20210423 Over de Paus en de NWO

Xandernieuws heeft een stuk van Life Site News gedeeld en ik wil dat graag ook delen.

Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch

Ik heb al meer gedeeld van Vigano en ik vind het altijd de moeite waard.

Uit het stuk:

Terwijl het overgrote deel van het christendom netjes en gedwee, en vaak zelfs enthousiast meewerkt met de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde, die tegenwoordig beter bekend staat als de ‘Great Reset’, ‘Build Back Better’ en ‘Agenda 2030’, zijn er in iedere denominatie een handjevol mensen overgebleven die zien wat er gaande is en zich daar ook tegen durven uitspreken. In de Katholieke Kerk is aartsbisschop Viganò, waar we eerder enkele artikelen aan wijdden, de meest uitgesproken tegenstander. Viganò haalt nu opnieuw ongemeen hard uit naar de kerkleiders, en met name paus Franciscus, die volgens hem een ketters anti-evangelie predikt, en van de kerk ‘een dienstknecht van de Nieuwe Wereld Orde’ heeft gemaakt.

Van 6 tot 8 mei vindt de vijfde International Vatican Conference plaats. Thema: gezondheid, of wat daar tegenwoordig voor moet doorgaan. Enkele namen van de deelnemers zeggen daar genoeg over: Anthony Fauci (Bill ‘vaccin’ Gates’ lakei in Washington) en Chelsey Clinton, openlijk aanhanger van de Satanskerk en een virulente pro-abortus activist. Verder New Age goeroe Deepak Chopra, milieuactivist en chimpansee expert Dame Jane Goodall, plus een hele rits ‘abortionisten’ en andere Malthusiërs (mensen die de wereldbevolking actief willen verminderen), waarbij Big Tech vertegenwoordigers en de CEO’s van Pfizer en Moderna natuurlijk niet mogen ontbreken.

Vijf prominente journalisten van de top van de mainstream media doen verslag van de conferentie, die de aartsbisschop ‘de zoveelste schandelijke bevestiging van een verontrustende afval van de huidige Hiërarchie’ van het traditionele geloof noemt. ‘De Heilige Stoel heeft doelbewust de bovennatuurlijke missie van de Kerk verworpen, en zichzelf de dienstknecht gemaakt van de Nieuwe Wereld Orde en het Vrijmetselaars-globalisme in een antichristelijk contra-magistraat.’

Onder leiding van paus Franciscus wordt onverminderd doorgegaan met ‘het slopen van geloof en moraal, kerkelijke discipline en religieus leven’. Deze afbraak maakt deel uit van een ‘ongekende transformatie van de bruid van Christus in een filantropische vereniging die de slaaf gemaakt is van de Grote Machten. Het resultaat is de onderwerping van de ware Kerk aan een sekte van ketterse en ontaarde modernisten die uit zijn op het legitimeren van overspel, sodomie, abortus, euthanasie, afgoderij, en talloze perversiteiten van het intellect en de wil. De ware Kerk is nu verduisterd,

verloochend en te schande gezet door haar eigen voorgangers, en zelfs verraden door degene die op de hoogste troon zit.’

‘Het feit dat de deep church erin geslaagd is zijn eigen lid te verkiezen om in overeenstemming met de deep state dit duivelse plan uit te voeren is niet langer slechts een vermoeden’ maar een voor iedereen zichtbaar fenomeen. De Vrijmetselarij heeft de Kerk van binnenuit overgenomen maar het overgrote deel van de geestelijken doet er het zwijgen toe.

De deelnemers van de Vijfde International Vatican Conference bevestigen volgens Viganò dat het Vaticaan een kernonderdeel is geworden van de globalistische ideologie. Veel prominente sprekers zijn pro-abortus, willen de wereldbevolking met actieve middelen verminderen, zijn aanhangers van de panseksuele LGBT agenda, en ‘last but not least’ van het ‘Covid-19’ narratief en het massaal vaccineren (beter gezegd: genetisch manipuleren) van de hele wereldbevolking.

Het symbool van de Conferentie is Michelangelo’s wereldberoemde fresco ‘de schepping van Adam’, waarop de hand van God de hand van Adam aanraakt. Beide handen zijn in dit symbool voorzien van chirurgische handschoenen, wat volgens de aartsbisschop behalve ‘heiligschennis’ ook een boodschap is dat de schepping ‘in een therapeutische anti-schepping’ wordt veranderd, ‘waarin de mens zichzelf redt en de krankzinnige bedenker van de ‘verlossing’ van zijn eigen gezondheid wordt.’ Redding komt niet langer door geloof en doop, ‘maar door het vaccin, de brenger van handicaps en de dood,’ wat neerkomt op ‘bijgeloof waar niets wetenschappelijks aan zit’.

De aartsbisschop wijst er net als diverse wetenschappers en andere experts op dat er ‘een vals en tendentieus’ beeld is geschetst van een gewoon luchtwegvirus, dat volgens Kochs postulaten nog nergens is geïsoleerd. Toch zijn inmiddels aan honderden miljoenen mensen experimentele vaccins toegediend, waarvan ruiterlijk wordt toegegeven dat zij ineffectief zijn omdat ze geen besmettingen kunnen voorkomen, en waarvan overal een enorm aantal ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd. Duizenden mensen zijn reeds gestorven, en honderdduizenden mensen zijn chronisch ziek of gehandicapt geraakt.

‘Deze slachtoffers zijn geofferd op het altaar van de gezondheid-Moloch,’ met vaccins die – ook volgens de officiële bijsluiters – gekweekt zijn in weefsel van geaborteerde menselijke foetussen. Desondanks draait ‘de duivelse machine van Big Pharma’ gewoon door, en bestaat de vrees dat grote aantallen gevaccineerden over een paar maanden juist erg ziek worden of zelfs sterven zodra ze worden geconfronteerd met het virus of een variant daarvan, en hun immuunsysteem dankzij de vaccins dan niet of niet goed meer blijkt te functioneren.

Viganò wijst tevens op het feit dat de Pontificale Raad voor Cultuur in 2003 het New Age denken en zowel een universele religie als een verenigde mensheid (wereldregering) gecentreerd rond de aanbidding van ‘moeder Aarde’ (‘het klimaat’), nog afwees, maar dat nu volledig door het Vaticaan is omhelsd.

‘We kunnen hier niet langer over zwijgen, want dat zou ons medeplichtigen maken van de vijanden van God en het menselijk ras,’ waarschuwt de aartsbisschop. ‘Miljoenen getrouwen walgen van de talrijke schandalen van de voorgangers, van het verraad van hun missie, van de desertie van degenen die van het evangelie zouden moeten getuigen in plaats van de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.’

zie ook Life Site News