20211108 Over “vluchtelingen” en het Kalergi-plan

Het duivelse Kalergi-plan en het uitsterven van het blanke ras

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Het millenniumrapport

27 oktober 2019

Het duivelse Kalergi-plan en het uitsterven van het blanke ras

Kalergi Plan voor het uitsterven van het blanke ras met een wereldwijde Joodse zionistische regering

Kalergi-plan:

van Metapedia; vertaling door Michael Palomino;

[De fantasie van Kalergi: mestiezen kunnen nogal gemanipuleerd worden met minder karakter en minder intelligent]

Het Kalergi Plan is een genocideproject dat is bedacht en uitgewerkt door de politicus en mestizo Mr. Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi samen met zijn Vrijmetselaars-collega’s. Zij waren de voorlopers van de Europese Unie die tot doel heeft Europa te vernietigen en het blanke ras uit te roeien. Tegelijkertijd moet een multiculturele cultuur en massale immigratie van negers, Aziatische mensen, mestizo-mensen, Latijns-‘Amerikaanse’ mensen, autochtonen uit ‘Amerika’ en moslims worden bevorderd met als doel alle rassen te mengen die op deze manier een passief mestizo-ras – dit was de speciale verwachting – die getemd moest worden, die berekenbaar en manipuleerbaar moest zijn, die van ondergeschikte aard en met geringe intelligentie zou moeten zijn. Op deze manier regeren moet voor altijd door een joodse elite-aristocratie kunnen worden geëxecuteerd.

Dit project is uitgewerkt met 28 stellingen en is geïnspireerd op de sociale wetenschappen met de stelling dat mensen geregeerd kunnen worden als dieren die niet in opstand kunnen komen vanwege hun lage intelligentie.

[Supplement:

Alleen deze meneer Kalergi is een mestizo en – zoals hij zelf definieert – hij is nogal manipuleerbaar, hij heeft een laag karakter en hij heeft een lagere intelligentie. Welnu, meneer Kalergi lijkt echt heel dom en een dwaas te zijn – maar het beleid en de justitie worden zich er niet van bewust.

De belangrijkste fout van deze stomme mestizo Mr. Kalergi is het volgende feit:

Vreedzaamheid van een volk hangt niet af van ras of identiteit, maar van de wapens die ze tot hun beschikking hebben en hoe ze die beheren].

Realisatie van Kalergi Plan: de invasie van immigranten naar Europa

[In 2015] is de invasie van de immigranten gewoon al aan de gang en werd opzettelijk tot stand gebracht door nieuwe economische normen en door de globalisering. De regeringen hebben niet de intentie om deze invasie van immigranten, die wordt veroorzaakt door de vele crises, te stoppen. En tegelijkertijd wordt de cultuur van de mestizo ondersteund om het blanke ras uit te roeien. Dit streven geldt voor alle landen met een blanke bevolking. Het heeft geen invloed op de Aziatische landen of de Afrikaanse landen waar geen invasie van immigranten plaatsvindt, maar het treft alleen de landen met een blanke bevolking.

Deze invasie wordt gecamoufleerd met woorden als vooruitgang, barmhartigheid, humanisme, broederschap, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid enz. Maar het is in de eerste plaats een crimineel en meedogenloos plan om de Europeanen te vernietigen.

De kern van het plan: Joods meesterras domineert de mestiezen

In zijn eerste schriftelijke manifesten tussen 1923 en 1925 benadrukte het Kalergi-plan dat de Joden de macht zouden overnemen, eerst in Europa en daarna in de hele wereld. Het plan gaat uit van een joods, utopisch racisme en verwijst naar een joods ‘meesterras’. De uitdrukking “meesterras” waarmee de heer Adolf Hitler het Arische ras beschreef, werd door de heer Coudenhove Kalergi gebruikt om de Joodse suprematie in Europa en over de hele wereld op te eisen. Hij gebruikt ook keer op keer de term “Joods nobel ras”. Het doel was om een ​​Joods rijk te vormen. Daarom claimde de heer Kalergi de afschaffing van het recht op zelfbeschikking van de volkeren. Daarna moeten de naties worden vernietigd door een snelle migratie in massa’s, of ook door bewegingen binnen Europa door ‘etnische’ afscheidingsbewegingen zoals het Catalaanse separatisme of zoals het Baskische separatisme. Europa moet zo worden gevormd dat de Joden het kunnen domineren. Voorwaarde hiervoor zou de pretentie moeten zijn om de etnisch homogene bevolking om te vormen tot gemengde groepen met blanken, negers en Aziaten. Deze mestiezen zouden de kenmerken moeten hebben als wreedheid, ontrouw en meer kenmerken die – volgens Kalergi – opzettelijk gecreëerd zouden moeten worden en die absoluut noodzakelijk zouden zijn om een ​​Joodse suprematie te bereiken.

Veel eerder dan de heer Hitler was het de heer Kalergi met zijn mening die de hoge prestaties van het blanke ras, met name het Noordse onderras, verklaarde, maar in tegenstelling tot de heer Hitler wilde deze heer Kalergi geen instandhouding en een versterking van deze rassen, maar hij wilde hun vernietiging. Om deze redenen deed hij alsof hij de “schepping” verrijkte, omdat hij gelijk had te bedoelen dat door een kruising van rassen de talenten en de prachtige eigenschappen van deze rassen konden worden geëlimineerd. Ondanks zijn positieve evaluatie van deze rassen bedacht hij het uitstervingsproject alleen omdat hij bedoelde dat er mensen nodig zouden zijn, wat beter manipuleerbaar zou zijn als de Joden de macht zouden overnemen.

In de huidige tijd [medio 2015] vinden we andere termen in de ‘Amerikaanse’ media die verwijzen naar een kolonisatie van Afghanistan en Irak. Dit zijn twee voorbeelden en bewijzen die aantonen dat de ideeën van Kalergi steeds meer verspreid worden. De zaak gaat over “vorming van naties” en betekent min of meer de kunstmatige schepping van naties die de mensen zouden moeten dienen. Wat betreft het idee van Kalergi over de mestiezen van de mens door bloed is een grote kennis over ontwikkelingsgeschiedenis en over het fokken van rassen te vinden die op enkele punten op verbazingwekkende wijze overeenstemt met de wetenschap van Darwin en met de theorieën van het Derde Rijk. Ook de moderne wetenschap die vooral door Israël wordt gepromoot en die joden kan onderscheiden van hun neven, Arabieren, door DNA-analyse, bevestigt de kennis van Kalergi zonder de oorsprong van deze wijsheid te achterhalen.

Vertaling door Michael Palomino; van: Kalergi was een Oostenrijkse Japanse mestizo. Richard Nikolaus Eijiro Graaf Coudenhove-Kalerg i (Japans: Kūdenhōfu-Karerugī), (Tokio, geboren op 16 november 1894 – overleden op 27 juli 1972, in Schruns, Vorarlberg, Oostenrijk) was een Oostenrijks-Japanse politicus en geopolitiek-activist. In 1923 publiceerde hij zijn manifest “Pan Europe”, waarin staat dat er een Internationale Pan-Europese Unie werd opgericht. Met dit manifest werd de Pan-Europese Beweging gestart, de voorloper van het Europa van Maastricht en van de Europese Unie. Dit is het belangrijkste onderdeel van de realisatie van het criminele “Kalergi-plan”. De heer Kalergi noemde het concept van een “Pan Europe” en “Pan Europe-ism” de betekenis van “Eenwording van alle naties van Europa onder één enkele staat” – met de nevenbedoeling dat continentaal Europa zou moeten worden veranderd door de integratie van verschillende buitenlandse rassen en culturen. Op deze manier moet een kosmopolitisch Europa worden gecreëerd, multicultureel,

Das Buch von Kalergi “Pan-Europa” – der Plan zur Zerstörung der Nationen und der weissen Rasse in Europa, damit eine jüdisch-zionistische Weltregierung regieren kannDas Buch von Kalergi “Pan-Europa” 02 – der Plan zur Zerstörung der Nationen und der weissen Rasse in Europa, damit eine jüdisch-zionistische Weltregierung regieren kann

Het boek van Kalergi “Pan Europe” – het plan van de vernietiging van de naties en van het blanke ras in Europa zodat een joods zionistisch wereldwijd regime kan regeren [3,4]

Leven

Hij was de zoon van een graaf en diplomaat Heinrich Coudenhove Kalergi (auteur van het boek “Idiosyncresis of Antisemisism”), een Oostenrijkse Hongaar. Zijn moeder, Mitsu Aoyama, was oorspronkelijk een Japanse. Aan de universiteit van Wenen promoveerde hij tot doctor in de filosofie en werkte daarna als journalist en redacteur bij de krant “Pan Europe”. Hij wordt erkend als de grondlegger van de volksbeweging van een verenigd Europa.

Na de publicatie van het manifest in 1923 publiceerde hij zijn belangrijkste geschrift met de titel “Vecht voor Pan-Europa” (1925-1928) in drie delen. Zijn ideeën beïnvloedden de toespraak van de heer Aristide Briand en Briand van 8 september 1929 in de Nation’s Society. Na de annexatie van Oostenrijk in 1938 nam Kalergi zijn vlucht naar Frankrijk en vervolgens in 1940 naar de “VS”. Daar gaf hij tot 1945 seminars aan de New York University. Daarna keerde hij terug naar Frankrijk. In 1944 publiceerde hij in de Stupid States zijn werk “Crusade for Pan-Europe”. Na zijn terugkeer in Frankrijk richtte hij de Europese Parlamentarische Unie op. Op het congres van deze vakbond in 1947 (van 8 tot 12 september 1947) verdedigde hij het idee van de oprichting van een grote markt met een stabiele eenheidsmunt. Dit zou het middel zijn om het potentieel van Europa op een nieuwe manier te ontwikkelen om Europa op de plaats te brengen die het zou verdienen in het concert van naties.

In 1950 was hij de eerste persoon die werd beloond met de Karel de Grote-prijs van de stad Aken die werd uitgereikt aan personen die “bijdragen aan het idee van een verenigd en vreedzaam Europa”.

Buch des kriminellen Mischlings Kalergi: Praktischer Idealismus

Boek van criminele mestizo Kalergi: Praktisch Idealisme (Duitse versie: Praktischer Idealismus) [5]

Kalergi was het hoofd van de samenzwering die in de huidige tijd [medio 2015] het wezen van de bevolking van Europa in gevaar brengt. Al in 1923 stond deze heer Kalergi aan het hoofd van een groep Vrijmetselaars. Deze duistere persoon verkondigde dat Europa zou worden gedomineerd door een “Joods aristocratenras”. Om dit doel te bereiken moeten de Europeanen worden gekruist met negers en met Aziaten als het gaat om dieren. Van deze “kruisingen” wachtte de heer Coudenhove-Kalergi op een lager menselijk ras dat gemakkelijker geregeerd zou kunnen worden en karakterloos zou zijn.

[Nobele zionistische joden die het Kalergi-plan volgen: Masaryk, Benesch, Max Warburg, Ignaz Seipel, Karl Renner, Edouard Herriot, Noel Baker, Winston Churchill, Aristide Briand, Stresemann enz.]

Onder zijn volgelingen van het eerste begin waren er de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš , evenals de bankier de heer Max Warburg die de eerste 60.000 Duitse mark voor het project gaf.

De Oostenrijkse kanselier dhr. Ignaz Seipel en later ook de Oostenrijkse president dhr. Karl Renner leidden later deze “pan-Europese beweging”. De heer Kalergi zelf gaf aan dat nobele Franse politici zijn beweging zouden steunen voor het onderdrukken van een Duitse wraakbeweging. Op deze manier waren ze allemaal betrokken bij de manoeuvres van deze samenzweerders: de eerste was de Franse president, de heer Edouard Herriot en zijn regering, evenals de Britse leiders van alle politieke richtingen, waaronder de hoofdredacteur van de London Times, de heer Noël Baker. Uiteindelijk accepteerde zelfs Winston Churchill er toe verleid te worden.

In 1926 was Kalergi opnieuw in de “VS” voor enkele conferenties waar hij met alle vriendelijkheid de “Amerikaanse” publieke opinie overtuigde van het plan van Joods bestuur van Europa. Hier vond hij twee nieuwe volgelingen: de Franse minister van Buitenlandse Zaken Aristide Briand en de Duitse kanselier Stresemann. In hetzelfde jaar werd de heer Edvard Benesch benoemd tot erevoorzitter, precies dezelfde man die later de genocide organiseerde tegen 300.000 Duitsers uit Sudetenland. Kalergi, die tot op heden onbekend was, onderhandelde ook met Mussolini met de bedoeling het zelfbeschikkingsrecht van de Oostenrijkers te beperken om de voorkeur te geven aan de overwinningsnaties van de Eerste Wereldoorlog zonder einde, maar de heer Mussolini weigerde niet.

[Nobele zionistische joden die het Kalergi-plan volgen: Adenauer, John Foster Dulles, Robert Schuman, Depasperi, Paul Henry Spaak, Helmut Kohl, Jean-Claude Juncker enz.]

Veel hoge politici van de 20e eeuw behoorden tot deze groep, waaronder vooral de heer Konrad Adenauer moet worden genoemd, daarnaast de Spaanse voormalige minister van Justitie de heer Rios en de heer John Foster Dulles (“VS”). De basis van de democratie niet respecterend en met de hulp van “New York Times” en “New York Herald Tribune” diende de heer Kalergi zijn plannen in bij het “Amerikaanse” congres. Zijn minachting voor het principe van volksregeringen werd uitgedrukt in een zin in 1966 toen hij zich zijn naoorlogse activiteiten herinnerde: “De volgende 5 jaar van de pan-Europese beweging concentreerden zich hoofdzakelijk alleen op dit onderwerp: parlementen werden gemobiliseerd zodat de regeringen werden versterkt voor de oprichting van Pan-Europa.” Met de hulp van dhr. Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken met een hoge joodse afkomst.

En er waren meer namen: de heer Depasperi, de verrader met het zelfbeschikkingsrecht van de Tirolers in Zuid-Tirol, en de heer Paul Henry Spaak , de Belgische socialistische leider die beweerde vrede te creëren tussen Duitsers en Fransen, alleen niet over de erfgenamen van Clemenceau die het genocideplan van Versailles had opgesteld. Al in de jaren twintig wordt de blauwe kleur gedefinieerd voor de vlag van de Europese Unie. Kalergi’s basisdocument over het creëren van een multicultureel Europa dat steeds meer de macht van de parlementen en regeringen vernietigt, is geldig tot vandaag [2015] en wordt uitgedrukt in de “Coudenhove Kalergi-prijs” die werd uitgereikt aan de heer Helmut Kohl en hem bedankte voor het volgen van de plan. Ook de vrijmetselaar en machtige Europese politicus Mr. Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg, was gevleid met deze prijs.

De heer Kalergi propageerde keer op keer “pacifisme” dat nodig was voor de vrede van de naties, maar tegelijkertijd stond hij joods brutaal geweld toe. Hij steunde alleen de verklaring over gelijkheid voor de wet totdat het feitelijke Joodse systeem zou worden afgeschaft. Dit wordt “opheffing van de onrechtvaardige ongelijkheid” genoemd. Door de machtsovername door het “edele Joodse ras” dat zou worden gecreëerd door de gelijkheid, zal deze gelijkheid dan worden opgeheven. Sindsdien werken de [hoog racistische nobele] Joden aan het versterken van hun macht over de niet-Joden door een “gerechtvaardigde ongelijkheid”. Deze Joodse kliek onderschat ook wetten en paragrafen die een land definiëren en die nodig zijn voor het bestaan ​​van een land wanneer de zaak op het punt staat andere bevolkingsgroepen aan te vallen. De Nieuwe Wereldorde . Met de wereldwijde afschaffing van de democratie doen de [hoog racistische nobele] Joden alsof ze de mensheid vrede, cultuur en voedsel brengen. Alleen degenen die van „gelukkige afstamming” van het „edele Joodse ras” zijn, zijn gekwalificeerd om de mensheid te leiden.

Er werd geprezen dat de joden de leiders waren van het socialisme, het communisme en het kapitalisme. Dit leidde tot het standpunt van de nationaal-socialisten en de fascisten. De grote Joodse invloed in de Sovjet- en ‘Amerikaanse’ regering of in de geheime diensten kan gemakkelijk worden bewezen. Daarom is 37% van de leden van de NKVD van etnisch-joodse afkomst, vooral in de hogere leidersrangen terwijl in het algemeen en in verhouding tot de overdreven deelname aan deze ideologieën de joden altijd een minderheid blijven.

Toen hij [dhr. Kalergi] presenteerde zijn plan [in 1923] en prees zichzelf als communistische kapitalistische joodse leider, de bolsjewisten hadden al miljoenen van hun politieke vijanden vermoord. Hij wil verenigd “buskruit, goud en inkt” zien in de handen van het “joodse opperste ras”. Hiermee drukt meneer Kalergi zijn sleutelwoorden al lang voor het politieke optreden van een heer Hitler uit. In het algemeen bevestigt dit een Joodse dorst naar macht, aangezien alleen de antisemitische mensen het erkenden. Nu [in 2015] kan men dit bewijzen in hoeverre hun plannen al gerealiseerd zijn (uit: Gerd Honsik : Adios Europa: Un Racismo Legal ).

Ik herinner me weer het principe van vrede:

Vreedzaamheid van een volk hangt niet af van ras of identiteit, maar van de wapens die ze tot hun beschikking hebben en hoe ze ermee omgaan .

Michael Palomino, 18 juli 2015

zie ook bronnen

KALERGI PLAN: Wat iedereen moet weten

Het genocidale plan van Kalergi om de inheemse naties en volkeren van Europa te vernietigen

geschreven door cymrusofren

De hete aardappel van immigratie – een volkomen redelijk debat voor burgers van elk land, maar een debat dat velen van alle politieke overtuigingen vaak niet kunnen voeren zonder toevlucht te nemen tot hysterie en polarisatie.

Natuurlijke en duurzame immigratie gebeurt organisch. Economische immigranten, of ze nu legaal zijn of niet, kunnen niet worden beschuldigd of gedemoniseerd voor het zoeken naar een betere kwaliteit van leven. En echte asielzoekers die ontsnappen aan oorlogsgebieden en burgeroorlogen die zijn gecreëerd door een agressor, inclusief westerse / NAVO-landen, moeten onze sympathie en hulp verwachten en een toevluchtsoord krijgen in het dichtstbijzijnde veilige land of de dichtstbijzijnde veilige landen zoals uiteengezet in het internationale recht.

Maar zo eenvoudig is het niet. Helaas zijn er politieke leiders en planners die massale immigratie en gedwongen verplaatsing van mensen voor hun eigen snode doeleinden willen creëren en gebruiken. Niet veel mensen hebben gehoord van het Pan-Europese plan van The Kalergi voor Europa. In de jaren twintig schreef de vrijmetselaarsgraaf Richard von Coudenhove-Kalergi een boek met de titel ‘Praktischer Idealismus’ (Praktisch Idealisme), waarin hij uiteenzette hoe hij geloofde dat de afschaffing van het recht op zelfbeschikking en de eliminatie van Europese naties zou moeten worden bereikt met de vorming van een Europese Unie.

Na de publicatie van het boek kreeg Kalergi hulp van Baron Louis de Rothschild die hem in contact bracht met een van zijn vrienden, bankier Max Warburg. Warburg steunde toen Kalergi met aanzienlijke fondsen om zijn Europese beweging te helpen vormen. Het grootste probleem ligt in het feit dat wat Kalergi opriep niet alleen de vernietiging van Europese natiestaten was, maar ook de opzettelijke etnocide van het inheemse, voornamelijk blanke ras van het Europese continent. Hij stelde voor om dit te doen door middel van gedwongen massale migratie om een ​​ongedifferentieerde homogene massa van lijfeigenen te creëren die gedomineerd zou worden door een rijke, zichzelf verkiezende elite.

Kalergi in zijn eigen woorden:

“De (Europese) man van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen verdwijnen als gevolg van het verdwijnen van ruimte (naties), tijd en vooroordelen. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, dat qua uiterlijk vergelijkbaar is met de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen”

Dit, zo stelde Kalergi, zou een plan moeten zijn voor en door de raciale en spirituele suprematie van ‘bloedaristocratie en jodendom’. Dit zijn al zijn grove racistische woorden, niet de mijne. Mensen moeten vrij zijn om zich te mengen en zich te vestigen met een partner van welk ras of etniciteit ze ook kiezen. Maar waar Kalergi en het pan-Europese plan specifiek om vragen, is het opzettelijke gebruik van gedwongen en onevenredige massa-immigratie, vooral uit niet-Europese landen, om een ​​pan-Europese dictatuur van één staat in te voeren en de inheemse roze/witte nationaliteiten te vernietigen, en dus weerstand, van Europa.

Wie zou ook alweer de monarch moeten zijn?

Wie zou ook alweer de monarch moeten zijn? Evelyn de Rothschild praat met prins Charles

Om een ​​beter beeld te krijgen van waar dit soort verwrongen denken vandaan komt, zouden geïnteresseerden misschien meer in detail willen kijken naar het kabbalaïsme en naar de Babylonische mysteriereligie. Deze occulte heidense, Luciferiaanse, antichristelijke doctrines komen tot uiting in de hoogste graden van Vrijmetselarij en andere geheime genootschappen, in de Kabbalah Zohar-literatuur, in de subversieve Sabbatean/Frankistische bewegingen en in de hoogst onaangename supremacistische leringen van de Babylonische Talmoed-bijbel – een doctrine die verwijst naar niet-talmoedisten als de ondermenselijke Goyim/heidenen (vee) en die wordt gevolgd en onderwezen binnen het rabbijnse en ultraorthodoxe talmoedisme en binnen het religieuze en politieke zionisme.

Babylonisch occultisme is ook binnengeslopen in de meeste andere georganiseerde religies op de hogere niveaus, waaronder het rooms-katholicisme, de islam, het protestantse christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme en de new age-beweging. Het wordt ook gevonden als een leidend principe in de hogere regionen van de niet-gekozen Verenigde Naties.

Naast globalistische bedrijven en filantropen lijken deze aanhangers van het occulte kabbalaïsme en extreme talmoedische en zionistische leringen vooral bezig te zijn met het opzettelijk vernietigen van de inheemse naties en het blanke ras van Europa door middel van massaal afgedwongen en ongebonden multiculturalisme. Ze lijken ook bezig met het vernietigen van het traditionele christelijke erfgoed en de morele waarden die grotendeels hebben bijgedragen aan de opbouw en instandhouding van een bloeiende en diverse, cultureel rijke Europese beschaving.

De illegale aanvallen onder leiding van een kleine, waanzinnige Anglo-Amerikaans-Israëlische elite die de afgelopen jaren zijn gezien op moslimlanden als Irak, Afghanistan en Libië, hebben voor het gemak ook geleid tot de radicalisering van veel van de mannen en vrouwen in die landen. Een groot deel van hen is nu uit op wraak door de bloedige vernietiging van het westen door oorlog of invasie. Men zou gemakkelijk kunnen vermoeden dat dit prachtig in de kaart is gespeeld van die Europese en zionistische elementen die zelf Europa vernietigd willen zien zoals het Kalergi-plan uiteenzet. Met andere woorden, de radicale moslims zijn net zo bespeeld als wij Europeanen. Verdeel en heers, speel beide kanten en zo.

De meerderheid van het volk van Israël en elders, die gematigde niet-Talmoedische volgelingen zijn van het oude testament (Thora) jodendom, Arabische christenen, atheïsten, agnostici en gematigde moslims, zijn ook net zo veel slachtoffers van zo’n gevaarlijke elite supremacistische doctrine als wij in Europa lijken te doen. zijn. En veel, zo niet de meeste orthodoxe joden realiseren zich niet eens dat wat ze volgen of waarmee ze zich verbinden het extreme Talmoedische Jodendom is, waarbij steeds meer mensen zich bewust worden van de uitersten van de Talmoedische leerstellingen.

Zionisme is in wezen Rothschild-zionisme. De Rothschild-familie is een globalistische bankiersfamilie die de leiding heeft gehad en momenteel heeft over de meeste rijkdom en centrale banken van de wereld, en een groot deel van haar media. Ze zijn ook bankiers van de even rijke en machtige rooms-katholieke kerk en haar jezuïetenorde in het Vaticaan – een andere instelling die zwaar is geïnfiltreerd door het occulte kabbalisme en een die ook erg gesteld is op een globalistische nieuwe wereldorde van één regering, één geldloze valuta en één religie.

De Rothschilds zouden sinds de bloedige Franse revolutie beide kanten van oorlogen en andere grote wereldgebeurtenissen en revoluties hebben gefinancierd, en profiteren van dergelijke gebeurtenissen, ongeacht de resultaten. Het was aan Lord Rothschild dat Arthur James Balfour heel Palestina beloofde in zijn beruchte Balfour-verklaringsbrief van 2 november 1917, aan geen enkele natie of volk. Deze deal, zo wordt beweerd, was overeengekomen door de Britse staat in ruil voor de Rothschild-zionisten die erin slaagden de Amerikanen in de Eerste Wereldoorlog te betrekken. De zionisten moesten hun toevlucht nemen tot deze wanhopige deal nadat Duitsland, hoewel ze de oorlog aan het winnen waren, in 1916 een wapenstilstand aan Groot-Brittannië aanbood zonder dat er herstelbetalingen nodig waren.

Historici beweren dat de betrokken zionisten er erg op gebrand waren om ervoor te zorgen dat er niet zo’n vroege vrede zou komen, aangezien ze verwachtten veel meer geld te verdienen met de oorlog en nog niet klaar waren om het te beëindigen – een onbegrijpelijke en criminele denkwijze die leidde tot de verdere dood van miljoenen jonge mannen en vrouwen uit heel Groot-Brittannië, Europa en daarbuiten. Deze crisis bood ook een geweldige kans voor de zionistische beweging om Israël als hun eigen land te eisen na vele jaren van planning op het internationale toneel, vooral via de World Zionist Organization, opgericht door Theodor Herzl in 1897.

Zie video

Het is ook goed gedocumenteerd en benadrukt door gerenommeerde historici zoals Anthony C Sutton en anderen dat het de internationalistische bankiersvereniging was, gebaseerd op Wall Street en de City of London, die, direct en indirect, de moorddadige en genocidale bolsjewistische revolutie in Rusland in Rusland financierde. 1917 evenals de opkomst van Hitler en het regime van nazi-Duitsland in de jaren 1920 en 1930. Samen met de Eerste Wereldoorlog leidden deze tot de dood van honderden miljoenen mensen. De Rothschilds vormen een belangrijk onderdeel van deze internationalistische bankiersvereniging, haar dochterondernemingen en haar gelieerde ondernemingen.

Er wordt beweerd dat de Rothschilds vandaag de dag minstens 80% van het hedendaagse Israël bezitten – het land dat hen als bij toverslag werd ‘gegeven’. De zeszijdige hexagram-ster die op de vlag van Israël te zien is, is niet de ster van David zoals we zijn doen geloven – het is een occult satanisch symbool dat teruggaat tot de Babylonische tijd en in de afgelopen eeuwen is aangenomen door het Huis van Rothschild.

De rottende mainstream media die eigendom zijn van het bedrijf zullen dergelijke beweringen natuurlijk niet onderzoeken met een onbevooroordeelde, op bewijzen gebaseerde benadering. Beledigingen van ‘antisemitisme’ worden naar iedereen gegooid die probeert om rationeel en eerlijk kwesties te bekritiseren en te bespreken die te maken hebben met zionistisch/supremacistisch gerelateerd extremisme. De lobbygroepen van ‘Friends of Israel’ in Europa en AIPAC en de Anti Defamation League in de VS en elders zijn goed thuis in het voeren van berechting door mediaheksenjachten tegen iedereen die niet uit het script leest, het afsluiten van de vrijheid van meningsuiting en essentiële openbare controle en pogingen om iedereen in het proces emotioneel te chanteren. Dat is de reden waarom de meeste mensen zijn gestopt met luisteren naar de reguliere media en hun steeds wanhopiger wordende pogingen tot criminele massapropaganda, ombuiging, spin en leugens.

En zoals gesuggereerd door modern genetisch onderzoek en officieel verklaard door de Israëlische regering ( hier gerapporteerd in de Times Of Israel ), zijn een groot deel van de moderne Israëli’s of degenen die zichzelf tegenwoordig Joden noemen, hoe dan ook niet eens Semitisch. Velen worden verondersteld van Khazariaanse Turkse afkomst te zijn die zich bekeerden van het heidendom tot het Talmoedische jodendom in en rond de 8e of 9e eeuw na Christus, en zich meestal identificeren als Asjkenazische joden – Jiddisch of Engels is vaak hun gekozen taal in plaats van Hebreeuws. Niet dat het er speciaal toe zou moeten doen. Maar dit is een voorbeeld van hoe triggerwoorden en -termen worden misbruikt en gemanipuleerd door de reguliere media om hun eigen agenda en verhaal te pushen en tegelijkertijd elke kritiek en een gezond open debat de kop in te drukken.

Het is ook heel belangrijk om op te merken dat de kliek die achter de internationalistische bankiers werkt, er inderdaad al heel lang mee bezig is. Talloze historici en schrijvers stellen dat deze kwaadaardige samenzwering teruggaat tot het begin van de mensheid. In zijn uitstekende boek ‘ Pawns in the Game”, beschrijft auteur William Carr hoe een kleine groep ‘valse priesters en geldschieters’ al sinds de Bijbelse tijden bezig is een nieuwe wereldorde te creëren en volledige controle over haar inwoners te krijgen. Hij beschrijft ze door elkaar als Illuminati, Farizeeën en van de Synagogue of Satan. Carr voegt eraan toe dat het weinig zin heeft om het Joodse en/of Semitische volk als geheel de schuld te geven, aangezien de kleine groep extremistische valse priesters die hij noemt weinig om een ​​natie, volk of ras gaf en, integendeel, “de bedoeling had om de haat te gebruiken die onder het Joodse volk als gevolg van vervolging, om hun verachtelijke doelen te dienen en hun geheime totalitaire ambities te bevorderen.

(Pawns in the game )

Om niet te zeggen dat er niet een aantal mensen zijn die zich identificeren als Joods die betrokken zijn bij deze gemene samenzwering – natuurlijk zijn die er. Maar waar we mee te maken hebben is een minderheid van fanatieke extremistische elites die, op basis van hun supremacistische en occulte overtuigingen, eenvoudig kunnen worden omschreven als slecht, gevaarlijk en zelfs satanisch, ongeacht waar ze al dan niet vandaan komen. Wat hen allemaal verenigt, is dat ze op hun hoogste niveau de occulte Kabbalistische luciferiaanse doctrine volgen. Met andere woorden, dit is een ouderwetse strijd tussen goed en kwaad.

En, zoals gezegd, wat deze aangesloten globalistische kliek uiteindelijk zoekt, is een één wereldstaat en volledige globalistische controle, met één regering, één munteenheid, één leger en één wereldreligie, en met een luciferiaanse god die zich voordoet als de ware God.

Terugkomend op het onderwerp, dit massaal afgedwongen immigratieplan is het aanzetten tot genocide zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties, hoewel zowel de VN zelf als de EU voorstanders zijn geweest van precies dit soort massale verplaatsing van mensen naar Europa onder de onheilspellende titel van ‘Vervangende Migratie’. Een dergelijk idee druist in tegen alle noties van gelijkheid en het vieren van diversiteit. Zo’n plan is een bewuste aanval op het begrip diversiteit – een omgekeerd “Mein Kampf”. Op etnociden gebaseerde Europese eenwording en de unie van andere Orwelliaanse wereldregio’s zouden waarschijnlijk de eerste stappen zijn in het creëren van een uiteindelijke wereldregering, mogelijk onder de VN of een vergelijkbaar niet-gekozen mondiaal orgaan.

Maar Kalergi was toch zeker gewoon een eenzame racistische kwakzalver met verdraaide genocidefantasieën? Het lijkt van niet. Een andere reden waarom dit een ernstige zorg is, komt voort uit het feit dat de Europese Unie elk jaar ter ere van hem de Coudenove-Kalergi-prijs toekent aan “Europeanen die hebben uitgeblonken in het bevorderen van Europese integratie”. Dit gebeurt officieel onder de naam De Karel de Grote-prijs . Recente winnaars van de prijs waren morele beroemdheden als Angela Merkel, Herman Van Rompuy, Tony Blair en Henry Kissinger.

Het is misschien een idee voor onze zelden gehoorde EP-leden om aanhangers van het Europees Parlement van de Karel de Grote-prijs te vragen waarom ze elk jaar zo’n prestigieuze prijs uitreiken ter ere van zo’n racistische supremacistische genocidale maniak als Richard von Coudenhove-Kalergi.

Dit is voor velen waarschijnlijk een onbekend aspect van de geschiedenis van de Europese Unie. Maar er kan weinig twijfel over bestaan ​​dat deze man, Richard von Coudenhove-Kalergi, wordt gezien als de spirituele grondlegger van de Europese Unie en dat hij nog steeds wordt gevierd en vereerd door de leiders van de Europese Unie.

Of de visie van Kalergi woord voor woord wordt gevolgd of niet, is misschien niet de hoofdzaak. Er vinden massale en onevenredige verplaatsingen van mensen naar Europa plaats, of we het nu geloven of niet. En de meeste zijn economische migranten, geen vluchtelingen. Zodra degenen die echt vluchten voor oorlogen aankomen in het dichtstbijzijnde veilige land en een toevluchtsoord krijgen zoals het hoort, kunnen ze de vluchtelingenstatus claimen. Daarom kan de hulp van Groot-Brittannië en Europa veel beter worden besteed aan het helpen van mensen in nood in deze veilige havenlanden die het dichtst bij conflictgebieden liggen, zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Maar als degenen die beweren vluchtelingen te zijn, erop staan ​​door te gaan naar andere landen waar ze hun oog op hebben laten vallen, dan worden ze zelfgekozen economische migranten.

Alleen al in 2015 hebben meer dan een miljoen geregistreerde mensen Europa op illegale wijze bereikt. Volgens Frans Timmerman, vice-voorzitter van de Europese Commissie, schat men dat ongeveer 60% van degenen die vanuit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa komen, economische migranten zijn die de status van asielzoeker als dekmantel gebruiken. Zelfs dit cijfer van 60% lijkt een conservatieve schatting te zijn als we naar andere verschillende rapporten kijken.

Het is al lang een raadsel hoe zoveel door armoede getroffen vluchtelingen die ontsnappen uit door oorlog verscheurde landen het zich kunnen veroorloven om de ongeveer 10.000 euro te betalen die nodig is om de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Oostenrijkse inlichtingendiensten hebben onthuld dat Amerikaanse overheidsinstanties betalen voor het transport van een groot deel van deze migranten naar Europa. Op 5 augustus 2015 berichtte het Oostenrijkse tijdschrift Infodirekt:

“Het is ons bekend dat Amerikaanse organisaties betalen voor de boten die duizenden vluchtelingen naar Europa brengen. Amerikaanse organisaties hebben een medefinancieringsregeling in het leven geroepen die een aanzienlijk deel van de transportkosten dekt. Niet elke vluchteling uit Noord-Afrika heeft 11.000 euro contant. Niemand vraagt, waar komt het geld vandaan?”

Franse regeringsfunctionarissen en Turkse autoriteiten zouden ook op heterdaad zijn betrapt bij het verkopen van reddingsboten en uitrusting aan vluchtelingen in Turkije. Miljardair George Soros, vermeende financier van talrijke revolutionaire ‘bronnen’ en bewegingen, waaronder de verdeeldheid zaaiende racebazen Black Lives Matter in de VS, die ook een wereldwijd netwerk van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) heeft die opereren onder zijn Open Society Foundations, drong er onlangs op aan dat de Europese Unie nog eens 10 miljard euro zou moeten besteden om de verplaatsing van meer dan een miljoen voornamelijk ‘moslimvluchtelingen’ naar Europa voortaan elk jaar te vergemakkelijken.

Brussel lijkt de instructies van deze zelfbenoemde mondiale tsaar op te volgen. Soros zou ook een frontman zijn van de Rothschilds. Volgens de bekende Ierse journalist Gearóid Ó Colmáin is Equistone Partners Europe, een dochteronderneming van de Rothschild-eigendom Barclays Bank, het bedrijf dat het meest zou profiteren van deze verhoogde EU-uitgaven.

Rapporten beweren ook dat de geopolitieke bemoeienis van Soros en zijn cohorten heeft geholpen om de plotselinge massale bewegingen van mensen in het algemeen te creëren, waardoor de resulterende integratie van ISIS / ISIL-leden mogelijk werd in de massa van economische migranten en asielzoekers die in Europa aankomen. Het eindresultaat is de potentiële chaos en botsing van beschavingen en religies waar we al een glimp van hebben gezien.

Het is een bewering die wordt gestaafd door talrijke andere bronnen die melden dat duizenden in het geheim getrainde strijders met succes naar Europa zijn gesmokkeld die zich voordoen als migranten – het volledige bedrag is in dit stadium onmogelijk vast te stellen.

Dit alles zou eigenlijk niet zo’n grote verrassing moeten zijn, aangezien het inmiddels algemeen wordt gemeld dat het de VS, Israël en hun bondgenoten waren die Al-Qaeda in de eerste plaats hebben gecreëerd. En het zou ook niet echt een verrassing moeten zijn, want, zoals gezegd, ‘vervangende migratie’ om tegen 2050 opzettelijk ten minste 56 miljoen mensen van voornamelijk Afrika naar Europa te brengen, is een zeer reëel en genocidaal beleid dat al door beide is gepland. de VN en de EU sinds ten minste het jaar 2000 – een beleid dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van verschillende onderling verbonden globalistische agentschappen en plannen zoals de Internationale Organisatie voor Migratie , Global Migration Group , Het Afrika-EU-partnerschap , de Wereldbank en de cultus van internationale duurzame ontwikkeling, ook bekend als Agenda 21/2030 Agenda .

En, zoals gezegd, de reguliere media die alleen maar ‘samenzweringstheoreticus’ kunnen roepen naar degenen die gedocumenteerd bewijs over dergelijke zaken presenteren, zijn ter ziele gegane instanties geworden waar de meerderheid van de mensen niet meer naar luistert of niet meer vertrouwt. Het is echter een complot, zoveel is waar. Een gruwelijke samenzwering tegen de hele mensheid, beschaving en alle monotheïstische religies. Onze politici en publieke figuren hebben de morele plicht om al deze kwesties en het bedrog van de EU bloot te leggen voor wat het is. Daarin hebben ze ons in de steek gelaten.

Immigratie vindt plaats in alle landen en elk land op aarde heeft het onbetwistbare recht om immigratieaantallen naar hun land te controleren op basis van hun eigen mogelijkheden en behoeften. Dit is gezond verstand. Dit debat zou eigenlijk over aantallen moeten gaan, niet over ras, etniciteit of nationaliteit. Maar immigratie werkt alleen als de immigratiecijfers duurzaam zijn, organisch plaatsvinden en in overeenstemming zijn met de behoeften en mogelijkheden van het gastland. Dat en ervoor zorgen dat er genoeg tijd en middelen zijn voor nieuwe burgers om te assimileren en productieve leden te worden van hun nieuwe samenlevingen. Dan kan echt multiculturalisme werken.

Wanneer de aantallen onevenredig, onnatuurlijk geforceerd of uit de hand lopen, zullen er onvermijdelijk spanningen en effecten zijn op banen en lonen, op openbare diensten en op de samenleving als geheel. Niemand wint. Raciale aansporing tot haat en extremisme vanuit het hele politieke spectrum moet worden aangepakt wanneer het zich voordoet. Maar het racisme van die politieke leiders die opzettelijk onevenredige massamigratie toebrengen aan een land zonder de instemming van dat land en zijn bevolking, moet gelijk worden aangepakt.

Even belangrijk is dat alle zaken die te maken hebben met diversiteit in de vorm van ras, cultuur, religie en nationaliteit moeten worden besproken, besproken en begrepen in plaats van onder het tapijt te worden geveegd en behandeld alsof ze niet bestaan.

Maar in Groot-Brittannië, Europa en het westen in het algemeen is extreem politiek correcte indoctrinatie door de media en het onderwijssysteem zo effectief geweest dat veel mensen die zichzelf identificeren als progressieve liberalen weigeren de problemen te erkennen die massale, onbelemmerde immigratie met open grenzen kan veroorzaken voor welk land dan ook. als ze niet met een rationele en evenwichtige aanpak worden aangepakt.

De vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting worden ook bedreigd door algemene onverdraagzaamheid, met name liberale onverdraagzaamheid. En het lijkt erop dat alleen de westerse, traditioneel christelijke Europese landen geen enkel recht hebben om zich uit te spreken of de immigratieaantallen binnen en binnen hun grenzen te controleren. En iedereen in Europa die rationele bezwaren opwerpt, wordt gedemoniseerd en opgejaagd als racisten, fanatici en parochiale isolationisten. Het is helaas grotendeels waar dat ‘antiracist’ in Europa, in Noord-Amerika en ook elders de code voor ‘anti-blanke’ begint te worden. Het verhaal dat wordt gepusht, is dat alleen deze overwegend blanke Europese landen racistisch kunnen zijn, niemand anders. Ze hebben geen recht op een stem. Ze moeten bij elke gelegenheid het zwijgen worden opgelegd en gedemoniseerd worden om zich uit te spreken tegen hun eigen potentiële vernietiging.

De wapens van de zogenaamde ‘witte schuld’, ‘witte privilege’ en ‘verwende kapitalistische westerling’-tags zijn geselecteerd uit de verdeel en heers globalistische gereedschapskist en worden gebruikt om alle rationele zorgen die vanuit deze Europese naties worden geuit de mond te snoeren – de overgrote meerderheid van hen heeft geen problemen met duurzame immigratiecijfers en is gastvrij, respectvol en tolerant ten opzichte van alle rassen, religies, nationaliteiten en etniciteiten.

Zoals eerder vermeld, obsedeert, dwingt en fetiseert het verhaal dat in de reguliere media is gecreëerd en gepusht de hele kwestie om over ras en huidskleur te gaan, polariserend en framend alle argumenten op basis van deze aanleg.

En het snobisme, de minachting en de spot die de liberale elite aan de dag legt tegenover Britse en Europese burgers van alle rassen en geloofsovertuigingen die een rationele en legitieme zorg hebben over onbeperkte immigratie, laat ook zien hoe losgekoppeld het politieke systeem is van het publiek en Realpolitik in het algemeen. Het omgekeerde racisme en de gepolariseerde opvattingen van deze liberale elite worden perfect gedemonstreerd door het feit dat ze lijken te geloven dat alleen de roze/blanke burgers van Groot-Brittannië en Europa zich zorgen maken over onbeperkte immigratie naar hun land.

En er is nog een zeer gebrekkige dubbele standaard in het argument voor gedwongen onbeperkte immigratie en multiculturalisme. Een groot deel van de niet-Europese wereldbevolking is monocultureel/monoraciaal. Waarom dringen zelfverklaarde progressieven er niet op aan dat deze landen gedwongen moeten worden open deur immigratie te accepteren, om meer multicultureel en etnisch diverser te worden? Waarom eisen ze niet dat China, Japan, Israël, Saoedi-Arabië en Afrikaanse landen onmiskenbare multiculturele en multiraciale samenlevingen worden? Hoe komt het dat op dit moment alleen de inheemse Europese naties ondubbelzinnig gedwongen onbeperkte immigratie en multiculturalisme zouden moeten accepteren?

Velen zullen protesteren om Tibet en Palestina terecht te verdedigen tegen ontheemding en kolonisatie, omdat de liberale progressieve media hen hebben verteld dat dit acceptabel is om te doen. Maar dezelfde mensen zullen niet dezelfde rechten verdedigen die Europese landen hebben. Hier wordt de inconsistentie en hypocrisie van gedwongen immigratie en multiculturalisme blootgelegd.

Maar het is precies dit soort gebrekkige logica waar de westerse zogenaamde liberale progressieve elite van lijkt te genieten – de bevordering van soevereiniteit in het westen als een inherent racistisch concept. Dit is onzin. Racisme wordt gedefinieerd als vervolging of vernedering van andere rassen op basis van het idee van raciale superioriteit. De voor de hand liggende ironie is dat opzettelijke, onbelemmerde en gedwongen immigratie naar een land om het te koloniseren, te destabiliseren en te vernietigen een van de meest extreme racistische doctrines is die kan worden uitgevoerd en, zoals gezegd, door de VN wordt erkend als genocide.

De wrede truc die wordt gespeeld met de goedbedoelende dwazen in het westen die onbeperkte massamigratie en open grenzen steunen, is dat zij zelf de onwetende slachtoffers zijn van de ergste soort afschuwelijke en ergerlijke racistische doctrine tegen hen. In een glorieuze puinhoop van onwetendheid en zombie-achtige deugdsignalering zullen ze zelfs graag helpen en protesteren namens die elementen die ze vernietigd willen zien. Dat is hoe effectief de cognitieve dissonantie en propaganda zijn geworden en het is een voorbeeld van hoe ultraprogressiviteit ultraregressief is geworden.

Het immigratiedebat is grondig gepolariseerd door de rottende faux liberale progressieve mainstream media. De keuze die ons wordt verteld is om ofwel aan de linkerkant te zijn en voor ongebreidelde immigratie met open deuren, of aan de rechterkant en een ‘anti-migrant’, xenofobe, blanke, bevoorrechte, isolationistische supremacistische kwaadaardige patriarchale racist. De reguliere media zijn geen vriend van een rationeel ongepolariseerd debat over feiten, logica, rede en waarheid.

Maar als de terminologie links/rechts moet worden gebruikt om het uit te leggen, dan is dat maar zo. Om een ​​commentator op de Craig Murray-blog te parafraseren; terwijl de economische vraagstukken de afgelopen jaren duidelijk sterk naar rechts zijn geslingerd, zijn de sociale vraagstukken sterk naar links opgeschoven. Dit is de reden waarom er zo’n toename is in identiteitspolitiek – politieke correctheid, derdegolffeminisme enz., met uitsluiting van wat men zou kunnen noemen ‘oud-links’ zorgen. En hoewel deze politiek correcte kwesties, ook vaak aangeduid als cultureel marxisme/kritische theorie, steeds alomtegenwoordiger worden, zijn kwesties als toenemende ongelijkheid, globalisering en neoliberaal economisch denken grotendeels genegeerd.

En in dit gepolariseerde supercharged politiek correcte klimaat, moet een persoon ofwel voor open deur immigratie zijn, ofwel totaal tegen welke immigratie dan ook. Er is geen ruimte voor een middenweg die gebaseerd is op rationeel gecontroleerde immigratie op basis van vaardigheid, behoefte en capaciteit – dwz een normale manier voor landen om te opereren. Degenen die deze rationele opvattingen uiten, worden naar beneden geschreeuwd door degenen die gehersenspoeld zijn en verloren zijn gegaan door politiek correcte en identiteitspolitieke indoctrinatie.

Kinderen worden ook geïndoctrineerd om onnadenkende plichtsgetrouwe EU- en wereldburgers te worden die dezelfde goed geoliede clichés napraten onder de globalistische misleiding van duurzame ontwikkeling zoals gezien en gehoord in het recente EU-debat. Ze kunnen net zo goed worden geleerd om te zingen: “Tirannie is vrede, patriottisme is slavernij” en er klaar mee zijn.

De indoctrinatie van politieke correctheid is zo alomtegenwoordig dat het velen heeft gehersenspoeld om hun eigen land af te doen als kleine ergernissen die vernietigd zouden moeten worden ten gunste van een globalistische, grenzeloze nieuwe wereldorde van regio’s – een verschrikkelijke hybride van Orwellianisme en een Brave New World.

Maar hoe kan een geïndoctrineerde wereldburger of ‘internationalist’ echt van de wereld en al zijn diversiteit aan mensen houden als hij of zij het bestaansrecht van zijn eigen land niet eens kan erkennen of respecteren? Het is meestal waar dat het mensen zijn die liefde of respect hebben voor hun eigen land, die de beste wereldburgers zijn in de ware zin van het woord. Omdat deze individuen ware diversiteit kunnen begrijpen en respecteren, en weten dat de verschillen en eigenaardigheden van de verschillende naties op aarde gevierd moeten worden en niet met minachting en afwijzing worden behandeld ten gunste van gedwongen globalistische uniformiteit.

Zoals de Duitse filosoof Johann Gottfried Herder – een inspiratie voor de beroemde Oostenrijkse en ere-schrijver uit Wales, Leoplold Kohr van ‘klein is mooi’-faam, schreef:

“Het overstroomde hart van de nutteloze kosmopoliet is een hut voor niemand.”

Maar misschien is dit de echt belangrijke kern van de zaak: soevereiniteit. Soevereiniteit, verantwoordelijkheid en democratie. Sprekend als een Welsh Brit die gelooft in het fundamentele recht van landen om volwaardige soevereine staten in de wereld te zijn, zou het inmiddels duidelijk moeten zijn dat het mislukte EU-project gaat over het uithollen en vernietigen van de soevereiniteit van naties in plaats van ze te beschermen.

Ik ben trots op mijn land Wales. Ik ben er trots op uit een levendig land te komen dat niet bang is om te vechten voor zijn bestaansrecht in een wereld van diverse, prachtig verschillende naties op aarde.

Mijn patriottisme is niet gebaseerd op haat tegen een ander land of volk, bekrompenheid of isolationisme. Het is gebaseerd op liefde voor mijn eigen land en op het rationele concept van het fundamentele recht van naties op soevereiniteit op aarde – een gedachtemisdaad voor de huidige zelfbenoemde liberale elite.

Degenen die echt van Europa houden en haar opmerkelijke culturele rijkdom en diversiteit koesteren, weten dat dit juist de eigenschappen zijn die de elites van de afbrokkelende superstaat van de EU willen verzwakken en uiteindelijk vernietigen als ze hun zin krijgen. En massale, onbelemmerde migratie is maar één manier waarop ze dat zullen proberen. De mensen van Europa realiseren zich dat ze zijn bedrogen door de elites van hun landen en moeten beginnen hen ter verantwoording te roepen en een licht te laten schijnen op al hun leugens.

(Dit is een verkorte en aangepaste versie van een eerder artikel getiteld ‘Vote no to EU enslavement’: http://sovereignwales.com/2016/06/20/vote-no-to-eu-enslavement/ )