Over ismen 5

Over ismen 5 ( over occultisme)

Er komen steeds meer veel foto’s van beroemdheden die één oog verbergen en dat is absoluut niet zo maar. Zelfs Gretha Thunberg wordt met het een oog teken gefotografeerd. Of er worden foto’s gemaakt bij het één oog teken in de buurt.

Het is een van de meest voorkomende thema’s in massamedia, in reclames maar ook bij artikelen.

Foto’s waarop grote kunstenaars, modellen, beroemdheden, politici en publieke figuren met één oog verborgen stonden.

Het teken is overal: in muziekvideo’s, op covers van tijdschriften, op filmposters, in advertenties enzovoort. Het grote aantal van deze foto’s is gewoon opvallend. Gezien deze feiten, kan het herhaald voorkomen van het One-Eye-teken eenvoudigweg niet het gevolg zijn van toeval. Er is inderdaad een duidelijke inspanning om dit teken overal te laten verschijnen. Men wil iets laten zien.

Het was een tijdloos symbool dat nu uitgroeit tot het kenmerk van satanisme.

Amuletten met het boze oog werden gedragen om het boze oog af te weren. Het menselijk oog wordt sinds het begin van de beschaving als symbool gebruikt. Het is te vinden in alle tijden en in alle culturen. Carl Jung identificeerde het oog als een klassiek “archetypisch symbool’”, een afbeelding die is ingebed in het “collectieve onbewuste” van de mensheid. Volgens zijn theorie reageren mensen instinctief op archetypische symbolen en kennen ze ze onbewust een specifieke betekenis toe.

Ogen zijn waarschijnlijk het belangrijkste symbolische zintuig. Ze kunnen helderziendheid, alwetendheid en / of een toegangspoort tot de ziel vertegenwoordigen. Andere eigenschappen waarmee ogen gewoonlijk worden geassocieerd, zijn: intelligentie, licht, waakzaamheid, moreel geweten en waarheid. Iemand in de ogen kijken is een westerse gewoonte van eerlijkheid. Op deze manier kan het bedekken van de ogen, door het dragen van een helm, zonnebril, etc. mysterie betekenen, niet de volledige waarheid zien, of bedrog. Het oog betekent vaak oordeel en autoriteit.

In bijna alle culturen wordt het oogsymbool geassocieerd met spirituele concepten zoals goddelijkheid (het oog van de voorzienigheid), spirituele verlichting (het derde oog) of magie (het boze oog).

“Het oog symboliseert zien en licht, en daarom het bewustzijn zelf. Het oog is het deel van ons dat het universum aanschouwt en onze plaats daarin ziet. Het is kennis, bewustzijn en wijsheid. Het oog neemt licht, de pure energie van het universum op en presenteert het aan de innerlijke geest. Het is de poort, inderdaad de unie, tussen het zelf en de kosmos. ”

( Peter Patrick Barreda, Archetype of Wholeness – Jung and the Mandala)

In de Bijbel verwees Jezus naar het oog als de “lamp van het lichaam”. “Het oog is de lamp van het lichaam; dus als je oog helder is, zal je hele lichaam vol licht zijn. Maar als je oog slecht is, zal je hele lichaam vol duisternis zijn. Als dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is de duisternis!” ( Mt 6, 22-23)

Aan het symbool van het oog was altijd een mystieke en spirituele dimensie toegekend. Zoals het populaire gezegde luidt: ogen zijn de vensters naar de ziel. Om deze reden is het symbool van het oog bijzonder belangrijk in occulte kringen en mysteriescholen.

Sinds het begin van de beschaving worden het symbool van het oog en de zon (ook wel het “oog in de lucht” genoemd) geassocieerd met goddelijkheid. In het oude Egypte worden de symbolen van de Wadjet, het oog van Horus en het oog van Ra allemaal geassocieerd met de zonnegod.

Omdat het symbool van het oog wordt geassocieerd met de zon ( een proxy van goddelijkheid) heeft het esoterische oog een bijzondere eigenschap: het is “alziend”.

Gezien het feit dat het westerse occultisme sterk werd beïnvloed door de esoterische leer van de oude beschavingen vond het symbool van het alziende oog zijn weg naar orden zoals de rozenkruisers, de illuminati en de vrijmetselaars. ( Albert Mackey schrijft dat het alziende oog een belangrijk symbool is van het opperwezen, geleend door de vrijmetselaars uit de oudheid. Het alziende oog is een symbool dat de waakzame blik van god vertegenwoordigt. Het herinnert ons eraan dat elke gedachte en actie moet worden vastgelegd door de grand architect of the universe, en dat we onze verplichtingen zowel in geest als in bloed moeten naleven. James E Frey, 32 °, Midnight Freemasons)

Vanwege de zware invloed van de vrijmetselarij op de historische gebeurtenissen van de afgelopen eeuwen, werd het symbool van het alziende oog opgenomen op prominente documenten zoals het het Grote Zegel van de Verenigde Staten en de Verklaring van de rechten van de mens.

In de islamitische eschatologie wordt gezegd dat de eindtijdfiguur Al-Masīḥ ad-Dajjal (“de valse messias, leugenaar, de bedrieger”) blind is in zijn rechteroog. Door zich voor te doen als de Messias, zou de Dajjal de wereld misleiden en overnemen. Om deze redenen vertoont de Dajjal grote overeenkomsten met de antichrist in het christendom.

Gezien het feit dat de wereld van vandaag wordt geregeerd door wat wij de “occulte elite” noemen (vanwege haar banden met occulte orden), is het geen verrassing dat haar belangrijkste symbool overal wordt gevonden. Het gebeurt echter allemaal op een bedrieglijke manier. De hedendaagse entertainmentindustrie gedijt op controle, manipulatie en vervorming. Het gaat ook allemaal om het wegnemen bij de massa van alles wat waar, puur en gezond is. Tegenwoordig gaat het symbool van het alziende nu over een selecte groep mensen die de wereldbevolking onderdrukt en controleert.

Terwijl het alziende oog esoterisch wordt geassocieerd met het openen van het derde oog om spirituele verlichting te bereiken, is het One-Eye-teken, gemaakt door beroemdheden, precies het tegenovergestelde: een oog verbergen en de mensen die het doen uiteindelijk arbeidsongeschikt maken. De symboliek van dit gebaar is krachtig. Wanneer je één oog verbergt, blokkeer je effectief de helft van je zicht. In symbolische termen word je halfblind voor de waarheid. Door één oog te verbergen, “opofferen” beroemdheden symbolisch een essentieel onderdeel van hun wezen voor tijdelijk materieel gewin. En omdat ogen de “vensters naar de ziel” zijn, symboliseert dit gebaar het gedeeltelijke of totale verlies van iemands ziel.

Het One-Eye-teken is ook een belangrijk symbool in de geheime obsessie van de occulte elite: Monarch mind control . Bij velen bekend als project MKULTRA, wil mind control mensen in slaven veranderen door misbruik, trauma en programmeren. Er is een echte cultuur die draait om Monarch mind control, compleet met een eigen universum van symbolen. En het One-Eye-teken maakt er deel van uit.

De alomtegenwoordigheid van het One-Eye-teken in massamedia dient ook een ander doel: het bewijst dat alle verkooppunten van massamedia eigendom zijn van een zeer kleine elitegroep. Om hetzelfde exacte teken consequent en herhaaldelijk te laten verschijnen op alle mediaplatforms en over de hele wereld, moet er een gecentraliseerde krachtbron zijn die dit met geweld doet gebeuren.

Denk na over de hoeveelheid geld, macht en invloed die nodig is om al deze beroemdheden dit specifieke gebaar in video’s en fotoshoots te laten uitvoeren.

Kortom, dit symbool vertegenwoordigt de mondiale elite en haar agenda: het verval van de menselijke psyche, de bevordering van satanisme, de normalisatie van geestcontrole, de normalisatie van transhumanisme, het vervagen van geslachten en meer. Het ultieme doel: de massa zo ver mogelijk wegleiden van waarheid, gezondheid, balans. De mens weghalen bij God. Het symbool van het oog is een archetype dat tijd en ruimte overstijgt. Misschien omdat mensen instinctief reageren op starende ogen, is er iets aan dat symbool dat schokkend en toch fascinerend is. Terwijl in de oudheid het symbool van het alziende oog vaak werd gelijkgesteld met de zonnegod, werd het geleidelijk een symbool van de macht van de geheime genootschappen die de geschiedenis vormden in de laatste eeuwen.

Tegenwoordig blinkt de entertainmentindustrie uit in het verdraaien en corruptie van krachtige symbolen bij het nastreven van haar (afnemende) agenda. De alomtegenwoordigheid van het teken met één oog symboliseert nu de alomtegenwoordigheid van de occulte elite. Zij zeggen: “kijk naar wie we controleren”

Voor ons wakkere mensen is het One-Eye-teken een handige manier om media te identificeren die vermeden moeten worden, omdat het hoogstwaarschijnlijk doorgedrongen is in de ( afnemende) agenda van de occulte elite. Maar juist omdat hun macht afneemt, is het risico groot dat zij tot angstwekkende daden zullen overgaan. Zij zullen alles op alles zetten om hun agenda door te voeren. Vandaar dat er nu overal op te wereld dezelfde soort rellen uitbreken.