Over de waarheid

Hoewel de satanisten de wereld veroverd hebben en ons meer en meer in onze gezichten uitlachen is het toch mogelijk de waarheid te kennen. Hoewel zij God en Christus succesvol uit ons leven hebben verdreven, kunnen we toch weer terugkeren naar de waarheid van God. Hoewel veel mensen bij het woord God afhaken en de…

Over babylonianisme

Ik schrijf niet om ook maar iemand te beledigen. Als ik het heb over het jodendom heb ik het meestal over “zij die zich joden noemen en het niet zijn”. Als ik het heb over Rome heb ik het niet over gewone katholieken die in een bepaalde cultuur zijn opgegroeid. Wat ik probeer is de…

Over de babylonische talmoed

De christen van vandaag wordt van alle kanten beïnvloed met verwijzing naar ons “joods-christelijke erfgoed”, onze “joods-christelijke beschaving” en de “broederschap” die vermoedelijk zou moeten prevaleren tussen christelijk en talmoedisch jodendom. Dit is propaganda en kan alleen slagen als men onwetend is over de aard van de babylonische talmoed en de totale tegenstelling tussen het…

Over de farizeeën

Uit de dikke van Dale: farizeeën 1: zekere godsdienstige leiders ten tijde van Jezus die zich beroemden op stipte naleving van de wet, streng orthodoxe joden farizeeën en schriftgeleerden farizeeën 2: religieuze en politieke joodse groepering rondom het begin van de christelijke jaartelling, die streeft naar stipte naleving van de wet, in een aantal opzichten…

Over het nieuwe jaar 3

Het jaar 2019 eindigde niet goed en het jaar 2020 begon niet goed. Toch geloven velen onder ons dat het niet zo’n vaart zal lopen. Velen hebben een poging gedaan om de waarheid te vertellen maar als je de waarheid vertelt, riskeer je alles te verliezen wat je hebt, inclusief diegenen waar je van houdt.…