20210414 Over vatbaarheid voor sommige corona mutaties en schade door vaccins

Mensen willen niet geloven dat vaccins niet helpen, laat staan dat ze willen geloven dat zij juist vatbaarder zijn voor sommige mutaties van het virus. Dit soort studies zal ook niet groot in de MSM komen.

Ik deel het maar, zoals het overal op alternatieve media wordt gedeeld. Tegen beter weten in.

Xandernieuws:

Universitaire studie: Pfizer-gevaccineerden hebben 8 keer hogere kans op corona mutatie

Waar onafhankelijke wetenschappers al voor waarschuwden, is nu bevestigd: gevaccineerde mensen worden veel vatbaarder voor sommige corona mutaties. Uit een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv blijkt dat mensen die zijn geïnjecteerd met het Pfizer vaccin – in Nederland verreweg het vaakst toegepast – een maar liefst 8 keer hogere kans hebben om de Zuid Afrikaanse variant van het coronavirus te krijgen. ‘We doen het allemaal voor de zorg’ zou nu wel eens precies het omgekeerde effect kunnen krijgen als steeds meer gevaccineerde mensen in het ziekenhuis zullen moeten worden opgenomen.

Desondanks worden ongevaccineerden in Israël, en binnenkort ook in Nederland, gediscrimineerd en gestraft met gedeeltelijke uitsluiting van de samenleving. Zoal we al vaak hebben geschreven: ook dit hoort bij de omkering van alle waarden, normen, menselijkheid en logica (licht=duisternis, duisternis=licht), die zo typerend is voor een moreel en mentaal sterk in verval zijnde beschaving, die overduidelijk steeds sneller op de afgrond af dendert.

Niburu:

Ab Osterhaus heeft waarschijnlijk gelijk met miljoenen vaccinatiedoden

Een 77-jarige man is maandagochtend in een ziekenhuis overleden nadat hij onwel was geworden op de parkeerplaats van de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout (Zuid-Holland). Hij was vlak daarvoor gevaccineerd met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, aldus de GGD Hollands Midden.

Medewerkers van de vaccinatielocatie, onder wie een arts en EHBO’ers, hebben zich meteen over hem ontfermd. Aansluitend is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even later kwam het nieuws dat de man in het ziekenhuis is overleden, aldus de GGD.

Wim Jongman:

Kunnen mRNA-vaccins het DNA blijvend veranderen? Recente wetenschap suggereert van wel.

Door het Children’s Health Defense Team

Bron

De scheve berichtgeving in de media heeft een bijzonder vruchtbare public-relations stimulans opgeleverd voor mRNA-vaccins. De Defender heeft te maken met censuur op veel sociale kanalen. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van het nieuws dat er toe doet.
Het afgelopen jaar kan het Amerikanen vrijwel onmogelijk ontgaan zijn dat de media de vaccins tot het dominante COVID-verhaal hebben gemaakt, zelfs voordat er doden vielen als gevolg van het coronavirus.

De media-aandacht heeft een bijzonder vruchtbare public-relations stimulans opgeleverd voor de messenger-RNA (mRNA) vaccins – die al tientallen jaren worden ontwikkeld maar nooit zijn goedgekeurd voor menselijk gebruik – en het heeft de experimentele technologie dichter bij de eindstreep van de regelgeving gebracht.

“Er is een groot verschil tussen het scenario waarin mensen willekeurig en zonder het te weten genetisch gemanipuleerd worden omdat ze aan het coronavirus zijn blootgesteld, en het scenario waarin we moedwillig miljarden mensen vaccineren terwijl we hen vertellen dat dit niet gebeurt.”

Helaas lijkt de heersende opvatting te zijn dat de “race om het publiek gevaccineerd te krijgen” het nemen van deze extra risico’s rechtvaardigt.

Te oordelen naar de bereidheid van de directeuren van farmaceutische bedrijven om de risico’s van mRNA-vaccins op de lange termijn – en mogelijk voor meerdere generaties – over het hoofd te zien, moeten zij evenzeer in de ban zijn van de dollartekens in hun visioenen van een eindeloze pijplijn van “plug and play” mRNA-producten.

Zelfzorg covid19:

Artsen reageren verbolgen op boetedreiging en stellen 10 vragen aan IGJ

Een groep artsen heeft via haar advocaat in een brief laten weten aan de IGJ zeer verbolgen te zijn over de boetedreiging en de instelling van een apothekers-“kliklijn”.

Boetedreiging

In haar artikel stelt de IGJ dat zij artsen bestuurlijk zal beboeten wanneer zij geneesmiddelen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor Corona. In dit verband verwijst zij specifiek naar de geneesmiddelen Hydroxychloroquine (HCQ) en Ivermectine. Het voorschrijven van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen om vormt volgens de IGJ een risico voor de kwaliteit van de zorg.

Apothekers-“kliklijn”

In haar bericht zet de IGJ apothekers aan om als ‘kliklijn’ te fungeren, door bij het Meldpunt Zorg van de IGJ melding te doen ingeval zij recepten voor de medicijnen Hydroxychloroquine en Ivermectine aangeboden krijgen en zij vermoeden dat dit ziet op de behandeling van corona.

Andere belangen?

Gezien deze feiten, kunnen cliënten zich niet aan de indruk ontdoen dat de opstelling van de IGJ is ingegeven door andere belangen dan primair de bescherming van de publieke gezondheid. In dat geval zouden immers andere keuzes worden gemaakt. Voor zover dit het geval mocht zijn, zou dit uiterst kwalijk zijn en vergt dit nader onderzoek. Mogelijk dat de IGJ cliënten evenwel van het tegendeel weet te overtuigen.

10 vragen…..

Om voor cliënten – en naar verwachting vele andere artsen – klaarheid te scheppen, verzoek ik u mij onderstaande vragen van een antwoord te voorzien.

1. Op basis van welke criteria en bronnen stelt de IGJ zich op het standpunt dat het gebruik van het geneesmiddel HCQ zou leiden tot ernstige bijwerkingen en dat het geneesmiddel niet effectief zou zijn tegen COVID-19? Kunt u mij in het bezit stellen van de corresponderende bewijsstukken?

2. Op basis van welke criteria en bronnen stelt de IGJ zich op het standpunt dat voor het gebruik van het geneesmiddel Ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19 geen weten-schappelijke onderbouwing bestaat? Kunt u mij in het bezit stellen van de corresponderende bewijsstukken?

3. Kunt u gedetailleerd toelichten waarom volgens de IGJ het voorschrijven van de genees-middelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengt?

4. Op grond van welke concrete wettelijke bepalingen is de Gezondheidsinspectie voornemens om artsen bestuurlijk te beboeten ingeval zij de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine off-label voorschrijven bij COVID-19?

5. Kunt u mij gedetailleerd toelichten waarom de IGJ meent dat deze wettelijke bepalingen in onderhavig geval van toepassing zijn?

6. Wat is de hoogte van de boete die artsen ingeval van het off-label voorschrijven van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 tegemoet kunnen zien?

7. Conform welk te volgen artsenprotocol is volgens de IGJ het off-label gebruik van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 (wel) toegestaan?

8. Ziet het voornemen van de IGJ om artsen bestuurlijk te beboeten op het gebruik van specifiek de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19? Zo ja, kunt u dit toelichten?

9. Kunt u mij toelichten waarom de IGJ enerzijds dermate streng optreedt ten aanzien van het voorschrijven van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19, terwijl zij anderzijds de COVID-19 vaccins toelaatbaar en zelfs wenselijk acht?

10. In hoeverre is de IGJ bereid om rekening te houden met het patiëntbelang? Is de IGJ bereid haar opstelling te wijzigen in de situatie waarbij de patiënt de arts aantoonbaar expliciet verzoekt om het geneesmiddel HCQ of Ivermectine bij COVID-19 voor te schrijven?

We houden U op de hoogte van de reactie van de IGJ.

Lees ook: huisartsen-raken-astrazeneca-vaccin-aan-straatstenen-niet-kwijt-we-halen-maar 30 procent

en ook waarom-ik-het-vaccin-van-johnson-johnson-niet-neem-het-perspectief-van-een-wetenschapper