Maand: november 2021

20211129 Over een brief aan de basisscholen

Brief aan de basisscholen

door Annelies | nov 27, 2021 | De media, Mondkapjesplicht | 35 reacties

Leestijd: 4 minuten

Helaas is nu de tijd gekomen dat onze jonge kinderen slachtoffer gemaakt worden van het wanbeleid van dit demissionair kabinet. Tot mijn grote schrik werd op 26 november aangekondigd dat kinderen vanaf groep 6 een mondkapje moeten gaan dragen op school en tweemaal per week getest moeten worden. Ik heb mijn kinderen de afgelopen 20 maanden zoveel mogelijk beschermd tegen de schadelijke maatregelen en zal dat ook nu weer doen. Ik heb een brief opgesteld voor de basisschool van mijn zoon. Deze brief heb ik als downloadbaar word-document toegevoegd zodat iedere ouder een handvat heeft voor het opstellen van een brief richting de basisschool van zijn/haar kind. De gehele brief is ook op deze pagina te lezen.

Brief basisschool mondkapjes + testen

Geachte –naam directeur–

Op 26 november 2021 kwam ons onder ogen dat het demissionair kabinet wenst dat kinderen vanaf groep 6 een mondkapje gaan dragen en tweemaal per week een zelftest doen. Voor het dragen van een mondkapje bestaat echter geen enkele immunologische of epidemiologische onderbouwing. Door leden van het demissionair kabinet en het OMT is meerdere malen enkel naar voren gebracht dat het dragen van een mondkapje “een gedragsexperiment” betreft.

U wilt dit gedragsexperiment gaan implementeren in de school zodra de kinderen wandelen in de gangen of aula. Dit heeft u op –datum– aan ons laten weten via een mail naar alle ouders. Volwassenen of minderjarigen verplichten tot het meedoen aan een gedragsexperiment is verboden, zo is te lezen in de Neurenberg code. Hoewel wij kunnen begrijpen dat de beslissing van het demissionair kabinet ook bij u rauw op het dak gevallen is, voelen wij de noodzaak u met dit schrijven op de hoogte te brengen van ons standpunt.

Geen verplichting, maar dringend advies

Hoewel er door de media en tijdens de persconferentie op 26 november gezegd werd dat er een verplichting zal gelden voor het dragen van een mondkapje vanaf groep 6, kan en mag het dragen van een mondkapje voor kinderen onder de 13 jaar enkel een dringend advies zijn. In de Tijdelijke Regeling mondkapjesverplichtingen is namelijk het volgende te lezen onder Artikel 2.A.1.1: Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten.”

Ook spreekt de PO Raad in een laatste nieuwsbericht over de aanvullende maatregelen over een dringend advies voor kinderen vanaf groep 6 en niet van een verplichting.

Zorgplicht van de school

Wij wijzen u erop dat uw school plichten heeft jegens ons als ouders en ons kind. Deze plichten zullen wij onmiddellijk tegen u inzetten zodra u deze plichten overtreedt. Het is een plicht om de leerling een veilige leeromgeving te bieden. Veiligheid houdt niet alleen fysieke veiligheid in, maar ook mentale veiligheid. Zowel de fysieke veiligheid als ook de mentale veiligheid van onze zoon/dochter komt in het geding zodra hij verplicht wordt een (niet-medisch) mondkapje te dragen en tweemaal per week te testen. Dit wordt u nu genoegzaam door ons aangezegd in dit schrijven.

Schadelijkheid mondkapjes

Er is veel wetenschappelijke literatuur, met bewijs, waarin staat dat het dragen van (niet-medische) mondneusmaskers het verspreiden van een virus niet tegengaat. Het tegengestelde is zelfs waar; er is bewijs dat het dragen van een mondneusmasker significante negatieve lichamelijke en mentale effecten heeft, helemaal als dit voor een langere tijd gedragen moet worden. En helemaal bij kinderen die nog allerlei (sociale) vaardigheden moeten ontwikkelen. Ook wijzen wij u erop dat het RIVM zelf aangeeft dat ze niet weten of de nano-materialen die in de veel gebruikte mondkapjes verwerkt zijn veilig zijn, hier moet meer onderzoek naar gedaan worden:

Psychologische schade

Het bij kinderen vanaf groep 6 afdwingen van het dragen van een niet-medisch mondneusmasker voor “de veiligheid”, impliceert bij hen dat het op school onveilig zou zijn zonder mondkapje of dat zij een gevaar vormen voor anderen zonder het dragen van een mondkapje. Daarnaast vinden wij het stuitend dat kinderen van 8 jaar en ouder nu slachtoffer worden van het wanbeleid van het demissionair kabinet. Door van ons kind te eisen dat hij zichzelf tweemaal per week test, kan de indruk bij hem ontstaan dat hij altijd een potentieel gevaar is voor zijn omgeving. Wij maken ons grote zorgen over de psychologische effecten hiervan bij ons kind.

Onze plicht als ouders

Als ouders hebben wij ook plichten richting ons kind, deze plicht nemen wij zeer serieus. Onder Artikel 247 boek 1 BW is te lezen:

Het ouderlijk gezag omvat het recht en de plicht de minderjarige op te voeden en te verzorgen.

Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het lichamelijk, geestelijk welzijn en de veiligheid van het kind. Alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Ons standpunt

In deze eerste brief richting u laten wij u weten dat onze zoon/dochter –Naam en achternaam kind –, om onze moverende redenen, in de ruimste zin van het woord, geen mondkapje zal dragen in de school. Ook niet onder druk van leerkrachten. Ook willen wij niet dat de leerkrachten of wie dan ook in de school hem erop aanspreekt of onder druk zet om wél een mondkapje op te zetten. Dit kan bij – Naam kind — leiden tot heftige emoties en zo ook bij ons. Mocht dit wel gebeuren, dan zullen wij genoodzaakt zijn alle stappen die nodig zijn te ondernemen om deze aanslag op het welzijn van onze zoon/dochter te stoppen.

Hierbij geven wij aan dat wij absoluut niet willen dat ons kind –Naam kind — getest wordt op het SARS-CoV-2 virus. Indien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens een eventuele zelftest sessie interpreteert als toestemming, dan handelt u zonder toestemming van ons als ouders. U kunt zich na ontvangst van dit schrijven derhalve niet beroepen op gebrek aan kennis.

Afsluitend

Wij staan te allen tijde open voor een inhoudelijk gesprek over het besluit van de school. Een gesprek over het dragen van mondkapjes en het testen zal echter bij ons niet leiden tot een andere zienswijze en een ander besluit. Wij zullen erbij blijven dat onze zoon/dochter nooit een mondkapje zal dragen en niet getest zal worden. Wij wijzen u op de Nederlandse grondwet, het EVRM en andere wet & regelgeving, waar met succes een beroep op gedaan kan worden. Temeer omdat er geen enkele wetenschappelijke of juridische onderbouwing gegeven kan worden voor de noodzaak, proportionaliteit en doelmatigheid van het dragen van mondkapjes voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder en het testen van gezonde kinderen.

Al het bovenstaande wordt u genoegzaam aangezegd en wij nemen dit voornemen zeer hoog op. U dient daarom goed nota te nemen van dit schrijven.

Hoogachtend,

20211129 Over haatzaaien

via Niburu

Het haatzaaien tegen ongevaccineerden neemt ongekende vormen aan

zaterdag, 27 november 2021

Het haatzaaien tegen ongevaccineerden neemt ongekende vormen aan. Met de Telegraaf voorop wordt er een ongekend haat offensief ingezet tegen mensen die nog zelf kunnen nadenken en zich niet laten inspuiten met een experimentele gentherapie.

De heksenjacht uit de Middeleeuwen is weer helemaal terug want een ongevaccineerd iemand is loslopend wild en mag door iedereen worden aangevallen.

Iedere vorm van normaal nadenken is verdwenen uit onze huidige maatschappij.

In de aanloop naar verplichte vaccinaties moeten de ongevaccineerden worden gedemoniseerd, hoe meer hoe beter.

Het zal niemand verbazen dat het wederom wederom de Telegraaf is die vooroploopt met wat niet anders kan worden omschreven dan haatzaaien.

haatzaaien telegraaf (zie officiële link Niburu)

De Telegraaf weet heel goed dat het een leugen is. De Telegraaf weet als geen ander dat er een zorgprobleem is omdat deze systematisch is gesloopt de afgelopen tien jaar zoals wij diverse keren uitgebreid hebben beschreven.

Als de Telegraaf dat weet en ze zijn toch doelbewust bezig om dit bij een groep mensen in de schoenen te schuiven, dan is dat niets minder dan aanzetten tot haat.

Het bewust onterecht framen van een hele bevolkingsgroep met als doel dat deze door de rest van de maatschappij dusdanig wordt gehaat dat deze tenslotte bereid zijn om via hun meerderheid deze “asocialen” te dwingen om hun voorbeeld te volgen.

Met het bereik wat een Telegraaf heeft en de manier waarop ze de bevolking opruien om een minderheid van het volk te haten begaat de Telegraaf een strafbaar feit.

Wetboek van Strafrecht Artikel 137d: 1 Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 2 Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Iemand die zich ook bezighoudt met aanzetten tot haat is Joost Niemöller. Ooit een gerespecteerd journalist vervuilt hij nu de sociale media met opruiende tweets tegen ongevaccineerde medeburgers. Tweets zoals de volgende:

(zie de link)

Ook hij roept het volk om een deel van de bevolking als zondebok aan te wijzen voor problemen in de zorg. Ook hij wil dat men ongevaccineerde mensen gaat haten omdat het hun schuld zou zijn dat kankerpatiënten niet kunnen worden geopereerd.

Ook dit is aanzetten tot haat en ook dit is strafbaar.

De ergste haat tegen mensen die zich niet wensen in te spuiten met een experimenteel goedje, komt toch wel uit Twente.

We hebben eerder geschreven over het blad Tubantia dat het liefst iedereen die een afwijkende mening heeft het zwijgen wil opleggen:

En dan de sluitzin: “Verspreiders van complottheorieën dienen tot de orde worden geroepen”. Het staat er echt, zwart op wit. De vrijheid van meningsuiting moet mensen worden afgenomen.

En opnieuw overtreft Tubantia zichzelf met de volgende column die we op sociale media aantroffen.

Wij eindigden ons vorige artikel over Tubantia als volgt:

Een jaarabonnement bij Tubantia kost 338 euro per jaar. Voor dat bedrag mag je genieten van bovenstaande. Als je daar op zit te wachten, veel plezier.

Je kunt ook je jaarabonnement opzeggen, geld besparen, dat bedrag of een deel ervan gebruiken om deze gratis beschikbare website te steunen en mee te helpen om de vrijheid van meningsuiting in stand te houden.

The Lancet waarschuwt Hugo de Jonge om te stoppen met stigmatiseren ongevaccineerden

zondag, 28 november 2021

Eén van de meest prestigieuze en toonaangevende medische tijdschriften is The Lancet.

Deze waarschuwt hooggeplaatste regeringsfunctionarissen dat ze onmiddellijk moeten stoppen met het stigmatiseren van ongevaccineerde burgers.

We hebben gisteren geschreven over hoe er een ware heksenjacht is ontstaan richting ongevaccineerde burgers in dit land.

Iemand die voorop loopt in de “strijd tegen ongevaccineerden” is onze Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge:

Opvallend is dat coronaminister De Jonge zich vrijdagavond tijdens de persconferentie juist wel keerde tegen ongevaccineerden. „Ik vind dat we in het politieke debat en het maatschappelijke debat met een te grote boog om de ongemakkelijke waarheid heenlopen. Het feit dat er operaties moeten worden afgezegd, was niet nodig geweest als 100% van de mensen zich had laten vaccineren. Het feit dat we nu zulke stevige maatregelen moeten nemen, was niet – of in een hele andere mate – noodzakelijk geweest als iedereen zich had laten vaccineren”, zei de coronaminister.

Daarnaast zien we hoe een groot landelijk dagblad er precies dezelfde praktijken op na houdt zoals ze dat deden in de Tweede Wereld Oorlog.

Nu zijn het de “stronteigenwijze ongevaccineerden”, want als die er niet geweest zouden zijn, dan had Nederland nu geen probleem gehad.

Destijds waren het de Joden, want als die er niet geweest zouden zijn dan had Nederland geen probleem gehad.

Joden zijn het probleem volgens antisemitische telegraaf

Er is geen wezenlijk verschil met wat er toen gebeurde en met wat er nu gebeurt.

In beide gevallen wordt er een groep van de bevolking uitgekozen waarop een systematische heksenjacht wordt uitgevoerd en die stap voor stap steeds verder worden buitengesloten van de maatschappij.

“Iemand heeft de vrijheid om wel of niet een vaccin te nemen, de Joden hadden geen keus”, wordt er altijd geroepen en daarom mag je die vergelijking niet maken.

Ongevaccineerden hebben ook geen keus. Omdat ze door de overheid en de media steeds verder in een hoek worden gedreven waardoor normaal leven niet meer mogelijk is (iets waar iedereen recht op heeft), worden ze gechanteerd om een medische behandeling te ondergaan die ze niet willen.

Het gerenommeerde medisch tijdschrift The Lancet komt met precies dezelfde waarschuwing.

Zij stellen dat het volkomen onterecht is om te spreken van een pandemie van ongevaccineerden omdat ook gevaccineerden volop deel uitmaken van de pandemie en waarschuwen verder dat zowel Amerika als Duitsland weet wat het betekent als een groep in de samenleving wordt gestigmatiseerd.

Ze roepen dan ook op om hier onmiddellijk mee te stoppen.

Binnenkort zal er door de Tweede en Eerste Kamer gestemd worden over de 2G voorstellen.

Het nog verder stigmatiseren van een groep die nu al aan alle kanten in een verdomhoekje wordt gedreven omdat ze om wat voor reden dan ook ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het grootste medisch experiment ooit uit de menselijke geschiedenis.

Iedere politicus die ondanks al het bovenstaande toch “voor” 2G stemt weet dat de geschiedenis ons laat zien wat er uiteindelijk kan gebeuren als het stigmatiseren van een bevolkingsgroep “normaal” wordt gevonden.

En opnieuw wordt er grote angst onder de bevolking verspreid door de berichten over wat een “gevaarlijke” variant leek, maar wat inmiddels in het land van herkomst wordt bestempeld als een milde verkoudheid en die bovendien al meer dan een jaar bestaat.

20211126 Over Onze Herder

(NB. je kunt iets tegen de R.K.Kerk hebben en de leden ervan veroordelen maar dat is te snel geoordeeld. Zelf was ik R.K. Maar ik heb de kerk verlaten vanweg het pausdom. Maar ik volg er nog steeds veel van. Ook in deze kerk zijn veel goede Christenen die hard werken voor hun Herder.

Die zelfs de misleidingen zien van babylon maar toch blijven en veel goed werk verrichten. Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt.)

Onze Herder in dit laatste uur

Datum: 11 januari 2020Auteur: Carlos Caso-Rosendi

CARLOS CASO-ROSENDI

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Je zou de wereld kunnen zien als samengesteld uit twee soorten mensen: degenen die Jezus volgen en degenen die dat niet doen. De eerste groep, vertelde Jezus ons, is een stuk kleiner dan de tweede. Het is een “kleine kudde” en het Koninkrijk der Hemelen is voor hen gereserveerd. Ze worden niet geboren met het “recht” om burgers van het Koninkrijk te zijn, en ze hoeven ook niet hun plaats daar op eigen kracht te verdienen, omdat God hen die plaats graag wil geven. Jezus heeft voor hen het Koninkrijk verdiend en Hij geeft dat op een manier die voor de meesten van ons willekeurig lijkt. Sommige mensen lijken Hem meer te behagen dan anderen. Het hele proces begint natuurlijk met zijn stem! Hij is het Woord.

Voordat St. Juan Diego Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ontmoette op de Tepeyac-heuvel, hoorde hij het zoete gezang van vogels. Het geluid deed hem meteen denken aan het Paradijs, het Koninkrijk. Toen hoorde hij de stem van Onze Lieve Vrouw. Nadat hij een tijdje naar haar had geluisterd, moest hij wat boodschappen doen en enkele boodschappen voor haar bezorgen: dat is een symbool van het evangelie. Later werd hij naar de top van de berg gestuurd om bloemen te verzamelen. Het was december in de hoogvlakten van Mexico, het was koud en Juan Diego moest nog hoger klimmen om onmogelijke bloemen te zoeken op een onmogelijke hoogte. De taak vereiste een buitengewoon geloof. Hij klom de berg op en vond de plaats getransformeerd. Hij was in de ruimte en vooruit in de tijd bewogen om de wereld te zien, onze gewone wereld getransformeerd in een paradijs. Van die onmogelijke plaats, op die onmogelijke tijd, hij verzamelde enkele eenvoudige bloemen die het lot van zijn volk zouden veranderen. Kort nadat hij die bloemen aan bisschop Juan de Zumárraga had bezorgd, werd Mexico geboren als een christelijke natie. Spanje, dat amper een paar decennia een natie was geweest, werd de geschiedenis in gekatapulteerd als een groot rijk dat belast was met het brengen van het evangelie van Christus naar de verste uithoeken van de wereld.

Dat begon allemaal toen Juan Diego naar het zoete gezang van vogels luisterde. Die vogels waren de stem van God die hem riep naar zijn bestemming als de vader van het christelijke Mexico siempre fiel (altijd trouw) – zo verwekte Juan Diego, een eenvoudige man van nederige afkomst, een natie door naar God te luisteren.

De oproep was niet nieuw. God had Abraham lang geleden geroepen op de top van een andere heuvel in het verre Chaldea. Abraham luisterde en werd de vader van vele naties. Bovenal werd hij „de vader van allen die geloof hebben”. (Romeinen 4:16) Het verhaal van Abraham is nog niet voorbij. Het nageslacht van de Chaldeeuwse herder kan op een dag heel goed de sterren bevolken. Onmogelijk, zegt u? Misschien wacht ons in de koude hoogten van de interstellaire ruimte een lot. De mensheid kan ooit bloeien als de bloemen van Tepeyac, op plaatsen die we ons nog niet eens kunnen voorstellen. “En God leidde hem naar buiten en zei: ‘Kijk nu naar de hemel en tel de sterren, als je ze kunt tellen. En Hij zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn!’” (Genesis 15:5)

Jezus roept maar waarschuwt ook voor dieven

Vele anderen ontvingen dezelfde roep en weigerden het te horen. Hoe onverklaarbaar het ook mag lijken, ze herkenden de roep van God tot een hogere bestemming niet.

“Voorwaar, ik zeg jullie Farizeeën, iedereen die de schaapskooi door de poort niet binnengaat, maar op een andere manier naar binnen gaat, is een dief en een rover. Degene die door de poort naar binnen gaat, is de herder van de schapen. De poortwachter doet de poort voor hem open en de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor hen uit, en zijn schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar ze zullen nooit een vreemdeling volgen; in feite zullen ze van hem weglopen omdat ze de stem van een vreemde niet herkennen .” Jezus gebruikte deze beeldspraak, maar de Farizeeën begrepen niet wat hij hun vertelde. (Johannes 10:1-6)

De “pen” waar Jezus het over heeft is Israël. Jezus kwam eerst naar zijn uitverkoren volk om hen naar hun universele bestemming te leiden, om hun ogen te openen voor de vervulling van de beloften aan Abraham. De universele bestemming van Israël was (en is) de kerk. Om er zeker van te zijn dat geen valse Messias de kudde zou stelen, gaf God hun een teken. We hoorden veel over dat teken tijdens Advent en Kerstmis: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zal hem Emmanuel [God met ons] noemen.”

Maagden die baby’s krijgen, God die bij mannen komt wonen … dat waren de onmogelijke dingen die het begin van de wedergeboorte van Israël als kerk zouden markeren. Het religieuze volk van Israël moest luisteren, gehoorzamen en met Jezus opklimmen naar Golgotha, naar die onmogelijke hoogte van dood en schaamte. Dan zouden ze worden uitgenodigd om de bloemen van de Wederopstanding te verzamelen – onthoud dat Maria Magdalena haar herrezen Heer verwarde met een tuinman.

Nu stond Maria [Magdalena] buiten het graf te huilen. Terwijl ze huilde, boog ze zich voorover om in het graf te kijken en zag twee engelen in het wit, gezeten waar Jezus’ lichaam had gelegen, een aan het hoofd en de andere aan de voet. Ze vroegen haar: “Vrouw, waarom huil je?” ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald,’ zei ze, ‘en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Hierop draaide ze zich om en zag Jezus daar staan, maar ze besefte niet dat het Jezus was. Hij vroeg haar: “Vrouw, waarom huil je? Wie zoekt u?” Ze dacht dat hij de tuinman was en zei: “Meneer, als u hem hebt weggedragen, vertel me dan waar u hem hebt neergezet, dan zal ik hem halen.” Jezus zei tegen haar: “Maria. ”

De bekende stem sprak haar naam op de bekende manier uit.

Ze draaide zich naar hem toe en schreeuwde in het Aramees: “Rabboni!” wat “Leraar” betekent … (Johannes 10:11-16)

Maria Magdalena herkende Zijn stem en noemde Hem “leraar”, dat wil zeggen: gids, herder.

Daar, op dat moment, begonnen de gewone zondige mannen en vrouwen van Israël op weg te gaan naar hun universele bestemming. Ja, Jezus verscheen eerst aan de zondeloze Maria, maar daarna aan de zondige Maria om de kracht te tonen die de onmogelijke bloemen van heiligheid kan laten groeien in het winterse, rotsachtige landschap van het menselijk hart. God was in beweging: de opstanding begon de wereld te transformeren.

Dieven en geiten

De geschiedenis van de mensheid is een trieste opeenvolging van sterfelijke leiders die niets wezenlijks bereiken. Oorlogen, strijd, revoluties zijn altijd op dezelfde plaats geëindigd: het graf. Dat geldt zowel voor de commandanten en hun legers , voor de koningen en hun onderdanen. De poorten van Eden worden bewaakt door een zwaard van vuur: het is onmogelijk om binnen te komen. Niemand kan een nieuw paradijs bouwen of Eden heroveren.

Dus de Here God verbannen [de mens] uit de Hof van Eden om de grond te bewerken waaruit hij was genomen. Nadat hij de man had verdreven, plaatste hij aan de oostkant van de Hof van Eden cherubs en een vlammend zwaard dat heen en weer flitste om de weg naar de boom des levens te bewaken . (Genesis 3:23-24)

Niemand kan de mensheid ooit terug naar het Paradijs leiden, behalve de Messias. Er is maar één nauwe poort naar het land van de levenden. Om er doorheen te gaan, moeten we doen zoals Maria Magdalena en Juan Diego: luister, herken de stem, volg hem en vind de bloemen van het leven op de meest onmogelijke plek, waar alleen God ze kan laten groeien.

Daarom zei Jezus opnieuw: “Voorwaar, ik zeg u, ik ben de poort voor de schapen. Allen die voor mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. ik ben de poort; wie door mij binnenkomt, zal behouden worden. Ze zullen ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen opdat zij leven mogen hebben, en wel in overvloed. (Johannes 10:7-10)

Een tijdige herinnering voor onze leeftijd

Ik weet dat velen van jullie de volgende tekst zullen lezen en denken aan de geschiedenis van het Romeinse pausdom zoals het zich in deze donkere dagen heeft ontvouwd. Hoe angstaanjagend zijn deze woorden, zelfs twintig eeuwen nadat Jezus ze had uitgesproken voor een menigte bestaande uit vrienden en vijanden…

“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. De huurling is niet de herder en bezit de schapen niet. Dus als hij de wolf ziet aankomen, laat hij de schapen in de steek en rent weg. Dan valt de wolf de kudde aan en verstrooit deze. De man loopt weg omdat hij een huurling is en niets om de schapen geeft. (Johannes 10:11-13)

In die korte passage herkennen we twee karakters: de laffe huurling die voor de wolven wegrent en de Wolf die komt nadat de huurling vlucht. Paus Benedictus noemde de wolven en zijn eigen angsten toen hij zijn eerste homilie uitsprak als onze paus, de plaatsvervanger van onze herder: “Bid voor mij, dat ik niet vlucht uit angst voor de wolven.”

Hoe verbazingwekkend is het om na te denken over de waarschuwing van Christus die tot ons komt door twintig eeuwen kerkgeschiedenis. Wat een geweldige Herder hebben we!

Luister niet naar de Wolf

In deze tijden van verwarring zijn we gedwongen te luisteren naar allerlei soorten ketterij, godslastering en pijnlijke leugens. Zondige mannen staan ​​aan het roer. Dit is inderdaad een donkere tijd waarin de rechtvaardigen worden vervolgd door de meest verachtelijke karakters. Moeten we ons zorgen maken? Nee, heel nadrukkelijk: nee .

Wat we moeten doen is eenvoudig: luister niet naar de wolf, vergeet de huurling niet en concentreer je met al je kracht op het luisteren naar de stem van de goede herder. U kent Hem, en — het allerbelangrijkste — Hij kent u .

“Ik ben de goede herder; Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij – net zoals de Vader mij kent en ik de Vader – en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ik moet ze ook meenemen. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren, en er zal één kudde en één herder zijn . De reden dat mijn Vader van me houdt, is dat ik mijn leven geef – om het daarna weer op te pakken. Niemand neemt het van mij af, maar ik leg het uit eigen beweging neer. Ik heb autoriteit om het neer te leggen en autoriteit om het weer op te nemen. Dit bevel heb ik van mijn Vader ontvangen.”

Zie hoe de woorden van de Goede Herder die kudde in tweeën verdeelden: geiten en schapen. (Vergelijk met Mattheüs 25:31-46 )

De Joden die deze woorden hoorden, waren opnieuw verdeeld. Velen van hen zeiden: “Hij is door demonen bezeten en razend gek. Waarom naar hem luisteren?” Maar anderen zeiden: “Dit zijn niet de uitspraken van een man die bezeten is door een demon. Kan een demon de ogen van blinden openen?”

Dit deel is een klein schaalmodel van de Wederkomst, wanneer de Goede Herder weer veel tekenen zal voortbrengen om zijn kudde naar nieuwe weiden te leiden. Let op elk klein detail, ik weet zeker dat velen van jullie zijn woorden zullen lezen en veel meer zullen zien dan ik:

Toen kwam het Inwijdingsfeest in Jeruzalem. Het was winter en Jezus liep in de tempelhoven door de zuilengang van Salomo. De Joden die daar waren verzamelden zich om hem heen en zeiden: “Hoe lang houdt u ons nog in spanning? Als u de Messias bent, vertel het ons dan duidelijk.”

Het was winter, rond de tijd van Chanoeka, het lichtfeest en Jezus loopt rond in de zuilen van Salomo, een koning die bekend staat om zijn buitengewone wijsheid ( “Wijsheid heeft haar huis gebouwd; ze heeft de zeven pilaren opgericht … ) Het tafereel het is weer winter. God roept, maar weinigen luisteren. (Zie Spreuken 9: 10-12 )

De ongelovigen willen tekenen, sterke tekenen die hen de moeite besparen om ware wijsheid te zoeken. Die geestelijke luiheid, die simplistische luiheid, is een kenmerk van hen die voor verdoemenis bestemd zijn. Ze zullen de berg niet beklimmen om bloemen te verzamelen, nee. Zelfs als ze omringd zijn door de pilaren van wijsheid, kunnen ze in het gezelschap van de Logos (de Wijsheid van de Schepper) het licht niet zien. Het is Chanoeka, de tijd van het jaar waarin de dagen langer beginnen te worden en het licht de strijd tegen de duisternis begint te winnen. Een echte zon, Christus loopt onder hen en toch loeren ze in de schaduwen als de wolven die ze zijn, wachtend op het moment om toe te slaan.

Jezus antwoordde: “Ik heb het je verteld, maar je gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader getuigen over mij, maar u gelooft niet omdat u mijn schapen niet bent. Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze het eeuwige leven, en ze zullen nooit verloren gaan; niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij heeft gegeven, is groter dan allen; niemand kan ze uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. […] Geloof me niet tenzij ik de werken van mijn Vader doe. Maar als ik ze doe, ook al gelooft u mij niet, geloof dan de werken, zodat u weet en begrijpt dat de Vader in mij is en ik in de Vader.” Opnieuw probeerden ze hem te grijpen, maar hij ontsnapte aan hun greep. (Johannes 10:25-39)

En zo komt het patroon weer tevoorschijn. God spreekt en we moeten Zijn stem herkennen: dat is een duidelijk teken dat we bij Hem horen. Wij zijn uitgenodigd om te volgen. Waar volgen? Het antwoord is duidelijk: steeds verder, steeds dieper, steeds hoger tot de dag dat we onze eindbestemming bereiken: de Vader. We herkennen Gods woorden in Jezus, we herkennen hun eenheid en we zijn geroepen tot eenheid met de Vader. Jezus is ons voorbeeld. De huurling vluchtte en weigerde één te blijven met de kudde, de wolf wil zich verspreiden … de militante kerk is hier vertegenwoordigd in een staat van constante crisis. In die crisis is Jezus altijd het antwoord, Hij is degene wiens stem we moeten herkennen in de ware herders, de trouwe herders die Hem gehoorzamen en zijn voorbeeld volgen door hun leven te geven voor de kudde. Jezus spreekt tot ons door zijn martelaren en heiligen.

Nu spreekt Jezus over onze bestemming. De oversteek van de Jordaan herinnert me aan de intocht van Israël in het Beloofde Land. Deze keer steekt Jezus de Jordaan over in de tegenovergestelde richting, richting Galilea. Let op dat detail omdat Christus zich naar het heidense gebied begeeft. Dat moet de universele missie van de Kerk vertegenwoordigen, de verovering van de wereld om Gods Koninkrijk te vestigen. (Vergelijk met Openbaring 6:1-2 )

Toen ging Jezus terug over de Jordaan naar de plaats waar Johannes in de vroege dagen had gedoopt. Daar bleef hij, en veel mensen kwamen naar hem toe. Ze zeiden: “Hoewel Johannes nooit een teken deed, was alles wat Johannes over deze man zei waar.” En op die plaats geloofden velen in Jezus. (Johannes 10:40-42)

Deze lange reflectie is een uitnodiging om na te denken over wat we nu zien. Ik hoor preken die de verwerping van de Heilige Traditie en de Heilige Schrift verheerlijken, ik hoor priesters het woord “God de Vader” vervangen door “God de Moeder” in de lezingen van de Heilige Schrift. Ik zie bespotting en zelfs veroordeling van het voorbeeld van de heiligen. Dat komt allemaal uit de hoogste regionen van de kerk. Dat is de Schaduw die spreekt, dit is het Uur van de Wolf. Wat te doen? Wees voorzichtig naar wie je luistert, want dat zal bepalen tot wie je behoort. Je wilt bij Christus horen en het Paradijs binnengaan, je wilt niet het Vlammende Zwaard van Gods gerechtigheid ontmoeten dat de ontrouwen zal verteren. Dit zijn tijden voor zorgvuldige onderscheiding.

Toen realiseerde Eli zich dat de Heer de jongen riep. Dus zei Eli tegen Samuël: “Ga liggen, en als Hij u roept, zeg dan: ‘Spreek Heer, want uw dienaar luistert.'” Samuël ging dus op zijn plaats liggen. De Heer kwam en stond daar, roepend zoals de andere keren: ‘Samuël! Samuel!” Toen zei Samuël: “Spreek, want uw dienaar luistert.” (1 Samuël 3:9-10)

In dit donkere uur van de wolven, spreek tot ons, Heer. Uw dienaren luisteren. Leid ons in dit onmogelijke uur om de bloemen van uw wijsheid te verzamelen, leid ons naar goede weiden, naar de bronnen van het leven.

11 januari 2020. Op het feest van St. Hyginius, paus en martelaar

20211126 Over een kort geding

Via zelfzorg covid

6 December 13:30 het belangrijkste kort geding van dit jaar: mag de huisarts eindelijk helpen

voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken?

23 NOVEMBER 2021

Deel artikel op FacebookDeel artikel op TwitterDeel artikel op Linkedin

De ANBB (Algemene BurgerBelangenvereniging met ruim 10.000 leden), 2 huisartsen, 4 patiënten/nabestaanden spannen gezamenlijk een kort geding aan tegen het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) om Ivermectine neutraal geadviseerd te krijgen waardoor huisartsen, zonder bang te hoeven zijn voor boetes, kunnen voorschrijven bij COVID-19. Ivermectine is een zeer veilig geneesmiddel met nauwelijks bijwerkingen wat in de praktijk zeer effectief blijkt in het voorkomen en genezen van COVID-19.

Het NHG adviseert negatief, naar eigen zeggen, vanwege onvoldoende bewijs voor de werking en de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen zonder te bewijzen dat de bijwerkingen van Ivermectine daadwerkelijk een reëel gevaar vormen voor de volksgezondheid. Er is overvloedig bewijs voor de werking van Ivermectine echter door de drempelcriteria en eisen die het NHG aan bewijs stelt wordt dit bestempeld als onvoldoende.

Er zijn tientallen landen die Ivermectine met succes toepassen, dit feit wordt door het NHG volledig genegeerd.

In Nederland wordt met twee maten gemeten wanneer met beperkt bewijs nieuwe experimentele CORONA-vaccins en COVID-medicatie versneld worden toegelaten terwijl bewezen veilige en werkzame middelen negatief worden geadviseerd en er bovendien met boetes wordt gedreigd.

In onze dagvaarding zijn meerdere testimonials opgenomen van patiënten die genezen zijn met Ivermectine. Er zijn inmiddels honderden mensen die dergelijke getuigenissen kunnen geven. Tevens zijn 4 patiënten/nabestaanden mede-eisende partij in dit kort geding. Het gaat om patiënten die zijn genezen met Ivermectine en nabestaanden van familieleden die zijn overleden vanwege het onthouden van Ivermectine in de thuissituatie en/of het ziekenhuis.

De artsen die mede-eisende partij zijn hebben zelf ervaren dat de inspectie hen wil beboeten en/of heeft beboet voor het gebruik van Ivermectine. Het schrijnende is dat de inspectie nooit vraagt naar de toestand van de betrokken patiënten : ze zijn allemaal genezen !

De prescriptievrijheid van artsen wordt ernstig ingeperkt door de negatieve richtlijnen van het NHG met grote gevolgen voor patiënt, arts, ziekenhuis en samenleving.

Vanwege het spoedeisende belang is gekozen voor de weg van een kort geding.

Nederland zucht al vele maanden onder de gevolgen van en de maatregelen rondom het Corona-virus en momenteel is er een grote druk op de zorgverleners vanwege het groeiende aantal zieke mensen. Het belangrijkste argument is het directe persoonlijk belang van de patiënten en daarnaast het indirecte belang van uitgestelde zorg en economische gevolgen van de maatregelen ter voorkoming van besmetting.

Lees hier de tekst van de dagvaarding:

DAGVAARDING IN KORT GEDING_IVM_geanonimiseerd vs2

20211126 Over onze herders die werken voor de wolven

Onze herders werken voor de wolven

25 november 2021 google translate gebruikt en niet aangepast

Als het gaat om de covid-zwendel, zijn zogenaamde “conservatieven” zoals Viktor Orban bijna net zo slecht als de communisten.

In het pre-covid-tijdperk onderscheidden de regeringen van Polen en Hongarije zich van hun buren in de Europese Unie met hun bezwaar tegen massa-immigratie, homoseksuele indoctrinatie en inmenging in wetgevingszaken. Dit was echter een truc om de steun en het vertrouwen van hun overwegend conservatieve christelijke bevolking te winnen en hen kwetsbaarder te maken voor de covid-zwendel.

door CR

(henrymakow.com)

Slechts de helft van de Poolse volwassenen is gevaccineerd, maar de regering bespreekt openlijk vaccinpaspoorten en afsluitingen voor regio’s met hoge infectiepercentages naarmate het aantal “gevallen” in heel Europa toeneemt.

Ook wordt er wetgeving ingevoerd om werkgevers in staat te stellen de vaccinstatus van werknemers te eisen en worden niet-gevaccineerde soldaten gedwongen om op eigen kosten wekelijkse covid-tests te ondergaan .

Hongarije heeft maskermandaten hersteld en dwingt alle gezondheidswerkers om covid-boosterschoten te nemen , en premier Viktor Orban zinspeelt op verplichte vaccinatie: “Uiteindelijk zal iedereen moeten worden gevaccineerd; zelfs de anti-vaxxers zullen beseffen dat ze ofwel laat je vaccineren of sterf. Dus ik dring er bij iedereen op aan om van deze gelegenheid gebruik te maken.”

Een nogal belachelijke uitspraak gezien het feit dat het covid-sterftecijfer een fractie van een procent is, tenzij het een verhulde dreiging is om niet-gevaccineerde Hongaren te doden.

Maar spreek Orban in Hongarije niet publiekelijk tegen, anders belandt u misschien in de gevangenis, aangezien er een wet is aangenomen om leveranciers van “covid-desinformatie” (dwz de waarheid) te straffen met straffen tot vijf jaar. Het lijkt erop dat leugens met het doel angst te zaaien zijn uitgezonderd.

Orban gaf zichzelf ook de bevoegdheid om per decreet te regeren tijdens een noodtoestand, en niet alleen over zaken die zogenaamd met gezondheid te maken hadden. Je vraagt ​​je af waar hij het eigenlijk over had toen hij zei : “Het mooiste aan het politieke beroep is dat er geen functiebeschrijving is. Ik heb ook mijn eigen definitie. Ik geloof dat politiek een kwestie van macht is, en macht is het vermogen om samen op te treden.”

Omdat covid een politiek virus is, zou je verwachten dat landen met conservatieve regeringen immuun zouden zijn. Helaas dansen de meeste politici op de melodie van het World Economic Forum. De Hongaarse premier Orban is een van de jonge wereldleiders van Klaus Schwab . De Poolse minister van Volksgezondheid Adam Niedzielski is een voormalig econoom – is dit een vreemd toeval?

“Gevallen” nemen toe in heel Europa, behalve in Zweden, dat nooit op slot ging. Evenzo hebben de Kaaimaneilanden ’s werelds hoogste infectiepercentage, waarbij bijna alle volwassenen zijn gevaccineerd en booster-shots worden toegediend. Ondertussen heeft het nabijgelegen Haïti bijna geen covid of ingeënt. Het is duidelijk dat het “vaccin” de kwaal veroorzaakt.

Hoewel conservatisme het tegengif is voor de sociale aspecten van globalisme, is het nog steeds kwetsbaar voor autoritarisme. Oost-Europa heeft het communisme al meegemaakt en de mensen hebben geen behoefte om terug te gaan, dus globalistische marionetten exploiteren de publieke oppositie tegen immigratie en de LGBT-agenda terwijl ze toegeven aan christenen met uitspraken als :

“Het christendom heeft naties gecreëerd in dit deel van de wereld. Als wij Hongaren het christendom al duizend jaar niet hadden gevolgd, zouden we verdwenen zijn.” (Orban)

Een paar jaar geleden wapperde de Amerikaanse ambassade in Kingston, Jamaica onder een regenboogvlag (ze begonnen dat nu regelmatig te doen). Dat zal natuurlijk niet goed gaan in Jamaica, en een politicus genaamd Marlene Malahoo-Forte hekelde het publiekelijk. Ze klaagde ook bij de Amerikaanse regering.

Ze is een van Schwabs Young Global Leaders.

PUTIN

Evenzo is Vladimir Poetin, hoewel hij homopropaganda verbiedt, nu volledig aan boord met de covid-zwendel. Rusland heeft nu een vaccinatiebewijs nodig om openbare plaatsen te betreden en om vlieg- of treinkaartjes te kopen.

De Siberische regio Ugra heeft alle niet-gevaccineerde burgers opgesloten en Tartarstan heeft een vaccinatiebewijs nodig om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer .

Mensen dachten dat het Rusland van Poetin de laatste hoop zou zijn voor de christelijke beschaving, maar Poetin gelooft dat de communistische ideologie vergelijkbaar is met het christendomen heeft de Sovjetdictator en massamoordenaar Vladimir Lenin vergeleken met christelijke heiligen.

Terwijl het World Economic Forum ons vertelt dat we “niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn”, schafte de held van Poetin, Lenin, het privébezit in de USSR meer dan 100 jaar geleden af.

Hongarije en Polen zijn hechte bondgenoten, maar Polen is al eeuwen in een of andere vorm van conflict met Rusland en Poetin zet de traditie voort. Rusland heeft onlangs militaire oefeningen gehouden in Wit-Rusland langs de Poolse grens en het door Rusland gecontroleerde Wit-Rusland heeft migranten zonder papieren opdracht gegeven om de Poolse grens aan te vallen.

Ondanks de spanningen volgen beide landen het covid-playbook en is Hongarije het eerste land dat de wederzijdse erkenning van vaccincertificaten met Rusland tot stand brengt.

Deze politici zijn wolven in schaapskleren, die een rol spelen om acceptatie te krijgen, zodat ze medisch fascisme kunnen implementeren dat zal leiden tot Klaus Schwab’s Great Reset, en misschien onderweg een nieuwe oorlog beginnen.

Verwant- WEF Puppets Destroying Society

20211125 Over een preek 2

Via E.J. Bron

Altijd weer die walgelijke zelfcensuur

Geplaatst op 25 november 2021 door E.J. Bron

(Door: Wim van Schaik)

Ontkennen van het bestaan van God of Jezus brengt een dominee in de Protestantse Kerk (PKN) niet in de problemen. Dan heet het: ‘Misschien moet het wel zo zijn dat er soms geluiden klinken die echt problematisch zijn. Juist zo word je weer gedwongen om bij de kern te komen.’ Ja, ja. Ondertussen stroomt de PKN leeg. Kennelijk gaat dat niet snel genoeg. Nu mag alleen nog maar politiek correct geluid op de preekstoel klinken. Dat maakte de inmiddels bekende dominee Paul Visser mee.

In een preek schetste hij op zeer terughoudende wijze op wat voor maatschappij wij mogelijk afstevenen als we op de ingeslagen weg doorgaan. Dat zette kwaad bloed. Niet bij de honderdduizenden die met veel herkenning die preek op YouTube zagen en beluisterden. Wel bij de politiek correcte media. De zogenaamd christelijke media voorop. En ook in de PKN. Het bestaan van God en Jezus loochenen heet daar slechts een geluid dat problematisch is, maar de mond die waarschuwt voor knechting en dehumanisering, die moet gesnoerd worden.

Mee jammeren over het klimaat. Ongebreidelde immigratie promoten door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan te verkrachten. Verdeeldheid zaaien door af te geven op populisten. Het ontkennen van het bestaan van God, allemaal geen probleem. Maar een dominee die meende dat hij kon zeggen wat hij moest zeggen, moet met vrome woorden., dat wel, zijn woorden inslikken en excuses maken. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, wat voor dominee ben je als je daaraan toegeeft? Kun je dieper door het ijs zakken? Hoeveel mensen laat je nu in de kou staan? Hoeveel afbreuk doe je aan je eigen geloofwaardigheid (ook al mompel je iets over de kern die blijft staan)? Hoe zullen mensen in het vervolg naar je luisteren? Waarom niet gestaan voor de zaak en voor je woorden?Het was toch, volgens eigen zeggen, geen opwelling, maar het resultaat van nadenken en mediteren? Hoe kun je nog als dominee geloofwaardig bidden om standvastigheid voor de op veel plaatsen in deze wereld verdrukte, vervolgde en met de dood bedreigde christenen, als voor jezelf een lichte tegenwind om de vrijheid van het woord al te veel is?

En waarom een verklaring samen met Sjaak van den Berg, directeur van de IZB, Kees van Ekris, hoofd IZB-Areopagus, Koos van Noppen, hoofd communicatie IZB en Marieke Verkaik, secretaris IZB. Wie niet weet dat Ds. Paul Visser cursusleider is bij IZB- Areopagus snapt daar niets van. Nu we dat wel weten, doemt het beeld op van een organisatie die een medewerker onder druk zet en een dominee met slappe knieën die graag cursusleider blijft. Grappig dat die IZB zich sterk maakt voor profetisch preken: “Laten zien hoe iets ánders is en kan.” Maar dat moet niet te gek worden natuurlijk…

De dominee ging door de knieën. Reken maar dat de media en politici als Hugo de Jonge (die direct na de preek commentaar leverde) juichen. Geef mij dan maar opperrabbijn Tamarah Benima, die na de commotie om haar uitspraken tijdens de Rede fan Fryslân het oordeel van de ontstemde Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland niet afwachtte, maar de eer aan zichzelf hield. Zo kan het ook…

Door:

Wim van Schaik

En via Trouw

Complotdenken

Predikant Paul Visser biedt excuses aan voor preek over The Great Reset

Nico de Fijter23 november 2021, 14:52

De protestantse predikant Paul Visser heeft excuses aangeboden voor zijn massaal bekeken en door complotdenkers omarmde preek. In die preek van vorige maand vervlocht Visser het bijbelboek Openbaring met complotgedachten over The Great Reset (een plan van het World Economic Forum om de wereldeconomie weer op te bouwen na covid, dat algauw werd gekaapt door complotdenkers) en de manier waarop de pandemie wordt bestreden.

In de preek – die zeer soepel zijn weg vond in kringen van complotdenkers – suggereerde Visser dat zo’n nieuwe wereldorde in de Bijbel is voorspeld en hij vergeleek die wereldorde met ‘het beest’ dat in Openbaring wordt beschreven. “Als je niet zo denkt en doet als het beest heeft bedacht, dan word je uitgeplugd.” En: “Er zijn al mensen uitgeplugd omdat ze anders dachten over covid”.

Excuses

“Waar mijn preek vormen van complotdenken in de kaart heeft gespeeld, betreur ik dat zeer en ik neem daar bij deze afstand van”, zegt Visser in een dinsdag verspreide verklaring. “Als ik de suggestie heb gewekt dat we de ernst van Covid-19 kunnen bagatelliseren: dat was allerminst mijn bedoeling. Daarom bied ik mijn excuses aan, aan iedereen die deze preek pijn, verwarring of anderszins schade heeft berokkend. Ik trek er lering uit.”

Visser hield de preek op 10 oktober in Middelburg. Binnen een paar dagen was de opname van de preek – vanwege de pandemie worden heel veel kerkdiensten tegenwoordig via YouTube uitgezonden – tienduizenden keren bekeken. Complotdenkers schaarden zich achter Visser, Thierry Baudet twitterde er instemmend over en topmodel Doutzen Kroes prees de preek aan via Instagram. Daardoor werd de preek uiteindelijk door honderdduizenden mensen gezien.

Speculatieve theorieën

“Ik besteedde te uitgebreid aandacht aan allerlei speculatieve theorieën, met een soms onzorgvuldige woordkeus (…)”, zegt Visser nu. “De preek voedde op bepaalde momenten sterker angst en verwarring, dan dat ze de gemeente plaatste in de vrijheid en de vreugde van het van-Christus-zijn.”

De verklaring van dinsdag stelde Visser op samen met zijn collega’s bij de missionaire organisatie IZB. Naast zijn werk als predikant voor een protestantse gemeente in Rotterdam is Visser een dag per week voor de IZB werkzaam. “Het was een pijnlijke ervaring: hij deed een poging om de Bijbel uit te leggen, vanuit het verlangen om God en zijn gemeente in deze tijd te dienen, maar moest kort daarna constateren dat het tegendeel is bereikt”, aldus de verklaring.

20211125 Over niet gekregen lessen

In Genesis 1 leren we dat God een volmaakte wereld schiep. De mens werd naar Zijn beeld geschapen en God zag dat het zeer goed was.

In Genesis 2 wordt de mens opeens uit aardse klei gemaakt en in boek 3 verschijnt de slang die Eva verleidt.

Ik heb nooit begrepen waarom er 2 boeken Genesis zijn zijn waarin we als mens eerst naar Gods beeld zijn geschapen en dan opeens in 2 uit klei. Niemand gaf me ooit uitleg.

Nu weten we inmiddels (of kunnen weten) dat we in de wereld van de satan leven. Daarom zijn er 2 scheppingsverhalen: ze vertellen ons iets.

We kunnen niet weten hoe de hemelbewoners zijn en hoe de hemelse krachten werken. We kunnen ons niet voorstellen hoe het bestaat dat er geen eind en begin is, dat God er altijd was. We denken met ons mensenbrein en als mensen iets niet snappen lopen ze er graag voor weg of het wordt voorwerp van spot.

Maar deze 2 boeken laten iets zien: een eens volmaakte schepping werd aangetast. Hoe? Door het hoogste schepsel onder God. Had Hij dat niet kunnen incalculeren? Jawel, maar Hij schiep vrije wezens, die Hij taken gaf met een vrije wil. Dits was een test en voor die test werd het examen niet gehaald. Lucifer faalt en krijgt nog een kans en faalt opnieuw. Lucifer verleidt en zet een val en in die val zijn wij gevallen, meegesleurd. Dat is de verleiding van Eva en het uitbannen uit het paradijs (de volmaakte wereld die er eerst was)

Ik weet niet hoeveel mensen de bijbel hebben gelezen van kaft tot kaft. Niet zo heel veel denk ik. Net zoals er niet veel zijn die de koran lezen van kaft tot kaft of de babylonische Talmoed. De laatste 2 vind ik onleesbaar maar ik heb er toch veel van gelezen en de bijbel van kaft tot kaft.

De bijbel is leesbaarder omdat er verhalen instaan en er geen oproep is tot moord en doodslag of het verdelgen van “honden”, of “varkens”.

Dat wil niet zeggen dat er geen moord en doodslag in voorkomt.

Ik vind het Oude Testament verschrikkelijk.

Ik ben in een katholiek milieu geboren, daar is het niet gewoon dat er een bijbel in huis is. (het is zelfs eeuwen verboden) Later heb ik het milieu vaarwel gezegd o. a. vanwege het pausdom.

Je hoorde alleen verhalen op zondag in de kerk. Die zijn altijd geselecteerd. Net zoals de dominee ze zal selecteren enz. Je hoort dus min of meer wat je horen mag.

Wie het Oude Testament leest, moet zich door verhalen worstelen die misselijkmakend zijn en het begint al bij Exodus. En het eindigt bij Kronieken. Daar tussen zitten de boeken Koningen die ik verschrikkelijk vind.

Mensen die dit lezen moeten verward raken.

Maar dat wil niet zeggen dat er niet ook prachtige boeken zijn.

Nu ik meer kennis heb moet ik zeggen dat ik in het oude verhaal de uittocht, uitredding zie uit een occulte wereld met een constante neiging daar weer naar terug te willen keren.

We zijn gevallen in een demonische wereld, de wereld van satan. De toen bekende wereld was een occulte wereld met zonaanbidders, maanaanbidders enz.

Abram begreep de wreedheid van de occulte wereld en luisterde naar zijn innerlijke stem, de stem van God die we allemaal kunnen horen als we willen.

Abram deed een poging om met zijn familie die satanische wereld te verlaten en God steunt hem.

Hij kan zich nog niet losmaken van de verwarring en wil toch zijn zoon offeren (in de wereld om hem heen werden alle eerstgeborenen geofferd) en dan grijpt God in.

Met Abraham is het verlaten van de occulte wereld, van de wereld van de satan, van lucifer begonnen. Hij zal een talrijk nageslacht krijgen: diegenen die er voor kiezen naar de stem van God te luisteren en niet meer naar de stem van lucifer.

Ik heb ooit geschreven: er zijn 2 goden in het oude testament en Jahwe is niet God. Misschien heb ik daar een fout mee gemaakt. Maar 2 goden zijn er zeker: God en lucifer die ook wel de baäl wordt genoemd. (er zijn veel soorten afgoden, baäls)

Ik vind de voortdurende mengeling van namen verwarrend en ik vind soms ook de woorden van God verwarrend. Dan vraag ik me af: zegt God dit of de boze? Wie legt wie wat in de mond?

In ieder geval zien we in het oude boek dat de 12 stammen elkaar onderling naar het leven staan. In het midden oosten van toen was er voortdurend oorlog en dat duurt tot op de dag van vandaag.

Volken die overwonnen werden, werden als buit verplaatst. Zo verdwenen de 10 stammen van het huis van Israël. Later werden de overige stammen (Juda en Benjamin) in ballingschap naar Babylon weggevoerd. Een deel kwam terug en als Jezus geboren wordt (uit de stam Juda) leeft er een deel van de teruggekeerden in het oude gebied. De gewone mens wordt gecontroleerd door de farizeeën die van de oude religie een mengelmoes hebben gemaakt vol met occulte leringen en symbolen uit Babylon. Het is een farizese religie geworden, een babylonische, farizese religie die de mensen controleert en berooft (via de offergaven)

Het occulte lag altijd al op de loer want ze trouwden toch met “vreemde” vrouwen (d.w.z. met vrouwen uit buurvolken die baäl vereerden) en werden toch weer overlopers: er werden gewijde palen opgericht, er werden overal offeraltaren opgericht, er werden weer kindoffers gebracht enz. En ieder keer lees je dan: en de koning deed wat slecht was in de ogen van God.

Ik kan je vertellen dat heb ik vroeger nooit gehoord in de kerk.

Wat ik nooit geleerd heb, is dat we in een satanische wereld leven. Ons werd geleerd dat de mens tot zonde geneigd was maar dat Jezus alle zonden wegnam. Ook werd ons een positief wereldbeeld voorgehouden: alles zou steeds beter worden.

Ons is nooit verteld dat we in de wereld van de leugen leven en wat de satanische wereld werkelijk inhoudt. Satanisme is omkering: wat goed is, wordt slecht genoemd.

Als ons wordt verteld dat we nu in een wereld leven met veel minder oorlog en dat er veel meer vrede is dan is dat een leugen. Vanaf Kaïn en Abel is moord en doodslag en oorlog.

Maar oorlog wordt vrede genoemd en vrede oorlog.

God is goed en God staat voor het volmaakte en lucifer die god wil zijn, is niet het volmaakte ook al wordt dat zijn volgelingen wel verteld: je kunt als goden zijn, als god worden. Het is de grote leugen.

Wat een goede uitleg in de weg staat is dat je geen kritiek mag hebben.

Christenen zijn geïndoctrineerd: het is een heilig boek, dat gaat over een heilig volk dat leefde in het heilige land. En uit dat volk kwamen de Christenen voort. De Christen is schatplichtig aan Israël.

Allemaal leugens. Een volk is niet heilig, noch een land of een boek.

De politieke entiteit Israël heeft niets te maken met Israël uit de bijbel. Een Israëliër is geen Israëliet.

Het woord jood bestond niet, het was Juda, Judahiet, Judeeër.

Nu een paar eeuwen terug het woord jood gevonden werd, kwam er een paraplu waar velen onder konden schuilen en langzamerhand werd dat ook een schild: waag net niet iets te zeggen over allen die er onder staat want dan ben je een antisemiet.

Met dat laatste woord is alles dichtgetimmerd: je kunt als Christen alleen nog maar voor het huidige Israël zijn en denken dat wij Christenen uit hen voortkomen. Dat is niet zo.

Het zionisme heeft Christenen helemaal ingekapseld en het hoogtepunt was de Scofield bijbel waarmee de vele televisie dominees in de V.S. aan de haal gingen wat uiteindelijk overwoei naar Europa.

Zionistische Christenen zijn verleid net zoals we allemaal verleid en misleid zijn.

Waarom heb ik deze kennis niet op school gekregen?

Omdat het katholicisme babylonisme is. Omdat het pausdom occultisme is. Het zijn luciferaanbidders.

Denk als protestant Christen niet dat jij er ongeschonden vanaf bent gekomen. Vele dominees hebben hun ziel verkocht, vele denominaties vertellen ook niet de juiste leer. De politiek is vele kerken binnengeslopen. De vrijmetselaars zitten overal.

Over baäl zie link

kijk naar de afbeeldingen en zie ook de afbeelding van de halve maan (waar ik niet over schrijf maar moslims zijn net zo goed misleid)

zie over oorlogen

over pausdom en keppeltje

over besnijdenis

over mijter en vissekop

En waarom worden er eeuwigdurende oorlogen gevoerd? Omdat je daar rijk van kunt worden.

In het oude testament gaat het daarover: over oorlog voeren, verslepen van buit, van mensen, van goud, van zilver. Ik werd misselijk van het lezen van de boeken koningen.

Maar die oorlogen worden tot op de dag van vandaag gevoerd. De derde wereldoorlog woedt nu en we worden masaal beroofd.

Ik word misselijk als ik de pracht en praal zie van Rome.

Kijk naar de pronkzucht van de RKK

en voorbeelden van afgoderij

zie ook over de ernst van het pausdom

Ik zal door voortschrijdend inzicht Jezus nu geen Jood meer noemen, ook al willen velen dat graag.

Jezus kwam uit de stam Juda en is dus een Judeeër, of Judahiet.

Inmiddels weet ik ook waar al die zoektochten naar de verloren stammen vandaan komen en ik weet dat het bedrog is. Er zijn geen Israëlieten meer. Christenen zijn de nieuwe Israëlieten. Ze zijn geen vervanging maar een vernieuwing. Dat was de boodschap van Jezus.