20210410 Over het grote geheel

NB. Als je alternatieve berichten leest op social media word je weggezet als “wappie”. “extreem rechts” enz. . Frontnieuws wordt weggezet als extreem, als antisemitisch enz. Als je kritiek hebt op Israël, ben je geen antisemiet. Het is hetzelfde als kritiek hebben op Rusland of Nederland. Alleen dat mag wel maar op Israël niet. Als je kritiek hebt op Soros ben je geen antisemiet omdat hij toevallig joods is. Je hebt kritiek op zijn handelen. Net zoals je kritiek kunt hebben op het handelen van Rutte. Maar om het zo te framen proberen ze alle discussie lam te leggen. Je weg te zetten enz.

Je moet heel sterk in je schoenen staan om bij jezelf te blijven en zelf na te denken. Want dat willen ze niet: dat je zelf nadenkt.

Frontnieuws

Brengt al heel lang het alternatieve geluid. Eerst als Fenixx ( zie voor Fenixx klassieken ) waarbij ze ook gedwarsboomd zijn. Nog is er geen volledige censuur maar mocht die tijd komen dan is het handig om voor die tijd een kopie te maken van die artikelen die interessant zijn en die wat leren. Iets wat niet geleerd wordt door de MSM.

Het grote geheel wordt bij hen zichtbaar en dat is ook weer met dit artikel:

Het Grote Geheel – een wereldorde genegeerd in het Covid-debat

Er wordt nog steeds gedaan of we iets te kiezen hebben maar dat is al lang niet meer zo. Van alles wordt door de strot van de westerling geduwd en de kikkers in de pan met kokend water merken niet hoe heet het water al geworden is. Zij zijn een doorgeefluik, net zo als ik dat ben en soms geven zij hun eigen mening zoals ik dat doe.

Ik deel dit artikel dat zij weer vonden bij Peter Koenig .

Het gaat er om dat de mensheid gelegenheid krijgt zich bewust te worden van de processen die zijn leven blijvend beïnvloeden. Helaas lezen maar weinig mensen veel informatie maar toch moeten de zaden gezaaid.

Uit het artikel:

Wat is het “Grote Geheel” van Covid-19, alias SARS-CoV-2? Is het dat wat we ook als eindspel kunnen aanduiden, of wat Aldous Huxley “Brave New World” (1932) noemde, science fiction – geleidelijk werkelijkheid wordend in de vorm van de VN Agenda 2030 – met het uitvoeringsinstrument van Agenda ID2020 gecreëerd door Bill Gates.

We staan aan het begin van het eindspel. We bevinden ons in wat het Rockefeller Report van 2010 “The Lockstep” scenario noemt, schrijft Peter Koenig.

Dit is het eerste van vier scenario’s die worden uitgelokt door een onzichtbare vijand, een virus, een Coronavirus, vergelijkbaar met het virus dat ten grondslag lag aan de SARS-uitbraak in China van 2002 tot 2004.

Dit virus moet worden gepropageerd als een enorm dodelijk gevaar. Het is een hersenspoelende angstcampagne. Het besluit voor de lancering werd genomen tijdens Event 201, in NYC op 18 oktober 2019 – enkele weken voor de eigenlijke SAES-CoV-2 uitbraak.

En dat werd bevestigd tijdens de conferentie van het Wereld Economisch Forum (WEF) in januari 2020 in Davos, Zwitserland.

Event 201, georganiseerd door de Bill and Melinda Gates Foundation, de Johns Hopkins School of Medicine (gefinancierd en gecreëerd door de Rockefeller Foundation) en het WEF, was voornamelijk een computersimulatie van een SARS-achtige pandemie, die in 18 maanden zo’n 65 miljoen mensen zou doden – en de wereldeconomie zoals we die kennen zou vernietigen.

Wat werd voorzien was een bio-oorlog tegen de mensheid. Het virus heette SARS-Cov-2, en werd later door de WHO om redenen van verhulling voor de makers omgedoopt tot “Covid-19”. De naaste metgezel van het virus was ANGST – angst als wapen.

Samen met een enorme propaganda- en hersenspoelingsinspanning werd de hele wereld – 193 lidstaten van de VN – als Covid risico aangeduid – en de WHO verklaarde op 11 maart 2020 een pandemie – zoals later bleek een plandemie te zijn.

Stel u zich dat eens voor. Met slechts ongeveer 4.600 “gevallen” wereldwijd, noemde de Wereldgezondheidsorganisatie het een pandemie.

De wereld ging in een shocktoestand. Wanneer mensen in shock zijn, zijn ze goedgelovig en zullen ze alles accepteren – zie Naomi Klein’s “The Shock Doctrine” (2008).

Een onzichtbare globalistische cabal gaf tegen medio maart 2020 opdracht tot een wereldwijde lockdown van alle 193 VN-regeringen tegelijk. Regeringen werden omgekocht, gecorrumpeerd, gecoöpteerd of bedreigd om zich te gedragen zoals bevolen door een wereldwijd gemeenschappelijk moet-narratief.

Het hele VN-systeem was, en is tot op de dag van vandaag, een onderdeel van deze wereldwijde fraude. De regeringsleiders die het narratief niet volgden, die zich verzetten tegen de pandemie, riskeerden immers zware “straffen”.

De president van Burundi, Pierre Nkurunziza, is onverwacht op 8 juni 2020 overleden, vlak voor het officiële einde van zijn ambtstermijn. Hij was de langst regerende president in de Burundese geschiedenis.

Zijn dood werd gediagnosticeerd als een hartaanval. Hij stond bekend om het tarten van het officiële narratief van Covid-19 en het uit zijn land schoppen van de WHO – kort voor zijn dood.

De populaire president van Tanzania, John Magufuli, is op 17 maart 2021 in een ziekenhuis in Dar es Salaam overleden aan “hartcomplicaties”. Magufuli was een van Afrika’s meest prominente sceptici van het Coronavirus.

Hij riep op tot gebed en kruidentherapie met stoom om het virus te bestrijden. Kort voor zijn dood had hij PCR-tests had laten uitvoeren op een papaja en een geit – en dat de tests positief terugkwamen, wat impliceert dat de beruchte PCR-testkits vooraf met het virus besmet waren.

Het grote publiek wordt in het ongewisse gelaten over wat de Deep State, de oligarchen van bedrijven, banken en hightech-communicatie, of gewoon het werkelijke plan van de Global Cabal is achter de Covid-19 fraude.

Het tot dusver bijna onzichtbare Grote Geheel, ook wel The Great Reset genoemd, of in het jargon van de VN-agenda 2030, “Build Back Better” – bestaat uit een drieledige doelstelling:

• I Het nemen van totale controle over de mensheid, zoals in One World Order (OWO); door elektromagnetische manipulatie (daar komt 5G, later 6G om de hoek kijken); door alles te digitaliseren, inclusief al het geld; door mensen om te vormen tot transmensen; zij – de heer Klaus Schwab, de co-auteur van de Great Reset, en zijn cabal, noemen het de 4e Industriële Revolutie;

• II Het verschuiven van activa en middelen van het midden en de onderkant van de samenleving naar de top few; en

• III Drastische vermindering van de wereldbevolking door een eugenistische agenda van massale ontvolking.

Uiteindelijk zal een kleine globalistische elite – allen die verbonden zijn met het management en de regering van de OWO tirannie – plus een relatief kleine wereldbevolking van lijfeigenen – of wat Aldous Huxley de “epsilon mensen” noemde (de laagste kaste van werkende mensen) – in de toekomstige als “transhumanen” overleven. De horigen of Epsilon mensen, zouden allen elektronisch gecontroleerd en gemanipuleerd worden, zodat zij niet zouden zondigen in het zoeken naar hun verloren gewaande “vrijheid”.

De door Rockefeller geleide Bilderberg Society en Rockefeller’s protégé Henry Kissinger propageren al tientallen jaren een verminderde wereldbevolking. Denk aan de beruchte uitspraak van Henry Kissinger: “Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen; wie de energie controleert, kan hele continenten controleren; wie het geld controleert, kan de wereld controleren”.

Bill Gates is nu de belangrijkste voorstander van een verminderde wereldbevolking. Hij is onlangs ook de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in de Verenigde Staten geworden.

Naar verluidt bezit hij 242.000 acres (ongeveer 980 vierkante kilometer) landbouwgrond in 18 staten. Wat is hij van plan te doen met deze landbouwgrond? – Wel, hij die het voedsel controleert, controleert de mensen. Gates is ook een belangrijke aandeelhouder en partner in (Bayer) Monsanto’s GMO-zaad en bestrijdingsmiddelendivisie.

Op dit moment kunnen we alleen speculeren.

Maar sommige van de niet zo vergezochte speculaties suggereren dat Bill Gates synthetisch voedsel, in het laboratorium geproduceerd vlees, en GMO (genetisch gemodificeerde) granen en groenten wil produceren onder het mom van milieubewustzijn (d.w.z. de goede oude “klimaatveranderingsagenda”) en de New Green Deal.

Dit synthetische GMO-voedsel, volgestopt met giftige bestrijdingsmiddelen, zal dan gaan concurreren met “echt voedsel” dat – onder de neoliberale marktwerking steeds zeldzamer zal worden – alleen betaalbaar voor de elite.

Synthetisch voedsel kan allerlei “gezondheids- en ziekte”-middelen bevatten om de bevolking te reguleren. Natuurlijk zullen de Epsilon mensen hier geen idee van hebben. Als de Great Reset klaar is, zullen ze niets bezitten en gelukkig zijn.

Terwijl dit zich in de schaduw afspeelt, onzichtbaar voor de meeste mensen, zorgen de media ervoor dat het debat – officieel door de regeringen en officieus door de anti-Covid maatregelen demonstranten – volledig wordt toegespitst op het Covid-19 virus, de infectie, de onzichtbare, wrede vijand, de angstzaaierij, plus alle repressieve Covid-maatregelen, mondkapjes, de sociale afstand, de halve of hele lockdowns, de reisbeperkingen, het al dan niet vaccineren – en de verplichte elektronische vaccinatiekaarten, vergelijkbaar met Agenda ID2020.

Allemaal concentreren ze zich op het Covid-19 virus.

Bijna niets doet vermoeden dat er een Groot Geheel is, een veel grotere, veel dodelijker agenda achter dit alles, dat het virus en de gruwelijke angst die het bevordert, slechts een instrument is om de grotere doelstellingen te bereiken, die welke hierboven zijn opgesomd.

Nauwelijks wordt in een publiek of onofficieel debat, zelfs niet in massale anti-Covid maatregelen protesten tegen het virus, zoals de “Wake up the World” demo van de World Freedom Alliance – in Kopenhagen op 4 februari 2021, het Grote Geheel aangeroerd, wat ons te wachten staat aan het einde van de VN Agenda 2030: je bezit niets en bent gelukkig.

We zijn in oorlog. Niet alleen tegen een onzichtbare vijand, het Coronavirus en de bewapende factor ANGST, maar ook tegen onze eigen onwetendheid en onbewustheid.

En tegen de Global Cabal – het WEF en zijn Great Reset met zijn verraderlijke nep-New Green

Deal, een nieuw ultra-neoliberaal kapitalisme, groen geverfd – en van plan om ons allemaal op te slokken onder het bedrog van de klimaatverandering en het milieuactivisme, de wedergeboorte van de Greta-agenda.

Als we niet in staat zijn de Covid-zwendel onder de knie te krijgen, er een eind aan te maken, en zelfs de 193 liegende, bedriegende en uiteindelijk moorddadige regeringen die lid zijn van de VN te ontmantelen en voor het gerecht te brengen – hoe kunnen we dan greep krijgen op en ontsnappen aan de giftanden van het “Grote Plaatje”?

De Great Reset – die ons uiteindelijk zal beroven van onze dagelijkse voeding, ons onvruchtbaar en steriel zal maken met giftig kunstmatig voedsel met de gedwongen vaccins – en een massale genocide teweeg zal brengen door genoom-veranderende mRNA-achtige vaccins, pesticide-GMO voedsel – met een zielloos, gemaskerd leven in eenzaamheid?

Uit een ander artikel van Frontnieuws dat ik al eerder deelde:

Over de psychologie van de samenzweringsontkenner

Een nadere kijk op de klasse die spot.

Uit het artikel:

Hoe komt het dat anderszins volkomen intelligente, weldenkende en rationeel denkende mensen zich verzetten tegen de suggestie dat sociopaten samenspannen om hen te manipuleren en te misleiden? En waarom verdedigen zij dit ongefundeerde standpunt met zoveel felheid?

De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, bullebakken en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Ook in de moderne tijd zijn er bewijzen in overvloed van corruptie en buitengewoon bedrog, schrijft auteur Tim Foyle op Off Guardian.

Wij weten zonder meer dat politici liegen en hun connecties verbergen en dat ondernemingen stelselmatig blijk geven van een totale minachting voor morele normen – dat corruptie ons omringt.

Wij weten dat de draaideuren tussen het bedrijfsleven en de politiek, het lobbysysteem, corrupte regelgevende instanties, de media en de rechterlijke macht betekenen dat wandaden vrijwel nooit tot een schijn van echte rechtspraak worden gebracht.

Wij weten dat de pers af en toe lawaai maakt over deze zaken, maar ze nooit echt krachtdadig onderzoekt.

Wij weten dat bij de inlichtingendiensten en de rechtshandhaving wandaden op adembenemende schaal aan de orde van de dag zijn en dat ook hier nooit gerechtigheid geschiedt.

Dus wat is het dan precies dat samenzweringsontkenners weigeren te erkennen met zo’n vurigheid, rechtschapenheid en neerbuigendheid? Waarom verdedigen zij, tegen alle bewijzen in, met hoon en minachting de afbrokkelende illusie dat ‘de groten en goeden’ daar ergens boven zitten, alles in de hand hebben, alleen het beste met ons voor hebben, en gewetensvol, wijs en oprecht zijn? Dat de pers het volk en de waarheid dient in plaats van de oplichters? Dat onrechtvaardigheid na onrechtvaardigheid het gevolg is van fouten en vergissingen, en nooit van dat gevreesde woord: samenzwering?

Het punt van onenigheid hier is alleen de kwestie van de schaal. Iemand die oprecht nieuwsgierig is naar de plannen van machtige sociopaten zal zijn nieuwsgierigheid niet beperken tot, bijvoorbeeld, één bedrijf of één natie. Waarom zou hij? Zo’n persoon gaat ervan uit dat dezelfde patronen die lokaal te zien zijn, waarschijnlijk helemaal bovenin de machtsvoedselketen te vinden zijn. Maar de samenzweringsontkenner houdt vol dat dit absurd is.

Waarom?

Het is pijnlijk duidelijk dat de piramidale maatschappelijke en juridische structuren die de mensheid heeft laten ontstaan, precies het soort dominantiehiërarchieën zijn die ongetwijfeld de sociopaat bevoordelen. Een menselijk wezen dat werkt met een normale en gezonde coöperatieve mentaliteit is weinig geneigd deel te nemen aan de strijd die nodig is om een bedrijfs- of politieke ladder te beklimmen.

Dus wat stellen samenzweringsontkenners zich voor dat de 70 miljoen of meer sociopaten in de wereld de hele dag doen, geboren in een “spel”, waarin alle rijkdom en macht zich aan de top van de piramide bevinden, terwijl de meest effectieve attributen om te “winnen” meedogenloosheid en amoraliteit zijn? Hebben ze nooit Monopoly gespeeld?

Sociopaten kiezen hun wereldbeeld niet bewust, en zijn gewoon niet in staat te begrijpen waarom normale mensen zichzelf zo ongelooflijk benadelen door zichzelf te beperken met gewetensnood en empathie, die voor de sociopaat net zo onbegrijpelijk zijn als een wereld zonder die eigenschappen voor een menselijk wezen.

Het enige wat de sociopaat moet doen om te winnen in het spel is publiekelijk liegen terwijl hij privé samenzweert. Wat is er eenvoudiger? In 2021 is het een roekeloze naïviteit die grenst aan krankzinnigheid om te blijven denken dat de wereld waarin wij leven niet grotendeels door deze dynamiek wordt aangedreven. Waar komt zo’n onbedoeld destructieve impuls vandaan?

Het pasgeboren kind stelt een aangeboren vertrouwen in degenen bij wie het zich bevindt – een vertrouwen dat voor het grootste deel in wezen gerechtvaardigd is. Het kind zou anders niet kunnen overleven.

In een gezonde samenleving zou dit diepe instinct evolueren naarmate de psyche zich ontwikkelde. Naarmate het zelfbewustzijn, de cognitieve en redeneervermogens en de scepsis in het individu evolueerden, zou deze aangeboren vertrouwensimpuls verder begrepen worden als een centrale behoefte van de psyche. Gedeelde geloofssystemen zouden bestaan om deze kinderlijke impuls bewust te ontwikkelen en te ontwikkelen om dit vertrouwen ergens bewust te plaatsen – in waarden en geloofsovertuigingen van blijvende betekenis en waarde voor de samenleving, het individu, of, idealiter, beide.

Eerbied en respect voor traditie, natuurkrachten, voorouders, voor rede, waarheid, schoonheid, vrijheid, de aangeboren waarde van het leven, of de initiërende geest van alle dingen, kunnen allemaal worden beschouwd als geldige rustplaatsen waarin we ons vertrouwen en geloof bewust kunnen plaatsen – evenals die welke zijn afgeleid van meer geformaliseerde geloofssystemen.

Ongeacht de weg die men aflegt om zich te ontwikkelen en een persoonlijk geloof te scheppen, is het de eigen bewustwording en kennis van deze aangeboren impuls die hier van belang is. Ik geloof dat dit een diepe verantwoordelijkheid is – om een volwassen geloof te ontwikkelen en te cultiveren – waarvan velen zich, begrijpelijkerwijs, niet bewust zijn.

Wat gebeurt er wanneer er een kinderlijke behoefte in ons leeft die nooit verder is geëvolueerd dan haar oorspronkelijke overlevingsfunctie van het vertrouwen op diegenen in onze omgeving die eenvoudigweg het machtigst zijn; het meest aanwezig en actief? Wanneer we nooit echt onze eigen psyche hebben onderzocht, en diepgaand hebben onderzocht wat we werkelijk geloven en waarom? Wanneer onze motivatie om iets of iemand te vertrouwen niet in twijfel wordt getrokken? Als filosofie wordt overgelaten aan filosofen?

Ik stel voor dat het antwoord eenvoudig is, en dat het bewijs van dit fenomeen en de ravage die het aanricht overal om ons heen te vinden is: de aangeboren impuls om de moeder te vertrouwen evolueert nooit, ontmoet nooit het tegenwicht van de rede (of volwassen geloof) en gaat er nooit mee om, en blijft voor altijd op de ‘standaard’ instelling van de zuigeling.

Terwijl de onvolwassen psyche niet langer afhankelijk is van ouders voor zijn welzijn, blijft de krachtige en motiverende grondgedachte die ik heb beschreven intact: onbetwist, onoverwogen en onontwikkeld. En in een wereld waarin stabiliteit en zekerheid verre herinneringen zijn, blijven deze overlevingsinstincten, in plaats van goed aangescherpt, weloverwogen, relevant, kritisch en bij de tijd, letterlijk die van een baby. Vertrouwen wordt gesteld in de grootste, luidste, meest aanwezige en onbetwistbare kracht die er is, omdat het instinct bepaalt dat het overleven ervan afhangt.

En in deze grote “wereldkinderdagverblijf’” is de meest alomtegenwoordige kracht het netwerk van instellingen die consequent een onverdiende uitstraling hebben van macht, kalmte, deskundigheid, bezorgdheid en stabiliteit.

Volgens mij is dit de manier waarop samenzweringsontkenners in staat zijn zich vast te klampen aan de volslagen onlogische fantasie dat op de een of andere manier – boven een bepaald ongedefinieerd niveau van de maatschappelijke hiërarchie – corruptie, bedrog, kwaadwilligheid en narcisme op mysterieuze wijze verdampen, en deze op agressieve wijze te verdedigen. Dat, in tegenstelling tot hun stelregel, hoe meer macht iemand heeft, hoe meer integriteit hij onvermijdelijk aan de dag zal leggen. Deze arme misleide zielen geloven in wezen dat waar persoonlijke ervaring en voorkennis de gaten in hun wereldbeeld niet kunnen opvullen – kortom, waar een getraliede deur is – pappie en mammie daarachter zitten, uit te zoeken hoe hun kleine lieveling het beste voor altijd comfortabel, gelukkig en veilig kan zijn.

Dit is de kern, de troostende illusie aan de basis van het denken van de samenzweringsontkenners, de vervallen fundering waarop zij een torenhoog kasteel van rechtvaardiging bouwen van waaruit zij hoogmoedig degenen die anders zien, kunnen bespotten en uitschelden.

Dit verklaart waarom de samenzweringsontkenner elke suggestie zal aanvallen dat het zorgverlenende archetype niet langer aanwezig is – dat er sociopaten achter de getraliede deur zitten, die ons allen volslagen minachten of ons volledig negeren. De samenzweringsontkenner zal zo’n suggestie net zo venijnig aanvallen alsof zijn overleving ervan afhangt – wat in zekere zin ook zo is, binnen de opmaak van zijn onbewuste en precaire psyche.

Hun gevoel van welzijn, van veiligheid, van comfort, zelfs van een toekomst, is volledig (en volledig onbewust) geïnvesteerd in deze fantasie. De zuigeling is nooit volwassen geworden, en omdat zij zich hiervan niet bewust zijn, anders dan als een diepe gehechtheid aan hun persoonlijke veiligheid, zullen zij elke bedreiging van dit onbewuste en centrale aspect van hun wereldbeeld heftig aanvallen.

Het vervelende refrein van de samenzweringsontkenner is: “Zo’n groot complot kan er niet zijn”.

Het eenvoudige antwoord aan zo’n zelfbenoemde expert op het gebied van samenzweringen ligt voor de hand: hoe groot?

De grootste ‘medische’ bedrijven ter wereld kunnen tientallen jaren doorgaan met het afhandelen van rechtszaken als gewone bedrijfskosten, voor misdaden die variëren van het verzwijgen van negatieve testresultaten tot meervoudige moorden als gevolg van niet-aangegeven tests tot kolossale milieumisdaden.

Regeringen voeren de gemeenste en meest ondenkbare “experimenten” (misdaden) uit op hun eigen bevolking zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Politici liegen ons gewoon in het gezicht, zonder consequenties.

En ga zo maar door. Op welk punt precies wordt een samenzwering zo groot dat ‘ze’ er niet meer mee weg kunnen komen, en waarom? Ik stel dat het op het punt is waar het cognitieve vermogen van de samenzweringsontkenner hapert, en hun onbewuste overlevingsinstinct in werking treedt. Het punt waarop het intellect overweldigd raakt door de omvang van de gebeurtenissen en het instinct zich terugtrekt in het vertrouwde, troostende geloof dat men kent en cultiveert sinds de eerste keer dat iemands lippen de tepel vonden. Het geloof dat iemand anders zich ermee bezighoudt – dat waar de wereld ons onbekend wordt, er een machtig en welwillend menselijk gezag bestaat waarin wij alleen maar onvoorwaardelijk ons vertrouwen hoeven te stellen om eeuwige emotionele zekerheid te garanderen.

Dit gevaarlijke waanidee zou wel eens de centrale factor kunnen zijn die de fysieke veiligheid en de toekomst van de mensheid in de handen van sociopaten legt.

Aan iedereen die de gewoonte heeft om mensen die vragen stellen, onderzoek doen en sceptisch zijn, af te doen als aluminiumfoliehoedjes dragende, paranoïde, wetenschap ontkennende wappies, is de vraag: waar gelooft u in? Waar hebt u uw vertrouwen in gesteld en waarom? Hoe komt het dat, terwijl niemand regeringen vertrouwt, u de opkomende globale bestuursorganisaties zonder meer lijkt te vertrouwen? Hoe is dit rationeel?

Als u vertrouwen stelt in dergelijke organisaties, bedenk dan dat in het moderne globale tijdperk deze organisaties, zo buitengewoon goed gepresenteerd als ze zijn, gewoon grootschaligere manifestaties zijn van de lokale versies waarvan we weten dat we ze niet kunnen vertrouwen. Zij zijn niet onze ouders en geven geen blijk van loyaliteit aan humane waarden. Er is geen enkele reden om ook maar enig vertrouwen in een van hen te stellen.

Als u niet bewust een geloof hebt ontwikkeld of u niet diepgaand hebt afgevraagd waarom u gelooft zoals u doet, kan een dergelijk standpunt misantropisch lijken, maar in werkelijkheid is het het tegendeel. Deze organisaties hebben uw vertrouwen niet verdiend met iets anders dan PR-geld en glanzende leugens. De ware macht blijft, zoals altijd, bij het volk.

Grootschalige criminele samenzweringen bestaan. Het bewijs is overweldigend. De omvang van de huidige complotten is onbekend, maar er is geen reden om aan te nemen dat in het nieuwe wereldtijdperk het sociopathische streven naar macht of het bezit van de middelen om die te bereiken, afneemt. Zeker niet zolang afwijkende meningen worden bespot en tot zwijgen worden gecensureerd door poortwachters, “nuttige idioten” en samenzweringsontkenners, die in feite rechtstreeks samenspannen met de sociopathische agenda door hun niet aflatende aanval op degenen die een licht willen schijnen op wandaden.

Het is de dringende verantwoordelijkheid van ieder menselijk wezen om sociopathische agenda’s aan de kaak te stellen, waar ze ook bestaan – en nooit om degenen aan te vallen die dat proberen te doen.

Het is nu meer dan ooit tijd om kinderachtige dingen en kinderlijke impulsen opzij te zetten en als volwassenen op te staan om de toekomst te beschermen van de kinderen die geen andere keuze hebben dan ons hun leven toe te vertrouwen.

Dit essay heeft zich geconcentreerd op wat ik beschouw als de diepste psychologische drijfveer van samenzweringsontkenning….

Er zijn er zeker nog andere, zoals het verlangen om geaccepteerd te worden; het vermijden van kennis van en betrokkenheid bij de interne en externe schaduw; het behoud van een positief en rechtschapen zelfbeeld: een veralgemeende versie van het ‘flying monkey’-fenomeen, waarbij een zelfzuchtige en wrede klasse zichzelf beschermt door zich rond de bullebak te scharen; de subtiele onbewuste overname van het sociopathische wereldbeeld (b.v. “de mensheid is het virus”); verontwaardigingsverslaving / superioriteitscomplex / statusspelletjes; een afgestompt of weinig ambitieus intellect dat bevestiging vindt in het handhaven van de status quo; het dissociatieve beschermingsmechanisme dat erin bestaat zich voor te stellen dat misdaden en gruwelen die tijdens ons leven herhaaldelijk worden begaan, op de een of andere manier niet nu, niet “hier” plaatsvinden; en gewone ouderwetse luiheid en lafheid.

Verder wil ik hierbij nog een ander artikel delen wat aansluit bij hierboven.

Politiegeweld in Nederland heeft ingrijpende gevolgen

Uit het artikel:

De afgelopen week was het land in rep en roer nadat een treiterjournalist van Powned belaagd was door een kerkganger. De pers raakte niet uitgepraat over deze vorm van geweld. Maar er is deze dagen nog een andere manifestatie van geweld waar de politiek correcte journalistiek nauwelijks in geïnteresseerd is: ik bedoel het politiegeweld bij de anti-lockdown demonstraties.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie van theoloog Pieter Kuit en zijn dochter Jade heeft inmiddels al meer dan vijftig agenten gehoord en de getuigen blijven binnenkomen. Meer dan twintig getuigenverklaringen zijn al gepubliceerd op de website van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie.

Wie de verslagen leest, zal opmerken dat ze bijzonder verontrustend en opmerkelijk consistent zijn. De volgende observaties komen steeds terug:

Er is in de politieorganisatie sprake van een gretigheid om geweld toe te passen tegen burgers. Een agent verklaart: “Er wordt neerbuigend en discriminerend over demonstranten gesproken. Het zijn ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’, en ga zo maar door”.

“Ik moet mensen tegen de grond werken, jong of bejaard, wanneer ze geen mondkapje dragen in de supermarkt.”

Een tweede terugkerend thema is de druk die er binnen de politieorganisatie is om mee te gaan in deze spiraal van geweld. Dezelfde agent verklaart: “Ik kan mij echter niet ziekmelden, of afmelden voor dienst bij de ME. Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met ‘wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet demonstranten te slaan. Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel, en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen. Ik heb mij nu toch ziekgemeld met als reden dat ik corona-verschijnselen heb. Hoe cynisch. Ik schaam mij ervoor, maar ik zie geen andere weg.”

Een derde thema: de agenten verklaren ook dat door de nadruk op het handhaven van de corona

maatregelen ze zich niet meer herkennen in het werk dat ze doen. In plaats van een beschermende rol krijgen ze steeds meer een repressieve rol: “Geweld is nu regel, en geen uitzondering meer. Ik moet nu mensen tegen de grond werken, ongeacht of ze jong zijn of bejaard, wanneer ze bijvoorbeeld geen mondkapje dragen in een winkel, en wij er door de supermarktmaner bijgehaald worden. Ik heb tegenwoordig mensen achter in de auto zitten, die mijn collega en ik hebben aangehouden, die gewoon hun boodschappen deden. Eerlijke burgers, wiens enige ‘misdrijf’ is dat zij geen mondkapje willen dragen waar het nut niet van bewezen is.”

Ten vierde getuigen agenten van de Mobiele Eenheid ook dat ze van bovenaf geïnstrueerd worden om geweld te gebruiken: “Geweld toepassen tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Dat zijn de instructies. Voorheen moest je op de benen slaan, en nu slaan we op het hoofd. ‘Een bebloed hoofd schrikt af’, zeggen ze. Terwijl ik dit tegen u zeg is het net of ik het over een ander heb. Ik treed volledig buiten mezelf wanneer ik op demonstranten afgestuurd wordt.” Dezelfde agent verklaart: “Het was ’s ochtends, voordat de demo begon, al duidelijk dat we op gingen treden. Ik was stomverbaasd. Ik vroeg aan mijn leidinggevende hoe hij nu al wist dat we op gingen treden. Hij zei dat ik mijn werk moest doen en geen vragen stellen. ‘Wij voeren uit wat de driehoek zegt’, zei hij alleen.”

“Aangehouden demonstranten worden vernederd. Dat begint al in de arrestantenbus.”

Een vijfde onderwerp is dat het geweld ook doorgaat nadat de ‘verdachte’ is gearresteerd: “Aangehouden demonstranten worden vernederd. Dat begint al in de arrestantenbus. Daar worden ze uitgescholden, en als oud vuil behandeld. Daarmee bedoel ik dat ze worden geduwd en tegen de grond worden gewerkt, met kneuzingen en blauwe plekken als gevolg. Gewonde demonstranten krijgen op het bureau geen medische hulp. Ze zitten geregeld onder het bloed, vaak van hoofdwonden, want die bloeden erg. Daarom slaan we als ME trouwens op het hoofd. Veel bloed is afschrikwekkend voor de rest van de demonstranten.”

Een andere agent verklaart: “Demonstranten worden vaak de hele nacht in een dronkenmanscel gezet. Dat zijn cellen zonder toilet, bed en wasbak. Laatst gaf een jonge vrouw die tijdens een demonstratie was aangehouden of ze naar het toilet mocht. Mijn collega zei dat ze maar ‘in de hoek op haar hurken moest gaan zitten’. Er kwamen twee collega’s bij staan om ‘van het uitzicht te genieten’. De vrouw heeft later haar broek bevuild.

Toen was ze een ‘zeikwappie’.” Over seksuele intimidaties naar vrouwelijke arresten en agenten wordt overigens opmerkelijk veel en consistent verklaard.

Deze geweldscultuur heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de demonstranten en het algemene gevoel van vrijheid en veiligheid in de samenleving, maar ook voor de agenten zelf. Een agent verklaart dat “er een ware jacht plaatsvindt binnen de organisatie op agenten die dissidente geluiden laten horen … dat er actief wordt gespeurd naar ons. Vanuit de leiding wordt duidelijk gemaakt dat wij het korps ‘vergiftigen met gedrag dat de hele organisatie in gevaar brengt’. We worden gestimuleerd om collega’s die kritiek hebben op het gewelddadige optreden van de politie bekend te maken bij de leiding.”

Van de politiek is niets te verwachten, zolang de premier instemt met deze cultuur door de demonstranten te typeren als ‘doorgesnoven hooligans’. Voor het geweld tegen demonstranten is wel enige aandacht gekomen, mede doordat Amnesty International zich hierover heeft uitgesproken. Maar de interne misstanden bij de politie en de geestelijke nood van de agenten kunnen blijkbaar alleen langs buitenparlementaire weg en door middel van klokkenluiders aan de kaak worden gesteld. Een van hen zegt: “Ik ben bang, wanhopig en weet niet meer wat ik moet doen. Ik zag uw oproep, en ben zo blij mijn verhaal te mogen doen.” Zo bezien heeft Pieter Kuit een fraaie dubbelrol als onderzoeker en pastor gevonden.

Aansluitend kan ik zeggen dat het volgen van Franklin ter Horst erg zinvol is.

Hij geeft mooie samenvattingen. Hierbij weer een:

Honderden artsen zijn het niet eens met het beleid van Hugo de Jonge

Uit het artikel:

Demissionair minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, presenteerde op 19 februari jl. zijn nieuwe teststrategie. Een strategie waar vanuit de artsengemeenschap vol ongeloof op wordt gereageerd. Het Artsen Covid Collectief, dat ruim 1000 medisch specialisten vertegenwoordigt, vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig. “Wij maken ons ernstige zorgen over de maatschappelijke druk en angstcultuur die in stand gehouden wordt. Mensen volgen hierdoor bijna willekeurig adviezen van onze overheid op. Als medici twijfelen wij oprecht en ernstig aan zowel de fundamenten als de strategie van dit beleid.” In lijn met het advies van de Gezondheidsraad (14 januari jl.) die concludeert dat ‘een dergelijk beleid niet wenselijk en zelfs onrechtmatig is’, waarschuwt het Artsen Collectief voor de verregaande voorstellen.

Ook vind het Artsen Collectief dat een ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid. Dat zegt het naar aanleiding van de plannen van het kabinet om ‘testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving’. Het Artsen Collectief ziet ernstige medische en ethische bezwaren bij een dergelijk ‘vaccinatiepaspoort’ en benadrukt dat het aangaan van een medische handeling, zoals vaccinatie, altijd een vrije en persoonlijke afweging is. “Lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht zijn grondrechten. Er mogen geen discriminatoire gevolgen aan worden verbonden”. Ook de Raad van Europa heeft zich op 27 januari jl. met resolutie 2361 nadrukkelijk uitgesproken tegen het verplicht stellen van het coronavaccin. Discriminatie tussen mensen die zich wel en hen die zich niet laten vaccineren is volgens de Raad van Europa niet toegestaan. Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en dus ook geen ‘bewijs of paspoort’ te overleggen om hun gezondheid aan te moeten tonen.

De vaccinatiepaspoorten zijn gevaarlijk omdat ze nog meer mensen ertoe dwingen een zeer gevaarlijk, experimenteel vaccin te nemen. Dat zei de Amerikaanse arts Peter Breggin in gesprek met One America News.Breggin waarschuwde dat het coronavaccin niets te maken heeft met het behandelen van corona. “De mensen die de vaccins produceren, zijn niet geïnteresseerd in het redden van levens. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld en macht, en ze krijgen beide.”

Transcriptie Politieverhoor nummer 19 van de Buitenparlementaire Commissie (BPOC2020)

Uit de politieverhoren van de Buitenparlementaire Commissie komen ontluisterende situaties naar voren. Hierbij verhoor nummer 19. Ik ben (naam wordt om begrijpelijke reden niet vermeldt) en ik werk sinds 8 jaar als politieagent. Als jonge vrouw bij het korps was het al nooit makkelijk. Vrouwelijke agenten staan constant bloot aan seksisme, zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen en zogenaamd ‘leuke en onschuldige’ moppen over seks. Vooral na gespannen situaties komt het veel voor. Dat is sinds de coronacrisis veel erger geworden. Ik doel dan bijvoorbeeld op demonstraties waar we als agent aanwezig waren. Zoals u zult weten lopen die demonstraties continu uit de hand door zoals de leiding dat noemt ‘onze nieuwe manier van optreden richting wappies’.Wanneer je dan terugkomt op het bureau draag je de spanning nog met je mee. Veel mannen reageren die spanning af met machogedrag naar vrouwelijke collega’s, en dus ook naar mij. Dat afreageren bestaat uit een arm om je heen waarbij een hand op je borst gelegd wordt, of een collega die zich vanaf achter tegen je aandrukt. Maar ook seksuele opmerkingen over je uiterlijk zijn heel gewoon, van opmerkingen over je borsten tot rechtstreekse uitnodigingen ‘om samen even een cel in te duiken.’

Dit gedrag wordt ook naar arrestanten vertoond. Dat is nog erger geworden sinds we regelmatig demonstranten en mensen die een maatregel hebben overtreden aanhouden. Het lijkt wel of alle grenzen en scrupules weg zijn gevallen. Jonge vrouwelijk arrestanten worden belaagd met smerige opmerkingen, indirecte bedreigingen tot aanranding, zoals ‘je drinkt toch zo graag koffie? Ik kom zo wel even koffiedrinken in je cel’, tot aanrakingen op ongepaste plaatsen op het lichaam wanneer een collega zo’n meisje naar een cel begeleid.

En de leiding staat er bij en kijkt er naar. Een klacht indienen heeft geen zin: klachten van demonstranten en burgers die een maatregel hebben overtreden belanden op de plank en blijven daar liggen. Laatst was er een jonge vrouw van Surinaamse afkomst aangehouden. De opmerkingen van de collega’s over ‘het heerlijke kontje van Surinaamse wijven’, de ‘pronte tieten van dat zwarte kind’, en andere ongegeneerde opmerkingen schokte haar duidelijk, getuige het feit dat ze onmiddellijk ging huilen en zeer angstig was. Eén van de collega’s stelde voor haar in een cel met camera te plaatsen, ‘zodat ze een peepshow kon geven’. Naderhand ‘zou hij haar dan wel even een bezoekje brengen voor de next step, terwijl de camera bleef lopen’.Het meisje (19) was volledig overstuur.

Ik heb er wat van gezegd, met als resultaat dat ik wekenlang smerige opmerkingen te verduren heb gekregen, er over mijn onbetrouwbaarheid is geklaagd bij de leiding, en niemand meer samen met mij in de auto wilde zitten. Die collega’s waren dus echt beledigd, en vinden dit gedrag heel gewoon. Er zijn talloze WhatsAppgroepen waar linkjes naar porno in worden gedeeld. Je wordt als vrouw dan toegevoegd aan zo’n groep. Het is smerig en walgelijk, en de leiding doet er totaal niets aan. “Wappies hebben geen rechten, dus die mag je betasten waar je maar wilt”, zei een collega laatst. Arrestanten die eerst met buitenproportioneel geweld aangehouden zijn, worden dan ook nog eens slachtoffer van seksisme, ongewenste intimiteiten en rechtstreekse ongepaste voorstellen. Voor burgers is een politiebureau een onveilige plek. Voor mij is het korps een onveilige plek geworden om te werken. Ik moet continu op mijn hoede zijn. Ik hoop dat deze verklaring iets bijdraagt aan verandering, maar ik vrees dat het al te laat is.

“Uit de verhoren rijst het beeld dat het politiekorps voor agenten én burgers een onveilig korps is. De commissie wil daarom in gesprek met de vakbonden en met de leiding van het korps. Er zijn namelijk sterke signalen dat de huidige situatie ontstaan is door het gevoerde beleid. De BPOC2020 is zeer bezorgd en zal niet loslaten en diepgaand onderzoek blijven doen tot de onderste steen boven is!Voor de agenten en ME-ers die door ons gehoord zijn, wordt op verzoek veilige psychiatrische hulp door ons beschikbaar gesteld. Veel van hen verkeren in grote psychische nood. De BPOC2020 beschouwt het als haar verantwoording deze mensen de helpende hand te bieden” aldus BPOC2020.

Politieke leiders worden blindelings geloofd en gevolgd, ondanks een ongekend aantal misleidende uitspraken, openlijke leugens en schaamteloze draaiingen. Rutte&CO zijn vanaf het voorjaar van 2020 bezig met het bouwen van een politiestaatregime, gebouwd op basis van angst, geweld, hersenspoeling, propaganda en leugens. Met behulp van een façade van de strijd tegen klimaatverandering, of een virus, of zelfs sociaal onrecht, wil men ons, onze kinderen en de kinderen van onze kinderen in een ellendige toekomst van slavernij dwingen, terwijl ze zichzelf installeren als onbetwiste heersers van de wereld.

Ik heb hier 4 artikelen bij elkaar gezet omdat ze volgens mij niet los van elkaar gezien kunnen worden. Of ik in de toekomst dit nog deel, weet ik niet. De afgelopen tijd heeft geestelijk veel van mij gevraagd.

Ik wil dit nog delen:

Over politie die kerkdiensten onderbreekt rond Pasen

Hier een voorbeeld

“Wegwezen, nazi’s!” Pastoor in Calgary roept politie neer die kerkdienst onderbreekt tijdens de Goede Week (VIDEO)

Door Cristina Laila

Nu dit is hoe een echte man zorgt voor de Covid nazi’s.

Artur Pawlowski, de predikant van de Cave of Adullam Church in Calgary, Alberta, Canada, schreeuwde politieagenten neer die zijn kerkdienst tijdens de Goede Week onderbraken.

“Ga alsjeblieft weg – ga onmiddellijk weg uit dit pand … ik wil geen woord horen!” Schreeuwde Pawlowski en eiste dat ze een huiszoekingsbevel zouden geven.

‘Uit dit bezit, jullie nazi’s! Gestapo is hier niet toegestaan! ” hij schreeuwde. ‘Weg, nazi! Uit! Nazi’s zijn hier niet welkom! Kom hier niet terug, nazi-psychopaten! “

ook bij Frontnieuws

zie ook hier over een andere dienst

Tot slot, lees dit: gevaccineerde 70 plussers sterven waarschijnlijk binnen 2 tot 3 jaar

Lees. Deel. Bid.