20210520 Over het leven in een satanische wereld

Gisteren schreef ik: ja, satan gaat als een dollenman te keer in deze wereld en er zijn helpers die maar wat graag meedoen, niet wetende in wiens klauwen zij terecht gekomen zijn.

We leven in een satanische wereld waarin met de dag duidelijker wordt hoe krankzinnig de wereld geworden is.

“De vorst van deze wereld”, zo wordt de satan door de Heer Jezus genoemd in Johannes 12:31, toen

het ten volle besloten was dat de Zoon van God in de dood zou worden overgegeven.

Sinds de mens zich van God had losgescheurd, door te luisteren naar de verleider, en zich aan de

invloed en de macht van satan onderworpen had, was de duivel de vorst van deze wereld. Hij beheerste, natuurlijk onder toelating van God, alle koninkrijken van deze aarde en kon ze daarom in

de woestijn de Heer Jezus aanbieden.

De wereld is op alle mogelijke manieren door God op de proef gesteld. God liet haar eeuwen lang

zonder wet, en zij werd zó goddeloos en verdierf zich zó zeer, dat de zondvloed een eind aan die

ondraaglijke toestand moest maken. God gaf Zijn wet, die heilig, rechtvaardig en goed is; die wet

echter werd in al haar geboden schandelijk overtreden. God zond Zijn profeten om de overtreders

tot bekering te roepen, doch die profeten werden gestenigd en gedood. Ten slotte, als laatste poging

om de wereld terug te brengen tot Hem, zond God Zijn Zoon, en die Zoon werd aan een kruis genageld en omgebracht.

Dat is onze enige houvast in deze wereld die met de dag satanischer wordt en de misleiding door de satan is enorm. Mensen klampen zich nog steeds vast aan wat de MSM beweren en ze wenden zich nog steeds tot het gewone nieuws om op de hoogte gehouden te worden. Al die keurige nette mensen zullen toch wel de waarheid vertellen? Al die keurige nette mensen zien er zo bestuurlijk uit. Dat zullen ze toch niet doen. Dat is toch allemaal nepnieuws. Enz. enz. Veel verder komt men niet. Maar zelfstandig denken is er bijna niet meer bij. Wat mind control is, weten maar weinigen en hoe beïnvloeding is, ziet men ook niet.

Rationeel denken, kritisch denken en onderscheidingsvermogen zijn grotendeels afwezig in kuddegedrag, en als je je hebt afgevraagd of mensen wel of niet voor zichzelf denken, zou je een geweldige vraag stellen.

Het antwoord op die geweldige vraag zou zijn: ‘nee’.

Mensen denken misschien dat ze originele gedachten hebben, onafhankelijke keuzes maken en uit eigen beweging door deze crisis navigeren, maar de menselijke geest is ongelooflijk zelfbedrieglijk en we staan onder invloed van ongelooflijk misleidende experts.

In feite zijn de meeste beslissingen die we nemen onbewust, zelfs niet geregistreerd door de denkende geest. Het is het onderbewustzijn dat het merendeel van het menselijk gedrag drijft, en als je nog niet begrijpt hoe echt dit is of hoe gemakkelijk het onderbewustzijn te programmeren, dan is je begrip van onze huidige situatie jammerlijk onvolledig.

We leven in een samenleving van influencers, en degene die honderden miljoenen mensen op dezelfde pagina kan krijgen over maskers, sociale afstandelijkheid en lockdowns zijn de grootste influencers aller tijden. Ze weten hoe de geest werkt en gebruiken deze kennis tegen u.

Dit is hoe zoveel mensen plotseling kunnen geloven dat het menselijke immuunsysteem waardeloos is tegen een ziekte met een overlevingspercentage van 99,9 +%, en dat de enige manier om gezond te zijn, is door onszelf te injecteren met experimentele geneesmiddelen die het DNA veranderen.

Wat is hun geheim?

Gemakkelijk. Maak gebruik van het onderbewustzijn door eindeloos herhalende berichten in onze omgeving overal om ons heen in te voegen, zodat wanneer een beslissing moet worden genomen, de keuze al bekend en duidelijk is, omdat we de antwoorden al overal in onze omgeving hebben gezien, terwijl we concurrerende informatie hebben. wordt uit het zicht verbannen en gecensureerd.

Dit is een heel reële vorm van mind control, en ieder van ons is een doelwit.

Al decennia lang hebben film, televisie en adverteerders suggesties in de publieke opinie geïmplanteerd via subliminale beelden en berichten. De meeste hiervan zijn bedoeld om onze basisimpulsen te activeren om ons over te halen iets te kopen waarvan we denken dat het onze verlangens zal bevredigen. De reguliere media gebruiken repetitieve en hypnotiserende berichten in de 24-uurs nieuwscyclus, en de tv zelf zorgt ervoor dat de frontale hersenkwab wordt uitgeschakeld , waardoor de kijker in een suggestieve toestand komt.

Dit alles zou inmiddels algemeen bekend moeten zijn.

Als je niet begrijpt hoe het onderbewustzijn werkt of hoe het je gedrag direct kan beïnvloeden, dan mis je een belangrijk onderdeel van zelfactualisatie en persoonlijke ontwikkeling. Je eigen geest hacken is de krachtigste manier om de resultaten te krijgen die je voor je leven wilt, maar als je je eigen geest niet actief programmeert, laat je die openstaan voor een breed scala aan negatieve invloeden van onze zelfdestructieve cultuur.

En het is satan om die destructie te doen. Hij laat zijn handlangers op aarde dit vuile werk doen en hij heeft daarvoor binnen de illuminatie waarover ik al vaker schreef de perfecte poppenspelers. De luciferianen zullen er alles aan doen om de wereld uiteindelijk naar hun hand te zetten en lucifer de vorst van de wereld blijvend over de wereld te laten heersen. Hij is hun god en die moet zegevieren.

Nu de wereld in de greep blijft van “corona” en er weer ernstige onrust is in het midden oosten zien we dat de illuminatie – agenda de mensheid gevangen houdt.

Bij Niburu kun je diverse artikelen lezen die hierover gaan, o.a.

Ze zullen elkaar over en weer vernietigen

Uit het artikel:

Je ziet het door vrijmetselaar Albert Pike in 1871 geschetste scenario voor een Derde en beslissende Derde Wereldoorlog zich voor je ogen ontvouwen.

Hij schreef toen onder andere:

“De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

De vrijmetselarij is niet een op zichzelf staande club:

De vrijmetselarij vormt een integraal onderdeel van de illuminatie en het is dan ook niet zo vreemd dat de Derde Wereldoorlog al in 1871 werd voorspeld door de 33e graad vrijmetselaar Albert Pike.

De huidige “oorlog” tussen Hamas en Israël zoals die op dit moment het nieuws domineert heeft niets te maken met de werkelijkheid, maar alles met perceptie.

Woon je in het Westen dan word je in de mainstream media bestookt met verhalen over hoe het arme Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen die vreselijke terroristen van Hamas.

Daar waar Israël wordt afgeschilderd als het beschaafde land, worden de tegenstanders afgeschilderd als mensen zonder enige moraal die zelfs zover gaan dat ze hun eigen burgers gebruiken als menselijke schilden.

Het gaat allang niet meer om de dode burgers in de Gazastrook. Het gaat allang niet meer over de langzame genocide van de Palestijnen die ieder jaar meer grond kwijtraken en die nooit zullen beschikken over een eigen onafhankelijke staat.

Het gaat om de polarisatie, het scheppen van het klimaat waarbij de ivoor- en tegenstanders van

Israël elkaar in de haren vliegen, links en rechts, moslim en niet moslim.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd”.

En daar gaat het om bij de satanische illuminatie die in de achtergrond dit alles aansturen.

Trap er niet in. Kijk naar waar het werkelijk om gaat en laat je niet opzetten tegen je medemens.

Een ander artikel bij ze is;

Het doel is totale chaos en onze verwoesting

Niets in deze wereld gebeurt bij toeval en er is ook een duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom onze maatschappij voor onze ogen wordt vernietigd.

Het heeft alles te maken met de oorsprong van de bekende lijfspreuk van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao.

Ze halen Makow aan die ik ook vaak aanhaal. Ook dit artikel heb ik al eens genoemd.

De Joodse auteur Henry Makow heeft meer dan genoeg van de manier waarop de krachten achter de schermen de nep coronapandemie gebruiken om de complete maatschappij te verwoesten.

Hij heeft daarom een artikel geschreven waarin hij zijn mening geeft over wie degenen zijn die dit alles bekokstoven en wat hun drijfveren zijn.

Het is de mening van Makow, maar wel een mening die is gebaseerd op insider kennis en vele jaren onderzoek.

Dit is wat hij onder andere schrijft:

De mensheid staat onder controle van een satanische sekte, de Illuminatie. De huidige lockdowns en de rest van de coronamaatregelen zijn gebaseerd op de satanische doctrine van “Creatieve Verwoesting” zoals je deze vindt in het kabbalistisch Judaïsme en de vrijmetselarij.

Zie verder bij de link.

Via Frontnieuws

Nobelprijswinnaar onthult – COVID-19 gevaccineerden “Creëren Varianten”

Het is al vaker op alternatieve sites beschreven en nu onderschreven,

Uit het artikel:

Prof. Luc Montagnier zegt dat epidemiologen dit fenomeen, bekend als “Antibody-Dependent Enhancement” (Antilichaam Afhankelijke Versterking van de infectie), wel kennen maar er “het zwijgen toe doen”.

Hoewel het bekend is dat virussen muteren en varianten veroorzaken, beweert de Franse viroloog en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier dat “het de vaccinatie is die de varianten veroorzaakt”.

De Nobelprijswinnaar van 2008 maakte zijn explosieve opmerkingen als onderdeel van een groter interview met Pierre Barnérias van Hold-Up Media eerder deze maand en is behoorlijk vernietigend voor het agenda-gedreven linkse establishment.

Prof. Montagnier presenteerde in april vorig jaar krachtige argumenten dat het Coronavirus was gecreëerd in een laboratorium. Zijn opmerkingen waren destijds zo beledigend voor het linkse establishment dat zij agressief probeerden zijn verklaring in diskrediet te brengen. Nu krabbelen de mainstream media terug over de oorsprong van het Coronavirus nadat prominente wetenschappers opriepen tot verder onderzoek.

Prof. Montagnier noemt het vaccinatieprogramma voor het Coronavirus een “onaanvaardbare vergissing”. De massale vaccinaties zijn “zowel een wetenschappelijke als een medische fout”, zegt hij. “Het is een onaanvaardbare vergissing. De geschiedenisboeken zullen dat aantonen, want het is de vaccinatie die de varianten creëert”, vervolgt Prof. Luc Montagnier.

De prominente viroloog legt uit dat “er antilichamen zijn, gecreëerd door het vaccin”, die het virus dwingen “een andere oplossing te vinden” of te sterven. Dit is waar de varianten worden gecreëerd. Het zijn de varianten die “een productie en resultaat zijn van de vaccinatie”.

Het punt van de Nobelprijswinnaar wordt benadrukt door informatie die is onthuld in een open brief van een lange lijst van artsen aan het Europees Geneesmiddelenbureau. In de brief staat onder meer dat “er talrijke mediaberichten uit de hele wereld zijn van verzorgingstehuizen die zijn getroffen door COVID-19 binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners”.

Lees verder het artikel.

Een ander stuk bij hen:

Massale gevallen van bijwerkingen van vaccins blazen EMA-databank op

Uit het artikel:

Er wordt veel gevaccineerd, maar bijwerkingen doen zich voor in een ongekend tempo en met een ongekende frequentie. Het beste bewijs hiervoor komt uit de databank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zelf: Het kan de overvloed aan gegevens al na vier maanden niet meer verwerken, bericht tkp.at.

Het EMA-systeem kan niet meer dan 199.801 lijnen produceren. Dit betekent dat de gegevens van vóór 06 maart 2021 bij AstraZeneca zijn afgekapt. Men moet werken met back-ups van oude bestanden en de afgeknipte gegevens toevoegen. Hebben we meer bewijs nodig dat dit een ongekend experiment is? Hun eigen systemen kunnen de hoeveelheid gegevens niet meer aan.

Het inmiddels tot Vaxzevria omgedoopte serum is sinds 29 januari 2021 voorwaardelijk goedgekeurd door het EMA. De eerste vermelding in de lijst van de EMA-databank dateert echter van 11 januari 2021.

Op 19 mei 2021 vermeldt de EMA-site alleen al voor het AstraZeneca product meer dan 220.000 vermoedelijke bijwerkingen.

We zien in de Pfizer-gegevens dat het leeuwendeel wordt gevonden tussen 18 en 64 jaar, terwijl in het geval van Covid-19 infecties de sterfgevallen bijna volledig boven de 65 zijn, evenals de ziekenhuisopnames.

Met andere woorden, voor mensen onder de 65 hebben vaccinaties weinig zin, onder de 50 doen ze vrijwel zeker meer kwaad dan goed. Wat er nu gebeurt, is dus een massale schending van de beginselen van de geneeskunde (“first do no harm”) en van de Neurenbergse Code van 1947. De farmaceutische lobby heeft de overhand gekregen.

Hoe houd je je staande in deze satanische wereld?

Begrijp wat er gebeurt. Bid om verlichting voor jezelf en de mensheid.

We vieren komend weekend het Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest. Vraag om hulp van de Geest.

Jezus zei: “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe

trekken”. Wie in Hem gelooft en Hem als de Verlosser van zonde, dood en duivel aanneemt, is door

Hem uit de macht van de satan verlost