20211130 Over de dood van de wetenschap

Frontnieuws

De dood van de wetenschap en de wedergeboorte van bijgeloof

november 14, 2021

“Wetenschapontkenner!!” Een snauwerige uitdrukking die de meesten van jullie vast al vaak gehoord hebben. In het begin van dit Covid debacle, toen er duidelijk slechts “één wetenschap” was die door de media werd goedgekeurd en gepresenteerd, was er wat graafwerk nodig om andere wetenschappelijke hypothesen te vinden, schrijft Off-guardian.org.

Nu is het niet zo moeilijk om duidelijk te zien dat er een diepere, meer robuuste wetenschap is die de mainstream tegenspreekt.

Maar nog steeds horen we de mantra “volg de wetenschap!” “Je bent een idiote ontkenner van de wetenschap!” en zoals Fauci het zo beroemd uitdrukte: “Als je tegen mij bent, ben je tegen de wetenschap!”

Dus wat is wetenschap dan? Het eerste wat ik zou willen zeggen als ik wetenschap wil definiëren is te zeggen wat het niet is… het is niet typisch consensueel. Ik veronderstel dat er sommige dingen zijn die we “gevestigde wetenschap” kunnen noemen, maar zelfs veel daarvan wordt vaak in twijfel getrokken, zeker in de loop der jaren wanneer nieuwe ontdekkingen worden gedaan.

Waarom gebeurt dit niet meer? – Waarschijnlijk omdat wetenschap echt meer een religie is geworden dan een systematische (en door haar aard controversiële) poging om de mysteries van de natuurlijke wereld te ontdekken. Religies zijn typisch dogmatisch, wat betekent dat ze regels hebben die niet in twijfel getrokken mogen worden.

Een onzichbare autoriteit zoals God, of een groep goden, heeft historisch de regels van religies bepaald. Vandaag bepaalt de zelfbenoemde “heersende klasse” – de regering, de Faucis, de Big Pharma corporaties, of iemand of iets nog verder dan dat, de regels van de religie “sciëntisme”.

De heersende machten zijn wanhopig om de macht van de wetenschap in te zetten voor hun kwade doeleinden. Zij willen dat de wetenschap de bijgelovige demon wordt die zij kunnen loslaten op iedereen die hun macht en gezag in twijfel trekt. Nogmaals, zoals Anthony Fauci zo schaamteloos verklaarde, “als je tegen mij bent, ben je tegen de wetenschap.” En een verstandig persoon, zo willen ze je doen geloven, kan niet tegen de wetenschap zijn.

Hoe is deze “overname” van de wetenschap mogelijk? “Wetenschap” is nu heilig in onze moderne wereld, en dat al een hele tijd. Technologie, geneeskunde en techniek zijn zo geavanceerd en complex geworden dat slechts weinigen het heiligdom kennen van de wetenschap achter dit alles, dat voor de leek magie lijkt te zijn. Je moet een echte wetenschapper zijn om de diepste geheimen van de wetenschap te kennen.

Of niet?

We zijn beslist gaan denken dat alleen de priesters van de wetenschap de wetenschap kunnen begrijpen. Vroeger regeerde het gezond verstand, en wat het niet regeerde, werd opgevuld door godsdienst en geloof in God. Nu bestaat noch het gezond verstand noch God in de populaire geest. De zinnen die worden uitgesproken door degenen die nog naar hun gezond verstand luisteren, zoals “doe je eigen onderzoek”, zijn voor de wetenschapsaanbidder de mantra van de imbeciel geworden, de debiel die er niet op vertrouwt dat de “Wetenschapsgod” hem vertelt wat echt is en wat niet.

Gezond verstand kan, voor het grootste deel, niet uitgaan van een grondig begrip van de wetenschap, maar zoals moeder altijd zei: “als iedereen van de klif springt, zou je dan met hen meegaan?”

Het lijkt erop dat in het huidige klimaat de meeste mensen springen. Dat is een gebrek aan gezond verstand. Als de wetenschap zegt dat het veilig is om te springen, dan springen we.

Nog niet zo lang geleden kwamen we tot “gevestigde wetenschap” door een proces. Veel breinen, veel experimenten, veel fouten (herinner je je Edison’s duizend gloeilampen?) Tijdens deze Covid waanzin zijn er niet veel breinen, veel experimenten, noch veel fouten (niet genoeg tijd om ze te maken). Dat is waar het gezond verstand zijn intrede zou moeten doen, we zouden deze censuur, dit gebrek aan wetenschappelijk debat in vraag moeten stellen – maar voor het grootste deel is het gezond verstand velen van ons ontgaan. Spring van de klif, mensen… en daar gaan we.

Het probleem is niet de wetenschap, het probleem zijn de mensen die beweren de wetenschap te kennen. Er is nu slechts één (of een consensuele groep) “Priester van de Wetenschap.” En de massa’s zijn niet verfijnd genoeg om het verschil te zien tussen “spring van de klif” wetenschap, en echte wetenschap.

Wetenschap, echte wetenschap, is dood.

Dus waar komt bijgeloof om de hoek kijken? Historisch gezien kan bijgeloof gezien worden als de schaduw van religie. Aangezien wetenschap nu een religie is (iets om op te vertrouwen als de hogepriesters (Fauci et al) ons dat vertellen) is de reactie op deze nieuwe religie grotendeels bijgelovig. Aangezien wetenschap nu kan worden gecreëerd, en gerechtvaardigd, louter door het woord van een handvol gezaghebbende figuren, is het geloof erin (aangezien de nieuwe wetenschap niet hoeft te worden gerechtvaardigd door experimenten, documentatie, en debat tussen wetenschappers) bijgeloof.

Hoeveel voorbeelden kun je bedenken die elke vorm van logica of rede tarten? Ik zal er een paar noemen: lockdowns, mondkapjes, sociale afstand, het afzonderen van ongevaccineerden om te voorkomen dat gevaccineerden geïnfecteerd raken, het vaccineren van vijfjarigen om een ziekte te voorkomen die niemand van vijf jaar krijgt, het negeren van levensvatbare behandelingsmogelijkheden voor Covid die ook echt werken.

Moet ik nog meer zeggen? Ik zal niet uitweiden gezien wie dit leest; u heeft geen uitleg nodig.

Geen van deze voorbeelden heeft een wetenschappelijke basis, ons is eenvoudigweg “verteld” door de priesters van de nieuwe wetenschap dat deze dingen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en experimenten. Maar we weten dat dit niet zo is.

We hoeven niet eens veel van wetenschap te weten om dit te weten. Dit zijn dingen waar iemand met een 8e graads opleiding zich nog over zou verbazen. Maar we krijgen te horen dat we wetenschap ontkennen als we dit in twijfel trekken. Ons wordt verteld dat dokters die dit in twijfel trekken kwakzalvers zijn, wetenschappers die dit in twijfel trekken zijn pseudo-wetenschappers. Degenen die dit als waarheden beschouwen zonder ze in twijfel te trekken, zijn naar mijn mening bijgelovig.

De definitie van “bijgeloof” is “een wijdverbreid maar ongerechtvaardigd geloof in bovennatuurlijke oorzakelijkheid”. In de context van dit artikel is de “bovennatuurlijke oorzakelijkheid” de irrationele en lege veronderstellingen waarvan mensen schijnen te denken dat het “natuurlijke oorzakelijkheid” is – als je deze mensen op dit punt ondervraagt, d.w.z. hen vraagt uit te leggen waarom een gevaccineerd persoon bescherming nodig heeft tegen een ongevaccineerd persoon (in onze rationele poging om de “natuurlijke oorzakelijkheid” van een wetenschappelijke veronderstelling te ontdekken) zullen ze tegen je beginnen te schreeuwen dat je een idioot bent, of een wetenschapontkenner, of wat voor ander akelig ding dan ook dat ze naar je toe willen gooien.

“Ik hoop dat je Covid krijgt en sterft!” OK. Bedankt.

De wedergeboorte van het bijgeloof.

Dit alles is eigenlijk een manifestatie van het fundamentele probleem: het grootste deel van de wereld lijdt aan een sekte-achtige massapsychose.

Eigenlijk, is het waarschijnlijk niet het grootste deel van de wereld. Ik ben net terug van een twee weken durend verblijf in Egypte. Niemand, of heel weinig, droegen maskers. En zij die het droegen, waren meestal toeristen.

De mensen lachten, omhelsden, kusten en schudden elkaar de hand. Daar zijn twee redenen voor: ten eerste zijn het zeer religieuze mensen, die vinden dat als Allah zegt dat het tijd is om te gaan, je gaat. Als Allah zegt dat het geen tijd is om te gaan, zal niets je naar beneden halen. De tweede reden is dat ze hun regering niet vertrouwen, nooit hebben vertrouwd en waarschijnlijk ook nooit zullen vertrouwen.

Er zijn daar geen “priesters van de nieuwe wetenschap” om de wetenschap te herdefiniëren. Ze lijken zich niet veel aan te trekken van wat de wetenschap over de meeste dingen te zeggen heeft. Hun leven ligt in de handen van hun schepper, en dat is goed genoeg.

Waarom hebben de leiders van vele andere naties, zoals de VS, Canada, het VK, Australië, en vele anderen, de echte wetenschap om zeep geholpen?

Wel, dat is voor een ander artikel, maar ik denk dat je het al weet.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER