Over bidden 2

Kolossenzen 4, 2 en 12: Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; Lukas 18, 1… dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; Geloof wordt niet afgemeten aan hoe lang je bidt, maar aan hoe consequent je bidt. Blijf bidden! Matteüs 6, 7-8: “Maar als u bidt, gebruik dan geen…

Over slavenhandel 2

herbloggen: Waarom worden slavenhandel en slavernij maar geen geschiedenis? (Slot) Kinderen in de fabriek. Door PIET EMMER 27 juni 2020 Geplaatst in SLAVERNIJ In 7 wekelijkse afleveringen behandelt de Leidse historicus Piet Emmer de Nederlandse slavernij en slavernijgeschiedenis. Vandaag de laatste aflevering: Waarom denken nakomelingen van kindarbeiders nooit meer aan de ellende van vroeger en…

Over witte genocide

herbloggen: Witte genocide is geen complottheorie vrijdag, 26 juni 2020 21:01 Hits: 3656 Richard von Coudenhove-Kalergi Wanneer je je ogen niet compleet in je zak hebt, dan zie je dat er permanente aanvallen worden uitgevoerd op het blanke ras. Een Engelse professor in Cambridge gaat zelfs zo ver door te stellen dat “White Lives don’t…

Over profetie

2 Tim 3,1-9: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten…

Over zwart wit horror 3

herbloggen google translate, niet aangepast Blanke vrouwen worden met geweld aangevallen – niemand komt naar hun verdediging, Media Sil Door wmw_admin op 23 juni 2020, zie voor filmpjes de onderstaande link of bijgevoegde links ion artikel Renegade Tribune – 22 juni 2020 Laat me duidelijk zijn, alle blanke mensen worden momenteel ernstig aangevallen, maar ik…

Over zwarte slavernij

één op één herbloggen en niet aangepast 22 juni 2020 ONS CENTRAAL EUROPA MET VERENIGDE KRACHTEN VOOR EEN VADERRLAND EUROPA Slavernij onder zwarten bestaat nog steeds in Mali – een zaak voor “Black Lives Matter”? 20 juni 2020 Terwijl “Black Lives Matter” en extreem links elk beeld willen omverwerpen dat zelfs van een afstand wordt…