20210517 Over God

We kunnen eigenlijk in gezelschap niet meer spreken over God en over religie praten, is gevaarlijk aan het worden. Over God spreken veroorzaakt gêne. Ook over Jezus wordt niet meer gesproken.

“Zij” hebben God en Jezus vakkundig uit ons leven weggehaald, zodat het min of meer taboe is geworden. Je kunt op twitter wel iemand fijn suikerfeest wensen maar dat het ook Hemelvaartsdag is, zegt niemand meer wat.

Christenen hebben het laten gebeuren: ze moesten “mee in de vaart der volken” en “modern” worden. God was voor achter de voordeur maar niet voor in het gewone en openbare leven.

Lang voordat facebook en twitter conservatieven verboden hadden, verbannen kabbalistische joden en vrijmetselaars de Schepper uit de schepping.

Ze hebben hem vervangen door zichzelf.

Net als de gojim zijn de meeste joden slachtoffers. De joodse religie is gekaapt door luciferianen en de meeste mensen weten dat niet. Ze blijven hardnekkig geloven in een joods christelijke maatschappij die niet bestaat. Het joodse volk (van wat er van over was) is gekaapt door de khazaarse maffia die de religie misbruikt. We moeten onze aandacht richten op de poppenspelers, de centrale bankiers / de maffia die de media, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid controleren. Tenzij naties de controle over hun krediet terugkrijgen, zal er nooit iets veranderen en is de mensheid gedoemd.

Ik denk dat het boek Openbaringen hierover gaat.

Mensen geloven ook nog in de politiek, in partijpolitiek en in “links” en “rechts”. Dat bestaat m.i. niet meer. We leven in een eindtijd en pas nadat God zorgt voor “orde op zaken” i.p.v. de cabal met z’n ordo ab chao komt er nieuw leven. Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. De grote reset is in handen van een doodcultus en een doodcultus kan alleen maar dood en verderf brengen. Christus is de lichtbrenger. Alleen Hij kan nieuw leven brengen.

Dat is het verhaal van het boek Openbaringen.

De schepping is ontworpen door God. God is de inherente morele en natuurlijke orde.

Om gelukkig te zijn, hoeven we ons alleen maar aan dat ontwerp te houden. Dit is de essentie van het Christendom. God wil erkenning van zijn werk en dat je je aan zijn geboden houdt:

Meester, wat is het grote gebod in de wet?

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.

En het tweede, hieraan gelijk, is U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. (Mt. 22, 36-40)

We leven in een satanische wereld waarin lucifer de aarde in zijn greep heeft. Vanaf het begin heeft hij het volk van Jakob, Israël gekaapt en tot dusver gaat het verhaal vanaf het Oude Testament tot nu toe over zijn strijd om de wereld tot de zijne te maken. Via die kaping en via die verleiding en misleiding is zijn macht tot dusver gegroeid. Waar zijn macht groot is, wordt alles omgedraaid: oorlog is vrede en je ziet dat er onder zijn invloed een wereld vol oorlog is gegroeid. Hij heeft nu zijn finale voor de wereld klaar en het is aan ons die in deze tijd leven duidelijk te maken wat zijn doel is: de mensen meenemen in zijn val. De zielen verleiden hem te volgen i.p.v. God te eren en te dienen.

In Openbaringen lezen we hoe het af zal lopen.

Openbaring 1 De Openbaring van Johannes (HSV)

Geadresseerden, groet

1Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.

2Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft

“Openbaring” is het Griekse woord “apocalyps”, waar we ons woord “apocalyps” aan ontlenen. “Apocalyps” kan betekenen: onthullen, tonen, aan het licht brengen, een mysterie bekendmaken of iets onthullen dat niet bekend is of verborgen is. Daarom is een door God gegeven openbaring iets dat voorheen niet bekend was.

In het Oude Testament kregen de profeten openbaring van toekomstige gebeurtenissen. Veel van deze profetieën gingen in vervulling kort nadat de profeet vertelde wat God aan hen had geopenbaard. Dit bevestigde dat de profeet het ware Woord van God sprak. Er waren echter veel profetieën die een mysterie bleven, of werden “verzegeld”, zoals het geval was voor Daniël:

Daniël 12, 8-9: Hoewel ik het hoorde, begreep ik het niet. Toen zei ik: Heere, wat zal het einde van deze dingen zijn?” En hij zei: “Ga heen, Daniël, want de woorden zijn gesloten en verzegeld tot de tijd van het einde.”

Terwijl een engel tegen Daniël zei dat hij zijn visioen moest “verzegelen”, zei een andere engel tegen Johannes dat hij de profetieën in zijn visioen niet moest verzegelen omdat de tijd voor vervulling “nabij is” ( Openbaring 22:10 )

Bedenk dat sommige profetieën die voorheen niet begrepen werden, tijdens de bediening van Christus in vervulling gingen. Hoewel Christus duidelijk verwees naar vele oudtestamentische profetieën terwijl Hij ze vervulde, begrepen de meesten het nog steeds niet, zelfs Zijn discipelen niet dat wil zeggen, totdat de Vader de Heilige Geest zond, die hun begrip gaf:

Johannes 14 26: Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn naam zal zenden, Hij zal u alle dingen leren, en alle dingen die ik u gezegd heb in uw herinnering brengen.

Kortom, de “Openbaring van Jezus Christus” geeft ons inzicht door de Heilige Geest in profetische gebeurtenissen die God heeft georkestreerd.

Het zenden van de Heilige Geest vieren we binnenkort weer met Pinksteren.

Hoe verdrietig deze tijd ook is waarin we leven, de pijn die we zien door corona en nu weer door oplaaiende oorlog in het midden oosten, we weten dat God het in Zijn Hand heeft en dat de eindtijd in zicht is.

Onze toekomstige meesters willen onze verbinding met God verbreken, zodat ze ons kunnen temmen. Veel schapen zullen gewillig de wolf in schaapskleren volgen maar uiteindelijk is het Jezus die de verloren kudde zoekt en zal triomferen.

Satanisme heeft alles te maken met het intrekken en omkeren van het universele ontwerp . Daarom is er nu de propaganda rond de genderrollen en is er het kapot maken van het gezin. We moeten weten waar dit vandaan komt.

De mensheid is totaal bedrogen maar niets zal verborgen blijven.

Alles wat als “progressief” en “modern” wordt beschouwd, is in feite satanisch. Humanisme en secularisme vervangen God door de mens. Communisme is hun finale.

Onze verbinding met God is de ziel. De ziel is het deel van ons dat de gedachten “hoort”. Maar we zijn nu geconditioneerd door de satanistische samenleving en we moeten constant alles door de ziel laten “controleren”zolang we daartoe in staat zijn.

Deze verbinding met God is echter in strijd met de satanistische (kabbalistische joodse) visie die Gods plaats opneemt. Ze hebben onze cultuur en communicatie overgenomen om elke collectieve kracht te vernietigen en het Christendom vertegenwoordigt de grootste kracht daarom moet die vernietigd worden.

Als we niet satanisch overrompeld waren, zou onze aandacht uitgaan naar het onderscheiden en volgen van Gods Wil, en het vieren van Zijn schepping.

In plaats daarvan is onze aandacht gericht op geld en seks en het redden van onze huid.

Deze sjabloon is essentieel voor het begrijpen van de covid-hoax. Of ze nu de beperkingen versoepelen of niet, het uiteindelijke doel is de mensheid te ontvolken en tot slaaf te maken. Dit zal m.i. in de grote verdrukking zijn “vervolmaking” vinden.