20210312 Over het uitloven van een beloning voor isoleren van een virus

Graag wil ook een artikel van Xandernieuws één op één delen.

225.000 beloning uitgeloofd voor leveren bewijs van bestaan SARS-CoV-2

Op 18 maart 2020 kregen we een hoop verontwaardigde reacties op ons artikel ‘Tijd voor een ander geluid: Bestaat het coronavirus eigenlijk wel?‘ Daarin lieten we experts aan het woord met een totaal andere kijk op de corona ‘pandemie’ en de eventuele oorzaken daarvan. Het artikel werd niet als vastgesteld feit, maar als discussiemateriaal gepresenteerd. Desondanks is bijna een jaar later nog steeds niemand erin geslaagd het SARS-CoV-2 virus te isoleren en objectief aan te tonen. Een Duits team heeft daarom een beloning van € 225.000,- uitgeloofd voor iedere wetenschapper die het onomstotelijke bewijs kan leveren dat het SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd en dus bestaat. Als dat lukt komt daar nog eens € 11.250,- van het Isolate Truth Fund bij.

Maar al die filmpjes op TV dan, waarin ze precies laten zien hoe het virus eruit ziet en in het menselijke lichaam te werk gaat? Dat zijn – soms bedrieglijk echt lijkende – simulaties, meer niet. Er bestaat nog niet één echte foto of opname van het coronavirus waar nog steeds dagelijks zoveel angst over wordt aangejaagd, en dat nog steeds als voorwendsel wordt gebruikt voor het opleggen van almaar totalitairder wordende maatregelen.

225.000 euro snel verdiend, toch?

Jaap van Dissel, Diederik Gommers, Hugo de Jonge, Mark Rutte, Marion Koopmans, Ab Osterhaus en andere ‘corona tsaren’ kunnen in één klap meer dan een ton rijker worden (alhoewel Osterhaus dat met € 5,6 miljoen aan Big Pharma ‘bonussen’ op zijn bankrekening (in 2018) niet echt meer nodig heeft). Alles wat ze hiervoor hoeven doen is objectief bewijs leveren voor wat ze nu al een jaar beweren, namelijk dat er een levensgevaarlijk ‘killer’ coronavirus rondwaart waar de economie en samenleving langdurig voor ontwricht en beschadigd moeten worden.

Dat bewijs dienen ze dan te delen met een van hun Duitse evenbeelden, aan wie de beloningen van € 225.000,- en € 11.250,- specifiek zijn uitgeloofd. Wordt de beloning dan gedeeld, dan levert dat toch nog een dikke € 118.000,- per persoon op. Nou, heren in Den Haag, wat let u? Het was nog nooit zo makkelijk geld verdienen. Maar wees er snel bij voordat een van uw collega’s u voor is.

Het Duitse Team Samuel Eckert en het Isolate Truth Fund zijn er echter van overtuigd dat dit niet gaat lukken. ‘Wij beweren dat de afgebeelde professoren geen tekstpassages van publicaties kunnen presenteren die wetenschappelijk bewijs leveren van het proces van isolering van SARS-CoV-2 en diens genetische substantie.’

‘Het is onze missie dat als er geen publicatie kan worden getoond, er samen met ons en de betreffende persoon controle experimenten en de beslissende profilering (van het virus) moeten worden uitgevoerd. Kan in deze gezamenlijke experimenten of met de publicaties onze bewering worden weerlegd, dan ontvangt de betreffend persoon de in dit fonds gelegde € 225.000,-.’

Wat moderne virologen ‘geïsoleerd’ noemen

Systeemwetenschappers en -artsen zullen ongetwijfeld steigeren en beweren dat het virus wèl is ‘geïsoleerd’. Maar wat houdt dat in de moderne virologie eigenlijk in? Men neemt een sample uit het menselijke lichaam, dat een ‘soepje’ is bomvol verschillende soort cellen, resten van virussen, bacteriën, et cetera. Met behulp van (giftige) chemicaliën wordt vervolgens naar enkele (rest)deeltjes gezocht die kunnen wijzen op een virus dat er ooit is geweest of misschien nog is, en wijst dit dan aan als ‘bewijs’.

Dit komt neer op het dagenlang opvangen van alle uitlaatgassen naast een drukke autosnelweg. De gassen zijn één grote mix geworden, maar door analyse meent men te zien dat er mogelijk ook een Ferrari voorbij is gereden. Mogelijk, want de gevonden stoffen zijn bepaald niet compleet, en worden ook nog eens gedeeld met de uitstoot van vele andere auto’s. Dit wordt dan echter wèl als keihard ‘bewijs’ gepresenteerd dat er op een zekere dag een bepaald type Ferrari op de snelweg is langs gekomen.

Bewijzen oude verfsnippertjes het bestaan van een onbekend meesterwerk?

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Jon Rappoport vergeleek de PCR test die het virus zou ‘aantonen’ met een kunstexpert die op de vloer van een zolder wat snippertjes oude verf vindt. Hij onderzoekt de snippertjes, en constateert dat een deel afkomstig is van kinderspeelgoed, een deel van een 20e eeuws acrylschilderij, en een deel van dezelfde verf die een paar eeuwen geleden door Rembrandt en vele honderden andere schilders werd gebruikt.

De expert pakt die laatste paar snippertjes, en beweert vervolgens dat die afkomstig zijn van een nog onontdekte Rembrandt. Hij bouwt daar een complete theorie omheen, haalt er tal van onderzoeken naar bestaande Rembrandts bij, en negeert collega’s die erop wijzen dat hij hiermee nog steeds niet het bestaan van die onbekende Rembrandt heeft aangetoond. Ondertussen heeft hij wel een indrukwekkend rapport met tal van cijfers, statistieken en claims gepresenteerd. Op grond van dat rapport gaat bijna de hele kunstwereld geloven dat hij inderdaad ‘bewezen’ heeft dat de verf afkomstig is van een nog onontdekte Rembrandt.

Canadees team kreeg ondanks 40 WOB verzoeken eveneens geen bewijs

Eind december 2020 besteedden we aandacht aan een vergelijkbaar initiatief als dat in Duitsland. Een team rond de Canadese onderzoeksjournalist Christine Massey diende bij medische instanties wereldwijd maar liefst 40 WOB verzoeken in met de simpele vraag om bewijs dat het SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd en het bestaan ervan dus objectief kan worden aangetoond. Niet één van de aangeschreven instanties en autoriteiten was in staat om dat bewijs te leveren.

‘Onmogelijk aan te tonen dat SARS-CoV-2 een ziekte genaamd Covid-19 veroorzaakt’

Dr. Tom Cowan, dr. Andrew Kaufman en Sally Fallon Morell publiceerden onlangs een verklaring over ‘het voortduren van de controverse of het SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd of gepurificeerd. Maar op basis van de officiële Oxford definitie van ‘isolatie’ (‘het feit of de toestand van geïsoleerd of afgezonderd zijn, een scheiding van andere zaken of personen, het op zichzelf staan’) schrijven het gezonde verstand, de wetten van de logica en de regels van de wetenschap voor dat iedere onbevooroordeelde persoon tot de conclusie moet komen dat het SARS-CoV-2 virus nooit geïsoleerd of gepurificeerd is. Als gevolg kan er geen bevestiging van het bestaan van het virus worden gegeven.’

‘De logische, wetenschappelijke gevolgen van dit feit zijn dat de structuur en compositie van iets waarvan het bestaan niet kan worden aangetoond niet gekend kan worden, inclusief de aanwezigheid, structuur en functie van hypothetische spike- of andere proteïnen. De genetische sequentie van iets dat nooit gevonden is kan niet gekend worden, en de ‘varianten’ (mutaties) van iets waarvan het bestaan niet werd aangetoond, eveneens niet. Het is daarom onmogelijk om aan te tonen dat SARS-CoV-2 een ziekte genaamd Covid-19 veroorzaakt.’

Rappoport schrijft al jaren dat hetzelfde onlogische, onwetenschappelijke proces wordt gebruikt om het bestaan van alle andere virussen aan te tonen. ‘Nooit wordt een echt virus bevestigd door een elektronenmicroscoop. Nooit wordt er een genoom van een echt virus geëxtraheerd en gecategoriseerd (lett.sequenced). Dit is wetenschappelijke fraude… Waarom dragen we dan mondkapjes, doen we aan social distancing, en hebben we de hele wereld gevangen gezet? En wat zit er dan wel in de injectiespuiten, wat valselijk ‘vaccins’ worden genoemd? En wat is hun doel? Dit is de meest urgente en relevante wetenschappelijke vraag van deze tijd.’ (2)

Waar worden mensen dan wel ziek van?

Dat leidt automatisch tot de vraag waar mensen het afgelopen jaar dan wel mee in het ziekenhuis mee zijn opgenomen, of zelfs aan zijn gestorven. De meeste logische verklaring is dat zij ‘gewoon’ griep hebben gekregen, wat zeker bij risicogroepen (ouderen, chronisch zieken, mensen met een medische voorgeschiedenis) voor ernstige complicaties kan zorgen, zoals een zware longontsteking. Influenza virussen blijven net als andere corona- en luchtwegvirussen altijd rondwaren, en veroorzaken ieder jaar gemiddeld zo’n 6500 doden in Nederland. En bijna al die virussen zouden volgens de officiële statistieken ineens een jaartje vakantie hebben genomen?

’s Werelds grootste biotech bedrijf, het Chinese BGI, heeft niet voor niets een nieuwe PCR test op te markt gebracht waarmee gelijktijdig op influenza A, B en corona kan worden getest. Even los van het aangetoonde, door Marion Koopmans erkende feit dat een PCR test géén besmetting met wat voor virus dan ook kan aantonen, zegt de uitleg van BGI dat beide ziekten zo moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en ze er daarom maar één test van hebben gemaakt, meer dan genoeg. Misschien IS er wel helemaal geen verschil, en is dit gewoon weer een slim marketing trucje?

(In ons artikel van 20-12 een nadere uitleg van de omstreden exosomen-theorie, die stelt dat virussen niets anders dan een opruimmechanisme van het lichaam zijn, en daarom niet besmettelijk zijn.)

Maar ook hier geldt vermoedelijk weer dat ‘mensen makkelijker voor te liegen zijn dan hen ervan te overtuigen dat ze zijn voorgelogen’ (Mark Twain).

Xander

(1) Samuel Eckert.net

(2) andrewkaufmanmdd.com/sovi via Jon Rappoport (No More Fake News)