20210401 Over Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de Paaswake overgaat in het feest van Pasen. Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdacht.

Jezus leert ons dat we elkaars gelijken zijn en dat we elkaar moeten liefhebben.

En Hij geeft een herinnering aan Hemzelf mee in de vorm van brood en wijn.

Johannes 13, 13-16 en 34

U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.

14Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.

15Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

16Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.

….

34Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Van de 15de eeuw af tot diep in de 18de werden in de dagen voor Pasen traditioneel

de Klaagliederen van de profeet Jeremias gezongen in de katholieke kerken en

kathedralen in Europa en Latijns-Amerika. Deze traditie is gaandeweg verdwenen, zoals

zovele mooie rituelen. De muziek is indrukwekkend en de teksten zijn aangrijpend: verzen uit de

klaagliederen worden afgewisseld met teksten uit het lijdensverhaal van Christus. Zo

wordt de ondergang van Jeruzalem, zoals de profeet in heftige bewoordingen beschrijft,

vergeleken met het droevige lot dat Jezus overkwam.

Vele beroemde componisten schreven polyfone Lamentationes Hieremiae prophetae die

– afgewisseld met prachtige gregoriaanse responsories – tijdens de herdenkingen van

Witte Donderdag en Goede Vrijdag voor overvolle kerken zorgden. Een van deze

componisten is Orlandus Lassus (1532-1594), uit Vlaanderen afkomstig en tientallen

jaren hofkapelmeester van de Habsburgse hertogen van Beieren.

Lassus componeerde vijfstemmige Lamentationes voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag

en Paaszaterdag.

Met tekst en bladmuziek

Teksten

Gregorian Chant met Tantum Ergo met Latijnse tekst

Pange Lingua met Latijn en Engels

zie ook