20210524 Over gelijkheidsdenken

Deze tekst wil ik graag delen omdat deze vrouw goed kan schrijven en met kennis van zaken.

Via Veren Of LoodNieuws, Opinie & Debatblog

Oost-Indisch dove overheid op ramkoers’

DOOR VICKI VAN LOMMEL

De overheid reduceert 17 miljoen mensen beleidsmatig tot onbetrouwbare ‘resources’ en meent al hun rechten en privacy te mogen schenden. Kinderen zullen in alle opzichten de hoogste rekening betalen.

We leven in een tijd waarin de Nederlandse overheid ons wil laten geloven dat gelijkheid zit in het bieden van exact hetzelfde aan iedereen. Volgens dat gelijkheidsdenken, dat in vele landen ter wereld een trend lijkt, betekent het dat als de oudste goed is in gitaar spelen, je al je kinderen een gitaar moet geven. Voor vele gezinnen is dan het geld op. Genoeg gezinnen in Nederland die schaarste kennen. En dat terwijl de jongste mogelijk juist goed is in dansen. In de wereld van zogenaamde gelijkheid die ons wordt voorgehouden, zou je ze dan allen ook nog dansschoenen moeten geven, maar het geld is op. Er is niet eens geld voor één paar dansschoenen. In deze realiteit mag dus het ene kind zichzelf wel ontplooien naar wie die is, maar moet de ander zich voegen naar de ander. De uitkomst is allesbehalve gelijk.

Het kind wordt in de huidige samenleving echter verboden zichzelf te ontdekken. Het genderthema wordt aan kinderen opgedrongen, terwijl een kind op jonge leeftijd alleen maar geïnteresseerd is in de wereld spelend ontdekken, telkens een stapje meer, wat gevaarlijker… ondeugender… zelfstandiger. Zo ontdekt ieder kind op weg naar volwassenheid zelf wel wie die is, daar hoeven we geen lespakketten aan te besteden, mediabeelden over op te dringen of wat dan ook. Als meisjes gaan demonstreren omdat ze geen rok meer mogen dragen op school, zoals in het stadje Lewes in 2019, schiet het gelijkheidsdenken juist haar doel voorbij. Het zijn de zaken van volwassenen niet, slechts dat van het kind. Het is niet aan ons om een kind in een bepaalde richting te drukken, het is aan het kind om te ontdekken, met vallen en opstaan, welke kant die op wil.

De overheid sluipt steeds verder ons leven in. “Dat gemeenten ver binnendringen in de onlineprivésfeer van burgers past in een trend. Vorige maand bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) tegen de wet in nepaccounts inzet. Eerder bleek dat de Nederlandse krijgsmacht op grote schaal sociale media analyseerde om onrust in de samenleving op te sporen,” schreef de Volkskrant. De ‘burger’ gereduceerd tot onbetrouwbare last door een overheid die zelf een gigantische blinde vlek voor de snuit heeft zitten ten aanzien van haar eigen functioneren.

Zoals de samenleving op dit moment functioneert hebben we kinderen ‘het kind van de rekening’ gemaakt. Zij betalen de hoogste prijs. Terwijl ze zich in de levensfase bevinden waarin ze zichtbaar razend snel groeien in alle opzichten, heeft de Nederlandse overheid voor hen bepaald dat hun leven voor lange onoverzienbare tijd op pauzestand staat. Om ouderen te redden die niet te redden zijn van sterfte door ouderdom. Voor het zesde jaar op rij overleden meer ouderen omdat we als land in een gigantische vergrijzingsgolf zitten, doordat de tijd van sterfelijkheid voor de babyboomgeneratie is aangebroken, hoezeer we onze geliefden ook bij ons willen houden. Op persoonlijk vlak is elk verlies pijnlijk, maar het is irreëel om je aan een illusie vast te klampen die de wereld op slot houdt en zeer wel mogelijk het leven daardoor van de huidige kinderen op langere termijn met jaren verkort. Mensen zijn in de geschiedenis op zo’n grote schaal nog nooit zo oud geworden, waarom zouden we datzelfde voorrecht kinderen nu ontnemen?

In Duitsland willen ze kinderen vanaf 12 jaar vóór komend schooljaar vaccineren met het coronavaccin zodat ze weer naar school kunnen. Alsof ze zonder anders een gigantisch gezondheidsrisico zouden zijn voor zichzelf of anderen. Beweren dat een nieuwe onbewezen vaccintechniek toepassen op jongeren die geen gezondheidsrisico lopen ten opzichte van corona de beste keuze is, onder dreigement van geen onderwijs, is regelrecht crimineel. Tijdens het laatste coronadebat vertelde Hugo de Jonge dat de Europese Commissie (EC) voor komende jaren twee coronavaccins per persoon per jaar aan het inkopen is. De Tweede Kamer zag collectief schaapachtig toe dat het goed was?! Werken er helderzienden bij de EC dan, dat ze de noodzaak van al die vaccins nu al kunnen voorspellen? En Rutte schroomt veelal niet om het Duitse voorbeeld te volgen. Dus na de huidige broodkruimels van schijnbare versoepelingen krijgen we niet onwaarschijnlijk bij de start van het volgende virusseizoen in september weer lockdowns en zelfs uitsluiting van kinderen uit de samenleving?

Naast je identiteit valt dus ook je gezondheid niet langer onder jouw beslissingsrecht. We worden zonder enig democratisch proces willoos gemaakt en ontmenselijkt. Waarbij ook kinderen worden bedreigd met deze moord op het individu. De overheid reduceert mensen tot dingen waarover zij alleen het beslissingsrecht claimt te hebben en we kijken er naar, maar weinigen spreken zich uit, laat staan dat ze er actief tegen ageren. Feitelijk zien we deze graduele ontmenselijking al jaren aankomen, want ook in de werksfeer worden mensen allang niet meer gecategoriseerd als werknemers of personeel, maar als ‘resources’.

In Nederland doet de overheid alleen aan gelijkheid als het binnen haar beoogde verdienmodel past. In Nederland faket men haar interesse in milieu en klimaat om het creatief milieu- en klimaatboekhoudverdienmodel hoogtij te laten vieren ter verrijking van het selecte vriendenclubje waarvoor 17 miljoen mensen nog dieper en langer mogen kruipen. Zonnepanelen en windmolens worden, desnoods voordat ze technisch afgeschreven zijn, afgebroken als op een andere manier veel meer subsidie binnen te rijven valt. Subsidie beschermt het milieu en klimaat niet, maar is juist een ondemocratische bedreiging waar de nepgroene jongens en meisjes veel financieel plezier aanbeleven! Als Nederland daadwerkelijk geïnteresseerd zou zijn in het milieu en klimaat dan zou ze concreet metingen uitvoeren in plaats van op basis van een model boeren te willen onteigenen ten behoeve van de vierde industrialisatie, concreet Tristatecity: Nederland als wereldstad, het plaatje dat perfect in de digitale Verenigde Naties en World Economic Forum surveillancedictatuur past. Als antwoord op een zogenaamde pandemie gaan ze nog meer mensen op een kleine oppervlakte ophokken: het ultieme walhalla voor ziekteverwekkers!

Iedereen begrijpt dat je als bevolking geld dient te verdienen, dient te innoveren en ondernemen om als land welvarend te zijn en blijven. Dat horecagelegenheden juist hubs kunnen zijn ter stimulering van de daarvoor benodigde creativiteit. Het verleden heeft al vaker aangetoond dat op een bierviltje prachtige succesvolle businessmodellen zijn ontstaan. Maar de Nederlandse overheid lijkt meer geïnteresseerd in het sociaal isoleren en definitief geselen van mensen achter hun ‘thuiswerk’scherm dan dit land welvarend te houden. Als het Nederlandse coronabeleid na meer dan een jaar iets aantoont, dan is het wel dat mensen beter kunnen omgaan met een virologisch risico dan met langdurig sociaal isolement. Langdurige sociale afzondering houd je niet gezond en beschermt niet tegen virussen, een sociaal leven maakt gelukkig en daarmee wordt ook je natuurlijke afweersysteem versterkt. Als iets duidelijk is, is dat de mens niet gemaakt is om te opereren in een koude wereld van artificiële intelligentie, robotisering en digitalisering en dat het alle innovatie en ondernemerschap juist in de kiem smoort. Een mens heeft het nodig dat hij de klep van de brievenbus hoort klepperen door de mens als postbode die er net wat heeft ingegooid in plaats van een of andere onbestendige drone, waarmee de lucht zwart ziet omdat niks meer in en uit huizen gaat zonder die vliegende voorwerpen. De mens wil een geruststellende aanraking van een arts op zijn arm voelen als hij de diagnose krijgt dat hij ernstig ziek is, geen kille app die hem dat meedeelt. De mens die een frisse wandeling nodig heeft, waardoor hij de buurman spontaan op straat tegenkomt die net de hond uitlaat en een leuk nieuwtje weet te vertellen. Het gesprek op het werk bij de koffieautomaat dat leidt tot een ‘eureka’ moment… de mens heeft mensen nodig! Zonder andere mens, is deze mens er niet. We bestaan doordat de ander ons de spiegel voorhoudt.

Begrijpen we nu eindelijk dat waar ook ter wereld gewone mensen worden uitgebuit? Alles draait om het verdienmodel dat de machthebbers hebben bedacht. Als je opmerkt dat ze iemand een poot uitdraaien, praten ze het recht met dat er anders geen geld te verdienen valt. Maar ten aanzien van het coronabeleid hebben ze geen enkele seconde geaarzeld om met bakken geld te smijten en kunnen ze van 9,1 miljard euro aan verplichtingen en 4,3 miljard euro aan uitgaven de rechtmatigheid niet eens aantonen. (Toekomstig) zuurverdiend belastinggeld dat ze zo laten verdampen?! Waar is hun verdienmodel nu? Waar was hun zogenaamde ‘milieu’ ideologie toen ze beleidsmatig faciliteerden dat de wereld wordt vervuild door miljarden mondkapjes die geen enkele beschermende functie hebben omdat het dagelijks leven nooit een ‘testsituatie’ kan evenaren. Die vochtige mondkapjes verdwijnen onder andere simpelweg in broekzakken, waarna ze onnadenkend later ongewassen weer worden opgezet.

Lees het hele artikel.

Dit essay verscheen eerder ook op de Groningerkrant.nl

Meer van Vicki van Lommel vindt u hier.