20210331 Over demoralisatie

Honderden miljoenen hebben geleden onder het communisme en het fascisme. Nu is het onze beurt. Covid is slechts een flauwe vermomming.

Via Makow: Tegengif voor wanhoop: geweldloos verzet

Makow schrijft over de V.S. en Canada (hij is Canadees) maar wat hij schrijft geldt ook precies zo voor ons hier in Nederland, in Europa.

We zijn opzettelijk ondermijnd. Tussen de Covid Hoax en de verkiezingsfraude (V.S. maar ik twijfel er niet aan dat er ook hier fraude was want alles wijst erop dat Soros op de achtergrond aanwezig was) hebben ze het sociale contract versnipperd. Democratie, individuele vrijheid en de rechtsstaat zijn weggegooid. Alle instellingen waarop we vertrouwen: overheid , wet, media, onderwijs, geneeskunde, zaken en kerk, zijn systematisch gesaboteerd. Gezonde christelijke waarden zoals kuisheid en trouw werden verwoest. Niets doen is geen optie.

We hebben het ongeluk gehad om geboren te worden in een millennia-oude satanische samenzwering die tijdens ons leven zijn vruchten afwerpt. De meeste van de belangrijkste historische gebeurtenissen zijn ontworpen om de opkomst van satan op planeet aarde te bevorderen.

We worden dagelijks aangevallen door Organized Evil ( de machten van de duisternis, de “georganiseerde misdaad tegen de mensen) , het principe van dood en vernietiging. Dit wordt bevestigd door

  1. De onnodige aanval op geslacht, huwelijk en gezin
  2. De totale afstand van journalistieke principes door de media en de transformatie ervan tot een propagandamachine
  3. De ongekende invasie van buitenlanders gefinancierd met onze belastingcenten
  4. De normalisatie van seksuele losbandigheid.
  5. De opkomst van krankzinnig links uit de satanistisch-communistische kast. (links)
  6. Abortus (tot het moment van levende geboorte = satanische kinderoffer in sommige staten van de V.S,)
  7. Bedrijven die gender- en raciale “diversiteit” en rassenvermenging promoten. Allemaal zingen ze uit hetzelfde liedboek.
  8. Biden’s versnelling van de nucleaire oorlogsspanningen (NAVO) in overeenstemming met de Armageddon-profetieën. (er is oorlogsopbouw in de Oekraïne)

We moeten de verderfelijke kracht weerstaan ​​die ons en onze kinderen van ons goddelijke geboorterecht probeert te beroven.

Denk aan de verzetsbewegingen in nazi-Duitsland of communistisch Oost-Europa en Rusland.

Bewegingen zullen waarschijnlijk worden geïnfiltreerd. De beste manier om de oppositie onder controle te krijgen, is door haar te leiden, zei Lenin. Wat de illuminati vrezen, en dat zeiden ze in de Protocollen van Zion, zijn de “geïnspireerde daden” van heroïsche individuen, of groepen van twee of drie.

Bedenk hoe fabrieksarbeiders de nazi-oorlogsinspanningen saboteerden door defecte onderdelen te produceren. We moeten niet-gewelddadige handelingen steunen, zoals het weigeren om de Covid-protocollen te volgen of boetes te betalen, en het boycotten en beschamen van bedrijven die “paspoorten” eisen. Betaal geen belasting. Gebruik je fantasie. Als de wet het instrument van onderdrukking wordt, hebben we geen andere keuze dan haar te breken.

Als ik naar kinderen, dieren en de natuur kijk, realiseer ik me hoe oneindig mooi en kostbaar deze wereld is.

God heeft ons alles gegeven en als we ons ellendig voelen, is dat omdat we Hem ongehoorzaam zijn.

Onze geest is door God schoongeveegd. Geheime satanisten leerden ons het woord “God” te verachten.

God is het principe van onze persoonlijke ontwikkeling en groei. We kunnen Hem net zo min afwijzen als eten, drinken en slapen.

Trouw zijn aan jezelf is hetzelfde als trouw zijn aan God.

God is ook het principe van de ontwikkeling en groei van de mensheid. Hij is het principe waar de mensheid zich achter kan verenigen.

Zonder God op Zijn rechtmatige plaats te herstellen, zijn we hulpeloos om de uitdaging aan te gaan waarmee we worden geconfronteerd.

Ons doel op aarde is om God te prijzen en zijn doel te vervullen.

120 jaar geleden grinnikte de auteur van de Protocollen van Zion : “De stemming in de grote steden van Europa is koud en verlaten.” Ze willen ons niet gelukkig en verenigd.

Als we allemaal God (of Jezus Christus) elke minuut van de dag zouden channelen (ons kanaal naar God kunnen vrijmaken, onze weg naar God kunnen kanaliseren) , zou de wereld de hemel zijn. En we zouden persoonlijke vrijheid en geluk vinden. Heb je naaste lief als jezelf. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen.

Het leven op aarde is een wonder. Prijs God.

We kunnen ons de luxe van demoralisatie niet langer veroorloven. Het is de dood.

Demoralisatie en apathie IS het beoogde doel.

Onze gedachten, of ze nu negatief of positief zijn, hebben een GEWELDIGE invloed op ons gedrag en onze innerlijke motivatie om te slagen tegen slavernij en om het kwaad te overwinnen. Dus natuurlijk willen ze ons zo ongemotiveerd en apathisch mogelijk houden; ergo u krijgt uw dagelijkse dosis angstveroorzakende ‘bedreigingen’ van een of andere soort.

Het is aan ons wat we er tegenover zetten en het wrange is dat de babyboom er bijna alleen nog maar toe in staat is. Daarom worden de babyboomers waarschijnlijk zo aangevallen, zij hebben nog weet hoe het anders kan omdat het zijn nog net een tijd hebben meegemaakt dat het anders was.

Maar ook zij zijn langzaam de propaganda ingezogen. Doch door de kennis over toen moeten zij de stap zetten naar het nu. Ondanks kwalen enz. toch de energie opbrengen om juist dat terug te geven aan de andere generaties die dat vaak verloren hebben: kennis van de schoonheid van God en Zijn Schepping. De betekenis van God en het leven van Jezus. Deze week is er uitermate geschikt voor.

Zie ook De bron van de problemen van de wereld: het heidense “leiderschap” is gekozen vanwege zijn bereidheid om zijn ziel te verkopen aan kabbalistische (satanische) joodse centrale bankiers door lid te worden van de vrijmetselarij, wat het jodendom is voor heidenen. Vertaald, onze “leiders” zijn opportunisten en verraders.