20210525 Over de oorsprong van Kabbala

Het is verbazingwekkend dat zo weinig mensen weet hebben van de invloed van de talmoed en het gif dat daarin staat. Men heeft de mond vol van het gif dat in de koran staat maar weet niet van het gif uit de talmoed. Ik heb er al vaker over gecshreven. Ik deel hierbij een stuk…

20210524 Over gelijkheidsdenken

Deze tekst wil ik graag delen omdat deze vrouw goed kan schrijven en met kennis van zaken. Via Veren Of LoodNieuws, Opinie & Debatblog Oost-Indisch dove overheid op ramkoers’ DOOR VICKI VAN LOMMEL De overheid reduceert 17 miljoen mensen beleidsmatig tot onbetrouwbare ‘resources’ en meent al hun rechten en privacy te mogen schenden. Kinderen zullen…

20210521 Over Pinksteren

Mattheüs 15 Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs (HSV) De ware reinheid 1Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 2Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. 3Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt…

20210521 Over ellende van gewone mensen

Over het midden oosten zeg ik niet veel. Vroeger was ik “per definitie” pro Israël. Nu, nu ik weet hoe geïndoctrineerd de wereld is, probeer ik niet meer in de politieke val te lopen. Ik volg de MSM niet meer want die is zonder meer bijna altijd pro Israël en als je commentaar hebt, ben…

20210520 Over het leven in een satanische wereld

Gisteren schreef ik: ja, satan gaat als een dollenman te keer in deze wereld en er zijn helpers die maar wat graag meedoen, niet wetende in wiens klauwen zij terecht gekomen zijn. We leven in een satanische wereld waarin met de dag duidelijker wordt hoe krankzinnig de wereld geworden is. “De vorst van deze wereld”,…