20210729 Over coronanieuws

Niemand kan 7 dagen per week 24 uur nieuws volgen. Niemand wil dat, kan dat. Al helemaal niet over corona. We moeten echter weten wat er aan de hand is. Hoe propaganda werkt, hoe we miesleid worden. Over de hele wereld zitten echter mensen achter toetsenborden echt hard te werken om te proberen de waarheid te achterhalen en te verspreiden. Daarom worden sites aangevallen en zullen we het wel een keer meemaken dat “ze” proberen het hele internet plat te gooien. Voor zover mogelijk moeten we proberen waarheid te achterhalen en door te geven. Echter er is een maar: we moeten ons niet gek laten maken. We moeten niet in de greep van de angst komen. Dat willen “ze” graag: onze verdeeldheid, onze angst. Wees sluw en slim als de slang en argeloos als de duif.

Frontnieuws heeft dagelijks goede artikelen. Je kunt ze beter iedere dag volgen.

via Frontnieuws

De nieuwe COVID wurggreep, manipuleert, bedriegt; het is een variatie op de oude, opnieuw aangekleed en leidt nergens toe – behalve fascistische tirannie

juli 29, 2021

© mana5280 op Unsplash

Vraag: Hoe gevaarlijk is de Deltavariant? Antwoord: Er is geen Deltavariant. Omdat er nog nooit een origineel SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd, schrijft Jon Rappoport.

Vraag: Waarom horen we dat het merendeel van de nieuwe gevallen van COVID-19 zich voordoet bij de ongevaccineerden?

Antwoord: “Een geval” betekent een positieve PCR-test. De test spoort geen virus op. Maar aangezien mensen die positief testen gevallen worden genoemd… denk er eens over na. Mensen die gevaccineerd zijn, worden veel minder vaak getest dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Daarom zal het lijken alsof “de meeste nieuwe gevallen” zich voordoen bij de ongevaccineerden.

Bovendien heeft de CDC een wijziging aangebracht in de manier waarop gevaccineerden worden getest. De gevoeligheid van de test is voor hen verminderd, wat betekent dat er minder resultaten zijn die wijzen op “geïnfecteerd met het virus”. Dit is regelrechte manipulatie. Ongevaccineerden worden nog steeds met een hogere gevoeligheid getest, wat betekent dat meer van hen “geïnfecteerd” lijken te zijn.

Vraag: Deskundigen zeggen dat het vaccin een infectie met het virus misschien niet voorkomt, maar wel de kans op ernstige ziekte of ziekenhuisopname sterk vermindert. Is dat waar?

Antwoord: De 3 grote klinische proeven met het vaccin waren alleen ontworpen om aan te tonen dat het vaccin bescherming kon bieden tegen milde ziekte, zoals hoest, of rillingen en koorts.

Vraag: Over de hele wereld dreigen politieke leiders met of gelasten zij nieuwe lockdowns, omdat te veel mensen het vaccin weigeren. Is dit iets anders dan een pressiemiddel om mensen te dwingen de prik te nemen?

Insider tip: Tegen OPC en vitamine C lijkt het Coronavirus gammel – de media zwijgen!

Antwoord: Het is exact een pressietactiek om het verplichten, het dwingen, het demoniseren en in quarantaine plaatsen te rechtvaardigen.

Vraag: Los van de vraag of het vaccin noodzakelijk of effectief is, is het wel veilig?

Antwoord: Hier zijn de laatste Amerikaanse CDC cijfers die ik heb, zoals samengesteld door Children’s Health Defense. De statistieken zijn afkomstig van VAERS, het nationale Vaccine Adverse Event Reporting System. “VAERS-gegevens die vandaag zijn vrijgegeven door de CDC toonden een totaal van 463.457 meldingen van ongewenste bijwerkingen uit alle leeftijdsgroepen na COVID-vaccins, waaronder 10.991 sterfgevallen en 48.385 ernstige verwondingen tussen 14 dec. 2020 en 9 juli 2021.”

Er zijn twee chronische problemen met VAERS. De rapporten over letsels worden niet bestudeerd om te bepalen welke letsels het gevolg waren van een vaccin en welke niet. En er is een enorme onderrapportage van kwetsuren, omdat de meeste Amerikanen niet weten wat VAERS is of aarzelen om een melding te doen. Verreweg het tweede probleem is het grootste: onderrapportage.

Sommige analisten hebben gesuggereerd dat, om een redelijk nauwkeurige telling te krijgen, de gerapporteerde aantallen met 10 moeten worden vermenigvuldigd.

De bekende studie van Harvard Pilgrim Health Care, Inc. over VAERS uit 2010 stelde onomwonden:

Ongewenste bijwerkingen van vaccins komen vaak voor, maar worden te weinig gerapporteerd, met minder dan één procent gerapporteerd aan de Food and Drug Administration (FDA). Lage meldingspercentages verhinderen of vertragen de identificatie van ‘probleemvaccins’, waardoor de gezondheid van het publiek in gevaar kan worden gebracht.

Op grond van de bevindingen van die studie zou je het aantal gerapporteerde verwondingen door vaccins met 100 moeten vermenigvuldigen om tot een juist cijfer te komen.

Het aantal kwetsuren en sterfgevallen door vaccins is enorm. In elke andere situatie dan de huidige neppandemie, zou het vaccinatieprogramma zijn gestopt. Geannuleerd.

Vraag: Er zijn berichten over veel nieuwe COVID-gevallen in gebieden of staten die niet al vroeg in 2020 strikte COVID-maatregelen hebben toegepast. Zijn deze berichten legitiem?

Antwoord: Het “aantal gevallen” kan worden gemanipuleerd door de gevoeligheid van de PCR-test te veranderen, wat op zijn beurt het testresultaat verandert. De betrekkelijk weinige eerlijke politici in de wereld zouden deze mogelijkheid zorgvuldig moeten onderzoeken, indien de “aantallen gevallen” in hun gebied plotseling stijgen.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Een ander artikel:

Reiner Fuellmich: “De huidige crisis heeft niets met volksgezondheid te maken”

juli 29, 2021

De Duitse advocaat Reiner Fuellmich heeft onlangs een interview gegeven aan de Franse media France Soir. Fuellmich legde onder meer uit dat door de wereldwijde impact van de mede door hem opgerichte Corona Comité pogingen om de commissie te infiltreren door mensen die zich zogenaamd zorgen maken over “gender”, “klimaatverandering” of andere modewoorden, nu aan de orde van de dag zijn.

Aangezien professor Sucharit Bhakdi kandidaat is voor de partij Die Basis, is deze partij nu ook het voorwerp van infiltratiepogingen. Reiner Fuellmich van zijn kant zal zich niet in de politieke arena wagen, te meer daar volgens Viviana Fischer, mede-oprichtster van het Corona Comité, niet kan worden uitgesloten dat de Duitse regering de voor 26 september geplande parlementsverkiezingen zal annuleren vanwege “de opkomst van de dissidenten”.

Tot dusver heeft het Corona Comité 118 getuigen uit de hele wereld gehoord; voor de heer Fuellmich is dit nu meer dan genoeg om een geheel van bewijzen op te bouwen, met name over de overduidelijke nutteloosheid van de “PCR”-test die van zijn oorspronkelijke functie is ontdaan en door professor Drosten van het Charité-ziekenhuis in Berlijn wordt gepropageerd. Deze laatste kreeg volgens hem de opdracht een “valse pandemie van gevallen” – in plaats van patiënten – te creëren en zo de fabel van een leger van asymptomatische patiënten te doen ontstaan. Door middel van de 45 amplificatiecycli die Prof. Drosten aanbeveelt, is het in feite gemakkelijk om bijna 100% valse positieven te bereiken waarmee in de massa angst kan worden gezaaid en waarmee experimentele stoffen in de algemene bevolking kunnen worden ingespoten. Hetzelfde is onder meer in een recent interview door de voormalige vicepresident van Pfizer gezegd.

Volgens Reiner Fuellmich wordt vooral de aandacht van het publiek afgeleid. De huidige crisis heeft niets met de volksgezondheid te maken. Voor hem is het de grootste vermogensoverdracht van de middenklasse en de kleinburgerij naar een handvol oligarchen in de moderne geschiedenis. Deze oligarchie had in 2008 van de kaart moeten worden geveegd vanwege haar criminele gedrag tijdens de Subprime mortgage crisis ; zij overleefde en doet het opnieuw, alleen erger.

Bovendien worden de zogenaamde anti-covid injecties volledig door de belastingbetaler gefinancierd, zonder nettokosten voor de laboratoria. Voor de advocaat is het vermeende doel de bevolking te verminderen, terwijl de slachtoffers zelf de rekening betalen. Dit is een stelling die wordt versterkt door enkele van de meest beruchte banden tussen de Britse Eugenics Society (Galton Institute) en de promotors van de injectiecampagne.

Reiner Fuellmich bericht over de indiening van een rechtszaak in de staat Alabama in de derde week van juli door de advocaat Thomas Renz uit Ohio namens een groep artsen. De kern van de rechtszaak is de getuigenis van een computerdeskundige die schat dat het aantal gerapporteerde vaccindoden in de VS ten minste 45.000 mensen bedraagt, in plaats van de 11.000 of 12.000 die officieel zijn erkend, omdat met de gegevens is geknoeid. De advocaat wijst erop dat het hier gaat om gerapporteerde sterfgevallen en dat deze dus waarschijnlijk in de diverse databanken zullen worden aangetroffen – terwijl uit alle wetenschappelijke studies blijkt dat de meldingen ondervertegenwoordigd zijn met een orde van grootte van 1 op 10, in vergelijking met de werkelijke ongevallen.

Wat de gerechtelijke actie betreft, meent Reiner Fuellmich, gezien de mate van corruptie in de rechtbanken in Duitsland en andere westerse landen, dat een dergelijke actie alleen niet zal volstaan zonder het op gang brengen van grote mobilisaties op straat. Advocaten die verbonden zijn aan het Corona Comité hebben echter reeds verschillende collectieve rechtszaken aangespannen, waarvan er één momenteel voor het Hooggerechtshof van Ontario en een andere, zeer belangrijke, voor de rechtbanken in Zuid-Afrika dient. In India, een ander land dat hard is getroffen door de eerdere campagnes van Bill Gates’ Vaccine Alliance (GAVI), vechten advocaten en organisaties ook terug.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

En een ander artikel:

Tweede Franse ziekenhuis roept op tot onbeperkte staking tegen gedwongen vaccinatie

juli 29, 2021

De vakbond SUD Santé Social van het ziekenhuis Édouard-Herriot in Lyon heeft een stakingsaankondiging ingediend om zich te verzetten tegen de verplichte vaccinatie van zorgverleners en de uitsluiting van ongevaccineerde patiënten. De staking begint op 29 juli, voor onbepaalde tijd, bericht Freewestmedia.com.

Op 23 juli heeft de vakbond SUD Santé Social van het Édouard-Herriot ziekenhuis in Lyon een staking “voor onbepaalde tijd” aankondiging die op 29 juli om 6 uur ’s ochtends zal beginnen, en die alleen zou eindigen als “het resultaat van de onderhandelingen gunstig is voor de eisen”.

De stakers verzetten zich tegen de verplichte vaccinatie van zorgverleners – die op 12 juli door president Emmanuel Macron werd aangekondigd en in september van kracht moet worden – en eisen “het niet ontslaan van ongevaccineerde ziekenhuismedewerkers”. Deze mogelijke sanctie is inmiddels door het parlement verworpen, maar personeelsleden die weigeren zich tegen Covid-19 te laten vaccineren, riskeren een werkverbod en opschorting van loon.

In een brief aan de directie van het ziekenhuis, gepubliceerd op de Facebookpagina van de vakbond, eist het stakende personeel ook dat Covid-19 systematisch erkend wordt als arbeidsongeval en vraagt het de directie dat “de toegankelijk van openbare diensten voor iedereen is, te respecteren”.

Zoals gemeld door Le Progrès, verzet het personeel zich tegen de discriminatie van patiënten op basis van hun vaccinatiestatus: “Wij weigeren hun classificatie aan de ingang van onze openbare gezondheidsinstelling”. De dreiging is autoritair en infantiliserend, aldus de vakbond. “Het is te onmenselijk”, aldus Chaïbia Khaif-Janssen, voorzitster van de vakbond. Zij sprak over de vaccinatieplicht voor zorgverleners op BFM Lyon: “Het stigmatiseert, het straft, het straft de ziekenhuismedewerkers die al meer dan anderhalf jaar zo hard werken om deze pandemie te bestrijden en dit is het resultaat. Het feit dat zij hen bedreigen, drijft hen tot het uiterste. Sommigen wachten op het vaccin van Sanofi, anderen willen wachten tot ze een beetje zicht hebben op mRNA-vaccins, en er zijn nog tal van andere redenen. Maar de dreiging is autoritair, het is infantiliserend. Het is te hardvochtig”.

Dit is de tweede onbeperkte stakingsaankondiging die in Frankrijk is ingediend. Dezelfde aankondiging werd onlangs ingediend in een ziekenhuis in Montélimar. De afdeling CGT van de ziekenhuisgroep Portes de Provence, in de Drôme, heeft een onbeperkte staking aangekondigd om zich te verzetten tegen de verplichte inenting van zorgverlener

“Wij weigeren de vaccinatieplicht, wij vragen meer transparantie, wij missen perspectief ten aanzien van dit vaccin”, aldus Elsa Ruillère, adjunct-secretaris van de CGT van de ziekenhuisgroep Portes de Provence (GHPP), in Montélimar in de Drôme, in een gesprek met France Bleu. Een dag eerder had de vakbondsvertegenwoordigster zich over deze beslissing uitgelaten tijdens een televisie-interventie op RMC, waarin zij onder andere “discriminerende” en “sektarische” overheidsmaatregelen aan de kaak had gesteld.

De CFDT, de vakbond die de meerderheid vormt, heeft van zijn kant geweigerd de staking te volgen. Op dit moment zijn al zo’n 300 tot 400 mensen gevaccineerd, op een totaal personeelsbestand van zo’n 2000 zorgverleners.

“De meerderheid van de leden heeft ingestemd met een staking, ze zullen in alle diensten zijn”, onderstreepte de vakbondsman van de CGT. “We hebben zorgverleners die ontslag nemen, besluiten zich te heroriënteren, hun roeping opgeven. Ik stel de regering deze vraag: wat gaat u doen als 40 procent van de zorgverleners ontslag neemt?”

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Frontnieuws

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.