20210322 Over bezorgde agenten

Xandernieuws deelt een bericht van Blue Tiger Studio dat op YouTube is geplaatst.

Ik deelde al meer van Tom Zwitser en ik wil dit ook graag doorgeven.

Blue Truth: Bezorgde agenten komen in opstand vanwege politiegeweld tegen burgers

Uit het artikel:

Gisteren had Tom Zwitser (Blue Tiger) een uiterst belangwekkend gesprek met 4 agenten, die de moed hadden om zich uit te spreken tegen het schokkende politiegeweld tegen burgers in het afgelopen jaar. Zoals we al vaak hebben geschreven is het van cruciaal belang dat het verzet tegen de ‘Great Reset – Agenda 2030’ staatsgreep tegen onze vrijheid en democratie niet alleen van burgers, artsen en wetenschappers komt, maar dat ook wetshandhavers de kant van het volk kiezen. Nu de eerste agenten dit hebben aangedurfd, mogen we misschien dan toch nog hopen op een kentering? Vooral het afgelopen jaar is ons land door onze autoritaire bestuurders in razendsnel tempo in DDR aan de Noordzee veranderd.

Voormalig agent Abe Dijkstra, die diverse leidinggevende functies heeft gehad en teams heeft aangestuurd, en marechaussee in actieve dienst Melchior zitten aan tafel. Twee agenten (waarvan een met 20 jaar dienstverband) praten met vervormde stem mee via een videogesprek. Ze worden ‘Joëlla’ en ‘Sandra’ genoemd – niet hun echte namen, want ‘de reden daarvoor zal duidelijk zijn,’ aldus Zwitser. Als je werkzaam bent of was bij de overheid, de gezondheidszorg of de media kun je in dit land niet meer zonder ingrijpende consequenties je mening geven of kritiek leveren.

Sinds de boerendemonstraties worden gewone burgers met honden, stokken, paarden, knuppels en waterkanonnen uit- en in elkaar geslagen. Dat gaat ook veel agenten niet in de koude kleren zitten; bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie spreken zich al tientallen van hen uit. Er wordt ook gewerkt aan een speciale website voor onder andere agenten en zorgmedewerkers, die vastlopen op hun werk.

‘Ik zie een heel andere overheid: Door angst is er totale controle’

Dijkstra: ‘Als mensen zien dat veel meer collega’s met hetzelfde probleem zitten, denken we dat veel meer mensen zich uit durven spreken. Door het groepsgebeuren is het nu zo dat als je zegt dat je twijfels hebt bij het beleid en geen zin hebt om mensen in elkaar te slaan, je al gauw wordt weggezet als wappie of complotdenker, ook als agent… We moeten van deze angstcultuur af. Door angst is er totale controle.’

‘Ik ken dit niet uit mijn tijd. Ik zie een heel andere overheid. Mannen, vrouwen en ook kinderen worden in elkaar geslagen. In mijn tijd was het zo dat je hulp geeft aan mensen die hulpbehoevend zijn. Ik heb ook de beelden van Amsterdam en (afgelopen zondag in) Den Haag gezien; mensen worden gewoon in elkaar geslagen, het lijkt wel een slagveld.’

Joëlla en Sandra waren bij de met grof geweld aangepakte demonstratie in Den Haag aanwezig. ‘De politie geeft in de media het beeld dat het Malieveld te vol stond… Maar wat gewoon live te zien was is dat de politie ze ingesloten heeft en wapenstokken gebruikt heeft, om mensen die op andere plekken stonden naar het Malieveld toe te drijven, zodat de groep daar steeds groter werd. Daar heeft de politie dus zelf aan bijgedragen.’

Daarna ‘heeft de politie geen tijd geboden om mensen weg te laten gaan. Ik stond ook op het veld. De politie is getraind op zo’n geweldsspiraal, op proportioneel handelen, om daar op laag niveau mee te beginnen. Dat is in dit geval niet gebeurd. De honden stonden gelijk voorop, en de paarden zijn als eerste het veld opgestuurd. Dat is meteen een hoger geweldsmiddel, en zo heftig, ik heb de hoeven bijna in mijn nek gekregen.’

‘Vervolgens zie je dat mensen op de grond worden getrokken, er met knuppels op hun hoofd werd geslagen, en de hond bewust naar de man die al op de grond lag werd toegebracht. En de ME’ers bleven maar met hun wapenstok slaan, wel 15 keer. Er is zelfs een waarschuwingsschot gelost, wat normaal alleen maar uit noodweer gedaan mag worden… Dat is heel dreigend. Er stonden moeders met kinderen.’ Romeo’s gooiden mensen zelfs voor politiebusjes. ( NB Romeo’s zijn agenten in burger, niet te onderscheiden van gewone demonstranten)

Sandra, die zelf bij de M.E. heeft gezeten, is al bij 3 demonstraties geweest en heeft ook in Den Haag alles gefilmd, ‘puur om aan mijn naasten te laten zien dat de mainstream media altijd geweldsincidenten laat zien, terwijl er daar een hele mooie sfeer heerste. Mensen stonden daar voor de burgers, voor onze vrijheden. Ik heb nog nooit geweld bij hen kunnen ontdekken. Ik heb diep respect voor deze demonstranten, hoe mooi en rustig ze zich blijven gedragen met alles wat we al hebben moeten incasseren.’

‘Ik kan alleen maar bedenken dat ze mensen willen demotiveren en ontmoedigen om naar een volgende demonstratie te komen. Ik denk dat we daarmee monddood worden gemaakt, en dat dit überhaupt ook al gebeurt in het politiekorps. Het mag niet gehoord en niet gezien worden, wat ik heel ernstig vind… De burger heeft geen bescherming meer. De politie was er normaal voor de burgers, maar is er nu om ze constant uit elkaar te drijven en als criminelen te behandelen. Ik schaam me diep, en ben blij dat ik daar niet meer heb hoeven werken.’

…Demonstraties die al (bijna) afgelopen zijn en die vreedzaam verlopen, worden nu iedere keer overal alsnog uit elkaar geslagen. Dijkstra: ‘Was is het doel van die enorme opschaling (van politie inzet) sinds de boerendemonstraties? Wat is het doel van zoveel geweld tegen mensen die daar gewoon staan voor hun vrijheid, voor hun kinderen, voor hun bestaansrecht? In de media lees je niets over al die ondernemers die al failliet zijn gegaan. De maatregelen zijn vele malen erger dan corona.’

‘Steeds moeten er arrestaties plaatsvinden, ook van mensen die er niets mee te maken hebben. Blijkbaar is dat om aan te tonen dat het geweld ‘nodig’ was. Ik heb echter maar één keer gezien dat er door hooligans geweld werd gepleegd. En toen werd er geen enkele arrestatie verricht! ALLE mensen die werden gearresteerd waren burgers, werknemers en ondernemers, en dat gaat constant door.’

Het doel is om demonstranten in de media neer te zetten als geweldplegers, terwijl het omgekeerde het geval is. Zwitser haalt dan een advies van het OMT aan om in de media zoveel mogelijk politiegeweld te laten zien, omdat dit een ‘afschrikwekkende werking’ zou hebben. Sandra ziet een vergelijking met het coronavirus. Op de websites van de rijksoverheid begint dat met angst aanjagen.

‘Dat is het eerste wat er is gebeurd. De mensen zijn in een angstpsychose geraakt, en dan kun je ze uit je hand laten eten. En wat doe je met demonstranten? Dan laat je deze angstige beelden zien. Durf jij er dan nog naartoe te komen? Nee, want dit is wat er dan met je gebeurt. Angst aanjagen is al een jaar lang de rode draad om ons allemaal helemaal murw te maken.’

Joëlla (of Sandra) zegt dat er op dit moment een sfeer bij de politie heerst van ”we gaan wappies rammen’. Dat is hun kick, dat wordt echt gezegd.’ Melchior zegt dat andere agenten dit tegenover de Buitenparlementaire Onderzoekcommissie hebben bevestigd. ”We gaan wappies rammen, ik hoop dat ik op de waterkanon mag zitten, want dan kan ik aluhoedjes spuiten’. Als je daar tegen bent, lig je eruit, willen ze niet meer met jou in de auto… Dan wordt je gepest, getreiterd.’

Heel veel agenten verklaren ook dat er bij andere demonstraties heel anders wordt opgetreden dan tegen mensen die demonstreren voor de vrijheid… Bij bijvoorbeeld Black Lives Matter blijven ze veel meer op de achtergrond.’ Zwitser: ‘Of ze doen mee.’ Hij haalt dan informatie afkomstig van een agent uit de Achterhoek aan, die verklaarde zelfs opdracht te hebben gekregen om mee te doen en zoveel mogelijk kniegebaren te maken.

…(Ik blijf het tot vervelens toe herhalen dat het antwoord al heel lang in de recente historie is te vinden: ANGST, die opzettelijk wordt gezaaid door een onderdrukkend terreurregime. Kijk naar wat er in de DDR, de Sovjet Unie en het Oostblok gebeurde. En ja, ook in de jaren ’30 van de vorige eeuw bij onze Oosterburen. DAT is er wat er nu ook in Nederland gaande is, en waar bijna iedereen aan meewerkt. Al die VVD, D66 en CDA stemmers, wat gaat u doen op de dag dat ze aan UW belangen komen, en u met hetzelfde of nog erger geweld te maken krijgt? – X.)

…Melchior: ‘De pers en de politiek zijn schuldig aan de sfeer die in Nederland is gecreëerd. Mensen worden gecensureerd en gedemoniseerd. Je doet rechtszaken, maar het leidt nergens toe. De sfeer is dat als je voor je rechten opkomt, je een wappie bent. Dat sentiment wordt ook bij de politie gevoed. Collega’s die zich daarover uitspreken hebben het echt moeilijk. Politieagenten krijgen meteen een functioneringsgesprek, ook al hebben ze iets op hun eigen Facebook gezet. Je eigen collega’s vertellen dat aan de leidinggevenden.’

Zwitser: ‘Dus die hele klikcultuur waar burgers onderdeel van zijn gemaakt, is er ook al onder agenten?’

…‘Als een volk bang is voor de overheid en de politie, spreek je over tirannie’

Dijkstra geeft als voorbeeld van het extreme politiegeweld Thomas Post, de keurige woordvoerder van de boeren, die door Romeo’s finaal in elkaar werd getrapt. Zijn knie was op drie plaatsen gebroken en deels verbrijzeld. Hij had vreselijk veel pijn, maar agenten deden daar niets mee (‘je gaat toch niet dood?’). Na uren werd hij in een rolstoel buiten gezet, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. ‘Chirurgen schrokken wat er met hem gebeurd is.’ Maar er komt géén onderzoek van de politie of rijksrecherche. ‘Thomas weet nu al dat de daders niet vervolgd worden. Hij krijgt geen smartengeld, maar heeft wel blijvend letsel en kan zijn vak niet meer uitoefenen.’

…Nog een voorbeeld: de 71 jarige (!) ondernemer Arie Paap ‘werd keihard geslagen door een ME’er te paard. Daar zijn beelden van. Hij ligt dan gewond op de grond, en dan komen ME’ers hem nog een keer in elkaar beuken. De politie geeft dan als reden dat hij geweld zou hebben gepleegd – een man van 71, die ze later met een arrestatieteam met 6 man uit huis haalden en met geweld meenamen. Dat is Nederland, en daar schaam ik me diep voor… Ik had nooit verwacht dat dit ooit in Nederland zou gebeuren. Dit moet stoppen.’

…Zwitser noemt de voorbeelden van de grove politie optredens ‘totaal onmenselijk. Sorry dat ik met de bruinhemden kom, maar dit zijn gewoon terroristeneenheden.’ Dijkstra, die vorig jaar zomer als oud-agent zelf hard geslagen werd (wat op een viraal gegaan filmpje te zien was), is daarna op diverse bijeenkomsten gaan spreken over zinloos politiegeweld. Hij heeft daar ook vanuit de politie veel reacties op gehad. Er zijn toch nog steeds veel agenten en marechaussees die zich schamen voor wat er gebeurt.

Nadat in Parijs al demonstraties op militaire wijze de kop in gedrukt, waarbij doden en zwaargewonden zijn gevallen, is nu ook de eerste dode in Duitsland gevallen. Zwitser: ‘Wij zien nu (ook in Nederland) alleen maar van die vechtmachines die door blijven gaan als iemand al slap op de grond ligt.’

…‘De omslag moet beginnen bij de politie,’ vervolgt Dijkstra. ‘Als agenten vandaag zeggen ‘we stoppen er mee, we trekken een streep, is het gebeurd (met het huidige regime en alle maatregelen, geweld en onderdrukking). Volgende opschaling is de marechaussee en het leger. Als die ook zeggen ‘we doen hier niet aan mee’… Je ziet nu ook bij militairen enorme druk om te vaccineren. Als je het niet doet, heb je kans ontslagen te worden.’

Zwitser: ‘Dat mag niet eens!’ Dijkstra: ‘Nee, dat mag niet, maar het gebeurt gewoon… Maar als iedereen zegt ‘ik ben baas in eigen lijf en doe het niet’, dan is er morgen geen leger meer. Maar daar heb je moedige mensen voor nodig.’ Melchior: ‘De verplichting is er nog niet, maar sommige commandanten schermen er wel mee… Je ziet dat die druk er al komt. Dit vaccin moet nog in het boekje met verplichte vaccinaties worden gezet.’

Sandra/Joëlla: ‘En als je aan mensen vraagt waarom ze zich laten vaccineren, heb ik niemand gehoord dat ze het voor hun gezondheid doen. Iedereen die ik hoor zegt ‘voor mijn vrijheid’. Als we gaan vaccineren voor vrijheid, dan worden we onderdrukt… Zodra we allemaal het mondkapje afdoen, is het hele virus niet meer zichtbaar.’

Dijkstra: ‘We moeten uit die angst. Met angst is controle heel makkelijk.’ Hij draagt uit principe geen mondkapje, en werd daar in een supermarkt door een ander op aangesproken. ‘Toen vroeg ik hem: als jij weet dat de remmen van je auto niet werken, ga je dan toch rijden? Hij zij nee, en toen zei ik dat dit de reden was waarom ik geen niet-werkend mondkapje opzet. Dat zette hem toch aan het denken.’

Zorgwekkende parallel met jaren ’30 en WO-2

Sandra/Joëlla: ‘Niemand zegt dat ze dat mondkapje dragen tegen het virus, maar ‘omdat het van mijn baas moet’.’ Melchior haalt zijn moeder aan, met wie hij een gesprek had over WO-2, waarin zijn opa destijds weigerde te werken voor de Duitsers, door buren werd verraden, door Nederlanders (!) werd gemarteld, en naar een kamp werd afgevoerd. ‘Ik zie nu hetzelfde gebeuren in Nederland als toen. Ze zei dat ik daar gelijk in heb. Een avondklok, mensen die elkaar verraden, het polariseren, het uitsluiten, ‘Befehl ist Befehl’.’

Zwitser wijst dan op de zeer kwalijke rol van de Nederlandse politie tijdens WO-2 aan. Dijkstra: ‘De eerste hoofdcommissaris die zei dat ‘wij de Duitse lijn volgen’, kwam uit Zwolle. Een plattelands provinciestad, wat mij ook verbaasde.’ We vergeten dat er destijds slechts 60.000 moedige mensen in het verzet zaten, en de rest (net zoals nu) gelaten met de bezetter meewerkte. Ook Melchior wijst er terecht op dat de Joden destijds niet meteen werden afgevoerd, maar het in de jaren ’30 en ’40 een proces was. ‘En we zitten nu gewoon in dat proces.’

Dijkstra: ‘En burgemeesters doen hier gewoon braaf aan mee, ook de colleges en gemeenteraden. Ze roepen niemand een halt toe. Terwijl gekozen leden van de gemeenteraad zouden moeten zeggen ‘we pikken dit niet, bedrijven gaan kapot, mensen zitten in de stress’. Maar er is niemand die reageert, niemand.’ Ze zijn er zelfs trots op dat ze al tienduizenden boetes hebben uitgeschreven.

‘Logica is weg, het gaat allang niet meer om een virus’

Sandra/Joëlla: ‘Het gaat allang niet meer om dat virus. Het is onvoorstelbaar dat iedereen in die trein meegaat omdat het ze wordt opgedragen.’

Dijkstra: ‘Ik was laatst te gast bij een lezing van hoogleraar Pierre Capel, en die zegt dat we iedere dag te maken hebben met virussen. Als je gewoon een gezond lichaam hebt, heb je daar niet eens last van, merk je het haast niet. Dat Covid virus is allang afgelopen, en hij zegt ook heel duidelijk dat vaccinatie geen enkele zin meer heeft, dat dit mosterd na de maaltijd is. Die man wordt constant verwijderd, op Facebook, LinkedIn, YouTube. Daar zouden mensen toch wakker van moeten worden? Dat klopt toch van geen kant?’

…Kijk hier het hele gesprek (85 minuten):

Xander