonging zal een gewone en algemeen erkende zaak zijn van een paar injecties met passende tussenpozen. “

Zeker niet voor jou, jongens en meisjes, dat kan ik je verzekeren.

“Het verlangen om ouderdom op afstand te houden is altijd een van de dromen van de mensheid geweest. Eindelijk kunnen we voorspellen dat het zal worden bereikt. Deze sterveling moet onsterfelijkheid uitstellen door de lengte van zijn dagen op aarde te verlengen. De aantrekkingskracht van een dergelijk idee, vooral voor vrouwen, die niet meer snel oud zullen worden, is veel te duidelijk om nadruk te behoeven. Maar de universele praktijk van verjonging zal gepaard gaan met ernstige sociale problemen, waarvan de minste de immens groeiende bevolking zou zijn . Stel dat het mogelijk is om elk gezond kind 150 levensjaren te garanderen. Hoe zullen de jongeren van twintig in staat zijn om te concurreren in de beroepen of in het bedrijfsleven of tegen krachtige mannen die op hun 120ste nog in de toppen zijn en een eeuw ervaring hebben waaruit ze kunnen putten? Het voordeel voor de mensheid, dat zal toenemenof het leven van geniale mensen zo lang duurt , is duidelijk. Voor 2029 zullen biologen enkele mysteries van de menselijke erfelijkheid hebben opgelost. Erfelijkheid wordt bepaald door bepaalde ‘genen’ of eenheden, waarover de wetenschap al veel weet. Het zijn minuscule lichamen, zo klein dat als een kippenei zou worden vergroot tot de grootte van de wereld, een van de genen erin op een redelijk grote eettafel zou liggen. Wanneer biologen deze kunnen beheersen, zullen ze erfelijkheid kunnen beheersen. “

Dit, onthoud, is 1929, weet je voordat ze veel dingen ontdekten.

“Waarschijnlijk zal tegen 2029 een slimme jongeman rekening houden met de erfelijke huidskleur van zijn verloofde voordat hij een huwelijk voorstelt …”

Hij heeft het hier over eugenetica.

“… en de jonge vrouw van die dag zal hem weigeren omdat hij een gen van zijn vader heeft geërfd dat hun kinderen vatbaar maakt voor ruzie .”

Hij heeft het over gedrag, zie je, persoonlijk gedrag. Het is interessant dat hij het gedeelte over lichamelijke handicap niet noemt. Deze jongens zijn eugenetici. Dit is de elite die hier praat.

“Door een intelligente combinatie van geschikte genen zal het mogelijk zijn om met redelijke zekerheid te voorspellen dat echt briljante kinderen uit een huwelijk zullen worden geboren.”

Dat heet tegenwoordig “genetische verbetering”. Ze hadden die term toen, maar daar wisten we niet van. We worden in het donker gehouden. Hij heeft het in de dagen van de bestuurbare ballon en de dubbele vliegtuig. Hij heeft het over het verwijderen van de slechte genen. U kent de inferieure types waardoor u misschien ruzie krijgt of ongehoorzaam bent aan uw meerderen. Dat is waar hij het over heeft, het werd allemaal besproken, zelfs voordat deze man werd geboren die dit schrijft.

“Het is echter mogelijk dat tegen 2029 de hele kwestie van menselijke erfelijkheid en eugenetica zal worden opgeslokt door het vooruitzicht van ectogenetische geboorte. Hiermee wordt bedoeld de ontwikkeling van een kind uit een bevruchte cel buiten het lichaam van de moeder in een glazen vat. gevuld met serum op een laboratoriumtafel. Een dergelijke procedure is niet ongelooflijk en zelfs onmogelijk ver weg. Het resultaat van veel onderzoek toont aan dat de connectie tussen een moeder en haar opgroeiende kind puur chemisch is; er is geen geldige reden waarom biologen die chemische verbinding in het laboratorium op een dag niet perfect zouden kunnen imiteren. ”

Wat het echt betekent is dat je wordt geboren en meteen ga je “ga-ga-ga” en begint te proberen je petrischaal te knuffelen als je moeder of de bank waar je op zit; omdat dit liefdesbindende spul , weet je maar, het is allemaal ‘onzin’ . Het is puur chemisch . Dit was allemaal beslist lang, lang voordat het publiek hoorde over de kleine weetjes die we vanaf de jaren 60 krijgen, alsof het een geheel nieuw idee was. Hier is deze man in 1929 die erover schrijft, omdat hij dit ook niet heeft bedacht. Hij werd ingelicht over “het weten”. Het werd allemaal beslist in de vorige eeuw, de 19e eeuw.

‘De mogelijkheid van ectogenetische kinderen zal natuurlijk de meest vurige tegenstelling oproepen. Religieuze instellingen met veel verschillende geloofsovertuigingen zullen hun aanhang verzamelen om zo’n fundamentele biologische uitvinding te bestrijden. In feite kan de bijna vermelding van de mogelijkheid hier veel lezers als onnodig walgelijk overkomen. Desalniettemin is het mogelijk en aangezien het mogelijk is, is het zeker dat wetenschappers zullen worden afgeschrikt door vervolging er niet achteraan te spannen. “

Alle reacties van het publiek zijn van tevoren al bedacht en overwonnen wanneer ze deze dingen aankondigen . Alle debatten of de problemen die ze voorzien worden besproken en overwonnen voordat ze ons iets van dit soort dingen vertellen, en ons later opnieuw vertellen alsof het weer splinternieuw is .

“Mocht ectogenese ooit een vast onderdeel worden van de menselijke samenleving, dan zullen de effecten ervan verpletterend zijn. In de eerste plaats zal het reproductie van het huwelijk scheiden en de laatstgenoemde instelling zal geheel veranderen . Verder zou het karakter van de toekomstige inwoners van elke staat kunnen worden bepaald door de regering die toevallig tijdelijk de macht had. “

Onthoud ook dat dit personage dezelfde leeftijdsgroep is als Aldous Huxley die in de jaren dertig ‘Brave New World’ schreef . Ze wisten dit allemaal omdat ze op de hoogte waren. Al deze dingen waar ze het over hebben, waren al lang geleden in het geheim gedaan.

“Verder kan het karakter van de toekomstige inwoners van elke staat worden bepaald door de regering …”

Verder zal ik dat nog een keer zeggen.

“… Het karakter van de toekomstige inwoners van welke staat dan ook zou kunnen worden bepaald door de overheid die toevallig tijdelijk macht had door de keuze van de ectogene ouders van de volgende generatie te reguleren. De hut van de toekomst zou een natie van industriële sukkels kunnen voortbrengen . “

Dat betekent idioten, mensen.

“… of leef in de bevolking met vijftigduizend charmant onverantwoordelijke muurschilderingen.”

Dit is een kleine grap van hoge kwaliteit, grinnik, grinnik.

“Een ander onmiddellijk gevolg van ectogenese zou een pleidooi zijn dat de samenleving de menselijke typen zou mogen produceren die ze het meest nodig heeft, in plaats van te worden gedwongen om alle ongeschikte typen die toevallig geboren worden in zich op te nemen .”

Eugenetica opnieuw en de geplande samenleving, lang geleden geregeld, lang voordat je zelfs maar werd geboren of je ouders werden geboren .

“Als het mogelijk zou zijn om een ras van sterke, gezonde wezens te fokken die intelligent zijn om ingewikkeld sleur te verrichten en toch alle ambitie missen, welke heersende klasse zou dan de verleiding weerstaan? Veel van de argumenten die tegen de slavernij worden aangevoerd, zouden in zo’n geval machteloos zijn, want de ectogene slaaf van de toekomst zou zijn banden niet voelen . Elke impuls die de slavernij vernederend en hinderlijk maakt voor de gewone mensheid, zou uit zijn mentale uitrusting worden verwijderd . Het zou hem niets kunnen schelen, zolang geluk zijn taak zou zijn. Hij zou de exacte menselijke tegenhanger van de werkbij zijn . “

Oh, waar hebben we dat eerder gehoord, helemaal teruggaand naar het oude Egypte? Oh jongen, oh jongen, zo boven, zo beneden.

“Alleen de argumenten van religie kunnen worden gebruikt om deze evolutie te voorkomen .”

Evolutie, daar gaan we.

‘Zijn emancipatie kon nooit worden overwogen, want in vrijheid zou hij alleen maar verpletterende verveling en ellende vinden. “

Ik moet werken. Ik moet werken. Ik moet gewoon honderd uur werken . Ik moet het gewoon doen om me gelukkig te maken .

“Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de toekomstige ontwikkelingen van de industrie ertoe zullen leiden dat zo’n wezen voor zijn wielen zorgt. De productie zal zo goedkoop worden, en behoudens politieke internationale omwentelingen, zal de rijkdom zo sterk toenemen dat de ectogenetische robot nooit nodig zal zijn. “

De mensen zijn nu robots. Dit zijn Golem.

“Het is veel waarschijnlijker dat mannen een of twee uur per dag als machine-minders zullen werken en vrij zijn om de rest van hun energie te besteden aan welke vorm van activiteit ze ook leuk vinden. Een dergelijke voorwaarde veronderstelt uiteraard dat alle sleur, niet alleen de sleur van de kolenmijn en de machinewerkplaats, door de wetenschap zal worden afgeschaft. Het voorspelt het einde van de landbouw als de fundamentele industrie waarop het menselijk leven rust . “

Denk erover na.

“Waarschijnlijk zal biologie in alliantie met scheikunde het einde van de landbouw nog eerder maken en de lagere productie zal een week van maximaal tien uur universeel maken in de werkplaatsen van de wereld. In 2029 zal de landbouw, indien niet afgeschaft, in ieder geval in beschaafde landen in verval zijn. “

Ze wisten dat toen, zie je en lang daarvoor.

“De eerste stap naar het einde van de landbouw zal de productie zijn van welwillende bacteriën die de atmosferische stikstof kunnen binden die essentieel is voor de groei van het plantenleven. Dergelijke bacillen zouden zich nooit op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen, aangezien veel van hun voorouders niet in staat zullen zijn te leven behalve onder volledig kunstmatige omstandigheden in het laboratorium; en wanneer de actieve stikstofbindende bacteriën eindelijk zijn afgehard en zich mogen vermenigvuldigen in landbouwgrond, zou hun onmiddellijke effect zijn dat ze door hun hulp als een superefficiënte mest zouden werken. Vijf of zelfs tien jaar tarwe zal groeien waar men nu groeit, terwijl de weide die nu tien dieren voedt, vijftig zal voeden.

“Zo’n ontwikkeling zal door alle regeringen natuurlijk met bezorgde ogen worden gadegeslagen. De voedselprijzen zullen dalen. Miljoenen arbeiders over de hele wereld zullen zien dat hun levensonderhoud verdwenen is. Hard op de hielen van deze ontwikkeling zal de perfectie van synthetische voedingsmiddelen komen. Momenteel voeden we ons met een merkwaardig verkwistende en omslachtige methode. Zonne-energie wordt door planten opgenomen en door hen opgeslagen in hun structuren, voornamelijk in de vorm van cellulose. Het menselijk lichaam is niet in staat cellulose te verteren en er dus voeding uit te halen. Veel dieren echter, geholpen door het verplichten van bacteriën, zijn in staat om deze prestatie uit te voeren en kuddes schapen, runderen en varkens te houden, allemaal met de nieuwe taak om cellulose te verteren en om te zetten in het vlees en de melk waarop we leven. Het is nu al onmogelijk om onverteerbare cellulose om te zetten in verteerbare suiker. Maar tot nu toe verhinderen de kosten van de operatie dat deze wordt uitgevoerd, behalve als een laboratoriumexperiment. Dergelijke processen zullen zeker verder onderzocht en ontwikkeld worden zodat tegen 2029 zetmeel en suiker,

“Wat betreft eiwitten, het andere belangrijkste menselijke voedsel, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zullen ook zij synthetisch worden geproduceerd, ofwel zullen de meer gewaardeerde soorten dierlijk voedsel, zoals biefstuk of kippenborst, in geschikte media in het laboratorium worden gekweekt. Van de malsheid van een van de ouders zal het mogelijk zijn om een zo groot en sappig steak te laten groeien als gewenst is, zolang de ouder maar de juiste chemische voeding krijgt. Het zal oneindig en misschien wel eeuwig blijven groeien. Wanneer het voldoende groot is, kunnen er een paar pond uit worden gesneden en naar de markt worden gestuurd.

“Synthetisch voedsel en de productie van dierlijk weefsel in vitro zullen eindelijk die weefsels van die timide geest tot rust brengen die een dag voorspelden waarop de hulpbronnen van de aarde haar kinderen niet zullen voeden. Maar als het hele bewoonbare oppervlak van de aardbol ongemakkelijk druk zou zijn, zouden de miljoenen mensen op die manier nog steeds tot een overvloed kunnen worden gevoed. Deze tweede revolutie in de voedselproductie zal het verval van de landbouw voltooien, die alleen kan overleven als een hobby van een rijke man. Waarschijnlijk zullen de synthetische voedingsmiddelen van de volgende eeuw echter zoveel gemakkelijker verteerbaar en smakelijker zijn dat hun huidige equivalenten, namelijk landbouw, alleen in historische romans zullen overleven. Sinds het begin van de geschiedenis is de stad de parasiet van het platteland. “

Jongen, hij is daar.

“In 2029 zal de wetenschap van de stad een zelfvoorzienende eenheid maken en van Groot-Brittannië het land van laboratoria die in staat zijn om te voeden, hoeveel miljoenen monden er ook zijn, zonder een ton voedsel te importeren. Velen zullen zo’n vooruitzicht betreuren, want ze beweren dat een bloeiende agrarische boerenbevolking de enige gezonde basis is van elk politiek leven. Wanneer de landbouw onherroepelijk in verval raakt, zal het nodig zijn om de ontwikkeling van een stabiele industriële samenleving te plannen. Zo’n onderneming mag het menselijk verstand niet te boven gaan. De agrarische basis van de samenleving, die al zoveel eeuwen bestaat, was zelf geëvolueerd van nomaden en wilden om dergelijke mensen te verzoenen met een vreedzaam statisch leven van de landman die veel gewelddadiger aanpassingen nodig heeft dan nodig zal zijn om de afdalingen van de wereld te verstedelijken. huidige landbouwers.

“Het is denkbaar dat niet al deze veranderingen zullen hebben plaatsgevonden in 2029. De voortgang van wetenschappelijke ontdekkingen is gecontroleerd en onderhevig aan geen vaststelbare regelmaat of periode. In veel gevallen stagneert een toegepaste wetenschap na een paar jaar van gewelddadige vooruitgang of wordt op zijn best gevorderd door kleine verfijningen en vereenvoudigingen. De geschiedenis van de locomotiefstoommachine geeft een illustratie. In de afgelopen eeuw zijn spoorwegtreinen gestaag langer en zwaarder geworden. Als gevolg hiervan zijn grotere en krachtigere motoren geëvolueerd om ze naar hun bestemmingen te trekken, maar de enorme locomotief van vandaag verschilt alleen qua grootte en vermogen van zijn ouder uit de jaren 1860 en 1870. Er is geen nieuw principe van enig belang geïntroduceerd in het ontwerp of de constructie.

“Een soortgelijke stagnatie kan de ontwikkeling van vliegtuigen of draadloze telefonie inhalen. Dergelijke onderbrekingen in de voortgang van enige toegepaste wetenschap zijn echter vergelijkend en niet definitief. Een frisse geest brengt een nieuw idee of een vereenvoudiging voort die een nieuwe periode van snelle en versnelde activiteit inluidt. Ik ben er daarom van uitgegaan dat de voortgang in de toegepaste natuurkunde, scheikunde en biologie de komende honderd jaar ongeveer op het huidige niveau zal worden gehandhaafd. Het kan zelfs aanzienlijk worden versneld door de steeds toenemende belangstelling van industriëlen en regeringen voor wetenschappelijk onderzoek.

“Niettemin, tenzij de wetenschap in staat is hun ideeën niet minder snel te veranderen dan onze omgeving, zullen sommige van de ontwikkelingen waarvan ik heb laten doorschemeren misschien niet gebeuren. Tenzij bijvoorbeeld de ideeën van Aziatische volkeren drastisch zijn veranderd, is het onmogelijk om epidemische ziekten uit de wereld uit te roeien. Maar het is niet vanzelfsprekend dat alle toepassingen van wetenschappelijke ontdekkingen de steun van intelligente mannen en vrouwen verdienen; omdat de wetenschap de mensheid in het verleden heeft geprofiteerd, is er geen reden waarom ze dat in de toekomst altijd zou moeten doen. Een biologische ontdekking zou de wereld in zo’n catastrofe kunnen storten, aangezien het de beschaving duizend jaar lang zou vernietigen. Terwijl je deze woorden leest, kan een ongeïnteresseerde onderzoeker een atoomexplosie doen ontploffen waarbij de wereld betrokken zal zijn en deze zal reduceren tot een flakkerende draaikolk van gloeiend gas. “

Daar heb je die. Dat komt uit het Cosmopolitan Magazine, februari 1929 toen het eigendom was van Randolph Hearst. Dit praatje over onze toekomst, met veel van wat we vandaag zien gebeuren en veel van deze informatie opnieuw uitgebracht in de jaren zestig en verder, alsof het gloednieuw was. Het is in 1929 geschreven door Lord Birkenhead uit Engeland, een van degenen die het kennen. Je ziet zijn foto op de eerste pagina van zijn lezing in het tijdschrift, met zijn grote pruik op en al zijn krullen van dit kunstmatige kleed dat hij draagt en het arrogante officiële uiterlijk van de hogere klasse dat hij daar aantrekt. Ik denk dat ze dat vanaf de geboorte moeten oefenen, en een klein embleem van Saturnus aan de linkerkant, Old Kronos ( https://en.wikipedia.org/wiki/Cronus ) , die zijn kinderen opeet. Dan heb je twee bliksemschichten achter hem, die uiteindelijk het teken en de symbolen van de nazi’s bleken te zijn. Wat heeft het allemaal gemeen? Vraag ik me af.

Wetenschap is niet nieuw. Alle dingen waarover ons wordt verteld, zijn achterhaald. Al het materiaal dat we gebruiken is verouderd; en in feite, voordat we er iets van krijgen, zijn er massale debatten op zeer hoge niveaus over de vraag of ze het aan het publiek zouden moeten geven. Dat heeft altijd een materieel doel, aangezien we al het lekkers bij elkaar rapen en zeggen: “Mijn hemel, is dit niet leuk, leuk, leuk. Ik kan langer en meer spelen ”, en toch zijn we allemaal in een catch-22 terechtgekomen, waar we niet meer voor onszelf kunnen denken omdat het allemaal voor ons is gedaan. Veel mensen in de wereld van vandaag zijn best blij met die regeling. Ze hebben er niet bewust over nagedacht. In feite denken de meeste mensen (en het is waar) er niet echt bewust veel over na. Hun ideeën worden op de markt gebracht en erin gedownload, net zo efficiënt als een programma op de computer wordt gedownload; omdat in wezen,

Je kunt ook het dubbele spreken van Lord Birkenhead ontdekken terwijl hij praat over methoden om de bevolkingsgroei te beheersen. Aan de andere kant heeft hij het over miljoenen mensen die kunnen eten omdat ze gemakkelijk voedsel kunnen synthetiseren. Het dubbele spreken. Hij wilde de algemene kudde niet te snel in paniek brengen. Dat liet hij over aan zijn latere nakomelingen en familieleden die sinds ongeveer de jaren ’60 op de drums drummen, over crisis, crisis; te veel mensen. “Mijn hemel, wat zullen we doen?” Daarom werden overal abortusklinieken geopend en werd gratis seks gepromoot; vrije liefde om het probleem te creëren om de oplossing te geven en meer abortusklinieken nodig te hebben en het allemaal te legaliseren. Voor je het weet is een foetus (dat is een baby) gewoon een wrat en daar kun je toch vanaf komen?

Er gebeurt niets in de samenleving dat niet lang geleden is gepland en waarover lang geleden is gedebatteerd door degenen die de wereld al regeerden en dit systeem regeerden. Dit ene financiële systeem van handel, werken en werken, en kopen en verkopen dat we allemaal hebben geleerd om op te groeien en te concurreren. Toen hij de toespraak hield, konden de landbouwers zich natuurlijk niet echt voorstellen dat ze zonder werk waren, zelfs als het was “ha-ha, dat is dom. We zullen deze koeien hier altijd grootbrengen. ” We hebben al gezien dat de agribusiness gepromoot wordt. Deze grote stichtingen en bedrijven die gebouwen hebben tegenover elke hoofdstad van de wereld en ze lobbyen bij alle politici. De meesten van hen zijn ofwel zelf politicus geweest, ofwel zullen ze zijn nadat ze de positie van hun CEO terug in de politiek hebben verlaten, heen en weer als pingpongballen. We zijn al onder dit fascistische systeem van het bedrijf;

Het doel van het leven is nooit besproken door de gewone mensen. Ze hebben nooit iets te zeggen gehad, om eerlijk te zijn. Zelfs als we denken dat we een beetje winnen en een beetje meer van de materiële wereld krijgen, krijgen de goodies, zelfs de dingen die je nodig hebt om te overleven, een tijdelijk uitstel. Ze zijn al bezig met het ontwerpen van de stekker die iets verder op de weg kan worden getrokken. Dus de Heer geeft, de Heer neemt weg – Heren zoals Heer Birkenhead.

Als je land mag ontginnen en een boerderij mag bouwen met hard werken en zweet en tranen, dan is dat prima; want als je het eenmaal hebt gedaan, zullen ze het gewoon van je belasten om je van het land te krijgen of je uit te zetten met enorme boetes omdat je de steeds hogere normen niet kunt bijhouden – bouwnormen en codes en landcodes et cetera. Ja, twee of drie generaties verderop kunnen ze het van je terugnemen. Je hebt wat onroerend goed gecreëerd en de grote landbouwbedrijven trekken naar binnen en zeggen: “Heel erg bedankt voor je harde werk en nu is het van ons voor pinda’s.”

Onthoud dat de releases van deze Birkenhead precies dezelfde soort releases zijn van Francis Bacon of Moore (de “Utopia”) en vele anderen die voorkennis hebben gekregen van hogere wetenschappen. Niet van de professoren naar beneden , maar veel hoger, waar ze al veel verschillende gebieden hadden onderzocht die te maken hadden met alles waarvan we nu denken dat ze ze vandaag onderzoeken. Het is allemaal lang geleden gedaan. Daarom onderzoeken ze het allemaal: RE-search. Op het onderste niveau weten ze niet dat het allemaal eerder is gedaan door veel hogere niveaus die voor iedereen geheim worden gehouden, behalve die aan de top.

Dat is hoe macht werkelijk is. Het deelt zichzelf niet. Het geeft je af en toe de illusie dat je keuzes hebt, maar in werkelijkheid zijn al je beslissingen lang geleden genomen met ‘jouw betters’. U kent die mensen die uw beters zijn, omdat “wij betere genen hebben dan u”, ziet u. Het zijn geen Levi’s. Het zijn goede genen [jeans], betere, oude genen die gepaard gaan met andere goede genen. Deze genen gaan een lange tijd mee voordat ze verslijten, en ze zijn er nog steeds, aangezien ze met elkaar paren en met hun macht trouwen en aan macht en geld bijdragen; en natuurlijk wordt de psychopathische eigenschap van het gen dat ze hebben, doorgegeven aan hun nakomelingen. Ze zijn niet zo dom als mensen zouden willen maken. Zij hebben eennatuurlijk instinct voor macht en controle en het domineren van anderen, soms met de meest aangename gezichten – nog een gave van de psychopaat. Altijd afhankelijk van het feit dat gewone, normale mensen met empathie en gewetens hen zullen geloven, wat ze ook zeggen. Ze kunnen niet geloven (de gewone mensen met empathie) dat er zulke slechte, wrede mensen zijn die de meest gruwelijke dingen zouden doen, niet alleen ons, maar iedereen op de planeet – omdat het doel de middelen heiligt en ze ’s nachts goed slapen. Daarom komen ze ermee weg . Ze beginnen oorlogen. Ze zullen oorlogen voortzetten. Ze profiteren van oorlogen.

De structuur van de samenleving wordt bijeengehouden door natuurwetten, die goed worden begrepen en benut door degenen die de wetenschappen kennen. Formules die duizenden jaren geleden werkten, worden opnieuw in dezelfde volgorde toegepast, altijd met dezelfde resultaten bij de populaties. We geloven wat ons wordt verteld. We doen wat ons wordt opgedragen en dan kijken we naar deze weldoeners aan de top, deze superieure mensen die voor ons zorgen. Veel mensen houden ervan als ze worden opgevoed in dit socialistische systeem van deskundige heerschappij, wetenschappelijke heerschappij. We hebben geen tijd om te gaan spelen terwijl deze gewichtige beslissingen allemaal voor ons worden genomen door de superieure boven ons. We worden goed beheerd en gedicteerd, van wieg tot graf,

Dit is een strijd om het hart en de ziel en de geest, en het recht om een toekomst voor onszelf te beslissen. Waar sta je hierin?

Volledig transcript http://www.alanwattsentientsentinel.eu/english/transcripts/Alan_Watt_Blurb_Nothing_New_Under_the_Sun_July182007.html

Download de MP3-audio van het volledige transcript http://www.alanwattsentientsentinel.eu/english/audioArchives/blurbs/Alan_Watt_Blurb_Nothing_New_Under_the_Sun_July182007.mp3

Voor gedetailleerde informatie bezit u het Cutting Through driedelige boek van Alan Watt

“Houd uw ogen gericht op Palestina” door Larry Norman (https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Norman / https://www.songteksten.nl/artiest/149768/larry-norman.htm )

Het woord is revolutie

Maar niemand vuurde het schot

Elke kant heeft zijn strijdplan

De gedetailleerde contra-plot

En de wereld wordt nauwlettend in de gaten

als we in de buurt van de strijd lijn

Maar als je echt wijs bent, zult u uw ogen op Palestina houden

de water is vervuild

En de lucht is gevuld met dood

Op een dag zal het niet gemakkelijk zijn

Om te stoppen en op adem te komen

Maar het staat allemaal in Openbaring

Het maakt deel uit van het ontwerp

Als je echt wijs bent, zul je je ogen op Palestina houden

Nou ik marcheerde voor vrede in Washington

Het werd heet

Toen ik bloed gaf in Chicago

Ging bloedarmoede op de plek waar

ik naar Toronto zou liften, John,

Maar het is allemaal tijdverspilling

Dus ik schrijf dit lied voor je op

Om te zingen en aan je door te geven

Als je echt wijs bent, houd je je ogen gericht op de Palestijnse

Revolutie

Vrede of vervuiling

Vervolging

Oh, Jezus kom snel

De ’s werelds krijgen ziekelijk

Revolution

Jij bent de oplossing

(Getranscribeerd door Linda)

http://www.alanwattsentientsentinel.eu/english/transcripts/Alan_Watt_Blurb_Nothing_New_Under_the_Sun_July182007.html

www.alanwattsentientsentinel.eu

https://www.cuttingthroughthematrix.com/

http://www.alanwattsentientsentinel.eu/dutch/indexDutch.html

Over een ander gezicht van de tweede wereldoorlog

herbloggen van https://www.henrymakow.com/

zie voor verwijzingen naar afbeeldingen onderstaande link.

Google translate gebruikt.

Nazi’s redden Chabad Rabbi uit Warschau

20 augustus 2020

Wordt een satanistische joodse supremacistische sekte Chabad genoemd, het “hoofd van de illuminati-slang?”

De VIP-behandeling die zijn leider Menachem Schneerson door topfunctionarissen van de nazi’s en de VS in 1941 werd verleend, suggereert dat WO II een illuminati-schertsvertoning was.

De opvattingen van de nazi’s en de kabbalisten van het Meesterras en de onmenselijke mensen waren spiegelbeelden.

Dit verhaal suggereert dat nazi’s en kabbalistische joden meer gemeen hebben. Verbind de puntjes mensen. De nazi’s hebben de kabbalistische leider gered maar vermoordde geassimileerde Joden. Het Hoyer Memorandum hieronder suggereert dat kabbalistische (Illuminati) joden een rol speelden in de holocaust.

Het zijn massamoordenaars en het lijkt erop dat ze de weg bereiden voor een nieuwe ruiming.

Verwant – Waren kabbalistische (Illuminati) Joden verantwoordelijk voor de Joodse Holocaust?

Hitler was een uitkomst voor Israël

Martin Borman, die een belangrijke rol speelde in de Joodse holocaust, was een bolsjewistische agent

De Joodse Doomsday Cult achter de Illuminati

van 23 jan.2018

door Henry Makow PhD

In januari 1940 was de Gestapo verbijsterd toen ze een groep van 18 orthodoxe joden eersteklas zag rijden op een trein van Warschau naar Berlijn.

Hun Abwehr-escorts legden uit dat ze onder “volledige diplomatieke bescherming” stonden.

De partij bestond uit Josef Yitzhak Schneerson, links, de dynastieke leider van de wereldwijde Chabad Lubavitcher-beweging, zijn familie en staf. Hij wilde zijn bibliotheek met 40.000 boeken meenemen, maar Abwehr-kolonel Ernst Bloch, zelf een halfjood, vond dat onpraktisch.

Vanuit Berlijn reisde het gezelschap eersteklas naar Riga, Letland, en vervolgens naar Stockholm, waar ze aan boord gingen van een schip naar de VS, waar ze in maart 1940 aankwamen. De ‘ontsnapping’ is gedocumenteerd in het boek, Rescued from the Reich (2004) door Bryan Mark Rigg, een Cambridge Ph.D., en professor aan de American Military University.

“Ironisch genoeg zou de redding van zijn schoonzoon en de volgende Rebbe Menachem Mendel Schneerson zonder de redding van Rebbe Schneersohn niet zijn gebeurd. Door samen te werken met de regering en contacten binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, kon Chabad Menachem Mendel redden. uit Vichy Frankrijk in 1941 voordat de grenzen werden gesloten. “

Deze redding is in tegenspraak met het verhaal dat de nazi’s antisemieten waren die vastbesloten waren het Europese jodendom uit te roeien. Het ondersteunt eerder de opvatting dat de Chabad, in de woorden van Tim Fitzpatrick, “het hoofd van de Illuminati-slang” zijn en een ongelooflijke ongeziene macht uitoefenen over wereldgebeurtenissen. Het ondersteunt de opvatting dat de Illuminati Joodse bankiers, die net als Chabad kabbalistische satanisten zijn, de Tweede Wereldoorlog hebben ontworpen om Duitsland te vernietigen en een voorwendsel te verschaffen (de massamoord op voornamelijk geassimileerde Joden) voor de oprichting van de staat Israël.

De reddingsactie van Schneerson werd ontwikkeld door admiraal Wilhelm Canaris, een vrijmetselaar (kabbalist) en mogelijk een crypto-jood. Canaris kende het script en waarschuwde op het hoogtepunt van het nazi-succes in augustus 1940 de Roemeense minister Michael Sturdza (en later generaal Franco) dat Duitsland de oorlog zou verliezen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een Illuminati-bastion, maakte deel uit van de samenzwering om miljoenen Joden op te offeren om de oprichting van Israël te rechtvaardigen. Ze maakten echter een uitzondering voor Rabbi Schneerson en zijn partij. Waarom? Omdat de Chabad medeplichtigen of verantwoordelijk waren.

Bryan Rigg schrijft: “Amerikaanse functionarissen reageerden niet alleen op duizenden wanhopige smeekbeden van Europese Joden die naar de Verenigde Staten wilden ontsnappen, maar ook op het verzoek van Duitsland op de Conferentie van Evian in 1938 om te mogen emigreren. invloedrijke politici, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Cordell Hull en de assistent-chef van de afdeling Europese zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken Robert T. Pell, samen met postmeester-generaal James A.Farley, justitie Louis Brandeis, senator Robert Wagner, procureur-generaal Benjamin Cohen en verscheidene anderen , om de zaak van Rebbe Schneersohn door de bureaucratische Bermudadriehoek te loodsen. Welke kansen zou de gemiddelde Europese Jood hebben gehad om Amerika te bereiken zonder zo’n krachtige en aanhoudende lobby in Washington? ‘ (Blz.197)

HET HOYER MEMORANDUM

In zijn boek The New Underworld Order (2007 ) beweerde Christopher Story (1938-2010) dat “de grootste vijand van de joden andere joden zijn”. Nazi (dwz kabbalistische) joden hielpen bij het ontwikkelen van de Holocaust. Hij citeerde een rapport uit 1952 van SS-generaal Horst Hoyer waarin wordt gesuggereerd dat Schneersons redding door de nazi’s niet uniek was.

“Na een ontmoeting met de Joodse Raad van Oudsten die de leiding had over het getto van Warschau, kondigde een ordonnateur aan:” Ambtenaren! Leiders! De heren zijn gearriveerd. ”Zo’n zestien of zeventien ernstig uitziende Joden werden binnengeleid, voorgesteld en namen plaats aan een grote ovale tafel. , 40 bij 40 cm) Links was een groot gouden nationaal insigne met letters in gotische stijl en een zegel met de originele handtekening van Adolf Hitler.

Deze certificaten verzekerden de volledige bescherming van deze Joden, hun families en eigendommen door het Groot-Duitse Rijk. Inbegrepen waren dankwoorden en zegeningen van Hitler in naam van het Duitse volk. Rond deze tafel met zijn voorname Joden en in dit feestelijke uur voelde men geen haat, geen oorlog en geen samenzwering …

Een keer in onze discussies kreeg ik hartstochtelijk te horen: “Ons ras moet leren opofferen!” Later werd mij verteld door Joodse fascisten: “Van degenen hier zullen we nog steeds 60% ‘in het stof laten bijten’ vóór Madagaskar [dwz Israël].”

Een commentator die het Hoyer Memorandum las, zei:

“Men moet zich bewust zijn van de intense interjoodse spanning en contrast, vooral tussen de doelstellingen van de nationaal geassimileerde joden en die van het wereldjodendom en het zionisme. Deze verdeeldheid is veel dieper dan de relaties tussen gelovige en niet-gelovige joden. .. de ene groep Joden werd het slachtoffer van een andere … “(Story, 532)

CONCLUSIE: AMERIKANEN WORDEN OPNIEUW DUPED (gedupeerd, ze zijn de sigaar)

Michael Berg was vier jaar lid van Chabad. Hij bevestigt dat Chabad een criminele racistische Joodse supremacistische sekte is die zich toelegt op de vrijmetselaars-joodse (Illuminati) wereldheerschappij. Uit bovenstaande afbeeldingen blijkt duidelijk dat Donald Trump lid is. Zijn dochter en schoonzoon zijn ook lid. Mogelijk is Poetin.

De wereld wordt beheerst door een satanische sekte die vastbesloten is de mensheid te vernederen en tot slaaf te maken. De bevordering van pandemie, oorlog, genderverwarring en migratie moeten in dit licht worden gezien.

Gerelateerd – Ex-Chabad-lid legt Trump Family Cult bloot

Kabbalistische doctrine of Destruction doemt de mensheid

Met dank aan Michael Berg voor het onder mijn aandacht brengen van Riggs boek.

Eerste commentaar door James C

De nazi’s wilden de joden uit Duitsland en de zionisten wilden de joden in Palestina. Dus werkten ze samen om dit doel te bereiken. Het heette de Overdrachtsovereenkomst of Haavara-overeenkomst.

In zijn nieuwe boek Blood Covenant with Destiny zegt Texe Marrs: “Het uiteindelijke doel van Kabbalah … is de totale vernietiging van alle materie, van de mensheid zelf: Annihilation … De neocon cabal is er een verhulde en schimmige demonstratie van. Ze willen de wereld in feite in een nucleaire catastrofe en chaos storten. Een vurige chaos en vernietiging waarop ze hopen hun nieuwe, occulte utopische Orde van de Eeuwen op te bouwen. Het is een beangstigend vooruitzicht, en tot dusver is het succesvol geweest ” ( p.86).

John Bolton is de meest havikachtige van de neocons. Zijn benoeming tot National Security Advisor door de regering-Trump geeft aan dat de zaken vorderen zoals gepland. Nu heeft het Sanhedrin Arabieren uitgenodigd om mee te doen aan de wederopbouw van de Tempel. Volgens één interpretatie van bijbelse profetie zijn de herbouw van de tempel en het opnieuw instellen van dierenoffers tekenen die voorafgaan aan de grootste tijd van moeilijkheden die de wereld ooit heeft gekend.

U kunt dit artikel permanent vinden op https://www.henrymakow.com/2020/08/nazis-rescued-chabad-lubavitch.html

Is de nieuwe wereldorde “joods”?

12 februari 2005

Laten we beginnen met het definiëren van de “Nieuwe Wereldorde”.

De drijfveer van de Nieuwe Wereldorde is de wens van de centrale bankiers van de wereld om hun enorme economische macht te vertalen in permanente wereldwijde instellingen voor politieke en sociale controle.

Hun macht is gebaseerd op hun monopolie op krediet. Ze gebruiken het krediet van de overheid om geld te drukken en eisen dat de belastingbetaler miljarden aan rente voor hen betaalt.

Centrale banken zoals de Federal Reserve doen alsof ze overheidsinstellingen zijn. Zij zijn niet. Ze zijn in privébezit van misschien wel 300 gezinnen. Het is veelbetekenend dat de meerderheid van deze gezinnen joods is , hoe belangrijk ik nog niet zeker ben. Als het Lutheranen of Zoeloes waren, zouden onze bezwaren zeker hetzelfde zijn.

Ik ben een niet-oplettende Jood die gelooft dat deze situatie dodelijk is voor zowel de mensheid als de Joden. We hebben de tragische gevolgen ervan al gezien in de Tweede Wereldoorlog.

De Amerikaanse uitvinder Thomas Edison beschreef deze kolossale zwendel, die de New World Order wil bestendigen, als volgt:

“Het is absurd om te zeggen dat ons land obligaties kan uitgeven en geen valuta kan uitgeven. Beide zijn beloften om te betalen, maar de een maakt de woekeraar vetter en de ander helpt de mensen.”

Centrale banken controleren ook de kredietverlening aan bedrijven en particulieren. Robert Hemphill , Credit Manager van de Federal Reserve Bank in Atlanta, beschrijft deze onhoudbare situatie.

“Dit is een onthutsende gedachte. We zijn volledig afhankelijk van de commerciële banken. Iemand moet elke dollar die we in omloop hebben, contant geld of krediet lenen. Als de banken voldoende synthetisch geld creëren, zijn we welvarend; zo niet, dan verhongeren we. zijn absoluut zonder een permanent geldsysteem. Als men het plaatje volledig begrijpt, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie bijna ongelofelijk, maar daar is het … Het is zo belangrijk dat onze huidige beschaving kan instorten, tenzij deze wijdverbreid wordt begrepen en de gebreken werden zeer snel verholpen. ” “

Toen de Federal Reserve in 1913 werd ingehuldigd, erkende een Londense bankier dat het om oplichterij ging.

‘De weinigen die het systeem begrijpen, zullen ofwel zo geïnteresseerd zijn in de winsten, of zo afhankelijk zijn van de gunsten ervan, dat er geen tegenstand van die klasse zal zijn … Het grote lichaam van de mensen, mentaal niet in staat om te begrijpen, zal zijn last zonder klachten, en misschien zelfs zonder te vermoeden dat het systeem in strijd (tegen) hun belangen is. ‘

GEVOLGEN

Het is duidelijk dat het drukken van geld in de publieke sfeer moet zijn, zoals voorgeschreven door de Amerikaanse grondwet. Deze abnormale situatie is de bron van de ellende van de mensheid . Het zet de mensen die de economie beheersen op tegen de samenleving als geheel. Het is in hun belang om de samenleving te destabiliseren, immoraliteit, interne verdeeldheid (zoals het homohuwelijk) en oorlog te bevorderen om de schulden te vergroten en de massa af te leiden en te beheersen.

De bankiers zijn verantwoordelijk voor social engineering programma’s zoals de (homo) seksuele revolutie, feminisme en multiculturalisme, die de familie en sociale cohesie ondermijnen. Deze fundamentele tegenstelling ondersteunt ook een enorme criminele onderwereld die feitelijk door de elites wordt beheerd.

De bankiers zijn verantwoordelijk voor de moordaanslagen op presidenten als Lincoln en JFK, en voor de aanslag op het World Trade Center. Ze bezitten of controleren de massamedia, die GW Bush legitimeert, de oorlog in Irak en de aanstaande aanval op Iran. Oorlog biedt een excuus om het ontwerp en een repressieve politiestaat in te voeren.

Succes is tegenwoordig gebaseerd op de bereidheid van een persoon om, bewust of onwetend, medeplichtig te worden aan de bankiersfraude. Zelfs rijke ondernemers zijn afhankelijk van krediet en zijn niet bereid om echte verandering te ondersteunen.

Als gevolg van de bankierszwendel zijn de westerse samenleving en cultuur gebaseerd op fraude. We hebben geen echte democratie of gelijke toegang tot de massamedia of open en waarheidsgetrouw onderwijs. De westerse samenleving is een bedrieger, geleid door lafaards die weten dat ze bedriegers zijn.

ZIJN “DE JODEN” VERANTWOORDELIJK?

De New World Order is een monster met een hydra-head. De bankiers werken via vele fronten, zoals communisme, socialisme, liberalisme, feminisme, zionisme, neoconservatisme en vrijmetselarij. De meeste leden weten niet dat deze “progressieve” bewegingen allemaal in het geheim toegewijd zijn aan de “wereldrevolutie”, wat een eufemisme is voor de hegemonie van bankiers. (Zie mijn “Rothschild Conducts Red Symphony”)

De bankiers beheersen ’s werelds grootste bedrijven, media, inlichtingendiensten, denktanks, stichtingen en universiteiten. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderdrukken van de waarheid. Joden spelen een prominente rol in dit alles, een oorzaak van antisemitisme. Natuurlijk streven veel andere mensen ook naar “succes”.

De bankiers werken ook via landen. Ze zijn grotendeels verantwoordelijk voor het Britse en Amerikaanse imperialisme, dat tot doel heeft de rijkdom van de wereld te monopoliseren. In zijn boek “The Joden” (1922) schrijft de Britse sociale criticus Hilaire Belloc dat het Britse rijk een partnerschap vertegenwoordigde tussen de joodse financiën en de Britse aristocratie.

“Na Waterloo [1815] werd Londen de geldmarkt en het verrekenkantoor van de wereld. De belangen van de Jood als financiële handelaar en de belangen van dit grote handelsbestuur kwamen meer en meer overeen. in de negentiende eeuw waren ze vrijwel identiek geworden. ‘

De samenvloeiing van Joodse en Britse belangen strekte zich uit tot het huwelijk.

“Er begonnen massaal huwelijken plaats te vinden tussen wat eens de aristocratische territoriale families van dit land waren geweest en de Joodse commerciële fortuinen. Na twee generaties hiervan, met de opening van de twintigste eeuw, die van de grote territoriale Engelse families waarin er was geen Joods bloed was de uitzondering.

In bijna alle gevallen was de spanning min of meer uitgesproken, in sommige zo sterk dat hoewel de naam nog steeds een Engelse naam was en de tradities die van een puur Engelse afstamming uit het lange verleden, de lichaamsbouw en het karakter geheel Joods waren geworden. … “

Als het huwelijk van de dochter van Al Gore met de kleinzoon van Jacob Schiff een indicatie is, strekt deze vermenging van joodse en heidense elites zich ook uit tot Amerika. John Forbes Kerry is een ander voorbeeld.

Belloc blijft zeggen dat het Britse en Joodse doel van wereldheerschappij synoniem was en de vrijmetselarij als instrument gebruikte.

“ Vooral joodse instellingen, zoals de vrijmetselarij (die de joden in de zeventiende eeuw hadden ingehuldigd als een soort brug tussen henzelf en hun gastheren) waren bijzonder sterk in Groot-Brittannië, en er ontstond een politieke traditie, actief en uiteindelijk bewezen belang, waarbij de Britse staat door buitenlandse regeringen stilzwijgend werd aanvaard als de officiële beschermer van de joden in andere landen.

Van Groot-Brittannië werd verwacht dat het tussenbeide zou komen [waar de Joodse vervolging ook plaatsvond en] om de Joodse financiële energie over de hele wereld te ondersteunen en in ruil daarvoor het voordeel van die verbinding zou ontvangen. “

Als Belloc gelijk heeft, zou je kunnen zeggen dat de New World Order een verlengstuk is van het Britse rijk, waarin de Britse, Amerikaanse en Joodse belangen van de elite niet te onderscheiden zijn. Zie ook mijn “The Jewish Conspiracy is British Imperialism.”

CONCLUSIE: WAT IS JOODS?

De meerderheid van de Joden zou geen deel willen uitmaken van de Nieuwe Wereld Orde, ook wel “globalisering” genoemd, als ze het ondemocratische karakter ervan zouden begrijpen en hoe ze worden gebruikt.

De ware joodse geest is van mening dat waarheid en moraliteit absoluut zijn en niet kunnen worden aangepast aan iemands waargenomen eigenbelang. GJ Nueberger drukt deze geest uit in zijn essay “The Great Gulf Between Zionism and Judaism.”

“Het Joodse volk is niet gekozen voor overheersing over anderen, niet voor verovering of oorlogvoering, maar om G’D te dienen en zo de mensheid te dienen … Fysiek geweld is dus geen traditie of een waarde van de Joden. De taak waarvoor de Joden De gekozen mensen zijn niet om een voorbeeld te stellen van militaire superioriteit of technische prestaties, maar om perfectie te zoeken in moreel gedrag en spirituele zuiverheid.

Van alle misdaden van het politieke zionisme, de ergste en meest fundamentele, en die al zijn andere wandaden verklaart, is dat het zionisme vanaf het begin heeft geprobeerd het Joodse volk te scheiden van hun G’D, het goddelijke verbond ongeldig te maken en plaats een “moderne” staat en frauduleuze soevereiniteit in de plaats van de verheven idealen van het Joodse volk. “

De bankiers maken zich duidelijk geen zorgen over het ware judaïsme of raciale zuiverheid en waren best bereid miljoenen Joden op te offeren om hun ontwerp te bereiken door Hitler te steunen. Ze offeren nog duizenden Joodse, Amerikaanse en moslimlevens op in het Midden-Oosten in hun Orwelliaanse “eeuwige oorlog voor eeuwige vrede”.

Heeft de Nieuwe Wereldorde een “joodse” agenda of een bankierselite-agenda?

Ik durf te wagen dat het de laatste dient, en het Joodse volk is een instrument van deze agenda zoals zoveel andere mensen.

Door particulieren de mogelijkheid te geven om uit het niets geld te creëren, hebben we een monster gecreëerd dat de planeet en daarmee de mensheid dreigt te verslinden.

https://www.henrymakow.com/000808.html

https://www.henrymakow.com/000275.html

https://www.henrymakow.com/000482.html

lees dit boek: kan digitaal hier of via pdf:

www.vho.org

http://www.vho.org/GB/Books/tfh/1.html

Over politieke agenda’s

Herbloggen, Google translate gebruikt en niet aangepast. Herbloggen omdat het niet alleen zo in de V.S. gaat maar wereldwijd en dus in Europa en dus in Nederland. Je kunt hierover niet praten want “antisemitisme” of antizionisme enz. Er is één volk, ras, godsdienst dat je niet kunt bekritiseren en op de tweede plaats komt die andere grote godsdienst. Maar het christendom mag aangevallen, belachelijk gemaakt worden enz. Maar pas op, veel gewone leden weten vaak van niets. Vele gewone godsdienstige / religieuze mensen weten niet wat de machthebbers doen. Maar er zijn er ook die alles goedkeuren en laten gebeuren.

Waarom dit herbloggen? Hoewel het in eerste instantie nooit mijn bedoeling was over politiek te schrijven, is het er toch ‘ingeslopen”. Dit omdat ik me steeds meer ergerde aan de slechte voorlichting aan, niet alleen de wereld van de V.S. , maar wereldwijd. En ik ondervond steeds meer tegenzin bij het lezen van artikelen geschreven door “evangelische” christenen of zionistische christenen. Diverse keren heb ik in mijn artikelen gewezen op het feit dat men het Israël van nu niet moet verwarren met het Israël uit de bijbel. Ook heb ik gewezen op het feit dat Jezus zelf er steeds op hamerde: kinderen van de satan. Of “zij zie zich joden noemen en het niet zijn” enz. Ik denk dat de massa te veel is gehersenspoeld en ik denk dat er meer naar dit soort artikelen zoals onderstaand verwezen moet worden. In de Engelse taal is meer te vinden dan in het Nederlands en ik volg bloggers wereldwijd dus vandaar dat ik dit soort artikelen meer ben gaan herbloggen. Alleen om mee te doen aan het bewutswordingsproces. Al wordt er maar één iemand hierdoor extra wakker.

Ook ik keek in “grijs verleden” op tegen zgn. “heilige mannen”. Nou, dat zijn ze dus niet. Er is er maar één echt Heilig. We zijn teveel gehersenspoeld. We moeten uit de matrix stappen.

Miljoenen christenen steunen de “Joden” volledig op alle mogelijke manieren … ze geven hun gratis geld en politieke macht. Ze helpen ze bewust om hier op aarde een hels bestaan te creëren om zo “hun” versie van de tweede komst van de messias ( hun messias) tot stand te brengen! ( daar heb ik al meer over geschreven)

Ons wordt informatie onthouden om hùn agenda uit te kunnen voeren en die agenda is slecht voor de mensheid. Het gaat om onze ziel, om wat we kunnen zijn.

Herbloggen van: Zoeken naar echt Joods nieuws:

De Joodse kwestie is nu een politieke agenda

Door broeder Nathanael Kapner, Copyright 2010-2011

Artikelen mogen alleen worden gereproduceerd met het auteurschap van Br. Nathanael Kapner

& Link To Real Jew News (SM)

E-mail: bronathanael@yahoo.com

Voor het beste alternatieve nieuws KLIK: Rense.com hier zie link

POLITIEKE BEWEGINGEN EN AGENDA’S hebben historisch gezien deel uitgemaakt van de zoektocht van het Jodendom naar hegemonie en overheersing in de aangelegenheden van naties.

In E. Michael Jones, ‘ De joodse revolutionaire geest en zijn invloed op de wereldgeschiedenis’, schetst de auteur door middel van een reis door de wereldgeschiedenis joodse politieke strategieën die zijn ontworpen om de christelijke samenleving omver te werpen van de tijd van Christus tot nu.

Tegenwoordig, handelend als een vijandige elite , is de politieke agenda van het Amerikaanse jodendom het tot stand brengen van een ‘nieuwe Amerikaanse orde’ door het omverwerpen van het blanke christelijke machtsblok en het te vervangen door multiculturalisme waarin het jodendom de overhand krijgt door rivaliteit en verdeeldheid tussen raciale groepen.

Inderdaad, ‘pluralisme’, dat nu wordt aanvaard als de beschrijving van de academische wereld van Amerika’s culturele samenstelling, werkt in het voordeel van de Jood, doordat hij zich verschuilt achter de dekmantel van een diverse nationale huidskleur, terwijl hij aan de touwtjes van politieke invloed trekt .

Het keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis – het cruciale keerpunt – was het aannemen van de Open Immigration Law van 1965 , waarvan de belangrijkste voorstander, senator Jacob Javits, bij het passeren ervan afkondigde : “Open The Flood Gates!” ( de EU heeft ons dergelijke wetten ook “door de strot geduwd”, denk aan “Marakesch”. )

De Amerikaanse Raad voor het Jodendom, de Joodse Federatie, B’nai B’rith en de door joden geleide ACLU voegden zich bij Javits bij de vernietiging van blank christelijk Amerika. ( doet Soros hier in Europa)

Door het aannemen van de wetgeving veranderde ons historische immigratiebeleid van een op quota gebaseerd preferentiesysteem in een systeem met kettingimmigratie waarbij een onbeperkt aantal families van immigranten werd toegelaten.

De “sluisdeuren” zijn inderdaad geopend. Het Amerikaanse jodendom zorgde ervoor. Als reactie op deze vloedgolf van derdewereldimmigranten, witte burgers van Amerika zijn het insluiten zich in “impliciete witte gemeenschappen” in plaats van terug te vechten POLITIEK verdere vernieling van hun land te voorkomen door de “vijandige elite” die nu regeert Amerika.

EEN NIEUWE POLITIEKE AGENDA

POLITIEK IS EEN DODELIJK ERNSTIGE ZAAK voor het Amerikaanse Jodendom. En het beheersen van de hefbomen van politieke invloed is nu duidelijk in handen van de zionistische kliek.

Een in-your-face demonstratie van de politieke hegemonie van het Jodendom is de komst van Elena Kagan bij het Hooggerechtshof. Met Kagan’s afwachting van de bevestiging, – Joden, die vertegenwoordigen minder dan 2 procent van de Amerikaanse bevolking – zal 33 procent van de Hoge Raad zitplaatsen.

Joodse oververtegenwoordiging komt ook voor in het Congres, met 45 Joden van de 435 leden (15%) – en is duidelijk zichtbaar bij de Raad van Bestuur van de Federal Reserve Bank, met 5 Joden op 7 leden (80%).

Deze politieke elite, zoals dr.Kevin MacDonald het beschrijft , is doordrongen van elk gebied van het Amerikaanse leven: -1- De financiële elite die profiteerde van groothandelsfraude op de hypotheekmarkt -2- De academische elite die ideeën uitsluit die verband houden met een christelijk wereldbeeld – 3- De media-elite die een expansief etnisch nationalisme in Israël ondersteunt, terwijl ze elke zweem van etnisch nationalisme bij blanke Amerikanen veroordeelt.

Door de geschiedenis heen hebben naties wetten aangenomen die Joden verbieden om burgerlijke ambten te bekleden. Justinianus de Grote, keizer van het Byzantijnse christelijke rijk in de 6e eeuw, (Joden staan openbare scholen niet toe om Byzantijnse geschiedenis te onderwijzen) gecodificeerd in zijn Justinianus Code dat Joden “geen eer mogen dragen” in het Byzantijnse burgerlijke leven.

DIT BURGERSCHAP VAN DE TWEEDE KLASSE van de Joden, zoals uitgekristalliseerd in de Justiniaanse Code, was dus verankerd in de middeleeuwse wereld en bleef het beleid van monarchale heerschappij tot de Joods geïnspireerde Franse Revolutie – en bereikte een volledige stopzetting aan het einde van WO I met de door joden gefinancierde Russische revolutie.

In de huidige westerse wereld, waar ‘democratie’ de boventoon voert, is het onmogelijk om te voorkomen dat het Jodendom burgerlijk bestuur krijgt. Democratie, een zionistische instelling waarin Joods geld en mediacontrole de verkiezingsuitslagen bepalen, is een open veld voor voortdurende en groeiende Joodse invloed.

Maar een grassroots-beweging die de noodzaak erkent om de “oververtegenwoordiging” van het Amerikaanse jodendom te stoppen, is een haalbare visie voor de nabije toekomst. Inderdaad, een orakel voor een nieuwe politieke agenda.

Hoe gaat het gebeuren? Wat zal de bloei ervan tot een nationale kracht motiveren en initiëren ? Er wordt nu een zaadje geplant. Pas op, want het zal ongetwijfeld uitgroeien tot een machtige boom …

NB.: ik denk dat er ook meer onderscheid gemaakt moet worden tussen Khazaren en “Joden”.

https://www.realjewnews.com/?p=522

Doneer via de post :

Brother Nathanael Foundation

PO Box 547

Priest River, ID 83856

https://www.bol.com/nl/f/the-jewish-revolutionary-spirit/34899398/

Zie ook: Voor en na de “Holocaust”: Joodse bevolkingsaantallen in 1933 en 1948

Door wmw_admin op 30 november 2013 (herbloggen en google translate gebruikt)

Rebel of Oz – 30 november 2013

Al meer dan een eeuw wordt de Joodse Wereldalmanak algemeen beschouwd als de meest authentieke bron voor de Joodse bevolkingsaantallen in de wereld. Academici over de hele wereld, inclusief de redacteuren van de Encyclopedia Britannica, vertrouwden vroeger op de nauwkeurigheid van die cijfers. Dit is wat de World Alamanacs van 1933 en 1948 te zeggen hadden over de wereldbevolking van Joden.

Wereld Almanak 1933 zie link hieronder

Wereld Almanak 1948 idem

Met andere woorden, volgens de World Almanac is de wereldbevolking van Joden tussen 1933 en 1948 toegenomen (!) Van 15.315.000 tot 15.753.000. Als de Duitse regering onder leiding van Adolf Hitler – zoals beweerd – zes miljoen Joden had vermoord, hadden die verliezen moeten worden weerspiegeld in het aantal Joodse inwoners dat in de World Almanac werd geciteerd.

De verdenkingen die door bovenstaande cijfers worden opgeworpen met betrekking tot de juistheid van de beschuldigingen tegen de Hitler-regering worden bevestigd door het officiële driedelige rapport van het Internationale Comité van het Rode Kruis, dat in 1948 in Genève werd vrijgegeven, volgens welke 272.000 gevangenen in concentratiekampen in het Duits omkwamen. hechtenis, ongeveer de helft van hen Joden. In het volgende artikel wordt nader ingegaan.

Een feitelijke beoordeling van de ‘Holocaust’ door het Rode Kruis

De joden en de concentratiekampen: geen bewijs van genocide

Er is één overzicht van de joodse kwestie in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en de omstandigheden in de concentratiekampen van Duitsland dat bijna uniek is in zijn eerlijkheid en objectiviteit, het driedelige rapport van het Internationale Comité van het Rode Kruis over zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog, Genève, 1948.

Dit uitgebreide verslag uit een volledig neutrale bron omvatte en breidde de bevindingen van twee eerdere werken uit: Documents sur l’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentratie en Allemagne 1939-1945 (Genève, 1946), en Inter Arma Caritas : het werk van het ICRC tijdens de Tweede Wereldoorlog (Genève, 1947). Het team van auteurs, onder leiding van Frédéric Siordet, legde in de openingspagina’s van het rapport uit dat hun doel, in de traditie van het Rode Kruis, strikte politieke neutraliteit was, en hierin ligt de grote waarde ervan.

Het ICRC paste de militaire conventie van Genève uit 1929 met succes toe om toegang te krijgen tot burgergeïnterneerden die door de Duitse autoriteiten in Midden- en West-Europa werden vastgehouden. Daarentegen kon het ICRC geen toegang krijgen tot de Sovjet-Unie, die het verdrag niet had geratificeerd. De miljoenen burgerlijke en militaire geïnterneerden die in de USSR werden vastgehouden, wier omstandigheden als verreweg de slechtste waren, waren volledig afgesneden van elk internationaal contact of toezicht.

Het Rode Kruisrapport is waardevol omdat het eerst de legitieme omstandigheden verduidelijkt waaronder joden in concentratiekampen werden vastgehouden, dat wil zeggen als vijandige vreemdelingen. Bij het beschrijven van de twee categorieën burgergeïnterneerden, onderscheidt het Rapport het tweede type als “Burgers die om administratieve redenen zijn gedeporteerd (in het Duits:” Schutzhäftlinge “), die werden gearresteerd om politieke of raciale redenen omdat hun aanwezigheid werd beschouwd als een gevaar voor de staat of de bezettingsmacht ”(Deel 111, p. 73). Deze personen, zo vervolgt het, ‘werden op dezelfde voet geplaatst als personen die om veiligheidsredenen volgens het gewoonterecht zijn gearresteerd of gevangengezet’. (P.74).

Het rapport geeft toe dat de Duitsers aanvankelijk terughoudend waren om toezicht door het Rode Kruis toe te staan op mensen die om veiligheidsredenen werden vastgehouden, maar tegen het einde van 1942 verkreeg het ICRC belangrijke concessies van Duitsland. Ze mochten vanaf augustus 1942 voedselpakketten uitdelen aan grote concentratiekampen in Duitsland, en “vanaf februari 1943 werd deze concessie uitgebreid tot alle andere kampen en gevangenissen” (Deel 111, p. 78). Het ICRC legde al snel contact met kampcommandanten en lanceerde een voedselhulpprogramma dat bleef functioneren tot de laatste maanden van 1945, waarvoor dankbrieven binnenstroomden van Joodse geïnterneerden.

De ontvangers van het Rode Kruis waren joden

In het rapport staat: “Dagelijks werden maar liefst 9.000 pakketten verpakt. > Van de herfst van 1943 tot mei 1945 werden ongeveer 1.112.000 pakketten met een totaal gewicht van 4.500 ton naar de concentratiekampen gestuurd ”(Deel III, p. 80). Deze bevatten naast voedsel ook kleding en farmaceutische voorraden. “Pakketten werden verzonden naar Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Flöha, Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, naar kampen in de buurt van Wenen en in Centraal en Zuid Duitsland. De voornaamste ontvangers waren Belgen, Nederlanders, Fransen, Grieken, Italianen, Noren, Polen en staatloze joden ”(Deel III, p. 83).

In de loop van de oorlog “was het Comité in staat om in de vorm van hulpgoederen meer dan twintig miljoen Zwitserse frank over te dragen en te distribueren, verzameld door Joodse welzijnsorganisaties over de hele wereld, in het bijzonder door het American Joint Distribution Committee van New York” (Deel I, p.644). Deze laatste organisatie kreeg van de Duitse regering toestemming om kantoren in Berlijn te houden tot de Amerikaanse deelname aan de oorlog. Het ICRC klaagde dat de obstructie van hun uitgebreide hulpoperatie voor Joodse geïnterneerden niet van de Duitsers kwam, maar van de strakke geallieerde blokkade van Europa. De meeste van hun aankopen van noodvoedsel werden gedaan in Roemenië, Hongarije en Slowakije.

Het ICRC had speciale lof voor de liberale voorwaarden die heersten in Theresienstadt tot aan de tijd van hun laatste bezoeken daar in april 1945. Dit kamp, “waar ongeveer 40.000 Joden uit verschillende landen werden gedeporteerd, was een relatief bevoorrecht getto” (Deel III , p.75). Volgens het rapport “’konden de afgevaardigden van het Comité het kamp in Theresienstadt (Terezin) bezoeken, dat uitsluitend werd gebruikt voor Joden en onder speciale voorwaarden viel. Uit informatie verzameld door het Comité, was dit kamp begonnen als een experiment door bepaalde leiders van het Reich … Deze mannen wilden de Joden de middelen geven om een gemeenschappelijk leven op te bouwen in een stad onder hun eigen bestuur en met bijna volledige autonomie. . . twee afgevaardigden konden het kamp op 6 april 1945 bezoeken.

Het ICRC prees ook het regime van Ion Antonescu van het fascistische Roemenië, waar het Comité tot de tijd van de Sovjetbezetting speciale hulp kon verlenen aan 183.000 Roemeense Joden. De hulp stopte toen, en het ICRC klaagde bitter dat het er nooit in geslaagd was “iets naar Rusland te sturen” (Deel II, p. 62). Dezelfde situatie gold voor veel van de Duitse kampen na hun “bevrijding” door de Russen. Het ICRC ontving een grote stroom post uit Auschwitz tot de periode van de Sovjetbezetting, toen veel van de geïnterneerden naar het westen werden geëvacueerd. Maar de pogingen van het Rode Kruis om hulp te bieden aan geïnterneerden die in Auschwitz onder Sovjetcontrole bleven, waren zinloos. Er werden echter nog steeds voedselpakketten naar voormalige Auschwitz-gevangenen gestuurd die naar het westen werden overgebracht naar kampen als Buchenwald en Oranienburg.

Geen bewijs van genocide

Een van de belangrijkste aspecten van het Rode Kruisrapport is dat het de ware oorzaak verduidelijkt van de doden die ongetwijfeld tegen het einde van de oorlog in de kampen hebben plaatsgevonden. Het rapport zegt: “In de chaotische toestand van Duitsland na de invasie tijdens de laatste maanden van de oorlog, kregen de kampen helemaal geen voedselvoorraden en hongersnood eiste een toenemend aantal slachtoffers. Zelf gealarmeerd door deze situatie, bracht de Duitse regering het ICRC uiteindelijk op 1 februari 1945 op de hoogte… In maart 1945 gaven de besprekingen tussen de president van het ICRC en de generaal van de SS Kaltenbrunner nog meer beslissende resultaten. Hulp kon voortaan worden verspreid door het ICRC, en één afgevaardigde kreeg toestemming om in elk kamp te blijven… ”(Deel III, p. 83).

Het is duidelijk dat de Duitse autoriteiten alles in het werk hebben gesteld om de erbarmelijke situatie zoveel mogelijk te verlichten. Het Rode Kruis stelt vrij expliciet dat de voedselbevoorrading op dit moment is gestaakt als gevolg van de geallieerde bombardementen op Duits transport, en in het belang van de geïnterneerde Joden hadden ze op 15 maart 1944 geprotesteerd tegen “de barbaarse luchtoorlog van de geallieerden” ( Inter Arma Caritas, p.78). Op 2 oktober 1944 waarschuwde het ICRC het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de op handen zijnde ineenstorting van het Duitse transportsysteem en verklaarde dat de omstandigheden van hongersnood voor mensen in heel Duitsland onvermijdelijk werden.

Bij de behandeling van dit uitgebreide, driedelige Rapport is het belangrijk te benadrukken dat de afgevaardigden van het Internationale Rode Kruis in de kampen in het door de As bezette Europa geen enkel bewijs vonden van een weloverwogen beleid om de Joden uit te roeien. Op al zijn 1600 pagina’s vermeldt het rapport niet eens zoiets als een gaskamer. Het geeft toe dat Joden, net als vele andere oorlogsnationaliteiten, ontberingen hebben ondergaan, maar het volledige stilzwijgen over het onderwerp van geplande uitroeiing is een ruime weerlegging van de legende van Zes Miljoen. Net als de vertegenwoordigers van het Vaticaan met wie ze werkten, kon het Rode Kruis niet toegeven aan de onverantwoordelijke beschuldigingen van genocide, die aan de orde van de dag waren geworden. Wat het werkelijke sterftecijfer betreft, het rapport wijst erop dat de meeste Joodse doktoren uit de kampen werden gebruikt om tyfus aan het oostfront te bestrijden, zodat ze niet beschikbaar waren toen de tyfusepidemieën van 1945 in de kampen uitbraken (Deel I, p. 204 ev) – Overigens wordt vaak beweerd dat massa-executies werden uitgevoerd in gaskamers die sluw waren vermomd als douchefaciliteiten. Opnieuw maakt het Rapport onzin van deze bewering. “Niet alleen de wasplaatsen, maar ook de installaties voor baden, douches en wasgoed werden door de afgevaardigden geïnspecteerd. Ze moesten vaak actie ondernemen om armaturen minder primitief te maken, en om ze te laten repareren of vergroten ”(Deel III, p. 594).

Niet alle werden geïnterneerd

Deel III van het Rode Kruisrapport, hoofdstuk 3 (I. Joodse burgerbevolking) gaat over de ‘hulp aan het joodse deel van de vrije bevolking’ en dit hoofdstuk maakt duidelijk dat lang niet alle Europese joden geplaatst in interneringskampen, maar bleef, onder bepaalde beperkingen, onderdeel van de vrije burgerbevolking. Dit is rechtstreeks in strijd met de “grondigheid” van het vermeende “uitroeiingsprogramma” en met de bewering in de vervalste memoires van Höss dat Eichmann geobsedeerd was door het grijpen van “elke jood die hij maar in handen kon krijgen”.

In Slowakije, bijvoorbeeld, waar Eichmann’s assistent Dieter Wisliceny de leiding had, stelt het rapport dat “Een groot deel van de joodse minderheid toestemming had om in het land te blijven, en in bepaalde periodes werd Slowakije beschouwd als een vergelijkend toevluchtsoord voor Joden, vooral voor degenen die uit Polen komen. Degenen die in Slowakije bleven, schijnen redelijk veilig te zijn geweest tot eind augustus 1944, toen er een opstand tegen de Duitse troepen plaatsvond. Hoewel het waar is dat de wet van 15 mei 1942 de internering van enkele duizenden Joden had bewerkstelligd, werden deze mensen vastgehouden in kampen waar de omstandigheden van voedsel en onderdak aanvaardbaar waren en waar de geïnterneerden betaald werk mochten doen onder voorwaarden. bijna gelijk aan die van de vrije arbeidsmarkt ”(Deel I, p. 646).

Niet alleen vermeden grote aantallen van de ongeveer drie miljoen Europese Joden in totaal internering, maar de emigratie van Joden ging door gedurende de oorlog, meestal via Hongarije, Roemenië en Turkije. Ironisch genoeg werd de naoorlogse joodse emigratie uit door Duitsland bezette gebieden ook vergemakkelijkt door het Reich, zoals in het geval van de Poolse joden die vóór de bezetting naar Frankrijk waren ontsnapt. “De Joden uit Polen die, terwijl ze in Frankrijk waren, toegangsvergunningen voor de Verenigde Staten hadden gekregen, werden door de Duitse bezettingsautoriteiten als Amerikaans staatsburger beschouwd, die verder ermee instemden de geldigheid te erkennen van ongeveer drieduizend paspoorten die door de consulaten van Zuid-Amerikaanse landen ”(Deel I, p. 645).

Als toekomstige Amerikaanse staatsburgers werden deze joden vastgehouden in het kamp Vittel in Zuid-Frankrijk voor Amerikaanse vreemdelingen. Met name de emigratie van Europese joden uit Hongarije verliep tijdens de oorlog ongehinderd door de Duitse autoriteiten. “Tot maart 1944”, zegt de. Rode Kruisrapport: “Joden die het voorrecht hadden om een visum voor Palestina te krijgen, waren vrij om Hongarije te verlaten” (Deel I, p. 648). Zelfs na de vervanging van de Horthy-regering in 1944 (na haar poging tot wapenstilstand met de Sovjet-Unie) door een regering die meer afhankelijk was van de Duitse autoriteit, ging de emigratie van Joden door.

Het Comité verzekerde zich van de toezeggingen van zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten “om met alle middelen steun te verlenen aan de emigratie van Joden uit Hongarije”, en van de Amerikaanse regering ontving het ICRC een bericht waarin stond dat “De regering van de Verenigde Staten … nu specifiek herhaalt zijn verzekering dat erdoor regelingen zal worden getroffen voor de zorg voor alle Joden die in de huidige omstandigheden mogen vertrekken ”(Deel I, p. 649).

Biedermann was het ermee eens dat in de negentien gevallen dat “Zes miljoen echt stierven?” geciteerd uit het rapport van het Internationale Comité van het Rode Kruis over zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog en Inter Arma Caritas (dit omvat het bovenstaande materiaal), deed het dat nauwkeurig.

Een citaat van Charles Biedermann (een afgevaardigde van het Internationale Comité van het Rode Kruis en directeur van de Internationale Opsporingsdienst van het Rode Kruis) onder ede tijdens het Zündel-proces (9, 10, 11 en 12 februari 1988).

Het bovenstaande is hoofdstuk negen uit het boek ” Did Six Million Really Die ?”.

De “zes miljoen” mythe, herbloggen en google translate gebruikt

Door wmw_admin op 16 april 2011

Zion’s grote leugen

“ The First Holocaust ” van Don Heddesheimer is een kritisch werk dat de voortdurende Joodse pogingen documenteert om Holocaustpropaganda voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog uit te zweven , waarbij vaak de magische “6.000.000” figuur wordt aangeroepen en de term “Holocaust” wordt gebruikt. Natuurlijk hebben deze slimme propagandisten sindsdien hun doel bereikt om de schandalige mythe van de Joodse Holocaust ™ in het publieke bewustzijn te vestigen na het einde van WO II. Voor een groot deel te danken aan fictieve Hollywood-films zoals “Shindler’s List” van die liegende giftige worm, Steven Spielberg. Lees de eerste Holocaust online hier http://www.vho.org/GB/Books/tfh/

Waarom het nummer “Six Million”?

Zoals gedocumenteerd in het boek The First Holocaust , hebben de zionisten continu en hysterisch geprobeerd te beweren dat zes miljoen Joden waren dood, stervend of in groot gevaar in Europa en Rusland sinds het einde van de 19e eeuw. Elke keer dat er onrust was in Europa, hoewel onrust vaak in de eerste plaats door Joden werd aangewakkerd, zorgden prominente zionistische figuren en door joods gecontroleerde media-organisaties over de hele wereld voortdurend voor razernij met valse snikverhalen om mensen medelijden met de joden in Europa te krijgen en te doneren geld aan Joodse liefdadigheidsinstellingen. Het blijkt dat dit mythische cijfer van zes miljoen, al lang geleden in diskrediet gebracht, zelfs door de reguliere historici van Holohoax, afkomstig is van een Joods-Talmoedische religieuze mythe die zegt: “gij zult min zes miljoen terugkeren” of “u zult met zes miljoen terugkeren naar het land Israël. less ”, en natuurlijk bracht WO II de moderne staat Israël voort die in 1948 werd opgericht. Israëlische Joden verontschuldigen zich vaak voor hun systematische genocide op Palestijnen en diefstal van Palestijnse landen door de zogenaamde Holocaust ™ van WO II ter sprake te brengen, waarvan elke serieuze onderzoeker en kritische denker inmiddels weet dat het een fraude van kolossale proporties is. De zionisten hebben zoveel invloed dat ze een waanvoorstelling van een joodse religieuze profetie in “historisch feit” hebben veranderd.

Uit geschiedenis en schriftuurlijke oorsprong van het zes miljoen ; ( deze link is niet meer bereikbaar)

[Citaat 1] Joodse profetieën in de Torah vereisen dat 6 miljoen Joden moeten “verdwijnen” voordat de staat Israël kan worden gevormd. “Je zult minus 6 miljoen terugkeren.” Daarom verklaarde Tom Segev, een Israëlische historicus, dat de “6 miljoen” een poging is om het Holocaustverhaal om te zetten in staatsgodsdienst. Die zes miljoen moesten volgens de profetie verdwijnen in “brandende ovens”, wat de gerechtelijke versie van de Holocaust nu bevestigt. In feite schrijft Robert B. Goldmann: “. . . zonder de Holocaust zou er geen Joodse staat zijn. ” Een eenvoudig gevolg: gezien de zes miljoen Joden die in Auschwitz vergast werden en in de “brandende ovens” belandden (het Griekse woord holocaust betekent brandoffers), zijn de profetieën nu “vervuld” en kan Israël een “legitieme staat” worden. –Onbekend

[Citaat 2] Met betrekking tot het aantal ‘zes miljoen’ zou je het volgende moeten weten: In de Hebreeuwse tekst van de Torah-profetieën kan men lezen “je zult terugkeren”. In de tekst ontbreekt de letter “V” of “VAU”, aangezien Hebreeuws geen cijfers heeft; de letter V staat voor het getal 6. Ben Weintraub, een religieuze wetenschapper, leerde van rabbijnen dat de betekenis van de ontbrekende letter betekent dat het getal ‘6 miljoen’ is. De profetie luidt dan: Je komt terug, maar met 6 miljoen minder. Zie Ben Weintraub: “The Holocaust Dogma of Judaism”, Cosmo Publishing, Washington 1995, pagina 3. De ontbrekende 6 miljoen moeten zo zijn voordat de Joden kunnen terugkeren naar het Beloofde Land. Jahweh ziet dit als een reiniging van de zielen van de zondige mensen. De Joden moeten bij terugkeer naar het Beloofde Land rein zijn – het schoonmaken zal gebeuren in brandende vuurtjes. –Een correspondent

Een paar voorbeelden ter overweging ( deze link is ook niet meer bereikbaar) ; zie link hieronder

1900 – Joodse leider laat het Zionistische Holohoax-plan los

11 JUNI 1900 – NEW YORK TIMES – pagina 7 – Rabbi Wise’s toespraak

“Er zijn 6.000.000 levende, bloedende, lijdende argumenten ten gunste van het zionisme.”

1906-

1911-

Max Nordau , mede-oprichter van de World Zionist Organization samen met Theodore Herzl, waarschuwt voor de “vernietiging van zes miljoen mensen” op het zionistische congres in Bazel, Zwitserland. Dit was 22 jaar voordat Hitler aan de macht kwam en 3 jaar voordat WW1 begon.

1919-

Kort na WO1 claimen Joden de Holocaust van “zes miljoen Joden”. Het vliegt niet te ver, niemand koopt het.

Klik op linkom het volledige artikel te lezen.

1921 –

Wit-Russische patriotten winnen terrein op de Joodse bolsjewistische usurpatoren van hun natie. In een poging om hun zware betrokkenheid bij het moorddadige bolsjewisme te verhullen, herhalen de joden de mythe van ‘zes miljoen’ opnieuw.

1938-

Dit is slechts een klein deel van de beschikbare traktaten die erop wijzen dat er veel meer in de “Holocaust” is dan duidelijk is. Deze, samen met vele andere voorbeelden, zijn te vinden in Zion’s Big Lie: The “Six Million” Myth

http://sixmillionmyth.blogspot.com/p/six-million-myth.html

http://user1252122.sites.myregisteredsite.com/index.html

https://ifamericansknew.org/media/halsell.html : wat christenen moeten weten over Israël :

Wat christenen niet weten over Israël

Washington Rapport over zaken in het Midden-Oosten,

mei / juni 1998

Amerikaanse joden die sympathie hebben voor Israël domineren sleutelposities in alle gebieden van onze regering waar beslissingen worden genomen over het Midden-Oosten. Is er, aangezien dit het geval is, enige hoop dat het Amerikaanse beleid ooit zal veranderen? President Bill Clinton en de meeste leden van het Congres steunen Israël – en ze weten waarom. Amerikaanse joden die Israël sympathiseren, doneren rijkelijk aan hun campagnekas.

Het antwoord op het bereiken van een evenwichtig Midden-Oostenbeleid zou ergens anders kunnen liggen – onder degenen die Israël steunen, maar niet echt weten waarom. Deze groep is de overgrote meerderheid van de Amerikanen. Het zijn goedbedoelende, rechtvaardige christenen die zich verbonden voelen met Israël – en het zionisme – vaak vanwege atavistische gevoelens, in sommige gevallen daterend uit hun kindertijd.

Grace Halsell was een bekroonde journalist en auteur. Haar boeken zijn onder meer Journey to Jerusalem en Prophecy and Politics . Ze stierf in 2000.

Ik ben er een van. Ik ben opgegroeid met het luisteren naar verhalen over een mystiek, allegorisch, spiritueel Israël. Dit was voordat een moderne politieke entiteit met dezelfde naam op onze kaarten verscheen. Ik ging naar de zondagsschool en zag hoe een instructeur zonneschermen neerzette om kaarten van het Heilige Land te laten zien. Ik nam verhalen op van een goed en uitverkoren volk dat vochten tegen hun slechte “ongekozen” vijanden.

Toen ik begin twintig was, begon ik de wereld rond te reizen en mijn brood te verdienen als schrijver. Ik kwam vrij laat in mijn carrière op het onderwerp Midden-Oosten. Ik miste helaas kennis over het gebied. Alles wat ik wist, was wat ik op de zondagsschool had geleerd.

En typerend voor veel Amerikaanse christenen, beschouwde ik op de een of andere manier een moderne staat die in 1948 was opgericht als een thuisland voor joden die onder de nazi’s werden vervolgd als een replica van het spirituele, mystieke Israël waarover ik als kind hoorde. Toen ik in 1979 voor het eerst naar Jeruzalem ging, was ik van plan te schrijven over de drie grote monotheïstische religies en de politiek weg te laten. “Niet over politiek schrijven?” spotte een Palestijn, terwijl hij een waterpijp rookte in de oude ommuurde stad. “We eten politiek, ’s ochtends,’ s middags en ’s avonds!”

Zoals ik zou vernemen, gaat de politiek over land en de mede-eisers van dat land: de inheemse Palestijnen die daar 2000 jaar hebben gewoond en de joden die na de Tweede Wereldoorlog in grote aantallen begonnen te arriveren. Door te leven tussen Israëlische Joden en Palestijnse christenen en moslims, zag, hoorde, rook en ervoer ik de tactieken van de politiestaat die Israëliërs tegen Palestijnen gebruiken.

Mijn onderzoek leidde tot een boek met de titel Journey to Jerusalem . Mijn reis was niet alleen verhelderend voor mij wat betreft Israël, maar ik kwam ook tot een dieper en droeviger begrip van mijn eigen land. Ik zeg droeviger begrip omdat ik begon in te zien dat in de politiek in het Midden-Oosten, wij, de mensen, niet de beslissingen nemen, maar dat aanhangers van Israël dat doen. En typisch voor de meeste Amerikanen, neigde ik te denken dat de Amerikaanse media “vrij” waren om onpartijdig nieuws te drukken.

‘Het mag niet worden gepubliceerd. Het is anti-Israël. “

Toen ik eind jaren zeventig voor het eerst naar Jeruzalem ging, wist ik niet dat redacteuren ‘nieuws’ konden en zouden classificeren afhankelijk van wie wat met wie deed. Tijdens mijn eerste bezoek aan Israël-Palestina had ik tientallen jonge Palestijnse mannen geïnterviewd. Ongeveer een op de vier gerelateerde verhalen over marteling.

De Israëlische politie was ’s nachts gekomen, sleepte ze van hun bed en plaatste kappen over hun hoofd. Vervolgens hadden de Israëli’s hen in de gevangenis in afzondering gehouden, hen met luide, onophoudelijke geluiden belegerd, ondersteboven gehangen en hun geslachtsdelen op sadistische wijze verminkt. Ik had dergelijke verhalen niet gelezen in de Amerikaanse media. Was het geen nieuws? Het is duidelijk, dacht ik naïef, dat Amerikaanse redacteuren gewoon niet wisten dat het gebeurde.

Tijdens een reis naar Washington, DC, overhandigde ik een brief aan Frank Mankiewicz, die toen hoofd van het openbare radiostation WETA was. Ik legde uit dat ik interviews had opgenomen met Palestijnen die op brute wijze waren gemarteld. En ik zou ze voor hem beschikbaar stellen. Ik heb geen antwoord. Ik heb verschillende telefoontjes gepleegd. Uiteindelijk werd ik doorverbonden met een PR-persoon, mevrouw Cohen, die zei dat mijn brief verloren was gegaan. Schreef ik opnieuw. Na verloop van tijd begon ik te beseffen wat ik niet wist: waren het joden geweest die vastgebonden en gemarteld waren, dan zou het nieuws zijn. Maar interviews met gemartelde Arabieren gingen “verloren” bij WETA.

Het proces om mijn boek Journey to Jerusalem gepubliceerd te krijgen, was ook een leerervaring. Bill Griffin, die namens MacMillan Publishing Company een contract met mij sloot, was een voormalige rooms-katholieke priester. Hij verzekerde me dat niemand anders dan hijzelf het boek zou redigeren. Terwijl ik het boek onderzocht en verschillende reizen maakte naar Israël en Palestina, ontmoette ik Griffin regelmatig en liet hem voorbeeldhoofdstukken zien. “Geweldig,” zei hij over mijn materiaal.

De dag dat het boek zou worden gepubliceerd, ging ik op bezoek bij MacMillan’s. Toen ik incheckte bij een receptie, zag ik Griffin aan de andere kant van een kamer zijn bureau opruimen. Zijn secretaresse Margie kwam me begroeten. In tranen fluisterde ze dat ik haar moest ontmoeten in het damestoilet. Toen we alleen waren, vertrouwde ze toe: “Hij is ontslagen.” Ze gaf aan dat het kwam omdat hij een contract had getekend voor een boek dat sympathiek stond tegenover Palestijnen. Griffin, zei ze, had geen tijd om me te zien.

Later ontmoette ik een andere MacMillan-functionaris, William Curry. “Mij werd verteld om uw manuscript naar de Israëlische ambassade te brengen, om ze het te laten lezen voor fouten”, vertelde hij me. “Ze waren niet tevreden. Ze vroegen me: ‘Je gaat dit boek toch niet uitgeven?’ Ik vroeg: ‘Waren er fouten?’ ‘Geen fouten als zodanig. Maar het mag niet worden gepubliceerd. Het is anti-Israël. ”

Op de een of andere manier waren de persen gaan rollen, ondanks obstakels om dit te voorkomen. Na publicatie in 1980 werd ik uitgenodigd om in een aantal kerken te spreken. Christenen reageerden over het algemeen met ongeloof. Destijds was er weinig of geen berichtgeving over Israëlische landconfiscatie, sloop van Palestijnse huizen, wanordelijke arrestaties en marteling van Palestijnse burgers.

Dezelfde vraag

Over deze onrechtvaardigheden gesproken, ik hoorde steevast dezelfde vraag: “Hoe komt het dat ik dit niet wist?” Of iemand zou kunnen vragen: “Maar daar heb ik niet over gelezen in mijn krant.” Aan deze kerkelijke toehoorders vertelde ik mijn eigen leerervaring, die van het zien van hordes Amerikaanse correspondenten die een relatief kleine staat bestreken. Ik wees erop dat ik niet zoveel verslaggevers had gezien in hoofdsteden van de wereld zoals Peking, Moskou, Londen, Tokio, Parijs. Waarom, vroeg ik, rechtvaardigde een kleine staat met een bevolking van slechts vier miljoen in 1980 meer verslaggevers dan China, met een miljard mensen?

Ik heb deze vraag ook in verband gebracht met mijn bevindingen dat The New York Times , The Wall Street Journal , The Washington Post – en de meeste gedrukte media van ons land – eigendom zijn van en / of gecontroleerd worden door Joden die Israël steunen. Het was om deze reden, zo concludeerde ik, dat ze zoveel verslaggevers stuurden om Israël te verslaan – en dat grotendeels vanuit Israëlisch oogpunt.

Mijn leerervaringen omvatten ook het besef hoe gemakkelijk ik een Joodse vriend zou kunnen verliezen als ik de Joodse staat bekritiseerde. Ik zou ongestraft Frankrijk, Engeland, Rusland en zelfs de Verenigde Staten kunnen bekritiseren. En elk aspect van het leven in Amerika. Maar niet de Joodse staat. Ik verloor meer Joodse vrienden dan één na de publicatie van Journey to Jerusalem – allemaal trieste verliezen voor mij en één misschien wel het meest trieste van allemaal.

In de jaren zestig en zeventig, voordat ik naar het Midden-Oosten ging, had ik geschreven over de benarde situatie van zwarten in een boek getiteld Soul Sister , en de benarde toestand van Amerikaanse Indianen in een boek met de titel Bessie Yellowhair , en de problemen van arbeiders zonder papieren die oversteken van Mexico in The Illegals . Deze boeken waren onder de aandacht gekomen van de ‘moeder’ van The New York Times , mevrouw Arthur Hays Sulzberger.

Haar vader was met de krant begonnen, daarna had haar man de krant geleid, en in de jaren dat ik haar kende, was haar zoon de uitgever. Ze nodigde me uit voor lunches en diners in haar trendy appartement aan Fifth Avenue. En bij vele gelegenheden was ik een weekendgast in haar huis in Greenwich, Connecticut.

Ze was vrijgevig en prees mijn inspanningen om namens de underdog te spreken, en ging zelfs zo ver in een brief om te zeggen: “Je bent de meest opmerkelijke vrouw die ik ooit heb gekend.” Ik had er geen idee van dat ik, door zo hoog gestuwd te worden, zo plotseling kon vallen toen ik ontdekte – vanuit haar standpunt – de ‘verkeerde’ underdog.

Toevallig was ik een weekendgast in haar ruime huis in Connecticut toen ze gebonden galeien las van Journey to Jerusalem . Toen ik wegging, gaf ze de galeien terug met een bedroefde blik: “Mijn lief, ben je de Holocaust vergeten?” Ze was van mening dat wat enkele decennia eerder in nazi-Duitsland met joden gebeurde, elke kritiek op de joodse staat de mond moest snoeren. Ze kon zich concentreren op een holocaust van joden terwijl ze een moderne holocaust van Palestijnen ontkende.

Ik realiseerde me, heel pijnlijk, dat onze vriendschap aan het eindigen was. Iphigene Sulzberger had me niet alleen bij haar thuis uitgenodigd om haar beroemde vrienden te ontmoeten, maar ook op haar voorstel had The Times om artikelen gevraagd. Ik schreef opiniestukken over verschillende onderwerpen, waaronder Amerikaanse zwarten, Amerikaanse Indianen en arbeiders zonder papieren. Aangezien mevrouw Sulzberger en andere joodse functionarissen in de Times mijn inspanningen om deze groepen onderdrukte volkeren te helpen, zeer prezen, werd de tweedeling duidelijk: de meeste “liberale” Amerikaanse joden staan aan de kant van alle arme en onderdrukte volkeren, behalve de Palestijnen.

Hoe handig zijn deze liberale Joodse opinievormers de neiging om de Palestijnen te verkleinen, ze onzichtbaar te maken, of ze allemaal te categoriseren als “terroristen”.

Interessant genoeg had Iphigene Sulzberger me veel over haar vader, Adolph S. Ochs, gesproken. Ze vertelde me dat hij niet een van de vroege zionisten was. Hij was geen voorstander van de oprichting van een Joodse staat.

Toch zijn Amerikaanse joden in toenemende mate het slachtoffer geworden van het zionisme, een nationalistische beweging die voor velen doorgaat als een religie. Terwijl de ethische instructies van alle grote religies – inclusief de leringen van Mozes, Mohammed en Christus – benadrukken dat alle mensen gelijk zijn, nemen militante zionisten het standpunt in dat het doden van een niet-Jood niet telt. ( NB. Hier wordt goed met kwaad verbonden en ik ben het hier niet mee eens)

Meer dan vijf decennia hebben zionisten Palestijnen straffeloos vermoord. En bij de beschieting in 1996 van een VN-basis in Qana, Libanon, hebben de Israëli’s meer dan 100 burgers gedood die daar ondergebracht waren. Zoals een Israëlische journalist, Arieh Shavit, uitlegt over het bloedbad: “Wij geloven met absolute zekerheid dat op dit moment, met het Witte Huis in onze handen, de Senaat in onze handen en The New York Times in onze handen, het leven van anderen dat doet niet op dezelfde manier tellen als de onze. “

Israëli’s, legt de antizionistische Jood Israel Shahak uit, “baseren hun religie niet op de ethiek van gerechtigheid. Ze aanvaarden het Oude Testament niet zoals het is geschreven. In plaats daarvan wenden religieuze joden zich tot de Talmoed. Voor hen worden de Talmoedische Joodse wetten ‘de Bijbel’. En de Talmoed leert dat een Jood een niet-Jood straffeloos kan doden. “

In de leringen van Christus was er een breuk met dergelijke Talmoedische leringen. Hij probeerde de gewonden te genezen, de onderdrukten te troosten.

Het gevaar voor Amerikaanse christenen is natuurlijk dat we, nadat we een icoon van Israël hebben gemaakt, in de val lopen door alles wat Israël doet – zelfs moedwillige moord – goed te keuren, zoals georkestreerd door God.

Toch ben ik niet de enige die suggereert dat de kerken in de Verenigde Staten de laatste grote georganiseerde steun voor Palestijnse rechten vertegenwoordigen. Deze verplichting is gedeeltelijk te danken aan onze historische banden met het Land van Christus en gedeeltelijk aan de morele kwesties die te maken hebben met het financieren van door de Israëlische regering goedgekeurde schendingen van de mensenrechten met ons belastinggeld.

Terwijl Israël en zijn toegewijde Amerikaanse joodse aanhangers weten dat ze de president en het grootste deel van het Congres in handen hebben, maken ze zich zorgen over het basis-Amerika – de goedbedoelende christenen die voor gerechtigheid zorgen. Tot dusverre wisten de meeste christenen niet wat ze niet wisten over Israël. Ze werden geïndoctrineerd door Amerikaanse aanhangers van Israël in hun eigen land en toen ze naar het Land van Christus reisden, deden ze dat meestal onder Israëlische sponsoring. Als dat het geval was, was het onwaarschijnlijk dat een christen ooit een Palestijn ontmoette of hoorde wat de oorzaak was van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Dit verandert echter geleidelijk. En deze verandering verontrust de Israëli’s. Afgevaardigden die eerder dit jaar een Christian Sabeel-conferentie in Bethlehem bijwoonden, zeiden bijvoorbeeld dat ze werden lastiggevallen door de Israëlische beveiliging op de luchthaven van Tel Aviv.

‘Ze vroegen ons’, zei een afgevaardigde, ” waarom heb je een Palestijns reisbureau gebruikt? Waarom heb je geen gebruik gemaakt van een Israëlisch bureau? ‘”De ondervraging was zo uitgebreid en vijandig dat de leiders van Sabeel een speciale sessie belden om de afgevaardigden te informeren over hoe ze met de pesterijen moesten omgaan. Het is duidelijk dat, zei een afgevaardigde, “De Israëli’s hebben een beleid om ons te ontmoedigen het Heilige Land te bezoeken, behalve onder hun sponsoring. Ze willen niet dat christenen alles leren wat ze nog nooit over Israël hebben geweten. “

Eerste artikel in boekje: christenen gediscrimineerd door Israël

Laatste artikel in boekje: orthodox-joodse jongeren verbranden nieuwe testamenten in Israël

https://ifamericansknew.org/about_us/

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Matrix

Delen

Over een wereldwijde goelag

Herbloggen van Zerohedge.com en google translate gebruikt.Link zie onder

Maund: Welkom bij de wereldwijde goelag …

door Tyler Durden

Di, 18-08-2020

Geschreven door Clive Maund via CliveMaund, com,

Voor het geval je het nog niet gemerkt hebt, we leven nu onder tirannie, en de komende jaren, dankzij de onvoorwaardelijke zombielike onderwerping van de massa, zal het een stuk erger worden.

Toen dit hele bizarre virus plandemie, of scamdemic, vaart begon te krijgen, wist ik instinctief dat er iets niet klopte, dat de officiële verklaringen niet klopten, en dat de samenleving in het algemeen werd ‘bespeeld’ door machthebbers met een agenda. Voor iedereen met zelfs maar een klein beetje echte intelligentie, stinkt de hele zaak naar een uitgebreid complot.

Dus, gedreven door natuurlijke nieuwsgierigheid, en omdat ik iemand was die liever de waarheid, hoe vreselijk ook, zou kennen dan met oogkleppen rond te lopen, begon ik aan een zoektocht om erachter te komen wat er werkelijk aan de hand was, wat er werkelijk achter dit alles zat, en voor wat het waard is, ga ik vandaag mijn bevindingen met jullie delen.

Nu begrijp ik dat er onder jullie zijn die door het systeem zijn geprogrammeerd om iedereen die standpunten te kennen geeft die afwijken van wat als normaal wordt afgeschilderd, als een “complottheoreticus” te bestempelen. Als je een van degenen die u wilt klikken nu uit, maar voordat je gaat, wil ik erop wijzen dat wat ik schrijf over nu, wat we doormaken, is geen samenzweringstheorie, maar samenzwering feit .

Laten we beginnen met de timing. Waarom is het virus, of het biowapen als het dat is, vrijgegeven toen het was? Het antwoord daarop is simpel; na jaren van exponentieel toenemende budgettaire verkwisting, waren de schulden op alle niveaus van de samenleving tot wilde, onhoudbare extremen gestegen, zodat het wereldeconomische systeem op instorten stond – getuige de noodinterventies van de Fed in de repomarkten afgelopen herfst. Als het systeem op instorten stond, wilden de machthebbers niet de schuld op zich nemen, dus hadden ze een zondebok nodig, voer het virus in – “Oh, het was niet ons wanbeheer dat ervoor zorgde dat het systeem implodeerde, het was het virus”

Het oude gezegde “Laat een goede crisis nooit verloren gaan” is met enthousiasme omarmd door de machthebbers. Decennia lang hebben ze in onze relatief vrije samenlevingen genoegen moeten nemen met economische plundering – zichzelf hoge salarissen en bonussen en aandelenopties en posities in besturen enz. toekennen, maar dit oplichterijvirus heeft hen de mogelijkheid geboden om te hanteren wat despoten altijd hunkeren dat is rauwe, ongebreidelde macht over mensen – en hoe meer ze uitoefenen, hoe gelukkiger ze zijn. De scamdemic heeft hen de kans geboden om een totalitair regime te implementeren en niet alleen in één land of zelfs een geografische regio, maar voor de eerste keer ooit over de hele wereld, en dit zal een duidelijk voordeel hebben ten opzichte van alle voorgaande totalitaire regimes, namelijk dat er zal niemand meer zijn om terug te vechten . De kans voor de gewone burger om dit te voorkomen, wordt al snel gesloten en als de huidige apathie, onverschilligheid en conformistische domheid van de massa voortduurt, zoals het lijkt, dan zal hun lot worden bezegeld als ze worden begraven in een mondiale goelag.

Dus wie of wat zijn de immens machtige plutocratische krachten ( Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De naam is een samenstelling van de Griekse woorden πλουτος (rijkdom) en κρατειν (regeren, de macht hebben). De term wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal. ……) die erop uit zijn om dit mondiale technocratische totalitaire regime tot stand te brengen? Het eerste dat u moet begrijpen, is dat alle algemeen aanvaarde leiders van de samenleving, zoals beroemdheden, geestelijken en politici, allemaal marionetten zijn – marionetten – als ze niet spreken en handelen in overeenstemming met de doelstellingen van de ware meesters van de samenleving, dan zijn ze dat wel. gemarginaliseerd of vervangen. Speciale vermelding moet op dit moment gaan naar de woordvoerders van de medische professie, die natuurlijk pro-vaccin moeten zijn. Oké, dus wie zijn ze? Stel uzelf een simpele vraag: wie heeft de macht om met een paar toetsaanslagen onbeperkte rijkdom te creëren voor zichzelf en hun favoriete medewerkers? – je hebt het – de centrale banken, die de rekening van hun losbandigheid doorgeven aan de samenleving in het algemeen door de koopkracht van geld gestaag uit te hollen. Dankzij de dollar als wereldwijde reservevaluta, de centrale banken en de leidende, grotendeels anonieme mannen in hen, zijn de ware meesters van de wereld, de echte schaduwregering, en zij zijn het die achter dit streven naar een globale totalitaire samenleving staan .

Wat zijn hun doelen?- ze zijn al enorm rijk, dus meer geld is niet hun primaire doel. Waar ze naar hunkeren is meer macht – absolute macht over mensen en hun leven, dat is wat hen drijft. Ze zijn van plan een neo-feodale samenleving op twee niveaus te creëren, waar ze het hoogste niveau vormen – fabelachtig rijk en absolute macht uitoefenen over alle anderen die zullen bestaan ​​- als ze dat mogen – als een leger van dienaren. Dit is natuurlijk een grote reden voor de lockdowns, om de onafhankelijke middenklasse en hun bedrijven te vernietigen, zodat ze dan moeten werken voor de grote bedrijven die eigendom zijn van de elites en dus meer afhankelijk zijn van hun meesters, net als degenen die leven van magere hand-outs.

Hoe is het mogelijk om miljarden mensen te verlammen met verzonnen en lugubere verhalen over een dodelijke pandemie door massaal hun basisrechten op te geven en zich te onderwerpen aan behandeling als boerderijdieren? Simpel – u beheert hun invoer via de reguliere media. Gewone mensen worden niet voor niets ‘de massa’ genoemd – ze zijn grotendeels onwetend, dom en goedgelovig, daarom, in plaats van te proberen zichzelf te informeren over wat er werkelijk aan de hand is, verkwisten ze hun leven door te kijken naar soaps, videogames en het volgen van de levens van beroemdheden etc.Door hun favoriete media te bezitten en te controleren, heb je controle over hun beperkte denkprocessen en zijn ze vatbaar voor propaganda. Kortom, door het bekwame gebruik van propaganda kun je de massa, die ongeveer 70% van de bevolking uitmaakt, zover krijgen dat ze alles doen wat je wilt, en ze kunnen dan groepsgenoten druk uitoefenen op meer doordachte individuen om zich te conformeren, een klassiek en opvallend voorbeeld is het dragen van gezichtsmaskers, wat door de staat gesanctioneerde collectieve paranoia is, en als dat niet werkt, worden ze gedwongen zich aan te passen en deze te dragen door middel van boetes of gevangenisstraf. Hier is het vermeldenswaard dat de machtigste instellingen ter wereld, vooral de banken, de media en Wall St, zwaar bevolkt worden door “het ras dat niet bekritiseerd kan worden”.

Vrijwel alle media – kranten, tv-kanalen, radiostations, en nu worden de meeste websites gecontroleerd door dezelfde plutocratische krachten, en daarom moet je voorzichtig zijn met wat je zegt op Facebook en Twitter, anders zetten ze de knop om en verbannen ze je. Dit is de reden waarom, toen de zwendel begon, de massa werd gebombardeerd met muur tot muur, 24 uur per dag schrikverhalen over het virus, met overdrijving van leugens en vervormingen op een epische schaal, met non-stop herhaling die erin trommelde. Ze hebben het dwaas en onvoorwaardelijk opgezogen en maandenlang in hun huizen opgesloten gezogen, en moeten nu luiers op hun gezicht dragen om hun geloofsbrieven te bewijzen als verstomde, angstige onderdanige schapen.

Als je ze hiermee confronteert, zeggen ze “Oh, maar mensen gaan dood!” (van het virus) waarop de juiste reactie is: “En wat? – er sterven voortdurend mensen, aan griep, ouderdom en talloze andere ziekten. ”Vervolgens proberen ze alarmerende statistieken naar u te citeren, als ze zich die herinneren, niet beseffend dat al deze casuscijfers grove overdreven zijn, veroorzaakt door valse testresultaten en wie dan ook die sterft aan iets dat wordt bestempeld als een Covid-19-dood. Op de televisie citeren ze doodsstatistieken naar je, bedoeld om te alarmeren, maar als je de basisberekeningen doet en de sterfgevallen vergelijkt,zelfs als je de grof opgeblazen cijfers tegen nominale waarde neemt en ze vergelijkt met de totale bevolking van het land in kwestie, realiseer je je dat het percentage mensen dat zogenaamd door de oplichter is gedood klein is, meestal in de orde van maximaal 0,5% en meestal veel less, wat nauwelijks de orde is van de Zwarte Dood, waarbij 1 op 3 omkwam . Een tactiek die ze momenteel in de VS gebruiken, is om enorme aantallen tests uit te voeren om het aantal zaken op te krikken om meer lockdowns te rechtvaardigen. Deze lockdowns zijn in ieder geval nooit gerechtvaardigd, want in een normale samenleving sluit je de zieke mensen op, niet de gezonde mensen.

Alle draconische maatregelen die overal ter wereld worden genomen en die zogenaamd worden gebruikt om de bevolking tegen het virus te beschermen, zijn eigenlijk bedoeld om het immuunsysteem van mensen door hun opzet te beschadigen, om ze later zwakker en vatbaarder te maken voor ziekten.- en vergeet niet dat als ze met griep in het ziekenhuis worden opgenomen, het als Covid-19 wordt bestempeld om de statistieken te versnellen. Zo hebben we huisarrestaties afgedwongen, de lockdowns, die zijn ontworpen om te voorkomen dat mensen naar buiten gaan en lucht nemen en sporten en tijd doorbrengen in de zon, wat belangrijk is voor het immuunsysteem, de maskers, die de ademhaling beperken, het sociale isolement dat is bedoeld om mensen angstig en angstig te maken en het sociale weefsel te beschadigen. Gewoon gezond verstand dicteert dat de juiste manier om met een virusepidemie om te gaan, vooral een die slechts een klein percentage van de bevolking doodt, is om door te gaan met het normale leven en het te laten doen wat het wil. Degenen die het virus oplopen, zullen meestal herstellen, vooral de jongeren, en zullen enige immuniteit ontwikkelen.Een andere reden om hun spieren te buigen met de avondklok, de lockdown-bevelen en het verplichte masker dragen, is om de bevolking eraan te laten wennen op hun knieën te gaan voor de macht van de staat als een warming-up voor de volledige krijgswet.

Er was en is absoluut geen reden om mensen de toegang tot stranden of parken te ontzeggen, zoals op deze dronefoto van Siesta Key in Florida op een zonnige zomerdag wanneer de parkeerplaats aan de linkerkant normaal vol is. ( zie link) De redenen hiervoor zijn kwaadaardig – om de gezondheid en het welzijn van burgers te schaden en om de macht van de staat te demonstreren …

Deze foto is een screenshot van de onderhoudende video Mavic Mini verkent het in quarantaine geplaatste strand Siesta Key . ( zie link)

Een van de belangrijkste redenen dat de NWO (New World Order) vastbesloten is om mensen te isoleren, is om te voorkomen dat ze zich in groepen verzamelen om uitwisseling van ideeën beter te voorkomen, wat ertoe kan leiden dat grote aantallen mensen samenkomen en besluiten hun gemeenschappelijke vijand omver te werpen. , namelijk de Centrale Banken en de overheid, vooral wanneer de implosie van de schuldenzeepbel en / of hyperinflatie hen berooid en wanhopig maakt – NWO denkt vooruit. De bestorming van de Bastille in Parijs in 1789 had niet kunnen gebeuren als de menigte zich niet had kunnen verzamelen.

Door selectieve bewerking en uitsluiting is het heel gemakkelijk om de geest van jonge mensen zoals deze te beheersen, wiens literaire opleiding grotendeels afkomstig is van Facebook en Twitter, van wie velen geen gedachte in hun hoofd hebben die daar niet door iemand anders is neergezet …

Er zijn 3 sleutelplanken die de Nieuwe Wereldorde gaat gebruiken om hun geplande draconische totalitaire matrix op te leggen aan de volkeren van de wereld:

een cashloze samenleving,

gedwongen vaccinatie,

en gedwongen masker dragen en deze plannen zijn al ver gevorderd en worden al opgelegd in het geval van het masker.

De vier belangrijkste redenen waarom NWO een cashless society wil realiseren zijn de volgende.

Een daarvan is dat de banken zelfs op de kleinste transacties kunnen bezuinigen.

Een andere is dat niemand financiële transacties kan aangaan die niet onderhevig zijn aan de controle van de staat en daarom niet kunnen ontsnappen aan het sleepnet van belastingen.

Nog een andere is om te voorkomen dat bankrekeninghouders geld opnemen en mogelijk runs op banken activeren, en de vierde grote reden is dat banken vrij zullen zijn om negatieve rentetarieven op te leggen, wat een beleefde manier is om te zeggen dat ze uw rekeningen gaan plunderen, en als ze in een echt slechte bui zijn, kunnen ze hun toevlucht nemen tot bail-ins – regelrechte diefstal van de rekeningen van klanten.

Een cashless society betekent dus dat de banken absolute financiële macht hebben over jou en je leven. Geen wonder dat ze het willen introduceren!

Een belangrijke reden om de bevolking nu en in de toekomst draconische beperkingen op te leggen, is om meer mensen te dwingen te accepteren dat ze gevaccineerd worden. Het vaccinatiebewijs wordt overhandigd als een paspoort voor een relatief normaal leven. In eerste instantie zal het vrijwillig zijn en zal dwang bij veel mensen werken, omdat ze niet in staat zullen zijn om dingen te doen zoals vliegtuigen aan boord gaan en zelfs niet eten in restaurants zonder het vereiste certificaat van overeenstemming. Uiteindelijk zullen degenen die zich niet aan de regels houden en die uiteindelijk een minderheid zullen worden, worden onderworpen aan extremere dwangmaatregelen die grenzen aan het vastpinnen en een prik. De propagandamachine draait al volop met behulp van omgekeerde psychologie, door te suggereren dat er aanvankelijk misschien niet genoeg vaccinaties zijn om rond te gaan, en dat als je “geluk” hebt, je op de lijst komt om een kans te krijgen. Wat de arme, ongelukkige dwazen die in de rij staan voor deze opnamen niet beseffen, is dat deze vaccinaties vol zullen zitten met allerlei onaangename smurrie, waarvan sommige DNA-veranderend kunnen zijn, en ze kunnen deze vaccinaties op elk moment gebruiken om selectieve ruimingen uit te voeren – Bill Gates heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een groot aantal mensen wil uitroeien. Een ander aspect van deze vaccinatiezwendel waarmee rekening moet worden gehouden, is dat deze vaccins zo snel worden gevolgd dat adequate veiligheidscontroles niet kunnen en zullen worden uitgevoerd en daarom moeten ze als gevaarlijk worden beschouwd, en dit kan natuurlijk gedeeltelijk te wijten zijn. tot de enorme meevallers die de betrokken bedrijven te wachten staan.

Het masker is het hoogste symbool van de triomf van de wil van de NWO over de massa van de bevolking. Het is rijk aan symboliek. Om te beginnen werkt het niet, omdat virusdeeltjes zo klein zijn dat ze er dwars doorheen gaan. Het doel van het masker is om aan te tonen dat de ijzeren wil van de staat zegeviert – het is tegelijk een symbool van naleving, een symbool van conformiteit, een symbool van onderwerping, een ontkenning van individuele persoonlijkheid, aangezien mensen je gezicht niet kunnen zien ,en het beste van alles: doordat het de normale ademhaling belemmert, wordt uw immuunsysteem beschadigd en wordt u vatbaarder voor het oplopen van het virus! De weinige denkende mensen die proberen te weigeren mee te gaan met deze waanzin, zullen na verloop van tijd steeds meer door de meerderheid worden aangevallen en worden nu al aan boetes onderworpen. CNN zendt pro-mask-propaganda uit die in de trant van “het niet dragen van een masker zegt iets over de persoon die het niet draagt”, wat duidelijk een aansporing is tot discriminatie en mogelijk geweld. Eigenlijk hebben ze in zekere zin gelijk – er staat dat hij of zij geen verstandeloos onderdanig schaap is.

De drie hierboven beschreven maatregelen vormen een volledige frontale aanval op basis van de mensenrechten van de burgers.

De geldloze samenleving maakt burgers automatisch slachtoffers van gebruikers – de banken,

gedwongen vaccinatie maakt hen het slachtoffer van Big Pharma-afpersers en brengt hen het risico op overlijden via eugenetica-programma’s,

en het masker is een aanval op een van de meest fundamentele mensenrechten: het vermogen om vrij te ademen.

Bij elkaar genomen zouden ze je de duidelijkste indicatie moeten geven van wat de gangsters achter dit ingewikkelde en veelomvattende complot voor de mensheid hebben gepland – en ze zijn nog maar net begonnen.

Ik heb je bij talloze gelegenheden gezegd dat democratie een absurd zelfvernietigend concept is. De reden is simpel: je kunt geen systeem hebben waarin onwetende domme mensen dezelfde stem hebben als intelligente discriminerende mensen, die ze enorm in aantal overtreffen. Het resultaat is de heerschappij van de bende en het stemmen van politici, niet omdat ze gewetensvolle individuen zijn die zullen werken voor de verbetering van het leven van hun kiezers, maar omdat ze baby’s kussen en de bende de aarde beloven. Het resultaat is de huidige onsmakelijke verzameling schaamteloze gangsters en opportunisten die nu westerse samenlevingen leiden en enerzijds hun kiezers melken en anderzijds dienen als volgzame stromannen voor hun NWO Masters.

Ware democratie kan dus slechts een tijdelijke stand van zaken zijn en moet doorgaan naar tirannie, wat we nu zien, en in zekere zin verdient de massa hun lot. Hoewel het zeker niet voor iedereen geldt, is een zeer groot aantal mensen tegenwoordig gehersenspoeld, onzorgvuldig, laf, toegeeflijk, ongevoelig, onwetend over wat er echt toe doet, lichamelijk zachte, timide en vage individuen. Als ze dat niet waren, had NWO dit jaar nooit kunnen slagen wat ze tot nu toe hebben bereikt. Hun beoordeling van de massa als slappe schapen dat je alles kunt doen waarvan is bewezen dat het juist is – loop gewoon door een straat tegenwoordig en je zult dit zien. Een paar weken geleden was er in Duitsland een demonstratie van een vrij groot aantal mensen die het complot doorzagen, maar dit werd natuurlijk gebagatelliseerd door de media en helaas niet elders herhaald.

In de Verenigde Staten, een van de landen die het hardst zullen worden getroffen door de economische ineenstorting, spelen ze een zeer sluw spel door links tegen rechts en zwart tegen wit te spelen. De naam van het spel is “verdeel en heers” – de massa zal het te druk hebben met elkaar haten en doden om achter hun gezamenlijke vijand aan te gaan. Dus roept links op tot draconische staatsinterventie om de verspreiding van het virus te stoppen en rechts roept op tot draconische staatsinterventie om de rellen te stoppen, die gefinancierd werden door machtige krachten.

We lijken dus een nieuwe donkere tijd binnen te gaan, en in tegenstelling tot tirannieën uit het verleden is het onwaarschijnlijk dat er een vroegtijdig einde aan komt, omdat het echt een wereldwijde omvang heeft. Als de muren dichterbij komen en de Matrix stolt, zullen alle bronnen van afwijkende meningen worden weggenomen en waar nodig met geweld geëlimineerd.

Je zou heel goed bij jezelf kunnen denken, of zeggen: “Maund, als je dit allemaal weet, waarom zeg je het dan? – het risico bestaat dat ze achter je aan komen, nietwaar?” Hoewel dat theoretisch waar is, zijn ze eigenlijk alleen bezorgd over dergelijke artikelen of rapporten met een hoge oplage. In vergelijkende termen zal bijna niemand dit lezen en dan zal het verdwijnen en vergeten worden. Natuurlijk, verder op de weg, wanneer de Matrix echt dichterbij komt, zal helemaal geen afwijkende mening worden getolereerd. De massa is zo dom dat ik dit schrijf, geen echt verschil zal maken, het zal alleen een impact hebben op de weinigen die het lezen met wie het resoneert. De massa zal een echt belangrijke video als deze van Greg Mannarino niet bekijken, die een relatief bescheiden 31.800 hits heeft als ze slush als deze kunnen bekijken dat meer dan 642 miljoen hits heeft. (Zie link) Het is deze dwaze obsessie met trivia die een reden is waarom we nu in de afgrond vallen.

Er zijn weinig redenen voor optimisme – het gemak waarmee de Nieuwe Wereld Orde de massa ertoe bracht om zich vrijwillig in hun huizen op te sluiten en gezichtsluiers te dragen enz. Zonder veel afwijkende meningen, zal hen aanmoedigen om met volle kracht door te gaan met hun draconische plannen voor meer ernstige lockdowns. , het permanent dragen van luiers, het elimineren van contant geld, het opsporen van contacten en eindeloze bewaking en gedwongen vaccinatie. De vrijheden die zo moeiteloos worden opgegeven, zullen heel moeilijk, zo niet onmogelijk, te herstellen zijn.Het is belangrijk om de meedogenloosheid van de vijand niet te onderschatten – in slechts 6 maanden tijd hebben ze in een razernij van ongeremde kwaadaardigheid de luchtvaartindustrie, de catering- en restaurantindustrie, de reisindustrie bijna vernietigd en 50% van de kleine bedrijven gedecimeerd. bedrijven in de VS, wat leidt tot ongeveer 40 miljoen banenverlies. Ze hebben weken en soms maanden achtereen mensen in hun huizen opgesloten, kinderen het onderwijs geweigerd en het noodzakelijke gezelschap van andere kinderen en de bevolking gedwongen zuurstofstelende maskers te dragen en de gezondheid van miljoenen mensen blijvend beschadigd door deze middelen en door hen de toegang tot lucht en zonlicht. Het moge dus duidelijk zijn dat ze tot alles in staat zijn, tot en met de massamoord op miljoenen, die ze kunnen bewerkstelligen door opzettelijke verstoring van de voedselvoorziening of door besmette vaccinaties en misschien beide. Onheilspellend zijn ze aangemoedigd door hun successen tot nu toe en er kan nu worden verwacht dat ze doorgaan totdat ze hun doelstelling van absolute macht over en totale controle over de bevolking hebben bereikt, die ernaar uitkijkt om steeds ernstiger uitgebuit te worden in een nieuwkomer. feodale Meester-dienaar-type samenleving – die de beloning zal zijn voor hun lafheid en volgzame domheid van de afgelopen maanden.

Ik pretendeer niet dat ik hier alle antwoorden op heb. Dit zijn de stukjes van de puzzel die ik in de loop van de tijd heb kunnen samenstellen, en gelukkig hebben we hier genoeg om het grote geheel te zien, en het is niet mooi.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/maund-welcome-global-gulag

NB.: omdat ik herblog wil dat niet zeggen dat ik het met alles eens ben maar ik zou het geschreven kunnen hebben…ik heb het al zo vaak aangehaald en hier komt het nog eens samen.

Over omkoping en verraad

herbloggen van Xandernieuws

‘President Wit Rusland wees ‘omkoopsom’ van $ 940 miljoen af die hem moest verleiden in corona-lockdown te gaan’ Posted on 17/08/2020

Werd de kleurenrevolutie in Wit-Rusland georkestreerd omdat president Lukashenko weigerde in lockdown te gaan? – Speculaties van onafhankelijke journalisten dat regeringsleiders van veel meer landen binnen en buiten Europa mogelijk zijn omgekocht en/of worden afgeperst

Is ook de zoveelste poging een kleurenrevolutie te ontketenen, deze keer in Wit Rusland, net als die in Oekraïne georkestreerd door Westerse globalisten, omdat president Lukashenko in juni weigerde een ‘omkoopsom’ van $ 940 miljoen te aanvaarden, die volgens zijn eigen zeggen bedoeld was om hem zover te krijgen zijn land in een corona-lockdown te brengen? Volgens onbevestigde bronnen zouden andere regeringen en/of regeringsleiders binnen en buiten Europa zich wèl hebben laten omkopen (of misschien komt de term ‘afpersen’ dichter bij de waarheid?).

Het grootste Wit-Russische persbureau BelTA berichtte op 19 juni dat president Lukashenko tijdens een bespreking de voorwaarden die aan nieuwe buitenlandse kredieten werden gesteld, ‘ontoelaatbaar’ noemde. Die kredieten waren nodig om de wankele economie en het bankensysteem van het land overeind te houden.

Wit-Rusland had $ 940 miljoen aan ‘snelle’ kredieten kunnen krijgen, maar in ruil daarvoor ‘probeerden ze ons te dicteren hoe wij het coronavirus moeten bestrijden.’ De Wereldbank ‘wil ons voor een efficiënte bestrijding van deze ziekte ondersteunen, en de ervaringen van het ministerie van Gezondheid overnemen. Het IMF eist zoals eerder een quarantaine, isolering, en een lockdown (lett. uitgaansverbod). Dat is een stommiteit. Wij zullen naar niemands pijpen dansen.’

En weer een pro-Russische president die het veld moet ruimen

Kort na zijn weigering gingen duizenden mensen meerdere malen de straat op om te protesteren tegen ‘dictator’ Lukashenko. Onafhankelijke analisten vonden dit wel erg toevallig, en wezen op de bijzonder onfrisse gang van zaken in Oekraïne, waar eveneens een nieuwe – door de CIA, George Soros en EU gesteunde – kleurenrevolutie uitbrak om een zittende, democratisch gekozen pro-Russische president te lozen. Hetzelfde gebeurde eerder in voormalig Joegoslavië en Libië, en werd geprobeerd in Syrië, waar het dankzij Russisch ingrijpen echter mislukte.

Lukashenko is eveneens een bondgenoot van Rusland, en daarom lijkt ook hij het veld te moeten ruimen. We schrijven al jaren dat het grote doelwit van al deze kleurenrevoluties Rusland zelf is, waar de Westerse globalisten per se de controle over willen krijgen, al was het alleen maar vanwege de enorme natuurlijke rijkdommen (olie en gas) die het land heeft.

‘Andere regeringsleiders wel omgekocht?’

Op diverse onafhankelijke en alternatieve kanalen wordt gespeculeerd dat Wit-Rusland beslist niet het enige land is dat de VN/WHO/IMF/EU/Davos/Soros(NGO) elite heeft geprobeerd om te kopen, en ‘in te lijven’ in hun gewenste communistische Nieuwe Groene Wereld Orde. ‘Hetzelfde hebben ze gedaan met Paraguay’, schrijft de redelijk bekende Duitse onderzoeksjournalist Daniel Prinz, auteur van ‘Wenn das die Menschheit wüstte…’, en de bestseller ‘Wenn das die Deutschen wüssten… (dan hätten wir morgen einde Revolution!)’.

Prinz verwijst naar zijn Italiaanse collega Nicola Bizzi, die zich vooral specialiseert in esoterische en mystieke zaken. Bizzi schrijft op Database Italia dat het oorspronkelijke aanbod van de WHO ‘slechts’ $ 92 miljoen was, maar toen Lukashenko weigerde, het bedrag werd vertienvoudigd. Bizzi beweert daarnaast dat hij bronnen binnen de inlichtingendienst heeft, die hem zouden hebben verteld dat er een groot aantal andere landen binnen en buiten Europa zijn waar regeringsleiders vergelijkbare lucratieve omkoopsommen aangeboden kregen, in ruil voor het afkondigen van lockdown maatregelen.

We wijzen er met nadruk op dat Bizzi’s beweringen vooralsnog enkel onbewezen speculaties zijn. Normaal wagen wij ons daar niet aan, maar in het kader van de uitspraken van Lukashenko geeft heeft wel het nodige stof tot nadenken over de vraag waarom zoveel regeringen, ook de onze, toch zo hardnekkig blijven volharden in corona maatregelen die de economie, samenleving en volksgezondheid enorme, deels onherstelbare schade toebrengen, en dat voor een virus dat geen enkele bedreiging meer vormt.

https://deu.belta.by/president/view/lukaschenko-uber-aufdrangung-von-zusatzlichen-bedingungen-bei-vergabe-von-auseren-krediten-50846-2020

Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’ Posted on 17/08/2020

De oud-directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie, emeritus professor Sucharit Bhakdi (foto, inzet) van de Johannes Gutenberg Universiteit in de Duitse stad Mainz, heeft in een nieuw interview gezegd dat er op basis van de officiële cijfers van het Robert-Koch-Institut ‘al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer in Duitsland zijn’, terwijl de media en politiek juist het tegendeel beweren. Na anderhalve dag was het interview als 120.000 keer bekeken op YouTube, en toen werd ook deze video geblokkeerd. De mondkapjesplicht voor scholieren noemt hij ‘kindermishandeling’. Tevens waarschuwt hij voor de gevaren van de aankomende zinloze coronavaccinaties.

Bhakdi wijst erop dat de mainstream media de cijfers van het Robert-Koch-Institut (RKI), die uitwijzen dat er al 8 weken geen nieuwe Covid-19 ziektegevallen meer bijkomen, volledig worden genegeerd. Net als in Nederland voeren de Duitse media een valse angstpropaganda oorlog tegen de bevolking, door zich uitsluitend te focussen op het aantal nieuwe besmettingen. (NB.: besmet wil niet zeggen dat je ook ziek wordt. En hoe meer testen, hoe meer nieuwe besmettingen)

Lees verder: https://www.xandernieuws.net/algemeen/oud-directeur-instituut-microbiologie-al-8-weken-geen-nieuwe-covid-19-gevallen-meer/

https://www.reitschuster.de/post/zensur-youtube-zensiert-mein-bhakdi-interview-%C3%BCber-corona

Nieuw Zeeland sluit als eerste Westerse land testweigeraars permanent in quarantaine op

Posted on 18/08/2020

Volgende stap: razzia’s, en opsluiten vaccinweigeraars in ‘quarantaine faciliteiten’ (= concentratiekampen)?

De parallellen tussen de corona-pandemie-staatsgreep die over de Westerse wereld rolt en de opkomst van de Nazi dictatuur in de jaren ’30 en ’40 nemen huiveringwekkende vormen aan. Daar waar West Afrika het testgebied is geworden voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem, en in de VS een veel gevraagde TV-arts ongevaccineerde kinderen wil merken met gele buttons, laat Nieuw Zeeland zien wat er straks overal gaat gebeuren met test- en vaccinweigeraars. Great Game India, een onafhankelijk geopolitiek nieuwsmedium, plaatste een Facebook video, waarin de Nieuw Zeelandse premier Jacinda Ardern vol trots uitlegt dat iedereen die het land binnenkomt, ook terugkerende Nieuw Zeelanders, niet alleen verplicht in quarantaine moeten, maar zich ook moeten laten testen. Mensen die dat weigeren, mogen deze ‘faciliteiten’ niet meer verlaten.

Net als in Nederland moeten gezins- en familieleden en anderen die in contact zijn geweest met een (veronderstelde) Covid-19 patiënt in Nieuw Zeeland verplicht in quarantaine, en dat terwijl allang duidelijk is dat de gebruikte testen volledig onbetrouwbaar zijn.

Premier: Testweigeraars zullen niet mogen vertrekken

Daarnaast ‘zetten we iedereen die het land binnenkomt (ook Nieuw Zeelanders) in quarantaine,’ verklaarde premier Ardern tijdens een toespraak die live werd gestreamd op Facebook. Dat zou gebeuren ‘in onze faciliteiten, die of hotels, of ziekenhuizen zijn… Nu gaan we ook verplicht testen. Daarmee zijn wij het strengste land ter wereld. Sommige landen eisen zelf-isolatie, maar wij gaan een stapje verder.’

‘Als iemand naar een openbaar terrein gaat of een frisse neus gaat halen, dat wordt dat allemaal gemonitord. Niemand kan dat op eigen houtje doen. Ze kunnen alleen onder supervisie weggaan of op een terrein zijn voor wat frisse lucht. Het is tenslotte een quarantaine faciliteit.’

‘We geven miljoenen dollars uit om dit mogelijk te maken. Ik heb veel vragen gekregen over mensen die weigeren, wat we doen met mensen die weigeren zich te laten testen. Nou, dat kunnen ze niet meer. Als iemand in onze faciliteiten zich weigert te laten testen, dan zullen ze moeten blijven. Dan mogen ze niet na 2 weken vertrekken, maar moeten dan nog eens 2 weken blijven.’

En dan, als iemand blijft weigeren? Worden er steeds weer 2 weken aan vastgeplakt, net zolang totdat de persoon in kwestie toegeeft? ‘Aanschouw het gezicht van een kwaadaardige tiran die mensen gevangen zet vanwege fake Covid-19 testen,’ schrijft Mike ‘Natural News’ Adams bij een foto van premier Jacinda Ardern.

Volgende stap: opsluiten vaccinweigeraars

De volgende stap, het opsluiten van vaccinweigeraars, net zolang totdat zij zich ‘vrijwillig’ laten vaccineren, is hiermee weer een stap dichterbij gekomen. ‘Het is nu duidelijk dat de globalistische bureaucraten de corona pandemie gebruiken als wapen om de massa’s in bedwang te krijgen, als voorbereiding voor een wereldwijd vaccin depopulatie initiatief,’ vervolgt Adams, die weliswaar nooit vies is van hyperbolische omschrijvingen, maar in dit geval wel eens dicht bij de realiteit in de nabije toekomst zou kunnen zitten.

Omdat straks niet alleen reizigers, maar waarschijnlijk alle mensen in ieder land zich verplicht moeten laten testen, zullen de ‘hotels en ziekenhuizen’ worden vervangen door ‘quarantaine kampen’, die naar zijn overtuiging al snel zullen veranderen in ‘doodskampen’.

Adams: ‘Nieuw Zeeland is het testgebied om te zien of iemand zich verzet tegen deze wereldwijd geplande doodskampen, waar de uitroeiingsovens 24/7 zullen branden om zoveel mogelijk mensen te elimineren. Als onderdeel van deze genocide tegen de mensheid zetten diverse regeringen en universiteiten de mensen tegen elkaar op, bijvoorbeeld door op te roepen om mensen die ‘anti-mondkapjes’ zijn, te verklikken.’

Deze programma’s zullen volgens Adams ‘spoedig worden uitgebreid naar ‘anti-vaxxers’,’ oftewel vaccinweigeraars. ‘Die zullen natuurlijk worden gearresteerd en in kampen worden gestopt, en systematisch worden geëxecuteerd. Alle executies zullen worden geteld als ‘Covid-19 doden’, zodat de scamdemie door kan blijven gaan, en ze zullen doen alsof al die doden lichamen van mensen zijn die aan het coronavirus zijn overleden.’

‘Dit wordt gedaan om de pandemie te verergeren:’

* In ziekenhuizen en verpleeghuizen werden besmette, zieke mensen werden doelbewust bij gezonde mensen gezet;

* Duizenden mensen zijn gestorven omdat ze in ziekenhuizen aan de beademing werden gelegd (waardoor hun longen intern werden opgeblazen);

* Statistieken werden vervalst en kunstmatig omhoog gemanipuleerd door bijna alle doden, door wat voor oorzaak dan ook, automatisch aan Covid-19 toe te schrijven;

* Statistieken worden nu nog steeds vervalst door – met de testen onmogelijk te bewijzen – ‘besmettingen’ te tellen, zelfs als mensen totaal geen ziekteverschijnselen hebben;

* Bewezen medicijnen zoals de therapie met hydroxychloroquine worden opzettelijk gecensureerd en onderdrukt, en artsen die het toch doen worden geïntimideerd of krijgen sancties opgelegd;

* In de VS kan de uitslag van de verkiezingen in november eenvoudig gemanipuleerd worden door de ‘tweede golf’ aan te grijpen om per post (of via het internet) te laten stemmen (dit scenario zou in maart 2021 ook ons land te wachten kunnen staan).

‘Als de mensheid niet nu in opstand komt, is het gedaan met onze toekomst’

‘Ondanks deze (aanstaande) afschuwelijke misdaden tegen de mensheid is de overgrote meerderheid van de mensen niet in opstand gekomen tegen deze globalistische criminelen,’ vervolgt Adams. ‘De meeste mensen laten zich als schapen naar de slachtbank leiden; ze snoeren zichzelf de mond door niets te zeggen, terwijl hun complete toekomst voor hun eigen ogen wordt afgebroken.’

‘Als de mensheid niet spoedig in opstand komt, zal dat het einde betekenen van de wereld zoals we die kennen. Wereldwijd worden economieën opzettelijk onherstelbaar verwoest. De wereldbevolking staat op het randje van een psychologisch breekpunt, waarna er alleen nog maar wanhoop en waanzin zal zijn.’

‘De mensheid moet hier of tegen opstaan, of zich overgeven aan een massale wereldwijde euthanasie via vaccins en via opzettelijk veroorzaakte hongersnoden (door de lockdowns in combinatie met het klimaatbeleid), want dat is precies wat de globalisten voor ons allemaal in petto hebben.’

‘Nieuw Zeeland is geen uitzondering; het is het testgebied voor de doodskampen die over de hele wereld zullen verschijnen. En als u een contact-tracing app op uw mobieltje heeft, schildert u daarmee een gigantische rode stip op uw voorhoofd, waardoor deze genocidale globalisten u kunnen opsporen, ontvoeren, en ‘verwerken’ in hun doodskampen, waaruit ontsnappen onmogelijk is.’

‘Ze zijn nooit van plan geweest om onze vrijheid terug te geven’

Aan de twijfelaars schrijft hij: ‘Denk eens na. Als ze echt van plan waren om de samenleving en economie weer te herstellen, zouden ze dan nu willens en weten honderden miljoenen mensen werkeloos of dakloos maken, enkel om te voorkomen dat een kleine fractie van de bevolking (gemiddelde leeftijd overal 80+) sterft?… Het sterftecijfer is zó laag geworden, dat er geen enkele rechtvaardiging meer is voor zulke draconische maatregelen (zoals verplichte quarantaine en verplichte testen).’

‘Waarom gaan ze er dan toch mee door? Omdat ze nooit echt van plan zijn geweest om onze vrijheid überhaupt terug te geven. U bent nu hun gevangene, en ze zullen u opsluiten, testen, injecteren, en uiteindelijk vermoorden als u niet gehoorzaamt.’

‘Welkom in de Orwelliaanse nachtmerrie van 2020, mede mogelijk gemaakt door alle gehoorzame schaapjes die eisen dat ‘randgeluiden’ worden gecensureerd, omdat ze niet bang gemaakt willen worden met verhalen over kwaadaardige globalisten. Deze schaapjes staan op het punt te worden geëuthanaseerd. Maar zelfs op het moment dat ze worden vermoord, zullen ze niet begrijpen wat hen overkomt. Net als schapen.’

‘Dat nooit weer’ kan toch weer gebeuren, en wel op ongekende schaal

‘Dat nooit weer,’ werd jarenlang na de Tweede Wereldoorlog gezegd. Waarom het in de komende jaren dan toch weer lijkt te kunnen worden gedaan, op een nog veel grotere, zelfs ongekende schaal? Omdat de meeste mensen heel naïef zijn gaan geloven dat wat er toen gebeurde nooit meer kan gebeuren, en met hun passieve, ongeïnteresseerde houding de weg hebben vrijgemaakt voor machtswellustelingen die met steeds hardere maatregelen de bevolking onder totale controle proberen te krijgen.

U denkt nog steeds dat de concentratiekampen nooit meer kunnen terugkeren? Lees dan de geschiedenisboeken er eens op na, en zie met welke tactieken Hitlers Nazi’s in de jaren’ 30 stap voor stap de macht in Duitsland naar zich toe trokken, en leg daar dan eens de maatregelen van de corona spoedwet naast die in Nederland over 2 dagen actief moet worden. Het kan zomaar dat u zich een hoedje schrikt als u ziet welke dictatoriale macht aan minister Hugo de Jonge wordt gegeven, die de facto als een alleenheerser kan besluiten om al uw burger- en grondrechten voor onbepaalde tijd buitenspel te zetten.

We hebben dit ook aan onszelf te danken

Laten we niet enkel met een beschuldigende vinger naar Den Haag wijzen, maar ook (en misschien wel vooral) naar onszelf. Wij laten dit als volk namelijk gewoon gebeuren. Voor wie het wilde (in)zien zijn de tekenen van deze machtsgreep al jarenlang zichtbaar. Helaas werd er – eveneens net als in de jaren ’30 – niet geluisterd naar de waarschuwingen van enkelingen, die als doemdenkers (nu vooral ‘complotdenkers’ genoemd) werden weggehoond.

De gevolgen waren destijds verschrikkelijk. Wat ons nu boven het hoofd hangt dreigt echter alles wat er in die tijd gebeurde, volledig in de schaduw te stellen. Nee, ‘de kampen’ zullen er niet meteen morgen staan, maar dat was in de jaren ’30 ook niet het geval. Eerst worden de geesten langzaam rijp gemaakt voor steeds drastischere ‘oplossingen’. Dat zal vermoedelijk mede gebeuren met wéér een zogenaamde ‘pandemie’ met een nieuw of gemuteerd Covid virus, waarvan zal worden beweerd dat ‘deze veel dodelijker is’.

Uw landgenoten zullen graag meewerken aan uw ‘verdwijning’

Veel van uw landgenoten, die nu opzettelijk doodsbang worden gemaakt door media en politiek, zullen eisen dat u in alles gehoorzaamt, en zich dus ook laat vaccineren. As u weigert, zult u als de ultieme vijand worden beschouwd. Ze zullen u verklikken met hun apps. Ze zullen zich vrijwillig aanmelden voor razzia’s om u en uw gezinsleden op te pakken en in ‘quarantaine faciliteiten’ te laten opsluiten. Ze zullen er geen traan om laten als u daar nooit meer uitkomt – integendeel, velen zullen opgelucht ademhalen, omdat ze zullen geloven dat ‘het gevaar’ voor hun gezondheid dan is ‘verwijderd’.

Zeg niet dat u niet gewaarschuwd bent, dat u het niet had kunnen weten. We hebben vrijwel zonder verzet en zonder ingrijpen onze vrijheid en democratie, ons land en onze open samenleving van ons laten afpakken, en plegen niet of nauwelijks verzet tegen deze ‘slow motion’ staatsgreep. En het spijt me enorm het te moeten schrijven, maar is het is nu echt bijna te laat om dit nog te stoppen.

https://www.naturalnews.com/2020-08-17-mandatory-quarantine-camps-new-zealand.html#

Over je medeplichtig maken

NB.: ik heb er vaker over geschreven: ze doen alles open in je gezicht. Kijk dit zijn wij, dit doen wij. Zo maken ze je medeplichtig want “jij doet er immers niks tegen” is hun argument. Dat zij de touwtjes in handen hebben en manipuleren en macht hebben doet er niet toe.

Uitgebeeld in “They Live”, de rare film met een krachtige boodschap

herbloggen en google translate gebruikt.

Door Vigilant Citizen op 18 april 2012

‘They Live’ is een sciencefictionfilm uit de jaren tachtig met aliens, een WWF-worstelaar en heel veel zonnebrillen. Wat is er niet leuk aan? Hoewel de film op het eerste gezicht een hoop onzin lijkt, communiceert ‘They Live’ eigenlijk een krachtige boodschap over de elite en het gebruik van massamedia om de massa te controleren. Beschrijft de film wat we de Illuminati noemen? Dit artikel gaat in op de diepere betekenis van John Carpenters vreemde maar fascinerende film ‘They Live’.

Waarschuwing: grote spoilers vooruit (kom eroverheen, de film is 24 jaar oud) .

Kijken naar They Live is een tegenstrijdige ervaring. Het is een vreemde combinatie van oogverblindende berichten met mat acteerwerk, krachtig sociaal commentaar met speciale effecten uit de B-film uit de jaren 50 en aangrijpende satire met vreemde punchlines. Kijkers constant laten schommelen tussen “Wauw, dat was geniaal!” tot “Wow, dat was oubollig!”, is het moeilijk om de film goed te beoordelen vanuit cinematografisch oogpunt. Vanuit het standpunt van een “boodschap” is They Live echter goud. Gebaseerd op het korte verhaal van Ray Nelson’s Eight O’Clock in the Morningis de film een ​​van die zeldzame subversieve verhalen die kijkers dwingt hun wereld en omgeving in vraag te stellen. Omdat, ondanks het feit dat de film over griezelige buitenaardse wezens gaat, het waarheden aan de kijkers meedeelt waarop alleen in reguliere films wordt gezinspeeld. Als je dieper in de verhaallijn kijkt, zou je kunnen beseffen dat er waarschijnlijk meer ‘wetenschap’ dan ‘fictie’ in het verhaal van They Live zit … vooral als men een ‘een waarheidsziend zonnebril’ heeft.

De held van de film, gespeeld door WWF-worstelaar Rowdy Roddy Pipper, is een schijnbaar naamloze zwerver. In het korte verhaal en de aftiteling van de film wordt hij Nada genoemd, wat ‘niets’ betekent in het Spaans. Hoewel dit naamloze niets kapot en dakloos is, slaagt hij er toch in om de verborgen heerschappij van de buitenaardse wereld bloot te leggen. Hoe heeft hij dat bereikt? Met het enige dat hij ooit nodig zou hebben: de waarheid. Oh, en ook wapens. Hij gebruikte veel wapens. Het belangrijkste is dat, ondanks het feit dat Nada verschillende keren in de verleiding kwam om zijn mond te houden in ruil voor “genereuze compensatie”, hij zijn integriteit bewaarde en nooit instemde om uit te verkopen aan de buitenaardse wezens. Nu, dat is een rolmodel. Als klap op de vuurpijl zegt hij de beste dingen ooit.

Zijn de aliens in de film een ​​fantasierijke manier om de elite van de wereld te portretteren, degenen die in het geheim de wereld besturen, degenen die we de Illuminati noemen? Laten we deze cultklassieker opnieuw bekijken en kijken hoe het de verborgen heerschappij van de elite beschrijft.

Het uitgangspunt

Vanaf het begin, als we Nada met zijn rugzak door Los Angeles zien lopen, zorgt de film voor een bepaalde sfeer: er klopt iets niet. Hoewel Nada een blije kerel lijkt te zijn, is de stad niet gelukkig en is het niet al te aardig voor blije jongens. Integendeel, er hangt een gevoel van naderend onheil in de lucht: armoede heerst, helikopters vliegen door de stad en straatpredikers spreken van zielloze wezens die de wereld regeren.

“Het gif van slangen is onder hun lippen. Hun mond is vol bitterheid en vervloekingen. En op hun paden, niets dan verderf en ellende. En de vrees voor God is niet voor hun ogen! Ze hebben de harten en gedachten van ons weggenomen. leiders. Ze hebben de rijken en machtigen gerekruteerd, en ze hebben ons verblind voor de waarheid! En onze menselijke geest is verdorven. Waarom aanbidden we hebzucht? Omdat buiten de limiet van ons zicht, ons voedt, bovenop ons zit van geboorte tot de dood zijn onze eigenaren. Onze eigenaren – ze hebben ons. Ze beheersen ons. Ze zijn onze meesters. Word wakker. Ze gaan allemaal over jou, overal om je heen! “.

Is de beschrijving van de prediker van de “meesters” van toepassing op de Illuminati? Ik geloof het wel.

Terwijl we Nada’s doelloze tocht door de stad volgen, richt de camera zich vaak op mensen die wezenloos naar televisieschermen staren en gedachteloos de vage berichten absorberen die het communiceert. Reguliere Joes lijken echt te genieten van hun televisieshows … totdat een obscure organisatie de ether hackt om subversieve berichten uit te zenden over de verborgen heersers van de wereld.

“Onze impulsen worden omgeleid. We leven in een kunstmatig opgewekte bewustzijnsstaat die op slaap lijkt. (…) De armen en de onderklasse groeien. Rassenrechtvaardigheid en mensenrechten bestaan ​​niet. Ze hebben een repressieve samenleving gecreëerd, en wij zijn hun onwetende medeplichtigen. Hun bedoeling om te regeren berust op de vernietiging van het bewustzijn. We zijn in een trance gewiegd. Ze hebben ons onverschillig gemaakt voor onszelf, voor anderen. We zijn alleen gericht op ons eigen gewin. Begrijp alsjeblieft. Ze zijn veilig zolang ze niet ontdekt worden. Dat is hun primaire overlevingsmethode. Houd ons in slaap, houd ons egoïstisch, houd ons verdoofd. “

Kan de bovenstaande verklaring worden toegepast op de Illuminati? Ik geloof het wel.

De gemiddelde Joes die naar deze illegale tv-uitzending kijken, krijgen allemaal enorme hoofdpijn – de rauwe waarheid is inderdaad te veel voor de meeste mensen om te verdragen. Zo’n kijker verandert van kanaal nadat hij de man op tv heeft verteld: “Blow it out your ass”. Net als vandaag willen de meeste mensen niets over dit soort dingen horen … ze willen gewoon terug naar hun hersenloze tv-kijken.

Nada realiseert zich dat de straatprediker en de man op televisie met elkaar verbonden zijn via een plaatselijke kerk. Als hij de kerk binnensluipt, ontdekt hij dat het eigenlijk het hoofdkwartier is van een ondergrondse organisatie.

Op een muur in de kerk staat “They Live We Sleep”, een zin die het fundamentele verschil beschrijft tussen de elite en de massa. De machthebbers kennen de waarheid over de wereld en bezitten de middelen en de kracht om echt te “leven”. De rest van de bevolking wordt verdoofd, afgestompt en gemanipuleerd tot een zombieachtige status om het zo gemakkelijk mogelijk te beheren door de meesters. De onwetendheid van de massa staat gelijk aan een staat van eindeloze slaap.

Nada ontdekt dat de opstandige organisatie mensen probeert te rekruteren om de heersers neer te halen. Een paar dagen later ontdekt Nada echter wat er gebeurt met degenen die plannen maken tegen de machthebbers.

Helikopters, bulldozers en politie in oproeruitrusting vallen de plaats binnen, vernielen alles en arresteren met geweld de leden van de ondergrondse organisatie. Dat is hoe de elite reageert op tegengestelde opvattingen.

Na getuige te zijn geweest van de gewelddadige politie-shakedown, begint Nada te beseffen dat er iets mis is in Amerika. De blije kerel die geloofde in hard werken en het volgen van de regels, begint te geloven dat er hier iets mis is.

Vastbesloten om meer te weten te komen, gaat Nada de kerk opnieuw binnen en vindt een paar interessante dingen.

De politie schilderde “They Live We Sleep” over. Het is duidelijk dat “zij” niet willen dat die boodschap bekend wordt.

Wat nog belangrijker is, Nada ontdekt een doos vol zonnebrillen waarmee hij de wereld kan zien zoals die is. Extra bonus: ze zien er ook best gaaf uit.

De waarheid zien

Hoewel de door Nada gevonden zonnebrillen aan de oppervlakte waardeloos lijken, bieden ze hem eigenlijk het grootste geschenk van allemaal: de waarheid. Wanneer Nada voor het eerst de zonnebril opzet, is de ervaring schokkend.

Als hij zijn zonnebril op heeft, kijkt Nada door de rook en spiegels die door advertenties en massamedia worden geprojecteerd. Hij ziet alleen de kern van hun boodschap en de enige reden waarom ze bestaan.

Het maakt niet uit welk tijdschrift Nada openklapt, hij ziet dezelfde subliminale berichten , die veel vertellen over de ware functie van ‘celebrity’- en’ fashion’-tijdschriften. Ondanks het feit dat ze allemaal verschillend zijn, dienen ze uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: boodschappen van de elite naar de massa versterken.

Nada begrijpt ook snel de waarheid over geld.

Nada’s meest schokkende ontdekking betreft mensen om hem heen.

Sommige mensen zijn niet menselijk. Ze zijn van een ander ras dat de samenleving is geïnfiltreerd.

Nada realiseert zich dat ze overal zijn en dat ze machtsposities bekleden, zoals deze politicus die een typische “politicus” toespraak houdt op televisie. Is dit een manier om de Illuminati te portretteren?

Toen ze deze waarheid ontdekte, werd Nada pissig. ECHT pissig. Hoe reageerde hij op de situatie? Hij ging niet naar huis om er een gedicht over te schrijven. Nee, hij pakte een jachtgeweer en begon buitenaardse wezens neer te schieten.

Wanneer de buitenaardse wezens zich realiseren dat Nada door hun vermomming heen kan kijken, waarschuwen ze de autoriteiten onmiddellijk met de mededeling “Ik heb er een die kan zien”. Het kunnen “zien” wordt duidelijk afgekeurd door de aliens – ze houden er niet van om ontmaskerd te worden. Nada wordt al snel een sociale paria en buitenaardse wezens beginnen hem te naderen. Geconfronteerd met deze situatie, zegt Nada diepgaande en tijdloze woorden: “Ik hou niet van dit ooooooooone stukje”.

Veel buitenaardse wezens maken deel uit van de politie, omdat het enige doel is ervoor te zorgen dat de heerschappij van de vreemdeling niet wordt verstoord. De meeste politieagenten zijn echter gewone mensen en volgen gewoon de bevelen op, want dat is hun taak … een beetje zoals echte politieagenten die het werk van de Illuminati doen.

Nada en iedereen in de stad worden constant in de gaten gehouden door vliegende bewakingscamera’s die vreemd genoeg lijken op de nieuwe onbemande drones die momenteel over de hele wereld verschijnen.

Het concept van een waarheidsziende zonnebril is een interessante manier om het belang van kennis in iemands wereldperceptie te illustreren. Twee mensen kunnen naar exact hetzelfde kijken en toch twee heel verschillende realiteiten waarnemen, afhankelijk van het niveau van informatie en bewustzijn waarover elke persoon beschikt. Nada’s zonnebril kan daarom iemands kennis van de waarheid vertegenwoordigen, wat een duidelijke perceptie van de realiteit mogelijk maakt.

Op zoek naar anderen die de waarheid kennen

Bij het leren van de schokkende waarheid over de wereld, voelt Nada de behoefte om deze essentiële informatie met zijn vriend Frank Armitage te delen. Nada realiseert zich echter al snel dat sommige mensen er niets van willen horen. In feite worden velen zelfs boos en beledigd bij de simpele vermelding van iets dat erop verwijst. Als Nada Frank vraagt ​​zijn zonnebril op te zetten zodat hij kan zien wat hij ziet, weigert Frank resoluut en noemt hem een ​​”gekke motha…”. Nada antwoordt met een andere klassieke regel “Of je zet deze zonnebril op of je begint die vuilnisbak op te eten”.

Dan volgt een van de langste een-op-een vechtscènes die ik ooit heb gezien (acht minuten ponsen en trappen), een scène die zo lang wordt uitgesleept dat het volkomen absurd en zelfs komisch wordt. Hoewel de scène misschien belachelijk lijkt, zegt het iets over de moeilijkheid om gewone, gemiddelde mensen wakker te maken uit hun zalige onwetendheid.

Het kost Nada veel moeite, maar Frank ziet eindelijk dat de aliens de wereld beheersen. De twee vrienden worden vervolgens uitgenodigd voor een geheime bijeenkomst van de ondergrondse organisatie die probeert de aarde van de aliens te verlossen.

Tijdens de ontmoeting krijgen Nada en Frank contactlenzen die de waarheid zien. De zonnebril bezorgde waarheidszoekers nare hoofdpijn, vooral als ze werden afgezet. Wanneer je voor het eerst aan de waarheid wordt blootgesteld, kan aanpassing aan de nieuwe realiteit inderdaad moeilijk en zelfs pijnlijk zijn. Na een tijdje wordt het echter een naadloos onderdeel van de persoon. Een beetje zoals het dragen van contactlenzen.

Tijdens de ontmoeting ontdekken Nada en Frank dat mensen worden gerekruteerd door de aliens in ruil voor rijkdom en macht. Zoals de leider van de ondergrondse organisatie zegt: “De meesten van ons zijn gewoon meteen uitverkocht”. Het is vrij gemakkelijk om een ​​verband te leggen tussen de film en echte politici en beroemdheden die we in eerdere artikelen op deze site hebben gezien, die zich gemakkelijk uitverkopen aan de Illuminati in ruil voor rijkdom, macht en beroemdheid.

De ontmoeting duurt echter niet lang, want de politie komt binnen en begint iedereen daar neer te schieten. Ze worden door de elite bestempeld als een “terroristische organisatie”. Nada en Frank weten te ontsnappen en bevinden zich per ongeluk achter de vijandelijke linies, in de ondergrondse basis van de alien.

Achter vijandelijke linies

Tijdens het verkennen van de ondergrondse basis van de aliens, komen Nada en Frank een feest tegen dat door de aliens is georganiseerd voor menselijke collaborateurs om hen te bedanken voor hun “partnerschap”. Hoewel mensen nooit als gelijken aan de buitenaardse wezens zullen worden beschouwd, krijgen degenen die aan hen uitverkopen geldelijke voordelen… net zoals degenen die geen deel uitmaken van de hedendaagse elite die toch uitverkopen om de Nieuwe Wereldorde Agenda van de elite te pushen.

“Onze projecties laten zien dat tegen het jaar 2025 niet alleen Amerika maar de hele planeet onder de bescherming en de heerschappij van deze machtsalliantie zal staan. De winsten zijn aanzienlijk geweest, zowel voor onszelf als voor jou, de menselijke machtselite.”

Frank en Nada ontdekken dan de bron van de hersenspoelsignalen van de aliens: een televisiestudio. De buitenaardse wezens gebruiken het netwerk om hypnotische en subliminale signalen naar mensen te sturen, waardoor ze worden verblind voor de waarheid over hun heersers en de wereld. De boodschap die hier wordt gecommuniceerd: Massamedia zijn het favoriete instrument van de elite om de massa te indoctrineren en in dienstbaarheid te houden.

De tv-zender ‘Cable 54’ wordt door de aliens gebruikt om mensen te hypnotiseren. Is dit sciencefiction? Nauwelijks. Klik om te vergroten ( zie link)

Nada realiseert zich dat de enige manier om de mensheid uit de greep van de buitenaardse wezens te redden, is door naar het dak van het gebouw van het televisiestation te gaan en de zender van de subliminale berichten, vermomd als een satellietschotel, neer te halen. Zonder een door de elite gecontroleerde massamedia zal het indoctrineren van de massa inderdaad een stuk moeilijker zijn. Dus Nada en Frank beginnen hun weg naar het dak te schieten, geen gemakkelijke taak.

De desinformatie-agent

Nada ontmoette Holly Thomspon, een Cable 54-netwerkmanager, aan het begin van zijn wilde razernij. Hoewel Nada enigszins verliefd op haar lijkt te zijn, brengt ze op de een of andere manier altijd problemen met zich mee. Tijdens de bijeenkomst van de “terroristische organisatie” infiltreerde Holly in de groep, deed zich voor als sympathisant en beweerde dat Cable 54 “schoon” was en niet de bron was van het signaal van buitenaardse wezens, dat vals en misleidend was. Tegenwoordig wordt desinformatie op grote schaal gebruikt door de elite om degenen die proberen de waarheid over de wereld te ontdekken, te verwarren en te misleiden.

Tijdens Nada’s haast naar het dak van het netwerkgebouw verschijnt Holly weer en beweert dat ze hem wil helpen. Ze probeert hem echter gewoon te vermoorden voordat de missie is volbracht . Ze is daarom een ​​ander mens die zich verkocht aan de buitenaardse wezens die werden gebruikt om niet-corrupte mensen te verstoren die zichzelf en anderen probeerden te bevrijden.

De aliens uitschakelen

Hier is de grootste spoiler van allemaal: Nada slaagt erin de zender van de aliens neer te halen en de mensheid te redden. Door deze heroïsche zet wordt hij echter gedood als een politieagent in een helikopter hem doodschiet. Nada wordt daarom de ultieme held en offert zijn leven op voor het welzijn van de mensheid – een martelaar voor menselijke vrijheid van zielloze heersers.

Zodra de satellietschotel van de aliens is uitgeschakeld, kan de massa de wereld zien zoals die is: de lelijke gezichten van de alien worden aan de wereld blootgesteld .

Tot slot

Hoewel They Live meestal wordt omschreven als “een sciencefictionfilm die de consumentencultuur bekritiseert”, gaat de reikwijdte van de boodschap eigenlijk veel verder dan de gebruikelijke lezing “consumentisme is slecht”. They Live kan inderdaad worden geïnterpreteerd als een verhandeling over de grondige en systematische conditionering van de menselijke ervaring zodat een verborgen elite de massa heimelijk controleert, manipuleert en exploiteert. In de film worden de heersers afgeschilderd als een heel ander ras dat mensen als inferieur beschouwt – iets dat gemakkelijk kan worden gecorreleerd met de houding ten opzichte van de bloedlijnen van de Illuminati. De aanwezigheid van deze sterke boodschappen in de film is een van de redenen waarom They Livewerd een beetje een cultklassieker, ondanks het feit dat het werd gepand door filmrecensenten. Met het verstrijken van de jaren wordt de boodschap van de film steeds relevanter … en grillig realistisch.

Veel van degenen die de waarheid over de wereld zoeken, beseffen dat de teugels in handen zijn van een niet-gekozen elite, een die in wezen verborgen is voor het publieke oog. Zoals de reclameposter van de film zegt: “Je ziet ze op straat. Je bekijkt ze op tv. Misschien stem je dit najaar zelfs voor één. Je denkt dat het mensen zijn zoals jij. Je hebt het fout. Helemaal fout.”Deze geheimzinnige elite werkt achter de schermen en werkt voortdurend aan het creëren van een mondiaal systeem dat haar belangen dient: een Nieuwe Wereldorde, geregeerd door één wereldregering. Zoals een menselijke medewerker in de film zegt om zijn uitverkoop te rechtvaardigen: “Er zijn geen landen meer. Geen goeden meer. Ze runnen de hele show. Ze bezitten alles. De hele verdomde planeet! ” Om het werk van de heersers te vergemakkelijken, wordt de massa in het duister gehouden en afgeleid door de neppoppenshow die politiek is en de “geen onafhankelijke gedachte” -programmering die massamedia is. Apathie, onwetendheid en onverschilligheid zijn de beste vrienden van de elite.

Ondanks de niet-indrukwekkende speciale effecten en vreemde dialogen, slaagt They Live erin om de motieven en strategie van de wereldelite op een voor iedereen begrijpelijke manier te beschrijven. En dat is niet eenvoudig. Om de boodschap van de film echter volledig te begrijpen, moet men een waarheidsziende zonnebril dragen. Heb jij de jouwe aan?

Over hoe “zij” werken

herbloggen en google translate gebruikt

McDonald’s wordt het laatste slachtoffer van de “Kosher Nostra Scam”

Los Angeles, Alta California (ACN) Iets meer dan een jaar geleden schreef ik een goed ontvangen artikel met de titel “De ‘Kosher Nostra Scam’ over de Amerikaanse consument”. Het artikel schetste een geavanceerde zwendel die de Amerikaanse consument miljoenen dollars per jaar kost door extra te betalen voor wat eigenlijk neerkomt op een verborgen “Joodse belasting” op voedselproducten.

De daders van deze uitgebreide afpersingsplannen zijn rabbijnse raden. Deze raden dwingen grote voedselbedrijven om te betalen voor het gebruik van hun koosjere symbolen (U) en (K) op hun voedseletiketten, anders worden ze geconfronteerd met een massale Joodse boycot van hun producten. Tegenwoordig moeten Amerikaanse consumenten extra betalen voor producten als gebotteld bronwater uit de bergen, plastic boterhamzakjes, aluminiumfolie, folkskoffie, wasmiddel en voor duizenden andere producten die niets te maken hebben met de Kosher-wetten van de Torah. De rabbijnen hebben de betekenis van de koosjere wetten van de Torah “uitgerekt” om de winst die ze ontvangen door hun beschermingsraket te maximaliseren. De grootste payola-operaties in de VS worden geleid door die rabbijnen die een licentie hebben voor de (U) – en (K) -symbolen.

Deze zelfde twee rabbijnorganisaties hebben onlangs weer een “Kosher Nostra Scam” bestendigd. Deze keer zal de zwendel gevolgen hebben voor veel behoeftige Amerikaanse consumenten die voor hun voeding afhankelijk zijn van een hamburger en friet van McDonald’s. Deze consumenten zullen zeker meer voor hun eten betalen nu de Union of Orthodox Jewish Congregations en de rabbijnen die geassocieerd zijn met het Star-K-symbool, hebben bijgedragen aan het dwingen van McDonald’s om $ 10 miljoen dollar te betalen als onderdeel van een Cook County Circuit Court (Illinois) schikking besliste op 20 mei. De schikking, verkregen namens de rabbijnen en andere groepen, werd aangespannen door een groep Joodse advocaten en beslist door de Joodse rechter Richard Seibel. Wat was de misdaad van Mc Donald? Ze vertelden niet dat hun patat een “rundvlees” -smaak had!

De “buit” zal worden verdeeld onder de rabbijnen, bepaalde andere joodse groepen en enkele niet-joodse organisaties. De rabbijnen in de Unie van Orthodox-Joodse Congregaties (U) zullen $ 150.000 ontvangen en de rabbijnen met Star-K zullen $ 300.000 ontvangen. De zionistische studentengroep Hillel is door de Joodse Circuit Judge Seibel aangewezen om $ 300.000 te ontvangen. De Vereniging van Joodse Gemeenschapscentra zal $ 200.000 ontvangen. Het National Jewish Centre for Learning and Leadership krijgt $ 50.000. Het bedrag dat de joodse advocaten voor hun diensten zullen ontvangen, is niet bekendgemaakt, maar wordt als vrij “substantieel” geschat.

Geschat wordt dat de niet-Joods-Amerikaanse consument miljarden dollars extra heeft betaald voor voedsel in de jaren dat de “Kosher Nostra Scam” actief is. De rabbijnen hebben een goed geoliede machine en maken nu gebruik van het corrupte, door joden gedomineerde rechtssysteem om hun valse kosjere wetten af ​​te dwingen. De beslissing van de rechtbank in Illinois zal nu een extra “honkbalknuppel” zijn die ze zullen gebruiken om de voedselbedrijven te dwingen meer te betalen voor bescherming. Uiteindelijk zijn wij, de niet-joodse consument, die de prijs betalen.

Courtesy ShkoderLoce 1

Zie ook:

The “Kosher Nostra Scam” en de Amerikaanse consument

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=900

Over wie zijn de illuminati zijn

NB.: ik heb er vaker over geschreven maar in dit artikel nog eens alles op een rijtje. Vooral ook vanwege de uitleg van het fenomeen eeuwige staatsschuld.

herbloggen zie link onderaan (google translate gebruikt)

Door Richard Stone

“Een losse band van miljonairs en miljardairs” (Paul Simon).

“De wereld wordt bestuurd door heel andere personages dan degenen die zich niet achter de schermen bevinden” (Benjamin Disraeli).

“Geef mij controle over de munteenheid van een land, en het kan me niet schelen wie de wetten maakt” (Mayer Rothschild).

Samenzweringstheorie is de theorie dat het grootste deel van de wereld in het geheim wordt bestuurd door een kleine groep mannen die achter de schermen opereren. Samenzweringstheorie is nu een geaccepteerde uitdrukking, maar soms hoort men de uitdrukking, soms gefluisterd in plaats van gesproken. “De Illuminati”.

Wat betekent dit? Wie zijn de Illuminati? Ze zijn in wezen een kartel van internationale bankiers en industriëlen gevestigd in West-Europa en Noord-Amerika. De namen van bepaalde families blijven gedurende lange tijd bestaan. Enkele van de belangrijkste namen zijn Rothschild, Rockefeller, Morgan, Lazard, Warburg, Schroder en Schiff.

De cruciale familie is waarschijnlijk het huis van Rothschild, de afstammelingen van Mayer Rothschild (1743 – 1812) van Frankfurt. De mannelijke afstammelingen van deze familie huwden, gedurende ten minste twee generaties, over het algemeen met neven en nichten. De familie richtte bankinstellingen op in Wenen, Londen, Napels en Parijs, evenals in Frankfurt. Al sinds de middeleeuwen hebben deze families hun macht opgebouwd door tegen rentetarieven geld te lenen aan de monarchieën en regeringen van Europa die voor altijd in de schulden zaten, vooral in tijden van oorlog. Eerder dan de bevolking te belasten om geld in te zamelen, altijd een impopulaire maatregel, leenden ze meestal liever geld van de geldschieters. Dit was de geboorte van het concept ‘de staatsschuld’. “De landen van de wereld hebben eeuwig schulden, maar waar een schuldenaar is, is er een schuldeiser – aan wie is dit geld verschuldigd? Het is te danken aan deze coterie van internationale bankiers.

Tegen de negentiende eeuw was de macht van de familie Rothschild enorm. Ze verhoogden hun rijkdom met grote sluwheid en slimheid, terwijl ze een laag openbaar profiel behielden. Een opmerkelijk voorbeeld van hun methoden was hun exploitatie van de slag bij Waterloo. De Rothschilds hadden spionnen die het verloop van de strijd keken en zodra duidelijk werd dat Wellington had gewonnen, reisde een Rothschild-agent met maximale snelheid naar Londen, uren eerder dan Wellington’s eigen boodschapper. Rothschild ontving de boodschapper en begon opvallend zijn aandelen te verkopen. De hele beurs ging ervan uit dat Wellington had verloren en Napoleon had gewonnen, dus begon iedereen te verkopen, op dat moment kochten andere Rothschild-agenten enorme aandelen tegen weggeefprijzen. Zo werd een toch al enorm fortuin enorm vergroot.

De familie Rockefeller is misschien net zo belangrijk. De spilfiguur in deze familie was JDRockefeller, die zijn fortuin verdiende met Standard Oil of Esso in Ohio en Pennsylvania. Hij controleerde ook de spoorwegen. Toen er rivaliserende wegtransportsystemen werden opgezet, probeerde hij deze te blokkeren door zijn treinen over de wegen te parkeren bij overwegen. Zijn basistechniek was het koste wat het kost elimineren van concurrenten, gevolgd door het vestigen van een monopolie, gevolgd door het nemen van winst. Hij verwierf al snel naam voor enorme rijkdom, geheimhouding en harde en smerige zakenpraktijken. In zijn latere jaren had hij een hard en uitgemergeld uiterlijk, dus om zijn slechte “publieke imago” tegen te gaan, vond JD min of meer de PR-industrie uit. Hij liet korte films van zichzelf maken, bedoeld om het publiek te bekoren, bijvoorbeeld zelf golfen met een mooi klein kind. Deze film is onlangs op tv vertoond. Het heeft een nogal valse en amateuristische uitstraling, maar was zeer effectief bij het publiek van de dag.

De Rockerfellers hebben momenteel meerderheidsbelangen in Exxon (’s werelds grootste bedrijf) en de Chase Manhattan Bank, die biljoenen dollars per week omzet. Met al zoveel miljarden in handen, wat betekent meer geld? Het betekent duidelijk meer macht en meer controle over andere mensen, maar met welk doel en in wiens naam?

Blijkbaar in de naam van Lucifer, de gevallen engel ook wel bekend als de brenger van licht, vandaar de naam “Illuminati”, wat “de verlichte” betekent. Lucifer staat ook bekend om de kenmerken van trots, bedrog en vergankelijkheid. De illuminati werden blijkbaar in 1770 in Beieren gesticht door ene Adam Weisshaupt, een student van de joodse filosoof Mendelsohn, en gesteund door de familie Rothschild. De vereniging is altijd gebaseerd geweest op de loges van de vrijmetselarij, die in de loop van de achttiende eeuw op de hoogste niveaus werden overgenomen door agenten van de Illuminati. Vrijmetselarij is een zeer geheimzinnige instelling, in die mate dat leden op het ene niveau niet weten wat leden op een ander niveau doen. Daarom is het een organisatie die vol zit met bonhomie en goede daden op het lagere en middenniveau,

Zowel de vrijmetselarij als het jodendom hebben sterke wortels in de oude Egyptische systemen van religieus geloof, en het was juist deze gelijkenis die de illuminati tot de vrijmetselarij trok, want de meesten van hen waren joods. Het is tegenwoordig een bron van controverse om te speculeren of ze nog steeds overwegend joods zijn. Geen oneerlijk racisme bedoeld – ze zijn of zijn het niet. Er is zeker veel bewijs dat suggereert dat ze niet, George Bush bijvoorbeeld, een prominente Illuminati-figuur zijn en duidelijk niet Joods.

Het alziende oog op de US Dollar Bill

De Verenigde Staten van Amerika zijn min of meer een creatie van de vrijmetselarij. Het symbool van de vrijmetselarij werd op de hoeksteen van het Witte Huis geplaatst, terwijl de verzamelde vrijmetselaars-lodges stonden en naar de ceremonie keken. Het beroemde alziende oog in de piramide verschijnt op het biljet van één dollar. Het is een van de belangrijkste symbolen van de vrijmetselarij. Dit wetsvoorstel draagt ​​ook de inscriptie, in het Latijn, “1776, het jaar van de aanvang van een nieuwe wereldorde”. Als men zich aansluit bij de stippen gevormd door de sterren van de dertien oorspronkelijke staten, verkrijgt men een exacte Davidsster.

Het doel van de IlIuminati is totale controle over de wereld. De enige naties die tegen hun macht standhouden, zijn enkele islamitische naties en China, maar dit verzet is beperkt omdat de Illuminati een verpletterende economische macht hebben.

Er zijn bepaalde methoden van onderwerping en controle die onmisbaar zijn voor deze macht. De eerste is natuurlijk volledige controle over alle financiële systemen, alle leningen en leningen. Alle banken, alle hypotheekbanken en alle verzekeringsmaatschappijen moeten onder hun controle staan. Op het laagste niveau zal zelfs de kleinste bank gedwongen worden om de lijn te volgen. Op het hoogste niveau beslist de Wereldbank over het lot van landen. Het is een interessant en verbazingwekkend feit dat zowel de Federal Reserve Bank als de Bank of England worden gecontroleerd door deze Illuminati-dynastieën, ondanks de namen van deze banken, die suggereren dat ze worden beheerd voor algemeen nut. Er wordt gezegd dat zowel Abraham Lincoln als John Kennedy dit systeem wilden veranderen.

De tweede essentiële component is de controle over de media. Het wordt gecontroleerd door middel van zakelijke mode. Als de bestuursvergadering, of de managementvergadering, of de verkoopvergadering of de trainingsbijeenkomst suggereert dat feiten op een bepaalde manier moeten worden gepresenteerd, wie gaat ze dan anders presenteren? Er is een impliciete bedreiging voor iemands baan en iemands carrière. Er zijn maar weinig mensen die graag degradatie, bezuinigingen of uitkering onder ogen zien en de meeste mensen zijn zo ambitieus dat ze bijna alles ‘redelijk’ zullen doen om de gunst van hun superieuren te verbeteren. Dit is hoe zaken worden gecontroleerd en de media is het belangrijkste onderdeel van het zaken doen, want het controleert de geest van mensen. Mensen zijn erg vatbaar voor suggestie en hechten vaak meer waarde aan wat ze op “de doos” zien dan aan wat er in hun eigen straat gebeurt. De Illuminati weten dit en gebruiken deze suggestibiliteitsfactor volledig.

De derde factor in het controlesysteem zijn de universiteiten, en via hen het hele onderwijssysteem. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de scholen voor sociologie, politiek, economie en onderwijs, vandaar de “liberale” onderwijssystemen die vaak gedegenereerd en zelfs gewelddadig zijn. Hun mannen worden bij de universiteiten ingelijfd door middel van financiering door het grote bedrijfsleven. Vervolgens spreiden ze hun invloed neerwaarts via het tertiair naar het secundair en lager onderwijs.

De vierde factor is de enorme invloed die wordt uitgeoefend door twee soortgelijke organisaties, de Council of Foreign Relations in de VS en het Royal Institute of International Affairs in Engeland. Deze instellingen zijn scholen voor staatslieden, Illuminati-staatslieden. Ze zijn het stempelterrein van mannen als Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinksi en Lord Carrington. Deze twee “denktanks” hebben een cruciale invloed op alle Amerikaanse en Britse regeringen, ongeacht welke partij “aan de macht” is. De staatslieden geproduceerd door deze instellingen kunnen en zullen het lot van naties bepalen. De belastingvrije stichtingen zijn ook instrumenten van Illuminati-macht. De Ford Foundation en de Rockefeller Foundation zijn twee prominente voorbeelden van dit soort ‘liefdadigheidsinstellingen’. Ze waren nauw betrokken bij het ondersteunen van verschillende communistische machten toen de koude oorlog op zijn hoogtepunt was. Communisme versus kapitalisme wapenwedloop = meer geld en macht voor de Illuminati. Dit zijn dus enkele van de structuren waardoor de Illuminati werken, maar welke methoden gebruiken ze?

De ene kant tegen de andere plaatsen, met behulp van een theorie die door Hegel is bedacht, namelijk: Stelling versus antithese – synthese.

Elke kracht heeft de neiging om een ​​tegenovergestelde tegenkracht te hebben. Het conflict tussen de twee resulteert in een nieuwe situatie, de synthese. De illuminati maken het tot hun taak om de synthese te zijn. Zo wordt geen enkele probleemsituatie ooit “in de kiem gesmoord”, het wordt eerder gekoesterd en gebruikt, net zoals de Sovjet-Unie werd bevorderd en gebruikt.

De opname van immigrantengroepen in landen is een variatie op dit verdeel en heersproces. Elke groep kan tegen de andere worden uitgespeeld.

“Dubbel praten” en “dubbel denken”. George Orwell wist instinctief wat er aan de hand was toen hij deze twee uitdrukkingen bedacht:

ik ontken categorisch = het zal een beetje later gebeuren.

Vrede = oorlog op een andere manier.

Het ene zeggen en het andere doen is fundamenteel voor de beoefening van Illuminati. Ze geloven dat het publiek deze leugens zal accepteren door luiheid en wishful thinking. Helaas zijn ze meestal correct.

“Houd ze druk bezig, weer op de boerderij met de andere dieren.” We hebben het zo druk met zaken (of drukte) dat we niet begrijpen of deelnemen aan de beslissingen en gebeurtenissen die onze toekomst cruciaal zullen beïnvloeden.

Als er een echte machtsbeweging wordt gemaakt, gebeurt dit meestal in het geheim en plotseling vaak met het voorwendsel dat er niets is gebeurd. Er is voorbereiding op oppositie, maar conflict is vaak niet nodig omdat de meeste mensen zijn opgeleid om zo passief te zijn dat ze waarschijnlijk geen effectieve oppositie zullen creëren.

Gebruik van frontmannen in belangrijke posities. Deze frontmannen hebben het kenmerk van “slaafse gehoorzaamheid”, waarschijnlijk vanwege een smet of smet op hun karakter die ze graag willen verbergen. De meeste presidenten van de VS vallen in deze categorie. Ik denk aan de huidige situatie. Achter de tegenstander staat de man met echte kracht, die al lang op deze positie is geprepareerd. Mannen als Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski en George Bush vallen in deze categorie.

De moord op tegengestelde leiders zo stil en geheim mogelijk, om een ​​natuurlijke dood te simuleren. Als dit niet mogelijk is vanwege tijdgebrek of andere beperkte omstandigheden, worden surrogaten gebruikt en worden de verdenkingen gedekt door misleiding, valse beschuldigingen en indien nodig meerdere aanslagen. Geïnduceerde hartaanvallen, nep-motorongevallen en schijnbare zelfmoorden zijn ook favoriete methoden voor moord.

Social engineering. Een gemakkelijk te manipuleren gepeupel is wat nodig is. Gemengde bevolkingsgroepen met een zwakke moraal, zwakke tradities, een laag opleidingsniveau en een zwakke groepswil zijn het doel. Degenen met speciale bekwaamheden kunnen eruit worden gehaald en opgeleid om de illuminati te dienen voor technische doeleinden, veiligheidsdoeleinden of als onderdeel van het propaganda-apparaat. De middenklasse zal overbodig worden en zal worden gereduceerd tot relatieve armoede.

Spot en onderwerping van de manieren en moraal van samenlevingen die weerstand tonen. Controle van de media, de mode-industrie en de onderwijssystemen zijn essentiële componenten in deze strategie. “Vrije liefde”, de cultus van de jeugd, bespotting van de christelijke en islamitische geloven vallen ook in deze categorie. “Ik geef niks om Jezus Christus” is een recent meesterwerk van een van Hollywoods grootste starts. Hij realiseerde zich waarschijnlijk niet wat hij zei, wat hem een ​​‘nuttige idioot’ maakt. Een ‘nuttige idioot’ is veel effectiever dan een bewuste supporter. Door deze middelen van ondermijning worden samenlevingen en naties van binnenuit veroverd en is een openlijke strijd meestal niet nodig.

Het voeren van niet-aflatende economische oorlogvoering. Dit is de echte oorlog en gaat door, zelfs terwijl de bommen vallen en de kogels vliegen. Het belangrijkste onderdeel is de controle over de economie van de vijand na het conflict. De recente economische crash in de landen in het Verre Oosten is in werkelijkheid een bevestiging van de economische macht van de Illuminati, een uitdrukking van economische dominantie. De Illuminati hebben nu 10-15% van de Japanse economie in handen. Dit is algemeen bekend, dat is wat er tegen spotprijzen is gekocht. In werkelijkheid controleren ze waarschijnlijk veel meer.

Controle en exploitatie van de normen van de volksgezondheid. De verkoop van geneesmiddelen op recept is een enorme onderneming die megawinsten genereert. Medische operaties en behandelingen kunnen ook voor grote bedrijven zeer winstgevend zijn. Deze extreme behandelingen hebben hun plaats, maar worden teveel gebruikt om winst te maken.

In feite hebben grote bedrijven, met name de grote farmaceutische bedrijven, een gevestigd belang bij de slechte gezondheid van de bevolking. Deze bedrijven, die werken via de Amerikaanse Food and Drug Administration, hebben geprobeerd de gezondheidsvoedingsindustrie te onderdrukken. Hierin hebben ze grotendeels gefaald, maar nu is het de bedoeling het te bezitten en te beheersen, zodat gezondheidsvoedsel alleen door de elite kan worden verstrekt.

Argument door laster van karakter. Het feitelijke debat wordt genegeerd terwijl personages worden belasterd. Dit is meestal een zeer effectieve techniek, omdat veel mensen erg suggestief zijn en terughoudend lijken om hun redeneervermogen te gebruiken. Zo kan een “lastercampagne” gemakkelijk de aandacht van de feiten afleiden.

Concluderend wordt het steeds duidelijker dat er een wereldregering aan het ontwikkelen is, en velen zouden zeggen dat het waarschijnlijk geen slechte zaak is, maar weinigen hebben gevraagd met welk doel deze “nieuwe wereldorde” wordt gecreëerd. Evenmin hebben ze zich afgevraagd wat de gevolgen zullen zijn. Deze gevolgen (of enkele daarvan) zullen waarschijnlijk als volgt zijn:

• Hogere winsten voor grote bedrijven, toenemende armoede voor de middenklasse (die ze verachten). Een snelle achteruitgang van morele normen en de bevordering van sociaal verval.

• Vergankelijkheid. Banen die niet lang duren; buurten die niet duren.

• Toenemende criminaliteit en geweld.

• Verval en ondergang van openbare diensten; vervanging door particuliere onderneming – goede service voor de weinigen die het kunnen betalen.

• Aanhoudende slechte gezondheid voor het grootste deel van de bevolking als gevolg van stress; voedsel van slechte kwaliteit; voedselsupplementen; genetische manipulatie; vervuiling en drugs. Er is misschien een goede gezondheid voor degenen die het kunnen betalen – alleen de rijken en goed geïnformeerd.

• De geleidelijke afschaffing van nationale regeringen, die meer bevoegdheden zullen krijgen zoals de regionale regeringen van nu.

• De vorming van verschillende conglomeraties zoals de Verenigde Staten.

Na verloop van tijd zal er een wereldleider worden aangekondigd, een echte deze keer. Jammer dat hij een cynische minachting zal hebben voor het grootste deel van de mensheid. Verdienen we het?

zie ook op mijn blog:

Over depopulatie en Bill Gates

Herbloggen en google translate gebruikt

RFK Jr. roept op tot volledig onderzoek naar de vaccinatie van Bill Gates

Geplaatst op 17 augustus 2020 door State of the Nation

FacebookTwitterPinterestRedditE-mailDeel

Bill Gates en de ontvolkingsagenda. Robert F. Kennedy Junior roept op tot een onderzoek

Door Online Survi

Al meer dan twintig jaar vaccineren Bill Gates en zijn stichting, de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) de meeste miljoenen kinderen in afgelegen gebieden van arme landen, voornamelijk Afrika en Azië. Het grootste deel van hun vaccinatieprogramma had rampzalige resultaten, waarbij ze de ziekte zelf veroorzaakten ( polio , bijvoorbeeld in India) en jonge vrouwen werden gesteriliseerd. Veel van de kinderen stierven. Veel van de programma’s werden uitgevoerd met de steun van de WHO en – ja – het VN-agentschap dat verantwoordelijk is voor de bescherming van kinderen, UNICEF.

De meeste van deze vaccinatiecampagnes werden uitgevoerd zonder de geïnformeerde toestemming van de kinderen, ouders, voogden of leraren, noch met de geïnformeerde toestemming of met vervalste toestemming van de respectieve overheidsinstanties. In de nasleep werd The Gates Foundation aangeklaagd door regeringen over de hele wereld, Kenia, India, de Filippijnen – en meer .

Bill Gates heeft een vreemd beeld van zichzelf. Hij ziet zichzelf als de Messias die de wereld redt door vaccinatie – en door bevolkingsvermindering.

Rond de tijd dat het Rockefeller-rapport uit 2010 werd uitgebracht, met zijn nog beruchtere ‘Lock Step’-scenario , precies het scenario waarvan we nu het begin beleven, sprak Bill Gates op een TED-show in Californië:’ Innovating to Zero ”Over het gebruik van energie.

Hij gebruikte deze TED-presentatie om zijn vaccinatieprogramma’s te promoten en zei letterlijk: “Als we echt goed werk leveren bij het vaccineren van kinderen, kunnen we de wereldbevolking met 10% tot 15% verminderen”.

Dit klinkt heel erg als eugenetica.

De video, de eerste 6’45 ”,“ The Truth about Bill Gates and his Disastrous Vaccination Program ”, zal je er alles over vertellen.

Deze presentatie BEWIJST ZONDER TWIJFEL dat Amerika te maken heeft met een groot gevecht dat jou en je gezin letterlijk in de vuurlinie zal plaatsen … Dus zorg ervoor dat je deze presentatie bekijkt terwijl deze nog online is …

Robert F. Kennedy Jr , een fervent verdediger van kinderrechten en anti-vaccinatie-activist, heeft een petitie gelanceerd naar het Witte Huis, waarin wordt opgeroepen tot “Onderzoek naar de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ voor medische wanpraktijken en misdaden tegen de menselijkheid “

“In de voorhoede hiervan staat Bill Gates, die publiekelijk heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het“ verminderen van de bevolkingsgroei ”met 10-15% door middel van vaccinatie. Gates, UNICEF en de WHO zijn al op geloofwaardige wijze beschuldigd van het opzettelijk steriliseren van Keniaanse kinderen door het gebruik van een verborgen HCG-antigeen in tetanusvaccins ”. (Uittreksel uit de tekst van het verzoekschrift )

Link naar de petitie.https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

(Op het moment van schrijven telde de petitie meer dan 265.000. Er zijn 100.000 nodig voor een antwoord van het Witte Huis)

Video: Robert F. Kennedy Junior

Robert. F. Kennedy legt de vaccinatieagenda van Bill Gates uit

Nu stellen meneer Gates en zijn bondgenoten, waaronder Big-Pharma, WHO, UNICEF, dr. Anthony Fauci, directeur van NIAID / NIH, een nauwe bondgenoot van meneer Gates – en natuurlijk Agenda ID2020, voor om te (forceren) te vaccineren 7 miljard mensen over de hele wereld, met hun brouwsel van een (tot dusver) niet getest coronavirusvaccin. Dit is een bonanza van meerdere miljarden dollars voor Big Pharma en voor iedereen die het vaccin ondersteunt. Niemand zal echt weten wat de vaccincocktail zal bevatten. Ze zijn van plan om te beginnen met het Globale Zuiden (Ontwikkelingslanden) en vervolgens geleidelijk naar het Noorden (Ontwikkelde Landen) te verhuizen.

Let wel, er is geen vaccin nodig om het coronavirus te genezen. Er zijn veel behandelingen:

De Franse professor Didier Raoult , een van ’s werelds top 5 wetenschappers op het gebied van overdraagbare ziekten, suggereerde het gebruik van hydroxychloroquine (Chloroquine of Plaquenil), een bekend, eenvoudig en goedkoop medicijn dat ook wordt gebruikt om malaria te bestrijden, en dat heeft aangetoond werkzaamheid met eerdere coronavirussen zoals SARS. Medio februari 2020 hebben klinische onderzoeken in zijn instituut en in China al bevestigd dat het medicijn de virale lading kan verminderen en een spectaculaire verbetering kan brengen. Chinese wetenschappers publiceerden hun eerste onderzoeken met meer dan 100 patiënten en kondigden aan dat de Chinese National Health Commission Chloroquine zou aanbevelen in hun nieuwe richtlijnen voor de behandeling van Covid-19. ( Peter Koenig , 1 april 2020)

Wees bewust, wakker, alert en gewaarschuwd.

https://beforeitsnews.com/alternative/2020/08/bill-gates-and-the-depopulation-agenda-robert-f-kennedy-junior-calls-for-an-investigation-3729711.html

http://stateofthenation.co/?p=25118