20211231 Over een profetische terugblik

via wjongman

2021: Een profetische terugblik

Door Hal Lindsey – 26 december 2021

De volledige helft van alle Amerikanen zegt dat 2021 het slechtste jaar van hun leven was. Weet u wat dat betekent? Het betekent dat wat we doen als samenleving niet werkt. Het betekent dat het land op een neerwaartse weg is en dat het afwijzen van God pijn veroorzaakt. Het betekent dat het aanmoedigen van vuiligheid en het verheerlijken van het kwaad de slechtste manieren zijn om een generatie kinderen op te voeden. Het is een herinnering dat de zonde uiteindelijk de dood brengt.

Mensen worden steeds ellendiger, en als de samenleving gedachten aan God blijft verdringen, zal het nog erger worden. Elke dag brengt 2021 meer nieuwsberichten die wijzen op tekenen van de laatste dagen zoals gegeven in de Bijbel. Maar ik wil me concentreren op slechts één: de wereldwijde beweging om de wereld klaar te maken voor de antichrist. Slechts weinigen van de elitemakers en -bezweerders weten wat ze werkelijk aan het doen zijn of waarom. Maar laten we duidelijk zijn. Satan heeft een agenda voor onze planeet en haar bewoners. En zij die Christus verwerpen zijn steeds kwetsbaarder voor zijn manipulaties.

De ware democratie staat tussen de Antichrist en de wereldmacht. Het moet óf vernietigd worden óf drastisch veranderd – “gereset”. En dat is waar het Wereld Economisch Forum (WEF) om de hoek komt kijken. In 2020 begonnen zij iets te implementeren dat zij “De Grote Reset” noemden. Op hun website staat dat het doel van de Grote Reset is “om een nieuw sociaal contract op te bouwen”. Denk eens na over die zin. Volgens het Oxford woordenboek, is “sociaal contract”: “een manier om de oorsprong van de overheid en de verplichtingen van onderdanen te verklaren.”

Door “een nieuw sociaal contract” te creëren, willen elites de relatie tussen de overheid en de geregeerden opnieuw instellen. De laatste tijd noemt het WEF dit “Het Grote Verhaal”. Maar het komt op hetzelfde neer – wereldwijde macht geconcentreerd in een paar elites.

Jarenlang zagen samenzwering-theoretici al sinistere ondertonen in de activiteiten van het Wereld Economisch Forum. Maar hun sessies waren verborgen achter gesloten deuren, en niemand wist zeker wat ze van plan waren. Dat is nu veranderd. In 2021 sprak Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF, openlijk over een kleine groep niet-gekozen individuen die de toekomst voor miljarden mensen verbeeldden, ontwierpen en zelfs zouden uitvoeren.

Tijdens de top over het Grote Verhaal van het WEF in november zei Schwab: “We zijn hier vandaag bijeen om een groot verhaal te ontwikkelen; een verhaal voor de toekomst…. We zijn hier nu om ons de toekomst voor te stellen, de toekomst te ontwerpen, en dan uit te voeren.”

Het is geen toeval dat de top plaatsvond in en onder het co-sponsorschap van de Verenigde Arabische Emiraten – een “constitutionele monarchie”. De top werd specifiek gehouden in het emiraat Dubai, waarvan de regering wordt beschouwd als een “absolute monarchie”. In de afgelopen jaren zijn de elites in de wereld steeds wantrouwiger geworden tegenover het gepeupel – met andere woorden tegenover de kiezers en dus tegenover de democratie. De elites van de wereld zijn gaan geloven dat grote mondiale beslissingen moeten worden overgelaten aan mensen zoals zijzelf – rijk, atheïstisch, trots en zonder verantwoording.

Wereldwijde manipulaties kunnen uiterst frustrerend zijn om te zien. Daarom moeten we altijd denken aan de bijbelse vermaning in Psalm 37:1 (NASB): “Vrees niet vanwege boosdoeners.” Je kunt jezelf tot afleiding drijven door te kijken naar en je druk te maken over de daden van slechte mensen. Maar in Johannes 14:27 (NASB), gaf Jezus deze glorieuze belofte. “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet onrustig zijn, en laat het niet vrezen.”

Het is alsof je een voetbalwedstrijd opneemt terwijl je weg bent, en dan hoort dat je team uiteindelijk wint. Wanneer je thuiskomt om naar de wedstrijd te kijken, ontmoedigen zelfs de donkere momenten voor je team je niet, omdat je al weet hoe het afloopt. We winnen! Rust in de troost van die woorden.

Bron: Hal Lindsey