Maand: februari 2021

20210219 Over slavernij 4

Herbloggen om het zoveel mogelijk vast te leggen en kennis te verspreiden.

Tentoonstelling Rijksmuseum geeft een te beperkt beeld van de slavernij

Door PIET EMMER

Uit het artikel:

…Vorig jaar zou in het Rijksmuseum een tentoonstelling worden ingericht over een historisch onderwerp: de slavernij. Het museum wil namelijk niet alleen een kunstmuseum zijn, maar ook hét nationale geschiedenismuseum. De corona-pandemie gooide echter roet in het eten, maar ‘het Rijks’ hoopt nu dat de slavernijtentoonstelling in de loop van dit jaar kan worden geopend. Inmiddels is er wel een tentoonstellingswebsite, waaruit valt op te maken dat de expositie zich voornamelijk zal beperken tot achtergrondinformatie bij een aantal voorwerpen. Dat maakt de slavernij misschien wel heel tastbaar, maar deze werkwijze bergt het gevaar in zich dat veel belangrijke aspecten van de slavernij letterlijk buiten beeld blijven.

Lees verder bij het artikel.

Lees daar ook:

Slavernijtentoonstelling verzwijgt de Nederlandse slaven

De slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum zegt de Nederlandse slavernijgeschiedenis te behandelen. Het museum verzwijgt echter een belangrijke categorie van slavernij die in dezelfde periode grote impact heeft gehad op de Nederlandse bevolking.

Historici besteden in de 21ste eeuw extra aandacht aan slavernijgeschiedenis. In de praktijk gaat het alleen om slavernij door westerse landen, waarbij anderen slachtoffer werden. De islamitische slavernij, met miljoenen Europeanen als slachtoffers, wordt om politiek-ideologische redenen genegeerd.

Moslims hebben vanaf de 8ste tot en met de 20ste eeuw Europeanen gevangen en als slaven gehouden en verhandeld. Vooral bewoners in Zuid-, Oost- en Zuidoost-Europa werden belaagd. Tot in de 20ste eeuw was nog bekend dat ook veel Nederlanders slachtoffer zijn geworden van islamitische slavernij. Sinds het begin van de 21ste eeuw wordt dit aspect van de geschiedenis door historici verdraaid, gebagatelliseerd of genegeerd. Deze inconsequente behandeling van de geschiedenis wringt.

Lees verder bij het artikel

En zoals de moslim achtergrond van de slavenhandel wordt verzwegen zo wordt ook de joodse rol nooit of maar zelden belicht

Over: Joodse betrokkenheid bij zwarte slavenhandel naar Amerika door Rabbi Marc Lee Raphael

Uit het artikel:

…De volgende passages zijn afkomstig uit Dr. Raphael’s boek Joden en Jodendom in de Verenigde Staten: A Documentary History (New York: Behrman House, Inc., Pub, 1983), pp. 14, 23-25.

‘Joden namen ook actief deel aan de Nederlandse koloniale slavenhandel; inderdaad, de statuten van de gemeenten Recife en Mauricia (1648) bevatten een imposta (joodse belasting) van vijf soldos voor elke negerslaaf die een Braziliaanse Jood kocht van de West-Indische Compagnie. Slavenveilingen werden uitgesteld als ze vielen op een joodse feestdag. In Curaçao in de zeventiende eeuw, evenals in de Britse koloniën Barbados en Jamaica in de achttiende eeuw, speelden joodse kooplieden een belangrijke rol in de slavenhandel. in alle Amerikaanse koloniën, of het nu Franse (Martinique), Britse of Nederlandse waren, domineerden Joodse kooplieden vaak.

‘Dit gold niet minder voor het Noord-Amerikaanse vasteland, waar in de achttiende eeuw joden deelnamen aan de’ driehoekshandel ‘die slaven uit Afrika naar West-Indië bracht en ze daar ruilde voor melasse, die op zijn beurt werd meegenomen naar New England en omgezet in rum voor verkoop in Afrika. Isaac Da Costa uit Charleston in de jaren 1750, David Franks uit Philadelphia in de jaren 1760 en Aaron Lopez uit Newport in de late jaren 1760 en begin 1770 domineerden de Joodse slavenhandel op het Amerikaanse continent. “…

…In het midden van de zeventiende eeuw kwamen groepen joden in Suriname aan, nadat de Portugezen de controle over Noord-Brazilië herwonnen. In 1694, zevenentwintig jaar nadat de Britten Suriname aan de Nederlanders hadden overgegeven, waren er ongeveer 100 joodse gezinnen en vijftig alleenstaande joden, of ongeveer 570 personen. Ze bezaten meer dan veertig landgoederen en 9.000 slaven, droegen 25.905 pond suiker bij als geschenk voor de bouw van een ziekenhuis en voerden een actieve handel met Newport en andere koloniale havens. Tegen 1730 bezaten Joden 115 plantages en maakten ze een groot deel uit van een suikerexportbedrijf dat alleen al in 1730 21.680.000 pond suiker naar de Europese en Nieuwe Wereldmarkten stuurde.

De slavenhandel was een belangrijk kenmerk van het joodse economische leven in Suriname, dat een belangrijke tussenstop was in de driehoekshandel. Zowel Noord-Amerikaanse als Caribische joden speelden een sleutelrol in deze handel: uit gegevens van een slavenverkoop in 1707 blijkt dat de tien grootste joodse kopers (10.400 gulden) meer dan 25 procent van het totale geld (38.605 gulden) hebben uitgegeven.

…Het joodse economische leven in Nederlands West-Indië, zoals in de Noord-Amerikaanse koloniën, bestond voornamelijk uit handelsgemeenschappen, met grote ongelijkheden in de verdeling van rijkdom. De meeste joden waren winkeliers, tussenhandelaren of kleine kooplieden die aanmoediging en steun kregen van de Nederlandse autoriteiten.

…De joden ontvingen gunstige charters met royale economische privileges, verleend door de Nederlandse West-Indische Compagnie in Amsterdam. Het economische leven van de joodse gemeenschap van Curaçao draaide om het bezit van suikerplantages en het op de markt brengen van suiker, het importeren van gefabriceerde goederen en een grote betrokkenheid bij de slavenhandel, binnen een decennium na hun komst bezaten Joden 80 procent van de Curaçaose plantages. . De kracht van de joodse handel lag in de verbindingen met West-Europa en in het bezit van de schepen die in de handel werden gebruikt.

Zolang er nog geen censuur is toegepast:

Een video , “The Jewish Role in the Black Slave Trade”, een toespraak van prof. Tony Martin met een inleiding door Hoffman.

Waarheid maakt vrij. Deze waarheid kan er ook toe bijdragen.

20210219 Over alle ellende omtrent corona

Wat nauwelijks bekend wordt gemaakt in de MSM is dat vaccineren vaak niet helpt of maar beperkt. Wat ook nauwelijks aan het licht komt is het aantal ernstige bijwerkingen.

Frontnieuws heeft een deel van een dagboek van een gevaccineerde gepubliceerd. Ik deel het hier.

Ik raad iedereen aan om het nu niet te doen” – beschrijving van de vaccinatie van een ziekenhuismedewerkster

Uit het artikel:

De eerste vaccinatie verliep geheel zonder incidenten of bijwerkingen. De tweede, echter, blies het personeel in rijen weg. Sommige meteen, de meeste een à twee dagen later. Ik moest zelf ook naar de eerste hulp met tachycardie, tremoren en andere kwetsuren”.

Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatiegebeuren. Het was echt heel erg

“Ik was gedurende 4 dagen niet in staat om te lopen of voor mezelf te zorgen. Anderen werden geplaagd door pijn die meestal na 1 à 2 dagen overging.

Bij de volgende vaccinaties met Moderna vertoonden de gevaccineerde collega’s al na de eerste vaccinatie extreme pijn in de vaccinatie arm. Op dit moment, is deze pijn bij mijn collega’s nog steeds aanwezig.

Dagen later ontwikkelden zich grote bulten en wondroos-achtige uitslag met een diameter van 20 × 20 cm. Deze hebben we eergisteren (13 februari 2021) met prednisolon en fenistil intraveneus kunnen indammen. Verder was er gisteren (14 februari 2021), ongeveer een week na de vaccinatie, pijn in de gewrichten, in de lumbale wervelkolom en benen. Daarnaast klagen sommige collega’s over depressie en concentratiestoornissen. Sinds vandaag (15 februari 2021) vertonen sommige van mijn collega’s die zijn gevaccineerd met het Moderna-vaccin ernstige huidreacties en de tweede vaccinatie met Moderna ligt nog in het verschiet.

Zelf kan ik alleen maar zeggen dat het me niet verbaast dat er ouderen overlijden na de vaccinatie. Geen verzwakt lichaam is daartegen bestand – wat ik zelf heb ervaren”. Zie link.

Ook bij Frontnieuws:

Dit zal niet eindigen totdat we allemaal zeggen dat het het einde is

Uit het artikel:

Er zijn bijna 8 miljard mensen op deze wereld, en toch legt de meerderheid van hen zich neer bij het gesproken woord en de beslissingen van een kleine minderheid. Hoogstwaarschijnlijk omdat de meerderheid geïndoctrineerd is in een systeem dat hen conditioneert om het gezag zonder vragen te gehoorzamen. Van jongs af aan geïndoctrineerd en geconditioneerd om alleen te weten wat de autoriteiten willen dat u weet, en om precies te doen wat de autoriteiten willen dat u doet, en dit alles zonder vragen te stellen. We zijn in een wereld beland waar vrij denken en het in twijfel trekken van het officiële verhaal wordt bestempeld als wappie, een samenzweringstheorie, gevaarlijk. Maar het eigenlijke gevaar is het gebrek aan vrije gedachten en het vermogen om vragen te stellen.

Hier is een eenvoudige verklaring waarom alles wat u dacht te weten als juist en waar, misschien niet zo is, schrijft Daily Expose. Lees verder bij de link.

Maurice de Hond heeft een open brief aan Mark Rutte geschreven die ook wil delen, Ik volg M. De Hond al langer. Hij heeft beslist een goed punt en een goede kijk op een aantal zaken ook al ben ik het niet altijd met hem eens dan kun je toch laten zien wat goed is. Hij mag dan door enkelen verketterd worden, dat wil niet zeggen dat zij dan gelijk hebben.

Open brief aan Mark Rutte

Uit de brief:

Beste Mark,

Meerdere keren heb je expliciet benoemd, dat je eerder of beter had moeten luisteren naar constructieve critici zoals ik. In het eindejaarsinterview in NRC zei je het volgende:

“Er zijn twee soorten critici. De groep die ik zeer serieus neem, is de groep die zegt: we zien dat er een virus is, maar we hebben kritiek op onderdelen van het beleid. Maurice de Hond bijvoorbeeld. Hij zegt: vergeet de aerosolen niet. Nou, Maurice, zeg ik dan, terecht punt. Moeten we niet vergeten, goed naar de ventilatie kijken.’

En afgelopen zaterdag bij het interview met Jort Kelder zei je: “En er is ook een deel, en dat is een deel dat we te lang niet hebben gezien. Daar zijn we eigenlijk pas in mei mee in gesprek gegaan. Ik noem als voorbeeld even Maurice de Hond.”

Nu vind ik het bijzonder aardig van je, dat je een en ander zo benoemt. Zeker na de pogingen om mij “kalt te stellen” door het tv-programma Propaganda en het NRC-handelsblad en het consequent negeren door de Volkskrant van wat ik sinds maart 2020 hier publiceer.

Helaas weinig van gemerkt

Maar ik moet je tot mijn spijt bekennen dat ik weinig gemerkt heb van het feit dat je sinds mei meer aandacht aan mij geschonken hebt. Ondanks bij voorbeeld mijn expliciete verzoeken vanaf de zomer om bij je persconferenties serieus aandacht te schenken aan ventilatie heb je dat steeds niet gedaan. Daarvoor in de plaats hanteerde je wel bij voortduring het mantra ‘handen stukwassen’ en leek erop of je het woord ‘ventilatie’ niet over je lippen kon krijgen.

In juni heb ik inderdaad wel een gesprek gehad van een uur met drie leden van het OMT. Het gesprek ging over het belang van aerosolen en ventilatie, maar ik had de indruk dat we langs elkaar heen spraken. Inmiddels is Nederland nog één van de weinige landen, die het grote belang van aerosolen bij het verspreiden van Covid-19 ontkennen/negeren. Het was precies datgene wat die 40 professoren (waaronder Robbert Dijkgraaf) in oktober schreven in hun open brief: het RIVM en OMT negeren belangwekkende, recente wetenschappelijke bevindingen. Jaap van Dissel is koppig, zoals hij o.a. ook liet zien rondom de mondkapjes. En als het RIVM toch haar beleid aanpast, gebeurt het op een manier alsof het lijkt dat er niets veranderd is.

Lees verder bij de link

En lezen we dit in de MSM?

Pfizer vertrekt met staart tussen de benen uit India

Het zou mooi zijn als wij zouden kunnen leren van dingen die in andere landen gebeuren. Dan hadden mensen ook in ons land geweten dat het vaccin van Pfizer helemaal niet zo veilig is als Rutte en De Jonge ons voorspiegelen.

Pfizer maakt op dit moment driftig gebruik van allerlei spoedprocedures om toelating te krijgen in landen voor haar coronavaccin. Zo noemen dit in het Engels: “emergency-use authorization”.

Echter, waar ze niet op hadden gerekend is dat de Indiase autoriteiten eisten dat er lokale veiligheidstesten zouden worden uitgevoerd met het vaccin. De Indiase Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) weigerde dan ook om toestemming te geven zonder dat er lokale testen op de plaatselijke bevolking zouden zijn uitgevoerd, waarbij zou worden aangetoond dat het vaccin veilig zou zijn.

De CDSCO verklaarde dat ze hadden opgemerkt dat er serieuze bijwerkingen waren geconstateerd met dit vaccin, zoals verlammingen, allergische reacties en andere klachten, nadat het in andere landen op de markt was gekomen. De CDSCO doet op dit moment onderzoek naar eerdergenoemde bijverschijnselen.

De CDSCO stelt verder dat er vanuit Pfizer geen aanstalten is gemaakt om een plan te presenteren, waarbij de veiligheid van de Indiase bevolking kan worden gewaarborgd. Aangezien dit niet is gebeurd, ziet de CDSCO op dit moment geen aanleiding om een noodgoedkeuring aan Pfizer te verstrekken.

Vervolgens trok Pfizer haar aanvraag in. Ze komen dan met een vaag verhaal waarin ze zeggen dat ze besloten hebben om hun aanvraag in te trekken, gebaseerd op de informatie die de CDSCO heeft gevraagd.

…Het verzoek van de Indiase autoriteiten aangaande veiligheid van het vaccin is niet onredelijk als je ziet wat het Pfizer vaccin tot nu toe allemaal heeft veroorzaakt.

Volgens de officiële Amerikaanse cijfers waren er eind januari daar meer dan 500 vaccinatiedoden en meer dan 11.000 serieuze bijwerkingen gemeld. In 59 procent van de sterfgevallen was er sprake van een Pfizer vaccin en in 41 procent was het Moderna.

Overal ter wereld worden heftige bijwerkingen gemeld van de vaccins, waaronder sterfgevallen. Waar India zoveel verstand heeft om te zeggen: we willen eerst meer zekerheid aangaande veiligheid voordat we goedkeuring geven, is daar bij ons geen sprake van. Saillant detail is natuurlijk dat ’s werelds grootste vaccin producent is gevestigd in datzelfde India.

Bij ons ontkennen ze gewoon dat mensen die na een coronavaccinatie sterven, dood zijn gegaan als gevolg van het vaccin. Als je dat doet, dan is dat best slim, want zo heb je nooit een probleem. Later kunnen ze dan zeggen dat er in ons land helemaal niemand is doodgegaan aan de gevolgen van het vaccin, dat het een daverend succes is geweest en dat we nu al uitkijken naar de volgende generatie vaccins die nog meer bescherming zullen bieden tegen al de vreemde mutaties die overal opduiken.

…En dat mensen steeds wijzer worden, blijkt ook uit het feit dat bij een vaccinatieronde voor (nota bene) artsen in Duitsland meer dan de helft niet kwam opdagen. Duitse autoriteiten zijn daar niet blij mee en noemen dit niet solidair gedrag.

Naarmate mensen wijzer worden en bewust van de grote gevaren van dit experimentele coronavaccin, des te meer zullen er weigeren.

En lees eens wat anders:

Covidinose Paranoïde waanvoorstelling

Uit het artikel:

Ja, het is werkelijk verbazingwekkend. Een van mijn diploma’s is psychologie en ik zeg al 6 tot 8 maanden dat de meerderheid van de mensen aan een ernstige psychose lijdt … dit is een communistische controlemethode. De kwaadaardige zielen die erbij betrokken zijn, antichristen, die proberen de hele christenheid te vernietigen, kunnen door onwetendheid en angst gemakkelijk ‘de kudde op hol slaan’ in elke richting die ze willen. Ze hebben de bevolking de afgelopen 40 of 50 jaar teruggebracht tot een niveau van de 5e klas en als dat niet erg genoeg is, vullen ze die toch al beschadigde geest met zoveel desinformatie, leugens en perversie, de meerderheid is in wezen lobotomie en kan niet denken rationeel; ze reageren op emotionele triggerwoorden zoals pre-adolescenten reageren terwijl ze rond een kampvuur zitten, midden in de nacht, luisterend naar spookverhalen. Het is echt crimineel.

…De massa wordt betoverd door een goedkope goochelshow / podiumhypnose. Elk jaar sterven er mensen om hen heen en ze knipperen nooit met hun ogen. Ouderen, zwaarlijvige mensen, mensen met bestaande aandoeningen, mensen met een aangetast immuunsysteem die een overvloed aan geneesmiddelen gebruiken, inclusief mensen in verpleeghuizen sterven elk jaar aan de griep (of de griepprik). Mensen sterven elk jaar aan hartaandoeningen, nierfalen, aids, kanker, enz. En de ongevoelig gemaakte massa betaalt er geen aandacht voor. Maar nu zijn de media bewapend tegen diezelfde ongevoelig gemaakte massa’s, en door angst-terrorisme en criminele etikettering van 95% van de normale sterfgevallen als “covid” mensen zijn geterroriseerd tot hysterie.

Iemand die zich al heel boos maakt maar op een andere manier als de man hierboven is Robert Kennedy jr. Hij werkt hard als advocaat voor ouders die beschadigde kinderen hebben door vaccins. Hij deelt veel over vaccins maar ook over Gates.

Via Makow: (ik heb er al eerder over gedeeld maar doe het nog een keer)

Bill Gates probeert de traditionele landbouw te vernietigen

Uit het artikel:

…”Gates heeft een Napoleontische begrip van zichzelf, een eetlust die is afgeleid van de macht en ongereguleerd succes, zonder zure harde ervaring, geen tegenslagen. ” – Rechter Thomas Penfield Jackson, voorzitter van de Gates / Microsoft antitrustfraudezaak

…De wereldwijde lockdowns die Bill Gates hielp orkestreren en cheerleaden, hebben alleen al in de VS meer dan 100.000 bedrijven failliet gemaakt en een miljard mensen in armoede en dodelijke voedselonzekerheid gedompeld die, naast andere verwoestende schade, maandelijks 10.000 Afrikaanse kinderen doden, terwijl Gates ‘rijkdom toenam. met $ 20 miljard . Zijn vermogen van $ 133 miljard maakt hem tot de vierde rijkste man ter wereld .

…Gates gebruikt dat nieuwe geld om zijn macht over de wereldbevolking uit te breiden door gedevalueerde activa te kopen tegen vuurverkoopprijzen en te manoeuvreren voor monopoliecontrole over de volksgezondheid , door gevangenissen , online onderwijs en wereldwijde communicatie te privatiseren en tegelijkertijd digitale valuta , hightech bewaking , data oogstsystemen en kunstmatige intelligentie .

…Voor een man die geobsedeerd is door monopolistische controle, moet de mogelijkheid om ook de voedselproductie te domineren onweerstaanbaar lijken.

…Voormalig staatssecretaris Henry Kissinger, een protegé en partner van David Rockefeller, merkte op: ” Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen .”

…Schwab en Prins Charles onthulden “The Great Reset” op een WEF-top in mei 2020. Het is een visie om de wereld over te brengen naar een totalitaire en autoritaire bewakingsstaat die wordt gemanipuleerd door technocraten om getraumatiseerde bevolkingsgroepen te beheren, rijkdom naar boven te verschuiven en de belangen te dienen. van elite miljardair oligarchen. Om het wereldwijde voedselbeleid te “resetten”, heeft het WEF een organisatie gepromoot en samengewerkt met een organisatie genaamd EAT Forum , die zichzelf omschrijft als het “Davos voor voedsel”.

…De Gates Foundation is geen conventionele filantropie. Het geeft minuscule , indien aanwezig, steun aan populaire doelen zoals de Wounded Warrior Foundation, ASPCA, milieu- of stemrechten of burgerrechtenorganisaties.

Gates ‘briljante geest bedacht dit plan om een stichting te vormen die zijn inkomen beschermt, en hem in staat stelt om belastinggeld te gebruiken door de inkomsten van de stichting te investeren in projecten die zijn rijkdom vermenigvuldigen en zijn macht en publieke prestige vergroten, terwijl hij belastingen ontwijkt …

Iemand anders die zich boos maakt en die ik regelmatig deel via Makow is de schrijver Mike Stone:

De overgrote meerderheid van de mensen weigert de waarheid te onderzoeken, te zien of te erkennen. Zijn ze je echte vijanden in het leven?

Uit het artikel:

…Jezus zei: “Als ze Mozes en de profeten niet horen, zullen ze ook niet worden overgehaald als iemand uit de dood opstaat.”

We hebben Mozes vandaag niet, maar we hebben wel een virtuele lawine aan informatie beschikbaar, zelfs met de huidige staat van censuur, deplatforming en het verbannen van boeken. En toch – en NOG STEEDS – weigert de overgrote meerderheid van de mensen de waarheid te onderzoeken, te zien of te erkennen. Zijn ze je echte vijanden in het leven?

…Wetende hoe cognitieve dissonantie kan worden gegenereerd om de overtuigingen van mensen te veranderen, is het gemakkelijk in te zien waar sociale distantie over gaat. Het is gewoon dezelfde cult-techniek die bij grotere groepen wordt gebruikt. U betrekt mensen bij activiteiten die suggereren dat er een epidemie gaande is en zij accepteren het uiteindelijk als waarheid om cognitieve dissonantie te minimaliseren.

Ik stop met

Noodkreet van ondernemers

lees daar het artikel

Net zoals ik iedere dag voorbeelden kan laten zien van dappere mensen die proberen de waarheid te achterhalen, kan ik iedere dag de ellende laten zien van de gevolgen van de lockdowns en de giftige politiek. Hopelijk worden steeds meer “schaapjes” wakker. Het slikken van de rode pil is zwaar maar noodzakelijk.

Hier kun je informatie vinden als je het moeilijk vindt om de rode pil te slikken:

Het is een bibliotheekcatalogus met directe links naar Corey’s Digs onderzoeksrapporten en video’s die de rapporten in categorieën onderverdelen, evenals fantastische bronnen en tools voor onderzoek en feitencontrole! Deze catalogus wordt twee keer per jaar bijgewerkt en is gratis in pdf te downloaden in The Bookshop , waar ook tientallen onderzoeksrapporten te downloaden zijn.

Dit is hun filosofie die ik al meerdere keren heb gedeeld:

Veel mensen worstelen met pogingen om te ‘redpilleren’, ‘anderen wakker te maken’ of gewoon te communiceren met anderen die het niet eens zijn over veel onderwerpen. Ik denk dat het grootste probleem de “kloof” is die is gecreëerd, waar we allemaal in zijn gevallen – links versus rechts. Als we dat verwijderen en direct naar de kernkwesties gaan, gaat het in feite om een ​​corrupte kracht die in elke instelling is geïnfiltreerd om mensen te controleren en tot slaaf te maken. In plaats van gesprekken te benaderen vanuit het standpunt van “links versus rechts”, schrap je de politiek allemaal samen en bespreek je de kernkwesties die alle mensen raken. Het is een beetje een lastige dans, maar het kan zeker worden gedaan.

Als je eenmaal een gemeenschappelijke basis hebt gevonden en niet langer een “bedreiging” bent, en ze sommige gebieden van corruptie hebben herkend, kun je beginnen andere waarheden naar buiten te druppelen. Maar ik denk dat het belangrijkste is om altijd in gedachten te houden dat dit niet gaat over het winnen van een debat, gelijk moeten hebben, of iets opdringen aan iemand die er niet klaar voor is – dit gaat over onszelf genezen en anderen genezen, en uiteindelijk , waarbij we onze kracht terugwinnen, waarvan een groot deel spiritueel is.

Kom altijd uit een plaats van mededogen, want als je dat niet doet, zal het worden gevoeld en zal er snel een muur ontstaan. Intentie is alles, en het uiteindelijke doel is dat de hele mensheid evolueert uit dit systeem en buiten de kaders die ze hebben geprobeerd ons binnen te houden. Dus vind een gemeenschappelijke basis, breng een oprechte boodschap over en zorg ervoor dat uw intentie in uitlijning. Mensen willen van nature anderen helpen, willen zich gesteund en geliefd voelen en moeten zich ‘veilig’ voelen, dus buiten de perken treden, zal alleen maar uitlopen op een ramp. Ga uit het ego, in het hart, en houd het echt.

20210218 Over alle leugens omtrent corona

Een van de “grote mythen” die al maandenlang worden gebruikt om lockdowns en verregaande sluitingen van het dagelijks leven te rechtvaardigen, is de overbelasting van ziekenhuizen in deze zogenaamde pandemie, waarbij er steeds minder werkelijke slachtoffers zijn. Een echte pandemie zou gekenmerkt worden door een massale toename van het aantal ziekenhuisopnames, in alle leeftijdsgroepen en vooral door gevallen die oorzakelijk zijn getroffen door de pandemie. Het tegenovergestelde is het geval bij Corona.

Nu bewijst een opzienbarende studie, die vorige week op het portaal medRxiv werd gepubliceerd en waarover het nieuwsorgaan Sciencefiles bericht, dat Corona, in tegenstelling tot de officiële propaganda, niet tot een hogere, maar tot een lagere bezettingsgraad van de Duitse ziekenhuizen heeft geleid.

Weer een pandemie leugen ontrafeld

Een onderzoek van het dagblad de Zeit heeft nu tot het resultaat geleid dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege een positief SARS-CoV-2-testresultaat aanzienlijk overschat wordt.

Zo zijn: “tussen de 20 en 30 procent van de mensen die in de officiële statistieken als Coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen, niet in het ziekenhuis opgenomen vanwege Corona, maar werden toevallig positief getest”.

Met, niet vanwege Covid-19 in ziekenhuis.

Met zijn nieuwe richtlijnen heeft Facebook kritiek op of scepsis over het Coronavaccin verboden – met name beweringen dat het controversiële mRNA-vaccin de genetica kan aantasten. Uit een gelekte video-opname blijkt echter dat Facebook’s CEO en oprichter Mark Zuckerberg zelf zijn bezorgdheid heeft geuit over de schadelijke effecten van het vaccin en ook heeft laten doorschemeren dat het de menselijke genetica kan wijzigen.

Het was in juli 2020 dat Mark Zuckerberg tijdens een interne videoconferentie er bij mensen op aandrong om heel voorzichtig te zijn met het vaccin, omdat ze niet weten wat de bijwerkingen op lange termijn zijn en welke schade daaruit kan voortvloeien.

Gelekte video onthult Zuckerberg’s eigen vaccin scepsis

Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb, onderstreept dat een sterfgeval na vaccinatie niet wil zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie.

Men hanteert tegenwoordig de filosofie dat het heel moeilijk is om vast te stellen waaraan iemand nu precies is overleden.

Tot voor kort was dat niet zo moeilijk, want als een parachutist was vergeten zijn of haar parachute te openen dan waren ze overleden aan corona. Hetzelfde gold als iemand was opgegeten door een haai, maar nu hebben ze toch een groot probleem met de vaccinatiedoden.

Vaccinatiedoden horen bij het nieuwe normaal

verder uit het artikel:

We hebben in ons land een organisatie die Lareb heet en waar bijwerkingen van, in dit geval, de coronavaccins gemeld kunnen worden, inclusief sterfgevallen. Zoals we gezien hebben worden in de praktijk de meeste vaccinatiedoden niet doorgegeven aan Lareb, omdat deze formeel overleden zijn aan allerlei oorzaken, behalve aan de gevolgen van het vaccin.

Desondanks zijn er ondertussen bij Lareb inmiddels 35 sterfgevallen gemeld. De werkelijke aantallen liggen uiteraard vele malen hoger vanwege onder andere bovengenoemde oorzaken.

De manier waarop vervolgens wordt gereageerd is zowel walgelijk als crimineel. Niet één van die mensen die zijn gestorven nadat ze een vaccinatie kregen zijn volgens Lareb dood als gevolg van de vaccinatie.

Net zoals al die mensen die overal wereldwijd sterven nadat ze zijn gevaccineerd, niet zijn doodgegaan als gevolg van het vaccin.

Al die mensen hadden nu simpelweg nog geleefd als ze geen vaccinatie genomen hadden. Veel duidelijker kan het toch niet.

Je zult je toch hebben laten inspuiten met een GMO tijdbom die ze coronavaccin noemen en je krijgt vervolgens dit te horen:

Een mondkapje op, anderhalve meter afstand houden, je laten testen bij klachten: zelfs als je bent gevaccineerd, is dat nog niet voorbij. Het RIVM doet een oproep aan Nederlanders die al gevaccineerd zijn om zich nog trouw aan alle coronamaatregelen te houden.

De boodschap aan de ontvangers van die prikken: al ben je gevaccineerd, dat betekent niet dat je je niet meer aan de regels hoeft te houden. “Het is niet zo dat je dan opeens meer kunt. Zo ver zijn we nog niet”, zegt een woordvoerder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Hoe zit dat? De coronavaccins (en alle andere vaccins) zijn niet voor 100 procent effectief. Ze beschermen niet voor de volle 100 procent tegen het virus, dus is er nog altijd een kans dat je besmet raakt.

En daar gaan we. Als straks meer en meer mensen dood neer zullen vallen na een coronavaccin, dan kan het RIVM zeggen dat ze vooraf gewaarschuwd hebben dat de bescherming nooit 100 procent is.

De vaccinatiedoden zullen dan die ongelukkigen zijn bij wie het vaccin nog net optimaal heeft gewerkt en uiteraard de mutaties.

De ontelbare varianten om ons in te dekken. Want helaas werken ook niet alle vaccins evengoed tegen alle soorten.

Zuid-Afrika geeft zijn voorraad AstraZeneca-vaccins aan de Afrikaanse Unie . Het land gebruikt het middel zelf niet omdat het niet goed zou werken tegen een Zuid-Afrikaanse coronamutatie.

De vaccinatiecampagne werd opgeschort nadat bleek dat het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca nauwelijks bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse virusvariant.

De nieuwe varianten zullen met de regelmaat van de klok verschijnen. Er zullen meer en meer mensen doodgaan, maar dat zal allemaal het gevolg zijn van de varianten waartegen het vaccin nog niet optimaal werkt.

Gaat iemand dood na een vaccin, dan zal de Britse variant ervoor gezorgd hebben dat dit net het laatste zetje was dat de patiënt nodig had vanwege “onderliggend” lijden.

Als mensen massaal weigeren om zich te laten testen, dan is er geen nep pandemie meer.

Als niemand zich meer laat testen, dan kunnen ze bovendien ook niet meer allerlei “besmettingscijfers” rondstrooien waarop de huidige tirannie is gebaseerd.

Er is geen enkele wet die zegt dat je je moet laten testen en dus is er ook geen enkele manier waarop iemand jou kan dwingen om je te laten testen als je niet wilt. Stop de nep pandemie, stop met testen.

Is ditbovenstaande groot nieuws en zien we het op het journaal?

En het volgende:

Twee ziekenhuizen stoppen met AstraZeneca vaccin vanwege hoog aantal bijwerkingen

Twee ziekenhuizen in Duitsland zijn gestopt met het inenten van het AstraZeneca/Oxford mRNA vaccin. De reden is dat een zeer hoog aantal werknemers ziek werd door bijwerkingen. Ondertussen bevestigen steeds meer wetenschappers en artsen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vaccinaties en het onstaan van ernstige auto-immuunziekten. In Nederland haalde een huisarts uit Enschede het nieuws toen een van zijn gezonde patiënten na vaccinatie overleed, en hij voor de radio er openlijk aan twijfelde of de vaccins wel wetenschappelijk verantwoord zijn.

…Bart van Tienen uit Enschede is niet de eerste huisarts die openlijk in verzet komt. Vorige week dinsdag overleed een van zijn (gezonde) patiënten na gevaccineerd te zijn met het Moderna ‘chimpansee’ vaccin. In een gesprek met de regionale radiozender 1Twente zei hij dat het vaccinatieprogramma volgens hem onder grote druk tot stand is gekomen, en meer politiek gedreven is dan wetenschappelijk verantwoord.

…Mensen mogen alleen door Covid sterven, nooit door vaccins

Na de dood van twee Denen kort na vaccinatie werd beweerd dat de sterfgevallen ‘toeval’ waren, en de slachtoffers reeds onderliggende aandoeningen hadden. Deze hypocriete omkering zien we sinds vorig jaar ook in Nederland en de rest van de wereld: mensen die overleden mochten alleen maar aan Covid-19 zijn bezweken. Zelfs verkeersslachtoffers werden na een post-mortum test op de Covid lijst gezet. Comorbideiten zoals kanker telden niet meer mee. Met de Covid vaccinaties wordt exact het omgekeerde gedaan: het mag nooit aan de experimentele producten van Big Pharma liggen, dus ‘moet’ er wel een andere oorzaak zijn geweest. Van de mensen die in bijvoorbeeld Zweden, Portugal, Mexico, de VS, Zwitserland pal na hun vaccinatie overleden, wordt dat eveneens beweerd.

…Ook een verschijnsel dat over de hele wereld in diverse landen, waaronder Italië, Zweden en Duitsland, is opgetreden: in verpleeghuizen sterven de bejaarden soms bij bosjes tegelijk nadat ze tegen Covid zijn gevaccineerd. In Auburn (New York) overleden 32 van de 193 bewoners van een verpleeghuis na toediening van het Pfizer vaccin. In Nederland weten we uit zeer betrouwbare bron van een verpleeghuis waar ongeveer 10% van de bewoners overleed na een recente griepvaccinatie, en nog eens 10% na de eerste corona vaccinatie. Zoals we vorig jaar al vaak voorspelden worden de doden bijna overal aan een ‘mutatie’ toegeschreven, en niet aan het vaccin.

…Monsterwinsten ten koste van gezondheid miljarden mensen

Aandelen Pfizer werden vorig jaar in korte tijd $ 48 miljard meer waard dankzij de onderstaande uiterst geraffineerde strategie, die al tientallen jaren over de hele wereld door alle Big Pharma producenten met groot succes wordt toegepast, en waar overheden keer op keer weer in blijken te trappen:

1. Systematische extreme overdrijving van het gevaar van een virus (‘Disease Branding’, zoals dat in vaktermen wordt genoemd);

2. Systematische extreme overdrijving van de efficiëntie en veiligheid van vaccin

20210217 Over kennis 5

Mattheüs 5, 31-32: Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

Dit gaat over liefde en de bescherming daarvan. Het heeft vaak voor ophef gezorgd en werd bestempeld als ouderwets en achterhaald. Bekijk dit in het licht van de baäl religie en het wordt heel anders. De vrouw was vaak “onderdeel” van hoererij en Jezus beschermde de vrouw en wilde de liefde binnen een relatie beschermen. “Zij” willen hoererij tot op de dag vandaag. Eerst was het in het verborgene en nu is het open en bloot. De vrouw wordt het liefst wulps afgebeeld en ook in die rol gedwongen. De waakzame burger belicht dat vaak.

Ook nu weer in een artikel over een nieuw album in de muziekindustrie van ldr

Kijk naar foto’s en je ziet waarvoor de vrouw bedoeld is in hun ogen. Het zijn altijd blanke vrouwen en vaak ook zwarte vrouwen die wulps moeten zijn. Maar het zijn nooit “dochters van hen”.

En onze kinderen kijken daarnaar, luisteren ernaar en voor die kinderen zijn dit rolmodellen.

Het gaat altijd over seks en bloed (rituelen) en het concept “slavernij”. De “kinderen” uit de muziekindustrie zijn slaaf van “hen” in ruil voor roem en geld tot ze afgedankt worden of ver(zelf)moord.

“Het kernconcept van de video draait om chemtrails die boven Lana worden gespoten. Deze chemtrails veranderen het weer en veroorzaken een tornado. De video maakt duidelijk dat de tornado een metafoor is voor Lana’s mind control, waar ze zich distantieert van haar kernpersoonlijkheid. Met andere woorden, ze is zichzelf niet. De chemtrails vertegenwoordigen dat zij bestuurd wordt van “boven”: de occulte elite.

Omdat we allemaal dezelfde lucht inademen, kan de video ook de wereld als geheel weergeven die wordt bestuurd door de occulte elite. Door constante hersenspoeling (chemtrails) wordt de massa naar de omhelzing ( aanvaarding) geduwd van alles wat slecht, verwrongen en zelfvernietigend is. Ondertussen lachen ze ons uit achter hun gaasmaskers.”

Het oude testament staat vol met voorbeelden van strijd tussen goed en kwaad en tussen de regels door kun je lezen dat baal steeds wint. Mozes blijft te lang boven op de berg en als hij beneden komt heeft het volk alweer een gouden stier gemaakt ( symbool voor baäl / lucifer) Mozes wil het volk uit de verdorvenheid halen want hij gelooft in Ik Ben maar het volk gelooft in de heidengod Jahwe. In het oude testament (dat corrupt is door “hun ingrijpen”) zien we steeds de verwisseling tussen God ( Ik Ben Die Ik Ben) en Jahwe.

Het christendom is geïnfiltreerd door “hen” en de evangelische en zionistische christenen geloven in een doorgaande lijn van Jahwe naar Jezus naar nu.

De infiltratie is wereldwijd en we leven in een satanische wereld, de wereld van lucifer. De wereld die geregeerd wordt door “hen”.

“Het individu is gehandicapt door oog in oog te staan met een samenzwering die zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat die bestaat”, J. Edgar Hoover

“Het is net zo moeilijk voor de goeden om het kwaad te vermoeden, als voor het kwaad om het goede te vermoeden.” Marcus Tullius Cicero staatsman, redenaar, schrijver (106-43 v.Chr.)

De beste verdediging van het kwaad is de ontkenning van het bestaan ervan door de mens, meestal onder de termen samenzwering of paranoïde samen met de propaganda dat mensen in wezen slecht zijn. De straf die goede mensen betalen voor onverschilligheid jegens openbare aangelegenheden, wordt bepaald door slechte mensen. Plato

“Symbolen zijn erg belangrijk. Als je het niet denkt, doe dan een swastika om je arm, loop een synagoge binnen en kijk wat voor reactie je krijgt. Symbolen lokken emotionele reacties uit bij mensen. Nog belangrijker is dat symbolen hun eigen spirituele aanwezigheid hebben. Ze vertellen je dingen. ” Jordan Maxwell, lezing over oude symbolen en verborgen betekenissen

Occultisten geloven dat symbolen bij hun creatie een bovennatuurlijke kracht krijgen. Er wordt ook aangenomen dat deze kracht toeneemt naarmate de niet-ingewijden onwetend blijven over de ware betekenis van het teken. Volgens het boek Magic Symbols van Fredrick Goodman wordt een occult symbool gedefinieerd als: “… een beeld dat een innerlijke betekenis verbergt. Deze betekenis is meestal sluw verborgen achter een vorm …” —- How Satan Turned America Against God; door Dr. William P. Grady

De illuminatie oefenen in buitengewone mate invloed uit op populaire visuele media. Elk belangrijk filmscript dat zich in de pre-productiemodus bevindt, wordt voorgelegd aan belangrijke illuminatie-ondergeschikten wier rol het is om het script te beoordelen op mogelijke wijzigingen of invoegingen. Deze wijzigingen kunnen groot of klein zijn, afhankelijk van het materiaal van het script. Door Aspen bij henrymakow.com

Naast Makow heeft Texe Marrs veel over dit onderwerp geschreven. Hij is een gepensioneerde officier van de Amerikaanse luchtmacht, heeft lesgegeven aan de Universiteit van Texas in Austin en is verschenen op radio- en tv-talkshows in heel Amerika. Helaas onlangs overleden. Hij is auteur van meer dan 37 boeken. Ik heb regelmatig stukken van hem gelezen. Heel bekend van hem: Codex Magica

Uit het boek:

“Ze zijn overal. Slim vermomd. Op tv, ingebed in tijdschriften en op de loer in krachtige advertenties. Soms zijn ze subtiel of subliminaal, soms direct, provocerend en geestverruimend van kracht. Vreemde symbolen, tekens, talismannen en handdrukken die onze geest programmeren en beheersen. Henry Makow , scherpzinnige onderzoeker en essayist, zegt dat ze sleutelcomponenten zijn van de satanische samenzwering die ons nu confronteert met maximale kracht en kwaad. “Deze satanische samenzwering”, waarschuwt Makow, “slaagt alleen omdat mensen niet kunnen geloven dat zoiets kolossaals en monsterlijks werkelijk bestaat.”

De wereld is een strijd om onze ziel. De mensen die deze producten, geweld en seks promoten, opereren niet willekeurig.

We zijn aan alle kanten omringd door kwaad – letterlijk daarin ondergedompeld – maar de goddelozen en de bedriegers willen dat we geloven dat kwaaddoen uitzonderlijk is. Van kinds af aan is ons geleerd dat kwaad en corruptie het werk is van weinigen, dat de meeste mensen deugdzaam, eerlijk en goed zijn, dat de meeste van onze politici echt onze belangen voor ogen hebben, dat het sociale systeem, met uitzondering van een paar devianten en criminele types, in wezen gezond is

Met dergelijke verzekeringen slaken de meeste mensen een diepe zucht van verlichting. ‘Maak je geen zorgen, wees gelukkig’.

Het is tenslotte niet leuk om negatief te zijn, om een scepticus te zijn te midden van een natie van wannabe blije gezichten.

Helaas is de massa die in deze onzin gelooft, opgeslokt en voorbestemd om zeer binnenkort een ruwe schok en een abrupt ontwaken te ontvangen.

Waarom hechten de illuminatie zo veel waarde aan geheimhouding? Waarom alle mysterieuze, gecodeerde tekens, handdrukken, symbolen, taal en codes? Er zijn veel redenen voor. Ten eerste lijkt de psychopaat – dit zijn het soort mensen dat illuministen zijn – aangetrokken te worden tot de duisternis, tot mysterieuze perversiteiten en diep occultisme.

Zoals je zult ontdekken bij het bestuderen ervan hebben de illuminatie zeker veel te verbergen. Gezien hoe de leiders van deze beruchte organisatie verantwoordelijk zijn voor ontberingen , bloedvergieten en revolutionaire terreur op wereldschaal , als hun geheimen zouden worden ontdekt, zou er een hel zijn om te betalen. Als de massa’s ooit uit hun trance zouden ontwaken en zouden beginnen te begrijpen hoe vreselijk ze bedrogen zijn, zouden ze woedend ontwaakt worden en de elite ophangen aan de dichtstbijzijnde lichtmast.

Vrijmetselarij is een broederschap binnen een broederschap – een uiterlijke organisatie die een innerlijke broederschap van de uitverkorenen verhult. De onzichtbare samenleving is een geheime broederschap gewijd aan een geheim.

Het smerigste geheim is dit:

Dat de onbekende ‘ God ‘ die door de vrijmetselaars werd aanbeden en met zulke vage namen als de Grote Architect van het Universum en met codenamen als Abaddon, Mahabone en Jahbuhlun werd genoemd, is eigenlijk niemand anders dan satan of lucifer.

Dat is het grootste geheim dat de illuminatie aan het zicht wil onttrekken.

De verlichte (zogenaamde “verlichte”) man die dit duisterste geheim kent, wordt onderwezen door zijn superieuren en gaat geloven dat iedereen die het geheim kent op de een of andere manier verfijnder, wereldser, intelligenter en spiritueel scherpzinniger is dan de ongemanierde, vulgaire en grove mensen die dom de God van de Bijbel volgen . Domme mensen verdienen het om bedrogen te worden, zeggen de vrijmetselaars en illuministen.

Hoe voelt het, beste lezer, om te beseffen dat de slechte mannen van de illuminatie en van de loge en andere geheime genootschappen jou, mij en iedereen buiten hun eigen speciale domein beschouwen als ‘godslasterlijk, onzedelijk en onwaardig’?

Symbolen als geheimen om hun verrotte en corrupte geheimen in stand te houden, gebruiken de illuminatie-leiders en groepen . De riten, ceremonies, handtekens en grepen van de illuministen zijn gebaseerd op de wetenschap en kunst van symboliek. Er wordt gezegd dat symboliek begon zoals opgetekend in het Bijbelboek Genesis, toen God een “merkteken” of teken plaatste op Kaïn die zijn broer Abel had gedood. Door de geschiedenis van de mensheid heen werden tekens, afbeeldingen en hiërogliefen gebruikt om woorden, ideeën, concepten en geheimen over te brengen.

Voor de man wiens hele leven is ondergedompeld in magische symbolen, tekens en codes, en die een plechtige eed heeft afgelegd om geheimhouding te bewaren uit angst voor onthulling, krijgt de wereld een bovennatuurlijke, paranoïde kwaliteit. Dergelijke mannen zijn inderdaad schizofreen en worden verscheurd tussen hun rol in de normale wereld van alledag en hun ondergrondse bestaan in de smerige wereld van hun occulte broederschap. Illuministen zijn inderdaad zeer gevaarlijke mannen.

Er is onderzocht dat hun tekens en symbolen uit Babylon kwamen . De Bijbel waarschuwt dat de oude mysteriereligie van het goddeloze Babylon in de laatste dagen terug zal keren naar demonische overheersing (zie Openbaring 13, 17 en 18)

Wanneer we ons realiseren dat, voor de elite, wordt beweerd dat hun symbolen doordrenkt zijn met dynamisch leven – dat het echte dingen zijn, actieve beelden die maken en getuigen en creëren, beginnen we de krachtige en explosieve betekenis te begrijpen waarmee de illuminatie hun tekenen en symbolen dienen.

Voor hen zijn dit niet alleen geometrische vormen, architectonische patronen, lijnen en cirkels. Hun tekens en symbolen leven en bezitten creatieve kracht. Het zijn archetypen en gedachtevormen. Kortom, het zijn echte dingen die presteren.

Helena Blavatsky , medemetselaar en grondlegger van de theosofie , was ongewoon openhartig toen ze ooit opmerkte:

‘Wat moet iemand doen als het, om over mensen te heersen, nodig is om hen te misleiden? … Want hoe eenvoudiger, dwaas en hoe grover het fenomeen, hoe groter de kans dat het slaagt. “

Waarom zijn de illuministen er tot nu toe in geslaagd hun misleidende werk te doen? Is het niet vanwege de goedgelovigheid van het grote publiek? Er wordt wel gezegd dat “de meeste mannen een leven van stille wanhoop leiden”. Dit is waar, en zo is het dat de meesten in hun stille moeras van wanhoop hun zinnen proberen te verdoven door middel van alcohol, drugs, seks en amusement. Van binnen gekweld, maar hun uiterste best doen om een glimlach op hun gezicht te houden, niet in staat de waarheid onder ogen te zien, te bang om zelfs maar aan zichzelf toe te geven dat er iets mis is, weten de meeste mannen niet eens wie hun kwelgeesten werkelijk zijn.

Degenen die de verschillende aspecten van de samenzwering niet onderzoeken, zullen niet in staat zijn de wereld te begrijpen .

Het is betreurenswaardig dat de massa een de ongebreidelde onwetendheid heeft en geen of weinig begrip van het enorme kwaad dat voor hun deur staat en op het punt staat de deur open te breken en erin binnen te gaan. Onwetendheid dient het kwaad.

Historici zijn, net als andere gevestigde “experts”, nauwelijks te vertrouwen zijn, want ze schrijven altijd een geschiedenis die ze graag zouden willen geloven.

Ze beperken zich tot het rapporteren van alleen datgene wat in overeenstemming is met en overeenstemt met de sociaal aanvaarde kijk op geschiedenis en ‘waarheid’. Als een reeks feiten onaangenaam of ongemakkelijk is voor de officieel goedgekeurde mantra of versie van gebeurtenissen, moet de realiteit eronder lijden. Feiten moeten non-feiten worden en leugens moeten worden omgezet in “betrouwbare waarheden”.

In George Orwells boek 1984 blijkt dat het hele afschuwelijke totalitarisme dat de held verpletterde, gebaseerd is op het beëindigen van een simpele, nutteloos klinkende vrijheid. “Vrijheid”, zegt het, “is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is.”

20210217 Over kennis 4

Mattheüs 5, 27-30:

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Wat ons hier geleerd wordt, is zelfbeheersing.

Dit staat in tegenstelling tot de wereld van het oude testament. Dat is het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, het verhaal van oorlog, bedrog, misleiding en slavernij. Het is de wereld waarin lucifer steeds weer won. God maakte zich kenbaar en hielp de mens maar die wees Hem steeds weer af. Met de komst van Jezus en Zijn leringen werd de mens duidelijk gemaakt in welke werkelijkheid hij eigenlijk leefde en waaruit hij een ontsnappingsmogelijkheid kreeg. En Jezus was niet alleen de verzoener. Hij was ook het zoenoffer. Met Zijn kruisdood werd satan verslagen en kreeg hij nog een laatste kans. Die nu aan het aflopen is. Dit wordt de eindtijd genoemd.

We leven nog steeds in een satanische wereld waaruit we kunnen ontsnappen maar de tijd dringt. We zijn omgeven door het satanisme maar we weten het niet want het is ons niet geleerd. We hebben geen begrip gekregen van wat er werkelijk speelt. Onze instituties, onze kerken zijn allemaal geïnfiltreerd. Maar door internet ontstaat er kennis waardoor de mensheid kans heeft te ontsnappen.

Het zal voor velen onbegrijpelijk in de oren klinken omdat we tot “deugers” worden “opgevoed”. Dat betekent dat we moeten geloven dat de meeste mensen deugen en dat we allemaal wel wat goeds in ons hebben. Dat eerste is niet waar dat tweede wel maar we snappen niet goed dat die strijd tussen goed kwaad niet alleen in de buitenwereld plaatsvindt maar ook in ons binnenste en dat de verleidingen en misleidingen juist die verkeerde kant in ons aanwakkeren waarvan we dan denken dat het toch goed is.

Jezus leert ons onszelf te beheersen want in de luciferiaanse wereld moet “alles kunnen” en worden natuurwetten door God gegeven daarom steeds meer overtreden.

Juist om wat Jezus leerde, is het Christendom gehaat. Gehaat door hen die juist niet aan zelfbeheersing willen doen en dat beschouwen als juk. Dan kan een openlijke travestiet openlijk onderminister van gezondheid worden in de V.S. Dit staat symbool voor de “overwinning” van hen. We kunnen en willen niet zien dat dit degeneratie (slechter worden) is, ontaarding. De luciferiaanse levenswijze is een ontaarde levenswijze. Die was eerst nog aan het oog onttrokken maar wordt ons steeds meer openlijk opgedrongen.

Uit de bijbel kennen we het verhaal van de “goden van de heidenen” maar het volk dat er bij vandaan moest komen en een taak had, heeft zijn taak verwaarloosd want ze bleven gevoelig voor die goden van de “buren”. Het waren allemaal luciferiaanse goden en baälvereringen al heette het soms anders maar het kwam allemaal op hetzelfde neer: de jaloerse god eiste zijn deel en beloofde van alles. Ik heb er vaker over geschreven dat het christendom geïnfiltreerd is door “hen” en onze bijbel vaak verkeerd vertaald is. Jahwe is niet de god van de christenen. De God van de christenen is “Ik Ben Die Ik Ben”. Geef Mij geen naam. En wat doen zij? Zij geven God veel namen en verwisselen God met lucifer.

Het gewone volk wist en weet dat allemaal niet. De meeste christenen geloven in een “joods-christelijke” God en maken een ernstige fout. Van het volk was niet veel overgebleven ( de stammen waren opgenomen in andere volken) en de gewone Judaieten die r nog waren werden getiranniseerd door de farizeeën en de hogepriesters. (denk aan de tempeluitdrijving)

Wat nu jodendom heet is farizeeëndom en de Thora is geen leidraad voor deze “elite” maar de babylonische Talmoed die ongeveer in de 5 en 6 de eeuw ontstond. Dit is een occultboek dat stoelt op de baäl religie. Gewone mensen weten dat niet. En de mensen van dat boek die dus luciferiaans zijn, ofwel satanisch, zijn de wereldoverheersers. Zij begonnen via Rome de wereld te veroveren en ze werden als kameleons om hun zin te krijgen. Zo werden ze makkelijk Rooms, of Jezuïet of moslim enz. Uit hun koker is de islam ontstaan en zij hebben de Rooms Katholieke kerk tot “hoofdkerk” gemaakt die volkomen luciferiaans is geworden. Zo hielden ze controle over het christendom met de Jezuieten als een soort CIA. De meeste mensen weten dat niet.

De christelijke denominaties zijn geïnfiltreerd en “joods-christelijk” geworden of “zionistisch christelijk”. Ook vrijmetselarij is gekaapt en alles wordt nu beheerd door “hen of hun stromannen, stropoppen, marionetten”.

Het doet pijn om deze geschiedenis bloot te leggen en de rode pil te slikken maar als je alles leest, kun je niets anders meer dan voor jezelf toegeven: inderdaad we leven in de wereld van lucifer. Je kunt je ogen niet meer sluiten en hoe meer ze open gaan hoe meer je ziet. We worden omringd door een satanische wereld.

Alle satanisten geven zichzelf wel een keer bloot (al dan niet onder dwang). Ik heb daarover meer keren geschreven en ook verwezen naar sites als de waakzame burger

De christelijke wereld ligt onder vuur omdat Christus de waarheid bracht maar die werd afgewezen door “hen”. Zij willen een wereldse messias die als een koning regeert en die het goijm als slaaf zal laten werken. Doe dit niet af als “samenzweringsgeloof” maar ga kijken naar de werkelijkheid en laat je kennis toenemen. Voor je eigen bestwil en zielenrust.

De wereld is door hen gekaapt en als je dat niet snapt, zul je de komende jaren steeds meer geconfronteerd worden met een wereld die je niet snapt en die je doet snakken naar “vroeger” en dat komt niet meer terug.

Wereldwijd zijn er mensen bezig om waarheid te achterhalen en misdaden bloot te leggen. Ze kunnen niet anders maar allemaal hebben ze het zwaar. Het zijn geen “wappies” of wat dan ook ook al zal de “tegenpartij” daarmee wel infiltreren. Het goede proberen ze altijd met het kwade te vermengen.

Ook heb ik al diverse keren verwezen naar Makow die als jood de moeilijke taak op zich genomen heeft de ware geschiedenis bloot te leggen. Zoals ik gisteren liet zien bij Michael Hoffman . Makow wordt gedwarsboomd ( pas weer een week van twitter geschorst) maar hij gaat door. Hoffman had een heel andere carrière kunnen hebben.

Ze hebben allemaal “hun kruis” op zich genomen. Lucas 9:23-24:

Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden.

Makow laat ook regelmatig zien wie er lijdt onder het systeem maar toch niet anders kan dan de waarheid vertellen.

Lees bij hem over de dappere neuroloog Andrew Moulden

die uitlegde met bewijs dat vaccins de hersenen beschadigen. De man leeft niet meer door “zelfmoord”. De NWO vermoordt alle effectieve dissidente stemmen. Dat doen ze bij iedereen. Of het nu in de gezondheidswereld is in de politiek of bij “Hollywood”. Vertel de waarheid en je bent je leven niet meer zeker.

Ook op het niveau van staten en landen werkt dat zo. Die kunnen een ërnstige waarschuwing” krijgen.

Het werkt altijd even maar toch blijven er altijd weer mensen opstaan omdat ze niet anders kunnen:

Aaron Swartz

was al jong een expert op het gebied van internetinformatie en werd een bedreiging voor “hen” en werd zo een ook een slachtoffer van een NWO “zelf” moord.

Bij SOTN kun je vandaag een artikel lezen van een moedige piloot die vertelt over het bestaan van chemtrails en hoe het dag in dag uit wordt toegepast. Mensen die erover vertelden werden “aluhoedjes” enz. genoemd maar niemand kan meer om de waarheid heen. Steeds weer zijn dappere mensen die de kennis van hun medemens willen vergroten en misdaden blootleggen.

Maar: “De wereld is verdeeld in drie soorten mensen: een heel kleine groep die dingen laat gebeuren; een wat grotere groep die toekijkt hoe dingen gebeuren; en een grote menigte die nooit weet wat er is gebeurd, ” (Nicholas Murray Butler)

Het gaat erom dat je dingen niet meer laat gebeuren en dat je niet wegkijkt. Het kan niet meer. Op een dag dringt het kwaad definitief blijvend ieders wereld binnen. Er is geen weg terug.

Zie voor meer kennis over aluminium in vaccins

Iedere dag kan ik voorbeelden aandragen van dapper mensen die onze kennis willen vergroten, die hun nek uitsteken, die niet anders kunnen omdat de waarheid vrij maakt.

Ik geef ook nog een verwijzing naar een artikel van off guardian over 5 vragen voor uw vrienden die van plan zijn om het Covid-vaccin te krijgen

dat ook interessant is voor jezelf.

Dat is de site sowieso kijk bijvoorbeeld naar de kooi die voor is gebouwd

OffGuardian werd gelanceerd in februari 2015 en ontleent zijn naam aan het feit dat de oprichters allemaal waren gecensureerd op en / of verbannen uit de Guardian’s ‘Comment is Free’-secties. De redacteuren en beheerders zijn gevestigd in de VS, het VK en Europa.

OffG is toegewijd aan open discours en vrije meningsuiting, en zal vaak artikelen over beide kanten van een bepaald onderwerp hosten.

Ook zij dus: verbannen omdat zij het vrije woord hoogachten en niet willen buigen.

Tenslotte wat 5 keer voorkomt in de bijbel:

Mattheüs 10, 28:

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.