archief 2019 – onderwerpen

Over de schepping

Over goed en kwaad

Over God

Over het kwaad

Over misleidingen

Over het systeem van onderdrukking

Over God en goden

Over het kennen van God

Over het Al

Over taalgebruik en bijbel

Over de betekenis van de bijbel

Over de God van het oude testament

Over geloofssystemen

Over leven en geboden

Over leven en geboden 2

Over leven en geboden 3

Over wie we zijn

Over wie we zijn 2

Over wie we zijn 3

Over wie we zijn 4

Over wie we zijn 5

Over het kwaad 2

Over vreugde

Over de woorden van Jezus

Over de woorden van Jezus 2

Over de dwaling in het Christendom

Over de dwaling in het Christendom 2

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben”

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben” 2

Over waarover ik het liever niet wilde hebben 3

Over ons

Over ons 2

Over kennis

Over kennis 2

Over kennis 3

Over baäl/bel

Over de cabal

Over de cabal en c/kabbala(h)

Over kritiek

Over de paus en pausdom en het vaticaan

Over paus en pausdom en het vaticaan 2

Over de mens (Pinksteren)

Over wat er aan de hand is

Over paus, pausdom en het vaticaan 3

Over katholiek zijn

Over lucifer

Over de chazaren

Over de vrijmetselarij

Over waarover ik tot dusver heb geschreven

Over wat ik tot dusver over de vrijmetselarij en de illuminatie geschreven heb

Over het kwaad van Epstein c.s.

Over de invloed van de jezuïeten en Rome

Over de geslachtslijnen in de bijbel

Over God 2

Over God 3

Over de ondermijning van onze wereld

Over God 4

Over God 5

Over ismen

Over ismen 2

Over ismen 3

Over ismen 4 ( Over satanisme)

Over hoe te leven

Over ismen 5

Over ismen 6

Over ismen 7

Over ismen 8

Over ismen 9

Over ismen 10

Over ismen 11

Over ismen 12

Over de gevolgen van alle ismen

Over de gevolgen van alle ismen 2

Over de gevolgen van alle ismen 3

Over de gevolgen van alle ismen 4

Over de gevolgen van alle ismen 5

Over hoe alles met alles samenhangt

Over de dagen van kerst

Over de dagen van kerst 2