Over kennis 3

Romeinen 1, 22-23:

Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas. Want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen of dieren en die als goden aanbeden.

Kolossenzen 2, 8

Let er op dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld. Niet die van Christus. In de mens Jezus woont God Zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God Zelf ook in jullie. Christus is het Hoofd van alles wat heerst en macht heeft.

Als je tegenwoordig twijfelt over de lessen die je geleerd zijn of als je twijfelt over hedendaagse politici, wetenschappers, ceo’s enz., probeer dan te onderzoek of er beïnvloeding van vrijmetselaars is. Of dat de lessen die geleerd zijn opgesteld zijn door vrijmetselaars. Je zult schrikken.

Als je de wortels zoekt van de sociale chaos van tegenwoordig, van de leugens, van valse religies, van het begin van bv. de FED, de City of London, de economische ellende, de juridische ellende, de gecontroleerde MSM, beïnvloeding van jonge mensen enz. onderzoek dan de vrijmetselarij. Onderzoek wie er lid waarvan zijn. Kijk wie er bij “geheime” genootschappen zijn uitgenodigd en hoe hun gedrag daarna is.

De macht van de satan werkt sinds het begin van onze tijd en hij probeert steeds de mens tegen God op te zetten. (denk aan de bouw van de toren van Babel) God grijpt steeds in maar de satan blijft het proberen tot zijn tijd om is. Satan doet dat nu met hulp van de vrijmetselaars. Dat zijn eigenlijk satanaanbidders. Ook al zullen leden van de lagere regionen uit de zgn. loges dit ontkennen. Zij denken dat zij idealistisch aan een betere wereld bouwen. Net zoals een politicus vol idealen de politiek is ingegaan en een wetenschapper de wetenschap. Maar de leden van de hoogste regionen zijn altijd op zoek naar “bruikbare” marionetten.

Vanaf het midden van de 19 de eeuw infiltreren vrijmetselaars en andere occulte en geheime groepen in alle denkbare instituten. Zij zijn uit op wereldheerschappij met één wereldregering en één wereldreligie. Zij beschouwen gewone mensen als dom en ze beschouwen ze als “slachtvee”en vee om “uit te melken”. Ze veroveren de wereld d.m.v. oorlog, chaos, leugen en bedrog. Deze kleine rijke kliek van ongeveer 1 % bezit al ongeveer 50 % van de aarde. Zij hebben “slaven”nodig om het vuile werk te doen. Die worden “gekocht” in de politiek, op de universiteit, in de muziek- en filmindustrie enz.. Maar deze “gekochte” mensen zullen zelf nooit tot die rijke laag gaan behoren. Ze kunnen zich gevleid voelen maar als ze niet meer nodig zijn, worden ze “afgedankt”. Nadat zij hun slaven (dat zijn wij, gewone mensen) weer hun werk hebben laten doen.

Darwin was een marionet en bedacht de evolutietheorie. ( met de fransman Lamarck) De illuminatie wist dat als mensen hun geloof in God verliezen ze ook de geboden van God niet meer vrezen en dan worden ze pionnen van deze illuminatie. Ze hebben dan hun “slaven” die voor hun het werk doen. Dit alles valt ook te lezen in de protocollen van de “wijzen” Sion. Waar ook te lezen is dat de mensen door vertrouwen in de pers te manipuleren zijn zodat het noodzakelijk is dat de pers in de handen komt van de illuminatie. En dat is nu zover. Ze gebruiken muziek en film om mensen te beïnvloeden en te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Hoe meer mensen geen belang meer hechten aan God en gebod en moraal hoe meer de principes wijken en mensen bereid zijn het geld te dienen. ( de bijbel waarschuwt daarvoor: je kunt niet 2 heren dienen, je kunt niet God dienen en de mammon. Lc 16, 13).

In het arsenaal van propaganda was Darwin het grootste hulpmiddel. Door de evolutietheorie verloren veel mensen het geloof in God. Het werd gepresenteerd als wetenschap net zoals de scheikunde of natuurkunde. Mensen die de theorie willen weerleggen proberen dat dan ook wetenschappelijk te doen omdat op morele gronden weerleggen door veel mensen niet geaccepteerd wordt.

Als je de mensen als dieren ziet, kun je ze zo makkelijk afslachten in een oorlog. Dat gebeurde dan ook massaal in W.O. 1 en 2. En er zijn plannen voor een W.O. 3. Want de meeste mensen zijn toch maar uitvreters. Ze zijn goed als ze als slaven kunnen werken maar daarna zijn ze niet meer nodig. Snapt u nu de discussies over de hoge medische kosten van ouderen?

Snapt u nu waarom er steeds conflicten zijn waarbij slachtoffers vallen? Snapt u nu de zgn. communistische revoluties? Lenin was een marionet. Net als andere dictators. En weet dat de satan “leeft” van al deze misère. Het enige dat helpt is hem te verjagen uit je eigen leven.

We zijn misleid door onze “religieuze” leiders, door onze leraren in de geschiedenislessen, door onze politici en journalisten. Er is inmiddels zoveel bekend over liegen en bedriegen en er is inmiddels zoveel kennis op internet te vinden dat eigenlijk niemand meer kan zeggen dat hij het niet wist.

Wat voor onze onwetendheid pleit, is dat we massaal gehersenspoeld zijn. We moeten uit onze bubbel/bubble en dat is hard werken. We moeten ons uit taaie dikke stroop trekken, uit vastzuigende modder, om ons te bevrijden en het licht te zien en wakker te worden. Dat kunnen we niet alleen.

Veel mensen begonnen oprecht met een ideaal maar werden ingekapseld in het systeem. Uit het web stappen is bijna niet mogelijk. Maar om je ziel te redden is dat de enige weg.

Snap je nu waarom de geest van waanzin zoveel kans krijgt?

Snap je nu waarom steeds minder mensen nog om andere mensen geven?

Waarom steeds meer mensen een burn out krijgen?

Waarom er steeds meer gefrusrtreerden rond lopen?

Waarom er steeds meer korte lontjes zijn?

Snap je nu waarom mensen gevoellozer zijn geworden?

Waarom ze makkelijk stelen?

Waarom ze makkelijk roven, verkrachten, vermoorden?

Wie beseft nog wat het kwaad is?

Wie staat er nog massaal op tegen het kwaad?

Denk je nog steeds dat je wat van politici kunt verwachten?

Van psychiaters en psychologen?

Vind je dat je optimistisch moet zijn? En moet hopen?

Waarop richt jij je hoop?

Zonder God gaat het mis ook al beweren atheïsten anders.

Het besef moet er zijn dat God uit liefde en vreugde schept. Dat de satan dat niet kan.

Satan wil zijn als God en hij zijn demonen hebben de mens daarvoor nodig. Besef dat je dan slechts slachtvee bent. Je bent afval meer niet. De brutaliteit vindt onder je ogen plaats. Luister maar eens naar hedendaagse rapmuziek. Politici liegen en bedriegen en stelen er op los. Waar is hun geweten?

Waarom worden Christen zo vervolgd? Waarom moeten Christelijke symbolen het steeds meer ontgelden? Ze vertegenwoordigen nog het geweten!

Efeziërs 6:12 maakt dit duidelijk als het zegt: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen…”

Efeziërs hoofdstuk 6. Vers 10 zegt: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.” Ontwaakte Christenen hebben een groot inzicht dat hen de nodige hoop biedt in elke situatie die ze ervaren. Zij begrijpen dat God het krachtigste wezen is, dat Hij degene is die de hele schepping heeft geschapen en dat er niets in het hele universum bestaat dat Hem zou kunnen dwarsbomen, bederven of overmeesteren. Dit biedt hen het vermogen om zelfverzekerd en nederig te blijven in alle situaties.

Efeziërs 6:14-17: “Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.”

Ondanks de wens van de vijand om Christenen te verwijderen van hun geloof in Christus, heeft God voor hen een pantser om te dragen in de strijd. Met dit harnas kan geen enkel wapen van de vijand zegevieren. Deze wapenrusting is een geschenk van een machtige Vader en biedt het vertrouwen, de vrede, de hoop en de kracht die een gelovige nodig heeft om de vijand te dwarsbomen en sterk te staan in een voortdurende en dagelijkse geestelijke strijd.

Hoe kun je je wapenen?

Denk zelf na. Wees sceptisch bij alles wat je leest en hoort. Veel mensen van bedrijven, regeringen en instellingen liegen en dat kunnen ze makkelijk omdat ze vaak psychopaten zijn. Psychopaten kunnen heel charmant zijn.

Volg je eigen innerlijke waarheid.

Weersta de verleidingen van o.a. geld. macht, seks

Heb respect voor alles wat leeft, je bent de herder

Probeer zuiver en oprecht te leven. Doe wat je zegt, doe niet heimelijk iets anders want anders komt je handelen niet overeen met de spirituele krachten. En dat werkt tegen je.

Kom op voor de zwakken. Weersta de bullebakken, de schreeuwers, de tirannie. Help anderen waar nodig. Doe wat je handen vinden om te doen.

Spreek de waarheid.

Wapen je tegen de wolven in schaapskleren.

Deel je kennis over God en Zijn Zoon.

De tijd van satan is bijna om. Daar ga ik nog wel over schrijven.

Maar daarom hebben de mensen nog maar weinig tijd om te kiezen. Besef dat.