Over katholiek zijn

Ik schreef eerder dat ik katholiek was opgevoed. Dat had natuurlijk Rooms Katholiek moeten zijn.

Katholiek betekent algemeen of universeel.

Je kunt dus Katholieke Kerk letterlijk vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Eerder schreef ik dat de eerste christenen in “vergadering” of “gemeenten” bijeen kwamen.

Het begrip rooms-katholiek is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen diegenen de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome.

De leden van de katholieke kerk belijden de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarom zijn er veel soorten katholieke stromingen want veel stromingen die niet bij Rome horen belijden dit ook. Beter is dan te schrijven over de algemeen christelijke kerk. Want het is wel duidelijk dat ik niet meer bij “Rome” wilde horen. helemaal niet meer toen ik ging begrijpen dat Rome de voortzetting is van de baälverering. Rome staat voor satanisten. Het was een bittere pil om te slikken: eeuwenlang zijn mensen misleid, gekleineerd. levens verwoest door de macht van de kerk. Levens verwoest door de macht van lucifer. Want die macht strekt zich natuurlijk ook uit tot de andere georganiseerde religies. Overal waar dogma’s gedicteerd worden waarmee mensen onder de duim worden gehouden is de macht van lucifer aanwezig. Denk niet dat je er makkelijk onderuit komt want de satanische macht is overal.

Wie is in staat in te zien dat alles begon met de opstand van lucifer in de hemel met een derde van de engelen in zijn kielzog? Veel mensen geloven niet in andere dimensies, in andere verschijningen.

Maar het is dwaas te denken dat de aarde de enige planeet is. waar leven is. Dat de mens de hoogste orde in de schepping is. Ik schrijf bewust schepping en niet evolutie want daarin geloof ik ook niet meer. Ook daarin zijn we misleid door de vrijmetselaar Darwin. Het is geen bewezen wetenschap Net zoals de klimaatopwarming door de schuld van de mens een bewezen wetenschap is. In de wetenschap onderzoek je alles en je houdt alles open tot andere feiten bekend worden. Ook wetenschappers worden gekocht om te misleiden, net zoals politici.

Vroeger dacht ik om het kwaad te kunnen begrijpen ik de politiek moest begrijpen, of de psychologie. Het kwaad was de schuld van “het kapitalisme” of het “communisme”’ enz. Als dat bestreden zou zijn. zou het goed komen met de wereld.

Waarom kan de mens niet in vrede leven? Waarom kunnen we niet genieten van de schepping met zijn overdaad? Waarom kunnen we God niet eren voor alles wat Hij ons gaf?

Het complot van lucifer is gericht tegen God en Zijn Schepping. Die mag van lucifer niet slagen.

Dit zie je vaak terug in menselijke verhoudingen waar mensen de goede bedoelingen van goedwillende mensen in besturen, in instituties, in onderwijs, politiek of zorg dwarsbomen omdat die mensen niet mogen slagen. Dit komt bv. voort uit jaloezie. Je ziet dat overal terug. dat is uiteindelijk de jaloezie van lucifer.

Lucifer strijdt tegen God en de mensheid en gebruikt de satanische religie (“synagoge van satan” waar Jezus het over had en dat ik al eerder aanhaalde)

Lucifer spiegelt alles dus ook de bedoelingen van God.

God schept uit liefde en vreugde en geeft de mens een vrije wil voor Hem en Zijn Schepping te kiezen. Lucifer vernietigt en gebruikt mensen voor vernietiging. In de piramide van organisaties die de mens onderdrukken zijn de chazaren, de vrijmetselaars, de jezuïeten en andere geheime genootschappen ( denk aan Bilderberg) instrumenten voor lucifer om de mensheid te vernietigen. Zij planden de wereldoorlogen en revoluties.

Bilderbergconferentie 2005: Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval.”

Bilderberg lid Michael Rothschild (tot op dat moment de allerrijkste wereldburger) zegt op de Bilderberg Conferentie in Duitsland in 2005 het volgende:

“Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.

Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

– Michael Rothschild –

Bilderberg Conferentie Duitsland

2005

De bijbel zegt het volgende:

“De leiders van deze tijd, van wie de macht teniet gaat, spannen samen tegen God. De machthebbers van deze tijd weten niets, begrijpen niets; in duisternis wandelen zij rond. Alle grondvesten der aarde wankelen.”

(1 Kor.2:6 en 8; Ps.2:1; PS.82:5)

Onze leraren, onze leiders die ons de weg zouden moeten wijzen hebben gefaald. Er waren echter altijd goedwillende mensen die helaas in de verkeerde instituties op de verkeerde plekken zaten en moesten opboksen tegen kwade machten.

Wat we op aarde zien gebeuren is een fysieke manifestatie van de oorlog die zich afspeelt in de etherische wereld. (hemelse wereld)

Ik heb lang moeten worstelen met de bijbel. Wat is dat voor een boek? Zoveel meningen, zoveel misleidingen. De wereld moest ontvoerd worden en de wereld moest bij God vandaan. Dat gebeurt zeer succesvol. Alles wordt belachelijk gemaakt. We geloven niet meer in sprookjes toch? (begrepen we de boodschappen maar!)

Begrepen we maar dat de strijd die lucifer strijdt, niet een sprookje is maar werkelijk gebeurt en de oorzaak is waardoor de mensen zich van God verwijderen, zodat hij ze als slaaf voor de eeuwigheid

fysiek, mentaal en spiritueel kan knechten. We moeten begrijpen dat er andere werelden en andere entiteiten zijn. Dat de strijd van lucifer in de hemel daadwerkelijk plaatsvond en dat Michaël hem verslagen heeft waarna hij uit de hemelse sfeer is verwijderd door God samen met 1/3 van de engelen/wezens die hij meenam in zijn rebellie.

Oudere Christenen kennen de verhalen nog wel maar hen is zelden geleerd wat de diepe betekenis is.

In een ander stuk zal ik over lucifer gaan schrijven. IK zal ook nog over vrijmetselarij schrijven als ik de tijd ervoor krijg.

Dat ik niets met Rome te maken wil hebben, wil niet zeggen dat ik geen christen zou willen zijn. Juist nu ben ik me bewust van wat geloven werkelijk inhoudt. Ik ben wakker geworden, zij het wat laat.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://creation.com/6000-years
https://nl.qwerty.wiki/wiki/Timeline_of_Christianity
https://www.franklinterhorst.nl/De%20Schepping.htm
http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.city-journal.org/faith-western-civilization