20210410 Over misleidingen rond coronavaccins

Xandernieuws heeft een artikel over de Oud-vicepresident van Pfizer die bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken.

Dit artikel verschijnt op veel alternatievemedia maar zul je niet (zo uitgebreid) vinden in de MSM.

Het blijft de moeite waard om het zoveel mogelijk te verspreiden.

Uit het artikel:

‘We zijn enorm misleid door onze leiders en hun adviseurs,’ zei dr. Mike Yeadon, voormalig vicepresident bij Pfizer, een kleine twee weken geleden in een interview met de Duitse Stiftung Corona Ausschuss. ‘Wat ik ga vertellen zal iedereen schokken.’ Yeadon waarschuwde dat het constant ‘optoppen’ van corona vaccinaties, zoals nu de bedoeling lijkt (het ‘vaccinabonnement’ zoals wij het vorig jaar al eens noemden) niet alleen totaal onnodig, maar ook nog eens levensgevaarlijk is, omdat al deze vaccins niet door het normale goedkeuringsproces zullen gaan. ‘Genetische sequenties zullen rechtstreeks in de armen van honderden miljoenen mensen worden gespoten… Dit kan bij een aanzienlijk deel van de wereldbevolking ernstige verwondingen en de dood veroorzaken.’

Immunoloog en ademhalingsorganen expert Yeadon – die overigens al zo’n 10 jaar weg is bij Pfizer – zei het ‘zeer grote aantal doden’ na de corona vaccinaties ‘geen toeval’ te vinden. Hij noemde het ‘arrogant’ van de vaccinfabrikanten dat ze aannamen dat deze nieuwe vaccins, die het lichaam instrueren om een spike proteïne van het coronavirus aan te maken, geen grote problemen zou veroorzaken, omdat uit wetenschappelijke studies al was gebleken dat het gevaar bestaat dat deze technologie bij heel veel mensen een veel te sterke (auto-)immuunreactie zou veroorzaken, waardoor ze ernstig ziek konden worden of zelfs konden sterven. De afgelopen drie maanden is gebleken dat dit inderdaad het geval is.

‘Al deze genetische vaccins (Pfizer-AstraZeneca-Moderna) vormen een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking,’ waarschuwde hij.

Zie hier het interview

Vanwege de slechte verbinding vatte dr. Reiner Füllmich, een van de kopstukken van het Duitse comité, samen wat hij had gezegd. ‘Volgens dr. Yeadon is dat wat er nu gebeurt een zeer ernstige misdaad, begaan door ‘bad actors’, onze eigen politieke en zichzelf ‘wetenschappelijk’ noemende elite… Het spike proteïne is biologisch actief, en wordt juist door de vaccins gerepliceerd. Daardoor ontstaat een auto-immuunreactie, zoals een cytokinestorm. Daar zijn inmiddels al enkele duizenden mensen in Europa aan gestorven. In Israël zijn zelfs al 40 keer zoveel 80-plussers en 260 keer zoveel jongere mensen door het vaccin dan door Covid-19 gestorven. Uit alle andere landen krijgen we vergelijkbare berichten.’

‘Alle vaccins stimuleren je lichaam om dat spike proteïne aan te maken, en dat is geen goede zaak voor u… Het is biologisch actief, zet biologische processen in gang, en zorgt ervoor dat bepaalde lichaamsfuncties totaal worden verstoord of zelfs vernietigd,’ herhaalde Yeadon.

‘Deze vaccins toestaan was ernstige inschattingsfout van instanties’

…‘Ik vind het een zeer ernstige inschattingsfout van de instanties dat deze vaccins worden toegestaan… Zo zijn de producenten niet verplicht om de genetische gevolgen (van deze vaccins) in je lichaam te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de impact op diverse biologische processen. Het enige dat ze hoefden aan te tonen was een immuunreactie en een vorm van ‘bescherming’ tegen het virus. Naar de rest hebben ze volgens mij niet gekeken, en daardoor gebeuren er nu allerlei zaken (met gevaccineerde mensen).’

Gevolgen vaccins kunnen na dagen, weken, maanden of zelfs jaren toeslaan.

Het hangt van het immuunsysteem van de persoon en de reactie van diens cellen op de genetische instructies af of deze gevolgen al meteen, op de korte termijn, of pas op middellange of lange termijn optreden. Mensen die nu zijn gevaccineerd en zeggen ‘nergens last van te hebben’, zijn dus beslist niet veilig. De gevolgen kunnen morgen, volgende maand, volgend jaar, of zelfs pas na een paar jaar toeslaan. ‘Als ik een (medische) instantie was zou ik deze vaccins dus niet meer verstrekken,’ benadrukte Yeadon.

Ondertussen zijn er al wel tientallen miljoenen Europeanen en meer dan 100 miljoen Amerikanen mee geïnjecteerd, en ziet het er niet naar uit dat de politiek zelfs maar gaat nadenken of deze als genetische manipulatie verpakte ‘vaccins’ nu echt wel zo ‘veilig’ zijn als de fabrikanten beweren.

Dr. Füllmich herhaalde daarna Yeadons woorden dat de ‘vaccins’ die nu worden verstrekt in werkelijkheid geen vaccins zijn, maar ‘iets totaal anders. Het wordt enkel als vaccin aangemerkt omdat het als vaccin wordt gebruikt.’ Het zijn echter géén vaccins, maar stoffen die neerkomen op gentherapie, op genetische manipulatie. Het ergste is dat heel veel (ernstige) bijwerkingen niet aan deze stoffen mogen worden gekoppeld, juist omdat ze valselijk als ‘vaccins’ worden gebruikt.

Yeadon: ‘Dus medici en inenters moeten waar dan ook ter wereld beseffen dat als iemand geen onmiddellijke reactie na vaccinatie toont, dit helemaal niets zegt… En what the hell zijn jullie aan het doen met het aanmoedigen van dit ‘vaccin’ bij jongere en gezonde mensen, als ze statistisch amper kans maken om ziek te worden? Jullie liegen als jullie zeggen dat je dit voor de ander doet, en iedereen daarom moet worden gevaccineerd. Dat moeten ze niet!’

‘(Behalve de meest kwetsbare risicogroepen) hebben alle andere mensen dit vaccin niet nodig. Dus als u een arts of inenter bent, zeg ik tegen u dat u sommige mensen tot een onnodige dood veroordeelt. Luister daarom naar uw eed van Hipocrates, en stop met het verstrekken van dit vaccin aan gezonde mensen. Dan doet u wat juist is.

Füllmich wijst dan op tal van klokkenluiders berichten waaruit steeds weer naar voren komt dat heel veel mensen in verzorgingstehuizen binnen slechts enkele weken bezwijken aan de ernstige tegenreacties als gevolg van het vaccin. In sommige verpleeghuizen is reeds 20% gestorven, en dat terwijl in een geval geen enkele bewoner positief was getest op het coronavirus. Daarnaast is nog eens 10% tot 20% zeer ernstig ziek geworden.

‘Dus van wat wij hebben vernomen vormen deze vaccins niet alleen voor jongere, maar ook voor oudere mensen een ernstig gevaar. Misschien moeten de risicogroepen wel op een andere manier gaan beschermen?’

‘Ik ben niet tegen vaccins, maar wel tegen deze vaccins’

Yeadon: ‘Ik ben géén anti-vaxxer, laat dat duidelijk zijn. Ik ben pro-safety, en heb mijn hele leven gewerkt aan het zoeken naar middelen om ziektes te bestrijden. Ik ben dus niet tegen vaccins, maar wel tegen deze vaccins, vanwege de wijze waarop ze zijn ontworpen, hoe ze werken, en vanwege de ernstige bijwerkingen bij sommige mensen.’

America’s Frontline Doctors publiceerde op 25 maart een eigen interview met dr. Yeadon. Daarin stelde hij het ‘zeer verdacht’ te vinden dat de zeer gerespecteerde vaccinspecialist Geert Vanden Bossche heeft gewaarschuwd dat de corona vaccins tot levensgevaarlijke muties kunnen leiden. Vanden Bossche, die onder meer werkzaam was voor GSK en Novartis, en samenwerkte met de Bill & Melinda Gates Foundation en de GAVI vaccin alliantie, had het zelfs over het creëren van ‘een oncontroleerbaar monster‘ door de corona vaccinaties.

‘Volgens mij is het een fictie dat varianten kunnen ontsnappen aan immuniteit,’ luidde echter de mening van Yeadon. Wetenschappelijk onderzoek zou volgens hem hebben aangetoond dat dit zeer onwaarschijnlijk is.

Yeadon denkt daarom dat er een kwaadaardig plan achter zit om de angst voor dodelijke mutaties zo aan te wakkeren. Het is volgens hem een voorwendsel om iedereen in de toekomst constant te blijven injecteren met nieuwe vaccins. Mutaties worden in werkelijkheid weliswaar besmettelijker, maar worden altijd zwakker en dus veel minder gevaarlijk dan het oorspronkelijke virus.

Yeadon is het vertrouwen in de medische instanties volledig kwijtgeraakt, mede omdat die geld hebben aangenomen van Bill Gates, zoals bijvoorbeeld het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) heeft gedaan. Daarmee zijn deze instanties niet langer neutraal, maar zijn ze de belangen en wensen van de farmaceutische vaccinindustrie gaan behartigen. ‘Dus ik geloof niet langer dat de instanties in staat zijn ons te beschermen.’ Hij ziet het negeren van de ernstige bijwerkingen van deze vaccins, of het bagatelliseren ervan (de bloedstolsels na het AstraZeneca vaccin) als een duidelijk bewijs daarvan.

‘Ik denk dat het grote geld van Big Pharma plus dat van Bill Gates een sfeer heeft gecreëerd waarin

het voor instanties geen optie meer is om nee te zeggen (tegen vaccins)… Alstublieft, waarschuw iedereen om niet eens in de buurt te komen van ‘top up’ vaccins (dus feitelijk alle corona vaccins die ons zijn en nog zullen worden aangepraat en opgedrongen). Die zijn absoluut niet nodig! En toch worden ze door Pharma gemaakt, en staan de instanties erbij te kijken (geen veiligheidstesten). Daarom kan ik enkel concluderen dat ze voor kwalijke doeleinden worden gebruikt.’

‘Als iemand bijvoorbeeld de komende paar jaar een aanzienlijk deel van de wereldbevolking wil beschadigen of doden, dan zullen de systemen die op dit moment worden opgezet dat mogelijk maken. Het is mijn weloverwogen mening dat het volledig mogelijk is dat dit kan worden gebruikt voor massale depopulatie.’