Er is een grote verwarring over de relatie tussen fascisme en communisme. Fascisme is nationaal socialisme. Communisme is internationaal socialisme.

Fascisme wordt geframed als zijnde “rechts” en socialisme als “links”.

Nazi Duitsland was “rechts” en alles wat nu “zweemt” naar fascisme is “rechts”.

Maar fascisme en communisme zijn wortels van dezelfde stam.

Hitler was een linkse politicus die zelfs eerst aansluiting zocht bij de toenmalige Duitse arbeiderspartij. Hij werd niet getolereerd en ging zijn eigen koers. Hij was links maar dan nationaal gestuurd. ( Overigens is inmiddels allang gebleken dat ook hij een marionet was)

Judaïsme is een religie; maar het zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Ashkenazi) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht zijn geweest achter het communisme / socialisme. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een wereldregering onder de controle van de zionisten en de zionistische georiënteerde joodse internationale bankiers.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen).

Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door het Oude Egypte, Babylonië, Perzië, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de Verlichting, het socialisme en de opkomst van het nationalisme.

Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijdt niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) woont niet in de staat Israël.

“In Duitsland waren de gemiddelde joden het slachtoffer van de zionistische elite die hand in hand samenwerkte met de nazi’s. Veel van diezelfde zionistische joden die in Duitsland met de nazi’s hadden gewerkt, kwamen naar Israël en sloegen de handen ineen met de zionistische / communistische joden uit Polen en Rusland. Het zijn de twee gezichten van het communisme en het fascisme in nazi-stijl die Israël regeren. Democratie is slechts een illusie ” , Jack Bernstein. ( Jack Bernstein – The People’s Voice )

De overleden Jack Bernstein was een zeldzaamheid, een Amerikaanse zionist die eigenlijk naar Israël ”terugkeerde”, niet voor een vakantie of voor de zomer op een kibboets, maar om te leven en sterven in Israël bij het bouwen van een Joodse natie. Wat hem echter bijna uniek maakt, was zijn vermogen om de schijnvertoning en hype te doorzien van het onderdrukkende, racistische, parasitaire karakter van het zionisme zoals dat in het moderne Israël wordt toegepast, en zijn moed om het te veroordelen met de kracht en ijver van een profeet uit het oude testament.

Bernstein heeft verteld hoe het was, hoe het is en hoe het zal zijn, zolang de Amerikaanse belastingbetalers hun leiders tolereren die buigen voor elke wens en bevlieging van de Asjkenazische (Oost-Europese) elite die Israël regeert. Hij heeft zijn lezers de geschiedenis, instellingen en waarden van Israël laten zien en hoe de beste tradities van het bijbelse jodendom zijn verduisterd, gecorrumpeerd of weggegooid om plaats te maken voor het totalitaire, militaristische, chauvinistische monster dat het Israël nu is .

Israëlische joden hebben een dubbele standaard op het gebied van politieke moraliteit en ethiek. Zij eisen van de ander wat zij voor zichzelf niet toepassen. En hun politiek stoelt op het uitbuiten van de ander/het westen/de westerse belastingbetaler. Op het zweet en tranen en zwoegen en geld van niet-Joden, op de militaire inzet van o.a. ook Amerikaanse jongeren. Veel joden en nog veel meer niet-joden zullen het boek dat hij schreef niet waarderen. De lezers van goede wil zullen echter Jack Bernstein waarderen voor zijn lange en moeizame mars, van duaal-loyalist tot praktiserend zionist tot een echte Amerikaanse patriot, een eye opener voor alle Amerikanen, Joden en ongelovigen en alle andere goedwillende lezers.

Voordat Israël in 1948 een staat werd, waren joden wereldwijd gevoed met zionistische propaganda dat Israël een thuisland zou zijn voor alle joden, een toevluchtsoord voor vervolgde joden, een democratisch land en de vervulling van bijbelse profetieën.

Bernstein was een Asjkenazische jood die de eerste 25 jaar van zijn leven in de Verenigde Staten heeft doorgebracht, later naar Israël ging, daar werkte, trouwde en geconfronteerd werd met wijdverbreid racisme, goed verborgen voor de doorsnee kijker en toerist.

Zionistische propaganda heeft het Amerikaanse volk/het westen/de (evangelische) christenen ertoe gebracht te geloven dat het zionisme en het jodendom een en hetzelfde zijn en dat ze religieus van aard zijn. Dit is een flagrante leugen.

Jodendom/judaïsme is een religie; maar het zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Ashkenazi) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht zijn geweest achter het communisme / socialisme. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een wereldregering onder de controle van de zionisten en de zionistische georiënteerde joodse internationale bankiers. Communisme / socialisme zijn slechts hulpmiddelen om hen te helpen hun doel te bereiken.

Joden mogen burgers van zowel Israël als sommige andere landen zijn. De VS is één van die landen. De Amerikaanse regering staat toe dat een Jood een burger van zowel de VS als Israël is.

Duitse Amerikanen kunnen geen burgers van zowel de VS als Duitsland zijn. Italiaanse Amerikanen kunnen geen burger zijn van zowel de VS als Italië. Egyptisch-Amerikanen kunnen geen burgers van zowel de VS als Egypte zijn. . . Maar, een Joodse Amerikaan kan een burger van zowel Israël als de VS zijn. Dit is een goed voorbeeld van de macht die de zionistische Joden hebben over de regering van de VS. (ook moslims in veel Europese land hebben het recht op een dubbele nationaliteit-hoe kan dat?)

Bernstein begon zijn werk op een kibboets. Het is belangrijk om uit te leggen dat het Israëlische kibboets-systeem een marxistisch idee is dat naar Israël is gebracht door de Asjkenazische joden die voornamelijk vanuit Polen en Rusland naar Israël zijn gemigreerd. Deze Joden maken deel uit van die groep Joden die bekend staan als de BOLSHEVIKS. Vóór 1917 waren zij de kracht die de basis legde voor de bolsjewistische revolutie van 1917 in Rusland en het begin van het communisme. Een deel van diezelfde groep Ashkenazi, communistische / socialistische joden migreerden naar Israël en hebben sindsdien controle over de zionistische beweging gekregen en zij hebben de regering van Israël gedomineerd sinds het begin in 1948.

Vóór 1967 werd het meeste werk in de kibboets gedaan door joden. Maar sinds de oorlog van 1967 wordt het werk gedaan door Arabieren die een zeer laag loon krijgen en door vrijwilligers uit het buitenland.

Bernstein trouwde met Ziva. Ziva was een Sefardische jodin. En het was niet goed dat Ashkenazi Jood zou trouwen met een Sefardische Jodin. Dit wordt in Israël afgekeurd door de regerende Asjkenazi’s. Om te begrijpen waarom dit het geval is, moet je je het verschil realiseren tussen de Sefardische en Asjkenazische joden.

De krachtige zionistische propagandamachine heeft het westen ertoe gebracht te geloven dat een jood een jood is. Een ras van mensen en dat zij “Gods uitverkoren volk” zijn.

Er zijn twee verschillende groepen Joden in de wereld en ze komen uit twee verschillende delen van de wereld: de Sefardische Joden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de Asjkenazische Joden uit Oost-Europa. De Sefardische is de oudste groep en zij zijn de Joden die in de bijbel worden beschreven, omdat zij in het in de bijbel beschreven gebied woonden. Ze zijn bloedverwanten van de Arabieren/ het zijn allebei Semieten. Het enige verschil tussen hen is de religie.

De Asjkenazische joden, die nu 90% van de joden in de wereld compromitteren, hadden een vreemd begin. Zij stammen af van de Khazaren waarover ik al eerder schreef. In de 13e eeuw werden de Khazaren van hun land verdreven en migreerden ze naar het westen, waarbij de meesten zich in Polen en Rusland vestigden. Deze Khazaren staan nu bekend als Ashkenazi-joden. Omdat deze Khazaar Ashkenazi-joden slechts voor het Jodendom kozen, zijn ze niet echt Joden, althans geen bloedlijn Joden.

Gedurende hun hele geschiedenis hebben deze Poolse en Russische Asjkenazische joden communisme / socialisme beoefend en gewerkt om hun ideeën in deze landen te implementeren.

Tegen het einde van de 19e eeuw werden aanzienlijke aantallen van deze communistische / socialistische joden gevonden in Duitsland, de Balkan en uiteindelijk in heel Europa. Vanwege hun inmenging in de sociale en regeringszaken van Rusland werden zij het doelwit van vervolging door de tsaren. Hierdoor begon de migratie van deze communistisch / socialistisch georiënteerde joden. Sommigen gingen naar Palestina; sommige naar Midden- en Zuid-Amerika; en een groot aantal van hen kwam naar de VS. In 1897 werd het eerste zionistische congres gehouden in Bazel, Zwitserland. Op dit congres werd besloten om te werken aan de oprichting van een Joodse staat en begon een zoektocht naar land waarop deze Joodse staat kon worden gebouwd. Groot-Brittannië bood de zionisten land in Afrika aan. Dit verwierpen de zionisten: ze wilden Palestina! Destijds werd Palestina bewoond door een half miljoen Palestijnse Arabieren en een paar Palestijnse joden die bloedgerelateerd zijn en die al eeuwenlang in vrede samenwoonden. Met Palestina als hun keuze voor een thuisland, begonnen Europese Asjkenazische joden te migreren naar Palestina. De meesten waren communistisch / socialistisch georiënteerd en sommigen van hen waren radicale bolsjewistische communisten met als doel wereldoverheersing.

Als je het hebt over Israël, houd er dan rekening mee dat er een groot verschil is tussen Sefardische en Asjkenazische Joden. Ze zijn niet één verenigd volk. Ze zijn sociaal, politiek en vooral raciaal verdeeld. Sefardische joden zijn tweederangs burgers.

Van de 50.000 migranten die in die tijd van Bernstein naar Israël waren gemigreerd, keerde 80% uiteindelijk terug naar de VS. De 20% die overbleef, waren degenen die communistisch waren of sympathie hadden voor het marxisme.

Israël heeft drie gezichten: communisme, fascisme en democratie. De Asjkenazische joden die vanuit Rusland naar Israël migreerden, brachten de ideologie van het socialisme / communisme met zich mee en hebben veel van die ideologie in praktijk gebracht. De Asjkenazische joden die vanuit Duitsland naar Israël migreerden, hoewel ze sympathie hebben voor het communisme en het ondersteunen, hebben de neiging om de praktijken van fascisme in nazi-stijl te begunstigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten deze elite zionistische Ashkenazi joden in Duitsland nauw samen met Hitlers Gestapo bij het vervolgen van de lagere klasse Duitse joden en het afleveren van hen in concentratiekampen.( dit mag je niet zeggen en over de Holocaust kun je al niets zeggen omdat alles gepareerd wordt met de beschuldiging van anti antisemitisme).

Nu ze in Israël wonen, hebben deze elite zionistische joden, die goed zijn opgeleid in het fascisme in nazi stijl en er voorstander van zijn, veel facetten van fascisme aan Israël opgelegd. Om de indruk te wekken dat Israël een democratie is, worden leden van de Knesset (Israel Congres) gekozen wat een vreemd soort verkiezingen zijn. Hier stopt de zogenaamde democratie van Israël. Het maakt niet uit welke partij een verkiezing wint, de elite zionistische joden regeren op een dictatoriale manier, gunsten verlenend aan de elite kliek en dissidentie onderdrukkend.

In het zionistische / communistische schema van wereldheerschappij is het de rol van Israël om voortdurend problemen in het Midden-Oosten aan te wakkeren. Omdat oorlogen een groot deel uitmaken van dit schema van agressie, is het logisch dat Israëlische jongeren vanaf de vroege jeugd mentaal en fysiek worden opgeleid voor oorlog. Israël heeft het equivalent van Hitlers jeugdgroep. Het is de Gadna en alle middelbare school – en junior studenten zijn verplicht om deel te nemen, jongens èn meisjes. Net als de jeugdgroep van Hitler, zijn de jongeren in Gadna in Israël gekleed in kaki uniformen. Ze volgen training en doen aan paramilitaire oefeningen.

Eenmaal afgestudeerd aan de middelbare school, moeten alle jonge jongens 3 jaar in het leger dienen (2 jaar voor meisjes) of 4 jaar in de marine of luchtmacht (3 voor meisjes). Ultraorthodoxe religieuze joden zijn over het algemeen vrijgesteld van militaire dienst. Dat laatste zorgt voor steeds meer frictie in de maatschappij. Deze ultra orthodoxen leveren geen bijdragen aan de maatschappij. Ze kosten.

Wat betreft het nazisme / fascisme: in Duitsland was de algemene bevolking slachtoffer van de nazi’s die door sluwheid en wreedheid de macht kregen. In Duitsland waren de gemiddelde joden het slachtoffer van de zionistische elite die hand in hand samenwerkte met de nazi’s. (dat gebeurde op meer plekken in Europa maar daar rust een groot taboe op. Wie er prat op gaat is Soros)

( Wat betreft de band tussen de elite Ashkenazi Joden en de nazi’s, kijk eens naar het woord “Ashkenazi” , kijk nog eens “Ashke-NAZI”.)

Net als in de voormalige Sovjet Unie en andere communistische landen worden bezoekers aan Israël meegenomen op zorgvuldig geplande rondleidingen. Ze krijgen de religieuze plaatsen te zien, de universiteiten, de weelderige boomgaarden, de technische prestaties, de kunst en om sympathie op te wekken worden ze meegenomen naar het Holocaust Museum. Maar voor de toeristen weggehouden zijn de getto’s, de gevangenissen waar politieke gevangenen, meestal Arabieren en Sefardische joden, worden onderworpen aan de meest inhumane vormen van marteling. De toeristen zien de wijdverbreide misdaadactiviteiten en de corruptie en samenwerking tussen georganiseerde misdaadbazen en overheids- en politiebeambten niet.

De toeristen leren niet van de ware innerlijke werking van de marxistische / fascistische regering van Israël; noch zien zij het racisme van Israël.

Toen Palestijnse moslims en Palestijnse joden in het vroegere Palestina woonden, was er nog een religieuze uitstraling. Israël wordt het heilige land genoemd maar er is niets heiligs aan. ( Overigens ben ik van mening dat je niets heilig moet noemen, behalve God . Een boek, land of stad of mens moet je niet heilig noemen. Dat is vragen om problemen.). Maar sinds de zionisten het gebied overnamen en de staat Israël oprichtten, is het een van de meest zondige landen ter wereld waar slechts 5% van de joden religieus is. Het is interessant om op te merken dat wie sterk religieus is, Arabische moslims zijn en Arabische christenen die een kleine minderheid vormen in Israël. Israëlische wetten onderdrukken alle religies, het is bijvoorbeeld tegen de wet om te proberen een Jood tot een andere religie te bekeren, zelfs als de Jood een atheïst is.

De behandeling van religieuze joden is gevoelig voor de heersende zionisten. Wereldwijd beschouwen Joden en niet-Joden Israël als een land waar Joden hun religie kunnen beoefenen zonder vervolging. Daarom durven de zionisten het jodendom niet te onderdrukken uit angst de wereldopvatting tegen hen op te wekken. De tolerante zionisten tolereren dus alleen de religieuze praktijken van de kleine minderheid van religieuze joden in Israël.

Wij zijn ertoe gebracht te geloven dat Joden “Gods uitverkoren volk” zijn. Deze mythe is begonnen door een kleine groep joden. Een paar joodse leiders namen fragmenten uit de bijbel en interpreteerden ze als “uitverkoren mensen”. Maar is het niet vreemd dat het niet de religieuze Joden zijn die beweren “Gods uitverkoren volk” te zijn? Het zijn de atheïstische niet-gelovige Joden die die eer claimen. Vooral evangelische christenen zijn hier heel gevoelig voor. Aan het hoofd van de roep: “Wij zijn Gods uitverkoren volk” zijn de zionistische / marxistische (Ashkenazi) joden die voor politieke doeleinden voor het jodendom kozen en die geen druppel bijbels joods bloed in zich hebben. Ik schreef al eerder dat het joodse volk gekozen was maar niet uitverkoren. Een Israëlische religieuze jood zei het goed: “Ooit werden wij Joden door God gekozen om zijn boodschappers te zijn. Maar lang geleden hebben we dat recht verloren “. Iedereen die de bijbel met een open geest heeft gelezen, weet dat God de Joden in de bijbelse tijd van het oude testament speciale gunsten heeft gegeven. Maar het was in de vorm van verbonden. In deze verbonden waren voorwaarden, de voorwaarden waren dat God eiste dat de Joden Zijn Woord zouden gehoorzamen. Keer op keer braken de Joden de verbonden. Ze verwierpen God en gingen over op aanbidding van mammon. Keer op keer lonkte de religie van baal/bel. De spirituele joden hebben niets met de babylonisch talmoed. (ik heb daarover meerdere keren geschreven; het is satanisch)

Weinig Joden, Sefardisch of Ashkenazi, zijn religieus. Dit geldt in Amerika, in Israël en wereldwijd.

De christelijke religie heeft de invloed van joodse bemoeienis en infiltratie (vooral in Amerika) gevoeld, wat heeft geleid tot verwarring en geruzie tussen de verschillende christelijke denominaties. Er zijn aanwijzingen dat Joden, of een van hun vele fronten, veel van de christelijke denominaties zijn begonnen en dus de leer domineren. (ik heb daarover eerder geschreven. O.a. met betrekking tot de rol van de jezuïeten. En over de khazaren die zo nodig “christen”werden)

Moslims, die de leer van de islam volgen, zijn veruit de meest vurige van de 3 grote religies in het volgen van hun religieuze overtuigingen.( ik heb al eerder geschreven over het ontstaan van de islam. Ook door bemoeienis van jezuïeten).

Jezus zei: “Pas op voor degenen die zichzelf Joden noemen en dat niet zijn, want ze liegen”. Ik heb het vaker aangehaald. (Openbaring 2: 9)

In het “Heilige land” lijkt er vrede te zijn. In plaats daarvan is oorlog en voorbereiding op oorlog altijd aanwezig. De Israëlische militaire machine wordt erkend als de vierde machtigste ter wereld. Vanuit het oogpunt van het aantal vliegtuigen, tanks en andere gevechtsuitrusting, plus het feit dat het van het nieuwste ontwerp is, maakt het de militaire machine van Israël zeer krachtig.

Bijna alle Arabische moslims en Arabische christenen hebben respect, zelfs eerbied, voor de heiligheid van het land maar slechts een kleine minderheid van de Joden heeft hetzelfde respect. 95% van de Joodse bevolking is atheïst of seculier humanist en wordt niet tegengehouden door de 10 geboden of andere beperkingen op zondig menselijk gedrag.

Toen de zionistische / bolsjewistische joden de controle over het “heilige land”wonnen, begon elke vorm van zonde in dit land binnen te sijpelen. Binnen een paar decennia werd dit “heilige land” een moderne Sodom en Gomorra. Drugshandel, drugsmisbruik, illegale wapenverkopen, prostitutie, gokken, moord, afpersing, chantage, verzekeringsfraude en corruptie van overheidsfunctionarissen en politie.

De vernietiging van religie door de zionistische joden in de hele wereld is in volle gang. Niemand mag hen in de weg staan. Moord en terrorisme is voor hen gewoon. Eigen mensen opofferen is geen punt.

Tientallen miljoenen mensen zijn gedood sinds de zionistische / bolsjewistische joden, gesteund door de zionistisch georiënteerde joodse internationale bankiers Rusland overnamen. In het Midden-Oosten gebruiken deze zelfde zionistische / bolsjewistische joden dezelfde tactiek: om de Arabieren uit hun land te leiden, hebben ze onnoemelijk veel Arabieren gedood en honderdduizenden dakloos gemaakt.

Velen geloven dat Israël gedoemd is. Het marxistische / fascistische beleid van Israël, agressieoorlogen en racisme hebben Israël tot rampspoed gebracht. In afwachting van de ineenstorting van Israël zijn corrupte Israëlische leiders en andere Joden in machtsposities al beschuldigd van verduistering van grote hoeveelheden Amerikaans belastinggeld aan Israël en Joodse donaties en hebben dit geld op buitenlandse rekeningen gestort. Dit gedoemd zijn is ook in de bijbel voorspeld. (eerst kwam ik met water, dan kom ik met vuur)

Vanwege het beleid van Israël hebben de vrije landen van de wereld zich tegen Israël en de VS gekeerd voor de ondersteuning ervan. Dit heeft Israël en vooral de VS pijn gedaan. Maar ook veel christelijke groeperingen. (Het heeft mij ook vel moeite gekost deze bittere pil te slikken en alles te doorzien).

De belangrijkste verliezers van de marxistische, zionistische politiek zijn:

De Sefardische Joden en dat deel van de Asjkenazische Joden die voor gerechtigheid en vrijheid zijn.

Het Amerikaanse volk.

Het Arabische volk.

Veel christelijke groeperingen.

Het vrij westen in zijn geheel dat sterk onder druk staat door Israël (zij zijn het die Europa ontwrichten met massa immigratie met als doel mensen tegen elkaar op te zetten en burgeroorlogen te ontketenen)

De enige tijdelijke winnaars zijn:de zionistische internationale bankiers en de zionistische bolsjewistische (communisten / socialistische) joden.

( zie: “Het leven van een Amerikaanse jood in racistisch marxistisch Israël”, Bernstein)

( De grootste zwendel ooit, was het idee van antisemitisme. Het dreigen ermee en het strafbaar stellen smoren elke discussie. Tegenwoordig wordt onze vrijheid van meningsuiting en onze vrijheid van denken beknot door een machtige kleine groep. Als je niet mag discussiëren, als je niet iets ter discussie mag stellen dan willen ze iets verbergen. Er is absoluut niets”antisemitisch” aan in het wijzen op de waarheid ).

De echte misdaad is dat ze mogen blijven doen wat ze doen. Aanhoudende onwetendheid over dit verraderlijke sociale gif is nu bezig een groot deel van de wereld te vernietigen.

Het echte probleem is natuurlijk het marxistische/socialistische zionisme, geen individuele joden. Enige voorbeelden van Israëlische presidenten:

De eerste Israëlische voorzitter en premier David Ben-Gurion werd geboren als David Gruen, in Plonsk, binnen het Russische rijk (nu in Polen).

Chaim Weizmann (tweede voorzitter, eerste president) werd geboren in het dorp Motal, gelegen in het huidige Wit-Rusland, dat op dat moment deel uitmaakte van het Russische rijk. Hij ging naar de middelbare school in Pinsk.

Yitzhak Ben-Zvi werd geboren in Poltava, in het Russische rijk (tegenwoordig in Oekraïne).

Shimon Peres werd geboren in Szymon Perski in Wiszniew, Polen, dat nu bekendstaat als Vishnyeva in Wit-Rusland (voorheen onderdeel van het Russische rijk).

Golda Meir werd Golda Mabovitch geboren in Kiev, het Russische Rijk (tegenwoordig in Oekraïne).

Menachim Begin werd geboren in Zeev Dov en Hassia Biegun in wat toen Brest-Litovsk was in het Russische rijk (tegenwoordig Brest, Wit-Rusland).

Yitzhak Shamir werd geboren in Yitzhak Yezernitsky, in het overwegend Joodse dorp Ruzhany, de provincie Grodno, het Russische Rijk (tegenwoordig Wit-Rusland) dat na de Eerste Wereldoorlog terugkeerde naar Polen.

Benjamin Netanyahu ’s vader, Benzion Netanyahu, werd geboren Benzion Mileikowsky in Warschau dat deel uitmaakte van het Russische Rijk in 1910. Benjamin Netanyahu is de huidige minister-president, in de langst zittende termijn.

Ehud Barak werd geboren als Ehud Brog. Zijn grootouders van vaderskant, Frieda en Reuven Brog, werden vermoord in Pušalotas (Pushelat) in het noorden van Litouwen (toen geregeerd door het Russische rijk) in 1912, waardoor zijn vader wees werd toen hij twee jaar oud was. Ehud “hebreeuwde” zijn familienaam van “Brog” tot “Barak”in 1972. (hij wordt nu gelinkt aan Epstein).

(Ik schreef al eerder hoe makkelijk Khazaren van godsdienst of naam veranderden)

Ariël Sharon werd geboren in het Britse mandaat Palestina, Ariël Scheinermann, uit twee ouders die daar vanuit de Russische Republiek Georgia naartoe zijn geëmigreerd .

Ehud Olmert werd geboren in de buurt van Binyamina in het Britse Mandaat van Palestina. Volgens Olmert ontsnapten zijn ouders, Bella (Wagman) en Mordechai Olmert, “onder vervolging in Oekraïne en Rusland”.

De “Ashkenazi Joden”/Khazaren bezitten bijna alle media, waaronder de belangrijkste uitzendnetwerken van de televisie en de film- en entertainmentindustrie. Geen betere manier om hun valse propaganda te verspreiden en de wereld van achter de schermen te regeren. Hoe kunnen ze anders hun duivelse plannen uit voeren? Wereldheerschappij bevorderen en mensen tot slaaf maken en uitbuiten.

Hoe kan zo’n kleine groep ”Joden” (wereldwijd slechts 0,2% van de wereldbevolking)zoveel bezitten en de regeringen, media, chemische en farmaceutische industrieën controleren (en de onderwijs- en juridische systemen controleren) en zitten in directies van zoveel van ’s werelds grootste bedrijven? Omdat ze het geld van de wereld bezitten.

De top Ashkenazi bankiers families:

de Rothschilds

de Rockefellers

de Goldmans en de Sachs van Goldman Sachs

de Lehman Brothers en Kuhn Loebs van New York

de Warburgs van Hamburg

de Lazard Brothers van Parijs

de Israel Moses Seifs van Rome

Jezus verklaarde dat niemand zowel God als mammon kan dienen ( Mattheüs 6:24 ). Daarom vervloekte Jezus de “vijgenboom”( Mattheüs 21:19 ), die symbolisch de Joden vertegenwoordigt ( Jeremia 24: 5 ), als straf voor het afwijzen van hun Rechtmatige Koning (zie Mattheüs 27:25). Het is ook waarom Jezus zei dat de Joden/de vijgenboom geen vruchten zouden dragen voor Gods koninkrijk hier op aarde kwam totdat het was gevestigd door het huis van Israël ( de tien “verloren” stammen van Israël ). En zelfs dan zou het alleen het kleine overblijfsel van het huis van Juda zijn, niet van de Asjkenazi’s.

Jezus gooide de geldwisselaars (bankiers) uit de tempel, omdat deze adders Gods huis in een rovershol hadden veranderd. ( Jezus noemt ze addergebroed)

Jezus was een bedreiging voor hun rijkdom en moest dus dood. Zo doen ze het nu nog.

Zij willen de wereld beheersen voor hun meester de satan/ lucifer, de tijdelijke prins van deze materialistische wereld ( Johannes 12:31 , 14:30 , 16:11 ). En tegelijkertijd is die wereldoverheersing voor hen het enige doel. Om macht, geld, bezit te verkrijgen.

De Khazaren hebben het jodendom gekaapt en de kabbalistische joden zijn hun medestanders. De gewone (gelovige) joden zijn hun eerste slachtoffers.

Volgens de standaard Joodse encyclopedie is het waarschijnlijk dat 95% van de Joden vandaag geen Semieten zijn. Hoe erg er ook gezocht wordt naar een dna om te bewijzen dat er nog “zuivere” joden zijn, dat dna is er niet. Talmoed-jodendom is een georganiseerde religie die ook bekeerlingen gedurende zesentwintig eeuwen heeft aanvaard, waaronder massale bekeringen.

(Mt 23, 15: Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt)

Jezus waarschuwde ons: “pas op voor de zuurdesem van de Farizeeën” (Mt. 16, 6) Omdat het “moderne” of “rabbijnse” jodendom de oude Farizeeën beschouwt als het grootste spirituele licht dat het jodendom ooit zal kennen en hun eerste trouw aan hun talmoed verschuldigd is ( en niet meer aan hun bijbel / de Thora) kunnen de woorden van Christus alleen maar betekenen: wees alert voor/op oorlog van de verleidingen en ambities van het jodendom.

Behalve het geld van de wereld bezitten ze macht. Macht over alles: over de media, over het onderwijs, over de politiek. Overal zitten hun trekpoppen die al dan niet gekocht of gechanteerd hun werk doen.

Hoe moeten christenen reageren op de vooringenomenheid van de joodse media tegen Christus/ christenen/de vrije westerse wereld? Het is duidelijk dat er nog steeds een intense controverse bestaat tussen God en de Joden over de claims van Jezus Christus. Die controverse brak in de eerste eeuw uit als intrige, laster en veel geweld tegen de volgelingen van Jezus. ( christenen die in de leeuwenkuil geworpen werden). Het gaat vandaag verder op de manier waarop de joodse media zich verheugen over bv. wangedrag van christelijke “televangelisten”, door het produceren van films als “The Last Temptation of Christ” (de laatste verzoeking van Christus) en door joodse manipulatie van de meeste vormen van televisieprogrammering, met name het nieuws.

Christenen moeten zich bewust worden van de volledige omvang van de Joodse betrokkenheid bij de aangelegenheden van ons land en anderen op de hoogte brengen van deze feiten, maar wel op een manier die Christus eert en de rechten en gevoelens van het Joodse volk in het algemeen respecteert. We moeten nooit alle Joden aanklagen voor de zonden van enkelen.

Helaas wordt vrijwel elke kritiek op hun gedrag snel door de Joden als “antisemitisch” bestempeld, een term die Joodse belangen met verwoestende effectiviteit gebruiken om elk onderzoek naar hun geheime overtuigingen of monopolistische controle van de media tot zwijgen te brengen. Net als de profeten van vroeger, moeten ze protesteren tegen het antichristelijke gedrag van door joden gedomineerde organisaties als de film- en televisie-industrie, de media enz. omdat ze het bestaan van Christus’ werk op deze aarde bedreigen.

Een uitvinding van het communisme is het feminisme. Dit was niet om de vrouw te bevrijden maar om liefdevolle relaties tussen man en vrouw te ondermijnen en gezinnen te ontwrichten. Een vrouw die achter de lopende band staat om een inkomen te verwerven maakt geen carrière. Ze is tot slaaf gemaakt en denkt dat het goed is dat zij haar gezin economisch ondersteunt. In werkelijkheid doet ze zichzelf en haar gezin tekort.

Het transgenderisme is nog zo’n isme dat tot hype gemaakt is om de westerse mens en de westerse christelijke gezinnen te ondermijnen. Studies wijzen uit dat mensen die zich hebben laten transformeren diep ongelukkig zijn door aan deze hype toe te geven. Deze studies zul je echter nooit in de MSM terugvinden.

Het andere isme is nieuwe klimaatreligie. Het klimatisme is uitgevonden om de mens te onderdrukken en om aan te verdienen.

En misschien wel de meest gevreesde: extremisme. Dit wordt gebruikt om mensen, naties en de leefomgeving kapot te maken.

En de andere gevreesde: fundamentalisme.( bv. in de islam: teruggaan naar het fundament, de waarheid zoeken in de manier waarop bij de bron, de oorsprong daarmee werd omgegaan en alle latere verandering daarvan afwijzen. Het fundament van islam bestaat uit de koran en de ahadith. Hieraan is in 1400 jaar niets veranderd. 60% van de moslims in Nederland vindt dat moslims terug naar de kern van islam moeten gaan. 75% van de moslims in Nederland meent dat er maar één interpretatie van islam is, waar iedere moslim zich aan moet houden.)

Het wordt tijd dat Christenen geconfronteerd worden met het feit dat joodse belangen in de media, “liberale” activistische groeperingen, de zionistische lobby, strijden tegen de waarden die Christenen hoog in het vaandel hebben staan. Om hun eigen waarden te laten zegevieren, is het noodzakelijk dat de onze wordt afgebroken. Door onophoudelijke mishandeling van christelijke waarden hoopt deze antichristelijke “elite” haar eigen “nieuwe orde” te vestigen. Helaas zal die nieuwe orde er een zijn die niet meer respect geeft aan de “valse profeet”/ de anti christ.

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

(Matteüs 7:13-14)

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

( Johannes 10:9)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

(Johannes 14:4-6)

Het is niet genoeg om te zeggen dat het christendom de enige weg is onder de religies. Dat geloof is niet smal genoeg. Nee. Jezus is de enige weg binnen de religie waar we als Christenen al deel van uitmaken. Religie, religieuze labels, noch religieuze verenigingen zullen je redden. Alleen Jezus kan je redden. En Hij kan en zal diegenen redden, die in Hem geloven en in wat Hij voor hen heeft bereikt.

De wereld kan een kortstondig plezier bieden en de religieuzen kunnen je een vals gevoel van saamhorigheid en reinheid bieden, maar geen van beiden kan je dit bieden: verzoening met God en het eeuwige leven. Als je de gift wilt hebben die echt telt, dan moet je je trots opofferen en tot God komen op Zijn eigen voorwaarden die je kent uit Evangelie.

Hierdoor weten we dat Christus de Messias, de Zoon van de Levende God was, tot mens geïncarneerd in de persoon van Jezus van Nazareth, levend een moreel volmaakt en zondeloos leven, stierf voor onze zonden aan het kruis als een plaatsvervangend offer, werd begraven in een graf en werd op de derde dag lichamelijk opgewekt uit de dood. Iedereen die deze boodschap van verlossing hoort en accepteert en in zijn hart gelooft dat God de Christus uit de doden heeft opgewekt, zal vergeven worden van al zijn zonden, en krijgt de gave van de Heilige Geest, en zal eeuwig leven hebben in een eeuwige vereniging met God.

Het is zo eenvoudig en pijnlijk duidelijk, maar de eenvoud van deze boodschap (die het voor jong en oud even duidelijk gemaakt) lijkt voor de meesten bijna te eenvoudig. En dat is een groot deel van de reden waarom ze het afwijzen. Ze geloven niet in de eenvoud ervan. Het lijkt gewoon te mooi om waar te zijn.

( Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.1 Korintiërs 1:18-19)

(Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.(1 Korintiërs 1:20-24))

(De HERE is een sterke toren, zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. Spreuken 18:10)

NB. De babylonische talmoed is de meest gezaghebbende bron van Joodse legendes en tradities met betrekking tot Christus. De Talmoed is een enorm compendium ( handleiding/naslagwerk/overzicht/begrippenuitleg)van Farizeïsche mondelinge wetgeving en traditie, dat bijna 1500 jaar geleden werd opgeschreven. De leer ervan, die nauwkeurig de overtuigingen van de oude Farizeeën weerspiegelt, is van groter gezag voor moderne religieuze joden dan de bijbel zelf. Alles wat er in geschreven staat over Jezus wordt omgedraaid. Satan doet dat met alles. (het goede wordt slecht genoemd enz. Ik schreef daar diverse keren over)

NB. 2 Verklaringen van Joodse autoriteiten bevestigen dat Joodse controle over media-reuzen als MCA geen uitzondering is, maar de regel. Joden domineren niet alleen in films, maar ook op televisie. Volgens de prestigieuze Encyclopedia Judaica (geschreven door en voor joden), …. alle grote Hollywood-bedrijven, met uitzondering van United Artists … werden opgericht en gecontroleerd door Joden. (Motion Pictures, p. 449) Volgens het artikel van Judaica over” Televisie en radio “de drie grote tv-netwerken: NBC, CBS en ABC werden opgericht en gecontroleerd door respectievelijk David Sarnoff, William S. Paley en Leonard Goldenson, allemaal joods.

NB. 3 Antichristelijke perspectieven worden weerspiegeld in nationale joods gedomineerde “waakhond” organisaties, zoals het Amerikaanse Joodse Congres, de Anti-Defamation League van B’nai-B’rith en de American Civil Liberties Union. Deze organisaties protesteren onvermoeibaar tegen fundamentele christelijke waarden en vieringen zoals kerststallen, gebed op de scholen, de rechten van de ongeboren, anticommunistische doelen en bijbels creationisme.

NB. 4 Rabbijnse Geschriften, zoals de Talmoed, maar vooral de Zohar, of Kabbala, zijn vol van bevestigingen dat Israël op een dag zal zegevieren over de dwaasheid van naties, en over hen zal heersen onder de leiding van hun (valse) Messias.

NB. 5 Andere religies maken ook weinig geheim van hun ambities: rooms-katholicisme, islam, bepaalde stromingen in het protestantse christendom, mormonisme, jehova’s getuigen, Worldwide Church of God en de moonies, zijn er allemaal van overtuigd dat hun systeem uiteindelijk zal zegevieren. (eerder schreef ik al dat al die georganiseerde religies mensen op een dwaalspoor brengen om mensen klein te houden)

http://truthtellers.org/alerts/GeneticResearchConfirmsKhazarTheory.html

http://truthtellers.org/israel/mideaststrife.html

http://truthtellers.org/israel/lasttemp.html

https://www.naturalnews.com/2019-09-09-transgenderism-is-a-fad-worth-rejecting.html

http://humansarefree.com/2017/10/the-un-is-normalizing-pedophilia-deep.html?m=0

http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/twee-stroken-een-weg.html

https://www.unsealed.org/2019/09/the-whore-and-beast-two-lanes-one-road.html

https://nageltjes.be/wp/?p=11720&print=pdf

https://www.newnationalist.net/2017/06/germany-to-be-transformed-as-hard-core-hooten-plan-implemented/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgenthau-plan