20210319 Over de verkiezingen

Xandernieuws plaatst een stuk over de verkiezingen waarin een stuk van Tom Zwitser van de Blue Tiger uitgeverij aangehaald wordt. Al eerder heb naar Blue Tiger verwezen. Ik volg ze al heel lang. Ook al toen ze nog onder een andere naam ( www.novini.nl) veel nieuws plaatsten. Heldere stukken met heldere uitleg. Helaas bestaat dat in die vorm niet meer.

Ik ben blij met Xandernieuws die stukken plaatst van derden want ik kom niet overal aan toe om dagelijks alles te volgen en te verwerken. Ik kijk naar de interessantste stukken.

Het stuk:

Lijst 2030 is de echte winnaar van de verkiezingen’

Uit het artikel:

Nederland, gefeliciteerd met deze toekomst

Zoals in iedere al dan niet gefabriceerde crisis zijn ook nu doodsbang gemaakte burgers massaal achter de meeste autoritaire leiders gaan staan. Rutte/VVD krijgt er nog een paar zetels bij, en het zwaar door de media gepromote Kaag/D66 evenaart met 24 verwachte zetels zijn eigen record. Daartegenover kregen de anti-dictatoriale krachten bij elkaar opgeteld zo’n 20% van de stemmen, maar hoewel dat bemoedigend is, zal het niet voldoende zijn om de afbraak van Nederland als soevereine, democratische en welvarende natie te stoppen. Tom Zwitser constateert in het satirische Blue Tiger Journaal dan ook dat Lijst 2030 de echte winnaar is van de verkiezingen, en onthult het ‘briljante strijdplan’ waarmee het Nederlandse volk massaal werd misleid.

Zwitser begint het ‘8-uur journaal van de Nationale Propaganda Organisatie van de klimaatsocialistische beweging’ met de mededeling dat ‘Lijst 2030 zeer overtuigend de overwinning heeft behaald.’ Overal op straat waren feestvierende mensen te zien toen bleek dat ‘onze lijsttrekker Klaus Schwab met zijn kornuiten George Soros en Bill Gates op een daverende overwinning leek af te stevenen.’ De verkiezingsleus ‘You’ll own nothing and be happy’ is dus enorm aangeslagen.

‘Lijst 2030 ingenieus opgedeeld in diverse partijtjes’

‘Het strijdplan van de Lijst 2030 had een paar ingenieuze onderdelen. Allereerst hebben we de Lijst 2030 niet eerder dan pas afgelopen week geopenbaard. Daardoor wist niemand ervan af, uitgezonderd enkele tienduizenden vertrouwelingen van de partij. De Lijst 2030 is namelijk opgedeeld in diverse partijtjes, die allen de Lijst 2030 dienen. Zo hebben we de partijen VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, PvdD, D66 en natuurlijk GroenLinks, plus nog enkele kleine bliksemafleidertjes.’ (Zoals bijvoorbeeld het extreemlinkse Volt, dat gelijk met 3 zetels in de Kamer komt).

‘Daardoor dachten de binnenlandse vijanden dat ze op eenvoudige wijze de winst konden zeker stellen door de grootste van deze partijen te verslaan. Maar we hebben op al die andere partijen sukkelige lijsttrekkers geplaatst, waarmee wij de vijand in slaap hebben gewiegd: Mark Rutte, Sigrid Kaag, Jesse Klaver, Flopke Hoekstra en andere incapabele mensen van het derde plan. Ze mochten op strategische plekken in ons land keuveldebatjes met elkaar houden, die nergens op slaan.’

‘Ondertussen hebben wij diverse peilingbureaus opdracht gegeven peilingen in elkaar te zetten die Mark Rutte hoog in de keuze van het volk hebben geplaatst. Bedrijven zoals I&O, IPSOS en Kantar hebben samen met ProDemos en de Nationale Kiesraad, waar de oom van Hugo de Jonge (namelijk Aad de Jonge) de lakens uitdeelt, de vijand een rad (om niet ook te zeggen ‘een rat’ -X.) voor ogen kunnen draaien, waardoor bij de vijand het idee ontstond dat hij de zaakjes makkelijk kon winnen.’

Gecontroleerde oppositie en stembiljetten per post

‘Los van de kartelpartijen die wij al noemen hebben wij ruzie in de gelederen van de vijand gebracht, en daarmee gecontroleerde oppositiepartijtjes gecreëerd zoals JA21 en Oprecht en dergelijke, om de kiezers die geneigd zijn op de vijand te stemmen in onzekerheid te brengen. Zo is op eenvoudige wijze bij ons volk het idee gegroeid dat de Lijst 2030 de enige wijze keuze is om op te stemmen. Daarmede konden wij de overwinning veilig stellen.’

‘Ook heeft De Partij per post nog enkele stembiljetten moeten toevoegen (2,4 miljoen, handtekening niet vereist), zodat achteraf ook in de meest weerspannige kiesdistricten een even bereidwillig percentage op De Partij heeft gestemd als in de door ons gecontroleerde gebieden. Het is een briljant strijdplan geweest om de democratie te redden en de vijand geen voet aan de grond te geven.’

‘Samen MOETEN we het doen’

‘Zolang wij de vijand niet in saamhorigheid en verbinding bestrijden (Mark Rutte: ‘we moeten dit met 17 miljoen mensen doen’, met de nadruk op MOETEN – X.) en tweedracht in ons midden tolereren, zal bij de menselijke soort aldus sprake zijn van de laatste generatie op aarde. In de strijd zijn alle middelen geoorloofd om de vijand te bestrijden. De klimaatsocialistische beweging rekent op uw eensgezinde saamhorigheid en standvastigheid om de binnenlandse vijanden het hoofd te bieden. Alleen samen overwinnen wij niet alleen hen, maar ook corona en de klimaatcrisis.’

‘Strijd mee om de socialistische harten met kracht te versterken, en het vuur voor de transitie in uw harten te doen oplaaien. De Partij heeft altijd gelijk.’ Waarna wordt afgesloten met het infame ‘Lied der Partei’ (waaronder hier een gedeelte):

Nederland, gefeliciteerd met deze toekomst

Nederland, gefeliciteerd. U heeft De Partij aan nog meer macht geholpen. Aangezien u daarmee blijft weigeren van de historie te leren, adviseren wij u om de geschiedenisboekjes met verslagen waarin u had kunnen lezen hoe fijn, vrij en gezond het leven was in fascistische en communistische (als ‘democratische’, ‘liberale’ en ‘socialistische’ Unies en republieken verpakte) dictaturen, maar te verbranden.

En misschien is het ook wel tijd om na te denken over oplossingen om al die vervelende tegenstemmers en dwarsliggers van de Great Reset – Build Back Batter – Agenda 21 / 2030 Agenda uit de samenleving te verwijderen, als het censureren en blokkeren van hun mediakanalen, en het voortdurend belasteren en verketteren door de mainstream media niet voldoende blijkt?

Zie verder bij Xander en bij Blue Tiger.

De Balkan Chronicles hebben een uitgesproken mening en daarover een stuk gemaakt.

Klaus Schwab probeert het Vierde Rijk te creëren

Fascistische agenda “Build Back Better” won Nederlandse verkiezingen op 17 maart 2021

Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missies, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familiedynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd. Wellicht heeft men gehoord van “Agenda 2021”, “Agenda 2030”, “The New Green Deal”, het is allemaal onderdeel van The Great Reset, die werd opgericht door het “World Economic Forum”(met de voorzitter Klaus Schwab).Wat Klaus Schwab en World Economic Forum in gedachten hebben, kan iedereen die naar hun website gaat gewoon lezen, daar staan hun plannen die echt verbijsterend zijn. De Grote Reset agenda resulteert in een wereld waarin niemand iets bezit, waarin iedereen volledig wordt gecontroleerd en ook volledig afhankelijk is. Westerse landen moeten ook hun identiteit inleveren en opgaan in een globale wereldmacht. Het is wereldwijd socialisme/marxisme met een wereldregering. Deze reset agenda is met de fake Covid-19 pandemie in gang gezet. De strenge coronamaatregelen zijn niet zozeer gericht op de volksgezondheid, maar hebben een heel ander doel. Politici bewonderen Klaus Schwab en zijn onder de indruk van zijn macht en invloed, ze voeren opdrachten voor hem uit. Het kabinet van Mark Rutte(ze waren in januari 2020 bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland) voert al maanden de ‘Grote Reset’ agenda uit van Bilderberger Schwab,daarom moesten VVD en D66 nu winnen met gefraudeerden verkiezingen,net zoals de Biden in de USA-met briefstemmen zonder controle. Na de puinhopen van 10 jaar paars, krijgen we gewoon nog een keer paars? Dit land is stuk, heel erg stuk en al een tijdje, vandaag vertaald in de verkiezingsuitslagen. Populair gezegd, misdaad loont. Wat hebben D66 en VVD positief gedaan? Niks! Ik schaam me diep voor Nederland, nu blijkt dat we echt in een land met domme schapen wonen die graag naar de pijpen willen dansen van twee mensen die heel graag al de vrijheden gaan inperken en onze soevereiniteit overhevelen naar machtsbeluste communisten die zich EU noemen. Niet te geloven!

…De Nederlandse verkiezingen op 17 maart 2021 werden door George Soros georganiseerd. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart waren zo’n 1600 stemlocaties open. Op verkiezingsdag (woensdag17 maart), zijn dit er ruim 9,2 duizend. Dat blijkt uit een verzameling van Open state Fundation, dat alle gemeenten vroeg om stemlocaties door te geven. De Hongaars-Amerikaanse zakenman Soros kennen we natuurlijk nog van zijn buitenlandse bemoeienis met ons Oekraïne-referendum. De stichting (Open state Fundation) sponsorde in Nederland voor 2 ton de ‘ja’-campagne bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne in 2015. Daarnaast is Soros pro-EU en vindt hij dat migranten moeten worden verwelkomd. Hij trekt ook al jaren miljoenen uit voor grote en kleine pro-islamitische projecten in Nederland. Dat Soros heel veel geld steekt in het destabiliseren van Europa is al heel lang bekend. Wat we nu allemaal zien in de wereld is nog helemaal niets met wat er nog aan staat te komen als deze linkse “elite” hun zin krijgen.

Niburu heeft n.a.v. de verkiezingen een artikel over Rutte:

Rutte neemt iedereen in het satanisch ootje.

Uit het stuk:

Ze hebben er groot plezier in om het volk te laten zien dat zij de baas zijn en volkomen onaantastbaar.

Dat laten ze dan vaak merken op een satanische manier en slechts weinigen doorzien de boodschap.

Het is toch wel vreemd dat er buitenlandse mainstream media voor nodig zijn om ons, de Nederlandse burger, erop te wijzen dat er iets niet helemaal in de haak is met onze grote leider Mark Rutte.

Zo verschijnt er bij RT een stuk van de Britse journalist Damian Wilson waarin deze met een aantal rake opmerkingen komt over premier Mark Rutte.

Hij ziet Rutte als een gehaaide politicus zonder een bepaalde ideologie die precies op het goede moment met de juiste wind meewaait. Maar hij ziet hem ook als iemand die onvoorstelbaar arrogant is, alsof hij weet dat hem niets kan overkomen.

Welke premier haalt in het zijn hoofd om enkele dagen voor de verkiezingen vreedzame demonstranten door een psychopathische politiemacht in elkaar te laten rammen? Voor iedere politicus zou een dergelijke actie, die zelfs ook de internationale pers haalt, funest zijn, maar niet voor Teflon Mark.

Wilson komt tot de conclusie dat Rutte kan doen wat hij wil. Dat hij met zijn kabinet heeft moeten aftreden na één van de grootste schandalen ooit uit de Nederlandse geschiedenis, heeft voor hem geen enkel gevolg. Het profileren van de belastingdienst op etnische gronden en het totale drama van de toeslagenaffaire raakt hem niet.

Hij vraagt zich dan ook af hoelang het zal duren voordat het Nederlandse volk eindelijk beseft met wie ze te maken hebben. Een volk dat het goedvindt dat hij ontslag neemt vanwege een enorm schandaal, vervolgens zichzelf benoemt tot interim premier en na de verkiezingen doodleuk weer een nieuw kabinet gaat vormen.

Hij is zo arrogant dat hij na dit alles enkele dagen voor de verkiezingen honden kan loslaten op het volk.

De eindconclusie van Wilson is dan ook dat door de almachtige en onaantastbare positie van Rutte Nederland ondertussen meer op een dictatuur lijkt dan een democratie.

Waarom moeten mensen uit het buitenland ons hierop wijzen?

Zie verder het artikel.

Het artikel van Wilson is hier

Zie ook over de demonstraties

en hier

Zie ook over het harde politie optreden

Ik volg wereldwijd nieuws en bloggers. En wereldwijd was de demonstratie in Den Haag van zondag j.l. in het nieuws. En het was niet best.