Maand: december 2021

20211230 Over twee keer prikken per jaar

NineForNews.nl

Huisarts uit kritiek:Gaan we de bevolking dwingen om zich meermaals per jaar te laten vaccineren tegen verkoudheid?’

29 december 2021 06:00 65 Reacties

“We willen net zoveel vaccins hebben dat we iedereen, alle 12-plussers, twee keer per jaar kunnen prikken, minimaal,” zei coronaminister Hugo de Jonge eerder deze maand.

Veel landen hebben al een begin gemaakt met de derde prik. In Israël krijgen sommige mensen zelfs al een vierde prik. Premier Naftali Bennett kondigde vorige week aan dat onder anderen 60-plussers en zorgmedewerkers in aanmerking komen voor een vierde vaccinatie. Volgens Bennett helpt dit om de ‘omikrongolf’ te overwinnen.

Niet opgeschaald

In totaal hebben nu bijna drie miljoen Nederlanders een boosterprik gekregen. Het kabinet wil de overige volwassenen voor eind januari, dus in de komende vijf weken, de kans geven om een ‘oppepprik’ te halen.

Huisarts Frank Peeters uit kritiek op het prikbeleid. “Heb ik het goed begrepen dat we de bevolking gaan dwingen om zich meermaals per jaar te laten vaccineren voor een verkoudheid omdat de zorgcapaciteit, die al jarenlang problematisch was, niet opgeschaald werd?” vraagt hij.

20.622 sterfgevallen

Peeters verwijst ook naar de meest recente VAERS-gegevens over bijwerkingen van de coronaprikken. In de Verenigde Staten belandden 108.572 mensen in het ziekenhuis na de prik, 107.860 op de spoedeisende hulp, 12.317 kregen de aangezichtsverlamming van Bell, 10.429 kregen een hartaanval, 20.560 kregen myocarditis en 34.614 raakten invalide. Daarnaast zijn er 20.622 mensen gestorven na het vaccin.

© Copyright (c) NineForNews.nl

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

Zie ook over aangifte tegen hdejonge

20211230 Over het jaar 2021

Overpeinzingen bij een jaar waarover een grauwsluier ligt net zoals het weer van de afgelopen dagen.

Voor veel mensen is er misschien (nog) niet veel aan de hand. Je hoort nog steeds: “met mij gaat het (nog) goed / met ons gaat het goed”.

Deze mensen hebben misschien geen weet van al die ondernemers en zzp’ers waarmee het slecht gaat. Geen weet van al die mensen die in armoede leven terwijl dit allemaal niet nodig zou zijn. Geen weet van al die mensen die in angst leven omdat de angstpropaganda ze in de wurggreep heeft.

De grauwsluier bedekt de waarheid die de mensen bewust onthouden wordt.

Er is geen coronaprobleem, er is een politiek probleem. Een politiek van liegen en bedriegen houdt het leven in een wurggreep. Een politiek van bezuinigen heeft ziekenhuizen gesloten maar ze hebben banken met belastinggeld overeind gehouden. Een politiek van bezuinigen heeft ic bedden afgeschaald en zorgpersoneel ontslagen. Dits is al ruim10 jaar aan de gang en de gevolgen van dit kwaad heeft ons dit jaar recht in het gezicht gekeken.

Dit beleid is geen beleid dat zorg voor de mens heeft. Als dat werkelijk zo was, dan waren er vele miljarden die nu “kwijt” zijn, besteed aan goede zorg, aan goede medicijnen voor mensen die ziek werden. Dan waren er goede tehuizen voor mensen die dat nodig hebben. Goede huizen voor de ouderwordende mens die nu de “schuld” krijgen van de stagnatie van de woningmarkt. Maar waar die ouderen heen moeten, wordt niet duidelijk gemaakt. Naar serviceflats die niet meer bestaan? Naar dure appartementen die lang niet iedereen kan betalen? Ik heb er stukken over gedeeld. Het is bewust beleid. Er komt ieder jaar een kleine stad aan nieuwkomers bij in Nederland. Hoe velen zijn zich dat bewust? Die mensen moeten allemaal wonen. Propaganda bepaalt wat de meeste mensen weten / lezen / horen.

Ik heb ook stukken gedeeld over medicijnen die voorgeschreven kunnen worden bij corona maar dat wordt tegengehouden door de medische maffia. Omdat dit zo zichtbaar is, kunnen we zien dat de politiek kwaadaardig is.

Het toppunt van kwaadaardigheid is de manier waarmee de beleidsmakers met kinderen omgaan. Scholen worden gesloten en als ze open zijn moeten kinderen mondkapjes dragen en zichzelf steeds testen. En zelfs kinderen moeten aan vaccins. Wat niet nodig is en schadelijk in de toekomst kan zijn.

Nog nooit in de geschiedenis zijn kinderen zoveel en zo lang met crises geconfronteerd en dat is kwaadaardig.

Ze moeten zich via het onderwijs overal zorgen over maken: over het klimaat, het milieu, geld, zielige ijsberen die uitsterven,oorlog, enz. (Het onderwijs is al heel lang in “linkse” handen)

En nu dus over een enge ziekte waarmee ze “opa en oma” misschien wel kunnen besmetten waardoor ze bij opa’s en oma’s worden weggehouden, waardoor ze niet in een groot familie verband feestdagen kunnen doorbrengen en waardoor hun schooldagen steeds maar weer gewijzigd worden.

Bedenk dat al die crisissen bedacht en gemaakt zijn door mensen. Mensen die niet het beste met de mensheid voor hebben maar de mensheid juist aanvallen.

En het spel wordt gespeeld over de ruggen van de gewone mens en over kinderen.

Alles is kunstmatig en bedacht door psychopaten en sociopaten. Gewone mensen kunnen zich over het algemeen niet voorstellen dat de boven ons gestelden zo kwaadaardig zijn. “Het is toch zo’n aardig man, het is toch zo’n nette vrouw, het zijn zulke aardige mensen, dat doen ze niet, ”wordt er gezegd en gedacht.

Ze zijn soms ook heel charmant omdat ze weten hoe het spel gespeeld moet worden maar ze zijn van binnen koud en zielloos. Ze komen geloofwaardig over en de mens wil het ook graag geloven allemaal.

En dit jaar heeft het kwaad ons over de hele wereld hetzelfde laten zien: voor geld zijn veel mensen te koop. En overal werd hetzelfde soort beleid uitgedragen en verdedigd.

Is er dan alleen de grauwsluier? Nee, want het lichtpunt in mijn leven en in de levens van veel Christenen is het geloof dat dit ophoudt en er een andere wereld wacht.

Veel mensen kunnen niet geloven dat God bestaat: als God bestaat waarom is er dan zoveel lijden?

Dat is de beginvraag. Als je dat vasthoudt en opzoekt gaat, ga je eens begrijpen dat God het kwade niet wil en dat nu beperkt toestaat.

We moeten leren waarom we hier zijn en wat ons doel is: God erkennen en Hem dienen. De meeste mensen willen dat niet en wijzen dat af. Als je dat blijft afwijzen en niet gaat zoeken, zal er geen licht zijn.

Je moet als je zoekt, openstaan en willen leren. God heeft de mens op veel manieren benaderd maar de mens wees Hem af omdat er een verlangen is en was als god te zijn. Dat is de val van de mens die begonnen is met lucifer die niet alleen hemelse machten verleidde, maar uiteindelijk ook de mens.

Op aarde zorgde hij voor zijn eigen aanhangers en aanbidders die tot op de dag van vandaag zijn marionetten zijn. God heeft hem beperkt tijd gegeven om te bewijzen dat hij meer kan zijn dan God. Dat kan lucifer niet. Op aarde is het leven nu niet zoals God het gewild heeft. Het is nu de aarde van lucifer.

God zal hier een einde aanmaken maar niet nadat Hij zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid heeft gesteld dit in te gaan zien. Dat we niet leven in een wereld van God maar van de satan en dat God de mens daaruit terugroept. Kon het dan niet anders? Nee, want zo lang het de mens goed gaat, denkt hij dat het zijn eigen verdienste is en als er mensen zijn bij wie het slecht gaat, zal het wel eigen schuld zijn, zo wordt gedacht. Alle ellende is de schuld van het eerste begin bij lucifer en zijn misleiding. De hoogmoed van lucifer werd hoogmoed van de mens.

Het lichtpunt is dat steeds meer mensen dat gaan begrijpen.

We zijn in de laatste fase van het laatste rijk zoals in de Bijbelboeken van Daniël zijn geprofeteerd. Ik heb er al vaker naar verwezen.

We zijn in het laatste rijk: het romeinse rijk dat geen goed gevormd rijk is en uit elkaar zal vallen.

Het romeinse rijk is o.a. voortgezet via het Rome van de Roomse Katholieke kerk.

Ik ben me bewust van de pijn die ik doe bij mensen. Ik ben katholiek opgevoed maar ik heb de rooms-katholieke kerk vanwege het pausdom verlaten.

Maar ik houd van het geloof. Ik was het kwijt en heb het weer gevonden. Maar dit Rome is al lang een voortzetting van Babylon en is geïnfiltreerd door dat andere Babylon dat nooit is verdwenen en via de babylonische Talmoed zoveel mensen heeft vergiftigd.

Ik ben Christen en hoor nergens bij en dat is jammer want ieder mens zoekt “familie” en “gelijkgestemden”’. Maar niet alleen Rome is geïnfiltreerd. Dat zijn alle georganiseerde religies.

En zij niet alleen. De infiltraties zijn overal en dat heeft het afgelopen jaar laten zien: voor geld is alles te koop. Maar God heeft 6000 jaar lang gewaarschuwd: ga daar weg, ga weg uit dat “Babylon” maar het blijft aantrekkelijk. Maar het grote licht van het afgelopen jaar heeft de grauwsluier doen oplichten: het kwaad grijnst ons aan, het is blootgelegd, we kunnen het zien en zij weten het.

Satan gaat nu als een briesende leeuw over de aarde omdat hij weet dat zijn tijd bijna op is.

Dan zal de strijd tussen goed en kwaad ten einde komen. Ik heb er al vaker naar verwezen.

Moeten we hopen dat 2022 het eindtijdjaar, het jaar is van de dag van de Heer?

Enerzijds wel want veel mensen kunnen de ellende niet lang meer verdragen, anderzijds niet want het zal een slechte tijd zijn. Echter als je Christus gelooft en aanvaardt dan zal je dit aan kunnen, wat er ook gebeurt. Dat is het grootste lichtpunt aan het einde van een donkere tunnel.

Ik wens de lezer een jaar vol licht. En dat de duisternis zal wijken.

20211229 Over God en Zijn wegen

via de waarheidszoeker

De Heer beweegt zich op mysterieuze manieren

door Irish Savant | 24 dec. 2021 | 38 reacties

Ierse Savant – 22 december 2021

(NB.: google translate gebruikt en niet aangepast)

Opgroeien in het katholieke Ierland van de jaren vijftig en zestig was genoeg om van iemand een agnost, zo niet een regelrechte atheïst te maken. In ieder geval iedereen met een onderzoekende geest en/of een rebelse inslag. De verstikkende alomtegenwoordige aanwezigheid van de Kerk met haar misselijkmakende hypocrisie, materialisme en, het ergste van alles, zelfvoldaanheid die elke minuut van de dag in ons gezicht werd geduwd, werd uiteindelijk ondraaglijk. En hoewel sommige geestelijken voor het grootste deel ongetwijfeld goede mensen waren, waren de ‘religieuzen’ dogmatische onverdraagzame en hypocriete carrièremakers. De erbarmelijke staat van Ierland vandaag de dag, doordrenkt van de poz zo slecht alsof niet erger dan enig ander land, is voor een groot deel te wijten aan onze afkeer van het traditionele katholicisme en de daaruit voortvloeiende verbanning uit ons dagelijks leven.

Tot voor kort zou het niet overdreven zijn om te zeggen dat ik de kerk actief haatte tot het punt waarop ik haar uiteindelijke ondergang vierde. Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat we het kind met het badwater hadden weggegooid. De vroegere sociale beperkingen die fundamenteel waren voor een katholieke samenleving waren overboord gegooid, samen met de hypocrisie, het dogmatisme, de zelfvoldaanheid en het materialisme. Zo werden bijvoorbeeld niet langer ‘onwettige’ baby’s van hun moeder gegrepen en verkocht voor adoptie of opgesloten in afschuwelijke industriële scholen waar ze met littekens voor het leven tevoorschijn kwamen, hun moeders voor altijd gemarkeerd als gevallen vrouwen.

Het hele systeem van sociale controle was plotseling verdwenen en vervangen door… nou ja, wat we vandaag hebben. Elke vorm van seksuele perversie werd niet alleen getolereerd maar actief gevierd. Homoseksuelen kunnen ’trouwen’ en zelfs kinderen adopteren. De bezadigde man en vrouw van weleer zijn vervangen door een verbijsterende reeks steeds veranderende partnerschapsregelingen. Kinderen – heb medelijden met hen – wierpen met alle vooruitziende blik van zwerfhonden, gebroken gezinnen eerder de norm dan de uitzondering, allemaal mogelijk gemaakt, ja aangemoedigd, door het welzijns- en rechtssysteem. Het is voor mij niet nodig om de talloze manieren te noemen waarop onze nieuwe normen het sociale weefsel hebben doorgesneden en de meesten van ons ontworteld, versplinterd en angstig hebben achtergelaten.

Net als de meeste Ieren had ik georganiseerde religie gelijkgesteld met God en door het eerste af te wijzen had ik het laatste uit het oog verloren. En er bleef een leegte achter in mijn leven, een leegte die ik aan andere dingen had toegeschreven. Mijn reis terug naar God was langzaam en geleidelijk, gedreven door mijn spirituele leegte maar ook door rationele analyse, hoewel bij elke stap belemmerd door mijn intellectuele arrogantie. Maar ik zette door. Mijn afkeer van de samenleving die we waren geworden, werd gewekt door de griezelige waarheid van zoveel bijbelse profetieën – er moet toch een superieure kosmische kracht in het spel zijn geweest? Paradoxaal genoeg, hoe meer ik de werking van de wetenschap bestudeerde, hoe meer ik ervan overtuigd raakte van dimensies die het bevattingsvermogen van de menselijke zintuigen te boven gaan, alleen toegankelijk zijn met spirituele middelen, middelen die zorgvuldig moeten worden gecultiveerd en gevoed in een geest van nederigheid.

De doorslag voor mij, wederom paradoxaal genoeg, was de waarlijk satanische globohomo NWO Great Reset transhumanistische agenda en The Vaxx, the Mark Of The Beast zelf. De duivel is eindelijk achter het gordijn vandaan gestapt en heeft in feite “game on” gezegd. De Manicheense strijd tussen Goed en Kwaad is duidelijk geworden en de keuze is nu aan ons. De meeste leiders en aanjagers van de Agenda hebben duidelijk het Mephistophelian Pact ondertekend, hebben hun ziel aan de Duivel verkocht in ruil voor rijkdom en macht, en grote aantallen schreeuwen om zich aan te melden. Maar voor mij en miljoenen anderen hebben deze ontwikkelingen, deze demonische manifestaties, geleid tot hun ontwaken, of opnieuw ontwaken, tot de liefde en het begrip van God.

Onze taak is nu de strijd tegen de Goede, terwijl we ons geloof in Hem stellen. Dat is wat ik heb gedaan (ik bid meerdere keren per dag en vraag vergeving voor mijn zonden, vooral die van trots) en het gevoel van vrede en geruststelling was ronduit wonderbaarlijk. Maar we moeten vechten. De Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner erkende meer dan honderd jaar geleden dat ons lichaam lichamelijke maar ook geestelijke vaten zijn die openstaan ​​voor bezetting door etherische krachten van het kwaad. Het ontwikkelen van een bewustzijn van hen was voor hem de essentiële eerste stap in de bestrijding ervan. “De geesten van de duisternis zijn nu onder ons. We moeten op onze hoede zijn, zodat we beseffen wat er gebeurt als we ze tegenkomen en een echt idee krijgen van waar ze te vinden zijn.”

Ik hoop dat dit kleine verhaal sommigen van u zal inspireren om Hem op uw eigen manier te zoeken.

20211229 Over een eventueel geneesmiddel

Via SOTN : alternatief nieuws, analyse en commentaarDe ware staat van de natie onthullen

Bicarbonaat blijkt de goedkoopste snelste veiligste COVID-behandeling te zijn

Geplaatst op 23 december 2021 door State of the Nation (google translate gebruikt en niet aangepast)

Dr. Sircus

Je hoeft geen anti-vaxxer te zijn om te zien en te begrijpen dat COVID-vaccins niet nodig zijn. Ze zijn niet wettelijk verplicht of om medische of volksgezondheidsredenen om COVID-19 te behandelen of te voorkomen. Er is een breed scala aan zowel natuurlijke als farmaceutische behandelingen die overal verkrijgbaar zijn, waarvan vele al zeer nuttig zijn gebleken.

Nu komt er uitstekend nieuws voor de mensheid. Er is een officiële studie in Acre, Brazilië, waarbij artsen verbaasd zijn over hoe snel met COVID- geïnfecteerde patiënten beter werden na verneveling met 3 gram natriumbicarbonaat (algemeen beschikbare bakpoeder) in 100 ml water toegediend in een vernevelaar.

Het slechte nieuws is echter dat er machtige krachten zijn, die we hieronder zullen bespreken, die goed nieuws haten en er alles aan zullen doen om nuttige medische informatie te censureren .

Sommige mensen en organisaties zullen er alles aan doen om gevaarlijke experimentele vaccins te pushen boven veiligere, goedkopere en effectievere methoden voor de behandeling van virussen. Dit is volledig zichtbaar in het nieuws vanuit het Witte Huis , waar ze hun fascistische activiteiten niet eens proberen te verbergen. Zij en de grote techreuzen moeten weten dat zuiveringszout niets te maken heeft met ‘gevaarlijke samenzweringstheorieën, desinformatie over COVID-19 en kwaadaardige buitenlandse propaganda’.

Het nieuwe bicarbonaatonderzoek draagt ​​bij aan de steeds langer wordende lijst van behandelingen

. En het is geen verrassing voor iedereen die weet hoe en waarom bicarbonaten werken. Artsen en gezondheidsfunctionarissen zouden, maar weten of willen niet weten, dat virale infecties unaniem gevoelig zijn voor pH-veranderingen . De eenvoudige alkalisering van het bloed vermindert de gevoeligheid van de cellen voor virussen. Dit betekent dat bicarbonaten preventief oraal kunnen worden ingenomen en, zoals we hieronder zullen zien, kunnen worden verneveld en zelfs in de longen worden gepompt bij IC-patiënten wanneer hun longen aangetast zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Federale Universiteit van Acre (Ufac) in samenwerking met de Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), een organisatie die zich toelegt op virus- en vaccinonderzoek. De studie werd goedgekeurd door de National Ethics and Research Commission (Cnep). De behandeling, die tot doel heeft de zuurstofverzadiging in het bloed te verbeteren, is al uitgevoerd bij ongeveer 300 mensen in Akko .

Er is geen Acre eficácia do bicarbonato de sódio para tratar Covid-19

Onderzoeker dr. Carolina Pontes zegt dat de oplossing op basis van bicarbonaat de longafscheiding meer vloeibaar maakt. Bij patiënten met milde symptomen wordt de behandeling gedaan met verneveling. In meer ernstige gevallen wordt het bicarbonaat rechtstreeks in de long geïnjecteerd en teruggezogen.

Dr. João Rodrigues, 32 jaar oud, onderging de behandeling. Hij had 80% van zijn longen aangetast en had al vijf dagen in het ziekenhuis doorgebracht. “De verbetering was buitengewoon significant, iets dat ik zelfs als arts verbaasde omdat ik nog nooit zo’n snelle verbetering had gezien .”

De besmettelijkheid van het coronavirus is eigenlijk buitengewoon gevoelig voor pH . De MHV-A59-stam van het coronavirus is vrij stabiel bij pH 6,0 (zuur) maar wordt snel en onomkeerbaar geïnactiveerd door een korte behandeling bij pH 8,0 (alkalisch). Humaan coronavirus stam 229E is maximaal infectieus bij pH 6,0. Infectie van cellen door coronavirus A59 bij pH 6,0 (zuur) in plaats van pH 7,0 (neutraal) geeft een tienvoudige toename van de besmettelijkheid van het virus.

Gegevens suggereren dat het coronavirus IBV een directe, laag-pH-afhankelijke activeringsreactie van virus-celfusie toepast . “Fusie van het coronavirus IBV met gastheercellen vindt niet plaats bij neutrale pH, en die fusie-activering is een laag-pH-afhankelijk proces, met een halfmaximale fusiesnelheid bij pH 5,5. Er vond weinig of geen fusie plaats boven een pH van 6,0.”

Bicarbonaat is ook een kritisch fungicide (om schimmels te bestrijden) en is het enige medicijn voor Candida Auris, dat resistent is tegen farmaceutische fungiciden. Dit is een zeer dodelijke infectie die de wereld nog meer bedreigt dan COVID, dat in vergelijking goedaardig is, maar er wordt nauwelijks iets over gezegd.

Deze informatie over bicarbonaten zal in de mainstream niet het daglicht zien, wat jammer is. Artsen over de hele wereld hebben sinds het begin van de pandemie moeite gehad om patiënten te helpen met intelligente behandelingen. Het systeem zelf, de reguliere pers en overheidsinstanties, en mensen zoals Dr. Fauci hebben aangedrongen op het promoten van het reguliere verhaal, wat altijd in strijd is met de waarheid dat er al veilige en effectieve behandelingen zijn voor COVID-19 en zijn mutaties.

Ze zijn alleen geïnteresseerd in het verkopen van vaccins aan het publiek en geven niets om de volksgezondheid of veilige vaccins. Ze hebben een hele generatie kinderen zo geterroriseerd dat een aanzienlijk percentage zelfmoord overweegt, en ze komen ermee weg.

Commentaar

Veel mensen hebben gezondheid en veiligheid tot hun goden gemaakt – boven vrijheid, over luxe, over vooruitgang en vindingrijkheid, over God, over alles, dat is tenminste wat ze denken te doen. Tijdens het “Covid-tijdperk” hebben we mensen alles zien opofferen (banen, gezin, religie, sociaal leven); op de plaatsen waar dit het meest intens is, zijn de sterfte- en infectiecijfers echter hoger, en onwetendheid en angst veel groter.

Angst en onwetendheid zijn de trefwoorden van deze tijd, en dit is nergens duidelijker dan in de geneeskunde en de volksgezondheid. Het publiek is aangevallen door farmaceutische belangen die onze neiging tot angst en onwetendheid hebben uitgebuit. Geen woorden kunnen beschrijven hoe farmaceutisch terrorisme, medische onwetendheid en medische hype de mensheid aantasten, ons zo ver mogelijk weghouden van nuttige natuurlijke behandelingen en medicijnen en gevaarlijke vaccins die dodelijk zijn .

“Zowel de behandeling met HCQ/zink/antibioticum als de behandeling met ivermectine/zink/antibioticum zijn bewezen, veilig en goedkoop. Toch is het bewijs voor het publiek verborgen gehouden. Zelfs de meest deskundige experts zijn gede-platformeerd als ze iets zeggen dat in strijd is met de vaccinatie-/lockdown-agenda. De media zijn medeplichtig aan het onwetend houden van het publiek”, schrijft Paul Craig Roberts.

De reacties op het COVID- vaccin zijn pijnlijk hoog , hoger dan voor enig ander vaccin tot nu toe, maar de CEO’s en eigenaren van de terroristische pers hebben er geen woord over te zeggen, maar de waarheid lekt hoe dan ook uit, waardoor de mensen bang worden, bijna de helft van het publiek tot sceptici van het COVID-vaccin.

De informatie en kracht achter bicarbonaatgeneeskunde bieden een duidelijk beeld van hoe slecht het gaat op het gebied van de volksgezondheid. Volksgezondheidsfunctionarissen zijn meer engelen van dood en verderf dan aanbieders van gezondheid en veiligheid vanwege hun professionele opleiding, die hen stimuleert om angst op te wekken en hen steviger maakt tegen echte antwoorden op bedreigingen voor de volksgezondheid.

In Nepal, dat het geweldig doet in het tijdperk van COVID , zijn ‘volksgezondheidsdeskundigen’ woedend dat ze zijn genegeerd. “De overheid is erg inefficiënt geweest”, zegt dr. Anup Subedi, arts voor infectieziekten. “Er is een terughoudendheid geweest om experts in te schakelen en data en wetenschap te gebruiken.” De hele wereld moet een lesje leren en deze experts negeren die de wereld naar een nieuwe vorm van hel hebben geleid. Ze zijn niet te vertrouwen.

Wie niet voor zichzelf denkt in het tijdperk van COVID, gaat een zware tijd tegemoet. Als men niet voor zichzelf denkt, wordt men een virtuele slaaf van mensen en organisaties met kwaad (onwetendheid) in hun hart, wat betekent dat ze niet het beste met ons voor hebben.

Hoewel het niet nieuw is, hebben we een vorm van terrorisme los op de planeet, en we kunnen gemakkelijk zien wat het met de kinderen doet. COVID-gerichte gezondheidsfunctionarissen maken zich schuldig aan massale kindermishandeling met hun lockdown, masker en waanzin van sociale afstand, die allemaal niet nodig waren voor een ziekte die meer dan 99,6 procent overleeft, zelfs zonder de beste behandelingen, waarvan de meeste zijn onderdrukt.

De dood komt uiteindelijk voor iedereen, maar het zal eerder later dan eerder komen als de waarheid over bicarbonaatmedicijn ooit aan de wereld werd vrijgegeven.

We zouden allemaal gealarmeerd moeten zijn wanneer prominente stemmen zoals Robert F. Kennedy Jr. worden gecensureerd, het zwijgen opgelegd en van de sociale media verdwijnen voor het uiten van ideeën die als politiek incorrect, hatelijk, gevaarlijk of samenzweerder worden beschouwd.

Zijn nuchtere opvattingen over vaccins confronteren het terrorisme waar ik het over heb, dus pas op en wees voorzichtig. of jij en je kinderen worden toegevoegd aan de lange lijst van slachtoffers die gewond zijn geraakt en zijn gestorven door medische terroristen die zijn getraind om te glimlachen, wat ze ook doen.

Je kunt je afvragen wat er gebeurt nadat zulke prominente doelen gemuilkorfd zijn? Maar in het geval van geneeskunde is het beter om te bestuderen wat er is gebeurd sinds de Rockefellers 100 jaar geleden de medische wereld overnamen. In de geschiedenis van zuiveringszout vinden we dat artsen in 1918 bicarbonaten met succes gebruikten om de Spaanse griep te behandelen.

Gevolgtrekking

Er zijn drie vormen van bicarbonaat. Er zijn natrium-, kalium- en magnesiumbicarbonaten. Het zijn niet-toxische primaire alkaliserende middelen voor de preventie en behandeling van kanker, leveraandoeningen, diabetes type I en type II, lupus, hartaandoeningen, farmacologische toxicose, vaatchirurgische operaties, tonsillaire hernia als gevolg van hersenoedeem, melkzuurtoxicose en hyponatriëmie of weinig zout of verlies van zouten als gevolg van overmatige of overmatige inspanning. Onderzoek door Britse wetenschappers van het Royal London Hospital toont aan dat natriumbicarbonaat de progressie van chronische nierziekte dramatisch kan vertragen. Toch gaat het debat en de onwetendheid rond deze eenvoudige medicijnen door.

Het Amerikaanse leger erkent dat natriumbicarbonaat het favoriete medicijn is om uraniumvergiftiging uit de nieren te verwijderen. Het is het enige geneesmiddel dat dat doet. Bicarbonaten zijn ook de ultieme vorm van chemotherapie , en men kan alleen maar lachen (of huilen) om de mijlendiepe waanzin die alle artsen ervan weerhoudt dit feit te accepteren.

Met ongeveer drie dollar per pond zal natriumbicarbonaat beter presteren dan chemotherapie en bestralingsbehandelingen omdat het zich richt op zuurgraad en lage zuurstofcondities. Het behandelen van kanker met bicarbonaten behandelt de fundamentele redenen waarom kankercellen worden gevormd en agressief worden , dus het is een medisch verantwoorde therapie die aan niemand mag worden onthouden . Toediening van bicarbonaat maakt deze traditionele kankertherapieën ook veiliger en effectiever.

Natrium, kalium en magnesiumbicarbonaat zijn wondergeneesmiddelen, niet vanwege een mumbo jumbo, maar vanwege de harde medische wetenschap, medische geschiedenis en basale fysiologie. Het blijft een medische tragedie dat het goedkoopste, meest verkrijgbare veilige en effectieve medicijn over het hoofd wordt gezien.

Belangrijk na nadenken

Een belangrijk punt is dat bicarbonaten in perfecte harmonie samenwerken met andere medicijnen, zowel farmaceutisch als natuurlijk. Zelfs wanneer de meest giftige medicijnen worden gebruikt, zoals bij chemo- of bestralingstherapie, zullen bicarbonaten de giftige effecten verzachten. Bij gebruik in combinatie met andere natuurlijke medicijnen wordt de genezende kracht alleen maar versterkt.

Dr. Mark Sircus AC., OMD, DM (P)

Hoogleraar natuurlijke oncologie, Da Vinci Institute of Holistic Medicine

Doctor in de oosterse en pastorale geneeskunde

Oprichter van de natuurlijke allopathische geneeskunde

(zie voor meer links bij bovengenoemde link)

Bron

lees ook bij zelfzorgcovid over zelf aanvullen

20211229 Over een coup

via DDS

De staat pleegt een coup!

Wappies hebben gelijk: samenwerking met Great Reset WEF en ‘permanente verandering’ van dagelijks leven

Door Michael van der Galien 23 december 2021(zie voor links en foto’s bovenstaande link)

Het is dan eindelijk zover: de mainstream media én anonieme bronnen rond het kabinet geven toe dat de zogenaamde Wappies al die tijd gelijk hebben gehad. Ja, er vindt een hechte samenwerking met het World Economic Forum dat een Great Reset wil invoeren en, in het licht daarvan, het kabinet wil de manier waarop wij leven drastisch veranderen. Dit zijn geen “samenzweringstheorieën” meer van een paar paranoïde figuren. Het is officieel beleid van het kabinet.

De Telegraaf bericht vandaag dat bronnen rond het kabinet (dat wil zeggen: leden van het kabinet zelf) toegeven dat ze van plan zijn om het dagelijks leven van Nederlanders permanent te veranderen.

“Iedereen moet zijn leven zelf aanpassen,” aldus de bronnen die uitleggen dat Hugo de Jonge in het geheim hard aan het werk is om te doen wat “Wappies” al twee jaar voorspellen. “Familiereünies in de zomer, kleine theatervoorstellingen in de winter, thuisonderwijs bij een nieuwe lockdown.”

Het “langetermijnplan”, waarover niemand heeft mogen stemmen, bestaat uit drie periodes:

’basispakket’: basisnormen zoals bijvoorbeeld mondkapjes dragen, goed handen wassen en geen handen geven, blijven het hele jaar gelden.

’winterpakket’: in de zomer mag er meer dan in de winter. Dit wordt intern ook wel ’griep plus’ genoemd. Net als de griep steekt corona in de gure maanden de kop op en daar moeten we ons gedrag op aanpassen.

’noodpakket’: als het echt niet goed gaat, wordt toch weer de lockdown van stal gehaald. Maar: niet meer de ’lompe lockdown’ van afgelopen weekend, aldus een bron. „Want dat is het slechtste dat je maar kunt hebben.”

Een paar voorbeelden: het kabinet wil ervoor zorgen familiefeesten alleen nog gehouden worden in de zomer. Culturele massa-evenementen mogen ook in alleen in de zomer. In de winter mogen er dan mogelijk alleen nog wat theatervoorstellingen gehouden worden voor klein publiek. Met andere woorden: voor de superrijken en politici. Daarnaast moeten leerlingen en hun ouders er ernstig rekening mee houden dat in de winter kinderen vanaf nu steevast thuis les krijgen, via het internet.

Dat is allemaal al erg genoeg, maar wacht, het kan nog erger. Want het kabinet wil ook de steun voor ondernemers helemaal afschaffen. Die moeten hun eigen broek maar ophouden. Ze weten wat er aankomt in de winter, en moeten daar maar rekening mee houden in de planning.

Let wel, dit is dus beleid van de staat waardoor zij vreselijk lijden, maar dat moeten ze ZELF opvangen. Het is godsgruwelijk. Een misdaad tegen het volk. Iets anders kan ik er niet van maken.

Great Reset en het WEF

Natuurlijk zijn er mensen die zich afvragen hoe dit toch kan? Het is zo gek. Zo overdreven.

Nou, zoals de “Wappies” óók al tijden zeggen is de uitleg heel simpel: het kabinet werkt actief met het World Economic Forum om de Great Reset van Klaus Schwab te realiseren. Mark Rutte deed nog of hij geen idee had wat dat precies was, maar uit documenten die nu gedeeld zijn met de Tweede Kamer – op aandringen van FVD – blijkt dat dit een grote, grove leugen was.

Lees dit maar: communicatie tussen het WEF en Sigrid Kaag, waarin het WEF stelt dat ze zo leuk samen werken om de Great Reset uit te voeren.

Of dit met betrekking tot Wopke Hoekstra (zie foto’s link)

Dit bewijst voor eens en altijd dat onze overheid de zieke Great Reset van het WEF en Schwab omarmen. En ja, dat is doodeng. Want als je het boek van Schwab leest waarin hij uitlegt wat die Great Reset behelst, nou, dan lopen de rillingen je over het lijf. Ze willen dat er een totalitaire controlestaat komt, dat het menselijk lichaam gemengd wordt met moderne technologie, dat de staat alles weet over iedereen, dat intermenselijk contact tot een minimum beperkt wordt, dat de staat alles kan zien met betrekking tot de financiën van mensen, waar ze naartoe gaan en hoe laat, wat ze eten, zelfs hoeveel stikstof ze zogenaamd uitstoten, en natuurlijk alle medische informatie.

Als je denkt dat China erg is moet je dat boek maar eens lezen; de Stalinistische gekken in Beijing zijn er niets bij. Wat zij doen is slechts een testrun. Het échte totalitaire regime komt er nog aan.

Coup

Aangezien we hier nooit over hebben mogen stemmen valt er maar één ding over te zeggen: het kabinet pleegt hier – samen met het WEF – feitelijk een coup. Onze hele manier van leven wordt aan flarden geschoten. De samenleving wordt totaal opnieuw ingericht. De overheid krijgt meer macht dan politici ooit hebben kunnen dromen. En geen Nederlander die daar op gestemd heeft.

Het is tijd om op te houden met al het Deugen en al de angst om de waarheid te zeggen – “want stel je voor dat we Wappies genoemd worden!” We zijn in de strijd verwikkeld van onze generatie. Het einddoel van de boven ons gestelden is de invoering van een totalitaire controlestaat die zijn weerga niet kent. De onze moet zijn: de bescherming van onze vrijheid, ten koste van alles.

20211228 Over terugkijken op veel kwaad

Via Frontnieuws

We winnen de oorlog!

december 23, 20219551 12

Op dit moment is het 22 december 2021. Het kan daarna zijn wanneer je dit ziet, maar het zal niet eerder zijn. In deze video, mijn 300e en mijn Kerst en Nieuwjaar Special, ga ik terugblikken op de laatste twee jaar en vooruitkijken naar het komende jaar – en de plannen van de vijand voor 2022 voorspellen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

We Are Winning The War!

Ik waarschuw al meer dan zes maanden dat, wat er ook gebeurt, ze nu meer beperkingen willen invoeren. Ik heb altijd gezegd dat ze het zwaar zullen krijgen na Kerstmis wanneer we ons allemaal depressief voelen tegen het einde van de vakantie. In een psyop – wat dit is – wil je de vijand – dat zijn wij – het hardst treffen als ze het meest kwetsbaar zijn. Er zijn weinig feestdagen om naar uit te kijken. Banen zijn in gevaar. Zoals lang geleden voorspeld, gaan de hypotheekrente en de inflatie omhoog en omhoog.

De leugens en de waanzin gaan door; het bedrog en de dreigementen zijn zo wankel als een kaartenhuis. En net zo kwetsbaar. Ze worden steeds wanhopiger – een teken dat we de oorlog aan het winnen zijn. Het bewijs dat covid-19 een fraude is stapelt zich snel op. En degenen die verantwoordelijk zijn voor deze coup, vinden het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Meer en meer mensen worden wakker – en blijven wakker.

Regeringsmensen zeggen dat 5% van de ziekenhuisbedden bezet zijn met mensen die covid hebben. Ze negeren het feit dat in de winter 30% van de ziekenhuisbedden bezet is door mensen met griep. Dat maakt de gewone griep zes keer zo gevaarlijk als covid. Ik geloof dat er een of twee zijn overleden aan omicron. Ik ben sceptisch over de vraag of er mensen aan zijn overleden die nog niet ernstig ziek waren.

Uit nieuwe cijfers van de Britse regering blijkt dat er niet slechts vijf miljoen mensen zijn die hun eerste vaccinatie nog niet hebben gehad. Het werkelijke aantal is 23,5 miljoen – dat betekent dat minder dan twee derde van de bevolking überhaupt een vaccinatie heeft gehad. Een studie die is gepubliceerd in het European Journal of Epidemiology bevestigt dat de toename van het aantal gevallen van covid-19 niets te maken heeft met het niveau van vaccinatie. De studie werd uitgevoerd in 68 landen over de hele wereld. Uit de gegevens blijkt dat in gebieden waar veel mensen zijn gevaccineerd, nog steeds aanzienlijke gevallen van covid voorkomen. Het lijkt er zelfs op dat gebieden met een hoog percentage geënte personen meer gevallen van covid-19 per één miljoen mensen hebben. De conclusie is dat de mensen die worden geprikt covid verspreiden. Hier is nog meer bewijs dat het gevaar van de covid-vaccins aantoont.

In Italië heeft de regering niet-geprikte artsen moeten inhuren om de gezondheidszorg in leven te houden. In het Verenigd Koninkrijk zal de regering vanaf april 2022 geen dokters zonder prik meer ontslaan.

De vijand verliest de controle over de oorlog en dat betekent dat wij hem winnen. We moeten de lijn vasthouden op de grote punten – het negeren van de prikken en het negeren van de maskermandaten. We zullen de oorlog winnen, niet via advocaten – die te maken hebben met een corrupte rechterlijke macht en een media die het nieuws niet zullen verslaan, zelfs als ze winnen – maar door hun regels en hun advies te negeren, door het nieuws mondeling te verspreiden, door de mainstream media te bombarderen met de waarheid, maar ze geen geld te geven, door folders te verspreiden en door video’s en artikelen te sturen naar degenen die zo bang zijn dat ze de leugens van hun regering nog steeds geloven.

We mogen nooit de Britse parlementsleden vergeten die stemden voor de invoering van vax-paspoorten (waardoor het land verdeeld raakte), verplichte prikken voor werknemers van de NHS (waarom is dat geen mishandeling?) en verplichte maskers, terwijl iedereen met twee neuronen om tegen elkaar aan te wrijven weet dat ze meer kwaad dan goed doen en louter decoratief zijn.

En we mogen nooit de beroemdheden vergeten die zich voor de tirannie hebben uitgesproken – iemand zou een lijst van hen moeten maken. Ieder van hen heeft zijn hersenen ondersteboven kop of is door amateurs bedraad. Wat weten de leden van de Britse koninklijke familie in godsnaam over de prijs van vis? Ze zijn misschien goed in zwaaien en lintjes knippen, maar dat is het dan ook. Daarentegen hadden we die opzwepende toespraak van aartsbisschop Carlo Maria Vigano. Een veel nobeler man dan de Engelse aartsbisschop van Canterbury, die naar mijn mening een slecht mens is; door en door onwetend en ook nog eens een idioot.

Deze week wil ik proberen samen te vatten wat er tot nu toe is gebeurd sinds het begin van deze waanzin.

Deze moderne overname begon, zoals de meesten van u waarschijnlijk weten, in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen een groep zeer slechte mensen bijeenkwam en besloot dat de wereld overbevolkt was en dat er, als zij de bevolkingsaantallen niet terugbrachten tot een niveau dat in het midden van de 17e eeuw voor het laatst was gezien, spoedig niet genoeg snoep en kerstpudding meer zou zijn om rond te gaan.

Sommige van de mensen die dit besloten waren erg rijk. Een Mr Rothschild, een Mr Rockefeller en enkele andere bankiers. En sommige van de samenzweerders werkten voor een grote, internationale, linkse semi-overheidsinstelling genaamd de Verenigde Naties.

Het lijkt een vreemde mix van kapitalistische bankiers en communistische bureaucraten, maar je moet niet vergeten dat er geen verschil is tussen fascisme en communisme, dus konden ze het goed met elkaar vinden. Tijdens het eten aten ze waarschijnlijk zeewiersalade en kaviaar en dronken ze veel dingen met bubbels erin. Vimto voor de communisten en champagne voor de bankiers.

Deze vreemde bende van slechte mensen besloten dat ze iets nodig hadden om de wereldbevolking de stuipen op het lijf te jagen, zodat die zou instemmen met een totalitaire wereldregering en een kleinere wereldbevolking.

Sommigen stelden voor dat een goede oorlog een goed idee zou zijn. Oorlogen zijn altijd populair geweest bij despoten. Ze geven een kans om veel nieuwe wetten in te voeren en het neveneffect is dat miljoenen mensen kunnen worden gedood.

Maar ze besloten dat een oorlog niet het beste idee was dat ze konden bedenken. Ten eerste, een oorlog controleren is altijd lastig. Er is altijd het risico dat een gekke generaal vergeet wie de regels heeft gemaakt. Bovendien komen aan oorlogen meestal een eind en doden ze niet genoeg mensen.

Ze hadden een dreiging nodig om iedereen doodsbang te maken.

En zo kwamen ze op het idee van de opwarming van de aarde. Het was geen nieuw idee, het was er al generaties, maar het had alles wat ze nodig hadden. En het was een manier om mensen zich zo schuldig te laten voelen dat ze alles zouden doen wat hen werd opgedragen.

De opwarming van de aarde bood de booswichten, de bankiers, de Verenigde Naties en een stel gerekruteerde politici, geestelijken en miljardairs, een kans om alles te veranderen – en om die veranderingen permanent te maken; een excuus om stapels wetten in te voeren die normaal nooit zouden zijn aanvaard; en een kans om mensen over de hele wereld zo bang te maken dat ze alles zouden doen wat hun werd opgedragen – en het bovendien gewillig en enthousiast zouden doen.

Ze probeerden hun plan uit door een concept in te voeren dat recycling heette. Ze vertelden iedereen dat de cornflakes en yoghurtkartons opraakten en dat de tekorten alleen zouden kunnen worden voorkomen als iedereen zijn afval elke week in een heleboel verschillende dozen en zakken zou sorteren. Het was natuurlijk alleen maar bedoeld als een oefening in het dwingen van mensen om gehoorzaam en meegaand te worden. De dozen, potten en ander afval dat mensen verspilden aan het sorteren, werden gewoon naar een armer land gebracht en ofwel verbrand ofwel op straat gedumpt.

De mensen die het meest gebrand waren op gehoorzaamheid aan de recycling-edicten zijn dezelfde mensen die nu vol enthousiasme maskers dragen en alle mogelijke prikken hebben genomen.

Toen de zwendel met de opwarming van de aarde en de recyclage-onzin duidelijk goed werkten, besloot het comité van slechte mensen dat ze de naam beter konden veranderen in klimaatverandering omdat de opwarming van de aarde stormen en koud weer niet echt goed verklaarde.

Als ze de dreiging door de mens veroorzaakte klimaatverandering noemden, konden ze de schuld geven aan alle ongewone weersomstandigheden en de mensen de schuld geven als er een storm, brand, hittegolf of tsunami was. Zij begonnen met de weerberichten te knoeien en gaven namen aan briesjes en andere weersverschijnselen, zodat de mensen elke dreiging zeer serieus zouden nemen.

Al vroeg in deze saga hadden ze besloten dat ze iets anders nodig hadden om de boel wat op te hitsen. De opwarming van de aarde was prima voor de lange termijn, maar het was niet eng genoeg. Ze hadden een bedreiging nodig om iedereen angst aan te jagen, zodat ze precies zouden doen wat ze moesten doen.

Ze besloten dat een soort pandemie wel goed zou zijn.

Ze begonnen met AIDS, maar dat werkte niet zo goed, dus probeerden ze verschillende soorten griep en verfijnden hun plan met elke nieuwe dreiging.

Tegen eind 2019 werden de slechteriken wanhopig. Sommige leiders van de kwade samenzwering werden er niet jonger op. En ze moesten de zaken wat versnellen, zodat ze verder konden met de Great Reset en de Nieuwe Wereldorde, zichzelf konden benoemen in de nieuwe wereldregering en hun macht konden omzetten in miljarden en miljarden dollars voor zichzelf.

Dus besloten ze dat ze de gewone griep van die winter zouden gebruiken als een grote bedreiging voor de mensheid. Hitchcock zou het de McGuffin hebben genoemd – de lichtelijk absurde maar oppervlakkig geloofwaardige reden voor alles wat zou volgen.

Ze verzonnen wat kinderachtige onzin over vleermuizen en een lab in China en huurden de meest incompetente voorspeller uit de geschiedenis in om met schandalige voorspellingen te komen, bedoeld om de hele wereldbevolking doodsbang te maken. Hij deed hen eer aan door verbazingwekkend absurde voorspellingen te doen die voor iedereen die ze nauwkeurig bestudeerde, volstrekt onzinnig waren. Deze krankzinnige voorspellingen beheersten het denken over de hele wereld en werden ad nauseam in de media overgenomen. Het was duidelijk onzin en ik heb een video gemaakt waarin ik het coronavirus bedrog noem. Voor die video, die viraal ging en het concept introduceerde dat de hele zaak een hoax was, werd ik onmiddellijk gedemoniseerd en werd er over mij gelogen door Wikipedia, de corrupte encyclopedie van leugens, en Google – de zoekmachine die ontdekte hoe winstgevend het kan zijn om slecht te zijn. Iedereen die de waarheid vertelt is een in diskrediet gebrachte samenzweringstheoreticus. De leugenaars hebben de taal op zijn kop gezet. Het is een oude psyopische truc. De Wikipedia en Google redacteuren zijn de samenzweerders die onze minachting verdienen. Ze zijn zo verachtelijk dat ze lachwekkend zijn.

Ik werd verbannen van alle sociale media en mijn verleden werd uitgewist en vervangen door een hoop leugens. Overigens is er de laatste tijd nogal wat ophef geweest over smaadzaken gebaseerd op leugens die op sociale media zijn verteld. Ik deel hierbij mee dat degenen die mij hebben belasterd hun tweets en dergelijke zouden willen aanpassen als ze hun huizen, auto’s en kleding niet willen verliezen.

Op dit punt ging hun plan bijna helemaal mis.

In maart 2020 heeft een groep wetenschappers, aangesteld om de Britse regering te adviseren, deze nieuwe dreiging zorgvuldig bestudeerd en besloten dat deze niet gevaarlijker was dan de jaarlijkse griep. Dus degradeerden ze het officieel! Het bewijs staat op mijn websites.

Als de booswichten niet de vooruitziende blik hadden gehad om ’s werelds mainstream media te kopen, zou dit rampzalig zijn geweest. De pandemie zou in één nacht voorbij zijn.

Maar de tv-stations en de kranten negeerden het besluit van de deskundigen dat covid-19 slechts een overgepromote, gerebrandde versie van de griep was en juichten gehoorzaam wild toen de regeringen aankondigden dat zij zichzelf enorme nieuwe bevoegdheden gaven om deze dreiging het hoofd te bieden. Zij werden natuurlijk gekocht met grote hoeveelheden geld van de belastingbetaler. Naar mijn mening is er niet één mainstream krant, tijdschrift, tv- of radiozender die eerlijk is en aan de kant van zijn kijkers staat.

Het was de onderdrukking van deze eenvoudige waarheid, samen met de onderdrukking van alle feiten, de weigering om te debatteren en de demonisering van mijzelf en andere waarheidssprekers, die voor mij onomstotelijk bewezen dat dit een ernstige fraude was; een wereldwijde staatsgreep. Nooit eerder in de geschiedenis is het wetenschappers niet toegestaan om te debatteren over een wetenschappelijke kwestie. Het beleid van de BBC was niet toe te staan dat iemand die vraagtekens zette bij vaccinatie, werd gehoord. Dat is propaganda.

Wonder boven wonder slaagde de Britse regering erin om in een minuut of twintig een speciaal plan van 360 bladzijden samen te stellen, of anders had zij voor het gemak al een plan klaarliggen voor precies zo’n pandemie, wachtend in een lade om ontdekt te worden. Het nieuwe plan, dat een opvallende gelijkenis vertoonde met nieuwe plannen die overal ter wereld in regeringsladen te vinden waren, schrapte ouderwetse frivoliteiten als vrijheid en democratie en verving ze door een totalitair regime met meer macht dan Stalin ooit had durven dromen.

Het plan om ons allen te behoeden voor een ziekte die onhandig genoeg officieel als niet gevaarlijker dan griep was bestempeld, omvatte de invoering van medisch zinloze wereldwijde lockdowns. Het gevolg was dat mensen in hun huizen werden opgesloten, ouderen hun familieleden niet meer konden zien, scholen werden gesloten, essentiële overheidsdiensten werden gesloten en ziekenhuisafdelingen en huisartsenposten een drastisch verminderde dienstverlening boden.

In een ongekend voorbeeld van flagrant leeftijdsdenken werd aan grote aantallen bejaarden effectief medische zorg geweigerd en werd in verzorgingstehuizen een doelbewust genocideprogramma ingevoerd.

Het was onmiddellijk duidelijk dat de “lockdowns” – een door de CIA ontwikkelde marteltechniek die vroeger in gevangenissen werd gebruikt – de verspreiding van de infectie op geen enkele manier zouden voorkomen en zelfs het immuunsysteem van miljoenen mensen zouden aantasten en de ontwikkeling van immuniteit zouden vertragen of stopzetten. Het was ook duidelijk dat de lockdowns zouden leiden tot de dood van miljoenen mensen. In de ontwikkelde landen leidden de lockdowns en de gesloten medische diensten ertoe dat de wachtlijsten voor essentiële tests en behandelingen zo ver werden verlengd dat miljoenen gedoemd waren te sterven zonder ooit te zijn gediagnosticeerd of behandeld. Dit werd officieel toegejuicht door het medisch establishment, dat later aankondigde dat een vermindering van het aantal diagnoses en behandelingen ons allen zou helpen redden van de opwarming van de aarde, de pseudo-wetenschappelijke onzin die was bedacht als onderdeel van het plan om de wereldbevolking terug te brengen tot 500 miljoen en die een soort cultus was geworden onder onwetende linkse rakkers die een excuus zochten voor wat borstklopperij en een kans om zichzelf aan snelwegen vast te lijmen.

In ontwikkelingslanden leidden de lockdowns tot massale hongersnood die honderden miljoenen mensen trof. Deze rampen werden door iedereen volledig genegeerd, ook door de Black Lives Matter demonstranten (die het te druk hadden met het overhalen van politieagenten en sporters om te knielen, maar slechts op één knie in de stijl die vroeger was voorbehouden aan smekelingen die voor een monarch verschenen, en met het neerhalen van standbeelden van lang vergeten blanke helden) om zich zorgen te maken over de zwarte mensen die in Afrika verhongerden.

De regeringen en hun medische adviseurs vertelden hun burgers dat zij wel goedgekeurde, maar niet nader gespecificeerde levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften konden kopen, maar dat zij geen sokken, chocolade, ondergoed en toiletartikelen konden kopen. Mannen en vrouwen van middelbare leeftijd die op onze kosten in verwende luxe leven, besloten dat dit luxeartikelen waren. De burgers kregen ook te horen dat ze ervoor moesten zorgen dat ze twee meter van de rest verwijderd bleven. Hier was absoluut geen logische reden voor, aangezien een hoest of een nies, de enige manier voor de griepbacterie om zichzelf over te brengen, een afstand van 2 meter kan overbruggen. Men was echter van mening dat mensen dwingen om 2 meter van elkaar te blijven, wetenschappelijk gezien weliswaar zinvoller zou zijn, maar in bussen en winkels onpraktisch zou zijn.

In de media werden vele mythen aangeprezen. In het oog springend was het absurde idee dat mensen zonder symptomen toch een ziekte zouden kunnen overdragen die zij duidelijk niet hadden opgelopen en het idee dat een ziekte die wordt overgebracht door hoesten en niezen op de een of andere manier zou kunnen worden overgedragen door het hanteren van contant geld. Deze laatste onzin maakte deel uit van een groter plan om van contant geld af te komen en het te vervangen door digitaal geld. Helaas begrepen miljoenen zeer domme mensen dit niet en vonden zij het nogal opwindend en futuristisch om ’s morgens hun cappuccino met hagelslag te kunnen kopen door met een stuk plastic ergens in de buurt van een kaartleesmachine te zwaaien.

Om te beginnen drongen politici en medische adviseurs er terecht op aan dat het dragen van een masker nutteloos was, niet meer dan een signaal van deugdzaamheid, en meer kwaad dan goed zou doen. Het was bekend dat maskers geen virussen tegenhielden, maar wel het zuurstofgehalte verminderden, het kooldioxidegehalte verhoogden, de mentale ontwikkeling van baby’s en kinderen beïnvloedden, het risico op de verspreiding van kanker verhoogden en tot gevallen van bacteriële longontsteking leidden.

Plotseling werd dit verstandige advies echter teruggedraaid en drongen regeringen en adviseurs erop aan dat het dragen van maskers normaal moest zijn. Er was nooit enig bewijs voor deze instructie, maar miljoenen droegen gehoorzaam hun maskers in treinen en bussen, in winkels en kantoren en zelfs in cafés en nachtclubs. Velen van hen waren zo gehersenspoeld dat ze hysterisch werden als ze een ander mens zonder masker zagen.

Waarom draagt u geen masker?’ vroeg een man me onlangs.

Ik draag geen masker omdat de wetenschap heeft aangetoond dat ze niet werken’, antwoordde ik. Ze stoppen niet de verspreiding van infecties, maar de wetenschap toont aan dat ze de hoeveelheid ingeademde zuurstof verminderen en de hoeveelheid kooldioxide in je lichaam verhogen. Dokters hebben aangetoond dat ze het risico op bacteriële longontsteking en kanker verhogen. Het is bewezen dat ze oogproblemen en gebitsproblemen veroorzaken en ernstige psychologische en ontwikkelingsproblemen bij baby’s en kinderen. Dat is waarom ik geen masker draag. Vertel me nu eens waarom jij er een draagt.

Ik denk dat hij rood werd, maar het was moeilijk te zeggen omdat hij gemaskerd was. Hij draaide zich om en liep weg – waarschijnlijk terug naar zijn ondergrondse schuilkelder, klaar voor een aanval van Mars of Ruritanië.

Het publiek werd wijsgemaakt dat de farmaceutische bedrijven ons zouden redden met een reeks enorm winstgevende experimentele vaccins die geen vaccins waren, niet goed waren getest, niet verhinderden dat mensen besmet raakten of het virus doorgaven, maar wel meer mensen doodden of verwondden dan enig ander medicijn in de geschiedenis. Als een auto, een broodrooster, een soort yoghurt of een pijnstiller ook maar een fractie van het aantal slachtoffers zou hebben gemaakt, zou er protest zijn gerezen. Het product zou uit de handel zijn genomen en er zou sprake zijn geweest van arrestaties. Maar de farmaceutische bedrijven werden gefêteerd. De baas van Pfizer meldde dat hij een staande ovatie kreeg toen hij een restaurant binnenkwam. Deze gevaarlijke producten werden goedgekeurd – als experimentele producten – door agentschappen die vaak financiële banden hadden met de geneesmiddelenbedrijven zelf. Het goedkeuringsbureau in het VK kreeg een enorme som geld van Bill Gates, een investeerder in en voorstander van allerlei vaccins. Gates, die is beschuldigd van ongepast gedrag, heeft ook financiële banden met de BBC en The Guardian, die zich geen van beide druk lijken te maken over zijn verleden of zijn vermeende banden met Epstein, die volgens de New York Times zijn ontstaan na Epsteins veroordeling. Velen dachten dat de Wereldgezondheidsorganisatie zijn privédomein was geworden.

Zoals een Duits parlementslid zei: ,,Farmaceutische bedrijven zijn ongeveer even geïnteresseerd in volksgezondheid als de wapenindustrie in wereldvrede”.

In het late voorjaar van 2020 werd duidelijk dat het hele project berustte op propaganda, waarbij de mainstream media werden gebruikt om leugens en verkeerde informatie te verspreiden. Het lijkt erop dat er met wiskundige prognoses is geknoeid om te voldoen aan de eisen van de oplichters die de grootste staatsgreep uit de geschiedenis plannen.

De grote internetkanalen hebben iedereen verboden die de waarheid durfde te delen. YouTube verwijderde tientallen van mijn video’s – gewoon omdat ze de onaanvaardbare waarheid bevatten. Ze hebben enorme aantallen video’s geband – 14 of 15 op één dag – maar konden nooit één onnauwkeurigheid vinden. Ik heb er nog steeds een kanaal, maar ik heb het al tijden niet meer gebruikt, want zelfs als ik iets plaats dat niets met covid te maken heeft, halen ze een armvol video’s van vorig jaar weg. Het is mij verboden om over covid te praten, of iets wat er mee te maken heeft op YouTube. Andere mensen mogen dat wel, maar ik ben verbannen omdat de waarheid te gevaarlijk wordt geacht voor YouTube-gebruikers. Zonder enig gevoel voor ironie schreven ze me laatst om me te vertellen dat mijn populairste video ooit op YouTube getiteld was `Coronavirus: waarom heeft YouTube mijn video verboden’.

Hoe moeilijk het voor sommigen ook te geloven is, het doel was om de wereldeconomie te vernietigen. U zult niets bezitten en gelukkig zijn’, was geen ijdele opschepperij van Schwab van het Global Economic Forum.

Ze meenden het.

Ze hebben elke truc uit het boek gebruikt om de bevolking over de hele wereld te verwarren, bang te maken en te verbijsteren. Het doel was en is het vernietigen van economieën, het opdrijven van de inflatie, het opdrijven van de rentetarieven, het failliet laten gaan van huiseigenaren, het te gronde richten van kleine bedrijven en het dwingen van plattelandsbewoners in zielloze flatgebouwen te gaan wonen. Totdat u dit begrijpt, zult u niets begrijpen. De stijgingen van de rentevoeten, de inflatie en de olieprijzen waren het gemakkelijkst te voorspellen. Ik hoop dat degenen die deze voorspellingen maanden geleden bekritiseerden nu begrijpen waarom ik ze deed. Waarschijnlijk niet.

Vreemd genoeg verdween de traditionele griep volledig, maar waren de sterfgevallen door covid bijna precies even hoog als de sterfgevallen door de verdwenen griep. De autoriteiten overdreven de lange-termijneffecten van de gerebrandde griep – hun zogenaamde long covid – en negeerden en onderdrukten de dodelijke effecten van de meest winstgevende, ineffectieve en gevaarlijke behandeling in de geschiedenis – en promootten die in sommige gevallen met schaamteloze leugens.

De autoriteiten manipuleerden het sterftecijfer als gevolg van covid door ieder sterfgeval te tellen als een coviddode, zelfs als de betrokkene was aangereden door een bus of neergeschoten door een politieagent. Zij gebruikten een gevaarlijke en nutteloze test – de PCR-test – om het officiële aantal covid-gevallen te verhogen. Overigens zal het CDC in de VS de PCR-test vanaf eind 2021 niet meer erkennen, dus wie hem nu nog gebruikt, gebruikt waarschijnlijk nog steeds bloedzuigers en aderlatingen als behandeling.

Ik heb met de eigen statistieken van de Britse regering aangetoond dat covid niet meer slachtoffers heeft gemaakt dan de gebruikelijke griep.

Maar in 2020 en 2021 bleven de sterfgevallen door de lockdowns stijgen. De wachtlijsten voor onderzoek en behandeling liepen op tot een punt waarop patiënten gedoemd waren te sterven voordat ze de kans kregen om te worden gezien.

In het VK zagen veel huisartsen hun patiënten niet meer persoonlijk, ook al bleek dat dit tot steeds meer fouten en gemiste diagnoses leidde. Zonder een huisartsendienst hadden spoedafdelingen wachtlijsten van 12 uur en duizenden patiënten zaten vast op trolleys in gangen of werden stervend achtergelaten in ambulances. Tegen het eind van de zomer van 2021 doodde de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk meer mensen dan er gered werden, omdat artsen zich bijna uitsluitend toelegden op het prikken van patiënten met een ongetest, onveilig, ondoeltreffend, experimenteel geneesmiddel. En het was nog winstgevend ook – artsen kregen een klein fortuin betaald om hun eer en hun integriteit te verkopen. Weinigen lijkt het te kunnen schelen dat er geen geïnformeerde toestemming was – zoals de wet vereist. Weinigen gaven erom dat, omdat afzuigen niet was toegestaan, het gevaar bestond dat ze het spul rechtstreeks in een bloedvat zouden spuiten. Weinigen gaven er iets om dat de gevaccineerden geen bloed zouden kunnen doneren zonder de voorraad te besmetten. Weinigen gaven er iets om toen ze probeerden effectieve middelen tegen de griep te verbieden.

En weinigen gaven er iets om toen de 15 minuten wachttijd na de prik in het Verenigd Koninkrijk werd afgeschaft – waardoor patiënten hun anafylactische shockreacties op de weg naar huis kregen.

Weinigen gaven er iets om dat de gevaccineerden meer kans hadden om infecties te verspreiden en nieuwe varianten te creëren – een gevaar voor henzelf en anderen.

Weinigen gaven er iets om dat de vaccins duizenden doden en gewonden veroorzaakten en dat er een bewezen verband bestond tussen de vaccins en hartschade, bloedstolsels en hersenbeschadiging.

Zoals altijd werd iedereen die zich uitsprak gedemoniseerd of geruïneerd of allebei.

Telkens wanneer een nieuwe variant werd geïdentificeerd, gebruikten de autoriteiten de ontdekking als een excuus om de prikken steeds verder door te drukken. Er was nooit enig bewijs geweest dat de vaccins deden wat men dacht dat ze deden, maar het bewijs dat de vaccins doden en verwonden werd met de dag groter.

De kwaadaardige, krankzinnige mensen achter deze overname van de wereld en van ons leven gingen er onverminderd mee door omdat de mensen erachter het zich niet konden veroorloven te stoppen. Hun ongeremde oneerlijkheid dwong hen steeds verder te gaan. Zij introduceerden meer lockdowns, meer regels en meer voorschriften en dreigden de wijzen die de prikken weigerden op te sluiten – of hen uit de samenleving te verdrijven, op te sluiten in gevangenissen of concentratiekampen. De lockdowns verminderden de ontwikkeling van de natuurlijke immuniteit en schaadden de lichamelijke en geestelijke gezondheid van degenen die zich eraan hielden.

Het werd duidelijk dat degenen die waren gevaccineerd nu infecties verspreiden onder de gezonde mensen – asymptomatische verspreiding werd een realiteit dankzij de giftige spuiten. En degenen die zich hebben laten vaccineren? Wel, het bewijs toont aan dat zij meestal gedoemd zijn tot een vroege dood. Er zijn harde bewijzen dat de injecties hun hersenen kunnen aantasten.

Beroemdheden over de hele wereld werden plotseling deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg – zij raadden iedereen de injecties aan en bekritiseerden en beschimpten degenen die er niet aan voldeden. Mijn advies was eenvoudig: neem nooit gezondheidsadvies aan van iemand die je ook niet zou vertrouwen om je blindedarm te verwijderen.

Burgers over de hele wereld kregen te horen dat hun gezondheidszorg in crisis verkeerde en overspoeld werd door covid- patiënten. Dat waren allemaal leugens. Ziekenhuizen en artsen hadden het minder druk dan gewoonlijk en het personeel was aan het repeteren en dansvideo’s aan het maken. Er waren opzettelijk gecreëerde vertragingen in ziekenhuizen als gevolg van overheidsbeleid zoals lockdowns en sociale distantie.

De volgzame bevolking geloofde dat het dragen van maskers en het krijgen van eindeloze prikken de zaken zou veranderen. Maar dit was natuurlijk nooit het plan.

De regeringen beweerden dat de beperkingen die de samenleving werden opgelegd, de schuld waren van degenen die weigerden zich te laten prikken.

In werkelijkheid was het natuurlijk andersom. De volgzamen waren verantwoordelijk voor de beperkingen.

En de mensen die in het VK in de rij hebben gestaan voor dodelijke en nutteloze boosters zijn egoïstisch omdat hun domheid ertoe zal leiden dat talloze kankerpatiënten jaren op behandeling zullen moeten wachten – allemaal omdat artsen hun tijd besteden aan het verdienen van enorme honoraria om covid prikken te geven. Veel patiënten sterven voordat de diagnose is gesteld, laat staan dat ze zijn behandeld. Dit alles opzettelijk en het is genocide.

Door het geven van boosters verhogen de kwaadwilligen opzettelijk het aantal patiënten dat de zogeheten covid-ziekte krijgt, waarvan is bewezen dat het een nieuwe griep is. De onwetende en hebzuchtige idioten prikken de onwetende en angstige idioten omdat hun loyaliteit is gekocht door een stelletje psychopaten.

Er is gesuggereerd dat onze relatie met onze regeringen en hun medewerkers verwant is aan de relatie van een slachtoffer tot een misbruiker in een menselijke relatie. Maar ik ben bang dat dat niet zo is. Onze relatie met onze regering is meer verwant aan de relatie van een slachtoffer met een koelbloedige moordzuchtige psychopaat. We hebben niet te maken met gewone mishandelaars die hun houding kunnen veranderen. Wij hebben te maken met mensen die kwaadaardiger zijn dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen en met miljoenen medewerkers die niet de hersens of de moed hebben om te zien wat er aan de hand is. Het grote probleem is dat we niet de tijd hebben voor de gehersenspoelden om tot bezinning te komen.

Maak een lijst van de kwaadaardigste en wreedste dictators uit de geschiedenis en je zou Ivan de Verschrikkelijke, Attila de Hun en Ghengis Khan op de lijst zetten. Vandaag kunnen we daar Tony Blair, Bill Gates, Prins Charles, Klaus Schwab, de Rothschilds, Fauci, Whitty en vele anderen aan toevoegen, die uiteindelijk allemaal in het pantheon van de kwaadaardigste mensen uit de geschiedenis zullen worden opgenomen. Als Fauci, Whitty, Pantsdown Ferguson en de rest in de afgelopen twee jaar de waarheid hebben verteld, dan heb ik dat helaas gemist. Behalve dat zowel Fauci als Whitty ons in het begin vertelden dat het geen zin had een masker te dragen. Het woord deugdsignalering werd geuit. Dat was zeker de waarheid.

Ik heb vanaf het begin van deze coup geloofd dat Whitty, en niet Boris Johnson, het Verenigd Koninkrijk leidt. We mogen zijn banden met Gates niet vergeten. Wat jammer dat hij steeds heeft geweigerd om met mij in debat te gaan. Een uur live, netwerk tv en dit zou allemaal voorbij zijn. Deze gevaarlijke, ongekozen adviseurs behoren tot de gevaarlijkste personen ter wereld – ze willen ons onze vrijheid en menselijkheid afnemen.

We kunnen niet verwachten dat onze vijanden ooit veranderen of het licht zien. En we kunnen niet wachten tot degenen die met hen samenwerken tot inkeer komen. Elke dag die voorbij gaat wordt onze situatie enger. De maskerdragers – die lijden aan hun bekrompen toewijding aan hersenloze autoriteit en het masker-aanhangsyndroom – worden angstiger en volgzamer naarmate de leugens voortduren.

De tijd dringt. We moeten heel snel handelen om deze oorlog te winnen.

Kerstmis brengt dit jaar veel angsten met zich mee – niet in de laatste plaats dat dit misschien wel de laatste Kerstmis is die iemand van ons zal mogen vieren. Onze vijanden willen religie vernietigen, samen met kleine bedrijven, huiseigenaren, spaarders, ondernemers en zelfstandigen. Je moet wel blind zijn om niet te zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Als we deze oorlog niet winnen, kan dit de laatste Kerstmis zijn die ons wordt toegestaan. Op geen enkel ander moment in de geschiedenis is de mensheid in zo’n groot gevaar geweest. Het is geen verrassing dat veel mensen dit jaar meer dan één kerstboom in huis hebben. Wij hebben er drie.

In het nieuwe jaar zullen we harder dan ooit moeten vechten, want de toekomst nadert met rasse schreden. De energie- en voedselprijzen zullen de pan uit rijzen. Er zullen stroomonderbrekingen zijn. De kosten van huizenbezit zullen de pan uit rijzen en de huurkosten – als er al huur is – zullen ook de pan uit rijzen. Bankkantoren zullen blijven sluiten en contant geld zal worden gedemoniseerd. De inflatie zal de pan uit rijzen, er zullen veel faillissementen zijn en miljoenen zullen hun huis of bedrijf verliezen. Het doel is controle. Lees mijn boek `Endgame’ als je wilt zien waar we naar toe gaan als we de vijand niet verslaan.

In 2022 zullen er meer lockdowns zijn, want als je je vijand in greppels laat koeioneren, blijf je ze bombarderen.

Ze willen ons verdelen – vrouwen tegen mannen en andersom – zwart tegen blank, jong en oud, anti en pro opwarming van de aarde.

Het zou me niet verbazen als er nog meer alcoholverboden zouden komen, waarvan zij beweren dat het de oorzaak is van de opwarming van de aarde, en een avondklok voor vrouwen om hen te beschermen tegen de boosaardige mannen die onze straten afstruinen. Strikte regels voor het dragen van maskers, geen alcohol en avondklokken voor vrouwen.

Het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk zal stijgen omdat ’s werelds meest gesocialiseerde medische zorgsysteem, dat nu in een communistisch land functioneert, opzettelijk is vernietigd en niet meer geschikt is voor het doel. Maar de sterfgevallen zullen opzettelijk zijn – veroorzaakt door kanker, hartziekten, enzovoort.

Er zullen meer prikken komen – uiteindelijk kunnen ze elke maand komen.

In Afrika zullen er honderden miljoenen sterfgevallen zijn en niemand buiten Afrika zal het merken.

Investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zullen niet investeren in fossiele brandstoffen of mijnen – ook al zullen we nog tientallen jaren olie en metalen nodig hebben – en ze zijn steeds huiveriger om geld in defensiebedrijven te steken.

Je zou kunnen aanvoeren – en ik zou het met je eens zijn – dat niet investeren in defensie een goede zaak is. Er is een reële kans dat wij in het westen geen torpedojagers of straaljagers meer zullen maken vanwege de olie die ze verbruiken.

Maar hier is een gedachte. Denkt u dat China, Noord-Korea en Rusland zullen stoppen met geld uitgeven aan wapens? Nee, ik ook niet. Zal dat de zaken niet een beetje scheef trekken?

En er zal worden gesproken over een nieuwe wereldregering die velen – die hun eigen regering zat zijn – zullen verwelkomen. Overal ter wereld willen ze dat we onze regeringen haten – en dat werkt goed – zodat we blijmoedig de ene wereldregering accepteren die ze al tientallen jaren aan het plannen zijn.

Dat alles om naar uit te kijken in 2022. Maar, onthoud, de wanhoop is een teken dat we aan het winnen zijn.

Maar ondertussen moeten we de kerstperiode gebruiken om onze batterijen op te laden, zodat we klaar zijn om de komende bedreigingen het hoofd te bieden. Wij zijn het leger en we moeten samenwerken. We mogen ons niet laten afschrikken door degenen die hun geest gesloten houden of te bang zijn om de waarheid te aanvaarden.

Slavernij is al vele jaren geleden afgeschaft. Het idee van verplichte inentingen gaat ervan uit dat de staat eigenaar is van ons lichaam en dat is slavernij. Ik waarschuw al meer dan een decennium voor verplichte vaccinaties omdat regeringen overal wanhopig zijn om het in te voeren.

Misschien willen de mensen die standbeelden neerhalen die historische banden hebben met slavernij, hun aandacht eens richten op een angstaanjagende bedreiging; een duidelijk en aanwezig gevaar.

De afgelopen twee jaar hebben ook positieve kanten gehad. We hebben geleerd wie we kunnen vertrouwen en wie niet. We hebben goede gelijkgestemde vrienden en collega’s gemaakt.

De gevestigde orde, steeds wanhopiger, heeft het druk gehad. Elke eerlijke dokter en wetenschapper in de wereld wordt nu door Wikipedia geclassificeerd als een samenzweringstheoreticus. Zelfs de Wikipedia-site met betrekking tot de bekroonde film van mijn roman Mrs Caldicot’s Cabbage War is opzettelijk vernield. De film kreeg geweldige recensies, wordt regelmatig op TV vertoond en heeft meer dan 1000 recensies met bijna 5 sterren op Amazon, maar Wikipedia toont nu slechts een BBC recensie met één ster. Mijn naam is verwijderd uit de samenvatting zodat ik niet op andere afgeleide sites wordt vermeld en de enige keer dat ik als auteur word vermeld, word ik, onvermijdelijk, beschreven als een samenzweringstheoreticus. Het doel is, alweer, om mijn reputatie en inkomen te vernietigen. Het toont maar weer eens aan hoe doodsbang de gevestigde orde is voor de waarheid – Wikipedia is natuurlijk corrupt en een instrument van de gevestigde orde; het is een desinformatie-site, die verkeerde informatie verspreidt en het onverdedigbare verdedigt. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat Wikipedia-redacteuren de leugens van een pagina zullen verwijderen als je hen geld geeft. Als het dan weer veranderd wordt, willen ze meer geld om het weer op te ruimen. Ik ben er zeker van dat dit soort gedrag vroeger tegen de wet was.

Het meeste van wat ik doe wordt zeer effectief onderdrukt en ik ben natuurlijk verbannen van alle sociale media. Ik mocht nooit lid worden van Facebook of Twitter. Facebook zei me dat ik een bedreiging was voor hun gemeenschap. En ik werd van LinkedIn gegooid. Vier van mijn boeken zijn verbannen – hoewel ze nu gratis op mijn websites staan. En ga zo maar door.

Als we deze oorlog zouden verliezen, zal dat niet alleen te wijten zijn aan regeringen of mainstream media zoals de vreselijke BBC – waar het voltallige personeel zich eeuwig zou moeten schamen voor het verraden van het volk – maar ook aan de mensen die beweren aan onze kant te staan, maar die genadeloos zeuren en jammeren over hun lievelingstheorieën, die het grote plaatje niet zien, die niet begrijpen dat we een oorlog voor ons leven voeren. De meesten van hen doen zelf nooit iets nuttigs – ze verschuilen zich alleen achter domme namen.

Laat 2022 het jaar zijn waarin we de angst omkeren. Wij winnen deze oorlog en jij en ik laten ons niet intimideren of kopen. Laten we ze bang voor ons maken. Onze tegenstanders zijn dom, humorloos, hebzuchtig, laf en grotesk. Denk eens aan hen. Hoe kunnen we toestaan dat deze trieste, lelijke, cryptorchide en zielige zielen ons verslaan? Laten we van 2022 het jaar maken waarin we aan hun kooien rammelen en ze wegjagen. We kunnen onze kracht halen uit hun kwaad, hun wreedheid, hun meedogenloosheid en hun hebzucht.

Onthoud: de mensen achter deze oorlog zijn doodsbang. Ze weten welke prijs ze moeten betalen als ze verliezen. Ze kunnen het hun hele leven niet opnieuw proberen. En ze weten net zo goed als ik dat wij aan het winnen zijn. Ze verliezen de propaganda oorlog.

De beste wensen voor een gelukkig Kerstfeest van ons allemaal hier – dat zijn mijn vrouw en ik, een grote familie eekhoorns, een half dozijn tamme fazanten en een assortiment van andere voorbeelden van wilde dieren op het platteland. We laten ons niet prikken, we nemen geen sociale afstand, we dragen geen maskers en we houden ons niet aan andere dwaze regels en voorschriften. We kennen niemand in de regering dus we gaan niet naar luidruchtige feestjes – niet onze stijl in ieder geval. Ik vond het alarmerend, niet dat de feestgangers feestjes hielden – ze wisten dat er geen risico was – maar dat ze zo dom waren om foto’s van zichzelf te nemen terwijl ze dat deden. Ze zeiden zelfs dat het geen feestjes waren maar vergaderingen, omdat ze pakken droegen en praatten en alcohol dronken omdat ze zo hard hadden gewerkt. Ik vind het interessant dat het illegaal is om te rijden terwijl je drinkt – en dat is ook goed – maar dat het blijkbaar legaal is om te drinken terwijl je het land bestuurt.

Ik stel voor dat alle feestjes in de toekomst vergaderingen gaan heten. Verjaardagsbijeenkomsten. Kantoorvergaderingen. En ga zo maar door. Bruiloften en begrafenissen kunnen ook vergaderingen worden genoemd.

Het laatste feest waar ik was, was ik zes jaar oud. Alle anderen die op het feest waren zijn nu dood, dus feestjes zijn gevaarlijk en kunnen beter vermeden worden. Het moet een kleinigheid geweest zijn.

Mijn vrouw en ik zullen echter waarschijnlijk te veel kerstpudding eten, we zullen genieten van houtvuren en we zullen roekeloos aan onze crackers trekken.

Ja, boo sucks en humbug aan de spelbedervers die denken dat ze deze of een toekomstige kerst kunnen afpakken.

We moeten allemaal bidden dat de waarheid wordt gedeeld door velen, niet slechts door weinigen. Welke religie u ook aanhangt, u moet bidden omdat de mensen die deze oplichterij leiden alleen leugens respecteren, maar, op de manier waarop vampiers bang zijn voor zonlicht, bang zijn voor de waarheid – het is de grootste vijand van uw regering en ons enige wapen.

Tenslotte, ook al voelt het soms zo, onthoud alstublieft dat u niet alleen bent. Meer en meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn, gaan ze niet meer terug slapen. – wat betekent dat ons aantal dagelijks groeit.

Als we deze oorlog willen winnen dan moeten we hard vechten en met vastberadenheid en passie en de waarheid – en humor die de vijand haat en niet begrijpt. Vergeet niet dat dit in de eerste plaats een propaganda- en mediaoorlog is en dat we moeten proberen naar buiten te reiken om mensen op te voeden die niet in staat zijn voor zichzelf te denken. We moeten de strijd aangaan over de eenvoudige zaken, zoals de zinloosheid en het gevaar van de grappen.

Deze oorlog zal niet worden gewonnen in parlementen of rechtbanken, maar in de harten en geesten van de mensen, u en ik, die weten dat dit een verderfelijke propagandaoorlog is. Wij zijn verraden door de meeste politici, journalisten, advocaten, rechters en artsen, maar hoewel zij misschien het geld hebben, hebben wij het geloof, de liefde, de waarheid en de wil om te winnen.

Wantrouw de regering, vermijd de massamedia en vecht tegen de leugens.

Dank u voor alle lieve commentaren en berichten.

En dank u voor het kijken naar een oude man in een stoel.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20211228 Over het woord wetenschap

Via Frontnieuws

Ik denk dat het tijd is om bezwaar te maken als we mensen het woord “wetenschap” horen gebruiken om schendingen van mensenrechten te rechtvaardigen

december 21, 2021

Links is absoluut niet bereid toe te geven dat dit een wetenschappelijk experiment is (wat het is), omdat dat alleen al zou betekenen dat ze toegeven dat ze bedrogen zijn.

Wat bedrijven als Pfizer hier deden was eigenlijk duivels. Er is een reden waarom er geen andere mRNA-vaccins bestaan. Het grootste probleem met de huidige vaccins, wat Pfizer betreft, is dat ze niet langer gepatenteerd kunnen worden.

Maar in plaats van honderden miljoenen van hun eigen geld uit te geven om grootschalige proeven met mRNA-vaccins te financieren, hebben ze misbruik gemaakt van operatie warpspeed en het voor noodgevallen bedoelde gebruik om belastingbetalers zover te krijgen dat ze zowel hun proeven financieren als een enorme omzetgroei voor hen te realiseren. Wat een geschenk.

De links-liberalen trapten erin omdat ze bang waren. Ze zijn grotendeels een groep die wordt geregeerd door emotie en hebben zeer weinig zelfbeheersing, dus het was niet moeilijk.

Ze zullen het echter nooit toegeven. Het zou gewoon te schadelijk zijn voor hun hele zelfbeeld als ze zouden moeten toegeven dat ze zijn bedrogen door grote farmaceutische bedrijven.

Walkaway :

Ik heb links niet verlaten, links heeft mij verlaten

Als links het woord “wetenschap” gebruikt om schendingen van mensenrechten te rechtvaardigen, kunnen we rustig op het volgende wijzen…

• Wijdverspreide censuur van bijwerkingen is niet wetenschappelijk.

• Mensen ontmoedigen of verhinderen om fouten te zoeken is niet wetenschappelijk.

• Censuur over het werkelijke risiconiveau van een ziekte is niet wetenschappelijk.

• Censuur over andere behandelingsmogelijkheden is niet wetenschappelijk.

• Een medische behandeling onder dwang is niet wetenschappelijk – omdat je dan niet weet wie er werkelijk in de controlegroep zit en wie er alleen maar doet alsof hij in de experimentele groep zit om dwang te vermijden.

• Proberen de controlegroep te verwijderen voor een nieuw medicijn – wereldwijd – is niet wetenschappelijk. Het maakt de lange termijn effecten onkenbaar.

• De controlegroep anders behandelen dan de experimentele groep is niet wetenschappelijk, om 2 redenen, 1) het introduceert verwarrende factoren in je experiment, omdat mensen anders behandelen hun gezondheidsresultaten kan beïnvloeden, en 2) het maakt het moeilijker om zeker te weten wie er in de controlegroep zit, als ze het niet leuk vinden om anders behandeld te worden, kunnen ze doen alsof ze niet in de controlegroep zitten.

• Het tellen van recent gevaccineerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen in dezelfde categorie als volledig ongevaccineerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen is niet wetenschappelijk, omdat we dan niet kunnen weten of recente vaccinatie gecorreleerd is met ziekenhuisopname of sterfte.

Ik denk dat velen van ons vaak vergeten de andere kant erop te wijzen dat ze niet wetenschappelijk bezig zijn. Misschien komt dat omdat velen van ons sterke ethische gevoelens hebben over wat zij doen, en het is heel gemakkelijk om ethiek en wetenschap te zien als onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben. In dit geval zijn hun acties beide – onethisch en onwetenschappelijk.

Links vertrouwt op het woord “wetenschap” om bij veel mensen een goed gevoel op te roepen (het klinkt objectief en gezaghebbend), maar niets van wat zij de laatste tijd doen is in feite wetenschappelijk. Of je nu gelovig bent of atheïst of ergens daartussenin, je kunt nog steeds vraagtekens zetten bij hun gebruik van het woord “wetenschap” elke keer als het ter sprake komt. Het woord “wetenschap” zou gereserveerd moeten zijn voor mensen die echt wetenschappelijk bezig zijn.

Ik heb een grote waardering voor wetenschap, en ook een grote waardering voor ethiek. Vroeger stemde ik bijna altijd links, maar dat zal ik nooit meer doen nu ze de meest onethische mensenrechtenschendingen begaan – en het minst wetenschappelijke testproces voor nieuwe medicijnen – die ik ooit in mijn leven heb gezien. Dus daarom koos ik de “links heeft mij verlaten” kop voor deze post.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20211228 Over de drie dagen van duisternis

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Meer over de drie dagen van duisternis

Datum: 29 maart 2021Auteur: Carlos Caso-Rosendi

via Carlos Caso-Rosendi

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Mijn vorige blogpost bestond uit twee documenten die zeer relevant zijn om de Three Days of Darkness (3DD) te begrijpen, een van Bl. Ana Maria Taigi (1769-1837) een Italiaanse mysticus die gezegend was met buitengewone profetische onthullingen over die mysterieuze gebeurtenis. Een aanvullend document gepresenteerd als een brief van St. Pio van Pietrelcina werd ook gepubliceerd in dezelfde post .

Licht en duisternis

Laten we nog eens kijken naar het citaat uit de Heilige Schrift waarin Onze-Lieve-Heer de missie van de Kerk en van elke christen definieert. Om te beginnen lijkt het een beetje los te staan ​​van de Eindtijd en de Drie Dagen der Duisternis, maar ik beloof je: de woorden van Christus bijna aan het einde van zijn Zaligsprekingen zijn behoorlijk verhelderend over het onderwerp (geen woordspeling bedoeld).

” … Jij bent het licht van de wereld . Een stad gebouwd op een heuvel kan niet worden verborgen. Evenmin steken mensen een lamp aan en zetten die onder een kom . In plaats daarvan zetten ze het op zijn standaard, en het geeft licht aan iedereen in huis. Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, zodat zij uw goede daden kunnen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16)

Het lijkt bijna onnodig om de woorden van Onze Lieve Heer hier te interpreteren. Natuurlijk weten we dat “het woord van God een lamp is” op het pad van elke gelovige, die ons leidt door de geestelijke duisternis die heerst in de wereld waarin we leven. Christus Zelf heeft zijn Kerk ingesteld om een ​​licht voor de wereld te zijn, de licht van Christus schijnt in de duisternis (Johannes 1:5) dat de duisternis niet kan overwinnen. De hele betekenis van de woorden die door Mattheüs zijn opgetekend, heeft te maken met licht dat wordt gepresenteerd als een reeks contrapunten. De kerk is het licht van de wereld, ze is daar met een doel op een zeer opvallende plaats geplaatst zodat iedereen haar kan zien . Wil de kerk het licht van de wereld zijn, dan moeten de leden van de kerk stralen met geloof en goede daden die zullen leiden tot glorie (dat is pracht, stralend licht, stralend van schoonheid of luister) voor de Schepper van alle dingen.

De christelijke kerk is universeel, zichtbaar, voor iedereen goed bekend. Het is geen geheim genootschap waarvan de doelstellingen alleen bekend zijn bij ingewijden. Nee, de Kerk hoeft niet onder dekking van de duisternis (“onder een schaal”) te zijn, maar schittert als een stad op een heuvel, dapper de donkere rijken van een goddeloze wereld trotserend.

Alle christenen geloven dat de kerk het mystieke lichaam van Christus is, een tempel van de Heilige Geest. Over zijn eigen lichaam zei Onze Lieve Heer:

De Joden zeiden toen tegen hem: ‘Welk teken kun je ons laten zien om dit te doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem weer oprichten .’ De Joden zeiden toen: ‘Deze tempel is al zesenveertig jaar in aanbouw, en wil je hem in drie dagen oprichten?’ Maar hij had het over de tempel van zijn lichaam . (Johannes 2:18-21)

We weten dat elk onderdeel van het leven van Christus werd geregistreerd voor onze instructie, iets waar we zorgvuldig aandacht aan moeten besteden, zowel als een voorbeeld van hoe we ons christelijk leven moeten leiden en ook als een profetisch model en een waarschuwing aan de Kerk die ook onderricht en leidt de wereld zoals Christus deed. Wij zijn niet beter dan Onze Meester. Hij gaf het voorbeeld en er is geen weg omheen: Zijn Mystieke Lichaam zal dezelfde Passie ervaren die zijn fysieke lichaam heeft doorstaan. Dat zal ons Pascha zijn, net zoals Golgotha ​​een Pascha was voor Christus en zijn eerste discipelen.

Het licht van Christus scheen op Golgotha, zelfs in een tijd dat de bovennatuurlijke duisternis viel over allen die getuige waren van zijn kruisiging, bereikte zijn licht een man, een officier van het Romeinse leger:

Toen de centurio en degenen die bij hem waren die Jezus bewaakten, de aardbeving en alles wat er was gebeurd zagen, werden ze doodsbang en riepen uit: “Zeker, hij was de Zoon van God!” (Matteüs 27:54)

Fysieke duisternis die op Golgotha ​​viel en angst (de aardbeving) kon het licht van Christus niet overwinnen. Zelfs zijn dood resulteerde in het berouw en de redding van velen die niet de macht hadden om dat onrecht te stoppen. De duisternis werd overmeesterd door het licht van Christus’ leven en zijn rechtvaardige voorbeeld. Die Romeinse centurio was de eerste van velen. Profetisch betekent dit dat er bekeringen en verlossing zullen zijn, zelfs in de donkerste uren van de Passie van de Kerk.

Drie dagen

De profeet Jona bracht drie dagen en drie nachten door in de buik van een grote vis. Als zijn vijanden Jezus om een ​​teken vragen, antwoordt hij op twee manieren:

‘Vernietig deze tempel, en in drie dagen zal ik hem oprichten.’ (Johannes 2:18-21)

Een boosaardig en overspelig geslacht vraagt ​​om een ​​teken, maar er zal geen teken aan gegeven worden behalve het teken van Jona .’ (Matteüs 16:4)

Het is niet moeilijk om de drie dagen te zien die het fysieke lichaam van onze Heiland in de duisternis van het graf doorbracht. De Kerk zal een soortgelijke zonsverduistering en ook een glorieuze opstanding ervaren. De duisternis zal zowel door Christus als door zijn Mystieke Lichaam worden verslagen. De zieners van Fatima hadden een symbolische visie op de Passie van de Kerk. Let op de gelijkenis met de “Orb of Light” die Bl. Ana Maria Taigi zag het vaak. Daarop stond God haar toe gebeurtenissen in de toekomst en het verleden te overdenken.

En we zagen in een immens licht dat God is: ‘iets dat lijkt op hoe mensen in een spiegel verschijnen als ze ervoor passeren’ een in het wit geklede bisschop; ‘we hadden de indruk dat het de Heilige Vader was’. Andere bisschoppen, priesters, religieuze mannen en vrouwen die een steile berg opgingen, met op de top een groot kruis van ruw uitgehouwen stammen als van een kurkboom met de bast; voordat hij daar aankwam, ging de Heilige Vader door een grote stad, half in puin en half bevend van aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij onderweg tegenkwam; de top van de berg hebben bereikt, op zijn knieën aan de voet van het grote kruis, werd hij gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden, en op dezelfde manier stierven de een na de ander de andere bisschoppen, priesters, religieuze mannen en vrouwen, en verschillende leken van verschillende rangen en posities.

Na drie dagen in de buik van de grote vis te hebben doorgebracht, vervulde de profeet Jona zijn missie met hernieuwde ijver en geloof en waarschuwde hij Nineve voor Gods naderende dag van gerechtigheid. De Ninevieten bekeerden zich. Na de opstanding van Christus kwamen de apostelen en discipelen bijeen om Pinksteren te vieren, ontvingen de Heilige Geest en gaven moedig getuigenis van Christus, waardoor velen werden bekeerd. De pas gezalfde Kerk ging daarna door met het evangeliseren over de hele wereld. Het lijkt mij dat de duisternis het hoofd moet worden geboden en verslagen, zelfs als het ons van alle kanten omringt.

Wat in hem is ontstaan ​​was het leven , en het leven was het licht van alle mensen . Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen. (Joh. 1:3-5)

Het oude precedent

Na de zondvloed had de mensheid één taal. Op de een of andere manier werd besloten dat er een universeel project moest worden gerealiseerd: een toren bouwen die hoog genoeg was om de hemel te bereiken. Het onmogelijke doel impliceerde een wrok jegens God die onlangs de hele mensheid had uitgeroeid, behalve Noachs familie vanwege de slechte manieren van goddeloze mensheid.

De Heer kwam naar beneden om de stad en de toren te zien die stervelingen hadden gebouwd. En de Heer zei: ‘Kijk, ze zijn één volk en ze hebben allemaal één taal; en dit is nog maar het begin van wat ze zullen doen ; niets dat ze van plan zijn te doen, zal nu voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we naar beneden gaan en hun taal daar verwarren , zodat ze elkaars spraak niet zullen verstaan.’ Daarom verstrooide de Heer hen vandaar over de gehele aarde, en zij hielden op met de bouw van de stad. Daarom werd het Babel genoemd, omdat de Heer daar de taal van de hele aarde verwarde; en vandaar verspreidde de Heer hen over de hele aarde. (Genesis 11:5-9)

Kort na de zondvloed vergat de mensheid het goddelijke gebod om “de aarde te vullen” en begon zich in één stad te concentreren. Dat was het eerste universele menselijke project. Als moderne heersers praten over het niet vullen van de aarde en het bouwen van een orde die niet gebaseerd is op Gods geboden… weten we dat wat volgt niet goed is. In de dagen van Babel viel God het communicatiesysteem van de mensheid aan, namelijk de taal. Die stap maakte het project onleefbaar.

De sterke arm van God

Tegenwoordig zijn de heersers van de wereld van plan om de wereldbevolking te verminderen, terwijl ze een elektronisch netwerk van computers en andere systemen bouwen waarmee ze voor altijd zonder tegenstand over de wereld kunnen heersen. Zie Psalm 2 voor Gods mening over dat briljante idee. Hier durf ik te stellen dat de Drie Dagen van Duisternis de manier kunnen zijn waarop God deze moderne versie van de Toren van Babel zal verslaan.

Toen hij het zesde zegel opende, keek ik, en er kwam een ​​grote aardbeving ; de zon werd zwart als een zak, de volle maan werd als bloed , en de sterren aan de hemel vielen op de aarde zoals de vijgenboom zijn wintervruchten laat vallen als hij door een storm wordt geschud. De lucht verdween als een boekrol die zichzelf oprolde, en elke berg en elk eiland werd van zijn plaats verwijderd. Toen verstopten de koningen van de aarde en de magnaten en de generaals en de rijken en de machtigen, en iedereen, slaaf en vrij, zich in de grotten en tussen de rotsen van de bergen, roepend naar de bergen en rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan standhouden?’ (Openbaring 6:12-17)

Dit ziet eruit als een herhaling van die vrijdag op Golgotha ​​op 33 AD Aardbeving, duisternis over het land, en een bloedmaan. Let op de volle maan . Elk Pascha in bijbelse tijden vond plaats tijdens een volle maan, de eerste volle maan van de lente op het noordelijk halfrond. Hier lijkt een patroon te ontstaan. Het Zesde Zegel zal naar alle waarschijnlijkheid het Grote Pascha van het volk van God beginnen. Dat is het punt waarop God handelt “met een sterke arm” om zijn volk te hulp te komen.

Het enige dat verschilt van eerdere gevallen van bovennatuurlijke duisternis lijkt de zon te zijn. Het wordt zwart als een zak, van het Hebreeuwse woord: saq , wat een grove stof van paardenhaar betekent. Dit woord wordt vaak verkeerd vertaald. In het Hebreeuws brengt het het idee van diepe duisternis over, zoals de duisternis die kort voor het eerste Pascha over Egypte viel.

Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Strek je hand uit naar de hemel, zodat er duisternis zal zijn over het land Egypte, een duisternis die voelbaar is.’ Toen strekte Mozes zijn hand uit naar de hemel, en drie dagen lang was er een dichte duisternis in het hele land Egypte. Mensen konden elkaar niet zien en drie dagen lang konden ze niet weggaan van waar ze waren; maar alle Israëlieten hadden licht waar ze woonden. (Exodus 10:21-23)

Een van de manieren waarop de zon kan worden verduisterd, kan zijn door middel van een ongewone zonnevlek die een enorme zonnevlam zou genereren. In een paar woorden leggen de wetenschappers van de National Aeronautics and Space Administration van de Verenigde Staten van de Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) uit wat zonnevlammen zijn en hoe ze eerder de atmosfeer van onze planeet hadden beïnvloed.

Een [zonnevlam] wordt gedefinieerd als een plotselinge, snelle en intense variatie in helderheid . Een zonnevlam treedt op wanneer magnetische energie die zich heeft opgebouwd in de zonneatmosfeer plotseling vrijkomt. Straling wordt uitgezonden over vrijwel het gehele elektromagnetische spectrum, van radiogolven aan de lange golflengte, via zichtbaar licht tot röntgen- en gammastraling. De hoeveelheid energie die vrijkomt, kan de hele wereld 10 miljoen jaar van stroom voorzien! Aan de andere kant is het minder dan een tiende van de totale energie die elke seconde door de zon wordt uitgestraald. De eerste zonnevlam die in de astronomische literatuur is geregistreerd, was op 1 september 1859. Twee wetenschappers, Richard C. Carrington en Richard Hodgson, observeerden onafhankelijk van elkaar zonnevlekkenop dat moment, toen ze zagen wat een van de grootste fakkels in zichtbaar licht bleek te zijn. (Zie Overzicht van zonnevlammen en de impact van fakkels bij RHESSI)

Stel je een zonnevlam voor van een dergelijke omvang die het hele zonneoppervlak drie dagen lang zou verduisteren . Zoiets zou al het elektrische of elektronische op aarde volkomen onbruikbaar maken. Het zou jaren duren om te herstellen van zo’n catastrofale gebeurtenis, vergelijkbaar met een enorme neutronenbom. Onmiddellijk zou de mensheid terugkeren naar het begin van de 19e eeuw zonder de voordelen van de oude nuttige kennis en technologieën die nu lang geleden zijn verlaten. Voor de “koningen van de aarde en de magnaten en de generaals en de rijken en de machtigen” die een nieuwe wereldorde plannen op basis van elektronisch geld en elektronisch toezicht … zou het net zo verwoestend zijn als de plotselinge opkomst van vreemde talen onder de bemanningsleden de toren van Babel .

Geconfronteerd met duisternis

Het klinkt misschien interessant om meer te weten te komen over mogelijke redenen waarom onze zon donker wordt, maar de redenen voor de komende duisternis zijn veel dichter bij ons dan de zon. Aan het begin van dit bericht citeerde ik Jezus:

” … Jij bent het licht van de wereld. Een stad gebouwd op een heuvel kan niet worden verborgen. Evenmin steken mensen een lamp aan en zetten die onder een kom. In plaats daarvan zetten ze het op zijn standaard, en het geeft licht aan iedereen in huis. Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, zodat zij uw goede daden kunnen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16)

Wat zou er gebeuren – je zou je kunnen afvragen – als de Kerk faalt in haar missie om het licht van de wereld te zijn? Wat als degenen die Jezus de leiding over het huis gaf, de duisternis laten groeien? Wat als degenen die het licht van Christus voor alle mensen zouden moeten laten schijnen, besluiten de werken van de duisternis te omarmen? Wat als de acties van de herders van de Kerk God beledigen?

Een van de redenen waarom de wereld tegenwoordig in zo’n verschrikkelijke wanorde verkeert, is het afschuwelijke gedrag van veel leiders van de kerk en leken, met name degenen “op een heuvel” in zichtbare machtsposities. Voorbeelden genoeg, helaas.

De waarheid is: deze wereld gaat voorbij.

Want alles wat in de wereld is – de verlangens van het vlees, de verlangens van de ogen en de trots van het leven – komt niet van de Vader maar van de wereld. De wereld gaat voorbij, samen met haar verlangens; maar wie de wil van God doet, blijft voor altijd. Kinderen, het is het laatste uur; en net zoals je hebt gehoord dat de antichrist komt, zo zijn er nu veel antichristen verschenen. Zo weten we dat het het laatste uur is … (1 Johannes 2:16-18)

De Kerk als een directe schepping van Christus is veel reëler dan deze wereld. Deze wereld is gebonden aan zinloosheid en haar dagen worden geteld. De wereld kan de Kerk niet veroveren. Een voorbijgaande luchtspiegeling kan een stenen kasteel niet doen instorten. Duisternis kan het licht van Christus niet overwinnen, maar het kan dichtbij komen in een laatste en wanhopige poging om de wil van God te weerstaan. “Zo weten we dat het het laatste uur is!” Duisternis zou niemand van ons onbewust moeten betrappen.

Want de oprechten zullen in het land wonen en de onberispelijken zullen daarin blijven;

Maar de goddelozen zullen van de aarde worden afgesneden, en de ontrouwen zullen ervan worden uitgeroeid.

Spreuken 2:21-22

Hij frustreert de apparaten van de sluwe mensen,

zodat hun handen geen succes boeken.

Hij neemt de wijzen in hun eigen sluwheid;

en de plannen van de sluwe worden tot een einde gebracht.

Overdag ontmoeten zij duisternis

en tasten zowel ’s middags als ’s nachts.

Job 5:12-16

In de video die HIER wordt geciteerd , kunnen we een dappere christelijke ridder een zeer ongelijke strijd horen voeren. Ik had het diepe ongenoegen van een afstand getuige te zijn van enkele van de dingen die hij daar beschrijft. Mijn ervaring is nogal mild vergeleken met wat anderen doorstaan ​​en zullen moeten doorstaan ​​totdat Christus dingen recht heeft gezet, maar het is niettemin verontrustend omdat ik dat als nieuwe bekeerling heb moeten ervaren. Bid voor meneer Brady en al degenen die de goede strijd strijden. Voeg alstublieft ook deze zondaar toe, die de genade van God niet verdient zoals ik ben. Bid voor de Kerk dat God de dag van haar glorieuze vernieuwing mag bespoedigen.

Reactie:

Via Carlos Caso-Rosendi

30 maart 2021 om 09:39

VERZONDEN DOOR JOE VIA E-MAIL:

In de bijbelse typologie komt vaak zowel een letterlijke als een analoge gebeurtenis voor. Drie dagen duisternis kunnen gemakkelijk drie worden ervaren als drie perioden van afkeren van het licht van Waarheid, geloof en rede. Ik denk dat we misschien drie jaar van leugens, dwaasheid, onderdrukking, verduisterde kerken tegemoet gaan… De crisis begon in 2020 analoog aan Goede Vrijdag. We zijn nu in 2021 en nog steeds niet in staat om het offer regelmatig bij te wonen. De discussies die in het openbaar beschikbaar zijn, zijn anti-actualiteit. Dit is onze zaterdag. Ik denk dat we tegen januari volgend jaar enige verlichting zullen zien met betrekking tot onze ware omstandigheden.

Er is een persoon in onze gemeenschap die uit de oude omstandigheden in Oost-Europa komt. De vader van deze persoon zat in totaal achttien jaar vast voor de misdaad van geloof in Jezus. Ik ontmoette deze persoon gisteravond wandelend. Ik zei: “Misschien herkent u deze cultuur van leugens.”

Deze persoon zei: “We zijn hier een keer aan ontsnapt en nu moeten we er weer helemaal doorheen.”

Er was een tragische blik in de ogen van de persoon. Duisternis bedekt nu de hele wereld. In mijn arme en falende zicht zou ik zeggen dat dit een interessante tijd zou zijn om het licht te laten schijnen, om het verlies van de wereld aan de duisternis te voorkomen.

Als ik kijk naar de zijshow die de populaire cultuur is geworden, zie ik miljoenen mensen die zich door hun begeerte hebben laten beheersen. Er is een Mozes nodig om te zeggen: “Laat mijn volk gaan!” en breng wat borden om het te ondersteunen.

Zie ook andere observaties in de link