Maand: juni 2019

Nieuwe screenshots paus en pausdom

Het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis.
Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken.
In het midden hiervan is een cirkel, het vrouwelijke element, en daarin staat een obelisk, het mannelijke (geslachts)element.
De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het boeddhisme.

Hand, gehoornd, „Sla-ze-aan-de-haak-horens‟
De hoorns van de duivel

Het crucifix dat de paus vasthoudt, staat bekend als het “gebogen kruis” of het gebroken kruis.
Het gebroken kruis “is een sinister symbool, dat door satanisten in de zesde eeuw werd gebruikt, en later opnieuw gebruikt werd in het vaticaan. Het betreft een gebogen of gebroken kruis, waarop een weerzinwekkend en verwrongen figuur van Christus is afgebeeld, wat gebruikt werd door zwarte magiërs en tovenaars in de Middeleeuwen om de bijbelse term “merkteken van het beest” mee uit te beelden. Paulus VI en zijn twee opvolgers hebben dit symbool gedragen.” en zo hebben ze de occulte wereld van vrijmetselaars, openlijk verteld dat ze niet een traditionele paus zijn , maar een paus die de opdracht heeft om de rol van werelds religieuze leider te vervullen, zoals nodig is volgens het plan van de nieuwe wereldorde. Wij weten dat dit volgens de bijbel de antichrist en zijn profeet zullen zijn!
Wapen van het Vaticaan: de slang-draak
Openbaringen 12:9 zegt: de draak, de oude slang, ook wel duivel of satan genaamd en die de hele wereld misleidt.


Marduk: de 3-ene-zonnegod uit Babylon
Deze afgod gesymboliseerd door de slang-draak, kennen we ook als baal/bel.
Dit wordt ook gesymboliseerd door “het oog van Horus”: het oog in de pyramide, dat we niet alleen terugzien in Rome, maar ook bij de vrijmetselarij en de kabbalah.

Het kruis dat de paus draagt, lijkt op een gewoon kruis. Het kruis laat Jezus zien als de Goede Herder, die het verloren schaap op zijn schouders draagt en de rest van de kudde tegen het kwaad beschermt Maar wat zien we de “Goede Herder”doen? Zijn armen zijn gekruist, waardoor er een X ontstaat… Maar afbeeldingen van de Goede Herder zien er echter zonder de armen niet gekruist.
De X heeft wel een betekenis in diverse mysteriegodsdiensten.
De X (armen gekruist) is als “heilig symbool” bij de Egyptische Osiris, de zonnegod of lucifer.
De Vrijmetselarij gebruikt de X dan ook als teken.
Paus Franciscus, die er zogenaamd voor de armen is, en dat via zijn kruis kenbaar wil maken, laat “Jezus Christus”, of de “plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde” (hijzelf), een symbool maken dat de Egyptische zonnegod, of Lucifer, vereert. Hiermee geeft de Paus aan precies in de wegen van de vrijmetselarij en de plannen voor de nieuwe wereldorde te wandelen.

Over paus en pausdom en het vaticaan 2

Vaticaan betekent “vergoddelijkte”of aanbeden slang

Het woord “vaticaan”is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden: “Vatis” = aanbeden/goddelijke/vergoddelijkt, “Can” = serpent/slang. Samen betekent dit dus: “aanbeden slang” of “goddelijke slang” of misschien duidelijker: “slang die als een god aanbeden wil worden.” En aangezien “het vaticaan”nu een plaats/rijk in Rome is, zou je kunnen stellen, dat de betekenis van het “Vaticaan”is: plaats waar de slang als een god aanbeden wil worden.

Misschien vind je het lastig om te geloven. Je dacht altijd dat de Rooms-katholieke kerk ging over waarheid, gerechtigheid, God en Jezus. Maar in werkelijkheid gaat dit instituut over drie-ene-zonnegod-aanbidding van de zonnegod “Marduk”die bekend staat onder de namen: Astarte, Baal of Bel en de ”zoon/zonen “ Tammuz of “IHS” van Isis, Horus en Seth. Daar hebben we Baäl/ Bel weer. Of wel Lucifer. Het was voor mij een enorme worsteling te ervaren dat we zo bedrogen worden. Dat er zoveel misleiding is. Dat we moedwillig dom en klein gehouden worden. Het maakte me boos dat door manipulatie de bijbel is aangepast, dat wij gemanipuleerd zijn. Dat mensen het geloof in een liefhebbende God verloren hebben door manipulatie in het OT. Dat mensen hun geloof verloren hebben door “Rome”.

In deel 1 schreef ik dat ik Rome het nieuwe Babylon vond. Ook schreef ik dat we misschien nog weinig tijd hebben.

Ik geloof dat we in de cultuur waarin we nu leven, een babylonische cultuur is. Wij leven in het nieuwe babylon. Het hele westerse systeem, zo groots als het is geweest, en hoeveel goeds het ook heeft voortgebracht, wordt snel alles wat in het boek Openbaring aan de kaak is gesteld. (het is niet voor niks dat we dit boek eigenlijk niet mogen kennen en dat velen in de zgn. moederkerk vinden dat we dit symbolisch moeten lezen)

De media, handel, politiek, cultuur en amusement, allemaal strijden ze tegen de christelijke waarden en praktijken, en tegen de dingen die God zo hoog in het vaandel heeft staan zoals de heiligheid van het menselijk leven, het belang van menselijke relaties. Het is niet alleen een materialistische en hedonistische cultuur die zich tegen ons keert. Het is niet alleen een politieke maar ook een geestelijke oorlog die tegen ons gevoerd wordt.

We kunnen de boven ons gestelden niet meer vertrouwen omdat ze volkomen anders handelen dan ze zeggen en beloven. ( Dit is al beschreven in romans van Huxley en Orwell) . En het eindspel zien we beschreven in het boek Openbaringen.

Deze paus is een jezuïet en daar wil ik het eerst over hebben.

We hebben we nu voor het eerst in de geschiedenis een jezuïet als paus. Dat mag gerust beschouwd worden als slecht nieuws voor de mensheid. Onze geschiedenis gaat nu een nieuwe duistere fase in.

Vanaf 1963 hoort ook het vaticaan officieel bij de club van satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis. https://en.wikipedia.org/wiki/Malachi_Martin

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Keys_of_This_Blood

Malachi Martin:“Daarom heeft lucifer in zekere zin macht. Hij is nog niet de eigenaar, maar ik weet zeker dat hij hoopt een paus als zijn man te bezitten. “ (die is er nu)

Door de benoeming van een jezuïet als paus wordt nu duidelijk aangegeven dat de tijd is gekomen om de totale wereldheerschappij zo snel mogelijk in handen te nemen. Voor wie niet weet waar de jezuïeten precies voor staan volgt hier de eed die iedere jezuïet moet afleggen:

“Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (…) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”

Dat betekent ook dat de komst van de valse messias ook een stap dichterbij is gekomen. Dát is de werkelijke reden voor het ontslag van Benedictus. Deze man moest plaatsmaken voor de jezuïeten die nu niet langer willen wachten met het grijpen van de macht omdat de tijd dringt. Iedere dag worden er meer beerputten geopend en het zal niet lang meer duren voordat alle satanisten zijn ontmaskerd.

Wie was de oprichter van de orde van de jezuïeten?

Dat was Ignatius van Lola. (waarschijnlijk in dienst van de “zwarte adel” van het Italië van toen die overigens nog steeds bestaat. Misschien kom ik er nog op terug)

Na een ernstig letsel in het leger te hebben opgelopen en na een lange revalidatie, veranderde Ignatius van Lola (1491-1556) zijn focus van een “militaire baan naar een enthousiast geestelijk spookachtig fanatisme. Ignatius nam de naam en de zetel aan van de Ridder van de Maagd Maria, en ziet daarbij zichzelf als de favoriet van Maria. Ignatius wilde een nieuwe orde, de Sociëteit van Jezus (of de jezuïeten) opstarten en presenteerde het idee aan de paus. Hij vertelde de paus dat het idee was geïnspireerd door hemelse openbaringen. In het begin aarzelde de paus, maar toen Ignatius nog een vierde gelofte (in aanvulling op de reguliere armoede, kuisheid en gehoorzaamheid), van “absolute onderwerping aan de paus” beloofde, en te doen wat de paus wilde en te gaan en staan waar hij wilde, ging de paus akkoord en stuurde de nieuwe orde uit om “binnen te vallen in de wereld”. Terwijl andere monniken van andere gewenste ordes zich afscheidden van de wereld, gingen de jezuïeten naar de wereld toe en gehoorzaamde wat het bevel van de paus ook was. Vaak was dit om de wereld te overwinnen met het zwaard. Geen gewelddadige handeling werd geweigerd indien de order van hun top kwam. Na verloop van tijd infiltreerden de jezuïeten in het onderwijssysteem. De jezuïtische stelregel was: “geef ons de opvoeding van de kinderen van deze tijd en de volgende generatie zal van ons zijn.”

In 1773 werd de orde afgeschaft vanwege hun verschrikkelijke reputatie van bloeddorstigheid, bedrog, en immoraliteit. Ze werd echter volledig hersteld in 1814 door paus Pius VII.

In 1857 stelde dominee WC Brownlee een boek samen vanuit een vertaald document genaamd ‘Geheime instructies van de Jezuïeten’ (te vinden op de Boston College Libraries website). Terwijl katholieke bronnen zeggen dat de geheime instructies van de jezuïeten een onwaar document is, is er genoeg bewijs om aan te nemen dat het inderdaad waar is. Uiteraard het is een aanklacht tegen het pausdom en de jezuïetenorde en men kan vanuit een menselijk oogpunt begrijpen waarom katholieke bronnen zeggen dat het document niet waar is. Maar de feiten zijn dat de jezuïetenorde brutale wreedheden uitvoerde om de wereld naar “Christus” en de “Moeder Kerk” te brengen, en dat ze elk gebied van de samenleving infiltreren om dit te doen. Dit kan niet worden ontkend. Brownlee’s boek zou de moeite waard zijn om te lezen voor degenen die meer van de geschiedenis van de jezuïeten wensen te begrijpen. ( Christus en Moederkerk staan tussen aanhalingstekens want dat is slechts het instrument. De ware reden is macht. Hou ze dom en hou ze klein. manipuleer en maak ze tot slaaf)

Jezuïtische invloed in de wereld van vandaag is overal: in de zakenwereld, in het onderwijs, bij de overheid en in de protestantse kerk en dus volop in het vaticaan. Ze werken mee aan een wereldregering met een wereldreligie. De religie van de toekomst zal een algemene verzameling zijn van religies. Bedoeld om de mens te knechten en niet om de mens te bevrijden.

Ze snappen dat de mens religie nodig heeft dus “maken”ze een eenheidsreligie om de mens onder controle te houden. De tijd dringt voor ze en ze liggen al achter op “schema”. Er zijn veel tegenkrachten en er is veel kennis

De jezuïeten zijn geïnfiltreerd door de vrijmetselarij (de illuminatie) en ze werken samen aan het zelfde doel. (eigenlijk is er “wederzijdse” infiltratie)

Hou de mensen dom, hou ze arm, maak ze tot slaaf en ze worden onderhorig. Zoek de beste uit via onderwijs/universiteit en kijk wie je gebruiken kan als marionet.

Misschien is de beste manier om te begrijpen hoe het jezuïeten plan het bijbelse christendom ondermijnt, de overgang te erkennen naar het zogenaamde “sociale evangelie” dat de religies van de wereld verenigt voor de zaak van “de vrede”. Net als “de mystiek” is dit sociale evangelie een voertuig, waardoor alle religies zullen worden verenigd. Wie zou hebben geloofd dat dit al heeft kunnen gebeuren in de protestantse evangelische kerk? Maar we hebben al de waarschuwing in de bijbel dat satans dienaren zijn “als dienaren der gerechtigheid” (2 Korintiërs 11:15).

Kritische christenen moeten zich veel gaan afvragen maar een vraag die vooral opvalt is: waarom zijn er zo weinig mensen die iets zeggen over dit plan van de jezuïeten. Zien ze het, maar zijn te bang om iets te zeggen? Of zien ze het en maken ze er deel van uit?

Jezus vroeg: “Wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof nog vinden op aarde?” (Lucas 18:8). Bij veel van onze “herders” zal hij het niet vinden. Eerder bij de gewone mensen die niet bij een kerkgenootschap horen.

Er was geen kerk, geen instituut na de hemelvaart van Jezus. Na de komst van de Geest met Pinksteren kwamen er groepen bij elkaar. In het christendom spreekt men in het algemeen over Kerk. Dat is een verbastering van het woord kuriakos dat betekent “toebehorend aan de Heer”. Dit woord is op zijn beurt afgeleid van kurios dat Heer betekent. In het NT komen we het woord “ecclesia” tegen dat eenvoudig “vergadering” betekent Na Pinksteren kwamen groepen bij elkaar in “vergadering”:

1 Kor 12.12:

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele..

Er was nooit de bedoeling om één kerk te stichten maar dat het gebeurd is, geeft aan dat er machthebbers waren die totale controle wilden.

Dat waren de satan aanbidders, de baälaanhangers die nooit afscheid namen van de verering van baäl/bel/lucifer. Ze namen nooit afstand van de rituelen en de orgies van de baälreligie. Ze hebben de rituelen in het katholieke geloof gebracht. (denk aan “Eucharistie” wat betekent: gunstig stemmen, door offeren. Dit is niet hetzelfde als een avondmaal ter nagedachtenis aan de kruisdood van Jezus. Christenen offeren namelijk niets, want Jezus bracht immers al zichzelf als offer.)

Als je macht hebt, kun je invloed uitoefenen en zo geldstromen aanboren. Als je geld en macht hebt, heb je de controle. “Rome” verwierf enorme rijkdommen en “zit” nu op “goud en marmer” maar de paus roept de eenvoudige gelovigen op sober te leven en zoveel mogelijk “vluchtelingen” op te nemen in Europa. “Rome” is er niet voor het zieleheil van de gelovige maar is een politiek instrument. Een instrument om het geld te dienen. Om één wereldorde te bewerkstelligen met één wereldreligie om de mens tot slaaf te maken en te houden en ze weg te houden bij het licht van God maar ze te dwingen mee te doen in het systeem van de baäl/ lucifer. (de komst van de zgn.”vluchtelingen is een gecreëerd “probleem” om het continent te verarmen en de mensen tegen elkaar op te zetten, zie de “sociale religie).

De mens heeft van God de vrijheid gekregen om te kiezen tussen “Babylon” ( satan/lucifer) en “Jeruzalem”. ( Jeruzalem staat voor de geestelijke wereld van de geopenbaarde God). God schept uit liefde en vreugde. Satan schept voor vernietiging.

Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

Onze kerk is geconstrueerd om ons klein en onwetend te houden. De “kerk” is een construct van de voortzetting van het Romeinse Rijk en werd de “Kerk van Rome”, de Roomse kerk. Dat kon omdat veel niet bekend was. Veel mensen waren het lezen en schrijven niet machtig. Voor bijbelkennis was je afhankelijk van kloosters, van monniken en priesters.

Het Nieuwe Testament (en de volledige bijbel) werd pas na de uitvinding van de drukpers in 1440 na Christus algemeen beschikbaar. De eerste christenen deden hun best om de leer van de apostelen over te leveren via een orale traditie en via een extreem beperkte beschikbaarheid van het Woord in geschreven vorm. Tegelijkertijd is gemakkelijk in te zien hoe valse doctrines een kerk konden binnendringen. Het is interessant dat de Protestantse Reformatie al snel volgde op de uitvinding van de drukpers en de vertaling van de bijbel in de gangbare talen van de gewone mensen. Zodra mensen de bijbel voor zichzelf gingen bestuderen, werd duidelijk hoe ver de Rome was afgeweken van de kerk die in het Nieuwe Testament wordt beschreven. (nog interessante is dat de Contra Reformatie werd ingezet door de jezuïeten en dat ze meedogenloos waren)

Veel mensen uit de katholieke kerk zullen dit met afschuw lezen en het niet willen weten. Het doet pijn te weten dat je misleid bent. Anderzijds kan het een opluchting zijn om kennis te verkrijgen. En bedenk dat er veel goede mensen zijn binnen die kerk. Er zijn veel goede mensen in het verkeerde systeem.

Maar het kan nog erger. Boze tongen beweren dat de islam een construct is van datzelfde “Rome”. Er schijnt bewijs van te zijn gevonden. Dit zou zijn gebeurd omdat “de machthebbers” zo’n grote bedreiging in het ware Christendom zagen, dat ze dat wilden vernietigen. Dat moesten de aanhangers van de islam gaan doen. En daarom worden deze aanhangers tot op de dag van vandaag daar toe aangezet. Bovendien waren de echte spirituele joden ook een bedreiging dus die moesten ook uitgeroeid worden.

De troost is dat kennis je vrijmaakt en dat je niet gebonden bent. Je bent vrij geschapen en niemands knecht. Je kunt altijd terug naar het licht van God.

Dom Prosper Guéranger: ” Wanneer de herder een wolf wordt, is de eerste plicht van de kudde om zichzelf te verdedigen De ware kinderen van de heilige kerk zijn in zulke tijden degenen die wandelen in het licht van hun doopsel, niet de laffe zielen die, onder het misleidende voorwendsel van onderwerping aan de machten die zijn, hun verzet tegen de vijand uitstellen in de hoop instructies te ontvangen die noch noodzakelijk noch wenselijk zijn. “

“Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat een dubbelleven.” Met die woorden gaf paus Franciscus een geheim prijs dat in het duizelingwekkende Sodoma voor het eerst in zijn geheel wordt onthuld.

http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm
https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241:het-kruis-van-paus-franciscus&catid=173&Itemid=243
https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:symboliek&Itemid=93
https://www.franklinterhorst.nl/Is%20paus%20Franciscus%20de%20valse%20profeet.htm
https://www.bol.com/nl/f/sodoma/9200000105265379/
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/nieuw-boek-schetst-alomtegenwoordigheid-van-homo.3282509.lynkx

satanisme vaticaan

https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13327:satanisch-vaticaan-lacht-om-misbruikslachtoffers&catid=69:occult&Itemid=81
https://www.ad.nl/buitenland/paus-priesters-en-bisschoppen-behandelen-nonnen-als-seksslavinnen~a3015c03/

nieuwe wereldorde deze paus

https://pulpitandpen.org/2019/05/03/pope-francis-calls-for-one-world-government-attacks-border-walls-and-national-sovereignty/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_pausschap