20210429 Over zwendel

In het westen ( en daarbuiten?) wordt door een groot deel van de mensen de president van de V.S. als legitiem gekozen beschouwd. Ook neemt men aan dat de persoon die men ziet daadwerkelijk de president is. Hoewel er al veel is verschenen in de alternatieve media over de gestolen verkiezingen is het geen uitputtend thema in de westerse MSM. Ook is al veelvuldig gewezen op de dementie van de echte Biden en op het bestaan van dubbels. Ook dat is geen thema in de MSM.

Het past allemaal in de satanische wereld waarin we leven.

Iemand die daar op wijst is Stephen Landman o.a. in het artikel Biden’s imitator spreekt het congres toe

Hij is niet de enige maar ik deel dit artikel.

Uit het artikel:

Woensdag sprak de neppe Biden een gezamenlijke congreszitting toe – waarbij hij telepromter-geactiveerde scriptregels reciteerde.

Het is duidelijk waarom ondemocratische Dems en hun persagent-media de poppenkast onbelicht laten.

Waarom de meeste Republikeinen in ieder geval met de zwendel zijn meegegaan, moeten zij uitleggen.

De echte Biden, die lijdt aan dementie, heeft grotendeels geen contact en weet niet wat er in zijn naam wordt gedaan.

Omdat hij hoogstens weinig weet van staatszaken, wordt zijn nabootser opgeroepen om geschreven opmerkingen te maken.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de zwendel – of dat Biden afgelopen november is geselecteerd, niet verkozen.

Amerika was nooit mooi. Tegenwoordig is het een totalitaire politiestaat die in binnen- en buitenland oorlog voert tegen de mensheid – vertegenwoordigd door boegbeeld Biden en zijn dubbelganger wanneer ze worden opgeroepen om in het openbaar te verschijnen, zich voordoen als iemand die hij niet is.

De VS, het Westen en Israël handhaven de mythe van een Iraanse dreiging om kernwapens te ontwikkelen en te produceren – wetende dat een dergelijke dreiging niet bestaat, niet eerder, nu of vooruitkijkend.

Langdurige vijandigheid jegens Iran door deze naties heeft alles te maken met zijn soevereine onafhankelijkheid, zijn onwil om het op te geven door te buigen voor hun duivelse doelen.

Niets wat er in Wenen gebeurt, zal dingen veranderen – waarom de besprekingen zullen mislukken, niet slagen, ongeacht wat als resultaat wordt gepresenteerd wanneer ze worden afgerond.

Opmerkingen van Biden’s dubbelganger aan het Congres op woensdag lieten de realiteit over al het bovenstaande achterwege – niets over de moeder van alle volksgezondheidszwendel door massale prikken met schadelijke gezondheidstoxines te pushen.

Wat in werkelijkheid niet bestaat, kan niet ‘revitaliz (ed)’ zijn, de term die Biden’s dubbel gebruikt.

Wat betreft “de wederopbouw van onze natie”, wat lang geleden was gepland en momenteel aan de gang is, heeft alles te maken met het transformeren ervan in een heerser / horige samenleving – hetzelfde gepland door Amerikaanse / westerse duistere machten voor alle naties wereldwijd.

De “ergste pandemie is een eeuw” is een duivelse hoax.

De “ergste economische crisis sinds de Grote Depressie” werd in de VS veroorzaakt door duivelse duistere machten.

Zoals vrijwel alle openbare toespraken van dubbelhartige Amerikaanse / westerse politici, waren de opmerkingen van woensdag aan het Congres door Biden’s massale misleiding met dubbele kenmerken – voornamelijk gericht op lang lijdende gewone Amerikanen, niet op de hoogte van duivelse plannen om de zaken te verergeren, niet om ze te verbeteren.

Volgens de Economic Collapse Blog:

“Tientallen miljoenen werkende Amerikanen proberen van maand tot maand te overleven met stagnerende of dalende lonen in een tijd waarin het economische beleid van Biden de kosten van levensonderhoud heeft doen stijgen.”

Volgens Moody’s Analytics zullen Amerikanen eind mei ongeveer $ 40 miljard aan onbetaalde huur verschuldigd zijn.

Censusgegevens tonen tientallen miljoenen arme Amerikaanse huishoudens.

Meer dan een kwart van de Amerikanen in de werkende leeftijd heeft geen baan.

De meeste anderen hebben veel te weinig werk, inclusief deeltijdwerk, verdienen armoede of subarmoede lonen met weinig of geen uitkering.

Het is omdat het industriële Amerika en vele andere hoogbetaalde banen werden verplaatst naar lagelonenlanden.

De natie die ik en mijn leeftijdsgenoten lang geleden herinneren, bestaat niet meer.

Het vervangen ervan is een permanente oorlog tegen de mensheid in binnen- en buitenland – inclusief langdurige economische depressie die erger is dan in de jaren dertig.

Hoewel geprivilegieerde belangen nooit beter waren, worden gewone mensen in de VS en het Westen geconfronteerd met ontbering en ellende – hen gedwongen gevoed door duivelse duistere machten.

Dit zijn geen gewone tijden. Wat er aan de hand is, lijkt in de verste verte niet op wat ik me als jeugd lang geleden herinner.

Vooruitblikkend, zullen de zaken waarschijnlijk verslechteren, niet verbeteren, voor de overgrote meerderheid van de mensen in de VS en het Westen.

Wat er sinds vorig jaar aan de hand is, omvat aanhoudende Main Street Depressie, massale werkloosheid, gebrek aan werkgelegenheid en verarming, falende bedrijven, het verpletteren van openbare en particuliere schulden, verwoestend militarisme, antipathie tegen sociale rechtvaardigheid en totalitaire controle – afgedwongen door de hardheid van de politiestaat.

Het bovenstaande is de sombere stand van zaken in de VS en het Westen – weggelaten door Biden’s dubbelganger in opmerkingen aan het Congres en het publiek op woensdag.

Wat voor iedereen het belangrijkst is om te weten, wordt onderdrukt door Amerikaanse en andere westerse regeringsfunctionarissen en hun persagenten in de media.

BEZOEK MIJN WEBSITE: stephenlendman.org ( Home – Stephen Lendman ). Neem contact op via

Mijn twee Wall Street-boeken lezen op het juiste moment:

“How Wall Street Fleeces America: Privatized Banking, Government Collusion, and Class War”

“Bankiersberoep: voert een financiële oorlog tegen de mensheid”

Stephen Lendman werd geboren in 1934 in Boston, MA. In 1956 behaalde hij een BA aan de Harvard University. Twee jaar Amerikaanse legerdienst volgden, daarna een MBA van de Wharton School aan de Universiteit van Pennsylvania in 1960. Na zeven jaar als marketingonderzoeksanalist te hebben gewerkt, trad hij in 1967 toe tot het familiebedrijf van de Lendman Group. eind 1999. Het schrijven over belangrijke wereld- en nationale kwesties begon in de zomer van 2005. Begin 2007 volgde radio-hosting. Lendman organiseert nu driemaal per week het Progressive Radio News Hour op het Progressive Radio Network. Voorname gasten worden gekenmerkt. Luister live of gearchiveerd. Grote mondiale en nationale kwesties worden besproken.