Over Christenen en heidenen in de talmoed

De babylonische talmoed bevat alles voor haat en discriminatie ( zonder reden, tegen niet-joden) . De basis talmoedische leer omvat meer dan de leer over een “superras” complex. Het is een “enige” rasconcept. De niet-jood is dus een dier, heeft geen eigendomsrechten en geen wettelijke rechten onder welke regels dan ook. Alle leugens, steekpenningen of…

Over de babylonische talmoed 2

De opperste haat in de babylonische talmoed is gereserveerd voor en gericht tegen de gehate “aanhangers van de tekst” van de “Schrift”, die er dus van worden beschuldigd de woorden van de farizeeër “wijzen” / “geleerden”af te wijzen, zoals vastgelegd in de babylonische talmoed. Deze “aanhangers” van de bijbel worden gekenmerkt als de primaire vijanden…

Over onderzoeken

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1) “ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”( Johannes 1, 18) “En laat de liefde van Christus, die de kennis te boven…

Over onderwijs 5

Omdat we niet meer spiritueel onderricht zijn, weten we niet meer wat heilig is. Toen in de jaren ’80 de mentaliteit ontstond van: dat-moet-kunnen, hebben we eigenlijk een morele dam losgelaten. Ons bewustzijn en ons bewust – zijn is aangetast omdat we niet meer op het heilige gericht zijn. En omdat alles steeds meer moest…

Over onderwijs 4

Openbaringen 12: 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde…