20210429 Over het vertellen van waarheid

Het blijft lastig om artikelen te delen maar ik denk dat het hoort bij het zaaien van het goede zaad. Het zaad van de waarheid.

(Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Lukas 12, 2 HSV)

“De meerderheid is van mening dat alles wat moeilijk te begrijpen is, zeer diepgaand moet zijn. Dit is incorrect. Wat moeilijk te begrijpen is, is wat onvolwassen, onduidelijk en vaak onjuist is. De hoogste wijsheid is eenvoudig en gaat door de hersenen rechtstreeks naar het hart. ” Viktor Schauberger

Het zaad van waarheid is overal te vinden maar laat zich lastig delen, laat zich lastig zaaien.

Ik weet inmiddels dat wat je nu zaait lang kan wachten tot het vrucht draagt. Wat je nu zaait, kun je nu niet eten. Maar het blijft lastig achter een toetsenbord zitten en je afvragen wat wijsheid is. Wat wel en niet delen. Ik denk nu dat zoveel mogelijk zaaien zin heeft.

Parabel van de zaaier:

En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.

Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.

En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.

Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.

En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Mattheüs 13 HSV)

Het gaat om het verdelen van het zaad en waar het vrucht draagt, weet ik niet en hoe het opkomt, weet ik niet. Ik hoop natuurlijk op veelvouden.

Ik moet delen om overeind te blijven in de krankzinnige wereld van het nieuwe normaal, dat natuurlijk niet normaal is maar heel tegen natuurlijk en heel onmenselijk.

We moeten weten dat we in een satanische wereld leven waarin alles op z’n kop wordt gezet en dat is wat we leerden van Orwell en Huxley. Ze konden erover schrijven omdat ze insiders waren. Ze wisten dus dat ons eens geleerd zou worden dat 2 plus 2 niet 4 is maar 5 of iets anders, En dat oorlog vrede is. Zij konden leren wat het betekent om in een dystopsiche wereld te leven waarin we nu zijn aanbeland. Ik kijk zo min mogelijk naar het journaal en verder nauwelijks naar tv maar gruwelijke beelden van politie optreden zie ik toch wel. Verraad van de boven ons gestelden zie ik toch wel. De quasi ongeïnteresseerde houding van Rutte in de bankjes zie ik ook wel.

Bij je geboorte geeft God je een ziel. Hoe mooi als je ziel naar verlossing smacht, naar waarheid, naar kennis. Naar samenkomst met hogere zielen. Hoe triest als je je ziel verkoopt aan de duivel.

Er is niet één Judas, er zijn er velen. Aan een enkeling kun je pijniging aan het gezicht aflezen, aan de ander lees je de hoogmoed af. Je weet: die komt voor de val.

Hoogmoed en arrogantie om een bepaalde positie te behouden. Dat is wat Jezus bedoelde met:

Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. ( Markus 10, 21-2) Dit betekent dat je niet letterlijk alles moet verkopen en aan de bedelstaf moet. Dit betekent dat je je bestemming niet moet zoeken bij de “rijken” van deze aarde. Niet bij het geld want dat wordt dan je zwakte punt en je valkuil. Doe daar afstand van, zo niet, dan loop je het risico jezelf te verloochenen en voor geld alles te doen. Je moet niet vasthouden aan een bepaalde positie betekent het. Dan kun je recht gaan praten wat krom is omdat je niet wilt opgeven. We zien dat nu overal om heen gebeuren omdat de “maffia” de boven ons gestelden in de greep heeft en velen gehecht zijn aan het pluche.

Mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen, zijn onbetrouwbaar gebleken. Daarom deel ik toch maar en hoop ik de betrouwbaren te vinden en hun kennis te verspreiden.

Veel mensen zijn op zoek naar waarheid en nog is internet een goede bron. Ik probeer alles te beoordelen op waarachtigheid en dat deel ik.

Als je zoekt, vind je.

Graag wil dit delen:

Via Frontnieuws

Waarom ik het vaccin niet neem

Het is wat Christian Elliot schrijft op Mercola.com. waarom geen vaccin:

Uit het artikel:

1. Vaccinproducenten zijn immuun voor aansprakelijkheid

De enige industrie ter wereld die niet aansprakelijk is voor verwondingen of sterfgevallen als gevolg van haar producten, zijn de vaccinproducenten.

De makers van COVID-vaccins mogen een one-size-fits-all maken, zonder tests op deelpopulaties (d.w.z. mensen met specifieke gezondheidsproblemen), en toch zijn ze niet bereid enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor eventuele ongewenste voorvallen of sterfgevallen die hun producten veroorzaken.

Als een bedrijf niet bereid is om achter zijn product te staan dat het veilig is, vooral als het een product op de markt brengt dat het inderhaast op de markt heeft gebracht en dierproeven heeft overgeslagen, dan ben ik niet bereid om een kans te wagen met hun product. Geen aansprakelijkheid. Geen vertrouwen.

2. Het beladen verleden van de vaccinbedrijven

De vier grote bedrijven die deze Covid-19 vaccins maken zijn/hebben ofwel:

Nog nooit een vaccin op de markt gebracht vóór COVID (Moderna en Johnson & Johnson).

Zijn serie misdadigers (Pfizer en AstraZeneca).

Zijn beide (Johnson & Johnson).

Moderna probeerde al jaren “ons RNA te modificeren” (vandaar de bedrijfsnaam) maar had nog nooit met succes een product op de markt gebracht – hoe leuk voor hen om een grote geldinjectie, te krijgen van de overheid om het te blijven proberen.

Als farmaceutische bedrijven er moedwillig voor kiezen om schadelijke producten op de markt te brengen, terwijl ze aangeklaagd kunnen worden, waarom zouden we dan een product vertrouwen waarvoor ze GEEN aansprakelijkheid hebben? Voor het geval het nog niet is doorgedrongen, herhaal ik het nog maar eens: drie van de vier makers van Covid-vaccins zijn aangeklaagd voor producten die zij op de markt brachten, ook al wisten zij dat er gewonden en doden zouden vallen.

3. De lelijke geschiedenis van pogingen om coronavirus-vaccins te maken

Er zijn in het verleden veel pogingen geweest om virale vaccins te maken die op een volslagen mislukking zijn uitgelopen. In de jaren zestig probeerden wetenschappers een RSV-vaccin (respiratoir syncytieel virus) te maken voor zuigelingen. In dat onderzoek, sloegen ze dierproeven over omdat die toen nog niet nodig waren.

Uiteindelijk werden de gevaccineerde zuigelingen veel zieker dan de niet-gevaccineerde wanneer ze in de natuur aan het virus werden blootgesteld; 80% van de gevaccineerde zuigelingen moest in het ziekenhuis worden opgenomen, en twee van hen stierven.

Na 2000 hebben wetenschappers vele pogingen ondernomen om Coronavirus-vaccins te maken. In de afgelopen 20 jaar eindigden ze allemaal op een mislukking omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven, net als de kinderen in de jaren 1960.

4. De ‘gegevensgaten’ die door de vaccinmakers bij de FDA zijn ingediend

Toen de vaccinmakers hun papieren bij de FDA indienden voor de vergunning voor noodgebruik, (N.B.: een EUA is niet hetzelfde als een volledige goedkeuring van de FDA), was een van de vele “gegevensgaten” die zij meldden, dat zij niets in hun proeven hadden dat erop wees dat zij dat vervelende probleem van de door het vaccin versterkte ziekte hadden overwonnen.

Ze weten het gewoon niet – d.w.z. ze hebben geen idee of de vaccins die ze hebben gemaakt ook dezelfde cytokinestorm (en sterfgevallen) zullen veroorzaken als eerdere pogingen tot dergelijke producten. Zoals Dr. Joseph Mercola opmerkt:

“Eerdere pogingen, om een op mRNA gebaseerd geneesmiddel te ontwikkelen met behulp van lipide nanodeeltjes mislukten en moesten worden gestaakt omdat bij een te lage dosis het geneesmiddel geen effect had, en bij een te hoge dosis het geneesmiddel te giftig werd. Een voor de hand liggende vraag is: wat is er veranderd waardoor deze technologie nu veilig genoeg is voor massaal gebruik?”

Als dat nog niet alarmerend genoeg is, zijn er nog andere hiaten in de gegevens – d.w.z. dat er geen gegevens zijn die wijzen op veiligheid of werkzaamheid met betrekking tot:

Iedereen jonger dan 18 of ouder dan 55 jaar

Zwangere moeders of moeders die borstvoeding geven.

Auto-immuunziekten.

Personen met verminderde immuniteit.

Geen gegevens over de overdracht van Covid.

Geen gegevens over het voorkomen van sterfte door Covid.

Geen gegevens over de duur van de bescherming tegen Covid.

5. Geen toegang tot de ruwe gegevens van de proeven

Wilt u de onbewerkte gegevens zien die hebben geleid tot de “90% en 95% effectieve” beweringen die in het nieuws worden aangeprezen? Ik ook. Maar ze laten ons die gegevens niet zien.

6. Geen lange termijn veiligheidstesten

Het is duidelijk dat we voor producten die nog maar een paar maanden op de markt zijn, geen gegevens hebben over de veiligheid op lange termijn. Met andere woorden, we hebben geen idee wat dit product zal doen in het lichaam over enkele maanden of jaren – voor GEEN ENKELE populatie. Zou het, gezien alle bovengenoemde risico’s (risico’s die ALLE farmaceutische producten hebben), niet verstandig zijn te wachten om te zien of de ergste scenario’s inderdaad zijn vermeden?

7. Geen geïnformeerde toestemming

Wat de meeste mensen die het vaccin nemen niet weten is dat, omdat deze producten nog steeds in klinische proeven zijn, iedereen die de injectie krijgt nu deel uitmaakt van de klinische proef. Zij maken deel uit van het experiment. Degenen (zoals ik) die het niet nemen, maken deel uit van de controlegroep.

De tijd zal leren hoe dit experiment uitpakt. Maar, zult u zich afvragen, als de vaccins schadelijk zijn, zouden we dat dan niet overal in het nieuws zien?

8. Onderrapportage van bijwerkingen en sterfgevallen

Volgens een studie van Harvard, (in opdracht van de Amerikaanse regering) wordt minder dan 1% van alle bijwerkingen van vaccins daadwerkelijk gemeld.

9. De vaccins stoppen de overdracht of infectie niet

Wacht, wat? Zijn deze vaccins niet datgene waar we op hebben gewacht om “weer normaal” te worden? Waarom denkt u dat we al deze tegenstrijdige berichten, krijgen over de noodzaak om sociale afstand te bewaren en mondkapjes te dragen NADAT we een vaccin hebben gekregen?

De reden is dat deze vaccins nooit ontworpen zijn om overdracht OF infectie te stoppen.

Het primaire eindpunt (wat de vaccins moeten bereiken) is het verminderen van uw symptomen.

Het kan ons niet stoppen met het verspreiden van het virus.

Het kan niet voorkomen dat het virus ons infecteert als we het eenmaal hebben.

Het vaccin krijgen is alle risico’s accepteren van deze experimentele producten, en het beste wat het kan doen is de symptomen verminderen?

Als het inderdaad de symptomen vermindert, weet iedereen die het krijgt misschien niet eens dat hij ziek is en is de kans dus groter dat hij het virus verspreidt, toch? Voor wat het waard is, ik heb veel mensen horen zeggen dat de bijwerkingen van het vaccin (vooral de tweede dosis) erger zijn dan het oplopen van Covid. Ik kan daar ook geen wijs uit worden.

Neem het risico. Krijg geen immunisatie. Lijd door de bijwerkingen van het vaccin. Blijf je mondkapje dragen en sociale distantie houden. En blijf in staat om het virus te verspreiden. Wat? Het wordt nog erger.

10. Mensen krijgen Covid nadat ze volledig gevaccineerd zijn

Over een teleurstelling gesproken. Je bent gevaccineerd en toch krijg je Covid.

11. Het totale sterftecijfer door Covid

Volgens de eigen cijfers van het CDC heeft Covid een overlevingspercentage van 99,74%.57 Waarom zou ik een risico nemen op een product, dat infectie of overdracht niet stopt, om mij te helpen een verkoudheid te overwinnen die een kans van 0,26% heeft om mij te doden.

12. De opgeblazen Covid-sterftecijfers

Hier zit een vreemde luchtje aan. Nooit eerder in de geschiedenis van overlijdensakten heeft de Amerikaanse regering de manier waarop overlijdens worden gerapporteerd veranderd. Waarom rapporteren we nu iedereen die sterft met Covid in zijn lichaam, als zijnde gestorven aan Covid, in plaats van de comorbiditeiten die hun daadwerkelijk het leven kostten?

Tot Covid werden alle Coronavirussen (verkoudheden) nooit vermeld als primaire doodsoorzaak wanneer iemand stierf aan hartaandoeningen, kanker, diabetes, auto-immuunziekten, of een andere belangrijke comorbiditeit. De ziekte werd vermeld als doodsoorzaak, en een verwarrende factor zoals griep of longontsteking werd op een aparte regel vermeld.

13. Fauci en 6 anderen bij NIAID bezitten patenten op Moderna’s vaccin

14. Fauci’s op de hete stoel voor onwettig “Gain-of-Function” onderzoek

Wat is “Gain-of-Function”66 onderzoek? Dat is onderzoek waarbij wetenschappers proberen virussen meer functies te geven – d.w.z. ze meer overdraagbaar en dodelijker te maken. Klinkt op zijn minst een beetje onethisch, toch? Hoe kan dat nou nuttig zijn? De Amerikaanse regering was het daarmee eens en verbood de praktijk.

15. Het virus blijft muteren

Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Dr. Geert Vanden Bossche, muteert het ongeveer elke 10 uur. Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutatie bij te houden?

16. Censuur – en de totale afwezigheid van wetenschappelijk debat.

Ik kan het niet helpen, maar ik word hier wat stekelig. Wat vond u van al die nationale en wereldwijde, stevige debatten die door volksgezondheidsfunctionarissen werden gevoerd en gelijktijdig op alle grote nieuwszenders werden uitgezonden?

Was het niet geweldig om de knapste koppen uit de geneeskunde, virologie, epidemiologie, economie en vaccinologie van over de hele wereld te horen debatteren over zaken als:

Lockdowns.

Mondkapjes dragen.

Sociale ontwrichting.

Vaccin werkzaamheid,73 en veiligheidsproeven.

Hoe screenen op vatbaarheid voor vaccinatieschade.

Therapeutica, (d.w.z. niet-vaccin behandelingsopties).

Was het niet geweldig om te zien hoe volksgezondheidsfunctionarissen (die nooit iemand met Covid hebben behandeld) hun “wetenschap” in twijfel trokken?

Oh, wacht, heeft u die debatten niet gezien?

Nee, dat heeft u niet – omdat ze nooit hebben plaatsgevonden. Wat er in plaats daarvan gebeurde, was hardhandige censuur van alle verhalen.

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de COVID-19 doden voorkomt in landen met massale zwaarlijvigheid

Wat is er met de wetenschap gebeurd? Wat is er gebeurd met de wetenschappelijke methode om altijd onze veronderstellingen in twijfel te trekken? Wat is er gebeurd met het levendige debat in dit land, of in ieder geval in de westerse samenleving? Waarom wordt iedereen die het niet eens is met de WHO of de CDC zo zwaar gecensureerd? Is de wetenschap van de volksgezondheid nu een religie, of wordt wetenschap verondersteld over debat te gaan?

Als iemand zegt “de wetenschap heeft het vastgesteld”, dan weet ik dat ik te maken heb met iemand die gesloten van geest is. Wetenschap (vooral biologische wetenschap) is per definitie nooit vaststaand. Als dat zo was, zou het een dogma zijn, geen wetenschap. OK, voordat ik me al te druk maak, laat me dit zeggen:

Ik wil een goede burger zijn. Dat wil ik echt. Als lockdowns werken, wil ik mijn deel doen en thuisblijven. Als mondkapjes werken, wil ik ze dragen. Als sociale distantie effectief is, wil ik me daaraan houden. Maar als er bewijs is dat het niet werkt (mondkapjes bijvoorbeeld,), dan wil ik dat bewijs ook horen.

…Als hooggewaardeerde wetenschappers een andere mening hebben, wil ik weten wat zij denken. Ik wil de kans krijgen om hun argumenten te horen en mijn eigen mening te vormen. Ik denk niet dat ik de slimste persoon ter wereld ben, maar ik denk dat ik kan denken. Misschien ben ik raar, maar als iemand gecensureerd wordt, dan wil ik ECHT horen wat hij denkt.

17. ’s Werelds meest vooraanstaande vaccinoloog slaat alarm

Dit is misschien wel de grootste reden waarom ik dit Covid-vaccin niet begrijp. Wanneer iemand die zeer pro-vaccin is, en die zijn hele professionele carrière toezicht heeft gehouden op de ontwikkeling van vaccins, van de bergtoppen schreeuwt dat we een groot probleem hebben, vind ik dat de man gehoord moet worden.

Voor het geval u het gemist heeft is er Dr. Geert Vanden Bossche. ( zie links onderaan bij gegeven link)

18. Ik heb al Covid gehad

Ik heb er niet van genoten. Het was een vervelende verkoudheid voor twee dagen:

Onophoudelijke billen/lage rugpijn.

Zeer weinig energie.

Lage koorts.

Het was vreemd om een paar dagen niets te kunnen ruiken. Een week later smaakte de koffie nog steeds een beetje “vreemd”. Maar ik heb het overleefd. Nu blijkt (zoals altijd) dat ik een mooie, natuurlijke, levenslange immuniteit heb, niet iets dat waarschijnlijk in een paar maanden uitgewerkt is als ik het vaccin krijg.

In mijn lichaam en mijn huishouden is Covid voorbij. In feite zijn er, nu ik het heb gehad, aanwijzingen dat het Covid-vaccin in feite gevaarlijker, voor mij zou kunnen zijn. Dat is geen risico dat ik bereid ben te nemen.

Samengevat

Het bovenstaande zijn slechts mijn redenen om het vaccin niet te willen. Misschien zijn mijn redenen zinvol voor u, misschien ook niet. Wat er ook logisch is voor u, hopelijk kunnen we nog steeds vrienden zijn. Ik denk dat er veel meer is dat we gemeen hebben dan dat ons scheidt.

We willen allemaal in een wereld van vrijheid leven.

We willen allemaal ons deel doen om anderen te helpen en goed te leven.

We willen allemaal het recht hebben om onze mening te uiten zonder bang te hoeven zijn dat we gecensureerd of aangevallen worden.

We verdienen allemaal toegang tot de feiten, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Mee eens of oneens met mij, ik zal u niet anders behandelen. U bent een mens, net zo waardig voor liefde en respect als ieder ander. Daarvoor groet ik u, en ik wens u echt het allerbeste. Ik hoop dat u dit nuttig vond. Zo ja, voel je vrij om te delen. Zo niet, voel u vrij om me (vriendelijk) te laten weten wat er niet logisch voor u was en ik zou blij zijn om ook uw gedachten te horen.

Blijf nieuwsgierig en blijf beleefd.

Bronnen en referenties hier.

Lees ook via Xandernieuws:

Officiële EU-cijfers 17 april: 7766 vaccinatiedoden en ruim 330.000 gewonden

Uit het artikel:

In 3 weken tijd is het officiële aantal vaccinatiedoden in Europa gestegen van 5361 naar 7766. Daarnaast hebben al meer dan 330.000 mensen gezondheidsschade opgelopen, waarvan vele tienduizenden ernstig en/of permanent. De Covid-19 vaccinatiecampagne – herstel: genetische manipulatie campagne – is hiermee nu al een van ernstigste misdaden tegen de menselijkheid die na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn gepleegd.

Pfizer/BioNTech:

* 4293 doden

* 144.607 gewonden

* Ergst getroffen landen: 1. Italië; 2. Frankrijk; 3. Nederland

Moderna:

* 2094 doden

* 15.979 gewonden

* Ergst getroffen landen: 1. Nederland; 2. Spanje; 3. Italië

AstraZeneca:

* 1360 doden

* 169.386 gewonden

* Ergst getroffen landen: 1. Nederland; 2. Frankrijk; 3. Italië

Janssen (Johnson & Johnson):

* 19 doden

* 246 gewonden.

Aan de ene kant mogen 80-plussers niet meer aan een luchtwegvirus sterven; aan de andere kant schijnt niemand er een probleem mee te hebben dat in tal van landen verpleeghuizen kort na de eerste vaccinaties deels zijn ‘uitgeroeid’. De cijfers zijn echter onverbiddelijk: IFR 0,05% (tot 70 jaar, de helft van een gewone griep); IFR 0,23% (inclusief ouderen = stevige griep); 99,7% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek; sterftepercentage wereldwijd 0,037%, en dat gebaseerd op aantallen die volgens Stanford wetenschappers minstens 1600% overdreven zijn.

Ik vind het heel eng dat zoveel normaal ogende Nederlanders zich zo doodsbang hebben laten maken, en dat ze zich steeds agressiever beginnen op te stellen naar mensen die weigeren mee te werken aan de krankzinnige – ik zou zelfs zeggen suïcidale – eisen van de globalistische klimaat-vaccinsekte, die vooral sinds 2020 de totale controle over het Westen lijkt te hebben gekregen.