In mijn vorige stuk over de cabal en cabbala heb ik het over antisemitisme gehad.

Maar dat is niet het enige moeilijke met het hebben van kritiek, die roep over antisemitisme. Wat kritiek betreft heeft de elite ons steeds meer in de tang. Als we kritiek hebben op de islam zijn we islamofoob en als we iets vinden van homoseksualiteit dat niet in hun straatje past, zijn we homofoob.

Heeft u wel eens van christofobie gehoord? Waarschijnlijk niet. Het christendom mag je belachelijk maken zoveel je wilt. Je mag God lasteren, Zijn Zoon en de christenen die geloven in God, Zijn Zoon en de Heilige Geest. Niemand die met christofobie op de proppen komt bij kritiek. Christenen zijn de meest vervolgde mensen op aarde. (je denkt misschien dat het moslims zijn maar het zijn christen die het meest vervolgd worden. Begonnen als grote groep in het Midden Oosten, is daar weinig meer van over) Ook al zijn veel christenen `cultuur` christenen, zij zijn de mensen die je moet treffen. Hun feestdagen moeten zoetjesaan verdwijnen of een andere naam krijgen, hun gebruiken mogen belachelijk gemaakt worden en ze worden wreed vervolgd.

De elite heeft onze maatschappij geseksualiseerd en heeft homoseksualiteit bijna tot norm verheven. Het gezin was altijd de hoeksteen van de christelijke samenleving maar dat gezin moet kapot gemaakt worden. Kinderen worden ingezet in de volwassen wereld voor propaganda en als seksuele wezens. We zien steeds jongere fotomodellen, die steeds seksueler worden. Als behoudende christenen de Nashvilleverklaring ondertekenen, worden ze belachelijk gemaakt en worden er zelfs kamervragen gesteld. Terwijl dat niet bijna nooit gebeurt bij de islamideologie. Hier zit een patroon in. Dat patroon is ontworpen door de elite en wordt via o.a. de muziek- film – en modellenwereld aan ons opgedrongen. Je kunt hier bijna geen kritische opmerkingen over maken maar onze wereld is “seksueel” volkomen losgeslagen.

Steeds weer in mijn vorige stukken schreef ik over lucifer. Alles begint bij lucifer, satan. De huidige macht in deze wereld is in handen van mensen die hem aanbidden. Deze machthebbers voeren tot nu toe een “cultuuroorlog” maar zinnen op de derde wereldoorlog.

Alles en iedereen wordt gecontroleerd en gehersenspoeld door het misdadige systeem dat tot doel heeft de mensheid tot slaaf te maken door gender (familie), religieuze, raciale en nationale identiteit te ondermijnen. Ze gebruiken de vrijmetselarij en het georganiseerde jodendom om dit doel te bereiken. Zij willen de echte joden en de christenen uitroeien want zij vormen het geweten van de wereld. Zij weten wie God is en de satanisten verafschuwen het woord God. Maar ze verafschuwen Jezus ook. Joden en christen weten van de immanentie van God. Met de immanentie van God bedoelt men de stellingname dat God voortdurend van nabij aanwezig is, als een innerlijke drijvende kracht die de volledige schepping doordringt en is men van mening dat God ingrijpt in de schepping, dat de wil van God tot op de dag van vandaag de gebeurtenissen beïnvloedt. Satanisten geloven in zichzelf. Zij geloven dat ze (half) goden kunnen worden en verwerpen deze immanente God en Zijn macht. Lucifer vond dat hij gelijk was aan God en zelfs beter kon zijn dan God. Hij vond dat hij minstens dezelfde rechten had als God en werd uit de hemel gegooid met zijn volgelingen. Hij schiep zich een wereld waarin hij aanbeden wenst te worden en belooft zijn aanbidders dat zij kunnen worden zoals hij en zijn kompanen. Satanisten kunnen het woord God niet aanhoren omdat zij van mening zijn dat deze scheppende God die christenen als de ware God zien, niet bestaat en dat zij zelf die scheppers zijn. Zij scheppen echter een wereld van negativiteit. Satanisten zijn er voortdurend op uit om mensen tegen elkaar uit te spelen. Hun doel is de mens, de mensheid te laten mislukken. Ze ondermijnen de mens om zo de schepping van God te laten mislukken en hun eigen gelijk aan te tonen. Satan heeft eerst de mens aangelokt en vervolgens zodanig beïnvloed dat de mens zijn slaaf werd. De mens heeft echter kennis gekregen en weet van zijn goddelijke tehuis. De strijd die ontbrandde was de strijd van de wens van de mens om terug te keren naar God en de duivelse kracht van lucifer om de mens voor zich zelf als slaaf te houden. het is de strijd tussen goed en kwaad.

De gewone mensen willen niets liever dan hun vermogens tot het geven liefde en zorg aanspreken en hun eigen creatieve vermogen. Op die manier willen ze meedoen in de samenleving maar de satanisten kennen die vermogens van geven liefde en zorg niet. Ze kennen God niet die uit liefde en vreugde schept. Zij zien niet wat gewone mensen wel zien. Daarom willen zij dat wij worden zoals zij: ontkenners van het bestaan van God. Daarom beïnvloeden zij al eeuwen lang onze samenleving zodanig dat wij tot slaven gereduceerd worden. Ze ontkennen dat de mens een goddelijke ziel heeft die is verbonden met een hogere spirituele en morele macht. Wij zijn inmiddels mentale gevangenen van een doodcultus. We lijden inmiddels aan cognitieve dissonantie waarover ik al eerder schreef. In plaats van te gehoorzamen aan God en geweten, worden we gedwongen om de “sekteleiders” en hun “medewerkers” te gehoorzamen. Zij die in God geloven worden vervolgd. Door het ontkennen van onze Goddelijke ziel, worden wij voor hen gedefinieerd als een soort dieren die kunnen worden getraind en afgemaakt indien nodig. Bij fals flag operaties telt een mensenleven niet. En er zijn er al zoveel geweest! Ik ga geen voorbeelden geven want veel lezers zullen niet geloven wat de boven hen gestelden allemaal hebben gedaan. Bush jr. heeft zich eens laten ontvallen: “ ..als de mensen wisten wat wij gedaan hadden, sleurden ze ons door de straten en lynchten zij ons…”wel, veel is bekend. maar de slapende mens wil dat niet geloven en denkt echt dat mensen die erover schrijver “complotdenkers” zijn. Er bestaat zelfs een top tien van valse vlag operaties.

De MSM ( zie het journaal dezer dagen) vertellen ons dat we een gelukkig volk zijn en dat we het erg goed hebben. Diegenen die het hier niet mee eens zijn worden belasterd je mag geen kritiek hebben.

Je moet snappen dat de mensheid staat voor de keuze tussen goed en kwaad, tussen de satan of God. Bij een satanische sekte wordt alles omgedraaid en wordt iets wat gezond is ongezond, wordt iets natuurlijk opeens onnatuurlijk en dus krijg je de situatie waar heteroseksualiteit wordt behandeld alsof het een afwijking is en homoseksualiteit als iets dat volkomen natuurlijk is. Schoonheid wordt lelijk, waarheid wordt leugen, iets dat rechtvaardig is wordt onrechtvaardig en “het kwaad” wordt goed.

(ik heb daarover herhaaldelijk geschreven met als leidraad: Jesaja 5:20-21:

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.)

Veel mensen vallen voor de verleiding van geldzucht en roem of macht en verkopen hun ziel aan de duivel. Satanisme is een soort communisme. Daarom werkt ze zo goed samen met “links” Het is een doodcultus die zijn leden tot slaaf maakt en uitbuit. Ze zullen elke collectieve kracht net zo lang blijven vernietigen tot er niets meer van over is. Een mens ontleent zijn menselijke identiteit (collectieve kracht) aan zijn ras, religie, natie en familie. En met de georganiseerde migratie worden twee van deze direct, ras en natie, en de andere twee indirect ondermijnd. Ze zorgen dat mensen van Europese afkomst een minderheid worden en geen rechten hebben op hun eigen continent. De EU is al bijna een soort oude Sovjet Unie maar dat mag je niet zeggen. Media en hoger onderwijs zijn nu controle instrumenten. Politieke correctheid en censuur straffen “denkmisdaden”. Als je niet conform de opgelegde mening denkt, leidt dat tot verlies van werkgelegenheid. Op universiteiten kunnen “dwarsdenkers” geen baan meer vinden.

Satanisme, occultisme, geweld en seksuele verdorvenheid zijn gewoon geworden in de entertainmentindustrie. Belangrijke sterren zijn allemaal satanaanbidders. Ze geven dit vaak aan met bv. handtekens, symbolen en acts. Hun succes is niet alleen gebaseerd op talent. Ze hebben hun ziel aan de duivel verkocht. In toenemende mate weerspiegelen onze cultuur en entertainment die van een satanische sekte. Artiesten zullen idealistisch begonnen zijn. Vol idealen hun talenten hebben gebruikt maar ze zijn gevallen voor het grote geld. Of ze zijn “gestolen”.Als ze niet meer bruikbaar zijn, worden ze afgedankt. Ik schreef daar al eerder over.

De “klimaatverandering” is een uitgebreid plan om economische ontwikkeling te beperken en de wereld te beheersen . Kinderen worden ingezet om de massa te bespelen. Kinderen die met onvolgroeide breinen niet weten waarover het gaat. Ze worden massaal beïnvloed op hun scholen en via tv (jeugdjournaals enz.)

De aanval op huwelijk en gezin werd ingezet door traditionele heteroseksuele waarden uit te wissen met behulp van pornografie, seksuele bevrijding, twijfels zaaien over het geslacht, bevorderen van homoseksualiteit en geslachtsverandering. Mensen die daar kritiek op hebben kunnen weggezet worden als christengekkies, homfoben of erger. Ze willen het traditionele leven beheersen door het aanmoedigen van onnatuurlijk en pervers gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de bizarre occulte haat tegen de natuurlijke geslachten, man/vrouw. Ze doen dit door het promoten van homoseksualiteit, transgenders en tweeslachtigheid met onder andere totale verwarring als doel. De westerse maatschappij is volledig geobsedeerd door seks en “sexy” mannen en vrouwen tot sexy kinderen aan toe. De illuminati promoot overspel en anonieme seks om zo de mensheid te verlagen tot het dierlijke niveau. Seksuele perversiteit wordt de norm en ze doen dit ter ere van hun god lucifer. Er is in onze maatschappij nog iets dat net nog wat groter is dan de obsessie voor seks en dat is de liefde voor geld. Ook daarvoor waarschuwt de bijbel. Ik heb het al eerder aangehaald: Mattheüs 6:24: Niemand kan twee heren dienen want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon.

Er is een aanval op blanke mannen aan de gang ( “witte” mannen doen niets meer goed) en rassenvermenging wordt bevorderd. (denk aan reclames maar zeg er vooral niets van). Alle rassen worden ondermijnd , maar vooral mensen van Europese afkomst. Ze bevorderen zoveel mogelijk immigratie en vermenging van rassen, waarbij ze het vooral op het blanke Europese ras hebben gemunt. Dit, omdat deze niet alleen voor hen het meeste gevaar kunnen opleveren als ze eenmaal wakker worden, maar omdat zij de dragers zijn van de oorspronkelijke democratische en christelijke waarden. Ze gebruiken de permanente (door hen gecreëerde) dreiging van terreur en oorlog als excuus om steeds meer burgerrechten af te nemen van de bevolking en om een politie terreur staat in het leven te roepen die in staat zal zijn om namens de satanische cabal burgers onder controle te houden.

De mens wordt aangezet om zichzelf te vernederen. Als de mens zichzelf vernedert, zo redeneren zij, wordt hun God vernederd. God en de Zijn Schepping moeten vernederd worden. Die vernedering zie je terug bij mensen die zich laten kopen. Hoe lang kunnen zij met een gerust geweten in de spiegel blijven kijken? Hoe is het om je standpunten d.m.v. leugens te veranderen? Hoe groot is je vernedering als je ontmaskerd wordt? Je wordt gebruikt en afgedankt.

Er is een niet aflatende focus op het normaliseren van disfunctionele mensen, minderheden en underdogs, waarbij geen of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan sterke, effectieve, gelukkig en werkelijk gezonde mensen.

Zij onderdrukken de waarheid op alle mogelijke manieren. De werkelijke geschiedenis wordt onderdrukt en ze gebruiken entertainment in de vorm van een occult ritueel om ons af te leiden en weg te houden bij de waarheid. Ze vernederen ons door het creëren van een alternatieve fantasiewereld.

Mensen die verkeerde gedachten uiten. worden publiekelijk aan de schandpaal genageld. Of tot ontslag gedwongen. Mensen met conservatieve opvattingen worden gecensureerd op social media of geblokkeerd. Bloggers kunnen uitgeschakeld worden. Dankzij een ander kenmerk van de illuminati, het ontwrichten van het traditionele gezin, ontbreekt bij steeds meer mensen de steun die een dergelijk gezin kan bieden en “redden ze het niet meer”.

Onze wereld wordt zo ondermijnd dat straks de roep om een “sterke”man alleen maar groter zal worden. Dat willen zij. Dan kan de antichrist komen. Velen zullen daarvoor vallen. Dit staat beschreven in het boek “openbaringen” / apocalyps . Ik heb daar lang niets mee gekund. Te meer omdat onze “leraren” ons wijsmaakten dit vooral symbolisch te lezen. Maar ik heb geleerd alles letterlijk te lezen. Dat doe ik nu met alles in de bijbel. Alles klopt en valt op zijn plaats.

Hier veel links. Je hoeft niet alles te lezen. Veel is deprimerend. Maar kennis maakt misschien eerst boos en depressief maar bedenk: kennis maakt ook vrij. Als je bewijs zoekt, vind je het hier. Je kon eerst misschien veel niet geloven en vond kritiek misschien overdreven of “zuur” maar na veel lezen merk je toch dat je niet meer om de waarheid heen kunt. Het kan beangstigen maar ook bevrijden.

NB. Op 15 maart verscheen er al op een blog in de alternatieve media dat Nederland zou winnen op het songfestival en waarom dat zou gebeuren. Ook waarom Israël vorig jaar moest winnen. De show van 18 mei, waar ik niet naar keek (ik kijk zelden tv) is uitvoerig beschreven o.a. n.a.v. het optreden van madonna dat satanisch was. Het winnende liedje en de clip van Duncan in de aanloop naar het festival gaan over de geboorte van de anti christ. Nederland moest winnen vanwege symbolen. Misschien schrijf ik daar nog over. Als je geen kennis van het occulte hebt, zie je het niet. Misschien schrijf ik daar nog over afhankelijk van mijn tijd.

De cabal/ de illuminati kondigt altijd alles van te voren aan. Zo “vragen” zij a.h.w. toestemming en wentelen “karma” af op de ontvangers van de boodschap. Ze kondigden de antichrist aan. Ze werken altijd met “verborgen” boodschappen in de media, via clips, muziek en film enz. Mensen met kennis kunnen die lezen. God heeft voortdurend gewaarschuwd tegen het occulte. Jezus deed ook niet anders. In openbaringen komt dat terug. Je kunt nog steeds besluiten de boodschap van Jezus te aanvaarden.

Veel christenen (h) erkennen deze tijd uit de bijbel uit het boek openbaringen. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb om alles goed uit te leggen, maar zoek en je vindt. Ze sturen aan op een derde wereldoorlog en met de spanning rond Iran moet je nergens van opkijken. De anti christ zal bejubeld worden omdat velen het kwaad niet zien.

christenvervolging

https://www.opendoors.nl/ranglijst

pedo/pornografie

https://www.ad.nl/politiek/grapperhaus-pedo-handboek-gaat-niet-over-de-grens-van-de-wet~a077564b/

misbruik van kinderen op instagram/misbruik door symbolen/door ouders

misbruik in de muziekindustrie en manipulatie

https://vigilantcitizen.com/category/musicbusiness/

transgenders

https://www.groene.nl/artikel/transtrends

immigratie is niet nodig voor economie:

https://www.cpb.nl/publicatie/immigratie-en-de-nederlandse-economie
http://web.archive.org/web/20080327012412/http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00021.html

doelbewust Europa veranderen

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-06/wolfgang-schaeuble-aussenpolitik-wandel-afrika-arabische-welt