Over het kwaad van Epstein c.s.

Voor veel mensen zal het het een gewoon bericht in het nieuws zijn: een Amerikaan die gearresteerd wordt omdat hij misschien pedofiel is en wat deed met chantage ofzo.

Dat er een wereld van kwaad achter zit, besef je niet als je alleen naar de gewone journaals kijkt. Tenzij er “sappige” details naar buiten komen van een “politiek” tegenstander.

Maar deze man leefde in een wereld van seks, geweld, misleiding, intrige en was mogelijk een pion in handen van CM (Chazaren Maffia). Hij kan zijn leven nu niet zeker zijn ook al zit hij in een gevangenis. Als hij zijn “dienst” gedaan heeft, kan er (zelf) moord volgen. In zijn val kan hij nl. vele “groten” der aarde meesleuren.

In de strijd die gaande is, zijn er als het ware 2 kampen: de kant van de “Rothschilds” die een nieuwe wereldorde nastreven via een totalitair systeem, het zgn. communistische systeem. Linkse politiek is in hun klauwen en Soros is hun marionet, die weer marionetten heeft in de politieke partijen, Ngo’s en de MSM.

En de kant van wat wordt genoemd het politiek zionisme: via deze politieke tak wereldheerschappij verwerven. ( dit politiek zionisme niet verwarren met het spiritueel zionisme van het spiritueel jodendom. Deze laatste is dus gekaapt door de politieke maffia tak. Spirituele joden moeten hier niets van hebben.) Tussen deze 2 kampen woedt de strijd om de macht. En met de arrestatie van Epstein moet iets duidelijk gemaakt worden. “Ze” maken ons steeds dingen “duidelijk” in ons gezicht. “Ze” gebruiken daarvoor de muziekindustrie of de cover van “The Economist”.

Met de arrestatie van Epstein kunnen mensen bang gemaakt worden zodat je ze weer kunt chanteren.

Epstein hield zich bezig met seks met minderjarigen, met kinderhandel en met chantage. Hij bevond zich in een “smerige “ wereld.

Het misbruik van kinderen wereldwijd en er weinig tot niets aan doen is een groot schandaal van onze tijd. Ik heb er al eerder over geschreven. Men leest misschien in de Elsevier dat er in 4 jaar tijd 1600 kinderen uit azc’s zijn verdwenen, vindt dat erg en gaat weer over tot de orde van de dag.

“Wij” laten het gebeuren. Er zijn nergens massale protesten omdat “wij” in slaap gesust zijn. “Wij” zijn de kikkers in de pan met kokend water en we merken het niet.

Het ontaarde karakter bij mensen met veel geld en macht is iets wat een normaal mens niet kan begrijpen,echter als je dieper durft te kijken dan zie je een patroon van kwaadaardigheid wat je jezelf niet kunt voorstellen. Het is misschien moeilijk te bevatten of te aanvaarden maar niettemin bestaat het pure “kwaad” wel degelijk.

In de Christelijke waarden wordt respect geleerd voor ieder levend wezen Ik heb niet over een speciale denominatie want je zult begrepen hebben dat ik inmiddels zeer huiverig ben voor elke georganiseerde religie. Maar je kunt Christen zijn buiten een kerkgenootschap om. In een georganiseerde religie kun je in slaap gesust worden en het is juist de bedoeling wakker te worden.

Het Christendom zet het goede t.o. het kwade en het goede behelst het concept om te leven mèt en voor anderen zonder tegenprestaties te verwachten. Je geeft om niet. Je hebt gekregen en je geeft. Dat bedoelt Jezus met: met wie heeft, zal gegeven worden.( zie het verhaal over de talenten waarover ik eerder schreef).

Daar tegenover staat het kwade, het is het volledig tegenovergestelde van het goede, het staat voor leven voor je zelf zonder enige zin noch empathie voor anderen, jezelf aanzien als het hoogste goed, iedereen je slaaf maken en alles doen om boven alles en iedereen te staan.

Hieruit volgt dat geld en macht verwerven het allerbelangrijkste is, het materialistische boven het menselijke te stellen. Dit is het dienen van de mammon.

Dit is de kosmische/spirituele strijd tussen wat wij kennen als tussen God en de duivel/lucifer.

Religie is vaak misbruikt om macht te verwerven: het houdt mensen klein en dom en arm. De zoekende mens krijgt niet de spirituele les waarnaar hij op zoek is. Dit zei Jezus tegen de farizeeën:

Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

De religie van het “goede” is het christendom en die kennen we over het algemeen wel, die van het “kwade” die van lucifer echter niet, en die volgelingen van lucifer blijven het liefst in de schaduw.

Maar de religie van het kwade is zeer wijdverspreid zonder dat de meesten onder ons het kennen en zo kan het blijven groeien. De religie van ket kwaad is overal geïnfiltreerd.

Wat heeft dit met Epstein te maken? Hij hoort bij de religie van het kwaad ( het satanische geloof in lucifer waarover ik al veel schreef) Eén van de meest afschuwwekkende elementen in het satanisch geloof is het misbruik van kinderen, hoe jonger hoe beter.

Volgen hun “geloof” heeft het “consumeren” van een kind een meerwaarde voor hun meester. Het klinkt voor veel mensen misschien ongeloofwaardig , maar dat is het is niet, ook hier is wegkijken en doen alsof het allemaal onzin is, veel makkelijker dan het onder ogen te zien en het te aanvaarden .

Als je het niet kent, bestaat het niet. Als je het niet ziet, is het er niet.

Epstein behoorde tot de “elite”, is al eens veroordeeld voor pedofilie en waarom nu deze arrestatie is voorlopig onduidelijk maar één ding is zeker: mensen die dergelijke praktijken beoefenen hebben geen genade voor de mens naast hen, verraad om wat voor reden dan ook is schering en inslag en vergeet de chantage niet in die kringen.

Er is nog steeds de dreiging van de derde wereldoorlog die een deel van de illuminatie wil en via valse vlag operaties is al diverse keren geprobeerd die te beginnen. Het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar is daar een onderdeel van. Dat is ook de beweegreden van Soros c.s. met zijn investeren in het zaaien van haat door groepen tegen elkaar op te zetten. Door het opzetten van de SJW’s. enz.

We worden verblind door de “elite” en op een verkeerd spoor gezet door het enorme rijke uiterlijke leven dat ze tentoonspreiden. Het is dan ook een machtscultus, maar laat je niet misleiden door wat ze tonen maar kijk naar wat ze echt zijn: mensen die ,om zichzelf te verrijken, anderen in de vernieling helpen, geestelijk, financieel etc.

Epstein is heel rijk , heeft veel rijke en invloedrijke mensen om zich heen, en toch wordt hij nu vervolgd voor een praktijk waar vele van zijn “vrienden ” zich ook aan hebben bezondigd. Waarom? Waarom nu?

Het zou zo maar kunnen dat Epstein ineens blijkt te zijn overleden in de gevangenis,en dat zou veel zeggen. Ook zonder woorden.

We moeten ons eigen maken te leren kijken en lezen naar wat we werkelijk zien: een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad dat niet wil dat de schepping van God slaagt. Het kwaad dat de gewone mens behandelt als een stuk vee waarmee hij alles naar believen kan doen. En voor wie de mens geen spiritueel wezen is, gemaakt tot eer en glorie van de Schepper, die kan groeien tot waarvoor hij bedoeld is.

Het doel is om te groeien tot een spiritueel wezen, met eigen zelfbewustzijn en bewustzijn van je goddelijke vonk en afkomst, en erop vertrouwend te worden zoals God het heeft bedoeld en dit bewustzijn niet te misbruiken als spiritueel wezen. Dit was de strijd tussen Michaël en lucifer. En die lucifer alsnog wil winnen door ons bewustzijn te kapen voor zijn doel.

In zijn macht verval je tot het kwaad. Laat het kwaad niet toe in je hart want dan zoekt het zich daar een woning. Dat kwaad kan veel schade aanrichten voor jezelf en voor anderen.

Het doel is om je slechte gewoonten te beheersen met zelfbewustzijn Wanneer je je zelfbewustzijn beheerst, moet je je bewust zijn van het feit dat het gemakkelijk misleid wordt tot anti-humanistisch gedrag en dat herkennen en nee leren zeggen tegen dat kwaad. Leren niet recht te praten wat krom is en bij twee kwaden het kwade niet kiezen. zeggen. Het zal je dichter bij God brengen, vooral na verloop van tijd. Als je de godsvonk hebt toegelaten en weet dat Jezus de Weg, de Waarheid en het leven is ben je op weg.

Het lijkt erop dat ons bewustzijn echt op de proef wordt gesteld en je ziet bijna de hele wereld falen in het omgaan met de soms, sadistische aard van het kwaad. Lucifer wil dat God faalt. Hij wil God zijn en zijn volgelingen voelen zich vaak als goden en permitteren zich van alles. Lucifer heeft nog weinig tijd en zijn volgelingen dus ook en het kwaad slaat steeds wilder om zich heen.

De gewone mens moet gereduceerd worden tot een ding om te gebruiken/misbruiken. Wat niet gewoon is, moet gewoon worden. Onze wereld is een wereld geworden vol seks en geweld.

Gewone liefdevolle relaties worden zeldzamer en alles moet extremer. Zo moeten we langzaam maar zeker wat pervers is normaal gaan vinden. We moeten apathisch worden zodat we willoze slaven worden om te worden gebruikt zoals de “elite” het wil.

De wereld kijkt nu weer vol spanning toe en hoopt dat er na de affaire Epstein de nodige koppen zullen rollen en dat er nu dan eindelijk veranderingen zullen komen. Maar het is waarschijnlijk weer een afleidingsmanoeuvre.

Het zijn fascinerende afleidingen voor de gewone mensen als er ergens een hooggeplaatst iemand weggewerkt wordt. Maar, daarmee is het systeem niet gecorrigeerd en als de machthebbers één of meerdere pionnen moeten opofferen om een bepaald doel te bereiken, liggen ze daar niet wakker van.

Dat kan omdat het systeem waarin wij gevangen zitten, zodanig is opgezet dat het nooit het “kwaad” zal uitroeien, maar dit juist onder alle omstandigheden in stand zal houden.

Steeds weer krijgen we dan valse hoop omdat we dan denken dat er iets verandert.

Als het systeem gemaakt zou zijn om “het kwaad” uit te roeien, dan hadden ze Epstein nooit in het verleden bij zijn vorige arrestatie hem er zo gemakkelijk mee weg laten komen. Hoeveel opgepakte kinderverkrachters die voor de rechtbank komen, kunnen er op deze manier vanaf komen? En waarom worden bepaalde mensen nooit opgepakt? Of waarom is er bij bepaalde mensen nooit “een zaak”? Hoe kan het dat justitie overal corrupt is? Omdat alles op deze wereld wordt gestuurd en gecontroleerd en dat wat er gebeurt, heeft niets meer met gerechtigheid te maken. Net zoals er een reden is dat Epstein nu wordt opgepakt en die reden zal ongetwijfeld binnenkort duidelijk worden, maar wat die ook is, het heeft helemaal niets te maken met het uitroeien van pedofilie en het stoppen van de verkrachtingen van kinderen en de handel in kinderen.

Pas als de mensheid begrijpt hoe het geldsysteem op deze wereld werkt en dat zij die de controle hebben over de gelduitgifte de werkelijke macht in handen hebben, pas dan zal er iets kunnen veranderen.

Pas als de mens begrijpt waar de conflicten vandaan komen en hij beseft dat hij onderdeel is van een kosmisch conflict, zal er iets kunnen veranderen. De verandering begint op het moment van besef, van wakker worden. Van toelaten dat je moet gaan denken wat de wil van God is. We zitten op een heel moeilijk moment in onze geschiedenis want praten over God is bijna niet meer gewoon in onze wereld. Praten over Jezus wordt vaak belachelijk gemaakt. We durven geloof in God bijna niet meer toe te laten. Dat is wat het kwaad wil.

het langzaam gek maken van mensen

https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/

het langzaam normaal moeten vinden van transgenderpromotie

bizarre seksmagie

over het gewoon worden van pedofilie via mode

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13672:pedofiele-agenda-gepromoot-via-mode&catid=69:occult&Itemid=81

uitbuiting kind gaywereld

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14236:10-jaar-oud-en-dan-al-fabulous&catid=23:lezersbrieven&Itemid=36

over het kwaad via de wereld van de moderne muziek met links voor vrije pdf

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13986:de-muzikale-waarheid&catid=23:lezersbrieven&Itemid=36

over invloed nwo

https://www.henrymakow.com/

over nwo

over de rothschilds

http://humansarefree.com/2011/09/history-of-house-of-rothschild-complete.html?m=0

muziek met satansymbolen

over seksslaven

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7445:de-kind-seksslaven-van-de-elite&catid=37:wereld&Itemid=50

over soros