20210405 Over de Verrijzenis

Een mooi lied en een mooie video daar bij (zie links onderaan)

Forever – Kari Jobe

The moon and stars they wept

The morning sun was dead

The savior of the world was fallen

His body on the cross

His blood poured out for us

The weight of every curse upon him

One final breath he gave

As heaven looked away

The son of God was laid in darkness

A battle in the grave

The war on death was waged

The power of hell forever broken

The ground began to shake

The stone was rolled away

His perfect love could not be overcome

Now death where is your sting

Our resurrected king has rendered you defeated

Forever, he is glorified

Forever, he is lifted high

Forever, He is risen

He is alive x2

The ground began to shake

The stone was rolled away

His perfect love could not be overcome

Now death where is your sting

Our resurrected king has rendered you defeated…

Vertaling:

De maan en de sterren huilden

De ochtendzon was dood

De redder van de wereld was gevallen

Zijn lichaam aan het kruis

Zijn bloed stroomde voor ons uit

Het gewicht van elke vloek die op hem rust

Hij ademde nog een laatste keer

Terwijl de hemel wegkeek

De Zoon van God werd in duisternis gelegd

Een gevecht in het graf

De oorlog tegen de dood werd gevoerd

De kracht van de hel voor altijd gebroken

De grond begon te trillen

De steen werd weggerold

Zijn volmaakte liefde kon niet worden overwonnen

Nu dood, waar is je angel

Onze herrezen koning heeft je verslagen gemaakt

Voor altijd wordt hij verheerlijkt

Voor altijd wordt hij hoog opgetild

Voor altijd is Hij verrezen

Hij leeft x2

De grond begon te trillen

De steen werd weggerold

Zijn volmaakte liefde kon niet worden overwonnen

Nu dood, waar is je angel

Onze herrezen koning heeft je verslagen gemaakt

Voor altijd wordt hij verheerlijkt

Voor altijd wordt hij hoog opgetild

Voor altijd is hij verrezen

Hij leeft x2

We zingen halleluja x3

Het Lam heeft overwonnen

We zingen halleluja x3

Het Lam heeft overwonnen

Voor altijd wordt hij verheerlijkt

Voor altijd wordt hij hoog opgetild

Voor altijd is hij verrezen

Hij leeft x2

zie hier video met filmbeelden

hier video met tekst

teksten