20210316 Over de brief van een voormalig Gates-vaccinwetenschapper

Al eerder was ik een artikel van Dr. Geert Vanden Bossche tegengekomen maar ik vond het te lang en te moeilijk.

Ik ben Makow dankbaar dat hij het inkort tot een lezenswaardig artikel. Het is een must read, je moet het weten wat er leeft.

Makow: Voormalig Gates-vaccinwetenschapper voorspelt massale genocide

Uit het artikel:

Een voormalige Bill and Melinda Gates Foundation Senior Program Officer in Vaccine Discovery, voormalig hoofd van het Vaccine Development Office voor het Duitse equivalent van de CDC, en universiteitsprofessor, heeft een open brief uitgegeven aan de wetenschappelijke gemeenschap en de wereld waarin wordt gewaarschuwd dat hetmassale vaccinatieprogramma van heden “grote delen van onze menselijke bevolking kan uitroeien”.

…Dr. Geert Vanden Bossche schrijft in zijn Open Brief , die hij voor open discussie voorlegt aan de wetenschappelijke wereldgemeenschap:

“… het wordt steeds moeilijker voor te stellen hoe de gevolgen van de uitgebreide en foutieve menselijke tussenkomst in deze pandemie grote delen van onze menselijke bevolking niet zullen wegvagen. Je zou maar heel weinig andere strategieën kunnen bedenken om hetzelfde niveau te bereiken. van efficiëntie bij het veranderen van een relatief onschadelijk virus in een biowapen van massavernietiging … “

…Hoewel de wetenschap achter zijn verklaring enigszins complex is, stelt Bossche dat gevaccineerde proefpersonen en Covid-19-seropositieve mensen “zowel hun verworven als hun aangeboren immuunafweer tegen Covid-19 zullen verliezen.” (Dr. Bossche Open Brief post op Twitter)

…De nieuwe technologie in vaccins die nog nooit eerder op mensen is uitgeprobeerd, mRNA-technologie, heeft tot dusver volgens een rapportageplatform van de CDC geleid tot meer dan 1.000 sterfgevallen, mogelijk, maar niet zeker, gerelateerd aan de vaccinaties, en bijna 20.000 “ongewenste voorvallen”. Het systeem is het rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins. Een van de beste bronnen voor het volgen van bijwerkingen is de website van Barbara Loe Fisher, The Vaccine Reaction .

…Afzonderlijk hebben verschillende groepen artsen en wetenschappers verklaringen afgegeven waarin wordt gewaarschuwd voor het onnodige risico van de vaccins voor een overlevingspercentage van 99,4% tot 99,8% , wat vergelijkbaar is met normale griep. Voor de meeste leeftijdscategorieën heeft men een grotere kans om aan griep te overlijden dan aan COVID.

Een groep, America’s Frontline Doctors, heeft het witboek “On Experimental Vaccines For COVID-19” gepubliceerd. De doktoren voorspellen dat vaccinreacties op de lange termijn te wijten zullen zijn aan een “nieuwe stam”.

…Een andere groep, Artsen voor COVID-ethiek, heeft “Dringende open brief van artsen en wetenschappers aan het Europees Geneesmiddelenbureau over de bezorgdheid over de veiligheid van COVID-19-vaccins” gepubliceerd. Een van de handtekeningen van die brief is een voormalig Chief Science Officer en vice-president voor Pfizer, Dr. Mike Yeadon .

…In januari waarschuwde de regering van Noorwegen over de veiligheid van de COVID-vaccins voor mensen ouder dan 75 jaar die kwetsbaar zijn of een andere aandoening hadden, wat precies een van de doelgroepen in de VS is.

Verklaring van Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, onafhankelijk viroloog en vaccinexpert, voorheen werkzaam bij GAVI en The Bill & Melinda Gates Foundaton.

Aan alle autoriteiten, wetenschappers en experts over de hele wereld, voor wie het gaat: de hele wereldbevolking. Ik ben allesbehalve een anti-vaxxer. Als wetenschapper doe ik meestal geen beroep op een dergelijk platform om een standpunt in te nemen over vaccingerelateerde onderwerpen. Als toegewijd viroloog en vaccinatiedeskundige maak ik alleen een uitzondering wanneer gezondheidsautoriteiten toestaan dat vaccins worden toegediend op manieren die de volksgezondheid bedreigen, zeker wanneer wetenschappelijk bewijs wordt genegeerd. De huidige uiterst kritieke situatie dwingt mij deze noodoproep te verspreiden.

…Aangezien de ongekende omvang van menselijk ingrijpen in de Covid-19-pandemie nu dreigt te resulteren in een wereldwijde catastrofe zonder weerga, kan deze oproep niet luid en krachtig genoeg klinken.

Zoals gezegd ben ik niet tegen vaccinatie. Integendeel, ik kan u verzekeren dat elk van de huidige vaccins is ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door briljante en competente wetenschappers. Dit type profylactische vaccins is echter volkomen ongepast, en zelfs zeer gevaarlijk, wanneer het wordt gebruikt in massale vaccinatiecampagnes tijdens een virale pandemie.

Vaccinologen, wetenschappers en clinici zijn verblind door de positieve kortetermijneffecten van individuele patenten, maar lijken zich niet druk te maken over de rampzalige gevolgen voor de mondiale gezondheid. Tenzij ik wetenschappelijk bewijzen heb dat ik ongelijk heb, is het moeilijk te begrijpen hoe de huidige menselijke tussenkomst zal voorkomen dat circulerende varianten in een wild monster veranderen.

…In een race tegen de klok voltooi ik mijn wetenschappelijk manuscript, waarvan de publicatie helaas waarschijnlijk te laat zal komen, gezien de steeds toenemende dreiging van snel verspreidende, zeer besmettelijke varianten. Daarom heb ik besloten om alvast een samenvatting van mijn bevindingen en mijn keynote speech op de recente Vaccine Summit in Ohio op LinkedIn te plaatsen.

(NB.: er zijn er die beweren dat Dr. Geert Vanden Bossche misschien een dubbele agenda heeft. Hij heeft tegengestelde belangen.)

zie ook:

en hier

en hier

en hier

en hier

en hier

en hier