Over God 5

“Om de vernietiging van alle collectieve krachten behalve de onze te bewerkstelligen, zullen we de eerste fase van het collectivisme, studenten op de universiteiten, in een nieuwe richting

heropvoeden.” Protocollen van Zion, 16

Dit is geen antisemitisch geschrift. Dat zeggen ze omdat ze willen dat je het niet weet/leest.

De moderne westerse “cultuur’”is gebaseerd op veronderstellingen van de “verlichting”, een Judea-vrijmetselaarsbeweging die zich toelegt op het creëren van een nieuwe (seculiere) wereldorde door het bestaan van God en onveranderlijke natuurlijke en spirituele wetten te ontkennen. Darwinisme was daar de eerste stap voor. Ik heb er eerder over geschreven. Het hersenspoelen begint in het onderwijs en gaat vervolgens via de media door. De invloed is zo sterk dat iedereen alles voor waar aanneemt. De mens wordt omschreven als een “dier”, als een verloren dier in een mechanisch universum, verwikkeld in een genadeloze strijd om te overleven, vervreemd van de natuur en zijn medemens.

Ze bevorderen “vrijheid”, waarmee ze de vrijheid bedoelen om Gods orde te verwerpen.

God vertegenwoordigt moreel-spirituele absolute waarden zoals liefde, waarheid, goedheid, schoonheid en gerechtigheid. Het geloof dat deze waarden echt en waardevol zijn, is essentieel voor onze gezonde ontwikkeling. Hoewel onze cultuur dit nog steeds lijkt te beamen (dit is hoe bedrog en hersenspoelen werken en we willen zo graag dat “onze goede wereld” nog in tact is), is het eerlijk gezegd toegewijd aan de ondergang van deze waarden. (zie de ondermijning van het gezin, van een gezonde seksuele ontwikkeling, van het onderwijs)

Modern onderwijs en cultuur zijn ontworpen om ons disfunctioneel te maken. De protocollen van de ouderlingen van Zion bevestigen dit. De protocollen zijn geen antisemitische kritiek. Het is de blauwdruk van de Nieuwe Wereldorde ( NWO)

“We zullen ze veranderen in “niet-nadenkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd om er een idee van te vormen …”

“We zullen uit de herinnering van de mens alle feiten uit vorige eeuwen wissen die voor ons ongewenst zijn …”

Deze uitspraken zijn geen lege woorden: denk goed na over hun successen met Darwinisme, Marxisme.

Ze zorgen voor de juiste mensen op de juiste leerstoelen. Ze zorgen er voor dat de juiste schrijvers gelezen worden en geven die veel invloed.

De gemoedstoestand van de studenten wordt passief en gedesoriënteerd gemaakt. De student worstelt om tegenstrijdige wereldbeelden te verzoenen. Deze voortdurende cognitieve dissonantie maakt ziek en overspannen. Kunnen en durven ze nog wel zelf na te denken en zich uit te spreken?

Deze ontwrichting vindt zowel nu plaats als naar vroeger als naar de toekomst. Terwijl de wereld om leiderschap schreeuwt, ligt de nieuwe generatie begraven onder opgelegde kennis waarop ze geen weerwoord hebben.

(Geesteswetenschappelijke) Opleidingen zijn niet bedoeld om te verheffen of te versterken. De wereld is eigendom van de “elite”en wordt gerund door een geheim “inteelt” bancaire kliek en zijn lakeien. Het doel is om “geleidelijk de rijkdom van de wereld te absorberen.” Natuurlijk moeten ze dit plan verdoezelen. Ze willen van studenten hun gereedschap maken. Zij, die het spel niet spelen, worden ontslagen.

“In onze dromen hebben we onbeperkte middelen en de mensen geven zich met perfecte volgzaamheid over aan onze vormgevende handen. De huidige educatieve conventies vervagen uit het hoofd, en ongehinderd door tradities, werken aan we onze eigen “goede bedoelingen”en leggen die op aan een dankbaar en verantwoordelijk plattelandsvolk”. (General Education Fund, Rockefeller)

“We zullen niet proberen om van deze mensen of een van hun kinderen filosofen of mannen van kennis of van wetenschap te maken. We moeten geen auteurs, dichters of mannen van letteren laten opstaan. We zullen niet zoeken naar grote artiesten, schilders, muzikanten, noch advocaten, artsen, predikers, politici, staatslieden van wie we een ruim aanbod hebben.”

“De taak die we onszelf stellen is zowel heel eenvoudig als een heel mooie, om deze mensen te trainen zodat ze vinden dat ze een perfect ideaal leven leven precies zoals wij en zij dat willen. ” (The Rockefeller Empire in “ The Strange Death of FDR” 1948)

Ons valse vertrouwen is gebaseerd op materiële vooruitgang en technologie, die Thoreau “verbeterde middelen voor niet-verbeterde doeleinden” noemt.

“We hebben de hersenloze kop van de gojim met vooruitgang omgedraaid”, zeggen ze in protocollen (13).

Met uitzondering van materiële uitvindingen betekent vooruitgang als een misleidend idee in alle gevallen een afwijking van de waarheid. Een bekentenis van satanische bedoelingen.

M.a.w. de illluministen hebben de mensheid besmet met de illusie dat ze een op rede gebaseerde humanistische utopie bouwen, terwijl ze in feite een neo feodale tirannie construeren. Vooruitgang betekent dat we dichter bij satanisch bezit zijn. Dit is de essentie van globalisme en het principe achter wereldgebeurtenissen.

God geeft ons een bewustzijnsstaat waar idealen van rechtvaardigheid, goedheid, waarheid en liefde vanzelfsprekend zijn. De eerste prioriteit van de illluministen is het vernietigen van het christendom en het geloof in God. Ze moeten de mensheid scheiden van haar metafysische (deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen; het omvat de ontologie, de kosmologie en de theodicee) ankers om te vervangen door een valse realiteit die bevorderlijk is voor hun heerschappij/tirannie.

De studie van geesteswetenschappen/sociale wetenschappen is tegenwoordig een placebo, een vervanging voor echt onderwijs. Het is indoctrinatie waardoor men in aanmerking komt voor een baan. (denk aan “gekochte” wetenschappers die de politiek correcte boodschap uitdragen)

Studenten zouden de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen moeten mijden. Ze moeten alleen praktische programma’s volgen in de richting van techniek, computers, handel, economie, geneeskunde ( en daar wordt het al gevaarlijk) enz. Die niet ideologisch zijn en werkgelegenheid garanderen.

Onze plicht is om spirituele idealen serieus te nemen in ons persoonlijk leven en deze in de wereld te brengen. De kosten van het afwijzen van God zijn het slaven worden van zeer slechte mensen en het uitleveren van onze ziel. Hun doel is om de westerse cultuur te vernietigen. Je wordt niet opgeleid, je springt blind door hun hoepels voor hun werk.

Spreuken 27,17: Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander.

Deuteronomium 31, 6: Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.savethemales.ca/000205.html?_ga=2.132179022.1541874867.1567587085-56869555.1559218072
https://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation
https://www.winterwatch.net/tag/cultural-marxism/
https://www.winterwatch.net/tag/brainwashing-and-propaganda/
http://deovolentenl.nl/christelijke-apologeten-reageren-op-manifest-theoloog-des-vaderlands/
https://deovolentenl.nl/nepgeschiedenis-of-verschil-van-inzicht/