20210125 Over een geestelijke oorlog

Uit het artikel: Dit is een Oorlogsbriefing door Tom A. McMahon, …Het is noodzakelijk dat ieder die Jezus Christus volgt zou begrijpen dat wij ons in een oorlogssituatie bevinden. Het is een geestelijke oorlog, maar hij kan fysische consequenties hebben. Als u zich hiervan niet bewust bent, dan bent u blijkbaar reeds gevangen genomen. Als…

20210125 Over dood door toeval

Steeds weer verschijnen in alternatieve media berichten over bijwerkingen van de coronavaccins. Ook wordt er melding gemaakt van sterfgevallen. In de MSM vind je daarover niet veel of iets in de trant van “niets aan de hand”, geen bewijs voor …enz. Frontnieuws meldt hierover en ik wil dat graag delen. Vaccins: “Dood door toeval” –…

20210125 Over de avondklok

Mijn argwanendheid is altijd groot geweest t.a.v. de maatregelen voor “corona”. Ik vond de maatregelen niet in verhouding staan tot het probleem. Je maakt geen economie van een land moedwillig kapot. Daar zit een duistere agenda achter maar door de MSM word je niet voorgelicht. Je moet dus informatie elders zoeken. Maar vanaf het eerste…

20210122 Over vrijmetselarij

Al diverse keren heb ik over vrijmetselarij geschreven en ik kom er nu op terug omdat ik een interessant interview las met iemand die is uitgetreden uit een loge. Ook zijn er steeds artikelen geweest over Trump als vrijmetselaar en ook nu verschijnt daar weer het e.e.a. over. Om de wereld om ons heen te…

20210121 Over het verdwijnen van een rijk

Als ik kijk naar wereldgebeurtenissen word ik soms droevig gestemd. Echter: er is altijd steun. Ik lees iedere dag in de bijbel, in mijn bijbeldagboek en ik vind op internet bij “alternatieve media”, bij bloggers weredlwijd de prachtigste teksten waar ik weer mee verder kan. Ik wanhoop niet want iedere dag dient zich wel iets…