20210318 Over het alles doordringende kwaad

Het doordringende kwaad in de menselijke cultuur kan alleen doordringen als het niet als kwaad wordt herkend. Menselijke culturen zijn crimineel, samenzweerderig en langzaam tot een alomtegenwoordig kwaad verziekt. Dat wil zeggen, ze zijn zelfvernietigend.

Als we vandaag aan “georganiseerde misdaad” denken, beperken we dat denken over het algemeen tot grote of kleine netwerken van criminele families of criminele organisaties, zoals de maffia.

Maar er is een ander en nog groter kwaad: cultureel doordringend kwaad.

Wat vals is, is slecht; de vraag is op welk punt valsheid crimineel wordt in een bepaalde cultuur.

Marxisme, of het nu communisme, nazi-fascisme of vriendjeskapitalisme is, is vals en daarom slecht. Het marxisme belooft ten onrechte utopie; het levert alleen dystopie op.

Het beweert de arbeidersklasse te verdedigen; het is bedoeld om de “burgerlijke” werkende middenklasse te vernietigen. Het belooft de vrijheid en onafhankelijkheid van de burger; het levert de semi-slavernij op van de totale afhankelijkheid van de burger van de staat. Het belooft gelijkheid aan iedereen; het levert gunst en rijkdom aan de heersende klasse en armoede aan de arbeidersklasse. Het belooft een gelukkige cultuur; het levert een gecontroleerde bevolking op die met ijzeren vuist wordt geregeerd.

Het marxisme is crimineel binnen het Christendom omdat het marxisme, in elke bekende variantie, het geloof in God, de natuurwet en elk gebod van God tegenwerkt. Het marxisme verzet zich tegen het gezag van het gezin en de ouders over hun eigen kinderen, het recht op leven en het recht op persoonlijk bezit.

Marxisme is in elke variant, een georganiseerd crimineel samenzweerderig systeem is. Het veroorzaakt en verspreidt op criminele wijze alomtegenwoordig kwaad in de cultuur, waardoor sociale chaos en dystopie worden veroorzaakt, zodat een tiran van de ‘ machiavellistische verlosser ‘ opportunistisch kan opstaan om de dystopie en sociale chaos (die hij hielp veroorzaken) te vernietigen en de heerser te worden, tot luide toejuiching van de “geredde” bevolking.

En natuurlijk is het atheïstische deel van het marxisme een puur op geloof gebaseerd geloofssysteem, dat niet met wereldse empirische middelen kan worden bewezen. Dat maakt het een religie, of een strikt op geloof gebaseerd religieus geloofssysteem, of atheïsten dat nu leuk vinden of niet. In tegenstelling tot het Christendom heeft het geen historisch geverifieerde Openbaring die het ondersteunt. Atheïsme heeft alleen de onbewezen of weerlegde geschiedenissen van de valse religies van het darwinisme , het freudianisme en het marxisme.

Het christendom is natuurlijk 2000 jaar oud.

In de christelijke leer is de mens gemaakt naar het beeld van God, en elk individueel mens is een ander Godsbeeld, hoe divers we ook mogen zijn. Ieder mens wordt daarom als heilig beschouwd; het leven zelf in ieder mens is een heilig iets, dat op individueel niveau de waardigheid van God verdient en vasthoudt.

In de marxistische revolutionaire leer heeft de individuele mens alleen een utilitaire ( van nut zijnde) waarde voor datgene wat hij kan bijdragen aan de revolutie. Als hij niet kan of wil bijdragen, heeft hij geen waarde. Hoewel het individu kan stijgen tot het niveau van een ‘held’ of ‘martelaar’ voor de revolutie, is dat alleen naar de inschatting van de bestaande bevolking, want er is geen leven na de dood, geen eeuwige beloning of straf. Alles is “collectief” in de poging om de mensheid te vervolmaken, door middel van het plan van de mensheid. Of het plan van de meest elite en bevoorrechte marxistische heersers van de mensheid.

De dood is de oplossing voor alle problemen. Geen man, geen probleem. Joseph Stalin.

Niets kan waarde hebben zonder een gebruiksvoorwerp te zijn. Karl Marx.

De dood van één man is een tragedie. De dood van miljoenen is een statistiek. Joseph Stalin.

De revolutionair is de man die zich heeft bevrijd van bloed- en bodemverbanden, van zijn moeder en zijn vader, van speciale loyaliteiten aan staat, klasse, ras, partij of religie. Eric Fromm en Abraham Maslow.

Door het bekwame en aanhoudende gebruik van propaganda kan men een volk zelfs de hemel als de hel of een buitengewoon ellendig leven als het paradijs laten zien. Adolf Hitler

Alle grote marxistische leiders uit de geschiedenis, inclusief Marx zelf, zagen alleen waarde in de individuele mens in wat dat individu kon bijdragen aan de revolutie.

De kerk op aarde is het lichaam van Christus. Ieder individu is een waardig lid van dat heilige lichaam.

Echte marxisten, culturele marxisten en nuttige idioten (slachtoffers van marxisten) zijn over het algemeen atheïsten, agnostici, vreemde newage aanhangers of gewoon puur materialistische naturalisten.

Er is geen atheïstisch, agnostisch of niet christelijk geloofssysteem dat redelijkerwijs kan worden onderbouwd.

Ze zijn allemaal onredelijk .

Dit is oppositie tegen de waarheid, en de echte kampioen van onwaarheid in deze wereld is satan. De niet aflatende obsessieve missie van satan is om mensen van een staat van genade naar een staat van schande te brengen, of een staat van zonde, het tegenovergestelde van genade. En om ze daar te houden, en om ze te rekruteren om mee te doen aan zijn niet aflatende missie.

Het enige wat je hoeft te doen is rondkijken naar de oppositie tegen de Waarheid, of het nu religieus, psychologisch, politiek, wetenschappelijk of wat dan ook is, en wat je meestal zult zien is haat . Ware haat. Ziedende haat. En merk op dat haat precies het tegenovergestelde is van God, die liefde is. De tegenstanders van het geloof in God geloven niet alleen niet, ze haten God en ze haten gelovigen, en ze drukken een echte, bijna grillige vijandigheid uit ten opzichte van het geloof zelf. De blinde haat in hen kookt over in ongecontroleerde, razende spraak, houding en actie.

Het meest irritante van al deze haat is dat de feitelijke standpunten die deze haters innemen gewoon zo duidelijk verkeerd zijn . Zij, die in dwaling en onwaarheid staan, zijn vervuld van hoogmoed en onuitstaanbare neerbuigende zekerheid van niet alleen de juistheid, maar ook de hoge moraliteit van hun overtuigingen.

Ze denken echt dat ze een hoge morele grondslag hebben .

Ze kunnen niet goed en kwaad onderscheiden , niet echt zien wat echt is en wat onwerkelijk.

Voorstanders van pro-sodomie beschouwen anti-sodomie-voorstanders als immorele “homofoben”.

Voorstanders van homoseksualiteit die ‘natuurlijkheid’ en ‘zo geboren’ zijn, beschouwen de genetisch bewijskrachtige oppositie tegen dat dwaze geloof als de immorele wetenschap-ontkenners.

Anti-blanke racisten beschouwen alle blanke mensen behalve zijzelf als immorele racisten.

Voorstanders van denkbeeldige genderrechten beschouwen alle denkbeeldige genderontkenners als de immorele wetenschap ontkenners.

Burgers die binnen hun eigen landsgrenzen veilig willen zijn voor moord en chaos door buitenlandse binnenkomers, worden beschouwd als immorele racisten, dwepers, islamofoben, nativisten en xenofoben.

Dit is slechts een kleine reeks voorbeelden; het wordt alleen maar erger en erger, hoe meer je er naar kijkt. In bijna alle gevallen zijn de linksen zelf datgene waarvan ze hun oppositie beschuldigen. Ze zijn absoluut, onwankelbaar onverdraagzaam in hun standpunten, omdat ze hun oppositie ten onrechte ervan beschuldigen dat ze onverdraagzaam zijn.

Zoveel mogelijk marxisme uitdragen en anti-natie maatregelen propageren is globalistische agenda

van de communistische wereldelite, ook al wordt deze niet zo genoemd. Het is de agenda van de grote reset.

Hollywood is er helemaal voor. Paus Franciscus is er helemaal voor. De VN is er helemaal voor. De EU is er helemaal voor.

George Soros betaalt ervoor, en alle communistische revolutionaire “gemeenschapsorganisatoren”, organiseren het aan de basis. (Saul Alinsky was een marxistische activist)

Het is een politiek spel, professioneel gespeeld door professionele politici.

En dat is het probleem. Politiek hoort geen beroep te zijn. Het hoort een plicht te zijn; een burgerverantwoordelijkheid, tijdelijk , en wanneer de plicht is vervuld, keert de burger terug naar het normale burgerleven. De politieke partijen hebben dat allemaal ten kwade veranderd.

Het is een politiek spel, professioneel gespeeld door professionele politici.

We zijn een door raciale en gender quota aangedreven samenleving geworden, in plaats van een puur op competitieve verdiensten gebaseerde excellente samenleving. Een wraakzuchtig en hatelijk gevoel wordt irrationeel bijgebracht bij onze eigen bevolking door anti blank onderwijs en anti blanke geschiedenis, propaganda in het nieuws enz.

In het geveinsde streven naar gelijkheid voor een minderheid, moest gelijkheid van de meerderheid worden ontdaan, in naam van gelijkheid.

Homoseksuele rechten werden in het leven geroepen en homoseksuelen hadden niet alleen het ‘recht’ om homoseksueel te zijn, maar om geaccepteerd en omarmd en ‘genormaliseerd’ te worden in elk deel van de westerse cultuur. Geen uitzonderingen; inclusief zelfs kerken. Iedereen die het er niet mee eens was, moest worden gestraft, als “homofoob” en als een onverdraagzame.

Transseksuele rechten werden verbeeld en transseksuelen hadden niet alleen het ‘recht’ om te geloven dat ze anders waren dan wat ze wetenschappelijk waren, maar om geaccepteerd en omarmd en ‘genormaliseerd’ te worden in elk deel van de westerse cultuur. Geen uitzonderingen; inclusief zelfs kerken. Iedereen die het er niet mee eens was, moest worden gestraft als een “homofoob”, een “trannyfoob” en de immer populaire onverdraagzame .

De marxisten noemen het “vooruitgang”. Maar het wordt erger. ‘Haatwetten’ en ‘aanzetten tot haat’ zijn gereguleerd, gereguleerd door de rechtbank, in directe schending van het feitelijke grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting.

Bepalen of een gepleegd misdrijf een “haatmisdrijf” was, kan alleen subjectief, niet objectief, worden gedaan zonder het vermogen van de rechter om gedachten te lezen. Een misdaad is al een misdaad. Maar, zo meent het establishment, moet de straf altijd “opgestapeld” zijn als de dader blank is, of mannelijk, of christelijk, of heteroseksueel, of of of

Daarom hebben we nu deze demonische “haatmisdrijven” en “hate speech” -codes.

Het hele scala aan milieu en ecologische fraude en hoaxes die worden beschreven in de artikelen over de econazi-beweging , is niets anders dan een door de wereldregering geïnduceerde en gepromote sociaal-psychologische truc . Inmiddels zou iedereen dat moeten weten; maar inmiddels weet iedereen dat niet . En dit is misschien wel het meest bedreigende en duivelse kwaadaardige programma nu toe.

De hele gigantische stapel fraude, hoaxes en oplichting is in de eerste plaats bedoeld om wereldburgers ten onrechte ervan te overtuigen dat mensen de kanker op aarde zijn.

En dat, ten tweede, de enige mogelijke redding voor het leven op de hele planeet om de kanker van de mensheid te overleven, is om een wijze, goedaardige en wetenschappelijke elite als wereldbestuur te vestigen, om de leefbaarheid op aarde te verlengen, in ieder geval lang genoeg om de kolonisatie van een andere planeet mogelijk te maken, of iets dat even belachelijk is, zogenaamd om de zogenaamd slechte mensheid om de een of andere reden in stand te houden.

De belangrijkste van deze door de overheid gesponsorde en door de overheid aangestuurde hoaxes is natuurlijk de Global Warming hoax, die voorheen Global Cooling heette en momenteel voorkomt onder de naam Climate Change . Tot dusverre heeft deze hoax alleen maar tot gevolg gehad dat het bedrijven en economieën van bedrijven en naties schade toebrengt en mannen zoals Al Gore ontzettend rijk maakt.

Maar mensen geloven het. Miljoenen mensen geloven het. Het is een wereldwijde hoax. Het hele culturele marxisme zit erin, dat wil zeggen dat het hele establishment het spel meespeelt.

En om het proces van macht te vergroten om de agenda te kunnen blijven uitvoeren zat corona in de pijplijn.

Dat is de volgende ongekende hoax die miljoenen (misschien wel miljarden) mensen een bestaan ontneemt.

De twee draden van de satanische strategie die je kunt oppikken met betrekking tot alle door het establishment gesponsorde, door globalisten gefinancierde, door georganiseerde, cultureel marxistische ideologieën gevoed, aanvallen van minderheden op onze hele nationale moraal, moorddadige aanvallen op onze nationale bevolking en menselijke veroorzaakte bedreigingen voor het milieu. voor al het leven op aarde, enz. zijn deze:

De meerderheid, nooit een minderheid, is de schuldige, en de meerderheid moet zich onderwerpen aan nieuwe overheidscontrole op de hele samenleving, of het nu gaat om het leven van minderheden, of om meer pop-up daden van terrorisme binnen de natie te voorkomen. Alleen de overheid kan deze problemen oplossen.

De problemen zijn altijd te groot om door één, twee of tien nationale regeringen op te lossen. Alleen een wereldwijde overheid kan een wereldwijd probleem oplossen. We hebben allemaal dringend behoefte aan mondiaal bestuur, opdat de wereld niet vroegtijdig ten einde komt en we allemaal sterven. Vertrouw op de wereldwijde overheid.

Satans kwaad is een lange tijd aan het opbouwen geweest. Voordat het “establishment” zelfs het establishment werd genoemd, voordat het door velen werd erkend voor wat het is.

En de seculiere liberale “ intellectuele” MSM verspreidden hun slechte invloed op het geloof, op het rationele denken, op de rede zelf. Het cultureel-marxistische gedachtegoed is doorgedrongen in alle aspecten van het onderwijs, de rechterlijke macht en de media. Overal is bijvoorbeeld D 66 sterk vertegenwoordigd en dat lijkt een gewone democratische links liberale partij die aanschurkt tegen de “rechtse” VVD, maar dat is het niet. Beide partijen zijn cultureel marxistisch en trekpoppen van “Davos”.

Merk op hoe de aandacht van de hele wereld nu in de eerste plaats op wereldse zaken is gericht, niet op geestelijke zaken. Niemand denkt zelfs maar aan God. Wie heeft er nog tijd voor ?

En onthoud wie deze wereld regeert. De Kerk zelf is werelds gemaakt.

Het draait allemaal om Waarheid, en Waarheid is in de kern heel eenvoudig, namelijk God. Erkend of niet, dat is wat (of wie) de objectieve waarheid is.

St. Michael onze aartsengel, verdedig ons in de strijd.

Wees onze verdediging tegen de goddeloosheid en valstrikken van de duivel.

Moge God hem berispen, bidden wij nederig, en gij,

o Prins van de hemelse heerscharen, werpt door de kracht van God

satan in de hel en alle boze geesten, die op de wereld rondwaren op

zoek naar de ondergang van de zielen.

Amen.