Foto met gebed eeuwig leven

gemaakt in Zwitserland tijdens tocht op sneeuwschoenen