Over ismen 6 ( over hypnotisme en mind control)

Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde mind control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die in concentratiekampen heeft gewerkt. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die toezicht hield op de selectie van aankomende gevangenen, die bepaalden wie moest worden gedood en wie een dwangarbeider moest worden. Hij staat echter vooral bekend om het uitvoeren van griezelige menselijke experimenten op gevangenen in het kamp inclusief kinderen, waarvoor Mengele de “Engel des Doods’”werd genoemd.

Mengele is berucht om zijn smerige menselijke experimenten met gevangenen in concentratiekampen, vooral met tweelingen. Een deel van zijn werk dat echter zelden wordt genoemd, is zijn onderzoek naar mind control. Veel van zijn onderzoek op dit gebied is in beslag genomen door de geallieerden en is tot op de dag van vandaag nog steeds geclassificeerd.

Mengele was de hoofdontwikkelaar van het op trauma gebaseerde Monarch-project en de MK Ultra-mindcontrol-programma’s van de CIA. Mengele en ongeveer 5.000 andere hooggeplaatste nazi’s werden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het geheim naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika verplaatst in een operatie die Paperclip heette en liep via het vaticaan.

De nazi’s zetten hun werk voort in het ontwikkelen van geestbeheersing en rakettechnologieën in geheime ondergrondse militaire bases in V.S… Het enige waar ons over werd verteld, was het raketwerk met voormalige nazi beroemdheden zoals Werner Von Braun. De moordenaars, folteraars en verminkers van onschuldige mensen werden discreet uit het zicht gehouden, maar waren druk aan het werk in de ondergrondse militaire voorzieningen die geleidelijk aan de thuisbasis werden van duizenden ontvoerde Amerikaanse kinderen. Deze kinderen zouden worden gebruikt om Mengeles mind control-technologieën te verfijnen en te perfectioneren. Bepaalde geselecteerde kinderen (tenminste degenen die de “training” hebben overleefd) zouden toekomstige geestgestuurde slaven worden die kunnen worden gebruikt voor duizenden verschillende banen, variërend van seksuele slavernij tot moorden. Een aanzienlijk deel van deze kinderen, die als vervangbaar werden beschouwd, werd opzettelijk geslacht voor (en door) de andere kinderen om de geselecteerde stagiair te traumatiseren tot volledige naleving en onderwerping. (.Ken Adachi, Mind Control the Ultimate Terror)

Project MK-ULTRA liep van het begin van de jaren vijftig tot ten minste het einde van de jaren zestig, met Amerikaanse en Canadese burgers als proefpersonen. Het gepubliceerde bewijs geeft aan dat Project MK-ULTRA het gebruik van veel methoden inhield om individuele mentale toestanden te manipuleren en hersenfuncties te veranderen, waaronder de heimelijke toediening van medicijnen en andere chemicaliën, sensorische deprivatie, isolatie en verbaal en fysiek misbruik.

De meest gepubliceerde experimenten uitgevoerd door MK-ULTRA betroffen de administratie van LSD over onwetende mensen, waaronder CIA-medewerkers, militair personeel, artsen, andere overheidsagenten, prostituees, geesteszieken en leden van het grote publiek, over hun reacties op de middelen. De reikwijdte van MK-ULTRA houdt hier echter niet op. Experimenten met gewelddadige elektroshocks, fysieke en mentale marteling en misbruik werden op veel mensen, waaronder kinderen, systematisch toegepast.

Hoewel de toegekende doelen van de projecten het ontwikkelen van martel- en ondervragingsmethoden waren voor gebruik bij de vijanden van het land, beweerden sommige historici dat het project gericht was op het creëren van “Manchurian Candidates”, geprogrammeerd om verschillende handelingen uit te voeren, zoals moorden en andere geheime missies.

MK-ULTRA werd in de jaren zeventig aan het licht gebracht door verschillende commissies en hoewel beweerd wordt dat de CIA dergelijke experimenten stopte na deze commissies, zijn er klokkenluiders naar voren gekomen die beweren dat het project gewoon “ondergronds’”ging en Monarch Programming is de geclassificeerde opvolger van MK-ULTRA geworden.

Hoewel er nooit een officiële erkenning van het bestaan van Monarch-programmering is geweest, hebben vooraanstaande onderzoekers het systematische gebruik van trauma bij proefpersonen voor mind-control doeleinden gedocumenteerd. Sommige overlevenden konden met de hulp van toegewijde therapeuten zichzelf“deprogrammeren” om vervolgens de gruwelijke details van hun beproevingen bekend te maken.

Monarchslaven worden voornamelijk gebruikt door organisaties om operaties uit te voeren met behulp van patsies die zijn opgeleid om specifieke taken uit te voeren, die geen bevelen in twijfel trekken, die hun acties niet herinneren en, indien ontdekt, dan automatisch zelfmoord plegen. Ze zijn de perfecte zondebokken voor spraakmakende moorden (zie Sirhan Sirhan), de ideale kandidaten voor prostitutie, slavernij en privéfilmproducties. Ze zijn ook de perfecte poppenspelers voor de entertainmentindustrie. ( patsy is een een soort sul, iemand die zonder te vragen bevelen opvolgt) ( Monarch komt van de monarch vlinder: van rups naar pop naar vlinder)

Monarchprogrammeurs dwingen mensen ( kinderen)door het gebruik van elektroshock, marteling, misbruik en hersenspoelen zich intensief los te maken van de realiteit wat een natuurlijke reactie bij sommige mensen is wanneer ze worden geconfronteerd met ondraaglijke pijn. Het vermogen van de persoon om te dissociëren is een belangrijke vereiste en wordt blijkbaar het gemakkelijkst gevonden bij kinderen die uit gezinnen met meerdere generaties van misbruik komen. Mentale dissociatie stelt de handlers ( trainer, iemand die altijd in de buurt is, oppasser) in staat om ommuurde persona’s in de psyche van het subject te creëren, die vervolgens naar believen kunnen worden geprogrammeerd en geactiveerd.

Op trauma gebaseerde mind control-programmering kan worden gedefinieerd als systematische marteling die het vermogen van het slachtoffer tot bewuste verwerking blokkeert (door pijn, terreur, drugs, illusie, sensorische deprivatie, sensorische over-stimulatie, zuurstofgebrek, koude, hitte, spinning, hersenstimulatie (en vaak bijna-dood ervaringen) en maakt vervolgens gebruik van suggestie en / of klassieke en operante conditionering (consistent met gevestigde gedragsveranderende principes) om gedachten, richtlijnen en percepties in de onbewuste geest te implanteren, vaak in nieuw gevormde trauma’s veroorzaakte gedissocieerde identiteiten, die het slachtoffer dwingen om dingen te doen, voelen, denken of waarnemen voor de doeleinden van de programmeur. Het doel is dat het slachtoffer richtlijnen volgt zonder bewust bewustzijn, met inbegrip van de uitvoering van handelingen die duidelijk in strijd zijn met de morele principes van het slachtoffer.

Installatie van mind control-programmering is afhankelijk van het vermogen van het slachtoffer om te dissociëren, waardoor nieuwe ommuurde persoonlijkheden kunnen worden gecreëerd om programmeren te “vasthouden” en “verbergen”. Al dissociatieve kinderen zijn belangrijke “kandidaten” voor programmeren. ( Ellen P. Lacter, Ph.D., De relatie tussen Mind Control-programmering en ritueel misbruik)

Monarch mind control wordt heimelijk gebruikt door verschillende groepen en organisaties voor verschillende doeleinden. Volgens Fritz Springmeier staan deze groepen bekend als “The Network” en vormen ze de ruggengraat van de New World Order.

Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch mind-control-programmering Monarch-programmering werd genoemd, was vanwege de Monarch-vlinder. De Monarch-vlinder leert waar hij is geboren (zijn wortels) en hij geeft deze kennis via genetica door aan zijn nakomelingen (van generatie op generatie). Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers hebben getipt, dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op de doelstellingen van illuminati om een meesterras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (wat het ook is), dan is het belangrijk dat ouders worden gevonden die de juiste kennis kunnen doorgeven aan de slachtoffers die zijn geselecteerd voor de Monarch mind control. ( zie hier de uiterste vorm van satanisme)

Wanneer een persoon een trauma ondergaat dat wordt veroorzaakt door elektroshock, wordt een gevoel van licht gevoel in het hoofd aangetoond alsof je zweeft of fladdert als een vlinder. Er is ook een symbolische weergave met betrekking tot de transformatie of metamorfose van dit prachtige insect: van een rups tot een cocon (rustperiode, inactiviteit), tot een vlinder (nieuwe creatie) die zal terugkeren naar zijn oorsprong. Dat is het migratiepatroon dat deze soort uniek maakt. ( Ron Patton, Project Monarch)

Het slachtoffer / de overlevende wordt door de programmeur / handler een “slaaf” genoemd, die op zijn beurt wordt gezien als “meester’”of “god”. Ongeveer 75% is vrouw omdat ze een hogere tolerantie voor pijn bezitten en gemakkelijker neigen te dissociëren dan mannen. Monarch-handlers zoeken de compartimentering van de psyche van hun subject in meerdere en afzonderlijke alter persona’s met behulp van trauma om dissociatie te veroorzaken.

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van deze vormen van foltering:

1. Misbruik en foltering

2. Opsluiting in dozen, kooien, doodskisten, enz. Of een soort begrafenis (vaak met een opening of luchtslang voor zuurstof)

3. Vastzetten met touwen, kettingen, manchetten, enz.

4. Bijna verdrinking

5. Extreme hitte en koude, inclusief onderdompeling in ijswater en brandende chemicaliën

6. Villen (alleen de bovenste huidlagen worden verwijderd bij slachtoffers die bedoeld zijn om te overleven)

7. Verblindend licht

8. Elektrische schok

9. Gedwongen inname van aanstootgevende lichaamsvloeistoffen en materie, zoals bloed, urine, ontlasting, vlees, enz.

10. Opgehangen in pijnlijke posities of ondersteboven

11. Honger en dorst

12. Slaapgebrek

13. Geneesmiddelen om illusie, verwarring en geheugenverlies te veroorzaken, vaak toegediend via injectie of intraveneus

14. Inslikken of intraveneuze giftige chemicaliën om pijn of ziekte te veroorzaken, inclusief chemotherapie

15. Ledematen getrokken of ontwricht

16. Toepassing van slangen, spinnen, maden, ratten en andere dieren om angst en walging op te wekken

17. Bijna-dood ervaringen, meestal verstikking of verdrinking, met onmiddellijke reanimatie

18. Gedwongen om misbruik, marteling en offeren van mensen en dieren te plegen of te zien, meestal met messen

19. Gedwongen deelname aan de slavernij

20. Misbruik om zwanger te worden; de foetus wordt vervolgens afgebroken voor ritueel gebruik, of de baby wordt meegenomen voor offers of slavernij

21. Geestelijk misbruik om ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich bezeten, lastiggevallen en beheerst door geesten of demonen voelt

22. Ontwijding van joods-christelijke overtuigingen en vormen van aanbidding; toewijding aan satan of andere goden

23. Misbruik en illusie om slachtoffers te overtuigen dat God slecht is, zoals het overtuigen van een kind dat God haar heeft misbruikt

24. Chirurgie om te martelen, te experimenteren of de perceptie van fysieke of spirituele bommen of implantaten te veroorzaken

25. Schade of dreiging van schade aan familie, vrienden, geliefden, huisdieren en andere slachtoffers, om naleving te dwingen

26. Gebruik van illusie en virtual reality om niet-geloofwaardige openbaarmaking te verwarren en te creëren ( Ellen P. Lacter, Ph.D., folteringen doorstaan in ritueel misbruik en op trauma gebaseerde geestbeheersing)

Massamedia vormen het krachtigste hulpmiddel dat door de heersende klasse wordt gebruikt om de massa te manipuleren. Het vormt meningen en houdingen en definieert wat normaal en acceptabel is. “Monarchvlinders” worden ingezet om de meningen te vormen. Ook het symbool van de monarchvlinders komt steeds meer naar buiten. Net als het één oog symbool.

Massacommunicatie is een noodzakelijk hulpmiddel om de functionaliteit van een grote democratie te waarborgen; het is ook een noodzakelijk hulpmiddel voor een dictatuur. Het hangt allemaal af van het gebruik.

Vroeger was er een verscheidenheid aan gezichtspunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur. De consolidatie van mediabedrijven heeft echter geleid tot een standaardisatie van de culturele industrie. Ooit afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en alle recente films er hetzelfde uitzien?

De fusie van mediabedrijven in de afgelopen decennia leidde tot een kleine oligarchie van mediaconglomeraten. De tv-shows die we volgen, de muziek waar we naar luisteren, de films die we bekijken en de kranten die we lezen worden allemaal geproduceerd door een paar bedrijven.

De eigenaren van die conglomeraten hebben nauwe banden met de elite van de wereld en in veel opzichten, zijn zij de elite. Door alle mogelijke afzetmogelijkheden te bezitten die het potentieel hebben om de massa te bereiken, hebben deze conglomeraten de macht om in de hoofden van de mensen een enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een “standaardisatie van menselijk denken” veroorzaakt.

Zelfs bewegingen of stijlen die marginaal worden beschouwd zijn in feite uitbreidingen van mainstream denken. Massamedia produceren hun eigen rebellen maar die nog steeds deel uitmaken van het etablissement. Kunstenaars, creaties en ideeën die niet passen in de gangbare manier van denken worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, waardoor ze op hun beurt vrijwel verdwijnen uit de samenleving zelf. Ideeën die als geldig en wenselijk worden beschouwd om door de samenleving te worden geaccepteerd, worden echter vakkundig aan de massa verkocht om er een vanzelfsprekende norm van te maken.

De hedendaagse propaganda gebruikt bijna nooit rationele of logische argumenten. Het speelt direct in op de meest primaire behoeften en instincten van een mens om een emotionele en irrationele reactie te genereren. Als we altijd rationeel zouden denken, zouden we waarschijnlijk 50% niet kopen van wat we bezitten. Baby’s en kinderen worden voortdurend aangetroffen in advertenties die gericht zijn op vrouwen om een specifieke reden: studies hebben aangetoond dat afbeeldingen van kinderen bij vrouwen een instinctieve behoefte oproepen om te verzorgen, te verzorgen en te beschermen, wat uiteindelijk leidt tot een sympathieke voorkeur voor de advertentie. Kinderen worden altijd ingezet om doelen te halen. ( Denk aan de Greta hype. Niemand wil er van beticht worden dat hij emotioneel door Greta beïnvloed wordt. Toch is dat zo. De moeder van Greta heeft haar ziel aan de duivel verkocht en komt daarvoor uit. De kinderen Thunberg leerden al jong het één oog teken. Greta heeft altijd een handler op de achtergrond bij zich)

Seks is alomtegenwoordig in massamedia, omdat het de aandacht van de kijker trekt en houdt. Het sluit rechtstreeks aan op de behoefte van onze onbewuste wens om ons voort te planten, en wanneer dit wordt geactiveerd, kan dit instinct onmiddellijk andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.

Deze techniek wordt vaak gebruikt in marketing en we weten allemaal dat seks verkoopt.

De mensen wordt verteld dat ze “vrij”en “hoogopgeleid”zijn, maar ze zijn niet in staat te doorzien waar ze achteraan lopen en hoe ze tot slavernij gedwongen zijn.

Dit is allemaal is geen “samenzweringstheorie” maar een realiteit die duidelijk moet worden. Ken je vijanden.

De techniek van het het hersenspoelen door de massa media is volop aan de gang. We zien dat terugkomen in het cultureel marxisme.

Enkele voorbeelden van culturele subversie van de westerse samenleving door cultureel marxisme met als doel het demoraliseren van de bevolking zijn:

Het creëren van “haatdelicten” en het promoten van politieke correctheid.

Het seksualiseren van kinderen en de normalisatie van pedofilie.

De samenleving overladen met homoseksuele/”transgender” propaganda.

Het dommer maken van de jeugd door slecht onderwijs.

Massa immigratie om de (ethno-)nationale identiteit af te breken (omvolking).

Het promoten van globalisme.

Het promoten van atheïsme en het aanvallen van christelijke waarden en spiritualiteit.

Het promoten van alcoholisme en het misbruik van verdovende middelen.

Het infiltreren en onbetrouwbaar maken van het justitieel apparaat.

Infiltratie en controle over de (massa-)media.

De afhankelijkheid van de staat van burgers vergroten door sociale zekerheidsprogramma’s.

De stelselmatige destructie van de familie.

Het promoten van kindermoord (abortus).

Het promoten van feminisme.

Het promoten van postmodernisme.

Van de vele dingen die satan haat, staat onschuld bovenaan de lijst. Dat is de reden waarom er zoveel wordt aangedrongen op de seksualisering van kinderen. Dit is puur satanisme: het gezin aanvallen en de onschuld van kinderen ondermijnen.

Het oog is de lamp van het lichaam. Als je zicht helder is, zal je hele lichaam vol licht zijn.

Het is een waarheid dat we in de duisternis dwalen en dat komt omdat we blind wandelen en dat komt door wat ons leidt en waar het naartoe leidt.

Volwassenen worden rigide en stoppen met leren, behalve wanneer een trauma of een ander levensveranderend evenement in het spel komt. Christus waarschuwt om als een klein kind te worden als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan.

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd. – Aldous Huxley.

NB Oorsprong van de naam

Monarch mind control is vernoemd naar de Monarch-vlinder , een insect dat zijn leven begint als een worm (die onontwikkeld potentieel vertegenwoordigt) en na een periode van cocooning (programmeren) wordt herboren als een prachtige vlinder (de Monarch-slaaf). Sommige kenmerken die specifiek zijn voor de Monarch-vlinder zijn ook van toepassing op mindcontrol.

http://www.vrijewereld.org/tag/fritz-springmeier/
https://fritz-springmeier.dbs2000ad.com/
http://www.vrijewereld.org/category/occultisme/
http://www.vrijewereld.org/?s=monarch
https://www.europereloaded.com/drag-kids-and-the-pedophilia-agenda-video/
https://steemit.com/conspiracy/@egodust/becoming-aware-of-brainwashing-how-corporations-program-your-mind