Maand: december 2021

20211208 Over een alliantie tegen het kwaad

Via Xandernieuws

mRNA uitvinder en aartsbisschop Viganò willen alliantie tegen ‘fundamenteel kwaadaardige’ Covid tirannie

Posted on 05/12/2021

‘Bevrijd de mensheid van dit totalitaire regime waarin alle gruwelijkheden van de ergste dictaturen in de geschiedenis samenkomen’

De erkende uitvinder van de mRNA tech die in de Covid genmanipulatie injecties wordt gebruikt, dr. Robert Malone, staat vierkant achter de oproep van aartsbisschop Viganò om een alliantie te vormen tegen de ‘fundamenteel kwaadaardige’ tirannie zoals die nu aan de wereld wordt opgelegd. Over Malone en Viganò hebben we sinds vorig jaar de nodige artikelen geschreven. Malone is vooral om wetenschappelijke en ethische redenen mordicus tegen deze verplichte ‘vaccinaties’, en Viganò ziet er daarnaast ook een spiritueel aspect in. De globalistische (‘Great Reset’ / Agenda-2030) klimaat-vaccinatie dictatuur die nu onder het mom van een luchtwegvirus wordt ingevoerd noemde hij eerder dit jaar niets minder dan de oprichting van het rijk van de Antichrist.

Aartsbisschop Viganò, een verklaard tegenstander van de Jezuïtische paus Franciscus, riep op 18 november op om ‘de mensheid te bevrijden van een totalitair regime waarin alle gruwelijkheden van de ergste dictaturen in de geschiedenis samenkomen.’

Hij hoopt dat alle ‘heersers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil zich verenigen in een alliantie die een anti-globalistisch manifest uitbrengt, waarin punt voor punt de fouten en afwijkingen van de Nieuwe Wereld Orde dystopie worden weerlegd, en er concrete alternatieven worden voorgesteld op basis van het algemene belang, de morele principes van het christendom, traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, de bescherming van bedrijven en werk, de promotie van onderwijs en research, en respect voor de schepping.’

Lockdowns ‘kanarie in de kolenmijn’

In een gecombineerd interview met LifeSiteNews (van Robert Kennedy jr.) en de Oostenrijkse katholieke krant Der Deizehnte zei dr. Malone, de originele uitvinder van de mRNA technologie zo’n 40 jaar geleden, dat Viganò ‘de spijker op zijn kop slaat. Ik denk dat hij het correct heeft benoemd, en hij grote moed en inzicht heeft getoond.’

De vaccin expert vergeleek de lockdown maatregelen waarmee de vrijheden van mensen fors zijn beperkt met de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn*. Zodra die het loodje legt, weet je dat het kort daarna voor iedereen foute boel is. (* Lett. ‘een kameel die zijn neus in de tent steekt’). ‘In Westerse democratieën – en ik denk eerlijk gezegd dat vooral Groot Brittannië hier ontvankelijk voor is – neigen we naar het idee dat we het voor het algemene belang doen, dat we sociaal kunnen sturen en deze interventies kunnen uitvoeren.’

‘Chronische afbraak burgerrechten en vrijheden heel zorgwekkend’

Hoewel de Westerse regeringen beweerden dat deze maatregelen slechts ‘van beperkte duur’ zouden zijn en slechts één zaak dienden – het veronderstelde indammen van een virus uitbraak -, zagen we al snel ‘dit incrementalisme’ plaatsvinden, een geleidelijke uitrol van restricties over alle aspecten van de samenleving.

Als voorbeeld noemde hij het ‘Trusted News Initiative’ in Groot Brittannië, dat oorspronkelijk zou zijn opgericht om het politieke (en media) systeem te ‘beschermen tegen politieke belangen van buitenaf’, maar dat nu ‘als wapen wordt gebruikt tegen vaccin dissidentie. Het komt allemaal neer op de interpretatie van feiten en informatie.’

Ook in Nederland bestaat er een steeds sterkere neiging om enkel nog de ‘politiek correcte’ (= door de overheid goedgekeurde) mening te mogen verkondigen, zeker in de mainstream media, en alle afwijkende inzichten – zelfs van topwetenschappers – te veroordelen en te bestraffen.

Dr. Malone ziet ‘hetzelfde gebeuren met klimaatverandering. Wie weet wat dan het volgende doel van deze ‘social engineering’ is? In de logica van landen en regeringen schijnt het oké te zijn om deze diverse interventies uit te voeren, die leiden tot deze chronische afbraak van burgerrechten en vrijheden. Ik vind dit heel zorgwekkend.’

‘Besef groeit dat er iets fundamenteel kwaadaardigs wordt gedaan’

Over de oproep van aartsbisschop Viganò om een anti-globalistische alliantie te vormen zei Malone dat hij er zelf ook ‘van overtuigd is dat het verder gaat dan enkel vaccins en volksgezondheid. Het is onmogelijk dat wat nu in de wereld gaande is logisch te verklaren als iets dat enkel voor de volksgezondheid of vaccinatie/anti-virus beleid is bedoeld. We zitten nu absoluut in een situatie waarin onze rechten worden afgebroken, en dat hier een grotere macht achter zit.’

‘Ik heb collega’s die uitvoerig spreken over het kwaad,’ vervolgde de medische researcher. ‘Bij veel mensen groeit het besef dat er nu iets fundamenteels kwaadaardigs wordt gedaan… Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we een situatie hebben met een groeiende en zich uitbreidende wereldwijde tirannie die wordt geharmoniseerd en gemanaged, die zich over diverse landen uitstrekt, en op één lijn lijkt te zitten met de economische belangen van een klein clubje investeringsfondsen die het grootste deel van het Westerse kapitaal vertegenwoordigen. Net als Viganò en veel anderen maak ik me grote zorgen dat deze poel van kapitaal nu zo groot is, dat deze meer macht heeft dan individuele natie-staten.’

‘Wereldwijde coup d’état’

Viganò beschreef de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar als een ‘wereldwijde coup d’état, waarin een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te krijgen over een deel van de nationale overheden, publieke en private instituten, de media, de rechterlijke macht, politici, en religieuze leiders.’ Dat beschrijft zonder enige twijfel volledig wat er ook in Nederland aan de hand is, een proces dat overigens al jaren sluipenderwijs aan de gang is en dat in 2020 op een soort softe interne staatsgreep uitliep.

‘Zij zijn allemaal zonder uitzondering onderhorig gemaakt aan deze nieuwe meesters, die hun medeplichtigen (in onze politiek, media, hoger onderwijs, etc.) macht, geld en sociale bevestiging (posities en carrières) geven. Fundamentele rechten die tot voor kort onvervreemdbaar waren zijn in de naam van een noodtoestand vertrapt. Nu is het een medische noodsituatie, morgen een ecologische (klimaat), en daarna een digitale (internet).’

‘Mens gereduceerd tot economische rekeneenheid’

George Bush kondigde in het kader van de eerste Golfoorlog (1991) letterlijk een ‘Nieuwe Wereld Orde’ aan. Dat transnationalisme, dat vooral in de afgelopen 20 jaar sterk in opkomst is, lijkt nu zijn finale machtsgreep te doen. Dr. Malone is ervan overtuigd dat ‘een van de fundamentele problemen die geleid heeft tot deze loskoppeling met onze samenleving, met de versplintering van onze samenleving, het gevoel dat de zaken niet meer kloppen en we geen verbinding meer hebben met elkaar, onze keus is om de menselijke toestand in economische termen te beschrijven.’

‘Juist door ons taalgebruik hebben we de menselijke situatie gereduceerd tot economische eenheden, wat ons in feite tot niets anders dan economische pionnen in een proces van toenemende welvaart (vooral voor de elite) maakt. We hebben taal voor goed en slecht, voor goed en kwaad, vervangen voor taal die draait om winst,’ vervolgde dr. Malone. Er bestaat nu een ‘groot (machts)blok van kapitaal, dat losstaat van natie-staten. Zij verplaatsen zich naar waar zij willen, en kijken enkel naar hoeveel winst ze kunnen behalen. Ze hebben geen moreel kompas, geen morele component. Ze zijn enkel op zoek naar nog hogere opbrengsten van hun investeringen.’ *

(* Om een idee te krijgen van de mentaliteit van de financiële elite: kijk eens naar de film ‘The Big Short’, of (m.i. nog veel beter) de Noorse (op echte verhalen en getuigenissen gebaseerde, met gitzwarte humor doorspekte) dramaserie ‘Exit’).

Kapitaalblok dicteert landen en heeft ‘geen intrinsieke moraliteit’

Het probleem met dit kapitaalblok is dat het ‘nu zo groot is, dat het in verschillende landen het economische en nationale beleid kan dicteren. Dat kapitaal heeft alle grote media in bezit gekregen, alle Big Tech, en alle grote vaccin- en farmaceutische bedrijven. En… dit is waarom het wereldwijd en geïntegreerd kan handelen.’ Deze ‘fusie van bedrijfs- en staatsbelangen (historisch ‘fascisme’ genoemd) is wereldwijd,’ en daarom noemt hij het een ‘globaal totalitarisme’.

Deze ontwikkeling heeft ‘geen intrinsieke moraliteit’, en dat maakt het volgens dr. Malone zo kwaadaardig. ‘Daarom heb ik aanvankelijk en met jullie hulp geprobeerd contact te leggen met het Vaticaan.’ Hij hoopte dat de Kerk zich principieel zou uitspreken tegen dit wereldwijde totalitarisme door te zeggen dat dit fundamenteel in strijd is met de menselijkheid.’

‘Daarom heb ik aartsbisschop Viganò gesteund. Hij lijkt ook in deze kernconcepten te geloven, en gebruikte buitengewoon heftige taal. Ik werd enorm geraakt door de moed van de aartsbisschop zo openlijk over deze zaken te praten. Tevens voelde ik me een beetje gerechtvaardigd dat iemand uit een andere vakgebied en met een ander referentiekader en een andere traditie toch tot dezelfde conclusie is gekomen als ik.’

Groot deel van de bevolking lijdt aan massapsychose

Dr. Malone haalde daarnaast de Belgische professor klinische psychologie Mattias Desmet (Universiteit van Gent) aan en diens ‘massaformatie / psychose argument.’ Volgens Desmet is een groot deel van de bevolking nu ‘daadwerkelijk gehypnotiseerd’ door het Covid narratief, op precies dezelfde wijze zoals dat ‘in de jaren 20 en 30 met het Duitse volk gebeurde. Het heeft een vergelijkbare psychologische basis.’

Deze theorie lijkt inderdaad ‘veel van het gedrag te verklaren dat anders onverklaarbaar is,’ vervolgde de wetenschapper. ‘Zoals deze extreme agressie en haat tegen iedereen die zich uit zoals jullie van LifeSiteNews, tegen alles wat in strijd is met het dominante narratief. Dit vallen ze op de meest persoonlijke manieren aan. Het zijn hun venijnige agressieve aanvallen die niet gebaseerd zijn op enige data of informatie.’

‘Het echte geneesmiddel: Bouw lokale gemeenschappen op’

Desmet waarschuwde dat de ‘periode met wereldwijd totalitarisme over ons heen zal golven’. In deze context is het volgens de mRNA uitvinder belangrijk om ‘het idee van het opbouwen van lokale gemeenschappen’ te promoten. ‘Bouw binnen je gemeenschap contactlijsten op, vooral voor de ouderen. Of die gemeenschap nu een kerk of je buurt is, ongeacht je politieke of sociale structuur – probeer zo’n gemeenschap met contact- en bellijsten op te bouwen. Blijf met elkaar in contact, vooral met de kwetsbare groepen zoals ouderen etc..’ Ook het uitprinten van vroege (Covid) behandeling protocollen (zoals van de FLCCC) is volgens hem een goed idee.

‘Zo kunnen we losbreken van deze massa psychose,’ ging hij verder. ‘En dit is het punt van Mattias: we kunnen mensen doen beseffen dat het globale totalitarisme een grotere bedreiging is dan het virus… Dit is het geneesmiddel, het echte geneesmiddel. Het is het medicijn voor de door Mattias Desmet vastgestelde ziekte, voor deze massa psychose, voor deze gekte van de massa.’ (1)

mRNA inventor stands with Abp. Viganò’s call for alliance against ‘fundamentally evil’ COVID tyranny

Xander

1 LifeSiteNews

Uit reacties:

Exodus 23 Het tweede boek van Mozes Exodus (HSV)

Wetten inzake laster en vals getuigenis

1U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn.

2U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen.

20211208 Over ons leven als offer

Via christiansfortruth

Ons leven op het altaar – leven als een heilig offer dat voor God aanvaardbaar is

5 december 2021 Door CFT-team

NB.: af en toe deel ik artikelen van hen. Ben het niet altijd met ze eens of ik kan het niet volgen omdat ik toch afhankelijk ben van vertalingen.

Dit vind ik een mooi artikel voor de adventstijd.

Advent is stilstaan, stilstaan bij wat komen gaat. De natuur houdt de adem in in deze tijd. Het is vaak grijs somber weer. We snakken naar het licht. Dit artikel is een lichtpuntje in het veroveren van kennis. Gewone mensen die zoeken en delen en die het dienen van God voor ogen houden.

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Op het einde van de eindtijd , Openbaring 8: 3 vertelt ons over een groep van heiligen – of “heiligen” – die op het gouden reukofferaltaar voor God. De Openbaring beschrijft hun leven als zijnde op het altaar – en in vers 4 zien we dat hun gebeden deel uitmaken van de wierook die opstijgt naar God. Paulus zegt in Romeinen 12:1,

Daarom dring ik er bij u op aan, broeders en zusters , door de barmhartigheden van God, om uw lichamen aan te bieden als een levend en heilig offer , aanvaardbaar voor God, wat uw geestelijke dienst van aanbidding is.

Vaak verdoezelen we deze passages – zonder na te denken over ons eigen leven – dat we ons misschien niet aan deze passages houden. Wat betekent het in praktische zin om ons leven op het altaar te hebben? Met welke servicestandaard moeten we genoegen nemen – indien van toepassing?

We willen deze vragen graag beantwoorden vanuit een pragmatisch gezichtspunt – dat ieder van ons mag nadenken over ons eigen leven en overwegen of we echt kunnen zeggen dat ons leven op het altaar staat.

DE RACE LOPEN

Paulus zegt in 1 Korintiërs 9:24-27,

24 Weet u niet dat degenen die aan een wedloop lopen allemaal lopen, maar dat er maar één de prijs ontvangt? Ren op zo’n manier dat je kunt winnen. 25 Iedereen die aan de spelen meedoet, oefent in alles zelfbeheersing uit. Dus zij doen het om een ​​bederfelijke krans te verkrijgen, maar wij een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik zo dat ik niet doelloos ren ; Ik boks op een zodanige manier dat ik geen lucht raak; 27 maar ik disciplineer mijn lichaam strikt en maak het mijn slaaf, zodat ik, nadat ik tot anderen heb gepredikt, zelf niet gediskwalificeerd zal worden.

Paulus vergelijkt de christelijke reis met een atleet die een wedstrijd loopt. Dus in welk tempo – of niveau van intensiteit – moeten we die race lopen? Paulus zegt dat we moeten rennen om te winnen – wat in zijn eenvoud moeilijk te begrijpen wordt. In deze moderne tijd zijn onze harten verhard tot eenvoudige waarheden – en in veel opzichten is onze boodschap hier een poging om het hart te verzachten voor de waarheid van de Schrift.

Wat is “de prijs” – de “onvergankelijke” krans – waar Paulus het over heeft? Paulus zei in vers 23:

Ik doe alles ter wille van het evangelie, zodat ik er mededeelgenoot van kan worden.

Dus de wedloop lopen volgens Paulus’ allegorie, betekent “alle dingen doen ter wille van het evangelie” – en het betekent dat de prijs van de wedloop is om “mededeelnemer” van dat evangelie te worden. Met andere woorden, Paulus rent naar het eeuwige leven op zo’n manier dat hij kan winnen. Hij rende met zo’n ijver en intensiteit dat hij zelfs beschouwde dat hij de hardste werker van alle apostelen was ( 1 Korintiërs 15:10 ).

Nu is het niet onze plaats om onder onze rechters te oordelen ( Mattheüs 19:28 ) – en de Heer Jezus zal de zaak beslissen – maar het zal voldoende zijn om te begrijpen dat Paulus op zijn minst de wens had om harder te werken dan al zijn leeftijdsgenoten. Daartoe deed Paulus “alle dingen ter wille van het evangelie” – hij oefende “zelfbeheersing in alle dingen” uit – hij disciplineerde zijn lichaam en maakte het tot zijn slaaf – alles voor het welzijn van het evangelie en het bereiken van eeuwig leven.

Nu begrijpen velen van ons – op een zeer subjectief niveau – niet eens echt wat atleten van wereldklasse doormaken, zodat ze kunnen strijden om te winnen. Je hele leven, van eten, slapen, sociale activiteit tot tijdsbesteding, alles wordt slechts een verlengstuk van het uiteindelijke doel. In zekere zin kunnen ze niet hun eigen leven leiden – omdat hun leven een streven is geworden om te winnen. Op deze manier zijn professionele atleten bereid om offers te brengen die de rest van de wereld niet bereid is te maken.

Bovendien kan de prijsuitreiking – of prijsuitreiking – voor de wedloop van het evangelie niet in dit leven worden gevonden. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden wanneer we voor de Heer Jezus staan ​​en rekenschap afleggen van alles wat we hebben gedaan. Helaas houden velen van ons christenen onze eigen prijsuitreikingen in dit leven – waar we onszelf en elkaar feliciteren – niet beseffend welk effect het kan hebben op die hemelse ceremonie.

Velen van ons houden de meest persoonlijke en intieme ceremonies in ons eigen hart en geest – waar we voor onszelf hebben besloten dat de magere service die we hebben aangeboden voldoende is. We doen dat zonder na te denken of we de race hebben gelopen om te winnen. In plaats daarvan lopen we de race om onszelf te kalmeren – zodat we “met een goed geweten” kunnen terugkeren naar activiteiten die eigenlijk niets te maken hebben met het Koninkrijk van God.

Als we onszelf op enigerlei wijze hebben gefeliciteerd of beloond, mogen we op het eerste gezicht concluderen dat we onze eigen christelijke race al hebben kortgesloten. Als we de race nog niet hebben uitgereden, waarom zou iemand van ons dan zo denken dat we ervan uitgaan dat we klaar zijn? Waarom zouden we concluderen dat het tempo waarin we momenteel lopen voldoende is om de race te winnen?

Soms denken we misschien dat het tempo dat we momenteel lopen het enige is dat we kunnen opbrengen – en dat God dat zeker op een subjectief niveau begrijpt. Voorwaar, wij weigeren slechts de offers te brengen die de winnaars – zij die sneller rennen – hebben gebracht. Bovendien slagen we er niet in te bedenken dat we niet rennen in de kracht van ons eigen vlees – maar we rennen in de kracht van de Heer Jezus en de Heilige Geest.

Als we tevreden worden met de offers die we hebben gebracht — en met ons eigen tempo — dan laten we ironisch genoeg de kans voorbij om de krachtigste prestatieverhogende stof te gebruiken die Adamkind kent: de goddelijke kracht van de Heer Jezus.

Paulus zegt in 2 Timoteüs 2:3-4,

3 Lijd ontberingen met mij , als een goede soldaat van Christus Jezus. 4 Geen enkele soldaat in actieve dienst verstrikt zich in de zaken van het dagelijks leven, zodat hij degene die hem in dienst heeft genomen kan behagen .

Hier beschouwt Paulus de christelijke wandel als een soldaat die niet langer „zich verstrikt in de aangelegenheden van het dagelijks leven”. Daarom, als onze inspanningen ons verstrikken in het dagelijks leven, dan kunnen we automatisch concluderen dat we geen goede soldaten zijn.

Toch denken we vaak dat we God kunnen verheerlijken door ons te verstrikken in het dagelijks leven. We zijn van mening dat we door ons bezig te houden met onze hobby’s en interesses, God kunnen verheerlijken en van Hem kunnen getuigen door dat te doen. Alsof een soldaat – op bevel van zijn kapitein – een betere nachtwaker kan zijn door zijn post te verlaten en een plaatselijke herberg te bezoeken.

Ook al brengt een bezoek aan de herberg geen vruchten af ​​voor de dienst als soldaat – we overwegen zelfs voordat we de herberg hebben bezocht dat deze inderdaad de vruchten zal afwerpen die we verwachten. En als het die vrucht niet draagt, hoeven we alleen maar lang genoeg in de herberg te verbroederen – zogenaamd in geloof – totdat die vrucht komt. We zijn niet van mening dat we alleen maar onze wachtpost hebben verlaten – en we verstrikken ons alleen maar in de zaken van het dagelijks leven.

Ja, ons vlees houdt er niet van om de hele nacht aan de wachtpost te staan ​​- maar Paulus begint zijn allegorie door te zeggen: “Lijd ontberingen met mij, als een goede soldaat van Christus Jezus.” We moeten bevelen opvolgen – in plaats van onszelf voor de gek te houden door te geloven dat we op de een of andere manier bevelen kunnen opvolgen door bevelen niet op te volgen – ongeacht of het “leuk” is of niet.

Paulus vervolgt in vers 5,

En als iemand ook als atleet meedoet, wordt hij niet tot winnaar gekroond, tenzij hij volgens de regels meedoet.

Nu bedenken we dat er heel veel kronen zijn die aan veel overwinnaars moeten worden uitgedeeld – zoals de Heer zegt: “In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers” ( Johannes 14:2 ). Maar bedenk dat Paulus zegt: “Loop zo dat je kunt winnen.” ( 1 Korintiërs 9:24 ) We streven niet naar kamers of kronen naar eigen keuze, maar ieder van ons streeft naar de belangrijkste kroon.

Deze les zelf vormt de eigenlijke regels volgens welke we concurreren. Met andere woorden, strijden “volgens de regels” betekent strijden om de eerste prijs. Vergis je niet, atleten die de eerste prijs behaalden, streden beslist om de eerste prijs. Ze brachten elk offer en grepen daarbij elk denkbaar voordeel aan. Als we niet volgens deze regels concurreren, lopen we het zeer reële risico om helemaal niet tot winnaar te worden gekroond – in welke zin of welk beloningsniveau dan ook.

Paulus vervolgt in vers 6,

De hardwerkende boer zou als eerste zijn deel van de oogst moeten ontvangen.

Dit is een bijzonder diepgaande les als we kijken naar de lessen van de Schrift – en zelfs het dagelijks leven. Paulus heeft onze reis als christenen vergeleken met zoiets fundamenteels als landbouw voor een aandeel in de oogst. Als we niet voor de oogst werken, krijgen we niet eens te eten – en sterven we van de honger.

Spreuken 12:11 zegt:

Wie zijn land bewerkt, zal brood in overvloed hebben, maar wie waardeloze dingen najaagt , heeft geen verstand.

Zie hoe het spreekwoord het bewerken van het land vergelijkt met het najagen van waardeloze dingen. Nogmaals, we moeten ons niet verstrikken in het dagelijkse leven – of onze wachtpost verlaten als soldaten van Christus. Alsof wereldse en vleselijke bezigheden – niet de Schrift bestuderen, bidden of streven naar ware liefde – ons zouden kunnen voeden met hemels brood?

Spreuken 20:4 zegt:

De luie ploegt niet na de herfst, dus bedelt hij tijdens de oogst en heeft hij niets.

Merk op hoe het spreekwoord ons zegt dat we in het juiste seizoen moeten ploegen. We moeten ploegen zolang we kunnen. Het ploegen moet onze eerste en belangrijkste zorg zijn – en dat moeten we doen zolang de kans zich voordoet. Als we niet ploegen zolang we kunnen, zal het oogstseizoen komen en zullen we niets hebben om te laten zien voor de tijd die we hebben verspild.

Een boer ploegt toch niet met een gitaar — zaait alcohol als zaad — en kijkt televisie terwijl hij werkt, toch? We moeten voorzichtig zijn om te ploegen en te zaaien met de juiste dingen. Als we niet ploegen met studie, gebed en het najagen van ware liefde in geloof, moeten we ons niet aanmatigen iets te oogsten.

Spreuken 26:15-16 zegt:

15 Een luiaard begraaft zijn hand in de schotel; Hij is het zat om het weer naar zijn mond te brengen. 16 Een luiaard is in eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een discreet antwoord kunnen geven.

Stel je een staat voor die zo vervloekt en onwetend is dat we zo lui kunnen zijn om onszelf niet eens te voeden – maar beschouw diezelfde staat in onze eigen ogen als wijsheid? Dit is de hardloper die rent zonder te willen winnen – de soldaat die denkt dat hij bevelen zal opvolgen door zijn post te verlaten – en de boer die niet ijverig is om te ploegen zolang hij kan.

Als we ons voorstellen dat we voor het koninkrijk kunnen werken zonder ons leven te wijden aan studie, gebed en liefde, dan zijn we het personage in Spreuken 26:15-16 geworden. God heeft de christelijke wandeling in het weefsel van de schepping geschreven – dat de manier van de boer in de agrarische samenleving een afspiegeling zou zijn van de manier waarop we ons leven moeten leiden.

Maar in deze moderne tijd waarin alles gemakkelijk gaat – en we zwoegen ons leven in zinloze bezigheden – zijn we vergeten dat God tegen Adam zei: “In het zweet van je aangezicht zul je brood eten” ( Genesis 3:19 ).

JOUW LEVEN IS NIET JOUW EIGEN

Als we een race rennen om het te winnen – bevelen opvolgen als goede soldaten – en het land ploegen zodat we kunnen eten, dan leven we in wezen op geleende tijd. Ons eigen leven is uit onze greep geraakt en elk moment van de tijd moet verstandig worden besteed. We moeten niet treuren dat we de kans hebben verloren – of zelfs nooit hebben gehad – om ons leven te besteden aan onze vleselijke verlangens.

Paulus zegt in 1 Korintiërs 6:19-20,

19 Of weet u niet dat uw lichaam een ​​tempel is van de Heilige Geest in u, die u van God hebt gekregen, en dat u niet van uzelf bent? 20 Want u bent voor een prijs gekocht: verheerlijk daarom God in uw lichaam.

Voorwaar, we zijn niet van onszelf en we mogen niet leven naar onze eigen verlangens. We brengen hulde aan de Heer Jezus – Zijn eminente macht – Zijn grootmoedige genade – Zijn ijzersterke toewijding – maar we denken niet in onszelf dat Hij de Koning is en dat Hij het goede voorbeeld geeft. Als we Zijn voorbeeld niet volgen, erkennen we Hem niet als Koning.

Door Zijn goddelijke werk in overeenstemming met de wil van de Vader, heeft Hij ons gekocht voor het Koninkrijk – als we inderdaad een deel van het Koninkrijk zijn. Als we vrije burgers van het Koninkrijk zijn , dan moeten we leven als “vreemdelingen en ballingen op aarde”. ( Hebreeën 11:13 ) Als vertegenwoordigers van het Koninkrijk zijn we hier met een doel – en ons leven is ons gegeven als een bron om te besteden aan de doelen van het Koninkrijk.

We mogen onze wachtpost niet verlaten en ons verstrikken in het dagelijks leven – we moeten rennen om de meeste grond te bereiken ter wille van het Koninkrijk – en we moeten zoveel mogelijk ploegen zolang we kunnen. Dit is de oproep van het Koninkrijk van God – dat we boven onze eigen verlangens uitstijgen en in plaats daarvan de “goddelijke natuur” zoeken ( 1 Petrus 2:4 ) in overeenstemming met het beeld en voorbeeld van de Zoon van God ( Romeinen 8:29 ) .

Als we “het nieuwe zelf aan moeten doen , dat vernieuwd wordt tot ware kennis volgens het beeld van Degene die het heeft geschapen” ( Kolossenzen 3:10 ) – waarom lijken onze levens dan op onze oude levens en niet op die van de Heer Jezus en Zijn apostelen – tenzij we stilzwijgend toegeven dat er niets nieuws in onszelf is?

Hebben we ons alleen maar vastgehouden aan het idee dat onze Goddelijke Koning der Koningen er alleen is om ons met eeuwig leven te dienen – en dat Hij een ondersteunende handeling is in ons eigen leven?

Soms zijn de relaties die we met anderen hebben niets meer dan louter wederzijdse partijdigheid. We stemmen ermee in om partijdig te zijn jegens een ander – zolang zij in ruil daarvoor partijdig zijn. In onze relatie met onze Koning verwachten we dezelfde wederzijdse partijdigheid van Hem tegenover onszelf – en we reduceren onze relatie met de Koning tot een verwachting van onvoorwaardelijke partijdigheid van Hem. Door dit te doen, houden we op Hem te steunen en te dienen op welke manier dan ook – en we vergeten wie de Koning is en wie de dienaar.

We nemen elke passage, profetie en belofte over de zegen die we zullen ontvangen letterlijk, maar we verharden ons hart voor die passages over onze plicht jegens de Koning. We zijn van mening dat als we onze plicht jegens Hem moeten doen, we zeker niet gezegend worden – of we kunnen de passages over zegenen niet letterlijk nemen – met onze gedachten gericht op de dingen van deze wereld en het vlees . We houden geen mogelijkheid in overweging waarbij beide tegelijkertijd waar zijn – we zullen gezegend worden, maar we moeten ook onze plicht jegens de koning doen.

Het feit dat we heel specifieke leringen over onze plicht in het leven zouden kunnen verdoezelen – zoals wat we van Paulus hebben laten zien – zonder ze in al hun letterlijke glorie toe te passen – getuigt slechts van de hardheid van ons eigen hart.

Paulus zegt in Efeziërs 5:15-17,

15 Pas dus op hoe u loopt, niet als onverstandige mensen, maar als wijs, 16 en maak optimaal gebruik van uw tijd , want de dagen zijn slecht. 17 Wees daarom niet dwaas, maar begrijp wat de wil van de Heer is .

Paulus is van mening dat als we onze tijd niet optimaal benutten, we niet “begrijpen wat de wil van de Heer is” – en dat we “onwijs” en “dwaas” worden. Net als de luie persoon die niet eens zijn hand naar zijn mond kon brengen om te eten.

Als we volledig eerlijk zijn tegen onszelf, hoe halen we dan het meeste uit onze tijd in dit leven? Tijd is een kostbare hulpbron – elke seconde die voorbij tikt, kan nooit worden ingewisseld. Het is de meest elementaire valuta die we uitgeven aan de dingen waarmee we ons bezig houden.

De Heer zei dat de “mond spreekt uit dat wat zijn hart vervult ” ( Lucas 6:45 ) – we peilen de inhoud van ons hart door dat wat uit ons verstand komt. Wat is dan de focus van ons leven? We hoeven alleen maar te kijken naar wat de tijd die we besteden in beslag neemt. We zouden de Heer Jezus net zo goed kunnen parafraseren door te zeggen: “het leven handelt op basis van datgene wat het zoekt.” Als het leven het Koninkrijk niet zoekt, zal het het Koninkrijk niet nastreven – ongeacht de mate waarin de tong lippendienst bewijst aan het Koninkrijk.

De Heer vertelt ons in Lukas 16:10: “Wie trouw is in het kleinste, is ook trouw in veel; en wie onrechtvaardig is in een heel klein ding, is ook onrechtvaardig in veel.” Wat zegt het over ons als we niet eens rechtvaardig kunnen zijn met zoiets basaals als tijd? Deze hulpbron is algemeen voor iedereen – groot en klein, rijk en arm – en als ons leven niet van ons is, dan is onze tijd ook niet van onszelf.

De Heer Jezus zegt in Mattheüs 16:24-27:

24 Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 26 Want wat baat het iemand als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest? Of wat zal een persoon geven in ruil voor zijn ziel? 27 Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen, en dan zal hij iedereen terugbetalen naar zijn daden.

Ons kruis opnemen, onszelf verloochenen en de Heer Jezus volgen, betekent noodzakelijkerwijs ons eigen leven verbeuren. Velen van ons zijn van mening dat wanneer de Heer zegt: “Wie zijn leven verliest om Mijnentwil, het zal vinden” – Hij verwijst naar een mogelijke, verre toekomstige gebeurtenis waarbij we Hem misschien moeten verkiezen boven een draconische maatregel. Net zoals een martelaar onder de katholieke kerk kan zijn gestorven omdat hij de Bijbel in zijn persoonlijke hoedanigheid had gelezen.

We zeggen tegen onszelf: “Die gebeurtenis zal in de toekomst komen – daarom zal ik voorlopig alleen maar blijven geloven dat de Heer Jezus bestaat zonder echt het leven in dienst van Hem te hebben.”

In deze moderne tijd hebben we niet de luxe dat die keuze ons wordt opgedrongen zoals de martelaren van weleer. We leven in een tijd waarin het een keuze is die we actief in onze eigen capaciteit moeten maken. Dat betekent dat onze vleselijke bezigheden – onze wereldse hoop en dromen – en elke inspanning buiten de reikwijdte van het Koninkrijk terzijde moet worden geschoven.

In deze moderne tijd zijn we gedwongen om tegen onszelf te vechten om de Heer Jezus te dienen. In wat een duivelse psychologische gevangenis leven we – waarin we de vrije keuze hebben om de Heer Jezus te dienen met alles wat we hebben zonder angst voor de dood – met de ongekende Bijbelse bronnen binnen handbereik – toch kiezen we er actief voor om het niet te gebruiken . Als een generatie in de geschiedenis van de schepping het minste excuus had, dan zouden wij het zijn.

We moeten ons leven afleggen en ons doel tot de bevordering van het Koninkrijk maken – ” uitziende en de komst van de dag van God bespoedigen ” ( 2 Petrus 3:12 ) – dienend “in daad en waarheid” ( 1 Johannes 3: 18 ) – omdat Hij “ieder mens zal terugbetalen naar zijn daden”. ( Mattheüs 16:27 )

Als we inderdaad zijn gekocht met de genade en het bloed van de Heer Jezus, dan zijn onze levens niet van onszelf. Als onze levens niet van onszelf zijn, dan moeten onze levens worden gegeven aan het Koninkrijk en aan de doeleinden en het voorbeeld van onze Koning. We moeten de middelen die we hebben verstandig besteden – en de manier waarop en de middelen waarmee we ons leven besteden, zal worden beoordeeld.

Het feit dat ze niet zijn geoordeeld – en dat we onszelf en elkaar tevergeefs mogen feliciteren met onze zogenaamde kennis en daden – is slechts Zijn genade en geduld jegens ons in de hoop dat we tot een ware kennis van Hem komen.

Als zodanig – zelfs zonder letterlijk de dood van een martelaar te sterven – moeten we ons leven op het altaar van God plaatsen. Net als Ezechiël moeten we ons voorbereiden alsof de vuren van de hemel naar beneden zullen komen en ons leven zullen verteren voor de ogen van iedereen ( 1 Koningen 18:38 ). Net als Izaäk moeten we ons opzettelijk op dat altaar neerleggen – opdat de Heer Zelf ons bindt en ons op het hout legt ( Genesis 22:9 ).

David zei in 1 Kronieken 29:14-15,

14 Maar wie ben ik en wie zijn mijn mensen die we zo gul moeten kunnen aanbieden? Want alle dingen komen van U, en uit Uw hand hebben wij U gegeven. 15 Want wij zijn vreemdelingen voor U, en tijdelijke inwoners, zoals al onze vaders waren; onze dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen hoop.

Alleen al het feit dat wij – als schaduwen op aarde waarop geen hoop is – spirituele offers kunnen brengen met vrijgevigheid en opoffering aan de Oneindige God van het universum, is een voorrecht dat niet zal worden verspild door iemand die wijsheid zoekt. Alle dingen komen van Hem – en we geven Hem alleen terug door Zijn eigen hand. Als we ons leven offeren op Zijn altaar, geven we alleen wat al van Hem is. Vanuit dat perspectief, als we ons leven verkwisten, nemen we van Hem af wat van Hem is.

ZONDER GELOOF IS HET ONMOGELIJK OM HEM TE BEhagen

Als we nu ons eigen leven op het altaar willen plaatsen, zouden we ons kunnen voorstellen dat de wetten van dierenoffers ons enig inzicht kunnen bieden in wat een goed offer is. Als eerste punt van studie moeten we het allereerste offer van Kaïn en Abel beschouwen.

Hebreeën 11:4 vertelt ons dat “Abel door het geloof een beter offer aan God heeft gebracht dan Kaïn, waardoor werd bevestigd dat hij rechtvaardig was.” Als zodanig kunnen we ons leven niet op het altaar leggen, behalve door een persoonlijk geloof in de Heer Jezus – want ” zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen , want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij bewijst wees Iemand die beloont wie Hem zoeken.” ( Hebreeën 11:6 )

We moeten geloven dat de christelijke reis iets veel groters is dan wat onze vleselijke zintuigen kunnen waarnemen – omdat “geloof de zekerheid is van dingen waarop wordt gehoopt, een bewijs van dingen die we niet zien.” ( Hebreeën 11:1 ) We moeten handelen ondanks het feit dat de wereld ons vertelt om anders te handelen – omdat “hoop die wordt gezien geen hoop is; want wie hoopt op wat hij al ziet?” ( Romeinen 8:24 )

Als we een soort van bevestiging hopen te krijgen van onszelf, ons vlees of van mensen, dan stellen we voortdurend ons geloof op wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Ons geloof zou in de Geest moeten worden gesteld – op dat wat we nooit in ons vleselijke lichaam zouden kunnen zien – dat wil zeggen, het eigenlijke Koninkrijk van God.

Nu vertelt Genesis 4:2 ons dat “Abel een hoeder van kleinvee was, maar Kaïn was een bewerker van de grond.” Bedenk dat God in Genesis 3:17-19 zei:

17 Vervloekt is de grond vanwege u; met harde arbeid zult gij eten van al de dagen van uw leven. 18 Zowel doornen als distels zal hij voor u groeien; Toch zult u de planten van het veld eten; 19 In het zweet van je aangezicht zul je brood eten

Ook zei God tegen Adam: “Zie, Ik heb u elke zaaddragende plant gegeven die op het oppervlak van de hele aarde is, en elke boom die vruchtdragende zaden heeft; het zal voedsel voor u zijn” ( Genesis 1:29 ) Vóór de grote vloed van Noach mocht Adam alleen eten wat uit de grond groeide. Pas na de zondvloed zei God tegen Noach: “Al wat in leven is, zal voedsel voor u zijn; Ik heb je alles gegeven, zoals ik de groene plant heb gegeven .” ( Genesis 9:3 )

Waarom was Abel daarom in vredesnaam „een hoedster van kudden?” Hij zou zeker geen van de kudden opeten. Gezien het gebod van God met betrekking tot voedsel, consumeerden ze waarschijnlijk de melk niet. Het volstaat echter te zeggen dat één of twee schapen of geiten alleen een mens kunnen onderhouden – en één koe kan meer melk produceren dan een mens kan consumeren – laat staan ​​een hele kudde. Bovendien zou men zeker geen kudde hoeven te houden om leer voor kleding te produceren voor het handjevol mensen dat toen bestond.

Het punt dat we willen maken is dat Abels motivatie voor kudden onmogelijk een vleselijke noodzaak kan zijn geweest. Integendeel, het leek een nogal slechte besteding van zijn tijd, aangezien de mens tot de tijd van Noach worstelde om genoeg voedsel te produceren ( Genesis 5:29 ) – en veel daarna tot relatief recent – waar we een gemak ervaren zoals waarvan onze oude voorouders waarschijnlijk niet zouden geloven.

Waarom zou Abel nu iets onnodigs doen, tenzij hij in iets groters geloofde dan wat zijn vleselijke zintuigen hem vertelden? Abel had zijn offer alleen kunnen voortbrengen vanuit een plaats van geloof. Hij hoedde kuddes met het uitdrukkelijke doel iets aan God te offeren.

Kaïn aan de andere kant – die “aan de Heer offerde van de vrucht van de grond” ( Genesis 4:3 ) – bood alleen dat aan wat hij moest doen om in ieder geval te overleven . Hij gaf aan God datgene wat zijn eigen tijd al in beslag had genomen – en als zodanig maakte hij God een bijzaak door zijn offerande.

Hierin vertelt de Geest ons dat we God niet dienen – en ons leven niet offeren – door te doen wat we in ieder geval wilden doen of moesten doen . Door geloof moeten we iets bereiken dat groter is dan louter noodzaak en gebrek. Onze verlangens moeten deze wereld overstijgen naar het eeuwige Koninkrijk dat we niet kunnen zien.

Nu moeten we eten om te overleven – en Paulus beveelt ons in 2 Thessalonicenzen 3 om “vreedzaam te werken en [ons] eigen brood te eten” ( vers 12 ) – niet “een ongedisciplineerd leven leiden, helemaal geen werk doen” ( vers 11 ) – want “als iemand niet wil werken, dan moet hij ook niet eten.” ( vers 10 ) Met andere woorden, we moeten voor onszelf zorgen.

Toch dienen we het Koninkrijk van God niet op de een of andere manier door onze eigen vleselijke behoeften en verlangens te zoeken. Ons werk om voor onszelf te zorgen dient alleen om onze dienst aan het Koninkrijk te vergroten – en om een ​​voorbeeld van gedisciplineerd leven te zijn voor anderen ( vers 7 ). Als we genoeg hebben in overeenstemming met onze behoefte – en de behoefte van onze gezinnen – dan moeten we alles in het werk stellen voor het Koninkrijk.

Daartoe belooft de Heer in Mattheüs 6:31-33,

31 Maak je dan geen zorgen en zeg: ‘Wat gaan we eten?’ of ‘Wat gaan we drinken?’ of ‘Wat moeten we aan kleding dragen?’ 32 Want de heidenvolken zoeken naar al deze dingen; want je hemelse Vader weet dat je al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden gegeven.

Met andere woorden, we “zoeken eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid” voor zover we kunnen. We zoeken Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid niet door ons verlangen om te moeten eten, drinken en dragen. Let niet op de talloze andere nutteloze bezigheden en vrijetijdsbestedingen waarmee Adamkind zich bezighoudt, omdat ze “meer liefhebbers van plezier dan liefhebbers van God” zijn ( 2 Timoteüs 3:4 ).

ONZE ALLERBESTE

De wet van vrijwillige opoffering vertelt ons in Leviticus 22:20-24,

20 Wat een gebrek heeft, mag u niet aanbieden, want het zal niet voor u worden aangenomen. 21 Wanneer iemand een zoenoffer aan de Heer brengt om een ​​speciale gelofte te vervullen of voor een vrijwillig offer, van de kudde of van de kudde, moet het zonder gebreken zijn om te worden aanvaard; er zal geen gebrek aan zijn. 22 Degenen die zijn blind, gebroken, verminkt of hebben een wrat, een etterende uitslag, of korsten, zult gij niet aanbieden aan de Heer, noch maken van hen een offer door vuur op het altaar van de Heer. 23 Nu als voor een os of een lam die een overwoekerd of onvolgroeide heeft lid , kunt u deze te presenteren als een vrijwillig offer, maar voor een gelofte zal het niet worden geaccepteerd. 24 Ook iets waarvan de testikels zijn verpletterd, verbrijzeld, afgescheurd of afgesneden, mag u de Heer niet aanbieden, noch offeren in uw land,

Hier zien we dat de Israëlieten misschien de slechtste dieren in hun kudde hebben geofferd en mogelijk de beste voor zichzelf hebben behouden. Dat zou materieel logisch zijn. Het dier gaat dood en wordt sowieso verbrand, dus waarom niet het minder bruikbare nemen en het verbranden – en het smetteloze dier reserveren voor financieel gewin?

Maar als we aanbieden wat nutteloos voor ons was, bieden we dan echt iets aan? Hier zien we dat de offerwet niet alleen gebaseerd was op de dood van een dier – alsof de Heer onder de indruk zou kunnen zijn van zulke dingen. In plaats daarvan was Hij zorgvuldig om een ​​instelling op te richten die van de mens eist dat hij opgeeft wat nuttig voor hem was – en Hij was zorgvuldig om de bedoelingen van het hart van de man af te wegen in zijn manier van doen of opoffering.

Hij zal even zorgvuldig onze eigen bedoelingen afwegen als we ons leven op het offeraltaar plaatsen. Bieden we de eerstgeborene van onze kudde aan – onbesmet en zonder gebreken? Of offeren we op wat voor ons van minder nut was – alsof we God voor de gek konden houden door hem in onze gedachten als de tweede beste te beschouwen.

Maar we doen niet alleen ons best en nemen wat er over is voor onszelf. Nee, wij zijn het offer – ons hele leven moet onze beste inspanning zijn in dienst aan de Here God. Het offer van ons leven moet zijn als een volmaakt lam – smetteloos en smetteloos – het meest uitgelezen offer van onze kudde.

Alles wat minder is “is verfoeilijk voor de Heer, uw God” ( Deuteronomium 17:1 ) — en waarom zou het niet zo zijn? De Heer Jezus “gaf Zichzelf voor ons om ons te verlossen van elke wetteloze daad, en om voor Zichzelf een volk te zuiveren voor Zijn eigen bezit, verlangend naar goede daden.” ( Titus 2:14 )

Hij heeft Zichzelf niet voor ons gegeven om ons te verlossen van sommige wetteloze daden, en om voor Zichzelf een volk te reinigen dat zichzelf als een bezit geeft zoals de gril het neemt, ambivalent over goede daden. Hij is onze Koning – en we zouden onze plaats voor Hem moeten leren kennen. Want “Een wijze koning verstrooit de goddelozen en drijft een dorswiel over hen.” ( Spreuken 20:26 ) — en “De woede van een koning is als boodschappers van de dood; Maar een wijs persoon zal het sussen.” ( Spreuken 16:14 ).

David vertelt ons in Psalm 99:4-5,

4 De kracht van de Koning houdt van gerechtigheid; Je hebt orde geschapen; U hebt recht en gerechtigheid in Jacob gedaan. 5 Verhef de Heer, onze God, en buig voor zijn voetenbank; Heilig is Hij.

Dan in Spreuken 16:10,

Een goddelijk vonnis ligt op de lippen van de koning; Zijn mond mag zich niet vergissen in zijn oordeel.

Ja, onze Koning zal niet dwalen in zijn oordeel – en Hij zal niet partijdig oordelen. Door het goddelijke mandaat van zijn Vader zal Hij orde scheppen en gerechtigheid en gerechtigheid uitvoeren. Als we Hem offers brengen die verfoeilijk zijn voor Hem – die “in staat is om de gedachten en bedoelingen van het hart te beoordelen” ( Hebreeën 4:12 ) – en voor wie “alle dingen zijn open en blootgelegd” ( Hebreeën 4:13 ) – Hij zal een dorswiel over ons heen rijden – een ontnuchterend vooruitzicht.

We moeten niet denken dat we Hem kunnen bedriegen zoals Kaïn – tegen wie Hij zei: “En als je het niet goed doet, ligt de zonde op de loer; en zijn verlangen is naar jou, maar je moet het de baas worden.” ( Genesis 4:7 )

Maar als we wijs zijn, zullen we Hem sussen met zachtmoedigheid en smeking – we zullen “geestelijke offers brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus” ( 1 Petrus 2:5 ) – want “in het licht van het aangezicht van een koning is leven, En zijn gunst is als een wolk met de lenteregen” ( Spreuken 16:15 ) — en “De gunst van de koning is jegens een dienaar die verstandig handelt” ( Spreuken 14:35 ).

GEBED EN HET VLEES

Als laatste gedachte moeten we er niet aan denken dat we dit in de macht van ons eigen vlees zouden kunnen doen. Maar zelfs als we de kracht zouden hebben om al onze tijd te besteden – zoals sommigen zeker doen – vertelt Paulus ons in Romeinen 7 hoe hij zelf werd gedood door zijn verlangen om goed te doen – omdat zijn geest was ingesteld op het vlees en niet op de Geest.

Als het gewicht van onze woorden zwaar op iemands hart drukt – en ze in angst overwegen: “Hoe zal ik dit ooit waarmaken?” — dan prijzen we die persoon omdat “De vreze des Heren het begin van kennis is; Dwazen verachten wijsheid en instructie.” ( Spreuken 1:7 )

Degenen wiens leven op het altaar voor God lag in Openbaring 8:3, offerden gebeden tot God. We kunnen ons leven niet als op het altaar beschouwen als we niet bidden en smeken tot onze God. Het simpele feit is dat als we God niet om de kracht vragen om Hem te behagen, Hij ons die kracht niet zal schenken – hoe hard we ook proberen.

Laten we daarom beginnen met het opzenden van gebed tot God – en we hebben over dit onderwerp geschreven als hulp voor iedereen die zijn hart op het Koninkrijk heeft gezet. Laten we bovendien zorgvuldig nadenken over ons leven en de offers die we van plan zijn te zijn voor de Heer onze God.

Laten we het er op zijn minst over eens zijn dat we het verlangen hebben om onze Heer en Koning, Christus Jezus, naar ons beste vermogen te dienen – geholpen door Zijn eigen goddelijke kracht en de onwrikbare wil van de Heilige Geest van Zijn Vader. Per slot van rekening was Hij het die in Openbaring 3:18-22 zei:

18 Ik raad je aan van Mij goud te kopen dat door vuur is gelouterd, zodat je rijk wordt , en witte klederen zodat je jezelf kunt kleden en de schaamte van je naaktheid niet zal worden onthuld; en oogzalf om op uw ogen aan te brengen, zodat u kunt zien. 19 Degenen die ik liefheb, berisp en tuchtig ik; wees daarom ijverig en bekeer u . 20 Zie, ik sta aan de deur en klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en met hem dineren, en hij met mij . 21 Degene die overwint, die zal Ik hem schenken om met Mij op Mijn troon te zitten, zoals ook Ik heb overwonnen en met Mijn Vader op Zijn troon gezeten heb. 22 Wie oren heeft, laat hem horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

20211208 Over weerstand bieden

NB. Ik deel dit bericht. Niet omdat ik vind dat Rome ons ooit goed gediend heeft. Maar dat was de macht aan de top die zo jammerlijk heeft gefaald. Dat zijn de luciferianen, dat is babylon. Maar de gewone mens, de gewone Christen weet niets van die top. Gewone Christenen vertrouwen op hun leraren die hen zouden moeten dienen en onderwijzen. Dat gebeurt niet. Gewone mensen zijn meer op zoek naar God dan de top van de kerk. Dat zijn mensen die alleen bezig zijn met macht en die in dienst zijn van een paar verkeerde families die de aarde regeren. Eigenlijk zijn ze in dienst van lucifer. Daarom deel ik dit. Ook omdat er nu een wereldwijde communistische staatsgreep plaatsvindt.

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Via returntoorder

Een dringende oproep om weerstand te bieden aan het verraad en de ondergang van het Westen, bloem van de christelijke beschaving

Door de Amerikaanse TFP

Een dringende oproep om weerstand te bieden aan het verraad en de ondergang van het Westen, bloem van de christelijke beschaving

Een dringende oproep om weerstand te bieden aan het verraad en de ondergang van het Westen, bloem van de christelijke beschaving

De drievoudige crisis van COVID-19, burgerlijke onrust en economische rampspoed schudt nu de spirituele en materiële fundamenten van het Westen en de wereld door elkaar. Dit is geen gewone crisis, omdat ze onze oude zekerheden in twijfel trekt, ons dagelijks leven verandert en de vrijheid van de kerk beperkt. In het licht van deze crisis zijn velen verbijsterd en vragen zich af wat er is misgegaan. Waar gaat het Westen naartoe? Is het mogelijk om de naderende chaos te vermijden?

Temidden van het grote gevaar van het Westen, als leken-katholieken die de christelijke beschaving lang hebben verdedigd tegen de fouten van het communisme en het socialisme, bieden de American Society for the Defence of Tradition, Family, and Property – TFP en haar autonome zusterorganisaties op zes continenten hun analyse van het gevaar en hun boodschap van hoopvol herstel.

I. De huidige situatie

De huidige crisis manifesteert zich op meerdere manieren. Ze vertegenwoordigen echter allemaal een eenheid van doel die tot doel heeft de resterende structuren van de westerse christelijke beschaving te vernietigen. We kunnen ze in drie hoofdcategorieën verdelen.

1. Een gezondheidscrisis die alle aspecten van het leven beïnvloedt

De wereld heeft te maken met een virale epidemie waarvan de oorsprong en verspreiding verdacht veel naar China verwijzen. Dit virus heeft vooral de christelijke naties van Europa en Amerika getroffen, zowel in de ernstige gezondheidsrisico’s als de diepgaande economische, sociale en psychologische impact van de draconische gezondheids- en lockdown-maatregelen.

Het zogenaamde nieuwe normaal beïnvloedt ook de levens van honderden miljoenen door de bewegingsvrijheid te beperken, werk en onderwijs te onderbreken, bijeenkomsten en culturele evenementen te verbieden of te beperken, en, ten slotte, de toegang tot de zondagsmis en de sacramenten te beperken.

Mensen krijgen te horen dat ze moeten wennen aan een wereld van verdriet, isolement en subconsumentisme die wordt beheerst door technocraten, vergelijkbaar met de dystopische nachtmerrie in de roman van George Orwell uit 1984 .

2. De pandemie legde structurele zwakheden bloot in onze geglobaliseerde wereld

Met enorme politieke, sociale, culturele en psychologische gevolgen, klopt een ernstige economische crisis aan de deur. Analisten van wereldklasse voorspellen dat het veel erger zal zijn dan de Grote Depressie die in 1929 begon.

De pandemie onthulde de monumentale economische afhankelijkheid van het Westen – de rotte vrucht van de roekeloze offshoring van zijn productiebasis, vooral naar China.

Het resultaat is een grote politieke zwakte in het Westen. Het bevindt zich sterk gedegradeerd in een ‘multipolaire’ wereld waarin communistisch China de rol van een draak op zich neemt. Veel auteurs hekelen de geleidelijke en onvermijdelijke achteruitgang van de politieke, militaire en diplomatieke macht van het Westen op het internationale toneel. De wereld, zoals we die kenden, lijkt te eindigen.

3. Onrust verzwakt het Westen verder

Het Westen wordt verzwakt door brandpunten van onrust die wereldwijd gelijktijdig zijn ontstaan, alsof ze worden veroorzaakt door een gemeenschappelijke richting. Deze punten zijn onder meer:

a) Een geïmporteerd kwaad is ongecontroleerde immigratie, die de vorming van buitenlandse enclaves binnen naties bevordert. Veel nieuwkomers (vooral moslimmigranten) weigeren integratie en assimilatie, wat de facto een intern separatisme creëert . Dit maakt van het Westen een multi-etnische, multireligieuze en multiculturele “open ruimte” zonder een gemeenschappelijke identiteit of doel.

b) Een ander brandpunt is de opkomst van identiteitspolitiek en linkse ideologieën die alle overblijfselen en structuren van het christelijke verleden willen wegvagen – deze sociale ‘deconstructionistische’ idealen richten zich op de kapitalistische burgerlijke samenleving. Veel linksen hebben gebruik gemaakt van raciale en culturele verschillen om klassenstrijd te bevorderen door middel van straatgeweld en stedelijke vernietiging. De rellen die door de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten worden gepromoot, zijn daar een typisch voorbeeld van.

Een gevolg van de onrust is dat het leidt tot een radicalisme dat, met hulp van de media, de zwijgende meerderheid beangstigt en verlamt. In landen waar de meerderheid reageert, leidt de daaruit voortvloeiende ideologische polarisatie tot een verlamming van de democratische instellingen, en veel stemmen spreken zelfs van het risico van een burgeroorlog.

II. Westerse man in het gezicht van deze foto

Het Westen is niet voorbereid op deze drievoudige crisis. De fundamenten zijn uitgehold door de verschrikkelijke structurele zwakte van een massale culturele revolutie, zoals bijvoorbeeld te zien is aan de crisis in het gezin, de cultuur van de dood die wordt vertegenwoordigd door abortus, en een agressieve LGBT-ideologie die zich opdringt aan de hele samenleving, zelfs onschuldige kinderen .

Bovenal is het Westen verzwakt door een spirituele crisis. Onnoemelijke aantallen verlaten het Geloof en leven zonder God of Zijn Wet, en zoeken niet langer Gods genade en sacramenteel leven. Onze morele decadentie heeft ons verzwakt en we zijn onze christelijke wortels vergeten.

Beroofd van spirituele en sociale steun, is de reactie van veel mensen op onze drievoudige crisis ongeloof en shock. Veel psychologen noemen het een ‘collectief trauma’. Krachtig, solide, technologisch perfect en zelfverzekerd, onze wereld werd op zijn grondvesten geschud door een nieuw coronavirus.

In een paar maanden tijd stortten, samen met de westerse economie, veel zekerheden in. Deze zekerheden hadden het optimisme van de massa aangewakkerd voor onbepaalde tijd. Vandaag de dag heeft de crisis het vertrouwen in de media, de wetenschap, de politieke autoriteiten en zelfs religieuze leiders aangetast .

Optimisme, het karakteristieke kenmerk van onze tijd, is aan het verdwijnen. Het optimisme dat twee wereldoorlogen niet van zich af konden schudden, vervaagt, wat leidt tot toenemende bezorgdheid voor de toekomst.

Binnen deze zorgwekkende context beginnen velen de premissen van het Westen in twijfel te trekken. Ze vragen: wat ging er mis? Is er een oplossing? Is er een licht dat ons tijdens deze storm kan leiden, ons kan troosten en het vertrouwen in de toekomst kan herstellen?

Deze vragen dragen het zaad van wroeging en een zwak verlangen naar het verlaten pad van deugd.

III. Een immens spiritueel weeshuis

Te midden van de crisis zouden we er goed aan doen om te herstellen naar de bron van de christelijke cultuur om de spirituele waarden die ons gemaakt hebben, te herontdekken. Uit deze geestelijke bron komen de christelijke orde, instellingen en genaden die ons uit de huidige drievoudige crisis zullen leiden. Alleen zo’n terugkeer van de verlorenen naar het huis van de Vader kan de samenleving regenereren op de schaal en reikwijdte die nodig is.

Ons onvermogen om met de drievoudige crisis om te gaan, komt echter voort uit het feit dat een parallelle crisis binnen de Kerk onze zekerheden, principes en waarden ondermijnt. Deze spirituele crisis is veel destructiever omdat het ons de middelen ontneemt die ons helpen oplossingen te vinden.

In dit opperste uur van het christendom zouden de gelovigen natuurlijk hun blik opheffen naar de voorzitter van Petrus, de hoogste autoriteit van de katholieke kerk, op zoek naar een woord van troost en leiding. In plaats van het bolwerk van het Westen te zijn, lijkt de Heilige Stoel onverschillig voor zijn lot. Soms lijkt het zelfs gunstig te zijn voor degenen die het Westen aanvallen met een ongeëvenaarde intensiteit. Het immense spirituele weesschap van het Westen is het meest verschrikkelijke aspect van de huidige situatie.

Sta eens stil bij deze recente feiten (waarvan er vele kunnen worden genoemd) die de fundamenten van het Geloof ondermijnen:

1. Terwijl de Catechismus van de Katholieke Kerk herhaalde dat homoseksuele handelingen “in strijd zijn met de natuurwet” en “in geen geval kunnen worden goedgekeurd” (nr. 2357), en een latere verklaring van het Vaticaan in 2003 “de wettelijke erkenning van homoseksuele verbintenissen veroordeelt” ”, bevestigt een onlangs uitgebrachte verklaring van paus Franciscus dat “homoseksuele mensen recht hebben op een gezin … We moeten een wet aannemen over burgerlijke vakbonden. Ze zijn dus wettelijk gedekt.”

2. Met de bedoeling een multipolaire “nieuwe wereld” op te bouwen, lanceerde paus Franciscus Fratelli Tutti , een encycliek die, vanuit religieus oogpunt, de katholieke kerk en de heilige Schrift op één lijn stelt met andere religies en hun fundamentele boeken. In naam van een universele naturalistische broederschap en de bijbehorende ‘sociale vriendschap’, biedt Fratelli Tutti de leerstellige en psychologische basis voor een ‘open wereld’ zonder principes of grenzen, zonder gedefinieerde religie, waar middelen voor iedereen beschikbaar zijn, in gelijke mate, en waarin conflicten moeten worden opgelost door middel van ‘dialoog’.

3. De encycliek is voorstander van de ongecontroleerde invasie van migranten door het Westen (in het geval van Europa betekent dit voornamelijk moslims). Het roept op tot onderwerping van landen aan internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, die mondiale problemen zouden oplossen, vooral die met betrekking tot klimaat en milieu.

4. Bovendien, en in tegenspraak met de sociale leer van de kerk, beperkt Fratelli Tutti het privé-eigendom en de vrijemarkteconomie zo ver dat het in de praktijk de morele geoorloofdheid van deze twee fundamenten van de westerse economie ontkent. Andere punten in de encycliek zijn zorgwekkend. Paus Franciscus heeft ze tijdens zijn pontificaat herhaald en staat waarschijnlijk op het punt ze te herhalen in het Global Compact on Education and Economy van Francesco- evenementen. Bijvoorbeeld ‘duurzame degrowth’, koolstofvrije energiebesparingen (dat wil zeggen, pauperisme als standaard voor consumptie), en het gemeenschappelijk bezit en beheer van linkse volksbewegingen.

5. Hieraan moeten de inheemse horizonten worden toegevoegd die worden voorgesteld in de encycliek Laudato Si’ en de apostolische exhortatie Querida Amazonia , die de tribale manier van leven presenteren als een model van duurzaam leven en gemeenschap – om nog maar te zwijgen van de afschuwelijke daden van Pachamama-aanbidding in het Vaticaan. Beide bevestigen op tragische wijze de voorspellingen van prof. Plinio Corrêa de Oliveira over pauperistische en tribalistische tendensen in de kerk, gedaan in het derde deel van zijn boek Revolution and Counter-Revolution , en in zijn werk uit 1977 Indian Tribalism: The Communist-Missionary Ideal for Brazil in the Eenentwintigste eeuw .

6. De passiviteit van de hiërarchie tijdens de gezondheidscrisis werd duidelijk toen veel religieuze autoriteiten verder gingen dan de politieke, de viering van missen verboden en de communie in de hand oplegden. Voor het eerst in de geschiedenis vierde de katholieke geestelijkheid Pasen zonder de gelovigen. Velen van de laatstgenoemden keren niet terug naar de kerk, wat een groeiende afvalligheid verergert.

NS. Is er een recht om weerstand te bieden aan een paus die het christelijke westen verlaat?

De katholieke kerk is universeel – de naam zegt het al. Haar missie is om alle naties te dopen en hen te leren zich te houden aan wat Christus gebood (zie Mattheüs 28, 19–20: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.). In die zin identificeert het zich niet met dit of dat geografische gebied, etniciteit of cultuur. Gedurende deze tweeduizend jaar is de westerse christelijke beschaving echter de meest zichtbare en blijvende vrucht van het apostolaat van de Kerk geweest. Zijn heiligheid, evangeliserende geest, filosofische en theologische diepgang, ziekenhuizen, universiteiten, liefdadigheidswerken, economische kracht en bloeiende effecten in de kunsten en wetenschappen brachten paus Leo XIII ertoe te schrijven: “Er was een tijd dat de filosofie van het evangelie de staten” (encycliek Immortale Dei , nr. 28).

Tot paus Franciscus erkenden de soevereine pausen de westerse christelijke beschaving als de eerstgeboren dochter van de kerk en probeerden deze te verdedigen. Wat een onnatuurlijke Moeder zou de Kerk zijn als zij, in een situatie waarin dit oudste kind het gevaar loopt te sterven, Haar de rug zou toekeren of, erger nog, Haar vijanden zou helpen deze eerstgeborene aan te vallen totdat zij omkwam! De Kerk zou zich gedragen als een valse herder die de kudde overdraagt ​​aan de vraatzuchtige wolven die haar willen verslinden. Dit is echter de houding die veel van onze hoogste kerkelijke autoriteiten aan de dag leggen.

In het licht van dit apocalyptische scenario welt een doordringende vraag op in de zielen van talloze katholieken: is het geoorloofd om te reageren en trots de christelijke beschaving, haar religieuze en tijdelijke tradities te verdedigen, zelfs als dit inhoudt dat we ons moeten verzetten tegen bepaalde richtlijnen die door deze hoge autoriteiten zijn uitgevaardigd? Is het geoorloofd om, voor zover toegestaan ​​door het kerkelijk recht, weerstand te bieden aan het beleid van paus Franciscus dat de integriteit, veiligheid en culturele identiteit van het Westen bedreigt?

We zijn niet bang om deze staat van verzet aan te nemen omdat de morele geoorloofdheid ervan impliciet werd erkend door het stilzwijgen van paus Paulus VI en tal van andere kerkelijke autoriteiten over de TFP-verklaring over het Vaticaanse ontspanningsbeleid met communistische regimes . Het document uit 1974, geschreven door prof. Plinio Corrêa de Oliveira, werd ondertekend en gepubliceerd door alle toen bestaande TFP’s. Daarin lezen we:

In deze kinderlijke daad zeggen we tegen de Pastor of Pastors: Onze ziel is van jou, ons leven is van jou. Geef ons opdracht om te doen wat u maar wilt. Beveel ons alleen niet om niets te doen in het aangezicht van de aanvallende Rode wolf. Hiertegen is ons geweten gekant.

Ja, Heilige Vader, de heilige Petrus leert ons dat het noodzakelijk is “God meer te gehoorzamen dan de mensen” (Handelingen 5,29: Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. ). Je wordt bijgestaan door de Heilige Geest en ondersteund – onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd door Vaticanum I – door het voorrecht van onfeilbaarheid. Maar dit betekent niet dat in bepaalde zaken of omstandigheden de zwakheid waaraan alle mensen onderhevig zijn, uw gedrag niet kan beïnvloeden en zelfs niet kan bepalen. Een van deze gebieden waar uw actie onderhevig is aan fouten – misschien bij uitstek – is diplomatie. En dit is precies waar uw ontspanningsbeleid met de communistische regeringen zich afspeelt.

Wat moeten we dan doen? De beperkingen van deze verklaring laten ons niet toe alle kerkvaders, doctoren, moralisten en canonisten op te sommen – velen van hen verheven tot de eer van het altaar – die de legitimiteit van verzet hebben bevestigd. Dit genre van verzet is geen afscheiding, het is geen opstand, het is geen bitterheid, het is geen oneerbiedigheid. Integendeel, het is trouw, het is eenheid, het is liefde, het is onderwerping.

V. Weerstand

Weerstand bieden betekent dat we katholieken zullen aanmoedigen om hun liefde voor de westerse christelijke beschaving en hun bereidheid om haar overblijfselen en cultuur te verdedigen, opnieuw te bevestigen. Bovendien zullen we hun herstel met meer glans en stevigheid bevorderen, zodat het Westen het wereldleiderschap terugkrijgt dat het verdient, niet omdat het westers is, maar omdat het katholiek is. De westerse christelijke beschaving bouwt voort op een tweeduizendjarig verleden en het feit dat het Rome, de Stoel van Petrus, als middelpunt heeft.

Weerstand bieden betekent westerse leiders en volkeren uitnodigen om de diepe redenen voor hun achteruitgang te bestuderen, zoals geanalyseerd in Revolution and Counter-Revolution , het meesterwerk van prof. Plinio Corrêa de Oliveira, en de remedies te implementeren die het voorstelt om het Westen uit deze existentiële crisis te bevrijden.

Weerstand bieden betekent dat de ondergang van het Westen geen uitgemaakte zaak is, want zoals wij worden herinnerd door de overleden Braziliaanse katholieke leider in datzelfde boek: “Als mensen besluiten samen te werken met de genade van God, worden de wonderen van de geschiedenis bewerkt: de bekering van het Romeinse rijk; de vorming van de Middeleeuwen; de herovering van Spanje vanaf Covadonga; alle gebeurtenissen die het gevolg zijn van de grote opstandingen van de ziel waartoe ook mensen in staat zijn. Deze opstandingen zijn onoverwinnelijk, omdat niets een volk kan verslaan dat deugdzaam is en echt van God houdt.”

Weerstand bieden betekent respectvol onze analyse en oordeel publiceren in situaties zoals de lancering van de encycliek Fratelli Tutti of de goedkeuring door paus Franciscus van de wettelijke erkenning van homoseksuele verbintenissen – een doodsteek voor wat er nog over is van de westerse christelijke beschaving.

Weerstand bieden betekent met kinderlijke en respectvolle openhartigheid de gevaarlijke tegenstelling aan de kaak stellen tussen de bevoorrechte behandeling die door de Heilige Stoel wordt toegekend aan Rood China (waarvan het communistische regime het niet veroordeelt) en de minachting van paus Franciscus voor de grote landen van Europa en Amerika, want hij valt genadeloos hun soevereiniteit en economisch systeem aan dat gebaseerd is op vrij ondernemerschap en privé-eigendom. Desalniettemin is dit systeem in grote lijnen in lijn met de natuurwet, de Tien Geboden en de tweeduizendjarige leer van de pausen, zoals gevonden in het Opperste Leergezag van de Heilige Moeder Kerk.

Weerstand bieden betekent met ontembaar vertrouwen verkondigen dat voorbij de geestelijke stormen, materiële uitdagingen en elke aanval van hun vijanden, het Westen en de christelijke beschaving weer zullen opstaan, en de profetische woorden van Onze Lieve Vrouw in Fatima zullen vervullen: “eindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren! ”

28 oktober 2020

Aansluitend wil ik dit delen:

De overheden onderdanig zijn

Stukje uit “De christen en politiek”,

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

M.V. 8-8-2021

Punt 6

Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld

zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld.

(zie verder in Romeinen 13).

Titus 3:1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij

hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn.

1 Petrus 2:13-18 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de

koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders … 17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning 18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

Niet machtsuitoefening of maatschappelijke strijd maar ONDERDANIGHEID is ons opgedragen. De aangehaalde Schriftplaatsen zijn niet mis te verstaan. Wij zijn “gehoorzame kinderen” (1 Petrus

1:14). Wij moeten ons niet inlaten met de zogenaamde “rechten van de mens”. Ook “burgerlijke

ongehoorzaamheid” is niets voor Christenen. Wij hebben vanuit Bijbels oogpunt in deze wereld niet

te strijden voor rechten, maar wij moeten ons concentreren op onze plichten.

Uitspraak van Calvijn: “Al waren wij onder Turken, onder tirannen, onder doodsvijanden van het

Evangelie, dan nóg is het ons geboden hen onderworpen te zijn. Waarom? Zo is het God welgevallig”.

Het Nieuwe Testament leert ons niets anders dan gehoorzaamheid. Er is geen recht voorzien om ons

te verzetten tegen de overheden. Slechts wanneer er een duidelijke conflictsituatie optreedt, waarbij

gehoorzaamheid aan de overheid absoluut niet kan samengaan met gehoorzaamheid aan God, dan

moet onze gehoorzaamheid aan God de voorrang krijgen (zie Handelingen 4:19). Wij blijven dus

netjes belastingen betalen, ook al weten we dat de besteding van het geld dikwijls van kwalijke aard

is. Wij gaan in niets tegen de maatschappijorde in. Maar wordt het ons echter verboden het geloof te

belijden, dan zullen wij God meer gehoorzamen dan mensen.

Als ik dit lees moet ik eigenlijk huilen.

Ik heb de man vaker aangehaald om zijn kennis maar ik durf het steeds minder omdat hij naar mijn mening hier zo in de fout gaat.

Ik heb eerder al naar Romeinen 13 verwezen

De gezagsdragers dienen Gods dienaars te zijn en dan dien je die geven wat ze toekomen zoals belastingen. Maar als de gezagsdragers geen dienaar zijn van God dan kun je ze ook niet aanvaarden.

Paulus zegt: voeg je onder de hoogste superieure macht van God zelf en laat je niet naar beneden trekken, want als je jezelf niet stelt onder de superieure macht van God dan val je onder hen die op aarde heersen. Dan roep je onheil over jezelf af. De aardse overheden willen dat je kwade doet.

Wees niet bang voor die overheden en doe de goede werken, dan zul je waardig zijn van God zelf lof te ontvangen. Ontvlucht het kwade en stel je onder de superieure macht van God zelf en doe het goede. Laat je er niet onder krijgen, laat je niet naar beneden trekken. Gebruik je verstand, gebruik je geweten, je geestelijke bewustzijn.

Dit is waar de Bijbel omdraait: het gaat om de tegenstellimg van boven naar beneden. De aardse overheden: beneden. Zij wensen het kwade. De macht van God is boven, Hij wenst het goede.

Dat is de tegenstelling: de aardse overheden hebben niet het beste met je voor.

Nu wereldwijd de aardse machten ongeloofwaardig zijn geworden, is de uitnodiging te geloven in de superieure macht van God en je daaraan over te geven.

Paulus zegt: je bent nu eenmaal op deze aarde, daar heb je het mee te doen maar doe dan het goede.

Betaal, wie je betalen moet en heb lief die je liefhebben moet. Maar negeer de allerhoogste God niet. Schaar je onder Zijn superieure macht. Zo niet, dan val je onder de aardse overheden. Dat is het zware juk en je roept onheil over jezelf af.

De eer geef je aan God, aan de aardse macht geef je je belasting.

Als je je toevlucht zoekt bij God, dan word je voor veel leed behoed.

Je moet niet alles doen wat de overheid van je verlangt. Dat is onzin. Zie psalm 118, 8-9:

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen

dan op de mensen te vertrouwen.

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen

dan op edelen te vertrouwen.

Vertalingen zijn vroeger moedwillig vals geweest om de macht in handen te geven (te laten blijven) van het roomse rijk. In feite moest de macht in handen blijven van babylon.

Maar ondanks de misleiding is er nog steeds kennis en we kunnen ons nog staat weer op boven richten.

Het is om te huilen dat we geen goede leraren hebben.

Wat heeft al die boekenwijsheid ons gegeven als mensen niet in staat zijn ons te leren waar het werkelijk om draait. Wat laat al die boekenwijsheid zien?

Pronkzucht. Pronkzucht en hoogmoed.

Je kunt nog zoveel wijsheid bezitten als je het niet kunt vertalen naar een liefdevolle boodschap voor je medemens dat heb je het niet begrepen.

Je kunt met al je wijsheid je ergens tegen afzetten en menen dat jij de ware boodschap verkondigt maar je hebt het niet begrepen als je niet een liefdevolle richting aanwijzer bent maar een wolf bent die de schapen roofzuchtig aanvalt en ze de verkeerde kant opstuurt.

Daarom deel ik regelmatig iets van aartsbisschop Viganò.

De man hoort bij de katholieke kerk maar neemt afstand van Rome. Hij deelt zijn kennis en zijn warmte. Hij heeft het begrepen. In tegenstelling tot koude protestanten die steeds dezelfde plaat afdraaien.

Wat hebben we aan priesters, dominees, die naam Christenen zijn of zelfs dat niet meer?

Wat hebben we aan de theoloog die een boekenkast vol boeken heeft geschreven en aan het einde van zijn leven zegt dat God niet bestaat.

Wat heb je eraan dat je je vermogens niet hebt gebruikt ten dienste van God?

Want dat is waar het om draait: God dienen en God laten werken in het verborgene. En niet vallen voor de wereld. Laat je niet naar beneden trekken.

20211207 Over terreur

Via Xandernieuws

Arno Wellens: ‘Dubbel waanidee: Mensen worden met Chinese cijfers getreiterd om te prikken’

Posted on 04/12/2021

‘Mijn grote angst: EU is China aan het kopiëren’ – ‘Mensen onderwerpen zich aan de (QR) terreur, met bedroevend resultaat’

De bekende economische journalist Arno Wellens (‘Het Euro Evangelie’) is in zijn nieuwe optreden bij V for Valentine nog niet eerder zó uitgesproken geweest. In het 100 minuten durende gesprek noemt hij alles wat er nu in Nederland en Europa gebeurt ‘een dubbel waanidee, dus dat als je maar hard genoeg gelooft in prikken en je mensen daarnaar toe moet treiteren… En dat rechtvaardig je moreel met ‘Chinese’ feiten en cijfers. Maar volgens mij is zeg maar alles dat uit China komt bij elkaar gelogen. Vervolgens ga je dat nadoen; het is alsof je in 1930-1935 zegt dat ze in Duitsland mooie snelwegen hebben, en we daarom ‘een beetje zoals die mensen daar moeten worden’. Dat is waar de EU nu naar afglijdt.’

Brussel ‘meet zich nu allerlei dingen en rechten aan.’ Dat gedrag komt uit China. ‘Dat kun je zelfs zien. De inspiratie, in ieder geval. Zo van: o, daar werkt het ook, enkelbanden in Hong Kong…. Dat is mijn angst, dat we China kopiëren, en China eigenlijk de winnaar wordt van deze pandemie. En dat je een zo’n rampzalig schisma in je eigen samenleving neerlegt, waar je een paar jaar van moet bijkomen. Dan is het niet (enkel) ‘gevaccineerden tegen ongevaccineerden’, het gaat veel verder dan dat.’

Schisma in samenleving: QR-vaxgelovigen versus de rest

Boris benadrukt dat V for Valentine vindt dat ‘vaccineren’ altijd een volledig vrije keuze moet blijven, en iedereen het recht moet houden om ‘nee’ te zeggen. Wellens is het daar helemaal mee eens. ‘Waar komt dat vandaan, dat jij je met het gedrag van anderen moet gaan bemoeien? Ga je zo ook mensen die roken aanspreken? Dat je zegt: als je COBD krijgt, ga je op een bed liggen dat voor iemand anders was bedoeld? ‘Daar had een Covid patiënt kunnen liggen’…’

Wellens heeft net als veel anderen de ervaring dat vaxxers zich nu beginnen af te vragen waarom ze hun vrijheid niet terugkrijgen nu ze de injectie(s) hebben gehaald. Dat was hen immers beloofd. ‘Dat is het schisma: de ongevaccineerden, plus de mensen die denken dat het nu wel lang duurt, en niet snappen waarom er een Europees (QR) paspoort moet komen. Aan de andere kant heb je de die-hard gelovigen die heel blij zijn met zo’n app. Dat is je schisma.’

‘Mensen onderwerpen zich aan (QR) terreur, met bedroevend resultaat’

Die gelovigen geven de anderen dan de schuld en beweren dat er een ‘pandemie van ongevaccineerden’ is. Wellens: ‘Dat is niet waar. Dat wil ik laten zien. Maar er komt een punt dat je gedwongen wordt, zoals in Oostenrijk.’ Als je daar de boete van € 3600 niet kunt betalen, ga je 4 weken gevangenis in. ‘En hoe vaak ga je dat doen? Ik denk dat heel weinig mensen principieel zijn, en de meesten dan gewoon gaan prikken.’

40% van de Oostenrijkers wil zich niet laten prikken, dus er is bij lange niet genoeg ruimte in de gevangenissen. Wellens: ‘Dan moet je interneringskampen bouwen…’ ‘Goed idee!’ spot Boris. ‘Kampen zijn zo economisch efficiënt, in Australië werkt het ook.’ Wellens: ‘Daar ga je dus heen. En wie ga je dan de schuld geven? Je krijgt nu een soort gekanaliseerde volkswoede, maar dat komt bijna uit een handboek van de Chinese Communistische Partij. Dat je elkaar in de gaten gaat houden.’

Het Chinese model is hier al, want hoewel eigenlijk niemand in die QR codes gelooft, worden ze door mensen toch uit zichzelf gescand. ‘Mensen onderwerpen zich aan deze terreur,’ vervolgt Wellens. ‘Sociologisch heel interessant, maar het resultaat is bedroevend.’

Ook Janssen manipuleerde de testresultaten

Wellens gaat dan aan de hand van documenten en statistieken in op het Janssen vaccin, waarvan de fabrikant begin dit jaar beweerde dat het 100% bescherming bood (tegen alle varianten). In september was dat nog maar 13%*. Vandaar dat iedereen dacht ‘als we dit maar doen, dan is het dansen met Janssen. En als je het niet doet, ben je een wappie, een aso.’ De regering is er nu ‘een beetje laat’ achter waarom het fout is gegaan met dit ‘vaccin’.

(* Vóór 2020 werd ieder ‘vaccin’ dat minder dan 50% effectiviteit haalde, meteen in de afvalbak gegooid. – X.)

Uit de trial documenten blijkt dat Johnson & Johnson – net als Pfizer – de uitkomsten heeft gemanipuleerd door (in de eerste fase) alleen jonge gezonde mensen te gebruiken. Mensen met allerlei veel voorkomende volksaandoeningen (diabetes, COPD, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, obesitas) werden uitgesloten van de testen. Boris: ‘En dat zijn precies alle mensen die nu in het ziekenhuis liggen.’

Statistisch kun je echter ook zeggen dat jonge(re) gezonde mensen sowieso niet overlijden aan Covid, dus een injectie in de eerste plaats helemaal niet nodig hebben. Boris wijst er dan tevens op dat er onder de 60 jaar in Nederland in (een kleine) 2 jaar tijd maar 168 mensen aan corona / Covid zijn overleden. Ter vergelijk: er overlijden jaarlijks 600 Nederlanders als gevolg van een ongelukkige val.

‘Het narratief (dat het vaccin iedereen bescherming biedt) is dus ontstaan door hele gebrekkig data.’ Het nare is dat mensen door dat narratief valselijk zijn gaan denken dat ze door het ‘vaccin’ niet zo erg corona hebben gehad, terwijl ze dat sowieso niet (zwaar) zouden hebben gekregen. Het ‘vaccin’ – dat overigens experimenteel is – maakt voor hen dus helemaal niets uit*. (* Op zijn best. Uit de officiële Eudravigilance cijfers blijkt namelijk dat ook de Janssen prik grote aantallen slachtoffers maakt. – X.)

Scholen dicht; ‘Het gaat van gekker tot gekker’

Marion Koopmans en Ab Osterhaus zijn net als de meeste virologen veeartsen. Wellens: ‘Zij zullen vanuit veearts-technisch oogpunt dingen zeggen… maar zo iemand als Osterhaus kijkt niet naar het grotere ethische plaatje. Dus zo’n viroloog zegt dan gewoon dat alle scholen dicht moeten omdat de kinderen elkaar dan niet kunnen ‘besmetten’. Laatst was hij bij OP1, ik dacht dat hij een grapje maakte, maar dat deed hij niet…. Hij zei dat ze (de ongevaccineerden) maar op een eiland moeten worden gegooid. Bij een koeienstal denk je zo, ja.’

Zogenaamde besmettingen onder en door kinderen voorkomen je toch niet, vult Boris aan. Kinderen die niet op school zitten gaan namelijk gewoon bij elkaar en bij oppasmoeders spelen. ‘Zeg nou niks, want als Ab Osterhaus dit kijkt belt hij Hugo de Jonge op, en krijgen we straks anti-oppasmoeders BOA’s,’ reageert Wellens cynisch. ‘Het gaat van gekker tot gekker. Maar ja, dit is hoe veeartsen werken.’

Bijna alle corona patiënten in ziekenhuizen hadden al meerdere aandoeningen

Uit een in de medische wereld veel gedeelde Amerikaanse studie blijkt dat 94,9% van de mensen in het ziekenhuis met corona reeds andere aandoeningen hadden. Robert haalt dan een eerdere Italiaanse studie aan waaruit naar voren kwam dat 97% van de Covid slachtoffers al meerdere comorbiditeiten hadden. In de VS had maar liefst 70% van alle corona patiënten in het ziekenhuis 6 of 7 bestaande aandoeningen, waardoor hun immuunsysteem was verzwakt en ze dus kwetsbaarder waren voor virussen, ook voor de griep.

Wellens: ‘Ja, en dan maak je een vaccin dat je gaat testen op mensen waarvan je weet dat ze NIET vatbaar zijn en NIET aan deze aandoeningen lijden. Dan blijkt dat dit vaccin ‘effectief’ is, maar dan test je op de verkeerde groep.’

Iedereen moet aan de boostershots; Geen geld voor IC, wel voor ‘vaccins’

Toch krijgen we nu ‘meer van hetzelfde (wat eerder niet gewerkt heeft): boostershots,’ gaat Boris verder. Het toenemende aantal patiënten kan echter ook gewoon komen omdat het winter is, en er dan altijd veel meer mensen in het ziekenhuis belanden. Dat hoeft dus niet te maken te hebben met de ‘afnemende effectiviteit’ van de injecties. Die ‘effectiviteit’ is er mogelijk überhaupt helemaal niet geweest.

Toch moet iedereen die boosters nemen als ze een QR code willen blijven houden. Boris: ‘Een vicieuze cirkel waar je niet uitkomt, een spiraal van angst. Omdat je bang bent voor corona moet je die vaccinatie nemen, maar op een gegeven moment krijg je toch corona. En wat kun je dan nog doen.’

Wellens: ‘Precies. Misschien moet je dan toch inzetten op gezonder leven, plus capaciteitsuitbreiding van de ziekenhuizen (meer geld voor de IC is net in een motie door de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU opnieuw afgewezen . Er komt NUL euro bij voor de IC, maar wel € 825 miljoen voor ‘vaccinaties’ in 2022 en 2023. Dit is andermaal bevestiging dat het de regering in het geheel niet gaat om de volksgezondheid. – X.). ‘Hugo de Jonge heeft het omgekeerde gedaan: we hebben nu minder IC-bedden.’

‘Ze moeten nog 15% over de streep trekken voor iets dat niet werkt’

Als je krantenberichten uit 2018, 2017, 2016 (en eerder) terug zoekt, dan zie je dat er ieder jaar een flinke opleving van luchtwegvirussen is en de ziekenhuizen volstromen. ‘Alleen nu krijg je een EU-app die om heel andere redenen wordt ingevoerd. Dat hebben we de vorige keren besproken. Sociaal wordt je dan aangevallen, en je krijgt een schisma in je samenleving omdat alles wordt opgehangen aan die vaccins (en QR codes)… Maar je ziet dat er nu toch wat paniek aan het uitbreken is.’

Boris: ‘Ja, want aan de ene kant moeten ze nog 10% – 15% over de streep trekken, en aan de andere kant moeten ze nu gaan toegeven dat die shit niet werkt en er moet worden bijgeprikt.’ Wellens: ‘Precies. En daar gaat je radicalisering naartoe, want degenen die nu nog niet zijn geprikt zullen zeggen dat het dus niet werkt. En degenen die wel zijn geprikt zullen blijven volharden in wat ze al geloven.’

‘Heel veel mensen die nu een QR app hebben, komen van een koude kermis thuis als dat ding (de prik, de boostershot) uitgewerkt is. Dan gaat ie van groen naar rood.’ Mensen moeten dus steeds weer nieuwe boostershots halen, anders worden ze alsnog als ongevaccineerden uitgesloten (zoals in bijvoorbeeld Israël, waar shot nr. 4 al wordt gegeven, gebeurt. Daar geldt je ook met 3 prikken als ‘ongevaccineerd’.).

‘Je moet jezelf afvragen of het genomen pad wel juist is’

‘Het enige dat we 100% zeker weten is dat 99,1% van de mensen met corona die overlijden, comorbiditeiten hadden. Het ‘ik laat me prikken en ik ben klaar’ – zijn we dan niet in een leugen aan het geloven?… Vanuit het ministerie wordt tegen artsen ‘prikken prikken prikken’ gezegd, maar 87% is nu geprikt en de ziekenhuizen lopen weer vol. Wat is dat? De artsen vragen zich dit ook af. De vraag die je je moet stellen is of het genomen pad wel juist is.’

‘Alles wat Rutte en Hugo de Jonge hebben gedaan (geen extra geld voor de IC/zorg , minder IC bedden en medewerkers) werkt eerder de andere kant op. En dan geven ze de schuld aan de ongevaccineerden. Dat is nu je zondebok.’ Boris: ‘Ik denk dat dit gaat veranderen. Dit is de discussie die nu wordt gevoerd. Ondanks het politieke opportunisme hebben mensen echt wel door dat het niet werkt. Het enige dat ons hieruit gaat helpen is opschalen van de zorg, het oplossen van de zorgcrisis’ (ontstaan door Ruttes jarenlange aanhoudende bezuinigingen – X.).

Ja dat kost een paar miljard, maar die toveren ze constant tevoorschijn. Wellens: ‘Die miljarden gaan overal naartoe, zoals naar gender gelijkheid in Italië, maar niet naar de zorgheld. Die gaat er op achteruit. En dan zeggen ze ‘maar we doen het voor jou, zorgheld’.’ Dat kan waarschijnlijk pas als we weer ons eigen monetaire beleid kunnen voeren, en daarvoor moeten we (ook volgens Wellens) uit de EU.

Nederland begint op Noord Korea te lijken

Nederland begint met krantenberichten en -columns waarin ongevaccineerden ten onrechte de schuld krijgen van de pandemie steeds meer op China, Noord Korea en Roemenië onder Ceaucescu te lijken: mensen worden aangemoedigd om elkaar aan te geven en contact met de ‘foute’ mensen te vermijden. Het ‘gij zult prikken en de QR code nemen’ valt echter in duigen nu zoveel studies aantonen dat de effectiviteit van de ‘vaccins’ niet goed is of zelfs compleet ontbreekt (sterker nog: veelal het omgekeerde effect heeft, zoals we in eerdere artikelen uitgebreid besproken hebben – X.)

‘Ik ben bang dat het nog veel harder wordt, want degenen die heel hard geloven in ‘prikken is gezond’, als een soort religieuze stelregel, zullen nooit een studie die de effectiviteit in twijfel trekt lezen. En degenen die al skeptisch waren, gaan zich nu niet ineens laten prikken. Ik ken vriendschappen, families en relaties die erdoor zijn verstoord.’

‘Je ziet aan alles dat we binnenkort naar een nieuwe lockdown toegaan. Dan heb je dus een lockdown zonder uitzicht. Ik durf de voorspelling aan dat ook in Nederland dat gedwongen vaccineren gaat komen. Wij lopen steeds 2 maanden achter op Oostenrijk. Die repressie zal steeds verder gaan. Op een gegeven moment zit je met ver in de 90% gevaccineerden, en – terecht dat je wees op Gibraltar (100% gevaccineerd, maar toch weer een hele grote corona uitbraak) – wie ga je dan de schuld geven? Maar dan heb je ook geen hoop meer.’

‘Het ‘voordeel’ van ongevaccineerden als zondebok is dat de maatschappelijke agressie op Chinese dictatoriale stijl – wij worden een soort China -, dat heel veel mensen die ‘stok’ nog hebben. Maar straks zijn ze dat ook kwijt… Je gaat naar prik 3, prik 4, prik 5… Misschien moeten we gewoon leren om hiermee (met corona) te leven.’

Kijk hieronder het complete gesprek (1 uur 41 minuten), waarin onder meer nog het dubieuze veranderen van de meetmethodes ter sprake komt, hoe groot (of beter gezegd: onwaarschijnlijk klein) de kans is dat je op de IC belandt (‘dan laat helemaal niemand zich meer prikken’), al 500.000 mensen die zijn gestorven door een (opzettelijk zeer verslavend gemaakte) Johnson & Johnson pil (waarvan ze wisten dat deze mensen vergiftigde), en de vreemde situatie dat de echte ‘pandemie’ cijfers van China niet meer worden weergegeven, maar het hele beleid in de EU wordt gebaseerd op de overduidelijk gemanipuleerde Chinese cijfers, waardoor we in een constante ‘surveillance’ staat belanden:

Xander

20211207 Over overpeinzingen tijdens advent

Vanaf het begin dat Jezus op aarde was, is hij tegengewerkt door de farizeeën en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat zou later ook gebeuren met zijn apostelen en nog weer later met zijn volgelingen. De macht van de satan was nog een tijd gegeven maar zou aflopen. Alle macht werd gebruik om zoveel mogelijk het christendom tegen te werken en christenen te doden. Het was de strijd van lucifer om te kunnen overwinnen. Dat hij dat niet zou kunnen was zijn grootste uitdaging en hij had en heeft er alles voor over om Jezus te verslaan. Katholieken zijn niet met de bijbel opgevoed. Die werd weggelaten bij het gewone volk. Pas door de reformatie werd de bijbel door “het gewone” volk gelezen maar het lezen is altijd beperkt gebleven. Daarom heeft de indoctrinatie en misleiding eeuwen lang kunnen plaatsvinden. Jezus wist dat dit zou gebeuren en heeft daarom het boek openbaringen gegeven over hoe de tijd van lucifer zou aflopen en hoe de beproevingen zouden zijn om te leren wat nu werkelijk het kwaad was en wat de bedoeling was van de boodschap over het koninkrijk. Door eeuwenlang misleiding en hersenspoeling begrijpen de mensen de aard van het kwaad niet. Tot op de dag van vandaag zien we dat de joodse / vrijmetselaars / globalistische elite / de kabbalistische maffia hun voortdurende leugens steeds verder verspreiden, die leiden tot moord, oorlog en andere verschrikkingen.

Openbaringen 2, 2-5 (HSV):

2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.

3En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.

4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

5Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Uw eerste liefde: de liefde voor God.

Bedenk van welke hoogte u bent gevallen: uit de hemel naar de aarde.

Keer terug naar het leven onder God en vereer Hem en dien Hem.

Profeten hebben altijd gewaarschuwd. Jesaja was er een van in het oude testament:

Jesaja 1 Het boek van de profeet Jesaja (HSV)

1Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.

De rechtszaak van God tegen Zijn volk

2Luister, hemel, neem ter ore, aarde!

Want de HEERE spreekt:

Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien,

maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen.

3Een rund kent zijn bezitter

en een ezel de kribbe van zijn eigenaar,

maar Israël heeft geen kennis,

Mijn volk heeft geen inzicht.

4Wee het zondige volk,

volk van zware ongerechtigheid,

nageslacht van kwaaddoeners,

kinderen die verderf aanrichten!

Zij hebben de HEERE verlaten,

de Heilige van Israël verworpen,

zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.

5Waarom wilt u nog meer geslagen worden?

U gaat gewoon door met uw afvalligheid.

Heel het hoofd is ziek,

en heel het hart is afgemat.

6Vanaf de voetzool tot het hoofd toe

is er geen gezonde plek aan:

wonden en striemen

en gapende wonden,

niet uitgedrukt, niet verbonden,

en niet met olie verzacht.

7Uw land is een woestenij,

uw steden zijn met vuur verbrand,

uw bouwland – voor uw ogen

eten vreemden het op;

het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd.

8De dochter van Sion is overgebleven

als een hutje in een wijngaard,

als een nachthutje op een komkommerveld,

als een belegerde stad.

9Als de HEERE van de legermachten

ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten,

als Sodom zouden wij geworden zijn;

wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn.

10Hoor het woord van de HEERE,

leiders van Sodom!

Neem de wet van onze God ter ore,

volk van Gomorra!

11Waartoe dienen voor Mij uw vele offers?

zegt de HEERE.

Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen

en het vet van gemest vee;

en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken

vind Ik geen vreugde.

12Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen –

wie heeft dit van u gevraagd,

dit platlopen van Mijn voorhoven?

13Breng niet langer nutteloze offers.

Het reukwerk is Mij een gruwel.

Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten:

Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten.

14Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen

haat Ik met heel Mijn ziel;

ze zijn Mij tot last;

Ik ben het moe om ze te dragen.

15En wanneer u uw handen uitspreidt,

verberg Ik Mijn ogen voor u;

ook wanneer u uw gebed vermeerdert,

luister Ik niet:

uw handen zitten vol bloed.

16Was u, reinig u!

Doe uw slechte daden

van voor Mijn ogen weg!

Houd op met kwaad doen,

17leer goed te doen,

zoek het recht!

Help de verdrukte,

doe de wees recht,

bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Wat de profeet hier duidelijk maakt, is dat de mensen aan baäl verering doen. Ze houden zich met uiterlijke zaken bezig terwijl ze geen kennis hebben van de Ware God en wat Deze Schepper God van hen wil.

God had een volk gekozen om Hem te eren en Zijn kennis onder de volken te verspreiden. Dat heeft het volk niet gedaan. Ze vielen weer voor de baäls.

God roept het volk ter verantwoording. Dit gebeurt steeds in het oude testament.

Lucifer houdt de mens weg bij God en het gewone volk denkt dat zij god vereren vaak niet wetende dat het satan is. Ze werken aan uiterlijke zaken maar niet aan een innerlijke moraal. Niet aan kennis van God en leven naar de wil van de ware God.

Door de eeuwen heen heeft God de mens geroepen.

Hij heeft een volk geroepen om Zijn boodschap te vertellen.

Een gekozen volk is iets anders dan een uitverkoren volk.

Het is niet iets om rechten aan te ontlenen, het is een opdracht.

In Hebreeën 11 lezen we wat geloof inhoudt en over wie de boodschap van God begrepen: trek weg uit die wereld van babylon, d.w.z. uit de wereld van lucifer en zijn baäls.

Hebreeën ((KBS)

Hoofdstuk 11

EEN ZWERM GELOOFSGETUIGEN

1En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. 2Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld. 3Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. 4Door het geloof was Abels offer zoveel beter dan dat van Kaïn; door het geloof ontving hij het getuigenis van zijn rechtvaardigheid, want God zelf aanvaardde zijn gaven; door het geloof blijft hij spreken, ook na zijn dood. 5Door het geloof werd Henoch, zonder te sterven, naar een ander leven overgebracht; hij was er niet meer, want God had hem opgenomen. Want de Schrift getuigt dat hij, voor hij werd weggenomen, aan God had behaagd; 6en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken. 7Door het geloof heeft Noach, na door God te zijn gewaarschuwd voor wat nog niet te zien was, met grote zorg de ark gebouwd, om zijn huisgezin te redden. Door zijn geloof heeft hij de wereld veroordeeld en zelf de gerechtigheid van het geloof verworven. 8Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten waarheen. 9Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; 10want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is. 11Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. 12Daarom is dan ook aan een man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. 13In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd. 14Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen, dat zij op zoek zijn naar een vaderland. 15Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, 16maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd. 17Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren, 18van wie hem gezegd was: Alleen zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. 19Want hij was ervan overtuigd, dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen. 20Door het geloof sprak Isaak over Jakob en Esau een zegen uit die ook op de toekomst betrekking had. 21Door het geloof zegende Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef, en leunend op de knop van zijn staf, aanbad hij God. 22Door het geloof heeft Jozef op het eind van zijn leven al gesproken over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, en bevolen dan zijn gebeente mee te nemen. 23Door het geloof hebben de ouders van Mozes hem terstond na zijn geboorte drie maanden lang verborgen gehouden, omdat zij zagen wat een mooi kind het was; zij waren niet bang voor de verordening van de koning. 24Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter. 25Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor een korte tijd profiteren van de zonde. 26Voor hem was de smaad, Gods Gezalfde aangedaan, kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning. 27Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede van de koning te duchten, want de onzichtbare koning had hij als het ware voortdurend voor ogen. 28Door het geloof heeft hij pesach gehouden en het bloed gesprenkeld, opdat de verderver de eerstgeborenen van Israël niet zou aanraken. 29Door het geloof trokken zij door de Rode Zee als over droog land; toen de Egyptenaren het probeerden, verdronken ze. 30Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort, nadat zij er op zeven achtereenvolgende dagen omheen getrokken waren. 31Door het geloof is de hoer Rachab ontkomen aan het lot van de ongelovigen, omdat zij de spionnen vriendelijk had ontvangen. 32En wat nog meer? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuël en de profeten. 33Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid uitgeoefend, de vervulling van beloften afgedwongen. Zij hebben leeuwen de muil gesloten, 34de gloed van vuur gedoofd, ze ontsnapten aan het scherp van het zwaard. Hun zwakheid werd kracht, ze werden machtig in de oorlog, en dreven vijandelijke legers op de vlucht. 35Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood. Anderen werden ten dode gefolterd en wezen hun vrijlating af, om een betere opstanding te verwerven. 36Weer anderen hadden spot en slagen te verduren, en boeien en opsluiting. 37Zij werden gestenigd, doormidden gezaagd, terechtgesteld met het zwaard. Zij zwierven rond in schapevachten en geitevellen, ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling. 38Zij waren te goed voor deze wereld. Ze vluchtten in woestijnen en op de bergen, ze verborgen zich in spelonken en holen in de grond. 39Ook dezen hebben zich allen een naam verworven door hun geloof. Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan. 40God had met ons iets beters voor en wilde niet, dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder ons.

De belofte is het Koninkrijk van God, is de terugkeer naar je bestemming: je eeuwige hemelse lichaam, terug naar onze eerste liefde:God.

Het is onbegrijpelijk dat de mens denkt dat hij tijd heeft, dat hij wel zal zien als hij dood is: of er is wat en dan zie ik het wel, of er is niks en dan heb ik me voor niks druk gemaakt. Zo ernstig is de mens misleid dat hij geen weet meer heeft van zijn zielsbestaan, van het bestaan van God en Zijn wil: Hem te eren en te dienen.

We leven in deze aardse wereld van de satan, van lucifer die niet wilde dienen maar gediend en vereerd wilde worden. Hij eist, hij eist ons slavenbestaan, onze zielen en we weten het niet.

Onze kennis is bijna verloren gegaan en we moeten ons terugvechten naar de wereld van God. De enige hulpbron die we daar nu voor hebben is die van Jezus, die de Christus was. Maar die als Messias door zo velen niet is (h) erkend en wiens komst in de wereld we over een paar weken vieren. Hij is het Licht dat tegenover de duisternis van lucifer is gegeven. Het is tragisch als we dat niet begrijpen. Alleen Zijn aanvaarding kan ons verder helpen.

We leven nog onder de knoet van babylon, ja ook die christenen die niet onder Rome vallen want babylon bepaalt de wereld tot op de dag vandaag: de satanische cultus van de macht van de financiële wereld met zijn trekpoppen in politiek en in alle religies door infiltraties van de vrijmetselarij.

20211206 Over wat bekering inhoudt

Overpeinzingen tijdens advent.

Als je niet weet wat zonde is, als je niet weet waarom je eigenlijk op aarde bent en als je niet weet wat leven na de dood betekent, kun je helemaal niet weten wat bekering inhoudt.

In deze adventstijd, in een tijd die beheerst wordt door corona en waarin de oorlogstrom wereldwijd wordt geroerd, is het belangrijk om stil te staan bij wat we nu vieren in december.

Veel mensen zijn cultuur Christenen die niet meer weten wat ze nu eigenlijk geloven en wat ze vieren met kerst. Het is ze niet kwalijk te nemen. Al eeuwen hebben we slechte leraren en al eeuwen lang wordt ons niet verteld wat Christus nu eigenlijk op aarde kwam doen.

We zijn op deze aarde terecht gekomen uit eigen vrije wil, misleid door lucifer die ons beloofde te worden als goden maar die in werkelijkheid slaven zocht en zielen die hij kon manipuleren.

Wij hebben nog vaag weet van een hemelsbestaan. Onze zielen zijn voor eeuwig geschapen door God en we hadden een hemels lichaam. We hebben soms nog een glimp van wat ooit was.

Er waren werelden waar we nu geen weet meer van hebben maar in de eerste schepping was alles volmaakt en er was vrije uitwisseling tussen hemel- en aarde bewoners. Een van de hoogsten onder de schepselen was lucifer. Hij echter verduisterde de wereld tussen een deel van de schepselen en de allerhoogste God. God die dit voorzag heeft tegenover het duister het Licht gesteld: Jezus.

Maar de eerste schepping is door God vernietigd vanwege lucifer en zijn misleiding. Alleen heeft Hij een deel van zijn schepselen bewaard: Noach en de zijnen.

Dit is het verschil in boek 1 en 2 van Genesis. De eerste wereld was een volmaakte wereld en na de vernietiging besloot God dat niet meer te doen. Maar de mens die gevallen was ( die zelf uit de hemel naar de aarde ging) zou nu in de wereld van de satan leven. Dat is de betekenis van de satanische wereld waarin we nu leven. We leven nu nog steeds in babylon.

Deze satanische wereld ( de wereld waar satan (lucifer)) zal een beperkt aantal eeuwen duren.

God zal de gevallen zielen de gelegenheid geven om terug te keren naar de hemelse oorsprong. Tegelijkertijd staat God satan een aantal eeuwen toe om te proberen God te overtreffen. Dat lukt niet. Alles op aarde is gedoemd om vernietigd te worden. Satan kan niet scheppen, hij kan alleen vernietigen. Door de vernietigingskracht zien we ook de schoonheid zoals God die bedoeld heeft maar daar moeten we open voor staan. Het een kan nu niet zonder de ander omdat lucifer deze macht nog heeft, Maar God laat niets gebeuren zonder Zijn controle.

De satanische wereld is een occulte wereld. Satan belooft geheime kennis in ruil voor zijn aanbidding. Maar het is verleiding die niet leidt tot kennis maar tot vernietiging.

Dat is de strijd tussen God en satan. God wil dat de zielen Hem vrijwillig dienen en eren. Satan wil het afdwingen met belofte van (geheime) kennis en te worden als goden. Het is de wereld van de leugen, tegenover de wereld van Waarheid.

Vanaf deze satanische schepping leeft de mens in een occulte wereld, ook al weten de meesten dat niet. Satan eist aanbidding en hij eiste aanbidden van afgodsbeelden, aanbidden van zon en maan enz. Hij eist het aanbidden van de mens. Van zijn mens, van zijn schepping die keer op keer gedoemd is te falen. Maar dit aanbidden van de mens brengt narcisme voort en de macht die bij psychopaten ligt. Dit is het verhaal van de heidens wereld uit het oude testament. Dit alles is om de mens weg te houden bij God, bij aanbidden en dienen van God. Lucifer eist ook offers, tot kindoffers aan toe. En denk niet dat dat nu niet meer bestaat.

Na de redding van Noach gaat het toch weer verkeerd met de mensheid. Het hele verhaal van het oude testament is het verhaal van God die de mens terug roept naar zijn oorspronkelijke bestemming. Dat terugroepen begint met Abraham, gaat via Mozes en Jacob.

De volken die God roept, leven in een occulte wereld met overal afgodsbeelden (van de baäls) om hen heen en met overal offeraltaren voor het offeren van alle eerstgeborenen. Zo houdt lucifer de mens weg bij God.

Koningen die over de volken heersen gaan steeds weer in de fout en hoewel gewaarschuwd door profeten, geven ze zich toch weer over aan occulte praktijken en doen wat verkeerd is in de ogen van God. Het levert teveel korte termijn voordeel op: rijkdom, slaven enz.

Uiteindelijk zal van de volken die door God uitgekozen waren niet veel meer overblijven door het wegvoeren in slavernij.

Wat ervan overblijft leeft onder de knoet van de farizeeën die de mensen dom houden.

In deze tijd wordt 2000 jaar geleden Jezus geboren.

Waarom is dat zo belangrijk?

Nadat lucifer als duisternis was gemanifesteerd, had God het Licht beloofd.

Het Licht (Jezus) moest echter als mens in de satanische wereld geboren worden om de mens de weg terug naar God te laten zien en om het kwaad van de satan te laten zien.

(En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,

en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;

Dat zal u de kop vermorzelen,

en u zult Het de hiel vermorzelen.)

Het kwaad van de satan is het nageslacht van de satan en satan zal Christus aan het kruis nagelen (de hiel vermorzelen) en hij denkt dan 3 dagen dat hij Jezus verslagen heeft. Maar Jezus staat op uit de dood en laat zien dat de dood overwonnen kan worden. Satan die dacht het ultieme offer gekregen te hebben is verslagen en zijn kop is vermorzeld.

Jezus heeft het ultieme offer gebracht en de mens vrijgekocht. Het is nu aan de mens om Jezus te geloven en te weg terug te aanvaarden: je eerste liefde te gedenken (God) en je te herinneren dat je een eeuwige hemelse bestemming hebt. En het offer van Christus als redding te aanvaarden.

Ik weet dat het Christendom bespot wordt, dat Christus bespot wordt. Echter als je besluit dat je je wilt laten leiden door het licht dan kun je in deze tijd op zoek gaan naar liefde en kennis en dan zal je besluit een ommekeer betekenen. Denk erom dat lucifer wil dat je God de schuld geeft van alle ellende op aarde, zo blijf je weg van de schuld daar waar het hoort: bij lucifer die met hem zovelen anderen in het verderf heeft gestort en die blijft verleiden. Ook ons tot op de dag van vnadaag en wij zijn zelf schuldig omdat we aan de lokroep gehoor hebben gegeven. (dat is de erfzonde) Ons is echter de uitweg geboden. Door Jezus, wiens komst we straks vieren, als de komst van het Licht in de duisternis.

Je kunt het ook afdoen als bespottelijk dan zul je in duisternis leven, in de occulte, satanische wereld die de onze is. Maar waar straks na veel lijden een einde aan zal komen.

Een wereld die beheerst wordt door een paar families in dienst van de satan die hun ziel verkocht hebben. Een paar families die marionetten zijn en niet weten wat het goede, het schone en het ware is. We kennen de plekken van hun verblijf: Londen, Washington en Rome. Let op en kijk waar de obelisk staat, het fallussymbool, het symbool van de aanbidding van de satan, van lucifer. Laat je niks wijsmaken.

Van de top naar beneden zijn er overal “frontsoldaten” die in ruil voor al dan niet “veel zilverlingen” hun tijdelijk aardse genot verkrijgen maar hun hemelse bestemming uit het oog verloren.

God heeft zoveel mogelijk zielen een kans gegeven om terug te keren naar de oorspronkelijke bestemming: de eerste liefde. Over een niet al te lange tijd is de kans verkeken.

Kies deze advent voor de weg terug, de ommekeer, de bekering.

20211206 Over een interview met aartsbischop Vigano

Via Frontnieuws

Viganò: “Zij die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde zullen de hulp en bescherming van God krijgen”

december 5, 2021

(NB. wat een godsgeschenk dat deze man bestaat en dat we zijn woorden nog kunnen lezen. Hij verdient ons gebed.)

Er is een man die op dit moment de hiërarchie van de antikatholieke kerk van Bergoglio angst aanjaagt. Deze man is het voorwerp geweest van enorme en kwaadaardige aanvallen door de mainstream media. Zij hebben geprobeerd hem zwart te maken en hem af te schilderen als een misdadiger of als iemand die de samenleving in groot gevaar brengt. Deze man is aartsbisschop Viganò. Zijne Excellentie is als een vlam van hoop geworden voor die katholieken en zelfs ongelovigen die dorsten naar gerechtigheid en gezond verstand in deze omgekeerde wereld. Viganò heeft rustig gesproken, maar zijn zachte stem heeft de machtigen in de wereld angst aangejaagd. Viganò heeft de Great Reset en het plan om de mensheid te vernietigen ontmaskerd. Hij heeft duidelijk de infiltratie van de Vrijmetselarij in de maatschappij en in de Kerk aan de kaak gesteld, schrijft Cesare Sacchetti. (NB. op dit moment is zijn website opgeschort. Dit is te angstaanjagend voor de machthebbers dus lees en deel)

Met andere woorden, Viganò heeft als een nederige herder van God de waarheid gezegd. In dit interview dat Zijne Excellentie ons gaf, vertelt hij ons opnieuw in wat voor historische periode wij leven. Hij troost ons ook door ons eraan te herinneren dat vervolgd worden om God lief te hebben en te geloven de grootste eer is die we kunnen hebben. Dit is waarschijnlijk waarom zoveel mensen naar deze man kijken in deze historische periode. Hij is een van de weinige predikanten die eenvoudig kan spreken tot de harten van de gewone mensen. Hier vindt u zijn woorden gericht aan ieder van ons.

Excellentie, de afgelopen dagen bent u het slachtoffer geweest van harde aanvallen in de Italiaanse media, en de aanvallen lijken in hevigheid toe te nemen. Massimo Giannini, redacteur van La Stampa in Turijn, ging zo ver u een “schurk” te noemen. Een andere prominente Italiaanse journalist, Bruno Vespa, zei dat God u moest “vergeven” voor uw uitspraken over de vaccins en de zogenaamde pandemie. Kunt u uitleggen waarom de Italiaanse media u steeds meer als een soort “publieke vijand” lijken te beschouwen? Waarom zijn ze schijnbaar zo bang voor u?

Zoals ik al eerder heb aangegeven, is het typerend voor elk totalitair regime om te proberen elke vorm van afwijkende mening te delegitimeren, in eerste instantie door de tegenstander belachelijk te maken, hem tot voorwerp van spot te maken om hem voor de ogen van de publieke opinie in diskrediet te brengen. Dan, na de persoon te hebben gedelegitimeerd als pathologisch, of als iemand die psychiatrische zorg nodig heeft, wordt gesuggereerd dat de tegenstander geestelijk instabiel is en in een psychiatrische inrichting zou moeten worden opgenomen. Tenslotte eindigt dit proces met de volledige criminalisering van alle andersdenkenden. Op deze manier schept het regime de noodzakelijke voorwaarden om al zijn tegenstanders van de burgermaatschappij te scheiden.

Leugens, beledigingen en persoonlijke aanvallen – zoals de meest recente die ik heb ontvangen van het Italiaanse blad “Venerdì” (gepubliceerd door de krant “La Repubblica”) – maken deel uit van deze schertsvertoning, een soort theatervoorstelling waarin de “hogepriesters” van de COVID hun gewaden verscheuren en elke tegenwerping van hun leugens betreuren. Er zij aan herinnerd dat “La Stampa” en “La Repubblica” eigendom zijn van de familie Elkann, een familie die sedert de jaren 1500 verwant is met de Rothschilds. John Elkann schreef het voorwoord voor het boek van Klaus Schwab, De Vierde Industriële Revolutie, waarin de voorzitter van het WEF (Wereld Economisch Forum) de “Great Reset” tot in de kleinste details beschrijft. In hun vasthouden aan het officiële narratief, eindigen de woordvoerders van de elite ook met deze tactiek van het in diskrediet brengen en besmeuren van degenen die zich tegen hen verzetten, een typische praktijk van samenzweerderige groepen.

Zeker, gezien de oorverdovende stilte van de bisschoppen en de propaganda van Santa Marta (Noot van de redactie: de residentie van Jorge Bergoglio), is het duidelijk dat een tegenstem die de aan de gang zijnde staatsgreep van de globalistische elite aan de kaak stelt, irriteert en onverdraaglijk lijkt voor degenen die een onredelijke goedkeuring vragen voor hun tegenstrijdige verklaringen.

In dit verband zijn de Italiaanse media zo ver gegaan dat zij spionnen hebben gestuurd om de missen bij te wonen die worden opgedragen door priesters, zoals pater Giorgio Ghio, die de door de vaccins aangerichte schade en de algemene antichristelijke geest die de westerse samenleving steeds meer lijkt te beheersen, aan de kaak stellen. Het lijkt erop dat de geest van de echte, traditionele Kerk niet alleen niet dood is, maar zelfs weer wordt aangewakkerd. Gelooft u dat de globalistische machthebbers bijzonder bang zijn voor deze vernieuwing van het traditionele katholieke geloof?

Ik zou er allereerst op willen wijzen dat de inmenging van de burgerlijke autoriteiten in kerkelijke aangelegenheden rechtstreeks in strijd is met het concordaat tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse Republiek. Bovendien heeft de Bisschoppelijke Conferentie van Italië (CEI) geen enkele bevoegdheid om met de regering te onderhandelen over protocollen en akkoorden, zodat dergelijke akkoorden, voor zover zij worden gesloten door hen die niet het recht hebben om over dergelijke akkoorden te onderhandelen of ze te bekrachtigen, geen enkele geldigheid hebben. Dit gezegd zijnde, meen ik dat iedere priester het recht, of liever de plicht heeft, zijn gelovigen te waarschuwen voor het reële gevaar – dat geenszins louter hypothetisch is – dat de inenting van dit experimentele medische product inhoudt. Dit is vooral het geval wanneer de hele psycho-pandemische farce duidelijk gericht is op de vestiging van een dictatuur, die tot doel heeft de burgers te controleren door een schending van hun grondwettelijke en natuurlijke rechten onder het mom van een noodsituatie op gezondheidsgebied.

De onderwerping van de Katholieke Hiërarchie, van de Bisschoppelijke Conferenties, van de Bisschoppen en de Priesters aan dit officiële verhaal, is zo schaamteloos en serviel dat de infiltratie door de “diepe kerk”, die ik al vele malen aan de kaak heb gesteld, duidelijk wordt. Deze infiltratie begon minstens 70 jaar geleden, en is vandaag de dag heel duidelijk geworden door haar arrogantie en door haar vervolging van alle afwijkende stemmen over zowel de vermeende pandemische noodsituatie als de nog ernstigere afwijkingen in de leer, moraal en tucht (van de huidige kerkleiding) en de verontrustende medeplichtigheid van deze leiding met de “diepe staat”.

Dit flagrante verraad van de voorgangers van de Kerk heeft, zoals ook op het gebied van het burgerlijk bestuur is gebeurd, een spontane oppositie uit de “basis”, uit het volk, zowel van de gewone leken als van de gewone priesters, ontketend, en deze oppositie heeft in belangrijke mate zowel het antwoord op de pandemie als de crisis van de kerkelijke hiërarchie beïnvloed. Aan de ene kant hebben we de voorstanders van de “Grote Reset” met hun anti-katholieke en anti-christelijke ideologie, gesteund door de Bergogliaanse kerk. Aan de andere kant hebben we degenen die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde en die hun morele waarden en visie vervuld zien in het eeuwigdurende katholieke leergezag en in de traditionele katholieke liturgie. De twee steden, de Stad van de Duivel en de Stad van God: de tweedeling is altijd dezelfde, omdat de tegengestelde krachten zijn opgesteld op basis van standpunten die ontologisch tegenover elkaar staan en onverenigbaar zijn met elkaar.

Een Russische kolonel die ooit in de geheime dienst van de Sovjet-Unie diende, Vladimir Kvachov, heeft de pandemie een soort “terroristische operatie” genoemd die uitdrukkelijk is opgezet om een wereldwijde bevolkingsvermindering af te dwingen en een wereldwijde dictatuur in te luiden. In een artikel dat de Rockefeller Foundation in 2010 publiceerde onder de titel “Operation Lockstep”, wordt het uitbreken van een pandemie uitdrukkelijk vermeld. Deze pandemie stelt de wereldregeringen in staat autoritaire en repressieve maatregelen tegen de persoonlijke vrijheid door te voeren, die essentieel zijn om in de richting van een één-wereldregering te gaan. Deze beperkende maatregelen zijn in wezen dezelfde als die welke wij de laatste anderhalf jaar hebben zien afdwingen, zoals gezichtsmaskers en sociale distantiëring, die een massapsychose en sociale haat hebben teweeggebracht die in de westerse samenlevingen hun weerga niet kennen. Denkt u dat deze hele situatie een kunstmatige crisis is, bedacht door de globalistische machten om de mensheid mee te slepen naar een staat van constante angst en de weg vrij te maken voor de wereldwijde Leviathan? (NB.: monster uit openbaringen)

Ik denk het wel, en ik zeg dit al sinds het begin van de psycho-pandemie, toen ik in mei 2020 de gevaren en de absurditeiten van deze groteske farce aan de kaak stelde. Ik ben goed bekend met de scenario’s van de Rockefeller Foundation, evenals met de scenario’s die worden geschetst door de “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum (WEF), waarvan de voorzitter in november 2019 een ontmoeting had met de voormalige Italiaanse premier, Giuseppe Conte, en een paar dagen geleden met de huidige Italiaanse premier, Mario Draghi. Evenzo ben ik op de hoogte van het VN-plan genaamd Agenda 2030.

Deze operatie vergde een nauwgezette voorbereiding en de deelname van grote delen van de overheidsinstellingen en de particuliere sector, met inbegrip van de medeplichtigheid van de rechterlijke macht, de rechtshandhaving en de media. Deze gecombineerde inspanningen zijn een echte staatsgreep en de pandemie is slechts een voorwendsel – de profasis – waarmee de schijnbare onvermijdelijkheid wordt geïntroduceerd van de schending van grondrechten en de daaruit voortvloeiende vestiging van het totalitaire regime van de Nieuwe Orde. In deze Nieuwe Orde heerst het pandemische bijgeloof, met zijn magiërs, zijn vaccintempels, zijn irrationele rituelen en zijn excommunicaties van zondaars vitandi (“te mijden” of “te weren”) – zij die niet bereid zijn hun verstand op te geven, zelfs niet voordat zij van hun geloof afvallen om deze krankzinnige ideologische waanzin te omhelzen.

In de “Great Reset”-maatschappij die Uwe Excellentie herhaaldelijk aan de kaak heeft gesteld, speelt de “transhumanistische” ideologie een fundamentele rol. De moderne technologie gaat zeer snel vooruit en er wordt nu openlijk gesproken over de mogelijkheid het menselijk gedrag te beheersen door middel van microchip-implantaten in de hersenen. Iemand die voorstander is van dit nieuwe model van “mens/robot” is Klaus Schwab, een figuur die we in de vorige vragen hebben leren kennen, het hoofd van het World Economic Forum. Denkt u dat het uiteindelijke doel van het transhumanisme werkelijk dit is, de mens zijn door God gegeven vrije wil te ontnemen?

Transhumanisme is een hels project, waarin de duivel de spot drijft met de schepping van God door haar te perverteren en te corrumperen. Gehoorzaamheid aan het “gemakkelijke juk” van de Wet van God wordt vervangen door slavernij en onderwerping aan Satans tirannie, waarin geen tolerantie is voor het goede en iedereen gedwongen wordt het kwade te begaan, het kwaad te aanvaarden en het kwaad te legitimeren. En ondanks het feit dat alleen God ons geweten kan lezen, probeert Satan het heiligdom van ons innerlijk geestelijk deel te schenden om het te beheersen en ons ertoe te brengen kwaad te begaan, zelfs tegen onze eigen wil. In zijn recente boek, De Great Reset, schreef Klaus Schwab het volgende:

“We bestuderen ook nieuwe manieren om interne apparaten te gebruiken en te implanteren die onze activiteitsniveaus, de hematochemische waarden en de manieren waarop deze in verband kunnen worden gebracht met welzijn, met geestelijke gezondheid en met productiviteit thuis en op het werk controleren. Wij leren ook de werking van de hersenen beter kennen en zijn getuige van uitzonderlijke ontwikkelingen op het gebied van de neurotechnologie”.

Het is een delirium dat alleen Lucifer kan bedenken, en het is voorbestemd om volledig te mislukken vanwege zijn antichristelijke matrix, zijn tarten van het goddelijke Koningschap van Jezus Christus. Het is een delirium waarin het schepsel, in opstand tegen de goddelijke wetten, pretendeert de plaats van de Allerhoogste te bereiken en met dezelfde schandelijke vastberadenheid het “Non serviam” (“Ik wil niet dienen”) van Lucifer herhaalt.

Satan is simia Dei (“een aap van God”): in alles wat hij doet om ons van God af te houden en ons naar de hel te slepen, zien we altijd zijn spottende poging om de Heiland te imiteren, zich zijn soevereiniteit toe te eigenen, zijn leer te perverteren en zielen van Hem te stelen. De duivel wil aanbeden worden in de plaats van God. Hij wil dat de Antichrist over de wereld heerst en de mensheid aan zijn tirannie onderwerpt door de Kerk van Christus te vervangen door de anti-Kerk van Satan, die de Religie van de Mensheid is, een oecumenische en ecologische.

In uw video’s en artikelen hebt u gesproken over de dreiging die uitgaat van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Verschillende staatslieden en eerste ministers, zoals George H. Bush, Henry Kissinger, Nicolas Sarkozy, en David Rockefeller – om er maar een paar te noemen – gebruikten deze uitdrukking in hun openbare verklaringen. Deze politici beschrijven de NWO als een soort “Eden” waar we allemaal naar zouden moeten streven. Tijdens de COVID crisis, hebben we deze woorden vaak gehoord. Kunt u uitleggen wat het idee is dat de Nieuwe Wereldorde drijft en waarom de vaccins een zeer belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van dit doel?

De Nieuwe Wereldorde is Nieuw noch Orde: zij vertegenwoordigt de dwaze ambitie van Satan om het voorzienige plan van God omver te werpen, de ware Religie die leidt tot eeuwige verlossing te annuleren en uiteindelijk de “ordo christianus” (“de christelijke orde”) te vervangen door helse chaos. In deze wanorde komt de leugen in de plaats van de Waarheid, komen onrecht en machtsmisbruik in de plaats van rechtvaardigheid, willekeur in plaats van gehoorzaamheid aan de wet van God, dood in plaats van leven, ziekte in plaats van gezondheid, legitimatie van het Kwaad en veroordeling van het Goede, vervolging van de goeden en lofprijzing van de slechten, onwetendheid in plaats van cultuur en wijsheid, lelijkheid en verschrikking in plaats van schoonheid, verdeeldheid en haat in plaats van harmonie en liefde. Satan wil niet aanbeden worden door de eigenschappen van God aan te nemen, maar door te eisen een voorwerp van aanbidding te zijn door alles wat slecht, obsceen, vals, absurd en monsterlijk is. Hij streeft naar volledige ondermijning, een ondermijning die ontologisch duivels en antichristelijk is: een “Nieuwe Orde”, verkregen door middel van een wereldwijde staatsgreep, opgelegd onder het mom van een geplande noodtoestand.

De vaccinatiecampagne, die elke wetenschappelijke validiteit ontbeert, dient in de eerste plaats als de schijnbare legitimatie voor de invoering van wereldwijde opsporing en controle, vandaag onder het voorwendsel de verspreiding van COVID te beperken (een voorwendsel dat vals is, want onder andere kunnen de gevaccineerden nog steeds besmet raken en besmettelijk zijn). Maar morgen wil deze campagne haar reikwijdte vergroten door de “groene pas” uit te breiden met informatie die wordt gebruikt in een “sociaal kredietsysteem” om een “groene noodsituatie” het hoofd te bieden, die evenzeer vals en misleidend zal zijn. De “groene pas” wordt opgevat als iets als het merkteken van het beest dat in de Apocalyps van Johannes wordt genoemd om mensen toe te staan of te verbieden te kopen, verkopen, reizen, uitgeven, eten en leven.

Ten tweede is de inenting van mensen met een experimenteel genetisch serum dat een verzwakking van ons natuurlijke immuunsysteem teweegbrengt, een zeer ernstige misdaad, omdat gewone gezonde mensen hierdoor chronisch ziek worden, en bijgevolg klanten van de gezondheidsbedrijven en de privé-zorg. Deze situatie verhoogt de winsten van de globalistische elite enorm en leidt tot een algemene verarming van de bevolking. Zelfs dit ogenschijnlijk bijkomstige aspect onthult het subversieve karakter van de “Great Reset”, omdat de “Great Reset” niet alleen een aanval is op de gezondheid van een individu, maar ook een aanval op de nationale veiligheid van de staten, omdat hun strijdkrachten schade ondervinden van de bijwerkingen van het vaccin, terwijl de ongevaccineerde soldaten worden geweerd uit actieve dienst. Ik denk dat dit een punt is dat niet voldoende in overweging wordt genomen door degenen die de huidige crisis analyseren, en het toont de kwaadwilligheid van degenen die, eenmaal aan de macht, meewerken aan de vernietiging van naties om ze te onderwerpen aan de Nieuwe Orde.

Nogmaals sprekend over de Nieuwe Wereldorde, heeft Uwe Excellentie in een van uw video’s gezegd dat Vaticanum II in het begin van de jaren zestig een fundamentele rol heeft gespeeld bij het effenen van de weg voor dit plan. In dit opzicht kan het Concilie worden beschouwd als de gebeurtenis die een “nieuwe liberale Kerk” heeft doen ontstaan, los van de katholieke traditie. Deze “liberale Kerk” heeft de geest van de moderne wereld omarmd, in plaats van te trachten haar in te dammen. In feite is de instelling die de “katechon” had moeten zijn, de kracht die de manifestatie van de Antichrist belemmerde, in plaats daarvan de woordvoerder en promotor van de Antichrist geworden. Is het mogelijk te zeggen dat de maçonnieke krachten die in de Kerk infiltreerden, deze overgang hebben gepland? Denkt u dat de huidige Kerk de apostase beleeft die door Leo XIII in 1884 werd voorspeld, en die door andere relevante profetieën werd voorspeld, zoals die van Fatima in 1917 en Akita in 1973?

Zoals een van de hoofdfiguren van Vaticanum II (1962-1965), kardinaal Leo Joseph Suenens zei, vertegenwoordigde de conciliaire revolutie “het 1789 van de Katholieke Kerk” [noot van de redactie: Het jaar 1789 was het begin van de Franse Revolutie die de hele samenleving van vóór de Franse Revolutie omver wierp]. In deze visie heeft de Kerk sinds Vaticanum II de beginselen van de revolutionairen omarmd, de liberale ideologie, het communisme, het collectivisme, en meer in het algemeen “de geest van de wereld”; de gender-theorie, en de ontbinding van het christendom, niet alleen op leerstellig gebied, maar ook op moreel en cultureel gebied, dat wil zeggen als het vitale element van de christelijke beschaving. Dit verraad werd gepleegd op een wijze die niet verschilt van die welke door de vrijmetselaarsloges tegen de katholieke monarchieën werd gebruikt, en het werd gerealiseerd door middel van een infiltratieplan dat op twee fronten werd ontvouwd: een ideologische en een praktische.

Aan de ideologische kant waren we getuige van de corruptie van de orthodoxie door ketterijen en filosofische dwalingen waarvan we nog steeds de snode gevolgen ondervinden; aan de praktische kant waren we getuige van de corruptie van de moraal van de mensen, het onderwerpen van individuen aan hartstochten om hen te overheersen, het tot slaaf maken van hen aan hun eigen ondeugden om hen te chanteren, het bevorderen van de meest corrupten op de hoogste posten van instellingen die door hun schandelijke gedrag werden gedelegitimeerd en in diskrediet gebracht. Welke geloofwaardigheid kan de Kerk nog inroepen op het gebied van de zedelijke seksualiteit, wanneer haar hoogste prelaten corrupte perverselingen zijn? Wat voor geloofwaardigheid kan de Kerk inroepen, wanneer functionarissen van de Heilige Stoel betrokken zijn bij financiële schandalen en duistere marktspeculaties?

Daarom is een terugkeer naar de Traditie noodzakelijk, en naar de waarden die vandaag de dag verwijderd en vergeten zijn, zoals eerlijkheid, plichtsbesef, trouw, liefde voor het vaderland, eer, discipline. Het zou een terugkeer zijn naar de ordo christianus op burgerlijk gebied, wat een radicale hervorming van de staten zou inhouden; hetzelfde zou moeten gebeuren op kerkelijk gebied met de verwijdering van de valse voorgangers en het herstel van alles wat door de ideologische razernij van Vaticanum II werd vernietigd. Als wij een einde willen maken aan de zware beproeving die de Voorzienigheid van ons verlangt, is het van fundamenteel belang dat wij de oorzaak wegnemen van de kastijdingen die de Heer ons toebrengt. En de innerlijke oorzaak is dit hele antichristelijke systeem dat is bedacht door vrijmetselaarsprincipes en door de Revolutie.

Wij moeten het gezag herstellen als een uitdrukking van de macht van Christus, en wij moeten een morele en geestelijke opvoeding geven aan hen die ons regeren. Het is zeker een zware taak, maar we moeten het doen als we werkelijk aan onze kinderen de waarden willen doorgeven die hen tot goede christenen en goede burgers maken, die verantwoording verschuldigd zijn aan God en die Hem willen gehoorzamen, Hem tot Koning willen uitroepen en Hem openbare eer willen bewijzen. Als wij Hem eenmaal weer als Koning hebben erkend, zal Onze Lieve Heer niet toestaan dat Zijn kinderen in de strijd omkomen, en Hij zal hen belonen met een grote overwinning. Maar zolang we de dwaling niet begrijpen die aan de basis ligt van de huidige verschrikkingen, kunnen we niet hopen op de tussenkomst van God.

Onlangs heeft Bergoglio duidelijk gezegd dat er een “Great Reset” nodig zal zijn, en hij heeft er ook op gewezen dat er geen terugkeer naar het normale zal zijn. Bergoglio heeft zichzelf veranderd in een apostel van de universele religie die gewenst wordt door de vrijmetselaarsloges, wiens uiteindelijke doel is het christendom volledig te verwijderen. Heeft het zin om te stellen dat Bergoglio de natuurlijke conclusie is van Vaticanum II? Denkt u dat de afval van de Kerk, die in verschillende profetieën en in de visioenen van de Eerwaarde Holzhauser werd voorzien, reeds zijn hoogtepunt heeft bereikt en dicht bij zijn voltooiing is?

Bergoglio is een van de meest overtuigde aanhangers van de globalistische religie: hij omarmt al haar doelstellingen, hij zet haar plannen door, hij bevordert haar doctrines, en hij bestrijdt haar vijanden. Als hij niet de rol zou hebben die hij binnen de kerkelijke hiërarchie heeft, zou hij beschouwd kunnen worden als de profeet van de Nieuwe Wereldorde en de grootste vijand van de Kerk van Christus. Het feit dat hij alom als hoofd van de Kerk wordt beschouwd, toont ons een duidelijke tegenstrijdigheid, een uiterst ernstig belangenconflict, een flagrant verraad aan het gezag dat hij bezit.

Dezelfde wegen die hem in staat stelden de aftredende Benedictus XVI te vervangen, onthullen de tussenkomst van krachten die de Kerk vijandig gezind zijn. De manipulaties van de zogenaamde Saint Gallen maffia zijn een direct bewijs van deze vijandige interventie, vooraf ook gepland door de “diepe staat,” zoals blijkt uit de e-mails van John Podesta, die sprak over een “lente van de Kerk” waarin de Kerk de geest van de wereld zou omarmen en de verkondiging van het Evangelie zou opgeven.

Dit “pontificaat” is de coherente toepassing van de beginselen van Vaticanum II, zoals Bergoglio zelf trots heeft beweerd. Alles wat hij sinds 2013 heeft gezegd en gedaan, is afgestemd op de dwalingen die in verschillende dubbelzinnige passages van de Conciliaire teksten zijn verweven, van zijn onbuigzame stiltes tot zijn misleidende dubbelzinnigheden. Maar zoals alles wat van de duivel komt, heeft ook dit project geen enkele hoop op slagen en dient het slechts om ons een zeer duidelijke waarheid te laten inzien die we nog steeds niet kunnen erkennen: de enige hoop op redding berust in de volledige omarming van het katholieke geloof, zoals Onze Heer het aan de apostelen heeft geleerd en zoals de Heilige Kerk het al 2000 jaar voor het geloof heeft voorgesteld. Alle dwalingen, alle pogingen om het geloof aan te passen aan de mentaliteit van deze tijd, alle compromissen om de Kerk een plaats te geven in de wereld, en al het verraad in ruil voor macht komen van Satan, en zijn als zodanig gedoemd te mislukken.

Als Christus de Koning zal terugkeren om in de Kerk te regeren, zal Hij, nog voordat Hij in de burgermaatschappij zal terugkeren om te regeren, de Kerk goede en heilige Herders schenken, een moedige Paus die afvalligheid aan de kaak zal stellen, dwalingen zal bestrijden, zich zal verzamelen rond het kruis van Christus de Goede. Want de Kerk, het Mystiek Lichaam van Christus, is ook voorbestemd om haar eigen lijdensweg te gaan, maar dan wel in de waardigheid en volmaaktheid van haar wezen, namelijk de Bruid van het Onbevlekt Lam, en niet de concubine van de eeuwig verslagene.

Daarom hoop en bid ik dat de Voorzienigheid de wereld een tijd van vrede en bekering wil schenken, om de herders en de kudde weer tot trouw aan het Evangelie te brengen, zodat zij de laatste vervolging voor het Universele Oordeel waardig tegemoet kunnen treden. Als deze gunstige tijd zou worden ingeluid door de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart, denk ik dat we de huidige feiten werkelijk zouden kunnen lezen in dat eschatologische visioen dat zijn vervulling vindt in de overwinning van Christus op de Duivel.

Uwe Excellentie heeft de laatste dagen een openbare oproep gelanceerd waarin u oproept tot de vorming van een “antiglobalistische alliantie”. Denkt u dat de zetel van deze alliantie Italië moet zijn, een land dat historisch gehaat wordt door de vrijmetselarij en door de globalistische machten?

Italië is een natie gezegend door God en door de aanwezigheid van het pausdom. Zijn beschaving – vertegenwoordigd door de historische, culturele en artistieke erfenis van zijn steden, maar ook verenigd in de band van het katholieke geloof – is altijd het voorwerp geweest van de ontbindende actie van satan en zijn dienaren. De vrijmetselarij haat Italië, haat haar roemrijke geschiedenis, die intrinsiek verbonden is met het ontstaan van het christendom, eerst, en later de verbreiding daarvan. De vrijmetselarij haat ook de tradities van dit land, die doortrokken zijn van het christendom, haat haar kunst, die diep christelijk is, haat haar cultuur en beschaving, die een welsprekende stem zijn van de kracht van het geloof in het beïnvloeden van elke levenswandel. Het haat zijn heiligen, die door hun prediking en hun voorbeeld miljoenen zielen van de hel hebben weggelokt; het haat zijn volk, waarvan het karakter nog steeds die authenticiteit en passie lijkt te tonen die ten diepste katholiek is, tot uiting komend in kleine gebaren, in vrijgevigheid, in een moreel besef dat waarlijk christelijk is.

Daarom geloof ik dat Italië een sleutelrol moet spelen in de oppositie tegen de tirannie van de Nieuwe Orde, door zichzelf voor te stellen als een natuurlijke zetel voor deze Wereldwijde Antiglobalistische Alliantie. En gezien het feit dat de terugkeer van een katholieke monarch op dit moment moeilijk voorstelbaar lijkt, denk ik dat de regeringsvorm van de gemeenten en staten van vóór de Unie [noot van de redactie: de regeringsvorm van de Italiaanse stadsstaten vóór de Unie van Italië in 1870] een grote inspiratiebron zou kunnen zijn voor hen die een hervorming van de Italiaanse burgermaatschappij willen die op christelijke beginselen is gebaseerd en tegelijkertijd verenigbaar is met de behoeften van de moderne samenleving. In dit verband denk ik met name aan het fresco van de Allegorie van het Goede Bestuur in het stadhuis van Siena [Palazzo Comunale], waarin de theologische Deugden de kardinale en burgerlijke Deugden verlichten en leiden.

Veel mensen kampen met ernstige persoonlijke problemen als gevolg van de discriminatie door de “groene pas” die door de regering Draghi werd ingevoerd. Veel mensen geven hun baan en salaris op om deze inenting te ontlopen, en vele anderen protesteren op straat tegen deze ongekende autoritaire samenleving. Wat zou u willen zeggen tegen degenen die lijden onder de gevolgen van deze dystopische samenleving en tegen degenen die toegeven aan het verlies van hoop, ja, aan wanhoop?

Ik zou willen antwoorden met de woorden van Onze Heer: “Ik heb u deze dingen gezegd, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In deze wereld zullen jullie moeilijkheden hebben. Maar heb moed! Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16, 33).

Aan hen die lijden onder hun eigen discriminatie en die van hun geliefden; aan hen die gedwongen werden een vaccinatie te nemen omdat het burgerlijk gezag hen op schandelijke wijze chanteerde, met de schandelijke medeplichtigheid van het kerkelijk gezag; aan hen die met moed weigeren zich over te geven aan onwettige en tirannieke wetten; aan hen die beroofd zijn van hun middelen van bestaan vanwege hun samenhang, zeg ik dit: jullie zijn het bewijs dat de kracht en het geweld van het Kwaad jullie misschien kunnen treffen in jullie bezittingen, in jullie lichaam en in jullie gezin; maar zij kunnen jullie nooit en te nimmer de vrede ontnemen van het feit dat jullie trouw zijn gebleven aan de Heer.

Denkt u dat de martelaren mensen waren met bijzondere gaven? De echte martelaren waren, zijn en zullen mensen zijn zoals u en ik, mensen met misschien duizend gebreken, maar gedreven door de liefde voor Christus, dat wil zeggen, gedreven door Liefde, die bereid zijn hun leven op te offeren om die bovennatuurlijke en goddelijke liefde niet te verloochenen. En als zij in staat waren, met de hulp van God, de dood te trotseren, vergezeld van verschrikkelijke pijnen, denkt u dan dat u vandaag niet in staat bent, onder de mantel van de Allerheiligste Maagd Maria, op te staan tegen deze tirannen, zo wreed als ze laf zijn? Voelt u vereerd door het voorrecht dat u is verleend om de Hemel te verdienen: uw trouw, uw kracht tegen de opdringerigheid van een vijandige macht, zal u de hulp en bescherming van de Hemel verdienen, zelfs in de kleinste dingen.

Blijf in de genade van God, dat is het enige goede dat niemand u ooit kan afnemen; al het andere zal in de handen zijn van Haar die wij aanroepen als de Hulp van de Christenen. En als de Maagd tussenbeide komt, beeft de hel.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20211206 Over een brandbrief

Via Frontnieuws

BRANDBRIEF NEDERLAND, WORDT WAKKER! Wij willen geen controlemaatschappij, geen great reset, maar een democratie met een betrouwbaar kabinet!

december 5, 2021

Corona! Een levensgevaarlijke ziekte? Volgens onze regering is Corona is een levensgevaarlijke ziekte, met een zeer hoge mortaliteit; meer dan 3% van de wereldbevolking. Daarom is het dus een A-ziekte. Alle hens aan dek!! Volgens RIVM-voorman Jaap van Dissel heeft 98% van de bevolking niet veel te vrezen van de ziekte. Van de zieken wordt1,5% opgenomen op een gewone afdeling in het ziekenhuis, 0,5% komt op de IC terecht. Wat betekent dat? Dat betekent dat we ons er dus niet zo druk over hoeven te maken. Dat die 98% beslist geen vaccinatie nodig heeft! Het kabinet negeert deze zeer basale informatie!

Het kabinet komt juist met extra veel maatregelen Anderhalve-meter samenleving, mondmaskers, lockdowns, deuren van horeca en van veel bedrijven dicht, enz. Wat blijkt: de sterfte is niet 3%, maar 0,23%, misschien maar net iets hoger dan de sterfte bij seizoensgriep (Iohannidis 2020). In 2017-2018 kostte de seizoensgriep 9500 levens (Groeneveld 2018). Toen werd er geen lockdown uit de kast gehaald. Helemaal niet! Maar nu is het iedere dag weer raak in het Nieuws. Het is onderhand geen nieuws meer, de ziekenhuizen raken te vol, er is straks geen plaats meer, er is nog maar één optie en oplossing: het vaccin. Normaal gesproken kost het maken van een vaccin met alle voorbereidingen meestal 10 jaar. Maar hier wordt in no time, zonder dierexperimenteel onderzoek en zonder wetenschappelijke onderbouwing, een konijn uit de hoge hoed getoverd. Voor het eerst is er een gloednieuw mRNA vaccin. Gelukkig! De mensheid heeft het weer gered! Iedereen mag geprikt worden! Maar er moeten er wel veel komen om het vaccin te halen om groepsimmuniteit te bereiken. Als het kan: iedereen!

Het vaccin als gentherapie

Wat bijna niemand heeft meegekregen gebeurde op 28 oktober 2020. (Staatscourant nr. 54619, 2020) Hugo de Jonge laat, samen met zijn collega van Infrastructuur en Waterstaat, in de Staatscourant opnemen, dat het bij de verschillende vaccins gaat om gentherapie. De regels daarvoor worden tijdelijk buiten toepassing verklaard, zodat er gemakkelijk een vergunning kan worden aangevraagd, om gentherapie toe te passen bij de ontwikkeling van vaccins tegen corona. Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in de menselijke cel om – in het geval van corona – de ziekte te genezen. Dit genetisch materiaal wordt ingebouwd in het DNA-systeem van de celkern, waarin al onze unieke eigenschappen en kenmerken opgenomen zijn. Je DNA wordt hierdoor veranderd, een verandering die je je hele leven meedraagt. De Jonge spreekt er luchtig over. In werkelijkheid is een ramp in huis gehaald, genotoxiciteit! Volgens moleculair bioloog Peter Borger kan dit op termijn leiden tot een verhoogde kans op kanker en stofwisselingsziekten. (Borger 2021, WBWochenblick 2021). Hoogleraar cardiochirurgie Jan Grandjean en onderzoekwetenschappers Judy Mikovits en David Martin spreken bij de gen-veranderende vaccinaties onverbloemd van ‘bio wapens’, die definitief een einde maken aan de vrije wil en het zelfdenkend vermogen van de mens. (Ter Horst juli 2021).

Normaal of het nieuwe normaal

Brengt het vaccineren het normaal terug…? Rutte laat zich ontvallen: ‘We moeten naar het nieuwe normaal, een totale herinrichting van Nederland is nodig, Build Back Better (BBB). Wat hij bedoelt met ‘het nieuwe normaal’ is volslagen onduidelijk. Maar tijdens een persconferentie in augustus 2021 leggen Rutte en De Jonge uit ‘hoe we de komende maanden hopelijk teruggaan naar normaal, in welke stappen en wanneer’ (Rijksoverheid 13 augustus 2021). Bedoelt hij nu: dat we teruggaan naar normaal of juist niet? De Jonge noemt zijn grote zorg over de 1,8 miljoen niet-gevaccineerden. Vaccinatie met ‘het volstrekt veilige vaccin’ is toch dé oplossing om weer normaal te kunnen functioneren. ‘Hoewel wij niet kiezen voor vaccinatieplicht.’ Tijdens de persconferentie in november 2021 laat hij een heel ander geluid horen aan de niet-gevaccineerden: ‘We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk. Deur voor deur. Arm voor arm.’ (Rijksoverheid 12 november 2021). Hier klinkt zeker dwang in door.

Toename aantal vaccinatiedoden

Heel opvallend is de toename van het aantal vaccindoden. Hoe komt het dat er steeds meer sterfte lijkt te zijn door dit ‘veilig’ genoemde, vooralsnog experimentele, vaccin? De berichten buitelen over ons heen. In gerenommeerde medische vakbladen, via specialisten en door wetenschappelijke deskundigen wordt alarm geslagen. Dit ‘vaccin’ blijkt het reparatiemechanisme van het DNA te verhinderen. (Adams 2021) Gaandeweg wordt het immuunsysteem afgebroken. (Chesnut 2021, Toledo 2021, a concerned reader 2021, Steiner 2021) Dat zorgt voor het ontstaan van auto-immuunziekten (Ehrenfeld 2020Talotta 2020, Vojdani 2020, Rijkers 2021) en overgevoeligheidsreacties (Park 2019, Stone 2019, Krammer 2020, Porsius 2021). Sommige mensen overlijden door ‘bloedproppen’ (Klok 2020, Broersen 2021, Ledford 2021, Moon 2021, Terry 2021), kinderen die gevaccineerd worden, overlijden plotseling door myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje). (CDC 2021, EMA 2021, Lareb 2021, SickKids 2021) In Amerika zijn meer dan 300.000[1] (Bitchute 2021) mensen overleden als gevolg van vaccinatie; in Europa (EudraVigilance) 30.551 (beide onderzoeken tot november 2021). Zeer ernstig is de zogenaamde Antilichaam-Afhankelijke-Versterking, het ADE (Lee 2020, Tirado 2003, Wang 2014). Deze reactie houdt het volgende in. Bij de eerste kennismaking met het mRNA van het virus wordt het virus uitgeschakeld door de aangeleerde afweer. Deze afweer bestaat uit de B- en T-cellen (witte bloedcellen). T-cellen kunnen lichaamscellen die geïnfecteerd zijn met virussen doden. B-cellen maken de antistoffen tegen het virus aan. Bij een eerste infectie duurt het ongeveer een week voordat deze cellen en antistoffen in voldoende mate aangemaakt zijn om het virus te bestrijden (Sanquin 2020). Als een nieuwe aanval plaatsvindt met hetzelfde mRNA virus reageert het lichaam direct met geheugencellen die de antistoffen al klaar hebben liggen. Het virus wordt direct onschadelijk gemaakt.[2] Er is dan sprake van een langdurige of levenslange immuniteit. Maar, het coronavaccin dat in 2022 zal worden ingespoten is gericht tegen een mutant[3] van het virus. De neutraliserende antistoffen van het oorspronkelijke virus, kunnen hier weinig tegen uitrichten. Nu krijgt de mutant vrij baan, vermenigvuldigt zich in de toegesnelde macrofagen (vreetcellen) en stort zijn inhoud (het mutantvirus) uit in het menselijk lichaam. Ook worden in de macrofagen veel ontstekingsstofjes gevormd, cytokines. Een cytokinestorm gaat gepaard met klachten als: toenemende ademnood, een gevaarlijke longontsteking (ARDS), epilepsie, apathie, verwarring, hallucinaties, een snel dalende bloeddruk en bloedstolling. Het hart pompt steeds slechter, meerdere organen gaan falen en de patiënt overlijdt uiteindelijk. Een dringend advies voor de gevaccineerden: laat u na 2021 niet meer vaccineren![4] Het is een absolute must dat het nieuwe mRNA experimenteel getest moet worden op deze levensgevaarlijke bijwerking ADE. Het is afwachten wat het virus het volgend jaar gaat uitwerken en wat de uitwerkingen op de lange termijn zullen zijn.

Goh, wat zou het kunnen zijn? Britse krant rapporteert, “mysterieuze stijging van hartaanvallen door verstopte slagaders”

Alarmerend onderzoek 1

De gerenommeerde Engelse cardioloog Steven Gundry, kwam tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Heart Association op 8 november 2021 met opzienbarend nieuws over de bijwerkingen van de COVID-19 vaccins van Moderna en Pfizer – dit na een onderzoek bij 566 patiënten. Drie biomarkers[5], gemeten 3-5 maanden vóór en 2 tot 10 weken ná vaccinatie, lieten een aanmerkelijke toename zien van de PULS score. Concreet was dat een toename van de PULS score[6] van 11 tot 25%. De conclusie van dit onderzoek is, dat mRNA vaccins de ontsteking van het endotheel (cellaag die de binnenkant van bloedvaten bekleedt) en de infiltratie van T-cellen in de hartspier, drastisch doen toenemen. Dit is een mogelijke verklaring voor de waargenomen hogere aantallen trombose, cardiomyopathie (aandoening van de hartspier) en andere vasculaire aandoeningen (beroerte, hartinfarct) na vaccinatie (Gundry 2021). Een collega cardioloog, de Engelse Aseem Malhotra, bevestigde dat een ander prestigieus Brits researchinstituut, tot precies dezelfde bevindingen was gekomen, maar dit niet gepubliceerd had omdat zij bang waren fondsen te verliezen van big pharma (OpIndia Staff 2021). Deze bevindingen zijn een doodsteek voor de coronavaccins. Op zijn minst zouden de vaccinaties per direct gestopt moeten worden totdat er meer langetermijntesten zijn gedaan.

Alarmerend onderzoek 2

Zeer nauwkeurige analyses van de toxiciteit van batches (series mRNA shots) van de in VS toegepaste COVID-19 vaccins, van Moderna, Janssen en Janssen en Pfizer, leverde een onthullend resultaat op. (Paardekoper 2021)

Elk punt in de twee grafieken stelt een batch (van Vaers[7]) voor. Als punten zich in de buurt van de basislijn bevinden (± 95%) is er sprake van een batch die slechts 1-10 schadelijke effecten heeft (80% heeft slechts 1-2 schadelijke effecten). Dit in tegenstelling tot de batches boven de basislijn, clouds en spikes (wolken en pieken) die 1000-5000 schadelijke reacties vertonen per batch, zelfs de dood kunnen veroorzaken. De batches bij de firma Moderna tonen een wolkvormig patroon in de range tot met name 2000 schadelijke effecten en daarboven nog sporadische batches. Geheel hiervan onderscheiden en dicht tegen de reactiekolom van Moderna aanliggend, zijn twee smalle rechthoekjes van Janssen en Janssen, oplopend van 0-2000 en van 1000-2000 schadelijke effecten per batch, met een abrupt begin en einde, waarna onschadelijke batches volgen. Een heel ander verhaal was het bij Pfizer. Hier waren 4 duidelijke pieken, clusters van batches, te onderscheiden met 3000, 2500, 2000 en 1500 schadelijke reacties per batch. De overgang van de cluster naar de periode van zeer weinig schadelijke reacties was abrupt. Het gevolg van deze zeer toxische clusters was dat duizenden burgers gehospitaliseerd moesten worden, zeer ernstig ziek of geïnvalideerd raakten en ook velen dood vonden. Zij waren proefkonijnen geweest om de toxiciteit van doses te bepalen. Mike Yeadon reageert zeer geschokt. ‘Bij analyses van de batches van Vaers, zijn de schadelijke effecten van het Pfizer vaccin zonder twijfel het meest beangstigend!’

Wat werkt?

Er wordt door onze overheid gekozen voor inefficiënte middelen. Middelen die wél werkzaam zijn – en al jaren beproefd – worden consequent afgewezen. Bij het oplopen van de besmettingscijfers wordt de stormbal gehesen. Iedereen moet ingeënt worden. Maar hoe efficiënt is het coronavaccin?

1. In Israël zijn meer dan 80% van de volwassenen dubbel gevaccineerd. Toch nemen de infecties razendsnel toe. Een booster injectie is nodig. De minister van volksgezondheid merkt op: ‘Het is niet onredelijk te veronderstellen dat we een vierde vaccinatie nodig hebben.’ (Ackerman 2021, Gens 2021, Ley 2021) Dit roept ernstige vragen op over de werkzaamheid van het vaccin.

2. Wat te denken geeft is dat een vaccinatie bij 275 mensen nodig is om slechts één besmetting te voorkomen. En om één dode te voorkomen moeten 175.000 mensen gevaccineerd worden met een middel waar nog weinig over bekend is (De Wit 2021).

3. Om het leven van één kind te redden moeten 630.000 kinderen gevaccineerd worden (Knightly 2021).

4. Schokkend is het resultaat van het grondige onderzoek van Pfizer’s cijfers van hun eigen proeven door econoom Toby Rogers. Als zijn berekeningen kloppen, zou de Pfizer-prik meer dan 200 kinderen kunnen doden voordat er ook maar één gered is (Rogers 2020, Knightly 2021). Getallen die aangeven hoe inefficiënt en gevaarlijk de COVID-19 vaccins zijn. Hoe zit het met de andere ingezette middelen? Lockdowns, mondkapjes, de 1 ½ meter afstand, het sluiten van bedrijven en het inzetten van een PCR test[8], die door de uitvinder daarvan (Kary Mullis) nooit voor diagnostiek is bedoeld en veel vals positieve reacties oplevert blijken ineffectief. (Peeters 2020, 2021)[9] Wie met middelen die wel werken, zoals ivermectine, hydroxychloroquine, durft te behandelen, haalt de inspectie of erger op zijn dak. Er zit een geweldige haast achter alles wat gebeurt. Daarbij blijven overheid en media hameren op: de getallen lopen weer op, er moet gevaccineerd worden, zo snel mogelijk ook de onwillige groep: de ongevaccineerden.

Springplank naar nieuwe normaal

De hele wereld is in de ban van een onbekend virus dat een zeer lage mortaliteit kent (0,23%). De volle aandacht van overheid en media is gericht op dit lastige virus dat men, hoe dan ook, onder de knie wil krijgen. Op deze manier lijkt dit virus een ideale springplank te zijn voor ‘het nieuwe normaal’: de great reset. (Dobrev 2021) Deze ‘great reset’ is gelanceerd door de Duitse multimiljardair Klaus Schwab, een hoge vrijmetselaar, een globalist die droomt van een 4e industriële revolutie, een nieuwe wereldorde met één wereldregering. (Ter Horst mei, augustus en november 2021, Dobrev 2021) Een controlestaat à la China, zo zou je je kunnen voorstellen. Hij zette zijn plannen al in 1971 uiteen in zijn boek Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering. In 2020 volgde COVID-19: The Great Reset. In 1987 werd Schwab directeur van de WEF: World Economic Forum. Als transhumanist[10] geeft hij hoog op over een ‘fusie’ tussen mens en machine: ‘Uiteindelijk zullen we wellicht directe communicatie tussen onze hersenen en de digitale wereld hebben. In de toekomst zullen mensen enkel hoeven te denken aan iemand om via de ‘cloud’ direct contact te kunnen hebben.’ Chips zouden het brein kunnen lezen. (Ter Horst augustus 2021) De ‘Great Reset’ gaat ten diepste om de volledige controle over de geest van het individu entenslotte de mensheid. Schwab is voor eugenetica, rasverbetering en een nieuwe menselijke soort. De oude mens verandert van een vrij denkend spiritueel wezen naar een nieuwe mens, een totaal gecontroleerde, digitale en nagenoeg willoze slaaf. Dit is niets anders dan ontmenselijking. (Ter Horst mei 2021) Door middel van 5G technologie zal de hele wereld aan een nieuw systeem, de ‘cloud’, worden gekoppeld. Weigeraars zullen worden uitgesloten van ‘kopen en verkopen’, dus van het maatschappelijke leven. (Ter Horst augustus 2021) De leer van Schwab (Schwabisme) ligt in het verlengde van de oerzonde van de mens, namelijk ‘te willen zijn als God’ (Genesis 3:5). Daartoe dient de mens zijn eigen natuur te overstijgen door te fuseren met machines (Rosenberg 2021). Tijdens de presentatie van de video What is the Fourth Industrial revolution tijdens een WEF-conferentie in 2016 wordt Schwab’s gedachtengoed, een evolutionaire religie, helder: ‘Het idee van ‘mens’ als een of ander natuurlijk concept gaat echt veranderen. Onze lichamen zullen zó high-tech zijn, dat we echt niet meer in staat zijn om te onderscheiden tussen wat natuurlijk is en wat kunstmatig. … Deze revolutie zal leiden tot een fusie van onze fysieke, onze digitale en onze biologische identiteiten. ’ (O’Keefe 2016). Aanhangers van de leer van Schwab zijn politici als Rutte, De Jonge, Lianne Ploumen, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Jesse Klaver, Ferdinand Grapperhaus en Bruno Bruins, Angela Merkel, Emmanuel Macron, enzovoort. De huidige Nederlandse regering staat, aldus de klokkenluiderswebsite Niburu[11], op het punt om het land op een ‘democratische wijze’ over te nemen, om het stap voor stap om te bouwen tot een communistische heilsstaat (al wordt dat niet zo genoemd) , de New World Order. ‘De partijen die onder invloed van Schwab staan zijn achtereenvolgens D66, VVD, CDA, PvdA en Groen Links, de Nederlandse vertegenwoordigers op de bedrijfspagina van het WEF. En dan heb je al 90 van de 150 Tweede Kamerzetels in bezit.’ (Niburu mei 2021). Over de ontwikkelingen, die zich in sneltreinvaart voltrekken, reageert Niburu: ‘Er is straks geen weg terug, nooit meer. Wij zijn met zijn allen, gevaccineerd of niet, onderweg naar een maatschappij die niemand van ons wil. Wij staan op het punt alle vrijheden waarvoor onze voorvaderen gevochten hebben uit handen te geven, voorgoed. …’ (Niburu november 2021). Wie durft hier ook kritische vragen over te stellen? Niburu wordt natuurlijk weggezet als ‘complot denken’. Toch geeft hun visie, in het licht van de actuele situatie, ernstig te denken.

Bewijs dat het vaccin veel meer doodt dan het redt

Is dit allemaal complottheorie?

Nog maar 2 fasen

Mike Yeadon, ex-Pfizer wetenschapper, beschrijft 6 fasen die moeten leiden tot de vestiging van een nieuwe wereldorde. Hij kwam op 4 november 2021 met het volgende alarmerende bericht: ‘We naderen Fase 5 van The Great Reset, een bericht dat haaks staat op gedachte van de meeste mensen dat we terug gaan naar normaal. (Schwab 2016,2020, Salman 2021, Yeadon 2021).

Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022)

– Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.

– Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.

– Laat de werkeloosheid exploderen.

– Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden (boosters).

– Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.

– Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.

– Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.

– Arresteer de oppositieleiders.

– Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart…

– Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.

Resultaat, Tweede stadium van digitale controle.

Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.

Fase 6:

– Kwijtschelden van de schulden en dematerialiseren van het geld. (maart 2022-september 2022)

– Het ineenstorten van de economie, de financiën en de aandelenmarkt, het bankroet van de banken.

– Het redden van de verliezen van de banken gaat op de rekeningen van hun klanten.

– Activeer de “Great Reset”.

– Dematerialiseer het geld.

– Schulden, leningen en kredieten annuleren.

– De digitale portefeuille opleggen. (Digital Wallet)

– In beslag nemen van eigendommen en land.

– Verbied alle wereldwijde geneesmiddelen.

– Bekrachtig de verplichting om halfjaarlijks of jaarlijks te vaccineren.

– Leg voedsel rantsoenering op en een dieet gebaseerd op de Codex Alimentarius.

– Uitbreiding van de maatregelen tot derde wereld landen.

Resultaat: Derde fase van digitale controle. Uitbreiding van de N.O.M. (Nouvel Ordre Mondial) tot de hele planeet. Of om kort te gaan: de definitieve overgang van een democratische rechtsstaat in een gecontroleerde totalitaire politiestaat.

De hamvraag is: weten we dit en willen we dat wel? Doen we niks, dan wordt The Great Reset stap voor stap voor onze ogen uitgerold. Laten we er niet intrappen door alle energie te stoppen in een door de overheid aangewezen schuldige zondebok: de niet gevaccineerden. Meerdere ziekenhuizen geven heel andere signalen af dan we steeds voorgeschoteld krijgen: de gevaccineerden vullen met name de ziekenhuizen, niet de niet-gevaccineerden. Laten we daarom, als volk dat bij elkaar hoort, gevaccineerden én ongevaccineerden, met één stem spreken naar het demissionaire kabinet: NEE, DIT WILLEN WIJ NIET!

Nieuwe tijd

Alles wijst er op – of is er tenminste klaar voor – dat de wereld opnieuw genaderd is tot het toppunt van eigengerechtigheid. De mens wil zijn als God en zelf ‘alle problemen’ (gebrek aan vrijheid, gelijkwaardigheid en naastenliefde) ‘oplossen’ en zichzelf ‘verlossen’. Een nieuwe toren van Babel wordt gebouwd. Het heeft alle kenmerken in zich van een overmoedig pogen af te rekenen met de oude tijd. We gaan een nieuw tijdperk in, een ‘paradijselijke’ situatie, waarin niet meer wordt geluisterd naar de Bijbel en de God van de Bijbel. De nieuwe tijd en de nieuwe wereldorde hebben de mooiklinkende Great Reset-begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap gevuld met een geheel andere inhoud. Vrijheid is nu ineens verlies van vrijheid door de volledige controle over de geest van de mens; een massale slavernij komt ervoor in de plaats. Gelijkheid is een schril contrast tussen een massale groep met een bijzonder laag basaal inkomen tegenover een handvol multimultimiljardairs. En broederschap is haat naar andersdenkenden. Het World Economic Forum (Schwab) voorziet een toekomst zonder bezit en eigendom met de slogan ‘Mensen zullen niets bezitten en toch gelukkig zijn.’ Échte vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn er slechts door ÉÉN: Jezus Christus. Hij, Die de énige Weg en de Waarheid en het Leven is. Hij is de énige Weg naar de Vader in de hemel. Wie in Hem gelooft HEEFT het eeuwige leven. Er is nog tijd om te veranderen, andere keuzes te maken. Maar eens zal het moment komen waarin Hij het oordeel over deze goddeloze wereld zal voltrekken. En dan is er geen mogelijkheid meer voor de mens om tot geloof in Hem te komen. Voor eeuwigheid is er dan slechts nog een leven zónder God en dat is een hel!

Wij zijn getuige van de comeback van de experimentele vaccins die na de nederlaag van de nazi’s in 1945 werden verboden

Treinen-metafoor

Er razen vier treinen door de wereld. Eén gaat door Zuid-Afrika, Afrika boven de Sahara, Israël en tenslotte Europa. Een tweede raast door Azië. Een derde trein spoedt zich door Australië en Nieuw Zeeland. De vierde trein haast zich door Canada en Amerika. Op de voorkant van de treinen hangt een groot bord met de bestemming: COVID 19! Op de achterkant een zeer klein nauwelijks opvallend bordje: great reset. Na een oceaanoversteek met het vliegtuig gaat de reis vanuit de continenten verder in treinen in Europa. De treinen negeren de stoplichten en navigeren vrij snel, na afslagen door omgezette spoorwissels terug, naar de hoofdbaan. Over een niet te lange tijd zal het bord op de voorkant omgekeerd worden en valt voor iedereen te lezen: GREAT RESET! NEW WORLD ORDER! Op dat moment is het te laat. Er kan niet meer gereset worden. De bestemming is gaandeweg gewijzigd; van omkeer is geen sprake. Het is voor iedereen duidelijk geworden dat het helemaal niet ging over COVID-19. Het ging de overheid ook helemaal niet om de gezondheid voor de burgers. Uit de treinen stappen chique geklede dames en heren met attachékoffers. Zij hoeven geen bitcoins te betalen voor het reizen. Bij het gebouw van de WEF in Davos worden deze ‘bevoorrechten’ hartelijk verwelkomd door Klaus Schwab. De overige reizigers moeten wel en veel bitcoins betalen en worden niet welkom geheten door Schwab.

Niet gehoorde tegengeluiden

Ontelbare tegengeluiden waren er. Deskundigen, hoogleraren, artsen, juristen en vele anderen hebben in de afgelopen twee jaren van zich laten horen, maar werden volkomen genegeerd. Ondertussen komen overal in Europa gewone mensen in opstand en eisen dat er een einde komt aan deze waanzin. Ze marcheren. Ze weigeren te gehoorzamen. Zij zien met hun eigen ogen wat de zogenaamde deskundigen niet kunnen of niet willen zien. Alle lockdowns, sociale distantiëringsmaatregelen en vaccinaties hebben gefaald.

Het totale failliet van de opgelegde vaccinatiedwang

Dat het straatarme, overbevolkte Bangladesh, waar de hygiëne vaak te wensen overlaat en waar maar ¼ gevaccineerd is, geen last meer heeft van coronadoden is het bewijs van het failliet van elk idee, dat ons door overheden aangepraat is sinds het begin van de hele crisis. Het totale failliet van de opgelegde vaccinatiedwang die tot niets leidde. In Israël, waar vrijwel de hele bevolking meermaals ingeënt is, moeten snel boosterinjecties uit de kast gehaald worden. Blijkbaar trekt het coronavirus zich niets van de vaccinaties aan. En als het 3e vaccin niet helpt, dan maar een 4e dosis. Misschien worden, nu meer dan ooit, de echte agenda’s openbaar. Mensen moeten worden gevaccineerd, omdat ze moeten worden gedwongen zich aan de regels te houden als voorbereiding van de Great Reset en omdat Big Pharma zijn winsten moet hebben. (Greatgameindia 2021)

Massahypnose, massavorming, mindcontrol

Mattias Desmet, een Belgisch hoogleraar psychologie, kwam tot de conclusie dat de samenleving in de ban was (en nog steeds is) van massahypnose. Een psychologisch proces, dat bekend staat als ‘massavorming’ en dat in de samenleving ontstaat wanneer aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan (zoals de mondkapjes, de 1 ½ meter afstand, de lockdown, de vaccinatie). (Frontnieuws 29 november 2021) De hoogleraar hartchirurgie Grandjean noemt de overheidsaanpak ‘geregisseerde mindcontrol … Angst maakt dat mensen niet meer rationeel kunnen denken’. (Grandjean 2021) Door deze massahypnose offeren mensen vrijwillig hun vrijheid op. (Mercola 2021) Massavorming wist ook de identiteit uit. Het gevolg is dat heel veel mensen tegen hun gezond verstand in dingen gaan doen ‘die blijkbaar moeten’ (alle extreme coronamaatregelen en de vaccinaties), om zo snel mogelijk weer ‘tot het oude normaal terug te kunnen keren’. Aan het eind, en dan is het te laat, komen ze er achter al die tijd ‘bedonderd’ te zijn. Het wórdt niet meer normaal. Het nieuwe normaal is een horrorscenario. Slechts één mogelijkheid is er om dit scenario te voorkomen. Dat een massale volksbeweging op gang komt ‘DIT WILLEN WIJ NIET!’ In meerdere landen zijn bewegingen te constateren tegen de uitrol van de extreme ideeën van Schwab. De Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Füllmich liet weten, dat er tegen het einde van het jaar een internationaal tribunaal zal zijn “met echte rechters, echte aanklagers, echte advocaten, echte getuigen en echte deskundigen.” (Füllmich 2021)

Er is grote haast bij

Dat de gang van de op hol geslagen treinen erin gezet wordt, betekent dat er nog maar weinig tijd is. Zorgelijke voorbereidingen worden getroffen. In diverse landen zijn covidkampen (in de maak) voor de ongevaccineerden. Het lijkt erop dat veel politici (elites) ingeënt zijn met gewoon fysiologisch zout … (Meluzzi 2021) De wereld lijkt op hol geslagen te zijn. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Er ontstaat verwijdering tussen geliefden, ouders en kinderen, binnen beroepen en in kerken en gemeenten. Laat ieders stem horen, ongeacht of u gevaccineerd of niet-gevaccineerd bent Er is hoop, omdat meer mensen in de benen komen, maar helaas zijn er nog teveel die niets van zich laten horen of menen nog steeds volledig te kunnen vertrouwen op een ‘leugenkabinet’ of artsen die eenzijdige bronnen volgen. Elk initiatief, hoe klein ook, telt.

Laat uw stem horen: DIT WIL IK NIET! TEKENT U DAAROM ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE PETITIE HIER.

1. Wij willen geen Great Reset.

2. Wij willen geen New World Order.

3. Wij willen geen verlies van democratie.

4. Wij willen geen vaccins meer, omdat deze onze gezondheid schaden.

5. Wij willen echte geneesmiddelen tegen corona zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine.

6. Wij willen geen leugens van overheden meer, maar alleen de waarheid.

Een zeer bewogen arts Ruud van der Ven en theoloog Anne Nijburg, november 2021.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.