Over wat er aan de hand is

Veel mensen worden wakker maar velen slapen nog. Als er dan een bericht komt over bv. een politiek proces t.a.v. Wilders denken veel mensen:” in wat voor bananen republiek leven wij? “.

Maar de wakker geworden mensen hebben dit al eerder gezien en ook opgemerkt dat ook Nederland een deep state heeft. Ze praten er weinig over om dat ze dan belachelijk gemaakt worden en ze krijgen vaak te horen dat ze dan zgn. complotgelovers zijn. Ze kijken wel uit om veel te praten.

Ik wil niet zo zeer over politiek schrijven maar ik ontkom er niet aan.

Onze politiek is ook gekocht. Politici worden uitgenodigd bij bv. de Bilderbergconferentie en ze vinden dat een eer. (dit jaar o.a. groenlinksers, eerder mensen van de pvda) Maar ze zijn daar naar toe uitgenodigd om orders te ontvangen en ze zitten dan in de val. Ook zitten er politici bij de vrijmetselarij en sommigen hebben daar hoge graden. Ze moeten orders uitvoeren. In die zin is ons land al lang niet meer van ons. Een vrolijke grijns wordt dan een verbeten strakke bovenlip. Een politicus die eerder zei dat de multiculturele samenleving is mislukt, kan zomaar 180 graden omdraaien. Als je in de greep bent van de “elite”is er geen vrije keuze meer maar alleen nog maar verraad. Verraad naar je volk toe maar ook naar je eigen ziel. Je hebt je ziel verkocht aan de duivel. Voor macht, voor geld, voor aanzien of omdat ze ervoor gezorgd hebben dat je chanteerbaar bent.

De agenda van de elite wordt uitgerold en dat doen ze recht in ons gezicht.

De doelen van de macht ( de elite, de cabal, de illuminatie, de sabbateans of welke naam je geeft) zijn:

-een eenheidsregering / nieuwe wereldorde (NWO) vestigen met een verenigde kerk en een monetair systeem onder hun leiding

-de totale vernietiging van alle nationale identiteit en nationale trots

-de vernietiging van religie, in het bijzonder, de christelijke religie. (eerder schreef ik al dat christenen de meest vervolgde mensen op aarde zijn) Met uitzondering van hun eigen creatie, te bewerkstelligen en tot stand te brengen in een wereldreligie omdat de mens een uitlaatklep nodig heeft. Maar ook in pseudoreligies zoals de klimaatreligie

-het vermogen om elke persoon te controleren door middel van mind control en “techonotronics”

-industrialisatie saboteren en de rijkdom van rijke landen vernietigen behalve die van de computer- en service-industrie. Industrie mag alleen in goedkope landen en de rijke landen moeten verarmen.

-bij de industriële vernietiging, zullen drugsverslaafden gemaakt worden (opium, heroïne, cocaïne en synthetische drugs) om de bevolking te verzieken en uit te roeien. ( afvoer van “overtolligen”)

-het gebruik van drugs wordt aangemoedigd en en uiteindelijk gelegaliseerd en pornografie wordt een “kunstvorm” die algemeen wordt aanvaard en uiteindelijk vrij algemeen wordt. En de seksuele “vrijheid” wordt gestimuleerd. Het gezinsleven ontwricht en de verhoudingen man-vrouw geproblematiseerd. Ze weten dat het conservatieve gezin een groot gevaar vormt. (er worden niet voor niets honderdduizenden alleenstaande mannen uit de derde wereld naar Europa gebracht)

-alle wetenschappelijke ontwikkeling onderdrukken, behalve voor degenen die door de illuminati als heilzaam worden beschouwd. Ons onderwijs is “uitgekleed” en onze universiteiten zijn “geïnfiltreerd”. Goede wetenschappers kunnen worden gekocht. Slechte kunnen worden omgekocht om de gewenste boodschappen uit te dragen.

-beperkte oorlogen in de ontwikkelde landen en verhongering en ziekten in de derdewereldlanden, de dood van drie miljard mensen in het jaar 2050, mensen die zij “nutteloze eters” noemen

-de morele vezel van de natie verzwakken en arbeiders in de arbeidersklasse demoraliseren door massale werkloosheid te creëren door middel van de ene crisis na de andere en het vervolgens “beheren” van dergelijke crises . Dit zal de bevolking verwarren en demoraliseren in de mate waarin er te veel keuzes worden gemaakt, apathie op grote schaal zal het gevolg zijn.

-nieuwe culten introduceren en eigen culturen verzwakken.

-verspreiding van religieuze sekten zoals de moslim broederschap , het moslim-fundamentalisme -een totale ineenstorting van de economieën van de wereld veroorzaken en een totale politieke chaos veroorzaken.

-De supranationale instellingen zoals de Verenigde Naties , het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Bank of International Settlements (BIS) steeds meer macht geven en voor zover mogelijk, de lokale instellingen minder effectief maken.

-alle regeringen van binnenuit te ondermijnen

-een wereldwijd terroristisch apparaat zoals bv. Al-Quaida,en ISIS organiseren en met terroristen onderhandelen wanneer terroristische activiteiten plaatsvinden.

-de controle krijgen over het onderwijs

We horen dit niet te weten maar steeds meer wordt door moedige mensen naar buiten gebracht. Via brochures, boeken, alternatieve media en klokkenluiders.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid in een schijn realiteit leven ( ik heb eerder geschreven over de grot van Plato) , waarbij historici, journalisten en “opvoeders” samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze waarneming en onze ervaring wordt gevormd door een geheim occult genootschap, wat betekent dat onze cultuur niets anders is dan een uitgebreide psy-op. (psychologische oorlogsvoering) Dat wil zeggen dat ze zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. ( ik schreef al eerder dat de machthebbers psychopaten en/of narcisten zijn anders kun je zo niet leven. Ik schreef ook: misschien denk je: “dat doen ze toch niet” en ik schreef: nee, wij niet, maar zij wel”) De mensheid is in de greep van een wrede” satanische sekte” waarvan macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op sport en spelen, op verdovende invloed van film en tv, porno, drugs en drank en allerlei ander “vermaak” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Deze “elite” heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste “leiders” zijn of poppen aan het touwtje of verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in “het paradijs der dwazen” woont. Er blijken zaken regelmatig dan ook toch nog weer extremer dan je dacht. Misschien schrijf ik daar nog over. Het blijft moeilijk. Niet alleen om een hete aardappel door te slikken maar ook om te schrijven over zaken die zo gevoelig liggen. (denk aan de Chazaren waar ik al over schreef) Maar weet dat de elite nergens voor terugdeinst en weet dat lucifer zijn offers iedere dag eist.

Hoe kan het dat er in 4 jaar tijd 1600 kinderen uit azc’s verdwijnen en er zo weinig opstand is?Laat staan dat er een regering over valt?

Er zijn diverse groepen van deze elite aan de linkerkant en de rechterkant van het politieke spectrum

bezig. Maar alles is terug te voeren naar de instrumenten van lucifer.

De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Over William Guy Carr schreef ik eerder. Uit zijn boek “Pawns in the game” (pionnen in het spel) :

We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent: “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Het boek gaat verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je vindt op internet sites waar je het boek gratis kunt downloaden.

Je vindt ver gezocht? Of zie je toch wel wat bewijzen?

Om depressief van te worden? Ja en nee.

Lucifer werkt via mensen en mensen maken fouten. Waarheid wordt altijd wel een keer achterhaald.

Het slechte nieuws is tevens het goede nieuws. Lucifer weet dat zijn tijd er bijna op zit. De “elite” weet dit en daarom zie je dat er zo genadeloos door de elite gehandeld wordt.

Het slechte nieuws voor die elite is dat er zoveel mensen wakker worden en kennis krijgen. Dat is ons goede nieuws. God had alles voorzien en lucifer een tijdslimiet gegeven. Die tijd zit er bijna op.

We moeten nog door een diep dal maar het plan van God is om een definitief einde te maken aan de wereld van lucifer en zijn kompanen.

Wie iets van de bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders/de elite proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Met hun plannen voor een wereldregering en een wereldreligie. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en satan wil chaos. Lucifer leeft van de vernietiging. God mag van hem niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en lucifer doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God die in het Israël van het OT is geopenbaard. De “machten van de duisternis”zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de “elite” zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Jezus is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Jezus.

Het Oude Testament maakte al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de macht der duisternis: het gehoornde wezen “de heer der chaos” waar velen tegenwoordig zo verrukt van zijn.

(zie eerdere artikelen over de muziekindustrie en zie fotobijlagen) Achter alle samenzweringen zit satan, Gods tegenstander, die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de “Overste der Wereld” rond als een “brullende leeuw”, zoekende wie hij zal verslinden. Jezus zelf ontkende bij de “Verzoeking in de Woestijn” op geen enkele wijze satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het kwaad juist tegen de tijd van Jezus wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het “beest”. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. De samenzweringen waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. De wereld wordt massaal door hun leiders bedrogen. Achter de schermen van het wereldtoneel en uit het zicht van de niet-ingewijde wereldburgers hebben de illuminatie, vrijmetselaars, skulls&bones, bilderbergers, trilaterale commissie, bohemian grove- zich verenigd en hebben ze zich zo volledig via de deep state met de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek verweven, en via hen met de deep states van alle landen.

Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen, worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd of gezelf/ver/moord. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat dit niet het geval was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in “ legenden”, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen is hun invloed soms subtiel soms overduidelijk als je het wilt zien, maar ze zijn altijd aanwezig. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels. Ze stoppen onze ogen vol met hele en halve waarheden via bv. de muziekindustrie en films en clips (denk aan het laatste songfestival en aan de show van Madonna waar de satanische wereld openlijk getoond wordt en je in het decor de val van de westerse wereld wordt voorgeschoteld d.m.v. omvallend Vrijheidsbeeld bv.)

Gods profetische blauwdruk in de bijbel, geeft een inzicht hoe het er in de “laatste dagen” zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Merkwaardig genoeg ontkennen sommige conservatieve christenen het bestaan van de Nieuwe Wereld Orde en zien totaal niet wat er gaande is. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. Ze zullen ook hun hulde betuigen aan de NWO.

Over Openbaringen:

“ De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos

Openbaring 1:3 Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…

Openbaring 3: 7-13;

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt” Openbaring 3: 7-13.

Het boek Daniël zegt dat er een explosie van kennis zal zijn in de eindtijd en dat mensen snel heen en weer zullen reizen. (Daniël 12:4) En dat is wat er nu gebeurt.

Conspirators ‘Hierarchy – The Story of The Committee of 300 door Dr. John Coleman

http://educate-yourself.org/cn/johncolemancommof300order14mar05.shtml

Het Tavistock Institute of Human Relations door Dr. John Coleman (3 oktober 2006

http://educate-yourself.org/cn/tavistockarticlesindex04jun04.shtml

Dr. John Coleman. (Geschreven ca. 1993)

http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml#top
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369

NY Times: “Kinderen zijn slecht voor het Milieu”

New York Times suggereert een 1-kind beleid: “Het hebben van kinderen geeft een hoge koolstof impact”

Het hebben van kinderen is de zekerste manier om uw koolstof footprint explosief te laten stijgen, volgens een nieuwe studie van statistici aan de Oregon State University.

NY Times Eugenese propaganda “kinderen maken u ongelukkig”

Gedwongen abortus en sterilisatie om aarde te redden